Opravdu „ČUČKAŘI“?

23. 12. 2019 | 14:29
Přečteno 4393 krát
Nedávno se prezident Zeman vyjádřil o naší kontrarozvědce, Bezpečnostně-informační službě, jako o “čučkařích”. Prezident jakoby se snažil ukázat, že tato služba je neschopná, protože „žádného agenta ještě nechytla“. V podtextu bylo ale i druhé oblíbené prezidentovo klišé, že totiž nebezpečí, které pro náš stát představují vlivové operace Ruska a Číny není zdaleka tak závažné, jak se experti snaží prezentovat.

Není to od Miloše Zemana nic nového. Místo racionální argumentace, které by byl nepochybně schopen, se uchyluje k mnohem pohodlnější formě nálepkování a napadání svých oponentů. Ostatně i Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, se kterým jsem po dvaceti letech práce v diplomatických službách spojil své síly, je častým terčem jeho výpadů.

Nejde mi o chování Miloše Zemana. Co je však pravdy na tom, že upozorňování neschopných „čučkařů“ na nebezpečí plynoucí z Ruska a Číny je slovy prezidenta „pouhým plácáním“ ? Zhola nic.
Šlo by to dokázat různými způsoby. Jedním z nich je komparativní analýza veřejně dostupných výstupů všech relevantních zpravodajských služeb v euroatlantickém prostoru. Právě takovou analýzu provedl tým Programu bezpečnostních strategií Evropských hodnot v rámci téměř rok trvajícího projektu.

Podívejme se na jeho obsah a na zjištění, která přinesl.

V první fázi projektu se výzkum soustředil na obsah výročních zpráv zpravodajských služeb Evropy, USA a Kanady v období 2013-2018. Výstupem této fáze je zpráva “Russia and China through eyes of NATO and EU intelligence agencies” . https://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/06/Russia-and-China-through-eyes-of-NATO-and-EU-intelligence-agencies.pdf
Podle závažnosti, jakou přikládají zpravodajci jednotlivých zemí ruské a čínské hrozbě, byly identifkovány tři různé skupiny. První skupina zemí, kam patří spolu s Dánskem a Pobaltskými státy i Česká republika, přikládá této hrozbě prioritní význam. I druhá skupina zemí (Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie, USA a Kanada) kvalifikuje ruské a čínské vlivové operace jako jednu z hlavních hrozeb. Zbylé země zmiňují hrozbu ve svých zprávách s o něco nižší intenzitou. Nenašli jsme ale ani jednu jedinou zemi, jejíž zpravodajské služby by samotnou existenci ruské a čínské hrozby popíraly.

Ve druhé fázi náš tým porovnal texty výročních zpráv s obsahem relevantních sekundárních informační zdrojů (literatura, publikace think-tanků, blogy, vystoupení a projevy expertů a představitelů administrativy, konzultace s bývalými příslušníky zpravodajských služeb). Teritoriálně byl záběr výzkumu zúžen na střední Evropu. Výsledná zpráva byla rozdělena na část věnovanou vlivovým operacím Ruska a těm, za nimiž stojí Čína. . https://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/12/Analysis-of-Russian-Chinese-Influence-in-Central-Europe-compressed.pdf
Obě zprávy zachycují krátkodobé i dlouhodobé cíle těchto dvou zemí a také taktiku a nástroje, které jsou voleny k jejich dosahování.

Mezi hrozbami pocházejícími z Ruska jsou zpravodajskými službami za nejzávažnější považovány: vojenské ohrožení, kybernetické útoky, průmyslová špionáž, mediální dezinformace, zpravodajské aktivity zneužívající diplomatického statusu či manipulace historického narativu. Fenomén kupování si politických, ekonomických či intelektuálních elit je ve veřejně publikovaných zprávách zpravodajců zachycen pochopitelně velmi opatrně. Jeho existence je naznačena spíše implicitně než explicitně.

Zajímá-li vás obsah zpráv z jednotlivých zemí podrobněji, doporučuji přečíst si dvě výše uvedené zprávy či závěrečnou shrnující analýzu publikovanou na stránkách Evropských hodnot ve formě příručky.
https://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/12/Handbook-on-Countering-Russian-and-Chinese-Interference-in-Europe.pdf
Každopádně lze konstatovat, že se uvedené formy vlivových operací nevyskytují zdaleka jen ve zprávách služeb zemí bývalého sovětského bloku. Prakticky stejné operace jsou identifikovány zpravodajskými službami britskými, německými, holandskými, americkými či dánskými.
Britská zpravodajská služba explicitně vyjadřuje obavu, že ruské investice do tamní kritické infrastruktury jsou spojené se subversivními a kriminálními aktivitami. O častém využívání kriminálních struktur v západní Evropě ze strany Ruska mi nedávno vyprávěl i španělský generální prokurátor. Kromě zpravodajských přehledů bychom tedy mnoho podobných informací našli i v materiálech orgánů činných v trestním stíhání, pokud by byly dostupné.

V případě Číny registrují zpravodajské služby využívání politického a ekonomického nátlaku k získávání podpory pro politiku Číny ve věci Tchaj-wanu, Tibetu či Jihočínského moře. Zaznamenány jsou případy manipulace čínské diaspory pro zpravodajské účely nebo zneužívání diplomatického statusu pro zpravodajské operace. Nedávno se například v Litvě odehrál poměrně bizarní případ, kdy byl velvyslanec Číny přímo zapojen do organizování demonstrací proti připomínce výročí tzv. Baltské cesty. Ta měla formu lidského řetězu, kterým dali občani tří pobaltských republik v roce 1989 najevo, že již nechtějí být součástí Sovětského svazu. Co na tom Číňanům vadí, řeknete si. Inu to, že se touto formou protestu inspirovali po třiceti letech demonstranti v Hong-Kongu.
Západoevropské služby jsou alarmovány také snahou o cílené čínské investice do kritické infrastruktury. Klíčové zjištění je, že Čína se stává v mezinárodním měřítku premiantem v organizování kybernetické špionáže. Zatímco tradičně byla čínská špionáž spojená s prosazováním ekonomických zájmů, nyní přibývá důkazů o využívání ekonomické síly pro prosazování čínských zahraničně-politických zájmů.

Projekt zahrnoval také srovnání cílů a metod Ruska a Číny, což je téma, na které jsou experti Evropských hodnot čím dál častěji dotazováni. V závěrečné příručce je proto tabulka porovnávající obě strategie.
Jedním ze zásadních rozdílů je podle mého názoru to, že ruské informační operace jsou součástí ruské vojenské strategie. V případě konfliktu by Rusové své know-how a partnerské sítě využili k tomu, aby prostřednictvím nich vyvinuli enormní tlak na politické představitele Severoatlantické aliance. Rusové totiž moc dobře vědí, že vojensky jsou slabší než NATO. Enormní zkoušce by proto vystavili zejména politické rozhodování v Alianci v případě konfliktu. Proto z Programu bezpečnostních strategií Evropských hodnot vzešly návrhy některých opatření, které by v takové situaci zkrátily významně čas potřebný na přijetí politických rozhodnutí, jež musí v demokratické obranné Alianci nasazení vojenské síly předcházet. V autokratickém zřízení, které dnes v Rusku vládne, jde totiž mobilizace vojenských a bezpečnostních sil dost velkým tempem. Na tuhle jejich výhodu je potřeba reagovat.
V případě Číny sice lze již nyní sledovat interní diskuse čínských generálů o využití infrastruktury budované v rámci strategie „Pás a Stezka“ k vojenským účelům. Ucelenou vojenskou strategii vůči našemu regionu však Čína doposud nemá.

Rozsáhlá analýza doložila to, co Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty konstatuje již několik let. Nepřátelské vlivové operace nejsou ojedinělým, náhodně odhaleným úkazem ani nejsou fenoménem, který by se týkal jen několika málo zemí. Naopak, zaznamenali jsme poměrně široký konsensus zpravodajských služeb o existující taktice a používaných nástrojích.

Pokud by měl mít pravdu prezident Zeman se svým zpochybňováním nebezpečí plynoucího z Ruska a Číny, muselo by to logicky znamenat, že se čučkaři všech zemí, po vzoru proletářů, spojili. A spikli se proti Miloši Zemanovi. Nechť laskavý čtenář sám posoudí, jestli je něco takového pravděpodobné.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy