ŠOK: Dobeš prodloužil práva v Plzni navzdory Ústavnímu soudu!

14. 03. 2012 | 12:49
Přečteno 6070 krát
Nejlepší ministr školství, Josef Dobeš, prodloužil existenci plzeňských práv v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Soud 29. února řekl: ministr nesmí rozhodnutí Akreditační komise obejít. Dobeš vydal rozhodnutí o prodloužení 9. března, tedy deset dnů po rozhodnutí Ústavního soudu. O rozhodnutí soudu dle všeho věděl. Budoucnost plzeňských práv je tím pádem velice nejistá.

Určitě jen shodou náhod ve stejný den, 29. února, kdy Ústavní soud řekl, že rozhodnutí Akreditační komise je pro ministra Dobeše závazné, požádal Dobeš komisi, aby své původní rozhodnutí o ukončení plzeňských práv přehodnotila.

Původní rozhodnutí Akreditační komise, která má ze zákona jediná právo udělovat a odebírat vysokým školám možnost výuky (akreditaci), bylo, že plzeňská práva se musí zavřít. To se pochopitelně nelíbilo plzeňské právnické fakultě. Napsala ministerstvu, že s ukončení své činnosti nesouhlasí. Akreditační komise své původní rozhodnutí na prosbu ministerstva znova zvážila a 6. března potvrdila původní stanovisko, že plzeňská práva proslulá výrobou rychlostudentů musí skončit.

Ústavní soud vynesl svůj ortel na základě ústavní stížnosti, kterou proti původnímu rozhodnutí Akreditační komise podala studentka plzeňských práv, Petra Březinová. Studentka stížnost vypracovala ve spolupráci s plzeňskou katedrou ústavního práva. Ústavní soud v rámci zamítnutí stížnost konstatoval:

Ministerstvo školství nesmí prodloužit akreditaci studijního programu, pokud k tomu nedala Akreditační komise souhlasné stanovisko (a fortiori nesmí ani prodloužit akreditaci na dobu delší, než dovoluje stanovisko).“ (a fortiori = tím spíše).

Akreditační komise dala studentům pátého ročníku právo dělat závěreční zkoušky až do konce října 2012, ačkoliv současná akreditace vyprší na konci června. Odůvodnila to možností studentů složit závěrečnou zkoušku i po prázdninách, jak je to běžné i na ostatních školách. Ministr však akreditaci v rozporu s Ústavním soudem prodloužil do konce školního roku 2016. To je o 44 měsíců déle, než povolila komise!

Advokátem Petry Březinové byl Mgr. Jan Lego, PhD., učitel plzeňských práv a člen akademického senátu právnické fakulty i celé univerzity. Západočeská univerzita i právnická fakulta tedy od 29. února nepochybně stanovisko Ústavního soudu znala.

Vzhledem k úzkým kontaktům mezi ministrem Dobešem a protestujícími studenty z Plzně je nepředstavitelné, že by ministr nebyl s rozhodnutím Ústavního soudu obeznámen.


Na základě stanoviska Ústavního soudu podal již proti rozhodnutí ministerstva podnět známý buřič a starosta severočeské Chrastavy, Michael Canov, který je proslulý tím, že již několikrát obhájil proti státu u Ústavního soudu chrastavské vyhlášky. Canov krom toho vyučuje na gymnáziu chemii, protizákonným prodloužením agónie plzeňských práv se cítil dotčen i jako učitel. Canov ostatně předpokládá, že vedení Západočeské univerzity prodá proti Dobešovu rozhodnutí odvolání samo:

Vážený pane ministře, jakkoli předpokládám, že vedení ZČU po vydání výše uvedeného stanoviska ÚS podá odvolání proti Vašemu rozhodnutí (protože si nedokážu představit, že by ZČU vědomě bez odvolání přijala rozhodnutí v rozporu s usnesením ÚS, byť je na první, ale opravdu jen na první pohled ve prospěch jejich studentů), považuji, vzhledem k tomu, že předpokládám, že je pro Vás a MŠMT nepřijatelné vydávání rozhodnutí v rozporu s nálezem ÚS, za nejlepší východisko ze vzniklé situace mnou navrhovaný postup dle § 70 SŘ.

Proti prodloužení právnické fakulty se už postavili i studenti a učitelé Fakulty filozofické Západočeské univerzity:

Postoj vedení ZČU vyjádřený v oficiálním stanovisku vydaném dne 12. 3. 2012, ve kterém je prodloužení akreditace magisterského studijního programu FPR ZČU traktováno jako „lidsky vstřícný krok“ ze strany MŠMT, resp. ministra Dobeše, považujeme za mimořádně ponižující pro naši odbornou i učitelskou práci, jakož i pro obraz ZČU jako celku. Zásadně přitom odmítáme argument o „záchraně“ stovek studentů FPR ve chvíli, kdy její existence odborně i profesně poškozuje tisíce studentů, učitelů a absolventů ZČU, a to ze všech fakult.

Dlouhodobě jsme znepokojeni bezprecedentními pokusy o omezování akademických svobod, akademické samosprávy a opakovanými mocenskými zásahy do fungování veřejných vysokých škol ze strany MŠMT a podivujeme se dosavadním postojům nejvyššího vedení ZČU v Plzni, které tyto kroky buď ponechává bez jasných a nedvojznačných reakcí a nebo jim dokonce vyjadřuje podporu.“


Na ministra Dobeše bylo hned v pátek 9. března podáno několik trestních oznámení.

Otázka za milion zní: Jak je možné, že ministr Dobeš obešel nejen zákon, ale i rozhodnutí Ústavního soudu? Jak je možné, že právníci ministerstva toto Dobešovo rozhodnutí akceptují? A jak je možné, že tomuto bezprecedentnímu jednání nečinně přihlížel bývalý rektor Univerzity Karlovy a současný Dobešům náměstek, Wilhelm?

(Psáno ve spolupráci s Martinem Markem.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Barney napsal(a):

"Nejlepší ministr školství"? :-))))

Ten Klaus už je fakt mimo realitu.
14. 03. 2012 | 12:59

aga napsal(a):

Náhodou to byl od Dobeše velmi fikaný tah, kterým zřejmě zabil několik much jednou ranou. Zavděčil se kamarádům kamarádů v Plzni, demonstroval sílu, ale hlavně, dokázal, že naši slavní studentští tvůrci revolucí změní svůj názor na něj a státní zvůli ze dne na den za trochu jidášských výhod...Už i za to bych je nechal platit školné, s výjimkou sociálních případů.
14. 03. 2012 | 13:00

RA napsal(a):

ani bych se nedivil, kdyby študáci z Plzně přerovnali některým "odborníkům" hřbet....
14. 03. 2012 | 13:02

český maloměšřák napsal(a):

RA
To je fakt. "Odborníci" z Plzně a z ministerstva by něco takového opravdu potřebovali - jak kozy drbání.
14. 03. 2012 | 13:13

Ing. N. napsal(a):

Nemohu pochopit, proč se takový čestný člověk, vědec a bývalý rektor Karlovy univezity propůjčil k tomu, aby kryl Dobešovi záda.
14. 03. 2012 | 13:36

rejpal napsal(a):

Ing. N.
Money money money, toť folklór
14. 03. 2012 | 13:44

Ž napsal(a):

Implantáty
od pantáty
14. 03. 2012 | 13:46

Enkidu napsal(a):

Prof. Wilhelm už je v penzijním věku a bohužel se nesmířil s tím, že již není důležitým. Kandidoval několikrát do různých politických míst, ale nikde neuspěl. Od Dobeše to byl mistrovský tah dát jej na tak exponované místo, Wilhelm ví, že na mocnější místo než je náměstek na MŠMT se již nedostane a jeho ambice jsou i v pozdním věku vysoké. Je to škoda...
U Dobeše je jeho postup také logickým, hlavní studenští vůdci z Plzně jsou zároveň členy D.O.S.T., často z mladých konzervativců a nebo různých nahnědlých hnutí, takže mají na Dobeše a Klause dobré kontakty. Navíc mám pocit, že zlo má silnou dostředivou sílu, Dobeš prostě vždy bude na straně škol jako jsou UJAK, Bankovní institut, Právnická fakulta Plzeň už proto, že mají stejný světonázor a stejné hodnoty, je prostě jedním z nich. Něco jako že Čína nikdy nepůjde proti Severokorejským vůdcům :-).
14. 03. 2012 | 13:48

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Plzeňská práva to je typicky český projekt a jsou mezi námi lidé, kterým se toto češství líbí.
Asi by bylo lépe, kdyby na kvalitu našich škol dohlížela nejen akreditační komise, ale i lidé z Bruselu. Bylo by to v našem zájmu.
14. 03. 2012 | 13:50

DF napsal(a):

Jak je možné, že ministr Dobeš obešel nejen zákon, ale i rozhodnutí Ústavního soudu?
Je to strašně jednoduché stejně tak jak pan Václav obešel ústavu ČR.
Jak je možné, že právníci ministerstva toto Dobešovo rozhodnutí akceptují?
Právníci ministerstva jsou povinni krýt, jakékoli jednání ministrů.
Například i jednání ministra pana Drábka při páchání jeho trestné činnosti.
Jak je možné, že tomuto bezprecedentnímu jednání nečinně přihlížel bývalý rektor Univerzity Karlovy a současný Dobešům náměstek, Wilhelm?
Pan Wilhelm jednoznačně a správně usoudil že se nejedná o trestný čin zasluhující pozornost orgánů v trestním řízení, jako je to v případě pana Drábka a tak přenechal tuto tahanici právníkům.
14. 03. 2012 | 13:55

jája napsal(a):

Úroveň českého vysokého školství je vidět na jednání studentíků Plzeňské Pomocné Právnické školky, dopoledne Dobeše do koše, odpoledne, ť žije Dobeš. Zrušte tuto pafakultu s omezenci!!!
14. 03. 2012 | 13:56

Marius napsal(a):

Jen tak naokraj hysterie, Ústavní soud ve věci samé vůbec nerozhodoval. Odmítl pouze ústavní stížnost pro předčasnost.
14. 03. 2012 | 14:04

aga napsal(a):

Enkidu

Hezké. S tím, že proti zlu na jedné straně nestojí na druhé straně dobro, ale zase zlo. Ahriman proti Luciferovi. Pravda je uprostřed.
14. 03. 2012 | 14:07

Xaver napsal(a):

Že je špatný jakýsi ministr, že jsou špatní jacísi právníci z ministerstva, to mě nepřekvapuje. Ale nechápu co v takové společnosti drží Wilhelma.
14. 03. 2012 | 14:08

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

To, co se děje na plzeňských právech, jistě taky poškozuje ostatní fakulty této univerzity
„V reakci na politiku vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ve vztahu k místní právnické fakultě vydali učitelé a studenti plzeňské Filosofické fakulty prohlášení, ve kterém se distancují od oficiálního stanoviska vedení školy k prodloužení akreditace magisterskému programu plzeňských práv.
Autoři dokumentu považují postoj vedení školy, které prodloužení akreditace přijalo jako lidsky vstřícný krok ze strany ministerstva školství, respektive ministra Dobeše, za mimořádně ponižující pro jejich odbornou i učitelskou práci. „

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12780-plzenska-filosoficka-fakulta-odsoudila-prodlouzeni-akreditace-pravum
14. 03. 2012 | 14:17

martinka napsal(a):

ministr Dobeš má pocit, že se může dovolit všehcno! on za to vlastně nemůže - je to tzv. manažerská nemoc. Neboli ministr Dobeš je nemocný!
14. 03. 2012 | 14:21

PK napsal(a):

Třeba tímto krokem zatím skrytá diktatura odhodila svou masku a začla se projevovat otevřeně.
14. 03. 2012 | 14:35

jogín napsal(a):

Už Wilhelmovo stanovisko jako rektora k Bílé knize bylo velice opatrné a spíše souhlasné. Charakterizoval bych to jako předposranost.
14. 03. 2012 | 14:42

mb napsal(a):

Barney napsal(a):
"Nejlepší ministr školství"? :-))))

Ten Klaus už je fakt mimo realitu.
14. 03. 2012 | 12:59

klaus je mimo realitu od svého narození, ale neví to ani on sám, natožpak občané čr ...
14. 03. 2012 | 15:04

Pepa Řepa napsal(a):

autor je trochu v šoku
spravil by to náprstek
nějakého moku
na kolejích nebude
už nikdy dělat bobky
leda bych měl na zádech
odrazové stopky
--------------------
Marius
tak, tak nejdříve klasické soudní kolečko. Na měsíce možná na leta.
A pak najít kohosi konkrétního, kdo byl poškozen
14. 03. 2012 | 15:18

Homunculus napsal(a):

Odpověď na otázku za milión je jednoduchá - v tomto státě to samozřejmě
možné je, protože tento stát je právní a demokratický pouze formálně, a to
pouze proto, že se jednou za pár let uskutečňují formálně svobodné volby.
Vše ostatní je těžká diktatura vlivných zájmových skupin na úkor většiny
ostatních. Milión můžete poslat na účet xxx-xxx-xxxxx/xxxx :-)
14. 03. 2012 | 15:30

Jan napsal(a):

Cely tenhle blog je bohuzel trosku pokazen tim, ze na vec neni poukazovano z nezavisle pozice vnejsiho pozorovatele, nybrz ze strany cloveka, ktery se snazil na potopeni zminovane fakulty zalozit politickou karieru - Martina Marka. Cloveka, ktery ac si pise ve svem profilu, ze ze skoly odesel, tak v realu z ni byl vyhozen, jelikoz proste a jednodusse neplnil studijni povinnosti. Nerikam, ze vecna argumentace je zcela mimo (byt rozhodnuti US, jak zde psal kdosi shora opravdu nebylo meritorni a jednalo se oobiter dictum!), avsak pusobi to pak jako kdyz ten vrak na rohu ulice o moralce kaze....
14. 03. 2012 | 15:48

im napsal(a):

DF, Xaver
Jsem daleka toho podsouvat prof. Wlhelmovi bezprecedentní nečinnost. Bude sice na prvního máje čupr sedmdesátník, ale letmým pohledem na stránky MŠMT zjistíte, že u Dobeše náměstkuje jen třičtvrtě roku. Rektorem UK byl šest let, to ho snad zdravý rozum neopustil. Co když se ve vší tichosti snaží zachránit, co se dá?
14. 03. 2012 | 15:53

Dagmar napsal(a):

Včera jsem měla možnost mluvit s jednou velmi něšťastnou paní, jejíž syn je ve čtvrtém ročníku na Právnické fakultě ZČU. Žije se synem sama. Je to velmi nadaný student, gymnázium absolvoval s vyznamenáním. Vždy se chtěl věnovat právní teorii. Přijímací zkoušky složil výborně a byl přijat na práva v Praze, Brně a Plzni. Mohl si vybrat.

Z finančních důvodů, pocházejí z malého města u Plzně a na fakultu mohl proto bez problémů každý den dojíždět (což vyloučí náklady na ubytování a stravování, doprava přijde levněji) nakonec volil právě Plzeň. V době, kdy se na fakultě zdálo být vše jak má být, o žádných podvodech neměli nezasvěcení ani potuchy. Fakulta byla pokládána za solidní. A teď mu hrozí reálné nebezpečí, že čtyři roky studia s výborným prospěchem - běžných chudých studentů se nabídky na rychlostudium pochopitelně netýkaly - přijdou nazmar. Matka se zhroutila.

Víte, pod dojmem tohoto příběhu jsem na kauzu PF ZČU začala nahlížet opatrněji. Myslím, že alespoň výborní studenti, kteří poctivě studovali, by si zasloužili, aby jim bylo nabídnuto nějaké východisko ze situace, kterou sami nezavinili. Zasloužili by si i lepší řešení, než jaké naídl pan ministr. Ti, kteří již na fakultu vstoupili s vědomím, že se jedná o podezřelý ústav, v ochranu neberu.
14. 03. 2012 | 15:57

dassa napsal(a):

Ale vždt by dostudovali za protektorátu pražské PFUK!
14. 03. 2012 | 16:09

Dagmar napsal(a):

Jestli tomu dobře rozumím, problém je v tom, že podle výkladu VŠ zákona, pokud akreditační komise neudělí právo studia v doktorském (to už PF v Plzni postihlo), nebo v magisterském stupni (je ve hře teď) daný program na fakultě končí. Pan ministr výuku prodloužil o čtyři roky, aby ti studenti, kteří na fakultě v současné době jsou (v bakalářském nebo magisterském studiu) mohli dostudovat. Jenže oni nevystudují PF UK, ale PF ZČU! A tomu patronátu se vedení PF UK urputně brání! A to je problém, protože v daném sporu jim v budoucnu nemusí být jejich studium uznáno.
14. 03. 2012 | 16:35

Almo G™ napsal(a):

"Ing. N. napsal(a):

Nemohu pochopit, proč se takový čestný člověk, vědec a bývalý rektor Karlovy univezity propůjčil k tomu, aby kryl Dobešovi záda.
14. 03. 2012 | 13:36"

Nejspíš proto, že to nejspíš zas až tak čestný člověk nebude, když dělá kulisu všemu, co se děje. Mediální obraz extrémně klame.
14. 03. 2012 | 16:36

Almo G™ napsal(a):

"Co když se ve vší tichosti snaží zachránit, co se dá?"

Vtipné.

Podobně PRÝ nějaký pan Pospíšil zachraňuje právní stát zevnitř - např. postupem v kauze Čunek.

Podobně rozkládali jiní hrdinové KSČ zevnitř.

Prostě samí hrdinové, kteří tiše zachraňují, co se dá.
14. 03. 2012 | 16:39

Blaha napsal(a):

Dagmar, vy jste už na každém blogu proslavená jako naivka která se dojímá nad osudy , o kterých povídala jedna paní u holiče, a za ty osudy dokáže nesmírně bojovat,ale jen frázemi a kecy.
Mám vám vyprávět osudy těch dnes už milionů lidí, kteří prišli o práci, které mnohdy zasvětili celý život, a uvrhlo je to do bídy. Chcete osudy těch co nechali své celoživotní úspory v H-sytému nebo v některé z bank a kampeliček???
Mladý snaživí studentík prostě vsadil na špatného koně, navíc jestli je trochu inteligentní tak už nějaký ten rok ví že škola kterou studuje nenéí moc košer.
Jestli chcete něco řešit, tak už laskavě vemte na vědomí že tu je celý ŚPATNÝ SYSTÉM, a to od roku 1989. A pokud jste jedna z těch co cinkali klíči tak si stoupněte před zrcadlo a tam si zhnuseně odplivněte. Pokud jste mladší, promluvte si na to téma s rodiči.
Kauza práv je důsledkem celého systému, kdy školy chrlí ročně desítky tisíc studentů, kteří studují naprosto zbytečné obory a ještě blbě. To že se někde ty tituly přímo kupují už je jenom vrcholek Jak to vypadá ve světě právníků, v naší justici, to snad také sledujete. Ostatně díky Dobešovi se jen přestalo mluvizt o kauze Rampula, a před tím byly Kauzy PROMOPRO, Drobil atd. Školství je prohnilé, justice je prohnilá, stát je prohnilý.
Už to dnes někdo psal, ale vaše připomínky jsou jak když chcete řešit kdo si odplivl do moře a jaký to má vliv na stav moří
14. 03. 2012 | 17:26

Tommy napsal(a):

Marius: Jaká předčasnost, proboha? Četl jsi vůbec ten text usnesení č. 6441 o kterém je řeč (a které je z článku odkazováno)? O předčasnosti se tam nepíše vůbec nic, naopak se zcela jasně vyjadřuje k meritu věci - ministr nemůže přebít zamítavé stanovisko AK.
14. 03. 2012 | 17:35

Tommy napsal(a):

Dagmar: Zaprvé, výborní studenti by neměli mít výraznější problém přejít na jinou vysokou školu, byť je pravda že studijní programy jsou odlišné a nemusí být možné jim uznat všechny zkoušky. Ve výsledku to může znamenat prodloužení o semestr tak aby dotyčný mohl složit "rozdílové" zkoušky. Otázka je zda to není 100x lepší investice než další studium na škole s pochybnou minulostí, budoucností i přítomností. A to jak s ohledem na možné zpochybnění současného ministrova zásahu (osobně předvídám že prodloužení bude zrušeno) tak i s ohledem na špatnou pověst PF ZČU.

Zadruhé by mne zajímalo co budete říkat na podzim až se (alespoň dle mého očekávání) ukáže že ministrův zásah byl protizákonný a tudíž neplatný, a těch 1800 studentů s ocitne na dlažbě protože ze dne na den to nikdo nevyřeší. Protože právě tím nekompetentním zásahem ministra Dobeše bylo znemožněno hledat funkční řešení - nelze asi očekávat že druhý den se objeví jednoduché řešení ze kterého by všichni byli šťastni, ale právě proto je důležité mít dostatek času.

Dovedu si představit že část studentů pojmou stávající PF z ČR (např. podle bydliště, míry příbuznosti studijního oboru, ...), část by dokázala opečovat PF UK přímo v prostorách PF ZČU (byť se tomu UK zatím brání).
14. 03. 2012 | 17:51

Pepa Řepa napsal(a):

Darmar
matku utěšte a na internetové mudrce se vykašlete. Bude to mít těžké, od zkoušek i státnic se za poslední léta vyhazuje jak nikde, ale dostuduje.Ve čtvr´táku určitě. Pokud bude stačit.
Co bude za čtyři roky neví nikdo. Možná soukromá VŠ se školným jako u pana Pehe.
V podstatě je ten příběh takový, jak píše Jan, včetně přesné charakteristiky pilného studenta Marka.
Spatlali to jiní. Včetně Kindla, Průši, Zachariáše Lišky a Pospíšila.
Vina jde přes politické spektrum.

Tommy
píšete -s prominutím- pitomosti. Máte sice bujnou představivost, ale ta nerozhoduje o tom, kdo koho pojme a jak.Posečkejte co řekne soud. Zatím si dělá ta dáma osobní promo k volbám do Senátu. Strašit zpětným odebráním diplomů je úsměvné, leč do Senátu jí to zřejmě pomůže.
14. 03. 2012 | 18:17

český maloměšťák napsal(a):

Já - být zločincem, tak bych chtěl , aby co nejvíc budoucích policistů , státních zástupců a soudců bylo z Plzně.

A pokud už by mě teda po několika desetiletích usilovné oslí dřiny - díky mému hrubému kiksu - dostali, najal bych si advokáta odjinud. A bylo by to.

Herdek - škoda že nejsem zločincem.
Taková skvělá perspektiva....
14. 03. 2012 | 18:17

Paraple napsal(a):

Úplně mě mrazí v zádech. Jsem studentem FPR ZCU - jsem v pátém ročníku. Řekněte mi, milí, s problematikou jistě velice dobře obeznámení, diskutující.. Jak byste jste se vy bránili proti takové mediální masáži? Být odsouzen médii a veřejností za něco, o čem se ještě ani nerozhodlo. Líbilo by se Vám, kdyby Vás státní orgán doslova nenáviděl a chtěl zničit za KAŽDOU CENU? Má takto skutečně orgán státu fungovat?

Pan redaktor evidentně není ani právní laik, ale úplná bulvární nula.

"Ústavní soud vynesl svůj ortel".
1. Ano, ústavní soud odmítl stížnost - to se prosím pěkně stává velmi často a není to nic, za co by se člověk měl stydět. Přeci se nepokusím využít svá základní práva jen proto, že bych se snad obával, že neuspěji.

2. Rozhodnutí není meritorní, je to jen pouhé "procesní" USNESENÍ. To má závaznost asi tak velkou jako sympatická pokrývka hlavy pana autora článku. (takže celý Váš článek je blábol... to bychom měli. Nebo mi to snad někdo vyvrátí?)

Apeluji na všechny, co mají alespoň zbytek rozumu v hlavě, ať si povšimnou a zamyslí se: Proč je tu tak velký zájem FPR zavřít? PROČ se již neřeší skutečný stav školy a věcné argumenty ohledně pochybností o objektivitě stanoviska AK (pokud vím, tak paní Dvořáková byla několikrát argumentačně panem děkanem roznesena na kopytech)?

Bulvár zkrátka vládne českou republikou a politické strany (zejména pak ta zelená v čele se zkrachovalým, nepracujícím, aktivistickým studentem) si pouze získávají body úplně zdarma. Hlas lidu volá "zavřete tu školu - přece má špatnou pověst" a lidé, kteří na tom mají osobní zájem se toho s obrovskou vděčností chytají.

Říkáte, že škola je odrazem klasického čecháčství? Já říkám, že nepřející český národ, hltající bulvární a politické nuly, předem odsuzující školu, která prošla značnou reformou, nepřející studentům studium oboru, který se chtějí učit (ano, existují i lidé, kteří věří, že když budou právu rozumět, tak se v život uchytí, nezáleže na tom, kde právo studovali) - to je ČECHÁČSTVÍ.
14. 03. 2012 | 18:29

Dagmar napsal(a):

Tommy

Ano, přesně, jak popisujete jsem si to také představovala. Pro těch pár studentů z Moravy to asi tak také dopadne, vezmou je nejspíš v Olomouci. Ale pro většinu dalších je situace neřešitelná. Nejbližší PF na UK je přijmout nechce. A už zde zmíněný "protektorát" je řešení velmi problematické a též nechtěné (viz vaši poslední poznámku). Vedení snad uvažuje o výjimkách vázaných na zdravotní a zvlášť tíživé sociální důvody jednotlivců, kteří si podají žádost. Další studenti šanci nemají. Zkuste se informovat podrobněji. Dnes už ti jásající před Dobešem vědí, že jsou v pasti.

Víte, na tom je nejsmutnější, že ti, kteří to všechno svým jednáním způsobili, nebo měli z toho jednání profit, jsou mimo. Ne ve smyslu psychickém, ale především právním.

Blaha
Pokud vás moje jméno nebo názory opětovně tak iritují vynechte je, prosím. A zase ten tak snadno identifikovatelný, typicky blábolivý, myšlenkově špatně uspořádaný výlev. :-). Jste opravdu k pousmání. A děláte stále stejnou chybu. Pokaždé.
14. 03. 2012 | 18:30

orttt napsal(a):

Dagmar:
Hele, neoblbujte. Matka, která by se zhroutila kvůli takové drobnosti, jako je zrušení synovy školy, je románová postava.
V (dnešní) realitě musí být matka mnohem drsnější - třeba až tak, že řekne synkovi, že peníze, které si vydělal loni na brigádě na nový noťas, holt půjdou na dopravu autobusem na fakultu do Prahy.
Denní studium práv se dá zmáčknout do tří dnů v týdnu, zbylé čtyři může chlapec ládovat zboží do regálů v nějaké sámošce v Plzni, aby mámě přispěl, když je to taková pápěrka.
14. 03. 2012 | 18:41

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

nestává se mi to často, ale té paní mi bylo opravdu líto. Je na syna fixovaná a léta žije hlavně potěšením z jeho úspěchů. Už jsem je nasměrovala na nadace, co poskytují studentům v nezaviněné sociální tísni stipendia, nebo které mají program půjček. Možné by bylo uvažovat, při jeho výborných výsledcích a jazykovém vybavení i o dokončení studia v zahraničí. Problém - jak jinak, jsou peníze. Ale už věřím, že tenhle konkrétní případ dobře dopadne. Kluk je opravdu chytrý, bylo potěšením s ním diskutovat.

P.S. A tu moji zdejší stálou mnohačetnou "příznivkyni" omluvte. Má to těžké :-)
14. 03. 2012 | 18:42

tata napsal(a):

PANE pepa Řepa

vyte problem je že plno zaměstnavatelu bude tento diplom brat jako neplnohodnotny,bavil sem se spar vysokoškolakama teda co jsou par let vystudovaný,a jejich nazor......okamžitš by přešel jinam,konkretně teda 3 ,dokonce jeden řekl že v inzeratech v Praze V NAbídkach prace stojí zminka ne absolvent z plzně,,,,,nepodcenoval bych takto špatnou pověst,a už vubec že to soud nak napravý
14. 03. 2012 | 18:42

český maloměšťák napsal(a):

Paraple
Smím vědět zda po abolutoriu půjdete k policii, do justice, do politiky...či budete takříkajíc soukromničit - například obhajovat zločince ?
A kde ? Jen v Plzni ? A na které adrese ? Na Americké ul.?

Mimochodem - jedna absolventka vaší Alma Mater je docela populární i na you tube
(a to aniž by se musela svlíknout či něco zazpívat !):

http://www.youtube.com/watch?v=Ez3_62fYbME

P.S. Odpovězte prosím - ať mají i potenciální zločinci nějakou užitečnou informaci. Jsou to taky jen lidé.
----------------------------------------------------------------------------
Sáhodlouzeji jsem se k " odborníkovi" na OKNO vyjádřil pod Hvížďalou.

Apropo - nač hned ty verzálky ?
To chce klid - někteří zločinci nečtou blogy. Určitě zavolají.
14. 03. 2012 | 18:45

český maloměšťák napsal(a):

re : absolutoriu
14. 03. 2012 | 18:46

Dagmar napsal(a):

orttt

Co říci na tak necitlivý a hulvátský názor? Nic.
14. 03. 2012 | 18:47

Pepa Řepa napsal(a):

tato
to bych ponechal na absolventech. Schopný se chytí s jakýmkoliv diplomem, firma si ho vyzkouší, má na to čas. Že je právníků nadbytek o tom není třeba pochybovat.
Ne každý se chytí. A ne každý je viajpík, kterému se dával diplom zadarmo. S tím nemají běžní studenti nic společného.
14. 03. 2012 | 18:50

orttt napsal(a):

Dagmar:
Proč tedy nemlčíte?
Sama píšete, že matka je na syna nezdravě fixovaná. Třeba se aspoň vyléčí.
V téhle zemi mají SKUTEČNÍ lidé SKUTEČNÉ problémy - a vy tu obtěžujete s pseudostarostmi jakési paňmámy, která si neudělala čas, aby dospěla. Není vám trapně?
14. 03. 2012 | 18:52

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

Občas váš smysl pro humor baví, ale zdá se, že tady to nebude ten případ.

Pomohl by ténovat v rozlišování mezi třemi rovinami:
1. co je protizákonné
2. co se nedělá
3. co se nesluší

Ta dvojka a trojka - tam máte dost slabiny. Ale věřím, že to procvičování a váš smysl pro humor....
14. 03. 2012 | 18:54

Almo G™ napsal(a):

Paraple napsal: "pokud vím, tak paní Dvořáková byla několikrát argumentačně panem děkanem roznesena na kopytech"

:-)))))

Bavič pod nickem Paraple. Pan děkan bohužel působí, že usnul v r. 1969 a probudil se včera. Nejlepší jsou jeho odpovědi na otázku, kolik má fakulta aktivních profesorů.
14. 03. 2012 | 18:57

Dagmar napsal(a):

orttt

Pane. Na rozdíl od hlášek českého maloměšťáka, které jsou někdy opravdu trefné a člověk mu rád odpustí, když někdy přestřelí, na vás lze reagovat jedině ignorací. Dovolte proto prosím, abych vás požádala - nereagujte na mé vstupy. Já na vás určitě již reagovat nebudu. Zdá se, že budeme oba spokojeni.
14. 03. 2012 | 18:59

Almo G™ napsal(a):

P.S: V zádech vás mrazí oprávněně. Argumentační úroveň studenta pátého ročníku ZČU je zjevně katastrofická.
14. 03. 2012 | 18:59

Pepa Řepa napsal(a):

Dagmar
nic hulvátského na tom není. Většina studentů si přivydělává při studiu.Manuálně či doučuje jazyky. Jinak to nezvládnete. Mimochodem, jestli je ve čtvrťáku a nebyl venku na Erasmu, má možnost vyjet.To všechno je rozjednané a je ve hře, to si mnozí neuvědomují.Financování školy etc....etc.Zda doběhnou ti, kdo tam jsou nebo poběží škola dál naznačí, zda budou přijímat nové studenty.
Uvidíme.
14. 03. 2012 | 19:00

Sladký napsal(a):

Skutečné vzdělání nemá nic společného s prosazením se na trhu práce.Pane Stejskale, pořád si myslíte, že zde neprezentuji žádné své názory?
14. 03. 2012 | 19:01

český maloměšťák napsal(a):

Dagmar
Pověst je moc fajn - když ji jeden má.
Ale dost blbě se napravuje - když ji jeden ztratí.

Ještě hůř se to pak narovnává u věcí v ženském rodě.

Vezměme si například takovou univerzitu.
Taky křičí " Já nejsem kurva prodejná - to je pomluva ! Já jsem slušná děva !"
Marně.
Chudák - taková stará kur...,eh, taková mladá univerzita.

P.S. Holt, paní /slečno/ Dagmar - soudíme dle informací, které máme k dispozici. Někdo tak, druhý onak. Na soudce si zde hraje jen Brom a Pepka.

Ale já - kdybych měl někoho mně blízkého na studiích v Plzni - tak bych ho snad nechal i unést - než aby studoval na pochybného právníka, raději aď dělá u někoho opravdového komorníka.
Leda že bych byl tím zločincem...
Takový mladý, nešikovný policajt nebo soudce pak přijdou vždy vhod.
14. 03. 2012 | 19:09

orttt napsal(a):

Pepa Řepa:
Ano. Na začátku semestru jsem si dělal průzkum mezi studenty na fakultě, kde přednáším. Nějakou brigádu mají 94% z nich. 40% (hlavně vyšší ročníky) se živí zcela samo, bez jakékoli finanční nebo jiné pomoci rodičů.
Z těch, kteří nejsou z Prahy, jen 1/3 bydlí na koleji. Všichni ostatní si platí samostatný nebo společný byt ve městě.
Za poslední roky jsem se setkal s desítkami studentů, kteří studovali můj (nelukrativní) obor proti vůli rodičů, bez jakékoli podpory, jen za své. Všichni to zvládli. Mám studentku, která sedm nocí v týdnu rozřazuje balíky na poště a kromě toho stíhá další brigádu v call centru. Spí jen ráno, na lavičkách na chodbě fakulty. V září dokončila magisterské studium a byla přijata do doktorského. Počítá s tím, že když bude opravdu dobrá, nikdy se (vzhledem k oboru) ani nepřiblíží průměrnému platu v zemi. Je veselá a šťastná.
Myslím se mi, že spoludiskutující Dagmara uvázla někde v (idylické) minulosti, mimo svět, ve kterém žijí normální lidé.
14. 03. 2012 | 19:15

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

Představa, že většina studentů si přivydělává - no to záleží na tom, co, kde a jak studují. A zda naleznou příležitost. Erasmus dost váží, jakým studentům a odkud stipendia přizná. Bohužel v poslední době jsou krácena a kryjí tak jednu až dvě třetiny nákladů semestrálního pobytu na univerzitách v zahraničí. Zbytek, často slušně velkou částku, pro některé rodiny nedosažitelnou, si student hradí sám.

Ta paní si mi také stěžovala, na sprosťáství a nepříjemné reakce ze svého okolí. Když mi je popisovala, byla jsem skeptická. Teď už jí věřím.

Jsem tu na Aktuálně cz. asi šest neděl. Tohle je první konkrétní případ, který jsem tady uvedla. A taky poslední.

Ne, mne se opravdu ty necitlivé a podivuhodně fabulující příspěvky nemohou dotknout. Ale příběh té paní a jejího syna si je prostě nezaslouží. Jakož i příběhy jiných, momentálně nešťastných lidí.
14. 03. 2012 | 19:19

orttt napsal(a):

Erasmus - na naší fakultě zůstává neobsazeno až 30% erasmových míst. V celorepublikovém průměru je to prý méně, ale určitě víc než 20%. Studentům se do ciziny nechce, přestože je každý rok usilovně přemlouvám.
Pokud už vyjedou, pak první starostí každého erasmáka je brigáda - kde a jak si vydělat roznášením jídel nebo mytím záchodů tak, abych pokryl všechny náklady a ještě si něco přivezl domů.
14. 03. 2012 | 19:41

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

Jo, jo. Žijeme ve světě, kde nazáleží na tom jaké/jaký co/kdo JE, ale jakým se jeví. Nikdy tenhle svět nebyl jiný. Jen na to "JEVENÍ" je občas kladen zvlášť silný důraz.

Asi před šesti, sedmi lety, měli v na PF v Olomouci podobné problémy. Také jim akteditační komise upřela akreditaci k doktorskému studiu a magisterské viselo na pověstném vlásku. Ale měli štěstí. Masmédia se honila za jinými senzacemi, v čele komise byl někdo jiný a fakulta to přežila.

To jen pro ilustraci, že soudíme podle informací, které mám jsou předkládány, předžvejkány, podstrkovány, přistrkovány. V té změti je stále obtížnější se orientovat.

A hlavně. Vždycky bylo velmi obtížné - vytvořit si vlastní, nezávislý názor. Teď už je to skoro nemožné. S jedinou výjimkou. Pokud má člověk smysl pro humor, má možnost vhledu i nadledu a tak i vyšší pravděpodobnost, že se k tomu samostatnému názoru prosměje :-)
14. 03. 2012 | 19:42

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

P.S. A zapomněla jsem na to hlavní. Proto mám ráda i váš smysl pro humor a obdivuji humor Pepy Řepy - tedy, pokud nemá zlost. To pak je z jeho jízlivostí smutno.

Pepa Řepa - snad mi tu charakteristiku prominete :-)
14. 03. 2012 | 19:46

Paraple napsal(a):

český maloměšťák

Vy se mi smějete. Já si budu poctivě shánět práci jako každý jiný, jen budu tak přidrzlý, že se k tomu budu snažit být, podle svých sil, vzdělaný.

Jinak jste jen potvrdil to, jak je tahle diskuze k ničemu a já už zalitoval, že jsem se snažil sem napsal něco alespoň trošku konstruktivního a k zamyšlení.

Co vám mám na takový blábol odpovědět? Ano máte pravdu. Všichni se na Vás spikly - nikdo už poctivě nepracuje, všichni, kdo studují na FPR ZCU jsou budoucí zloději a špinavý kapitalisti. Všech 1800 studentů jsou budoucí mafiáni. To je rozumný názor, že? Nebo že by nebyl?
14. 03. 2012 | 20:05

tata napsal(a):

pane PEPA ŘEPA

VŽDY to bude na studentech,on ani červeny diplom tak se myslím nazyvá ten nejlepší nezaručuje že se musí uplatnit ,ale snad nepopřete že mnohdy zaleží na maličkostech a toto zrovna až tak maličkost není,nemyslim že vaše odpoved byla v duchu co jsem psal,pověst je jedna z nejduležitějších preferencí,a žadne rozhodnutí soudu at je takové nebo makové vas neočistí,nic jineho sem neposuzoval ve svém přispěvku,ani sem nehodnotil jestli je to rozhodnutí spravné nebo špatné.
14. 03. 2012 | 20:14

kontaminace napsal(a):

Zatím hodně čti ,Paraple ! Abys nedělal obludné pravopisné a gramatické chyby.
"všichni se proti Vám spikli"
14. 03. 2012 | 20:17

Pepa Řepa napsal(a):

Dagmar
je to tak, jak píše ortt. I venku je výhodnější pronajmout si společný byt, než platit kolej. Někde se dá přivydělávat, jinde třeba v Japonsku je to nemyslitelné. Šupajdíte domů a dostanete razítko jako nežádoucí. To ovšem není v rámci Erasmu a musíte si zaplatit nákladnou letenku, někdy i školné. A pak třeba KLDR.:-))) Budete se možná divit, ale i tam se jezdí jako reciprocita za Kimovi studenty technických oborů u nás. Student-pokud se nenarodil se stříbrnou lžičkou v puse-se dnes musí otáčet.A jsou skutečně obory, které dělá jak přednášející, tak student z čistého zájmu. Možná byste se divila jaký je plat profesorů na Fildě. Mnozí znají plynule čtyři jazyka a dokážou simultánně tlumočit do kterého si vyberete, znalosti kultur jsou nesmírné.
Pravdu má ortt i v tom, že možnosti Erasmu přesahují zájem.

Zlost nemám nikdy, jízlivý jsem celý život, starého psa novým kouskům nenaučíte, chodím sem spíš pro pobavení, vážně internet neberu. Děláte dobře, že nejmenujete to je na internetu chyba.
Mějte se.
14. 03. 2012 | 20:38

wiki napsal(a):

Dagmar napsal(a):

Asi před šesti, sedmi lety, měli v na PF v Olomouci podobné problémy. Také jim akteditační komise upřela akreditaci k doktorskému studiu a magisterské viselo na pověstném vlásku. Ale měli štěstí.

Ano. Měli "štěstí". A to zejména proto, že se rektor Dvořák nebál místních populistů a nejmenoval (přes výhružky "soudem") děkana-holobrádka...

http://www.upol.cz/aktualita/clanek/okresni-soud-dal-univerzite-palackeho-za-pravdu-v-kauze-beneda/
14. 03. 2012 | 20:44

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

Ubytování.
V Praze to přijde skoro na stejno, tedy pronajmout společně byt nebo kolej. Jednolůžkový v koleji přijde na cca 115,- Kč za noc. Dvoulůžkový je levnější (záleží na koleji). Pronajatý pokoj v bytě na cca 2.500,- až 3.000,- Kč(za měsíc) Záleží na lokalitě a hlavně šikovnosti pronajímajících. Služby v koleji jsou započítány, u soukromníka mohu být mimo. Sociálně slabí studenti jsou příjemci státního příspěvku na ubytování. Záleží na nich, kam ho umístí :-)

"Fildu" znám důvěrně. Jěště stále. Plat byl důvodem, proč jsem se vzdálila :-(

Proč část nabídky ERASMU (asi 15 - 20%) zůstává nevyužito? Je zajímavé sledovat, jaké to jsou lokality a univerzity, o které není zájem. Další důvod jsem zmínila v minulém vstupu.

Psy mám moc ráda. Bavím se tady víc, než jsem čekala. Dnešek je slabší :-)
wiki

Vždycky to záleží na lidech. Na jejich odvaze se postavit za to, co považují za správné, na jejich obratnosti nalézt spojence. Pokud jsou tak uvážliví, aby také prověřovali, že to "správné" ještě stále platí v širším společenském zájmu, kontextu a mají-li také pověstnou kapičku štěstí (nepodceňovat!) jsou neporazitelní. Kéž k nim patříme :-)
14. 03. 2012 | 21:28

oh napsal(a):

Paraple: Jako student pátého ročníku právnické fakulty byste měl bez problémů zvládat čtení. Tak si laskavě to usnesení ústavního soudu přečtete, nejlépe celé - v článku je na ně odkaz. Není tam ani půl slova o nějaké mediální štvanici, jen o tom, že stanovisko akreditační komise vás nijak nepoškozuje a co může ministr dělat pro jeho změnu: žádat nové projednání. Je tam také výslovně uvedeno, že ministr proti stanovisku akreditační komise jednat NESMÍ! Myslíte si, že ústavní soud při případném příštím jednání nebude k vlastnímu výkladu ustanovení vysokoškolského zákona v tomto vydanému usnesení přihlížet?
Skutečný stav školy? To myslíte skutečnost, že vedoucí kateder jsou buď hodně staří (Z. Masopust) nebo jich většina má úvazky i na jiných vysokých školách (P.Dobiáš, K. Adamová, J. Malast, T. Louda, K.Klíma)? Opravdu si myslíte, že k založení další VŠ z právnickou fakultou je nejprve nutné zničit plzeňskou fakultu (vy jste to sice nenapsal, ale je to oblíbený argument pro podporu tvrzení, že AK vás poškozuje úmyslně.)
Za to, čemu říkáte mediální štvanice, můžete poděkovat ersatzděkanu Kindlovi a důsledně nedůslednému řešení problémů, které Kindl fakultě ráčil zanechat. Jste všichni mafiáni? Díky polovičatosti řešení problémů vedením fakulty máte tu pověst. Jistě si jí všichni nezasloužíte, ale začněte si zvykat. Hodné vedení ZCU a hodný pan ministr vám ji přišili takřka dokonale. Budete na to hodně dlouho narážet všude, kde se diplomem "z Plzně" pochlubíte. A v práci budete muset dřít o dost víc než ostatní, abyste prokázal, že právě vy nemáte diplom z protekce a něco umíte.
14. 03. 2012 | 21:29

Tommy napsal(a):

Paraple:

1) ad vaše vyjádření z 18:29 ohledně usnesení ÚS

Nikdo dotyčné studentce nevyčítal že se na ÚS obrátila, byď si o dané stížnosti mohu myslet cokoliv (zejména pokud si přečtu odůvodnění). Autor článku pouze poznamenal že škola o něm věděla neboť právním zástupcem stěžovatelky byl člen AS a že v odůvodnění usnesení se jasně píše že ministr nemá právo jít proti rozhodnutí akreditační komise.

Jistě, toto není meritorní rozhodnutí v tom smyslu že by ÚS odpovídal přímo na otázku "má ministr právo jít proti rozhodnutí AK?" ale to nikdo netvrdil (kromě vás, tak abyste s tím mohl polemizovat). A ano, máte pravdu že se nejedná o právně závazné rozhodnutí. I tak je to myslím velmi důležité a jasné vyjádření - doufám že se ale shodneme že má větší váhu než názor bývalého vězeňského psychologa.

A o tom že by byla roznesena na kopytech vaším děkanem si prosím nechte zdát - nic jiného než sny to prostě nejsou. A když se podíváte na stanoviska AK (mimo jiné často rozporující zavádějící a nepravdivá tvrzení vaší fakulty) tak pochopíte že s tím roznášením na kopytech to nebude tak žhavé.

2) o tom jak se proti vám všichni spikli (20:05)

Nikdo soudný netvrdí že všichni na FPR ZČU jsou "zloději a špinavý kapitalisti" - a pokud už takový dojem v médiích vzniká, můžete za něj poděkovat především Kindlovi a jeho boys, protože to je přesně ta příčina. A netvrdím že tam nedošlo k částečným změnám k lepšímu, ale když se podíváte kdo z těch profesorů tam stále učí (mimo jiné díky Růžičkovi) tak musíte uznat že je to polovičaté.
14. 03. 2012 | 21:41

Tommy napsal(a):

Pepa Řepa: Prosím, uveďte v čem píšu pitomosti. Napsal jsem že pojmutí části studentů dalšími fakultami je jedna z možností a že se o ní mělo jednat - chcete mi snad říct že nějaké řešení jen tak přes noc spadne z nebe? Myslíte si snad že na podzim rozhodne soud a najednou se to celé zázračně vyřeší?

Zajímalo by mne z čeho vychází vaše tvrzení že si tím dělá kampaň pro senátní volby. To je tady totiž takový pěkný zvyk že když má někdo jiný názor hned se mu začne předhazovat že to určitě je ze zištných důvodů. Samozřejmě až se ukáže že nikam kandidovat nechystá nikdo už si na nic nevzpomene, o tom že by se třeba omluvil ani nemluvě.

Osobně tomu nevěřím a doufám že p. Dvořáková v AK zůstane protože je to prostě člověk na svém místě. Což neznamená že musím souhlasit se vším co kdy řekla ...
14. 03. 2012 | 21:50

český maloměšťák napsal(a):

Paraple
Ano.
Spiklenci jedni zkurvení.
Všude vlezou a rychle se množí.
Já je chytám, vykrmím si je a pak si je dělám na smetaně.
Ale chutnají divně - jako když do jelit dáte místo krup polystyrenové kuličky.

Dagmar
O , děkuji, sličná mladá dámo.
Právě jsem zaoral několik jízlivých brázd i já. A jelikož odcházím nyní na šláftruňk - je i s vtípky utrum.
:)
14. 03. 2012 | 22:00

Dagmar napsal(a):

oh, Tommy

Zdá se, že Paraple asi byl student té nešťastné PF ZCU. Nenechte se (oh) mýlit pravopisem. Pan Stejskal ještě nezřídil fungování běžného nástroje, který je zabudován v každém slušném programu - OOP :-) Musím se přiznat, že ač je má duše značně trénovaná - cítí s těmi obětovanými kolegy a kolegyněmi jisté souznění. Jen si to přiznejme. Myslíte, že při nepříznivém postavení nebeských těles bychom nemohli být na jejich místě? Co my víme, jaké čachry prováděla vedení fakultu, kde jsme vystudovali? Tak nesuďme. O těch studentech to v tomto smyslu opravdu není.
14. 03. 2012 | 22:00

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

Tak ať slouží! Jdu taky. D.
14. 03. 2012 | 22:04

oh napsal(a):

Dagmar: Studenti PF z Plzně mají smůlu. Celkem jejich situaci chápu, ale nemohu ji změnit. Myslím si tohle: ministr Dobeš studentům právnické fakulty pomohl asi stejně, jako svého času pomohlo J. Čunkovi předčasné odpískání žaloby z korupce poslušným státním zástupcem (a světovým rekordmanem v rychločtení právničtiny) Salichovem. Nemám ani ambice soudit studenty - vlastní fakulta a jeden nesoudný politik jim toho už naložili dost. Jen jsem vyslovil názor, že to nebude to nejspíš naposled, co Paraple (pokud je skutečně student) narazil na automatické odsouzení. Studentská radost nad Dobešovým rozhodnutím byla poněkud předčasná a samotné to rozhodnutí víc problémů vyvolává než řeší.
14. 03. 2012 | 22:44

Tommy napsal(a):

oh: Nedělejme prosím ze studentů poslušné ovce - právo studovat na VŠ sebou nese nejen akademickou svobodu ale také povinnosti. Studenti, mimo jiné, mají své zástupce v akademickém senátu fakulty, kteří se opakovaně snažili vedení tlačit k razantnějším reformám - bohužel díky odporu ostatních členů AS se toto nepovedlo a většina zbývajících studentů buď jen pasivně čekala jak to dopadne nebo se postavila za vedení fakulty které především je dnešním stavem vinno.

Takže jaké pak "studenti z Plzně měli smůlu" - studenti z Plzně jsou jedni z těch kteří na dnešním stavu věci nesou nemalý podíl. Nepochybně ne všichni, ale velká část ano.

Co si myslet o studentech kteří na své demonstraci nenechají vystoupit svého zástupce v AS, protože by třeba mohl mít opačný názor?
14. 03. 2012 | 23:05

ateldo napsal(a):

To je tak čistá fakulta, že by jednomu ukápla szla :(

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12704-podvody-na-plzenskych-pravech-pokracuji-je-treba-je-zavrit
15. 03. 2012 | 00:56

Dagmar napsal(a):

oh, Tommy

Dobré ráno,

ano, s vašimi názory lze v zásadě souhlasit.

Oh - to máte tak, osud 1600 studentů nás zase tak moc nebere. Co to je? Číslo. Ale stačí se přiblížit k jednomu a vidíte tragédii. Alespoň tomu jedomu bude pomoženo. O to se postarám. Je to nespravedlivé vůči těm 1599? Já vím. Je.

A v tom, že by se ti, kteří kdy vystudovali PF ZČU měli začít ténovat v odolnosti a nalézat způsoby, jak se proti přímým i skrytým útokům a posměškům obrnit, máte pravdu. Jak je to české přísloví? Když máš škodu, o posměch se nestarej.

Tommy

O těch studentech si myslím, že to přetaktizovali. Nevyčítám. Mají proti sobě silné, zkušené matadory. Společně to nešlo. Teď se začne každý starat sám. Nepochopíte to?
15. 03. 2012 | 07:17

Dagmar napsal(a):

Český maloměšťák

Co pijete k těm spiklencům na smetaně?
15. 03. 2012 | 07:20

Pepa Řepa napsal(a):

Dagmar
mohl bych dát konkrétní jména ruských studentů, kteří moc češtinu nezvládají,přednášky nenavštěvují a jejichž jediná kvalifikace jsou peníze rodičů, případně um s tenisovou raketou a kteří se najednou vyklubali v posledním ročníku. Na škole, kde dotyčná přednáší. Pod svícnem bývá tma, zvláště pod ekonomickým. K čemu by to bylo, nechci nikomu zavařit. Proč bych to dělal?
Pokud si myslíte, že diplom z Olomouce má větší hodnotu než z Plzně, myslete si to.
A tady je problém největší. Není to padni, komu padni, ale je to selektivní a je to o tom, nerušte naše kruhy, pokud ano, zrušíme Vás.

Je tady propast mezi obory,které neošulíte a obory, z kterých něco kouká. V Plzni byl klíčový moment jinde. Když se volil děkan a pan ministr, který přišel zamést stopy sám po sobě-kdo si myslíte, že byl jedním z těch, kteří požadovali udělení diplomů víajpíkům- investoval do volby svého koně, pravda známějšího, a volba nedopadla, jak měli kucí slíbeno a jak zainvestovali. Proč se mě neptejte, spíš uvažujte, co měli za lubem. Taková hezká budova.To není o ODS, či VV to je o všech.
Diplom rád levicový i oravicový potentát.

Nezvolili jste mi spolubratra, zruším školu. Úsměvné je, jak -coby plzeňák-předstírá ministr nadšení, že se škola nepoložila. Pozoruhodné je, že za ministrování zelené Lišky, v době největší krize poplácali všichni fakultu po zádech a přidali doktorandy.Pak se to zvrtlo, někdo odešel, jiný přišel. Balík nepoloží svou funkci jinde, to je běžné.

Tommy
když si myslíte, že lze umísti téměř 2000 kousků, které nemají s udělováním patitulů, ani s bojem o fakultu nic společného, a ostatní fakulty to utáhnou i hlavně zafinancují- když je na každé fakultě jiný systém -klidně si to myslete.
Vaše věc.
Nemám osobní zájem na dostudování potomka-studovali většinou v zahraničí- ani nejsem obdivovatel VV. Bude se hrát soudní ping pong a ti rozjetí dojedou. Ze všech blbých řešení to nejlepší.Vilhelma chápu.
Co bude dál neví nikdo, možná Nostradamus Pehe, Ten ví všechno.

im
myslím, že Vy do toho vidíte taky, ale vyjadřovat se konkrétně na internetu nemůžete.
15. 03. 2012 | 08:27

Mgr. Jakub Med napsal(a):

Jako právník jsem zděšen chováním pana ministra ale s autorem článku nemohu souhlasit. Usnesení Ústavního soudu je sice závazné, ale pouze co do svého výroku, nikoliv jednotlivých důvodů rozhodnutí. Navíc v uvedené věci argumentace oprávněním ministra představovala spíše obiter dictum (doplňující argumentaci), než ratio decidendi (nosný důvod rozhodnutí, kterým byla skutečnost, že stanovisko Akreditační komise není způsobilé vyvolat protiústavní zásah ve sféře práv stěžovatelky).
Rozhodnutí ministra bylo podle mého názoru zjevně protizákonné, ale nikoliv v rozporu s usnesením ÚS, který se autoritativně k rozhodnzutí ministra nevyslovil.
Omlouvám se čtenářům za možná nezajímavou formální výtku, ale neměli bychom nakládat s právem jako pan ministr :) Mimochodem ÚS už vydal další rozhdonutí v této kauze. Pro zajímavost upozorňuji na "zajímavou" argumentaci studentů-stěžovatelů, podle nichž stanoviskem Akreditační komise bylo mj. porušeno jejich právo na ochranu lidské důstojnosti a právo vlastnit majetek!
15. 03. 2012 | 08:31

Tommy napsal(a):

Pepa Řepa: Nepodsouvejte mi něco co jsem nenapsal.

Napsal jsem že si dovedu představit že na ostatních právnických fakultách v ČR dostuduje ČÁST studentů z Plzně. To že by tak mělo dostudovat všech 1800 studentů jste si tam domyslel vy, aby se vám s tím lépe polemizovalo.

Lze se bavit jestli by to bylo 25%, 30% nebo 50% studentů - právě podle toho kolik studentů by další fakulty dokázaly pojmout, podle toho jak by studijní programy byly kompatibilní apod.

Stejně tak jsem neuváděl že by to mělo být na náklady těch fakult - to je opět vaše dedukce. Zaprvé vysoké školy dostávají finanční prostředky "na studenta" takže by dostaly finance i za ty přijaté z Plzně (ve stejné výši jako za "vlastní" studenty). Zadruhé lze předpokládat že s tímto budou spojeny další náklady, jejichž kompenzace ministerstvem nebo ZČU by měla být předmětem jednání.

Jenomže ta se díky ministrovu zásahu vůbec nevedou.
15. 03. 2012 | 10:41

Dagmar napsal(a):

Pepa Řepa

Já bych zase mohla jmenovat studenty, kteří přijeli do Prahy, údajně z Ruska - budete se divit - studovat na soukromé ruské vysoké škole, která měla sídlo v Praze. Ta uzavřela smlouvy s jednou pražskou VŠ, že je může, za slušný peníz, ubytovávat na svých kolejích. Přijela horda Kazachů, Uzbeků a dalších (všichni mladí mužové, většinou muslimové), dva měsíce otravovali ostatním kolejákům život. Jejich životní režim naprosto zpochybňoval pravidelnou návštěvu přednášek a jejich intelektuální schopnosti vylučovaly možnost vystudovat cokoliv. A pak jednoho krásného dne zmizeli. A kampak myslíte? Kolejáci si oddechli, leč za týden se přihnala další horda, možná ještě horších než ti předchozí a cyklus se opakoval. To už byly študáci tak naštvaný, že přes kolejní radu napadli vedení SÚZ i školy, hrozili, že pokud budou ubytovávat takové typy, všichni se z koleje vystěhují a případ zmedializují. Další horda se nepřihnala. Nemyslím, že by ten kšeft přestal. Jen se posunul hlouběji do podzemí a je činěn méně nápadně.

Zdá se, milý kolego, že se budeme trumfovat hororovitými historkami :-)

Diplomy odkudkoli mne moc neberou - výjimkou jsou samozřejmě ty moje :-) Spíš si všímám jejich nositelů.

O plzeňská práva jsem se dřív zajímala na úrovni běžného konzumenta deních zpráv. Takže o pozadí moc nevím. Zato jsem ale měla několikrát možnost si pohovořit (daleko před rozpoutáním kauzy) s panem děkanem (tehdy proděkanem) Kindlem. Byl to charismatický muž, s velmi neformálním chováním i oblečením, se značnými právními znalosti a vládl i schopností je velmi srozumitelně vysvětlit. Jo, jo. Jeden nikdy neví...
15. 03. 2012 | 10:54

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Ocenujim jak jste konzistentni. At uz v Lybijske pousti nebo plzenskych pravech, pro Vas plati totez: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina !
15. 03. 2012 | 10:55

Dagmar napsal(a):

Mgr. Jakub Med

Neomlouvejte se, prosím, váš příspěvek je k věci a na správném místě!
15. 03. 2012 | 11:09

ta napsal(a):

Pepo Řepo, to,co jste napsal v 8:27 je deprimující :-( jak to dokážete strávit... začínám být z poměrů v týhle zemi vážně v depresi, sestra opouští republiku, jako vědec zkusila tady chvíli žít a teď se rozhodla definitivně žít mimo, druhá to samý v bleděmodrým.Já už mám děti a hypotéku a nemůžu odsud do p*dele utýct!!! Já to prostě nemůžu číst tyhle věci,mně se z toho dělá opravdu zle,to je děs,děs, děs. Co ty moje děti? Já budu ráda,když budeme mít na hypotéku, natož na studia dětí,za která aby se nakonec člověk styděl? Nakonec je opravdu být slušný taková životní prohra.K čemu mi je vš titul,když za to nejsou peníze a ani už na ten titul nemůže bejt člověk pyšnej! proč by tedy člověk měl vlastně studovat, když je student parazit nebo podvodník...
15. 03. 2012 | 11:12

ta napsal(a):

Omlouvám se za můj emocionální výhřez,normálně se mi to nestává.Hezký den všem
15. 03. 2012 | 11:22

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
nápodobně, kolego hujere.
V Syrii, Egyptě i Libyi je to jasné. Ne střet dvou fundametalistických směrů. jeden lepší než druhý, ale boj udatných nenásilných demokratů s diktátory.Mrtvoly v TV jsou přece pouze od diktátorů.Naše bomby jsou mazané. Poznají kdo je kdo na tři kilometry.
Koho Vám označí matička EU je přece demokrat.A když po roce-jako v Egyptě-zjistíte, že to tak jednoduché není, nevadí, počkáme na verzi oficiální, aniž bychom v místě někdy byli.
:-)))

Vy -se svým myšlením-prostě potřebujete, aby Vám jakási-Vámi preferovaná-autorita ukázala na salafistu, wahhábistu a už máte jasno, ejhle našinec, či v českých poměrech na eurohryzce, který kazí dílo EU směřující přece bezchybně ke světlým zítřkům a ejhle, máte zloducha.
Statá prostoto netrpící pochybnostmi.

Když cvakající rovnátka přijdou po několika týdnech s objevným zjištěním, že je třeba aby se UK o studenty postarala, aniž by řekla zda je to možné a jak to provést, Tommy to zopakuje.Slepě bez dalšího uvažování jak na to.Jeho alfasamec pravil, hurá za ním.Podle politické příslušnosti či proevropské orientace.

Když pan Marek, zoufalec, který nestudoval,zkoušky neskládal neb se -coby leader zelinářů-neustále přivazoval ke stromům, kohosi zažaluje má přece pravdu.Říkala to proevropská zelená Liška a hujer se nemýlí.Je to našinec.

Jak se liší Vaše černobílé vidění padouch versus demokratický hrdina a slepá poslušnost k autoritě od myšlení kovaných bolševiků?

Vina je nejen na partě kolem pana Kindla, ale i na celá léta vesele hybernující AK, rozdávající vesele akreditace a neplnící své poslání, která se nyní ztopořila.
Ať dělám, co dělám vinu běžných studentů nevidím.
Jsem zřejmě blb.
15. 03. 2012 | 12:26

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
možná byste mohl přijmout jméno Chance.
Ten měl taky jasno. Viděl to v TV.
V Kosinského knize to dotáhl až na tajemníka OSN.
15. 03. 2012 | 12:34

Pepa Řepa napsal(a):

ta
deprimující?
Proč? To jste tak málo odolná? Lidská podstata je všude stejná, jde jen o nastavení mantinelů.U nás jsou nastaveny blbě, někde jinde lépe, jinde ještě hůře.
Na světě je spousta jiných krásných věcí, těm je třeba se věnovat.
Už toho vážného tónu nechám. Asi má pravdu scallop.
Nepochybovat, slepě věřit.
Budete to mít v životě jednodušší.
Já jsem odkojený Halíkem. Víra bez chvění, bez pochybování pro mě není.
Mějte se, jaro je za dveřmi.
15. 03. 2012 | 12:43

Tommy napsal(a):

Pepa Řepa: Přestaňte blábolit nesmysly. Jediné co umíte je každého kdo s vámi nesouhlasí označit za pomýlence slepě přejímajícího názory jiných. Reálné racionální protiargumenty bohužel nikde.

Netvrdím že řešení založené na přechodu studentů na jiné právnické fakulty a "nucená správa" UK je ideální - ono ale žádné ideální řešení neexistuje. Lze vybírat pouze mezi různě špatnými řešeními. Já osobně jsem přesvědčen že lepší je řešení které není protizákonné a řídí se racionálními argumenty a fakty předloženými AK. Bohužel ministr se rozhodl jít přesně opačnou cestou, která navíc znemožňuje hledání, analýzu a přípravu jiných řešení (nikdo nebude zkoumat jak zajistit aby studenti na jinou školu přejít mohli - na podzim to bude neřešitelný problém).
15. 03. 2012 | 13:20

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Ja jsem mel hlavne na mysli lidi na plzenksych pravech. Mezi Kindlem a Eliasem snad "hrdinu" a "padoucha" rozlisit lze ?? On totiz Elias byl schopen ziskavat granty a vybudovat tym, ktery mel vedecke vysledky. Tim se od ostatnich lisil. Toto je na univerzitach zasadni argument pri volbe dekana. Po jeho odchodu ta fakulta v podstate prestala fungovat jako vedecka instituce (a to je nutna podminka pro magisterske studium).

Jinak mi pripominate byka v arene. Jen misto na cervenou barvu se vrhate divove vpred kdykoliv pred sebou vidite zeleny flek. Pro toreadora a divaky je zabava stejna. (Liska mel ze vsech ten nejmensi osobni zajem a byl ministr nejkratsi dobu. Jenze je zeleny.)

Ja vidim, jak to dopada na studenty. ale AK musela takto rozhodnout. Mozna to mela udelat driv (a z toho muzete - podle sve ideologie - Dvorakovou obvinovat ci velebit) ale zasahlo by to stejne mnozstvi studentu.

Co se tyce poustnich revoluci, berte to tak, ze trpim chorobnou snazivosti nezavirat oci s povzdechem "vse je relativni, at vyhraje silnejsi". Uz jsem Vam psal, ze me proste pohled na mrtvoly v televizi znevorznuje. Ze prebiram poslusne nazory dablu z Bruselu o demokratech ? Koho jsem tady kdy oznacil za demokrata ???

Ja se s Vami spickuji docela rad (a Vy se mnou nejspis taky), ale byt obvinovan z neceho, co jsem nikdy nenapsal me nebavi.
15. 03. 2012 | 16:24

ta napsal(a):

Pepo jsem asi vážně málo odolná,dokonce ještě věřím v možnost nějaké nápravy naší společnosti :-) ano,skrze lepšího nastavení jistých mantinelů,o kterých mluvíte - jedním z nich je i akreditační komise,ať už je její práce jakákoliv, ministr tento mantinel nemůže překročit.
Halík je skvělý,to je bez debat. Nejsem ani modrá,ani oranžová,snažím se zachovat zdravý rozum, v tom si nejspíš rozumíme.Chtěla bych mít váš nadhled,bohužel se mi ho v poslední době příliš nedostává,co se týče našich čelných představitelů. Ale jo,je jaro, vezmem si trenky,pojedem na chaty a bude dobře ;-)Mějte se hezky.
15. 03. 2012 | 16:43

Paraple napsal(a):

Děkuji za věcné odpovědi.

Také děkuji za ty nevěcné. Byl jsem trošku rozhořčen při psaní svého příspěvku, proto ty (2?) gramatické chyby. Jedna místním "grammar nazi" utekla - a to i přesto, že se na nic jiného evidentně nezaměřili :).
15. 03. 2012 | 18:01

Novotný napsal(a):

Dnes zemřel JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (* 26. února 1938-15.března 2012 ), který byl vysokoškolským pedagogem. Vystudoval právnickou a filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na Yale Law School v USA (LL.M.). V přednášl na Právnické fakultě ZČU v Plzni teorii práva a věnuje se překladatelské činnosti a také na Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze -Vedoucí katedry oboru Právo v podnikání. Od ledna 1990 do 31. prosince 1992 byl poslancem Federálního shromáždění. Tento člověk byl označen paní Dvořákovou za přestárlého pana. Před rokem jsem byl na jeho přednášce a byl exelentní. Bude mi chybět
15. 03. 2012 | 21:23

wiki napsal(a):

Novotný napsal(a): Tento člověk byl označen paní Dvořákovou za přestárlého pana.

A jak se ukázalo, přinejmenším v tomto konkrétním bodě měla AK pravdu.
15. 03. 2012 | 21:59

Tommy napsal(a):

Novotný: Děkuji ti za předložení důkazu oprávněnosti obav konstatovaných AK. Prostě 74-letého člověka nelze považovat za garanta víceletého studijního programu, bez ohledu na to jak renomovaný odborník to je. Nechci aby to vyznělo nehezky ale v tomto věku se prostě musí počítat s různými zdravotními komplikacemi a horší kondicí (když ne mentální tak fyzickou rozhodně) atd. Zdravotní komplikace se samozřejmě nevyhýbají ani mladším, nicméně u 74-letého člověka je pravděpodobnost vyšší.

Mimochodem pokud si dobře pamatuji tak Mgr. Dvořáková ho (alespoň v těch rozhovorech o kterých vím) neoznačila za přestárlého, pouze poukázala na to že vzhledem k věku ho nelze považovat za dostatečnou záruku. Zejména s ohledem na to že to byl jeden z mála takto renomovaných lidí kteří na fakultě zůstali ...
16. 03. 2012 | 00:14

Dagmar napsal(a):

Tommy

Vyznělo to, bohužel, nehezky. Na takové soudy, i soukromě sdělované, se ve slušné společnosti čeká, až je dotyčný zemřelý pochován. Ani potom nejsou, pokud jsou zveřejňovány, přijímány slušnýmu lidmi bez rozpaků. Hádejte proč?
16. 03. 2012 | 10:27

Tommy napsal(a):

Dagmar: Jaké soudy? Pouze jsem konstatoval že věk garanta je jedním z hledisek ke kterému AK zcela správně přihlíží, neboť vysoký věk prostě objektivně znamená vyšší riziko pro daný studijní program. Pokud to podle vás není "politicky korektní" tak to pardon, ale na to já nehraju.
16. 03. 2012 | 16:11

Dagmar napsal(a):

Tommy

To není o politické korektnosti, leč o lidské slušnosti. Je mi líto, že to nechápete.
16. 03. 2012 | 17:40

Tommy napsal(a):

Dagmar: Ne, co je neslušného na konstatování že s vyšším věkem je spojeno vyšší riziko zdravotních komplikací skutečně nechápu ...
16. 03. 2012 | 23:59

David Kučerka napsal(a):

Vážený pane Hollane, ve vašem komentáři mi vadí několik poznatků. Ústavní soud prozatím o ničem nerozhodoval. Ústavní soud rozhoduje v senátech nebo pléu. Ústavní stížnost studentky odmítl soudkyní zpravodajkou, tedy jedním soudcem o tom, že se touto záležitostí do samotného rozhodnutí ve věci nebude zabývat. Z toho ale vyplývá jiná skutečnost. Soudkyně zpravodajka totiž odmítla argument navrhovatelky, že se v této záležitosti jedná o naléhavý veřejný zájem, aby se jí zabývala ještě před rozhodnutím a vyčerpáním opravných prostředků. Toto mi přijde daleko důležitější ve světle mediálních výstupů o podávání podnětu k podání žaloby NSZ ve veřejném zájmu - na toto odkazuji na rozhovor s dr. Varvařovským ve 20-ti minutách radiožurnálu. I ten konstatoval, že z toho, co zná jako většina lidí z mediálního prostředí, naléhavý veřejný zájem nespatřuje a on jako veřejný ochránce práv by žalobu nepodával.
19. 03. 2012 | 09:29

Sekal napsal(a):

Ale no tak... spolupracant MM Vám mohl aspoň sdělit, jaký je rozdíl mezi odmítnutím a zamítnutím ústavní stížnosti. Ale to by to musel sám vědět, že?
Povím Vám to tedy sám.. US nic nerozhodl; stížnost byla odmítnuta (odmítnutí znamená že ji US vůbec nebude projednávat), z důvodu nevyčerpání opravných prostředků - tedy US říká: "nebudeme se tím zabývat, neboť máte jiné instituce, na které se můžete obrátit".
Ža k tomuto odmítnutí soudkyně připojila svůj soukromý názor na věc, který je v přímém rozporu s názorem většiny odborníků na správní právo, je jiná věc.
Pro lepší pochopení problému můžet nastudovat debatu Telec- Schmidt na blogu Jiné právo, případně stanovisko D. Schmidta na celý problém (odkaz tamtéž).
Anebo jste jen populista, kterého nezajímá pravda, ale chce nahnat body líbivými články?
12. 04. 2012 | 16:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy