Věříme v kapitalismus? Díl II: kapitalismus a spravedlnost

26. 05. 2011 | 22:12
Přečteno 17232 krát
Otázka, nakolik věříme v kapitalismus, před časem vyprovokovala na tomto blogu i za jeho hranicemi živou diskuzi. Mnozí čtenáři se cítili pobouřeni a zastávali názor, že kdo se takto ptá, není duševně zdravý.

Obavy ze zpochybnění dogmatu o spravedlnosti uspořádání, do nějž jsme všichni zapleteni, doplňovaly názory těch, kteří tvrdili, že kapitalismus je věčný. Nejde mu tudíž prý věřit nebo nevěřit, protože je tu „od prvobytně pospolné společnosti“ a „je přirozeným systémem lidstva“.

Tváří v tvář českému oligarchickému politickému systému, který drží pohromadě snad už jen společné zájmy zkorumpovaných, člověka napadá, zda takové debaty o víře v kapitalismus nejsou tak trochu akademické a od života odtržené. Nejsou.

Právě rozšířený pocit, že trh, bude-li očištěn od postsocialistického marasmu a zásahů státu, nám zařídí důstojný život ve spravedlivé společnosti, má totiž zásadní vliv na to, kým a jak je tento stát v posledních letech spravován. Víra, že jakýsi „čistý“ kapitalismus vede ke spravedlivému rozdělování z naší práce vznikajícího bohatství od devadesátých let ospravedlňuje hlavně rozdělování velké části veřejných zdrojů mezi členy zhoubně bujícího politickoekonomického propletence. Tatáž důvěra občanů politikům umožnila, s heslem o obraně neomezené svobody na rtech, dlouhá léta blokovat podstatné zákony omezující některé nekontrolované formy podnikání. A je to právě s touto vírou spjatá vize „malého“ státu, která vynesla k moci „vládu rozpočtové odpovědnosti“.

Kapitalismus není věčný. Lidé si, pravda, odnepaměti vyměňují suroviny a výrobky, protože přišli na to, že taková výměna může být pro obě strany výhodná. Protože rádi soutěžíme, je i konkurence, s níž kapitalistický systém počítá, cosi celkem zdravě motivujícího. Možná, že dokonce i snaha maximalizovat zisk nadto, co člověk potřebuje k životu podle svých představ, je ukryta někde v naší přirozenosti. Zároveň ale většina civilizací a hodnotových systémů upozorňuje na to, že získá-li tato touha nad člověkem moc, zničí jeho duši. Nemusíme přitom chodit až k indiánům, pro něž bylo nepřípustné brát si z přírody víc než to, co potřebovali ke svému skromnému životu. I kultury, které tvoří pilíř moderní Evropy, jako starověké Řecko nebo křesťanský středověk, kladly důraz na uměřenost a varovaly před bezduchým hromaděním. Kapitalismus k němu nejen motivuje, je pro něj přímo životodárnou mízou.

Snad ještě podstatnější novinkou v dějinách je kapitalistickému systému vlastní přesvědčení, že se reálný přístup k různým právům a privilegiím má odvozovat od toho, kolik kdo vydělá peněz. Je to právě tato myšlenka, která z pouhých pravidel fungování hospodářství činí ideologii určující podobu našeho světa jako takového. V očích milionů „věřících“ ji ospravedlňuje nereflektovaný pocit, že to, kolik kdo vydělá, je spravedlivým měřítkem jeho odpovědnosti, schopností, množství a náročnosti odvedené práce nebo prospěšnosti zbytku společnosti.

To je jeden z největších paradoxů naší doby. V praxi totiž málokdo zažívá, že by to tak fungovalo. Je snad práce úředníka v bance o tolik odpovědnější než práce učitele nebo profesionálního hasiče? Je manažer softwarové firmy lidem o tolik prospěšnější než lékař nebo policista? Je kreativec pracující v marketingu o tolik upracovanější než sklář nebo řidič autobusu? Je snad podnikatel v oblasti reklamy něčím potřebnější než soukromý zemědělec? Peníze jsou prostě jen měřítkem schopnosti vydělat peníze, nic více. Charakter a užitečnost práce, kterou člověk odvádí, a odměna za ni, spolu nesouvisí.

Navzdory této elementární zkušenosti se řadě lidí zdá samozřejmé, že přístup k vysokému školství by měl být alespoň částečně odvozován od schopnosti rodičů studentů vydělávat peníze. Zdá se nám samozřejmé, že nadstandardní služby ve zdravotnictví by měly být zpoplatněny, aby – tak jako dosud – přístup k nim nebyl závislý na různých osobních kontaktech. Určitě nechci ospravedlňovat priviegia získaná díky osobním kontaktům, ale i ony přece svědčí o nějakých schopnostech. Proč tedy zrovna peníze (na rozdíl od kontaktů) považujeme za spravedlivé měřítko?

Omyl, který je v tak zjevném rozporu se zkušeností, alespoň u nás vznikl celkem pochopitelnou, ale chybnou myšlenkovou operací: jestliže není spravedlivé A (státní socialismus), musí být spravedlivé B (neoliberální kapitalismus). Krom toho se počátky obnoveného kapitalismu v devadesátých letech leckdy opravdu mohly jevit idylicky. Je to jako když začínáte hrát dostihy a sázky nebo monopoly, jejich západní předobraz. Zpočátku to všechny hráče baví, každý si může něco koupit, trochu si zariskovat, vyzkoušet si „podnikatelský záměr“. I pokud se hry zúčastní samí slušní lidé, kteří dodržují všechna pravidla a při házení kostkou nefixlují, končí ale koncentrací majetku a moci nad veškerými zdroji v rukou jednoho nebo dvou hráčů. Ostatní jsou dočasně odkázáni na blahosklonnost úspěšných – než definitivně vypadnou. Bodejť, jinak by to nebyla hra.

Přesně takový je ovšem svět, jehož řízení se přenechá „všeřešící“ kapitalistické soutěži. Ta sama o sobě nutně vede k nemilosrdné selekci, jež nemá nic společného s prospěšností jednotlivých aktérů ani s udržitelností života v budoucnosti. Dlouhodobě by navíc tento darwinistický výběr neuspokojil ani ty, kteří by z něj shodou okolností profitovali. Likvidace základní mezilidské solidarity totiž vede k nutnosti vydávat čím dál víc prostředků na zabezpečení luxusu před zbídačelou masou. Nakonec by se svět organizovaný bezpečnostními agenturami a omotaný elektrickými ploty zřejmě propadl do nekonečné války jednotlivých gangsterských skupin, které by si najímaly otroky z řad ožebračených. Mexičané a jiní o tom vědí své.

Jestliže neplatí, že kapitalismus vede ke spravedlivému rozdělování prostředků, nemusí to znamenat, že máme vzít do ruky dlažební kostky a vyjít do ulic. Ono totiž dost možná žádný systém není v tomto smyslu spravedlivý. Spravedlnost musíme do světa vnášet my lidé. Na základě společné reflexe a v co nejširší diskuzi formulovaných vizí musíme systém neustále upravovat a opravovat. Musíme jej ovzdušňovat hodnotami a regulovat pravidly - a ne považovat jeho primitivní mechanismus za univerzální měřítko lidské činnosti. Starost o hodnoty nikdy nebude automatickým produktem počtářského přístupu založeného na nabídce a poptávce.

Na úrovni společnosti to znamená, že budeme neustále nuceni diskutovat o podobě a míře přerozdělování a regulací. Budeme muset přemýšlet, jak zajistit dostatečně silný stát, jenž nebudou moci rozežírat lobbistické skupiny a jenž bude schopen vyvažovat největší nespravedlnosti a absurdity, které produkuje trh práce, zboží a peněz. Budeme se muset s ještě větším odhodláním spojovat do velkých nadnárodních společenství typu Evropské unie, jejichž ekonomická síla v kombinaci se sociální stabilitou a transparentními pravidly bude schopná čelit neprůhledným hrám globálního finančního kapitálu. A co je možná nejpodstatnější, budeme se muset naučit efektivně omezovat moc všeho druhu, nikoli jen tu politickou. Právě v této věci je demokracie protihráčem kapitalismu. Příběh demokracie totiž můžeme chápat jako proces postupné decentralizace a kultivace moci. Kapitalismus naopak (vzpomeňme na monopoly) ke koncentraci čím dál tím méně kontrolovatelné moci přirozeně směřuje.

I když spravedlnost je hospodářskému systému, v němž žijeme (stejně jako všem předchozím a zřejmě i budoucím), cizí, nemusí nutně být cizí lidem, kteří jej tvoří. Poměrně důstojný život v relativně spravedlivé společnosti je tak možný i s kapitalismem. Nikoli díky němu, ale jemu navzdory.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Otázkář napsal(a):

Velice rozumný článek a střízlivý pohled na svět.
26. 05. 2011 | 22:26

Kanalnik napsal(a):

Pekny clanek, konecne neco, u ceho se clovek muze hloubeji zamyslet. Dekuji.
26. 05. 2011 | 22:28

Kanalnik napsal(a):

rekl bych, ze ta koncentrace moci existuje asi v kazdem systemu, nebot kazdy system tvori lide, z nichz cast bude mit tyto tendence moc koncentrovat a neohlizet se kolem sebe;

priciny tudiz nevidim v kapitalismu samotnem ale v lidech, kteri jej tvori; clovek muze jen doufat, ze vzdy bude dostatek rozumnych lidi, kteri budou stat vnitrne v protipolu tomu principielnimu hromadeni moci s vedomim, ze jsme v prve rade lidske bytosti, a muzeme spolu docela dobre vychazet, a ze koncentrace moci a majetku je az druhorada; jinak ten system pozere sam sebe (k cemuz, myslim, soucasny sytem v CR smeruje, dochazi k vychylovani one zadouci rovnovahy; a nejen v CR, ale i v Zapadni civilizaci obecne, kde banky drzi pod krkem zbytek spolecnosti)
26. 05. 2011 | 22:39

Kanalnik napsal(a):

...nejen banky, ale s nimi hromada gambleru na financnich trzich...
26. 05. 2011 | 22:41

stern napsal(a):

děkuji autorovi za zajímavý článek...dotkl se rozporů kapitalismu, o kterých pan Klaus rozhodně, ale opravdu rozhodně nikdy nemluvil...ano KAPITALISMUS JAKO SPOLEČENSKO EKONOMICKÁ FORMACE NENÍ ŽÁDNÝ RÁJ !...je to systém, jehož ekonomický základ musí být důsledně kultivován státem, lidmi obecně!!!!
26. 05. 2011 | 22:44

Dickens napsal(a):

Zatím to tak funguje. Našlápnuto je směrem do Ameriky...
26. 05. 2011 | 22:53

Al Jouda napsal(a):

Co zformovalo myšlení tomuto mladému člověku ?Poklud se takových najde u nás více, tak to ti mladí snad dají zase do pořádku ! Kapitalizmus musí být vyvážen sociální politikou vlády. Zejména je třeba omezit lichvu a příjmy progresivně zdanit.Elektřina, uhlí, uran, plyn a voda a vůbec včechny přírodní zdroje musí být v rukou státních neziskových organizací. Soukromník může vlastnit krajové dominanty (rybníky, nádrže, lesy, skály, potoky a pod.), ale nesmí k nim znemožnit přístup veřejnosti !
26. 05. 2011 | 22:54

Karel napsal(a):

Chamtivost, chamtivost a ještě jednou čirá chamtivost.

Tento režim je tak prohnilý, že padají masky demokracie a jiných blábolů a jde jenom o to, aby se urvalo co nejvíce. Po nás "poreformní" potopa. Tato vláda je toho názorným vzorem.

I když ti lidé jsou inteligentní, tak právě ona, z břehu lidské kultivovanosti a civilizovanosti vylitá chamtivost, jim zatemňuje myšlení - naprosto kašlou na následky a důsledky svého chování. Teď nebo nikdy.

Taková příležitost napakovat se asi nějakou dobu nebude opakovat. Rozkulačit zdravotnictví, důchodový systém, peníze občanů nasměrovat povinně do soukromých kapes, doprivatizovat to, co se ještě zprivatizovat dá.

PS.
Kus díla na tom "odpracovaly" česká média a a z velké části prokorumpované české elity.
26. 05. 2011 | 23:01

Tenco napsal(a):

Článek si přečtu až zítra.
Ale dnes mě napadla taková věc, tak ven s ní : :))

Nesnaží se tu - na tej naší malej, planetce - střediskovej, někdo vybudovat komunismus ?
Tedy podle hesla " těm dolem podle jejich zásluh - nám podle našich potřeb".
Jako že za peníze daňového polatníka - aby bylo jasno. :)

Dobrou noc.

A ať vás banky straší celo noc. :((
26. 05. 2011 | 23:11

veverka napsal(a):

Obávám se že bez těch dlažebních kostek v ulicích to už nepůjde a to právě proto,že kapitalismus kumuluje bohatství a moc jen celkem nepatrné skupince lidí(a z logiky systému zrovna těm největším bezcharakterním individuím a křivákům všeho druhu).Tito o to nebudou chtít přijít a to za žádnou cenu.
26. 05. 2011 | 23:19

66 napsal(a):

Tento autor chce hledat spravedlnost.

A tak žongluje termíny jako kapitalismus, solidarita, darwinismus atd. apod. Dokonce vidí nějakou společnou spravdlnost všech. Za tyto zevšeobeniny by se nemusel stydět žádný pouliční kazatel.

A pak přijde realita - Pepík má svou spravedlnost, Lojzička taky a jinou a ještě jinak si spravedlnost představuje Karlička, která je soudkyní a všem stranám sporu vždy láskyplně říká : "Kurňa, když za mnou lezete na soud řešit při tak nečekejte spravedlnost!"
26. 05. 2011 | 23:23

VL napsal(a):

Víra v kapitalismus má jistou energii (setrvačnost). Bude třeba, aby si malý český človíček několikrát natloukl nos, aby pochopil, že minimálně se současnou českou formou mafiánského kapitalismu se jít dál nedá. Mezitím, s pomocí ekonomických diletantů jako je Kalousek, dokonale prohledáme všechny slepé cesty. A až snad i malí a střední podnikatelé pochopí, že jejich zisk je odvislý od kupní síly malého člověka, dojde u nás ke změně. První vlašťovky jsou snak knihkupci, nebo hotelové služby, kterým klesají tržby a zisky. Je to přesně tak, jako v příkladu se hrou dostihy a sázky. Přílišná akumulace má v sobě i zárodky svého zániku. Proto je třeba rozumná míra progresivního zdanění a přerozdělování. Druhá možnost je rostoucí zadlužování spotřebitelů. Touto cestou se vydaly Spojené státy asi od 80, let. Je ale zřejmé, že se jedná jenom o odklad řešení.
26. 05. 2011 | 23:42

kormoran napsal(a):

Jiste , ze je kapitalismus prezivsi !
Z prosteho duvodu , inklinuje k zakonum prirody.
Spravedlnost je urcity pojem -vyraz , kteremu se kapitalismus nevyhyba , je pouze a prirozene akceptovan s urcitou opatrnosti , nebot toto slovo a jeho vyznam zneuzilo mnoho samanu a samanek , zvlaste levicoveho-spravedliveho smysleni a v neprehlednem poctu clovecenstva!))))

Totiz to je ten zasadni problem!

Neprehlednost , chaotika a nemoznost individualni zakonne zodpovednosti ,je prave to smysleni ktere kapitalismem nelze nazvat!
26. 05. 2011 | 23:45

Gandalf100 napsal(a):

K tomu "odhodlávání se spojovat do větších nndnárodních společenství".Jak symbolicky působí Klausovo odmítaní EU, ta oragnizace má zdá se, pro dravý kapitalismus moc organizace a pořádku. Možná proto, se naše země tváří tak neutrálně, místy odmítavně k EU. Věřím ale,že se to stím "odhodláváním" zlepší.Zároveň doufám, že se lidé v Bruselu se vzrůstající mocí ovládnou a nepodlehnou lobistickým a kapitalistýckým tlakům. Pokud podlehnou nejlepší lidé v Evropě, bůh nám pomáhej.

Jak říká Gándhí:
Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.
26. 05. 2011 | 23:51

Cestovatel napsal(a):

Pane vím že jste ještě mladý je ve vás ještě ten mladiství rebelský idealismus.Proto chápu že jste snílek. Co navrhujete místo vámi zavrhovaného kapitalismu? Socialismu, který nespravedlivě přerozděluje i těm co nepracují? Nebo snad komunismus, kde mají všichni všechno a vlastně nikdo nic?
Kapitalismus je zatím jediný systém, který zaručuje největší svobody a je svázán z demokracií takže chtít odstanit kapitalismus je jako chtít odstranit demokracii.
Možná že až budete starší tak vystřízlivíte z tohodle naivního idealismu.
27. 05. 2011 | 00:10

blue jay napsal(a):

jen otazka,

tak kterej system je lepsi nez kapitalismus? Ma na to nekdo odpoved?
Uz tu byl socialismus, pokus o komunismus, fasismus...atd. Tak tedy co? Co je ten system kde si vsichni budou rovni a stastni? A uz se nebudou hadat jako tady.
27. 05. 2011 | 00:19

Pavla2 napsal(a):

Kapitalismus může fungovat dobře, jen ho musí řídit rozumní lidé a ne nenažranci. V každé společnosti vše záleží pouze na lidech. Systém s tím nemá zase až tolik společného. Mimo komunismus, kde by si všichni měli být rovni a mělo být všechno všech. To zase nějak nejde a ani by spravedlivé nebylo už vůbec.
Autor se diví, proč má např.dealer zboží více než sklář či řidič. No vše je právě o té nabídce a poptávce. Když lidi nebudou kupovat předražené a zbytečné kraviny, tak si ten dealer rozhodně moc nevydělá. A tak je to se vším ostatním. Těžko můžou nabídnout vysoký plat někomu, kdo firmě nic nepřinese. Takto to může fungovat pouze ve státních podnicích, kde vše zaplatí daňový polatník.
27. 05. 2011 | 00:20

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Pan Spurný studoval dlouho a všude, ale nikde ho nenaučili aby se dokázal podívat na výsledky tohoto KADISTÁNU za 21 let, Neuvede pro jistotu ani jedinou hodnotu tohoto pomateného systému ??? Je to náhoda nebo OUMYSL - je to občan stejně pomatený systémem, který je JASNĚ UJETEJ tak jak ty vládnoucí PSYCHOPATI a ještě bude kličkovat a dělat KAPITÁLU cestičky jak DODEKLASOVAT tu zmarastěnou společnost všemi směry, bez morálky a dokladuje jen, že to dělají lidé s prorůstáním ekonomiky do politiky !!!
Pokud vidí jen tuto cestu a ne DLAŽEBNÍ KOSTKY, tak má smůlu jednou ho jedna taky trefí a hned ho přejde ta optimistická víra v dobro a to, že si dobrovolně jednou tito LAJDOVÉ a zkorumpovaní občané uvědomí míru NENAŽRANOSTI !!!!!!!!!

Rozkradli všechno - jednou ukradou i tebe kličkujicí KECALE !!!

Doufám, že to velmi brzo budeš vysvětlovat svým vrstevníkům a asi to dopadne na HNILIČKU !!!

Mediální masér bez schopnosti posoudit současný stav, tu DACÁRNU a jasný stav věcí a souvislostí PŘIČINY a DŮSLEDKU !!!!!!!!!!!!

Na studovanou palici ja to po PALICI !!!!!

Státní dluh 1,5 BILIONU, dluhy občanů 1 BILION vrátit musí 2 biliony - počet vykonaných exekucí od roku 1989 jen 3,5 milionu občanů to je MÁLO - GUMO !!!
Exekuce na důchod v roce minulém 120 000 občanů ve výši 504 milionů ????????????
Ještě málo - ukradou 150 miliard z rozpočtu to říkají ONI, ale oni kradou MILIARDU denně pane KUBO !!!!!!!!
Justici a právo vynech tam je to jasné, zákony KOLAPS !!!
ŠKOLSTVÍ - ty jsi jeho produkt - DĚS a HRŮZA !!!
Politici - zalobovaní do stovek firem a propojení tak, že jen si hlídají PRAŠULE a kradou !!!!!!!!!!!!!

Toto ještě jistí super AUDITORSKÉ firmy a POLICIE to je DIVÁ ZVĚŘ - ta zavře jen tebe a mne NE ty VLASTIZRÁDCE POLITIKY, NOVINÁŘE a tisíce KOLABORUJÍCÍCH vědomých ZLOČINCŮ !!!!

Tak a jen plkej o kapitalismu a jeho naději !!!!

Zničil právě za celou svoji existenci vše a kažkého, kdo se mu POSTAVIL !!!!!!!
Toto jsou reálné výsledky za 21 let v ČR ve světě je to TOTÁLKA KONEC, BLBUSTÁN - KORPORACE a zloději co ukradli SVĚT lidem NIKDY NEOBHÁJÍŠ ?????????????
Tečka
27. 05. 2011 | 00:24

Matěj Spurný napsal(a):

Ad "Cestovatel": Dobrý den, byl jsem požádán o odpověď, tak tedy: Jste-li opravdu "Cestovatel" a byl-li jste ve střední Americe, v arabských zemích nebo v Číně, jistě víte, že kapitalismus je tam všude v plném proudu. A demokracie? Té tam nenajdete víc než u nás v sedmdesátých letech. Ty dvě věci se jistě nevylučují, ale jsou to do velké míry protichůdné principy a zřejmě ve většině kapitalistických zemí demokracie není ani za mák.
K otázce, co já sám navrhuji. Naivní nejsem ani náhodou, nechci se vracet ke zkrachovalému státnímu socialismu, v posledním odstavci článku se k tomu vyjadřuji jasně. Mechanismus kapitalismu plodí nespravedlnost a je prostě, při zachování kapitalismu (alternativa zatím není na obzoru), potřeba, abychom ji vnímali, systém kultivovali, nespravedlnosti čelili. A k tomu je určitě potřeba dostatečně silný stát a veřejný sektor, ale také neustále inovativní cesty, nejde to dělat podle jednoho omšelého mustru socialistů z minulého století.
27. 05. 2011 | 00:31

hoven napsal(a):

autor má pravdu. kapitalismus opravdu není věčný. kapitalismus znamená svobodu a ta dlouho trvat nebude. zase přijde nějakej socialismus . lidi jsou nepoučitelní. kapitalismus není s demokracií v rozporu. demokracie bez kapitalismu nemuže existovat a nikde na světě neexistuje . kapitalismus je pro demokracii nezbytná esence.
27. 05. 2011 | 00:54

JV napsal(a):

Hezký článek. Mladej a už rozumnej ;)
27. 05. 2011 | 00:56

Pavla2 napsal(a):

Břetislav Marek: Ale to přece není tím, že je kapitalismus. To by ten samý marast, jaký popisujete u nás, musel být i na celém Západě. Je to jen o dobrých zákonech a slušných lidech. Jestliže tady byli lidi 40 let zvyklí si závidět i nos mezi očima, myslíte, že se jejich chování tak rychle změní? Že byli zvyklí v práci ukrást vše, co nebylo přibité, že se změní? Tedka se jen prozměnu krade ve velkém, když ta možnost je.
A když vzpomínáte ty exekuce, bylo by dobré si vyhledat, proč vůbec k nim došlo. Jestliže si někdo nakoupí zbytečnosti, přestože ví, že nebude mít na splátky, tak je to vůl, nikoliv chudák, kterého by mi bylo líto. Něco jiného jsou případy např. kvůli hypotékám, jestliže lidé přišli o práci. Ti s tím třeba nepočítali. Ale těch zase není tolik.
27. 05. 2011 | 00:57

blue jay napsal(a):

Mateji,

muzes tu popsat z ktereho komplexu se v tom sdružení Antikomplex,lecis? Obdivuji tve curriculum vitae. Hlavne to ze jsi vyrostl v Krkonoších. Potkal jsi nekdy Krakonose?
27. 05. 2011 | 00:57

hoven napsal(a):

kapitalismus funguje dobře jen do té doby, než ho začnou socialisti omezovat a regulavat. nejdřív ho pokřiví a pak řeknou, podívejte se jak ten kapitalismus nefunguje. a nahradí ho socialismem, ve kterém mají všichni hlad jako na kubě a kldr.
27. 05. 2011 | 00:57

kormoran , jsem vul a nic nechapu napsal(a):

))))) Spurny 00.31, ))) Nejde o to byl ? Ale zil! V jine zemi!

Dalsi vec . Po precteni tri , ctyr vet , jsem se dozvedel, ze v 70-tych letech vlastne v CR fungoval "kapitalismus' nebot nemel co s demokracii nic spolecneho!
Dalsi zmatek i kdyz vytrzen z kontextu "K otázce, co já sám navrhuji. Naivní nejsem ani náhodou, nechci se vracet ke zkrachovalému státnímu socialismu, v posledním odstavci článku se k tomu vyjadřuji jasně. Mechanismus kapitalismu plodí nespravedlnost a je prostě, při zachování kapitalismu (alternativa zatím není na obzoru), potřeba, abychom ji vnímali, systém kultivovali, nespravedlnosti čelili.- "A k tomu je potreba dostatecne silny stat!))))))))))"

A tu silu 'statu' bude dodavat a 'spravedlive' kdo? VY? Vzdyt vy po socialistickem state 'placky ' volate! Ac jste ji v predesle vete dokazal znehodnotit!

Jeste bych prosil pekne definovat onu "SPRAVEDLNOST" , no ne abych se pri pristim sjezdu KSC mel neceho vyvarovat!


Tak priteli, na ty kecy Vam sere Bily tesak!))))))

Premyslim , jak toto definovat , aniz bych byl smazan!
27. 05. 2011 | 01:06

kormoran napsal(a):

To je fakt neuveritelne !!!! )))))

Nesmim sem chodit , nebo se fakt zblaznim !!!
27. 05. 2011 | 01:12

blue jay napsal(a):

hovene,

osobne se uz nemuzu dockat az se osudu CR ujme Dluhoslav Sobotka. Ministerstvo zdravotnictvi povede Pudr Rath, ministerstvo socialnich veci povede nejbohatsi duchodec v EU Spidla, ministerstvo spravedlnosti opet povede nejaka zenska kterou uz vyhodil pro neschopnost bejvalej predseda CSSD..ministr zahranici bude Lubos"(nenechej se nasrat) Zaoralek ktery umi mavat koncetinami aniz by se vznesl.
Vidim budoucnost CR oranzove. Asi si to ta vyspela republika zaslousi.
27. 05. 2011 | 01:13

blue jay napsal(a):

kormorane,

co ty na to ze Canucks are in the final of the Stanley Cup?
27. 05. 2011 | 01:17

kormoran napsal(a):

Hlavne soudruzi nevymyslejte 'alternativy' -kapitalismu !

Jak VY zacnete myslet , tak ma 'septic' company pohotovost!
27. 05. 2011 | 01:21

hoven napsal(a):

blue jay,
za mam z toho strach, protože jsem ty "odborníky" u koryt už zažil. špidlu museli pro blbost uklidit do bruselu, sobotka vyrobil za dva roky větší dluh, než komunisti za 40 let a rath je kapitola sama pro sebe.....ten akorát nasypal do pojištoven desitky miliard ze státního rozpočtu, jinak by se to zdravotnictví položilo. odborář.
27. 05. 2011 | 01:27

hoven napsal(a):

blue jay,
na zavorálka jsem zapoměl. ten už toho nakecal víc než lenin a ještě nic kloudnýho neřek. typický komunistický žvanil.
27. 05. 2011 | 01:33

Barney napsal(a):

Muhehehe

Někdo rozkopal zdejším pravičákům bábovičku. A co teprve, až USA vyhlásí státní bankrot.

http://www.usdebtclock.org/

Ale já vím. Kapitalismus je ten nejlepší systém jenom socialisté ho kazí. Ovšem počkat oni jsou snad v USA nějací socialisté? Jo vlastně Obama. Tak jo sněte dál.
27. 05. 2011 | 01:36

blue jay napsal(a):

Barney,

Do you have any sugestions? Me se zda ze jen zvatlas. But why? Co te k tomu vede? Where do you live?
27. 05. 2011 | 01:43

Gorash napsal(a):

Autor mluví o kapitalismu a vyčítá mu to, co vůbec není jeho problémem. Viní kapitalismus z korupce, a přitom je to existence státu a jeho zásahů, která ke korupci vede. Koho je možné korumpovat na svobodném trhu? Korumpovat lze jen politiky, úředníky a jiné státní zaměstnance. Autor se ptá, o kolik je práce doktora horší než práce bankovního úředníka a přitom opět srovnává nesrovnatelné, protože je to státní dirigismus, díky němuž mají lékaři v nemocnicích nízké platy, stejně jako hasiči či policisté. To co určuje jejich mzdy není poptávka a nabídka, ale státní tabulka.
Tolik obávaný strašák monopolu je opět pouze projevem státu. Může snad za monopol v telekomunikačních službách v devadesátých letech u nás trh? Byl to stát, který udělil monopol Českému telecomu, stejně jako je to stát ve všech ostatních případech, kdy neefektivní monopol existuje. Pokud se již na trhu nějaký lokální monopol objeví, stane se tak proto, že poskytuje spotřebitelům ty nejlepší služby a oni je dobrovolně nakupují. A jeho monopol trvá právě jen tak dlouho, dokud je schopen tyto ceněné služby poskytovat. Pouze státní zábrana vstupu do odvětví může zachovat i monopol neefektivní.
Autor se bojí mafií a označuje je zcela mylně za projev kapitalismu. Opět to však není kapitalismus, ale stát, který mafie vytváří. Je to tzv. válka proti drogám, která vede k existenci silné mafie v Mexiku, stejně jako alkoholová prohibice byla viníkem vzniku mafie ve 20. letech v USA. Autor tak pláče na špatném hrobě. Co je však horší, chce všechny tyto neduhy, které vyvolává stát, řešit tím, že stát ještě posílí.
27. 05. 2011 | 01:48

kormoran napsal(a):

Blue Jay , kazdy fandi svejm , a ti nejlepsi si ho zaslouzi.

Nechci ze sebe delat chytrolina , hokej je moje minulost .
Ale sportu se drzim!
27. 05. 2011 | 01:56

er napsal(a):

my tu ale zadny kapitalismus nemame, vladne nam tu sebranka kgbaku (s nejvyssim na hrade) stbaku (kapitani prumyslu) a komunistickych kadru (t.c. nejpravicovejsich z pravicovych) za ucelem rozkradeni poslednich drobtu tohoto "statu"... a kdyz se k tomu pridaj slinty "hlav", kterym bylo vymyto to vakuum v "mozku" typu hoven, rumcajs atd... (mimochodem "pravicaci" budujici kapitalismus vysedavenim celych dni na diskusich, asi za nejakou odmenu) tak by se clovek nejradsi odsud odstehoval...
27. 05. 2011 | 02:01

blue jay napsal(a):

er,

nestehuj se prosim. Schopni a vzdelani lide jako jsi ty, by CR chybeli.
27. 05. 2011 | 02:09

kormoran napsal(a):

Barney - Haahaha chichihuhuhu , zasmali se zbrojnosi a nachcali si do brneni.

Lide jako vy , totiz nejste schopni si pripustit , ze i kdyz obcane v Usa jsou v prdeli - financne, krizi - periodicka zalezitost , prave ted a kdy s nimi bylo vydupano ' bankeri" !--

Never - ever , nebudou volat po socialistickych 'vymozenostech"!-- nastrojem vydirani a manipulace!

A uvedomte si , ze pri krachu USA ponesete tihu ekonomickeho kolapsu ,vy vice,v evrope nez americani.
Protoze , stale maji duveru investoru mnohonasobne vyssi!)))))
Tak kliidek!
27. 05. 2011 | 02:16

kormoran napsal(a):

Navic - absolutne jine mysleni!
Vy tam svadite vinu na sve vudce! Kdezto american hleda cestu , jak se uchytit ))))))
27. 05. 2011 | 02:20

dzefo napsal(a):

Kapitalismus není ani věčný ani starý. Ve skutečnosti není o moc starší než komunismus. A dokonce podobně jako komunismus není jeden tak ani kapitalismus není jeden (např. čínsky, sovětský, jugoslávsky). Autor spíš naráží na momentálně populární chápání kapitalismu v Čechách, ve kterém peníze můžou nahradit morální hledisko (např. lidská práva --- zejména na rovný přístup ke vzdělání či zdravotní péči, nebo dokonce i rovný přístup ke spravedlnosti). I ten komunismus dojel na to, že tyto hodnoty hlásal a nedodržoval. Není to samozřejmě jenom české chápání, ale v civilizovanějších, zejména z nepřerušeno občanskou tradicí jsou jisté mantinely brány automaticky. V našich krajích některé hodnoty komunismus zčásti zdiskreditoval a proto jsou potlačené.
27. 05. 2011 | 05:50

zemedelec napsal(a):

Pane Kanálnik.
Dobře napsáno.
Uznávám že nikdy nedojde k rovnováze,ale nesmí se moc zatěžovat jedna strana váh.Když se to přežene ,buď se to převrhne a tím druhá strana padá rychle dolu,záleží potom jak si natlučou.Začíná se znovu ve stejné rovině.
27. 05. 2011 | 07:43

Jakeš napsal(a):

Všechny ismi (komunismus, kapitalismus) je třeba vymítit a poslat do propadliětě dějin. Tento celosvětový bordel napraví až proběhnuvší třetí světová válka, kam svět mílovými kroky demokraticky za ryku nezávislích médií kráčí.
27. 05. 2011 | 07:47

Ládik!!! napsal(a):

V kapitalismus nevěřím, jako v žádný -ismus. Věřím sám sobě. Abych mohl žít svobodně svůj život, k tomu je vhodnější současný systém, než socialismus.
Věřím tomu, že současný systém není kapitalismus, ale postsocialismus nebo jiný maras. Při změnách systémů v historii vždy došlo k přesunům majetků. Nastupující socialismus rozkradl soukromý majetek (svoji šílenou ideologii uvedli komunisti do praxe). Po dvou generacích drancování a pustošení si komunisti dobrovolně (pod tlakem ekonomických okolností) odhlasovali konec své vedoucí úlohy a podle svých privatizačních zákonů převedli část zůstatků na sebe a své rodiny (stali se šlechtou), část prodali do zahraničí, část (neproduktivní majetek) nechali zchátrat. To, co nastalo poté (v čem žiji), je snad kapitalismus, ale vybudovaný komunisty (justice, státní správa, řízení velkých podniků - dědičné funkce). Přesto je to lepší, než časová linka Klegoš - Jakeš.
Věřím, že soudruzi a jejich potomci vyhynou, a po 2 generacích je okolní prostředí tak otesá, že jejich potomci splynou s ostatními. Jen jejich rodinný majetek nebude čestně získaný, cejch zlodějů jim zůstane.
27. 05. 2011 | 07:50

Sladký napsal(a):

Koinečně! Konečně blog, napsaný zdravým,kritickým rozumem, nezatemněným tou či onou více či méně primitivní ideologií.Všemocná ruka ničím nekorigovaného trhu je ruka zlodějská.
Jakým zázračným procesem se chamtivost,nenasytnost,bezohlednost a sobectví mohou přeměnit ve všeobecné dobro?! Kapitalismus nemůže fungovat bez silného sociálního státu, bez zaměření k vyšším hodnotám, bez spravedlnosti.
27. 05. 2011 | 07:57

Sladký napsal(a):

Drancování a pustošení... ladíku, kdopak postavil sídliště, díky nimž mají dnes kde bydlet statisíce lidí? Slyšel jsi někdy o industrializaci Slovenska? O kočických železárnách? O těžkém průmyslu v ?artině-Vrůtkách a v ceů=m Pováží? Opravdu si myslíš, že Aero Vodochody, Tatra Kopřivnice, ČKD Blansko Zetor či Zbrojovka Brno byly podniky vyrábějící nekonkurenceschopné zboží? Mohl bych jmenovat další a další.Co máme dnes?!
27. 05. 2011 | 08:02

Sladký napsal(a):

Košických, samozřejmě.Vysvětlivka pro mentálně slabší jedince.Ješté ke křičícímu či řvoucímu Ládíkovi. Ano, za minulého režimu bylo v obchodech nesrovnatelně méně zboží. Pokud jde o potraviny, bylo daleko kvalitnější,ale o tom mluvit nechci. Prakticky vše bylo vyráběno u nás! Kdyby dnes zmizelo z obchodů dovezené zboží, budou regály tak prázdné, že ty socialistické oproti nim byly narvány zbožím.
27. 05. 2011 | 08:05

Sladký napsal(a):

A poslední- každý normální a zdravý člověk věří sám sobě a nemá sebemenší potřebu tuto samozřejmost vykřikovat do světa, Naopak, ti, kdo o své samostatnosti nezávislosti a síle mluví téměř neustále na tom ve skutečnosti často bývají dost špatně.
27. 05. 2011 | 08:07

Sladký napsal(a):

Kormorán- žádný američan není chudý. Onje "předbohatý". :o))) A především a hlavně dokonale zmanipulovaný.
27. 05. 2011 | 08:08

Ládik!!! napsal(a):

Sladký -
nechtěl jsem ti šlápnout na kuří oko. Promiň.
27. 05. 2011 | 08:18

Ládik!!! napsal(a):

Ale ty kočické železárny se ti povedly, znáš Kočinčínu?
27. 05. 2011 | 08:20

scallop napsal(a):

Autor

Dobre napsane, jen ty zminky o uslechtilych indianech ... vzdyt to neni pravda, viz treba knihy Jareda Diamonda.

Dlouhodobe bude klicove
"Budeme se muset s ještě větším odhodláním spojovat do velkých nadnárodních společenství typu Evropské unie, jejichž ekonomická síla v kombinaci se sociální stabilitou a transparentními pravidly bude schopná čelit neprůhledným hrám globálního finančního kapitálu."
V tom nam bohuzel brani male ceske ublizenecke narodovectvi.
27. 05. 2011 | 08:20

Student napsal(a):

Kapitalismus má jen jednu vadu. Že ten kapitál se neshroma6ďuje u mně, ale u jiných.
Česká verze má ale jednu potíž navíc. Je to mimořádná hloupost našich politiků. Ti nejsou schopni zorganizovat vůbec nic, všude jenom škodí. Skutečným kapitalistům jsou pro smích.
Jako příklad můžu uvést zmršené sčítání. Dvě státní instituce, řízené politiky, se nedokázaly domluvit a vykonat požadovanou práci.
27. 05. 2011 | 08:21

TomášL napsal(a):

Tak naštěstí doba přeje neoliberalismu/kapitalismu, což vidíme a zažíváme dennodenně a bude se to prohlubovat vlivem jejích produktů sloužící k ukojení tužeb lidí ve smyslu "něco vlastnit". Nebo-li pokud bude existovat tužba lidí, která se promítne do "chci mít a chci si koupit", a tímto stylem jsi zpříjemní život, budou existovat nabídky služeb jako úvěry a hypotéky (tzv. novodobé okovy), které přinutí -v okovech chycených lidí- vydělávat na splátky a podporovat chtě/nechtě neoliberalismus. Nebo-li čím více zadlužená společnost, o to více se propadá do hlubin neoliberalismu (k čemuž nejen vydatně napomáhá i štědrý sociální systém), z důvodu neschopnosti i neochoty se učit zastavovat finanční toky (=šetřit), které jsou jedinou zbraní proti neoliberalismu.

Tak či onak, prachy jsou moc a prachy jsou naším otrokářem. Jediná možnost jak se zbavit otrokáře, je, že se sami staneme otrokářem, což značí shromažďovat majetek, alias prachy. :-)
27. 05. 2011 | 08:25

ciric napsal(a):

Gorash
nevím jak by si chtěl uplatňovat nabídku a poptávku u lékařů,když budeš mít zlomenou nohu. To budeš obíhat nemocnice a ta co bude nejlepší a nejlevnější tak tam půjdeš? To se ti ale může stát, že o tu nohu přijdeš nebo umřeš.
Lokální monopol ale vznikne i jiným způsobem. Mohu totiž konkurenci pomlouvat a nebo ji dokonce škodit a tak se jí zbavit.
Pro tyto případy je právě potřeba regulace a dohledu nad trhem a to silným státem( kvalitní právo). Hra monpoly je ukázkou toho, jak by to bez kontoly a regulace dopadlo.
27. 05. 2011 | 08:28

elf napsal(a):

Kapitalismus ve své formě hyenismu v které existuje v České republice po vzoru Spojených států nemá šanci na přežití.Žerete mouku v buřtech,jedy v zelenině jen proto ,aby jste zvýšili zisky,správný kapitalista musí zvyšovat zisky,také banky z toho žijí(proč?),potřebujete bankéře?Já ne,ať zemře,jen přehrabává peníze ,kupujete si orgány zavražděných lidí jen proto aby jste přežili,za peníze si koupíte pár let života za cenu,že jiný člověk kvůli vám zemře.Bude žít ten,kdo víc dá,kdo umí lépe krást,to je KAPITALISMUS.Stát vás okrádá(ty co ho živí) jen proto,aby uživil desítky a stovky tisíc cikánů kteří nikdy nebudou pracovat,Fuj,to je váš kapitalismus?Zvedá se mi z vás žaludek.
27. 05. 2011 | 08:51

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
ty Kočiské žel. se mi v tvém podání nelíbí pro ten překlep, ale pro něco jiného. Je to dílo šílené komunistické ideologie. Za kapitalismu by je nikdo nepostavil - protože v Košicích není ani železná ruda, ani černé uhlí, jen voda a tehdy nevzdělaná pracovní síla. Museli tam postavit i širokorozchodnou trať, aby se mohlo dovážet bláto z Krivoj Rogu. Obohacovat se muselo rudou z Kiruny nebo Venezuely. Za tohle měl být autor nápadu postavit VSŽ v Košicích viset nebo být postaven ke zdi.
27. 05. 2011 | 09:04

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
ty Kočiské žel. se mi v tvém podání nelíbí pro ten překlep, ale pro něco jiného. Je to dílo šílené komunistické ideologie. Za kapitalismu by je nikdo nepostavil - protože v Košicích není ani železná ruda, ani černé uhlí, jen voda a tehdy nevzdělaná pracovní síla. Museli tam postavit i širokorozchodnou trať, aby se mohlo dovážet bláto z Krivoj Rogu. Obohacovat se muselo rudou z Kiruny nebo Venezuely. Za tohle měl být autor nápadu postavit VSŽ v Košicích viset nebo být postaven ke zdi.
27. 05. 2011 | 09:05

SuP napsal(a):

TomášL -
A co takhle nechat moc mocí? To vás nenapadlo? A přitom je to tak jednoduché.
27. 05. 2011 | 09:06

Ládik!!! napsal(a):

už zase... tuplovaně tam neměly stát.
27. 05. 2011 | 09:06

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Vyprávěj něco okouzlenýmu bolševikovi.
27. 05. 2011 | 09:09

Dočekal napsal(a):

Nevím, o čem se tady vůbec dohadujete.

Problém je totiž v tom, že v této zemi žádný kapitalismus klasického západního typu neexistuje. Ono to ale není vůbec překvapivé. Stačí, když si vzpomeneme, kdo že nám to tady krátce po Vítězném Listopadu ten kapitalismus začal budovat. Samozřejmě k obrazu svému.

Ano, správně! Byli to bývalí nomenklaturní komunisti, estébáci, veksláci, řezníci a zelináři, tedy všichni ti, kteří za vlády bolševika rudého využívali výhod takzvané šedé ekonomiky k vlastnímu prospěchu.
Není tedy vůbec překvapivé, že si tito "vyvolení" jedinci vybudovali ten "náš český kapitalismus" k obrazu svému.

Až do roku 1996 byl státní rozpočet této země v přebytku. Paradoxně nikoliv zásluhou dobrých národohospodářů, ale zásluhou toho, že byl masivně vyprodáván národní majetek.
Tady se sluší připomenout, že genialita "Strůjce ekonomické reformy" se nejlépe projevila v roce 1997 potupnými "úspornými balíčky," propadem HDP na -0,7% a "sekerou" ve státním rozpočtu ve výši něco kolem sta miliard korun.
Od tohoto okamžiku zkrátka jen jedeme s kopce.

Dnes žijeme v zemi, kde nám už nepatří téměř nic. Včetně zdrojů nerostného bohatství, tedy i vody, která tady pramení a bez které nikdo z nás nepřežije.
Všechno, co tady fungovalo, je zničené, rozprodané, rozdané kamarádům.

Kde jsou ty časy, když naše zemědělství a potravinářský průmysl prokukovaly dvaapůlkrát větší množství cukru, než jsme tady "doma" stačili spotřebovat. Dnes dvě třetiny spotřeby cukru dovážíme.

Dnes ráno jsem na ČT 24 se zájmem poslouchal jednoho "zdůvodňovače." Podle tohoto člověka není pravda, že nadnárodní obchodní řetězce prodávají v bývalých "východních" zemích nekvalitní potraviny.

Největším problémem podle mne je to, že celý současný český kapitalistický systém je založen na lži.
Největší lež je tvrzení, že je u nás demokracie. Demokracie je totiž pouze tam, kde zákony platí pro všechny stejně.

Jo a na to osobní napadání jsem si tady už zvykl, takže vy všichni "pravověrní" papoušci modropernatí dutočelí zanechte planých nadějí.
Mne už tady poté, co jsem "ustál" to neuvěřitelné svinstvo v podání nicku blue jay, nerozhodí už vůbec nic.

Autorovi článku samozřejmě děkuju. Je potěšitelné vidět, že ne všichni mladí lidé jsou ovlivnitelní námořnickým oblečkem a fajfkou volebního maskota pana Kalouska.
27. 05. 2011 | 09:15

Ládik!!! napsal(a):

Už nebudu vyprávět, házel bych perly.
27. 05. 2011 | 09:15

TomášL napsal(a):

SuP

Moc musí odněkud někam vznikat. Samotná moc je jenom slovo bez zjevného významu. Tedy pouze využitelné prostředky ve svém vrcholném zenitu dávají zpětnou vazbu ke začátku a říká se jí moc. A klasická dlážděná cesta peněz, která zasahuje vše hmotné i nehmotné v našem světě, je nejjistější cestou skrz vše. :-)
27. 05. 2011 | 09:17

TomášL napsal(a):

Dočekale

Nezapomeňte, že komunisti, kteří vytvořili státní majetek, tento majetek nakradli pod slovem "znárodnění".

Jinak žehráte ad zemědělstvím. Nu vzpomeňte třeba na tehdejší průmysl, ekologii atp. Vždyť se vyráběly šmejdy neprodejné na Západ.
27. 05. 2011 | 09:25

modrý edvard napsal(a):

Pokládám za základní myšlenky dvě:
1. Peníze nejsou měřítkem významu daného jedince pro společnost,
2. Moc je třeba stále hlídat
s oběma souhlasím. S interpretací některých věcí (vzdělávání, nadstandardy, Indiáni) nesouhlasím.
27. 05. 2011 | 09:26

dalimír napsal(a):

Blue jay hovene kormoráne a vám podobní co vám brání odstěhovat se do "superstátu" ameriky ! Hokejista Jágr tam žil mnoho let a je stoho tak zmaten že začal chodit do pravoslavných kostelů a křižuje se na každém kroku ! Nachtěl bych mít jeho zmatenou duši ! Natož tak vaši ! Míru zdar Dl.
27. 05. 2011 | 09:32

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Často je účinnější ty perly střílet kaťákem s pořádnejma čtyřkama gumama.
27. 05. 2011 | 09:39

dalimír napsal(a):

elf výborný a pravdivý příspěvek jste zde pověsil! Díky za něj ! Dl.
27. 05. 2011 | 09:41

dedek napsal(a):

Velice hezký příspěvek. Je ale pravda, že po dobrém to nepůjde. Nikdo se dobrovolně ničeho nevzdá byť je to nakradeno. A ti hlupáci chválící kapitalismus a obzvláště ten český jsou k smíchu. A aby ne, oni jsou k smíchu vždycky. Inu ti naši vysokoškoláci a superpodnikatelé s pronikavým IQ houpacího koně. Jmenovat nemá cenu. Zase se snaží odvést od tématu a zničit diskusi na soukrome invektivy.
27. 05. 2011 | 09:44

SuP napsal(a):

TomášL -
Buď chcete mít moc, pak musíte hrabat a být ve vleku, nebo chcete být spokojený a stačí Vám akorát, tedy málo. Vybrat si ale musíte sám. Řeči o tom, že bych chtěl sice moc, ale bez snahy, starostí a stressu jsou z pohádek. Pohádky tu vyprávějí nejraději levouni. Ti taky umějí vyprávět o různé přiměřenosti spokojenosti se závistí a bez i o "důstojné míře" za cizí peníze.
27. 05. 2011 | 09:46

sid napsal(a):

ale jo, já bych kapitalismus měl i rád, ale problém je v tom, že přívrženci a propagátoři kapitalismu u nás jsou bezcharakterní jedinci a největší zloději - tím pádem se kapitalismus deklasuje sám, viz. současná vláda, která je nejhorší od roku 1989
27. 05. 2011 | 09:48

SuP napsal(a):

..."Nevím, o čem se tady vůbec dohadujete...."

Tak to se musím zapojit do hovoru !!! A všechno Vám vysvětlit....
27. 05. 2011 | 09:49

Sladký napsal(a):

Ládíku, k těm východoslovenským železárnám.Zjistit si, ve kterých zemích, spotřebovávajících miliony barelů ropy se ta ropa opravdu těží, pokud možno přímo v místě..totéž platí o železné či jiné rudě a jakékoli jiné surovině. A pak ti doporučím ještě Japonsko.. to celý ten svůj průmysl založilo na svých zdrojích surovin,viď? Vždycky mi bylo jasné, že rozumu jsi moc nepobral, ale že jsi takové tele, ládíku, to mne doposud nenapadlo.
Opakuji znovu- co by zbylo v našich obchodech, kdyby z nich zmizelo dovezené zůstalo jen to, co se vyrobilo u nás?
27. 05. 2011 | 09:50

TomášL napsal(a):

SuPe

Považuji se za neoliberála. :-)
27. 05. 2011 | 09:54

hawk napsal(a):

Pane Spurný

řekl jste A, se kterým se dá polemizovat, nikoliv však souhlasit, ale neřekl jste B. Co, podle vás, kapitalismus nahradí? Prvobytně pospolná společnost, monarchie, socialismus, komunismus nebo snad nějaká láskopravdomilná společnost bez zákonů? Nebo jste vymyslel vlastní zřízení? Takže bych prosil to B.
27. 05. 2011 | 09:55

Sladký napsal(a):

Supe, kdo zde mluví o tom, že chce mít moc (tedy hodně) ale bez námahy a stresu? Hod sem odkazy, jmenovité citáty, důkazy pro svá tvrzení. Už zde kdosi napsal, že ses mnohokrát projevil jako obyčejný lhář. Nebudu tvrdit, že jsi obyčejný lhář- ty jsi jen obyčejný žvanil.
27. 05. 2011 | 09:56

Šťovíková Kasandra napsal(a):

Pane Spurný,

to je výborný blog k zamyšlení. Byla by škoda nechat ho číst jen malé skupince diskutujících, kteří sem občas zavítáme. Navrhovala bych, zkuste téma nabídnout školám k diskuzi mezi staršími žáky a dospívající mládeží, jen tak, pro zamyšlení. Obávám se, že v učebnicích podobná myšlenková schémata nebudou k nalezení, a přitom je třeba učit se stále přemýšlet a porovnávat, hledat na základě historických zkušeností, ale i každodenního vlastního života, kam by se naše společnost mohla a měla ubírat. Domnívám se, že Váš způsob zamyšlení je nekonfrontační, přemýšlivý a ryze lidský, a proto velmi aktuální. Zveřejňujte častěji taková zamyšlení i mezi staršími lidmi, mnoho jich působí na mě čistě dogmaticky, a přitom jsou to oni, kdo výrazně ovlivňují naše vnímání světa kolem nás. Za blog Vám upřímně děkuji. Působí na mě veskrze pozitivně, vidím ve Vašich slovech totiž kromě varování před budoucím možným přece jen naději do budoucna! Toho si nesmírně vážím a pociťuji z Vašich slov upřímnou radost. Pište, prosím, častěji o lidských společnostech, o jejich tužbách, a jak se jim dařilo jejich sny naplnit. Velmi se těším na další Váš blog. Dobrý den.
27. 05. 2011 | 09:57

Sladký napsal(a):

TomášL Považuješ se za neoliberála? :o))) Přečd časem sem chodil nějaký libérál a ten měl v hlavě podobný zmatek, jako ty.Faktem je, že tvoje vyjadřovací schopnosti jsou o minimálně dvě třídy výš.
27. 05. 2011 | 09:59

Rumcajs napsal(a):

To jsou žvásty které s chutí poslouchají ti, co ve volné soutěži neuspěli nebo ti, co jsou zvyklí žít jako paraziti. Mohou si tím zdůvodnit a ospravedlnit svoji neschopnost či lenost.
To je pro spoustu frustrátů lákavé.

Skutečnost je ale pane Matěji taková, že všechny společnosti založené na principu jedné hromady dělené z centra se ekonomicky zhroutily. Nejste a nikdy nebudete schopen jmenovat jedinou společnost tohoto typu, která by se mohla pochlubit bohatstvím svých obyvatel.

Co svět je světem,společnost začala bohatnout a vědecky růst tehdy, až se zrušil absolutismus a zavedla volná soutěž. Jakýkoliv návrat k centru vedl k úpadku.

Je neuvěřitelné, že po tolika historických událostech, kdy se jasně prokázala síla volné soutěže, která táhne národy z bídy, viz třeba Čína, se najdou hlupáci jako jste Vy.
27. 05. 2011 | 10:01

Dočekal napsal(a):

TomášL:

Nevím, kolik vám je let a popravdě řečeno mne to ani nezajímá. Já jen, že byste si měl ještě před vynesením takovýchto kategorických soudů nastudovat něco z historie. Tímto papouškováním pravicových manter se tady totiž pouze ztrapňujete.

K té kvalitě potravin za vlády bolševika rudého jsem tady své postřehy napsal několikrát a protože i citace z mých vlastních diskusních příspěvků je tady vyhodnocena jako SPAM, nemohu to zde opakovat. Jen si při této příežitosti dovolím připomenout snahu současného ministra zemědělství pana Ivana Fuksy o to, aby byly zmírněny příliš přísné (podle něho) normy, určující kvalitu u nás vyráběných potravin. Podle pana Fuksy jsou při ponechání těchto norem v platnosti naše potravinářské výrobky na trhu EU znevýhodněné.

Předpokládám sice, že si články pana Ivana Fuksy dokážete vyhledat, ale přesto sem vkládám jeden odkaz:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-fuksa.php?itemid=12207

A to nejen proto, že jsem si v diskusi pod tímto článkem také něco připodotknul.

Jinak by nebylo od věci, kdybyste se v těch svých odsudcím pro příště poněkud mírnil. Nezapomínejte prosím, že tyto diskuse čtou a také do nich vkládají své názory a postřehy také lidé starší, tedy pamětníci. V jejich očích se tak jevíte jako poněkud méně informovaný, ale o to více suverénní. A to jistě nechcete.
Nedostatek znalostí silnými slovy zkrátka nenahradíte.
27. 05. 2011 | 10:01

Carlos V. napsal(a):

Jedním z hlavním problémům současného kapitalismu je fakt, že přestal být ekonomickým kapitalismem. Vliv ekonomicky mocných prorůstá do politiky a takzvaně pravicová politika tak není pro-tržní, ale pro-oligarchická.

Nesleduje tak zájmy svobodných lidí, ale zájmy pár mocných a manažerů, kteří rozhodně nepotřebují volnou soutěž, ale jen a pouze peníze pro sebe.
27. 05. 2011 | 10:02

s... napsal(a):

Velmi dobře napsáno.

Zajímalo by mě, zda-li místnímu modrému týmu něco říká slovo skromnost, uměřenost, čest, poctivost, empatie. Spíš to ale vidím na prachy, barák, bavorák.
27. 05. 2011 | 10:04

hawk napsal(a):

Rumcajs

Řekl jsi to pěkně. Nic než souhlas. Nemám co psát :-)
27. 05. 2011 | 10:05

Sladký napsal(a):

Pravicový Večerníček přišel se svými ideologickými pohádkami pro infantily.:o)))
27. 05. 2011 | 10:06

hawk napsal(a):

s...

Ale co je tedy alternativou, podle vás?
27. 05. 2011 | 10:06

Sladký napsal(a):

Jestřábku, přečti si ještě jednou závěr článku, třeba pak přestaneš klást nejapné otázky.
27. 05. 2011 | 10:09

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
..."Nevím, o čem se tady vůbec dohadujete...."

Tak to se musím zapojit do hovoru !!! A všechno Vám vysvětlit....
27. 05. 2011 | 09:49
-----------------------
SuP napsal(a):
Dočekal -
Některý lidi jsou hrozný svině. Byli za socialismu, ale ani teď se nezměnili. Maj to totiž v povaze. Ale jen některý z nich byli buď v StB, nebo u práskačů StB. Vždycky na nich bylo zajímavé, že si s nima nikdo nechtěl dobrovolně hrát od chvíle, kdy je prokouk. Takže, jestli jste Vy s StB spoolupracoval pod nátlakem nebo dobrovolně, je úplně jedno. Tak to sem furt nezatahujte. Na tom totiž nezáleží a my se na to neptáme. My co jsme nespolupracovali ani pod náltakem.
12. 04. 2011 | 17:49
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=12825
--------------------
Jo a takhle nám to tady nedávno vysvětlil jeden práskač a neuvěřitelně křivý člověk, který v těchto diskusích vystupuje pod nickem SuP.
Abych nezapomněl: Tento jedinec byl (zřejmě za své "zásluhy") vybrán panem Liborem Stejskalem k tomu, aby při jedné seanci v Národním fungoval jako "zaplentař."

Že si ale pan Stejskal umí vybrat spolupracovníky!
27. 05. 2011 | 10:10

s... napsal(a):

Carlos:

To je právě téma článku. Neregulovaný kapitalismus se stává oligarchickým. Je to jeho základní vlastnost. V penězích je totiž ukryta moc a je-li kumulována v jedněch rukou, vymyká se veřejné kontrole a může se stát totalitní. Tedy zpět k článku: Je nutné bránit veškeré koncentraci moci, i té, která se opírá o kapitál.
27. 05. 2011 | 10:11

hawk napsal(a):

Sladký cukrouš

S tebou se bavit, je jako se bavit s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku. Ztracený čas.

Závěr článku nic neříká, žít s kapitalismem jemu navzdory je hloupost hodná Václava Havla. Výkřik do tmy, nikoliv řešení.

To je posledni odpověď, slaďouši, s tebou ztráta času.
27. 05. 2011 | 10:12

pH 77 napsal(a):

Rodina je nejlepším příkladem toho, že nejpřirozenějším a nejlepším způsobem soužití několika lidí není kapitalismus, ale ... bezvýhradná solidarita, důvěra a nezištná pomoc. Samozřejmě neznám tu vaši, ale v naší rodině se nehodnotíme podle výše platu či známek nošených ze školy. Není to tak, že kdo přináší méně, méně také jí, je hůře oblékán a v posteli nemá matrace. Vůbec už se nesnažíme na ostatních členech rodiny jakkoliv vydělávat! V naší rodině skutečně platí příslovečné každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Samozřejmě s velikým důrazem na v článku zmíněnou střídmost či uměřenost s nezbytným ohledem na pocit spravedlnosti, kterého je dosahováno neméně příslovečným rovnostářstvím. Ani trochu si nedovedu představit, že by naše rodina praktikovala jakoukoliv formu kapitalismu, natožpak kapitalismu zcela neregulovaného. Nedokážu si představit, že by pak fungovala jakákoliv soudržnost a oddanost jednotlivcům i celku. Jak bychom se vůbec mohli radovat z našeho soužití, kdyby měřítkem našeho štěstí nebyly prosté pocity potěšení ze vzájemné přítomnosti, ale kalkulace, kdo dává víc a uplatňování moci nad druhými z prostředků svých vlastních zisků, za účelem jejich dalšího zvětšování?

Proč by podobně jako rodina nemohla fungovat obec?
27. 05. 2011 | 10:13

Sid napsal(a):

kapitalismus musí být regulován, jinak se řadí k dalším -ismům typu komunismu, fašismu atd., prostě všeho moc škodí. Nejlepší cestu našli v 60. letech severské země - Norsko, Švédsko, Dánsko - tzv. mix kapitalismu a socialismu díky němuž jsou dnes na špici Evropy co se týče kvality života a spokojenosti obyvatel
27. 05. 2011 | 10:14

hawk napsal(a):

s...

tedy znovu, co navrhujete? Máte nějakou vlastní ideu?
27. 05. 2011 | 10:14

s... napsal(a):

hawk:

Souhlasím s článkem. Přečtěte si jej prosím ještě jednou.
27. 05. 2011 | 10:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Spurný,

kvůli takovýmto textům mají snad i po těch čtyřech letech tyto stránky ještě smysl (tedy alespoň pro některé, tedy ty, kdo o nich chtějí debatovat, rozvíjet téma, polemizovat s ním).

Díky moc, mám o čem přemýšlet.

Libor Stejskal
27. 05. 2011 | 10:17

hawk napsal(a):

ph 77

hezké, ale v rámci jakkoliv malé republiky to nebude fungovat a ani nemůže. V rodině ano, ve státu ne. A to vám věřím, opravdu, nakonec si neumím představit normální rodinu, kde funguje striktní kapitalismus :-)
27. 05. 2011 | 10:18

Carlos V. napsal(a):

s....

Pan Spurný se chce bránit koncentraci moci ... pomocí koncentrace moci. Silný stát, EU.

Řešením je de-koncentrace moci. Nastavení a udržení pravidel tak, aby stát byl -ano silným - a nezávislým četníkem a soudcem. Nastavením pravidel tak, aby byla vhodná pro svobodné občany, nikoli pro neodpovědné jedince na straně jedné a korporace na straně druhé.

Součansá doba přináší symbiozu korporací a nezodpovědných a nemyslících. Korporace potřebují konzumenty, konzumenti potřebují vést.
27. 05. 2011 | 10:19

Carlos V. napsal(a):

Ke debatě viz výše dodám definice levičáka a pravičáka :

Levičák : člověk obvkle volící levicové strany. Dělí se na tyto podtypy :

Levičák 1. typu : člověk, domnívající se, že všichni lidé by se měli mít dobře. Povětšinou intelektuál, přemýšlející o světě, odhalující zákonitosti a pochybující i o své pravdě.

Levičák 2. typu : člověk, domnívající se, že on sám se měl mít dobře a stát mu v tom málo pomáhá. Typický věk 40+. Znalost jazyků 0, odborné znalosti 0. Opovrhuje zejména pravičáky 2. typu, pakliže příjde k penězům, stává se pravičákem 2.typu.

Levičák 3. typu : levicový politik či podnikatel spolupracující s levicovými politiky. Levičákem je proto, že tuhle partu potkal jako první. Tolerantně spolupracuje s pravičáky 3. typu.

Poznámka : typy nejsou kompletní, existují podtypy a kombinace. Čisté formy těchto typů s sebou navzájem tiše opovrhují.
Pravičák : člověk obvkle volící pravicové strany. Dělí se na tyto podtypy :

Pravičák 1. typu : člověk, domnívající se, že všichni lidé by měli být svobodní. Povětšinou intelektuál, přemýšlející o světě, odhalující zákonitosti a pochybující i o své pravdě.

Pravičák 2. typu : člověk, domnívající se, že on sám se měl mít dobře a stát mu v tom málo pomáhá či mu ubližuje. Typický věk 40+. Opovrhuje levičáky 2. typu. Dokud peníze má, je pravičákem 2. typu, příjde-li o ně, stává se levičákem 2. typu.

Pravičák 3. typu : pravicový politik či podnikatel spolupracující s pravicovými politiky. Pravičákem je proto, že tuhle partu potkal jako první.

Poznámka : typy nejsou kompletní, existují podtypy a kombinace. Čisté formy těchto typů s sebou navzájem tiše opovrhují.
27. 05. 2011 | 10:22

hawk napsal(a):

s...

Není třeba ho číst, závěrem autor říká žít s kapitalismem navzdory jemu. To není odpověď, to je blbost. Buď něco přijímám a rozvíjím, nebo pouze spotřebovávám, ale pokut tomu vzdoruji, tak s tím nesouhlasím a pokut bude takových nesouhlasných hodně, třeba většina, tak se systém zhroutí, jenže do čeho, do anarchie? Když s něčím nesouhlasím a věřím, že to nefunguje, musím mít přece vlastní nápad jak to zlepšit, změnit, nahradit. To tu není.

Proto se ptám znovu, jaká je alternativa?
27. 05. 2011 | 10:22

Jirka H. napsal(a):

Gorash:
Dobře jste to napsal. Dík. Žijeme v takovém zmatení pojmů, kdy se systém státních intervenci nazývá neoliberalismem, jakoby tyto praktiky, ke kterým se uchylují levicové nebo i pravicové vlády, měly něco společnému s liberalismem a snahou o svobodný život. Podobné to je s všelijakým "vylepšováním" trhu ve jménu spravedlnosti a lidskosti. Samozřejmě autoři takových vylepšení, včetně zdejšího blogera, nejlépe vědí co je pro druhé nejlepší a spravedlivé... Stejně tak vědí, kolik by kdo měl dostávat za svou práci peněz, a co "rozumného a potřebného" by si za takto vydělané peníze měli kupovat apod.
27. 05. 2011 | 10:23

hawk napsal(a):

...samozřejmě pokud.
27. 05. 2011 | 10:26

Sladký napsal(a):

Žábo, ty se budeš tak dlouho nafukovat, až nakonec praskneš.:o))) Nemáš k tomu daleko, jsi na samé hraně. A k té diskusi- já s tebou nediskutuji,diskuse s naprogramovaným automatem nemá žáný smysl.Jen jsem ti doporučil, abys dočetl text až do konce. Bylo to zbytečné, protože mizerně naprogramovaný automat bude neustále dokola psát stupidní otázky, ničeho jiného není schopen.
27. 05. 2011 | 10:30

Sladký napsal(a):

Co je pro druhé nejlepší a spravedlivé ví nejlépe Bůh, čili Trh.Trh, čili Bůh,že?
27. 05. 2011 | 10:32

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
Japonci si taky postavili železárny někde v polích a vozí do nich černé uhlí a železnou rudu zdaleka? Ti určitě ne, ti si prostředí nezaprasí. V ČSSR byly železárny na každém rohu, tedy v české části (OVA, Kladno, Třinec - vždy na uhelném ložisku, aby doprava surovin byla levná) - na Slovensku snad jen v Podbrezové. Postavit VSŽ bylo politické, tedy ideologické rozhodnutí. Se zdravým rozumem to nemělo nic společného. Nemám snahu tě přesvědčovat, že 1+1=2.
27. 05. 2011 | 10:33

Tenco napsal(a):

To je zase sešlost.
Loupežník z Řáholce zde cosi kvaká o volném trhu, který zahlíd možná někde na You tube a přitom žije díky nekalé soutěži /sám se přiznal, že hlavními jeho odběrateli jsou firmy, které uplácejí při udělování veřejných zakázek.../
Další exoti, kteří se vydávají za majitele podniků a přitom nic jiného nedělají, než že celými dny čučí do monitoru - hawk či Sup zde s ním vedou monolog opravdu úžasné vypovídací hodnoty /o nich samých :))/ a to formou frází z příručky " Jak se státi důvěryhodným ve vitruálním prostoru" - do totálního zblbnutí opakují klišé a banality, které jim do hlav vtloukli na školení...

Blogy mají inspirovat k zamyšlení se....

Což však je u těchto blbounů dopředu jasný bankrotářský podnik...

P.S. Blboun nejapný je prvním známým živočichem, který na planetě vyhynul kvůli činnosti lidí. :(( No - zatím tedy je na Kalouska podáno pouze trestní oznámení.
Prej kvůli sázkám. Hazardu.
Stejně je to ale všecko divné - jako by načasování IPO Fortuny a krach sazky nebyly náhody...

Blboun se v tom vyznej.

/blboun - evoluční ztroskotanec - díky činnosti (zřejmě zcela duševně zdravých lidí) neobstál v soutěži o holé přežití a lze ho tak spatřiti pouze v muzeích,
označení blboun je tedy v tomto kontextu něco podobného jako např. "vlaštovka" - přelétavost, potkan - chytrost, blecha - urputnost. šváb - pokoutní jednání, hnida - nečistý způsob obživy...mohl bych samozřejmě ve výčtu takovýchto zcela náhodně vybraných příkladů pokračovat...ale obávám se, že by se třeba někdo mohl urazit(zcela neodůvodněně !!) a začít opět povykovat..například Rumcajs či hawk..../ :)))

Něco je špatně. Pokud se miliardářům a milionářům cpou dotace a naopak se veřejně vyhlašuje nesmiřitelný boj s chudáky)ne s chudobou - S CHUDÁKY !)....něco je špatně.
Pokud něco probíhá špatně - je docela pravděpodobné, že to i špatně skončí.
Špatný konec - to je u mě takový stav věci, kdy to nejvíc odnesou nevinní.
Většinou jsou to ti, kteří se vždy snažili jednat poctivě.
27. 05. 2011 | 10:34

olga napsal(a):

Pěkné.
Pouze nechápu: demokracie - kapitalismus.
Ono opravdu nezáleží na systému. Ono opravdu vše závisí na lidech. Pokud nebudeme jeden svět jedna rodina, potud nebude spravedlnost.
27. 05. 2011 | 10:37

ZdeněkJ. napsal(a):

Ládik!!!
"Za kapitalismu by je nikdo nepostavil - protože v Košicích není ani železná ruda, ani černé uhlí, jen voda a tehdy nevzdělaná pracovní síla."
Teď ještě zbývá vysvětlit, proč si tu tak špatně postavenou huť ti kapitalisté z USA koupili. Považujete je za stejné nedouky jako ty, kteří tu huť postavili?
27. 05. 2011 | 10:38

hawk napsal(a):

olga

Toho se bohdá nedočkáte, vždyť se podívejte jen na vzorek zde diskutujících, vč. mě, lidé se vyvinuli do funkce "jeden žere druhého" a pokud ne, je sežrán, jakpak byste svou krásnou vizi chtěla aplikovat na celý svět? :-)

Tato vaše vize je tak krásná, že kdyby se vám to podařilo, tak jsem váš člověk. Jenže to opravdu nefunguje, škoda.
27. 05. 2011 | 10:42

Sladký napsal(a):

Chlapče s vykřičníky, s tebou už též diskutovat nebudu, byť jsi svérázný a občas umíš i pobavit. Diskutovat má smysl tehdy, pokud jde o výměnu NÁZORŮ s člověkem, který je schopen samostatně a kriticky myslet ne s troubou, hlásající stále dokola pár stokrát přežvýkaných klišé který si nepamatuje, co napsal před pár minutami a zjevně neví, o čem je řeč.
27. 05. 2011 | 10:45

juvel napsal(a):

Autor blogu rozumem a logicky došel k závěru, který je již 2000 let v základech křesťanství: ne soutěž, konkurence či boj, ale láska k bližnímu, pravdě a spravedlnosti je podmínkou trvalého života lidské společnosti. Od toho už je jen krůček poznat, že tyto duchovní hodnoty jsou i podmínkou pro věčný život člověka jako jednotlivce.
27. 05. 2011 | 10:49

Lop napsal(a):

Pane Spurný - konečně to někdo shrnul ve srozumitelném článku. Skvělé! PODSTATOU kapitalismu je samozřejmě hromadění zisku bez ohledu na další jednotlivosti. Vždycky mě fascinovalo ty výmluvné řeči kovaných pravičáků tagickém fungování kapitalismu u nás, že tu te "správný kapitalismus" nemáme. Omyl, ten tu právě je. Regulovaný a sociálně spravedlivější kapitalismus západního typu byl dříve možný kvůli konkurenci východního bloku. Teď, kdy tato konkurence zmizela, se nám kapitalismus ukazuje v jeho pravé podobě.
Pane Spurný, těším se na vaši další úvahu.
27. 05. 2011 | 10:50

Jirka H. napsal(a):

Sladký:
Trh rozhodně není žádný bůh, ani ďábel, jak si asi myslíte vy, ale souhr aktivit jednotlivých lidí, kteří něco nakupují nebo prodávají. Tak se v souhrnu vyjeví čemu dávají více nebo méně přednost - prostě žebříček jejich priorit. Rozhodně není vinou trhu, že jsou lépe placené hvězdy populární hudby, než např. učitel. Osobně bych si přál, aby tomu bylo opačně, ale je zřejmé, že jsem byl "přehlasován" ostatními spotřebiteli, kteří jsou ochotni dávat více peněz za popovou hudbu, než za vzdělání svých dětí.
Spílat trhu je podobné, jakobyste nadával teploměru, že je v domě zima.
27. 05. 2011 | 10:53

MaB napsal(a):

Carlos V. v 10:22
skvělá taxonomie.
Samozřejmě bych se najraději považoval za levičáka 1. typu. Ale vzpomněl jsem si, že jsem do roku 1996 volil ODA, pak nikoho, a až od r. 2002 volím ČSSD. Takže jsem spíš levičák 2. typu, ostatně je mi už 40.
27. 05. 2011 | 10:55

Sladký napsal(a):

Jirko, neblázněte, přečtěte si můj příspěvek ještě jednou a zařaďte ho do kontextu.Polemizujete s něčím, co jsem nikde nepsal a připisujete mi myšlenky,které mne ani nenapadly. Ani v nejmenším jste nepochopil co jsem napsal a proč.
27. 05. 2011 | 10:57

Varan napsal(a):

Zdařilý blog. Těší mě, že se líbí i panu Stejskalovi, Pokud správce diskusí umí rozpoznat rozumné a pěkné slovo, je tu naděje.
27. 05. 2011 | 10:57

Ládik!!! napsal(a):

ZdeněkJ -
oni ji nestavěli, ale koupili. Koupě je otázka ceny. Levná huť, levná pracovní síla, zajímavý zisk. V portfoliu U.S.S. Corp. budou VSŽ nepodstaná položka. Proč si nekoupili Mittal NHKG?
27. 05. 2011 | 11:02

Friedrich Engels napsal(a):

Ejhle - mladý socialista. Výrok "budeme neustále nuceni diskutovat o podobě a míře přerozdělování a regulací" znamená jediné: Matěj Spurný se pasuje na někoho, kdo aniž by se přičinil o výsledky práce, bude rozdělovat zisky mezi ty, kteří se nepřičinili. Taková organizovaná loupež za bílého dne. A ještě si bude připadat jako nejspravedlivější mezi spravedlivými. Vážený pane Spurný, založte firmu, převezměte zodpovědnost za její chod i za lidi a potom si rozdělujte ze svého. Jinak jste nebezpečný levičák, který patří do gulagu, aby tam přišel na jiné myšlenky.
27. 05. 2011 | 11:26

Sladký napsal(a):

F.Engels- můžete mi vysvětlit ,proč si někdo jako vy zvolí takový nick? Jinak samozřejmě, to co jste napsal je typický ideologický blábol české (post) bolševické pravice.
27. 05. 2011 | 11:30

hoven napsal(a):

pokud vycházíme ze dvou základních ekonomických pilířů čssd, "zdroje jsou" a "dluhy se platit nemusí", tak žádný kapitalismus nepotřebujeme.
27. 05. 2011 | 11:31

jozka napsal(a):

Jasne, Ladiku, oni si postavili zelezarny v mori, ze? Vzhledem k tomu, ze domaci tezba uhli nekryje ani deset procent spotreby a zeleznou rudu v podstate nemaji tak se co? Dovazi, ze...
27. 05. 2011 | 11:34

Maddof napsal(a):

Friedrich Engels
Zdravím, příteli ve zbrani !
Konečně alespoň jeden moudrý příspěvek.

Přesně - taky jsem se podle toho zařídil - převzal jsem tu odpovědnost a tak... ale potom...
...stala se kdesi taková chybička...úplně malilinkatá, téměř neviditelná...

/..musím končit - na chodbě je slyšet nějaké kroky - asi už rozvážejí obědy.../
27. 05. 2011 | 11:34

vlado napsal(a):

Pěkná úvaha od mladého člověka. Mále moji poklonu.
Nevím zda jí četl kormorán ale podle nicky z 27.tm.ve 2:16 asi
za oceánem o kapitalismu ví mnoho a má o něm to nejlepší smýšlení. Napsal:"že Američan nekňučí ale hledá cestu jak se uchytit". Proto asi Američané nemají problém sehat do těch svých žoldáckých soldatesek dost kanonenfutr. Americký světový četník rozšiřuje euroatlantickou kulturu a její hodnoty po celém světě,v jedné ruce kříž a v druhé revolver. Kapitalismus alternstivu nemá?Zatím.
27. 05. 2011 | 11:34

pávek napsal(a):

stát = byrokracie.a ted ještě soudruzi, kde k té vizi seženete lidi? vytvoříte nového člověka, socialní inženýři?
27. 05. 2011 | 11:35

franta napsal(a):

Citát z článku: "ještě podstatnější novinkou v dějinách je kapitalistickému systému vlastní přesvědčení, že se reálný přístup k různým právům a privilegiím má odvozovat od toho, kolik kdo vydělá peněz." To není vůbec nic nového. V dějinách např. jenom nejbohatší mohli volit atd. Dostudujte si to. To je pouze "změna paradigmatu" neboli pracháči si od 70. let 20. století řekli, že předou do útoku. S pádem Sovětského svazu se náhle stali jediní majitelé práce na planetě a podle toho si začli diktovat. Nechtějí platit vysoké daně, nechtějí platit pojištění zaměstnancům. Stát málo vybere a nemůže zajisit školství, dopravu, zdravotnictví. Veškerou tuto hamižnost pracháči zamaskovali krásným termínem "reformy". A tím svět balamutěj od 70. let (Thatcherka, Reagan a u nás Klaus and Co.)To je celá záhada toho blázince na světě. Jako vždy v dějinách je zatím boj o prachy těch nejbohatších. Hádejte proč vznikla francouzská revoluce v 1789???
Protože král chtěl přinutit šlechtu, aby také platila DANĚ (což do té doby nedělala). Tím se roztočil celý blázinec v tehdejším parlamentě.
Kam to povede tentokrát těžkou odhadnout...
27. 05. 2011 | 11:36

Sladký napsal(a):

hovne, udělám výjimku a budu na tebe reagovat.Samozřejmě,že zdroje jsou.1.Je třeba zastavit korupci a tunelování státního rozpočtu s politiky spřátelenými firmami (brutálně předražené státní zakázky).
2.Je třeba znovu zavést daňovou progresi, zamezit daňovým únikům a omezit černou ekonomiku
3.Zavést majetková přiznání.
4.Zavést osobní odpovědnost politiků a úředníků za jejich rozhodování

"O těch dluzích už mne nebaví psát, hlupáciči darebáci. zde budou do nekonečna komolit Paroubkův výrok, který zněl" Dluhy se nesplácí, spláci se úroky".
27. 05. 2011 | 11:38

Jirka H. napsal(a):

ZdeněkJ.:
Není to záhada. Neboť kapitalisté z USA kupují zaběhlou firmu s již kvalifikovanými zaměstnanci. To, že to kdysi za Komárů vybudovali na zelené louce a vozili tam nejen rudu a uhlí, ale i kvalifikované zaměstnance z Ostravska je pro ně již historie. Také je tyto náklady nebudou zajímat a rozhodně se neprojeví ve sjednané ceně - na to vemte jed.
Je třeba si uvědomit, že na výstvbu železáren se museli vzít prostředky z jiných firem, které by je lépe využily. Je to velké plýtvání zdroji, kterému se soukromý podnikatel vyhýbá.
A ještě bych chtěl doplnit, že ty železárny stavěli nadvakrát. První pokus se nepodařil, takže hned dvojí plýtvání. Chtělo by se říci, že prostě soudruzi plánovači asi někde udělali chybu. Mám za to, že ani ne. Prostě v systému plánovaného hospodářství tomu ai nemůže být jinak.
27. 05. 2011 | 11:45

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Dovolím si doplnit Váš příspěvek o prohlášení pana Jiřího Paroubka, které tento pronesl při předvolební debatě v roce 2006 jako reakci na blábol paní Miroslavy Němcové, takto absolventky SZTŠ obor pěstitel - chovatel v Havlíčkově Brodě.

Upozorňuju, že je to doslovný přepis ze záznamu tak, jak jej mám zachycený na videokazetě.
--------------
Jiří Paroubek:

"Paní Němcová, já vím, že nemáte ekonomické vzdělání, nemůžete tedy vědět, co je politika státního dluhu. Je to běžná věc, kdy prostě státní dluh se až na výjimky málokdy splácí. V té dluhové službě, podívejte, v Německu třeba, v Německu, kde je ten deficit k hrubému domácímu produktu přes sto procent, tak nikdo neuvažuje o tom, že by se to splácelo.
Oni mají větší schodek státního rozpočtu k hrubému domácímu produktu než my. Takže oni splácejí úroky tak, jak je splácíme my. To je běžná praxe u státního dluhu.
Pokud byste tady někdo měli ekonomické vzdělání, tak byste to dosvědčili. Jenom málokdy se stane, že ty deficity se obrátí, že je zkrátka přebytek, to je asi u všech států na světě.
Pak se skutečně začne splácet."
--------------
Teď jsem jen zvědavý na to, jakým moudrem nás opět oblaží "vysokoškolák," který v těchto diskusích vystupuje pod nickem hoven.
27. 05. 2011 | 11:47

Jirka H. napsal(a):

Sladky:
Napsal jste: "Co je pro druhé nejlepší a spravedlivé ví nejlépe Bůh, čili Trh.Trh, čili Bůh,že?"
S tím jsem také polemizoval. Nevím, co na tom není jasné....
27. 05. 2011 | 11:49

Kanalnik napsal(a):

Jak jiz bylo receno, koncentraci kapitalu dochazi ke koncentraci moci a k onomu oligarchickemu usporadani spolecnosti. Coz vlastne znamena, ze dochazi zaroven k onomu 'silnemu' statu. Ano, silnemu jinak, nez by bylo zadouci. Tato nezadouci sila spociva v sile moci penez, kdy si oligarchove kupuji politiky, takze spolecnost je pak oklestovana z obou stran - jak ze strany mocneho soukromeho kapitalu, tak se strany podplaceneho statu/statniho aparatu.

Domnivam se, ze kazdy rozumny clovek si preje optimalne silny stat ve smyslu jasnych pravidel/zakonu ve prospech svobody jednotlivcu, svobody podnikani, ve prospech celospolecenske socialni soudrznosti, kde kazdy jedinec je bran jako lidska bytost s lidskymi pravy a potrebami, a to vse s nastroji, ktere zajisti jejich aplikaci a dodrzovani (justice). Je jasne, ze oligarchicky system smeruje prave proti tomuto zadoucimu usporadani.
27. 05. 2011 | 11:54

TomášL napsal(a):

Dočekale

Pane, někdy se Vám musím -při vší úctě- smát.

No nic, narozdíl od Vás mám co srovnávat (studoval jsem v zahraničí i jsem tam pracoval a dojíždím tam pracovat). Přejí krásný den a další krásné snění.
27. 05. 2011 | 11:58

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Jo a pokud chcete vědět, s kým máte tu "čest," když se pokoušíte diskutovat s nickem Ládik!!!, nahlédněte do diskuse pod posledním článkem pana Petra Havlíka.

Abyste nemusel zbytečně hledat, je to téměř dole. Jinak je to tento příspěvek: 27. 05. 2011 | 10:12

Je vidět, že už ty jeho bláboly někdo nevydržel a tak do svého příspěvku vložil to, co nám tady na sebe tento jedinec sám vykvákal.
Holt lhář jen zapomněl, že kdo chce lhát, ten musí mít především dobrou paměť. To aby věděl, kdy, kde a komu a hlavně co všechno vlastně nalhal.
27. 05. 2011 | 11:59

s... napsal(a):

Carlos:

Jen krátce (jsem pracující levičák - osvč k tomu):

Koncentrace moci je vždy problém, nicméně základní rozdíl mezi mocí státní v demokratickém zřízení a mocí kapitálu je ten, že státní moc má samoregulační mechanizmy. (Například zrušení retroaktivního zdanění přístěvku na stavební spoření Ústavním soudem).

Největší problém je, pokud se státní moc spojí s kapitálem. Dnes se tomu říká reformní éthos. To se dá vyřešit pouze zpřísněním a důsledným vymáháním pravidel (revoluce soudců?), nikoliv uvolněním rukou kapitálu.

Na závěr mé krátké bobtnající poznámky: Přibývá svobodomyslných, schopných a zdravích pracujících, kteří přestávají mít na činži. Nemocní a staří, o těch ani nemluvím.

hawk:

Myslíte v absolutních kategoriích, proto vám to nevychází. Kapitalismus má různé vlastnosti, a některé je třeba potlačovat (koncentrace kapitálu) a některé rozvíjet (konkurence). Protože například koncentrace kapitálu likviduje konkurenci.

Ale teď si jdu konečně vyhrnout rukávy a plivnout do upracovaných dlaní živnostníka. Drábek už buší na dveře, nezaplatil jsem ještě kalouskovu složenku...
27. 05. 2011 | 12:01

hoven napsal(a):

sladký,
kod omezí korupci?? socani? ha ha ha. daňovou progresí se příliž zdrojů nezíská. spíše naopak si myslím, že v konečném důsledku to povede k propadu příjmů. to, co navrhujete žádný zdroje nevytvoří. majetkový přiznání a podobný věci ,třeba to rozkrádání trošku o nějakou tisicinku procenta sníží, ale krádež a krupce je trestná už dneska. zločinci si vždycky najdou cestu, jak ty zákony obejít. podívejte se na standu grosse , jak je vysmátej. zdroje nejsou. jsou akorát velký dluhy, který musíme splatit. bud tahle vláda udělá refromy, nebo zbankrotujem.
27. 05. 2011 | 12:03

ld napsal(a):

Autor,

nechci vám fušovat do konceptu, ale tento týden se naskytla historická témata jako hrom, a vy píšete o vyštěrchané limonádě. Co kdybyste něco napsal o Mladičovi, resp.o Dobroníně? V prvním případě jsou lidem podsouvány agitky, za které by se styděl i ministr Nejedlý, zatímco o událostech Dobroníně ví jen hrstka starousedlíků.

Rád čtu vaše články, pokud se držíte ševcovského kopyta a neblíbolíte o právech feťáků a parazitů. Viz výše je matroš, který čeká na zpracování. Co vy na to?
27. 05. 2011 | 12:07

Tenco napsal(a):

Tomášl.
No- a když tedy umíš srovnávat - díky tomu, že znáš zahraničí - proč se vždy vypaříš, /už asi třikrát/, když po tobě chci odpověď na tak jednoduchou otázku. /viz dále/ : ??? :((

---------------
TomášL napsal(a):
Dobrý den pane Sobotko!

Teď jsem se tak trochu zasnil po přečetl jsi článek, jak odstoupili ministři v GB za zneužití náhrad a představoval jsem jsi to samé.

Píšete: "ČSSD trvá na tom, aby ministr Bárta v zájmu elementární politické kultury sám odešel z vlády, nebo pokud tak neučiní, byl neprodleně odvolán na návrh předsedy vlády Nečase. Jiné řešení, které by odpovídalo principům fungování vlády ve vyspělých demokratických státech, neexistuje."

Já zase dodávám, že: "Poslanec Sobotka v zájmu elementární politické kultury sám odešel z PSP ČR, nebo tak neučiní, byl neprodleně odvolán na návrh vedení ČSSD. Jiné řešení, které by odpovídalo principům etiky a politické kultury ve vyspělých demokratických státech, neexistuje (viz GB ministři).

S pozdravem
Tomáš

PS: Jsem se ale krásně zasnil... Žel, křivák káže vodu a pije víno.
jejich použití! Mezi poslanci se liší snad jen náhrady na dopravné, a to v závislosti na vzdálenosti místa bydliště! Jenže, když modrý demagog potřebuje nutně napadnout někoho z protistrany, jde jakákoliv logika i rozum stranou. (I když o přítomnosti rozumu si dovolím s úspěchem pochybovat!)
07. 04. 2011 | 10:35
Tenco napsal(a):
Tomášt
Můžete nám - neználkům, popsat přesně - jak se dopustil Sobotka zneužití náhrad a jak se zneužití náhrad dopustili ministři v GB ?
Včetně popisu jednotlivých právních úprav ? A co tedy jednotliví aktéři porušili ?
Anebo jste pouze jeden z těch, co vypustí prd a pak s úlisným úsměvem na rtech zmizne ?

Pro obludárium z modrohnědých zákopů podotýkám, že jsem pro zúčtovatelné náhrady.
Ale pokud tomu tak není, myslím si, že daleko zodpovědnější je použít náhrady na zakoupení bydlení, než je třeba prochlastat v poslanecké kantýně či u bazénu v Toskánsku.

Blbost je jediná věc ve Vesmíru, která je neomezená !!
07. 04. 2011 | 10:47
-------------------------------------
Takže znovu, milý znalče poměrů v zahraničí : Už sis zjistil ten rozdíl mezi Sobotkou a oním poslancem ve VB ?

A jak to tedy je ?

Stále jen sníš...aha..no, tak to jo, to muší bejt... ale pak tedy nevím, proč svými fanasmagoriemi, které ti našeptává Hypnod opruzuješ zde ?

hele - anejseš tak spíš než ten Sobotka křivák ty ?

:(((((

Ten hon na pana Dočekala je dost nechutný.
Připomíná mi to hon na pana Paroubka.
nevím , co má být výsledkem - ale průběh svědčí o tom, že kvazipravičáci rádi vytvářejí stáda.
Bolševické útvary.
Možná to bude tím, že to žádní kvazipravičáci nejsou - že jsou jen posbíraní po nádražních knajpách a je jim vyplácen mizerný - však pro ně samé naprosto vyhovující žold /šanuji to tak na 13 korun na hodinu...za dě hodiny si tak vydělají na půl litru jsoucna, které jim pomáhá vyrovnat se s opravdu tvrdou skutečností.../.
27. 05. 2011 | 12:10

Tenco napsal(a):

re : Hypnos
27. 05. 2011 | 12:11

Dočekal napsal(a):

TomášL:

Promiňte, ale smějete se jen a pouze sám sobě.

Tím, že se ty svoje "argumenty" snažíte podpořit tvrzením, že jste studoval a pracoval v zahraničí a že tam stále ještě dojíždíte pracovat, se tady u znalých stáváte jen dalším z dlouhé řady žvanilů.
Teď už jen zbývá, abyste se nám tady pochlubil získáním akademického titulu na nějaké zahraniční univerzitě a můžete se směle zařadit po bok dvou zdejších "vysokoškoláků," vystupujících v těchto diskusích pod nicky Rumcajs a hoven.

Promiňte ještě jednou: Chlubit se v anonymní internetové diskusi dosaženým vzděláním a úspěchy v zaměstnání má stejnou vypovídací hodnotu jako tvrzení, že můj brácha má větší sílu.
Dovolím si vám tedy dát jednu dobrou radu: Přestaňte se tady chlubit tím, jak moc jste úspěšný a místo toho se zaměřte na skutečnou argumentaci.
V opačném případě se tady už jen zesměšníte. Navíc vlastní vinou. A to jistě nechcete.
Nebo snad ano?
27. 05. 2011 | 12:12

Sladký napsal(a):

Jirko, ten KONTEXT.. Bylo to samozřejmě myšleno sarkasticky.Jako výsměch těch,co zde glorifikují či přímo divinizují TRH.Výsměch absolutizaci,FETIŠIZACI trhu.
27. 05. 2011 | 12:12

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Sladký, je třeba zavést daňovou degresi. Nevím, jakým právem by měl poctivý pracovník, který svojí pílí a umem dosáhl na vyšší výdělek, platit několikanásobně více, než nějaké netáhlo, které se jen veze a nebo užírá na sociálních dávkách. Nižší daně by měly být odměnou za dobře vykonanou práci a ne trest, v podobě vyšších daní. Nejvíce žádají progresivní daně nýmandi, kteří nejsou schopni a ochotni společnosti něco přinést, ale stojí v řadě s nataženou rukou. Nepatříte mezi ně, jen tak náhodou, pane Sladký?
27. 05. 2011 | 12:13

Maya napsal(a):

Chce to číst, číst a číst. Pro začátek Hobbese a Locka. Vskutku krátké čtení na malem prostoru na takto komplexní téma, či spíše směsici témat.
27. 05. 2011 | 12:13

Jee napsal(a):

Autor

Celá diskuze včetně vašeho článku vyúsťuje do poznání, že socialistický i kapitalistický systém jsou dobré (byť odlišné), ale chyba je v lidech, kteří je realizují.
Proto jsou oba systémy dlouhodobě neudržitelné a vede to k jejich neustálé alternaci.
27. 05. 2011 | 12:15

hoven napsal(a):

tomu, kdo si myslí, že už nemuže být huř, doporučuji, aby si přečetl článek o stínové vládě čssd. rath, škromach, jandák, špidla a na finance pujde jirka šlégr.
27. 05. 2011 | 12:16

Sladký napsal(a):

Pane
Dočekale,neplýtvejte časem na "diskusi" s tím naivním oslíkem.NIC nepochopí a bude vám zde stále dokola opakovat ty hlouposti, nic víc z něj nedostanete.
Pane TomášiL, komu není shůry dáno,nekoupí v žádné apatice, i kdyby sjezdil celý svět. Vaše příspěvky mne svou hloupostí a naivitou upoutaly hned od počátku.Jste komicky otevřená kniha,otevřená,jako žena na gynekologické prohlídce. To, co je ve vašem otevření vidět není vzrušující,ale tristní.Tristní je slabé slovo, ale to je jedno, beztak NIKDY NIC NEPOCHOPÍTE.Nemáte na to.Ledaže by vás osvítil Duch Svatý.Maucta, ani s vámi už další slovo neztratím.
27. 05. 2011 | 12:18

Sladký napsal(a):

Friedrichu, už nic nevysvětlujte, pochopil jsem. Nelze Vás brát vážně, asi jste klonem DH.:o)))
27. 05. 2011 | 12:21

Dočekal napsal(a):

Tenco:

O mne strach mít nemusíte. Já jsem se bál v době, kdy mi šlo opravdu o hodně. Nebál jsem se ale o sebe. Měl jsem obavu z toho, že se bolševik (v té době ještě rudý) bude mstít mojí rodině a hlavně mým dětem.
Což se nakonec také stalo. Dva starší synové nesměli studovat, oběma bylo povoleno pouze vyučení. Na třetího syna a dceru už rudý bolševik nedosáhl a tak mají dnes oba vzdělání, odpovídající jejich schopnostem.

Dovolím si sem vložit malou úvahu:

"Život každého člověka je jedinečný v tom, že je neopakovatelný.

Já ten svůj život ale nechci dožít v zemi, kde budou mít navrch jedinci, kteří se v těchto diskusích prezentují pod nicky Rumcajs, hoven, SuP, StandaT, Vlkodav, blue jay a další.
Tedy lidé zlí, sprostí, primitivní a zákeřní.

Tím, že pan Libor Stejskal ponechal v diskusi neuvěřitelné svinstvo, které tady vyplodil nick blue jay letos 18. ledna s tím, že to nesmázl proto, že není možné prokázat opak, mne donutil k rozhodnutí vytrvat.

Ty primitivní pokusy zavedených i neznámých nicků o odstranění jednoho "potížisty" tím, že se jej pokusí vyprovokovat k něčemu, co by se dalo využít jako záminka k výmazu VŠECH jeho textů, jsou tak už předem odsouzené k nezdaru.
Jediný, kdo tím trpí přímo neskutečně, je tento dříve velice slušný otevřený diskusní server.
Ale tohle už jde mimo mne.

Kdy by se někdo z vás chtěl přesvědčit, jak vypadá takové osobní napadání takříkajíc v reálu, stačí nahlédnout do diskuse pod tímto článkem:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=13245

Pro ty, kteří se mne právě teď chystají obvinit z toho, že nepíšu k tématu diskuse: Uvědomte si laskavě, že trpným přihlížením nepravostem nic nezměníte.

Pokud si snad myslíte, že vás se tohle netýká, tak v tom případě se velice, ale velice mýlíte. Ono se to totiž týká každého bez rozdílu.
Stačí, když si uvědomíte, že tato země (stát, národ) nemá dostatek finančních prostředků ani na splácení úroků z dluhů.
O výši státního dluhu a dalších ztrátách, způsobených dvacetiletým "šafářováním" našich drahých "vyvolených a neomylných" se raději ani nezmiňuju.
Jen se musím opět tak trochu podivit té naivitě, se kterou někteří jednodušší jedinci hledí do budoucnosti. Tu kocovinu, která je stihne poté, co konečně prohlédnou, jim vůbec, ale vůbec nezávidím."
27. 05. 2011 | 12:23

Jirka H. napsal(a):

Sladký: Jistě, sarkasmus a ironii jsem ve vašich slovech poznal TRH=bůh, bůh=TRH. Já jsem k tomu dodal jen, že TRH není ani místo boha, ani místo ďábla. Takže se klidně připojím k vašemu výsměch FETIŠIZACI trhu a přidám výsměch k DÉMONIZACI TRHU. Prostě je to jen celkem prozaický, ale zároveň i velmi užitečný společenský institut. Toť vše..
27. 05. 2011 | 12:23

Tenco napsal(a):

http://zpravy.kurzy.cz/266632-pozitivni-zprava-pro-zhongde-cina-podpori-likvidaci-odpadu/

Aby se kdysi občané tak nadějné země - tedy ČEZka, Moravy a Slezska za pár let nedivili.
A aby se nám ve stejné době Číňané nesmáli. Tak, že se jim až oči narovnají. :))
Jakou jsme to měli výchozí pozici a kam nás z ní vlády darebáků dostaly.

No nic : trocha té muziky

http://www.youtube.com/watch?v=hiimmAPTKRk&feature=related
27. 05. 2011 | 12:24

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Sladký, nevím co to je klon DH. Jedno ale vím, že klon Jiřího Paroubka by mohl mít nick Sladký.
27. 05. 2011 | 12:25

ld napsal(a):

hoven,

ale no tak! Ve stínové vládě ČSSD není ani Špidla (bohužel), ani Šlégr (bohudík). Zkuste psát přesněji.
27. 05. 2011 | 12:26

stále rebel napsal(a):

George Soros - Kapitálové zločiny
„I když jsem vydělal velké bohatství za finančních trzích, obávám se nyní, že neomezené zintenzívění zcela volného kapitalismu a rozšíření tržních hodnot do všech oblastí života ohrožuje naší otevřenou a demokratickou společnost. Hlavním nepřítelem otevřené společnosti, jsem přesvědčen, už není komunistická, ale kapitalistická hrozba.“
http://www.comrad.cz/item240.htm

„Druhým problémem, na nějž Fisher často poukazuje, je byrokracie. Neoliberálové stále sebevědomě tvrdí, že kapitalismus byrokracii, tuto nemoc socialismu, odbourá. Fisher na příkladech ze své praxe ukazuje, že toto jejich protibyrokratické úsilí nakonec byrokracii jen posílilo. Taková míra byrokracie, jaká svírá člověka žijícího v době pozdního kapitalismu, nemá v dějinách obdoby. Fisher pro tuto byrokratickou deviaci zavádí pojem „tržní stalinismus“.
….
Kniha Kapitalistický realismus přináší jedno zásadní poznání: ničím neredukovaný kapitalismus je už dávno podpořen velmi účinným modelem myšlení, logikou opírající se o pevný ideologický fundament. Dosavadní pokusy tuto logiku problematizovat vedou spíše k její stabilizaci – Fisher nedává odpovědi na to, jak tomuto trendu zabránit, ukazuje nicméně alespoň na některé paradoxy, jež jsou v rámci kapitalistického realismu neřešitelné a jimiž se lze v jeho kritice spolehlivě zaštítit.“
http://www.denikreferendum.cz/clanek/tisk/5198-kapitalismus-nezvratitelny

„Marxistická renesance

PRINCETON – Karel Marx se vrací, ne-li přímo z hrobu, tak přinejmenším ze smetiště dějin. Německý ministr financí Peer Steinbrück nedávno prohlásil, že Marxovy odpovědi „nemusejí být nepodstatné“ pro dnešní problémy. Francouzský prezident Nicholas Sarkozy se nechal vyfotografovat, kterak listuje Marxovým dílem Das Kapital . Německý filmař Alexander Kluge slibuje, že Kapitál promění ve film.“
………..
http://www.project-syndicate.org/commentary/james22/Czech
27. 05. 2011 | 12:28

Historik napsal(a):

Tady jen jednu poznámku a jeden citát.
"Žádné náklady na sociální smír nejsou příliš vysoké, pokud sjednotí národ" (c) Adolf Hitler
Kapitalismus NEMÁ sám o sobě mechanismus, jak postavit armádu, ta byla v době války většinou postavena na nacionalismu. Resp. profesionální armáda může fungovat jen za stavu, pokud ztráty nebudou vysoké, tedy pokud bude mít početní, nateriální a technickou převahu (Římský legionář doby císaře Hadriána měl 60% pravděpodobnost, že přežije 25 let trvající dráhu profesionálního vojáka. Vysloužilci byli odměňováni půdou a případně římským občanstvím, pokud ho neměli. Těch 60% přeživších by dnes bylo málo).
Fašismus v Itálii a nacismus v Německu vzešel také z toho, že společnost nebyla schopna reálně odměnit ty, kteří za ni krváceli v zákopech a ti se tudíž cítili ukřivděni.
27. 05. 2011 | 12:34

TomášL napsal(a):

Tenco

Pracuji. Zcela jednoduché, že? Po večerech taktéž pracuji (věnuji se mému koníčku: teoretické matematice) a chodím běhat a do posilovny, popřípadě jdu s kamarády na pivo (rozhodně lepší zábava jak marnit čas u bezvýznamného plkání). Přesně to samé dělám i o víkendu. Za hodinu odjíždím na víkend na hory, tedy se znovu neozvu. Holt, nejsem ještě v důchodě, abych se Vám plnou měrou věnoval. :-)
27. 05. 2011 | 12:34

Dagobar napsal(a):

Svazák by z tebe byl dobrý: Jsi čestný, upřímný, máš rád lidi, ale fakt ti to moc nemyslí, takže ideální oslík do první linie. Lobbismus a klientelismus je totiž důsledkem ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE a hlavně, ale opravdu hlavně PŘEROZDĚLOVÁNÍ a REGULACE. Samotná existence regulace činí systém neefektivní a přináší korupci, protože pokud je možné "ohnout trh do pravého úhlu" nějakou jednoduchou akcí (jako například zničit výrobce žárovek a nahradit je předraženou, podstatně méně ekologickou LED technologií), tak se vyplatí investovat do lobbingu pár desítek miliard. Žádná z korupčních kauz nemá s "kapitalismem" společného nic jiného, než že na "trhu" došlo k situaci, že kdo nekorumpuje, není konkurenceschopný. A jako celek je celá "zodpovědná a sociálně cítící" Evropa odsouzena k zániku zhruba 4x historicky rychleji, než se to podařilo Římu. Šance "regulovaného světa" vedle grunberského kapitalismu "komunistické" Číny je NULA. Zatímco vy tu meditujete o hodnotě práce prostého člověka a o jeho solidární pomoci nezaměstnanému, kapitalista má spočítáno, že přesun do Číny mu ušetří nějakých 80% platových nákladů, takže to udělá i za tu cenu, že se Evropa změní v bezvýznamný skanzen plný levného importovaného šuntu. Právě přerozdělování, dlouhodbý mír a možnost rozvíjet vzájemný obchod (!!!) a velmi levná logistika vede ke změně společnosti, kde zůstanou jen superbohatí s majetekem vyvezeným ven a chudí, závislí na státu, který nebude mít z čeho brát. Co plánujete dělat v situaci, kdy je kapitál tak mobilní, že celou továrnu odvezou z místa na místo za 3 dny a střední třídu oškubete do chudoby? Zestátnit nebude co protože průmysl existovat nebude, na vědu a výzkum nebudou prachy a zanedbané zemědělství se bude taky jen těžko dávat do kupy (regulovaná výkupní cena => konec zemědělství ve prospěch dotovaných dovozů). Nejrozumněji se jeví zavřít hranice, jenomže to pak nemůžete ani vyvážet, že ano? Jediná možnost je dotovat strategická odvětví která je třeba udržet a orvat sociální náklady - "dlouhodobě nepracující" nechť přijdou o dávky a když budou dělat problémy, skončí en masse v pracovních táborech, kde budou pracovat zadarmo. Zatím masu uplácíte dávkami, ale co budete dělat, až na ně prostě nebude? Každým rokem se sem valí statisíce imigrantů, protože bez práce se mají v Evropě líp, než když doma pracují a nějaké hladové bouře se tu zatím neřeší. Zatím Evropa žije ze zbytků kapitálu a vzdělanosti, ale pokud se tenhle standard držet nebude a znalostní ekonomika taky skončí v Asii, tak fakt nevím, co komu budete prodávat. A pak už nemusíte mít fakt ani to jídlo. Pokud to ale pojede takhle samospádem, tak se hladové bouře řešit časem rozhodně budou...
27. 05. 2011 | 12:34

Jee napsal(a):

Engels
Progrese je tady proto, aby co nejpřijatelnějším způsobem (ne pro někoho) nahradila výpadek daňového inkasa.

K čemu je vaše daňová "spravedlnost", když celý systém skončí úpadkem. Źvedání DPH není řešením.
Když o něčem diskutujete, musíte vzít v úvahu, že daňová progese je součást vyspělých ekonomik, rovná daň naopak.
To je hlavní argument. Chyba je myslet si, že úspěšné ekonomiky řídí nějací dementi - a nade mne není!
27. 05. 2011 | 12:35

Otázkář napsal(a):

TomášL

Zvláštní, mě se zdá, podle četnosti Vašeho výskytu, že času na plkání máte víc dost ;)
27. 05. 2011 | 12:39

Sladký napsal(a):

Fakt jo, Bedřichu? Ale já nejsem ani tlustý,ani nemám bradavici.Dokonce se ani nadměrně nepotím a mám něco málo přes 190.:o)))A pokud jde o mé názory, odkudpa je znáš? A můžeš mi nějak přiblížit kdy a v čem se podobají Paroubkovým? Ještě že ses tu objevil, chválabohu za ty tvé čerstvé větry.:o)))
27. 05. 2011 | 12:40

hoven napsal(a):

id
stínový mistr pro evropu -špidla. a šlegr je tam taky. ministr nezaměstnanosti -škromach , ministr pohřební služby - rajth. ministr pro vepřový hlavy -jandák. samý nový tváře. to pujde určitě korupce dolů. možná se vrátí i gross.
27. 05. 2011 | 12:41

TomášL napsal(a):

Otázkář,

zkuste třeba za poslední měsíc zjistit časový úsek, kdy píší. ;)
27. 05. 2011 | 12:41

TomášL napsal(a):

Otázkář,

zkuste poslední měsíc zjistit časový úsek, kdy píší. ;)
27. 05. 2011 | 12:42

Otázkář napsal(a):

TomášL

mě u Vás zaráží jedna věc. Na nesmyslné plkání máte času dost, ale pokud máte konkrétně odpovědět tak se tomu vyhnete s poukazem na to, že nemáte čas :) Přičemž až doteď jste čas měl a dokonce máte čas vybavovat se s dalším diskutujícím, tedy se mnou. Mezitím už jste dávno mohl odpovědět nicku Tenco ;) Tedy měsíčný časový úsek zjišťovat vůbec nepotřebuji, protože právě teď jste mi potvrdil, že odkazovaní na časovou zaneprázdněnost je ve Vašem případě jen výmluva ;)
27. 05. 2011 | 12:44

Tenco napsal(a):

Tomášl.
Taky odpověď.
Sice bezobsažná - ale jeden si může udělat u nepříjemné mu otázky poznámku - vyřízeno.
Eh - doufám že nepracujete stejným způsobem jako zde.
Tedy - jako základ své moralistické konstrukce postavím lež, pak ji náležitě vybarvím a když se mě někdo zeptá proč lžu, řeknu mu, že nemám čas odpovídat.

Já bych takového pracanta nechtěl ani na vrátnici. nehledě na to, že by tam usnul, zřejmě by návštěvy míso ke mně do kanceléře směroval do skladu.../

No - hlavně že máte čas na psaní příspěvků o tom, jak špatný manažer je Rath, či že dělníci nepotřebují ke své logicky uvažovat.

Sakryš - tuším neblahé konce těch, kteří se spoléhají na to, že je v důchodu budou živit takoví jako je tento chytrák s pracovními zkušenostmi ze zahraničí. :))
27. 05. 2011 | 12:45

TomášL napsal(a):

Otázkář

Jdu se tedy kouknout, co napsal Tenco...
27. 05. 2011 | 12:46

Friedrich Engels napsal(a):

Nepsal jsem zde o rovné dani, ale o daňové degresi, tedy čím více vydělám, tím se mi více snižuje poměrná daň,- což neznamená, že absolutní daň bude nižší. Sociální spravedlnost neznamená oškubat schopnějšího a nakrmit tím lenivého a dalších deset úředníků k tomu.
27. 05. 2011 | 12:46

Tenco napsal(a):

re : ke své práci /dělníci/
27. 05. 2011 | 12:47

Otázkář napsal(a):

TomášL

takže už máte čas? :)
27. 05. 2011 | 12:47

olga napsal(a):

hawk
Mám stejný názor. Kdysi jsem v takovou společnost věřila. Nyní se utěšuji tím, že přijde Boží království. To mi dává smysl života.
27. 05. 2011 | 12:52

Historik napsal(a):

Mimochodem, vady našeho systému nemají s kapitalismem moc společného. Jsou totiž DÁNY skutečností, že se přes státní rozpočet rozděluje PŘÍLIŠ MNOHO HDP a tady je obtížné s tím něco udělat.
Vždyť prakticky VŠECHNO zlo pochází z toho, že kleptokraté přes politickou moc tunelují státní finance. Korupce te totiž VLASTNÍ téměř pouze STÁTNÍ sféře. Je ZALOŽENA na tom, že někdo má moc rozhodovat o CIZÍCH penězích, jinak ztrácí smysl.
Kalousek chce zvýšit daně jen proto, aby je mohl dát svým kamarádům rozkrást přes "soukromé penzijní fondy"!!!
27. 05. 2011 | 12:53

Carlos V. napsal(a):

s...

Retroaktivní zdanění je lumpárna a od Kalouska hloupost. Proč zbytečně provokuje nefér hrou.

Koncentrace moci je vždy problém, nicméně základní rozdíl mezi mocí státní v demokratickém zřízení a mocí kapitálu je ten, že státní moc má samoregulační mechanizmy. (Například zrušení retroaktivního zdanění přístěvku na stavební spoření Ústavním soudem).

Doplním Vaši větu -
Největší problém je, pokud se státní moc spojí s kapitálem, pracujícím lidem, nebo s jakoukoliv vlivovou silou.

Státní moc má být nezávislá.

Přibývá svobodomyslných, schopných a zdravích pracujících, kteří přestávají mít na činži ? Dočasně je to možné. Dlouhodobě ne - pak nejsou aspoň jedno toho, co zmiňujete.
27. 05. 2011 | 12:53

Historik napsal(a):

Mimochodem, vady našeho systému nemají s kapitalismem moc společného. Jsou totiž DÁNY skutečností, že se přes státní rozpočet rozděluje PŘÍLIŠ MNOHO HDP a tady je obtížné s tím něco udělat.
Vždyť prakticky VŠECHNO zlo pochází z toho, že kleptokraté přes politickou moc tunelují státní finance. Korupce te totiž VLASTNÍ téměř pouze STÁTNÍ sféře. Je ZALOŽENA na tom, že někdo má moc rozhodovat o CIZÍCH penězích, jinak ztrácí smysl.
Kalousek chce zvýšit daně jen proto, aby je mohl dát svým kamarádům rozkrást přes "soukromé penzijní fondy"!!!
27. 05. 2011 | 12:54

jogín napsal(a):

Chce to podívat se, kde má trhem řízené hospodářství díry, které vedou k neefektivnosti. První je dobře známá, jsou to monopoly a oligopoly. Peníze dělají peníze, bohatí mají víc a lepších příležitostí vydělat. Kladná zpětná vazba, vedoucí nejen k vzniku sociálních nespravedlností, ale především k deformacím trhu. O další díře si můžete přečíst v Olsonově knize Vzestup a pád národů. Deset tisíc lidí se těžko dohodne, jestli a jak investovat miliardu a vydělat dvě. Čtyři lidé se dohodnou bez problémů a zisk na hlavu se liší podstatně. To je zdrojem korupce, uzákoňování privilegií a zneužívání vlády. Třetí díra spočívá v aplikaci trhu tam, kde nefunguje, třeba lékař a pacient- nemají stejné informace a důsledky rozhodnutí nese především jedna strana. Olson tvrdí, že rozbití lobistických a mocenských struktur vede k hospodářekému rozkvětu (Německo, Japonsko) a uvádí jako kladný příklad Švýcarsko, kde ústavou dané martyrium při schvalování zákonů končí blahobytem. K nápravě zdejších poměrů je jednoznačně třeba zvýšit podíl přímé demokracie a zavést kontrolu i postih zastupitelů. Pojetí "no co, korupce je taky trh" vede k úpadku hospodářství.
27. 05. 2011 | 12:54

Otázkář napsal(a):

Já vím, že se občas chytám nepodstatných detailů, ale víte mě ve zdejších diskusích zaráží jedna věc. Jak je možné, že zdejší rádoby pravičáci jsou vysokoškoláci se zahraničními zkušenostmi (tvrdí sami o sobě) a přitom používají slovník sedmé cenové. Ti samí lidé řídí (zase tvrdí oni) úspěšně podniky a přitom stíhají pravidelně téměř po celý den planě rozhazovat svá moudra na internetových diskusích. Mě z toho výplývá jediné. Buď jsou to supermani nebo lháři. Co myslíte Vy?
27. 05. 2011 | 12:54

Friedrich Engels napsal(a):

Sladký napsal(a):
Co je pro druhé nejlepší a spravedlivé ví nejlépe Bůh, čili Trh.Trh, čili Bůh,že?

Pane Sladký, pokud nemáte s čím jít na trh, nebo nikdo nemá na trhu zájem o vaše výplody, budete plivat na trh, že? Tím ale nic nevytvoříte, frustrante! A jen se budete doma v koutku užírat, že někdo se má svým přičiněním lépe, než Vy. Méně závisti a více práce (i té duševní) by vám mohlo pomoci!
27. 05. 2011 | 12:55

Otázkář napsal(a):

to bylo pro TomášeL
27. 05. 2011 | 12:56

Cestovatel napsal(a):

Sladký,ld,Tenco,Dočekal:

Tak jsem se dneska zasmál nad "novou" stínovou vládu ČSSD a pohled na ní mě utvrdit že tyhle lidi volit nebudu. To je skutečně banda neprofesionálních ametérů, kteří nic neumí. Zůstali tam staré tváře jako krysák Ráth, rusofil Zaorálek, hlupák Škromach a "odborní" (spíš odporní) poradci jsou pan zdroje tu jsou Špidla, amatérští kariéristi typu Havel a Gajdůšková a Benešová.

Další článek na Novinkách mě utvrdil že tito lidé jsou nesvéprávní amatéři, když jim Lidový dům musí diktovat co mají říkat a případná vláda bude ve stylu "drž občane h_bu, my rozhodnem co je nejlepší"

http://www.novinky.cz/domaci/234605-co-maji-rikat-v-tv-i-radiu-nadiktuje-politikum-cssd-lidovy-dum.html
27. 05. 2011 | 12:56

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Ptáte se sice dobře, já mám ale velikou obavu, že relevantní odpovědi se od nicku TomášL nedočkáte.

Podle toho, co jsem stačil vypozorovat v těchto diskusích (specielně pro nick TomášL: Já už mám svoje odpracováno a tak si coby spokojený penzista užívám zaslouženého odpočinku), provádí občas do těchto diskusí "nálet" právě takovíto "diskutéři."
Já jim říkám "Squadra Azzura," česky Modrý tým. Zkrátka obhajovači neobhajitelného.

Není také nezajímavé, že se tito "diskutéři" v případě, že se ocitnou v argumentační nouzi, pravidelně uchylují k tvrzení, že by sice rádi odpověděli, ale nemohou, protože zrovna teď mají na programu důležitější úkoly.

A věřil byste tomu, že já jsem jim za ty jejich vstupy do zdejších diskusí docela vděčný? Vrací mne to totiž do časů, kdy jsem byl ještě mlád a vesel. Ty jejich "argumenty" mi totiž ze všeho nejvíc připomínají bláboly bývalých bolševických agitátorů.
A pak že se historie neopakuje!
27. 05. 2011 | 12:59

bravo napsal(a):

Proč tu někteří jedním dechem zmiňují kapitalismus a svobodu? Vždyť to jde proti sobě. Nyní třeba můžeme vidět snahy vlády omezovat lidská práva a ohýbat zákony ve prospěch kapitalistů, kteří si mohou dovolit je uplácet. Svoboda obyčejného člověka a vůbec lidé bez miliard je nezajímají.
27. 05. 2011 | 12:59

P.K. napsal(a):

Z jistého úhlu pohledu dost výstižné a navíc i srozumitelné.
Mám dojem, že lidstvo, společnost, má jisté limity, za které se prostě nedokáže dostat.
Jedině snad za pomoci genetických úprav (ale natolik zase ve Vědu nevěřím).
Nebo možná i následkem nějakých jiných vnějších vlivů (kosmické záření zlikviduje příslušnou-pravicovou :-) část mozku). Výsledkem potom bude uvědomělý Komunista ze sovětské literatury, který bude všem nezištně pomáhat a všichni budou nezištně pomáhat jemu a všem. Jelikož se, ale, občas najde někdo, komu bude pomoženo více, tento se potom ze společnosti na nějakou dobu odstraní :-).
Takže mi z toho pořád vychází, že nejlepší je se v první řadě postarat o sebe, o rodinu.
Ale na veřejnosti neustále tvrdit, že vše co dělám, dělám i pro druhé a hlavně (!!!) na podporu Světové Demokracie.
Je prima, že tady na netu můžeme svobodně plácat o tak zásadních a důležitých věcech (jedním slovem "o ničem").
Ale, hlavní je, že z toho, že to děláme, má (snad) alespoň někdo prospěch.
27. 05. 2011 | 12:59

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels
Vy máte pocit , že v ČEZku, na MOravě a v Slezsku jste oškubáván ?
Eh - a jaká je Vaše představa ?
Co byste potřeboval pro to, aby se Váš pocit změnil ?

Doplňující otázka - už jste někdy uvažoval o tom, co vše si můžete dát do nákladů a snížit tak základ daně ?
Což třeba zaměstnanec nemůže /až na pár šupů v případě že si rozhodne a má na to - tedy když se rozhodne, že s ohledem na to, kam nás vedou psychopati, zloději , alkoholici a narkomani - že tedy bude dobré si pár šupů dát bokem a nespoléhat se jen na sebe, nýbržto také i na penzijní fondy popřípadě jiné finanční instituce /které jsou například od placení DPH osvobozeny/.

Ne ?
Eh - tak zde nebrečte a vyměňte své daňové poradce.
Uleví se Vám, nám...a následně také eráru. :((

Já vím - hodně otázek.
I na takového jako jste Vy je těch otázek příůiš.

--------------------------------

Kajnar je prý ČSSD navrhován jako ministr průmyslu.
Ti chlapci to prohrávají již teď.
Takového kreténa a ignoranta mohli na toto místo delegovat zase jen a jen kreténi a ignoranti.
No - jak vidno, tak se ČSSD začne opět propadat.
Dobře jim tak - levounům. /ano - takoví, co vytahují nahoru typického socodesáka - to jsou levouni.../ (od slovního základu " na levačku"/

Promiňte za vstup.
27. 05. 2011 | 12:59

Otázkář napsal(a):

Dočekal

to byla spíše řečnická otázka :)
27. 05. 2011 | 13:02

Cestovatel napsal(a):

Ještě jsem k těm starým tvářím zapoměl dodat Jandáka. Prostě ČSSD má jen staré okoukané tváře, které jn slepě papouškují rozkazy z Lidového domu. To bude skvělá vláda. Myslím že tahle vláda proti tomu bude svatá a ještě na ní v dobrém budeme vzpomínat.
27. 05. 2011 | 13:02

Tenco napsal(a):

Cestovatel
Psychopati, zloději, alkoholici a narkomani - kteří vám vládnou teď, vám asi vyhovují víc, že ? :)
Vždyť u nich už nejde ani rozpoznat , kdo z nich za peníze daňových poplatníků spravuje stát a kdo tam je nastrčený Mafií.

:---()

No - vrána k vráně sedá...že - Cestovateli alias Bc Martine alias liberále...

http://www.youtube.com/watch?v=u7Q4dD8qp_4
27. 05. 2011 | 13:03

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Tenco, vážně si myslíte, že daně větší než pověstný desátek, jsou mravné? Pokud dám do společného desátý díl, mohu se rozvíjet. Pokud dám polovinu, tak se nemohu ani nadechnout. Vážně rád platíte státní výpalné - tedy daně? Vážně si myslíte, že stát vaše peníze utratí lépe než vy?
27. 05. 2011 | 13:06

Carlos V. napsal(a):

Tenco : jo, vy dokážete poradit.

Takže místo přemýšlení, jak odpovědně investovat peníze, co já umím a znám líp než ostatní a vím o tom víc, nene, šup s penízky do fondu. Ať si kluci bankéřský postavěj další barák, hlavně že mi stát přispěje na ty bankéře. Dostanu sice málo, ale nemusím přemýšlet.

Z Vás by měl Drábek radost.
27. 05. 2011 | 13:07

hoven napsal(a):

v lihovym domě celkem realisticky zhodnotili IQ svých poslanců a tak jim zakázali veřejně mluvit . na všechno dostanou manuály. když dostanou nějakou otázku , mají odkázat na tiskový odbor lihového domu.
27. 05. 2011 | 13:07

stále rebel napsal(a):

Pro Friedrich Engels.
Tvoje plácání je jsou skvosty. Například podle tebe progresivní danění krmí flákače. Tak pro tvou informaci, i v dobách, kdy u nás bylo progresivní zdanění z příjmu fyzických osob, tak ani celý tento balík (všech plátců nejen těch s vyšší sazbou) nestačil na pokrytí nákladů na silové resorty, obrana, vnitro a justici, resorty, které slouží především tobě a flákači o ně nebudou mít zájem, i když platit jej musí taky. Daně, které lze přiřadit k platbám do sociální oblasti, jako jsou především sociální pojištění nejsou progresivní, často jsou i zastropované. Progresivní zdanění bych přiřadil k hrazení nákladů státu a mělo by být zcela logické, že ti, kterým stát umožňuje dosahovat vyšších příjmů, tak se na hrazení jeho chodu podílí vyšší měrou. Tolik co do spravedlnosti, progresivní zdanění má i své ekonomické opodstatnění, ale pro tentokrát dost.
27. 05. 2011 | 13:10

Dočekal napsal(a):

Cestovatel:

Tak vy se tedy smějete nad "stínovou" vládou ČSSD.
V tom případě se vás dovolím zeptat na takovou maličkost: Jak se díváte na poslední výstupy z jednání té skutečné vlády, ve které je sice formálně premiérem pan Petr Nečas, ale kde skutečným preniérem je pan Miroslav Kalousek?

Mám na mysli především navrhovaná opatření, která hodlá tato vláda uskutečniít v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb.
O takzvané "důchodové reformě" se nezmiňuju záměrně, protože od tohoto projektu už dali ruce pryč prakticky všichni renomovaní ekonomové, kteří působili v poradním sboru vlády Mirka Topolánka s názvem NERV.

Uvítal bych tedy místo vašeho jistě upřímného smíchu nad "stínovou vládou" ČSSD něco bližšího právě ke krokům té současné vlády. Ona totiž ta páně Nečasova vláda ovlivňuje životy nás všech podstatně víc, než jakákoliv vláda "stínová."

Tak co, zkusíte to? Nebojte, vy na to máte! Alespoň já vám v tomto věřím nejmíň na sto procent.
27. 05. 2011 | 13:10

SuP napsal(a):

Carlos.V -
Nejlepší příspěvek (27. 05. 2011 | 10:22) a jen jedna pochvala. Ode mě tedy druhá.
Co se týká té oligarchie a soustřeďování její moci - při výkonu našeho hospodářství v porovnání s ekonomikami, kde to je pravda bych se spíš usmíval. Zdejší ekonomické špičky si dělají co chtějí a vypadá to, že stát je nezajímá. A státu tenhle postoj vadí, tak vyskakuje jak gumovej čertík. Já bych spíš ocenil, že tu "hru na stát" naši kapitalisté vůbec se státem hrajou.

Panu Spurnému bych oponoval jen trochu:
Stát má pořád nucení "trh" regulovat, protože se na něm neumí orientovat. A představuje si, že čím víc bude trh regulovat, tím větší diletantství mu projde.

Druhá věc -
Spurný - plagiátor. Ten odstavec se hrou "Monopoly" tu uvedl Sedláček zhruba před 14 dny. nicméně stát tuhle hru hraje tak, že po každém druhém kole mu všichni musí dát část svých "úspěchů", aby on je v dalších kolech zase dokázal neuměle probendit.
27. 05. 2011 | 13:10

von kulak napsal(a):

Považovat státem vynucovanou sociální duchnu za mezilidskou solidarit, to je ale opravdu hodné hluchoslepého ignoranta.
27. 05. 2011 | 13:11

sic napsal(a):

Boze zase jeden mlady BOLSEVIK. Narozdil od autora budu strucny: Kapitalismus neni zadny politicky system, ale ekonomicky. Cim mene se stat micha do hospodarstvi, tim lepe pro hospodarstvi, ktere nejlepe funguje na principech volneho trhu. Naopak politika by mela byt od hospodarstvi, co nejvice vzdalena, i kdyz neni spatna myslenka, ze by se pravidla platici pro ekonomiku pouzila i politiku. Napr. sila volebnich hlasu by byla dana tim jake kdo plati dane. Dnes je politicka sila dana tim, jak kdo uplati politiky a cim politici uplati volice. Soucasny marasmus ma totiz jednu hlavni pricinu a tou je rovne volebni pravo, pro kazdeho vyzirku ci kriminalnika. Minimalne tyto dve kategorie obyvatel by nemely mit pravo se voleb zucastnovat. K diskuzi je i volebni pravo statnich zamestnancu.
27. 05. 2011 | 13:13

TomášL napsal(a):

Otázkář

Za studii jsem pracoval u jednoho člověka, který ve velkém obchodoval s akciemi. Totéž dělá Tenco a má sociální cítění. Kdybyste se někdy dostal mezi takové lidi (=nejkřišťalovější forma neoliberalismu), byl by tento člověk s takovými choutky něco jako 1m sněhu v Praze v červenci.

Dočekal

Narozdíl od Vás nesoudím lidi dle titulu, neboť když jsem pracoval v CERNu, potkal jsem se s jedním člověkem přes IT bez vzdělání, avšak nesporného génia, kterému nesaháme ani všichni zdejší diskutující po kotníky. Titul, na ten žehrají češi, nikoli svět. Asi tak...

A všem

Už pádím. Kde? Naleznete v diskuzi zde:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/miroslav-bobek.php?itemid=13253
T.
27. 05. 2011 | 13:13

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

Koukám, že ti je líto býti zaměstnancem.

Co ti brání zařídit si živnosťák ?
27. 05. 2011 | 13:14

SuP napsal(a):

cukrouši -
Když se mícháš do cizích hovorů, a přitom posloucháš jen na jedno voko, nediv se že nevíš, která bije. Já ti žádný odkazy dávat nebudu, protože tvoje dotazy signalizujou jen to, že i ty se chceš jenom hádat.
27. 05. 2011 | 13:17

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Hlava a ruce.....
27. 05. 2011 | 13:17

Tenco napsal(a):

Zvláštní.
Vždy jsem si myslel, že na otázku odpovídají otázkou jen Židé. :))))
Nu - a ejhle - i takový Friedrich.....no podle jména bych ho šanoval na anglosasa..

Rumcajs
Dostals už dnes nažrat ?
Jak vidno tak asi ne.
Tos musel včera svého pána ale pořádně nasrat ....
27. 05. 2011 | 13:19

Friedrich Engels napsal(a):

Jedině nýmand, flákač a netáhlo volá po progresivních daních. Protože ten ví, že nebude platit nic, nebo téměř nic. Taková je pravda, pane co jste stále rebel (nedospěl).
27. 05. 2011 | 13:19

jak napsal(a):

Děkuju za pěkný článek. Pořád si myslim, že vše, co se v článku píše je celkem jasné, ale evidentně není. O to větší dík za něj.
27. 05. 2011 | 13:19

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Tak to seš ještě optimista.
27. 05. 2011 | 13:20

Sladký napsal(a):

Engels-příjdte častěji, jste fakt k nezaplacení.:o))) "Víc práce, hlavně duševní".Dík, jste fakt bezvadný komik.Veliká škoda, že vám nemohu věnovat víc, než sotva třetinu své pozornosti.I tak to stojí za to! Někdo jako vy mi tady fakt chyběl.
27. 05. 2011 | 13:22

neo napsal(a):

sic:

no no, moc to hrotíte. S první částí příspěvku se dá souhlasit, především s tím, že by stát měl minimalizovat zásahy , ale na straně druhé by je měl zefektivnit na maximum. Nejhorší je mnoho zásahů a bezúčelných. Co se týče části druhé, tady hrubě nesouhlasím. To nemá nic společného ani s kapitalismem, ani s demokracií. Volební právo nelze v žádném případě omezovat. Můžeme se soustředit maximálně na potírání korupce a to jak úplatky politikům, tak úplatky politiků směrem k voličům.

Pan Spurný má v mnoha věcech pravdu. Dobrou cestou by bylo vždy vzít ze všech systémů to nejlepší a nakombinovat to v co nejpříjemnější systém. Tak aby ti nejslabší byli chráněni (nikoli protěžování na něčí úkor), ti průměrní motivováni a nejsilnější udržováni. Základem budiž svoboda volby a přesun rozhodování v co největší míře přímo na občany.

To samozřejmě taky nikdy nebude vyhovovat všem, ale to asi žádný systém na světě.
27. 05. 2011 | 13:23

stále rebel napsal(a):

Pro Friedrich Engels.
Doplním tě, nejvíce flákačů je ve vyspělých zemích.
27. 05. 2011 | 13:24

Friedrich Engels napsal(a):

sic napsal(a): ...Napr. sila volebnich hlasu by byla dana tim jake kdo plati dane.
Pod to bych se podepsal hned, a pokud by to šlo tak váhou svých daní. Pokud bude mít volební právo 10x zavřený cigán stejné jako majitel prosperující firmy, který je pro národ opravdu přínosem, nic se nezmění k lepšímu.
27. 05. 2011 | 13:25

jozka napsal(a):

Historik:

ad Korupce te totiž VLASTNÍ téměř pouze STÁTNÍ sféře. Je ZALOŽENA na tom, že někdo má moc rozhodovat o CIZÍCH penězích, jinak ztrácí smysl.
Prvni veta je samozrejme blbost. Vysvetleni obsahuje druha veta.
27. 05. 2011 | 13:26

Karel Mueller napsal(a):

stále rebel:

Záměrně jsem si řekl, že se tentokrát neúčastním, koneckonců jsme u tom v různých debatách psali mnohokrát. A že budu jen sledovat debatu. Je zajímavá a je zde i nekolik čistých tref :-).

A tak jen malý dodatek:

K tomu, co píšete o marxismu. Samozřejmě, že se Marx velmi leckde nemýlil, lze říct, že se ve své kritice zmýlil velmi málo. Pokud jde o jeho omyly, tak jsem uváděl pět základních omylů, z nich jsou kardinální asi 2: Teze o novém socialistickém člověku a základní pilíř celé věrouky o tom, že mezilidské vztahy ve výrobě - a tím potažmo obecně - jsou určeny stupněm vývoje výrobních prostředků.

Úkolem sociologů bylo pečlivě analyzovat, kde se nemýlil a kde jsou ony omyly. To se asi přinejmenším u nás moc nenosí, zdá se. Moje generace to musela studovat a když si vzpomenu na ony teze o posledním stadiu kapitalismu, tak to bohužel sedí jak cosi na něčem :-)). A v ekonomické oblasti měl opravdu geniální postřehy, proto dnes např. v SRN Kapitál neseženete.

Samozřejmě, strach z vítězství východního bloku a šíření myšlenek komunismu si vynutil vytvoření sociálního státu, jinak by západ opravdu prohrál. S tím souvisí i otázka spravedlnosti. Tento pojem nevyjadřuje nic absolutního, je zcela závislý na etickém kodu, který přijmete. A sociání stát přijal křesťanské hodnoty.

Pádem východního bloku padla rovnováha i onen pomyslný meč, který západ nutil být tím, čím byl ... a stále ještě alespoň částečně je. Ale vývojové trendy jsou jasné ...
27. 05. 2011 | 13:27

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels napsal(a):
Jedině nýmand, flákač a netáhlo volá po progresivních daních. Protože ten ví, že nebude platit nic, nebo téměř nic. Taková je pravda, pane co jste stále rebel (nedospěl).
27. 05. 2011 | 13:19
---------------------------------------
Jen opice nebo papoušek argumentuje a odpovídá na otázky jako Vy.
Nebo bolševik.
:)))

Na zklidnění hormonů :
http://www.youtube.com/watch?v=s9YBGaozZW0&feature=related

Btw - těch nýmandů aflákačů je na světě ...eh..střízlivým odhadem jen ve vládách OECD..řekl bych...dost.
:))
27. 05. 2011 | 13:27

Dočekal napsal(a):

Otázkář:

Já jsem to také využil jen jako příležitost k tomu, abych tady upozornil jednoho mladého, zdravého, úspěšného, vzdělaného a hlavně slušného jedince, že to jeho chvástání se vzděláním a pracovními úspěchy (navíc při nedostatku vlastních argumentů) je při porovnání s tím, že se prezentuje na anonymním diskusním serveru, už pouze směšné.

Jinak se tady poslední dobou opravdu velice bavím. Zejména pak tím, jakým způsobem tady stále dokola "argumentuje" vysokoškolák, prezentující se v těchto diskusích pod velice výstižným nickem hoven.
Na jeho vstupy do zdejších diskusí vždy netrpělivě čeká také jeden můj přítel, specialista v jistém oboru. Pro něho jsou totiž ty výplody inteligence nicku hoven vítaný studijní materiál.
I když je tady přece jen jeden háček. Ono někdy stačí porovnat text dvou příspěvků tohoto nicku a dojdete k závěru, že to nepsal stejný člověk.
Dovolím si při této příležitosti doporučit takovou mnemopomůcku: Zkuste si někdy oba ty rozdílné texty přečíst nahlas a pak je porovnejte. Pokud máte alespoň částečný hudební sluch, tak vás jistě zarazí jiná dikce, jiný slovosled a vůbec odlišné vyznění psaného textu.
Na tohle nepotřebujete žádný větný rozbor a další odborné pomůcky.

Ale to jsem přece jen trochu odbočil, za což se vám omlouvám.
27. 05. 2011 | 13:27

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Sladký (spíše zahořklý) vy mně vůbec ne... Já jsem možná bezvadný komik, ale vy jste určitě učiněný tragéd.
27. 05. 2011 | 13:29

Otázkář napsal(a):

TomášL

Nevím zda to co píšete je pravda a ono to ani v anonymní internetové diskusi není podstatné. Taková tvrzení totiž nejsou doložitelná a tudíž nemají žádnou váhu. Jediné co v takové diskusi smysl má jsou argumenty. Leč těm Vy se úspěšně vyhýbáte stejně jako odpovědím na položené otázky ;)
27. 05. 2011 | 13:29

Matěj Spurný napsal(a):

Ad SuP: díky za odkaz na Sedláčkův článek. Přečetl jsem si ho až teď a je inspirativní. Sám jsem o monopolech jako obrazu problematických stránek kapitalismu hovořil už několikrát, opravdu nemám zapotřebí příměry opisovat. To, že nás napadl v téhle době oba, o něčem svědčí.

Ad sic: Bolsevici predstavovali jeden proud ruské a posléze sovětské komunistické strany, k níž se opravdu nehlásím. Ostatně, navrhuju-li kultivaci kapitalismu, dostávám se s komunisty jakéhokoliv druhu do příkré rozepře. Zato věci, které navrhujete vy (zrušení všeobecného rovného volebního práva), jsou cestou do pekel. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale dáte-li prostřednictvím volebního systému lékařům, učitelům, soukromým zemědělcům a dalším, kteří platí relativně méně, na jevo, že jejich názor na správu státu je méně podstatný než názor manažerů, programátorů, hvězd šoubyznysu nebo majitelů velkých podniků, tito lidé (pokud nevypukne revoluce) odejdou tam, kde si jich váží, a fungování společnosti i státu se zhroutí.
27. 05. 2011 | 13:31

Carlos V. napsal(a):

SuP : dikes, i za obranu pred "zlotrilym" Rumcajzem u Pehe. Chodim sem ted trosku min, chodim obcas ke komornejsi konkurenci, kde se mluvi spis o myslenkach a neni to o tom, jak koho urazit. Jmenovat nebudu, doplnis si jiste sam zelva i zprava.
27. 05. 2011 | 13:31

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Tenco, já jsem Vám neodpovídal na žádné otázky. Pokud ale budete chtít, tak se ptejte, pokusím se Vám odpovědět.
27. 05. 2011 | 13:31

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
cukrouši -
Když se mícháš do cizích hovorů, a přitom posloucháš jen na jedno voko, nediv se že nevíš, která bije. Já ti žádný odkazy dávat nebudu, protože tvoje dotazy signalizujou jen to, že i ty se chceš jenom hádat.
27. 05. 2011 | 13:17
-------------------------
Dočekal napsal(a):
SuP napsal(a):
...."Kluku, jestli chceš být v životě spokojenej, koukej jen tak vysoko, kam došáhneš."...."

Tak jsem si na to postavil rogallo s motorem.
21. 05. 2011 | 18:23
----------------------
A práskač SuP mne kvůli tomu tenkrát nabonzoval.

No, popravdě řečeno jsem si myslel, že tenhle jedinec má přece jen na víc, než jen na primitivní pokusy o dehonestaci člověka, který neohnul hřbet před bolševikem rudým a neohnul jej ani před bolševikem modrým.

Práskač s nickem SuP zkrátka zůstal až dodnes tím, čím byl odjakživa. Zbabělcem a práskačem.
Jeho problém.
21. 05. 2011 | 19:40
----------------------
Pro pana Libora Stejskala: Pokud tohle vyhodnotíte jako SPAM, tak to klidně mázněte.
To, že jedinec s nickem SuP je jen obyčejný práskač a navíc neuvěřitelný křivák, už ale nevymažete nikdy.
27. 05. 2011 | 13:32

Otázkář napsal(a):

Dočekal

Omlouvat se nemusíte, ale takový masochista, abych si tyto "skvosty" předčítal nahlas opravdu nejsem :)
27. 05. 2011 | 13:32

Maddof napsal(a):

Friedrich Engels
S tím souhlasím.
Ale pokud bych zase já měl mít takové volební právo jako 10 nějakých drobných paběrkujících živnostníčků jako je například Friedrich Engels - s tíndle nesouhlasím...

/...opět musím....cosí opět haraší na chodbě...tuším že to bude ten černoch odvedle, který mi tady teď dělá ochranku..před homosexuály a tak.../a pří
27. 05. 2011 | 13:32

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller :

Proč si myslíte, že padl sociální stát ? Já nic takového nepozoruju.

A komunismus si vynutil sociální ústupky ? Nezlobte se, ale to je nesmysl. Budování komunismu a jeho pravá tvář naopak kapitalismus stabilizovala a posílila.
27. 05. 2011 | 13:34

Cestovatel napsal(a):

Dočekal:

To že tu prý vládne místo Nečase, Kalousek je oblíbená lež, kterou tu stále papouškují zdejší levicový diskutéři. Hlavní slovo ve všech věcem má vždy premiér.

Já narozdíl od některých kritiků současné vládní koncepce myslím že daná odpatření ve zdravotnictví, školsví a hlavně sociální oblasti jsou potřeba. Hlavně je třeba překonat zastaralé socialistické přežitky které brání tomu aby naše ekonomika byla efektivně fungující. Je třeba zmenšit velké mandatorní výdaje na sociální oblast (které brán vyrovnanému rozpočtu) a přílišné zásahy do ekonomiky. Dnes už přiznávají mnozí přívržnci sociálního státu (welfer stat), že je třeba ho reformovat protože tento koncept je dnes už zastaralý, je dlouhodobě neudržitelný, a také nespravedlivý protože zvýhodňuje určité vrstvy obyvatel.
Tohoto dinosaura se ČSSD snaží bránit.
Pokud jde o důchodovou reformu tak všude dochází ke zvyšování odchodu do důchodu a je to logický krok se zvyšujícím se stárnutím populace a prodlužování délky života.
27. 05. 2011 | 13:36

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Spurný, svět se začal hroutit nejvíce po dosažení všeobecného volebního práva. To vám stejně nezaručí demokracii. Mám v živé paměti 99,999 procentní účast ve volbách a hlasování v nerozborné jednotě.
27. 05. 2011 | 13:36

Carlos V. napsal(a):

Matej Spurny, sic, neo : diky za otevereni diskuze o vseobecnem a rovnem hlasovacim pravu.

Nepovažuji tuhle myšlenku za zcela scestnou, ale jsou mi jasná i rizika zmíněná panem Spurným. Jistou možnost tu zmínil před pár měsíci pan Komárek - parafrázuji :
O věcech obecných, tedy třeba trestním či občasnkém právu by rozhodovala komora parlamentu zvolená všemy občany.
O utrácení peněz by rozhodovala komora parlamentu zvolená občany nezávislými na dávkách od státu (či přímé daně státu platící), tedy stát živící.

Je to třeskavina, opatrně, ale zbavovat se myšlenky šmahem také není moudré.
27. 05. 2011 | 13:37

hoven napsal(a):

dočekal čte moje příspěvky nahlas. někdy i několikrát za sebou.
27. 05. 2011 | 13:37

Otázkář napsal(a):

Cestovatel

"Hlavně je třeba překonat zastaralé socialistické přežitky které brání tomu aby naše ekonomika byla efektivně fungující"

Můžete být trochu konkrétnější? Tohle je tak obecná a zavádějící fráze, že Vás až podezírám, že ta školení zdejších pravověrných pořádáte právě Vy :)
27. 05. 2011 | 13:40

Karel Mueller napsal(a):

Rumcajs:

Já jsem nenapsal, že padl, napsal jsem dokonce, že západ stále ještě je alespoň částečně tím, čím byl.

Jestli si existence východního bloku vynutila sociální ústupku? Tak to si piště že ano. Podívajte se na situaci po 2.WW v Evropě. Kyvadlo se vychýlilo extrémně vlevo, Stalin se při komunizaci východní Evropy nijak "nepředřel". A hrozila i komunizace západní Evropy, v Itálii i Francii byli komunisté ve vládě a i ve staré dobré Anglii šli lidé natolik doleva, že i národní hrdina a vítězný válečný vůdce W. Churchill prohrál volby.
27. 05. 2011 | 13:42

Cestovatel napsal(a):

Karel Mueller:

Problémem je že sociální stát JE NESPRAVEDLIVÝ protože zvýhodňuje určitou skupinu nad ostaními což je popření jednoho ze základů Deklarace lidských práv a to že jsme si všichni před právem rovni.
27. 05. 2011 | 13:44

Friedrich Engels napsal(a):

Maddof napsal(a):
Friedrich Engels
S tím souhlasím.
Ale pokud bych zase já měl mít takové volební právo jako 10 nějakých drobných paběrkujících živnostníčků jako je například Friedrich Engels - s tíndle nesouhlasím...
mějte klidně sílu volebního práva jako 100 nějakých drobných paběrkujících živnostníčků, pokud odvedete stonásobnou daň. S tím já problém nemám.
27. 05. 2011 | 13:45

Expat napsal(a):

Carlos V : ta myslenka vicekomoroveho parlamentu neni vubec nezajimava !
27. 05. 2011 | 13:45

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels

Tenco napsal(a):
Friedrich Engels
Vy máte pocit , že v ČEZku, na MOravě a v Slezsku jste oškubáván ?
Eh - a jaká je Vaše představa ?
Co byste potřeboval pro to, aby se Váš pocit změnil ?

Doplňující otázka - už jste někdy uvažoval o tom, co vše si můžete dát do nákladů a snížit tak základ daně ?
Což třeba zaměstnanec nemůže /až na pár šupů v případě že si rozhodne a má na to - tedy když se rozhodne, že s ohledem na to, kam nás vedou psychopati, zloději , alkoholici a narkomani - že tedy bude dobré si pár šupů dát bokem a nespoléhat se jen na sebe, nýbržto také i na penzijní fondy popřípadě jiné finanční instituce /které jsou například od placení DPH osvobozeny/.

Ne ?
Eh - tak zde nebrečte a vyměňte své daňové poradce.
Uleví se Vám, nám...a následně také eráru. :((

Já vím - hodně otázek.
I na takového jako jste Vy je těch otázek příliš.
-------------
Friedrich Engels napsal(a):
Pane Tenco, vážně si myslíte, že daně větší než pověstný desátek, jsou mravné? Pokud dám do společného desátý díl, mohu se rozvíjet. Pokud dám polovinu, tak se nemohu ani nadechnout. Vážně rád platíte státní výpalné - tedy daně? Vážně si myslíte, že stát vaše peníze utratí lépe než vy?
27. 05. 2011 | 13:06
----------------
Tenco napsal(a):
Friedrich Engels napsal(a):
Jedině nýmand, flákač a netáhlo volá po progresivních daních. Protože ten ví, že nebude platit nic, nebo téměř nic. Taková je pravda, pane co jste stále rebel (nedospěl).
27. 05. 2011 | 13:19
---------------------------------------
Jen opice nebo papoušek argumentuje a odpovídá na otázky jako Vy.
Nebo bolševik.
:)))

Na zklidnění hormonů :
http://www.youtube.com/watch?v=s9YBGaozZW0&feature=related

Btw - těch nýmandů aflákačů je na světě ...eh..střízlivým odhadem jen ve vládách OECD..řekl bych...dost.
:))
-----------------
Friedrich Engels napsal(a):
Pane Tenco, já jsem Vám neodpovídal na žádné otázky. Pokud ale budete chtít, tak se ptejte, pokusím se Vám odpovědět.
27. 05. 2011 | 13:31

--------------------

:))))))))))))

V nejlůepším je třeba skončit.
Ha, ha, ha.....
:))))

Maddof
No a co takhle se nějak domluvit s tím Friedrichem Engelesem - že jako byste mu tři pětiny svého violebního práva prodal ? :))

Já vím milý Maddofe, já vím.
Vy si teď potřebujete předbíhat spíše toho svalnatého černocha...
/když - tak poraďte i Friedrichovi - když by to náhodou s těmi daňovými manipulacemi přehnal..jak se takový svalnatý černoch zjednává a na kolik přijde...eh - tedy pokud nepatří Friedrich k té menši...jak se to řekne korektně..no zkrátka a dobře že by mu jisté věci ve vězení až natolik nevadily, ba naopak...:))
27. 05. 2011 | 13:45

Otázkář napsal(a):

Karel Mueller

Víceméně máte pravdu, ale Churchillovi prohrané volby v roce 1945 měly více příčin. Voliči jej vnímali především jako člověka, který dokáže sjednotit vést národ v těžkých dobách, ale brali jej jako nepříliš praktického v dobách míru. Proto také zvítězili labouristé se svým programem výstavby nových bytů, podpory mladých rodin atd.
27. 05. 2011 | 13:46

mb napsal(a):

výborný článek, děkuju ...
27. 05. 2011 | 13:48

Otázkář napsal(a):

*Churchillovy
27. 05. 2011 | 13:48

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Někdy si připadám, že jsem přímým svědkem oné vzácné historické epochy, kdy se opět historie zhusta přepisuje.
Nemáte týž pocit ? Zejména při výměně názorů s ..anebo.. neřku-li s...:((

:))

Mějte se.

P.S. Historie - anebo hysterie ?? :(
27. 05. 2011 | 13:49

neo napsal(a):

Carlos V.

To by se hodně špatně sledovalo, musela by být volba veřejná, což je další hřebíček do rakve demokracii.
Nebo by byla veřejná volba jen do té komory rozhodující o financích? To by zase zavánělo korupcí a dost.

Opakuji, z mého pohledu je jakékoli omezení volebního práva nemyslitelné.
27. 05. 2011 | 13:50

Cestovatel napsal(a):

Otázkář:

Školství a zdravotnictví zadarmo, přílišné zásahy státu do ekonomiky a nespravedlivý daňový systém kde jedni odvánějí víc procent a druzí méně, což je další popření Deklarace lidských práv hned dvakrát - 1) že jsme si před zákonem rovni 2) že nikoho nebudeme diskriminovat. Mnozí to považují za normální protože to je snadný přístup k penězům a už to ani nepovažují za porušení Deklarace.
27. 05. 2011 | 13:51

Karel Mueller napsal(a):

Otázkář:

Já vím :-), Matějkův Život Sira Winstona byla na VŠ má nejoblíbenější kniha. Především sám zbabral volební kampaň a svými útoky proti Atleemu a labouristům - nesmyslným, nebyli to žádní komunisti - se dotkl anglického smyslu pro fair play, nebot s ním za války zcela loyálně spolupracovali.

Ale pro vyjádření poválečných nálad je to přesto dost příznačné.
27. 05. 2011 | 13:51

hoven napsal(a):

musím říct, že se mě reforma v podání lidovců, bývalého koaličního partnera sobotkových sockomunistů, moc nelíbí. je moc socialistická. zvyšování daní a poplatků , sekání výdajů, buzerování příjemců dávek, posilování státu a zpřísnění regulace, utužení rigidity pracovního trhu. skutečné reformy se v tehle zemi nedočkáme. v tom jsem realista. v podstatě máme na vybranou mezi lidoveckou socialistickou reformou anebo bankrotem pod vedením oranžových netáhel.
27. 05. 2011 | 13:52

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Tenco, nejste jediný, kdo může pokládat otázky. Nejte jediný, komu nepřijde odpověď.
...
Vy máte pocit , že v ČEZku, na MOravě a v Slezsku jste oškubáván ?
Eh - a jaká je Vaše představa ?
Co byste potřeboval pro to, aby se Váš pocit změnil ?

Snížení daní - je moje odpověď. Já totiž vysoké daně nepotřebuji. Odpovím Vám protiotázkou: " Vy snad ano?"
27. 05. 2011 | 13:56

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller :

Že se svět otočil do leva - souhlas. Ale paradoxně to posílilo stabilitu svobodného trhu. Sociální ústupky si vymohli lidé, nezávisle na existenci východního bloku. Vždyť my jsem byli pro kapitalisty požehnání. Stačila malá exkurze po východním bloku a všechny lidi jako je Spurný vtu ránu přešlo levicové filozofování.
27. 05. 2011 | 13:57

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Mám ten dojem. A jak mi včera sdělil jeden přítel, už tím jdeme na nervy i mnoha Amikům.

Víte, tady je povyk kvůli jednomu troubovi, který vydá někde na náměstí pár "extremistických" štěků, ale v pobaltí, západní Ukrajině nebo i částečně v Polsku jsou opravdu pomalu u starého nacismu. V Litvě volně pochodují esesáci atd.

Občas lze pozorovat více hysterie a méně historie :)
27. 05. 2011 | 14:01

Tenco napsal(a):

Cestovatel
Vy máte školství a zdravotnictví zadarmo ?
Eh - Vy tedy patříte mezi obzvláště závažné přépady - mezi chronické socky...co neodvádějí žádné daně a stát za ně platí i nemocenské a zdravotní pojištění...
No a to jste to nemohl říct hned - na úvod ?
Takto byly vaše formulace nepochopeny.

Ale nikdo vám nebrání - abyste si dobrovolně platil nemocenské a zdravotní, popřípadě poslal nějaké peníze do sektoru školství.
To není zakázáno. Ba naopak. Koukejte :

http://www.novyporg.cz/npz/zakladni_npz.html
:((

Eh - jen to ale nepřehánějte ! S těmi daňovými defraudacemi/sponzorské dary/. Abyste se nedostal do řečí. Že jednoho zvýhodňujete v kapitalistické soutěži a ještě přitom okrádáte erár.
:--()
27. 05. 2011 | 14:02

Friedrich Engels napsal(a):

...Stačila malá exkurze po východním bloku a všechny lidi jako je Spurný vtu ránu přešlo levicové filozofování. Některé bohužel nepřešlo - například Frakce Rudé Armády. Ta se bohužel odhodlala i k činům. Socialismus a jeho extrémní úchylky vždy vyvolává krvavé násilí.
27. 05. 2011 | 14:02

Cestovatel napsal(a):

Tenco:

Školsví ještě pořád v ČR zadarmo je ( u státních škol se neplatí školné), zdravotnictví už né díky tomu že Topolánkova vláda zavedla poplatky ve zdravotnictví
27. 05. 2011 | 14:05

Rumcajs napsal(a):

Friedrich Engels :

Já myslel normální lidi. Levicový extremisté patří mezi úchyly.
27. 05. 2011 | 14:07

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels
Můžete to upřesnit ?
A patří k tomu snížení daní i snížení DPH ?

"Oškubávání" je příliš emotivní pojem.
Zkuste to kvantifikovat. Včetně toho, jak pak hodláte obsluhovat státní dluh - když jste tedy nyní "oškubáván". Koho oškubete místo Vás.

I v kontextu toho DPH, prosím.
Díky.
Abych vlastně věděl, jakou chcete Vy tu sazbu, ano ?
:))
27. 05. 2011 | 14:07

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels
Krátká doplňujícíotázka :
Velmi Vám vadí dotování socek.
Dotrování supersocek /Míl, Řebíček.../ - to Vám nevadí ?

:--()
27. 05. 2011 | 14:10

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels
Krátká doplňující otázka :
Velmi Vám vadí dotování socek.
Dotrování supersocek /Míl, Řebíček.../ - to Vám nevadí ?

:--()

Rumcajse chápu - ten má z dotování supersocek vývar - tomu to vadit nemůže z podstaty - ale Vy ?
:--()
27. 05. 2011 | 14:11

Cestovatel napsal(a):

Pane Spurný

Já věřím v kapitalismus mnohem více než například ve skandinávský model (nebo jiné modely), který je mnohem nespravedlivější než kapitelismus.
27. 05. 2011 | 14:12

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Tenco, DPH je daň, kterou stát zdaňuje znova to, co vám po zdanění zkromě očí pro pláč zbylo. Co vám stát po zdanění milostivě nechal. DPH bych zrušil. Já DPH nepotřebuji. Já tedy ne!
27. 05. 2011 | 14:14

Karel Mueller napsal(a):

Rumcajs:

To není tak jednoduché. Nůžky se rozevíraly stále, ale zpočátku dost pomalu. V padesátých letech jsme byli - jako válkou nezničený stát - ještě srovnatelní se západem.

To samozřejmě platilo pro elitní západní státy, jako SRN, GB, Skandinavii atd. Nikoliv pro státy na evropské periferii a už vůbec ne pro naprostou většinu světa.

Uvědomte si jednu věc: Významem a životní úrovní jsme RELATIVNĚ (to zdůrazňji) ve vztahu ke světu odvar proti tomu, co jsme byli i za bolševika.

To je prostě fakt a je zbytečné se kvůli tomu rozčilovat.

Teď si jsu odskočit, tak pokračování večer :-).
27. 05. 2011 | 14:15

LANDA napsal(a):

Je otázka „nakolik věříme v kapitalismus“ totožná s otázkou „nakolik věříme v tržní hospodářství“? Kapitalismus je hospodářský systém založený na soukromém vlastnictví motivující vlastníky k růstu zisku. Přirozenou součástí systému lidstva je geneticky zakódovaný vztah člověka k soukromému majetku, který z hlediska vývoje lidstva sehrával jak svoji pozitivní, tak svoji negativní roli a to především ve vztahu ke „spravedlivosti“ existujícího systému přerozdělování výsledků efektu z hromadění a využívání soukromého majetku jednotlivcem ve vztahu k rozvoji lidské společnosti. Hromadění majetku a s ním související hromadění peněz člověka je třeba odlišovat od růstu bohatství člověka. Majetný člověk ještě nemusí být bohatým člověkem, neboť peníze a vše co si lze za ně koupit nejsou cílem růstu bohatství, ale jsou jen prostředkem k růstu bohatství. Touhu po bohatství jako takovém nelze odsuzovat, odsuzovat je nutno touhu po penězích či majetku, který nepřináší prospěch lidské společnosti, který ničí lidské hodnoty. Současný kapitalismus, ať již uplatňovaný jako neoliberální, či jako autoritářský systém tržní ekonomiky bohužel motivuje především k růstu majetku a ne k růstu bohatství. Růst peněz a fyzického majetku (schopnost vydělávat peníze) jsou měřítkem schopnosti je získat a nemají resp. stále více ztrácejí vazbu na růst bohatství pro lidskou společnost. Užitečnost práce (úsilí) jednotlivce je stále více vztahována k symbolice peněz a ne k užitečnosti pro celou společnost, ať se jedná o společnost lokální či globální. Kapitalistická soutěž v současně platné aplikaci tržní ekonomiky neplní funkci účinného motivátoru ke zvýšení bohatství společnosti na základě mezilidské solidarity, ale plní funkci pouhého hromadění majetku jednotlivců se svými zcela logickými negativními dopady do demokracii. Na pořadu dne není diskuse o socialismu či kapitalismu, ale diskuse nad jinou alternativou modelu tržní ekonomiky motivující jednotlivce k růstu osobního bohatství při růstu jeho podílu na růstu bohatství společnosti. Je jen otázkou, zda současná politická situace, v níž politici jsou pouhými loutkami vlivných majetkových skupin umožňuje takovouto diskusi vést, či dokonce aplikovat úpravy systému, které těmto vlivným majetkovým skupinám nebudou vyhovovat.
27. 05. 2011 | 14:20

Sladký napsal(a):

Kapitalismus je vrchol (společenského) vývoje, NIKDY NIKDO NIC lepšího nevymyslel a nevymyslí a kdo se o něco tkového pokouší je SOCIÁLNÍ INŽENÝR tedy něco mnohem horšího, než obojí pohlavní orgány užité jako nadávka.
27. 05. 2011 | 14:24

Elena napsal(a):

nie tu na zemi a nikdy nebol žiadný kapitalizmus ani socializmus(komunizmus), je tu a vždy bolá nadvlada monopolov, kartelov, tržná ekonomika tu nikdy nebola , ak by bol kapitalizmus davno by sme mali alternatyvné palivo ako pohonnu hmotu, pokial vladnu kartely a maju v rukach realnu moc na planete, tu je jeden velikanský diktat
27. 05. 2011 | 14:26

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Landa, růst majetku není něco, za co byste se mohl stydět. Majetek je třeba dům, ve kterém bydlíte. Když si k tomu koupíte zahradu, váš majetek poroste, opravdu nejste vyvrhel společnosti, ale naopak se můžete věnovat bohulibým zálibám. Narozdíl od závisláka na sociální pomoci popíjejícího výčepní lihovinu a házejícího do výherního automatu sociální dávky.
27. 05. 2011 | 14:28

Rumcajs napsal(a):

Karel Mueller :

Nevím, jestli Vám dobře rozumím, ale počátek budování socialismu těžil z výborného ekonomického postavení I.republiky. To mi skutečně popisoval otec, jak příbuzným posílali do Rakouska jídlo, aby jim trochu pomohli.

No ale to se brzo otočilo. Někde soudruzi udělali chybu.
27. 05. 2011 | 14:28

Sladký napsal(a):

Bedřichu, máš pravdu.Socialisté vyvolali 30letou válku, Prusko-Rakouskou válku, Napoleonské války, Burské války, koloniální války, první světovou válku, a druhou světovou válku mají na svědomí komunisté.Koneckonců i ty Hvězdné.
27. 05. 2011 | 14:28

Sladký napsal(a):

Kapitalismus? to je stejná, nebo ještě větší abstrakce než socialismus.Byly tu různé socialismy a jsou tu ještě daleko různější kapitalismy.Také měly na své rozrůznění daleko více času, tudíž i příležitostí.
27. 05. 2011 | 14:30

ZdeněkJ. napsal(a):

Jirka H.
"Není to záhada. Neboť kapitalisté z USA kupují zaběhlou firmu s již kvalifikovanými zaměstnanci. To, že to kdysi za Komárů vybudovali na zelené louce a vozili tam nejen rudu a uhlí, ale i kvalifikované zaměstnance z Ostravska je pro ně již historie."
Není tomu tak, doprava rudy a uhlí samozřejmě není historií, dovážet suroviny se tam musí pořád (žádná ložiska uhlí ani rudy u Košic objevena nebyla),a kupní cena je pro nového majitele, obrazně řečeno, totéž jako náklady soudruhů na postavení této hutě (s tím, že otázkou je výše kupní ceny). Jedině snad historií je v omezemém smyslu získávání kvalifikovaných zaměstnanců z Ostravska, i když jsem přesvědčen, že tam pracuje naopak mnoho kvalifikovaných lidí z celého světa.
27. 05. 2011 | 14:30

Sladký napsal(a):

Bedřich Engel= DH.
27. 05. 2011 | 14:32

radekmat napsal(a):

blue jay: Tady máš jednu vizi dokonalého systému. Zaujatej vůl to může vnímat jako propagandu, ruzumnej člověk jako inspiraci.
http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w EN
http://www.youtube.com/watch?v=BEAPbmhpfZY SK dub.
27. 05. 2011 | 14:33

Tenco napsal(a):

Friedrich Engels
Vy musíte mít fakt špatné daňové poradce.:)
Já bych Vám nějaké doporučil...ale...to víte - oni mají teď spoustu práce.
Termín se blíží...a většina podnikatelů není tak naivní, aby jim zbyly pak jen oči pro pláč-jako Vám /eh - a vyplatí se to vůbec - to podnikání ?!?..:))/

Jeden takový daňový poradce mi kdysi říkal, že zná podnikatele , kterého taky "oškubávají" a který si proto dává do nákladů vše - od ponožek /píše to na zaměstnance - jako ochranné pracovní pomůcky až po jachtu - /má živnostenské oprávnění - cestovní kacelář/.
A sám si platí půl úvazku - nějaké 4 tisíce.
Z čehož odvádí ty "krvavé" odvody na sociální, zdravotní...

Jo - do nákladů si dává i další 4 tisíce měsíčně na PP a IŽP./do nákladů pro výpočet základu korporátní daně/
Které má na svém soukromém účtu.

A kdysi pobíral i příspěvek na bydlení. :((
Teď už je mu to prý trapné - když má tu vilu....:)))

Jo, jo - není nad to, hezky si daně zoptimalizovat.

http://www.businessweek.com/magazine/content/10_44/b4201043146825.htm

Pak Vám zbyde i na to DPH.
:)))
27. 05. 2011 | 14:33

vaUNIXan napsal(a):

Pane Spurný,

já nevidím problém v kapitalismu, ten je sám o sobě přirozený a jak jste sám zmínil, kopíruje Darwinismus. Problém je podle mne jinde. Adam Smith jako první popsal tři zdroje bohatství: půda, práce, kapitál. Toto se od jeho doby vůbec nezměnilo, ale změnila se výtěžnost jednotlivých zdrojů. Zatímco tvorba bohatství z vlastnictví půdy je na ústupu a půda se stává symbolem vlastnictví kapitálu. Práce je nahrazována automatizovanou výrobou a tento trend bude dále postupovat a nahrazovat dále dělnické profese. Takže nám tady zbývá kapitál, jako ten nejmocnější ze všech.

Není náhodou, že mezi nejbohatší firmy světa patří IT firmy, jsou to firmy, které dokázaly nahradit lidskou práci, nesrovnatelně levnější technologií. Speciálně v ČR se např. vlastnictví půdy stává synonymem k vlastnění technologie - solární elektrárny, lidská práce se opět nahrazuje technologií, jedině však ten, kdo je vlastníkem kapitálu může investovat milionové částky do solárních farem.

Zatím ve světě platí, že se práce přesouvá z primární ekonomiky do sektoru služeb. Druhá věc je, že i přes nárůst všech možných prodejních center, je tato sféra ekonomiky pomalu na ústupu a je nahrazována nákupem přes technologie - internet.

Sečteno, podtrženo, podle mne kapitalismus není problémem a ani nikdy nebyl. Společnost se změnila na společnost informačně-technologickou, kde hlavní ekonomickou moc má kapitál se všemi svými důsledky. A toto žádný -ismus nedokáže změnit.
27. 05. 2011 | 14:34

Dočekal napsal(a):

Cestovatel:

Právě před chvílí jsem na ČT 24 poslouchal "vykrúcanie" paní poslankyně Karolíny Peake (Věci Veřejné).

Tato paní poslankyně ač nerada musela nakonec potvrdit, že informace, které zveřejnil server Akruálně.cz, se zakládají na pravdě.
Tady to máte černé na bílém. Nebo na modrém?

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=701657

Ty vaše tanečky kolem stínové vlády ČSSD jsou v při porovnání s tím, co se děje v současné páně Nečasově vládě, už pouze směšné.
Jo a kdo je skutečným premiérem této vlády, tak o tom se mohl přesvědčit každý, kdo nedávno sledoval kecací pořad s názvem OVM.
Pokud byste náhodou tápal, tak mám na mysli specielně stručné prohlášení pana Miroslava Kalouska: "Dokud bude TOP 09 ve vládě, bude ministrem zdravotnictví doktor Leoš Heger."
Načež pan Nečas provedl "ústup do předem připravených pozic," kterýžto manévr mu jde poslední dobou ze všeho nejlíp.

Na závěr malá rada: Pokud nezměníte způsob argumentace a hlavně pokud se budete stále uchylovat pouze k floskulím a klišé, stanete se tady pouze dalším Rumcajsem a hovenem. Další nicky jmenovat netřeba.
A to zajisté nechcete. Nebo snad ano?
27. 05. 2011 | 14:34

Sladký napsal(a):

víte, chlapci a chlapi, žádná ideologie vám rozum a myšlení nenahradí.Ani ta modrá.
27. 05. 2011 | 14:35

Otázkář napsal(a):

Cestovatel

Tenco v podstatě odpověděl za mě, ale přesto zareaguju na Vaši další repliku. Zdravotnictví bylo zadarmo před zavedením poplatků? Vy jste tedy nikdy neplatil zdravotní pojištění? ;)
27. 05. 2011 | 14:36

Sladký napsal(a):

Tenco, Bedřich E. je podle mého názoru recesista.Nemůže být tak blbý, aby to,co píše myslel vážně.Odporuje tomu řada indicií.:o)))
27. 05. 2011 | 14:37

Otázkář napsal(a):

Karel Mueller

Rozumím jak jste to myslel, ale protože speciálně v UK bylo těch příčin více tak jsem to zmínil ;)
27. 05. 2011 | 14:39

Otázkář napsal(a):

Cestovatel

A ještě kdyby jste mohl upřesnit ty přehnané zásahy státu do ekonomiky a také v čem je dnešní zdanění nespravedlivé? Můžete uvést přesné sazby a tím dokázat, že máme progresivní zdanění podobné tomu v západní Evropě? A když budete "v tom" tak ještě vysvětlit proč je to špatně a kterým státům se chcete blížit když ne těm západním? Nabízí se Gruzie, Ukrajina, Albánie a další státy, které mají rovnou daň. Opravdu si myslíte, že tyto státy jsou ekonomicky efektivnější než státy západní Evropy?
27. 05. 2011 | 14:43

Sladký napsal(a):

Opakuji znovu- neexistuje žádný "kapitalismus" existují jen různé kapitalismy. Jabloň je strom stejně jako smrk, ale ještě jsem neslyšel o nikom,kdo by nabíd šiškový štrůdl.
27. 05. 2011 | 14:43

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Tenco, já opravdu nepotřebuji DPH, stejně jako sociální příspěvky na bydlení. DPH, stejně jako spotřební daň je prostě jedna velká zlodějna. Staňte se podnikatelem, a potom s radostí plaťte daně jako mourovatej, a ještě se třeste před FÚ jako nějaký zločinec. Anebo nic nedělejte a stoupněte si do fronty mezi povaleče a nemusíte se třást vůbec. Stát vás za nicnedělání odmění.
27. 05. 2011 | 14:44

ld napsal(a):

hoven,

mlžíte, a dobře to víte.
Špidla a Šlébr jsou jacísi odborní mluvčí pro nějakou oblast. To je od názvu "stínový ministr" tuze daleko.
Já tam taky pár jmenovaných nemusím, nicméně mně se nikdo na názor neptal :-), ale pořád jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina těch lidí jsou kompetentnější, než soudobí ministři. Proč drtivá a ne všichni? Inu, neznám Tominovou. Nadto je toto ministerstvo úplně zbytečné; klidně by jich mohlo být o 1/3 méně.
27. 05. 2011 | 14:47

Dědekababka napsal(a):

Když tak čtu svazáky (hoven a spol.) tak přemejšlím , kolik že za to berou.Brát vážně se to nedá , páč takovej votroubek kdysi běhal s modrou košilí a hráběma po parku , za zvuků gaqrmošky. Von je jen přebarvenej. Pro informované , jen důkaz , že Gaussův klobouk nelže. Normální člověk po pár slovech dál nečte , ostatní se nas... a voni , za onen předpokládaný peníz, naháněj lidi na opačnou stranu , než voni se deklarují. Ostatně , z náznaků to asi s nimi (Rumcajs) zrovna ažůr nebude.No nic , jinak , vyargumentovaná diskuse je obohacením , nemusím s tím vždy souhlasit, ale vo tom je demokracie. O fanaticích rozhodně demokracie není. Hele Hoven a spol. , máte ňákou příručku pro poddůstojníky či Zákl 1.1 ? Kam na ty nesmysly chodíte?...Že vy ještě pietně uchováváte rudou knížku...
27. 05. 2011 | 14:47

Elena napsal(a):

ako bol odštartovaný divoký kapitalizmus po 89 v postkomunistických krajinach? presne tak ako bol odštartovaný komunizmus v roku 1917 v Rusku, ako bol odštartovaný US kapitalizmus , presne na tykých základoch ako v roku 1917, 1989,

držisa len na zárukach vojenskéj diktarury, ktorá je realnou skutočnou mocou
27. 05. 2011 | 14:49

Sladký napsal(a):

Není nic horšího, než přerozdělování.Podívejte se na zuboženou Skandinávii, na živořící Švédy, Finy, Dány! O3 lépe jsou na tom Jihoameričané nemluvě už o Afričanech, kteří o nějakém rozdělování a odporném sociálním státu nemají ani potuchy!
27. 05. 2011 | 14:50

Da.Rock napsal(a):

Kapitalismus je jako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán.
Nebo jako slepička, co snáší zlatá vajíčka. Měli bychom ji hýčkat, ale zároveń bedlivě hlídat, aby nám nepodělala celý dvorek, nebo nelítala někde po cestě, kde ji přejede auto. Takže přistřihnout křidélka a zavřít do kurníku.
27. 05. 2011 | 14:50

VkRob napsal(a):

" Zajistit dostatečně silný stát " co to je ? Chtělo by to výklad pojmů! Osobně jsem přesvědčen že čím míň má stát příjmů tím lépe pro něj. ( To co není nelze rozkrást vyčerpat ve mzdách a v režijích úřadů). Čelit hrám globálního finančního kapitálu - autor čte sci-fi ? To neustojí nesrovnatelně silnější ekonomiky ...... Vůbec jsem nepochopil o co autorovi šlo ... o spravedlnost?
Přikláním se k názoru že spravedlnost nikdo nepotřebuje ačkoli všichni po ní volají. Co dělají úřady soudy ministerstva ? Hlídají lhůty vydávají rozhodnutí rozsudky. Náš socialistický kapitalismus zřejmě v rámci spravedlnosti dokázal nemožné - zřícení monopolu sázkové společnosti
27. 05. 2011 | 14:51

Tenco napsal(a):

LANDA
Oni to myslej dobře , LANDA. Ale svět na to ještě není dostečně zrychtovanej - aby přijal za své, jak motivovat lidi, aby zvyšování svého bohatství přizpůsobovali celospolečenskému konsenzu, respektive aby měli pocit, že s bohatnutím společností bohatnou i oni.

Já Jim, LANDA, dám jednu dobrou radu. A grátis. :))
Landa - co je kapitalismus kapitalismem, tak vždycky byl největší a nejvýživnější struk na erárním cecíku. Od starého Amose Rotschilda přes Rockefellera až po Bakalu to vědí všichni.
Jistota, garance, navíc podbarvená tím skvělým etosem, který tak čile a kontinuelně zastávají všici zúčastnění na straně eráru, ale i na té druhé straně - totiž, že z cizího krev neteče. :(
A skutečně - samé mlíko. /no dobrá, dobrá - občas to pánové přeženou a teče i krev, ale o tom se, Landa, ve slušné společnosti přeci nemluví.../. MLíko - a občas i smetana /ta - a to je zajímavé, vždy teče těsně před tou krví..a pak po ní...:(/.

Landa - chce to jedno. Silný žaludek, na nikoho a na nic se neohlížet a být ve správný čas na správbém místě a mít v kufříku ten správný obnos.

Landa - zlatý důl, zlatý důl !
Zapomenou na ten volný trh bez přívlastku.
To je pro staré báby a hňupy, kteří ani neví, jak si zoptimalizovat své daně tak, aby jim erár ještě k tomu jejich podnikání posílal nějaký ten peníz na přilepšenou - ať maj na oběd v italské restauraci, chudáci. :)

Erár, Lanad - o tom to je.
Přicucnout se s ssát, ssát...

No, Landa - ne ale že u toho usnou !!! :)

/ono totiž občas u toho někoho čapnou - a pak s ním tak zatočéééj, Landa...tak s ním zatočej...že ho po půlroce zase radši pustěj...:((/

Landa - přestanou snít a začnou ssát.
:))

Mějte se. /pardon, že jsem Vás takto autorsky zneužil..../ :))
27. 05. 2011 | 14:51

Tereza, Praha napsal(a):

Velké díky za článek. Asi to zkopíruju novinářům Mladé Fronty a dalším horlivým budovatelům a propagandistům kapitalismu.
27. 05. 2011 | 14:52

Friedrich Engels napsal(a):

Kapitalismus není nic, kromě vtíravého označení způsobu hospodaření od Karla Marxe a strašidla bolševiků. Nic hmatatelného. Co je ale opravdu hmatatelné, jsou moje daně obráceny vniveč, bandou pražských loupeživých ministerstev.
27. 05. 2011 | 14:58

Alibernet napsal(a):

Mein Gott, to jsou kecy...
27. 05. 2011 | 15:03

Zbyněk napsal(a):

Obrovská odezva, paní matka Anežka Hodinová Spurná odvedla dobrou práci a v kapitalismu by byla úspěšná.
27. 05. 2011 | 15:16

Sladký napsal(a):

alibernet-nezoufej, třeba tě něco rozumného napadne.
27. 05. 2011 | 15:19

Matěj Spurný napsal(a):

Ad Zbyněk: Anežka Hodinová Spurná zemřela 15 let před mým narozením, roku 1963. S ní ani s jejím manželem Jindřichem Spurným mě nepojí žádné příbuzenské vztahy. Moji rodiče nikdy nebyli členy KSČ, máma po roce 1970 nesměla víc jak 10 let cestovat a kvůli tomu, že je sousedi udávali jako "protisocialistické živly", odešli v roce 1982 z Prahy do Krkonoš.
27. 05. 2011 | 15:30

Historik napsal(a):

Milý Tenco, to NEBYLA vždycky pravda.
Existovala období, kdy byl panovník = stát docela chudý.
A V USA za Marka Twaina šlo do státního rozpočtu jen 4% HDP, takže se toho zase tolik rozkrást nedalo.
A ještě, Petr Nárožný vyjádřil názor, že lidé chtějí spravedlnost více, než svobodu.
27. 05. 2011 | 15:34

Historik napsal(a):

A ještě, existovala v dějinách období, kdy "stát" představoval de fakto "Výbor pro veřejné blaho" v čele s "Nepodplatitelným" nebo "Črezvyčajnaja komisija" či "Výbor venkovské chudiny."
27. 05. 2011 | 15:39

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
ty jsi zase vařil pizzu.
27. 05. 2011 | 15:40

Friedrich Engels napsal(a):

Pane Spurný, možná vás bolševici vyhnali do hor. Jisté je, že ve vás zasadili rudé sémě. Viz "demokracie protihráčem kapitalismu". Pane, jsou to slovíčka, která vás prozrazují.
27. 05. 2011 | 15:42

Burlac napsal(a):

Nyní to ještě uvést do praxe.Kde všude se to již osvědčilo?
27. 05. 2011 | 15:42

vaclavhorejsi napsal(a):

"Věříme v kapitalismus?"

Ja tedy rozhodne ano - problem je ale v tom, ze tu formu kapitalismu, ve kterou ja verim, nazyvaji nekteri zdejsi nejmenovani fundamentaliste socialismem...

..
27. 05. 2011 | 15:46

Rumcajs napsal(a):

Profesor:

Kašlete na socialismus. V nebi si ho užijeme až,až.
27. 05. 2011 | 16:17

JC napsal(a):

Kapitalismus - hromadění, syslování máme dáno geneticky od matičky přírody.
Hromadíme bukvice, šišky, oříšky, sádlo na období kdy bude hůř a půjde o holý život.
To že to levouni pojmenovali až v 18 století a vidí v tom něco nepřirozeného je naprosto logické. Oni totiž jsou ti, kdo chtějí měnit řád věcí, poroučet větru dešti, obracet toky řek, chladit zeměkouli a pod.
27. 05. 2011 | 16:17

stále rebel napsal(a):

Pro Friedrich Engels.
Proč nadáváš, můžeš se odstěhovat například do Mexika a máš tam daně poloviční, v některých afrických státech ještě nižší. Běž za štěstím a nenadávej, my to tu bez tebe nějak přežijeme.
27. 05. 2011 | 16:20

Cestovatel napsal(a):

Otázkář:

Já jsem psal že progresivní zdanění je nespravedlivé. A to v tom že diskriminuje a odporuje rovnosti před zákonem když někteří platí vyšší a nekteří nižší sazbu DPH. Přibližovat se nemusíme ničemu ani nikomu, musíme hlavně vytvořit takovou daňovou politiku, která by nikoho nediskiminovala nebo nezvýhodňovala (při vaší horlivosti jste zapoměl dodat že rovnou daň má taky Island, ale to se vám nehodí tak jste to vynechal)
27. 05. 2011 | 16:24

JC napsal(a):

Tzv, spravedlnost je chiméra.
Existuje 100 000 různých druhů spravedlností.
27. 05. 2011 | 16:27

dalimír napsal(a):

Rume ty si fandíš ! Ty si jako myslíš že zrovna ty se dostaneš do nebe ? A za co proboha za ty tvé loupežnické skutky ? Ty pujdeš první a to s velkým pokáním do pekla !!! Dali mil.mír.
27. 05. 2011 | 16:31

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Nedávno jsi pěl ódu na pobaltské a státy, jejich rovné zdanění a štíhlý sociální systém a tady máš poslední čísla.

„Nejvíce se HDP propadl v Lotyšsku o 18 procent, v Litvě o 14,7 procenta a v Estonsku o necelých 14 procent. Polsko podle ČSÚ jako jediná země vykázala v roce 2009 růst HDP ve výši 1,7 procenta.“

No a Polsko si ponechalo progresivní zdanění.
Mohli jsme růst taky. Když byla u vesla levice a v Německu recese roky 2002 – 2003 tak my jsme byli na čarou, přestože bylo Německo v červených číslech.
27. 05. 2011 | 17:03

MildaM napsal(a):

Velmi pěkně napsáno.
Pro ty, co na autora útočí s tím, že nic lepšího a životnějšího než kapitalismus neexistuje - autor nikde neříká, že se má kapitalismus zničit. Pouze říká, že je třeba držet pod kontrolou všechny negativní jevy, které kapitalismus ničí. Vždyť i největší zastánci kapitalismu říkají a ví, že tento může optimálně fungovat jen v ideálně spravedlivém prostředí. Jinak se dostane do takové podoby jakou známe u nás - lobbysticko-mafiánský - kde hrozí, že společnost zničí ( tím, že ožebračí milióny ve prospěch pár tisíců těch tzv. úspěšných ). Ideální spravedlivého prostředí se určitě nedosáhne, stát by měl ale zajišťovat alespoň elementární spravedlnost. U nás hraje jednostranně ve prospěch těch, kdo si svojí spravedlnost zaplatí.
27. 05. 2011 | 17:27

Sladký napsal(a):

Věřit znamená houno vědět.
27. 05. 2011 | 18:40

Stařeček napsal(a):

jestli je kapitalismus to co se buduje u nás tak to je předurčen k zániku. On ještě kope nožičkama, dusí se ale špagátem kolem krku, který si sám na hrdlo uvázal. Přes neúspěch budování tzv. socialismu se musí nakonec najít jiná a lepší cesta. Hlavně cesta, která je lepší než ta, po které se sesouváme my.
27. 05. 2011 | 18:50

medvěd napsal(a):

Největším problémem lidstva je bohužel závist. V socialismu protože jsme všichni byli nemotivovanými zaměstnanci státu měli všichni skoro stejně resp. rozdíly nebyly veliké a proto se po materiální stránce,ač chudě, žilo všem celkem spokojeně. Kapitalismus nebrzdil iniciativu schopných a aktivních a rozdíly mezi těmi tolidmi a neschopnými či línými se začali zvětšovat a závist začala bujet. Dnes je situace taková že ti schopní většinou ( až na pár opravdu zblblých zbohatlíků ) o svém majetku raději nemluví a tváří se, aby měli klid že toho moc nemají. Ti chudší , ač tak chudí nejsou, ale závidí těm schopnějším a křičí po rovnosti a sociálím státě . Nakonec to dopadne tak že každý pracovitý a schopný si raději ,aby měl klid a pokoj bude platit( z daní) svého neschopného lenocha. Prostě si ti schopní budou muset klid ve společnosti zaplatit. Budou něco jako dojné krávy . Sociální stát funguje v podstatě něco jako výpalné pro neschopné aby těm schopným dovolili na ně pracovat. Takže jsme si vlastně s tím přechodem od socialismu ke kapitalismu tolik nepomohli. Jediný rozdíl je, že socialismus tu schopnou krávu dojil tak ,až mu zdechla a sociální stát dojí ty schopné přece jen pomaleji , aby mu déle vydrželi. Je to poněkud děsná perspektiva.
27. 05. 2011 | 18:55

Rumcajs napsal(a):

stále rebel :

To si vážně myslíš, že růst měli kůli progresivní dani ?
Tak to já si myslím, že jim rostlo HDP kůli tomu, že většinou foukalo od severu.

P.S.
Viděl, či slyšel jsi někdy o podpoře v Polsku ?
Tak si to někde zjisti a pak pochopíš, proč rostli i v době kdy jiní nerostli.
27. 05. 2011 | 19:12

Sladký napsal(a):

Stařečku, jste duchem mlád a svěží! Napsal jste skvělý příspěvek!
27. 05. 2011 | 19:32

Sladký napsal(a):

Závist, medvěde? To je úplný prd.Nejhorší lidská vlastnost je fanatismus, závist je plk, kec, výmluva.
27. 05. 2011 | 19:33

Sladký napsal(a):

Ještě jednou-kapitalismus je stejná abstrakce, jako strom.Ve skutečnosti existují smrky,borovice,duby,buky a stejně tak i různé kapitalismy!!
27. 05. 2011 | 19:35

Sladký napsal(a):

Ten, kdo mluví o závisti či závistivosti jiných jí sám bývá plný až po krk.
27. 05. 2011 | 19:36

Zbyněk napsal(a):

Maťej Spurný....
Netrefil jsem se, přijměte omluvu. Krkonoše mám také rád a zaracha jsem měl také, vaše názory nezdílím.
27. 05. 2011 | 19:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy