Na Šumavě se vede zápas o právní stát

09. 08. 2011 | 19:14
Přečteno 5245 krát
Zjednodušit jakékoli události na souboj dvou znepřátelených skupin, z nichž přinejmenším jedna je vykreslena jako hodně divná, je tou nejprimitivnější, zpravidla lživou a bohužel fungující mediální šablonou. Většina českých médií si ve své snaze populárně vykreslit dění na Šumavě vybrala právě tuto dryjáčnickou metodu.

Na Šumavě přitom jde o víc než o souboj aktivistů a najatých dřevorubců. Jde dokonce o víc než o spor ekologů a dalších odborníků se zdravým selským rozumem turisty Stráského. Krom přírody jde totiž především o právní stát. Jeho pravidla porušuje vysoký státní úředník exhumovaný z politického záhrobí vládou, které má tato pravidla naopak střežit. A porušuje je tak otevřeně, jak to Česko zřejmě nezažilo od konce osmdesátých let.

Politická rozhodnutí podléhají celé řadě vlivů, z nichž zdaleka ne všechny jsou motivovány prospěšností pro společnost, péčí o její budoucnost a o budoucnost prostředí, které obýváme. Instituce právního státu jsou tu mimo jiné od toho, aby zabránily přehmatům i účelovým manévrům a aby tak byla zajištěna základní kontinuita. Tam, kde se tato logika nerespektuje, jako třeba v řadě zemí bývalého Sovětského svazu, sice může existovat parlamentní demokracie (lidé se v parlamentních volbách jednou za čas rozhodují mezi různými politickými uskupeními), vládnoucí ale neberou ohled na jakákoliv nad jejich konání nadřazená pravidla. Důsledkem jsou chybějící respekt politiků k hlasu expertů, absence jakékoli koncepce a z toho vyplývající chaos, prostor pro korupci a kriminální jednání obecně. Na straně občanů pak ztráta pocitu elementární spravedlnosti, životní jistoty i důvěry ve stát.

V souvislosti s dramatickou proměnou krajiny ve 20. století se ve vyspělých státech stala právě ochrana životního prostředí jedním z lakmusových papírků fungování právního státu. Odráží se v ní mimo jiné poznání moderní společnosti, že alespoň na několika ostrůvcích připomínajících někdejší přírodu má smysl omezit jinak všudypřítomné zásahy člověka – a že toto omezení je nutné garantovat zákony, aby mělo dlouhodobý účinek. Právě ty oblasti Šumavy, které se v těchto dnech rychlým tempem mění v holiny, mezi takové výjimečné lokality patří, a to ne náhodou. Rozhodnutí na nich kácet, byť odůvodněné bojem proti kůrovci, je výsostně politické, což dokumentuje i rezignace celé vědecké části rady Národního parku, která s tímto postupem nechce mít nic společného.

Obdobné politické kroky jsou vždy přinejmenším podezřelé z toho, že vychází vstříc dílčím zájmům a že nebudou ku prospěchu zákonem ochraňované oblasti. Právě nástroje právního státu jsou jedinou pojistkou proti takovému riziku. V šumavských hvozdech, o které dnes jde, je proto ke kácení nutné posouzení o zásahu do soustavy Natura 2000, dále výjimka ze zákona pro zásah do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a konečně výjimka ze zákona pro využití intenzivní technologie na území národního parku. Ředitel šumavského národního parku žádné z uvedených posouzení či výjimek nemá a původně se ani nenamáhal o ně žádat. Má ovšem moc, a to mu zřejmě stačí. Zatímco ve fungujícím právním státě by takového ředitele musel ministr životního prostředí okamžitě odvolat, a ten by měl za porušování práva skončit před soudem, ministr Chalupa (který jej naopak narychlo dosadil) se tváří jako nestranný pozorovatel. Jeho pilátovská role je demonstrativním popřením poslání politiky v právním státě.

Nástroje právního státu zajišťují přinejmenším čas pro odbornou debatu. Podporují tak kontinuitu a kvalifikovaná řešení. Jejich ignorování posiluje zvůli mocných a znemožňuje obranu proti ní. V takových případech přivazování ke stromům není ulítlou reakcí zarostlých excentriků, ale poslední, zoufalou obranou před mocí, která se jako velká voda vylila z břehů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jak napsal(a):

Ano, velmi dobře jste to popsal. A není asi náhodou, že ve stejné době, kdy ředitel Stráský jako jeden z vrcholných státních úředníků takto okázale porušuje zákon, přičemž zodpovědné státní orgány (ministr ŽP, inspekce MŽIP, Policie ČR...) to tolerují a dokonce podporují, na jiná místa, jež by měla garantovat právní stát - ministerstvo školství či do prezidentské kanceláře - jsou instalováni lidé s otevřeně xenofobními až fašistickými názory. To je nutné vnímat jako další a záměrnou demontáž principů demokracie a principů právního státu.
Není asi ani náhodou, že k hlavním protagonistům těchto dějů patří bývalý komunista a člen tajné policie Stráský nebo současný prezident (a zloděj upomínkových předmětů) Klaus, před 22 lety taktéž člen komunistické nomenklatury jakožto zeť ministra Šalgoviče, považovaného za jednoho z egentů KGB.
09. 08. 2011 | 19:30

jezevec napsal(a):

Autore v jednom máš trochu pravdy, nejsme moc právní stát. Kdyby byl, tak by ti přivázaní aktivisti dostali od policie nakládačku za omezování jiných lidí. Jenže my Češi švejkujeme a děláme všechno jako by, abychom náhodou moc nenaštvali.Národní sport je, že se pořád vychcaně čeká, že někomu ujedou nervy a problém někdo jiný radikálně vyřeší.
09. 08. 2011 | 19:42

Občan Josef K. napsal(a):

Souhlasím s autorem, jezevec asi v lese nežije, patrně mezi popelnicemi a v kanálech města...zradil ostatní jezevce.
09. 08. 2011 | 19:47

ujo napsal(a):

Autorovi blogagitky zřejmě nedošla velmi jednoduchá zásada:
v právním státě rozhoduje o tom není v souladu se zákonem soud.
V naléhavých případech může soud vydat i předběžné opatření.
Existuje v tomto případě něco takovéh
09. 08. 2011 | 20:02

Kanalnik napsal(a):

Tleskam tomuto clanku.
09. 08. 2011 | 20:06

deep throat napsal(a):

O čem nám to pane autore vyprávíte!! Kdyby tady nebyl právní stát, tak by Zelení či jiní "ekologové" neuspěli se svými často úplně nesmyslnými žalobami na příklad na dostavbu D8 ani u jednoho soudu. Kdybyste napsal, že Zelení, politická strana, která se v Parlamentu sama svojí chamtivostí po křeslech a funkcích, i politikou, která nemá daleko k anarchii úplně znemožnila, třeba byste se se dostal i ke kořenům toho, proč jí většina tohoto národa nevěří ve sporu o kácení v šumavském národním parku. A právní stát, ten do tohoto sporu snad ani netahejte.
09. 08. 2011 | 20:07

jezevec napsal(a):

Občan Josef K.
Ke kanálu ne, ale k zdravému lesu odjakživa patřil jezevec a dobře hospodařící lesáci. Kooperovali spolu po staletí a všechno fungovalo normálně, než se objevil nebezpečný škůdce zvaný ekošmejd. Je nebezpečný pro přírodu. Jako důkaz nebezpečnosti ekošmejdů je zničená Šumava.
09. 08. 2011 | 20:12

Analytik napsal(a):

Výborný text, který logicky dokazuje, že ČR není právním státem.
Taky jsem si to myslel. Teď jsem si ale jist.
A ta česká demokracie? Taky nic moc!
Měli bychom se s tím už něco udělat!
09. 08. 2011 | 20:14

Analytik napsal(a):

deep throat 20:07

Nemáte pravdu a dobře to víte.
Kdyby tu byl právní stát, tak by už řádka politiků neseděla ve vládě, ale v base.
09. 08. 2011 | 20:18

Šumavan napsal(a):

Výborný blog, zcela jasně popisující současný stav. Bohužel, značná část veřejného mínění ukazuje, jakým směrem se ubírá myšlení tuzemců. A tak Stráský a spol. jsou jen vzorkem národa...
09. 08. 2011 | 20:25

Jedla napsal(a):

Kácí se na Ptačím potoce (a dalších "ostrůvcích" prvních zón). S odůvodněním: Je naspěch, nemáme čas, larvy jdou do přeměny v brouka, brouk vylétne. Není čas dodržovat zákon.
Vylétne brouk jen ze stromů v prvních zónách? Odjinud nevylétne? Zbytek CHKO a NP je plně "sanován"? Protože v těch prvních zónách jde často opravdu o horské smrčiny, suma efektivních teplot je tam o něco nižší než v jiných (níže položených, nebo více osluněných) lokalitách. Lýkožrout se tam vyvíjí o trošku pomaleji než v lokalitách, které nasbíraly vyšší sumu efektivních teplot.

Je zde tedy obava, že zatím co park vedený Stráským pořádá své hry v místech, kde se (oprávněně) kácet nesmí, plýtvá kapacitami, které pak chybí k sanaci napadených stromů tam, kde se sanovat smí a musí. Zdokumentovat tohle, bylo by záhodno.
09. 08. 2011 | 20:26

Dan napsal(a):

Ano nejsme právní stát, v něm by bylo možné použití nepoměrně tvrdších donucovacích prostředků na ochránce kůrovce.
09. 08. 2011 | 20:36

Analytik napsal(a):

Jedla 20:26

Opravdu je naspěch. Ale důvodem není vývoj brouka. Stráský to musí vykácet, než mu to vláda nebo soudy zakáží!
Část Šumavy prostě musí padnout, a to za každou cenu!
A kůrovec? Jenom užitečná záminka.
09. 08. 2011 | 20:38

Jedla napsal(a):

Milí příznivci motorových pil, zkuste tohle:

http://denikreferendum.cz/clanek/11289-za-sumavu-zelenejsi
09. 08. 2011 | 20:38

Zbyněk napsal(a):

Na Šumavě se žádný zápas o právní stát nevede, neboť v naší zemi není a nikddy nebude,mentalita to znemožňuje, neboť co Čech to vyčuránek, co policajt to posera(nedivím se protože rasantní to nakonec odnese), no a politici to je vůbec sorta,bez komentáře. Sebranka se přivazuje ke stromům, mladistvá je sebrána,ejhle ona tam má rodiče, kteří dělají kravál. Proč ji tam brali? Jediné řešení je basa poněvadž porušili několik zákonů a ejhle v naší krásné zemi se najde spousta novinářů a i politiků, kteří se jich zastávají. Nemají tam co pohledávat, nemají co protestovat, není to jejich a policie má dle toho postupovat. Tvrdě a bez pardonu. Koho zajímá proč, tak proto aby to u nás jednoho dne nedopadlo jako v Anglii dnešních dnů,kde je policie přesně tak podělaná jako u nás,nekoná, nebo koná málo.Demokracie je je překrásná věc,jen je třeba uvědomit si,že sousloví odsud podsud má stejnou hodnotu.Na Šumavě bude pravdě podobně stačit policie v Anglii již dávno měla zasáhnout armáda.
09. 08. 2011 | 20:39

Gerd napsal(a):

Za co bojují ekologové na Šumavě? Za zachování nepůvodního druhu jehličnanu, alpského kultivaru smrku ztepilého, který tvoří 53% šumavských porostů. Ten původní šumavský smrk přežívá jen v několika lokalitách.
Jedinou záchranou pro Šumavu je dosadba jiných dřevin než smrku ztepilého.
09. 08. 2011 | 20:48

vlastík parkán napsal(a):

Je to tak,jak jste napsal. Nabízí se analogie s kuponovou privatizací. Soudy a právní rámec,až bude vykáceno resp. vykradeno. A stále stejní autoři-Stráský-ministr všeho,VK-arogantní všeznalec a další. Staré psy novým kouskům nenaučíš. Fandím Vám a nenechte se otrávit !!!
09. 08. 2011 | 20:56

Jedla napsal(a):

Analytiku, právě proto (a jako dobrý důkaz pro soudy) je třeba zdokumentovat, zda je mimo první zóny "sanováno", zda je hotovo.
Jede divoké píárko. Ale jsou i novináři, kteří nejsou nadšení z toho, že dostávají předžvýkané a onálepkované informace.

Pokud by se prokázalo a zdokumentovalo: V době, kdy dostupné kapacity "zápasily" s občany v prvních zónách se kůrovec nerušeně vyvíjel tam, kde by zásah byl legální, byla by to pro píáristy rána.
Mezi lidmi (třeba členy Duhy, kteří se díky předběžnému opatření nesmí zapojit do blokád) je dost těch, kteří napadený strom, jaký se v běžném lese vždy kácí, poznají. Proč ho nezdokumentovat, s dvema svědky nevyfotit, fotku neoznačit před svědky datem a souřadnicemi?

Diskutuje tu "o právním státě" pár nicků, neschpných rozlišit politickou Stranu zelených, občanská sdružení jako Hnutí duha a třeba Ekologický právní servis. To je pak těžká diskuse, když jsou všichni v jednom pytli a je jim házeno na krk cokoliv od bouračky na silnici, přes ceny energií po politiky Evropských společenství nezměněné od dob dávno před našim vstupem.
Stránky EPS nejsou špatné: http://eps.cz/cz2293317tz/tiskove-zpravy/
09. 08. 2011 | 20:58

Naštvaný napsal(a):

"aktivním členem občanského sdružení Antikomplex,..." Aha, tak to jo.
09. 08. 2011 | 21:10

JF napsal(a):

ano, velmi výstižné. Zdá se, že dnešní šumavští nadlesní, původem jinak z obyčejných normalizačních poměrů, jsou jako obvykle v ráži - rozhodní zakročit proti brouku. Škoda jen, že je to poněkud na úkor nějakých norem (třeba status národního parku a nějakých bezzásahových zón). Ale oni jsou norma!!! Oni jsou výkvět národa !!!

No každopádně ty pojmy dobře zní a ten přednes a výraz. ;-))) "Bezzásahová zóna." Úderné a jednoznačné. Tak to má být!

Ne ještě že ty naše hochy máme. ;-)
09. 08. 2011 | 21:13

Zbyněk napsal(a):

Jedlo...
Nemáš pravdu a nemáš co rozhodovat, na Šumavu se mussí vrátit život, který jsme tam násilně vystěhováním přerušili. Opět musí býti vysazovány lesy, území dosídlována a některé lokality,jak to ani jinak býti nemůže vybaveny lyžařskými vleky a ubytovacími kapacitami,kterých je nedostatek.
09. 08. 2011 | 21:25

Analytik napsal(a):

Jedla, to je právě problém tohoto státu. Úředníci státní správy nechají kácet stromy načerno, jiní staví dálnici D8 bez zajištění nutných výjimek. Proč? Protože věří, že až bude dálnice stát a stromy ležet, tak povolení bude dodatečně vystaveno.
Kdo by si dovolil jednat proti zájmům "státu"?
Takže pro stát (a pár dalších příživníků se stranickou legitimací správné barvy) zákony neplatí! A pouze těchto pár stovek individuí tvrdí, že žijeme v právním státu!
Kdosi výše napsal, že o tom, kdo je v právu, tu rozhoduje soud. Ale zapomněl, že existují instance, přes něž některé kausy k soudu vůbec neproniknou a skončí pod kobercem.
Skutečně - právní stát jako ze škatulky!
09. 08. 2011 | 21:26

Zbyněk napsal(a):

Tato diskuse je již příliš dlouhá a řešení je v nedohlednu, tkže mám východisko.Všichni co chtějí míti prales, nechť utvoří družstvo, koupí ladem ležící pozemek a tam budou moci své sny realisovat.Nemusí se koupat, hubit vši a štěnice i rusi ať se cítí jako doma, prostě svoboda.Já jim to budu přát, nebudu protestovat jak oni činí, no prostě bude to žužo.
09. 08. 2011 | 21:41

Analytik napsal(a):

Zbyněk 21:41

A vy, odpůrci zeleně, si tu paseku, kde bývala Šumava, pěkně vybetonujte. Ať se Vám tam nerozšíří zase nějaký Bavorský brouk a nepoškodí ty nové sjezdovky a paneláky pro turisty!
09. 08. 2011 | 21:46

veverka napsal(a):

Zločinecká mafie ODS (a její pomocné satelity TOP a VV) složená z bývalých komunistů ,vexláků a estébáků (a několika bezvýznamných mediálních ksichtů) rozkradla už skoro vše v tomto státě.V Národním parku je plno dřeva na prodej a plno krásných míst ,kde by si tito parazité chtěli postavit sjezdovky,hotely a bordýlky,aby měli na svoje autíčka,vilky a děvky.Capo di tuti Klaus,největší ostuda tohoto národa,by už rád co nejdříve podepsal zrušení NP Šumava jednou ze svých ukradených propisek,aby tito vexláci získali další prostor pro své podnikání.Smutné je,že se opět ukazuje,že ČSSD není žádná alternativa,ale jen další dobře zamaskovaný pomocný tým těchto šméček.
09. 08. 2011 | 22:06

Al Jouda napsal(a):

Iluzi o právním státě jsem ztratil v okamžiku, když Ústavní soud souhlasil se zavedením poplatků ve zdravotnictví !!!!
09. 08. 2011 | 22:32

Občan Josef K. napsal(a):

Jezevče, ostatní jezevci zjevně po dobrodiní lesáků netouží, Vy byste asi zboural i Hradčana, před těmi sto lety, kdy byly v dezolátu. Všiml jsem si, že před nějakými desetiletími člověk dělal pořádek všude, kde to nevyhovovalo jeho představám, od té doby se nějaké to moře scvrklo, nějaká ta řeka občas zničí vše po nějakém tom dešti, a velkolány vodu nezadrží....a navíc jsem si všiml, že proti kácení a tomuto barbarskému vyřizování účtu se Šumavou stojí nejen ekologové ale i část lesníků. Pro jsou zubařky...a majitelé pil. Ale věřím v dobrý úmysl a předpokládám, že půjdete dobrovolně ty paseky zalesňovat a zadarmo.
09. 08. 2011 | 23:00

AC napsal(a):

Zápas o právní stát ani pořádně nezačal a už skončil.
Teď se pro změnu vede zápas o přežití. Že rozvrat nezažíváme na vlastní kůži neznamená, že neprobíhá.
To je samej pokrok, výzkum, inovace a já nevím co všechno, ale inteligence přinejlepším stagnuje. O historické paměti raději pomlčím. Nezaměstnanost přijde Evropu setsakramentsky draho - tohle by měla být priorita všech vlád, práce, pracovní příležitosti. Tady na blozích se diskutují jen samá zástupná témata. Ostatně jako i jinde. Pak se ovšem nedivme.
09. 08. 2011 | 23:13

nun napsal(a):

Autore, radíte, informujete, doporučujete... bohužel h*vno s tím! Mám také "Husákovi" děti, ale ti na rozdíl od vás, nekecají a dělají. Na to, aby jste takhle psal jste ještě cucám s mlýkem u brady. Až tu budou ohniště, spálené domy, ... potom ukaž co umíš.
09. 08. 2011 | 23:22

Spejbl07 napsal(a):

Analytik napsal(a):
Jedla, to je právě problém tohoto státu. Úředníci státní správy nechají kácet stromy načerno, jiní staví dálnici D8 bez zajištění nutných výjimek. Proč? Protože věří, že až bude dálnice stát a stromy ležet, tak povolení bude dodatečně vystaveno.
Kdo by si dovolil jednat proti zájmům "státu"?

Podobně to máme v Č. Budějovicích s Modrým mostem přes Malši. Nyní město dodatečně shání doklady k tomu, aby mohlo legalizovat povolení pro obousměrný provoz aut v klidové lokalitě. Občanské sdružení se dovolalo spravedlnosti u soudů. Ale nebude to nic platné. Všechna dodatečná povolení budou opatřena a most v klidové lokalitě znovu zprůjezdněn. Otázka času. Podobně jako v případě Šumavy - spousta spoluobčanů nadává na to, že jim občanské sdružení zablokovalo cestu autem přes most. Proč to bylo a zda to bylo právem málokoho zajímá. Boj za právní stát je spravedlivě trestán. Mám pocit, že demokracie v tomto státě už zajímá jen hrstku intelektuálů.
Když jsme u té Šumavy, Jihočeši by měli vědět, co je to hlubocká mafie (asi nejen Jihočeši). Také to, že hlubocká mafie má na Šumavě své zájmy. Dost možná celá akce dlouhodobě probíhá v její režii. Jsou v ní především členové ODS, ale chapadla sahají též do ČSSD, KDU a možná ještě jinam. Mluví se i o tom, že hlubocká mafie stojí za vznikem výzvy Zachraňme Šumavu. Ale to zastánci kácení nechtějí slyšet. I kdybych byl pro lesnické zásahy (nejsem), raději bych podporoval aktivisty, než tuneláře.
09. 08. 2011 | 23:47

Spejbl07 napsal(a):

Pokud by se prokázalo a zdokumentovalo: V době, kdy dostupné kapacity "zápasily" s občany v prvních zónách se kůrovec nerušeně vyvíjel tam, kde by zásah byl legální, byla by to pro píáristy rána.
Mezi lidmi (třeba členy Duhy, kteří se díky předběžnému opatření nesmí zapojit do blokád) je dost těch, kteří napadený strom, jaký se v běžném lese vždy kácí, poznají. Proč ho nezdokumentovat, s dvema svědky nevyfotit, fotku neoznačit před svědky datem a souřadnicemi?

Poznám ho taky a co bych pro boj s tuneláři neudělal...
09. 08. 2011 | 23:55

Spejbl07 napsal(a):

Za co bojují ekologové na Šumavě? Za zachování nepůvodního druhu jehličnanu, alpského kultivaru smrku ztepilého, který tvoří 53% šumavských porostů. Ten původní šumavský smrk přežívá jen v několika lokalitách.
Jedinou záchranou pro Šumavu je dosadba jiných dřevin než smrku ztepilého.

Je to trochu off-topic, ale přesto by to nemělo zůstat nezodpovězeno. Pan Gerd si neuvědomuje (nebo nechce?), že na Šumavě existují přirozené horské smrčiny, podmíněné klimatem v nejvyšších polohách, nikoliv lidskou výsadbou na místě smíšených lesů. A o tyto smrčiny právě jde. Že do nich po vichřico-kůrovcové kalamitě v 70. letech 19. století naletěl alpský smrk přivezený z nouze Schwarzenbergskými lesníky není tak podstatné. Les není tvořen pouze kultivarem stromu. Kromě toho i nepůvodní kultivar se časem přirozeným výběrem vhodnějších genotypů přizpůsobuje.
10. 08. 2011 | 00:07

jezevec napsal(a):

Občan Josef K.
Jsem venkovan, mám vlastní les a nejsem mladý plašan, který je plný ideálů a hledá smysl života v zachraňování pokaženého světa jako většina ekošmejdů. S tou svojí vírou napravit svět a předělat lidi kráčejí ve stopách komunistů.
Ano,sázet paseku je smysluplná práce, ale to většina těch revolučně naladěných ekopošuků nedělá.Ty se umí akorát přivázat ke stromu či ke komínu.
10. 08. 2011 | 00:51

Maximus napsal(a):

Myslím, že bychom měli nechat mluvit odborníky. Lékařům také nemluvíme do toho jak mají operovat, s matematiky nebo jadernými fyziky se také nepřeme, pilotovi dopravního letadla, se kterým letíme také neradíme atd.
Viz stanovisko odborníků, které najdete pod článkem:

"Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovce v Šumavském národním parku" kde se podepsali tito špičkoví odborníci:

Jménem jednotlivých pracovních týmů:
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí Centra pro výzkum biodiverzity
Ing. Jiří Danihelka, PhD., vedoucí prac. skupiny, Botanický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., vedoucí prac. skupiny, Entomologický ústav AV ČR
Doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D., vedoucí skupiny temperátní biodiverzity, BC AV ČR
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. , vedoucí prac. skupiny, Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., vedoucí prac. skupiny, Ústav biologie obratlovců
Doc. Mgr. David Storch, Ph.D., vedoucí prac. skupiny, Karlova univerzita
Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., vedoucí prac. skupiny, Masarykova univerzita
Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., vedoucí prac. skupiny PřF, Jihočeská univerzita

Na vědomí:
RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR
Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
PhDr. Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru péče o národní parky, MŽP
Janez Potočnik, the European Commissioner for the Environment (dodána anglická verze)

Je to velmi zajímavé čtení s leccos vysvětluje i laikům!
10. 08. 2011 | 01:17

Holubář napsal(a):

Zbyněk a Jezevec:
Ekomagory nepřesvědčíte, oni mají svou "svatou pravdu". Tu měli svazáci na stavbách mládeže taky. Dál mají společné ještě to, že byli jen nástroji v rukách jiných.
Já osobně mám z té současné Anglie nebývalou radost. Přivazováním ke stromům a nerespektováním rozhodnutí soudu a činnosti policie to začíná a rabováním pokračuje. My u nás máme jen obvyklé zpoždění. Čím to bude s pravdoláskaři a ekoteroristy končit tušíme už teď, ale nechceme si to přiznat.
Chybou je, že mocní jim svojí nenažraností jen dodávají munici pro idelologické přestřelky, zatím povětšině toliko verbální, ale ono přituhne, současné dění na Šumavě už to naznačuje.
Rada zkušeného: Do zlých časů se nezásobujte zlatem, jak dnes mnozí činí, ale nákupem střelných zbraní (dokud je to legální) a munice. Budete je potřebovat, uvidíte.
Doba, vymknuta z kloubů, už zase začíná šílet.
10. 08. 2011 | 06:17

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):

Pane autore !
To že se někdo upne k jakémusi novodobému náboženství"Trpění" za matičku přírodu
a přivazuje se jako dement ke stromům nebude asi rozhodovat o demokracii v našem státě !Ostatně byl bych nerad ,aby si toto jacísi "ochranáři"ochránci a milovníci čehokoliv přivlastňovali.
Přivlastňovat si rozhodující posuzování o demokracii ,či nedemokracii je mírně řečeno - silná nadsázka.Jste jako aktivisté ,(čehokoliv),jen jednou z mnoha součástí tohoto státu.
10. 08. 2011 | 07:08

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):

Jo ! Ještě abych nezapoměl..
Prosím ctěné čtenáře tohoto blábolu, prohlédněte si prosím pozorně foto autorovo..
Takové xichty nebrali do partaje ani komunisti-ASI VĚDĚLI PROČ!
10. 08. 2011 | 07:14

nun napsal(a):

Na rok 2012 je plánovaný pochod za blahoslavení Breivika do časového období před svým činem. Ten ať si třeba pochodem připomenou homosexuálové! Breivik byl do doby zatemnění mozku bojovník proti multikulti.
10. 08. 2011 | 07:24

Inci napsal(a):

Přátelé ... lidskej život je děsně krátkej ...

Když nám Bursík sežere Šumavu , už ji mnohej z nás zelenou nespatří ...

... všechno je to od samého začátku šaškárna vyvolaná SZ nemající jinou možnost jak se zviditelnit ...
10. 08. 2011 | 07:48

Občan napsal(a):

Autore,

stačil mi druhý odstaveček Vašeho článku a přestal jsem číst. Až dospějete, třeba jednou pochopíte proč.
Laskavě se věnujte svým milovaným sudeťákům a přírodu nechte těm, kterým na ní opravdu záleží.
10. 08. 2011 | 07:57

Bunny napsal(a):

to Občan:
Nakonec se každý postaví ke svým, vy jak vidím k nunovi, co píše "mlýko" a jeho děti tvrdě makají (podle otěckova projevu asi někde podávají cihly na stavbě), a vedle strejdy Holubáře, který už se těší na příchod vůdce, jež zavede pořádek a srovná ty, jež by rušili jeho kruhy a klidný důchod.
10. 08. 2011 | 08:29

Občan napsal(a):

Zbyněk napsal(a):
"Tato diskuse je již příliš dlouhá a řešení je v nedohlednu, tkže mám východisko.Všichni co chtějí míti prales, nechť utvoří družstvo, koupí ladem ležící pozemek a tam budou moci své sny realisovat.Nemusí se koupat, hubit vši a štěnice i rusi ať se cítí jako doma, prostě svoboda.Já jim to budu přát, nebudu protestovat jak oni činí, no prostě bude to žužo. 09. 08. 2011 | 21:41"

No fuj! Vy byste po nich chtěl, aby PRACOVALI??? Aby si vlastníme rukama postvili chýši a něco pěstovali ku obživě? Či snad les vlastníma rukam sázeli? Fujfujfuj, styďte se :o))
10. 08. 2011 | 08:42

Ives napsal(a):

Autor vědomě lže! Zona Ptačí potok není v bezzásahové zoně. Byla z ní vyjmuta a jádro sporu je POUZE v tom, že ekologové s tím nesouhlasí!A k požadavku posouzení vlivu na NATURU, větší pitomost jsem neslyšel. Tady úřední lejstro nerespektuje člověk, natož kůrovec. To si autor myslí, že brouk s výletem počká na dokončení úředního kolečka včetně lhůty na odvolání? Tento blog je přesně výsledkem toho, že do Šumavy mluví každý teatrolog, politolog a ostatní -ogové. Držte se svých Sudetských Němců, to vám jde lépe.
10. 08. 2011 | 08:59

Cech napsal(a):

Málem jsem se začal obávat,že se nedoberu komu vlastně vadí pan Stránský a ejhle je to tady.
Pan Stránský je trnem v oku občanskému sdružení Antikomplex.

Ne že jsem z pana Stránského celý odvázaný, protože definice pana Spurného:
"Jde dokonce o víc než o spor ekologů a dalších odborníků se zdravým selským rozumem turisty Stráského. Krom přírody jde totiž především o právní stát. Jeho pravidla porušuje vysoký státní úředník exhumovaný z politického záhrobí vládou, které má tato pravidla naopak střežit".
Tato definice exhumovaného úředníka je platná.

Podstata oné nenávisti bohužel je v tom, že "nadzisky" které urve pan Stránský, potečou do modré a né do zelené kasičky.
10. 08. 2011 | 09:02

Divobyj napsal(a):

Místo těch všech keců by mne zajímalo,zda je záruka,že nálety jsou vůči kůrovci opravdu odolné,popřípadě,zda tam někdo vysazuje takové druhy stromů,které jsou pro Šumavu opravdu původní.
Vypadá to,že se to na Šumavě začíná hemžit všelijakými lidmi.Od dřevorubců,přes aktivisty,policisty,domorodce a exhumované politiky.Dejte všem do jedné ruky rýč a do druhé sazenice dubů,buků a pod.! Garantuji Vám,že bude velmi brzy po problému a Šumava bude opět liduprázdná!
10. 08. 2011 | 09:04

Ives napsal(a):

Divobyj: Nálety nejsou odolné, jde zase a jen o smrk. Jen kůrovec díky různověkosti náletu nebude tak vidět, protože napadá stromy v určitém věkovém rozpětí. Laicky řečeno, naředí se na plochu. Nebude to les telegrafních sloupů, ale les s telegrafním sloupem tu a tam. Což samo o sobě není problém. Problém je jeho přelet při vyrojení a napadání hospodářských (jednověkých)lesů. Proto je v druhýchz zonách omožněno dělat probírky a dřevo loupat a nechat ležet. V tom je celý spor, protože Ptačí potok byl dříve I.zona bez zásahů, ale byl převeden do II. A to jaksi ekologové neuznávají, domnívají se, že je to protiprávní.
10. 08. 2011 | 09:18

Petr napsal(a):

I podle Vás, žijícího ve velkoměstě v přepychu, jsou lidé žijící a dřoucí na Šumavě, obyčejní hlupáci bez rozumu.
10. 08. 2011 | 09:19

Analytik napsal(a):

Ives 08:59
Ono s těmi zónami je to tak - když politik potřebuje v národním parku mýtinu třeba pro supermarket, tak potřebnou plochu jednoduše vyjme z prvního pásma a zařadí si ji podle potřeby. A už můžou lítat třísky!
Podobné je to i se zákony. Když zákon nevyhovuje určité politické straně, prostě ho změní nebo zruší a většinou ve sněmovně tu změnu proválcuje. Podobné procesy právě probíhají.
A pokud jde o Vámi kritizované mluvení o situaci na Šumavě, horší je, když nějaký filosof a teatrolog ne mluví, ale přímo řídí péči o národní park!
A ještě si myslí, že jako turista tomu rozumí lépe, než výše jmenovaní akademici z oboru (viz Maximus 01:17).
10. 08. 2011 | 09:22

Jihočech napsal(a):

Pro všechny zanícené podporovatele kácení na Šumavě:
Nynější ředitel parku Jan Stráský byl několik let ředitelem krajského úřadu Jihočeského kraje. Politiku Jihočeského kraje má od samého začátku plně v režii tzv. hlubocká mafie (jak již naznačil Spejbl07). Její kápo, vlivný člen ODS, podnikatel Pavel Dlouhý, si říká "kníže z Hluboké". Za komunistů se údajně živil jako vekslák. Členové tohoto gangu jsou napojení především na ODS, ale kolaboruje též ČSSD (viz politika jihočeského hejtmana Zimoly)a některé menší subjekty. Známou mediální tváří je senátor Jirsa. Členové gangu mají pozemky na lukrativních místech na Šumavě, sám Dlouhý je dle Ekonomu vlastníkem dřevařské firmy Lesy Hluboká.
Není vůbec s podivem, že do čela parku instalovali právě Stráského. Je naopak dost pravděpodobné, že ministr Chalupa dostal rozkaz shora, aby tak učinil. Nyní se do toho nemůže vměšovat, ani kdyby chtěl, protože by ho mocnější vyměnili.
Uvědomte si, milí káceči, komu chcete sloužit. Radši kůrovce, než prachy pro hlubockou mafii. To by mohlo napadnout i Vás, Občane, i Vás, Ivesi a další též. Že ti aktivisté, kteří Vám tak pijí krev, paradoxně v něčem bojují i za Vás. Pokud tedy nejste voliči ODS.
10. 08. 2011 | 09:28

Jihočech napsal(a):

Ostatně, chápete, proč zřejmě Karel Schwarzenberg protestuje proti kácení? Jeho rod vlastnil Hlubokou a okolí on se dnes nemůže dívat na to, co se tady děje. Asi dobře ví, čí záměry se mají na Šumavě realizovat a k tomu nemůže mlčet.
10. 08. 2011 | 09:31

šlapka napsal(a):

Maximus
Ten Konvička - to je ten , co zde propagoval svůj vynález - přístroj zvaný " deislamizátor" ? :(

Martin Konvička napsal(a):
Deislamizace jednoho muslima trvá přibližně 12 hodin. Metodě se někdy říká "radikální přestavba hlubinných imprintů",
Tu metodu svého času znali špioni a stratégové východního i západního bloku. Opakovaně vyzkoušeno laboratorně i v poloprovozu. Pro většinu účastníků je příjemná, výsledkem jsou takoví trochu buddhisti.
----------
Ale :
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/kurovci-se-na-sumave-dari-diky-plosne-vysadbe-tvrdi-entomolog--931255
:)))
Neboli když se švec drží svého kpyta... :)
--------------------
Ze zprávy :
"...S tímto ohledem je nutné posuzovat management NP Šumava, který je celý navíc
územím patřícím do sítě Natura 2000. Rámcový management odpovídající současným
poznatkům vědy, byl uveden výše a velice trefně jej popsal prof. Prach28: zasahovat proti kůrovci by se důsledně mělo na okrajích národního parku tak, aby se omezilo šíření kůrovce do čistě hospodářských lesů v okolí; ve vlastním národním parku by se mělo zasahovat jen velmi uvážlivě a v jeho nejcennějších částech, zvláště v oblasti přirozeného výskytu smrčin, prakticky vůbec. Pokud bude použit takový management, zůstane Šumava národním parkem.
Pokud bude použit management dle „Návrhu”, stane se ze Šumavského národního parku
hospodářský, ochranářsky nezajímavý les.
Dojde-li k barbarskému ničení unikátních ekosystémů horských smrčin, chráněných
nejen zákony ČR, ale i celoevropskou sítí Natura 2000, bude povinností nás – vědců –důsledně monitorovat následky těchto nezodpovědných laických zásahů a naše výsledky publikovat v mezinárodních časopisech.
To, jak se k přírodě budeme chovat dnes, bude mít zásadní význam pro přežití velkého množství druhů, společenstev a neporušených přírodních území. I podle toho nás jednou budou soudit naši potomci.
--------------------------------
Pokud státní úředník pohrdá právním státem a v tomto rámci i koná, měl by být přísně potrestán.
Pokud je to úředník ve vysoké funkci - mšl by být potrestán exemplárně.

Tečka.
10. 08. 2011 | 09:35

Ives napsal(a):

Analytik, Jihočech, autor blogu: Aha, takže stokrát opakovaná smyšlenka se stává pravdou. Prostě p. Stráský jen tak ráno, po umytí,se může podívat se z okna a říci si:"Ejhle, tu by byla krásná sjezdovka pro Vaška". A hned mění plán zonace a volá Dlouhému na Hlubokou že má pro něj job:-). Nějaká lepší by tam nebyla? Tomu se dá věřit asi stejně jako tomu, že Sudětští Němci byli přesvědčení demokraté a rozhodně nechtěli rozpad země, ve které staletí žili. Proto také nehlasovali z 98% pro Sudetoněmeckou stranu p. Henleina ve volbách, že.
10. 08. 2011 | 09:36

Jihočech napsal(a):

Petr napsal(a):

I podle Vás, žijícího ve velkoměstě v přepychu, jsou lidé žijící a dřoucí na Šumavě, obyčejní hlupáci bez rozumu.

Vy máte dost idealizovanou představu o venkovském lidu! Víte, že Modrava je nejbohatší obcí v České republice? Je tam přihlášen Bakala. Obcím v národním parku plynou nemalé peníze z dotací, na které přispíváte z daní i Vy, dokonce též lidé v jiných státech Unie. Co by za to daly obce v chudších regionech mimo park? Pracovních příležitostí tam mnoho není, ale jestli chcete vidět bídu, musíte jinam.
Jinak podle toho, jak se lidé z Modravy chovají, bych na to na vyspělé jedince neviděl. Vytloukají okna chalupářům, kteří s nimi nesouhlasí, prořezávají pneumatiky aut a vůbec se chovají hulvátsky. Přitom, jak jsem psal výše, s velkou pravděpodobností slouží hlubocké mafii. V lepším případě nevědomě, v horším případě za prachy.
10. 08. 2011 | 09:38

Analytik napsal(a):

Ives 09:36
Konečně Ti secvaklo!
10. 08. 2011 | 09:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Karel Schwarzenberg je předsedou strany, která dosadila ministra, který zase dosadil Stráského. On jen hezky populisticky promluvil. Zkuste přemýšlet.
10. 08. 2011 | 09:41

Jihočech napsal(a):

Ives napsal(a):

Analytik, Jihočech, autor blogu: Aha, takže stokrát opakovaná smyšlenka se stává pravdou. Prostě p. Stráský jen tak ráno, po umytí,se může podívat se z okna a říci si:"Ejhle, tu by byla krásná sjezdovka pro Vaška". A hned mění plán zonace a volá Dlouhému na Hlubokou že má pro něj job:-). Nějaká lepší by tam nebyla? Tomu se dá věřit asi stejně jako tomu, že Sudětští Němci byli přesvědčení demokraté a rozhodně nechtěli rozpad země, ve které staletí žili. Proto také nehlasovali z 98% pro Sudetoněmeckou stranu p. Henleina ve volbách, že.

Prosímvás, co tím chcete říct? Kdybyste Vy měl nějaký záměr, neměl byste ho předem promyšlený? Vstal byste, umyl byste se, a zjistil, co vlastně chcete?!
Ve vztahu k Vám se mi vybavuje kniha německého sociologa Ulricha Becka "Riziková společnost". jedním z hlavních rysů současné společnosti je podle autora fakt, že občan je "obětí i komplicem moci zároveň". Nevím, nakolik se cítíte jako oběť, ale komplice možná děláte dobře.
10. 08. 2011 | 09:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Ta bohatá a kevtoucí Modrava Vám nějak leží v žaludku. Lepší by tam byly nějaké ty trosky.

Zapomněl jste napsat, že aktivisté již zranili policistu.

"Přitom, jak jsem psal výše, s velkou pravděpodobností slouží hlubocké mafii." Hezká spekulace. A doklady? Mimochodem i o představiteli Duhy Bláhovi se spekuluje, že pracuje pro dřevaře, ale pro jiné. Inu, těžařů hodně a Šumava malá.
10. 08. 2011 | 09:46

Ives napsal(a):

Jihočech: K p. Schwarzenbergovi jen jedno. Když nebyl ministrem koaliční strany tak v jednom rozhovoru řekl, že to co se děje na Šumavě by nikdy jeho předkové nedopustili a že je znepokojen. No a nyní mluví jinak. Závěr ať si udělá každý sám...
10. 08. 2011 | 09:46

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Karel Schwarzenberg je předsedou strany, která dosadila ministra, který zase dosadil Stráského. On jen hezky populisticky promluvil. Zkuste přemýšlet.

Ministr Chalupa není členem TOP 09. Sdílí ovšem vládní koalici s ODS. Nevylučuji, že by to mohl být populismus (i když, zrovna Schwarzenberg nemá zapotřebí honit popularitu). Nicméně kdyby chtěl zabránit kácení, potažmo zřejmě aktivitám hlubocké mafie, je na to malý pán. Může tak nanejvýš veřejně promluvit, to je vše.
10. 08. 2011 | 09:48

Ives napsal(a):

Jihočechu, jste Jihočech? P.kníže je z orlické, ne hlubocké větve, Hluboká patřila stejně jako Krumlov jeho příbuznému. K vašemu dotazu: Omluvám za to, že jste nepochopil ironii. Jen jsem chtěl naznačit, že nemám rád spiklenecké teorie a připadají mi přitažené za vlasy, mírně řečeno.
10. 08. 2011 | 09:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Ives:

Jenže teď se nám Karel Schwarzenberg hodí do PR krámku a tak šup sem s ním.
10. 08. 2011 | 09:52

Občan napsal(a):

To Ives:

No, Kódlovi předkové to nejen dopustili, ale dokonce aktivně zavinili právě vysázením cizích smrkových UMĚLE VYPĚSTOVANÝCH monokultur. A čísi kecy o tom, jak jim, chudáčkům, nic jiného nezbylo a museli dovézt zrovna ten alpský kultivar, jsou skutečně směšné.
Takže Kódl může tak leda mlčet; což bohužel nečiní. A čím je na tom intelektuálně hůř, tím víc mluví...
10. 08. 2011 | 09:53

Stařeček napsal(a):

vážený autore, u nás na jihu Moravy jsou smíšené lesy s nádhernými stromy a bez kůrovce se tu obejdeme. Chcete-li mít na Šumavě a jinde zdravé lesy, vykácejte stromy s kůrovcem, aktivistům přidělte motyky a sazenice listnáčů, volejte na ně zeleným nahoru. Příští rok je pozvěte zase, dejte jim kosáky (pro pražáky-srpy), ať sazenice uvolní od trávy. Takto pokračujte, dokud se stromky řádně neuchytí. Pak až aktivisté uvidí smysluplnost své práce, možná něco pochopí. Dále už může následovat zákaz veškeré těžby a čekání, kdy se z tohoto lesa stane zdravý prales. Přijděte se vážený autore podívat k nám na moravskou stranu Velké Javoriny.
10. 08. 2011 | 09:56

Občan napsal(a):

To Jihočech:

Prosím Vás, a jak se Kalouskovi, Schwarzenbergovi a Taliánovi s Bakalou povedlo ukecat breberáka, aby žral konkrétní stromy? Nebo myslíte, že ti vypitci a geronti pobíhají po Šumavě s krabičkami hmyzounů po kapsách a vysazují je na stromy?
10. 08. 2011 | 09:57

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Ta bohatá a kevtoucí Modrava Vám nějak leží v žaludku. Lepší by tam byly nějaké ty trosky.

Zapomněl jste napsat, že aktivisté již zranili policistu.

"Přitom, jak jsem psal výše, s velkou pravděpodobností slouží hlubocké mafii." Hezká spekulace. A doklady? Mimochodem i o představiteli Duhy Bláhovi se spekuluje, že pracuje pro dřevaře, ale pro jiné. Inu, těžařů hodně a Šumava malá.

Mě spíš leží v žaludku to, že se o nich píše jako o nějakých chudácích. Lidé z různých koutů ČR by s nimi možná rádi měnili (třeba ze severních Čech, z Osoblažska a pod.). Samozřejmě jsou to spekulace. Jak sám jistě víte, když jde o velké ryby, je vše důkladně ošetřeno, aby se nic nedalo dokázat. Mnozí politici, kteří se nám tu ve státě vystřídali, už by ve skutečném právním státě museli sedět. Jenomže čí je policie a čí je justice? Ale to už tu někdo řekl. Dělejte, jak chcete. Spekulovat můžeme donekonečna. Raději budu podporovat nekácení, protože dobře vím, že se les obnoví. V tom mě nikdo za nos vodit nemůže.
10. 08. 2011 | 09:59

Petr z Tábora napsal(a):

Ekoteroristé mařili opatření správy NP proti kůrovci. Zamezit dalšímu množení kůrovce v dané lokalitě bylo dáno jejím zařazením v zásahové zóně a vlastně i předběžným opatřením soudu proti Duze. Nemluvě o stanovisku samospávy dotčených obcí a vedení krajů.
Ano, vedl se i zápas o právní stát, byly snahy o znejistění zasahující policie. Jsem rád, že to dobře dopadlo - cílů bylo dosaženo a nikdo z porušovatelů zákona nebyl díky policii zraněn.
10. 08. 2011 | 10:04

Jihočech napsal(a):

to Ives:
Víte, odkud konkrétně pocházel který člen šlechtického rodu není podstatné. Asi se shodneme na tom, že ani vliv Karla Schwarzenberga na současnou situaci není podstatný.

Já též spiklenecké teorie nehltám. Nicméně podle toho, co se mnou podezíraní politici snaží o Šumavě namluvit lidem, i s určitou znalostí místního politického terénu mám vážné podezření, že to organizovaná akce je. Proto se od kácení raději distancuji.

Občan: nenapadlo Vás, že boj proti kůrovci může být vynikající záminkou pro kácení v národním parku?
10. 08. 2011 | 10:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Chudáci to nejsou. Stali se ale obětí podvodu ekologů. Když vznikla NP, tak se jim slibovalo, že bude zachován ráz krajiny, bude se dbát na jejich názor, atd. Nikdo jim neřekl, že budou žít v laboratorní zkumavce sukcese, že budou muset přijmout "sucholes", že o nich aktivisté budou psát jako o vyptalancích, kteří si neumí představit jiný les než zelený atd.
10. 08. 2011 | 10:08

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Nenapdlo Vás, že "ochrana" NP může vést k přemnožení kůrovce, za které se schová ta těžba?
10. 08. 2011 | 10:09

Ives napsal(a):

Občane, jeho předci neměli jinou možnost. Po r.1870 trvalo 6 let, než zlikvidovali následky orkánu. Následná kůrovcová kalamita je donutila vykácet stojící porosty a masivně zalesňovat. Zvolili rychle dorůstající, ale nevhodný poddruh smrku. Zvolili nejlepší řešení ze samých špatných. Za to bych je nevinil.
Jihočech:Ale je to podstatné, jeho vztah ke Hluboké není takový, jak píšete. Nezlobte se, nekandidoval jste náhodou v nějakých komunálních volbách? Vaše zatrpklost k jihočeským politikům je zřejmá. Co vám provedli?
10. 08. 2011 | 10:16

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Chudáci to nejsou. Stali se ale obětí podvodu ekologů. Když vznikla NP, tak se jim slibovalo, že bude zachován ráz krajiny, bude se dbát na jejich názor, atd. Nikdo jim neřekl, že budou žít v laboratorní zkumavce sukcese, že budou muset přijmout "sucholes", že o nich aktivisté budou psát jako o vyptalancích, kteří si neumí představit jiný les než zelený atd.

Víte, starostové šumavských obcí vytrvale blokují změnu zonace parku. Ta změna už měla nastat dávno. Vznikl by menší počet relativně prostorných bezzásahových zón, důsledně opatřených nárazníkovými pásmy. Díky tomu by kůrovec mohl být mnohem více pod kontrolou, třebaže by se proti němu v prvních zónách nezasahovalo. Můžeme se dohadovat o tom, k čemu je kůrovec záminkou, klidně donekonečna. Tohle je další úhel pohledu.
Můžete buď důsledně zachovávat ráz krajiny (a pak mít řekněme přírodní park nebo CHKO), nebo chránit přírodu jako takovou. Pokud není společenská a politická vůle k ochraně přírody jako takové, je třeba zrušit národní park. Pak bychom se nemuseli o ničem dohadovat.
10. 08. 2011 | 10:17

Jihočech napsal(a):

Ives napsal(a):

Jihočech:Ale je to podstatné, jeho vztah ke Hluboké není takový, jak píšete. Nezlobte se, nekandidoval jste náhodou v nějakých komunálních volbách? Vaše zatrpklost k jihočeským politikům je zřejmá. Co vám provedli?

Ne, nejsem politik. Jako volič jsem skutečně zatrpklý ze zdejších nedemokratických poměrů. Starosta Budějovic také není žádný dárek, ale sáhl mafii na jejich člověka (tajemníka magistrátu). Tak letěl (i když, po volbách je tam znovu). Volby v Budějovicích jasně vyhrálo jeho narychlo svolané sdružení, protože místní už měli hlubocké mafie až pokrk. Ovšem, že by si polepšili...Sorry, trochu off topic.
10. 08. 2011 | 10:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Cituji:"starostové šumavských obcí vytrvale blokují změnu zonace parku." Tak tohle je hodně zavádějící a skoro až lež.

NP Šumava zvnikl s cílem důsledně zachovávat ráz krajiny. Je to v nařízení vlády vydané ke vzniku NP Šumava.
10. 08. 2011 | 10:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Cituji: "Volby v Budějovicích jasně vyhrálo jeho narychlo svolané sdružení, protože místní už měli hlubocké mafie až pokrk." ....a tak skočili na další vydání téhož v jiném obalu :)
10. 08. 2011 | 10:26

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Cituji:"starostové šumavských obcí vytrvale blokují změnu zonace parku." Tak tohle je hodně zavádějící a skoro až lež.

NP Šumava zvnikl s cílem důsledně zachovávat ráz krajiny. Je to v nařízení vlády vydané ke vzniku NP Šumava.

Podle mě bylo předloženo několik návrhů, které byly vždy smeteny ze stolu. Co o tom víte Vy?
Myslím, že zachování krajinného rázu není zdaleka jediným cílem, který je v nařízení vlády uveden. Ale to Vy přece víte, jen to sem asi nechcete zkopírovat celé.
10. 08. 2011 | 10:27

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Cituji: "Volby v Budějovicích jasně vyhrálo jeho narychlo svolané sdružení, protože místní už měli hlubocké mafie až pokrk." ....a tak skočili na další vydání téhož v jiném obalu :)

Ano, vždyť podobně je to i na státní úrovni s TOP 09 a VV.
10. 08. 2011 | 10:29

Jihočech napsal(a):

Vážení, kdo jste též jihočeši, to propojení Stráského na krajskou politiku Vás vůbec neznepokojuje? Nebo jste toho názoru, že krajská politika nepodléhá vlivům z Hluboké?
10. 08. 2011 | 10:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:
Už jsem to sem vložil několikrát. Stejně jako jsem uvedl, že výklad tohoto dokumentu ekology se již několikrát účelově změnil.
10. 08. 2011 | 10:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Mě k tomu ještě znepokojuje Duha, která tolerovala předchozímu řediteli Krejčímu to, co nyní tak vehementně kritizuje.
10. 08. 2011 | 10:36

Jihočech napsal(a):

Petr z Tábora napsal(a):

Ekoteroristé mařili opatření správy NP proti kůrovci. Zamezit dalšímu množení kůrovce v dané lokalitě bylo dáno jejím zařazením v zásahové zóně a vlastně i předběžným opatřením soudu proti Duze. Nemluvě o stanovisku samospávy dotčených obcí a vedení krajů.
Ano, vedl se i zápas o právní stát, byly snahy o znejistění zasahující policie. Jsem rád, že to dobře dopadlo - cílů bylo dosaženo a nikdo z porušovatelů zákona nebyl díky policii zraněn.

Pane Petře, já nejsem aktivista z blokády. Ale první, kdo nerespektoval zákon, byl Stráský. Teprve když byl upozorněn na to, že potřebuje mít různá povolení, začal je dodatečně shánět. Autor blogu napsal zcela správně, že tyto "zdržovací" mechanismy právního státu slouží jako pojistka k tomu, že jako první proběhne solidní debata, a nikoliv hned ta kontroverzní akce.
10. 08. 2011 | 10:38

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:
Už jsem to sem vložil několikrát. Stejně jako jsem uvedl, že výklad tohoto dokumentu ekology se již několikrát účelově změnil.

Podle mého skromného názoru je ochrana krajinného rázu jediné, co v tomto dokumentu podporuje kácení. Ostatní body jsou dost jasně pro nekácení.
10. 08. 2011 | 10:40

Občan napsal(a):

To Jihočech:

Mne to spíš napadlo právě v souvislosti s "obranou proti kácení". Zvlášť, když jsou I. zónky rozmístěny tak, jak jsou.
A co se Schwarzenberga a jeho vztahů k různým nemovitostem v Jižních Čechách týče - tam bych byl velice opatrný. Tuhle jsem koukal do nějakého sudetoněmeckého plátku a tam citují Kódla, který se nechal slyšet, že by proti zrušení prezidentských dekretů nebyl.
A kdyby už se rušily dekrety, tak by se také mohl zrušit "Lex Schwarzenberg" a Karlik by si mohl přidat do majetku pár dalších zajímavých chalup. Dost by se mu to hodilo, protože v Rakousku dluží, kam se podívá.

A mladej Spurnej je to samý v bleděmodrým. Jeho oblíbenci jsou Mašínové a sudeťáci a jakmile se něco takového začne montovat do Šumavy, dost zpozorním.
10. 08. 2011 | 10:41

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Mě k tomu ještě znepokojuje Duha, která tolerovala předchozímu řediteli Krejčímu to, co nyní tak vehementně kritizuje.

Přece víte, že lokalita Ptačí potok byla navrácena do druhé zóny až ministrem Chalupou. Předtím byla zařazena do zóny první, což mělo být součástí té změny zonace. Je to trochu nešťastné, že se vede spor o území druhé zóny. Jenomže ta druhá zóna zde byla vytyčena dost účelově, dost by mě zajímalo proč.
10. 08. 2011 | 10:47

Jihočech napsal(a):

Občan napsal(a):

To Jihočech:

Mne to spíš napadlo právě v souvislosti s "obranou proti kácení". Zvlášť, když jsou I. zónky rozmístěny tak, jak jsou.

První zónky jsou roztříštěné nikoliv z vůle ekologů. Tuto zonaci zavedl ředitel Žlábek. Pokud je mi známo, vědci i aktivisté jsou pro změnu zonace, která bude znamenat scelení prvních zón a vytvoření účinnějších nárazníků proti šíření kůrovce. Tak proč to není?
10. 08. 2011 | 10:50

hovorka11 napsal(a):

Matěj Spurný:
Velmi dobře jste to popsal.
Došel jsem k obdobnému závěru, že jde o politiku a snahu o likvidaci národního parku.
Stačí si pouze ověřovat existující skutečnosti.

1)Překvapivě rychlé obnově lesa pod uschlými stromy, které stíní a chrání mladé smrčiny a dodá i dalším smrkům živné a mokré prostředípro vývoj dalších.

2)Překvapivě tvrdý odpor klausovsko- stráských aktivit k přiznání skutečnosti, že darwinova teorie přirozeného výběru se potvrzuje v praxi právě velmi zřetelně na Šumavě.

3)Kalamita kůrovce je průvodní jev průmyslových lesů a byla a bude nadále vznikat. Kalamita velkého rozsahu se netýká konkurenčně vyrostlých lesů, kde nemá a nemůže mít podmínky.
Ať si "hospodáři" chrání svoje průmyslové lesy od neustálých
útoků kůrovce a nepletou do toho zákonem chráněná pásma kvůli sjezdovkám a kupčení s dřevem "na stojato".

Zajímavé je, že nejdou po nechráněných oblastech s požerem kůrovce tolik, jako po chráněných oblastech, kde musí pspíchat, aby toho kůrovce ještě stihli, než zaroste zdravým lesem.
10. 08. 2011 | 10:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

V rozporu s Vaším soukromým názor jsem výroky ekologů z let 1991 - 3.

Ale první, kdo nerespektoval zákon, byl Stráský. - Ale jděte, to samé kácení provozoval již Krejčí.

Ano, udělal to Žlábek, protože ekologové jen debatili, rozumovali a tak nějak předkládali rozdílné návrhy atd.
10. 08. 2011 | 10:56

Jihočech napsal(a):

hovorka11 napsal(a):

1)Překvapivě rychlé obnově lesa pod uschlými stromy, které stíní a chrání mladé smrčiny a dodá i dalším smrkům živné a mokré prostředípro vývoj dalších.
2)Překvapivě tvrdý odpor klausovsko- stráských aktivit k přiznání skutečnosti, že darwinova teorie přirozeného výběru se potvrzuje v praxi právě velmi zřetelně na Šumavě.
3)Kalamita kůrovce je průvodní jev průmyslových lesů a byla a bude nadále vznikat. Kalamita velkého rozsahu se netýká konkurenčně vyrostlých lesů, kde nemá a nemůže mít podmínky.
Ať si "hospodáři" chrání svoje průmyslové lesy od neustálých
útoků kůrovce a nepletou do toho zákonem chráněná pásma kvůli sjezdovkám a kupčení s dřevem "na stojato".

Zajímavé je, že nejdou po nechráněných oblastech s požerem kůrovce tolik, jako po chráněných oblastech, kde musí pspíchat, aby toho kůrovce ještě stihli, než zaroste zdravým lesem.

Ad1) Kdo se trochu vyzná v přírodě, pro toho by rychlá obnova neměla být vlastně žádné překvapení. Myslím, že vědce to vůbec nepřekvapuje. Ale mnozí politici by ty stromky asi rádi vykopali, protože jim překážejí.
Ad2)V něčem chtějí laissez faire a v něčem tvrdou regulaci. je vidět, že berou to, co se jim zrovna hodí. Kdyby byli důsledně neoliberální jako v ekonomické teorii, museli by protestovat proti kácení.
Ad3) Kalamity vznikají i v přírodních smrčinách.

To sdělení v posledním odstavci mi připadá podstatné. Tady se pořád tepe do Krejčího, že kácel jako ďas. Jenomže kdyby to nedělal, kůrovec by se zřejmě namnožil ještě víc a pak by objem těžeb byl násobně větší. Proto, že právě probíhala kůrovcová gradace po orkánu Kyril. Je strašně snadné se do toho neustále navážet. Teď se naopak nabízí příležitost zanedbávat kácení v druhých zónách. Pak se ukáže graf o tom, že těžba klesla. Kůrovec se namnoží ještě víc, napadne další stromy a následná těžba se zdůvodní šířením z bezzásahových zón. I tento scénář je možný, byť je to spekulace. Politika je špinavá hra.
10. 08. 2011 | 11:09

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

V rozporu s Vaším soukromým názor jsem výroky ekologů z let 1991 - 3.

Já jsem to nesledoval a je mi to celkem jedno. V letech 1991-3 podle mě některé věci nebyly známé. Stejně ekologům, jako odborníkům na zdravou výživu nebo finanční trhy.

Ano, udělal to Žlábek, protože ekologové jen debatili, rozumovali a tak nějak předkládali rozdílné návrhy atd.

Já jsem u toho nebyl a Vy zřejmě také ne. Takže těžko hodnotit. Pan Žlábek byl v té době ředitelem a nese za ten stav odpovědnost. Samozřejmě, také nemusel vědět, co taková zonace přinese za problémy.
10. 08. 2011 | 11:13

Jihočech napsal(a):

Vynikající článek. Kupodivu jej napsal politik a nikoliv zelený. http://www.denikreferendum.cz/clanek/11289-za-sumavu-zelenejsi
10. 08. 2011 | 11:23

vlastík parkán napsal(a):

To Jihočech. Máte můj obdiv,jak dokážete debatovat i s lidmi,kteří o tom vědí s prominutím h....! Nejste Vy učitel na zvláštní škole? Jste vzácný člověk !
10. 08. 2011 | 11:33

jonáš napsal(a):

No udělal to Žlábek, protože předchozí zonace měla dvojnásobnej rozsah první zóny, která byla navíc daleko kompaktnější. Že by "ekologové jen debatili, rozumovali a tak nějak předkládali rozdílné návrhy" jsem si nějak nevšim, jen že to rozžlábkování od začátku kritizovali. Ani že by předkládaly nějaký rozdílný návrhy, možná právě proto že lepší zonace tam byla už od založení parku .. jo jo, maj ty lidi ale s pamětí problémy ;-)
10. 08. 2011 | 11:45

jonáš napsal(a):

A samozřejmě není pravda že by se kolem zón nic nedělo. Jeden rozumnej návrh z roku 2005 jako seriozní pokus o změnu zonace po Žlábkově (1995) rozdrobení a zmenšení prvních zón zablokovaly obce a dneska prosazuje kraj lunapark s převahem třetí zóny. To je pak lepší NP zrušit a vrátit se k CHKO s několika vloženejma rezervacema (kam se pak nebude smět ani šlápnout).
http://lesprace.silvarium.cz/content/view/181/15/
http://zpravy.idnes.cz/o-sumavu-vznikl-novy-spor-jihocesi-ji-chteji-zpristupnit-developerum-1zv-/domaci.aspx?c=A110523_212757_domaci_vel
10. 08. 2011 | 12:14

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Mají, protože tzv. skutečně ty své návrhy stále mění a nejsou se chopni dohodnout.
10. 08. 2011 | 12:16

Jihočech napsal(a):

Jak už jsem psal, Jihočeský kraj je ovládán lidmi s velmi zištnými zájmy. Jako ostatně i jinde, nedělám si iluze. Dokonce nám bylo zastaveno čerpání financí z regionálního operačního programu, neboť bylo upozorněno na pravděpodobné rozkrádání peněz. Kraj zaplatí pokutu, ale to se řídících kmotrů netýká. Má jižní Čechy rád, narodil jsem se tu, ale...smrdí to tu korupcí úplně nehorázně. Nejhorší je, že spoustu lidí - voličů - vůbec nezajímá porušování zákonů nebo etické principy. Zajímají je prachy - jak co nejvíc dostat a co nejmíň dát.
10. 08. 2011 | 12:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech

Pro ujasnění:

předsudky a stereotypy = netvor a nově = Jihočech?
10. 08. 2011 | 12:33

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Asi Vám nerozumím.
10. 08. 2011 | 12:34

ladislav napsal(a):

Vážený autore,ve svém rozhořčení jste neuvedl podstatnou věc : po revoluci si tzv.ochránci přírody uzurpovali zcela výjimečnou moc, pro pamětníky -zavedli VEDOUCÍ ÚLOHU OCHRANY PŘÍRODY.Ochrana přírody se dostala mimo vyvážený kontext českého práva a začala být zneužívána nátlakovými a lobbistickými NGO , české právo a český stát neumí tomuto jevu čelit a to je důvod,proč nejsou dálnice a další strategické projekty zrealizovány.Stát si ponechal odpovědnost a moc předal lidu, v praxi zeleným milicím,které mají legislativní moc větší,než stát.Tak čemu se divíte,že dochází ke komfliktům ? Ekologisté tuto moc hrubě zneužívají,zkompromitovali ochranu přírody a postupně obrátí celý národ proti sobě.
10. 08. 2011 | 12:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

a) Ale jak tak koukám, sám jste v roli těch, kteří tak nějak možná páchnou.
b) Nebrečet a aktivně se bránit. To znamená upozorňovat na konkrétní příklady korupce, žádat jejich prošetření a pak také kandidovat a nahradit ty podle Vás zkorumpované.
10. 08. 2011 | 12:39

Jihočech napsal(a):

ladislav napsal(a):

Vážený autore,ve svém rozhořčení jste neuvedl podstatnou věc : po revoluci si tzv.ochránci přírody uzurpovali zcela výjimečnou moc, pro pamětníky -zavedli VEDOUCÍ ÚLOHU OCHRANY PŘÍRODY.Ochrana přírody se dostala mimo vyvážený kontext českého práva a začala být zneužívána nátlakovými a lobbistickými NGO , české právo a český stát neumí tomuto jevu čelit a to je důvod,proč nejsou dálnice a další strategické projekty zrealizovány.Stát si ponechal odpovědnost a moc předal lidu, v praxi zeleným milicím,které mají legislativní moc větší,než stát.Tak čemu se divíte,že dochází ke komfliktům ? Ekologisté tuto moc hrubě zneužívají,zkompromitovali ochranu přírody a postupně obrátí celý národ proti sobě.

Nabídnu Vám jiný úhel pohledu. Strategické projekty, jako jsou dálnice, jsou v českém státě běžně projektovány a rozpočtovány tak, aby si na tom stavební firmy a politici namastili kapsu. Tomu se říká privatizace státu a z toho postupně vznikají nehorázné státní dluhy. To Vám nevadí? Ty nesmyslně navržené trasy pak samozřejmě vedou také k poškozování přírody, kterému chtějí bránit NGO. Je to stejné jako na Šumavě. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale nepřímo bojují i proti zvůli moci a peněz.
10. 08. 2011 | 12:48

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

a) Ale jak tak koukám, sám jste v roli těch, kteří tak nějak možná páchnou.

To mi vysvětlete.

b) Nebrečet a aktivně se bránit. To znamená upozorňovat na konkrétní příklady korupce, žádat jejich prošetření a pak také kandidovat a nahradit ty podle Vás zkorumpované.

Souhlas. Kandidovat nebudu.
10. 08. 2011 | 12:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

a) Píšete: Dokonce nám bylo zastaveno čerpání financí z regionálního operačního programu, neboť bylo upozorněno na pravděpodobné rozkrádání peněz.

b) Nemusíte. Zanechte ale pokryteckých lamentací nad špatnými politiky.
10. 08. 2011 | 12:55

urválek napsal(a):

Z.BROM. Vy jste tu na návštěvě? Hlásil jste někdy korupci? Nejdříve to vědí U Huberta,a pak si musíte zajistit ochranku a nebo si sám zajistit zbraň. Probuďte se ! Pomáhají a chrání,ale ne oběti.
10. 08. 2011 | 13:02

Cestovatel napsal(a):

Spurného mohu prarafrázovat asi takto

Zjednodušovat situaci tím že odsuzuji všechny média jako špatná jen proto že nenadržují ekologům je velice primitivní šablona.

Spurný si zdřejmě myslí že bude po Šumavu nejlepší když jí kůrovec sežere a zanechá zničený les. Nebo že to les sám vyřeší jak se naivně domnívají ekologové. Takové to fanatické nevědecké přístupy jsou pro Šumavu nebezpečné. Jediný kdo tu podkopává právní stát jsou b_bci z hnutí Duha, kteří se nepodřídili platným zákonům a brání ve vykonání činosti schválené orgány které jsou k tomu oprávněné.
Za Stráského se postavili i obyvatelé okolních obcí a hejtman Jihočeského kraje. Kdo podporuje ekologické fanatiky?
10. 08. 2011 | 13:02

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

b) Nemusíte. Zanechte ale pokryteckých lamentací nad špatnými politiky.

Šel byste do toho Vy? (vím, nelamentujete, ale přesto).
Jsou to mí a Vaši volení zástupci. Jejich úkolem je zodpovědně podle nejlepšího vědomí spravovat věci veřejné (tím pochopitelně nemám na mysli tu firmu/politickou stranu). V tomto smyslu jim do toho máme co mluvit, máme právo je kritizovat a upozorňovat na to, že kraj není jejich država. Podle Vaší logiky by do politiky musela vstoupit většina občanů. Tedy, zavést přímou demokracii.
10. 08. 2011 | 13:05

Zdeněk Brom napsal(a):

urválek:

Pokud si ráčíte všimnout, tak tu taky nepořádám srdceryvné lamentace.
10. 08. 2011 | 13:06

Mard napsal(a):

Božínku pane autore, vy jste asi z nějaké jiné planety. Hnutí Duha bylo rozhodnutím soudu zákázáno organizovat protesty, účetnict se na nich a překážet řádné práci v lese. Nic z toho Hnutí Duha nedodrželo, naopak vstupovalo organizovaně do lesa, mimo cesty, což je zakázáno obecně platnou legislativou a navíc tím pourušovala právoplatné rozhodnutí soudu. Účastníci blokády, opakovaně neuposlechli pokynů Policie ČR, po vyvedení z lesa neuposlechli příkazů a na místo se opakovaně vraceli. Někteří účastnící blokády i fyzicky napadli příslušníky Policie ČR. Pokud se domníváte že toto je správné chování dle zákona, tak buď máte právní bezvědomí, nebo záměrně lžete. Nevykládejte mi o nějakém pochybení pana Stráského, to vyšetřovala inspekce MŽP a nic nezjistila, rovněž soud odmítnul návrhy na přeběžné opatření za strany Hnutí Duha, takže s mého pohledu jedná pan Strásky zcela dle zákona.
10. 08. 2011 | 13:06

urválek napsal(a):

Cestovatel. Co to melete. Za nekácení v tom místě se postavili právě fundovaní vědci! Za Stráským stojí obchodníci se dřevem,Bakalovci,Klausovci a neinformovaní občané a jeden cestovatel po okolí Prahy.
10. 08. 2011 | 13:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

V místě bydliště se věnuji podezřelým činům veřejně činných. Pod svým jménem a veřejně.
10. 08. 2011 | 13:09

Jihočech napsal(a):

Cestovatel napsal(a):

Spurný si zdřejmě myslí že bude po Šumavu nejlepší když jí kůrovec sežere a zanechá zničený les. Nebo že to les sám vyřeší jak se naivně domnívají ekologové.

A co by se stalo podle Vás? Píšete, že se domnívají naivně. Co o tom sám víte?

Takové to fanatické nevědecké přístupy jsou pro Šumavu nebezpečné.

Nevědecké? Vždyť právě vědci bijí na poplach proti kácení. Podle vašich představ jsou přírodovědci fanatici. Jak myslíte. Asi jste nejchytřejší a všechno znátelíp než ostatní.
10. 08. 2011 | 13:09

Zdeněk Brom napsal(a):

urválek:
za Stráským stojí obchodníci se dřevem - jistě doložíte konkrétně.
neinformovaní občané - kteří?
10. 08. 2011 | 13:11

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

V místě bydliště se věnuji podezřelým činům veřejně činných. Pod svým jménem a veřejně.

To Vás ctí. Odsouhlasil byste, že politika v jižních Čechách je demokratická a podle pravidel právního státu?
10. 08. 2011 | 13:12

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Ale první, kdo nerespektoval zákon, byl Stráský. Teprve když byl upozorněn na to, že potřebuje mít různá povolení, začal je dodatečně shánět. Autor blogu napsal zcela správně, že tyto "zdržovací" mechanismy právního státu slouží jako pojistka k tomu, že jako první proběhne solidní debata, a nikoliv hned ta kontroverzní akce.

A kdo nějaký samozvaný fanatiky zmocnil k tomu, aby byli institucí, co vykládá zákony a hodnotí činnost jiných? Pokud nějaký magor se rozhodne brát zákon do vlastních rukou, tak by měl za to nést trest. Nejsme někde v pravěku, aby si lidé brali zákon do vlastních rukou. Od toho máme soudy, policii a další instituce právního státu. To že se horda lidí s nulovým právním vědomím začne poutat v lese ke stromům, nás od právního státu naopak vzdaluje. Osobně jsem přesvědčen že šlo o lidi, kteří za peníze někoho, komu to hrálo do karet, dělali bordel v lese aby měli televize co točit a novináři o čem psát. Je to psychicky stejný typ lidí, co ničí v Anglii majetek lidí.
10. 08. 2011 | 13:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Politika v jižních Čechách je taková, jakou jsme si zvolili.
10. 08. 2011 | 13:16

Mard napsal(a):

urválek napsal: Za nekácení v tom místě se postavili právě fundovaní vědci!

No moc vědců se tam ke stromům nepoutalo. Ti "ekologové" většinou byli pražáci, co bydlí v paneláku a na místo jezdili v automobilech!
Přiznám že i pár vědců je proti kácení. Na druhou stranu je rovněž dost vědců, kteří kácení podporují.
10. 08. 2011 | 13:19

Jihočech napsal(a):

Mard napsal(a):

Božínku pane autore, vy jste asi z nějaké jiné planety. Hnutí Duha bylo rozhodnutím soudu zákázáno organizovat protesty, účetnict se na nich a překážet řádné práci v lese. Nic z toho Hnutí Duha nedodrželo, naopak vstupovalo organizovaně do lesa, mimo cesty, což je zakázáno obecně platnou legislativou a navíc tím pourušovala právoplatné rozhodnutí soudu. Účastníci blokády, opakovaně neuposlechli pokynů Policie ČR, po vyvedení z lesa neuposlechli příkazů a na místo se opakovaně vraceli. Někteří účastnící blokády i fyzicky napadli příslušníky Policie ČR. Pokud se domníváte že toto je správné chování dle zákona, tak buď máte právní bezvědomí, nebo záměrně lžete. Nevykládejte mi o nějakém pochybení pana Stráského, to vyšetřovala inspekce MŽP a nic nezjistila, rovněž soud odmítnul návrhy na přeběžné opatření za strany Hnutí Duha, takže s mého pohledu jedná pan Strásky zcela dle zákona.

Proč ty protesty asi vznikly? Nebylo to kvůli předchozímu porušování zákona? Máte jistě pravdu v tom, co píšete. Ale pomíjíte důvod, který vedl k organizaci blokády. Takže je to jen roztočený kolotoč nezákonného jednání. Já se jí neúčastním, jen na to upozorňuji. Jako mnozí jiní si vybíráte to, co chcete. Podle mých informací je podána celá řad žalob na brutální chování policie na základě zdokumentovaných zásahů. Lze ovšem předpokládat, že žádná z nich nebude úspěšná. Věříte v nestranné fungování soudů v České republice? Já bych rád, ale nějak mi k tomu chybí ty růžové brýle. Někdy mám skutečně pocit, že žijeme na jiné planetě. Jsou mezi námi rozdíly v myšlenkových pochodech větší než mezi příslušníky cizích kultur. Přečtěte si blog pana Pehe. Je přesně o tom.
10. 08. 2011 | 13:22

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Vždyť právě vědci bijí na poplach proti kácení. Podle vašich představ jsou přírodovědci fanatici. Jak myslíte. Asi jste nejchytřejší a všechno znátelíp než ostatní.

No vy také víte velké kulové a jste jen chytrej jako rádio. By jste si mohl podat ruku s Bohouškem Sobotkovic, možná jste jejich volič a proto máte tyhle názory. Jinak určitě sám víte, že je také dost vědců, kteří jsou pro kácení. Pokud kůrovec napadne stromy, tak nevyhnutelně uschnou, to snad víte, ne? A vaším cílem je usychání stromů?!? Proč chcete aby vzrostlé stromy uschly? Aby mohl vyrůst mladý strom? Máme tedy zabíjet důchodce, aby mladí měli kde žít a nemuseli důchodce živit?!? Co je to za pošahanou filosofii?
10. 08. 2011 | 13:23

urválek napsal(a):

To Brom. Až bude náš stát demokratický a právní,tak Vám to pošeptám do ucha. Ale Vy dobře víte v čem žijeme viz 13let jakoby nezjištěné řádění nejen policejní mafie na Moravě,atd.. A vidíte pane Brome,jak najednou svědci stojí frontu.
10. 08. 2011 | 13:23

Jihočech napsal(a):

A kdo nějaký samozvaný fanatiky zmocnil k tomu, aby byli institucí, co vykládá zákony a hodnotí činnost jiných? Pokud nějaký magor se rozhodne brát zákon do vlastních rukou, tak by měl za to nést trest. Nejsme někde v pravěku, aby si lidé brali zákon do vlastních rukou. Od toho máme soudy, policii a další instituce právního státu. To že se horda lidí s nulovým právním vědomím začne poutat v lese ke stromům, nás od právního státu naopak vzdaluje. Osobně jsem přesvědčen že šlo o lidi, kteří za peníze někoho, komu to hrálo do karet, dělali bordel v lese aby měli televize co točit a novináři o čem psát. Je to psychicky stejný typ lidí, co ničí v Anglii majetek lidí.

Takže až se jednou porušování zákona ze strany úředníků státu bude nějak týkat Vás, nebudete protestovat? Budete se spoléhat na nezávislé soudy a policii? Není naopak téměř povinností Vás, jako občana, upozorňovat na porušování zákonů? Pokud tedy chcete demokracii? Už Vás vidím, jak jdete blokovat. Protože Vás nikdo nevyslyšel.
10. 08. 2011 | 13:26

urválek napsal(a):

To Mard. Marde,a nebylo by dobré,kdyby ti vědci od nás a také z Německa si sedli ke kulatému stolu a došli k nějakému kompromisu či jednotnému výsledku,a tak se potom v NP postupovalo?
10. 08. 2011 | 13:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Tak pokud jsme u porušování toho zákona, tak to teď provádějí i aktivisté na Modravě, protože nerespektují rozhodnutí soudu.
10. 08. 2011 | 13:32

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Proč ty protesty asi vznikly? Nebylo to kvůli předchozímu porušování zákona?

Ne, tomu nevěřím. Za předchozího ředitele se rovněř kácelo za stejných podmínek a žádné protesty nebyly. Proto nevěřím že by najednou z ničeho nic se v lidech ozvalo jejich právní cítění a šli pránit právní stát zrovna na Šumavu. To je falešná představa. Jako skeptik, se domnívám že šlo o zaplacený tyjátr, na který se nabalilo dost naivních lidí, kteří mají rádi přírodu a uvěřili lžím.
Mám i další dva fakty, které mě vedou k tomuto názoru. Jednak se protesty neděly v bezzásahovém území, ale v další zóně parku, kde jsou zásahy možné a připouští je i zákon a tuto skutečnost Hnutí Duha nijak neakcentovalo. Hnutí Duha mlžilo o povoleních - že prý si je sprva parku vyžádala dodatečně, ale šlo o jiné věci. Tedy nikoliv o kácení ale o chemický postřik. To nemohla být náhoda, ale záměr.
10. 08. 2011 | 13:36

Jihočech napsal(a):

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Vždyť právě vědci bijí na poplach proti kácení. Podle vašich představ jsou přírodovědci fanatici. Jak myslíte. Asi jste nejchytřejší a všechno znátelíp než ostatní.

No vy také víte velké kulové a jste jen chytrej jako rádio. By jste si mohl podat ruku s Bohouškem Sobotkovic, možná jste jejich volič a proto máte tyhle názory. Jinak určitě sám víte, že je také dost vědců, kteří jsou pro kácení. Pokud kůrovec napadne stromy, tak nevyhnutelně uschnou, to snad víte, ne? A vaším cílem je usychání stromů?!? Proč chcete aby vzrostlé stromy uschly? Aby mohl vyrůst mladý strom? Máme tedy zabíjet důchodce, aby mladí měli kde žít a nemuseli důchodce živit?!? Co je to za pošahanou filosofii?

Nevím, jestli na Vás chci reagovat. Chováte se neurvale a to o něčem svědčí. S politikou sociální demokracie nesouhlasím. Ano, jsou vědci pro kácení, především konzervativní část lesníků. Neslyšel jsem, že by nějaký odborník na ekologii a ochranu přírody, tj. to, oč v parku jde, byl pro.
Ta Vaše analogie zní sice drsně, ale není o přírodě. Ti Vaši důchodci jsou pouze ponecháni umřít přirozenou smrtí. Aniž by jim někdo provedl eutanazii motorovou pilou. Víte, s tím kůrovcem, tak to v horských smrčinách chodí od nepaměti. Zeptejte se těch vědců. nefanaticky Vám to vysvětlí.
10. 08. 2011 | 13:37

Mard napsal(a):

urválek napsal: nebylo by dobré,kdyby ti vědci od nás a také z Německa si sedli ke kulatému stolu a došli k nějakému kompromisu či jednotnému výsledku,a tak se potom v NP postupovalo?

Ne, protože samotným vědcům nevěřím. To jsou většinou úzce specialiovaní lidé, kteří jsou kvůli rozbití atomu ochotni zničit abylou část republiky. V tom rozhodování musí hrát roli jak zástupci občanů, tak i zástupcí místníchg obyvatel. Šumava by neměla sloužit jen vědcům, ale nám všem.
Jinak problém se zahraniční částí je to, že v zahraničí je bezzásahové zemí kompaktní a kolem je vykácen průsek, přes který se kůrovec nedostane. Bohužel v ČT je bezzásahová zóna rozčleněna do malých částí, kolem který nejde kilometrové průseky vykácet. Takže rozumné by asi bylo udělat jednu bezzásahovou zónu, kolem vykácet kilometrový ochranný koridor a pak klidně nechat v té bezzásahové zóně les uschnout a shnít. Ale tomuto řešení ekologové brání, takže řešení není, bude jen další bezvýsledné vzájemné napadávání obou stran.
10. 08. 2011 | 13:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Jen se obávám, že ČR má ekology na podobné úrovni jako Řecko ekonomy.
10. 08. 2011 | 13:43

Občan napsal(a):

Jen mne tak napadá, když tam ty aktivistické partičky tak "chrání přírodu":
1) KAM chodí V NÁRODNÍM PARKU (kde je přísně zakázáno i sejít z vyznačené cesty) na toaletu při svém celodenním postávání u stromů?

2) KDO jim vydal povolení k horolezení po stromech a používání různých závěsných zařízení v jejihc korunách?

3) KDO vydal aktivistům povolení ke vstupu do těžebních lokalit?
10. 08. 2011 | 13:45

Jihočech napsal(a):

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Proč ty protesty asi vznikly? Nebylo to kvůli předchozímu porušování zákona?

Ne, tomu nevěřím. Za předchozího ředitele se rovněř kácelo za stejných podmínek a žádné protesty nebyly. Proto nevěřím že by najednou z ničeho nic se v lidech ozvalo jejich právní cítění a šli pránit právní stát zrovna na Šumavu. To je falešná představa. Jako skeptik, se domnívám že šlo o zaplacený tyjátr, na který se nabalilo dost naivních lidí, kteří mají rádi přírodu a uvěřili lžím.
Mám i další dva fakty, které mě vedou k tomuto názoru. Jednak se protesty neděly v bezzásahovém území, ale v další zóně parku, kde jsou zásahy možné a připouští je i zákon a tuto skutečnost Hnutí Duha nijak neakcentovalo. Hnutí Duha mlžilo o povoleních - že prý si je sprva parku vyžádala dodatečně, ale šlo o jiné věci. Tedy nikoliv o kácení ale o chemický postřik. To nemohla být náhoda, ale záměr.

A nejste Vy také naivní, když předpokládáte, že to s námi všemi Stráský a spol. myslí dobře? Rozvádíte tu divokou spikleneckou teorii. Já jsem také jednu použil. Tu s hlubockou mafií. Můžeme se přít o to, která spiklenecká teorie je pravděpodobnější.Já vyslovuji spikleneckou domněnku o tom, kdo ten tyjátr kolem parku platí. Teď vyslovte Vy vaši domněnku o tom, kdo platí aktivisty.
Musím jen zopakovat, že lokalita Ptačí potok byla do druhé zóny převedena z první ministrem Chalupou. Proč a na čí přání?
Já jsem toho názoru, že ve věci výjimek šlo o kácení. S tím chemickým postřikem byla další kauza. Ono toho bylo víc. Představte si, že by ve státě nebyl nikdo, kdo by dal svůj čas a svou energii na kontrolu výkonu státní správy/moci. V čemkoliv - to je obecné. Dovedete si představit, co všechno by politikům prošlo? Dnes ještě občas něco neprojde přes nějakou soudní instanci. Zpravidla jen díky tomu, že nějací občané nechtějí jen pasivně přihlížet.
10. 08. 2011 | 13:48

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Nevím, jestli na Vás chci reagovat. Ti Vaši důchodci jsou pouze ponecháni umřít přirozenou smrtí.

Děkuji že jste se rozhodl zareagovat. Mě jen naštvalo, jak jste někoho jiného osočil a toho, že tomu nerozumí, proto jsem reagoval příkleji než obvykle.
Jinak k druhé části - ok, dám Vám lepší příklad. Někdo chytne při operaci ruky snět - a teď máme dvě možnosti. Buď mu tu ruku uřízneme (násilně vylikvidujeme strom s krůrovcem) aby zbytek těle mohl žít, nebo budeme trvdit že doktoři chtějí studovat přírodní proces a necháme aby se sněť rozšířila i na další části pacientova těla. Nakonec zahyne celý. Ale budeme jásat, jak v rozpadajícím se mrtvém těle, je mnoho nového života, různí brouci a hmys a daří se jim výborně. To je analogie je kůrovci v lese. Pokud jsem v další zóně, nikoliv v bezzásahové zóně, tak přeci nenechám rozšířit kůrovce na další, zatím zdravé stromy, které by pak nepochybně uhynuly.
10. 08. 2011 | 13:49

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Jen se obávám, že ČR má ekology na podobné úrovni jako Řecko ekonomy.

Nuže jim poraďte, když jste chytřejší. Mě jste říkal, abych pokrytecky nelamentoval nad politiky. Teď tu lamentujete nad ekology, že jsou nemožní. Já nevěřím politikům, Vy nevěříte ekologům.
10. 08. 2011 | 13:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Už jsem radil několikrát. Ať přestanou z obyvatel Šumavy dělat idioty a začnou naslouchat i dlouholetým zkušenostem těch, kteří s lesem žjí třeba 50 - 60 let.
10. 08. 2011 | 13:54

Jihočech napsal(a):

Mard napsal(a):

urválek napsal: nebylo by dobré,kdyby ti vědci od nás a také z Německa si sedli ke kulatému stolu a došli k nějakému kompromisu či jednotnému výsledku,a tak se potom v NP postupovalo?

Ne, protože samotným vědcům nevěřím. To jsou většinou úzce specialiovaní lidé, kteří jsou kvůli rozbití atomu ochotni zničit abylou část republiky. V tom rozhodování musí hrát roli jak zástupci občanů, tak i zástupcí místníchg obyvatel. Šumava by neměla sloužit jen vědcům, ale nám všem.
Jinak problém se zahraniční částí je to, že v zahraničí je bezzásahové zemí kompaktní a kolem je vykácen průsek, přes který se kůrovec nedostane. Bohužel v ČT je bezzásahová zóna rozčleněna do malých částí, kolem který nejde kilometrové průseky vykácet. Takže rozumné by asi bylo udělat jednu bezzásahovou zónu, kolem vykácet kilometrový ochranný koridor a pak klidně nechat v té bezzásahové zóně les uschnout a shnít. Ale tomuto řešení ekologové brání, takže řešení není, bude jen další bezvýsledné vzájemné napadávání obou stran.

Už jsme tu o tom mluvili. Od ekologů naopak vzešly podněty ke změnám nevhodné zonace parku. Tak, aby prvních zón bylo jen několik a bylo možné kolem nich vytvořit efektivní nárazníkovou zónu. Tyto návrhy byly odmítnuty starosty šumavských obcí. S tou specializací vědců máte určitě pravdu. Ale nevím, co by v tomto případě mohli zničit. jen mě napadá ten "typický vzhled krajiny", za který tu stále bojuje pan Brom. Další osud NP by měl vzejít ze společného dialogu, vedeného z různých úhlů pohledu. Ale kompetentními lidmi. Kontroverzní těžbou se ten dialog nenastartuje. Nebo možná ano, protože jinak by se s těmi vědci a dalšími, kdo nesouhlasí, vůbec nikdo nebavil. Obávám se, že vážnou překážkou nastíněného řešení jsou zištné zájmy politiků.
10. 08. 2011 | 13:59

Mard napsal(a):

Jihočech > A nejste Vy také naivní, když předpokládáte, že to s námi všemi Stráský a spol. myslí dobře?

No Stráský na nás kašle, ale jde mu nejspíš o to, aby neuschnul celý les. A také vydělal pár kaček za dřevo. Ale o co jde ekologům? Aby uschly stromy? Tomu snad nevěříte.

Jihočech > Musím jen zopakovat, že lokalita Ptačí potok byla do druhé zóny převedena z první ministrem Chalupou. Proč a na čí přání?

Jistě, souhlasím že to je podezřelé. Ale pak ekologové mají protestovat před MŽP a ne v lese. Pokud lupárnu provedl ministr, tak proč dělá Hnutí Duha lumpa ze Stráského?

Jihočech > Představte si, že by ve státě nebyl nikdo, kdo by dal svůj čas a svou energii na kontrolu výkonu státní správy/moci. V čemkoliv - to je obecné. Dovedete si představit, co všechno by politikům prošlo? Dnes ještě občas něco neprojde přes nějakou soudní instanci. Zpravidla jen díky tomu, že nějací občané nechtějí jen pasivně přihlížet.

Proboha, vy věříte dobré vůli lidí? V Súdánu umírají denně stovky lidí a vidíte někoho, kdo by protestoval před jejich ambasádou? Phe! Když Rusáci okupovali Gruzii, tak jsem vyrazil před Ruskou ambasádu protestovat! Kolik lidí myslíte že tam bylo? Byl jsem tam bohužel sám. Nevěřím tomu, že někdo půjde bojovat za to, zby stromy mohly usychat - zadarmo. Takových naivků moc není. Bohužel jsem nakloněn věřit tomu, že to je předem zaplacená špinavost.
Lidi jsou obecně blbí a věří všemu. To že Čunek byl obviněn na základě falešného posudku a pak následně státní zástupce nezákonně tlačil vyšetřování i když nebyly žádná fakta, nikoho nevzrušilo. Ale to, že bylo podezření, že by někdo Čunkovi "pomohl", kde vzbudilo vášně a půl národa je chybně přesvědčeno že Čunek je lump. Představu, že se národ sám, bez nějakých inteligentních vůdců, dobere pravdy, pokládám za utopii, podobně jako socialismus.
10. 08. 2011 | 14:00

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Už jsem radil několikrát. Ať přestanou z obyvatel Šumavy dělat idioty a začnou naslouchat i dlouholetým zkušenostem těch, kteří s lesem žjí třeba 50 - 60 let.

Víte, já jako "lufťák" na chalupě v Pošumaví jsem odmalička znal místní přírodu mnohem více, než kdokoliv z obyvatel vesnice. Protože mě zajímala jako taková. Nejen jako zdroj obživy nebo zábavy. Nelze upírat lidem jejich zkušenosti. To, co podle mě místním naprosto chybí, je nadhled. Ten je často bohužel větší i z té Prahy. Člověk si často něco myslí sám o sobě, a pak ho druzí vyvedou z omylu. Rád bych vyvedl obyvatele Šumavy z omylu, že na obnovu horského lesa nelze lákat turisty, kteří přivezou peníze.
10. 08. 2011 | 14:05

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Od ekologů naopak vzešly podněty ke změnám nevhodné zonace parku. Tak, aby prvních zón bylo jen několik a bylo možné kolem nich vytvořit efektivní nárazníkovou zónu. Tyto návrhy byly odmítnuty starosty šumavských obcí.

A) myslím že my dva bychom se asi domluvili. To je tím, že ani jeden z nás není placen za nedohodu.
B) Ano, od ekologů je to lumpárna. Ďábel je skryt v detailu. Nejde udělat několik bezzásahových zón, ale jen jedna a ta se holt obětuje na oltář vedeckého pokroku. Ale jakmile chci několik zón a navíc ještě šumavské obce nevyjmu z další zóny, tak to pochpitelně nikdy neprojde. Šumavské obce by měly být v režimu "Chráněné krajinné oblasti" nikoliv v zóně parku. Teď tam lidé nemohou postavit ani čističku vody, natožpak třeba garáž. Takže je chápu že mají tendenci mlátit ekology po hlavách (ale zásadně to odsuzuji).
10. 08. 2011 | 14:07

Fanda napsal(a):

Mezi ochránce právního státu na Šumavě se zařadil ministr Schwarzenberg. Ovšem, můžeme za tím také vidět jeho ekonomické zájmy. Možný pokles ceny dřeva po zvýšení jeho těžby, nyní na Šumavě, se jemu i jiným značné lesní plochy restitujícím dříve šlechticům jistě nelíbí. Že neměl takový cit pro právo, v tomto případě pro mezinárodní, když už je tím ministrem zahraničí, v případě uznávání státu v Kosově? Kdo zaručí, že se přemnožený kůrovec nedostane mimo šumavský park? Kdo zaručí, že na „holinách“ vytvořených kůrovcem se náletově vysemení zrovna původní šumavská lesní kultura, která tam není už minimálně dvě nebo tři století? Když nevysemení, kdo ji tam bez vyklizení bude vysazovat? Není lepší ten nepůvodní porost, když už je znehodnocován, až spěje k úplnému zničení, kůrovcem, dokud má ještě nějakou hodnotu vytěžit a na jeho místo vysázet ten původní les. Lze k tomu třeba využít i peníze, které za dřevo park získá.
10. 08. 2011 | 14:11

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Rád bych vyvedl obyvatele Šumavy z omylu, že na obnovu horského lesa nelze lákat turisty, kteří přivezou peníze.

Za hranicemi to uschlého lesa nikdo moc nechodí. Ten pohled je depresivní, vypadá to tam jako po válce. Věřte tomu, že kromě psychopatických osobností, se ten pohled mnoha lidem líbit nebude.
V lidské přirozenosti je zájem o krásný a bezstarostný život. Když lidem dáte lanovku, restauraci, prodejnu suvenýrů a půjčovnu horských kol, tak tam utratí více peněz než, když musí pochodovat kilometry po cestě a nikde kolem nic není. Bohužel. Podívejte se jako to vypadá na jihu Evropy u moře. Hotel vedle hotelu, upravené pláže, sociální zařízení všude, restaurace vedle restaurace. Ne že by se mi to líbilo. Ale z komerčního hlediska je to určitě lepší. Já osobně jezdím s batohem na osomocené ostrovy v Ionském moři. Bohužel se tam nesmí rozdělávat oheň, takže to není moc příjemné z tohoto hlediska, ale jinak je to krása. Já osobně mám rád divokou, neindustrializovanou přírodu. Ale do lesa plného uschlých stromů bych nešel.
10. 08. 2011 | 14:14

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Prostě nepoučitelný.
10. 08. 2011 | 14:16

jonáš napsal(a):

Škoda, Marde, určitě by vás to psychologicky obohatilo, vidět ten život deroucí se ze země ;-)
No jak chcete, je to vaše volba.
10. 08. 2011 | 14:18

Mard napsal(a):

Fanda napsal: Mezi ochránce právního státu na Šumavě se zařadil ministr Schwarzenberg. Ovšem, můžeme za tím také vidět jeho ekonomické zájmy. Možný pokles ceny dřeva po zvýšení jeho těžby, nyní na Šumavě.

Muhehe :-) Tady nejde o likvidaci miliónů kubíků jako po orkánu Kiril, ale o cca 5000 stromů, to je zanedbatelné množství z hlediska vlivu na cenu dřeva. Spíš podpora ekologickému spalování dřevních štěpků, vyhnala cenu dřeva do šílených výšek. Protože dnes se na spalování používá i nekvalitní stavební dříví, což dříve nebylo. Domnívám se že pan Schwarzenberg spíše nesnáší toho mafiána z ODS z Hluboké. Ale ani se mu nedivím.
10. 08. 2011 | 14:18

Cestovatel napsal(a):

urválek:

Zá Stáským především stojí obyvatelé okolních obcí, kteří tam žijí a chtějí Šumavu zelenou a hejtman Jihočeského kraje.

Jihočech:

Pokud by se nekácelo tak by se kůrovec rozšířil i do dalších oblastí Šumavy a zničil by jí. Řešením by mohlo být pokácení napadených stromů a vysázení buků nebo dubů, které kůrovec nenapadá (Šumava je převážně smrková). To ovšem ekologové kteří chtějí ponechat původní les nepřipustí.
10. 08. 2011 | 14:25

Jihočech napsal(a):

Jistě, souhlasím že to je podezřelé. Ale pak ekologové mají protestovat před MŽP a ne v lese. Pokud lupárnu provedl ministr, tak proč dělá Hnutí Duha lumpa ze Stráského?

Jihočech > Představte si, že by ve státě nebyl nikdo, kdo by dal svůj čas a svou energii na kontrolu výkonu státní správy/moci. V čemkoliv - to je obecné. Dovedete si představit, co všechno by politikům prošlo? Dnes ještě občas něco neprojde přes nějakou soudní instanci. Zpravidla jen díky tomu, že nějací občané nechtějí jen pasivně přihlížet.

Proboha, vy věříte dobré vůli lidí? V Súdánu umírají denně stovky lidí a vidíte někoho, kdo by protestoval před jejich ambasádou? Phe! Když Rusáci okupovali Gruzii, tak jsem vyrazil před Ruskou ambasádu protestovat! Kolik lidí myslíte že tam bylo? Byl jsem tam bohužel sám. Nevěřím tomu, že někdo půjde bojovat za to, zby stromy mohly usychat - zadarmo. Takových naivků moc není. Bohužel jsem nakloněn věřit tomu, že to je předem zaplacená špinavost.
Lidi jsou obecně blbí a věří všemu. To že Čunek byl obviněn na základě falešného posudku a pak následně státní zástupce nezákonně tlačil vyšetřování i když nebyly žádná fakta, nikoho nevzrušilo. Ale to, že bylo podezření, že by někdo Čunkovi "pomohl", kde vzbudilo vášně a půl národa je chybně přesvědčeno že Čunek je lump. Představu, že se národ sám, bez nějakých inteligentních vůdců, dobere pravdy, pokládám za utopii, podobně jako socialismus.

Ekologové před MŽP protestovali, tuším snad minulý pátek. Co se tím dá dosáhnout? Sám ministr Chalupa podle mě nemá žádnou reálnou moc.
S tím Súdánem- nebude to tím, že ten problém je pro nás vzdálený a obtížně představitelný? A znovu - co tím dosáhnete, když si půjdete stoupnout před tu cizí ambasádu? Spousta lidí např. přispívá na Amnesty International. To je tak asi možnost v tomto případě.
Čunka hodnotit nemohu. Ještě jste neuvedl ty pravděpodobné zdroje, ze kterých by měly být placeni blokádníci. Umíte si vůbec představit, že by někdo něco dělal dobrovolně a ne za peníze? Já si to z vlastní zkušenosti představit dovedu. Dobrovolnictví je poměrně rozšířená aktivita. Jen k tomu musíte být idealista.
10. 08. 2011 | 14:25

jonáš napsal(a):

Ale Mard má pravdu .. "Lidi jsou obecně blbí a věří všemu." Například tomu, že se na Šumavě kácet prostě musí, a že les se bez pionýrů sázejících stromky neobnoví. Když jim to řiká nejen hlavní turista, ale i president, tak na tom přece musí něco bejt.
Asi jste mířil na Lišku, ale trefil Maryšku.
10. 08. 2011 | 14:34

Jihočech napsal(a):

Cestovatel napsal(a):

urválek:
Zá Stáským především stojí obyvatelé okolních obcí, kteří tam žijí a chtějí Šumavu zelenou a hejtman Jihočeského kraje.

Jihočech:
Pokud by se nekácelo tak by se kůrovec rozšířil i do dalších oblastí Šumavy a zničil by jí. Řešením by mohlo být pokácení napadených stromů a vysázení buků nebo dubů, které kůrovec nenapadá (Šumava je převážně smrková). To ovšem ekologové kteří chtějí ponechat původní les nepřipustí.

Národní park Šumava není majetkem obyvatel tamních obcí. Ostatně, jak už bylo uvedeno jinde, přispíváme jim všichni z daní na různé dotace - kompenzace za to, že žijí v té "laboratoři sukcese". Jihočeskému hejtmanovi nevěřím v tom, že mu jde o Šumavu. Ale to tu probíráme neustále, kdo čemu a proč nevěří. Bohužel žijeme v době, kdy nikdo nevěří nikomu. Protože máme tu zkušenost, že stále někdo hraje nefér.
Jak může kůrovec zničit Šumavu? Ten les prostě roste znovu a koneckonců Šumava není jen zelný les. To byste si dost zjednodušoval. Viděl jste na Šumavě růst dub? Cílená výsadba na holiny ve vyšších horských polohách je dost problematická věc. Informujte se u těch vědců.
10. 08. 2011 | 14:35

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

"Lidi jsou obecně blbí a věří všemu." - Třeba i ekologům. :)
10. 08. 2011 | 14:45

Jihočech napsal(a):

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Rád bych vyvedl obyvatele Šumavy z omylu, že na obnovu horského lesa nelze lákat turisty, kteří přivezou peníze.

Za hranicemi to uschlého lesa nikdo moc nechodí. Ten pohled je depresivní, vypadá to tam jako po válce. Věřte tomu, že kromě psychopatických osobností, se ten pohled mnoha lidem líbit nebude.
V lidské přirozenosti je zájem o krásný a bezstarostný život. Když lidem dáte lanovku, restauraci, prodejnu suvenýrů a půjčovnu horských kol, tak tam utratí více peněz než, když musí pochodovat kilometry po cestě a nikde kolem nic není. Bohužel. Podívejte se jako to vypadá na jihu Evropy u moře. Hotel vedle hotelu, upravené pláže, sociální zařízení všude, restaurace vedle restaurace. Ne že by se mi to líbilo. Ale z komerčního hlediska je to určitě lepší. Já osobně jezdím s batohem na osomocené ostrovy v Ionském moři. Bohužel se tam nesmí rozdělávat oheň, takže to není moc příjemné z tohoto hlediska, ale jinak je to krása. Já osobně mám rád divokou, neindustrializovanou přírodu. Ale do lesa plného uschlých stromů bych nešel.

Nemusíte být psychopat, stačí znát trochu tu přírodu. Pak si v tom najdete, co potřebujete. Budete sledovat, jak se vyvíjí život, namísto lamentace nad smrtí. Je to věc postoje, ale značně jí ovlivňují znalosti. Proto minulé vedení parku investovalo do osvěty, aby návštěvníkům ukázalo, že ten les není mrtvý, a dokonce může být zajímavé sledovat různé jeho detaily a co se v něm děje. Sám se tím bavím také. Oproti relativně nudné zapojené smrčině je tam dokonce více podnětů. Stačí je lidem ukázat.
Za hranicemi byl proveden průzkum, ve kterém se 50% respondentů přiznalo k tomu, že Bavorský les navštěvují právě kvůli tomu, aby mohli sledovat tu sukcesi.
S tou turistikou je to věc rozvahy. Jestli národní park, a v něm pouze měkkou turistiku ( a tudíž méně komerce a příležitostí vydělat peníze), nebo národní park zrušit, a pak z té Šumavy udělat ten zábavní lunapark alias stroj na peníze. Obyvatelé Česka se vyjádřili v tom smyslu, že lunapark na Šumavě nechtějí.
10. 08. 2011 | 14:46

jonáš napsal(a):

A ještě něco.
Mard napsal(a):
"Muhehe :-) Tady nejde o likvidaci miliónů kubíků jako po orkánu Kiril, ale o cca 5000 stromů, to je zanedbatelné množství z hlediska vlivu na cenu dřeva."

Tak si něco přečtěte. Myslim že celková letošní těžba hravě překročí loňskou, proto tomu dělali takovou dělostřeleckou přípravu, aby to zas mohli hodit na Krejčího a na Bursíka. Snad aspoň ty pařezy nastříkaj na zeleno, aby se vám líbily .. mě teda osobně hluboce deprimuje hlavně pohled na vykácenou holinu, ne na přirozeně obnovovanej les.

"Zpracováváme kůrovcovou kalamitu na celém území parku. Od začátku roku je to 200 tisíc kubíků dřeva," sdělil mluvčí parku Pavel Pechoušek.
Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/u-modravy-je-hotovo-park-pred-aktivisty-taji-kde-se-bude-kacet-nyni-10r-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110810_092204_budejovice-zpravy_alt
10. 08. 2011 | 14:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Nejsou ani pokusnou laboratoří ekologů.
10. 08. 2011 | 14:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Na hromadě mrtvol vlastně také není nic špatného. Kdyř se podíváte blíž, tak uvidíte spoustu života. Je to jen o úhlu pohledu.
10. 08. 2011 | 14:50

Jihočech napsal(a):

jonáš napsal(a):

Ale Mard má pravdu .. "Lidi jsou obecně blbí a věří všemu." Například tomu, že se na Šumavě kácet prostě musí, a že les se bez pionýrů sázejících stromky neobnoví. Když jim to řiká nejen hlavní turista, ale i president, tak na tom přece musí něco bejt.
Asi jste mířil na Lišku, ale trefil Maryšku.

Poslanec Bohnisch to v deníku referendum popsal výstižně:
"Základním fenoménem určujícím veřejné mínění o dění na Šumavě je podvědomá představa o ideálním lese a z toho vycházející pocit, že k tématu se umí vyjádřit každý. Problémem je, že ideou lesa je podle veřejného diskursu nejlépe porost v okolí dětského tábora, kde nejen že se nepovalují větve, ale stromy jsou vyvětvené až tam, kam dětské ruce dosáhly. Jen jehličí na zemi ještě kazí dokonalý dojem. Česko využívá přirozenou obnovu nejméně ze sledovaných Evropských zemí. Jen menšina Čechů v životě viděla přirozeně se obnovující les nebo les přírodě blízký se stanovištně odpovídající strukturou.

Neznalost je obecně živnou půdou pro demagogii a v šumavské debatě se pro ni nechodí daleko. Lidem, kteří nevědí o dynamice lesa zhola nic, se dá s odkazem na výše popsaný porost snadno vnutit představa, že původně hospodářský les, třeba ten šumavský, se bez pomoci člověka neumí obnovit sám. Nejeden návštěvník parku je schopen věřit i zkazkám, že onen ekology vychvalovaný podrost, budoucí generaci lesa, chodí po nocích partyzánsky sázet aktivisté. Nejen do země, ale i na ztrouchnivělé kmeny. Skutečnost je taková, že při dostatečné redukci spárkaté zvěře se umí obnovit každý alespoň trochu stanovišti adekvátní porost."

a tak dále. Přečtěte si, i kdybyste nemohli souhlasit. Je tam spousta zajímavých informací.
http://www.denikreferendum.cz/clanek/11289-za-sumavu-zelenejsi
10. 08. 2011 | 14:53

Jihočech napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Na hromadě mrtvol vlastně také není nic špatného. Kdyř se podíváte blíž, tak uvidíte spoustu života. Je to jen o úhlu pohledu.

Ano, ten život zkrátka převažuje. Stejně jako ve Vás. Určitě máte mrtvé buňky na kůži. Vím, není to úplně vhodné srovnání, ale pochopte, že život a smrt jsou vždycky všude spolu. V zimě se z okna dívám na vysoké divizny. Neodstraňujeme je, protože víme, že na ně budou létat ptáci a vyzobávat semínka. Je to zábava, je pozorovat.
10. 08. 2011 | 15:00

Jihočech napsal(a):

jonáš napsal(a):

A ještě něco.
Mard napsal(a):
"Muhehe :-) Tady nejde o likvidaci miliónů kubíků jako po orkánu Kiril, ale o cca 5000 stromů, to je zanedbatelné množství z hlediska vlivu na cenu dřeva."

Tak si něco přečtěte. Myslim že celková letošní těžba hravě překročí loňskou, proto tomu dělali takovou dělostřeleckou přípravu, aby to zas mohli hodit na Krejčího a na Bursíka. Snad aspoň ty pařezy nastříkaj na zeleno, aby se vám líbily .. mě teda osobně hluboce deprimuje hlavně pohled na vykácenou holinu, ne na přirozeně obnovovanej les.

To je politika, najít cestu, jak všechny průšvihy hodit na své oponenty a pak si na ně veřejně ukázat.
Každé odborné téma, o kterém se z nějakých důvodů začne diskutovat, je následně zcela zdiskreditováno politikou. Viz klimatické změny. To už není odborná debata, ale holá politika. Člověk nemá šanci zjistit, co je velká manipulace, co malá manipulace a co je možná pravda. Názor se pak vytváří podle toho, k jaké straně kdo chová sympatie. Vše se posune do roviny emocí. A tam jsou všelijací kostlivci ve skříních, takže nakonec to odborné téma začne sloužit k ventilování vnitřních konfliktů. Všimněte si, že tato celospolečenská iracionalita vzniká politikou.
10. 08. 2011 | 15:08

jonáš napsal(a):

No nebyl bych takovej pesimista, lecos se zjistit a ověřit aspoň na úrovni sekundární literatury dá, a to jak situace na Šumavě (obnova lesa, původnost porostů..) tak i kolem vlivu CO2 na atmosféru, ale vyžaduje to kromě neomezenýho přístupu k netu i hodně strávenýho času, a to je limitující vzácnej zdroj. Navíc, většině lidí to nestojí za to, jen aspoň polovičnim kverulantům .. jednodušší je zvolit si svuj mančaft a obrnit se nezlomnou vírou ;-)
10. 08. 2011 | 15:26

Jihočech napsal(a):

Mard píše: Lidi jsou obecně blbí a věří všemu. To že Čunek byl obviněn na základě falešného posudku a pak následně státní zástupce nezákonně tlačil vyšetřování i když nebyly žádná fakta, nikoho nevzrušilo. Ale to, že bylo podezření, že by někdo Čunkovi "pomohl", kde vzbudilo vášně a půl národa je chybně přesvědčeno že Čunek je lump. Představu, že se národ sám, bez nějakých inteligentních vůdců, dobere pravdy, pokládám za utopii, podobně jako socialismus.

S Vámi byla ta diskuse poměrně zajímavá. Já mám pocit, že půl národa je chybně přesvědčeno o tom, že ti, co blokují, jsou lumpové. Též vlivem manipulace a vlivem různých pověr. Setkal jsem se vícekrát s názorem, že je někdo platí. Nikdo mi ale neřekl, kdo by to mohl být a proč by se k tomu ti konkrétní lidé nechávali propůjčit. Mnozí jaksi automaticky předpokládají finanční motivaci jakéhokoliv lidského jednání. Taková je doba, říkám bohužel. Společnost se dělí na tři skupiny: aktivní materialisty, pasivní materialisty a idealisty. Ti jsou aktivní vždy. Dělají různé věci i přes to, že za ně nedostanou zaplaceno. Pro někoho jsou tím nebezpeční. Dělám to též.
Pokud nemáte žádnou důvěru ve společenská řešení "zespoda", pak podporujte totalitní uspořádání nebo monarchii. Já naopak věřím právě tomu, co se uspořádává samo, vlastní iniciativou. Ostatně, jako ten les. Můžete chtít věřit tomu, že k obnově lesa musí být lesník. Nebo pozorovat, jak se les obnovuje sám, z vlastních zdrojů.
10. 08. 2011 | 15:27

Jihočech napsal(a):

jonáš napsal(a):

No nebyl bych takovej pesimista, lecos se zjistit a ověřit aspoň na úrovni sekundární literatury dá, a to jak situace na Šumavě (obnova lesa, původnost porostů..) tak i kolem vlivu CO2 na atmosféru, ale vyžaduje to kromě neomezenýho přístupu k netu i hodně strávenýho času, a to je limitující vzácnej zdroj. Navíc, většině lidí to nestojí za to, jen aspoň polovičnim kverulantům .. jednodušší je zvolit si svuj mančaft a obrnit se nezlomnou vírou ;-)

Ano, o Šumavě se dá zjistit dost. I politici mají tu možnost, pokud by o ní stáli. Problém klimatických změn je mnohem komplikovanější. Ten souvisí se směřováním celé civilizace a to je moc velké sousto na to, aby se ta diskuse nezvrhla úplně.
10. 08. 2011 | 15:30

Jihočech napsal(a):

Pánové a dámy, těšilo mě.
10. 08. 2011 | 15:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Dotáhnu Vaše myšlení do konce:

Takže pokud Vás někdo zabije, pak vlastně nic špatného neudělal, protože budete dál plný života? Bude zábava to pozorovat?
10. 08. 2011 | 15:43

Zdeněk Brom napsal(a):

Jihočech:

Copak, PR má dnes už padla?
10. 08. 2011 | 15:44

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Měl bych pro Hnutí Duha takový návrh na další pokus se sukcesí.

Hnutí Duha se zřekne všech grantů a dotací, tedy umělých finančních zásahů. Bude žít pouze z toho, co budou chtít vložit jeho členové ze svých majetků, ze svých výdělků v zaměstnání atd. Věřím, že to na funkci Hnutí Duha nebude mít žádný špatný vliv, protože se přítok financí rychle obnoví.

Musím přiznat, že tuhle sukcesi bych pozoroval s velkým zájmem.
10. 08. 2011 | 15:49

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Za hranicemi byl proveden průzkum, ve kterém se 50% respondentů přiznalo k tomu, že Bavorský les navštěvují právě kvůli tomu, aby mohli sledovat tu sukcesi.

Abych to trochu odlehčil, tak těch přesných 50% na mě dělá dojem, že tam byli dva lidé a z toho jeden chtěl se zájmem sledovat sukcesi a druhý to fotil :-)
Jinak - ano, souhlasím s tím, že moc jiných důvodů do tak hrozného lesa, uschlého nastojato, moc důvodů není, než obdivovat malinké smrčky co vyrazí ze země díky světlu. Podobný typ lidí obdivuje i trsy trávy vyrůstající z neudržované asfaltové silnice a olše ze zanesených okapních žlabů. Otázkou je, kolik takových lidí je v populaci.
10. 08. 2011 | 15:49

Mard napsal(a):

jonáš napsal:.. mě teda osobně hluboce deprimuje hlavně pohled na vykácenou holinu, ne na přirozeně obnovovanej les. Zpracováváme kůrovcovou kalamitu na celém území parku. Od začátku roku je to 200 tisíc kubíků dřeva," sdělil mluvčí parku Pavel Pechoušek.

Pokud za přirozenou obnovu považujete les uschlý naráz nastojato, tak to potěš koště. Ale každý jsme uchylný nějak jinak, já holt jen ujíždím na něčem jiném.
Ano 200 tisíc kubíků (z celého parku, nikoliv z předmětného území) je PODSTATNĚ méně než několik milionů kubíků (zdroj: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010010).
Ročně se v ČR těží cca 16-18 mil. kubíků dřeva, nějakých 20 tis. kubíků dřeva na Modravě je jako když se plivne do Stromovky. Schwarzenberg má jiné důvody pro svůj názor, než aby se bál ovlivnění ceny dřeva kvůli těžbě na Modravě, jak jste se domníval.
10. 08. 2011 | 15:56

Mard napsal(a):

Jihočech napsal: Já mám pocit, že půl národa je chybně přesvědčeno o tom, že ti, co blokují, jsou lumpové. Též vlivem manipulace a vlivem různých pověr. Setkal jsem se vícekrát s názorem, že je někdo platí. Nikdo mi ale neřekl, kdo by to mohl být a proč by se k tomu ti konkrétní lidé nechávali propůjčit.

Určitě to nejsou lumpové, to ci blokují těžbu. Těch podlacených je minimum (i korupce musí být ekonomicky efektivní). Uplacení jsou 3-4 lidé a zbytek jsou idealisté, schopní na místě držet za kůrovce hladovku a zemřít spolu s nimi. Idealisté jsou ovlivněny názory těch podplacených, ostatně kdyby šlo o racionálně uvažující lidi, tak by spíše protestovali jinde a ne tam, kde jim hrozí že jim místní nafackují. Ale ani ty podlacené nepovažuji za lumpy, oni to mají jako svůj business, jen se podívejte kolik milionů ročně to nese Hnutí Duha. To není spolek idealistů, to jsou placení funkcionáři, služební cesty, služební automobily (ekologické ovšem!), atd.
Důvod proč by je někdo uplácel může být následující: snaha zvýšit popularitu Strany Zelených, snaha revanšovat se za dotace pro Hnutí Duha, snaha neúspěšných dřevařských firem o ztížení role konkurenci, nebo snaha někoho o opětovné dosazení některého z členů starého vedení parku. Ostatně že to někdo platí se můžete přesvědčit na aktivitě jakési nikým nevolené stínové rady parku (platí si webový prostor, vytvoření webových stránek, atd.), což jistě není činnost zadarmo, kterou by někdo dělal z ušetřeného kapesného.
10. 08. 2011 | 16:13

jonáš napsal(a):

Tak o milionu kubíků to v NPŠ nikdy nebylo, loni to bylo něco přes tři stovky. Vim že "šumava kámoš" mleli v medyjálních žumpách až o milionu, ale to bylo jen divadlo pro chudej lid, aby mohli zaříznout Krejčího. Patrně jste seděl v lóži s kukátkem a tleskal po každym špílci. Tož ketos to můžou dohnat a předehnat, stráskýho úderníci.
A víte jakej skvělej kšeft to bude, až ty holiny "budou muset" stejný firmy opakovaně zalesňovat? Voni tý svini přírodě přece musej ukázat, kdo tady vládne, a nebudou při tom litovat kapsy daňových poplatníků, když se bude mrcha bránit. To by bylo, aby nebylo.
No nic, mějte se, Marde, du si otevřít radši nějakou opravdickou pohádkovou knížku.
10. 08. 2011 | 16:49

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Zatím titul "Největší káceč Šumavy" jednoznačně drží Hnutím Duha milovaný Krejčí.
10. 08. 2011 | 16:53

jonáš napsal(a):

Jinak o ceny dřeva jsem starost neměl, natož o Schwarzenbergovo, pouze mi nesedělo vaše tvrzení že jde na Šumavě "jen" o pět tisíc stromů. Ty čísla se samozřejmě týkaj roční těžby v parku, ne následků Kyrila, ať už je odhadoval kdo chtěl a za jakymkoli účelem.

Mmch celoroční kůrovcový těžby v ČR jsou poslední roky skoro tři miliony kubíků, kdyby vám třeba někdo chtěl tvrdit, že to maj lesáci v hospodářských lesích na rozdíl od NP pod kontrolou a že takový akce gradaci zastavěj. Prdlačku zastavěj.
10. 08. 2011 | 16:54

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Jistě nám uvedete konkrétní příklad lokality, kde se to děje.
10. 08. 2011 | 17:00

jonáš napsal(a):

2009: polomy 3,3 mil. m3, hmyz 2,6 mil m3, nahodilé těžby 43% produkce -- strana 25
http://eagri.cz/public/web/file/60217/Zprava_o_stavu_lesa_09.pdf
10. 08. 2011 | 17:29

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Ale já se nepřu o čísle. Zajímá mě, kdeže to není pod kontrolou.
10. 08. 2011 | 17:35

jonáš napsal(a):

To si zjistěte sám, znáte přece lokality o kterejch tady nikdo netuší a máte kamarády všude. Promiňte, ale výtěžnost diskuse s váma je pro mne nula bodov, jak jsem za poslední dva dny zjistil, takže ji pokud možno nebudu dál rozvíjet.
10. 08. 2011 | 17:48

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Takže takové nejsou.
10. 08. 2011 | 17:55

jonáš napsal(a):

Jistěže nejsou, těch 2,6 milionů kůrovcovýho dříví vyráběj v bejvalý sirkárně Sušice, vrtaj do zdravých klád dírky. Děte se bodnout ;-)
10. 08. 2011 | 18:03

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

A to já se bodnout klině půjdu :)

Jenom mi tady vadí ty Vaše nepravdy o tom, že někde to nemají lesníci pod kontrolou. Zajeďte si do NP České Švýcarsko. Smrky tam nejsou původní, přesto žádné "sucholesy" neuvidíte, protože jak je na stromě kůrovec, už jde ven. To jsou pak ty kubíky. Ale aby někde byl k vidění takový "sucholes", tak to nevím a ptám se na to.
10. 08. 2011 | 18:44

pgjed napsal(a):

Pane Spurný,

TLACHY, TLACHY, TLACHY A NIC NEŽ TLACHY! Hloupé a nekvalifikované tlachy! Řádné právní fungování právního státu spočívá ve dvou věcech. Znalost platného práva a respektování platného práva. A to vám, pokud jde o NPŠ, jak jste právě předvedl naprosto chybí! Buďte, prosím, tak laskav a přečtěte si Vládní nařízení č.163/91Sb. (zřizovací akt NPŠ) §9, Péče o les a snad si uvědomíte hloupost svého článku. Abych dlouho nezdržoval, dovolím si krátký výtah ze čtyř odstavců tohoto paragrafu:
1.) Cílem lesního hospodářství v NPŠ je DOSAŽENÍ PŘIROZENÉ SKLADBY POROSTŮ odpovídajících danému stanovišti.
2.) V lesích NPŠ se hospodaří podle LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU schváleného v souladu s posláním NPŠ (uchování a zlepšení přírodního prostředí, obnova samořídících funkcí ekosystémů - viz § 1).
3. V 1. zónách se uplatňují pěstební a těžební zásahy dohodnuté s orgány státní ochrany přírody, zajišťující udržení, nebo obnovu samořídících schopností lesního ekosystému, při omezeném použití technických prostředků. Zákaz použít chemické prostředky S VÝJIMKOU MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ a potřeby zabránit mimořádným škodám!
4. Ve 2. a 3. zónách SE HOSPODAŘÍ PODLE SCHVÁLENÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU...PŘIOBNOVĚ POROSTŮ JE NUTNO ZAJISTIT A VYUŽÍVAT PŘEDEVŠÍM PŘIROZENOU SKLADBU DŘEVIN! Připouští se použití běžné těžební technologie s vyloučením těžké techniky.

Není co dodat! Není co řešit dlouhými neplodnými debatami od a neod-borníků! Zadání pro správu NPŠ je jasné. Racionálním citlivám lesním hospodařením prováděným podle schváleného LHP, po dohodě s orgány SOP NAPRAVIT SCHWARZENBEGSKÉ DĚDICTVÍ A DOVÉST MONOKULTURNÍ SMRKOVÉ PLANTÁŽE K PŘIROZENÉ SKLADBĚ POROSTŮ ODPOVÍDAJÍCÍ DANÉMU STANOVIŠTI se samořídící schopností ekosystému! NIKOLIV PONECHÁNÍ KULTURNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO LESA NA POSPAS NIČIVÝM KALAMITNÍM VLIVŮM! Jak prosté! Jak jednoznačné! Vyhnat aktivisty, vyhnat teoretiky,vyhnat čachráře a kšeftaře se dřevem, vyhnat politikáře od bursíků, přes moldany až po schwarzenbergy a pozvat k plnění jednoznačného, zákonem jasně definovaného zadání staré fořty, kteří na Šumavě po generace žijí a po generace o ni dobře pečovali.
10. 08. 2011 | 19:24

donal napsal(a):

žádný právní stát v naši zemi není funguje tady dvojí metr nebo vám připadá normální že se všude platy snižují a soudci si je zvyšují nebo soudy nestíhaj ale zákaz stávky vydají za pár hodin hloupé ovce diskutujte tady o broukovy a na pravní stát zapomentě
10. 08. 2011 | 20:09

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
No a je ještě jedna možnost, majetky na Šumavě restituovat Sudetským Němcům, a pokud by se ke stromům přivazovali Češi, tak by dostali řádně pendrekem za účast na utlačování menšin, případně by to byla dobrá záminka ke znovusjednocení s Říší, a pokud by se přivazovali Němci, tak by mi to bylo vcelku ukradené, i když........ jakou národnost by měl ten kůrovec?
10. 08. 2011 | 20:45

Divobyj napsal(a):

Ives-díky,Vaše věty zní logicky.Mohl byste vyjádřit svůj názor na dosazování stromů proti kůrovci odolných? Omlouvám se,ale nemám čas číst celou diskusi.Ještě jednou dík!
Divobyj
10. 08. 2011 | 20:48

pgjed napsal(a):

To Ives:
Podmínky kolem kalamity, kterou popisuje Klosterman vidíte ponekud sugestivně. Jednak je potřeba si uvědomit, že Šumava v té době byla poměrně hustě osídlena a podstatně méně zalesněna, než dnes, Navíc se spoiustou průmyslových činností náiročnných na palivo (dřevo a dřevěné uhlí) - sklárny, hamry. Orkán a následná kalamita byly pro všechny darem z nebes, přinesly práci.

Shodou okolností žiji v oblasti, kde ve stejné době byla podobně rozvinutá industrializace, hutě, hamry, sklárny a výroba keramiky. Rovněž docházelo k masivním těžbám a jistému odlesnění, ale výsadba lesů měla naprosto jiný charakter. Smrkových monokultur bylo daleko méně, podstatnou část představoval smíšený les. Byli jiní vlastníci lesa s jiným přístupem k hospodaření, než měli Schwarzenbergové. Lesy patřily Lichtensteinům , Mensdorfům a Belcrediům. Zřejmě nebyli takoví drancovníci jako Schwarzenbergové a lépe lesům rozuměli.

Takže s tvrzením "Zvolili nejlepší řešení ze samých špatných. Za to bych je nevinil." bych si dovolil nesouhlasit.
11. 08. 2011 | 14:11

jonáš napsal(a):

A vypadá to, že ti ubozí ukrajinci budou zas bez práce. Jak je to možný?
http://www.novinky.cz/domaci/241566-kurovec-na-sumave-hyne-ve-velkem-zauradovali-paraziti.html?ref=boxF
11. 08. 2011 | 14:32

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Spíš bude mít problémy Duha. Ta informace je ze zdrojů NP Šumava. Stráský obratem oznámil, že pozastavuje kácení. Ukazuje se, že Stráský nekýcí tak bezhlavě, jak nám to Duha líčila.

Mimochodem, proč odborníci předem nehlásili, že za takového počasí brouk uhyne? Proč o tom nepsal Netvor, Jihočech, Předsudky a stereotypy?
11. 08. 2011 | 15:50

jonáš napsal(a):

Jakto, že nehlásili? Od začátku přece říkají, že to kácení je nejen škodlivý, ale i zbytečný, že se gradace vyčerpala a bude letos ustupovat. Fakt byste se měl kromě psaní naučit i číst a naslouchat. A Mánek oznámil, že když maj těch 5000 stromů už rozdělanejch, tak to prej do zejtra dořežou. Prostě musej dát zelenejm za pravdu, hňupi, ale škodu už tim nenapravěj, protože ani nechtěj. Pozdravujte Radio Jerevan.
11. 08. 2011 | 16:31

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

V obecné rovině ano, ale že bych se tam dočetl o počasí a virech?

Kdyby Stráský byl takový zločinec, tak to klidně zapře a lidé z Hnutí Duha na to ani nepřijdou.

Zelený zatím dokázali akorát biopalivy přispět k zvýšení cen potravin ve světě, osázet pole slunečními elektrárnami, vysázet na horák větrníky a vyrobit "sucholes." A jen tak mimochodem vyslovit novou teorii na tvorbu bioamsy :)

Mimochodem, veterinář Bláha ve svých nábrzích za Duhu propaguje zvýšení spotřeby dřeva. Kde ho teď vezme?
11. 08. 2011 | 16:40

Mard napsal(a):

Koho by více zajímalo financování ekoorganizací, tak se může podívat na: http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.156152994459917&type=1
12. 08. 2011 | 00:03

Mard napsal(a):

jonáš napsal: Jakto, že nehlásili? Od začátku přece říkají, že to kácení je nejen škodlivý, ale i zbytečný, že se gradace vyčerpala a bude letos ustupovat.

Pane, nelžete! Nikde jsem nečetl že by ekologické organizace tvrdily, že je zbytečné kácet, že brouk zimou a vlhkem chcípne a nevylétne. S gradací se jděte vycpat - to s úhynem od nepříznivých podmínek nemá nic společného. Naopak, ekologové všude dokazovali že mrtvý stromy jsou prima, že pro nimi začne přirozená obnova lesa. A jak by mohly stromy usychat, kdyby se počítalo s úhynem kůrovce? Nelžete si do úst a spíše by jste se měl omluvit.
12. 08. 2011 | 00:07

jonáš napsal(a):

No pokud vim, řikali že si s tim příroda poradí sama, stejně jako s tim vašim "mrtvym lesem" kterej je naprosto živej a samoopravnej. Stalo se snad něco jinýho? Bych spíš čekal, že se spolu se stráskym omluvíte jim ;-)
12. 08. 2011 | 11:59

Mard napsal(a):

No, vidím že autor "jonáš" je správný podporovatel ekologistů - lže a když je usvědčen, tak mlží :-) Vážený přispěvovateli, který jste nám tady básnil, že Hnutí Duha předem vědělo, že zima a vlhko zdecimuje kolonie kůrovců, tak nám zkuste vysvětlit, proř Hnutí Duha chce provádět blokádu i nadále... :-) Neříkejte že budou vlastními těly ohřívat stromy aby alespoň někteří kůrovci přežili :-)
12. 08. 2011 | 12:14

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš 12. 08. 2011 | 11:59:

A hele, křeče :)
12. 08. 2011 | 12:22

Zdeněk Brom napsal(a):

Mard:

Budou, protože veterinář Strásky za Hnutí Duha doporučuje větší spotřebu dřeva, takže je třeba kácet, kácet, kácet .... jako za předešlého ředitele NP Šumava.
12. 08. 2011 | 12:24

jonáš napsal(a):

Mno jistě, když se ukáže že měl pravdu někdo jinej než vy, budete se vozit na tom, že vám neřek přesný datum a hodinu kdy to nastane. Eště můžete taky opravovat pravopys a ynterpunkci, na to kvalifikaci jistě máte. Jo a taky to možná nenapsali na správnym formuláři.
A blokáda bude pokračovat, pokud bude Stráskej kácet tam, kde se v parku kácet nemá, to bylo taky dostatečně jasně napsaný předem. Kor když je línej si na to nechat dát vyjímku.
Ale vy dva kašpárci se budete jistě divit, jak je ten svět složitej, s tim můžu počítat už teď ;-)
12. 08. 2011 | 12:48

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Tak jak tak čtu v jiných zprávách, tak už aktivisté začínají fyzicky mrzačit své odpůrce.

Abychom si dali pozor :)

Věcně:

O vztahu brouk-počasí Hnutí Duha nikdy nemluvilo. Kdyby to neřekli pracovníci NP Šumava, tak by na to aktivisté nepřišli. NP Šumava následně prohlásil, že omezuje kácení.

Další lež - na Modravě se kácelo tam, kde se mohlo. Zatím nikdo nedoložil opak.

Přímým podporovatekl kácení je veterinář Bláha z Hnutí Duha, který podporuje větší využití dřeva.

Svět je složitý a příroda se pomůže sama. Pokud je to hlavní zjištění Hnutí Duha, pak se klidně rozpusťe, protože to už se dávno ví.
12. 08. 2011 | 13:00

jonáš napsal(a):

No zůstaňte svůj, sluší vám to ;-)
Já nejsem mluvčí Duhy ani fanda v zápase banik-sparta, ale čet jsem od přírodovědeckých zdrojů mnohokrát, že je gradace kůrovce závislá na počasí, například loni a předloni že se mu velmi neobvykle dařilo. A že nepříznivý počasí může situaci vyřešit rychlejc než stačej monteneráci kácet. Jestli to někde citovala Duha nevim a je mi to jedno, stejně ale pochybuju že znáte úplně všechna prohlášení úplně všech co se za ni vyjadřujou nazpamněť.
Ovšem vy si z toho stejně vyberete jen to svoje, i kdybyste to náhodou čet .. "Za Krejčího byly rekordní těžby - čtyři nohy dobréééééééééé" ;-)
12. 08. 2011 | 15:12

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš

Píšete: Ovšem vy si z toho stejně vyberete jen to svoje, - To nesmíte podle sebe usuzovat o všech :)
12. 08. 2011 | 15:15

Mard napsal(a):

jonáš napsal: čet jsem od přírodovědeckých zdrojů mnohokrát, že je gradace kůrovce závislá na počasí, například loni a předloni že se mu velmi neobvykle dařilo.

Možná jste to už probíral před válkou s hejtmanem Ságnerem :-) Heh
12. 08. 2011 | 23:53

jonáš napsal(a):

Jo mister Brom, když fort velebíte ten dobře vedenej nízkohorskej krajinnej park s oschlejma borovičkama, co tenhle binec, nemělo by se to taky popílit a řádně nechat pionýrama osázet vybranym genofondem? http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/023/002818.pdf
18. 08. 2011 | 15:32

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Víte, jaký je rozdíl mezi požárem a kůrovcem?
18. 08. 2011 | 19:46

jonáš napsal(a):

Jo, požár to zlikviduje důkladnějc, i s podrostem.
19. 08. 2011 | 00:56

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Dovolte, abych se zasmál. Vy o tom lese skutečně víte jenom z publikací Hnutí Duha.
19. 08. 2011 | 09:15

jonáš napsal(a):

Blog.Respekt.cz
respekt.cz sloupky redaktorů respekt dj časopis blogy newsletter e-produkty archiv předplatné ?
založit blog FILTR ZOBRAZENÍ: všechny blogy výběr Respektu zvolit rubriku podle blogera
založit blog
Úvodní stránka >> rubrika: Šumava
Hejkal na Šumavě
Diskuse (21) 31. 7. 2011 11:19 - Matěj Hollan, čtenost: 1330x, karma: 33,42

„K utlumení kůrovcové kalamity dojde podle známých dat i predikčních modelů po cca pěti, maximálně několika málo více letech zcela samovolně. Pro sebezviditelnění politika je proto nejlépe, pokud začne proti kůrovci „bojovat" těsně před odezněním gradace, tj. po cca 3-4 letech od jejího začátku. Ať zvolí jakýkoliv způsob boje, třeba zaříkávání přizvanými africkými šamany, má velkou šanci na „úspěch" - na to, že v nejbližších letech kůrovcová kalamita odezní.“
20. 08. 2011 | 15:30

Zdeněk Brom napsal(a):

jonáš:

Jára Cimrman navštívil tuto hospodu podle datování radiokarbonou metodou v r 1929 - plus mínus 200 let.
20. 08. 2011 | 15:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy