Ve jménu dětí: přehlasujte Klausovo veto!

15. 10. 2012 | 17:28
Přečteno 8300 krát
Odborníci zabývající se péčí o ohrožené děti dnes vyzvali poslance a poslankyně, aby přehlasovali Klausovo podivné veto novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vřele s nimi souhlasím. Z prezidentova zdůvodnění je zřejmé, že nemá tušení o realitě. A také, že mu ho napsal někdo z letité ústavní lobby.

Všechny kojeňáky se neruší
Ne, nedomnívám se, že by se za stávajících okolností měly ze dne na den zrušit všechny kojenecké ústavy. Jejich reforma a redukce jsou ale více než na místě. Do těchto ústavů patří na dlouhodobé pobyty děti těžce nemocné. Ostatní děti, a že jich tam není málo, čekající na adopci či na návrat do své vlastní rodiny, nechť tam v odůvodněných případech (podezření na nějakou závažnější nemoc či postižení) pobydou na pozorování, ale jinak tam nemají co dělat. Čas, než se vrátí do rodiny vlastní či než se najde rodina adoptivní, by měly rozhodně trávit v pěstounské rodině. Důvody, proč je to pro dítě nesmírně důležité, tady snad nemusím opakovat – profesor Matějček je popsal již začátkem 60. let (!). Ve stručnosti: POKUD DÍTĚ V URČITÉM VĚKU NEMÁ DOST EMOČNÍCH PODNĚTŮ, JE DEPRIVOVANÉ, JEHO VÝVOJ SE ZABRZDÍ A V ŘADĚ PŘÍPADŮ HO UŽ NIKDY NEDOHONÍ.

Ti, kteří jsou proti jakýmkoli reformám a stojí “mimo ústavní lobby”, evidentně neznají individuální příběhy jednotlivých dětí. A asi také nečtou blog kolegyně Dagmar Zezulové, která jako zkušená pěstounka často popisuje, jak špatně na tom děti z ústavní výchovy po psychické stránce jsou, jak zanedbaný je jejich vývoj – a to přesto, že většina ústavů je moderně vybavená a jejich prostředí je na pohled velmi příjemné. Pořád je to ale jenom ústav. PROČ JE TO TOLIK LET PRO NAŠE POLITIKY TAK TĚŽKO POCHOPITELNÉ?

Co by dětem opravdu pomohlo

Jak jsem už uvedla výše: ne, všechny kojenecké ústavy se zrušit nedají, a do dvou let už vůbec ne. Stejně jako se během dvou let nedá najít a profesně dobře připravit tak velké množství pěstounů (mělo by se s tím ale rozhodně začít). Zároveň je potřeba začít s rozšiřováním terénních sociálních služeb zaměřených na podporu rodin a s programem sociálního bydlení – to by totiž umožnilo mnoha dětem, které jsou teď v ústavech, zůstat u své rodiny. Toto se ovšem v situaci, kdy pravicová vláda škrtá všechny možné dávky a sociální služby, prosazuje poněkud těžko. Nevšimla jsem si ale, že by pan prezident jako lev rval za uzákonění sociálního bydlení či zvýšení počtu sociálních pracovnic.

Zdůvodnění veta

Kdo se v posledních deseti letech účastnil debat o reformách ústavní péče, bezpečně z Klausova odůvodnění pozná, odkud vítr vane: argumenty, které ve svém vetu použil, byly omílány neustále dokola. Václav Klaus svoje veto zdůvodnil, řečeno eufemisticky, velmi zvláštně. Jedno zdůvodnění se týká pohoršení, že čeští zákonodárci, ó hrůzo, podlehli tlaku “mezinárodních institucí”, odvěkých Klausových nepřátel. Dalším důvodem má být „zvlášť extrémní projev tohoto trendu“ – pěstounská péče na dobu určitou. Prezident tvrdí, že „v jejím důsledku děti budou střídat rodiny, stále znovu a znovu si budou zvykat na nové pěstouny, na nové prostředí a na nové kamarády“. Evidentně nepostřehl, že tento druh péče existuje v zákoně již několik let a že má nahradit „přechodnou“ ústavní péči.
Za vrchol ne-logiky ovšem považuji větu „Není pravdou, že hlavní důvody pro umístění dětí v kojeneckých ústavech jsou důvody sociální, naopak, převažují důvody zdravotní a zdravotně – sociální: podle údajů, které mám k dispozici, to bylo v roce 2010 55 % všech umístění.“ Zajímalo by mě, jaké důvody tvořily těch zbylých 45%, a také, jak Václav Klaus dokáže rozlišit, které důvody „zdravotně-sociální“ nejsou sociální.

Václav Klaus se dosud problematice ohrožených dětí a dětí v ústavní péči politicky dosud nevěnoval. Nevím, proč teď podlehl tlaku ústavní lobby a zákon vetoval. Doufám ale, že poslanci a poslankyně budou hlasovat proti dětským deprivacím.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

křivkaživota napsal(a):

máme stovky, tisíce kvalitních pěstounských rodin..... stojí frontu před kojeňákama a žduchají se navzájem mezi sebou a lynčují ty co se předběhli ....

Kojeňáky nejsou ideální, ale pěstouny nemáme, nebo to bude někdo rozhodovat, že ta a ta rodina přijme dítě a hotovo? Kritérium- manželé, vydělávající, mají jedno či více dětí, ideál pro dítě z kojeňáku, šup jim ho i proti jejich vůli, asi jako dříve když jste měla dům, udělali z vás domovníka a ostatek obsadili cizími lidmi...

Pěstounů je málo a to smutně málo. Tady zákonodárci vytvořili další paskvil...
15. 10. 2012 | 18:41

Občan napsal(a):

Jistě.
Takže šoupneme batole do jedné "profirodiny" a když je náhodou nebudou zvládat nebo bude týráno (v USA v "pěstounských rodinách" zcela běžné), tak je šoupneme do další a po pár týdnech zase jinam. Ono to jednou třeba vyjde. Vždyť je to nakonec jen balík masa a ani moc neváží, takže se nemůže bránit a nikam neuteče.

Proč dopřávat opuštěným dětem luxus drahé KVALIFIKOVANÉ péče v kojeňáku, když se jich můžeme LEVNĚ zbavit umístěním do "profirodin". Co na tom, že v kojeňáku jsou obvykle 3 děti na "tetu", zatímco do pěstounské "rodiny" se dá nacpat třeba 15 sirotečků.

Paní Tominová,
než se do něčeho pustíte, zjistěte si, jaké jsou výsledky jinde. V USA je pěstounská péče něco, čeho se děti BOJÍ jako čert kříže. A než by se nechaly "pěstovat", raději přežívají samy nebo jsou k nějakým vzdáleným neznámým příbuzným.
V Kanadě 20 let nadšeně rušili děcáky a kojeňáky a "budovali" pěstounskou péči. Po 20ti letech zjistili, že to je DRAŽŠÍ než ústavy a zavinilo to tolik problémů, že potichu "profirodičovství" opouštějí.

U nás je v ústavech několik tisíc dětí.
KDE pro ně vezmete "pěstouny"?
KDO to bude financovat?
KDE vezmete tolik "pěstounů", abyste zajistila, že v "profirodině" nebude víc než 4 děti vč. vlastních?
JAK bude zajištěna dětem ODBORNÁ péče?
JAK zajistíte, aby pěstouni byli KVALIFIKOVANÍ?

V USA "řeší" pěstounstvím nedostatek financí na DD a KÚ a částečně nezaměstnanost. Takže "pěstouny" se stávají dlouhodobě nezaměstnaní, obvykle bez nejmenší pedagogické a psychologické průpravy. Případy týrání dětí "pěstouny" jsou otřesné a obvykle jsou zaviněny tím, že "rodina" má přiděleno příliš mnoho dětí a přestala je zvládat. Děti, které prošly v USA "pěstounskou péčí", jsou doživotně traumatizované a častěji než kterékoli jiné končí jako bezďáci, feťáci/alkáči a kriminálníci.

Ti, kteří jsou proti zhůvěřilosti, již z neznalosti nazýváte "reformou", právě sakra dobře vědí, co malé děti potřebují. A také zatraceně dobře vědí, co za obludnost je "profipěstounství".

Ostatně, stačí se podívat na fungování de facto sekty, která si v ČR říká "SOS vesničky". Vám nepřijde divné, že jejich provozovatel TRVÁ na tom, že pěstounky MUSÍ být SVOBODNÉ a BEZDĚTNÉ??? Za socíku v "SOS vesničkách" pracovaly manželské páry s jedním nebo dvěma vlastními dětmi, k nimž "fasovaly" další 4 "pěstouňata". Po plyšáku všechny dosavadní pěstouny provozovatel vyházel a místo nich začal nabírat deprivované postarší bezdětné ženy, které neměly s rodinou žádné zkušenosti.

Klaus má v odůvodnění svého veta naprostou pravdu a zatím NIKDO nepředložil ARGUMENTY, které by jeho kritiku vyvrátily.
Co napáchala Rowlingová svým hysterickým článekm o péči o těžce mentálně postižené, dnes víme všichni velmi dobře. Takže nedůvěra vůči "mezinárodním organizacím" je zcela namístě. Už jen proto, že po nás chtějí něco, co ve svých domovských zemích nemají vůbec vyřešeno.

Mimochodem - Dr. Zezulová je předsedkyní správní rady "Děti patří domů, o.s." a většiny stávajících projektů, koordinátorka projektu Služby pro rodiny, primářka ve Svitavské nemocnici na Oddělení zobrazovacích metod. To je docela náročné pracovní vytížení, což ve mně vzbuzuje otázku, KDY vlastně to pěstování stíhá. I když v jejím věku je dost dobře možné, že většina nebo všechny děti už jsou dospělé.
15. 10. 2012 | 18:43

Sutech napsal(a):

Ústavy nerušit a hlavně do niích umístit děti nezvladatelných rodičů, kteří se z nich snaží žít, takové praktiky jsou nepřípustné! Tak se minimalizuje možnost že teneto negativní trend budou předávat dále.
Když na to dojde, mělo by jít zajistit aby se z nich stali zákonadbalí občani, kteří budou schopní v případě potřeby obětovat své vlastní životy.
Přemýšlejte, mohlo by to být velmi výhodné, obvzlášť pokud by neodmlouvali a makali jako šroubky s minimálními nároky.
15. 10. 2012 | 18:59

Medikolog napsal(a):

Občane,

dobrý večer, naprostý souhlas. Paní Marksová-Tominová, který objekt dnešního kojeňáku či děcáku máte vyhlédnutý?
15. 10. 2012 | 19:45

Baba napsal(a):

Nejlépe ten, kterému se daří, takže má solidní muskulaturu už od narození.
15. 10. 2012 | 19:55

Al Jouda napsal(a):

Kojenecké ústavy zachovat a k nim zřídit výchovné tábory pro starší děti, na jejichž výchovu nestačí rodiče. Vzít si příklad z Velké Británie, kde odebírají děti cikánským nepřizpůsobivým (velmi slušně řečeno !) rodinám a dávají je do těchto výchovných táborů. Za ty přídavky, které se tím pádem rodičům odeberou, se budou mít ty děti královsky a ještě z nich něco pořádného vyroste !
15. 10. 2012 | 20:15

Petr z Tábora napsal(a):

Paní autorko, přečetl jsem si veto prezidenta i Váš článek. Nepřesvědčila jste mne. Jak bývá v Čechách zvykem, jde se z jednoho extrému do extrému druhého.

Tím neříkám, že by neměla být snaha postupně umisťovat stále více relativně zdravých dětí dětí do kvalitních pěstounských rodin.
15. 10. 2012 | 20:49

Sisyfos napsal(a):

Prvních několik let života velmi určuje chování v dospělosti. Je to způsobené tím, že dítě se učí od své matky (osoby o dítě pečující) sociální interakci, kterou si ukládá do své implicitní paměti. Dítě, které zažívá nedokonalou vazbu k matce, si vytváří určité vzorce chování sloužící ke kompenzaci jeho potřeb, či zmírnění následků z jejich nenaplňování. (Například nedokáže-li matka rozpoznávat potřeby dítěte, je emočně chladná a nedostupná, začne dítě používat minimalizační strategii, kdy nevyhledává její blízkost aby nebylo zraňováno případným nezájmem. V dospělosti se pak toto projevuje neschopností sdílet emoce stejným způsobem, jako je dítě nebylo schopné sdílet se svou matkou.) A přirozeně až dítě dospěje a bude mít vlastní děti, zopakuje strategii, kterou u něj vytvořili jeho attachmentové figury.

Pan profesor Matějček se zabýval také longitudinálním výzkumem nechtěných dětí (dětí matek žádající o potrat) a povedl se mu při nějakém rozhovoru nechtěný černý humor, když řekl, že nejsnazší po osmnácti letech bylo najít ty děti, které byly umístěny v dětských domovech, protože téměř všechny skončily ve vězení.

Tím chci jen vypíchnout, že být v rodině (s vhodnou výchovou ovšem) je pro dítě zásadní. Dál už je to jen otázkou priorit - zda budeme řešit situaci v jejím počátku, nebo zda budeme později řešit důsledky a v ideálním případě se aspoň pokusíme příčiny poopravit s odstupem. Zda má dítě, které dostalo při narození špatné karty na ruku, právo na šanci stát se plnohodnotným členem společnosti, nebo bude obětí osudu s větší šancí na to stát se psychopatem.
15. 10. 2012 | 20:54

Michaela M-T napsal(a):

To Občan: no my tady nejsme v USA, opravdu se nebojím, že bychom ten systém okopírovali beze zbytku. Nevím, do jaké míry jste měl možnost seznámit se podrobně s konkrétními osudy jednotlivých dětí - obávám se, že nikoli. Představte si, že v této oblasti nemám žádý osobní zájem. Jen mi opravdu osudy těch dětí leží na srdci.
No a možná byste mohl číst pozorně - ano, uznávám, že ta rychlost změny je příliš velká, dokonce o tom píšu.
15. 10. 2012 | 21:05

Bílá veverka napsal(a):

Marksová-Tominová, to je ta, co na Ministerstvu školství prosazovala povinnou sexuální výchovu?
15. 10. 2012 | 21:22

Občan napsal(a):

To Sisyfos:

Moc hezké teoretické povídání.
A teď si to porovnejme se realitou "profirodin" a "kvalitou" života v nich.

Třeba ta nešťastná brněnská rodina, co byla nedávno vláčena tiskem jako tyranská. Sice nakonec vyšlo najevo, že dvě zcela nezvladatelná "pšstouňata" si vymyslela týrání, aby následně skončila v kriminále za majetkovou TČ, ale rodina je v troskách.
Problémem tam bylo, že byli příliš hodní a nabrali si "pěstouňat" příliš mnoho. KDE byly orgány socpéče, aby jim rozmluvily nebo zakázaly přijímání dalších "pěstouňat"? A KDE byly tytéž orgány, aby jim včas pomohly jak odbornou péčí, tak materiálně a finančně (když už připustily, aby si ta rodina vzala víc dětí, než bylo zdrávo)?

Jak dopadne malé dítě nebo batole či dokonce kojenec, které bude putovat po "profirodinách" třeba jen proto, že se v noci budí a ruší ostatní? V USA zcela běžné. Děti si tam "rodiny" a "sociálka" posílají jak balíky špinavého prádla a všem je srdečně jedno, co to dělá s jejich psychikou. O nějaké stálé a láskyplné péči mohou tahle ubožátka jen snít.
o tom, jak by to mělo fungovat v ČR, zatím NIKDE nepadlo ani slovo. Jen velkohubé kecy o "právech dětí", ale konkrétního NIC!
A vycházet z 50 let starých Matějčkových poznatků je asi totéž, jako poměřovat současnou sdělovací techniku podle krystalky nebo třílampovky. TEHDY bylo běžné, že v ložnici bylo spolu 20 dětí a noční "vychna" trávila noc u stolku s lampičkou v čele sálu. Dnes jsou v DD zcela běžné "rodinné buňky", které nemají víc než 6-9 dětí; v kojeneckých ústavech mají skupinky s jednou "tetou" dokonce max. 3-5 dětí. Tedy MÉNĚ než je obvyklé v "pěstounských rodinách"!!!!!

Ostatně - CO to je za "rodinu", která si nabere 10-15 "pěstouňat"? To je potom obyčejný děcák, jen podstatně primitivnější, protože provozovaný bez jakékoli odborné péče. O nějaké individuální péči nemůže být vůbec řeč; stejně jako o výchově. V takovém privátním sirotčinci se pak chovanci starají navzájem sami o sebe a "rodiče" leda tak perou a vaří, protože nic jiného není v jejich silách stihnout. Eventuálně se chovanci stávají levnou pracovní silou v "rodinném" hospodářství.
POKUD stát nezajistí (legislativně, finančně, materiálně a odborně) že "pěstounské rodiny" nebudou mít víc než 5 dětí vč. vlastních, pak nemá vůbec smysl uvažovat o nějakém omezování ústavní péče.

Zběsilé experimenty, které navrhuje Kybersadista, mají totiž jediný cíl - zprivatizovat péči o děti, "ušetřit" a výhodně rozprodat lukrativní nemovitosti, jež nyní patří DD a KÚ. S kvalitou péče o děti nemají jeho nápady nic společného.
15. 10. 2012 | 21:30

aga napsal(a):

No, jak to tak vypadá, Evropa se za chvíli změní celá v jeden velký a velkým bratrem řízený státní ústav, takže je celkem zbytečné děti někam přesouvat. Je úplně jedno, kde budou zrovna sedět před TV nebo počítačem se střílečkama.
15. 10. 2012 | 21:40

Občan napsal(a):

Michaela M-T napsal(a):
"To Občan: no my tady nejsme v USA, opravdu se nebojím, že bychom ten systém okopírovali beze zbytku. Nevím, do jaké míry jste měl možnost seznámit se podrobně s konkrétními osudy jednotlivých dětí - obávám se, že nikoli. Představte si, že v této oblasti nemám žádý osobní zájem. Jen mi opravdu osudy těch dětí leží na srdci.
No a možná byste mohl číst pozorně - ano, uznávám, že ta rychlost změny je příliš velká, dokonce o tom píšu. 15. 10. 2012 | 21:05"

Já se toho také neobávám. Já totiž vůbec nepochybuji o tom, že přesně k tomu dojde. A to z jednoho prostého důvodu - stát na to, aby zajistil KVALITNÍ ODBORNOU a dobře MATERIÁLNĚ a FINANČNĚ zabezpečenou pěstounskou péči, nemá peníze ani lidi.

Pěstounů pár znám, a to i rodin, které přijaly nemocné nebo postižené děti. Ve všech případech to ovšem nejsou žádní profesionálové, ale běžné rodiny, které si přibraly ke svému dítěti/dětem jedno či dvě "pěstouňata" (de facto terminus technicus). Takže počet dětí v nich nepřekračuje ani v jednom případě 4.

Ad rychlost - nejde o žádnou "příliš velkou rychlost", ale o zločin, páchaný MPSV z čistě zištných důvodů.
POKUD Vám a poslancům leží na srdci osud dětí bez rodiny, pak se vykašlete na veto, zasaďte se o další zlepšování ústavní péče a POSTUPNÉ budování sítě MALÝCH pěstounských ordin. A, pochopitelně, o řádné finanční, materiální a odborné zabezpečení ústavní i pěstounské péče.
15. 10. 2012 | 21:42

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Kdysi měli rodiče těch 10 dětí. Jistě - ne vždy z nich vychovali sociálně adaptované bytosti benigního charakteru a osobnosti. Ale to platí i o rodinách s málo dětmi /např. rodina Hitlerů - ať je ten příklad kalibru Tlusté Berty/.
Ideálem dneška je rodina o max. 2 dětech. A jistě se dá souhlasit s tím, že i to je někdy nad hlavu. :)
Ale oponovat autorce, která přece tvrdí, že přechod by měl být rozložen do prostoročasu tak, aby nedocházelo k excesům...oponovat ji onou Tlustou Bertou - to je kách.

P.S. Odborná péče je hezká věc. Otázka je, zda tedy by nebylo ideální zavést něco na způsob "huxleyovského" podmiňování /Konec civilizace/.
Tam ta odbornost frčela jak na běžícím páse.
K " zastaralosti " některých porozumění či vysvětlení dané tématiky jen toto :

Rodinná výchova, kdy existuje otec a matka - je stará možná několik desítek tisíc let.
A zatím se nezdá, že by nějakým zásadním způsobem zastarala.
15. 10. 2012 | 21:48

Občan napsal(a):

To ČM:

Lidé mívali tolik dětí proto, že jim jich většina pomřela nejpozději do puberty. Procházky dětskými odděleními hřbitovů jsou hodně drsná lekce z historie (hlavně těch velkých); až po WWII dětské náhrobky rychle mizí.

A co vyrostlo z těch přeživších? Když se zadařilo, šel JEDEN SYN na gympl nebo průmyslovku, další do učení a zbytek někam na venkov do služby nebo do kněžského semináře.
Dcera nebo dcery končily v 90% vzdělání v 6. třídě obecné školy a šly do služby nebo byly provdány (ve městě do služby nebo někam prodávat). Jen zlomek dívek se domohl vyššího vzdělání nebo vyučení se nějakému řemeslu. A jen zcela ojediněle se povedlo mladé ženě vystudovat VŠ.

Ad autorka - ona sice tvrdí, ale zároveň chce, aby bylo prezidentské věto přehlasováno, čím by ta Kybersadistova legislativní zrůdnost vstoupila v účinnost k 1. 1. 2013 vč. dvouleté lhůty pro privatizaci nemovitostí DD a KÚ.
Čímž si dost odporuje...

Odborná péče, to je ASISTENCE spec. pedagogů, psychologů, pediatrů, psychiatrů, sexuologů a dalších -logů pěstounským rodinám. Čím víc bude péče o děti rozdrobená, tím víc bude muset být asistenčních specialistů. A NĚKDO je MUSÍ zaplatit. KDO??? A Z ČEHO???

Rodinná péče - no jistě...
Do pěstounské péče lze již dnes svěřovat děti i singlům, a to vč. homosexuálů. Jakou "rodinnou péči" mohou poskytnout, to by mě opravdu zajímalo; hlavně ten tatínek a maminka (jak u singlů, tak u homosexuálů)...
15. 10. 2012 | 22:11

nechápavý napsal(a):

některým diskutujícím, zejména těm, kteří schvalují prezidentovo veto:
Možná by nebylo na škodu si nejdřív tu novelu zákona, kterou tak kritizujete, přečíst. Tři čtvrtiny věcí, po kterých tak voláte, tam jsou - a byly by tam všechny, kdyby nešlo taky o peníze. Ono ne všechno, co vyšlo z Drábkova ministerstva, je špatné.
A argument, že se to dělá proto, že má někdo zájem o nemovitosti dětských domovů, to už snad ani nemá cenu komentovat.
15. 10. 2012 | 22:16

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...paní autorko,...jak vypadá katastrofický scénář pro děti,...které by bylo nutné pro týrání z rodin odebrat, nebo pro ty, co náhle osiří,....a nejsou už kojenci? Kam je dáte, když se ukáže, že pěstounská rodina morálně selhala,..... na umístění je jen několik hodin a dítě v takové situaci by mělo dostat dobrou péči kvalitního odborníka? Podle matematického principu pravděpodobnosti taková situace nastane,....
Že je to výjmečná situace a ta "se pak nějak vyřeší až nastane",... Všude jen obecná tvrzení,...zrušit,....zrušit,....
Tužka
15. 10. 2012 | 22:31

wiki napsal(a):

Tužka napsal(a): ...jak vypadá katastrofický scénář pro děti,...které by bylo nutné pro týrání z rodin odebrat, nebo pro ty, co náhle osiří,...

Což takto dle § 42 do „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, financovaných dle § 42g, 3) Státním příspěvkem "měsíčně za každé dítě ve výši 22 800 Kč"?
16. 10. 2012 | 00:12

Anna napsal(a):

PROČ to tak spěchá?

Úryvek z:

Fakta a mýty kolem plánovaného rušení kojeneckých ústavů
Dagmar Zezulová

V každém případě je toto vše běh na dlouhou trať. U dětí s deprivací se uvádí, že doba ke zvládnutí následků deprivace je dvakrát tak dlouhá jako doba, která k deprivaci vedla. Rychlé řešení není reálné. Se změnou systému to bude podobné.

Osobně se domnívám, že zaniknou-li v r. 2013 kojenecké ústavy, budou se prostě jmenovat jinak. Optimální by bylo, kdyby se jednalo o centra resocializační pomoci, zařízení pro krizovou pomoc, apod., aby byla vyplněna "díra" v systému. Nevěřím tomu, že se podaří vyškolit dostatek profesionálních pěstounských rodin v tak krátké době.

Časté obavy se týkají střídání pěstounských rodin, které je běžné v některých zemích, tzv. "batůžkaření". Tento vývoj i mojí obavou, ovšem absolvovala jsem několik školení ke změně systému, a vyslechla jsem opakovaná ujišťování, že nic takového se nestane. Nevím, jak to chtějí zařídit. Vždyť už teď se to děje. Dostala jsem se velmi blízko k jednomu případu, kdy se děvče v PP rozhodlo, že už v této rodině nechce být. Přestože nebyl žádný důvod k odebrání, přestože pěstounka si přála, aby děvče zůstalo u ní, nedostalo se jim rodinné terapie či jiné vhodné podpory, ale došlo k přemístění dítěte do jiné pěstounské rodiny. Dítě ještě neví, že každé přemístění je jeho ztráta, momentálně se raduje z ochutnávky své moci.

Co se tím naučilo pro svůj budoucí život?

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dagmar-zezulova.php?itemid=14105
16. 10. 2012 | 08:27

Občan napsal(a):

To Anna:

Tak to je od dr. Zezulové hustá demagogie. Podle ní jsou vlastně "batůžkáři" nezvedení frackové, kteří nevědí, co je pro ně dobré.
Ale nijak mě to od ní nepřekvapuje.

Problém "batůžkářů" totiž nespočívá v tom, že se děti SAMY rozhodnou pro změnu (což je v pořádku, protože i "pěstouňata" mají právo si vybrat), ale v tom, že je "rodiny" vracejí sociálce, neboť je z nějakých důvodů UŽ NECHTĚJÍ dál "pěstovat". V mnoha zemích, USA speciálně, si movitější "pěstouni" tímto způsobem vybírají "vhodné" děti a ty "nevhodné" prostě vrátí jako vadnou pračku. Chudí "pěstouni" (zpravidla dlouhodobě nezaměstnaní, pro něž jsou příspěvky na "pěstování" náhradou příjmu) vracejí děti pro změnu proto, že jich mají příliš mnoho a některé tím pádem logicky nezvládají.

Další věcí je, že se doposud nikdo neráčil zeptat dětí a mladých z děcáků, zda vůbec o nějaké "pěstování" stojí. Návrh zákona je totiž postaven tak, že "smradi pomažou do PR, protože potřebujeme "ušetřit"; a basta!".
Takže místo toho, aby stát vytvářel podmínky pro usnadnění přechodu dětí z děcáku do samostatnosti, "vyřeší" to tak, že děti pošle hromadně "pěstounům" (zatím neexistujícím) a ty odrostlé nechá dál napospas osudu. A místo toho, aby pomohl děcákům vytvořit prostor pro návraty odrostlých dětí, hodí to na krk "pěstounům".

On totiž největší problém dnešních DD není v tom, že by děti nějak zvlášť citově strádaly (zmenšují se výchovné skupiny a stále víc se mění v rodinné buňky se vším všudy, ale v tom, že nemají kam jít po dosažení plnoletosti nebo po dokončení studia. Tady by měl stát přiložit ruku k dílu a POMOCI - ať už startovním bydlením a pracovními místy pro NEJEN děti z DD, ale i zafinancováním rozšíření DD na oddělení pro dospělé děti. Některé to řeší svépomocí tím, že na půdách budují kóje pro "svoje" odrostlé děti, kterým tak zůstává zachován domov a místo pro občasné návraty "domů - jako to je v běžných rodinách. Jenže to nejde všude a tak se část dětí stává v 18ti automaticky bezdomovci. Kybersadista si usmyslel, že odvelením dětí do PR se problému zbaví, protože pěstouni se přece nějak postarají sami. Což je pochopitelně nesmysl, jelikož byty či domy pěstounů nejsou nafukovací a při "průběžném profesionálním pěstování" se uvolněné místo brzy zaplní dalším "pěstounětem".
16. 10. 2012 | 10:11

resl napsal(a):

Jasně, pěstounská rodina je daleko lepší řešení, než různé dětské ústavy s mnoha dětmi. Jen stát nechce dát příspěvek konkrétním pěstounům a raději cpe peníze do ústavů, kde zaměstná dvacet, třicet lidí, zaplatí energie a ještě si kuchařky odnesou jídlo domů. Pro stát je priorita zaměstnanost a ne výchova a rozvoj dítěte. Na západě běžné pěstounství se ale nelíbí našemu hradnímu zloději. Ten přece je chytřejší a nebude žádné "novoty" zavádět do páchnoucího Kocourkova. Pěkně kolektivně, jako v Rusku, ať máme přehled o každém. Že by se ten truhlík vyjádřil k Drobilovi, nebo Janouškovi, to ho nenapadne. Tak sedí sám ve své noře a přemýšlí, jak pumpnout ČEZ, když příjem z Hradu pomine.
16. 10. 2012 | 11:13

drápky v Drábkovi napsal(a):

Tak ďábel Drábek prosadil nakonec něco co zástupkyně ČSSD vítá?

Ale no tak soudružko Tominová vy kazíte jednotnou linii nesmiřitelného boje ČSSD s extrémisty ve vládě!

Nejste jedna z nich iredentistka zakuklená?
16. 10. 2012 | 11:42

a komu tím pomůžete kolegyně? napsal(a):

Kolegyně Tominová toto má přece již rozpracované kolega Škromach, který na tom v letech 1998 - 2006 intenzivně jako ministr práce a sociálních věcí pracoval.

ČSSD to musí shodit, aby pečlivá a zodpovědná práce kolegy senátora Škromacha nepřišla vniveč.
16. 10. 2012 | 11:48

stejskal napsal(a):

Díky, paní Marksová-Tominová,

také doufám (a spolu se mnou celá řada lidí, kteří se o děti - ať už jako pěstouni či jako adoptivní rodiče starají, mnozí dětští psychologové apod.).

Mimochodem je škoda, že ten návrh zákona zjevně jen málokdo četl. Velmi důležitá je například poznámka paní či pana wiki z 16. 10. 2012 | 00:12. Odpadly by například zbytečné obavy ohledně plošného rušení "kojeňáků" apod. Popřípadě úvahy o tom, jak "děti umírají na ulici".

Hezký den Vám i ostatním.

Libor Stejskal
16. 10. 2012 | 11:57

wiki napsal(a):

a komu tím pomůžete kolegyně? napsal(a): ...toto má přece již rozpracované kolega Škromach...

Dobrý komentář ;-).

A kdopak asi tak mohl Škromachovi na MPSV připravovat podklady? Že by "odbor rodinné politiky" pod "něčím" :-) vedením ??

stejskal napsal(a): Mimochodem je škoda, že ten návrh zákona zjevně jen málokdo četl.

Osobně se tomu příliš nedivím. Relativně čitelný byl snad jen JEDINÝ z polotovarů této novely, kdy kdosi překlopil výčet změn do paragrafové podoby výsledného zákona.

Předtím i poté to bylo vždy jen takové to obvyklé parlamentní "v paragrafu 48m, odst. 3 se ruší písmena c, d, e, a přidává se nové písmeno j ve znění ...". :-D
16. 10. 2012 | 13:53

Občan napsal(a):

DOBROVOLNÍ pěstouni, a tím více pak adoptivní rodiče, jsou něco úplně jiného než profesionální pěstouni.

Zatímco první dvě rodiny si vezmou do péče či osvojí jedno či dvě děti, nebo max. skupinku sourozenců, profesionální pěstouni "nabírají" děti ve velkém ZA ÚČELEM SVÉ OBŽIVY. Jak to dopadá, víme jak z tuzemských afér, tak ze zahraničních.
"Rodinné velkochovy" skutečně NEJSOU řešením, protože v důsledku jsou jejich výsledky a následky horší než ústavní péče. Což návrh zákona NEřeší. Zato jsem se tam např. dočetl, že počítá s další liberalizací "exportu" dětí k "pěstování" (jestlipak si ještě někdo vzpomene na dvouletého českého chlapečka, UMUČENÉHO ve Švédsku "pěstounskou rodinou"???) a "pěstování" provozovaného v ČR zahraničními subjekty (FO i PO).

On ten návrh celkově "nemá chybku". K pojišťovákům nám totiž přihodí i "pěstouňáky" - tedy ZPROSTŘEDKOVATELE pěstounství a osvojení! Dokonce i krátký kursík jim předepisuje (na rozdíl od KVALIFIKOVANÉ ústavní péče, kde je předepsáno specializované SŠ nebo VŠ vzdělání):
"„Časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu nejméně 72 hodin."
A pěstouni budou pěstovat NA DOHODU (s obcí).

§ 42 (de facto likvidace Klokánků) je také chuťovka

Wiki uvedl, že dle § 42g náleží 22 800.- Kč
Není tomu tak:
V § 42g odstavec 3 zní:
„(3) Státní příspěvek
a) náleží za každé dítě ve výši
1.15 400 Kč, jde-li o dítě ve věku do 6 let,
2.18 700 Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 do 15 let,
3.21 400 Kč, jde-li o dítě ve věku od 15 do 18 let,
K tomu jen připodotknu "inflační doložku" - zvýšení příspěvků přichází v úvahu pouze tehdy, pokud CELKOVÁ inflace překročí 5%!!!

Tohle je taky fajn:
"V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a rozumového vývoje.“."
Takže pokud bude např. desetileté dítě zneužíváno k pracím přiměřeným jeho věku a stupni rozvoje, je vše v pořádku. Může třeba od rána do večera hrabat seno, uklízet pěstounovu dílnu, mýt nádobí, kydat hnůj přiměřeně malými vidlemi apod...

A TOHLE je vůbec největší síla:
"V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za vážné ohrožení nebo vážné narušení výchovy dítěte se samy o sobě nepovažují nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby nebo rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění povinností vyplývajících z jejich rodičovské zodpovědnosti.“."
Mimochodem to potvrzuje mé nejtemnější obavy z toho, že "pěstování" směřuje nejkratší cestou k systému zavedenému v USA.

Tak nevím, kdo ten návrh novely nečetl. Já tam zatím nenacházím nic pozitivního.
16. 10. 2012 | 14:04

wiki napsal(a):

Občane, je nutno citovat SPRÁVNÝ dokument po všech jeho změnách (zde zejména po komplexním pozměňovacím návrhu přijatém ve 3. čtení) = sněmovní tisk 564/11,

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=564&ct1=11

A BTW, v PDF je to MÉ ČÍSLO na str. 28 ... :-D
16. 10. 2012 | 14:11

Občan napsal(a):

Aha, tak to sorry. A dík, jdu se po něm podívat :o)

Já citoval návrh, který jsem vydoloval na webu Hospodářské komory. Protože na webu MPSV jsem ho, "kupodivu", zatím nenašel. Ale zato tam mají hezky barevné plky z Powerpointu...
16. 10. 2012 | 14:26

wiki napsal(a):

Není zač se omlouvat.

Pokud bych to nesledoval celou dobu od předložení do PSP až po veto, taky bych se v tom nevyznal, a nemohl teď "šířít osvětu"... ;-)
16. 10. 2012 | 14:40

katango napsal(a):

Paní autorko, jako psychiatr (s 17 lety praxe v dětské psychiatrii) s vámi nesouhlasím.
17. 10. 2012 | 01:36

Občan napsal(a):

Wiki,

našel, přečetl (je to fakt dlouhý :o)) ) a je to tam, jak jste uvedl Vy.
Asi jediné pozitivum návrhu novely. Ty největší zhůvěřilosti tam naopak zůstaly a co se týče působení zahraničních FO a PO, jakož i "exportu" dětí do ciziny, byly snad dokonce ještě "vylepšeny".

Mimochodem, včera jsem poslouchal na ČT2 pořad o dětech rodičů ve výkonu trestu a mluvila tam psycholožka, specializovaná na tuto oblast. Z toho, co říkala, bylo evidentní, že VNUCENÉ pěstounství a adopce napáchají u těchto dětí víc škod než užitku; na rozdíl o DD, kde jsou si děti JISTÉ, že zůstávají dětmi svých rodičů a že pobyt v DD je jen řešením jejich reálné situace. Velice poučný pořad.
17. 10. 2012 | 08:33

skokan napsal(a):

Kdo se stara o vaše deti, paní Marksova-Tominova, kdyz vy stale radoby pecujete o druhe - ovsem jenom recmi. Vubec by jiste mnoho lidi zajimalo z cim se vlastne zivite... a co za vami zustava jako vysledek vasi prace..Co resi tyto vase clanky?
17. 10. 2012 | 11:09

www.obcanjedobryzakaznik.cz napsal(a):

Milý Občane a vážená MMT,
váš flame-words-war ... tedy plamenná válka slov a argumentů je zde docela skrytá, a myslím že by jste ji měly poodkrýt v nějakém kamenném médiu (rozhlasu/TV/novinách). Jsem táta pěti dětí a vychováváme je s manželkou sice v malém, ale útulném bytě 2+1. Kdybych bral argumenty občana na zřetel, měl bych se jít hned udat na Policii jako neschopný rodič, který nedovede svým dětem dát víc než dva milující rodiče v nevyhovujícím bytě s minimálním zázemím na osobní rozvoj, a pak jen napomáhal umístěním našich vlastních dětí do dětských domovů, než se nám rodičům (i když manželka to nejmenší ještě kojí) podaří materiálně se vzchopit natolik, že budou mít více než svou postel a stůl ve společném pokoji. Paní Marksová skoro nemluví o penězích, ale argumentuje zkušenostmi, kdežto Občan vše přepočítává na peníze ... lásku k dětem, a už vůbec ne úplnou rodinu - nelze přepočítat na peníze - ani srovnávat s ústavní péčí. Klaus je vážně zcela mimo a jeho argumenty jsou skutečně ZLobbovanÉ a nahlížené jen jeho eKOnoMICKÝM poDhledem
17. 10. 2012 | 11:39

skokan napsal(a):

Souhlasim s predchozi zpravou, pana s peti detmi. Jde o lasku a peci, kterou hlavne rodice musi detem dat, pakm se i tento cit muze prenset do jejich pozdejsich rodin. Vetsinou by to mela byt matka, ma k detem bliz - vetsinou. Matka v podobe autorky, ktera dela politiku, pousti ruzne teorie do eteru, neni asi dobrym prikladem materske pece. Nikoli reci, ale ciny mohou byt dobrym prikladem.
17. 10. 2012 | 13:38

Občan2 napsal(a):

Občan - souhlas, paní tominová, dětské domovy a kojeňáky jsou dobře udržované budovy, chápu že trh asi vše vyřeší, pěstouni budou dostávat penízky a děti budou strádat nejen duševně, ale i hmotně. Napřed najděte ty rodiny, snižte přízpěvek a až budete mít dost kvalitních pěstounů, začněte přemísťovat, ale lačnost po majetku to urychlí, chudáci děti.
na stejné úrovni bylo rušení mateřských školek, které dnes nejsou pro rodiče dostupné a v bývalých objektech jsou bytové, nebo firemní prostory, ....
17. 10. 2012 | 19:50

Občan napsal(a):

To www.obcanjedobryzakaznik.cz:

A Vy jste si 100% jistý, že Vaše děti plně sdílejí Vaše nadšení?

To si totiž jeden náš známý, který si nasekal sedm dětí, dost dlouho myslel a pak byl hrozně překvapený, jak strašně se mýlil. Materiálně byli slušně zabezpečení (pokud se bezvýhradně podrobili otcově despocii), ale měli nulové soukromí a citově to také dost haprovalo. Takže jedna dcera skončila jako těžká neurotička, neschopná navázat trvalejší vztah (ve 32 letecho to už je dost vážný problém, protože by chtěla mít děti) a druhá se trochu vzpamatovala, když konečně našla odvahu odejít na kolej. Synové se prostě sbalili a vypadli z domova - všichni dost daleko.

Milej zlatej, já právě mám PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, které ty Vaše báchorky spolehlivě vyvracejí. O čemž u paní Tominové důvodně pochybuji.
A co se týče nesmyslu o tom, že "chudoba cti netratí" - jsem ze tří dětí a táta skončil v necelých 40ti jako invalidní důchodce. Takže sakra dobře vím, co obnáší VNUCENÁ skromnost. Ubezpečuji Vás, že to funguje jen pokud jsou děti malé a stačí jim rodičovská láska a plný talíř. Po 10. roce života je chudoba rodičů začně spolehlivě vyřazovat ze společnosti - a pokud nenastoupí sociální síť (což v ČR nenastoupí), zatraceně to dětem komplikuje život. Který je v dospívání i tak dost komplikovaný.

Pokud jste to zatím nepostřehl, tenhle svět JE o penězích. Potřebujete je na všechno - a na vzdělání dětí obzvlášť.
18. 10. 2012 | 09:19

Dick napsal(a):

Přečetl jsem si co k tomu píše V.K. musím uznat, že má asi pravdu .
18. 10. 2012 | 12:23

amiel napsal(a):

Hm, po přečtení diskuze si zas o trochu víc vážím paní Marksové-Tominové i Občana. Oběma nepředstíraně a nezištně jde o dobrou věc a každý to dobro vidí jinde. Díky.
Správné řešení bývá někdy na kraji (Občan je často hledá právě tam), někdy uprostřed. A někdy žádné dobré řešení není.
Myslím, že by o problému pěstounské/ústavní péče MMT a Občan měli začít komunikovat i nějakým jiným způsobem (osobně, mail, veřejná diskuze). Oba jsou schopni vnímat odlišný názor i nalézat řešení rozporů. Třeba by dospěli k řešení když ne dobrému, tak aspoň nejlepšímu možnému.
18. 10. 2012 | 22:18

Petr Pert napsal(a):

Jo pitomostí již se nadělali v této oblasti naši zákonodárci tolik, že bychom jim měli na hodinu dát padáka. Kdyby tolik zmetků vyplodil nějaký zaměstnanec- dávno by tam už nebyl ve své práci u jakoliv mírného podnikatele- Takže když si obyčejný člověk musí ručit za svou práci, tak když si parlament za ni neručí- dejme mu všichni svorně padáka- platíme jej přece ze svých daní !!!!!!
Takže kdo je nespokojen s prací našich mravně padlých zákonodárců - nechť se ohlásí a meil lanlan@seznam.cz a můžeme sepsat petici - ať konečně jdou os válu za tolik pracovních ZMETKŮ, které za tak krátkou dobu dokázali vyplodit !!!!!
19. 10. 2012 | 20:51

JAHA napsal(a):

Co tak pozriet sa, ako sa to pred ROKMI riesilo v dalekom zahranici, hned za humnami od Ceska a ake su po rokoch skusenosti? Preco hned USA?☺
24. 10. 2012 | 13:40

Radovan II. napsal(a):

Musíme přehlasovat nejen Klause, ale celou modrou vládu i s posranci/oprava-poslanci/
a senátory. V senátu už modrých moc nebude, tam s nimi uděláme pořádek, ale sněmovna je nemocná od modré barvy.Modří poslanci žijí jen svými finančními zájmy, správními radami a dalšími kšefty. Ale že 20 km za Prahou často nemají ani 20 000 tisíc hrubého t.j. 15 čistého, což není ani na život ani na pohřeb. 2 roky nemůžeme už čekat, to mnoho občanů zeměře hlady, nebo spáchá sebevraždu, každý měsíc v Česku spáchá dle statistiky 100 občanů a to z 99 % proto,že nemají práci, a žádné jistoty a že je ser... tato vláda nenechází východisko jak dál. To je 1200 ročně, to je strašné, když prý žijeme ve šťastné době, která tu podle Vydry nikdy nebyla. To bychom museli mít jeho příjmy a příjmy jeho kolegů herců, které jsou vyšší než v Německu, za to my máme platy 5 y nižší než v Německu pane Vydro, jste velmi naivní, Vaše matka Dana Medřická by z Vás radost neměla. Sorry. Jedině defenestrace zachrání tuto zemi před úplným vytunelováním a to musíme nechat ušít mnoho tepláků všech velikostí a pak si pronajmout tělocvičny na ty vazby. Kdy už to bude ????? To bude nová, ale ta opravdová revoluce, kdo nemá čisté svědomí, ať už balí, a kupuje kufry dokud jsou !!!!
24. 10. 2012 | 15:28

Oldřich napsal(a):

To jsem žádostiv jak dlouho to bude trvat, než někdo přijde na to, že je fantastický kšeft být pěstounem svých neteří a synovců a svěřit do pěstounské péče svoje děti jejich tetě a strýci. Stačit budou i tři. Tolik nikdo z nich nevydělá, aby měl stejnou sumu na tři děti jako pěstouni.:o)
25. 10. 2012 | 07:56

pěstounka napsal(a):

Milí diskutující,
protože málokdo z Vás asi je pěstoun a ví o čem pěstounství je,chci Vás pozvat k dalšímu zamyšlení.Pěstounem se stává člověk,protože chce pomoci dětem-a to po absolvování psychologických testů před přijetím každého dítěte se snaží potvrdit i psychologové.Spousta pěstounů se i dál vzdělává,pěstouny se stávají i zdrav.sestry,učitelé,psychologové,stejně tak jako dělníci,kteří by se kvůli dětem rozkrájeli.Kvůli koupi většího bytu,domu či auta,aby měli kam přijaté děti dát se často zadluží na dlouhá léta,ne-li na celý život,protože státem vyplácené příspěvky jsou už po mnoho let nedostačující hlavně na péči o děti všelijak zdravotně znevýhodněné,jichž se do pěstounské péče dostává velké množství(zdravé bílé děti jdou do adopce a i tam je jich málo)a jejichž vady či postižení nestačí na dosáhnutí výhod pro zdravotně postižené a další peníze chybí pěstounům dětí studujících,hlavně když dojíždí,bydlí na internátě a podobně a když mají v péči dětí víc jak tři,tak se samozřejmě finanční situace pěstounů zhoršuje.Takže v konečném důsledku pěstoun vyčerpá na péči o děti nejen jejich příspěvek na výživu a přídavky,ale i svou odměnu a někdy ani to nestačí,tím samozřejmě ztrácí možnost šetřit si na důchod,na dobu onemocnění sebe či partnera na čas,kdy manžela mohou propustit z práce,na opravu auta,novou pračku apod.Tyto situace se v pěstounských rodinách opakují měsíc co měsíc,takže místo toho,aby byli státem a společností ceněni za péči o přijaté děti,dostávají se do kolotoče dluhů.A dětem chtějí pomoci,protože žádná kolektivní péče,ani malé buňky dětem nezajistí lásku,všestrannou pomoc a podporu,dostatek podnětů a péči stálé osoby,která dítě hladí,chová,povzbuzuje,chválí,táhne k větším výkonům a miluje ho,i když se ví,že nebude dokonalé.
Většina pěstounů,i když kvůli přijetí dětí se nechává znovu vyšetřovat psychology,navštěvovat sociálními pracovnicemi,běhá po soudech a po lékařích s dítětem,mnohdy dodržuje i jeho vazby na bio rodinu,by neměnila,jim by prostě ten neustálý zmatek v životech,ten dupot a smích i křik a adrenalin bez odpočinku chyběl.Spousta pěstounů podávala k tomuto zákonu různá vyjádření,doplňky,upozorňovala na chyby,ale většinou zohledněny nebyly.Takže zákon se bude předělávat,předělávat a předělávat,když už rovnou mohl být funkční a pořádný od začátku,takhle je to paskvil.Deprivační projevy u dětí jsou různé od příchylnosti ke všem dospělým(tzv.dítě odejde s každým) až po výrazné psychiatrické poruchy.Dle výzkumů pana Matějčka a dalších se děti z koj.úst. a dět. domovů dostávají do vězení mnohem častěji než děti z pěstounských rodin,ještě lepší je to v adoptiv.rodinách,kam se děti dostávají v mnohem menším věku a jsou tedy pobytem v ústavu postiženy méně.Přesto v nějaké formě musí být tato péče zatím zachována,protože u nás není dostatek pěstounů ochotných vzít si rómské či vážně postižené dítě.Ale,když se tak zamýšlím nad známými pěstounskými rodinami znám jich docela dost-od péče o slepého ležáčka s ment.postižením,autisty,astmatiky,psychiatricky nemocné děti,epileptiky,sluchově postižené,s kombinovanými vadami,s rómskými či vietnamskými dětmi a ty samozřejmě taky se zdravotními problémy či zajímajícími se bio rodinami...je mezi námi spousta odvážných lidí...
A když Vám v takovém ústavu donesou ukázat dítě,které má už víc než rok v leže na napřažených rukou před sebou(snad aby něco nechytli nebo mu nedali kousek srdce)a řeknou Vám,že je to špatné dítě,že máte nárok na lepší,tak celý ten zhnilý systém máte chuť vyhodit do vzduchu(tím nechci urazit ústavy a pracovnice,které se dětem snaží dát tolik péče, kolik mohou).Dítě Vám většinou předají nahé(děravé dupačky by stejně nikdo nechtěl),bez jakékoliv hračky či vzpomínky na něco svého(třeba maličkosti jako dudlíčku,hračky či oblíbeného hrnečku na památku),s pár fotečkami a hrozivě tlustou dokumentací plnou diagnóz.Dnes už si mohou budoucí pěstouni a adorodiče vyhledat na internetu spoustu informací a diskuzí,proto to někteří vzdávají,ale i když je o těžké,tak ta radost z každého pokroku a úspěšně překonaného problému za to stojí.Prosím Vás za ty děti,zkuste to taky,když odsuzujete velké rodiny(pokud jsou mezi dětmi rozestupy,tak je to prima)vemte si jedno,dvě a pojďte do toho taky.Pěstouni jsou potřeba a zvlášť takoví,jako jste Vy-diskutující,kterým jde opravdu o děti.
Přeji Vám krásný den plný dětských úsměvů.
30. 10. 2012 | 13:36

ZdeNar napsal(a):

Paní Tominová, znám případ rodiny, jejíž příjem je zcela na dávkách za dítě v pěstounské péči. Dospělí nepracují, "otec a pěstoun" hrdě prohlašuje, že on už 3 roky je na pracáku a do práce ho nikdo nedostane - což zní věrohodně, protože skutečně nikdo z dospělých nepracuje, chlapec v péči nechodil několik týdnů do školy, nejspíš proto, aby si upevnil schémata k přežití. Muž pracuje příležitostně (pár dnů v měsíci) jen na černo, jinak sbírají staré železo, z kraje podzimu sbírali po příkopech jablka, později kaštany a žaludy... Zrušením kojeneckých ústavů a dětských domovů se možná sleduje cíl vychovat takto soběstačné jedince...
30. 10. 2012 | 13:52

pěstounka napsal(a):

Jenže to je problém soc.pracovnic a psychologů,aby si to ohlídali.Mně třeba po rod.přísp.na naše bio dítě,když už jsme několik let čekali na svěření dítěte do pěst.péče sociálka hnala do práce,kterou jsem po půl roce musela během pár dnů kvůli přijetí malého postižené dítěte opustit.
Z pěstounských dávek na jedno dítě,pokud není uznáno jako postižené ve 2.a vyšším stupni nemůže tříčlená rodina vyžít-dělalo by to okolo 7tisíc-musí mít přinejmenším další dávky.
Je mi líto toho dítěte,můžete však být ujištěni,že další dítě do pěst.péče rodina,která má problémy s posíláním dítěte do školy nedostane.
Kromě velké většiny-99% slušných a přijatým dětem velmi prospěšných pěstounů, znám taky jednu rodinu,kterou musí sociálka sledovat ostřížím zrakem.
Ale to neznamená,že bychom měli hodit všechny pěstouny k těm s problémy do jednoho pytle.
V ústavech jsou sice pracovníci vzdělaní,ale nikdo se už nezajímá o jejich psychický stav,psychologický profil,láskyplnou péči a nehlídá,zda se mile a obětavě věnují dětem,i když to někteří dělají,ale představte si to - mít zaráz na starost 5 kojenců,ta péče nikdy nemůže být jako v rodině - i když mají pěstounské rodiny více dětí,tak tolik miminek žádní pěstouni nemají.
Omlouvám se,že komentuji vzkaz pro někoho jiného.
Odpověď pro Oldřicha:
Někteří menšinoví rodiče už to takto dělají,tento zákon měl upravit i příbuzenskou pěstounskou péči a to zda bude státem stejně financována.
30. 10. 2012 | 15:09

oh napsal(a):

Marksová-Tominová, Stejskal: Přečetl jsem návrh a tak trochu mě zarazilo, že ze znění zákona vypadlo ustanovení o povinnosti "poskytovatelů zdravotní péče" oznamovat podezření na týrání zjištěné při ošetření dítěte. Ve verzi, kterou ze svého blogu nalinkoval Pavel Hasenkopf je poznámka P.H. "zrušeno bez náhrady". Je to omyl P.H., nebo tak oblíbená chyba v zákoně, která bude v blízké budoucnosti napravována další novelou, nebo dokonce úmysl zákonodárce?
Místo toho §10 v odst. 5 obsahuje novou povinnost zpracovávat a pravidelně aktualizovat individuální plány ochrany dítěte - což má značný potenciál přerůst v obvyklou byrokratickou obludnost a ubírat čas na skutečnou práci s dětmi a rodinou.
31. 10. 2012 | 00:58

Radovan II. napsal(a):

Všude je bordel,podivná doktorka z pořadu u paní Jílkové, nám chtěla namluvit, že pro děti je lepší vystřídat 5 špatných pěstounů, než kojencký ústav. Kdo takové podivné organizace sponzoruje. Ona sama by měly jít na test IQ !!!
Tento bordel odnáší nejen děti bez domova,ale postižení, důchodci a rodiče s dětmi.
MOdrá parta s rudými kořeny - /modrá zamíchaná rudou je zelená/ je vlastně banda zelených mužíčků, která tu přiletěla raketou z Marsu. Jinak není možné,aby tak hospodařila.Chtělo by to okamžitou kontrolu všech rozpočtů od starostů, hejtmanů až pod vládu, sněmovnu a senát. Tam se stále rozhazuje plnými hrstmi a občany by nechali umřít hlady. Taková je naše vláda lidu, a slovo lid je pro vládu sprosté slovo.
Pan Heger pomalu chce ze starých občanů dělat "dušičky". Nejsou peníze za dúchody, tak, než dojede starý pacient do vzdálené nemocnice tak zemře.Zrušené nemocnice modrá parta vytuneluje, často jsou to zmodernizovaná oddělení, která nejsou vůbec prázdná. Ale za to Heger rozhazuje plnými hrstmi pro soukromé lékaře, zřejmě mu dávají úplatky.
Ministr Heger je posedlý snížit počet obyvatel rušením lůžek a tím zhoršit zdravotnickou péči na úroveń Afriky. Tunelář Horák z VZP zase stále uplácí soukromé lékaře vesmírnými platy, Kapitační platba je za občana v evidenci za měsíc 50,-- za důchodce 75 ,-- Lékaři mívají až 3 tisíce pacientů. Lékař ráno vstoupí do ordinace má vyděláno za 1500 pacientů 75 tisíc a za důchodce 1500 pacientů 113 tisíc dohromady s úsměvem shrábne 188 tisíc za nic. Tohle není v žádném evropském státě a ani v USA aby se platily tisíce za nic. K tomu připočítejte poplatky 30,--dále placené prohíídky á 300 - 400 Kč, a ještě body. Soukromí lékaři jsou placení víc jak nositelé Nobelovy ceny. Ostatní lékaři v nemocnicích jsou asi retardovaní, když si to nechají líbit.Tohle nemá v Německu žádný lékař, ani kapacita co u nás běžný obvoďák. Modrá vládo, Hegře, poslanci a senátoři, je to normální v době kdy česká ekonomika je Titanic a 60% občanů živoří, někteři důchodci,když zaplatí byt nemají na jídlo a léky. Rádi by si vyměnili menší byty, jenže starostové byty nestaví, není to pro ně lukrativní. Tohle turecké hospodařství musí do Vánoc skončit. Pane Hegře děláte z občanů pitomce a to chcete ještě platit obyčejné plomby. Zubaří jsou také nejbohatší lékaři, používají zlatá WC a cpou se jen kaviárem a to mají jen jeden obor V Evropě se jim ani lékaři neříká. Chudí občané jim sponzorují jejich americké platy. Sorry. S takovým ministrem zdravotnictví a s ředitelem VZP jen do pekel a ještě dál !!! Možná, že by bylo lepší do tepláků, nebo ke kolegovi CHocholouškovi.
02. 11. 2012 | 08:59

Občan napsal(a):

Tak můžte jásat, paní Tominová.

Jenom se hodně dobře podívejte, kdože tu novelu schválil:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=56793

Pokud si snad někdo myslel, že korupici jde ausgerechnet o ochranu opuštěných dětí, tak tohle ho snad konečně vyvede z fatálního omylu. Neboť to je právě korupice, kdo bere děti u huby, kde to jen trošku jde.
07. 11. 2012 | 20:21

Lucy napsal(a):

Bude i takto u nás vypadat profesionální pěstounství? Budeme nabízet děti na Netu, jako zboží? http://www.bemyparent.org.uk/public-profiles.html
10. 01. 2013 | 23:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy