Jak udělat z České Republiky vědeckou velmoc II Závěrečný dodatek k části I

25. 08. 2009 | 18:00
Přečteno 4809 krát
Nelze než dodat, že hodnotná a dlouhodobě aplikovaná evaluace je základem pro další rozvoj vědy. Chápu případné námitky, že jde o naivní požadavek, těžko realisovatelný; v tom je právě část zakopaného problému, že toho tady asi nejsme schopni. Myslím, skoro jsem přesvědčen, že případný průkopník bez velké lobistické (neprůmyslové) podpory by měl posici srovnatelnou s disidenty nedávné doby; nebo by byl degradován na propagátora „vítězství pravdy a lásky“.

Jestli má být přístup k evaluaci vědeckého výkonu racionálně postaven, měl by zohledňovat jinak čistě formální stránky výstupů:
zvýhodnit korespondujícího autora a prvého autora (nositele myšlenky a její realizace); odráží se v tom skutečnost, že dnes nejcennější jsou chytré hlavy, které je třeba podporovat
zvýhodnit publikace v mezinárodní spolupráci (ne pokud jde o pouhé spoluautorství, ale zejména, ne-li výlučně, jde-li o českého prvého, nebo korespondujícího autora); „vy tam nahoře“ ! – važte si takových pracovních teamů!!
odlišovat publikace výzkumné od odborných, zejména v oborech jako je lékařství, kde je nezřetelná hranice mezi odborností (lékařskou profesí) a výzkumem. Nelze srovnávat experimentální práci řešící podstatu nemoci od odborných prací/studii upozorňujících na diagnostické a léčebné přístupy! To není podceňování odborných studií ale pouze upozornění, že srovnávat se má srovnatelné. Je velmi pravděpodobné, že tyto odborné práce (zejména v lékařství) mají vyšší citovanost než klasické práce výzkumné a že tudíž jejich časopisy stojí vysoko v žebříčku IF. Kdo toto nerespektuje dělá špatně.
jakékoliv čistě mechanické povrchní hodnocení je nedokonalé, neprofesionální a je v podstatě výrazem neschopnosti zadavatele postihnout podstatu. Námitky, že nelze hodnotit tisíce prací jsou pochopitelné, neboť takto mechanicky se věda nehodnotí. Tak to dělají pouze ti, kteří nic jiného neumí. Tento problém je jen důsledkem špatného přístupu. Je dobré do těchto šílených časů připomenou onu sedláckou moudrost: „ z lejna bič neupleteš – a když upleteš – nezapráskáš. Shora jsou zmíněny přístupy víceřádově efektivnější, nesporně náročnější, ale perspektivní. Také neuráží schopné.
• stávající výrazné zvýhodnění výstupů zaměřených do praxe je čistě lobistické a v celkovém pohledu kontraproduktivní; pro dobré vědce je urážlivé


Záměrně zdůrazňuji, že jde o formální stránku – obsahová stránka publikací může být hodnocena pouze systémem „peer review“. Hodnotitel má mít zkušenost v hodnocené problematice; ty nejlepší hodnotitelé mají schopnost předvídat cenný výsledek i nezávisle na formálních kvalitativních parametrech.

Poslední dodatek: součástí dobré perspektivní vědní politiky musí být vytvoření takové infrastruktury, která by umožňovala masové etablování významných vědeckých pracovníků a jejich skupin v ČR. Nemyslím tím jednotlivé případy, ale systémovou záležitost. Nejde o běžnou účast v mezinárodních projektech EU ani o „čerpání ze strukturálních fondů EU“. Zajištění přílivu zahraničních vědeckých pracovníků by mělo být jednou z priorit případné nové vědění politiky. Obávám se, že se budou stavět výzkumná centra, která mají reálnou šanci se stát městy duchů, nebo vychytralých amaterů. Jinak řečeno – ne redukce významných pracovišť (podceněných povrchním hodnocením) – ale rozšíření o schopné. Čím více, tím lépe.

Stálo by pokus, aby všichni vyjádřili své dosavadní praktické zkušenosti s následujícím problémem


• Může některá z fakult vypsat mezinárodní konkurs na realizaci projektu, který vedení fakulty plánuje jako nezbytný pro její rozvoj?
• Jaké jsou podmínky pro přijetí případného vědeckého pracovníku ? Myslím syrovou skutečnost, ne ujištění, že to je úředně možné


Prosím o zveřejnění srovnání publikačních výstupů AVČR v. VŠ

a) podle publikací (shora zmíněný formální aspekt evaluace),
• kde jsou hlavními autory kmenoví zaměstnanci těchto institucí, které jsou srovnatelně zaměřené, např. v biomedicině ve které pracují jak LF, PřF tak ústavy AVČR, případně výzkumné ústavy MZ
• kde jsou jak prvý tak korespondující autoři z dané instituce

b) podle výstupů zásadního významu, které vznikly a byly realisovány na půdě těchto modelově vybraných institucí (obsahový aspekt evaluace)

Následně lze k takovému srovnání diskutovat a připravit další!

Zcela nakonec : investujte koncepčním způsobem do vědy co nejvíce. Vždy se to vyplatí. Šetřte tam, kde mizí miliardy nenávratně a zcela zbytečně. Jistě nemusím specifikovat deprimující množství takových příkladů.


Milan Elleder


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

george napsal(a):

Pane profesore, zajímavé bohužel styl psaní je takový, že jsem neporozuměl (ale pochopil o čem to je)To slovo evaluace v závorce vyžaduje vysvětlení. Ale myšlenkově velmi, velmi dobré.
Pane profesore, to víte, jsme zvyklí na boha MUDr. Františka Koukolíka (fenomenální vypravěč) a Radkina Honzáka. Mezi patology jsou samozřejmě vysoce nadaní expexti na medicinu (vědci)
.
Pokouším se o publikování webových (blogerských)stránek a zvu též k příspěvkům tady:
.
http://czmedicus.blogspot.com
25. 08. 2009 | 19:24

Ivan napsal(a):

K připomínce Georga:evaluace=evalvace, je určení hodnoty, ocenění, odhad.
Najdete to ve slovníku cizích slov.
K autorovi: Pěkné a srozumitelné,ovšem jen pro ty co chtějí porozumět.
25. 08. 2009 | 19:52

jamut napsal(a):

Pane profesore, v některých oborech (například v matematice) se na prvního nebo korespondujícího autora nehraje. Všichni autoři se řadí podle abecedy.

Podmínky pro přijímání zahraničních vědeckých pracovníků na úrovni postdoků jsou na naší fakultě (MFF UK) výborné, možnosti získat pro ně dodatečné finanční prostředky existují, je pouze třeba jich využít. V některých obdobích jsme jich na naší malé katedře (celkem 12 lidí) měli celou třetinu, domácí zase na dlouhodobých pobytech v zahraničí. Pro lidi z EU je to bez významných administrativních překážek, pro lidi mimo EU byla hlavním problémem vždy cizinecká policie.

Horší to je se zaměstnáním špičkových zahraničních vědců za účelem založení nebo pozvednutí výzkumu v nějakém oboru. Ty prostě nemůžeme zaplatit, hlavně kvůli univerzitním mzdovým předpisům. Zahraniční granty jsou na to nezbytné, ale jenom ony nestačí.
25. 08. 2009 | 20:42

george napsal(a):

To Ivan: rozumím a vím o čem to je, souhlasím. Moje chyba četl jsem jen druhý díl... První díl řekl více a jasněji. Dostalo mě to zvýraznění a tučný text. Možná to zdůrazní a aktivuje, ale pochybuji. Zpeněžit, monetize to je ta evaluace. Potřebujete peníze, jako všichni. Ale dejte to na starost manažérům, to není vaše práce. Kde jsou asi mozky? Tady skomírají na úbytě nebo ve svobodném světě?
Cení si národ víc politika nebo vědce (lékaře) Vědce Ne. Jenom když je to zadarmo.
A kdo rozhoduje? Odkud musí přijít a jak síla, která donutí dát peníze na vědu a zdravotnictví?
Této řeči pana profesora, jakkoliv je naléhavá rozumí jen někdo (2-3 ze sta nebo méně) a to i s použitím slovníku s tím má běžný franta uživatel potíže.
Články tohoto typu posílejte rovnou na hrad, nebo sněmovnu, pokud to nevyhodí, snad se jeden (nebo dva) najde co si to přečte. Po volbách.
Všechny zdraví george
25. 08. 2009 | 21:56

roln napsal(a):

To george:

Záleží na tom, komu je text určen. Lze předpokládat, že běžný franta uživatel do diskuse těžko přispěje, už jen proto, že nerozumí mechanismům podle kterých věda funguje nebo má fungovat - a to je zjevně hlavní téma.

Na druhé straně je nutné přiznat, že akademická obec potřebný díl pozornosti neakademické části společnosti zatím spíše odpírá (pokud samozřejmě ponecháme stranou např. sociologické průzkumy mezi feťáky, bezdomovci a nižší třídou).
27. 08. 2009 | 10:35

roln napsal(a):

Ke článku:

Text obsahuje spoustu námětů k diskusi, ale připadá mi, že se lehce vyhýbá otázce kontrolních mechanismů.

Když evaluace, tak od podlahy...., proč ne. Ale kdo bude nakonec sedět v těch "evaluačních komisích", které budou hodnotit úroveň vědy a vědců. Nezávislí a v co největší možné míře objektivní mladí vědci se zkušenostmi z celého světa a ze základního výzkumu anebo staré struktury, které už za sebou mají všechna povinná kolečka až po profesuru z dob, kdy se pro zachování akreditací velkoryse přehlíželo, jestli mají monografii v zahraničí či potřebný počet studií, účast na mezinárodních projektech, nemluvě o citačním indexu atd. atd.....??

Tyhle staré struktury například sedí v komisích na přidělování grantů a dávají akorát sami sobě. Jak jinak vysvětlit, že grant na zpracování jisté problematiky dostane člověk, který má dva nesplněné granty z předchozích let? Jak jinak vysvětlit, že některá témata jsou neustále řešena omezenou skupinou badatelů, ale výsledky jsou stále stejné? Jak jinak vysvětlit, že při recenzování publikací si navzájem vypomáhají vynikajícím hodnocením kolegové z jednoho ústavu, ačkoli kvalita publikací (třeba v humanitních vědách) je zatraceně kolísavá......atd.

Takže jak postavit ty kontrolní mechanismy? Podle toho, jak to v našem zahnívajícím rybníčku funguje, tak bych řekl, že ty staré struktury zůstanou, ale v případě nezbytné evaluace se začnou prostě jen více vozit po těch mladších zájemcích o habilitace, profesury - po těch, kteří "ještě nejsou v klubu".

Dobrý vědec přece musí i při nezávislém posouzení získat zelenou do dalšího výzkumu. Špatný vědec je závislý na tom, že mu pomůže kamarád, co sedí v nějaké komisi - a o tom to dnes je především - jinými slovy zelenou dostanou oba, aby se nikdo neurazil.....
27. 08. 2009 | 10:54

vuitton napsal(a):

Navštivte naší prodejní galerii a vyberte si díla od předních umělců!
12. 09. 2009 | 23:45

ed hardy napsal(a):

ed hardy ed hardy ed hardy ed hardy ed hardy ed hardy
30. 09. 2009 | 07:30

Karel napsal(a):

Dobrý den.
Česká republika se píše s malým r. Jinak je tomu ovšem v jazyce anglickém...
09. 10. 2009 | 14:27

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 10:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy