Co to vlastně začalo před dvaceti lety ?

19. 11. 2009 | 09:49
Přečteno 5198 krát
Se zájmem jsem naslouchal projevům řady lidí se snahou sám pro sebe pochopit a definovat, co se vlastně změnilo. V tomto textu se budu snažit podat svůj názor, pokud možno maximálně oproštěný od běžných konstatování. Nicméně považuji za nutno se o těch nejčastějších zmínit.

Stali jsme se svobodnými. Můžeme cestovat, nikdo nás nemůže a ani nesmí ovlivňovat v našem osobním rozhodování, krom zákonů.
Byla nastolena demokracie. Můžeme svobodně vyjadřovat svůj názor a nesmí to mít negativní důsledky. Máme tedy oboje - svobodu a demokracii. Zní to nádherně. Zní to pořád. Krásně se to říká i poslouchá.
Myslím, řečeno zcela naturalisticky, že oboje jsou pouhými předpoklady k něčemu zcela jinému a velmi zásadnímu. Tím je nutnost zvládnutí něčeho, co se před námi vynořilo jako přízrak a co je nutno zvládnout; a nejen zvládnout, ale zvládnout se ctí ve prospěch „věci“ samotné (tedy ne ve vlastní prospěch). Nepochybně náročná kombinace. To, co se před námi vynořilo, je podle mého přesvědčení náročnost. Náročnost v řešení a respektování základních problémů, které tvoří podstatu vyspělé, civilizované a humánní společnosti. Není to jen náročnost v řešení, ale i v uvědomění o jaké základní problémy jde a o schopnost vidět je v celém jejich rozsahu a komplexitě.
To vyžaduje osobnosti vysoké profesionality, rozhledu, schopné zvládnout kritické prvé období přeměny, osobnosti schopné sebezapření, a to nejen na místech, které jsou obecně řečeno řídící, ale i ve společnosti obecně. Je to vlastně náročný proces přirovnatelný k rehabilitaci po závažném onemocnění. Jde o přeměnu toho, co bylo „před listopadem 89“, tj. opuštění virtuální reality, která měla ve svém epicentru jako jedinou realitu vedoucí úlohu jedné politické strany – jinak řečeno násilnickou ideologickou nadvládu. To mělo za následek materiálně zajištěnou cestu k průměrnosti a poslušnosti, k vymizení osobnostních rysů u přežívající elity společnosti, nebo emigraci těch, kteří odmítli se podřídit. Kdo přežíval, byl vhodně přirovnán k strašlivému obrazu zvířátek v ZOO, žijících v kleci s pravidelným přísunem potravy zajištěné „laskavými“ dozorci. Úžasné období pro rozvoj pohodlnosti, poddajnosti a vychytralosti, ale i ustrašenosti. Trvání nemoci – půl století.
Znovu tedy k úvodu – osvobodili jsme se – jsme svobodni a byla nastolena demokracie. Možná, že by bylo vhodnější říci – byli jsme osvobozeni a byla nám nastolena demokracie. Režim byl na vlásku a dominový efekt jeho hroucení k nám doputoval ze zahraničí. My jsme nezvítězili v otevřeném boji s mocným protivníkem. Studenti a disidenti mu zasadili ránu v jeho posledním tažení. Zbytek společnosti přihlížel, a pak souhlasil.
Teď je před námi náročná rehabilitace – lidově řečeno laťka vysoko (a nemělo by se podlézat!). Co je nám platná jen svoboda a demokracie? Máme, respektive měli jsme štěstí (?), že jsme zůstali suverénním státem, ve kterém jsme se mohli vnitřně transformovat sami. Společnost tehdejší nízké a neustále se snižující úrovně nebyla vystavena společnosti vysoké úrovně. Tak tomu bylo při střetu dvou civilisací v Německé spolkové republice, silně připomínající střety rozdílných civilisací v historii lidstva. A to jistě byli Němci vedeni vlasteneckými city a nebyli v roli dobyvatelů nebo kolonizátorů.

Od revoluce k evoluci – co se podařilo za oněch 20 let svobody a demokracie
Přiznám se, že můj dominantní pocit z oněch revolučních dnů byly obavy právě z toho, co se před námi objevovalo. Mnozí z cinkajících klíči mi byli krajně podezřelí, buď svojí zjevnou naivitou, nebo tím, že z nich vyzařovala podezřelá touha „už začít zneužívat svobody“. Studentům jsem hned v prvém revolučním týdnu naznačoval, ať se okamžitě připravují na chladný vítr ze západu, ať se hned začnou učit cizí řeči a podobně.
Potřebujeme osobnosti, respektive musíme se jimi sami státi. Problém je však, že za minulého režimu byly osobnostní rysy potlačeny a mnohé z osobností nepotlačitelných opustili zem. Zbyly osobnosti málo výrazné, ale hlavně osobnosti spíše vychytralé. Myslím, že těchto máme nadbytek. V době právního a politického vakua vždy v historii lidstva tito vyplují jako lejna na hladinu a ujmou se moci. To je historický stereotyp.
Proto bych ani nyní nepodával studentům (a nejen jim) drogu svobody a demokracie, ale nabádal bych je neustále k náročnosti. Přeměna společnosti je ale týmová práce – vyžaduje motivaci, schopnosti na všech úrovních. S prohnanými politiky nahoře to nesvedeme a možnost je odstranit máme, až když všechno zkazí. Bezbarvý svobodný dav představuje v demokracii ohrožení. Kombinaci jsme zažili po válce. Vzory nemáme, jen v zahraničí a v historii. To je moc abstraktní nebo to dráždí vlastence. Negativních vzorů ale máme habaděj. Znovu začínají přivádět do rozpaků všechny slušné lidi zbohatlíci, jejichž motivace je po tisíciletí stejná.
A tak končím s rozpaky, co poradit. Spoléhat na novou generaci? Od koho se bude učit? V zahraničí? A co při návratu? Bude nový typ disidenta – „disident průkopník“ v demokratické a svobodné společnosti? Otevřít široce cestu zahraničním osobnostem – to by mohl být významný faktor. Snad podmíněná podpora školství, zejména vysokého, může hrát roli, protože formuje mladé lidi. Musela by ale být poptávka po kvalitních znalostech, aby ti, kteří podlezou, neměli šanci. To už je ale vše mimo rámec původní myšlenky tohoto blogu. Ale stálo by to za diskusi. Ovšem s lidmi odlišnými od těch současných určovatelů koncepcí.
Evoluce teď jde pomalu, protože je v nevalných rukách. Jsem přesvědčen, že kdyby vše bylo v rukách dobrých, šlo by to rychleji. Ale i tak jde o přeměnu chronicky zapleveleného trávníku na trávník anglický. A ten samotný bylo nutno kultivovat s péčí a láskou v civilisovaném prostředí od počátku (bez plevelu) po desítky let.

Některé body k nedávným událostem a k současnosti u nás
• pojem revoluce: nejen změna nesvoboda – svoboda, totalita – demokracie, ale i, a to zejména, změna nenáročnosti na náročnost odbornou i morální
• pozor na nepříznivé důsledky naší revoluce: změna teroru ideologického na „teror zisku“; změna demokracie na lobbykracii
• lidská práva proti lidským povinnostem, tj. nepsaným zákonitostem, vyjadřujícím kultivovanost společnosti. To je podle mého názoru téma velmi závažné a opomíjené
• návrh variant státního znaku (nebo předvolebního programu): „laťka vysoko“; „laťka vysoko s podlézajícím“; „laťka nízko"

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

schlimbach napsal(a):

pane profesore váš blog nutí člověka zamýšlet se nad podstatou změn, které u nás od roku 1989 proběhly. Osobně se domnívám, že naše společnost nemá moc velké šance na přežití, pokud se neoprostí od tupých levých nebo pravých ideologií, které společnost rozdělují, staví občany proti sobě, aby se těm nebo druhým lépe vládlo. Tyto koncepce nakonec každou společnost musí spolehlivě zahubit. Každý člověk má nějakou genetickou výbavu, někdo je schopný, někdo schopnější se o sebe postarat, někdo umí to a někdo zase ono. Pro společnost je důležitá kooperace a solidarita. Osobně solidaritu nevidím v tom, že bohatý bude dávat chudému nějaké milodary. Solidaritu vidím v provázanosti systému tak, aby růst bohatství nejbohatších občanů vyvolal automaticky i růst bohatství ostatích občanů společnosti, snížení bohatství nejbohatších, aby vyvolalo snížení bohatství i ostatních, potom budou mít i ti, kdo jsou ekonomicky chudší zájem na tom, by ten, kdo má schopnosti a možnosti, byl bohatší a budou s ním kooperovat. Bohatý snad konečně pochopí, že bez "chudého" ale zručného zaměstnance své bohatství ve většině případů nevytvoří. Obě skupiny však musí chápat, že bez náročnosti, o které píšete, se nic nepodaří, bez náročného vysokého školství, bez masivních investic do výzkumu a nových technologií stejně tak. Nově vznikající Strana pro reformu společnosti staví na zcela odlišném principu, než stávající politické strany - http://ekonomickareforma.sw...
19. 11. 2009 | 10:49

amicus studiorum napsal(a):

etalnonem náročnosti třeba vystoupení poslance SG k 20 letům svobody :
http://www.kscm.cz/article....
19. 11. 2009 | 10:49

Student napsal(a):

Současný stav naší země je špatný. Má to jen dvě příčiny.
1) Postoj politiků "Nevadí, že je to špatně, hlavně když je to podle zákona"
2) Postoj lidí "Nevadí když je to blbě, hlavně když teď mám svoje peníze"
19. 11. 2009 | 10:57

jepice napsal(a):

Pane profesore, tleskám Vám.
Chybí nám tu normotvorná elita /samozřejmě v duchovním a mravním smyslu/ náročná sama k sobě a náročná ke každému, kdo k ní chce vystoupat.
Možná existuje, ale ještě nezjistila, že je nutné, aby se zformovala a stala se důležitým veřejným činitelem.
19. 11. 2009 | 11:00

DK napsal(a):

Dobře napsané....jde o to, aby to pochopilo širší procento lidí, co budou vědět, to co např.vy.:)
Podnětný článek.
19. 11. 2009 | 12:07

Líný černý pes napsal(a):

Topu se tedy říká paradox, když nejlěpší blog o lidech napíše patolog ... ;)
19. 11. 2009 | 12:19

vfischer napsal(a):

Rozkradený stát, stabilizované gengstersko - mafiánské struktury zbohatlické oligarchie, chamtivost a arogance moci a atmosféra lží podvodů a loupeží se už nikdy nedá srovnat a nějak napravit. Další generace jenom rychle převezmou osvědčené a zajeté způsoby! Máme a budeme mít co jsme chtěli ! S lháři, zloději a gangstery tentokrát už skutečně, ale skutečně, na věčné časy!!
19. 11. 2009 | 12:50

Charlie napsal(a):

pane profesore,

pokud se podíváte na to, jaké vlastnosti má lidský "materiál" zjistíte, že Vaše požadavky jsou utopií.

Proslulé české vlastnosti - hašteřivost, vyčůranost, závist, pohodlnost, zbabělost a morální i právní relativizmus se po Listopadu ještě více rozmohly.
Stále zřetelněji se ukazuje, že s přebytkem těchto "vlastností" v zádech je stále více obtížnější a složitější řídit normální chod státu.

"Národovci" instiktivně a správně tuší, že se postupně v Evropě rozpustíme. Ti šikovnější, chytřejší a odvážnější odcházejí již nyní. A tento trend se bude pravděpodobně zrychlovat.

Naštěstí osobní štěstí jednotlivce bude stále méně spjato s národností, národem, ale především jeho osobními vlastnostmi.

Malé národy budou pravděpodobně následovat osud Chodů,Valachů,Lužických Srbů ....
19. 11. 2009 | 13:21

Vysedlina pathologická napsal(a):

Dobrý den,
pokusím se do článku naklovat díru, pane autore, jak jinak.

Změna politického systému - sametový převrat. Někteří staří mocipáni zemřeli dříve, než se stačili zapojit do nových lukrativních příležitostí. Většina se však zapojila a jsou (i jejich rodiny) v "balíku" - pro Vás - u moci!!

Není třeba z lidí hned dělat dav. Ani na ně pohlížet příliž složitě psychologicky (patologicky), profesionálně zdeformovaně.
Kdo nebo co náročného se nezvládlo? Evoluce? Vývoj z jaké úrovně na jakou?
Nejde o vývoj - spíše topení se v beznaději.

Jsem přesvědčena,že není o ničem jiném řeč, než o morálce.

Jací podezřelí cinkající klíčemi? Cinkalo se, protože do té doby nebylo možno ani se sejít, natož něčím cinkat. Všichni cinkali a uvolněně radostně. Byl-li mezi nimi někdo, kdo cinkal falešně, je to věc jeho morálky. Jeho, ne nás ostatních, pane!
Podezřelé je dělat z cinkání nějakou historickou událost. Pro mě bylo přesvědčivé, že mě nikdo z cinkajících kolem cinkat nenutil. A to byla setsakra změna.

Doba, kterou jsme prošli (a procházíme), je patologická ve své podstatě. Žádá se po lidech, kteří žili ve středověké káznici, odpuštění pro ty, co ji vytvořili, co deformovali pravdu,
charakter a zbraňovali svobodnému poznávání a užívání života.

JE TO O ZDEFORMOVANÉM ODPUŠTĚNÍ!

Bez odpuštění není života a klidu. Odpuštění však neznamená za každou cenu spolupráci s těmi, komu se odpouští.

Zlo nebylo odstraněno, lidé byli zmanipulováni, odpuštění se nekonalo, protože viníci o něho nemuseli žádat. Viníků bezcharakternost nebyla označena, slušní byli obelstěni.

Tito slušní, pane profesore, se nemusejí bát náročnosti vývoje, nepřišli o charakter, jen si musí troufnout postavit se vedle podvodníků a dobře je hlídat. Pokud jim v tom nezabrání světový vývoj jiným směrem.

Obraťte se se svým napomínáním na správnou adresu, na menšinu sprostých, pokud se nebudete bát. A například ani pana Grygara.
19. 11. 2009 | 13:29

Karel napsal(a):

Teď poslouchám v Radiožurnálu, jak si uhlobaron a miliardář nechal postavit na Vinohradech na černo haciendu a nechal bez povolení zbourat památkově chráněnou vilu.
Udělal by to Jakeš?
19. 11. 2009 | 14:43

Kritik napsal(a):

Většina lidí tenkrát opravdu nečekala, že se k nám vrátí dávná, světem překonaná minulost v podobě Grünwaldského (loupeživého) kapitalismu. Sen o třetí cestě byl zde vlastními silami utlučen již v zárodku, přestože vzdělanci v zahraničí očekávali něco jako kdysi bylo u nás míněno heslem "s lidskou tváří". Namísto pokroku v ekonomických vztazích a namísto nového náboje pro lepší svět tu máme ( následuje citace z článku) "změnu teroru ideologického na „teror zisku“; změnu demokracie na lobbykracii". Zkrátka jen nové otroctví.
19. 11. 2009 | 17:23

Martin, toho jména druhý napsal(a):

"Potřebujeme osobnosti, respektive musíme se jimi sami státi. Problém je však, že za minulého režimu byly osobnostní rysy potlačeny a mnohé z osobností nepotlačitelných opustili zem. Zbyly osobnosti málo výrazné, ale hlavně osobnosti spíše vychytralé. Myslím, že těchto máme nadbytek. V době právního a politického vakua vždy v historii lidstva tito vyplují jako lejna na hladinu a ujmou se moci. To je historický stereotyp."
To je, myslím, to nejdůležitější z Vašeho článku. Kromě morálního apelu je také dobré vědět, že ti nahoře - na jakékoli úrovni - jsou převážně to, co "vyplavalo na povrch". A podle toho s nimi jednat. Nejde než o to, uklidit!
19. 11. 2009 | 18:10

Al Jouda napsal(a):

Nejvíce se mi zamlouvá postřeh o lejnech, která po roce 1989 vyplavala na hladinu. Nejhorší na tom je, že jsou to lejna tuhá a nerozpustná a musí se vykydat. Příležitostí pro to budou příští parlamentní volby. Nenechme proto odvádět naši pozornost k nepodstatným věcem a domluvme se na volbě nové neparlamentní strany, která by obsadila většinu poslaneckých křesel novými tvářemi ! Horší než to je, to určitě nebude.
19. 11. 2009 | 18:33

Mrkos J. napsal(a):

Všeobecná krize v českém vydání, nezaměstnanost, bezdomovectví, zlodějský ceny, svévole zaměstnavatelů, zprava útočící média, úpadek morálky ("Nebát se a nekrást" je pro smích) atd. atd.
To jsou negativa post-sametové "Ukradené revoluce". Za tyto kapitalistický výdobytky jsme přece na náměstích nehlasovali, ne ?
19. 11. 2009 | 19:19

Lex napsal(a):

K tématu si dovolím připojit svůj příspěvek u jiného blogu na „Outsidermedia“ http://www.outsidermedia.cz...
Přátelé,
myslím, že bychom byli schopni najít řadu oblastí, ve kterých jsme na tom dnes hůře, než před velvetem, Některé jste tady uvedli, já bych si dovolil označit několik jakoby globálních, pod které by se daly zařadit i ty vaše: 1) oblast sociálních jistot, mezi nimi na prvním místě právo (= povinnost) na práci. Mnohdy ne dost dobře placenou, ale dostatečnou na slušnou obživu (na tehdejší poměry) a na důstojný život vůbec. Sociální dávky v podobě invalidního důchodu byly určeny jen těm, kdo nemohl pracovat, ne pro ty, kdo nechtěl, jak je tomu nyní (čímž vznikl problém s tzv. nepřizpůsobivými). Netvrdím, že nebyly, především na východním Slovensku, chudinské cikánské osady. Byly, ale byla to jejich dobrovolná volba. Přes pracovní povinnost. Důchodový věk činil pro může 60 let, v náročných povoláních dokonce 57 nebo 55 let, pro ženy 57 a podle počtu dětí 55 nebo dokonce 53 roků. 2) oblast mezilidských vztahů. Když nám tenkrát říkali, že v kapitalismu je "člověk člověku vlkem" smáli jsme se, že bychom chtěli být takovými vlky. Dnes jimi jsme. Jednou vlky, jednou těmi lidmi. Soudržnost, solidarita, skutečné přátelství byly nahrazeny individuálním sobectvím. Které nevylučuje kampaňovitou dobročinnost, ale systémem je sobectví. Jedním z jmenovatelů toho přátelství byl i společný nepřítel - za všechno mohla "strana a vláda" - bylo na koho konkrétního nadávat a ulevit si. Ale také bylo komu si postěžovat a stížnosti byly dost často vyslyšeny. Protože když pan tajemník, když pan X.Y. u koryta hlasitě mlaskal, bylo to časem neúnosné i pro tu partaj. Dneska ten "vepřový dobytek" u těch koryt nejen mlaská, ale ještě vám krká do ksichtu. A stěžovat? I ty lampárny už jsou zrušeny. 3) oblast vědy a kultury. Dobře to tu již bylo popsáno. 4) oblast reprodukční. Snižující se porodnost zaviněnou odkládáním zakládání rodiny a porodů ze strany žen, zaviněnou existenční nejistotou (prosím nespojovat s podmínkami a mnohočetným rodičovstvím v době obecné bídy v předminulých stoletích, kde to bylo normou), dokonce dosti četnou rezignaci na rodičovství vůbec, nahrazujeme "dovozem" pracovní síly z oblastí, kde je lidí na tu jejich vlastní bídu zatím dost. Vznikl model multikulti (zde prosím nesměšovat se staletým soužitím česko-německo-židovským). 5) oblast národního bohatství. Této zemi, tomuto státu a jeho lidu už z velké části nepatří (a bude se to rozšiřovat) ani ta zem. Nerostné bohatství jsme rozdali za hubičku uhlobaronům, zatím (možná) ještě domácím. To neplatí o vápenci, kaolínu, kameni, jílech (cihelnách) a píscích. Rozkulačili jsme tepny ekonomického a vůbec života (rozvodné sítě energií) a žíly (vodovody a kanalizace). 6) oblast státních (a obecně veřejných) financí - bez komentáře.
V tomto bodě ten výčet ukončím, ačkoliv zdaleka není úplný, kdo chce, ať si přidává další. Pomineme-li vyjmenovaná negativa, zůstávají tu fakta, že 1) téměř absolutně se otevřel prostor pro osobní svobodu (žel i se všemi negativy), 2) výrazně se prodloužila průměrná doba dožití, 3) obecně se výrazně zlepšilo životní prostředí (myšleno environmentálně), čistota vod a ovzduší (to neříkejte nahlas v Radvanicích a Bartovicích v Ostravě, kde je to horší než za Nové huti a Vítkovic za bolševika), 4) zvýšil se průměrný "blahobyt" měřený osobní spotřebou a dostupností zboží a služeb, 5) zanikla totalitní cenzura sdělovacích prostředků a všeobjímající špehování života prakticky všech pomocí různých "pointů", které člověka kádrovaly pro každý jeho životní krok, zanikl bolševický tlak na každého podílet se zapojením do toho či onoho na "správě věcí veřejných"- úzce souvisí s osobní svobodou.
Přes všechna vyjmenovaná i nevyjmenovaná negativa, přes konstantně "blbou" náladu, jejíž základní příčinu vidím v uvědomění si právě těch negativ společně s politickou pakulturou a z toho pramenící bezmocnosi, jsem přesvědčen, že jen velmi malá část občanů této země by se chtěla vrátit do systému před rokem 1989. I když, kdo ví, i ten systém by se za těch dvacet let významně transformoval a rozvinul. A ať nikdo nestraší že k horšímu. Už jsem to naznačil pod jiným blogem, neúspěšně. Učiním to zase - poslechněte si dobře "kůl v plotě" Jakeše http://zpravy.idnes.cz/jake... Kdyby s tím přišli v létě 1985 a bleskově to realizovali, kdoví?
Přesto všechno, díky za "listopad".
19. 11. 2009 | 20:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Po reálsocialismu mnozí objevili český reálkapitalizmus. Někteří ho tušili už v době cinkání klíči.
19. 11. 2009 | 21:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Po reálsocialismu mnozí objevili český reálkapitalizmus. Někteří ho tušili už v době cinkání klíči.
Osobně preferuji český reálkapitalizmus i s jeho neduhy. Neděkuji však, nemám komu.
19. 11. 2009 | 21:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pardon, zase 2x, nevím proč.
19. 11. 2009 | 21:50

Hurá napsal(a):

jeno bych si dovolil rozšířit onu proměnu demokracie na lobbykracii a bratriarchát !
19. 11. 2009 | 22:50

Krupa Václav napsal(a):

Pro Lex.Jen v jednom bych si nebyl jistý.Jste přesvědčen,že jen velmi malá část obyvatel by se chtěla vrátit...Při svém zaměstnání objíždím pravidelně půl okresu,mluvím se spoustou známých i neznámých lidí a řekl bych,že jich je podstatně víc,než velmi málo.Jinak naprosto souhlasím.Bohužel o těch oblastech ve kterých bylo lépe před revolucí,politici neradi mluví,ty se prostě neřeší a situace se pomalu může opět překlápět.K Vaší poslední větě jen dodávám,ještě je čas. Zdravím. K.V.
20. 11. 2009 | 11:01

Lex napsal(a):

Krupa Václav
Dík! Já už mezi lidi (ani do hospody) moc nechodím, vadí mi to slaboduché bulvární tlachání a nesebekritické pomlouvání, užívám si soukromí.
Tak nemusím mít úplně relevantní informace. Napsal jsem to, jak to cítím.
Jinak - zkuste zavítat na stránky, na které jsem dal odkaz. Možná se tam usadíte. Jako čtenář, diskutér a možná i autor.
Hezký den! Lex
20. 11. 2009 | 14:51

Pavel napsal(a):

Pane profesore,dík,jste můj šálek kávy.
20. 11. 2009 | 15:51

Krupa Václav napsal(a):

Lexi,mě to tady zajímá,ale nic nestíhám.Teď jsem se vrátil domů,vyvenčil psy,manželka je na několik dní v nemocnici,dopoledne jezdím za matkou.A všechno mi trvá mnohem déle.I zavázat tkaničky u bot.Hezký večer i Vám.K.V.
20. 11. 2009 | 16:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Je opravdu paradoxní,když takové exposé napíše patholog.

Ano pane Elledere...stálo by to za diskuzi! Jenže ne s těmito lidmi?! Jak tedy postupovat aby nastal odklon od podlézání a fixlů?

Rád bych se zapojil do takové diskuze,jenže mě už chybí povícero atributů,včetně chuti k seriozním a optimistickým diskutacím,prognózám a závěrům.

Všiml jsem si jak jste pane profesore precizně okomentoval "porevoluční vývoj".
Nemohu než poděkovat.
Pane Lexi,

Zklamal jste mě!Z Vašich příspěvků jsem nabyl dojmu,že jste víceméně teoretik nad věcí.
Vaše vstupy na Outsider Media mě zklamaly.
Avšak i já jsem zvědav jak budou ony "modré sojky" a ksichty...
naplňovat deklarované vize.
Oni sami pohřbili víru ve spravedlivý sociální stát s přílepkem KAPITALISTICKÝ.
Je to přesně jak výše uvedeno.

Cituji:"Znovu začínají uvádět do rozpaků všechny slušné lidi - zbohatlíci,jejichž motivace je po tisíciletí stejná".

Čí je to vina?
To hraní s kostrami...
má jméno RAKOVINA¨,
a vina nasnadě,
kůň běží bez udidla,
kouř štípe do očí.
Hrajem si na pravidla,
a deska přeskočí,přeskočí,přeskočí.....

Ano Karle! Uvnitř se nic nezměnilo.Buď rád,že to nevidíš!

Aby vám došlo,co většině nedochází:

http://www.youtube.com/watc...

S pozdravem Ivan.
20. 11. 2009 | 21:51

evening dresses napsal(a):

kouř štípe do očí.
Hrajem si na pravidla,
a deska přeskočí,přeskočí,přeskočí.....

Ano Karle! Uvnitř se nic nezměnilo.Buď rád,že to nevidíš!
10. 01. 2010 | 18:38

Abercrombie Fitch napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
13. 01. 2010 | 06:20

Abercrombie Fitch napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
13. 01. 2010 | 06:21

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 10:06

tiffany napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
01. 02. 2010 | 10:00

alek napsal(a):

Někdo umí to a někdo zase ono. Pro společnost je důležitá kooperace a solidarita.
17. 02. 2010 | 17:37

Allen napsal(a):

Chybí nám tu normotvorná elita /samozřejmě v duchovním a mravním smyslu/ náročná sama k sobě a náročná ke každému, kdo k ní chce vystoupat.
17. 02. 2010 | 17:40

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

iPhone to Mac Transfer can help you backup iPhone video, music, photo to Mac easily.
27. 02. 2010 | 13:07

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:24

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 06:25

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 06:29

replica watches napsal(a):

good luck!
02. 03. 2010 | 06:30

iPhone SMS Transfer napsal(a):

Great article. Good luck!
02. 03. 2010 | 14:48

iPhone Ringtone maker for Mac napsal(a):

You are a thinker.
02. 03. 2010 | 14:52

iPhone contacts backup napsal(a):

thanks guys.
03. 03. 2010 | 00:19

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you
03. 03. 2010 | 11:03

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting, i like it thanks
05. 03. 2010 | 15:30

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 08:41

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 08:43

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:29

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:31

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:32

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 01:21

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
15. 03. 2010 | 11:23

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:42

replicas handbags napsal(a):

Thank you
24. 03. 2010 | 12:31

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:40

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 07:08

http://www.kw61.com/replica-bvlgari-watc napsal(a):

fasfsfs
29. 03. 2010 | 09:48

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:34

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:14

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 10:21

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:13

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:13

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy