Politika a klesající soudnost

24. 04. 2008 | 16:46
Přečteno 13218 krát
Ve sféře politiky se stále častěji setkáváme se situacemi, které člověk neposkvrněný politikou svým selským rozumem nechápe. Dobrým čerstvým příkladem je celá čunkiáda, se vším všudy, co k ní patří. Vážení a vůbec ne hloupí politici ze sebe najednou začnou dělat kašpary a s vážnou tváří prohlašovat nehoráznosti, o nichž vědí předem, že je nikdo nemůže spolknout. Je jim to však už jedno, nebo je jakási skrytá síla nutí jednat proti zdravému rozumu. Příkladů ze současných politických hrátek v Česku i v cizině lze uvést stovky.

Vysvětlení je prosté – v politice platí zákon klesající míry soudnosti, který zní: „Čím déle člověk pobývá v politice a čím je v ní úspěšnější, tím nižší je jeho soudnost“ .Je to zákon společensko-politický, nikoli přírodní. Týká se člověka jako politika, nikoli jako pouhého živočicha nebo obyčejného občana. A uplatňuje se v něm statistika a pravděpodobnost. Ani středověké morové rány nevyhubily všechno obyvatelstvo, proto ani pokles soudnosti nepostihuje všechny politiky stejně hluboce a stejně rychle. Může se stát, že výjimečný jedinec bude ztrátě soudnosti odolávat podstatně déle než jiní politici a dokonce se mu podaří opustit politiku dříve, než se jeho soudnost přiblíží nule. Naproti tomu jiný politik může veškerou svou soudnost ztratit ve chvíli, kdy se dostane k funkci.

Variant a odchylek bývá mnoho, vcelku se však zákon klesající míry soudnosti prosadí vždy a všude, dříve nebo později. Působení tohoto zákona se s jistotou vyhne jen takový politik, jemuž se soudnost podařilo ztratit už před vstupem do politiky. Takových šťastlivců není mnoho, málo jich však také není.

Pro uklidnění českých politiků připomeňme hned na začátku, že dramatický pokles soudnosti postihuje i politické velikány, a může k němu dojít kdekoli na světě. Francouzský prezident Charles de Gaulle ohromil všechny tím, že v květnových lidových nepokojích slavného roku 1968 náhle zmizel a odletěl tajně (i s manželkou) vojenskou helikoptérou ke svému starému příteli generálu Massuovi, veliteli francouzské okupační posádky v Německu. O svém odletu neřekl ani ministerskému předsedovi! Druhý den se de Gaulle sice vrátil a začal obnovovat pořádek, nikdo mu však už nevěřil, že nešlo o útěk událostmi dezorientovaného přestárlého státníka, a to z vlastní země a v době míru. Byl to začátek jeho politického konce.

Konkrétních projevů klesající míry soudnosti je bezpočet a v praxi jsou často promíchány s naprosto zdravými a správnými soudy. To činí jejich rozpoznání nesnadným zejména pro obyčejného občana, který si na živobytí nevydělává politikou a ke svým politickým představitelům dosud vzhlíží s důvěrou nebo dokonce s jakousi úctou. Proto se snadno stane, že pomýlený občan přijme za svůj názor, který slyšel od oblíbeného politika, aniž by si byl vědom jeho naivnosti či dokonce absurdnosti. Již velký Machiavelli napsal „Jaký pán, takový lid. Lidé vždy a všude vzhlížejí nahoru a odtamtud si berou vzor.“

Politik ztrácející soudnost samozřejmě někdy tuší, že začíná mít na veřejnost neblahý vliv, že se mu lidi začínají posmívat a dokonce se za něj stydí, není však už schopen své chování změnit například tím, že by si před otevřením úst trochu zapřemýšlel nebo že by své neblahé soudy a ukvapená prohlášení dokonce opravil a omluvil se za ně. George W. Bush bude zřejmě tvrdit až do smrti, že jeho rozhodnutí napadnout Irák bylo za daných okolností odůvodněné a správné, ačkoli ve světě naprosto převládl názor, že to byl tragický omyl, jemuž bylo možné se vyhnout.

Doprovodným rysem vytrácející se soudnosti bývá přitom obviňování osobností zastávajících protichůdné názory právě z této ztráty. V této technice našel zalíbení např. Václav Klaus, který velice rád ukazuje prstem na nepřátele svobody, demokracie a liberalismu napravo i nalevo a neváhá je jmenovat. Podle Klause je například bývalý americký víceprezident Al Gore „nenormální“. Nositel Nobelovy ceny a bývalý víceprezident Světové banky ekonom Joseph Stiglitz by měl „vrátit profesuru“ mimo jiné proto, že si dovolil kritické poznámky o české cestě privatizace. Bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d´Estaing a s ním i další autoři původního návrhu evropské ústavy jsou prý „samozvaní majitelé evropanství“, kteří se stali „obětí osudového klamu a pýchy člověka a jeho rozumu“.

Ač se to někomu může zdát paradoxní, velký úspěch v politické kariéře ztrátu soudnosti urychluje. Čím rychleji se politik dostane nahoru a čím intensivněji se tam jeho hvězda rozzáří, tím snáze přijde o politickou soudnost i o prachobyčejný „common sense“ čili selský rozum. Nicolas Sarkozy pobouřil francouzskou veřejnost svým nedávným chvástáním v tisku, že „vládnout není vlastně nic tak obtížného“. Silvio Berlusconi se před posledními (pro něho úspěšnými) volbami pasoval na spasitele Itálie, ač jeho dřívější vlády dopadly dvakrát zcela neúspěšně a ač on sám musel čelit jedenácti žalobám za nedovolené obchodní praktiky.

Je také dobré vědět, že klesající míra politické soudnosti je prudce nakažlivá přesto, že postihuje duši a nikoli tělo. Žádný její virus nebo bacil nebyl dosud objeven. Víme však, že tato nemoc se chytí snadno obcováním s jinými - zpravidla staršími a výše postavenými - úspěšnými politiky. Bleskovou rychlostí se šíří uvnitř partají, mezi aparátníky a poradci, v prezidentských a vládních kancelářích, v koalicích a v jiných seskupeních, kde se autoritativní vliv špičkových politiků uplatňuje zvláště razantně a bez zábran. Její akutní formou se může z neopatrnosti nakazit i politik mladičký a perspektivní, což se např. před časem přihodilo nebohému Stanislavu Grossovi, který o post premiéra přišel rychleji, než ho získal.

Dá se tedy proti ztrátě soudnosti něco opravdu účinného podnikat? Jednoduchou a nejlevnější léčbou je odjakživa odchod z politiky, léčbě odchodem se však politici obratně vyhýbají a její uplatnění v širokém měřítku stejně nepřichází v úvahu, protože by se tak zlikvidovala větší část politických elit. A to si ani tak vyspělý národ jako náš nemůže dovolit.

Někteří odborníci doporučují automedikaci – politik se prý má zamýšlet nad hlubokým smyslem své práce, přehodnocovat své postoje, naslouchat kritikům, být v úzkém styku s lidem, zajímat se o názory druhých, být tolerantní, potlačovat své nízké pudy a stále se učit. To vše je velice hezké, avšak těžko proveditelné. Politik ve vysoké politice na to zpravidla už nemá čas ani vůli a, co je podstatnější, postupující ztráta soudnosti ničí též schopnost autoreflexe, autoléčby a autoregulace.

Zbývá tedy otázka, zda by se politikům dalo nějak pomoci zvenčí. Nikdo nemůže přece být lhostejný k tomu, že jeho oblíbení politici trpí klesající soudností, nebo dokonce mít z takových degenerativních změn škodolibou radost. Požadovat vyšší vzdělanost politiků nemá cenu, zkušenosti ukazují, že poklesu soudnosti nezabrání ani doktoráty z nejlepších univerzit. Pokud jde o doktoráty honoris causa, je známo, že jejich snadné získávání pokles soudnosti u politických špiček dokonce urychluje.

Nutit politiky k odchodu je vhodné jen v extrémních již naprosto neudržitelných situacích. Ty se však těžko definují, protože v politice toho projde hodně. Jediné, co tedy má cenu, je trpělivě avšak důsledně politikům oponovat a vystupovat nikoli proti všem, nýbrž proti těm projevům pokleslé soudnosti, které již překročily únosnou míru nebo se takovému překročení blíží. Takových vystoupení na obranu politické soudnosti musí být hodně, jinak je politici nezaznamenají nebo nad nimi jen pokrčí rameny. Jejich forma musí být vlídná a neideologická, aby je politici s klesající mírou soudnosti nemohli rázně odvrhnout (jak s oblibou dělají) jako „nepřátelskou mediální kampaň“, „špinavé praktiky opozice“, „snahy o návrat k totalitě“, „levicový nebo pravicový extrémismus“ nebo „útok na samé základy demokracie“.

Čtenář může ovšem namítnout, že určitým poklesem soudnosti trpíme s přibývajícím věkem a bez ohledu na životní zkušenosti vlastně všichni, ať jsme v politice, v podnikání, v domácnosti nebo v důchodu. Vždyť i mnoho známých manažerů muselo být nakonec odejito, aby se díky jejich deformované soudnosti jejich firmy úplně nepoložily. Vždyť i přední světové banky se v současné době musí loučit s četnými špičkovými manažery, jejichž nezřízená chamtivost a ztráta soudnosti při hodnocení rizik přivedla tyto banky na pokraj úpadku.

Taková námitka nebude nerozumná, lze však dokázat, že zde jsou určité rozdíly. Ano, soudnost ztrácíme všichni (autora této stati nevyjímaje), ale ne tak rychle a tak snadno jako politici. A soukromník, který přišel o soudnost, není zpravidla tak velkým společenským rizikem jako soudnosti již zbavený avšak energií stále překypující veřejný činitel.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ivan Hochmann napsal(a):

K takovému povídání se bude těžko diskutovat.

Všichni vědí,kde je pes zakopán,ale nic s tím nelze udělat.Celá problematika politické representace a její pracovní činnosti se odvíjí od ustáleného dogmatu,že tito lidé jsou nositelé moci.Jak mocní jsou tito lidé je závislé na kvalitě soudních institutů a úrovni kontrolních společenských organisací.

Komunistická moc jen zdokonalila systém politických pařátů k okleštění společenské kontroly výkonu moci.Obsadit svými lidmi,veškeré dostupné výkonné orgány je popsanou prioritou.Infiltrace medií,různých výkonných a systémových složek v řízení společnosti se stalo normalitou.
Dnes a denně vidíme zákopovou válku o rozhodovací posty,manažerská a ředitelská místa,obsazování poradenských a kontrolních orgánů.

Vše je dáno systémem odměňování, který určuje a využívá politická garnitura.Chtít po politikovi,aby se zřekl těchto neoprávněných pravomocí, je to samé jako chtít po rybách aby si vypustily rybník.

Jediným určujícím prvkem,který je schopen jisté regulace moci jsou volby.A jak známo volební systém v tomto státě je nevyhovující a o ústavní změny nemají zájem hlavně malé strany.

Osobně nevidím žádnou možnost,či způsob,kterým by se mohla provést změna společenské úlohy politické moci.

Přeměna nekontrolovatelných mocipánů ve služebníky celé společnosti.Vždyť jsou to obyčejní lidé placení z našich daní......Nebo se mýlím?....

Ivan.
24. 04. 2008 | 19:23

skeptický napsal(a):

Asi by to chtělo více příkladů ze života.Do Klause se trefuje kdekdo.

Co s tím,babo raď.

Nebylo by od věci při spoustě nových pochybných zákonů zveřejňovat jméno poslance,který je navrhl,(i když pochybuji,že z vlastní hlavy).
Anonymita a nepostižitelnost,popřípadě beztrestnost tomuto uvolnění a rozvodu s realitou nahrává.Díky kandidátkám,dodávaným jednotlivými stranami,je zde nemožnost se některých výtečníků zbavit.Volby jsou jediná doba,kdy jim lze poděkovat,pokud se jeden nechce uchylovat k nic neřešícím excesům,jako v případě jednoho nejmenovaného kom.poslance.
24. 04. 2008 | 19:39

Luba napsal(a):

Pane Kubre,
ona ztráta soudnosti, jak uvádíte, vzniká hlavně absencí zpětné vazby od lidí, kteří nesou následky rozhodnutí těch vysoko vykopnutých pánů vedoucích. Právě to, že žijí v uzavřené společnosti mezi sebou soupeřících politikářů, a nežijí životy dolních 9.000.000-ónů. právě to z nich dělá omezence, kteří uvěřili svému sebeklamu - nevnímají, že dělají něco špatně. Dokud nedostanou na ulici za svá pochybení "přes držku", nebudou své jednání korigovat. Naši politikové se podobají na vlas soudruhovi Štěpánovi, který z tribuny promluvil k dělníkům ČKD s tím, že si přece strana a vláda nenechá diktovat od nějakých dětí z ulice, jak se ta politika má dělat. Na to mu kolbeňáci odpověděli skandováním: "Nejsme Děti!!!"
24. 04. 2008 | 21:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Už mnohokrát jsme hovořili

o neuvěřitelné nemohoucnosti politických garnitur nalézti shodnou řeč při budování právního státu.Je zřejmé,že se nedaří.Nabízí se otázka,zdali právě uvědomnění těchto zásadních pochybení a následná frustrace není příčinou klesající soudnosti.Přece jen ....už uplynulo 20let od převratu v r 1989.Bylo dosti času zjistit,že názory bývalých komunistů zainteresovaných na budováni demokratickéko právního řádu a snimi různě presentované kontinuity apod.,k ničemu dobrému nevedou.

Ztráty soudnosti byly evidentní od počátku.Jako by si politici ani neuvědomovali svoji odpovědnost.Jako by chtěli pokračovat v socialistických zviklostech,kdy za závažná pochybení si soudruzi jenom vyměňovali dobře placené posty, v nerisikovém státním švajnerajnu.

Pánové,probuďte se! Vyhoďte z vedoucích stranických postů jedovaté dědky,líné a shnilé mrchy,kteří maskují svoje neschopnosti neustálým poukazováním na domnělé chyby druhých,vytvářejí záměrně třaskavé ovzduší strachu z budoucnosti.

Stejně si myslím,že k pocitům politiků přispívají i občané svojí servilností a jakousi podvědomou podřízenou úctou ve vztahu k jednotlivým politikům i třebas úředníkům státní správy.

Ono je spíše než o klesající soudnosti vhodnější hovořit o aroganci moci(politiků).Nechce se mě věřit,že jsou vedoucí lidé ve společenské hierarchii takoví pitomci.
Ivan.
24. 04. 2008 | 22:34

PAUL napsal(a):

Ivan Hochman:Pěkně napsané a hlavně pravdivé!
24. 04. 2008 | 23:42

kočka šklíba napsal(a):

Naprosto skvělé a myslím, že pod tohle by se podepsala většina lidí, a to bez ohledu na svůj politický názor, a také že ano, souhlasím skoro bez výhrad s I.H, s kterým jinak určitě máme úplně rozdílné pohledy na skoro vše.
A právě i my například ztrácíme soudnost když se zde někdy přeme o to kdo má pravdu , jenže náš vliv na život ostatních je maximálně v okruhu desítek osob, na rozdíl od politiků, kteří nás používají si myslím kolikrát jako užitečné idioty. Co ale s tím? Protože i noví lidé v politice tu soudnost ztratí takřka okamžitě, viz strana Zelených.
To skeptický: ano máte pravdu, do Klause si kopne každý, ale uznejte, že on je z těch čítankových příkladů tohoto jevu, má svoje klady, ale soudnost to určitě není.
24. 04. 2008 | 23:46

ruda napsal(a):

Pokládám za důležité v uváděných souvislostech definovat soudnost. Jestli si ji, pane Kubře nepletete se slušností nebo zodpovědností. Těchto vlastností se aspoň našim politikům věru nedostává. Ale soudnost? Vždyť si všechno, co dělají mohou dovolit!! Tak kde je tu jaký deficit soudnosti? Že před soudným člověkem vypadají nevěrohodně, případně směšně? No a? Klidně si mohou dopřát luxus se touto soudností nezatěžovat. Už jste viděl hovořit politika a styděl se za něj? Říkal si, já na jeho místě bych chodil kanálama? Viděl, že? A copak, copak... ono nic!! Vzápětí rozdává další moudra, neotřesen ve své jistotě, že cokoliv řekne, bude použito proti němu -zcela marně.

Nedostatek soudnosti mívá následky. Na naší politické scéně je nevidím. Nakonec -podle nedostatku soudnosti ve vašem pojetí to nejdál to dotáhl bezkonkurenční šampión v tomto oboru.
25. 04. 2008 | 00:09

Terry napsal(a):

Luba napsal(a):
"Právě to, že žijí v uzavřené společnosti mezi sebou soupeřících politikářů, a nežijí životy dolních 9.000.000-ónů. právě to z nich dělá omezence, kteří uvěřili svému sebeklamu - nevnímají, že dělají něco špatně."

Ta "uzavřenost" je daná i tím, že mezi sebe "pustí" jen toho, koho chtějí, kdo je "stejný" jako oni. O tom je stranický výběr (a největší stranické bitvy) při rozhodování o pozici na volebních kandidátkách.

A důvod?

Důvodů je mnoho, od naplnění osobních ambicí, egoismu, arogance, přes "narcismus", pocit moci, příslušnosti k "elitě", kde ruka ruku myje, pocit nadřazenosti, nepostižitelnosti ..., ale hlavně možnost "BÝT U LIZU", možnost být delegován do představenstev, dozorčích rad, získat doživotní konexe a nejrychlejší způsob hmotného zajištění sebe a své rodiny, svých kamarádů a soudruhů "ve zbrani" (ve straně, která tě už nenechá ve štychu). Mj. jak jinak by mladíček-mašinfíra k miliónům přišel?

Z tohoto pohledu se zase po listopadu tak moc nezměnilo, jen se hodí náležet k jiné - té "správné" straně, tj. té u moci (proto také ta stranická turistika), plky o socializmu se zaměnily plky o demokracii.

Někde se mezi těmi důvody "vytratila" služba a prospěšnost vlasti, obecný zájem občanů ... Ovšem v předvolebních slibech tato slova zůstala. Ale právě proto, že to jsou sliby PŘEDvolební, po volbách neplatí.

Ivan Hochmann napsal(a):
Nechce se mě věřit,že jsou vedoucí lidé ve společenské hierarchii takoví pitomci.

Kdepak pitomci; vychytralí, pěkně vychcaní..

Werich: "A král chtěl vědět pravdu. A kdo mu tu pravdu měl říct? Rádio nebylo, noviny nebyly.. Tak kdo mu měl říct pravdu?! Tak poslali klauna. Klaun mu tu pravdu řek´, král ho za to nakop´, za pravdu se vždycky platí kopancem, a ... jede se dál močálem černým podle bílých skal."
25. 04. 2008 | 05:12

car komačov OO8 napsal(a):

však nejlepší obrana je utok,,člověk zjistí že je vlastně nepotřebuje ty politiky aš na některe zakony .To mě vadí trvale bydliště ,,či sem pes aby mě uvazali k boudě,,Keci otom že je to proto aby mě našli co kdyby jim něco dlužil tomu se akorat zasměju ...ta bouda je alikova a ja se nejmenuju alik tak neštěkej hafane ,,co si řikaš stat,sedni a sed´a nebo si lehní uš si doštěkal ale jestli chceš klidně si vrč ja boudu baruji micině uvidime kdo uteče.Ja myslim ,že pes ktery štěka nekouše.Tak ma i parlament a senat svoji boudu a ja se oně bojim co kdyby tam někdo hodil 10 koček a oni chtěli každy svoju to by byla mele asi by zapomněli aji s ktere jsou kdo stany .Šak by sa zase zešli v Brně u ustavního soudu a komedije běží bal jen se herci někdy mění asi generační problem není jenom v komančově....Ja myslim ,že za někere by se aji nobel styběl svět de dal a jak to oni mohli vědět asi disfunkce mosku nebo přirozeny vyvoj a oni zase spali .
25. 04. 2008 | 05:40

Antonio napsal(a):

Já tomuto jevu říkám klausovština.Když byl premiérem Petr Pithart tak se toto udržovalo na přijatelnosti ale nástupem V.K. začala éra bezbřehé sebestřednosti a vlastní nabubřelé nejdůležitosti.
S tímto chováním se dneska setkáváme téměř ve všech oblastech života.
V.K. to mu dal pokrytecky název zdravé sebevědomí,já to nazývám klausovštinou.
Je to směsice arogantní namyšlenosti a nadutosti spojené se sebestředností a vědomím vlastní nepostradatelnosti a neomylnosti.
V naší dnešní společnosti dnes chybí pokora,soudnost a hlavně selský rozum,který nám schází v každodenním životě
Věřte když náš nejvyšší představitel chce zesměšňovat několik nositelů Nobelové ceny,tak to vypovídá v jeho případě o všem možném,jen ne o zdravém rozumu.
25. 04. 2008 | 06:02

mr. orange napsal(a):

A proč si myslíte že tomu tak je?
Pokud ztratí soudnost, na konci blogu zmiňovaný soukromník, tak ten, téměř ihned vidí a uvědomí si svůj omyl. Třeba tím že příštích několik měsíců bude jíst pouze suchý chléb a pít vodu.
Jenže pokud se to stane politikovi, tak uznejte, že čtyři, pět, respektive šest let je velmi dlouhá doba a on maximálně nebude znovu zvolen.
25. 04. 2008 | 08:19

Marek napsal(a):

Pane doktore, přiznejme si to naplno, je to katastrofální propad morálky (nejen v ČR) a počátek celosvětové společenské krize.
25. 04. 2008 | 08:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Viděli jste někdy

průkaz s velkou černou pěticípou hvězdou vybraných komunistických papalášů?Tato průkazka je opravňovala k bezplatnému použití všech dopravních prostředků včetně letadel,lanovek,lodí.Doufám,že současní poslanci nepřevzali všechny prebendy minulého panstva.Další výhody využívají v poslaneckém obchodě,bufetu a jídelně.O dalších preferencích už psal nade mnou Terry.

Všimněme si ale jedné zvláště závažné.Tou je imunita.Nikoliv politická,ale imunita jako taková.Není možné na tomto místě uvést všechny excesy politiků využívajících tento zákon,ale jmenujme pouze dva - Kató a Čunek.O smysluplnosti tohoto zákona povedu s kýmkoliv a kdykoliv zásadní diskuzi.

Proč píši o těchto záležitostech.Domnívám se,že tyto nejapné zvyklosti jsou oním katalysátorem špatné pověsti a chování politické representace nejen v našem státě.Díky nim se stávají z vychytralých,vyčůraných panáčků chybující hlupáci bez schopnosti sebereflexe.

Zajisté,že jsou mezi nimi schopní,čestní a pracovití,kteří však nemají šanci změnit politickou image.Důkazem tohoto tvrzení je příběh pana ministra Mlynáře,který se nebývale přičinil o zprovoznění Programu počítačové gramotnosti v české republice.Jak dopadl - víme.I tato kauza o něčem svědčí.

Celá ta politická galerka mě nápadně připomíná scénku "Řízek" od Felixe Holzmana.Ale spíše lepší charakteristiku dává vtip o číšníkovi ,který přinesl hostu polévku a v ní měl vložený palec."Prosím Vás proč máte palec v mé polévce,vždyť je to nehygienické",tázal se host."Lékař mě doporučil mít palec v teple". "Tak si ho strčte do prdele",odvětil rozčílený host.....Číšník s úsměvem odvětí:"Tam jsem ho měl před chvílí."......

S prominutím ..Ivan.
25. 04. 2008 | 08:48

Aleš napsal(a):

Opravdu je to hezky podchyceno- příkladem této tragedie je i baronka Thatcherová, politik ve velmi demokratické zemi.
Jediná možná cesta je podle mne konkurence ve vlastní straně- a volby. Nakonec V.K. stále jeho "nevýhra" také křeslo.
25. 04. 2008 | 08:59

skeptický napsal(a):

Teď nějaký myslitel vyrukoval s nápadem,že námitka v jednání s (dříve orgánem),může být vyčíslena padesátitisícovou pokutou.Učelem má být zvýšení respektu k policii u občanů.

Dále občan ,který zavolá policii,bude za výjezd platit.
Připadám si jak Alenka v říši divů.
25. 04. 2008 | 10:46

Míval napsal(a):

V trochu odlehčenější formě lze uvedený jev sledovat v báječném britském sitcomu Ano, pane ministře! a Ano, pane premiére!, nyní opakovaném každý pátek na Dvojce. Jde tedy asi o něco, co je vlastní politice a nesouvisí tak fatálně s dědictvím komunismu, které sem pan Hochmann opět umně vsunul (v tom nikdy nezklame). Obávám se, že u nás potíž není jen v politicích, ale i v nás, řekněme obyčejných lidech. Jako příklad bych uvedl odpor proti radaru. Zhruba 70% populace deklaruje své odmítání, ale na poslední veřejné akci se objevilo asi 20 lidí. Na takto projevený odpor se ovšem vláda a možná i parlament s klidem vykašlou. Protože žádná čísla na světelné tabuli či podpisové archy nemohou zapůsobit tak, jako zaplněná ulice. A tady je potíž české mentality - něco takového nám bylo a je dost cizí. Ale řekl bych, že je to jediná cesta, jak je skutečně možno v demokratickém systému korigovat nevhodné chování politiků v době mezi volbami. Mám na mysli výrazné průšvihy. Morální apely nemají smysl - mnozí si jsou jisti, že jsou vrcholem etiky, a čekání na samočistící proces v politické sféře je čekáním na Godota.
25. 04. 2008 | 10:53

Pavel napsal(a):

Nezlobte se, ale jde především o poníze. A to hlavně o peníze pro umělce. Jenžeje Vás nějak hodně na malý balíček. Pokud dostane každý, tak jen maliličký dílek který někoho neuživí a pokud se bude rozdávat podle nějakých pravidel, tak jak je postavíte. Ten kdo vydělává nic, a ten kdo prodělává všechno? Ale to přece je hrob kultury. Kdo určí která je lepší ( kultura, divadlo, filmherec, ) Kdo potřebuje více, ten kdo začíná nebo zasloužilý umělec. Pokud jsem dobře poslouchal tak je v Praze je cca 600 scén.Ani se mně tomu číslu nechce věřit.

A přece, nikdo nikomu nezaručí, že ten obor který vystuduje v tom bude taky zaměstnán. A s prominutí, to nebylo ani za komunistů, Ti je na školey brali podstatně méně lidí a tím tu selekci provedli již na počátku.
25. 04. 2008 | 11:28

vlaďa napsal(a):

Velmi dobrý postřeh, pane Kubr. Po přečtení se cítím hned normálněji :) O kvalitě vašeho článku svědčí i absence profidiskutérů Aktuálně, ...rád k Vám přijdu zas.

@Míval: Nezdá se Vám 70%-ní odpor vůči radaru a 70%-ní podpora, či oblíbenost, "nejrovnějšího mezi rovnými", naplno Klause, nějak nápadně shodná? Mně tedy ano. To se vůbec nedá svádět na českou mentalitu, ale jen na pokleslou soudnost mnohých spluobčanů.
25. 04. 2008 | 12:53

Al Jouda napsal(a):

Diskutér ruda nakousl problém definice soudnosti. Podle mého názoru to není jedna nezávislá vlastnost, ale soubor několika vlastností žijících v symbióze.Jakmile některá vlastnost z tohoto souboru zmizí, zmizí i soudnost člověka. Základními součástmi soudnosti jsou inteligence, odpovědnost a sebekritičnost.Zkusme si položit otázku : Je pan místopředseda vlády a poslanec pan Čunek soudný ?
25. 04. 2008 | 12:57

Ivan Hochmann napsal(a):

Abychom na politiky

pořád jen nedštili síru,řekněme tedy ,že i my občané máme na věcích svůj podíl.Jak bylo výše řečeno.Nadarmo se neříká jaký pán takový krám.Našich zvyklostí,reakcí,požadavků dokáží politici dobře využít.

Právě radar je zářným příkladem využívání nás občanů pro svoje politické machinace.Stačí zainteresovat pár křiklounů,zabrnkat na nacionalistickou strunu,poplít naše americké přátele,jakoby bokem utrousit pár poznámek o smrtonosném záření a už je oheň na střeše.Kdejaký chytrák najednou plká o škodlivosti radaru na zdraví nás občanů,prý budeme první na řadě při útoku protivníka,prý rozčilujeme pana Putina a jeho sguadru loupeživých gerontů,a bůhví co ještě.A následek???

Jedna parta si mne ruce jak to té druhé zavařila,jak poštvala rudě uvažující masu proti současné vládě a proti radaru,který sama připravila.
Druhá parta ví o aktivitách svých odpůrců,považuje je za nefér jednání,a vzhledem k politické odpovědnosti,kterou má se ani nehodlá zabývat zmanipulovanými výsledky jakýchsi referend a bulvárních výzkumů.Je ale povinna dodržet jakési mezinárodní dohody a postupy,o kterých se povětšinou nemluví,ale jsou podstatnější než jakési remcání skupinek obyvatelstva.

Ani bych nezačínal s klasickou rozbuškou,ale pokud si někdo myslí,že komunistická minulost není až tak příčinná současnému stavu myšlení obyvatelstva i politických praktik,tak tvrdím že se mýlí.

A je tady další příležitost jak předvést osvojené praktiky svých vlastních stranických sekretariátů a zbožňovaných vůdců.Nikoliv přiblblých postaviček z anglického seriálu.Ten je tak dobrý na odvedení pozornosti od skutečných problémů.

Ivan.
25. 04. 2008 | 13:19

Míval napsal(a):

@vlaďa: Mentalitou jsem neměl na mysli množství procent pro ten či onen účel. Prostě si myslím, že většina z nás není ochotna svůj názor projevit důrazněji, než řekněme podpisem petice. Nemyslím to nijak pejorativně - sám jsem nositelem této mentality. Jsme prostě někde mezi Italy a Švédy, ale rozhodně blíže Švédům. Jsem si ale jist, že má-li tu (snad) časem vzniknout něco bližšího ideálu demokracie, musíme se důrazně ohrazovat proti nevhodnému konání politiků, považujeme-li takové konání za nevhodné (a to i třeba za cenu vlastního omylu). A nic jiného, co by mohlo ovlivnit ten podivný, někdy takřka surrealistický mikrosvět politiky v našich končinách a přimět ho k diskuzi s občany, než zaplněnou ulici, si v současnosti neumím představit. I když i potom určitě, alespoň zpočátku, bude shora znít: "Ulicí si diktovat nedáme." Nemýlím-li se, byla to i jedna z posledních úvah členů politbyra ÚV KSČ kolem listopadu 1989.
25. 04. 2008 | 13:33

zdesta napsal(a):

Řada dnešních politiků mě silně připomíná M.Jakeše, který si pletl ohřivače vody s kuřatama.Téměř všichni to víme a nic se neděje.Pak tu ovšem vzniká otázka,zda je ztráta soudnosti větší tam nahoře,nebo unás dole.
25. 04. 2008 | 22:56

vlaďa napsal(a):

@Míval: Myslím, že Vám rozumím, ale...v ulicích se vyřešilo v nedávné minulosti asi tohle:
1948-byli jsme podvedeni
1968-byli jsme znásilněni, avšak dobrá desetina spoluobčanů velmi brzo zjistila, že jim to vlastně dělá dobře
1989-? podvedeni? znásilnění?nebo obojí? Každopádně současní čunkoidi v ústavních funkcích páchají psychický teror na vlastním obyvatelstvu a ve své bohorovnosti si myslí, že za vše mohou někteří novináři. Pokud nevyřeší místní nepořádky EU (zatím mám naději, že ano), jistě to jednou bude muset řešit ulice. Jednotící impuls přijde. Vždycky to tak fungovalo... chybička se vloudí :)
26. 04. 2008 | 00:07

vlk napsal(a):

Nechápu,proč jsem tenhle senzační text nechal tak dlouho bez povšimnutí.
Sice nejsem v souladu s Leitmotivem blogu, čím je člověk úspěšnější a déle v politice, tím rychleji ztrácí soudnost, ale jinak je to bezvadné.
Speciálně u ČUnka je zjevné , že spíš platí - jakmile člověk vejde do politiky začne ztrácet soudnost. Někdy okamžitě. V každém případě i u těc s největší imunitou však déleka pobytua nedej nejvyšší, i nějaký úspěch, vedou ke konečné diagnoze.

Zbytek je perfektní.
26. 04. 2008 | 11:54

Johana s dlouhejma nohama napsal(a):

To Mival. Verite zkratka statistice, kterou jste si zfixloval sam. Pocty Ano/Ne nerikaji nic o intenzitach techto A/N. A jak velke je ve skutecnosti politikum jimi zpusobene. Obycejne pak nase mysl urcuje to, do jakeho klubu chodime a co se tam povida. Jak by asi vypadala statistika, kde by byla treti varianta: "Je vam to burt, jestli tu radar bude, nebo nebude?" Pozn. Z ruznych debat je take patrne, ze cast potencialnich respondentu si mysli, ze to budeme financovat.
27. 04. 2008 | 11:56

Johana s dlouhejma nohama napsal(a):

Antiparanoicky postoj k politice.
Politici se zkratka chovaji jako skupiny silne zainteresovanych, kteri danou problematiku intenzivne prozivaji, zavisi od toho jejich zivotni kariera. Pohled na politiky je pohled na nas sebe z jineho uhlu. Nemusi to znamenat ,ze jsou TAK JINI, NEZ MI OSTATNI, jak casto zazniva.
27. 04. 2008 | 12:17

Alfons napsal(a):

Nějak nám ta naše demokracie nefunguje. Nějak se zasmyčkovala a běží v bludném kruhu. Je křečovitá snaha ji v tomto koloběhu udržet, ale to není možné natrvalo. Impulsem z venku nebo zevnitř se smyčka za velkého třesku přetrhne. Vydržať.
28. 04. 2008 | 13:17

pgjed napsal(a):

Je docela obtížné orientovat se ne v politice a v jednání politiků, ale ve virtuálním obrazu politiky, vytvářeném sdělovacími prostředky. Abych více ozřejmil, co mám na mysli, použiji příklad čunkiády, na kterou se autor v samém začátku odvolává. Jeden novinář, kterého si z řady důvodů velmi málo vážím, v jednom svém komentáři napsal přibližně toto. ...Jiří Čunek je nedůvěryhodný a dlouho bude. Nemá šanci se žádným způsobem očistit, i kdyby jeho bezúhonnost potvrdil sám Bůh. Příloš mnoho lidí ve sdělovacích prostředcích i mimo ně totiž věnovalo příliš mnoho peněz, úsilí i času, aby dokázalo pravý opak....
Již vidím ty bouřlivé reakce. Všem křiklounům jenom připomenu jednu z dílčích kauz čunkiády, neb o ostatních aspektech jsem se tu již mnohokrát rozepisoval. Když v pořadu Reportéři ČT obvinili Čunka z neoprávněného braní sociálních dávek, musel vědět každý, že je to blábol stvořený v chorobné honbě na senzace, nebo další sviňárna na objednávku, vydolovaná za mrzký úplatek z vyšetřovacího spisu. Dodnes však nikdo z příslušné redakce ani z ČT nenašel tu slušnost se omluvit.
28. 04. 2008 | 18:36

P. napsal(a):

Vážení, ač se to mnohým nezdá, tak všichni máme i v dnešní době sice malou, ale přece jen možnost, jak ovlivnit, kdo v politice setrvá a kdo ne. Ta možnost se jmenuje preferenční hlasy a pokud bychom překously svojí pohodlnost a začali bychom vybírat jedince a ne strany, tak je dost možné, že i my bychom se divili, jaké změny by v politice začaly... a je dost možné, že by došlo i ke změnám v chování politiků. Teď jen doufám, že nejsem příliš nivní:-))
29. 04. 2008 | 13:00

Míval napsal(a):

Na politiky my nešahejte !
29. 04. 2008 | 13:45

Terry napsal(a):

to Míval napsal(a):
Na politiky mi nešaháme !
29. 04. 2008 | 14:20

Terry napsal(a):

to P. napsal(a):

"Ta možnost se jmenuje preferenční hlasy..."

Ta možnost tu opravdu je, ale je víceméně teoretická:

1) Volební kandidátku sestavují už stávající politici a jak sami vidíte, tak na ta přední "jistá" místa (a o ta je ten největší boj) se dostávají stále stejné ksichty. Obměna je minimální (úmrtí, neututlatelný průser..).

2) "Protlačit" prostřednictvím preferenčních hlasů voličů nějakého kandidáta "zespodu" do "zvolených" by znamenalo, aby onen kandidát dostal ty preferenční hlasy od značného počtu voličů, což předpokládá, aby tento "odlišující se" kandidát dostal dostatek prostoru v předvolební prezentaci nebo aby se na tom "jednom" většina voličů domluvila (což je možné tak na vesnici, ale ve městských volebních obvodech o řádově tisících voličích nemyslitelné).
Pokud se ty preferenční hlasy "rozmnělní mezi mnoho "žádaných" (já bych chtěl tohoto, Petr jiného a Pavel někoho úplně jiného), nemají preferenční hlasy žádný vliv.

Tolik o "skutečné" volební demokracii.
29. 04. 2008 | 14:35

Terry napsal(a):

Cipollovy zákony lidské stupidity
(http://www.blisty.cz/2007/6...):
Země, kultury a civilizace, které se rozvíjí, mají u moci vysoký počet inteligentních lidí, kteří jsou schopni držet v šachu skupinu blbů a v ten samý okamžik produkovat dostatečný zisk pro sebe a ostatní členy společnosti, což vyústí v progres.
V zemích, s kterými to jde z kopce, dojde k alarmujícímu vzrůstu banditů s podtónem stupidity (tzv. „blbých sviní“, v terminologii Caesare Pavese) mezi lidmi, kteří zastávají mocenská postavení, a mezi těmi, kteří nemají žádný vliv, dojde ke stejně znepokojujícímu vzrůstu typu “H“ jednotlivců, z jejichž činnosti mají prospěch druzí a s kterými si lze beztrestně vytřít zadek.
A aby mě zase někdo nenařkl, že se "napadám ODS", tak tuto studii publikoval italský historik ekonomie Carlo Mario Cipolla (1922-2000) cca v 70. letech 20. století.
29. 04. 2008 | 14:44

Terry napsal(a):

vlaďa napsal(a):
"Jednotící impuls přijde."

ČESKÝ POLITIK = ŠKODNÁ

Škodná dobrovolně škodit nepřestane.
Přemnožená škodná se musí vystřílet nebo otrávit.
29. 04. 2008 | 14:50

Terry napsal(a):

Na jedné lodi plujem
na jedné palubě
a i když neveslujem
voda nás sama nese
na jedné lodi plujem
vstříc stejné záhubě
a mrtvé vyhazujem
a živým smějeme se

Kapitán zpil se rumem
lodník leští sklíčka
pasažéři blijí
do moře přes zábradlí
a někde nad rozumem
visí režná smyčka
pro ty kdo ještě žijí
pro ty kdo nevypadli

Obzor je někde v dáli
a loď má spoustu děr
stokrát je zacpávali
tesařští tovaryši
obzor je někde v dáli
je těžké držet směr
když ti kdo se včera báli
dnes lodní deník píší

Pirátskou vlajku vzhůru
a do zubů nože
žralokům kus žrádla
ať mají něco k jídlu
a bodnout do azuru
sídlíš-li tam Bože
pro tebe padla
teď my jdeme ke kormidlu
pro tebe padla
teď my jdeme ke kormidlu.
(J. Nohavica)
29. 04. 2008 | 15:00

Míval napsal(a):

Více než nepříjemně mne překvapilo, že i v této, celkem neškodné zábavě, která ve výsledku může přispět ke kultivaci názorů jednotlivých účastníků, se najde ubožák či ubožačka, která se nestydí přisvojit si cizí jméno a použít ho v té samé diskuzi. Jedná se o majitele či uživatele počítače s IP adresou 194.228.235.12 a týká se předchozího příspěvku s mnou zvoleným jménem. Jeho autorovi či autorce bych popřál hodně úspěchů při zvládání českého pravopisu a někoho v blízkém okolí, kdo mu či jí uštědří v brzké době výchovný záhlavec. Není to sice argument, ale možná, že se i v takovéto hlavě následně rozsvítí. I když ... zázraky se dějí skutečně jen občas.
29. 04. 2008 | 17:42

Vlk Jan napsal(a):

ad P
"i v dnešní době sice malou, ale přece jen možnost, jak ovlivnit, kdo v politice setrvá a kdo ne. Ta možnost se jmenuje preferenční hlasy a pokud bychom překously svojí pohodlnost a začali bychom vybírat jedince a ne strany..."

Rovnako ako efekt reklamy na zákazníka, metódy politickej propagandy chcú zvýšiť pocit dôležitosti individuálneho voliča.
Erich Fromm
19. 12. 2008 | 14:33

air jordan shoes napsal(a):

Tolik o "skutečné" volební demokracii.
26. 05. 2009 | 04:20

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 05:04

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
30. 03. 2010 | 00:41

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 06:37

zobbemiidioli napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#16454>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#3523>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#14703 buy viagra
17. 10. 2012 | 11:37

GomBBeteBoila napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#ixuen>kamagra usa</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#aysei >kamagra usa</a> , http://orderkamagranow.com/#wucet buy kamagra soft
21. 10. 2012 | 10:13

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#osjsd>buy cheap viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#avzto >buy generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#uvbqu viagra 120 mg
21. 10. 2012 | 12:22

sertiorgriess napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#14440>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#6784>viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#13581 buy viagra online
21. 10. 2012 | 14:21

aidelshoderee napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#iowbj>levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#vvrhg >levitra 10 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#vczrm levitra online
21. 10. 2012 | 16:49

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17484>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#8644>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#3172 buy generic cialis
23. 10. 2012 | 04:19

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#8862>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#4421>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#14197 cialis online
23. 10. 2012 | 12:16

Assespopole napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#thpdd>cheap viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#alvoe >buy viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#ulnzl cheap viagra
24. 10. 2012 | 23:18

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#jagvb>buy cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#kismr >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#mszln buy cialis online
25. 10. 2012 | 05:49

dieseecoimb napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#14323>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#10562>cialis online</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#20179 generic cialis
28. 10. 2012 | 14:10

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#2469>cheap zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#17504>buy zithromax uk</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#8854 zithromax 500 mg
30. 10. 2012 | 22:45

incontilm napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#lcfpr>order cialis</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#rgbix >cialis 10 mg</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#foqdh cialis 10 mg
30. 10. 2012 | 22:55

smebriemybear napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#dcjig>viagra online</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#aftql >viagra online without prescription</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#njexf buy viagra online
31. 10. 2012 | 14:12

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#19538>zithromax 500 mg</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#7508>buy generic zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#2219 zithromax online
01. 11. 2012 | 15:52

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#3951 - buy viagra online | <a href=http://cheapviagraqual.com/#1747>viagra online</a>
01. 11. 2012 | 20:58

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#owzwg>buy propecia</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#fkgga >cheap propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#kpfcz buy propecia online
03. 11. 2012 | 01:07

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#ipzmf>buy cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#qcoln >buy cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#zayvg generic cialis
03. 11. 2012 | 08:03

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#lereg>buy levitra online</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#skpsv >cheap levitra</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#obspk generic levitra
03. 11. 2012 | 12:23

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#12550>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#7422>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#12752 buy viagra online
05. 11. 2012 | 00:30

MulgeFeetewes napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#rsxyk>buy generic viagra</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#ntvdp >viagra online without prescription</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#ydmga buy viagra online
07. 11. 2012 | 08:00

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#muiiv>buy generic propecia</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#yoyan >buy propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#pwqeo generic propecia
07. 11. 2012 | 11:19

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#8693>buy cialis online</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#11479>buy cialis</a> , http://getagenericpills.com/#17801 cialis online
10. 11. 2012 | 04:38

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#buy-viagra | http://genericpillshq.com/#buy-cheap-viagra - buy viagra online | <a href=http://genericpillshq.com/#generic-viagra>cheap viagra</a>
14. 11. 2012 | 23:43

hewshella napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#12965>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#12747>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#14516 buy viagra
15. 11. 2012 | 04:59

XcYFXauhXQ napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlineca.com/#buy-xanax>buy xanax</a> xanax canada - buy xanax online illegal
17. 11. 2012 | 05:38

Citdittypep napsal(a):

<a href=http://buyonlineclomid24h.com/#tofxe>buy clomid</a> - <a href=http://buyonlineclomid24h.com/#naacs>buy clomid no prescription</a> , http://buyonlineclomid24h.com/#vsorw buy clomid
16. 01. 2013 | 11:03

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#fegtz>generic strattera online</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#xdvmm>generic strattera online</a> , http://buystratteramed.com/#kvwdi order generic strattera
22. 01. 2013 | 16:36

Crepleinono napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#dwarz>buy imitrex online no prescription</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#zaffe>order imitrex</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#ieowh buy imitrex no prescription
26. 01. 2013 | 08:16

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#ntvoa>retin a no prescription</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#whakb>cheap retin a cream</a> , http://buyonlineretinahq.com/#stfnj retin a no prescription
26. 01. 2013 | 11:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy