Prezidentští kandidáti: analýza skupinové iracionality a její překvapivý výsledek

09. 01. 2013 | 22:51
Přečteno 2451 krát
Jak propadají či odolávají jednotliví kandidáti skupinové iracionalitě a narcismu?

Před volbami do krajských zastupitelstev a senátu jsem publikoval analýzu skupinové iracionality politických stran. Neodolal jsem, abych analýzu neověřil pro prezidentské kandidáty. Výsledky mě zajímaly tím spíše, že tradiční pravo-levé třídění pro mnohé kandidáty selhává (vynechejme zapšklý názor Ladislava Jakla, že jsou to všichni „zoufalí levičáci“).

Připomínám, že analýza je založena na vyhledávání výrazů spadajících do sedmi kategorií:

1.Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.
2.Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.
3.Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, každý atd.
4.Zaštiťování se kolektivem: zájmeno my v 1. pádu.
5.Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -ista, -istka.
6.Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.
7.Posedlost symboly: symbol, vlajka, přísaha atd.
Kompletní seznam výrazů je k dispozici v knize Skrytá autorita a na webu http://iracionalita.net (výjimkou je slůvko „ano“, které se v článcích nezřídka používá pro zdůraznění, ale v rozhovorech mívá neutrální význam) .

Pro analýzu jsem použil odpovědi kandidátů na otázky v rozhovorech (nezahrnul jsem ovšem odpovědi na otázky na on-line chatu a vzájemné rozhovory kandidátů).

Oproti stranám obnáší tato textová analýza jednotlivých kandidátů tři úskalí:

■Výsledek nemusí souviset s postoji dané osoby. Provedeme-li analýzu textů nacistů a liberálů, s největší pravděpodobností nám vyjde, že nacisté trpí vyšší skupinovou iracionalitou. Pro jednotlivce to neplatí: Gaussovy křivky obou skupin se protínají, takže ti nejzarputilejší liberálové mohou trpět skupinovým myšlením více než ti nejtolerantnější nacisté.

■Ne všichni kandidáti mají svůj blog, musel jsem proto čerpat z jejich odpovědí na otázky v rozhovorech. Jejich odpovědi mohly být samozřejmě ovlivněny stylem dotazů (na druhou stranu všechny kandidáty vyzpovídali jednak Zita Senková, jednak Martin Veselovský z Českého rozhlasu a totožnost moderátorů zvyšuje porovnatelnost jednotlivých rozhovorů).

■Výsledek může být ovlivněn zvláštnostmi mluvy dané osoby: pokud je zvyklá například často používat slovo „absolutně“, zhorší se její skóre dogmatismu (otázka je, zda oprávněně).

S vědomím těchto omezení jsem analýzu provedl a výsledky jsou zřejmé z tabulky (čísla udávají počet výrazů na 10 000 slov textu). Oproti hodnocení politických stran je viditelný jeden zásadní rozdíl: Hodnoty v jednotlivých kategoriích spolu nesouvisejí. Např. Miloš Zeman je podle analýzy nejvíce agresivní, ale má nejmenší hodnotu v kategorii „Prodej iluzí“, u Jiřího Dienstbiera je to téměř naopak.

null
null


Někteří kandidáti dosáhli podobných hodnot jako jejich „domovské“ strany: Bobošíková, Sobotka, Dienstbier a Roithová. O něco lépe než „jeho“ SPOZ dopadl Zeman, Schwarzenberg si naopak oproti TOP 09 pohoršil. Největším překvapením byl pro mě výsledek Táni Fischerové. Ta je podporována Stranou zelených, která v analýzách dosahuje opakovaně příznivých výsledků. Táňa Fischerová a Jana Bobošíková nemají společného prakticky nic, jak je tedy možné, že dosáhly podobného výsledku?

Váhal jsem, zda výsledky vůbec zveřejnit. Nebyl jsem si jist, zda mají nějakou vypovídací hodnotu. Vzpomněl jsem si ale na výrok německého psychiatra Wernera Hutha z knihy Víra, ideologie a blud, že „ideologické osoby jsou skrytí narcisté“. Spočítal jsem tedy výskyt zájmena „já“ v 1. pádě pro jednotlivé kandidáty a porovnal s hodnotami skupinové iracionality. Z grafu je zřejmá souvislost mezi oběma proměnnými (míra korelace je 0,65).

null
null

Protože výsledky analýzy jen volně souvisejí s postoji kandidátů, sotva je lze použít jako doporučení, komu hodit svůj hlas. Ostatně neskrývám, že se výsledky pouze částečně kryjí s mými očekáváními. Miloš Zeman podle grafu vypadá přitažlivě, ovšem počet jeho lživých tvrzení, jak uvádí server demagog.cz, je velmi odrazující. Jako podpůrný argument pro Huthovo tvrzení o vztahu ideologičnosti a narcismu ale mohou být výsledky analýzy užitečné.Publikováno na www.denikreferendum.cz, doplněno

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Dost mlhavý popis zdrojů empirických údajů. Pokud vyjdu jen ze zdejších blogů...tak např. u pí Roithové jsem našel výrazy jako " rodinné hodnoty" , " jediná šance pro republiku" , " naše zem"." obava o další vývoj země , " principy"...etc etc...jen ve dvou velmi kratičkých blozích.

Dále cituji :

"...A tak jsem se odhodlala - dala jsem si se svými příznivci na Národní třídě sraz už v pátek 16. listopadu (za pět minut dvanáct) a požádal jsem je, aby společně se mnou vyzvali ty kandidáty, kteří nemohou pro své vazby s totalitním režimem či stranickými kmotry vykonávat funkci nezávislého prezidenta, a kteří nejvyššímu úřadu v zemi nemohou pro morální a etické kompromisy vrátit přirozenou autoritu, aby odstoupili...."

To není narcismus ? V případě kdy dotyčná také kandiduje na prez. úřad ? Navíc - není to tak trochu aktivistické - když pár řádků předtím pí. Roithová vyjadřuje spíše podiv nad manifestací občanů - kteří ale prostě jen vyjadřují svou nespokojenost s establishmentem - kteréhož byla a je pí Roithová součástí ?

Ono se ale samozřejmě dá takováto studie udělat i tak, že některé texty se prostě dají stranou...ne že bych z toho podezíral autora, to vůbec ne ! /bez ironie/...ale skutečně je třeba se k takovýmto studiím - jejich závěrům...stavět spíše skepticky. Což ale zmiňuje i autor. Za čež jej chválím.

P.S. Stále si ale myslím, že jediným autentickým pravicovým kandidátem asi je pí Roithová. V porovnání s ostatníma mi to tak nějak vychází - intuitivně, snad i emočně a rozumově.
/právě na emoce pozor ! - při nekritické četbě takových studií !/
09. 01. 2013 | 23:20

asdf napsal(a):

aby to nedopadlo jako ve filmu Hodíme se k sobě miláčku.
Tam párům, které se milovaly a spokojeně žily, stroj řekl, že se k sobě nehodí a vybral jim ideálního partnera, ty strojem vybrané dvojice se však spolu nesnesly.
Stejně tak počítač Artur naprogramovaný IBM a předem favorizovaný pro vzdělanostní soutěž, dopadl nerozhodně, když hrál s obyčejnými lidmi. Počítač je totiž porazil v encyklopedických znalostech, ale zas vůbec nechápal slovní hříčky a úplně propadl, když měl rozlišit rody nebo říkat data svátků.
09. 01. 2013 | 23:25

Mard napsal(a):

To je zajímavé matematické zhodnocení přísloví: co na srdci, to na jazyku
09. 01. 2013 | 23:34

Luba napsal(a):

"Váhal jsem, zda výsledky vůbec zveřejnit. Nebyl jsem si jist, zda mají nějakou vypovídací hodnotu."

Výsledky mají vždy nějakou vypovídací hodnotu, jenže mohou vypovídat o něčem zcela jiném, než bylo autorovým záměrem.

Např. záleží na kontextu, v jakém bylo významové slovo použito.

Láska k vlasti jistě není totéž, co láska k ženě nebo ke švestkovým kndelíkům.

Navíc - vychází-li autorova analýza z cizojazyčných překladů,
záleží také na kvalitě onoho překladu. Zda jsou např. výrazy anglické zcela ekvivalentní s českými.

Odbornou literaturu by měl překládat výhradně v onom jazyku honěný odborník - psycholog psychologické publikace, technik technické atd. V tomto případě snad psycholingvista.

O potížích s překlady krásné literatury by mohl kvalifikovaně pohovořit odborník Martin Hilský:

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/15.11.2011/
09. 01. 2013 | 23:54

Luba napsal(a):

Krátce a stručně:

Samotná kvantitativní analýza textů je na prd.
Pouze kvalitativním výzkumem se dobéřeme ke smysluplným výsledkům.
10. 01. 2013 | 00:00

Maximus napsal(a):

Dneska mě docela příjemně překvapil v pořadu moderovaném Moravcem, kde jsou před diváky představováni kandidáti na presidenta, Jiří Dientsbier. Vcelku odpovídal velmi dobře, jen u všech (dále Franz, Schwarzenberg) se mi nelíbilo, že neznali komplexně a nazpaměť ústavu ČR. Zase tak složitý a rozsáhlý dokument si myslím, to není a myslím, že by se to dalo naučit doslova nazpaměť vč. výkladu od specialistů. Snad Schw., vzhledem ke svému věku by to asi už nezvládl. Nakonec, ale měli pravdu v tom, že je třeba znát ústavu rámcově, kde co je v ní obsaženo a nikoliv stupidně vše co přesně obsahuje. Ovšem Moravcovi ti mladší jako J.D. by měli vzít vítr z plachet a usadit ho, právě komplexní znalostí ústavy. Ten chlap (V.M.) je drzý jako zámecká veverka a nemůžu ho ani cítit, jaký je to podvraťák a okopávač kotníků. Chytrý je, ale férový nikoliv. V poslední době je neskutečně namachrovaný. No a jeho poznámky byly zase jako jindy jaksi často mimo a nešel po hlavních důležitých věcech, na to se moc neptal. Jinak Franz se ukázal, jako řečník a kamarád do hospody a na funkci presidenta rozhodně nemá resp. není na ní připraven. Schwarzenberg by už opravdu měl vzhledem ke svému opotřebení a přetočenému tachometru, opravdu zaparkovat. Už mu chybí takový ten šmrc a esprit, aby uměl upoutat posluchače obsahem a nakonec i vzletnou a přítažlivou formou sdělení. Jako ministr zahraničí a zkušený politik by měl ostatní kandidáty doslova převálcovat, ale on jen blekotá, fakt už je to starý pán. Navíc on je, jak bych přirovnal, takový splachovací, vzhledem k zájmům jistých zahraničních elit a skupin, ten by nás rozhodně nechránil a kdyby chtěli Amíci radar třeba na Hradčanech, tak by ho tam nechal instalovat. On by opravdu nebyl dobrá volba.
Z té plejády lidí, co nám zatím TV představila jsou vidět dva silní(podle mne) kandidáti, kteří ostatní převyšují. Je to M.Zeman a J.Dientsbier. Nuž, ještě uvidíme dál. Jeden z těchto dvou pánu to zřejmě vyhraje pokud tady nebudou vát jiné postranní vichry.
Dobrou noc!
10. 01. 2013 | 00:11

Maximus napsal(a):

Kdo to přečte? Test.

7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1! PU50B1V3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D, N4 70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1. BUD N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3 M0H0U PR3C157. PR051M P05L1 70 D4L3, P0KUD 70 UM15 PŘ3C157.
K4LOU53K U6 PR7 NECHLAST8!
10. 01. 2013 | 00:16

Targus napsal(a):

To Maximus:

Pořad jsem mimoděk zhlédl taky, resp. jeho větší část.

Knížepán sice nepospával, ale přestal jsem se divit jeho více, než mizerným výsledkům práce v roli ministra. Hlupák, který by bez knížecího titulu už dávno chrápal v nějakém luxusním starobinci.
Franc neustále utíkal od podstaty otázek, o většině odpovědí na ně neměl ani šajn. Fakt pivní plácal. Jeho zvolení by zavánělo těžkou katastrofou, Klausovo bratrstvo by si ho namazalo na chleba ke svačině.
Dienstbier ukázal, že má alespoň ponětí o tom, co prezident může a nemůže, byl schopen vyjmenovat své případné poradce, prokázal základní vědomosti ze zahraniční politiky, rovněž prokázal alespoň drobet analytického myšlení, jeho odpvědi měly hlavu a patu. A hlavně měl nějakou ideu, o co by chtěl ve funkci usilovat, a uměl ji solidně precizovat, aby se to nezměnilo ve všeobecný, nic neříkající frazeologický blábol.
Nesouhlasím, že prezident by měl umět zpaměti ústavu. Proč jako? Dienstbier zvládl to trapné přezkušování Moravcem poměrně solidně a měl rozhodně pravdu, že ví, kde má hledat přesné znění. Tak ostatně pracují všichni právníci.
10. 01. 2013 | 00:33

Targus napsal(a):

To Maximus:

Jsem líný si na papírek psát převodník číslic na litery. Jakože A=4
T=7
E=3
S=5
atd.

Něco onačejšího by tam nebylo? To je tak do druhé třídy ZŠ.

P.S. A proč přestal, když už do toho vrazil tolik prachů? Zlomily se mu játra nebo co?
10. 01. 2013 | 00:43

Maximus napsal(a):

Targus

Koukám, že to vidím asi podobně jako vy. S tou ústavou jsem to jen nahodil, už jsem se v životě setkal s několika frajery, co se když měli být přezkušováni z nějakých předpisů či norem apod., tak se to naučili téměř nazpaměť a u "přezkušování" doslova excelovali a examinátory vlastně zesměšnili. No a J.D. je právník a tak by měl mít to správné právnické myšlení a pamatováka.

Já jsem ovšem vždy zastával tezi, že odborník má svůj obor chápat komplexně a má vědět kde co je napsané a umí s tím pracovat. Kdysi ještě na průmce jsem si pěkně zavařil, když jsem drze jednomu učiteli řekl, že příslušný vzoreček u elektrických obvodů nepotřebuji znát nazpaměť, ale že když je třeba tak si ho odvodím. On na mě vystartoval, ať mu to předvedu a tak jsem mu počmáral celou tabuli za tlumeného smíchu mých kolegů. Ovšem tím jsem si to pěkně podělal u tohoto učitele, co si tenkrát na ČVUT dodělával titul. Šel po mě jako slepice po ....., ale zvládl jsem to a měl jsem ze všech předmětů za 1, jen od tohodle trotlíka za 3!
Dobrou!
10. 01. 2013 | 00:44

Maximus napsal(a):

Targus

Dobře, příště připravím něco lepšího!
10. 01. 2013 | 00:45

Targus napsal(a):

Jo, jinak v posledních dvou slovech jsou samozřejmě chyby.
10. 01. 2013 | 00:47

Bazzy napsal(a):

Maximus: škoda, že nechlastá, bych mu zaplatil tu jeho složenku, kdyby to celý prochlastal .... ;-)
10. 01. 2013 | 00:48

Maximus napsal(a):

Bazzy

Sakra, to je téma, reflexy I.P.Pavlova zafungovaly a jdu si otevřít láhvinku dobrého červeného vína!

Mějte se!
10. 01. 2013 | 00:54

Bazzy napsal(a):

Targus: zdravím a potvrzuju, není třeba znát zpaměti, stačí briskně najít a mít nejlepší možné zdroje ...

Maximus: ta čísla by tam ani nemusela být. Takhle se zapisovala tuším stará hebrejština: pouze samohlásky ...
10. 01. 2013 | 00:55

Bazzy napsal(a):

Maximus: nápodobně :-) jsem vylezl z postele a nasávám parádní kalvados. Na Robejškovi jste se nemýlil, bohužel ;-)
10. 01. 2013 | 01:01

ach jo napsal(a):

Ze samotné kvantifikace lexika nelze vyvozovat vůbec nic. Graf je blábol.
Slova totiž mají tu vlastnost, že se jejich význam proměňuje v kontextu.
Takhle to dopadá, když se ajťák pokouší kecat do jazykovědy. Přečtěte si napřed něco jednoduchého z kognitivní lingvistiky. Třeba Lakoffa.
10. 01. 2013 | 01:02

Maximus napsal(a):

ach jo

No, že by George Lakoff byl zrovna jednoduché čtení bych docela pochyboval. Anebo jste docela nabušený a tak sorry.
Třeba jeho kniha "Ženy, oheň a nebezpečné věci" potřebuje od našince dost soustředění, ten chlap je neskutečně chytrý a je na jiném levelu, buď musí mít člověk nějakou tu láhvinku v sobě nebo musí být naopak velmi fit.
Dobrou!
10. 01. 2013 | 01:32

rejpal napsal(a):

Už to vystihl Luba, ale ta blízkost (beru-li v potaz pořadí, nikoli absolutní hodnotu) mezi TF a JB je dokladem nízké vypovídací schopnosti závěrů, když se abstrahuje od kontextu a vyhodnotí jen výrazy (a ještě se stejnou vahou). Zkuste udělat analýzu odborných publikací všeho druhu. Tam byste z poměru výrazů já/my (případně se) nenašel ani stopy narcismu. Totéž platí o "dogmatismu". Protože když někdo například řekne, že každý by měl dodržovat zákony, není na tom dogmatického zhola nic, na takovéto premise stojí celá společnost (i když to zdaleka každý nedělá). Kdybych totiž připustil, že dodržovat je má jen někdo (nebyl bych tudíž dogmatik), bylo by logickým výsledkm, že bychom legislativu buď úplně zrušili nebo bychom měli několik paralelních - pro různé skupiny obyvatel.
Ona dokonce ani ta agresivita není vždy dána použitím určitých výrazů. Deset lidí si může o vládě myslet totéž a použít širokou škálu výrazů. Když řeknu o ministrovi, že je alternativní myslitel, nejspíš v rubrice agresivita nezaboduji,ale každý snadno pozná, jak je to myšleno.
Je to jen hra. Ale pobavila.
10. 01. 2013 | 07:47

Pavel13 napsal(a):

Některým číslům moc nerozumím. Třeba u Bobo je v ideologickém myšlení 2. Je-li to počet témat, pak jo: 1. proti EU, 2. za Benešovy dekrety. Jedině to mele stále dokola jako kolovrátek, takže podle mne by mělo počítadlo stále připočítávat.
10. 01. 2013 | 08:12

gaia napsal(a):

no a autor ještě zapomněl, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, jinak že v ČR se voličům lže a neplní volební sliby, takže nějaké rozebírání textu je ztráta času.
10. 01. 2013 | 08:57

Gru napsal(a):

Váhám, jestli by větší vypovídací hodnotu nnáhodou nemělo studium ssedliny v šálku po vypité kávě. Vcelku to působí jako pavěda.
Vědecké výslewdky by měly být reprodukovatelné i např. v cizích jazycích. Ale "kouzla" se zájmenem "já" nemohou platit v jazycích, které používají zájmeno u slovesných tvarů povinně. A co např,. francouzština, kde zájmeno "on" má několik významů (my,lidi,se, a někdy i to "já")?
10. 01. 2013 | 10:06

doodle napsal(a):

výsledky nejsou překvapivé

Fisherová je kovaná dogmatička.
Dienstbier jen prodává iluze ve stylu "sliby se slibují blázní se radují".

atd.
10. 01. 2013 | 12:42

kamila napsal(a):

myslim,ze lide sazi hlavne na charisma,ktere tito dva panove rozhodne maji. zkuste se ale zamyslet nad jejich vlastnostmi a jak nas jeden ci druhy budou reprezentovat v evrope, ve svete....zvoleny prezident bude odrazem nasi spolecnosti a naseho vyvoje.
pokud Vam tedy imponuji vlastnosti byvaleho politika, jeho teatralni gesta,arogance a otevrena touha po moci, pokud se Vam libi ze v jakekoliv vysoke funkci se takovy clovek chova jako by mohl byt drzy,jit si pouze za svymi cili nehlede na to koho pri tom urazi, pak vite koho mate volit.
pokud volate po zmene, nejste ani spokojeni s politikou ani uvedenymi vlastnostmi, ktere cela evropa jiz sleduje diky soucasnemu prezidentovi,ktery je na takove urovni ze si muze dovolit odejit z debaty bez toho aniz by dal odpoved na otazku, ci opet pro svou samolibou osobnost pusti vezne v domneni ze na nej budou lide v dobrem vzpominat, zapomnel u toho premyslet koho to vlastne hodla pustit....
toto vse vola po zmene ze? No o druhem kandidatovi toho tolik nevime, ale to ze nezastaval zadny politicky post v minulosti ci neumi plynne cesky z nej jeste nedela spatnou osobnost, zejmena kdyz se podivate na skupiny lidi od kterych hlasy dostal, predevsim mladi lide,studenti...tito jsou velmi citlivy a jeste jaksi nezkazeni lide v nasi spolecnosti, kteri maji plno idealu ale take vyznavaji ty spravne hodnoty jako je laska, dobro, pokora...humanita by se mela cenit vice nez politicke ci jine dovednosti.
koneckoncu pan Fejk taky nebyl zoolog a jak pod jeho vedenim prazska zoo vzkvetala.
Cili bych rada nabadala abyste se vy cesi vratili ke svym dobrym korenum a zvolili toho spravneho muze, ja ziji v zahranici jiz 8 let a urcite je videt ze i ja uz mam sem tam problem s cestinou :)
Nicmene me velmi zajima vyvoj ceske spolecnosti a verim ze cesi ziskaji zpet sve sebevedomi a hodnoty bez kopani nozickama a neustalym krikem a upozornovanim na sebe, je na case dospet, ale k tomu je zapotrebi nechat vyrust jine vzory nez ty super egoisticke na ktere jsme zvykli.
S pranim hezkeho dne
kamila f.
14. 01. 2013 | 08:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy