Konec šikanózních insolvenčních návrhů?

08. 11. 2012 | 08:00
Přečteno 4849 krát
Od 1. listopadu 2012 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která si klade za cíl eliminovat zjevně bezdůvodné, „šikanózní“ insolvenční návrhy. Nelze ji než uvítat.


Nová úprava reaguje na v praxi se stále více rozmáhající nešvar insolvenčních návrhů, jejichž podání je primárně spojeno s nepoctivým úmyslem navrhovatele – typicky zdiskreditovat konkurenta v očích veřejnosti či jeho obchodních partnerů, znemožnit mu čerpání úvěru, zabránit v účasti na veřejné zakázce, případně začasto i uspokojit své sporné pohledávky mimo standardní soudní řízení.

Důvodnost novely vyplývá již z odhadů Ministerstva spravedlnosti ČR, dle kterých tvořily šikanózní insolvenční návrhy v letech 2008 až 2011 plných 5% z celkového nápadu insolvencích věci. Jednou z oblastí hospodářství, ve které se praktikují nejfrekventovaněji, je pak bezesporu stavebnictví.

Principielně vychází novela ze snahy posílit odpovědnost věřitelů za podané bezdůvodné insolvenční návrhy. A zároveň tím i posílit ochranu dlužníků před takovým nepoctivým jednáním, včetně reálné možnosti uspokojit jejich nároky na náhradu škody nebo jiné újmy, která jim bezdůvodným návrhem vznikne.

Pro šikanózní insolvenční návrhy je společné, že zneužívají publicity insolvenčního řízení (o skutečnosti, že byl podán insolvenční návrh, resp. zahájeno insolvenční řízení je veřejnost informována prostřednictví insolvenčního rejstříku zpravidla do dvou hodin od jeho doručení příslušnému soudu), jakož i účinků, které jsou s podáním insolvenčního návrhu, resp. zahájením insolvenčního řízení spojeny. Novela umožňuje uvedená zneužití eliminovat a nepoctivé navrhovatele postihovat.

Ačkoliv definuje zjevně bezdůvodné insolvenční návrhy pouze pomocí příkladů, je tento výčet natolik široký, že zahrnuje většinu v praxi se vyskytujících zjevně bezdůvodných, šikanózních insolvenčních návrhů. Dle novely je takovým například opětovný návrh, který navrhovatel podal, aniž by doložil, že splnil povinnosti, které mu uložil soud v případě návrhu předchozího. Typicky se může jednat o opětovné podání insolvenčního návrhu po jeho předchozím odmítnutí z důvodu vad, nedostatku příloh. Dalším případem je návrh podaný navrhovatelem, který nemá vůči dotčenému dlužníkovi splatnou pohledávku. V neposlední řadě se za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh považuje návrh, jímž navrhovatel sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka.

V případě zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů novela umožňuje nově insolvenčním soudům odmítnout je ve lhůtě sedmi dnů ode dne podání, přičemž soud může současně navrhovateli uložit sankci až do výše 50.000,-Kč. Další prostředkem ochrany je i předběžné opatření, kterým může insolvenční soud na návrh dlužníka (dotčené osoby) uložit nepoctivému navrhovateli povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy vzniklé nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a v tomto řízení přijatými opatřeními.

Ačkoli ani sebelépe napsaný zákon nemůže nikoho ochránit na 100 %, novela bezpochyby představuje výrazný posun k ochraně před jedním ze způsobů zneužívání práva. Kéž by tento trend pokračoval.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Tak nějak nechápu, proč jsme prostě "neobšlehli" zákony
některé zavedené západní demokratické země, abychom se vyhnuli neskutečným lapsusům v našich zákonech české verze. Samozřejmě i tam se zákony časem a vývojem lidské společnosti mění, ale takové šílenosti tam snad v právních předpisech nemají. Pokud vím, tak po roce 1990 se nechali někteří zavaděči demokracie slyšet, že to prostě nejde! Takže tu máme tu naší českou verzi.....

Nejvíc mě ovšem "vzrušuje" přesvědčení některých zákonodárců, když si myslí, že se dá lidské hemžení přesně vtěsnat do liter zákona, fakt neskutečné! V některých vyspělých zemích jsou spíše dány jen určité meze a pak o zbytek se postará vysoká úroveň lidské morálky a slušnosti. To ale u nás nejde, tady zákony dělají právě ti, co je sami porušují a rádi! Že pane Benda a spol.?
08. 11. 2012 | 08:34

miraconnor napsal(a):

Ano Maximusi přesné Benda a jemu podobní to jsou hlavní aktéři tehle hrůzovlady v česku ! Kalousek za podpory vatikánu ty podrazy na lidi jen tupluje ! Pěkný den všem přeje miraconnor
08. 11. 2012 | 09:04

Alena. napsal(a):

Pořád nechápu co právníci vyvádějí a co je na tom složitého.
Teorie: Pravidla jsou jednoduchá
Věřitel je povinen vyzvat dlužníka doporučeným dopisem - klidně zpoplatněným třeba 500 Kč za administrativu a náklady na dopis. Pokud tak neučiní do 1 roku, asi mu peníze nechybí a dluh je promlčen.
Dlužník se odvolá/ každý slušný má adresu a přijímá doporeučené zásilky/ a prokáže nevinu nebo zaplatí. Pokud tak neučiní, je jasný podvodník, a potom jsou na místě exemplární postihy. Není tu místo pro soucit se zločinci.
Omezovat odměnu exekutora za vymáhání dluhu je nesmysl, může to vést jenom k tomu že se problematické dluhy nevyplatí exekutorovi za omezenou odměnu vymáhat a opět zvítězí kriminálníci kteří neplatí své závazky- devastující účinky na morálku a zákonnost.
08. 11. 2012 | 10:04

Hloupý Honza napsal(a):

Za šikanózní považuji skutečnost, že při podání věřitelského insolvenčního návrhu musí věřitel kromě uvedení dalších věřitelů dlužníka (mnohost věřitelů je jednou ze zákonných podmínek úpadku) uvést i přesnou specifikaci jejich pohledávek za dlužníkem.

Jinak řečeno, jste-li věřitel A dlužníka B, kromě specifikace svojí pohledávky, tj. uvedení právního titulu vzniku pohledávky, její výše a splatnosti, musíte dále uvést, že dlužník B má kromě vás další věřitele, např. X a Y a k této informaci musíte specifikovat i jejich pohledávky, tj. uvést jaká je jejich výše, kdy byly splatné, na základě jakého právního vztahu s dlužníkem vznikly, jaké je jejich příslušenství apod.. Takže neznáte-li přesnou specifikaci pohledávek ostatních věřitelů (stačí uvést alespoň dalšího jednoho věřitele) tak vám soud návrh vrátí a můžete být dokonce sankcionování a dlužník může po vás vymáhat náhradu škody.

Dále existuje § 178 a 179 IS (Insolvenčního zákona), který věřitele sankcionuje v případě, že přihlásil pohledávku, jejíž výše byla popřena z více jak 50%, tj. přihlásíte 100 000,-Kč a nakonec skutečná výše vaší pohledávky bude třeba jen 20.000,-Kč, tak v tom případě vás může soud na návrh správce sankcionovat tak, že k vaší pohledávce se nebude vůbec přihlížet (jakoby byla 0,-Kč) ale navíc vám soud může uložit zaplatit jakousi pokutu až do výše neuznané pohledávky, tj. v našem případě by to bylo 80.000,-Kč (20.000,- ze 100.000,- bylo uznáno). Výše uvedené platí když věřitel např. hlasuje apod., takže abyste se vyhnuli riziku této sankce tak de facto nesmíte v insolvenčním řízení činit žádné právní úkony.

Jsou tam i další špeky, ale výše uvedené hezky ukazuje, že pozice věřitele není v dnešní legislativě vůbec posílena, právě naopak. Vezmeme-li v úvahu, že ČEZští zákonodárci v čele s taťkou Klausem celý život pouze parazitují z cizích (hlavně státních) zdrojů, že sami nevyprodukovali žádnou hodnotu a ve většině případů jsou oni i jejich rodiny zadluženy hypotékami, půjčkami a jinými dluhy, tak se není čemu divit, že je situace taková jaká je.

Insolvenční zákon je především obrovským vítězstvím finančních skupin a bank, které si vylobbovaly 100%-ní uspokojování svých zástav a jiné výhody, kdežto na standardního věřitele, jehož dluh vznikl třeba nezaplacením faktury z obchodního styku, ČEZká legislativa zvysoka se..e.
08. 11. 2012 | 16:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy