Dnes poplatky od bank, zítra UPC a co bude příště…?

28. 06. 2013 | 14:11
Přečteno 3960 krát
Uplynuly pouhé tři týdny, co se Českem prohnala záplavová vlna s tragickými následky, ale již nyní můžeme slyšet, jak pomalu praskají další hráze. Ačkoliv se tentokrát naštěstí nejedná o přírodní katastrofu, ale o pouhou právní bitvu, dopady do našich životů mohou být podobně drtivé.


Tisíce žalob se v minulých dnech snesly na banky kvůli poplatku za správu úvěru, dalším v hledáčku má být UPC. Vznikají profesionální platformy pro zastřešování takovýchto žalob. A právníkům se otevírají nové možnosti obživy.

Ve Velké Británii se dlouhodobě hovoří o nebezpečí otevírání litigačních stavidel a varuje se před vypuknutím žalobní horečky po vzoru USA. Rizikem je nahrazení svobodné soutěže na trhu verdikty soudů, ve stínu hrozby hromadných žalob. Přirozenou bariéru proti záplavám takovýchto žalob tvoří dva základní principy – smlouvy se mají dodržovat a každý má právo svobodně si zvolit, zda smlouvu uzavře či nikoli. Ty vyjadřují přesvědčení, že ochrana slabší strany by měla být vyvažována zachováním základní právní jistoty, že smluvní strany budou uzavřenou dohodu ctít jako platnou. Odpadne-li tato právní jistota, pak jakou má kdokoli motivaci uzavírat smlouvu, pokud si nebude jistý, že bude platná zítra a pozítří stejně jako dnes?

Jestliže dnes bude poplatek za správu úvěru chápán jako protiprávní, jak bude zítra posuzována například cena za taxislužbu, která je běžně tvořena nástupní sazbou a cenou za ujetý kilometr, přičemž, posuzováno optikou klienta taxislužby, za nástupní sazbu není poskytována žádná protislužba? Ke stejné situaci může dojít i v případě distribuce elektřiny, kdy je běžnou součástí úhrady nejen platba za odebranou elektřinu, ale též paušální platba za jistič. Tato platba je fixní bez ohledu na množství skutečně odebrané energie, odebraná energie se navíc hradí zvlášť. I přesto je platba za jistič v současnosti přijímána jako součást ceny za dodanou elektrickou energii. Nebo je možné připomenout též paušální platby u pevných telefonních linek, kdy za uhrazené připojení k pevné lince nejsou poskytovány žádné volné jednotky ani jiné výhody a jakýkoliv telefonní hovor je zpoplatněn samostatně, mimo tuto paušální částku.

S ohledem na výše uvedené je tedy třeba zdůraznit, že ochrana spotřebitelů je sice nepochybně důležitá, neměla by však podkopávat základní pilíře soukromého práva.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

platba za modré oči napsal(a):

Pan advokát si dobrovolně naběhl na vidle.
Ano, všechny zmíněné platby a polatky jsou vydíráním peněz za NIC a musí být zrušeny.
28. 06. 2013 | 14:25

Neudržitelný napsal(a):

platba za modré oči
Ano, od teď vše zadarmo. Každému podle jeho potřeb a podle jeho přání.Jak jen bylo to komunistické heslo? Á už vím Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Kupředu levá, zpátky ni krok.
28. 06. 2013 | 14:34

Občan napsal(a):

Poplatky za jistič, aparát, plynoměr, vodoměr apod. jsou stejná zlodějna jako bankovní poplatky.
Ale protože lidé nemají jinou možnost než zůstat bez energií a vody, jsou DONUCENI je akceptovat. To nemá s dobrovolností a možností výběru nic společného.

Že by tohle pan advokát nevěděl?
28. 06. 2013 | 14:45

starý jezevec napsal(a):

Když začíná trh konečně fungovat a síly se vyrovnávají, tak nás trhovec začne přesvědčovat o tom, že ten správný trh je v naší nesvobodě, tedy malý zákazníček proti hordám právníků.
Hordy právníků proti hordám právníků už je špatně.

Proti UPC je potřeba postavit sílu, o tom není pochyb.
Podobné aktivity vítám hlavně z toho důvodu, že lidé pochopí, co je to ten skutečný trh a jak to funguje.
28. 06. 2013 | 14:46

Targus napsal(a):

To Milan Polák:

Vážený soudruhu advokáte,
Vaše konstrukce má jednu maličkou chybku. Budu ji nazývat kartelová dohoda. Pár společností poskytujících jistou službu, kterou nemůže poskytovat velký počet společností jiných, se jednoduše domluví, že nepůjdou pod jistou míru zisku, například pět, deset, ale i pět set procent.
Vrcholem této služby je pak vyvedení peněz na Panenské ostrovy či alespoň na Kypr.
A říká se tomu dojení. Až do krve. Plebejci jsou zvyklí.
A uživatel služby má pochopitelně možnost tuto službu nenakupovat. Proč by taky měl třeba odebírat elektrický proud, když může třít ebonitovou tyč liščím ocasem, proč by měl mít bankovní účet, když může svobodně a demokraticky nosit pytlík s financemi v záňadří, jak ve středověku.
Zbývá otázka, proč to vadí právě vám, který se živí poradenstvím, jak správně a hodně dojit. Až do té krve.
Pro černé svědomí určitě ne, spíše, že se takový dojicí postoj těžko obhajuje, zaplať Pán Bůh, už i před soudy.
28. 06. 2013 | 14:48

platba za modré oči napsal(a):

Neudržitelný
Vy ste taxikář?
28. 06. 2013 | 14:55

jirkaboleslav napsal(a):

Poplatky za měřiče energií jsou nájmem,který platíme majiteli.Poplatky v bankách jsou poplatky majitele dlužníkům.
28. 06. 2013 | 15:12

vasja napsal(a):

Proč se neřeší zdanění občanů ve prospěch Veřejnoprávní žumpy?
To je souzi poplatek. UPS a bankovní poplatek je proti tomů prd.
28. 06. 2013 | 15:14

LUF napsal(a):

karma
28. 06. 2013 | 15:21

Martin napsal(a):

Tak to jsou dost velké nesmysly.
Největší žaloba se týká poplatků za správu účtu u hypotéčního úvěru a tam soud jasně konstatoval, že účet u hypotéčního úvěru si klient neobjednal a není pro poskytování úvěru nutný, tudíž za něj klient nemusí platit. Spadá to do komunistických praktik ke svíčkové si musíte povinně vzít i bůček, odborně se to nazývá junktimování a to je v ČR postaveno mimo zákon.
Analogie s taxíky a dodávkami elektrické energie je naprosto zcestná, autor si evidentně plete pojmy.
Třeba konkrétně u dodávek elektrické energie se "za jistič" platí za rezervaci příkonu v elektrárně tak aby odběratel měl 24 hodin denně možnost ihned odebírat elektřinu, pochopitelně elektrárna takto v zásadě jede na prázdno a spotřebitel to musí uhradit.
28. 06. 2013 | 15:36

pH 77 napsal(a):

Co se té právní jistoty týče, budete se, pane Poláku, bít i za to, aby ze strany bank nebyly svévolně měněny obchodní podmínky?
28. 06. 2013 | 15:40

Ernesto napsal(a):

Příště pane Poláku bude revoluce !!
28. 06. 2013 | 15:42

Mc. Boulder napsal(a):

"Neudržitelný" - nejste jihočeský študentík? Až (jestli) začnete vydělávat, tak pochopíte o čem tady ostatní píšou, zatím vzhůru po modré, kupředu pravá, zpátky ni krok, čest soudruhu
28. 06. 2013 | 15:43

DH napsal(a):

Plně souhlasím s autorem blogu.

Země, kde neplatí smluvní svoboda a smluvní zodpovědnost, je ve skutečnosti zemí, kde není ani svoboda, ani zodpovědnost. Je to státním zřízením maskovaná levičácká anarchistická cochcárna.

Nikdo nemůže nikomu nařizovat, jaký má mít obchodní model, v rámci platných zákonů. Zda bude své zařízení pronajímat a absorbuje na svůj účet obchodní rizika a tím si, PODLE SVÉHO VLASTNÍHO uvážení, vytvoří konkurekční výhodu, nebo naopak, přenese svá podnikatelská rizika ve finanční podobě na svého zákazníka.

Trh, jen a pouze trh a čas, to jsou dva kouzelníci, dva dokonale raiconální druidi, kteří z tržního kotle vyvaří a vydestilují nejlepší a nejvíce životaschopnou variantu a globálně optimální obchodní model.

Jestliže někdo přistoupí uzavřením smlouvy na konkrétní obchodní model daného produktu, pravděpodobně to tak učinil proto, že mu vyhovoval. Tím vzbudil u producenta oprávněné a férové očekávání, že obdrží průměrný kalkulovaný zisk, na základě tohoto modelu. Není na nikom jiném, než je zákazník a prodejce, aby posuzoval, zda tato směna a tento smluvní vztah je nebo není pro některou ze stran výhodný. To je jejich věc a jakékoliv elitářské šťourání v tomto je maskovaný kryptobolševismus.

Velmi bych prosil, abychom nad těmito věcmi dovedli rozumně uvažovat.
Plný souhlas s autorem a palec nahoru.
Levičácká verbež ať si buduje komunismus, ale pokud možno jinde - a hlavně za svoje.
28. 06. 2013 | 15:54

DH napsal(a):

Vážení diskutující,

jako červená nit se mnoha příspěvky táhne polobolševická kvaziargumentace "on ten zákazník sice věděl, že je to pro něj nevýhodné, ale musel to podepsat, protože nemohl jinak".

Vážení levičáci, tohle jsou všechno ensmysly na kvadrát. Nikdo nic nemusí, jen umřít, to si laskavě pamatujte. Zadruhé, pokud si dotyčný dané rozhodnutí vyhodnotil jako racionální, kdo jsme abychom to zpochybňovali?

Nikdo nemusí kupovat modem od UPC, když ho nebude mít, neumře. Nikdo si nemusí brát hypotéku, může si na bydlení naspořit třeba ve zlatě pod slamníkem. Nikdo nemusí uzavřít smlouvu o běžném účtu, a má-li ji, může ji kdykoliv zrušit. Neexistuje zákon, že musíte mít běžný účet. Nemusíte. Ke všemu existuje alternativa, a je jen a pouze na dotyčném, aby zvážil, zda mu tato alternativa za to stojí nebo ne.

Uvědomte si, že producenti a poskytovatelé služeb a jiných produktů nejsou charita. Pokud si myslíte, že takto má trh fungovat, pak se vraťte domů a ty Leninovy spisy spalte ještě pro jistotu jednou. Každý producent se snaží dostat co největší zisk, to je normální, přirozené a navýsost žádoucí.

Jen enormní tlak konkurence, eventuálně rovná páteř potenciálních zákazníků, vyvolávají protitlak a protiváhu, která limituje cenovou hladinu a vytváří tolik potřebnou stabilitu. Jakýkoliv násilný, ad-hoc zdůvodněný, netržní zásah do těchto vztahů je deformuje, vzdaluje od optimální hladiny, vytváří nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a ve výsledku v globálu menší užitek všech.
28. 06. 2013 | 16:04

Ernesto napsal(a):

Vandráku nebo pocestný ,kdoví co jsi zač, vrat se raději tam kde jsi byl doposud !
28. 06. 2013 | 16:04

Míla napsal(a):

DH
domnívám se,že mezi tou levičáckou verbeží enormní finanční výše není.Takže zřejmě ten obchodní model moc neužívají.
28. 06. 2013 | 16:05

maskvaný kryptobolševník napsal(a):

DH
Uvažte, že když nasednete do taxiku a rozhodnete se nikam s ním nejet, protože muž za volantem smrdí, musíte za nasátí jeho tělesných pachů zaplatit poplatek.

Zrovnatak platbou "za elektroměr", který ovšem nijak nepřechází do vašeho vlastnictví - nemůžete ho legálně odmontovat a střelit - se deformuje cena produktu, takže nikdy nemůžete zjistit, na kolik vás kiloWatt energie od dané firmy vlastně přišel.

Že by tu monopolisté měli mít až takovou cochcárnu?
V Česku-Somálsku je možné všechno.
(Nic špatného jsem tím nemyslel, aby mě Somálci nežalovali.)
28. 06. 2013 | 16:08

Targus napsal(a):

To DH:

Zkuste si zařídit výplatu u svého zaměstnavatele v hotovosti, pak pokračujte v blbém žvanění.
Pokud sám neinkasuje v hotovosti, vyběhne s vámi jak se smradlavým celofánem od tvarglí.
28. 06. 2013 | 16:15

kuba napsal(a):

Ale vždyť UPC nebo banky nikdo nenutí,aby měla klienty. Nadruhou stranu, zadarmo je zadarmo, ne zadarmo s poplatkem. A že soud může označit smlouvu mezi podnikatelem a klientem za zneužití postavení ve vztahu prodejce a klient je dobře, zeptejte se klientů kupující hrnce Zepter, například. Když nebude snaha dominantních firem ždímat klienty, nebude snaha klientů se bránit soudně,když jim někdo nabídne cestu. Vzpomeňte si na hudební společnosti,kam dovedli své zisky a svůj vztah ke klientovi. Dnes pomalu nacházejí cestu zpět.
28. 06. 2013 | 16:17

Kuba napsal(a):

Kdyzž nemusíte mít účet,jak chcete provádět velké transakce, když zákon omezuje výši hotovostní transakce? To by mě zajímalo :-D
28. 06. 2013 | 16:21

Targus napsal(a):

K "pronájmu" elektroměru, vodoměru a spol.

Zřídil jsem si za vlastní penízky elektrický sloup a k tomu samonosný odběru elektřiny. Organizace zajišťující mé připojení k elektrické síti mi zcela automaticky poslala papíry, v nichž převádím celou přípojku na ni, pochopitelně bezplatně, za to mi slibovala dvacetiletou "bezplatnou záruku na přípojku".
Pracovníci mne po odmítnutí takového "darování" počali tvrdě masírovat, jeden dokonce použil slova "jak si to představujete", jen aby dosáhli svého, tj. nabytí vlastnických práv na sloup a kabel.
Kdo má na svém pozemku sloup nebo elektrické vedení, moc dobře ví, co to znamená.
A za to berou tihle parchanti těžké prachy.
Pro obhájce těchto pseudofirem mám jediné doporučení. Zkuste navštívit parkoviště u jejich sídla, protočí se vám panenky.
28. 06. 2013 | 16:26

Pepíček Pražáček napsal(a):

V první řadě, pane autore, co má společného startovné v taxíku, poplatek za jistič a poplatek za vedení úvěru? Možná jsou tu nějaké formální podobnosti, ale jinak jde o příklady zcela vytržené z kontextu. V taxíku platíte proto, že pokud bude cesta např. neúměrně krátká, nepokryje fixní náklady (samotný taxík atd.), funkce poplatku je zaměřena proti určitému chování spotřebitele a částečné oddělení fixních nákladů. U jističe jde o rezervaci výkonu, tj. platíte za to, že dodavatel je technologicky připraven dodat Vám příkon omezený velikostí jističe, i když většinu času odebíráte mnohem menší výkon. Vlastně platíte za to, že se kdykoliv můžete rozhodnout připojit si třeba přímotop s příkonem násobně vyšším než je průměrný odběr a ohřát se. Banka? Každý si odpoví sám, úvěr nelze poskytnout bez evidence, neplatí se tu za nic "navíc". Právníci obecně bývají příliš soustředěni na čistě formální aspekty věci.
"Rizikem je nahrazení svobodné soutěže na trhu verdikty soudů, ve stínu hrozby hromadných žalob." No ano, to je přesné, problém je ale v oblasti "svobodná soutěž". Ve všech případech na které autor upozorňuje, jde o situaci, kdy stojí proti spotřebiiteli monopol, oligopol nebo kartel, nejméně kolem 25-30% trhu v dané lokalitě. Jádro pudla je v nevhodné ochraně tržního prostředí, kdy je vůbec umožněno, aby vznikaly subjekty diktující si podobné podmínky (a poplatky). UPC je v určitých geografických oblastech praktickým monopolem, podobně to platí i u dodavatelů vody, plynu, elektřiny. Banky jsou zase podnikání s vysokým stupněm regulace, která ale zjevně nedělá co má, a to celosvětově, jak je vidět na probíhající krizi.
28. 06. 2013 | 17:58

Pepíček Pražáček napsal(a):

Pro DH: kapitalismus je úspěšný systém, protože podporuje efektivní alokaci zdrojů (narozdíl od hnědých a rudých -ismů), jeho integrální a známou slabinou je sklon k "čisštění trhu", postupnému snižování konkurence a vzniku oligopolů a monopolů. Tuto slabinu lze eliminovat vhodnou regulací, která ale musí odolat obrovskému tlaku zmíněných úspěšných hráčů na trhu. Je to jako když si dáte do sudu cukr a kvasinky. Když to necháte běžet přirozenou cestou, skončíte se sudem alkoholu a mrtvými kvasinkami. Pokud regulujete obsah alkoholu, cukru nebo kvasinek, idelálně zpětnou vazbou, dosáhnete na nějakou dobu udržitelného systému (než začnou kvasinky degenerovat :)).
28. 06. 2013 | 18:05

Targus napsal(a):

To Pepíček Pražáček:

Vysvětlovat déháčku pojem "degenerace" je nošení dříví do lesa.
Vysvětlujte notorikovi, že je na šrot.
28. 06. 2013 | 18:16

Parabellum napsal(a):

DH

Plácváte bohapusté BOLŠEVICKO - ESTÉBÁCKÉ nesmysly. A ESTÉBÁCKY pitomě žvaníte cosi o modemu od UPC.

Nemilý demnagogický hlupáku, v případě UPC jde v zásadě o to, že do vlastnictví UPC se nějakým záhadným NETRŽNÍ? způsobel dostalo vlastnictví kabelových rozvodů v bytových domech, od kterých tomu UPC nepatří ani šroubek v klice u dveří. A lidé, pokud chtějí mít televizní signál, tak MUSÍ platit nesmyslný poplatek UPC, a VE SVÉM VLASTNÍM si díky obsazeným husím krkům, které okupuje UPC, a NEPLATÍ za to vlastníkům nemovitosti žádný nájem, si nemohou vlastníci nemovitostí natáhnout své zařízení.

A nepočítám případy zlodějského chování ze strany UPC, kdy si tito BEZ VĚDOMÍ majitelů nemovitosti umístili své zařízení na půdu, a ještě k tomu se napíchli na společný rozvod elektřiny.
28. 06. 2013 | 20:51

Parabellum napsal(a):

Pepíček Pražáček

Ten monopol ze strany UPC funguje tak, že tento nějakým záhadným obálkovým způsobem v době, kdy ty domy byly ještě ve vlastnictví obcí a družstev získal do vlastnictví rozvody společných antén, a průser je to, že ty husí krky jsou úzký, a paralelně k tomu si žádné svoje další rozvody nenatáhnete, protože se tam nevejdou.
28. 06. 2013 | 20:54

JenTak napsal(a):

Objednal jsem si u T-mobile službu, která byla o týden později lacinější doslova o řád.
Ano, nemusel jsem ji podepisovat... Je však nutné se pozastavit nad tím, proč za stejnou službu (navíc na 3 roky) platím o hodně více, než ten který to podepsal o ten týden později.
Pak musím nastolit otázku, co mi provozovatel oné služby nabízí více? Nic, jen horší podmínky. Je to jistě podle práva, ale takové právo považuji za nemravné.
Mám obranu. Po vypršení smlouvy odejdu ke komukoli již jen z principu. Mezitím však zaplatím za takovou smlouvu nemravné, přesto zákonně, dost velké peníze.
Položím si otázku; je to košer? Odpovím si sám - není!
29. 06. 2013 | 02:31

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately just details -- important details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "existing page" is, and a lot of occasions get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and change the work flow/supply additional advice/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Somebody asked for a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy