K výročí druhé volby současného prezidenta,

15. 02. 2009 | 20:56
Přečteno 8185 krát
ale také završení jediného roku v němž se Česko propadlo téměř na dno své pověsti a reputace ve světě – alespoň z pohledu vnějších kolemjdoucích.

Co říci k úspěchu či neúspěchu prezidenta, kterého jsme nevolili? Asi nic. Je to právě volba, která přináší zodpovědnost a právo k hodnocení. Když jsem nevolili, tak jsem ztratili výsadu „do toho mluvit“. Takže: na místě je dnes „Velké mlčení“, když pouze voliči mají morální právo hodnotit. Jinak lze hodnotit pouze ty voliče, které jsme sami volili.

Jako Čech cítím beznaděj, když čtu něco o těch voličích, jako např.:

Pomohl Klausovi udržet Hrad, o lustraci se bavit nechce
Praha
- Poslanec Evžen Snítilý, díky němuž se Václav Klaus stal loni prezidentem, odmítá říct, zda si rok po svém slibu zažádal o nové lustrační osvědčení. V Poslanecké sněmovně tak stále sedí člověk, jehož záznamy ministerstva vnitra usvědčují ze spolupráce s předlistopadovou vojenskou kontrarozvědkou, která byla součástí Státní bezpečnosti.


Kolik jen máme takových „Snítilých“, kteří nás reprezentují, volí a rozhodují za nás? Ani se nechce je vyjmenovávat. Po 20 letech demokracie si takhle a takového prezidenta (který takové „hlasy“ přijme) sobě vybíráme. Volíme o nás bez nás, volí za nás poslanci, kterým nedůvěřujeme a kteří se jednotlivě i společně pohybují na hraně zákona, etiky, morálky i kvalifikace. A to se nezmiňuje rozhodující role KSČM, fraška s „Rudou Bobo“, role temných makléřů ČSSD a ostatních drobných i větších manipulátorů a podvodníků spojených s nedůstojnou „volbou“. (Jediný, kdo ji uměl tu noc „důstojně“ oslavit byl prezident sám.)

Jako Čech v zahraničí jsem vystaven každodennímu ponižování při čtení zahraničního tisku. Bere si nás do úst kdekdo, často ukvapeně a neinformovaně, stáváme oblíbeným objektem pomluv a pohrdání, vtipu, sarkasmu a výstrahy pro malé děti. Já vím, že to není všechno pravda – jsem Čech a svůj národ znám - nosím a sdílím celou řadu jeho vlastností.

Ale co ti ostatní? Co vědí o jednom z nejmenších národů Evropy, v jedné z nejmenších a nejizolovanějších z kotlin? Co chtějí vědět? A přesto: tolik mi na nich záleží, tolik bych si přál, aby nás poznali jako sobě rovné, spolupracující a inspirující partnery, ne jako těžko pochopitelné, zajímavě odlišné exoty, kteří dělají téměř všechno jinak, myslí jinak, chovají se jinak a vyznávají hodnoty, které jsou pro ostatní svět nepochopitelné – a přitom úžasně zábavné, asi jako v tom filmu „Montenegro“.

Jako Čech bych si měl intuitivně říci: nezáleží mi na nich, ať si trhnou, ať nám vlezou, ať jdou do, a tak… Ale neřeknu, nejde mi to, lhal bych sám sobě – záleží mi na nich. Záleží mi na tom, co si o mně myslí svět do kterého chci patřit. Ne tak na tom, co si myslí o mně osobně (to je pouze moje zodpovědnost), ale na tom co si myslí o mně jako Čechovi. Začínají mi vadit jejich potutelné pohledy a významná mlčení, když při mezinárodních setkáních, konferencích, přednáškách či společenských akcích náhle ujistím, že jsem Čech. (A to stále říkám i píši, tvrdohlavě, vždy a všude.) Vadí mi, že se pak již dále neptají a nechtějí se vědět víc. Jakoby již věděli.

Co to má společného s prezidentem na Hradě? Hodně.

Prezident vytváří národu jakousi auru, „svatozář“, takový ten zlatý kroužek nad hlavami ikon, svatých a pomazaných. Podstatou takové „svatozáře“ je světlo (nebo stín) jaké vrhá na své podhradí. Když prezident někde promluví, něco napíše, nebo se nějak zachová, vrhá jako caput regni své světlo (nebo šerosvit) pod kterým se formují rámcové vjemy národa, který zastupuje. Mnoho dobrých a kvalitních lidí nemá čas nás studovat, tak jako my nemáme čas studovat je. Stejně jako americký prezident vrhá světlo na Američany (a Reagan, Bush i Obama poskytli národu zcela odlišné „svatozáře“), tak český prezident představuje zkratku k rychlému zobrazení Čechů.

Je to pohled-rychlovka, ve své podstatě nepravdivý nebo nepřesný, ale přesně tak, jak mi si vytváříme své náhledy a názory o druhých. Osobně takhle chápu českou Entropu: jako souhrn pohledů, utvářených v předurčeném rámci stereotypu a klišé. Taková Entropa neustále zvyšuje svoji entropii, tj. ztrácí energetický náboj, informovanost a schopnost tvořit; zvyšuje kapacitu bořit, rozbíjet a rozmělňovat. A právě tento nutný „rámec“ pomáhá vytvářet hlava státu: obzvláště ta, která je nadmíru aktivní ve věcech zahraniční propagandy své vlastní osobnosti, tedy v kritice druhých, spíše než v prostředí domácím, ve „vedení příkladem“ k potřebné skromnosti, znalosti a přispívání potřebných a žádoucích hodnot okolnímu světu.

Američané mají výhodu: jsou početní, vlivní, po světě individuálně známí – lidé dokáží diferencovat mezi prezidentem a národem, chápou omezení míry tohoto vztahu. Češi podobnou výhodu nemají: reputace a image prezidenta splývá ostatnímu světu s představou jím ozářeného národa. Klaus je dnes zkratkou a rámcem pro vnímání Čechů a jejich hodnot. Určitě i neobvyklý čas, trvání a intenzita vlivu v tom hrají svoji roli.

Proto je osobnost, charakter a chování prezidenta pro Čechy tak důležitá, a proto je surrealistické jak si svého prezidenta vybírají, jaké lidi za sebe nechají „volit“, s jakou „svatozáří“ nakonec skončí a na jak dlouho. Ještě v roce 2013 se bude dnešní prezident ucházet o dalších pět či deset let pod novým režimem „přímé“ volby – zvlášť když si již dnes vytvořil svoji vlastní, osobní politickou Stranu. Podobně jako jeho učitel Putin, nemusí vlastně nikdy opustit politickou scénu, může být „na doživotí“. Od r. 1990, teoreticky až do r. 2023 – když zdraví dá – jeden jediný, neměnící se a neučící se politik ovlivňuje podstatně myšlení i chování národa, jak skutečně, tak svoji nechtěnou „svatozáří“.

Jak se jen okolní svět mezitím změnil, a kolikrát… a kolik se vystřídalo ministerských předsedů a prezidentů v demokratických státech? Jako často tam vane průvan a očista, jak hodně figuruje změna v politice národů a jak výrazně Češi představují vytrvalý a vytrvale neměnný ostrůvek klidu, pohody, bohorovnosti a předvídatelného myšlení, postojů i hodnot odvozených od pochybné „svatozáře“ kultu jediné osoby. Jací asi budeme v roce 2023? A jaké budou i naše děti … v očích okolního světa?

Co si přát k šestiletému výročí této rodící se, nové a typicky české prezidentury? Nic kloudného mě nenapadá. Bylo by asi vrcholem sarkasmu popřát: „Many happy returns of the day!“.

Doplněno 16. 2. ve 13:30 hodin

Rozhovor Glenna Becka s Václavem KlausemKomentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bucek napsal(a):

Já nestojím "nad věcí".Nefrajeřím:myslím si,že od začátku se mohlo všechno dělat jinak.Lidí mohli všem dávat asami brát.Šlo udržet životní úroveň,armádu,výzkum,lidskou solidaritu a vzájemnost,intelekt všude,nesahat po vyhazování lidí jak na běžícím pásu,nekrmit lidi platy na úrovni pomocných dělníků,nechat lidem možnost aspoň jednoho sytého teplého jídla denně,nebrat jim možnost chodit do kina,divadla,jezdit vlakem.Nebral bych za omluvu to neustálé,že to ti dva prezidenti vzali v nejtěžší chvíli.Těžké to bylo i kvůli nim,i když nejenom.Kdo viděl jak z nemocnic lidé vypadávají mrtví jak na běžícím pásu,jako z nacistických továren na smrt-kdo to neviděl,kdo o tom hnusu neví,dělá ,že neví? Není dost vysokého trestu.Kdo neviděl pravidelně v personálních agenturách vysměvačné bývalé stranické kurvy,jak prosazují pouze své miláčky z ústavů marxismu-leninismu,nomenklatury a jejich spříseží čím dál tím výše a lépe.Kdo neviděl ,že kvalifikovaní,kulturní a slušní lidé nemohou ani zakopnout o práci ? Kdo neviděl tu podlost ať je proklet!!
15. 02. 2009 | 21:38

David napsal(a):

autorovi

Souhlasím (tentokrát s drtivou) většinou toho, co a jak zde píšete. To považuji, při tom, jak indivilualistické lidské povahy jsou, za definitivně výborný výsledek.

Obecně, problémem lidské existence a nakonec i pocitu národní sounáležitosti je to, že je velice nelehké být objektivní při hodnocení sebe sama a svého "kmene".

Stále je dost lidí, kteří nemají sebevědomí, Zdravé nebo to jiné. A pak ti, co ho už mají, mají obecně, což je lidské a univerzální, mají obecně problémy vidět se, objektivně v tom, kde mají slabiny nebo potřebný prostor ke zlepšení.¨
Podobně jako u jednotlivců je to u skupin, u národů. Jen málokterému a málokdy, spíše vyjímečně, se podaří mít sebevědomí a všimnout si, pozitivně přijmout vnější podnět ke zlepšení se.

Homo sapiens, s malým i velkým mozkem, zjevně není evolucí dosud navržen na komplexitu a mnohé odstíny šedi moderního světa. Fight or flight, tedy boj nebo útěk, friend or foe, tedy přítel nebo nepřítel, to jsou instinkty a prvotní formulace postojů, které rozum a čas jen pomalu korigují. Díky bombardování podněty, politickou reklamou, mícháním národů světa, rychlejšími cykly hospodářskými a technologickými, stále stejný mozek a procesní soustava toho má až až. A jak TV NOVA, reklama a moderní politická kampaň, demagogové na politické scéně a hochštapleři s pugetem na Valentine Day vědí, sicker is born every minute (cucák, tedy ten, kdo se dá napálit, se rodí každou minutu).

Proto, ne jako lichotka údajné sofistijovanosti nás, Čechů, náš pilný hocštapler, co, jak článek (velice taktně) připomíná šel (jak jinak než "důstojně") po celebraci inaugurace s první dámou v prezidentské lóži, Lívií Rosamundou Mištinovou-Klausovou, v důstojném sv. Vítu, celebrovat svoji, tak dojemně lidskou slabost a okamžitou gratifikací s další ze svých podřízených pracovnic vládní letky, Petrou Bednářovou, kterou, alespoň na noc, v hodinovém hotýlku udělal "první dámou" v prezdentkém loži, když ne lóži.

Pověsti ČR V. Klaus škodí, pilněji a dlouhodoběji víc, než je někdy schizofrenní snaha údajně "falešného a prázdného Topola" a jeho sekundanta, Saši Vondry v roli předsedající země v Radě EU. Gaza a gas, Evropa uznává, by zamávalo s každým, včetně se Slovinskem nebo Švédskem a ani sarko, ani USA s Gazou nehnou.

Problém je, že český způsob oscilace mezi švejkovinou (broučkovštinou, členstvím v Národním souručenství, pak NF, kdy ČSSR, díky Čechům více než Slovákům, měla na hlavu 8-krát víc členů komunistické strany než SSSR, bašta světového komunismu) a českým premiantstvím, jen tak nezmizí.

A zatímco "zaostalejší" Slováci, ti, co po 60 let, od voleb roku 1946 do 2006, volí komunisty méně než "vyspělejší" Češi, se nakonec zbavili škodlivé adikce na svého demagoga, co si s Klausem, nejen při rozbíjení díla TGM a MRŠ, za které bojovali legie, odboj atd., rozumějí, Mečiára, adikce na našeho demagoga, Klause, zatím zbavit nedokázali.

Nu, když tento cizoložník je, jako fešný a vzdělaný stále oblíbencem většiny českých žen, bez ohledu na to, zda volí levici nebo pravici, je na problém zaděláno.

Jedno z již třetím rokem "Heartland Instititu" a za úplatu "důstojně" propadchtovávanou prestiž úřadu prezidenta ČR YouTube rozhovory Klause s Glenn Beckem zde
http://www.youtube.com/watc...
http://www.youtube.com/watc...
15. 02. 2009 | 22:01

JanoX napsal(a):

pane profesore,

nebo jiní dobrovolníci, pracovníci médií:

Nedal by se text uvedených Klausových skandálních rozhovorů s dryáčnickým Glenn Beckem, u příležitosti tzv. vědecké konference o změně klimatu, ve skutečnosti propagandistické akci, organizované Heartland Institutem, který mimo jiné ve své Kuřácké lóži na internetu "odbornými studiemi" dokládá, že kouření a žvýkání tabáku neškodí, že to je propaganda levičáků, co Philip Morris a tabákovým firmám, kteří sponorují Heartlant Institute, který příští měsíc jiý třetím rokem bude za nelegální honorář Klausovi zase zneužívat fakt, že zase jako jediný vysoký ústavní činitel a jediná hlava státu nebo premiér na světě, nechá zneužívat prestiž úřadu, který zastává k této hanebné propagandě.

Na uvedených videoklipech se Klaus kromě mnoha jiných výroků, které jsou za ústavní mandát, který preident republiky v zahraniční politice má, se Glenn Beckovi také vychloubá, že v pátek po rozhovoru bude mít inauguraci a že Češi ho vědomě zvolili, proto nebo přestože má takovéto názory a jednání.

Myslím, že by se, s překladem, s oběma YouTube klipy měla veřejnost cestou TV seznámit.
15. 02. 2009 | 22:24

Milan Zelený napsal(a):

David
JanoX

Glenn Beck se nebojí nikoho a ničeho, je dnes halavní osobností FOX News v USA. Doporučuji sledovat, těm kteří umí anglicky.
16. 02. 2009 | 00:18

F. Adamec napsal(a):

Bolshevici na vrcholu:
Vodicka (KGB), Kluk (StB), Rek (StB) a Roko(StB), vystudovali VUML na stalinisticke VSE v Praze. V soucasne krizi viditelne ruky trhu uverili v komunisticky Darwinismus, ze jsou vyvoleni, pochazi z militantni opice a ze se prirozenym vyberem ocitli na vrcholu spotrebniho retezce. Odmitl zavest euro, podepsal Lisabonskou smlouvu a dohodu o pristoupeni CR k Mezinarodnimu trestnimu soudu. Rimsky statut neratifikoval, nechal pri komunisticke privatizaci a restituci rozkrast vlastnikum pozemky a prevedl je pomoci 600 000 stranek komunistickych zakonu, komunisticke soudni a policejni mafie, do uzivani akteru komunistickeho rezimu a teroru, clenum zlocineckych organizaci KGB, KSC, StB, VB, PS-VB, LM a SVAZARMu. Bolshevici, zlocinci a tunelari, dosud ignoruji Ustavu CR, Chartu zakladnich prav EU a Vseobecnou deklaraci lidskych prav OSN. Komunistickymi zakony, 600 000 stran, rozkradli restituce, z dani dotovali a tunelovali banky, tunelovali statni podniky a akciovky, rozkradli zdravotni a duchodove fondy, fondy EU, vytunelovali a zcizili majetek v hodnote > 140 mld. EUR.

Havel vyzval k humanitarnimu bombardovani Evropy, pri otevreni Muzea holocaustu ve Washingtonu v roce 1993. Dne 12. brezna 1999 vstoupila Ceska republika do NATO, bez referenda. Dne 24. brezna zacalo bombardovani Belehradu jednotkami NATO - Operation Allied Force. V roce 2009 si CSSD pozvala na sjezd valecnehoho zlocince, ktery jako americky general a vrchni velitel NATO (1999–2000) ridil bombardovani Jugoslavie, civilistu, mest a vesnic, elektraren a trafostanic, automobilky Zastava v Kragujevaci, tovarny na elektrospotrebice Sloboda v Cacaku, rafinerie v Novem Sadu, tovarny na umela hnojiva v Pancevu a mnoho dalsich zavodu, kde se nenachazeli ani prislusnici jugoslavske armady, ani tam nebyla zadna vojenska vyroba. V Americe nastava "velmi nadejna doba", rekl americky jestrab. Obamuv nastupce zrejme bude americky domorodec a Rusko vstoupi do NATO.

Behem krize, aby se bolshevici udrzeli se u svych plnych zlabu na evropske, statni, regionalni a mistni urovni, musi investovat vybrane dane do tunelovanych semi/narodnich, mezinarodnich a soukromych bank, obchodnich retezcu a spolecnosti. Podle svych schvalenych navrhu na reseni krize hodlaji uvolnit pravidla pro tvorbu danove uznanych rezerv, kapitalove posilit statni banky - exportni banku, zarucni a rozvojovou banku a EGAP, motivovat zarukami banky, aby pujcovaly podnikum, akceptovat sirsi vejir zastav ze strany CNB, zvazit zavedeni castecne garance provoznich uveru, zrychlit odepisováni klasifikovanych pohledavek, garantovat pujcky podnikum v reorganizaci, zjednodusit pravidla pro oddluzeni, zavest povinnost uvadet vsechny poplatky a rocni urok u vsech uveru?, udrzet tempo rustu vydaju, podporit statni investice ze soukromych penez, poskytnout zaruky na uvery podnikum pro potreby vedy, vyzkumu a inovaci podle prani americkych a ruskych jestrabu.
16. 02. 2009 | 00:31

JanoX napsal(a):

prof. Zelený

Ujmul by jste se, tedy, nebo zadal studentům jako projekt, aby přeložili, připravili titulky oněch skandálních dvou rozhovorů Glenn Becka s V. Klausem dne 3. a 4.3.2008, kdy Klaus také vystoupil, s Jurijem Izraelem a skandálním korupčníkem, Roy Innisem na tzv. mezinárodní konferemci, tedy propagandistické akci tzv. Hertland Institutu, který, maje na správní radě lidi z Philip Morris, ve své onlinové Smokers Lounge pomocí podobně "odborných studií" naivní části veřejnosti namlozvá, že kouření a zžvákání tabáku není, jak zvlčilá levice tvrdí, škodlivé.

Možná by to nějaká naše TV, třeba regionálka ve Zlíně, nebo Z1, ČT24 v celé délce, v rámci propagace Glenn Becka a toho, jak Klaus hájí zájmy ČR a prestiž úřadu hlavy státu, vzaly. Díky. Možná že by to FOX také, za zvýšení sledovanosti do Nové Evropy, zaplatil.
16. 02. 2009 | 04:52

JanoX napsal(a):

Kdo je Glenn Beck, který opěvuje a interviewoval Klause. Více o něm na Wikipedii, zde jen něco z jeho ... šílených a v rozhovorech s Klausem také tak či onak citovaných výlevů o globálním oteplování (fašismus, stalinismus na straně Gorea atd.)

On April 30, 2007 on his nationally syndicated radio show, Beck compared the convincement tactics used by global warming activists to those used by Hitler, specifically during the Holocaust:

"Al Gore's not going to be rounding up Jews and exterminating them. It is the same tactic, however. The goal is different. The goal is globalization. The goal is global carbon tax. The goal is the United Nations running the world. That is the goal. Back in the 1930s, the goal was get rid of all of the Jews and have one global government. You got to have an enemy to fight. And when you have an enemy to fight, then you can unite the entire world behind you, and you seize power. That was Hitler's plan. His enemy: the Jew. Al Gore's enemy, the U.N.'s enemy: global warming. Then you get the scientists -- eugenics. You get the scientists -- global warming. Then you have to discredit the scientists who say, 'That's not right.' And you must silence all dissenting voices. That's what Hitler did."[13]

Abraham Foxman, director of the Anti-Defamation League, responded:

Glenn Beck's linkage of Hitler's plan to round up and exterminate Jews with Al Gore's efforts to raise awareness of global warming is outrageous, insensitive and deeply offensive. Unfortunately, his remarks are just the latest example of a troubling epidemic on the airwaves, where comparisons to Hitler and the Holocaust are becoming all-too facile. It has become almost commonplace for talk-show pundits to use comparisons to the Holocaust and Nazi imagery to attack people whose views they disagree with, whether the issue is global warming or immigration, as we witnessed when CNN's Lou Dobbs recently suggested on his program that immigrant rights groups use tactics similar to those of Nazi propagandists. The six million Jewish victims and millions of other victims of Hitler deserve a measure of respect. Their deaths should not be used for political points or sloganeering. Every time a radio or television personality takes that unique event in history and twists it for their own political agenda, it cheapens the public debate and distorts and trivializes the Holocaust.

Jinak když člověk čte o životě Glenna Becka, neměl to snadné: matka, v jeho 13 letech sebevražda, další příbuzní sebevraždy. On tvrdá alkoholik a drogař, pak, u těch "šťastnějších" Američanů, jako alkolholik G. Bush, obrácení se na víru znovuzrozeného, v případě Glenn Becka to bylo ještě tvrdší, na mormonskou víru. takže jeho rozkmit je typický pro člověka. Některé zdroje uvádějí jeho psychická sesunutí a hospitalizace. I na jeho artikulaci, nejednou nekoherentním myšlení, jsou problémy procesování věcí v centrálním nervovém systému patrné. Ale na některých TV je evidentně dobrým freak show na cestě ke skutečně liberalizovanému, nejnižšímu společnému jmenovateli. To naši TV NOVA zatím jeětě čeká. Glenn Beck, Jerry Springer atd.
16. 02. 2009 | 05:08

Ládik napsal(a):

Lidi, kteří volili do Parlamentu, delegovali právo volitelům volit Reka (nebo Kikinu, jak pro koho). Alespoň kousek práva k hodnocení plyne také z toho, že někteří lidé platí daně i na provoz presidentského úřadu (třeba si Klaus může lítat a užívat si za svoje, ale pak ne jako veřejná osoba).
Bylo jasné, že zvolení Klause je vypuštění neřízené střely (s ruskými motory). Zatím po ní (na rozdíl od Beneše) nejsou mrtví.
Bylo by správné ve veřejné televizi denně, na počátku hlavních zpráv, sdělovat, kolik % z poslanců bylo v KSČ a STB. Byli voleni "národem".
16. 02. 2009 | 06:10

F. Adamec napsal(a):

CESTY K USPECHU: TRVALE HODNOTY SOUSTAVY RIZENI BATA
MILAN ZELENY, ZLIN 2001
Bata: Kulturni narod nepoznate podle katedral, muzei, skol, hudby a obrazu ... Vybudoval jsem cloveka, aby byl vykonejsi... (Jako laciny stroj u Forda.) Vy nechcete job, ale karieru. Aby i ty plache srny a krasne zeny - tak jako penize - vyhledavaly vas. Zadny clovek nemuze vykonat za den vice fyzicke prace nezli za 3 Kc, kolik stoji 3 kW elektricke energie. (Dosud si batovci pletou vykon v kW a praci v kWh.) Dusevni praci muze vykonat jedinny clovek za den i za miliony korun. Zivnostnik se zivi, ale podnikatel podnika, tedy tvori. Podnikatel nekrade protoze zlodejna neni tvorba. Zlikvidoval zivnostniky a podnika s cizim kapitalem, Bata a profesor Sevcik ze Zlina, v dozorcich radach mnoha zestatnenych akciovek. Kdo jakziv slysel: Kazdy delnik kapitalistou! Pouze Bata to myslel vazne. Cena je diktator. (Marxova lacineho pracovniho kapitalu.) Bata kandidoval do verejnych funkci jako podnikatel. Ucty dodavek obci firma T & A Bata nezverejnila. Penize jsou nejlepe ulozeny tim, ze jimi zaplati dluhy. (O korupci po cesku/americku). Ucast na zisku nelze povazovat za soucast mzdy. Inflaci mravu nasleduje inflace hospodarska. Kaplickeho komunisticka Chobotnice patri do Zlina, do kolonie zahradnich domku s firemni ostrahou.

Batovy Otrokovice a otrokarny u zatopove Moravy: Kdyz zacala 1. Svetova valka Bata ziskal valecne zakazky od c.a k. Rakouska-Uherska, zneuzival lacine pracovni zdroje na Morave. Kdyz uz 1. Svetova valka byla rozhodnuta, malorolnici z Moravy, kteri prezili valku na fronte, se chteli dostat co nejdrive do domu. Militantni masarykovci, revolucionari, bolshevici a socialiste, dezerteri, statni zamestnanci, vojaci a cetnici Rakouska-Uherska prebihali nekolikrat frontu podle situace, memu dedeckovi prostreli hrudnik. Po valce rabovali a bolsevizovali znicena uzemi. Vytvorili zahranicni militantni narod Cechoslovaku pod vedenim bolshevika TGM. V ramci Velke rijnove revoluce chteli obsadit cast Ruska, Ukrajiny, Polska a Madarska, obsadili zeme Cechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Zakarpatsko, vnutili jim prazsky dialekt - terasky som majorom v Prahe.

Po hospodarske krizi v r. 1922 a 1938, Bata opet ziskal valecne zakazky a zneuzival nezamestnane, jako velmi lacine pracovni zdroje, a vyraboval lesy na vykop Batova kanalu pro dopravu lignitu pro svou elektrarnu a zbrojni vyrobu. Kdyz uz 2. Svetova valka byla rozhodnuta, delnici, zemedelci a pastevci z vychodu, kteri prezili, hnali nacisty zpet k Berlinu. Dne 20. 11. 1944 velitel humanitarniho a liberalniho bombardovani obuvnik Johnson z USA, nechal bombardovat civilisty ve Zline tak, ze zbrojarska vyroba zustala temer nedoctena, ale 60% Batovych obuvnickych dilen bylo zniceno. Perlu Moravy, poutni chram Panny Marie ve Krtinach, od architekta Jana Blazeje Santiniho (1677-1723) nechal obuvnik Johnson vybombardovat 25. dubna 1945.

Bata vyraboval lesy na Valasku a kolem Moravy pro sve zbrojovky. Pro sve valecne zakazky spoluvytvarel hospodarske krize a valky, zneuzival nezamestanane pro vykop jeho valecneho kanalu. Kdyz uz 2. Svetova valka byla rozhodnuta, delnici, zemedelci a pastevci z vychodu, kteri prezili, hnali nacisty zpet k Berlinu. Dne 20. 11. 1944 velitel humanitarniho a liberalniho bombardovani obuvnik Johnson z USA, nechal bombardovat civilisty ve Zline tak, ze strojirenska valecna vyroba zustala temer nedoctena, ale 60% Batovych otrokotovaren bylo zniceno. Perlu Moravy, poutni chram Panny Marie ve Krtinach, od architekta Jana Blazeje Santiniho (1677-1723) nechal obuvnik Johnson vybombardovat 25. dubna 1945.

Narodil jsem se 200m od Moravy, nyni Batova kanalu, v zime jsem na nem bruslil, plaval, randil a miloval.
16. 02. 2009 | 07:42

Vasja napsal(a):

David, janoX atd.
Dej si Mamrde jeden nick. Diskutére.
16. 02. 2009 | 08:06

bucket napsal(a):

V lidové rovině nazírání na ČR nejvíce vyniká ubohost tohoto dneška.Lidem to nedalo nic,krom fikcí.
Ovšem,nejrozšířenější možná koncepce toho proč tomu tak je,není dosud dost domyšlená: ona předpokládá a tvrdí hlavně to,že komunisté (jako celek) se nenechali v r.1990 exkomunikovat ze společnosti a vypluli postupně a skrytě nahoru do smetánky,kde splynuli vjedno s restitučními kapitalisty ,západním akciovým kapitálem a spekulanty povstalými z kupónové privatizace.Díky své houževnaté solidaritě pak vytvořili "marxistický kapitalismus",který je velmi tvrdě protilidový ač má v jádře marxistickou duši a ruský pohon.Má to být odveta za nenávist projevenou jim v r.1989.
Je to nedůsledná koncepce v tom,že nebere do úvahy obecný rys historie,kterým je odrazový můstek směrem nahoru v podobě už dosažených pozic (styky) a kontinuitu majetku.Je jasné,že odchovanci ústavů marxismu-leninismu handlovali jako první zmíněná skupina o pozice výměnou za restituční a západní vnější privatizací s se skupinou kontinuty majetku a leckde i sami měli z nakupeného za socialismu majetku k schopnosti se odrazit do čel vlastních firem.
Klaus udělal to,že svým pohodlným,volnomyšlenkářským a značně mechanickým přístupem k ekonomice z pohledu jenom privatizace tomu nasadil vpravdě korunu:odebral 90% Čechů jakoukoliv naději.Proto jeho ekonomická koncepce musí být považována za vrcholný projev nedemokracie a antisolidarity.Jak ostře třeba kontrastuje s koncepcí Habsburků,kteří v konci 19.st.vybudovali naši dnešní železniční síť (kterou Klaus uměl jen zdražovat) za pomoci akciového kapitálu,zakládaného v desítkách umělých akciovek přímo Habsburským dvorem,který se v několika generacích trpělivě šetřil z kapes možno říci všeho lidu a jemu se později vracel.Klaus ve srovnání s nimi připomíná "velký skok" Maa,velký skok v tvorbě akciového kapitálu ,který zjevně poškodil 90% obyvatel.
Z intelektuálního hlediska mu Klauspřipomíná vesnického řídícího základní školy:banální triviality a postoje -tím přímo oplývá.Nikdy jsem ,podobně jako od V.Havla neslyšel od nich nic chytřejšího:jakoby automaticky předpokládali,že jsou obklopeni samými blbečky kol dokola.Fandit jim může jen opravdový omezenec nebo povýšenec.Politici za všechny prachy.
16. 02. 2009 | 08:40

koula napsal(a):

to F.Adamec: Poslední odstavec u Vás mi dost připomíná "bombardování malého a velkého" mozků zpříspěvku Davida nad Vámi výše.Za prvé se obávám,že bolševiky smíšené s ostatními zbohatlíky už stejně nelze rozlišit k nějakému užitku,aby z toho nějaký i vzešel,stejně jako agenty StB od ostatních.To je marné.Poslední odstave je jazyk ekonomického svalovce.Rejstřík škatulí hejbejte se mezi bankami,úvěry,dluhopisy,garancemi,daněmi apod.Přesně to co jest přehazování žhavého preclíku z úst do úst.I kdybychom dnes vymysleli sebelepší investiční politiku,nemá kdo v krizi plody úspěchu ve výrobě odebírat-a to nadlouho.Uvědomte si dosah slov (Vy,vláda,Nerv,ČSSD) o "nalévání miliardových rezerv" do ochablého recesí národního hospodářství.To má minimálně dva další aspekty: 1) při tom,že bylo neprozíravě konstatováno o o bilionovém dluhu ještě předtím než bylo známo,že krize vypukne-je jasné,že může jít jen o známé falešné nekryté peníze.Prastarý monetaristický trik už od dob nacismu v Německu.Důsledky z jiných dob jsou známy.Proč dnes to bude lepší? 2)I kdybyjste postavil zato dvě,tři,čtyři nebo deset racionální výrobny na našem území,pokud to nebude inovační novinka -nikdo to ani mimo krizi nebude opět kupovat.EU konstatuje obrovské zpoždění a skluz v inovacích právě u Čechů zejména.Zdejší technická inteligence je spousty let vyřazena na kolej buď akademismu nebo reprodukce starých nápadů,národní produkt se tvoří za její účasti v provozu,ale nikoli za její tvořivé spoluúčasti.Kdo nepochopí nikdy co je to synonum a demokracie a účast v ní na dostatečně širokém základu a národním fondu všech umění -ten bude věčně plácat tyhle osvícenecké nápady jak se dostat ze šlamastik,které vytvoří jen stagnaci a její následnou bídu.Motorem toho všeho-všech nectností je elitářství,navíc zabalené do akademismu a profesorství.To je stále ta klamná představa o jakémsi ginovi v lahvi,kterému stačí chytře otevřít hrdlo lahve odstraněním zátky a on proleze úzkým místem problému-podstatou k řešení všech obtíží.Místo ,aby zabrali všichni a všude naplný výkon za plnou odměnu jaksepatří.Do fůry sena sem lifrované neustále z okolního světa patří zejména sofistikace prastarých triků a omylů.Nepřipadáte si z toho jako v cirkuse s nějakým kouzelníkem?Cirkus je lepší v tom,že občas má slušnost někam jinam zmizet.Tohohle se snad nezbavíme nikdy.
16. 02. 2009 | 10:09

Explorer napsal(a):

K prvnimu vyroci "2.volby Klause:
Situace na ceske politicke scene:bahno, jen bahno.Cim vic na vychod,tim vic. Nevime,kdo popotahne tu nasi karu na zapad,do houfu.Klaus ve sve osvicenosti skryte buduje mustky na vychod(Libertas,Gangley,atd.).Do zeme zaslibene, se kterou ma pevne svazky jiz z dob predlistopadovych.Kdo jiny smel jezdit do kapitalisticke ciziny?
V dobach valecnych byli prislusnici tajne policie nepratelskeho statu popravovani.Dnes puvod predniho politika, puvod jeho manzelky,politicka cinnost, jeho predlistopadova minulost zadneho lustranta nezajima.Pozoruhodny nezajem vidime take u novinaru.Zatim,co v Americe by prokazana lez vedla k impeachmentu(Nixon),zde se zadny novinar neodhodla pichnout do vosiho hnizda.Proc asi?(Politkovskaja).
A tak si cesky lid bude nadale libovat v bahne.
Pres to se najdou v tomto narode lide,kteri si do
16. 02. 2009 | 10:17

Explorer napsal(a):

Najdou se i lide,kteri za pravdu bojovali a padli:Hus,Horakova,Palach.Drzme palce tem odvaznym,kteri radeji oci oteviraji,nez by kazali lez.
16. 02. 2009 | 10:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kristepane, tolik řečí k dehonestaci jednoho prezidenta!
16. 02. 2009 | 17:41

FeliX napsal(a):

Zbyňku Matyáši,

snad nejste i pobožný, když tu (z)neužíváte jméno Kristovo? A kde, prosím, vidíte tu "dehonestaci" prezidenta (ČR)?

Jaká jsou Vaše kritéria na čestnost? Kde ji nalézáte v tom, jak se Klaus, třeba už jen jako prezident naší republiky, chová, jedná?

Nalézáte to v jeho nedostatku lítosti, když ho jen mrzí, že se při cizoložství s podřízenými pracovnicemi, včetně těch z vládní lety, Klaárou Lohniskou a Petrou Bednářovou konzervativně a jako ochráce tradičních hodnot, snad i důstojnosti úřadu prezidenta republiky s nimi uchyluje na noc do hodinovžch hoýlků?

Dokonce, kdyř po královské korunovaci a po celebrani v důstojné katedrále sv. Víta s první dámou, Lívií Rosamundou Mišťinovou-Klausovou, pak celebruje své ach tak dojemně lidské a plebejské chtíče a instantní gratifikaci v hotýklu se zmíněnou Petrou Bednářovou, kterou udělá, alespoň na noc, "první dámou v prezidentově loži"m když má jinou na prezidenskou lóži?

Nebo mě, s vašimi kritérii honour (ctnost) vysvětlete, jak na uvedených videoklipech svých skandálních rozhovorů se skandálním Glenn Beckem, kdy za úplatu, jako v ty dny, 2. až 4.3.2008, tzv. Heartland Instututem, zneužívat prestiž úřadu prezidenta ČR, Klaus reprezentuje důstojnost, čest nebo národní zájmy a ústavní roli prezidenta ČR.

Těším se na Vaši odpopověď.
17. 02. 2009 | 04:53

Jiraak napsal(a):

asi nejlepší komentář k výročí této národní tragééédie: http://blog.ihned.cz/c1-344...
17. 02. 2009 | 13:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

FeliX:
Pokud nevíte, že slovo "kristepane" se běžně používá jako citoslovce údivu, je mi Vás líto. K Vašim dalším slovům jenom tolik, že by to i v případě pravdivosti Vašich tvrzení nebyl první prezident nejen ČR s podobným chováním. Není to tak dávno, kdy si u nás zahrál na saxofón bývalý jiný prezident jiného podstatně většího soustátí, kterému v praxi podobné chování nebylo cizí a v této věci si dobře rozuměl s naším bývalým prezidentem. Nechápu tedy, proč zrovna u V.K. je třeba mít odlišný postoj.
Nicméně těmi řečmi jsme měl na mysli bláboly např. jednoho zdejšího multiverbalisty o vyrabování lesů na Valašsku Baťou, dalšího o českém lidu libujícím si v bahně, ještě dalšího o darwinismu....a to vše na podporu osobní animozity pana profesora Zeleného, který zajisté má dost pádné důvody V. Klause nemít rád.
17. 02. 2009 | 21:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jiraak:
Je docela možné, že pan Šídlo vystihl realitu. Můžeme za cca dva roky si říci, do jaké míry jeho ironie byla oprávněná.
17. 02. 2009 | 21:04

JanS napsal(a):

Milan Zelený napsal(a):

Glenn Beck se nebojí nikoho a ničeho, je dnes halavní osobností FOX News v USA. Doporučuji sledovat, těm kteří umí anglicky.
16.02.2009 00:18:00

Svého času klinicky diagnozovaný jako šílenec, Glenn Beck, který vloni, 3. a 4.3., interviewoval našeho eurodisidenta Klause, když byl v USA na jednom ze svých tuctů nezákonných melouchů, kdy podruhé najatý propagandistickým nástrojem Philip Morris a podobných firem, tzv. Heartland Institutem, na pseudokonferenci o změnách klimatu, je hodnocen jako hrdina, který se nebojí ničeho?

Zde je aktuální videoklip, jak si na nejpopularnějším show FOX TV, kterým se, jako denní motlidbou a výkladem světa živí nemalá část americké střední a nižší třídy, O'Reilley Factor, účelový hysterik Glenn Beck, kterému důstojnost úřadu prezidenta ČR za úplatu propachtoval V. Klaus, v záchvatu vykřikuje, jak je mezi pravicovými extrémisty teď Američanům vtloukáno do hlavy, že Obama prodal Ameriku socialismu, že se dokonce nakračuje na fašismus.

V klipu tento "statečný" komentátor "dokazuje", že Hitlerův národní socialismus přichází, vlastně už je v USA, protože se znárodňují banky a existují nějaké, oproti Evropě chatrné, sociální služby. Zdlrazňuje nationalisation bank a social služby = national socialism. Skutečně žumpa propagandy, nemající nic společného ani s tou nejvulgárnější žurnalistikou.

http://mediamatters.org/cou...

Skutečně, jak napsal prof. Zelený, sledovat exota Becka lze doporučit. Jako odstračující příklad.
21. 02. 2009 | 01:54

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane profesore.

Nerad se vyjadruji k nekterym vnitrnim problemu Ceske republiky, protoze se necitim byt dost dobre informovan.
Nicmene to, co jste naspal v tomto clanku, jako Cech zijici v zahranici bych podepsal.
Nejen podepsal, ale rad bych Vam podekoval ze to, ze jste to napsal.
21. 02. 2009 | 19:44

alg napsal(a):

Zcela dobrovolně jsme se zřekli možnosti, aby nás svět někdy bral jako suveréní stát a nikoliv jako "ten státeček v evropě". Mohu se pozastavovat nad občasnou absencí diplomacie a taktnosti ve výstupech V.Klause, ale vlasy bych si trhal už jen při pomyšlení na to, že tam stojí pán, který je v evropě uznávaný a respektovaný především za svůj velice pozitivní vztah k evropské socialistické multikulturní společnosti.

Domnívám se, že u nás existuje velké množství lidí, kteří mají na evropskou unii velice podobné zdrženlivé názory a tito lidé jsou velice rádi, že ve vrcholné české politice existuje alespoň jeden jediný člověk, který tyto názory podporuje a veřejně propaguje. Kde jsou ty doby, kdy za nějaký ubohý článek v cizích novinách, by se zmobilizovala celá česká diplomacie a dožadovala se nápravy. Místo toho svěsí ocas, zalezou do kouta a drží hubu.
25. 02. 2009 | 13:24

van Kat napsal(a):

Pan profesor poněkud žvaní, ostatně jako vždy, když dojde na Václava Klause nebo na vlastní neukojené ambice. Pamětníci nezapomínají, jak prof.Zelený přijel rozdávat hraběcí rady s naprostou neznalostí reality, nepoměrně suveréněji, než třebas jistý Jan Švejnar, který - jak je jeho zvykem - neříkal ani tak ani tak s tím, že na jeho slova dojde. Zato ješitnosti panu prof.Zelenímu nechybělo. --A jeho žvásty o negativní reakcí světového tisku na VK jsou jen představou, jak by on - Milan Zelený - reagoval ve světovém tisku, kdyby mohl.
09. 03. 2009 | 17:16

argun napsal(a):

No napsal to pan profesor o panu profesorovi velmi emotivně. Jediné, co chybí jsou věcné důkszy té staršlivé české dehonestace ve světě. Jsou to jen pocity páně profesora či objektivní realita? co třeba nějaké odkazy na zahraniční tisk? jisté, že alespoň na evropské politické scéně má současný prezident výraznou itelektuální převahu. A to pana profesora Zeleného asi hodně se....
12. 03. 2009 | 21:48

bambamore napsal(a):

JanuS a ostatnim ceskym obamistum (tem, kteri mohou cist anglicky):

Doporucuji si precist knihu od Jonah Goldberg: Liberal Fascism
21. 03. 2009 | 06:41

Bisnis Online napsal(a):

Normally I wouldn’t comment on posts but I felt that I had to as your writing style is really good. You have broken down a difficult area so that it easy to understand. I think that you would enjoy reading what another good blogger has to say on the subject.
04. 06. 2009 | 15:13

Petr Běhounek napsal(a):

Vážený pane inženýre, vždyť nemáte akademický titul profesor, váš nejvyšší titul je PhD. I když si v Čechách (máte to i na vizitce) píšete Prof. Ing. PhD. ... PhD. MBA (za takovou exhibici by se mnozí styděli). Nevím proč vás novináři považují za ekonoma. Vystudoval jste komunistickou ekonomii na VŠE. To je ta validní kvalifikace? Vaším oborem není ekonomie, ale management, humanitní obor. Píšete o starobylých posluchárnách, ale prosím vás, kde byste se v nich vzal, možná jako postgraduál. Vaše domovská univerzita je průměrná až podprůměrná univerzitou v nejchudší a nejhorší čtvrti v NY. Jakou akademickou funkci zastáváte (mimo to, že jste učitel)?
07. 08. 2009 | 15:55

Petr Čech napsal(a):

Vážený pane inženýre, snažil jste „radit“ a protlačit k ODS, nechtěli Vás tam, potom to bylo podnikatelské prostředí, ostuda, raději ani nezmiňovat, potom ČSSD, také jste se svým velkohubým (promiňte, je to velmi přesné) poradenstvím pohořel. Stále to zkoušíte v akademické obci, ale tam Vás také nechtějí. Pokud někdo nevěří, stačí se zeptat na Baťově Univerzitě, při vyslovení vašeho jména kolegové zezelenají: arogantní, všeználek, hoštapler. Většinu publikovaných prací nápadně připomínají práce cizích lidí.
Jakou hodnotnou akademickou knihu jste napsal? Doporučuji všem zakoupit vaši knihu: Neučte se z vlastních chyb, takové arogance a všeznalství ….
07. 08. 2009 | 15:56

Petr Čech napsal(a):

Kdo je ing. Milan Zelený?

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši odpověď. Spíše než jako britský gentleman jste odpověděl jako soudruh z prognosťáku. Svými odpověďmi jste položil základ k rozsáhlým pochybnostem.
(na závěr příspěvku uvádím původní text MZ)

1/ Posměšky a arogance
Píšete: „Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo“.
Často mluvíte o české malosti a provinčnosti v souvislosti se sovu velikostí a globálností.

2/ Akademický titul
Píšete: „Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán“.
Můžete mi vysvětlit od kdy se pracovní zařazení uvádí jako akademický titul před jménem?
Jak je možné, že se o tomto titulu nezmiňujete ve svém životopise (podkapitola Vzdělání, tituly)? Na Vašich stránkách je uvedeno http://www.milanzeleny.com/...
Pokud Vám nebyl uznán titul ing., nemáte tedy žádný titul před jménem. V tom případě etiketa připouští oslovování jen jménem.

3/ Fordham University z Bronxu.
Píšete: „Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U.“
Vaše domovská jezuitská univerzita http://www.fordham.edu Fordham University, Rose Hill Campus Bronx, NY. Detašované pracoviště univerzity je na Manhattanu v univerzitním, uměleckém a kancelářském komplexu Lincoln. To nemění nic na skutečnosti, kde je sídlo Vaší univerzity a kde má převážnou část svého komplexu.

4/ Postavení na Fordham University v Bronxu
Po zadání Vašeho jména, na stránkách Vaší domovské univerzity, je vypsáno deset odkazů. To nesvědčí o rozsáhlé činnosti a významném postavení.
http://google.web.fordham.e...

5/ Nesrovnalosti v životopise
Píše se: http://www.darius.cz/ag_nik... „… na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth). V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze“. Na http://www.milanzeleny.com/... uvádíte: 1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník.
Vaše působení na AV tedy nemohlo být čtyřleté. Je nutné odečíst základní vojenskou službu a zohlednit Váš odjezd 08/1967.

6/ Titul prof. na Vaší vizitce
Píšete: „Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého.“
Osobní vizitku jste mi dal na baťově konferenci. Tvrzení „někdo mi je udělal, podle svého“ je flagrantní výmluva nehodná dospělého muže.

7/ Ekonomické vzdělání
Píšete: „Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester.“
Ve Vašem životopise http://www.milanzeleny.com/... uvádíte, že jste vystudoval „Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964). Jste tedy ekonom z VŠE. Dokonce jste vystudoval politickou ekonomii.

8/ Publikační činnost
Píšete: „Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat.“
Nemohu posoudit validitu publikací za 40 let Vaší pedagogické práce v USA. Mohu posoudit validitu publikací, kterými se prezentujete v ČR.
Publikace: Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa). Jedná se o velmi útlý autorský text, který porušuje autorská práva, přinejmenším dobré mravy. Kniha je kompendiem citátů Tomáše Baťi s Vašimi komentáři. Není pouze Vaší publikací ve smyslu autorského zákona. Autorský zákon rozlišuje hlavního autora(y) a ostatní autorský kolektiv. Takovéto publikace se označují například: Milan Zelený (ed.), nebo se zdůrazní, že jde o citáty a ne souvislý akademický text. Můžete nám představit nakladatelství Čintámani?
Publikace: Neučte se z vlastních chyb …(Pohlednice z druhého břehu). V recenzi časopisu Ekonom není Vaše kniha doporučena ke koupi. Doporučuji čtenáři tuto knihu zakoupit, aby se mohl přesvědčit o Vaší osobě.
08. 08. 2009 | 11:47

Petr Čech napsal(a):

9/ Všeznalství
Píšete: „Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka“.
Výstupem všeznalství je faktická hlubší neznalost širokého spektra předstíraných oborů. Je to hra na intelektuála. Všeználek se neopírá o hlubší erudici, ale o široké množství pseudohodnot (jsem velký, citovaný, uznávaná, globální, dlouholetý, mám šest akademických titulů).

10/ Snaha o sebeprosazení
Píšete: „Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim“.
Usiloval jste o angažmá v několika politických stranách. Vyvíjel jste silnou touhu sebeprosazení ve veřejném životě. Vaše touha byla tak silná, že jste usiloval o založení vlastní politické strany.

11/ Mezinárodní citace
Píšete: „Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě).“
Je ostudou akademika toto zmiňovat. Svědčí to o nízké etické a akademické úrovni. V příslušném sumáři jsou uváděni „čeští“ akademičtí pracovníci, kmenově působící jak v zahraničních, tak na domácích univerzitách. Toto kvantifikativní měřítko je nutné důrazně odmítnout. Postavit naroveň amerického akademika s českým je podpásové. Moc dobře víte jak je pro našince několikanásobně obtížnější se do impaktovaných médií dostat. Autor tohoto sumáře flagrantně pochybil ve zvolených badatelských metodách. Validní bude Vaše umístění v USA. Na jakém jste místě?

12/ Můžete napsat několik slov o Vašem spise u STB.

13/ Neodpověděl jste mi na otázku. Jakou akademickou funkci zastáváte v USA (mimo pracovní zařazení řadového pedagoga)?

Váš Petr Čech Běhounek.

07.08.2009 18:44:00 milanzeleny napsal(a): Čech Běhounek
Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo. Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán. Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého. Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U. Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester. Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat. Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim. Na UTB mám zahraniční doktorandy v CAEV. Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě). Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka. Komunbisté mi zřejmě nikdy nezapoměli a nezapomenou, že jsem odešel. Ale já jsem odešel rád a s chutí. Nadávek a nálepek jsem v Česku schytal až až, takže mi nevadí, jen mi je líto té neinformovanosti a neznalosti, tak jako každému profesoru. Jediné povzbudivé je že těch Čechů Běhounků je stále méně, i když anonymní blogy jim nabídly "druhý dech".
08. 08. 2009 | 11:48

Petr Čech napsal(a):

Největší pokrytectvím Milana Zeleného je to, že předstírá, že je ekonom.

Nemám rád když se za vědce prezentují odborníci na management a personalistiku.

Nedovoluji se obrátit proti těmto oborům. Zaujímají významné místo mezi humanitními obory, ale aureola, kterou okolo se šíří, oslňuje tak silně, že není vidět slabost některých líbivých frází.

Sledoval jsem vystoupení pana inženýra a pana profesora Švejcara v pořadu Otázky Václava Moravce. Došel jsem i závěru, že je načase přesunout obor management (odborné zaměření viz http://milanzeleny.com Research interests, Orientation) na fakulty humanitních studií a nespojovat jej s ekonomií. Důvody, které mne k tomu vedou, jsou líbivé fráze, které uvádím níže ve vypsaných citacích pana inženýra.

„Neberte vážně ekonomické poučky“.
Co místo nich nabízíte? Jakou teorii se Vám podařilo vyvrátit?

„Struktura ekonomiky… bude vypadat úplně jinak“.
Ano to bude! Jak plyne čas, tak vše vypadá jinak. Jen Váš vzhled na fotografiích, kterými se prezentujete, vypadá již čtyřicet let stejně. Jaká je Vaše vize ekonomiky za X let?

„Nové ekonomické modely se objeví, způsob chování, způsob regulací, nové produkty se objeví, nové podniky se objeví“.
To je specifikace Vaší ekonomické vize?

„Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému, pořád se na ní díváme jako na nenormální úkaz… nechápeme, že provádí důležitou funkci, očišťuje neefektivnost… Měli bychom udělat největší práci krize bez krize“.
Výborná myšlenka! Můžeme ji slyšet v každé manželské poradně. Manželská krize se přirozenou součástí života, pořád se na ni díváme jako na nenormální úkaz…Měli bychom udělat největší práci krize bez krize. Více společně mluvit, trávit společně více času.

„Často se říká, že tato krize není naší vinou, byla dovezena… předchozí konjunktura byla dovezena, tehdy jsme neříkaly, že je to dovezený…“.
Neznám žádného ekonoma, který by takto popisoval konjunkturu. Nikdo nezpochybňoval, že jsem proexportní ekonomika.

„Mnoho podniků nám z vlastnického hlediska nepatří“.
Populismus nehodný „globálního létajícího profesora“. Většina prvorepublikových podniků byla vytvořena díky židovskému, německému, francouzskému a anglickému kapitálu. Nejde o to kdo, ale jak.

„Dnes nejde o obnovení automobilového průmyslu, ale také o přechod a transformaci, nové typy automobilů, nové typy produktů, nové typy služeb, jsem v pozici, kdy nemáme rozhodovací přednost… Kdybychom měli své vlastní automobilové vlastníky, kteří by řekli ano, mi se na ten svět napojíme, mi půjdeme do této nové éry naplno, tak bych neměl obavy, ale jelikož mi toto nemůžeme, tato rozhodnutí dělat, tak jsem odsouzeni na ten vnějšek, jak oni se rozhodnou, a má zkušenost mi říká, že tyto nové produkty si budou spíš držet u těla a mi budeme dostávat ty výjezdový série“.
Nelze než souhlasit! Bylo by skvělé, kdybychom vybudovali automobilový koncern. To co zbylo ze Škodovky bylo možné zprivatizovat do českých rukou (přihlášen byl majitel Poldi Kladno Stehlík), nebo prodat zahraniční společnosti. Dnešních 10% HDP Škody Auto není kritiky hodné. Jak vlastnická struktura ovlivňuje ekonomickou prosperitu firmy? Kolik automobilek je v převážném vlastnictví národa jejich vzniku? Jaký badatelský význam mají tyto líbivé fráze? Pan inženýr zde představil (v druhém díle dále rozebírá) koncepci národního státu v ekonomice. Tuto koncepci zastával např. pan dr. Eduard Beneš, všichni víme jak to dopadlo. Kompletní antré (odkaz na závěr) poukazuje na značné neznalosti v oboru automobilového průmyslu.

„Tady si musíme uvědomit, že ten důvod bylo, abychom zabránili vysokým nákladům, jak tady zmiňoval profesor Švejnar. Ale to je spíš politická argumentace. Ono se vlastně těm vysokým nákladům tímto způsobem zabránit nedá. GM, který je vlastně ve vlastnictví státu, protože to nezvyšuje důvěru ve schopnost konkurenční toho podniku, čili jsme se dostali do situace, že jsme tedy propálily 50 miliard a stejně ten podnik jde do bankrotu“.
Odpověď profesora Švejcara: „Příklad ze Spojených států, má v sobě jeden důležitý element, když vláda tuto věc řeší, tak akcionáři ztrácí všechnu hodnotu svých akcií. To jsme zatím v Evropě neudělali. Vláda převezme automobilku, bude ji restrukturalizovat a potom tuto restrukturalizovanou automobilku prodá opět soukromým vlastníkům. Není to stimul!“

Výstup pana inženýra je imaginární hypotéza. Spíše než vědeckým závěrem je imaginární deskripcí.

Pokračování níže.
09. 08. 2009 | 22:47

Petr Čech napsal(a):

Opravdu nám chce pan inženýr namluvit, že práce redaktora v IF časopise, neumožňuje konkurenční výhodu k jiným IF časopisům? Zařazení pana inženýra mezi české ekonomy je selháním vědeckého úsudku a metodologie. Ještě nešťastnější je jeho exhibice tímto výsledkem.

Několik týdnů před vypuknutím finanční krize pan inženýr opěvoval sílu americké ekonomiky. Dnes vytváří opačný dojem. Být generálem po bitvě umí každý průměrný akademický pracovník, o čemž jsem přesvědčen ve spojitosti s panem inženýrem. Spekuluji o tom, že tomu bylo podobně v době privatizační.

Pan inženýr se prezentuje jako Baťovec. Podle toho jak osobně vystupuje, jak píše, jak se vyjadřuje o druhých, nemůže být Baťovec. T. Baťa, pověstný svou racionalitou, by jistě neschvaloval křižování světa „létajícího globálního profesora“ na čtyřhodinovou přednášku.

Pan inženýr již prokázal, že není schopný diskutovat tam, kde není uctíván. Jistě nedokáže reagovat ani na tento text.

V souvislosti s jeho spisem u STB, mne děsí informace na jeho stránkách v podkapitole Orientation, kde se zmiňujete o svém poradenstvím pro vládu SSSR.

Svatý Václave ochraňuj nás od poradců SSSR!

Váš Petr Čech Běhounek

Odpovědi pana ing. Zeleného najdete v diskusi: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… http://blog.aktualne.centru...

Pořad lze shlédnout na: http://www.ct24.cz/vysilani...

Inspirováno: http://joch.blog.idnes.cz/c...
09. 08. 2009 | 22:47

Petr Běhounek napsal(a):

Kdo je ing. Václav Klaus, CSc.?
Člověk, který ve značné míře dělal (v devadesátých letech) to co teď kritizuje (subvence, protekcionismus, přímá a nepřímá regulace, lobbying). Člověk, který se habilitoval a skládal profesuru, za stejných podmínek jako komunističtí pohlaváři v padesátých letech, ve zrychleném řízení. Člověk, kterého habilitační a profesorskou práci nikdo neviděl. Člověk, kterého předlistopadová publikační činnost není k nalezení. Kdopak tak pečlivě uklidil? Člověk, který v době kdy vysokoškolské vzdělání mělo 16% obyvatel (studenti byli kádrováni, výlet na západ byl pro většinu národa nemožný), tráví několik let studiem na zahraničních školách, měsíční školné ve výši několika ročních platů občana ČSSR mu platilo ministerstvo zahraničí a školství. Člověk, kterého spolupracovníci a přátelé jsou agenti komunistické kontrarozvědky, KGB nebo lidé na Rusko silně napojení. Člověk, který se snažil zamezit (mimo jiné) plynovodu z Německa a prosazuje ruské zájmy. Člověk, který se vydává za odborníka, ale jeho praktické kroky vedly k devastaci české ekonomiky (Margaret Thatcherová prohlásila, že je odpovědný za vytunelování ČR). Rozkrádání a právní vakuum využil k podpoře Kožených a spol., kteří do rukou STB převedli majetky státu (většina členů představenstva HF byla důstojníky STB). Člověk, který razil mafiánskou myšlenku českého stříbra do českých rukou (Stehlík, Soudek, Charouz aj.), která vedla k devastaci českých podniků. Člověk, který lhal českým občanům o výjimečných kvalitách ekonomické reformy (viceprezident Světové banky a nositel Nobelovi ceny Josef Stieglitz jej označil odpovědným za katastrofální ekonomickou reformu). Člověk, který odstoupil z politiky kdy makroekonomická čísla byla na nejnižších hodnotách v dějinách. Člověk, který odstoupil z politiky za finanční skandály a podvody s penězi. Člověk, kterému chybí sebekritika a chorobně touží po moci, je bez soudnosti (za kupónovku pro sebe inicioval návrh na udělení ceny Alfréda Nobela). Člověk, který se chorobně bojí EU, kultivace právního prostředí a zavádění transparentních metodik. Kdyby byla ČR v EU v devadesátých letech, nerozkradlo by se (v dnešních cenách) 1,8-2,1 bil. korun, dva roční rozpočty. Víte proč musel být Václav Klaus zvolen prezidentem? Odpověděl Ivan Langer: „…já ti povím kolik lidí by šlo bručet“. Člověk, kterého hlasy komunistů, lobbyistů a mafiánů volí za prezidenta. Člověk, který se zasadil o pád vlády v době předsednictví EU, jedna z největších novodobých ostud ČR. Člověk, který nepředložil žádné validní řešení na ekonomickou krizi. Člověk, který je bez étosu a vize, uchýlil se k nacionalismu a extremismu, aby si získal oblibu a zájem o svou osobu. Člověk, který je bisexuál (za to by neměl být kritizován, to je soukromá věc), prosazuje své milence (Bém, Chalupa - starosta Prahy 6). Tak takového prezidenta si naši lidé (jimi volení zástupci) zvolili. Jak říká pan prezident Klaus: Národ má takového prezidenta, jakého si zaslouží. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
http://profesor-klaus.osoba...
11. 08. 2009 | 15:03

Petr Běhounek napsal(a):

Utajený komunistický puč 1994
Od roku 1945 do roku 1948 převedli komunisté do svých rukou majetek milionů lidí.
Znárodněné podniky, mezi lety 1945 a 1947, byly v rukách komunistického vedení.
Časem jim vykořisťování přestalo přinášet tížený efekt. V šedesátých letech si spočítali, že vydělají daleko víc, když tu bude „demokracie“ a „kapitalismus“ komunistického střihu.
Jak to udělat, aby si zachovali vůdčí roli ve státě a nepřišli o majetek? Začali si pěstovat nadějné kádry, kterým svěří tento úkol. První pokus nebyl úspěšný. První vlna kádrů se neosvědčila, nadšení komunisté se ukázali jako nespolehlivý. Na konci šedesátých let začali pracovat na nové třídě kádrů. Kartu vsadili na levičácké liberály západního střihu. Mnozí o této lsti neměli tušení a nechali se zmanipulovat. Mnozí byli jejich tajní agenti, kteří mají jen ústní smlouvu o spolupráci a kontakt udržují přes jednu osobu. Jezdí do zahraničí studovat kapitalistické VŠ za kapitalistické školné i přesto, že doma se kádrují i studenti středních škol. V osmdesátých letech mají již slušný počet vychovaných kádrů, začínají utahovat smyčku. Užiteční blbečci z řad kavárenských povalečů se konečně proberou z opilství a „zorganizují sametovou revoluci“. Hlavně, aby to komunisty nebolelo. Mezi lidmi panuje naivní nadšení, zbídačené masy jsou nakrmeny nadějí a využiti stejným scénářem jako po roce 1945. Oficiální politická moc začíná být předávána do rukou nové třídy. Přichází osudový okamžik 1992, malá kuponová privatizace, lidu je rozdáván majetek, který komunisté neuměli využít a který jim nepřinášel profit. Podobně jako v roce 1945 kdy rozdali bezzemkům půdu (německá, židovská, panská). Lid jim věří, v roce 1946 komunisté vyhrávají volby, pevně uchopí moc a o dva roky později přijde hlavní úder, znárodnění, kolektivizace. Po malé kuponové privatizaci v roce 1992 jim lidé věří, pevně uchopí moc a o dva roky později přichází hlavní úder, velká privatizace. Zabalená, podobně jako velký únor, do frází o ještě větším užitku pro lid. 100% všech privatizačních fondů (již při svém vzniku, nebo po fúzích s jinými fondy) bylo ovládáno agenty STB (představenstvo Harvardských fondů aj.), nebo kapitálem z bývalého SSSR (PPF Kellner aj.).
Dokonáno! Puč v roce 1994 se zdařil. Výchova kádrů od sedmdesátých let byla úspěšná. Nejprve byli manažery puče a potom těmi kdo dohlíží na uhlazení stop z nejvyšších ústavních funkcí. Ivan Langer před prezidentskou volbou Václava Klause upozorňuje Martina Bursíka na důsledky prohry: „…já ti povím kolik lidí by šlo bručet“.
Co bude dál? Budou silní, pomalu budou kultivovat právní prostředí, vymáhat zákon, aby jim majetek někdo nevzal. Budou slabí, začnou se okrádat mezi sebou. Kultivace prostředí je v nedohlednu.
Národ, který odmítá znát pravdu o své historii, bude historii opakovat, až do té doby kdy se poučí, nebo zanikne.
11. 08. 2009 | 15:04

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:53

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:52

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Tudor watches
http://www.dearwatches.com/... U-Boat watches
http://www.dearwatches.com/... Vacheron Constantin watches
30. 01. 2010 | 02:50

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
13. 02. 2010 | 19:53

raudensah napsal(a):

thaks you very much
23. 02. 2010 | 22:09

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 02:52

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:27

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:42

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:44

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 14:19

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:19

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 03:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy