Proč politici lžou? Kvůli těm, co je volí.

27. 12. 2009 | 21:49
Přečteno 11680 krát
Jak změnila krize společnost ve světě i u nás? A proč o ekonomice politici lžou? Na to odpovídá profesor Milan Zelený.
Sobotní rozhovor MfD, 19. prosince 2009.
Autor: VILIAM BUCHERT

* V listopadu 2007 jsem dělal rozhovor s viceguvernérem národní banky Miroslavem Singerem a on upozorňoval, že se na nás řítí krize a že „mejdan končí“. Jenže politici neposlouchali. Proč neposlouchali?

Jeden mejdan skončil, ale rozlišuji mezi krizí a transformací. Krize se opakují, lidé přesto očekávají, že se po nich vrátí dobré časy. Transformace ale má jednosměrný tah. A tyto dva jevy probíhají současně. Politici neposlouchají, protože nerozumějí transformaci a nechápou ekonomiku. Spoléhají jen na voliče.


* U nás kromě krize probíhá nadále i transformace? Tedy to, že společnost a ekonomika se stále mění?

Ano, ale většina lidí nedokáže právě odlišit, co je krize a co transformace. Tedy co už je nový standard, změna, nový svět a co je jenom cyklicky se opakující jev. Neschopnost to rozlišit vede k tomu, že špatně krizi předvídáme a špatně se rozhodujeme, jak ji řešit. Takže tento mejdan skončil, ale budou jiné, na jiné úrovni, v jiném způsobu podnikání a žití. A pozor - budou pro jiné skupiny lidí. To je ta transformace, kterou krize určitým způsobem urychluje.

* Znamená to, že nás čekají rozsáhlejší změny ekonomiky a společnosti, než jsme si ochotni připustit?

Určitě. Například v USA právě dochází k historické nezvratné transformaci způsobu života, podnikání, mění se pohledy na to, co je dobré a co špatné. My jsme v tomto pozadu. Amerika je laboratoří, z níž se to za pět až deset let přesune i do Evropy včetně České republiky.

* Proč je Amerika teď v této situaci?

Lidstvo může provádět jenom čtyři ekonomické aktivity - vyrábět potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby či nedělat nic. Amerika vyčerpala už i sektor poskytování služeb, více práce v něm už nebude.

* Nedělat nic je ekonomická aktivita?

Stává se to ekonomickým jevem, protože i ti, kteří nedělají nic, jsou do hospodářství zapojeni - dostávají minimální mzdy, podpory v nezaměstnanosti, dávky, státy a firmy jim platí rekvalifikační kurzy. Kvůli státu je už i to ekonomický sektor.

* Politici celý rok vyčítali ekonomům, že nedokázali předvídat situaci. Ekonomové zase tvrdí, že politici neberou ohled na to, co říkají. Kdo má v tomto pravdu?

Krize se nedá přesně odhadnout. Nastává při špatné organizaci práce, neefektivitě, přílišné byrokratizaci, když máte velké náklady či přezaměstnanost. Nikdo neví, co bude spouštěcím mechanismem krize. Teď to byly v Americe hypotéky a realitní trh, ale příště to může být něco jiného. Ale krize je svým způsobem vždy hlavně očista. Augiášovy chlévy znáte, že? Kdybychom si to uvědomili, tak bychom neplýtvali, když jsou časy dobré, měli bychom rezervy, najímali bychom jen ty, kteří jsou opravdu schopní. Chovali bychom se více jako hospodáři.

* Proč se hospodárně nechová stát?

Podnik se tak chovat může a musí, aby přežil. Stát se tak chovat nemůže a ani nemusí. On přece nepracuje se svými penězi, on jenom spotřebovává peníze jiných lidí. Nemůžete od něj chtít, aby byl dobrý hospodář. Jako v Bibli: Já jsem dobrý pastýř, protože ochráním ovce, které mi patří... Státu nepatří nic, jen peníze daňových poplatníků.

* Proč přesto všichni od státu čekají, že bude postupovat rozumně?

Protože máme velmi krátkou paměť a protože politik má jiné cíle než ekonom. Politik musí dělat nutně všechno pro to, aby byl zvolen. Proto ekonomickou situaci zkresluje, jeho zásahy do ekonomiky nemohou být v dobré víře. I ekonomové, kteří jsou v tahu stran, zkreslují, jinak by je politici netolerovali.

* Dám příklad - americká vláda pomohla Citibank, protože její pád by mohl mít obrovské dopady na miliony klientů. To samé v případě General Motors a mnoha bank v Evropě. Nedělají politici ty zásahy takzvaně v dobré víře?

Nedělají. Citibank se stala gigantickou byrokratickou společností, která nevydělává peníze tím, že investuje do dobrých projektů. Vydělává je na různých komplikovaných spekulacích. Nechal bych ji zbankrotovat. To samé General Motors. Obama tam utratil úžasné peníze, které nebyly jeho, ale daňových poplatníků. Výsledek? Ten nejhorší! Peníze pryč, a přesto bankrot. Kdokoli se snaží oklamat tržní vztahy, tak si hraje s ohněm. Trh, ať mu děláme, co mu děláme, je silnější než my všichni dohromady. Je silnější než vlády. České banky zase vydělávají na poplatcích, to není správné. Takové banky neslouží ani investorům, ani společnosti tak, jak je potřebné. Tyto banky nejsou spolupodílníky na investičních projektech, ale trapnými výběrčími pochybných poplatků a sazeb, které zdaleka převyšují jejich „nulové“ úroky. Banky prostě nejsou banky.

* V jednom svém blogu jste napsal, že politické a ekonomické hodnoty a následné rozhodování jsou v podstatě neslučitelné. To je tak vždy?

Tak to dokonce být musí. Nepřekrývají se zejména časové dimenze života politika a ekonomického systému. Politik uvažuje krátkodobě o dlouhodobých problémech. Politik nemůže a nechce dohlédnout dlouhodobé dopady. Jeho horizont zájmu jsou příští volby.

* Takže nám v tom politici lžou?

Musí. I když oni lžou v jiném smyslu, nemyslí to jako podvod, ale snaží se o uchování svých pozic. Málo se přitom ve veřejnosti o těch časových dimenzích mezi politikou a ekonomikou diskutuje. Představte si politika, který říká... teď jsem chtěl užít vulgární slovo, ale raději ne. Tedy řekne: Jsme v háji, vypadá to zle, je potřeba změnit směry našeho hospodářství, musíme vytvořit vizi, jak ve světě chceme vypadat, a bude to trvat dvacet let. Nikdo by jeho či stranu nevolil.

* Neexistují výjimky? Být dobrým politikem i ekonomem současně?

Nejde to. Dobrý ekonom by nikdy nemohl říkat, natož dělat takové věci co dobrý politik. Dobrý politik je ten, který je zvolen. Dobrý ekonom je ten, který se nepoddá požadavkům příštích voleb, ale trvá na své nepolitické pravdě o skutečném stavu ekonomiky.

* Vy také tvrdíte, že český stát neumí hospodařit s penězi daňových poplatníků, že neumí nastavit pro podnikání správná pravidla, že místo
zabezpečení lepšího ekonomického chodu země vidíme hlavně korupci. To jsou silná slova.

Jsou, ale je důležité na to upozornit. V debatách politicko-společensko-ekonomických se dávají zásahy státu v podstatě do jednoho pytle. Já ale ostře rozlišuji mezi regulací a intervencí státu. Regulace je nastavení pravidel pro všechny účastníky na trhu. Je to legitimní a velká role státu. Naopak intervence je zásah nikoli pravidlem, ale ve jménu určitých skupin či firem na úkor ostatních tržních subjektů. To je nežádoucí deformace trhu. Regulace podnikatelům nevadí, protože jsou jí „znevýhodněni“ všichni stejně. Měla by však být dobře promyšlená a trvalá. Naopak intervence deformují trh. Politici dávají přednost intervenci, protože zvýhodnění různých skupin přináší politické straně peníze do volební kampaně.

* Vy byste byl například pro regulaci finanční trhů, jak to chce EU?

Byl. Stát má jednu úžasnou roli v ekonomice a společnosti - a to je ochránit spotřebitele před újmou a poškozením. Neregulované finanční trhy to nedělají. Jen si vezměte smlouvy finančních ústavů - po stranách malými písmeny vám něco vysvětlují. Snaží se vás oklamat - dal bych podobné věci mimo zákon. A český stát obzvlášť chrání své občany velmi málo.

* Sledoval jste taškařici kolem schvalování rozpočtu v naší Sněmovně?

Sledoval a je to přesně ten střet mezi ekonomikou a politikou. Úřednická vláda nemá mandát, a proto se alespoň trochu snažila nezvýhodnit různé skupiny. Politici chtěli pravý opak a také to udělali.

* Co zásadního byste udělal jinak vy v případě rozpočtu, který je dnes velmi schodkový?

Zásadně bych oddělil tvorbu ekonomického koláče od jeho dělení. To druhé je skutečně politickou záležitostí, i když bych nesouhlasil s tím, jak se někdy dělí. Zásadně ale nesouhlasím s tím, že politika tolik mluví do vlastní tvorby a pečení koláče. To je úkol odborníků, nezávislý na receptáři rozdělování a „krájení“ výsledného koláče. Upeču vám jej a pak už se poperte sami. Ale nemluvte mi do pečení, nemáte na to.

* Ale jak byste pekl koláč vy?

Udělal bych ho větší. Neprojedl bych tolik prostředků, ale investoval bych je. Zejména do dlouhodobých zájmů, které by vedly k zvýšení produkce, k zvýšení zaměstnanosti, k posílení našeho postavení v exportu. Žádné podobné snahy zde ale nevidím. Všechny ty hádky a spory jsou zaměřené pouze na to, jak malý koláč rozdělit, a ne jak jej upéci větší do budoucnosti.

* Neřekl jste, kde byste našel peníze na další investice.

Omezil bych spotřebu, osekal výdaje, nastavil správné (nespotřební) investice. Právě proto bych nebyl zvolen, i kdybych předstíral, že jsem politikem.

* A jak hodnotíte rostoucí schodek rozpočtu a zadlužování státu?

Z hlediska hospodaření je vývoj k přehnanému spotřebnímu zadlužení špatný. Ale vývoj k rozumnému investičnímu zadlužení bych za tak špatný nepovažoval. Nejsem proti zadlužování, ale nesmí se to dělat za účelem spotřeby. A to je bohužel to, co u nás vidíme.

* Existuje nějaká oblast, do které byste investoval v Česku přednostně?

Přemlouval bych představitele této země, že by se vyplatilo investovat do technologií, systémů a know-how souvisejících s ekologií. To bych udělal i za cenu zadlužení. Mohli bychom takové věci poskytovat Číně, Indii i dalším zemím mnoho let. Je v tom ohromný potenciál. Na rozdíl od klimatických aktivistů v tom ale vidím byznys. Dobrý byznys. Malá země jako my by si měla najít možnosti, které může poskytovat velkým. Nikdy již nebudeme Baťové, ale na četné Bati tohoto světa se můžeme napojit. Znám české firmy, které to pořád ještě umějí.

* České podniky říkají, že by chtěly rychlý přechod na euro, někteří ekonomové naopak tvrdí, že koruna s nezafixovaným směnným kurzem nás v krizi ochránila. Jak to je?

Jestli máte vlastní měnu nebo společné euro, to samo o sobě nezmění špatnou ekonomiku v dobrou a opačně. Raději bych byl ale součástí toho, co je v okolí, aby tam byla určitá spolehlivost. A že nás koruna v krizi ochránila? Byla však tak výhodná v dobách konjunktury? O tom už málokdo hovoří.

* Kritizujete i to, že cizí podniky mají u nás výhodnější podmínky než domácí. Co tím konkrétně myslíte?

Zahraniční podniky dostávají úžasné stimuly. Opět je to krátkodobé řešení. Říkám tomu efekt „Cirkus Humberto“. Přijede cirkus do městečka, všichni jsou rádi, jezdí k nim lidé z okolí, restaurace a obchody mají narváno. Tak stát naláká vnější podniky, intervenuje v jejich prospěch, naruší tržní podmínky. Jednoho rána se ale probudíte a cirkus opustil město. A co teď? To nás ještě čeká ve velkém.

* U malých zemí je cestou k tomu, aby mohly konkurovat velkým státům, vzdělanostní společnost. Učíte na několika univerzitách ve světě, jak se díváte na stav současného českého vzdělávání?

S penězi do vzdělávání je to jako s těmi intervencemi. Jestli má ten systém zajeté manýry, chování, obsah a vy do toho nalejete nové peníze, tak to jen zakonzervujete. A nikdy nezměníte žádný systém jen tím, že mu dáte peníze. Musíte vidět nejdříve pohyb, pak jej financovat; to se u nás nikdy nestalo.

* Myslíte si tedy, že české vzdělávání se ani po revoluci nezměnilo?

Máme vzdělávání rakousko-uherského typu. Nepodařilo se nám ho transformovat ani za komunistů, ani za posledních 20 let. Studenti se pořád učí většinou biflováním za účelem vytvoření společné vědomostní základny. Za Rakousko-Uherska to mělo oprávnění, ale dnes? Svět už neodměňuje informace, ale znalosti.

* Můžete být konkrétnější?

Informace je jako kuchařka, ta je sice důležitá, ale neznamená to, že umíte vařit. Vědět neznamená umět. Znalosti, jak co udělat, u nás pokulhávají, naše vzdělávání na to není zaměřené. Smějeme se Američanům, že neznají nějaké hlavní město, ale když přijde na to, jak vytvořit pracovní tým a dosáhnout s ním výsledků, tak my jsme často bezradní, ale Američané to dají rychle dohromady a už to frčí. V Česku má mnoho lidí velmi slabý podnikatelský tah. Proto nemá ani ekonomika šťávu. Proto prosazuji s kolegy vznik takzvané Podnikatelské univerzity.

* Kde a kdy by měla být?

Ještě přesně nevíme, ale to víte: byrokracie, akreditace, Rakousko-Uhersko... To není žádný zbytečný think tank, ale učit lidi podnikat, to by bylo něco! Děláme na tom na plné pecky.

* V jednom svém článku jste použil čínské přísloví: „Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.“ Máte někdy v Česku pocit marnosti, když něco vysvětlujete a nikdo to nechápe?

Skutečně se mi stává, že o něčem hovořím a oni mi říkají: My jsme o tom ve škole nikdy neslyšeli. Že prý jsem si to vymyslel. No a co? odpovídám. Přece nic nového nemohli ve škole slyšet. Nebudu jako profesor vykládat, co už někde slyšeli. To bych nebyl profesor, ale nějaký lektor. A na podobně „tvrdou vodu“ narážím hlavně v Česku. Nechť...

***
* Milan Zelený. Narodil se v roce 1942. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pak ekonomii, byznys management a systémovou analýzu na americké University of Rochester. Do USA odešel v roce 1967. V posledních letech tráví vždy několik měsíců ročně v Česku. Učí na Fordham University v New Yorku a také na univerzitách ve Zlíně, v Číně a v Brazílii.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jarpor napsal(a):

Váš rozhovor jsem četl pozorně již před svátkami...

No, zdejší "levicoví socialisti" zastánci intervencí státu - Vaším termínem - budou mít koho trhat... tuším, že, ač z mého pohledu, nelze s Vašimi názory nesouhlasit, oni už si "své" důvody najdou... tedy "vyargumentují"... :-))

Mela bude.

Hezký večer
27. 12. 2009 | 22:25

Lena napsal(a):

Zajímavé čtení. Ještě se k tomu vrátím.
Jarpore, nezdá se mi, že by to socialisti měli trhat - tedy pokud mají všech pět pohromadě - protože toto by přineslo jistoty a výhody všem.
27. 12. 2009 | 22:36

PatientO.T. napsal(a):

Myslím, že problémem ČR je především skutečnost, že zde neexistují panem Zeleným zmiňovaní politici. Zatímco pro racionálně uvažujícího politika by bylo rozumné, ponechat za stávající situace ekonomům prostor a čas k nápravě a případně po vítězství ve volbách slíznout smetanu za uskutečnění nezbytných reforem, otřásá se česká politika především působením malého tlustého chlapíka, který netouží ani tak po správě státu, jako spíš dychtí po zúčtování s protivníky. Není v tom sám, dotyčný, ale udává tón.
Marnost nad marnost...
27. 12. 2009 | 22:37

lulu napsal(a):

Machry typu Ratha, Sobotky, Zaorálka, Škromacha či samotného oranžového předsedy opravdu nelze považovat za odborníky ani ve stavu totální opilosti, když uvážíme, jakou spoušť po sobě zanechali, když museli odejít od válu po volbách v roce 2006.
27. 12. 2009 | 22:39

jarpor napsal(a):

Lena

Za předpokladu platnosti Vaší podmínky... souhlas.

Jen se obávám, že ta podmínka je pro velkou část zastánců intervencí - nesplnitelná...

Ono je to po možném volebím vítězství dříve či později donutí - mít všech pět pohromadě - jenže, to si ještě "užijeme"...

Hezký večer
27. 12. 2009 | 22:54

StandaT napsal(a):

Patient: existují. Topolánek z horký parlamentní půdy vyvedl témata do komisí - Pačesovy, NERVu, byl tu kulatý stůl zdravotnictví... předtím to byla Bezděkova komis, energetická bezpečnost je taky bokem.

Problém je jinde - že místo opozice máme bezohledné oportunisty.
27. 12. 2009 | 22:58

Taoiseach napsal(a):

Pane profesore,

"Přemlouval bych představitele této země, že by se vyplatilo investovat do technologií, systémů a know-how souvisejících s ekologií. To bych udělal i za cenu zadlužení. Mohli bychom takové věci poskytovat Číně, Indii i dalším zemím mnoho let. Je v tom ohromný potenciál. Na rozdíl od klimatických aktivistů v tom ale vidím byznys. Dobrý byznys..."

To mi přijde opravdu osvěžující myšlenka. Plně souhlasím, ale vidím dva problémy. Jednak je to nestravitelné pro liberály, takže tentokrát očekávejte nadávky zprava. Dále pak - což je vážnější - jsou naši politici (z obou největších stran) "zlobbováni" velkými podniky, jejichž zájmy jsou naprosto opačné.
27. 12. 2009 | 23:11

PatientO.T. napsal(a):

2 StandaT:

Topolánek to z mého pohledu velmi zbaběle zabalil.
Je jako válečný zajatec v internačním táboře. Má mnoho řečí, co a jak by se mělo dělat, ale na otázku, proč už nenese prapor a nebojuje, vám neodpoví. Vzdal se brzo, ještě nešlo o život... A politik, hodný toho jména, by i život vsadil...
27. 12. 2009 | 23:18

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Opravdu je, dle Vašeho názoru, rovnítko mezi profesorovými termíny "intervence" a "investice" ?

Pokud shledáte, že není, máte první problém "s nestravitelností pro liberály" vyřešen...

Hezký večer
27. 12. 2009 | 23:24

Jozef napsal(a):

V USA
si politikov nevyberaju volici,ale sponzori,najsilnejsie zaujmove skupiny.
Povinnostou politika je dobre predat produkt,za ktory bol a je plateny.
US-prezident nehlasa svoje nazory,ani v hospodarskej politike /aj preto,ze sa v nej len slabo vyzna/.US prezident len precita alebo pretlmoci,co mu predlozi stab znalcov,opierajuci sa o analyzy inych vplyvnych stabov a gremii,vratane dostatocneho mmozstva profesorov ekonomie.

U nas je to trocha ine.

V mnohych krajinach rozhoduju ekonomovia MMF,politika vsetkych statov je pod drobnohladom mnozstva ekonomov mnohych instituci,ratingovych agentur aj bank,preto nie je celkom seriozne davat do opozicie nazory politikov a ekonomov.

Zodpovednost ekonomov je primarna.
Aj za ticho pri hypotekach pre nemajetnych,ale najma za hypertrofovany financny sektor v ulohe hlavneho hospodarskeho odvetvia USA a Britanie,za blahobyt na ukor inych statov a na ukor buducnosti.
Zodpovednost profesorov ekonomie a zvlast makroekonomie s pristupom do svetovo sledovanych medii je nezastupitelna prave tak,ako zodpovednost komentatorov vplyvnych medii.
27. 12. 2009 | 23:29

schlimbach napsal(a):

pěkné čtení, ale recept je to celkem na nic. Pokud nebude mít naše společnost svoji měnu pevně ve svých rukou a nevyprovodí bankéře za hranice našeho státu, dokud společnost nezmění nastavení ekonomického systému tak, aby nepodléhal přímému vlivu globálního toku financí, do té doby vše co se bude říkat, budou jen obyčeujné nerealizovatelné kecy a bude zcela jedno, jestli je bude říkat pan zelený, Švejnar nebo kdokoliv jiný
28. 12. 2009 | 00:18

yara napsal(a):

Po přečtení takového článku, který nám nastavuje zrcadlo reality mám husí kůži. Čeká nás velmi neklidná doba a nevidím nikoho z politiků, který by byl schopen s odborníky vyvést tuhle zem z dluhové pasti a všeobecné krize.
28. 12. 2009 | 00:22

vlk napsal(a):

Pan e profesore Zelený,
tohle je rozhodně dobrý materiál. A drtivou většinu toho bych podepsal bez mrknutí oka.
Nicméně jsov něm místa, s kterými mám problém:
třeba regulace a intervence..
Pro vás je regulace přípustná , protože reguluje všechny subjekty trhu stejně, intervence nepřípustná, protože je účelová a nepůsobí na všechny stejně. Promiňte, ale tohle rozlišení nemohu přijmout I regulac e zasahuje různé szbjekty stejného segmentu rozdílně. Nebo může je zasahovat rozdílně. Například kvůli velikosti tohoto subjektu a jeho tržního podílu. To , co píšete o regulaci je ideální stav - všichni jsou regulováni stejně. V praxi je to velmi zřídkavé. Intervenci pokládáte za špatnou.A dáváte to jako axiom. Opět většinově máte pravdu. Nicméně vylouřit státní intervenci z instrumentaria prostě nelze a bylo by to chybou. Jsou situace, které prostě vyžadují okamžitou a nesystémovou korekci, aby s epředešlo větším škodám. Zpravidla jdeo mimořádné, katastrofické situace, kdy není čas na systémové regulatorní zásahy.
Netvrdím, že intervenc e mají být častým instrumentem. tvrdím, že v nouzi jsou instrumentem nutným.

Čemu ovšem nerozumím vůbec je tahle pasáž vašeho rozhovoru:* Existuje nějaká oblast, do které byste investoval v Česku přednostně?

Přemlouval bych představitele této země, že by se vyplatilo investovat do technologií, systémů a know-how souvisejících s ekologií. To bych udělal i za cenu zadlužení. Mohli bychom takové věci poskytovat Číně, Indii i dalším zemím mnoho let. Je v tom ohromný potenciál. Na rozdíl od klimatických aktivistů v tom ale vidím byznys. Dobrý byznys. Malá země jako my by si měla najít možnosti, které může poskytovat velkým. Nikdy již nebudeme Baťové, ale na četné Bati tohoto světa se můžeme napojit. Znám české firmy, které to pořád ještě umějí.
Byl bych rád, pokud s e sem vrátíte, kdybyste ji vysvětlil v detailu. Neumím si totiž a o Kodani zvlášť, představit sílu, která Indii nebo Čínu donutí masivně právě do ekologie. proč si myslíte, že by to od nás kupovaly?

Třetí okruh, s kterým mám problém, je podle vás špatnáa nerovná podpora . Pro zahraničnía domácí investory. To platilo v první fázi přílivu investic někd y kolem roku 99. Dejme tomu od roku 2003 to bylo už jinak. Czechinvest nastavil jasná pravidla pro investční pobídky pro JAKÉHOKOLIV investora. Pokdu splnil objem a podíl know -how. Speciální pobídkové programy ĆMZRB pro malé a střední podniky pak byly v podstatě pouze pro domácí podnikatele zahraniční afilace na ně dosáhly jen velmi omezeně.
A pokdu jd eo mega investice, tak ty budou ve zvláštním pobídkovém režimu vždycky a všude. Sám píšete , že čtvrtou ekonomickou kategorií dneška je nedělat nic. A tomus e chce kde kdo vyhnout. Není dost práce pro všechny. pokdu někdo chce přinést hodně práce, bud e chtít a dostane zvláštní podnínky. Takový je současný svět kapitálu. nemusí s enám to líbit, ale nci s ím nenaděláme. Máme s vobodnou volbu vzít nebi nechat být. V situaci, kd y zbankrotoval Klausův moxdel bankovního socíku nám tenkrát ani nic jiného nezbylo
ZA čátkem 90-tých let byl zveřejněn materil ,konstazüjící asi tolikk, že aby s e tehdejší ČR vůbec někd y přiblížila výkonnosti 15 EU, musela by mít asi 5x tolik volného investičního kapitálu než byl součet všech tehdejších investičních statků v zemi. Nebylo na výběr.
28. 12. 2009 | 00:28

vlk napsal(a):

Jinak nevycházím z údivu nad hlubokomyslnostmi některých dříve diskutérů. Jedne má strach o to, že někdo něco bud e trhat na kusy aniž by připustil možnost korektních námitek a možných pochybností. On nepochybuje, on věří.

Další píš e o zbytnělé, egu malého tlustého chlápka , který ne a ne nechat ekonomům čas a prostředky na to aby nás vytáhli ze současné s ituace.. Jestli chápu správně je těmi ekonomy zřejmě míněn takový Kalousek.. a jeho šílený rozpočet..

další borec nepovažuje vyjmenované nejspíš ani za lidi. Protože po sobě nechali spoušť.Když odešli v 06.. No tak tomu bych doporučoval samý začátek rozhovoru, kde se Buchert odvolává na rozhovor s viceguvernérem Singerem /mimochodem velmi lituji, že tu odmítnul blog/. Který říká, v¨že v r .2007 marně upozorňoval politiky , že mejdan končí a valí s ena nás krize.. Ani Zaorálek, ani Rath, ani Paroubek, ani Sobotka nebyli těmi politiky, které Singer tehd y na hrozící problém upozorňoval. Konkrétní jména jsou Topolánek, Kalousek, Nečas, Bursík.Tihle anikdo jin neslyšel a nereagoval. A místo toho nám nadlěili naprosto zrůdný rozpočet 2009. Kde doslova nechali rozpočet vykrvácet. a udělali roční sekyru ve výši 25% sekyry za dvacet let. Mimořádný výkon!
Což ovšem nevadí dalšímu borci, aby nepoukázal na to jaký byl Topolánek odpovědný politik.
Jak prý vevedl témata z horké parlamentní půdy. A stvořil komise. Pačesovu, NERV...a kulatý s tůl zdravotnictví... A prý zlá a neschopná oposice .. Hm.
tak to vezmem jedno po druhém.
Pačesova komise.. věru pěkné. A prima závěry. Ovšem k čemu, když s epřed tím , pro získání vládní většiny písemně zavázal, že nic z jejich doporučení realizovat nebude. Žádné rozšíření jádra, žádné prolomení těžebních limitů. To dal Buršíkovi písemně. Nechápu, k čemu mu Pačes prakticky byl.
NERV? Jo tak to je pěkná story. Krize nám nehrozí, krize s enám vyhne. Singer mluvil do dubového špalku. Když už i Topolánek pochopil, že krize je, , dávno po tom, co už u nás řádila, vytvořil nERV. Je to asi tka jako když hoří barák a starosta začne tvořit sbor hasičů..Úžasný výkon. Kulatý s tůl zdravotnictví??, Bez oposice? prima věc. Nečas ukázal svou sílu, prohlasoval určité důchodové změny 101. Julínek to chtěl udělat stejně. Obešel s e bez oposice. Kterou pozval stylem, pojďme diskutovat o zdravotnictví. Ale jen o mém řešení. Takže neprošel ani přes Hovorkua spol.
A Bezděkova koise? No tak ta s touhle vládou nemá vůbec nic společného. Vytvořena Sobotkou....

Nonestačím se dicvit nad tím, co tu předvádějí myšlenkově pravověrní... Fakt nestačím.
28. 12. 2009 | 00:46

*** napsal(a):

Vlk
že se nestačíte divit nevadí. Důležité je, že jste již přetrpěl Havlovy fusekle a zabýváte se Zeleným.
Jen tak dál, třeba na toho Pačese přijdete bez nápovědy. Ale nestojí na tom svět.
Bavte se dál.
28. 12. 2009 | 00:57

vlk napsal(a):

nadporučíku

bavím se dál. Tady i na Havlovi.
a může být, že vy někdy pochopíte , že na to, že těžební limity budou prolomeny a že jádro bud e u nás dobudován netřeba žádných komisí. to je prostě zřejmé skoro každému. Kdo má nějakou představu o spotřebě energie a nevěří, že se jí dá dostatek vyrobit třením ebonitových tyčí liščími ocasy.
Soudný člověk a soudný politik by prostě nepodepsal pakt s někým, kdo apriori podlamuje energetickou bezpečnsot státu.A když s i pak na to zřídí komisi, jd ejen o licoměrnost.
28. 12. 2009 | 01:12

*** napsal(a):

vlk
no vidíte, to je skoro dobrý, na tom se asi shodneme.
28. 12. 2009 | 01:15

*** napsal(a):

vlk
ovšem až na to škádlení soudím, že byste s tím blogem zde měl něco dělat.

Rozhodně nad tím uvažujte a neztrácejte šanci. Nebo vás něco tíží tak, že se svědomím nemůžete vylézt na světlo boží?
To by bylo mrzuté, to byste mne zklamal, šelmo jedna.

Howgh.
28. 12. 2009 | 01:18

Charlie napsal(a):

vlk

myslím, že by Topolánek kvůli tomu, aby se po osmi létech dostala jeho smečka hladových vlků k žrádlu podepsal Bursíkovi i to, že je země hranatá.
A taky, že se jim ta licoměrnost bohatě vyplatila ( viz tituly z Plzně, zašantročené majetky, Viamont, OpenCard....)
28. 12. 2009 | 01:36

Rumcajs napsal(a):

Moc levounů tu nereagovalo.

Je to asi malinko těžší čtení, než jako když Paroubková píše o spiknutí pravicových medií.

No jo levouni. Tak si zas popovídáme, až sem Paroubková hodí něco o svém obětavém manželovi.
28. 12. 2009 | 02:09

František napsal(a):

Náš problém vidím v jediném: za komunismu se lhalo, ale kradlo ještě v malém měřítku, dnes se dále lže, v tom se opravdu nic nezměnilo, ale krade se již ve velkém. To pochopil například takový mistr či ministr Kalousek. A tak se nám vysmívají Kožení, Krejčířové a Pitrové a podobní "podnikatelé," kteří pro jistotu opouštějí naši zemi a za přispění našich dobře placených advokátů přemisťují naše peníze k nim, jako ty slavné banky včetně Nomury.
28. 12. 2009 | 02:28

kormoran napsal(a):

Podpora statu ma fungovat dle meho nazoru , az po krachu firem , nikoli vsak na udrzeni komatickeho stavu a to jeste velmi odmerene , nebot jsme to pouhe clovecenstvo- vypocitave ).

Jinak velmi dobry blog a dekuji za nej p. Zeleny.
V profanovanem slovu 'Rezervy",ktere jsou prakticky v kazdem odvetvi ,ti kteri prijdou na tyto sami a budou je uplatnovat co nejrychleji, samozrejme budou prodavat technologie tem zaostalejsim. Bohuzel v ceskem pripade se toto bude dit pod natlakem statu ci unie , ne vsak prirozene -rad bych se pletl.
28. 12. 2009 | 02:56

Rovný napsal(a):

Klaus,Zeman,Topolánek,Paroubek,Filip komunisté,Kalousek,Svoboda... udělali s politiky ,policisty a právníky Augiášův chlév z Česka!!!
28. 12. 2009 | 06:56

vlk napsal(a):

PAne profesore,

špatně jsme spala proto mi docvaklo, že jsem dokonale přeskočil největší problém s vaším blogem. Totiž pasáž, v které voláte po neintervenci státu A to i v případě obrů typu CITI nebo GM.
Píšete , že případ GM ukázal nesmyslnost takové intervence. Že nakonec stejně skončil k konurzu. I přes gigantičnost GM je rozdíl v důsledcích mezi pádem CITIny a GM. To zaprvé. GM je národní problém, CITI planetární. Za druhé - u GM neproběhl žádný klasický bankrot. Klaiscká očista . Proběhl bankrot po státnu. T. j. bankrot řízený a výběrový. což je dost rozdíl.
A teď k tomu, že byste nechal padnout i CITI. Zasloužila by si to. A spousta dalších bank. Jenže na pádu Lehmanů bylo vidět a to dokonale, co takovéhle bankroty znamenají. Téměř s e rozsypal finanční systém světa. Přestal fungovat mezibankovní trh s penězi. Nikdo nikomu nevěřil. A to LB byly svou bilancí jen zlomkem CITI. Mohl byste prosím nastínit, jak byste při kolapsu CITI chtěl zabránit masovému runz na banky?
Jak byste zabránil útěku od dolaru? A jaká opatření byste přijal proti rozpadu světového finančního systému? Jak byste pokryl nároky vkladatelůa kupců aktiv CITI? Jak by šlo zabránnit řetězovému kolapsu dalších velkých bank? Já to nemyslím naprosto jako ironii. Ty otázky jsou oloýeny poctivě a skutečně mne zajímají odpovědi. Protože sám si žádné rozumné řešení neumím představit. Což samozřejmě neznamená, že nemůže existovat. Předem děkuji.
28. 12. 2009 | 07:33

Béda napsal(a):

Pouze 4 ekonomické aktivity?

A co burza a specielně na prestižních ekonomických školách vystudovaní mágové, kteří bez toho aby cokoliv smysluplného vyprodukovali vytvářejí největší (t.j.virtuální) hodnoty často přímo z ničeho? Obchodníci s očekáváním prodávající často něco co ještě ani neexistuje? Anebo obchodníci spekulující na pokles a vzestup měn, kteří jsou masivními nákupy a prodeji schopni ovlivnit celé menší ekonomiky bez ohledu na to, že sami nic nevyrobili?
28. 12. 2009 | 07:40

Milan napsal(a):

Zásadní problém dnešního světa je ten, že ten co si říká politik změnil profesi. Z toho co měl pracovat ve prospěch těch co ho volí( byl čestný, neúplatný, vzdělaný, morální,atd.), pracuje ve prospěch těch co ho platí (lže, podvádí, krade, manipuluje, atd.). Stal se z něho iluzomista,podvodník, manipulátor a to celosvětově. Tím politik napomáhá prosazovat jen jeden zákon, který v lidské říši platí - zákon silnějšího.
28. 12. 2009 | 07:55

grőssling napsal(a):

Články pana profesora, pokud zrovna nepíše o Edvardu Benešovi, jsou vždy přínosem, osvěžením a inspirací .

Proč o ekonomice politici lžou ? Zase jak kteří. Konkrétně o hrnoucí se krizi u nás lhal Topolánek a Kalousek, ale kupodivu i šéf Hospodářské komory. Naopak analýza nadcházejících problémů vyšla nejlépe odborům v jejich Prognóze, zveřejněné v únoru 2009, což je kuchyně blízká ČSSD ( i různí analytici se řádně v prognóze pro rok 2009 sekli).
Takže kteří politici neposlouchali pane Bucherte ? No především ti, které Vy a Váš deník nejvíce podporuje a vychvaluje.

„Lidstvo může provádět jenom čtyři ekonomické aktivity - vyrábět potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby či nedělat nic. Amerika vyčerpala už i sektor poskytování služeb, více práce v něm už nebude.“

Reich ještě dodává, že nejziskovější je poskytování produktů systémových analytiků ( ty nepovažuje za služby, neboť z hlediska vztahu k zákazníkovi jsou na rozdíl od služeb uplatnitelné globálně ).

Důležité sdělení, část společnosti ( asi stále větší ) je a bude placena za to, že „nic nedělá“. Být panem Buchertem, zeptal bych se pana Železného, v čem vidí příčinu ? Je to tím, že i v době stagnace kvantitativního výkonu ekonomiky stále „automaticky“ roste produktivita práce a tak úhrnem klesá počet pracovních míst ? A ještě jedna otázka. Počet pracovních míst ve službách je limitován solventností zákazníků. Třeba jenom počet seniorů stále roste, takže i práce ve službách by mělo být víc, ale budou na to mít, aby služby zaplatili ? Oba jevy mají těžké sociální dopady, o to jsou zajímavější, protože jsou opět nutně politikum. Takže nebude v zájmu státu do služeb investovat doplatkem spíše než platit za "nepráci" ?

„Zásadně ale nesouhlasím s tím, že politika tolik mluví do vlastní tvorby a pečení koláče. To je úkol odborníků, nezávislý na receptáři rozdělování“

Jestli tomu dobře rozumím, tak tvorba koláče jsou podmínky a pravidla, za kterých funguje ekonomika a za kterých se plní příjmová stránka státního rozpočtu. Ta je ale z větší částí věcí nastavení daní a ty zase velké politikum. Záruka, že by odborníci naordinovali správně dańovou zátěž není vůbec žádná. Navíc je to také věc strategie státu a ta jako předmět není věcí ekonomů vůbec.

„Udělal bych ho větší. Neprojedl bych tolik prostředků, ale investoval bych je.“

Jasně, na rozdíl od našich politiků a ekonomických komentátorů, řekl pan Zelený velkou pravdu, prioritou není šetřit, ale efektivně používat zdroje. Což platí vždy, nejen v dobách krizí.

Ke všemu ostatnímu v článku není co dodat.
28. 12. 2009 | 08:02

Béda napsal(a):

Specielně pro p. profesora Zeleného, který se na svět dívá ryze ekonomicky:
Myslím, že bez ohledu na pravo-levou orientaci čtenářů právě řešení nastoleného dilematu bude jedním z určujících pro budoucnost "veškerenstva".

"Pri posudzovaní budúcnosti ľudskej populácie sa stretávajú v bezvýchodnej konfrontácii tieto tendencie:

1)Na jednej strane obrovský populačný boom v časti sveta, ktorý spôsobuje "premnožovanie" ľudského rodu na planéte na úkor ostatných biosystémov (ostatnej fauny a flóry).

2)Na druhej strane starnutie a vymieranie populácie v inej časti sveta, ktorá je naviac ohrozovaná asimiláciou populácie početnejšej časti sveta (viď príklad Kosova, Latinoameričania v USA, moslimskí prisťahovalci v Európe...).

Toto ovplyvňuje jak spôsob života vedúci k biosociálnym zmenám - tendencia k zakladaniu rodiny v pozdejšom období, keď reprodukčná schopnosť je znížená a obmedzená kvôli kariére a úsiliu o vytvorenie kvalitných podmienok pre rodinný život - dielom paradoxne tiež pokrok v oblasti farmácie a zdravotníctva, čím sa predlžuje ľudský život a to spolu s nízkou pôrodnosťou spôsobuje starnutie populácie, t.j. vzrast podielu ekonomicky neaktívnych na úkor ekonomicky aktívnych členov spoločnosti. Zdanlivé riešenie odďaľovaním odchodu do dôchodku nie je skutočným riešením, pretože nikto ešte nedokázal predĺžiť pri vzrastajúcom veku produktívnu schopnosť prestarlých ľudí.

Záver: Ľudstvo sa z vyššie uvedených dôvodov postupne dostáva v populačnej oblasti do bezvýchodnej situácie. Ľudstvo ako celok i jeho parciálne skupiny (rozvojové, vyspelé krajiny...)

V minulosti to bolo i v dnešných vyspelých krajinách podobne ako je to dnes v tzv. rozvojových krajinách. Minimálna úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti zaisťovala, že väčšina populácie neprežila (alebo sa vôbec nedožila) post produktívneho veku, vysoká úmrtnosť novorodencov, hladomory a pandémie zaisťovaly, že premnožovanie ľudského rodu bolo na omnoho nižšej úrovni, dialo sa viac-menej postupne. Tendenciu premnožovania akceleroval geometrickou radou až priemyselný a civilizačný pokrok v 20. storočí. Vplyvom rozvoja farmácie, sociálnych služieb, zmenou spôsobu života, vedecko-technickým pokrokom atd. narástol počet ľudí z cca 1,5 mld na začiatku na cca 6 mld. na konci storočia. Za niekoľko tisíc rokov narástla ľudská populácia Zeme na 1,5 mld ľudí. Za jediné ďalšie storočie narástla na 6 mld. ľudí (t.j. o 300%!!!) Len za uplynulý rok OSN odhaduje prírastok ľudskej populácie o 83 miliónov, z toho väčšinu v afrických krajinách. To znamená ďalšiu akceleráciu prírastku.

Pritom od konca sedemdesiatych rokov vplyvom vzrastajúcich potrieb ľudskej populácie (zväčšuje sa počet obyvateľov Zeme a súčasne ich životná úroveň) sa niektoré strategické zdroje začínajú z planéty strácať - sú skonzumované, niektoré z nich nevratne. To nie je len ropný zlom, ale miznutie živočíšnych a rastlinných druhov, uholný zlom... Naproti tomu úmerne narastá podiel všemožných odpadov ukladaných do zeme, do ovzdušia, do vody, klesá podiel ornej pôdy...

Ako dlho to takto môže pokračovať? Dokedy môže týmto tempom rásť podiel ľudských nájomcov ("pánov") Zeme? Kam to všetko vedie? Ktorá z oboch tendencií je tá správna a zaručuje ľudskému rodu budúcnosť? Starnutie (so snahou o zvýšenie porodnosti - tedy podielu ekonomicky produktívnej časti) alebo premnoženie?

Aké je riešenie tejto rovnice?"

Myslíte pane profesore, že na tomto stavu má nějakou zásluhu svobodný trh, který vše nejlépe vyřeší? Jak vyřeší tuto rovnici?
Bude velká válka, velká řízená epidemie (které celý problém pouze odsunou v čase), anebo přemnožené lidstvo zvýšeným konzumem svobodně a neřízeně vytěží a sežere všechny zdroje planety?
28. 12. 2009 | 08:07

grőssling napsal(a):

Levoun Grőssling zdraví do Řáholce.
28. 12. 2009 | 08:12

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore, příjemně jsem si po ránu početl jako ostatně vždy u Vašich příspěvků.Máte dar svá stanoviska i jasně vysvětlit, což je důležité.
Já patřím k těm, kteří hledí na ekonomické role státu s určitou nedůvěrou a chtěli by ho co nejmenší.Především proto, že politici hospodaří s cizími penězi. Nakonec každý zaměstnanec v manažerské funkci si musí přiznat, že se mu spolurozhoduje jaksi lehčeji o investici za 50milionů ve firmě než za 50tisíc doma a není to jen v rozdílných zdrojích.V Čechách se nedaří dosáhnout naprosté průhlednosti ve vydávání veřejných peněz, naopak hlavy těch smrdících ryb obchází pravidla zadávání veřejných zakázek, jak jen to jde.
28. 12. 2009 | 08:16

Franc napsal(a):

Nejsem ekonom, ale protože zde jde o ekonomiku, tedy nejde v pravém slova smyslu o vědu, ale vystačíme si zde s kupeckými počty a trochou znalostí chování lidí a společnosti je nasnadě, že popis pana profesora o ekonomických jevech a chování společnosti v mnoha směrech značně kulhá.
Pokud připustíme, že surovinové zdroje jsou omezené (limitující), že kapacita ekosystému země zvládnout jisté (limitované) množství obyvatel atd., je jisté, že teorie stálého růstu ekonomiky je nesplnitelným přáním. Ekonomiku samozřejmě silně ovlivňuje chování/očekávání společnosti. Dále je přirozeně velmi rozdílné chování obchodních společností a státu, které je dáno svoji podstatou. Těch výtek by bylo daleko více, ale jejich rozbor a případné nástiny možných řešení přesahují možnosti tohoto příspěvku.
28. 12. 2009 | 08:41

KVS napsal(a):

Pane profesore, srdečně zdravím a přeji vše nejlepší do Nového roku 2010.
Do Vašeho projektu Podnikatelské vysoké školy bych se velmi ráda zapojila: stýská se mi po učení... :-)
srdečně, Vaše, KVS
28. 12. 2009 | 08:45

hydrogeolog napsal(a):

Rozpor mezi přístupem politika a ekonoma zmíněný p. Zeleným je obecnější a týká se marketingu. Je rozporem mezi iracionalitou shrnutou do jednoduchého sloganu a racionalitou, která je pro cílovou skupinu buď nesrozumitelná, anebo
časově nesmyslná - pacienta s akutním infarktem nezajímá potenciální karcinogennost léku, který mu právě teď zachraňuje život. Prolomení těžebních limitů, na které narazil pan Vlk, je typickou ukázkou snadno srozumitelného sloganu, se kterým sice mohou dva protivníci dobře mávat nad hlavou, ale který nemá s racionalitou nic společného. I bez likvidace obcí by byl energetický potenciál získaného uhlí menší nežli energie, potřebná k jeho vytěžení (nové otvírky, zabezpečení svahů Krušných Hor, větrání 400 m hlubokého nového velkolomu u Oseka, čerpání vody z nového velkolomu u Teplic. Nápad p. Zeleného týkající se investic do ekologie proto není nesmyslný. Zbývá nám jen uran a nejobnovitelnější elektřina je taková, kterou není třeba vůbec vyrobit a rozvést. Perspektivní je ukládání sezónních přebytků tepla či chladu do země k jejich následnému využití tepelnými čerpadly v době jejich sezónního nedostatku. Efektem se to vyrovná tisícům drobných elektráren rozmístěných přímo do míst spotřeby, takže nepotřebují přenosovou soustavu. V U.S.A.,v Kanadě i ve Švédsku, ale nejspíš již i v Číně se na tom už pilně pracuje a se zelenou ideologií, anebo zeleným kšeftem to nemá prachvůbec nic společného.
28. 12. 2009 | 08:52

Radim Mrkvička napsal(a):

Díky za pěkný článek. Přeji hodně úspěchů v dalších aktivitách, hlavně pro vzdělávání v ČR.
Radim Mrkvička
28. 12. 2009 | 09:47

PatientO.T. napsal(a):

vlk napsal:
"Další píš e o zbytnělé, egu malého tlustého chlápka , který ne a ne nechat ekonomům čas a prostředky na to aby nás vytáhli ze současné s ituace.. Jestli chápu správně je těmi ekonomy zřejmě míněn takový Kalousek.. a jeho šílený rozpočet.."

Nechápete to správně.
Vám to jistě nevadí , hlavně, že jste zde podal svůj výklad mých slov. Jako vždycky...
28. 12. 2009 | 09:53

jarpor napsal(a):

Tak jsem se ve svém prvním příspěvku nepletl... alespoň s mým termínem "vyargumentovat".

Názorně předvedl v noci Vlk.

Po souhlasu následuje cca 50 řádků polemizujících s hlavními myšlenkami profesora - regulace vesrsus intervence, jak donutit státy koupit nové technologie a nerovné podpory...

Protože jste se o mne otřel, že čemusi věřím a nepřipustím námitky tak sděluji :

Namítejte.
Nikoliv však demagodicky, že profesor nepřipouští intervenci. Já mu rozumím tak, že by intervence neměla být "standartním" instrumentáriem, což nevylučuje použití, jako vyjímečné opatření.
Ani všem stejné regulace nebrání Antimonopolnímu úřadu dbát na omezení dominantní role velkých... tedy lze to brát jako různé podmínky... avšak předvídatelné podmínky... možná svým způsobem různé...

Případné nové technologie bude i Čína kupovat jen v případě jasné ekonomické výhody takových technologií... Čím ji nutit je otázka mimo mísu...

A k nerovné podpoře - opět principielně správný postoj, který nelze demagogicky chápat... že nemá vyjímek.

Tož tak asi.

Druhý díl reakce, deklarující jak Topolánkova vláda byli "géniové ze Strakovky" zatímco opozice byla moudrá, předvídavá a šetřící... ponechám jako no comment standartního instrumentária Vlkova. Hloupého, dodávám.
Je-li již vytvořena pracovní skupina na "cosi", vláda nemá páky na stranu, která odmítne se podílet na práci této komise. Jen demagog může takové komise odmítat... či zlehčovat záměr toho, kdo se o takový postup řešení problémů pokusí...

Jo, možná dotaz - soudíte, že by tato opozice v letech před krizí, tj. počínaje 2007, když pan Singer nabádal ke konci mejdanu, přijala úsporná opatření vlády jako přípravu na krizi ?

Pochybuji. Nikoliv ideologicky, ale z praktických zkušeností, jak vystupovala v roce 2008 i 2009, z postoje k Janotovému balíčku a rozpočtu na 2010...

A zabránění odchodu od dolaru ? V době, kdy se obchoduje cca 75 % obchodu v dolarech ? Stejná otázka jako by byla - jak zvýšit světový obchod třeba v Eurech.

Pokud budou chtít velcí hráči od dolaru odejít, ani fungující finanční systém s dolary jim v tom nezabrání... Podobně se zvýšením role Eura...

Jsou věci, na který máte Vlku vliv asi stejný, jako na poluci ledního medvěda... tedy žádný, případně naprosto nicotný.
I když - mnoho kapek se nakonec steče v řeku...

Hezký den
28. 12. 2009 | 09:56

Pepi napsal(a):

Současná světová finanční a ekonomická krize globalizovaného, korporátního kapitalizmu (troufám si říci lichvářského) jasně ukazuje kam vede „růst Růstu“ na dluh jednotlivců i států a že není trvale udržitelný.
_Dnešní kapitalizmus už nemá největší zisky z výroby (jako za I.republiky) ale z celosvětové lichvy – půjčování jak jednotlivcům, tak hlavně státům s cílem mít co největší zisk „za každou cenu“ z úroků a případně i z ekonomické likvidace slabých států a jejich následného podmanění.
_Je to období vysávání zadlužených států (obdoba bývalých kolonií). Málo půjčit, hodně získat z úroků, případně okrást až k likvidaci států a jejich ekonomicko-politickému ovládnutí.
Současná krize potrvá ještě 2-(3) roky, přes velkou snahu ji zabránit či omezit vynakládáním velkých prostředků (na dluh) státy celého světa. Nelze totiž stále do nekonečna udržet „růst Růstu“!
_V ČR už není co (po komunistech) rozprodávat a proto se začíná státní deficit poslední 4 roky (vlády ODS) zvětšovat. Ani není snaha něco řešit pro většinu, ale politici řeší vše hlavně pro svoji kapsu.
Současná krize potrvá ještě 2-(3) roky, přes velkou snahu ji zabránit či omezit vynakládáním velkých prostředků (na dluh) státy celého světa. Nelze totiž stále do nekonečna udržet „růst Růstu“!
_Budoucnost může zachránit jedině nějaká nová Marie Terezie (Obama to není, dělá jen plastiku), která kdysi zrušením roboty a zavedením povinné školní docházky ukončila éru Feudalismu a nastartovala Kapitalistickou výrobu. Ale kde hledat novou osobnost a vize, že...
_Jednou z cest jak zastavit/omezit nesmyslný růst Růstu (a cyklické krize) je snížením nadvýroby dalším zkracováním pracovní doby všem. A v době krize investovat do tuzemské produkce a podnikatelů a hlavně do rychle návratných investic, ne do předraženého železobetonu na dálnicích. Ano, posílit export a omezit dovoz, tím také mohu zvýšit zaměstnanost.
A jeden zajímavý odkaz:
http://www.novinky.cz/kultu...
28. 12. 2009 | 09:58

Petr napsal(a):

To, co prof. Zelený říká, se ale v oblasti hospodářské politiky blíží spíše evropskému modelu - více regulace, méně intervencí. Intervence v rámci EU mají spíše tendenci přicházet z členských států, zatímco Brusel se jim brání. V USA je méně regulace, ale o to více následných intervencí.

A to zadlužení státu - dle mě existuje jeden hlavní problém - korupce. Většina lidí na ní nenarazí, ta se vyskytuje ve velkém hlavně při zadávání veřejných zakázek. Udělat zadání "na objednávku" je v ČR jev standardní. Ony "Karlovarské losovačky" už jsou minulostí, zúčastnění se poučili. To je hlavní problém, tady protéká, resp. vytéká obrovské množství peněz. Viz. např. kauzy HP nebo OpenCard, o které ani nikdo neví, komu firma Haguess, která dostane jen tak od veřejné správy zakázku za půl miliardy, vlastně patří...
28. 12. 2009 | 10:17

báča napsal(a):

Náš talentovaný ekonom žijící v Kanadě, Radoslav Selucký, v rozhlasových relacích a při návštěvě u nás počátkem devadesátých let upozorňoval na selhávání kapitalismu založeném výlučně na trhu bez regulační úlohy státu. To je podstata krize,- máme-li ji pro futuro vyloučit, musíme změnit pravidla ekonomického chování.
28. 12. 2009 | 10:25

Jirka H. napsal(a):

Pepi:
Pokud přijmu vaše zjednodušení, že Marie Terezie nastartovala u nás kapitalistickou výrobu, tak z toho vyplývá, že vlastně voláte po tom vámi zmiňovaném „růstu-růstu, neboť v rozvinutých zemích tohoto období docházelo k zcela unikátnímu růstu – ve Velké Británii to byly doslova násobky. Stejně „logický“ je váš požadavek na omezení dovozu. Jak byste to asi udělal? A i kdyby se to nějakým zázrakem podařilo, reciproční opatření okolních zemí by naši ekonomiku poslal ke dnu celkem zaručeně...
28. 12. 2009 | 10:29

Petr Bilina napsal(a):

Proč už jednou nepochopíme, že rozhodovat o státních financích mohou pouze ekonomové, ne politici. Politik ve velmi omezeném počtu může, snad, representovat, má-li k tomu odpovídající charakter a znalosti. Rozhodovat o státních financích však v zájmu občanů země nemůže a nesmí (alespoň nesmí mít poslední slovo). Zákony země musí tvořit právníci, kteří se sejdou pouze účelově, když je změna nutná. Současný způsob vedení našeho státu není správou státu, ale jeho rozkrádáním. Volební účast musí být omezena kvalifikací voličů k úseku státní správy, do níž se volí. Plošná volební účast jako doposud je pro funkci státní správy nemožná. Pokud tedy chceme něco změnit.
28. 12. 2009 | 10:31

Rumcajs napsal(a):

My dva si pane profesore bohužel nemáme očem povídat, páč to vidím na 90 % shody.

Snad jenom v názoru na privatizaci po Klausovsku se lišíme a pak v tom, že trh je vyčerpán. To mi přijde jako nesmysl. Aby se trh vyčerpal, lidé by museli rezignovat na svůj růst. Kromě alkoholiků a feťáků nikoho takového neznám.
Dokud bude potřeba, bude i spotřeba.
Třeba v medicíně nebo vědě nebo vidím takřka nevyčerpatelné potřeby.

Jediné k čemu může dojít i ve svobodné ekonomice je špatná strukura výroby statků. A od toho tu máme ty krize. Bohužel zásahy politiků toto přirozené přeskupení výrobních kapacit narušují a léčbu zbytečně natahují.

Na druhou stranu, neumím si představit, co by se dělo, kdyby se aspoň netvářili, že něco dělají.
28. 12. 2009 | 10:31

Béda napsal(a):

Petr Bilina,

a kdo si myslíte, že ve finále rozhoduje? Kdo rozhodoval v USA? Kdo vede banky a kdo FED?

A k těm zákonům - kdo myslíte, že dělá jejich předlohy? Jaké vzdělání podle vás má většina poslanců palamentu? Kteří právníci by to dle vás měli být? Co kdyby náhodou docházelo při jejich tvorbě ke střetů soukromo-státních zájmů?
28. 12. 2009 | 10:40

Aktiv napsal(a):

Mám takový nápad:-).Což takhle v Evropské unii říct, že máme špatnou líheň lidí do politiky,a proto si ČR dá roční ,nebo i víceletou pauzu od politiky na národní i krajské úrovni,a propustíme celý arsenal zastupitelů, a vše necháme jen na soudních úřednicích.A nechají se jen úřední instituce,které sprostředkovávají a katalogizují,rozhodování se nechá na samotných lidech-bez jakékoliv polittické zástupnosti.Každý si bude rozhodovat sám jestli bude někam vkládat peníze-třeba ty dálnice,apod.
28. 12. 2009 | 10:46

Tužka napsal(a):

Tužka,přečíst si tento blog bylo pro mne přínosem.Zejména některá jednoduchá přirovnání pro "ekonomického analfabeta"velice oceňuji.Děkuji.Tužka.
28. 12. 2009 | 10:56

StandaT napsal(a):

PatientO.T. : ano, následně to vzdal a utekl. Vysral se na zodpovědnost. A nejen on. Ale do té doby jsme měli opět po letech exekutivu, která se snažila pracovat. Vždyť i ta odmítnutá Pačesova zpráva se převyprávěna - po změně terminologie a pořadí odstavců - vrátila a Urban ze SocDem se může chlubit cizím peřím.

vlk: ona slůvka "předtím to byla Bezděkova komis" normálnímu člověku stačí pro zanesení si popisovaných věcí na časovou osu. A ten zbytek Vaší "analýzy" je srovntalně objevný :))))

To, že používáte slovo "pravověrní" je speciálně od Vás pikantní.
28. 12. 2009 | 11:16

Pepi napsal(a):

Jirka.H.
On růst měl (snad) smysl do doby kdy každý má v rodině 1-2auta, 2-3 TV, ledničku atp.
Další růst je na úkor zbytečného drancování surovin a energií budoucím.
Omezit nadvýrobu dalším zkracováním pracovní doby s omezením zbytečných výdajů na předražené st. zakázky a hlavně dálnice.
(dodatek) Jenže, tím že veškerý zisk z nadnárodních korporací teče do ciziny a ještě jim ČR vláda dává daňové prázdniny a snižuje jim daně. Tyto globální korporace stejně po vyčerpání všech výhod v ČR odchází dále na východ za ještě levnější pracovní silou. A zde zbudou státu jen dluhy a nezaměstnaní. „Zisk za každou cenu“, privatizace zisků a socializace ztrát to je současná lichvářská ekonomika světa. A nikdo nemá snahu (ani nechce) cokoliv změnit k lepšímu díky lobistům, korupci a úplatkům. _Jak se říká, politikům je bližší košile, než kabát a sami si rybník nevypustí, že..!
28. 12. 2009 | 11:20

Jirka H. napsal(a):

Rumcajs:
Safra, já jsem na tom stejně, jako ty s panem profesorem - nemám se o čem hádat. Jen bych se chtěl politiků maličko zastat - jejich populistické sliby většinou odráží nerealistické požadavky voličů. A výsledek? Zklamaní voliči zhusta přejdou se svými "nároky" k jiným, ještě horším populistům...
28. 12. 2009 | 11:29

blik napsal(a):

Já jsem v klidu. Pouštím si dokola včerejší TV shov Santy V.Klause:V duchu šarády, kterou předvedli poslanci při schvalování státního rozpočtu na příští rok, pokračoval dnes i prezident Václav Klaus. Předvedl show hodnou největších televizních hvězd.

"Kdy podepíšete rozpočet, nebo jste jej již podepsal," ptal se moderátor nedělní Partie na Primě. "Nepodepsal jsem jej ani na Boží hod, ani na Štěpána, ale mám pro vás překvapení, podepíšu jej nyní před televizními kamerami," odpověděl prezident. A jak řekl, tak udělal. Podepsal všechny náležitosti, které tak zachrání Česko před rozpočtovým provizoriem.
28. 12. 2009 | 11:30

Rumcajs napsal(a):

Pepi:

Co navrhujete ?
28. 12. 2009 | 11:31

Rumcajs napsal(a):

Jirka H:

Zdar !
Hádej se s Pepim. Já to jdu taky zkusit.
28. 12. 2009 | 11:32

Jirka H. napsal(a):

Pepi:
On ten "růst spotřeby" je taky lepší škola pro naše děti, návštěva divadla, cestování, krásná kniha, ušlechtilý koníček, filantropie - kdo má právo řici dost, to už stačilo? Kdo zná tu hranici, kdo to určí a bude vynucovat?
28. 12. 2009 | 11:39

Pepi napsal(a):

Navrhuji další zkrácení pracovní doby a zastavení předražených st. zakázek.
Kdysi se pracovalo 12-14, pak 10 a 8 hod denně. Matka kysi pracovala i v sobotu.
Takže zkrátit pracovní dobu a tím nadvýrobu.
Stejně současná krize vznikla z prodeje nadvýroby na dluh (aby se vůbec prodala)
20-let po válce i od ledna 1968 došlo ke zkrácení počtu prac. dnů.
A už zase jsme u robotizované nadvýroby aut atd...
...takže jedině zkrácením prac. doby a možná i změnou systému. Jinak se dostaneme ke konci civilizace další svět. válkou o zdroje...
28. 12. 2009 | 11:40

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Nic o žádném rovnítku jsem nepsal. Oceňuji Váš přístup, ale obávám se, že nejste jediný, kdo se hlásí k tomu, že je liberál (neoliberál, libertarián atd.).
28. 12. 2009 | 11:45

Jirka H. napsal(a):

Pepi:
Prima, zkrátit pracovní dobu - řekněmě na 6 hodin denně. To ale znamená zvýšit produktivitu o čtvrtinu. Toho lze dosáhnout produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Ale! zaroveň by to třeba znamenalo radikální útlum produkce zboží s nízkou přidanou hodnotou. No a to byste měl náměstí plné například zemědělců... Další dopad by byl na prudké zvýšení nezaměstnanosti málo kvalifikovaných lidí atd.
28. 12. 2009 | 11:51

Imhotep napsal(a):

Můj děda nebyl ekonom a ano politik. Byl to do r. 1948 živnostník, pak zaměstnanec. Nicméně již před drahnými léty (konec 70. let) mluvil o velkém mejdanu evropského obyvatelstva a přesně předpověděl jeho stupňování. Přesně předpověděl politiku jako divadlo a slibotechnu, místo politiky odpovědnosti, a jakobyekonomimu umělé spotřeby na dluh.
Nebyl to člověk vzdělaný, ale ze své praxe živnostníka vyvodil správné závěry. Proč to neumí davy tzv. ekonomů a politiků, to je mi záhadou. Proč zde nejsou jmenováni konkrétně politici, kteří byli varováni? Proč národní banka nezatroubí poplach? Proč se jen žvaní a teoretizuje. Proč pravé i levé vlády všech tzv. vyspělých států soutěží o co největší schodek a státní dluhy? ....
Možná nekončí jen jeden mejdan, ale celá jedna společenská formace.
28. 12. 2009 | 11:51

neuman napsal(a):

Proč politici lžou? Jednoduché: aby se oni a jejich spřátelené firmy napakovali našich peněz! Stát zvedá mosty na Labi na výšku 7 metrů za 1,5 miliardy pro lodě, které tudy neplují a nepoplují, protože proně v Labi není a ani za sto let nebude voda! Podívejte se sami, řečeno jasně a bez obalu! Museli obelhat EU, aby z ní vyrazili 820 milionů na NIC! Do své portmonky!
http://www.vodnidoprava.cz
28. 12. 2009 | 11:53

Rumcajs napsal(a):

Pepi:

Jirka H Vám odpověděl naprosto přesně. Nevím proč si myslíte, že když má někdo 3 ledničky, bude chtít čtvrtou. Jeho zájmem se přece stane něco jiného a to naprosto přirozeně. Začne více cestovat, více chodit do divadla, více se věnovat svým koníčkům, případně státy začnou více investovat do výzkumu atd.

A jestli někomu bude stačit k uživení dělat je čtyři hodiny, tak proč ne. Ale já nemám pocit, že by se vědci či kdokoliv jiný topil v penězích. To Vaše zkrácení doby nic neřeší. Pouze prohloubí nedostatek.

Změna systému ? To je jako co ?
28. 12. 2009 | 11:53

novák napsal(a):

Novák radí všem odpovědným: Z krize se vyinvestujeme vlastní silou stavbou vodohospodářského díla Koridor Dunaj Odra Labe, ETE34 a další dvě nové jaderky + horkovody na využití CZT=1GJ za 100Kč=pouze dopravní náklady několik PVE a skladování elektřiny pro okolí EU, 400 000 pracovních míst! Otázka: Jak to zaplatíme? Státní tiskárna cenin natiskne Dluhopisy se6%p.a. a lid si je koupí! Bankéři přestanou podvádět věřitele a ČR v konjuktuře 10 let! Pak jdeme s VD projekty do Afriky za suroviny, i jinam!!!

Vyvážíme projekty a TBD! Voda je nejcenější surovina!!! To jsme uměli dobře! Proto se musíme vzchopit a dělat, ne jenom lhát a podvádět!
28. 12. 2009 | 11:54

Petr napsal(a):

Není slučitelné. aby někdo byl ekonom i politik. Jedno popírá druhé.
28. 12. 2009 | 12:02

Joska napsal(a):

V odpovědích Zeleného mi chybí konkrétno, ale i v obecných záležitostech jsou jeho některé téze diskutabilní. Hodně slov padlo tom, jak politici jsou nezodpovědní a špatní a ekonomové právě naopak. Nebo o tom, jak "špatně stát v principu hospodaří". Přitom obě téze paušalizují, protože v obou případech záleží také na morálce zúčastněných. Proč třeba u nás je švajneraj a u Němců nebo Skandinávců to relativně klape ? V případě školství, které podle něho učí špatně, generalizuje, ale navrhuje jakési řešení jen týkající se ekonomie. On sice možná vychová lidi s podnikatelským duchem, ale bude jim to k ničemu, protože nebudou mít k dispozici techonology, matematiky, inženýry...A právě tzv. "reformy" za posledních 20 let odvedli zájem mladých studovat tyto obory, kde je potřeba mít přece jen určité znalosti a ne jenom umění žvanit.
Moc jsem nepochopil pasáž o odděleném managementu pečení a dělení koláče, když obě záležitosti spolu těsně souvisí (třeba daňová politika a i dělení koláče je žáležitost státu a ovlivňuje ekonomické aktivity dost podstatně). Jinak obecné rady jako investovat do vzdělání lidí, ekologie, podporovat domácí ekonomiku, nutnost určité regulace ekonomiky.. jsou rozumné a říkají je už mnozí.
28. 12. 2009 | 12:17

Ládik napsal(a):

Zůstal bych u té čtvrté ekonomické aktivity: nedělat nic. To znamená nespotřebovat energii - nebo spotřebovat jen tu obnovitelnou. Ideální stav.
Třetí aktivita - poskytování služeb: nejhorší případ nastane, když služby poskytuje stát. Být takovýmto poskytovatelem je cílem levounů. Rozdělovat z cizího a sám se u toho nažrat. Jak se zdá, ani vajíčka na špeku nepomohla.
28. 12. 2009 | 12:18

bara napsal(a):

Joska: akorát jsem moc nepochopila, jak "s pečením koláče" souvisí "omezení spotřeby". Dyť si protiřečí, má se, jak sám tvrdí, starat o pečení a ne o to kolik komu, to je věc politiků, jak o pár vět nad tím píše.
Vlastně ani neví do čeho by chtěl kecat, nejlépe asi do všeho...
28. 12. 2009 | 12:31

Vico napsal(a):

Celkem se mi líbí, že pomalu dospíváme k té čtvrté ekonomické aktivitě : nedělat nic.

Technologický pokrok, který se navíc neuvěřitelně zrychluje, dělá postupně ze stále větší skupiny populace analfabety, jejichž ekonomický přínos nespočívá v produkci hodnot, ale v jejich spotřebitelství.

Za vzorový model může sloužit armáda, kde se postupně bude moci uplatnit jen špičkový vysokoškolák technického směru schopný ovládat vysoce sofistikované zbraňové systémy.

Tak jako zemědělci jsou v Evropě placeni, že "neosejí" respektive budou jen udržovat kulturnost krajiny aby nezarostla buřinou, bude asi většina populace placena, že "nevyrobí". Jak celý ten systém bude fungovat, by mohl být námět pro nějaký sci-fi román z blízké budoucnosti.
28. 12. 2009 | 12:38

Jirka H. napsal(a):

Vico:
Spíš námět pro frašku nebo tragikomedii...
28. 12. 2009 | 13:00

SuP napsal(a):

Vlku -
Když tak čtu Tvoje zdejší příspěvky, vtírá se mi otázka. Co sis sliboval tenkrát od ODS, žes ji volil? Nepiš mi, že ty Tvoje názory se takhle změnily (a propracovaly) za 4 roky?
28. 12. 2009 | 13:14

StandaT napsal(a):

Charlie: vlk nekomentuje realitu, vlk komentuje své vlastní vidění světa.

Odborné komis nebyly zřizovány na to, aby daly řešení pro jednu stranu, ale pro jednu zemi. To, že v dané politické konstelaci jsou jejich závěry nepoužitelné partajema neznamená, že ty závěry přestaly platit. Platí stále a nejrůznější think-tanky je využívají a pracují s nimi. I ty, které jsou pupeční šňůrou spojeny s těmi, kdož je z ryze oportunistických důvodů shodili ze stolu.
28. 12. 2009 | 13:24

vlk napsal(a):

SuPe

proč jsme volil ODS jsme tady vysvětloval mnohokrát. Takže buď si to najdi nebo si to pamatuj.
co jsme si sliboval od volby ODS? Nic.A napsal jsme o tom fejeton na bývalou Kavárnu. Mělo to pointu asi takovouhle: protože od speciálně ODS nečekám nic pozitivního, snad poprvé doufám, že po volbáchnebudu zklamán. dnes mohu s klidným svědomím přiznat, že jsme s e hluboc emýlil a ODS děsivě podcenil. Ve snu by mne nenapadla vláda sestavená metodou Dalíkovy většiny, ani v tom nejhorším snu rozsah Řebíčkování, ani v tom nejdivočejším pak to , že v žebříčku mezinárodní korupce s edokážeme propadnout za vlády ODs za Polsko nebo Bhutan A nikdy, ani kdybych chodil na tahy s Rumcajsme a jeho Lojzou by men v nějakém těžkém dleiriu nenapadlo, že zažiji něco jako čunkiádu, ignorování historické krize z politických důvodů a přijetí vylhaného rozpočtu, terým s e státní dluh za jedne rok zvýší o 20% toho jak rost celých 20 let. Připouštím, že všechny tyhle " výkony" byly daleko za hranicemi mé faktasie.
Na bláboly Standy T. a intelektuála z Horní Dolní , ve smyslu Topolánkova ršení nemá smysl reagovat. Ostatně , jak tihle vykládají mlůj text nebo oni chápou, či spíše nechápou prof. Zeleného je mi dokonale jedno.

Charlie
přesně tak! Takže to přesně ukazuje postavenía význam Pačesovy komise.
28. 12. 2009 | 13:49

vlk napsal(a):

Zapoměl jsem

Imhotepe
pod blogem Radka Havelky k 2.ww kdosinapsal ,že jsi vlastně Stejskal. Čekal jsme, že zareaguje editor, protože jsme si jist, že tam byl. Nulová reakce. Ptám s e tě tedy veleknězi napřímo. Je to pravda neno ne?
Díky za odpověď.
28. 12. 2009 | 13:52

Taoiseach napsal(a):

jarpor
Zpětně si říkám, že jsem byl příliš stručný. Je samozřejmé, že slova "investovat" a "byznys" zní liberálnímu uchu dobře. Nicméně prof. Zelený (angl. Green - :) ) říká doslova "Přemlouval bych představitele této země, že by se vyplatilo investovat...". Představitelé by ovšem mohli investovat jen veřejné prostředky. Alternativně můžou podněcovat/stimulovat/pobízet soukromé subjekty, aby investovaly právě do... Tedy nikoli "zvýhodnění určitých skupin", nýbrž zvýhodnění určitých širokých oborů činností, určitých sektorů hospodářství. Bude-li se to nazývat intervencí, je celkem jedno - ale potřebujeme to.
28. 12. 2009 | 14:01

SuP napsal(a):

Vlku -
Na to se dá replikovat pouze žertem:
Vidíž vole, mohli ste vihrát, dybisis furt volil ty svý.
Ale to vy ne, hračičkové. Potřebovali jste dosáhnout 100:100.
Kdybyste vyhráli, mohli jste nám to ukázat. Až by se pan profesor Zelený třeba nestačil divit.....
Hlavně jak by nebyla krize a jakej minimální schodek státních rozpočtů. Kecalové.
Těším se na Vaše bilbordy k volbám 2010 - Paroubek v cylindru s pentlema, žlutý sako a modrý kalhoty.
28. 12. 2009 | 14:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vlku,

kdybych měl reagovat na všechna obvinění, která se zde snášejí na mojí hlavu, nedělal bych nic jiného (dost podstatná část zde přispívajících se baví toliko diskreditací jiných, o diskusi moc nestojí a ani dost dobře nevím, jak bych mohl vyvrácet, že nejsem něco, co nejsem).

Nicméně pokud Vám na mém prohlášení záleží, tak vězte, že znám občanské jméno pana Imhotepa, před více než dvěma lety jsem mu nabízel blog (ale to jsem ještě nevěděl, že je to Imhotep) a on mojí nabídku podle všeho nedostal (to jsme si ujasnili teprve před pár týdny). Nyní, tedy před těmi pár týdny, jsem jí tedy zopakoval a je pravděpodobné, že se z jeho texty zde budeme setkávat.

Jen pro pořádek: až mne zde zase někdo obviní z něčeho nekalého (jako například že se za někoho vydávám, že mažu něco jiného, než na co upozorňuji v záhlaví každé debaty, že pracuji v žoldu toho či onoho, že mne někdo řídí a pod.) opět to pravděpodobně nechám bez odezvy. Tedy pokud se mne na to nezeptá přímo někdo, u koho mne taková otázka překvapí (je zde takovývh lidí několik).

Přeji Vám i všem ostaním hezký nový rok. A zajímavou diskusi.

Libor Stejskal
28. 12. 2009 | 14:20

StandaT napsal(a):

vlk: Vy byste si nás měl hýčkat, protože bez nás, blbců, by Váš intelekt nevynikl.

Mě ke štěstí stačí, když Veličina a Autorita Vaší velikosti je schopna potlačit kvůli mé hloupoučké maličkosti své ego a utrousí moudro. Já jdu do sebe a jdu nastudovat, co by vzniklo, kdyby se nechaly věci na parlamentní půdě. Doposud jsem byl, já hloupý a naivní přesvědčen, že Urban by musel současnou energetickou koncepci SocDem, která nemá nic, ale opravdu nic společného s Pačesovými závěry (kde já pitomec jenom mohl na takovou hloupost přijít, že by se s ní pracovalo - asi půjdu vrátit vysvědčení z devítky a všechny následné) napsat buď celou, nebo by musel přepisovat tu Grégrovu.

Zahamben odcházím. Ještě jednou díky za lekci a hezký den.
28. 12. 2009 | 14:38

ms napsal(a):

Podepsal bych se pod to co napsal Vlk a Joska (například Skandinávie nebo Singapur ukazují, že stát může být dobrým hospodářem). Jen rozvedení oné regulace-intervence. Vámi navrhované investice státu do některých oborů jsou právě také intervencí a důkazem, že i vy jako ekonom nevěříte na trh. Pokud byste věřil, tak žádné takové investice státu podle vás nejsou potřebné, protože trh sám až bude podle toho trhu potřeba to zařídí.

Také by mne zajímalo, proč by politik měl být dobrým ekonomem, když sám de facto přiznáváte, že ekonomové naprosto stejně jako politici do budoucna nevidí (nejsou schopni určit příchod krizí - specialisty co krize věští pořád a proto se občas trefí schválně vynechám). I kdyby politik byl ekonomem, tak jsme na tom úplně stejně protože ekonom by možná vybral jiné priority, ale problémy by přišly tak jako tak jen třeba jiného druhu. Navíc ekonom má problém, že za čísly či onou legrační liberální "logikou" nevidí lidi a ve světě nalajnovaném jen podle teorií bychom se asi brzy dočkali nepředstavitelných sociálních otřesů.
28. 12. 2009 | 14:40

SuP napsal(a):

ms -
I investice státu do perspektivních oborů se musí realizovat způsobem:
..." A nikdy nezměníte žádný systém jen tím, že mu dáte peníze. Musíte vidět nejdříve pohyb, pak jej financovat; to se u nás nikdy nestalo...."
To totiž platí obecně, nejen na školství a "investic do vzdělání".
28. 12. 2009 | 14:52

Greenhorn napsal(a):

Je zajímavé, že článek háže všechnu vinu na politiku a bankéři jsou OK. tak jem mi vysvětlíte, že iracionální hrabiví šéfové bank jako Lehmann Brothers nechají po 150 letech přivést banku na buben? A o v situaci, kdy nebyla vůbec žádná hospodářská krize? Ta toická aktiva vymyslel Obama nebo co? Tak se vzpamatujte. Politikové v USA zasáhli v situaci, kdy by se zhroutil světový trh, viz horní komentáře. A za tu zlodějnu mohou bankéři sami. Prodávali jeden druhému systém derivát, které mají hodnotu papíru. A toho bezcenného šmejdu je i dnes v oběhu asi 30% v celkové ceně světového portfolia. Tak se nedivte, že se bankéři chtějí napakovat, než ta bublina znovu praskne.
28. 12. 2009 | 14:59

Jirka H. napsal(a):

ms:
No jasně ms, liberálové se nezajímají o lidi. Proto se asi jedná z nejznámějším knih liberála Ludwika Misese jmenuje "Lidské jednání"...
28. 12. 2009 | 15:05

mirekP napsal(a):

Moc díky za článek.
Škoda, že Vám nemohu naslouchat častěji.
(na studenta už jsem trochu odrostlejší)
28. 12. 2009 | 15:09

Emil Frída napsal(a):

Myslím, že daleko zajímavější je otázka, proč lžou ti, kdo volí politiky, kteří lžou. Kmotr Mrázek, Pitr, Krejčíř jistě také patřili do skupiny českých voličů. Splní Pitr nebo Krejčíř svou občanskou "povinnost" a přijdou volit politiky, kteří nám nelžou?
28. 12. 2009 | 15:42

Jirka H. napsal(a):

Greenhorne, ještě několikrát zasáhnou politici, aby "zabránili" zhroucení světového trhu a budou mít i peníze hodnotu toaletního papíru...
28. 12. 2009 | 15:42

Pája napsal(a):

Pan Zelený se do podstaty problému kapitalismu trefil hned na začátku:"Lidstvo může provádět jenom čtyři ekonomické aktivity - vyrábět potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby či nedělat nic. Amerika vyčerpala už i sektor poskytování služeb, více práce v něm už nebude." A starý dobrý Marx se může jen pousmát pod vousy. Rozpor mezi zvyšováním automatizace výroby a potřebou práce pro lidi je v kapitalismu neřešitelný. Výrobní prostředky v rukou úzké skupiny lidí, kteří však díky automatizaci už nemohou zaměstnat většinu hladových krků zcela logicky povedou k tomu, že se bude zvyšovat nezaměstnanost, a díky tomu také nebude mít kdo kupovat výrobky chrlené z automatizovaných provozů. Domnívám se, že mnozí si tento rozpor dobře uvědomují a kdesi v pozadí se skrývá nevyřčená konsekvence: co s nadbytečnými lidmi? Egon Bondy se celý život domníval, že pokud kapitalismus nebude zničen, bude ukončen globální genocidou nadbytečných lidí. Logiku to má.
28. 12. 2009 | 15:52

Jirka H. napsal(a):

Pája:
Stroje postupně nahrazují lidskou práci od 19. století. Stejně tak dlouho již mnozí varují, že nebude pro lidi dost práce. Nic takového se nepotvrdilo. Nevím proč by to mělo nastat právě nyní?
28. 12. 2009 | 15:59

Admirál napsal(a):

Bez jakýchkoli výhrad mohu podrpsat pasáže "Stát má jednu úžasnou roli v ekonomice a společnosti - a to je ochránit spotřebitele před újmou a poškozením." A odstavec "regulace versus intervence".

Jen stále nechápu, jak je možné podporovat nicnedělání. 1. je to demotivující, 2. na tu podporu musím někde najít zdroje.

Zrovna tak je to se službami. Na nákup služeb musí mít lidé peníze.

Možná, že jsem hloupej Honza, ale připadá mi to jako ten starej vtip o faraonovi a hovnu ptáka ibise.
28. 12. 2009 | 16:03

ms napsal(a):

Jirka H. Lidské jednání je právě v důsledcích eliminací lidí ve jménu jakéhosi nedoktnutelného trhu a nedotknutelného vlastnictví. Myslím si, že se neshodneme, ale pro mne prostě soukromé vlastnictví nikdy nebylo a nebude něčím více než člověk.
28. 12. 2009 | 16:13

Taoiseach napsal(a):

SuP
No víte - zatím jediný "pohyb", který je vidět, je odchod talentovaných vědců do světa. Bez zpátečního lístku. Tak ten bychom asi měli financovat, ne? - :) .
Ale vážně: "investice státu do perspektivních oborů" (ve smyslu přímých investic) jsou možné, ale jako nástroj podpory jsou spíš výjimečné. A "lití peněz" soukromým subjektům je v zásadě zvěrstvo.
Veřejná podpora vybraných sektorů se dá zařídit např. daňovými úlevami (stejnými pro všechny v sektoru) nebo spolufinancováním (s tím, že příspěvek z veřejných zdrojů se proplácí až zpětně po dokončení projektu). Takže takovou podporu nemůže nikdo čerpat dřív, než něco kloudného udělá. Ale bez záruky takové podpory bychom mohli čekat na "pohyb" jako rybář na sumce.
28. 12. 2009 | 16:16

Imhotep napsal(a):

vlk:

Pan Stejskal se vyjádřil jasně a mohu to jen potvrdit. Podrobnější odpověď je pod blogem pana Havelky. Pana Tarquse ziritovala věc, že jsme se v jednom tématu sp panem Stejskalem shodli a nějak to nemůže rozdýchat :)

Takže na rovinu - Stejskal není a nebu Imhotep.
28. 12. 2009 | 16:26

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Přece víte, že si v zásadě neprotiřečíme ......
28. 12. 2009 | 16:26

Jirka H. napsal(a):

ms:
Nevadí, že se neshodneme. Trh ani vlastnictví není nedoknutelné - pro Vás bohudík, pro mne spíše bohužel. Obě tyto věci, ale existují a zásadně ovlivňují život lidí. Život lidí, i málo majetných, se v zemích, kde si s vlastnickým právem vytřely zadnici se změnil v peklo. Stačí pohled do docela nedávných dějin. Stejně tak jistota vlastnictví ovlivňuje i důstojnost člověka. A zase nemám na mysli množství vlastněných věcí, ale svobodu nakládnání se svým majetkem, ale i jeho svobodu obecně.
28. 12. 2009 | 16:32

ms napsal(a):

Jirka H. trh či vlastnictví existují, ale stejně tak existuje od začátku lidské existence společnost či stát (dříve tlupa či klan), které ve jménu přežití druhu vždy různé věci omezovaly. Vytváření teorií o svobodě jednotlivce a nedotknutelnosti vlastnictví je cestou k záhubě, protože jde proti lidské přirozenosti, která je ať se nám to líbí nebo ne, stádní.
28. 12. 2009 | 16:40

Pája napsal(a):

pro Jirku H.: ano stroje nahrazují lidskou práci už od doby kdy začali vznikat. Tento dlouhodobý trend se však stále zrychluje, zvláště s nástupem výpočetní techniky. Teoreticky si lze představit situaci, že výrobní provozy budou zcela automatizované, taktéž zemědělství. Můžete mi potom vysvětlit co bude dělat několik miliard lidí? Pokud bude zachováno v takové situaci soukromé vlastnictví těchto výrobních prostředků, lidé se prostě stanou nadbytečnými. Vznikne paradoxní situce: výsledky vědecko-technického pokroku - což je lidský výtvor nebudou sloužit lidem a lidé se v tomto systému stanou zcela nadbytečnými. A skutečnost, že automatizace je schopna nahradit čím dál vyšší díl lidí v pracovním procesu vidím i ve svém oboru - dřevostavby. Dnes existují ve Finsku, Švédsku a USA fabriky které obsluhují třeba pět lidí. Do jednoho konce navezete dřevo, vložíte do stroje projekt a z druhého konce padají hotové díly. To samé automobilový průmysl - robotizace. Kdo si dané výrobky poté koupí když lidé si nebudou kde mít kde vydělat je mi záhadou.... Ve vašem argumentu také zapomínáte, že průmyslový svět začal zaplavovat zbytek světa výrobky a dobyl si trhy. Dnes je ale téměř celý svět průmyslový. A robotizace a automatizace probíhají všude. Pokud její výsledky prostě lidem bez práce nevěnujeme, stanou se milióny lidí nezaměstnatelnými a de fakto nadbytečnými. Co pak s tím??
28. 12. 2009 | 16:42

Jirka H. napsal(a):

ms:
Máte pravdu, že lidská přirozenost je stádní. A instituty jako vlastnické právo nebo stát nejsou přirozené v biologickém slova smyslu, jsou to instituty kulturní a civilizační. Stejně tak jako justice, kultura, umění apod. jsou plody civilizace. Osobně si myslím, že dělají lidi lepšími a neměnil bych je za nějaké přirozené, biologické divošství.
28. 12. 2009 | 16:48

ms napsal(a):

Jirka H. jakékoliv teorie by neměly naprosto popírat lidskou přirozenost. To není o divošství, ale o principu přežití, který se stále nezměnil. K přežití lidé potřebují další lidi a to již od narození a tyto vazby se spíše budou upevňovat. Takže absolutní individualismus a nedotknutelnost vlastnictví, či spíše ignorování společnosti (neexistuje, nelze definovat a jiné známé výroky), jsou cestou do pekel. Celý problém je jen v míře těch zásahů, plný kolektivismus je samozřejmě také utopií (i když historickým okem hledě, asi ne až tak velkou jako plný individualismus).
28. 12. 2009 | 16:53

Admirál napsal(a):

Pája - Vy zapomínáte, že ty stroje někdo musí vyprojektovat, vyrobit, udržovat.

Je to pouze práce posunutá do jiného oboru.

Pokud se stanou miliony lidí nezaměstnanými, tak ky věci, co je ty samoobslužné fabriky vyrábějí, nebude mít kdo kupovat.

Jsou to spojené nádoby. Nejsou peníze, tudíž poptávka, neprodáš.

To se nebude líbit ani těm nezaměstnaným, ale ani těm vlastníkům samoobslužné fabriky, kteří na tom chtěli vytřískat balík.
28. 12. 2009 | 16:54

osa napsal(a):

ODS a jejich přátelé pochopili už v začátku po roce 1989 to, že to co jste teď napsal, je pravda a proto si už v počátcích zajišťovali život s předstihem v komunismu- nic neděláním. Oni dobře vědí a věděli jak na nás blbečky-pracující, vytvářející výrobní hodnoty pro "národní" zisk, mají zvítězit, lhaním. Moc vám nevěřím, oni už dávno měli promyšlenou taktiku své vedoucí politiky a chtějí si vylepšit reputaci svých lží novým lhaním. Vědí, že zase jim nalítnou a budou je obhajovat tak zvaní odborníci-kamarádi-přátelé.
28. 12. 2009 | 16:58

ms napsal(a):

Admirál, výroba a údržba může se postupně automatizovat, konec konců už se to děje. Projektování zatím zůstává u lidí (ale kdo ví jak dlouho), jenže zase zde je jen velmi omezený počet lidí schopný takovéto práce, je obrovský počet lidí jejichž inteligence umožňuje pouze omezený druh práce o samostatném podnikání ani nemluvě.
28. 12. 2009 | 17:04

Pája napsal(a):

ano admirále, pro výrobky je zatím nutný projektant (sláva bohu furt mám práci), problém je v tom, že pár projektantů je schopno produkovat stále více produtků a stále větší díl společnosti není k této produkci nutný. Jak jsem napsal: trend je jasný, v závěrečné fázi si lze představit zcela samořídící průmyslovou výrobu, zcela automatické provozy i pro služby. Japonci dnes vyrábějí už sloužící roboty. Dmnívám se, že tyto rozpory jsou v kapitalismu neřešitelné.
28. 12. 2009 | 17:12

Vico napsal(a):

Admirál, pája : Škoda, že na vámi nastolené dilema už JirkaH nezareagoval. Poptávka po pracovních silách samozřejmě bude-zejména v projekčních kancelářích a vývojových centrech. Úroveň populace se však nezmění. Jaké pracovní příležitosti vzniknou pro tu většinu s IQ kolem 100? Masová produkce přitom potřebuje i masovou spotřebu. JirkoH odpověz, můžeš-li.
28. 12. 2009 | 17:18

Rumcajs napsal(a):

Když to tady čtu, tak čím dál víc mám pocit, že za to nemůžou politici ale lidská blbost. Politik jenom vyhovuje poptávce tak jak kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt.

Chceš se dívat na Annu Kareninu, nebo Rockyho ? Rockyho ?
Máš mít teda blbe Rockyho.

Věříš tomu, že stačí přesouvat peníze od bohatších k chudším a bude dobře ?
Máš to mít blbe.

Věříš, že stát může hospodařit dobře, přestože tisíce případů dokazuje jasný opak ?
Máš to mít blbe.

Ale pak nebeč, že nemáš co do huby a že kolem tvé zemičky natáhnou ostnáč, by jsi jim náhodou z toho ráje nezdrhl.
28. 12. 2009 | 17:20

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Znáš nějakého řemeslníka, který si nevystačí s IQ 100 ?

Máš pocit, že je dost řemeslníků ?

Znáš zahradníka který si nevystačí s IQ 100 ?

Máš pocit, že je to tady všude jako v parku ?

...... atd.
28. 12. 2009 | 17:25

Pája napsal(a):

Rumcajs:
ono vám to zahradničení taky musí někdo zaplatit aby to bylo k uživení a to není. Řemeslníků není málo, dám vám klidně spoustu kontaktů, furt hladaj práci.
28. 12. 2009 | 17:34

Vico napsal(a):

Rumcajs : Ty právě argumentuješ pracovními uplatněními v té třetí skupině - služby. U nás rozhodně by to byla cesta. Profesor však píše, že v Americe už v té terciální sféře narazili na strop. To samé dříve nebo později čeká i nás.
28. 12. 2009 | 17:35

StandaT napsal(a):

Před dvěma stovka let si lidi nedokázali představit, že by potraviny nezajišťovala třetina obyvatelstva, ale jen nějakých 7% a ještě k tomu se řešila nezvládnutelná míra nadvýroby místo lokálních nedostatků. V době ocelových ingotů si nikdo nedokázal představit, že modré límečky budou menšinou a nikoliv největší masou v zemi. Než přišla IBM se vým konceptem PC, nikdo si nedokázal představit strukturu informační společnosti. Co těmito příklady chci říci: že společnost se přeměňuje. A taky, že se bude přeměňovat i do budoucna. Pokud socální inženýři neodkloní přirozený vývoj společnosti do bahna nějaké utopie TohoSprávnéhoDobra, vyrovná se společnost i se stárnutím, i s úbytkem výroby skrze automatizaci, i saturaci sektoru služeb. Promění se obdobně, jako se proměňovala doposud. Že si to neumíme představit neznamená, že to nezvládneme. Naši předci by si současný svět práce (pracovních možností) taky nedokázali představit. Jsme nesmírně dynamičtí a přizpůsobiví.

Slepá ulička se nejmenuje změna, ale růst.
28. 12. 2009 | 17:42

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Profesor jo, ale Rumcajs říká něco jiného.

Byl snad problém Ameriky v nedostaečné poptávce po službách, nebo spíše v žití na dluh ?

Máš pocit, že v sociálních či medicinských službách můžeš narazit na strop ?

Třeba jednoho dne budeš moci dělat pumpaře na Marsu.
28. 12. 2009 | 17:48

Pája napsal(a):

to standaT:
a právě proto se o tom tady bavíme, abychom to zvládli a ukočírovali. Společnost se vyvýjí jak jste napsal a ani kapitalismus tu nebude navždy, zvlášť pokud se ukáže že není schopen lidi zajistit. Dějiny se ale sestávají z chyb a ze způsobů jak se s nimi vyrovnat. Věřme, že neuděláme nějakou chybu jež by dějiny ukončila.
28. 12. 2009 | 17:49

Rumcajs napsal(a):

StandaT:

Souhlas.
28. 12. 2009 | 17:50

Rumcajs napsal(a):

Pája:

Pokud bude vše autamatizováno a potřeby stačí uspokojit pár lidí, pak nechápu, proč by to nebylo k žití.
28. 12. 2009 | 17:52

Pája napsal(a):

Tak si znovu přečtěte co jsem napsal Rumcajsi. V kombinaci se soukromým vlastnictvím vprostředků se stanou nadbytečnými a nikdo je zdarma živit nebude.
28. 12. 2009 | 18:01

Hloupý Honza napsal(a):

Byť nemám s názory p. Zeleného jakýkoliv problém a zcela určitě bych ho viděl v televizi mnohem raději a častěji než ty naše samorostlé všehoschopné neschopné strejcy se silnými žaludky, myslím, že ve svých tezích (týkajících se Česka) často opomíjí jeden základní fakt, tj. že právě tito bývali komunističtí strejcové, dnes sic již v nových dresech, ale stále se stejnými mozky, u nás "budovali a pořád budují" tržní mechanismus a demokracii po česku. Tím chci říct, že to co funguje v každé jiné vyspělé ekonomice nemusí fungovat v nějaké postkomunistické kotlině. Svět není sterilní laboratoří, kde k dosažní požadovaného úspěchu stačí převzít a použít jinde osvědčené a zaručené metody. Stejného, či obdobného fungování systému proto nelze dosáhnout pouhým nastavením jeho parametrů podle jiné fungující vzorové předlohy, ale je nutno respektovat rovněž specifika jeho jednotlivých částí a prvků, které jej tvoří a které jeho celkové fungování ovlivňují. Špatný tým vám nevyhraje zápas i kdybyste stokrát změnili pravidla a zvětšili branku o polovinu.

Základ proto vidím především ve změně školského systému - v podpoře invence, samostatného myšlení, specializace a odbornosti, vedení k samostatnosti, sebejistotě, atd. - dokud nebude náš stát schopen produkovat jinou elitu myšlení budou nastupující generace opětovně semílány koly stávajícího systému, který je takto zcela postupně pohltí. Nebude-li stát schopen této změny, měl by maximálně podporovat výchovu těchto svých nových elit ve vyspělých demokraciích a ekonomikách. A protože kapři si sami rybník nevypustí (zvláště v Česku s dlouhou rybníkářskou tradicí) , bude proto spočívat tento nelehký úkol výhradně na nás, rodičích. Zároveň se tímto budeme učit tomu, nespoléhat na někoho jiného, tj. i na tzv. stát, a brát běh věcí do svých rukou. Postupně se sami naučíme sebejistotě, základní znalosti svých práv (když o povinnostech jsme informováni neustále), přestaneme rozlišovat mezi modrým, oranžovým, či jiným názorem, ale budeme uznávat pouze to co je správné, začneme pomalu a přirozeně překračovat různé z minula zažité "tradice" jako tolerování a nevšímavost k nezákonnosti a prospěchářství, lží a nesplnitelných slibů, to vše za pomocí našich dětí, které si již, a to i díky "myšlenkové globalizaci" nenechají od svých lokálních a vůči intelektu imunních politických dinosaurů kálet na hlavu a budou stále častěji vyžadovat to co je a bude ve vyspělých společenstvích běžné, tj. především transparentnost nakládání s veřejnými prostředky, vymahatelnost práva a práva na spravedlnost, jednoznačnou politickou odpovědnost, průhledný a jednoduchý volební systém založený na osobnostech, atd..atd..

Poté můžeme začít aplikovat všechny ty metody a postupy, které přirozeně a optimálně fungují jinde.

Ač jsme v mnoha věcech papežštější než papež (hlavně v tom za co se dobře schovává korupce, klientelismus aj., např. ochrana osobnosti, obchodní tajemství apod.) neměli jsme v 90.letech přejímat normy a pravidla západní civilizace té doby a té samé úrovně, ale o dvě, či tři příčky výše, především co se přísnosti postihu, vymahatelnosti práva, trestnosti apod. týče, neboť z nabyté svobody a demokracie jsme pro prospěch celé naší společnosti vytěžili více spíše toho negativního. Tak jako ve Starém zákoně platilo oko za oko, neboť doba, ale především lidé nebyli připraveni na něco jiného, na "více demokracie", tak Nový zákon se stal pravidlem již pro jinou elitu národa, neboť lidé vyspěli a byli schopni poznání "že nemůžou druhým činit to, co by sami sobě nečinili".

Až sami změníme své postoje, zažité zvyklosti, návyky, až zvítězíme na svými "podmíněnými reflexy" z minulosti, budeme teprve schopni začít měnit systém, přijímat a aplikovat metody na jeho léčení. Pro nás staré psy to bude těžké, popřít podstatu sebe sama, neboť starého psa novým kouskům nenaučíš, ale pro naše děti a vnuky to bude nejen jednodušší, ale bude to také jediným možným východiskem z tohoto srabu, do něhož jsme se za 20 let dostali.
28. 12. 2009 | 18:10

Rumcajs napsal(a):

Pája:

Vy trpíte utkvělou představou, že vyrábět či nabízet může jenom někdo a že všude je lidská poptávka již uspokojena.

To jsou dle mého dva zásadní blbé argumenty, o které se opíráte.
28. 12. 2009 | 18:10

Vico napsal(a):

Rumcajs : V medicínských službách, to máš pravdu, na strop nikdy dosáhnout nemůžeš. Na strop, jak ty služby ufinancovat, však ano. Ona ta čtvrtá skupina - nedělat nic - ve skutečnosti něco dělat bude. Obrazně přehazovat písek z jedné hromady na druhou a zase zpět. Za to dostanou prachy, aby si mohli u Rumcajze zadat nějakou zakázku. Sakra, neměl tak nějak podobně vypadat ten komunismus :)
28. 12. 2009 | 18:15

Pája napsal(a):

Já trpím Rumcajsi utkvělou představou (myšlenkou), že díky vědecko-technickému pokroku nebude pro lidi dost práce. Robotizace a automatizace zcela jednoznačně jdou tímto směrem. Tím se stane stále se zvětšující díl lidí nadbytečnými. V kapitalismu je ale nikdo pro nic zanic živit nebude. Jaké to může mít konsekvence? Co asi bude těch pár majitelů planety s nezaměstnatelnými lidmi dělat?
28. 12. 2009 | 18:23

stále rebel napsal(a):

Pro Imhotep.
Cituji:
„Proč pravé i levé vlády všech tzv. vyspělých států soutěží o co největší schodek a státní dluhy? ....“

Jen namátkou:
Rok 1997 – 2008 % k HDP.
EU27 68,3 – 61,5
Dánsko 65 – 33
Finsko 54 – 34
Švédsko 71 – 38

Velké státy, USA, Fr, Něm. Japonsko 1970 - 2008
http://en.wikipedia.org/wik...
Utrhlo se především Japonsko, kde vládla pravice více něž 50 let.
USA nasekali dluhy Republikání Reagan a Bushové.
28. 12. 2009 | 18:33

antiekonom napsal(a):

Slovutný Zelený, dovolím si dvě připomínky, k obsahu článku. Měl bych více, ale to bych musel napst podobný článek.
Vážený vzdělance, informace jsou to, co k nějakému problému slyšíme v televizi, rádiu, čteme v novinách. Znalosti je to, co se naučíme ve škole a umíme zpracovávat. Já teda nevím, ale ve škole jesem získal znalosti a snimi žiji celý život. Informace získávám od blábolistů vašeho rozměru.
Kdyby nás ve škole učili podnikat a všichni podnikali, kdo by pracoval a platil daně. To by jste měl vysvětlit.
28. 12. 2009 | 19:03

Imhotep napsal(a):

stále rebel:

Děkuji za upřesnění. Když jsem psal o těch tzv. vyspělých státech, tak jsem měl především na mysli USA, Japonsko, Německo, VB, Francii, které buď ty schodky mají, případně je chystají.
Vy jste správně poukázal na Dánsko, Švédsko a Finsko. O těch se moc nepíše, ale dějí se tam mnohé zajímavé věci. Např. finské školství je hodně dobré. Jak zde píšete, tak se zdá, že si vedou dobře i ekonomicky.
28. 12. 2009 | 19:04

Jirka H. napsal(a):

ms:
Budete se divit, ale zase celkem nemám problém s tím co jste napsal. Jen trošku podsouváte a domýšlíte něco, co jsem nejenom nenapsal, ale si ani nemyslím. Takže, člověk je ze samé podstaty společenský tvor, o tom není pochyb. S tím nijak nekolidují ani jeho individuální zájmy, ba právě naopak. Soulad ve společnosti vzniká nejlépe tehdy, kdy sledování osobních zájmů zároveň přispívá i k zájmům společenských. Znáte to otřepané: pekář nepeče housky protože sleduje společenské dobro, ale dobro své a své rodiny. To ovšem neznamená, že jeho práce nepřispívá k obecnému blahu. Naopak se bojím lidí, kteří mají obecného blaha plnou hubu.
Takže jen tvrdím, že k dobrovolnému zapojení člověka do společnosti je nutné ctít a chránit i jeho individuální práva a mezi ně patří i vlastnické právo. Bez jeho ochrany by totiž ztratil jistotu, že bude sklízet plody své práce. Pokud by tuto jistotu ztratil, vedl by ho to k pasivitě, příživnictví a nakonec by došlo k rozkladu společnosti.
28. 12. 2009 | 19:04

stále rebel napsal(a):

Pro Imhotep.
Severské země si v posledních letech vedly velmi dobře, VB, Fr. Něm. mírně zvýšily, Itálie kazí průměr má více než 100 % dluhu k HDP Krize zvýší zadlužení téměř všech.
Nejsem hysterický kolem veřejného dluhu, pokud se pohybuje kolem rozumných hodnot. Asi máte taky penzijní připojištění a veřejné dluhy jsou místem pro toto spoření. Úroky, které platíte jako daňový poplatník, vám jdou na spoření. Je to z jedné kapsy do druhé, jen na tom nesmí vydělávat různí prostředníci. U nás si zatím lidé v penzijním spoření moc nenašetřili a penzijní fondy mají ve vládních dluhopisech přibližně 140 miliard. Mělo by to ale růst.
28. 12. 2009 | 19:35

vlk napsal(a):

SuPe
třeba někdy pochopíš , že být svobodn volič a měřit všem stejnýmmetrem je jediné východisko z toho marastu, co tumáme. Pokud ty a tobě podobní dokážete omlouvat drzé rozkrádání veřejných prostředků těmi vašimi, tak nám tady ten hnůj zůstane. Hlavně buď pevný ve víře a mc nepřemýšlej. a kdyby náhodou jsi s e té slabosti dopustil, tak si ani na okamžik nepřipomeň jistě náhodnou shodu okolností, že ODS s e dvakrát dostala v téhle zemi k moci a vždycky to skončilo jednak velkou ostudou a jednak hospodářským debaklem. V roce 97 i v roce 09.

Standa T
nevidím sebemneší důvodvás a podobné týpky hýčkat.nejsem masochista. rád obcuji s lidmi od kterých s eněco dozvím a naučím. Což rozhodně není váš případ.

Stejskal
zeptal jsem s ejen proto, že mne ta informace docela překvapila. A pod Havelkou s e snadno přesvědčíte, že jsme jí nevěřil. Ale nevidím sebemenší důvod. proč se nezeptat. když něco nevím a zajímá mne to, jsme zvyklý s eptát. Pokud toto řadíte mezi to procento těch, co zde chtějí skandalizovat, je to vaše volba. nic s ní nenadělám.

Imhotepe
díky za reakci. A pokud budeš mít vlastní blog, jak jsme vyrozuměl, osobně budu jenom rád. Máš co sdělit. Těším se.

Rumcajs

abych trošku pomohl pájovi

no a no bagrů lzeiv dnešním světě postiženém krizí prodat neskutečné množství. Je spousta zemí , třeba v Africe, kd e bys mohl prodávat, až s e hory budou zelenat. a pak bys mohl být velkým továrníkem. Má to ovšem háček - nemaj čím platit. al eprodávat můžeš. proč to neuděláš? chci ti s dělit toliko to, že poptávka jejedna věc a koupěschopná poptávka věc druhá. ale nemusíš na mně dát.
28. 12. 2009 | 19:48

StandaT napsal(a):

Pája: diskutovat můžeme, proč ne. Ale já osobně si myslím, že tyto diskuse nejsou ničím jiným, než naplněním druhé části hesla "Chléb a hry". Občas se hra vylepší předhozením iluminátů, Bilderberku nebo ad hoc vytvořenou konspirační teorií k aktuálnímu průseru. Plebs se vykecá a nezlobí - o nic víc nejde.

Do té doby, než na křižovatku nedostatku pracovních míst vstoupíme, uplyne mnoho času a my budeme muset projít mnoha jinými křižovatkami. Podstaně důležitější je ta, která nás čeká hned na jaře. Tam se buď vydáme dál po cestě budování liberální společnosti a doposud jen formálně existující instituce (demokratické i státní/správní) konečně naplníme i obsahem resp. nositeli obsahu, nebo budeme pokračovat v demokratické potěmkiádě a volným pádem dokončíme oblouk a vrátíme se tam, odkud jsme před dvaceti lety vyšli - v řízené demokracii, která se od té předchozí bude lišit jen tím, že se nebude nezývat lidová. A pak nás problém vyčerpání pracovních příležitostí mine.
28. 12. 2009 | 20:04

Imhotep napsal(a):

stále rebel:
Zdá se, že úspěch severských zemí je možná provázán s dobrým školstvím.
Osobně ukládám volné finance spíše do půdy. Několik hektarů půdy je věc, kterou zvládnu v případě krize obdělat a přežít :)
S tím připojištěním to chápu, uvažoval jsem o tom, ale tento stát moji důvěru skutečně nemá.
28. 12. 2009 | 20:05

stejskal napsal(a):

Mně jste se na nic nezeptal, pane vlku ;-)

Jen jste se podivil nad tím, že na podobné nesmysly nereaguji (přestože je prokazatelně čtu ;-)

Libor Stejskal

P.S. Tuhle jsem někde četl, že jste Edward Prescott a píšete zde v žoldu japonské tajné služby. Překvapilo mne, že jste na to nereagoval ;-)
28. 12. 2009 | 20:07

jarpor napsal(a):

SuP

Jak si tak čtu, tak Vy omlouváte drzé rozkrádání Vašimi... :-))

A co jen Vy, všichni my, kteří si občas dovolujeme polemizovat s "nejchytřejším"... jsme takoví !

Vlkovi "svatoušci" nerozkrádají ! Proto asi je "svobodný"...

No ještě že zde máme "objektivního, nejvyššího arbitra", který svým "brilantním" rozumem dokáže v našich hlavách najít i to, o čem nemáme ani potuchy... !

Dvakrát vládli... dvakrát debakl. Hospodářský... Jirka... jen Jirka je na krize všeho druhu. A možná ještě Vlk sám... na klávesnici. :-))

Hezký večer
P.S. SuPe, fakt mě na Vás mrzí že omlouváte rozkrádání Vašich. To se nedělá. :-))
28. 12. 2009 | 20:27

stále rebel napsal(a):

Pro Imhotep.
Lidé jsou rozhodující. Jejich vzdělání, důvěra v systém, morálka a motivace.
Úspěch země je závislý na institucionální kvalitě dané země (kvalitní veřejná správa, podmínky pro podnikání), vzdělaných, dobře motivovaných lidech a jejich procentuálnímu množství, které se podaří zapojit. Severské země mají soudržnější společnost, vzdělanější populaci, nízkou korupci a dokáží zapojit do práce přibližně o 20 % populace více než my.
28. 12. 2009 | 21:23

Imhotep napsal(a):

stále rebel:

Ve stručnosti podaná základní definice úspěšného státu. Souhlasím.
Bohužel zůstává otázka, jak se k ní v našem prostoru dostat. Přes politiku? Přes budování malých soudržných občanských enkláv? ....
28. 12. 2009 | 21:52

stále rebel napsal(a):

Pro Imhotep.
Neumím poradit co konkrétně dělat, umím poradit jen obecný postup.
Jsou zde takoví, kteří zaslouží následování, ptejme se jich.

Bez důvěryhodných lidí na vedoucích postech to určitě nepůjdu. Morálka je minimálně stejně potřebná jako odbornost. Slušný a prosperující stát tu nevznikne bez přičinění každého z nás. Demokracie je příležitost a výzva, záleží jen na nás jak s ní naložíme.

Trh není něco proti nám, trh má sloužit především nám. Ptejme se, zda nám lépe slouží dobře regulovaný nebo živelný trh. Ten, který je ve vyspělých zemích nebo ten, který nám vnucují tržní fundamentalisté.

Poslední, hledejme vzor v těch zemích, kde bychom rádi žili.
28. 12. 2009 | 22:35

SuP napsal(a):

Pája, Admirál -
Nevím, jestli jste zaznamenali, že vyšší stupeň automatizace je velmi drahý a člověka (obsluhu) nahradí rentabilně pouze v některých případech. Zejména pokud se manipuluje příliš těžkými břemeny, pokud se "ručně" nedá dosáhnout požadované kvality nebo přesnosti a pokud jde o nahrazení pracovníkůve druhé a třetí směně.
Nicméně hlavní "příčinou" nahražování lidí zvyšováním automatizace je NECHUŤ lidí pracovat, čili jejich nedostatek. A kupodivu samozřejmě se to (ta lenost) týká především těch, co toho tak jako tak moc neumí.
28. 12. 2009 | 23:42

SuP napsal(a):

Jarpor -
Taky se nestačím divit, co jsem to za sajrajta a nebýt tu vlka, snad bych se to ani nikdy nedozvěděl. Já sice halabala píšu, když chci provokovat debatu. Ale vlk halabala čte a přitom chce plnohodnotně debatovat.
A teď napříklat klidně půjdu spát, protže zítra jdu s vnoučaty na výstavu MERKUR a musím být fit, abych zvládl jejich dotazy.
28. 12. 2009 | 23:49

Admirál napsal(a):

SuP - Tak trochu pletete dohromady robotizaci, automatizaci (výrobek kompletně zhotovuje stroj včetně manipulačních a kontrolních operací) a mechanizací(stroje přípravky nastupují tam, kde je člověk od přírody nedostatečně vybaven. Rozhodování, zda má tu pracovní operaci nebo skupinu operací dělat člověk či automat, robotizované pracoviště, jsem se v minulosti jako pracovní velké firmy účastnil.

Na prvnímm místě je ekonomika. Robotizace je drahá záležitost. Zaplatí se pouze při velké sérii, nebo při unikátní výrobě, kde je možné náklady promítnout výrazněji do ceny.

Robotizace i mechanizace zmenšují objem lidské práce a přesouvají práci od méně kvalifikované k výsoce kvalifikované.
29. 12. 2009 | 07:51

juvel napsal(a):

stále rebel:
píšete: "morálka je stejně potřebná jako odbornost"

omyl, není tomu tak, morálka je daleko důležitější, vlastně vůbec to nejdůležitější. Jen tak může "trh sloužit" a tah za ziskem udržet, aby se neutrhl ze řetězu. A to je právě to na čem si dosud vylámali zuby všechny společnosti.
29. 12. 2009 | 08:53

juvel napsal(a):

oprava: (společnosti si)...vylámaly.
29. 12. 2009 | 09:33

Rumcajs napsal(a):

Vlk,Pája:

Vlk reagoval blbě ale jako učební pomůcka nám poslouží výborně.

Ano ! Komu se budou prodávat bagry (My je nevyrábíme, jenom komponenty k nim), když tu bude armáda nezaměstnaných, co nemá co nabídnout ?

Po výrobě musí přijít směna. Jak nepřijde, výroba se musí zastavit. Třeba i ta plně automatická. Je naprosto nesmyslná představa Páji, že si tu budou automaty něco vyrábět a bude se to házet někde na hromadu.

Baťa vyráběl a bohatl jen díky tomu, že vyráběl pro čím dál větší okruh lidí a ti měli zpětně co nabídnout. A ti lidé dávali čím dál míň, akorát že jich bylo čím dál víc.

Díky tomu se produkce rozšiřovala a umožňovala provést směnu i s čím dál chudšími lidmi.

Tímto jednoduchým mechanizmem nakonec bohatne celá společnost a není ji nutné nijak řídit a regulovat.
Strašáky levicových ideologů o tom, jak může bohatnout jen malá skupinka lidí je naprosto nesmyslná.
Ano. jedni budou bohatnout rychlaji, jiní pomaleji ale bohatnout musí všichni. A ti co bohatnou pomaleji si pak musí rozmyslet, jestli to psychicky unesou a nebo radši zvolí nějaký model rovnostářské společnosti, kde nakonec chudnou všichni a to poměrně dost rychle.

P.S.
Nikde není napsáno, že vyrábět bagry či komponenty k nim musí Rumcajs. Klidně to může dělat Pája a Vlk bude péct chleba a můžou směňovat spolu a Rumcajse nechat klečet klidně v koutě.

Taky se podívejte pár století dozadu a koho by tenkrát napadlo, že bude potřeba tolik IT techniků,státních úředníků či důchodců ? Ale o tom už tu psal Jirka H či StandaT.


.
29. 12. 2009 | 09:37

Pája napsal(a):

Pane Rumcajsi váš model by jistě fungoval pokud by ti co nakupují měli těm co automatizovanou výrobou jsou schopni vyrábět čím dál větší množství zboží byli schopni něco nabídnout. Srovnáváte období expanze zboží na volné trhy s dnešní dobou. Tenkrát ale ceosvětově tak 80% populace se živilo samozásobitelsky zemědělstvím. A když si něco nastřádali koupili si možná Baťovi boty. Dnes máme na planetě mohutné megapole plných lidí, kteří jsou zpravidla bezzemky a jejich pracovní sílu stále více přebírají stroje. Jediné co ale mohou pro svou obživu dělat je nabízet své ruce k práci, ty ale majitelé průmyslu potřebují stále méně, a ten kdo by je přece zaměstnal přes možnosti použití automatizace bude zničen konkurencí. Je otázka kdy si majitelé planety spočítají, že ve stávajícím systému je tato masa nepotřebných pouze ohrožuje, ubírá jim čerstvý vzduch, vodu a ujídá ze společného krajíce energií...
29. 12. 2009 | 10:17

Vico napsal(a):

Rumcajs : Selskou logiku ti rozhodně nelze upřít. Je pravda, že tu byl Baťa/obujeme celý dosud bosý svět/nebo Ford, který začal s masovou výrobou levných automobilů, který přestal být jen hračkou pro elitu, ale začala si ho pořizovat střední třída.
Otázkou zůstává jestli to takhle může jít donekonečna.

Ty jsi však vpodstatě v závěru problém vyřešil a Zelenej by ti měl dát deset procent z autorského výtěžku. Máme tu kvanta úředníků, invalidních a předčasných důchodců, animačních pracovníků volného času, předvídačů čehokoliv, poradců pro cokoliv...To všechno je ta profesorova čtvrtá skupina a ty jsi jim vynalezl nějakou činnost, aby se nenudili, dostali zaplacíno a případně si koupili i tvůj příslovečný bagr.
29. 12. 2009 | 10:24

LEVAK napsal(a):

Vážený pane profesore přečtete si prosím tento kompilát autentických Havlových výroků z jeho projevů v období listopad 89 - červen 90 a po porovnání a zvážení skutečností sdělte prosím jestli Havel předestřel národu pravdivou budoucnost a nebo lhal?:
"Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, ze chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím..."

"Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí byt výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naší povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívážkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.
Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizi nebo podobné. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.
Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naší ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO."
29. 12. 2009 | 10:46

dalimil napsal(a):

Dobrý den pánové a vezmu to ihned od podlahy ! Vím určitě že se všichni dobře bavíte těmito diskuzemi ale to stejně ničemu nepomůže ale bavte se dále ! Tady pomůže jen z redukovat počet lidí na planetě , a jste určitě tak všichni chytří že to víte také ! Tak proč to vše obalovat ! Války jsou bohužel pro lidstvo důležité ! Vím nikdo z nás si je nepřeje ale je to tak ! Vzpomente třeba německo jak bylo rozbité a o kolik lidí přišlo , potom pak následovala konjuktura a ejhle hospodářský zázrak v SRN byl na světě ! A tak to pánové funguje od nepaměti , takže co mi tady vlastně chceme řešit ! Je to tak pane Vlku ??? Dalimil.
29. 12. 2009 | 10:56

Rumcajs napsal(a):

Pája:

Kolika lidí si myslíte, že se to bude(Ten nezájem trhu) týkat vrámci naší republiky ?
29. 12. 2009 | 10:59

Rumcajs napsal(a):

Vico:

Když k tomu připočteme naše předky ve formě jednobuněčných organismů, tak to takhle funguje už dlouho.

Další cesta lidstva může vést do Vesmíru.

P.S. Miluju Běhounkovi kosmické budovatelské romány.
29. 12. 2009 | 11:02

Rumcajs napsal(a):

Dalimil:

Pokud by se demokracie a karierní řád zavedl všude, nic takového se nemusí řešit. Západní demokracie musí spíš řešit opačný problém.

Kupodivu problém s narustajícím počtem lidí mají především chudé země.A dokud je budeme krmit, tak tak bude.
29. 12. 2009 | 11:06

dalimil napsal(a):

Pane Rumi vy jste snad čert nebo co a já musím jen konstatovat že máte opět pravdu ! Pozdrav Mance i Cipískovi !!! Dal.
29. 12. 2009 | 11:47

Pája napsal(a):

Rumcajs: diskutoval jsem o dlouhodobém trendu, futurolog - statistik nejsem, ale uvážíme-li, že v nejvyspělejších zemích (USA, Francie) je v tercierní sféře kolem 70% populace, a jejich práce bude postupně taktéž nahrazována může se to týkat dle mého názoru tak do 200 let až 60% populace.
Dnes se bohužel můžete dočíst, že i vysoce kvalifikovaní absolventi VŠ nemohou najít práci. To bude stále akcelerovat.
To Dalimil:
To co nabízíte je nacismus. V tom se neshodneme. Kdysi jsem četl, že při racionálním řízení spotřeby a produkce futurologové odhadují, že tato planeta je schopna uživit 10 miliard lidí. Pak by mohla následovat cesta do vesmíru. To co tu zatím funguje racionální není.
29. 12. 2009 | 11:51

Šťoural napsal(a):

Pane Zelený,děkuji Vám za tento článek, resp. ohodnocení našeho Mindžapúru. Pokud by to šlo, ihned se pod něj svým souhlasem podepíši. "Mluvíte mi z duše". Vystudoval jsem stejnou Alma Mater jak Vy. Z teorie a skutečnosti je mi v našem rybníčku, slušně řečeno na blití. Bohužel, máme zde takové grázly jako jsou mafiáni Sobotka s Paroubkem, Škromachem a spol. v ČSSD. Těm úspěšně sekundují parchanti z ODS. Schwarzenberg to chce zachránit, ale přehlédl, že spadl do jámy lvové jak Dalimil. Nemám iluze o čistotě západních politiků, ale ti naši všechny jejich podlosti nesčetněkrát překonávají. Do politiky vstoupili s nahou prdelí a za dobu svého působení se snaží nakrást kde co mohou, aby byli za vodou než je někdo později odstřelí. Proto k volbám nechodím. Nemám důvod a potřebu pomáhat svým hlasem do křesel gaunerům. All Capone byl ve srovnání s nimi svatý člověk.
29. 12. 2009 | 12:22

Jirka H. napsal(a):

Pája:
Takže do 400 let to bude až 120 % populace? Ale dosti srandiček. Budoucnost se prostě předpovídat nedá a prosté protahování současných trendů do budoucnosti vede jen ke komickým závěrů. Podle minulých prognóz jsme měli létat na dovolenou na Měsíc, každý by měl své letadlo nebo vrtulník a byli bychom asi 20 let bez ropy, takže by se létalo na jadernou nebo solární energii...
29. 12. 2009 | 12:31

Pája napsal(a):

Jirka H.: vzhedem k té akcerelaci tohoto procesu to bude jistě aspoň 230%:-)
ano dosti srandiček: jistě představy o budoucnosti může mít autor sci-fi jiné než futurolog, nicméně jistá míra odhadnutí trendů a nich plynocí možnosti tu s jistou pravděpodobností je. Pokud by se vůbec budoucnost nedala odhadnout, tak by jste v tu ránu odepsal veškerou techniku a vědu. Ta stojí na předpokladech jak se bude určitý systém chovat (empiricky vysledovaných). A o tom tu hovořím.
29. 12. 2009 | 13:06

Jirka H. napsal(a):

Pája:
Techniku a vědu odepisovat nechci, ale Vy mluvíte o společnosti, a ta se skládá z lidí, které lze těžko exaktně definovat - na rozdíl od nějakého stroje, který sestává ze součástek s jasně definovanými parametry - i když i tak má v sobě jistou míru neurčitosti. A míra pravděpodobnosti je spíše matematická libůstka. Stačí si vzpomenout na stoletou vodu, která přijde dvakrát za století apod. S empirií taky nevystačíte, neboť zkušenosti sbíráte v rámci známého systému, pokud dojde k jeho radikální kvalitativní změně, tak jste zase nahranej. Viz současná metelice na finančních trzích, na kterou nelze naroubovat zkušenosti staré i jen několik málo let... Nechci vystupovat jako nějaký kazisvět, který láme hůl nad jakýmikoliv výzkumy trendů apod, ale jejich výsledky je asi třeba brát s velkou rezervou.
29. 12. 2009 | 13:22

Pája napsal(a):

ve vašem pojetí je už i tedy medicina tak trochu pavěda, protože se týká člověka kterého lze těžko exaktně definovat. To samé bychom mohli říct o psychologii, sociologii a ekonomii atd. Ve vašem agnostickém pojetí nejlepší co lidé můžou udělat, je žít v přítomnosti a hlavně vůbec nepřemýšlet nad budoucností vlastní společnosti (i když přesně tohle všichni blogeři, politici a učenci dělají). Tak tedy modli se a pracuj a jestli to půjde celé do kytek své námitky adresuj na nebesa.
29. 12. 2009 | 13:42

Jirka H. napsal(a):

Pája:
Jestli jste z toho nabyl takový dojem, tak to je mi líto. Nejsem agnostik, ale skeptik. To snad není žádný zločin... No a i skeptici přemýšlí nad budoucnosti, rozdíl je jen v tom, že více berou v potaz nedokonalost lidského poznání...
29. 12. 2009 | 13:58

Taoiseach napsal(a):

LEVAK
Nejsem žádným nekritickým obdivovatelem Václava Havla, ale musí říct, že to, co tady prezentujete jako "kompilát autentických Havlových výroků z jeho projevů v období listopad 89 - červen 90" je výplodem nějakého zoufalého primitiva. Buď doložte autentické znění pramenů, ze kterých jste kompiloval, nebo prostě přiznejte, že jste tenhle slint dostal v poště, a aniž byste si ho pořádně přečetl, otravujete s ním tady.
Nemíním tady unavovat podrobnou lexikofrekvenční analýzou ani posuzováním stylu; za všechno stačí konstatovat, že VH nikdy neměl nic společného s žádnou vládou, takže za ni ani nemohl mluvit slovy "tato vláda".
Aby bylo jasné - respektuji názory levé i pravé, ale to, co jste sem nakopíroval, není ani názor ani argument.
29. 12. 2009 | 14:48

SuP napsal(a):

Jirka H. -
Ono to vypadá, že Pája má zatím načteno daleko víc ze scifi-románů než ze života. Stpopvě ještě Dějiny movověku, vydání z roku 1961. Krásný věk! Jen se člověk nesmí moc bránit z něho vyrůst.
29. 12. 2009 | 14:52

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Kdepak! To je oblíbené téma "blbě přeškoleného praváka".
Servíruje ho tu opakovaně, často a rád, kdykoliv se tomu téma blogu jen okrajově přiblíží. Není-liž pravda LEVÁKu?
Neuvědomuje si přitom, že tato prezentace neguje jeho tvrzení, že jeho nick neznamená, že by byl levicového smýšlení.
29. 12. 2009 | 14:56

Jirka H. napsal(a):

SuP:
No jo, a když se k tomu přidají takové "brzdy" pokroku, vědění a prognóz, jako jsem já, tak to už je úplná hrůza...
29. 12. 2009 | 14:58

SuP napsal(a):

Jirka H. -
Já bych to tak tragicky neviděl. Když byl někdo v mládí ochoten nechat si zasrat buffer scifi, mohl by být otevřen k získávání nových informací. Ovšem pokud není ROM (read only memory)- nic nového už nepojme......
29. 12. 2009 | 15:21

SuP napsal(a):

Jirka H. -
Vašemu působení stran Páji jsme v mládí říkali "vrať se na zem!"
29. 12. 2009 | 15:23

dalimil napsal(a):

Milý Pájo ! To co píši není o nacizmu ! Také ho nenávidím ale bohužel skutečnost je taková a to každý ví že jen u nás v republ.pribylo za poslední leta tolik všeljakých ,nežádoucích cizinců + ještě navýšení romské populace že se zde všichni stejně neuživíme ! A danových poplatníků je čím dál méně ! PÁJO píši pouze o realitě ! Jak asi myslíte že to vše celosvětově může skončit ? Můžete nad tímhle problémem přemýšlet jak chcete ale stejně se jadnou bude muset řešit a pokud se to vše vyřeší pokojnou cestou tak jsem ten poslední pane PÁJO který by byl proti !!! Tak se všichni mějte Dalimil.
29. 12. 2009 | 15:23

Rumcajs napsal(a):

Pája:

60% populace ?

A to se mezi nimi nenajde žádný pekař ?
A to se tam nenajde žádný zedník, který by mu postavil pec ?
Žádný stavební inženýr, který by mu to vyprojektoval ?
Žádný zemědělec, který by mu dodal suroviny ?

.......

To chcete říci, že 60% populace bude sedět na prdeli a nebudou se pokoušet směňovat mezi sebou , když je 40% populace nevzalo mezi sebe ?

Tomu snad sám nevěříte. Ani nevím, kdy jsem slyšel větší hloupost.
29. 12. 2009 | 16:13

StandaT napsal(a):

ale notak, chlapi... pájovy otázky jsou legitimní

Když už tady padlo sci-fi, vzpoměl jsem si na jednu povídku, kde na extrémě zautomatizované planetě se obyvatelstvo masově vrhlo na umění.

Povídka končila lítou bitkou stohlavých symfonických orchestrů, která vyprovokovala pogrom na kritiky konceptuálněvizuální hudby :) Jak se to ale jmenovalo a od koho to bylo si už nevybavuji.

Ale umění jako masové zaměstnání je, dle mě, jedna z možných odpovědí na pájovy obavy.
29. 12. 2009 | 16:51

Imhotep napsal(a):

stále rebel:

Ano, to vám klidně podepíšu. Jenže problém je v lidech. Schopných a slušných je skutečně málo, takže mnozí se raději přizpůsobí.
29. 12. 2009 | 18:16

LEVAK napsal(a):

Ad Taoiseach,SuP etc.:vážení není to tak dávno když Havel na přímou otázku přiznál,že nemohl národu v 90-tém roku přiznat,že chce instalaci kapitalismu,protože by ho nikdo nevolil!(zdroj ČRo 6).
PS: vy dvá kdybyste zažili to co já naše rodina na začátku 50-tých let tak nevím jak by jste dnes tady vystupovali.Existuje však ještě něco jiného než pocit ukřivděnosti a to je pravda.Možná že vám dvěm to nic neříká.Je to škoda!Apropó,jméno,přezdívka,pseudonym etc. nemusí být odvozen jen od politického přesvědčení.Doufám,že vám to nemusím vysvětlovat při vašem vzdělání!
29. 12. 2009 | 18:38

zdesta napsal(a):

Pan M.Zelený.Píšete o US laboratoři a o výsledcích aplikovaných do Evropy.Jaký vliv má v oné laboraři finanční oligarchie-ropné a zbrojařské lobby,nebo Frank Carlucci etc.Nemíním to nijak ironicky.Rád bych znal váš názor. Přeji příjemný den.
29. 12. 2009 | 18:47

Admirál napsal(a):

StandaT - Kde vezmou ti umělci ty zástupy návštěvníků konzertů, solventních kupců uměleckých děl?

Ja k si předtavujete ufinancování takové vize?

Ti lidé si tak nanejvýš budou vyměňovat kozí bobky...

Rumcajs - Myslíte si, že je na trhu místo pro další malé pekárny? Že zedníci mají dost práce? Čím zaplatí tomu inženýrovi, co jim bude dělat projekt? Kozími bobky?

Možná jedině u těch zemědělců bude nárůst. To ale až bude málo ropy. Jedině z té se totiž dají vyrobit umělá hnojiva.
29. 12. 2009 | 18:57

StandaT napsal(a):

Admirál: :)))) neberte mě nijak moc vážně, je to nadsázka a výkřik. Ostatně jsem vlkem certifikovaný Blbec z Horní Dolní.

Na druhou stranu, když jsme schopni živit na čtvrt milionu úředníků, co jedni dělají papíry pro druhé, a druzí pro první, proč by někdo neuživil čtvrt milionu fidlalů co fidlají si navzájem? :))

Představte si společnost, kde místo hokejového stadionu bude třeba trumpetiště. Nebylo by to hezké?
29. 12. 2009 | 19:06

Petr Havelka napsal(a):

Pane Admirále,

co se týče malých pekáren, jsem velký optimista. U nás na venkově si pamatuju plno pekáren. Po revoluci padly. Neudržely se. Důležitá byla cena.

Ale nyní zaznamenávám nový trend . Objevují se nové a je to paráda. Představte si ještě teplý křupavý dalamánek z malé pekárny. Je sice dvakrát dražší než ten kus gumy z až 30km!!! vzdálené pekárny, ale některé věci prostě stojí za to.

Víte, ono se to na vesnicích vrací do časů. Kdy řezník měl k živnosti kus pole nebo hospodký ještě obchod a podobné kombinace.

Zrovna v neděli mi bratr povídá, "Člověče v Kauflandu nabízí rohlík za 60halířů." A já mu na to "Lituju ty chudáky, které od rohlíku platěj." Pokývali jsme hlavami, když odjížděl zářily mu oči, poněvadž si do města vezl domácí klobásy od místního řezníka.

Prostoru je plno :)
29. 12. 2009 | 19:42

Admirál napsal(a):

StandaT - hezké by bylo třeba akustické klání pozónistů proti violončelistum.

Takovýhle ráj nám nikdo financovat nebude. Pokud by jste se ho dožadoval, jste jistojistě komunista.

To dopadne jinak. Prof. Zelený se nás snaží připravit na samozásobitelství. Králíkárny a tak. Občas něco směníte se sousedem.
29. 12. 2009 | 19:42

Admirál napsal(a):

Petr Havelka - u nás je velká pekárna, co peče velmi kvalitní pečivo. Nikdo si z velkých řetězců nedovolil prodávat v širokém okolí jiné pečivo. Byť by mělo třetinovou cenu. Taky na to dojely všechny malé pekárny v okolí.

Těch děr na trhu moc není. Pokud se nějaká najde, vyluxujou ji ti velcí. Četl jsem, je to tak 2 roky zpět, že nejaký řetězec, mylým Tesko, pojalo záměr rozšiřivat prodej do malích míst. Tím by vyluxovoali další zbývající příležitosti pro ty malé.

Nebo jsou to drobnosti, co nejsou k uživení.
29. 12. 2009 | 19:55

Rumcajs napsal(a):

LEVAK:

Nevím o nikom, kdo si myslel, že tu budeme budovat socialismus.

Vy někoho takového znáte ?
29. 12. 2009 | 20:14

Rumcajs napsal(a):

Admirál:

Chlape, dyk je to tak jednoduchý.

60% populace bylo postaveno mimo směnu... to tvrdí Pája.

Nebudu předpokládat, že to bylo proto, že nic nepotřebují, ale proto, že nemají co nabídnout. A já se ptám, jak je to možný, když ten člověk chce bydlet,jíst atd...

A mezi těmi 60% se přece musí najít dost profesí na to, aby si měli vzájemně co nabídnout.

Takže buď jim těch 40 % populace co jsou schopni uživit zbytek světa to dá zadarmo a nebo si ty služby a výrobky poskytnou oni "vydědenci" mezi sebou.
29. 12. 2009 | 20:23

StandaT napsal(a):

admirál: pokud si k tomu domyslím pozounové rowdies v bitce s violončelovými chuligány před zápasem.... na jedný straně policajti na koních, na druhé zaostřené smyčce a mosazné náhubky vrhané do výloh McViolin ... :))))

Samozásobitelství mám spojeno s ropným zlomem. Osobně k tomu stanovisko zaujmout neumím. Ale bartrový obchody, kdy peníze slouží jen jako přepočítací koeficient ano. Dneska je internet spíše sociální záležitost, ale pokusy z různými mikroplatebními systémy, beens a credits byly natolik úspěšné, že musela zakročit legislativa (i u nás v ČR).

Je jen otázka času, kdy nějaký ilegální směnný systém expanduje. Kde se neplatí penězma, tam se neodvádí DPH ani daň z příjmů. Dle mě to dopadne stejně, jako se stahováním muziky nebo filmů - nikdo to nezastaví.
29. 12. 2009 | 21:54

StandaT napsal(a):

Jsem to špatně naformuloval.

...tam se neodvádí DPH ani daň z příjmů a to je pro lidi atraktivní.
29. 12. 2009 | 21:58

Admirál napsal(a):

Rumcajs - "Takže buď jim těch 40 % populace co jsou schopni uživit zbytek světa to dá zadarmo a nebo si ty služby a výrobky poskytnou oni "vydědenci" mezi sebou."

To je právě to dilema. Bude těch 40% ochotno uživit zbytek?

Pokud nebude, čeká nás pravděpodobně svět střežených geht pro bohaté a úspěšné a za jejich zdmi slamy a úroveň ala 18. století.

Kain znovu zabije Abela.
29. 12. 2009 | 22:02

Admirál napsal(a):

StandaT - v každé případě je svět akustických bitev tou přitažlivější variantou budoucnosti.
29. 12. 2009 | 22:07

Rumcajs napsal(a):

Admirál:

Jistěže nebude. Takže dojde k tomu, že tu bude neukojená poptávka.

A tam kde je poptávka, přijde i nabídka. Zvláště pak od těch, kteří nemají do čeho píchnout.
29. 12. 2009 | 23:02

PatientO.T. napsal(a):

29. 12. 2009 | 23:03

jogín napsal(a):

Já zatím nesdílím názot pana Zeleného, že politici řídí ekonomiku nebo se o to nadměrně pokoušejí. Vidím spíš řízení politiky podnikateli a ekonomy- ovšem ke svému prospěchu. A je pravda, že příležitosti pro malopodnikatele mizejí- kamarád, co se skvěle živil akvaristikou stojí na krach, peníze cucá energie, doprava a nájemné. Už před léty jsem zabalil krytí nákladů na skleník prodejem květů orchidejí- zdražil koks a zmizel výkup. Lidé by spoustu věcí kupovali, třeba byty, ale peníze nestačí, co stahnou monopoly odcestuje do zahraničí a pak se všichni diví, že si musí půjčit když odejde lednička. Když klesá nebo stagnuje reálný příjem 50% obyvatel a hromadí se peníze u mizivé části obyvatel, není divu, že poptávka jaxi neroste.
30. 12. 2009 | 04:05

Taoiseach napsal(a):

LEVAK
Jsem protivný pedant a žádal bych přímé citace (v pacičkách - uvozovkách). Výrok "Havel na přímou otázku přiznál,že nemohl národu v 90-tém roku přiznat,že chce instalaci kapitalismu, protože by ho nikdo nevolil!" zase znovu nedává smysl. Jednak prezidenta volil parlament, nikoli "národ", dále prezident nemohl a nemůže rozhodovat o zavedení společenského pořádku (a Havel nebyl tak hloupý, aby si to neuvědomoval) a konečně (jak už uvedeno výše) v první polovině roku '90 např. už vznikaly obchodní společnosti, které jsou jasným atributem kapitalismu.
Opravdu nevím, co zažila Vaše rodina na začátku 50. let, můžu jen říct, že mám úctu ke všem nevinným obětem každého bezpráví.
Slovo "pravda" mi něco říká, konkrétně si vzpomínám na výrok přítele Arthura: "Pravda není pouliční děvka, která se věší na krk každému a zvláště pak tomu, kdo ji netouží poznat". V zájmu pravdy je tedy třeba uvádět ověřené skutečnosti a autentické výroky očištěné od účelového zkreslování a překrucování.
Jinak s Vaším nickem nemám problém.
30. 12. 2009 | 09:46

SuP napsal(a):

jogín -
..."Vidím spíš řízení politiky podnikateli a ekonomy- ovšem ke svému prospěchu...."
A představte si ten průser, kdyby tu ekonomiku mohli řídit politici. Máte dojem, že by ji neřídili "ke svému prospěchu"? Pokud to řídí ekonomové a podnikatelé ku svému prospěchu, je aspoň záruka, že ekonomika poběží. Politikům, jak vidno, je to fuk.
Jinak Vámi popsané obavy a starosti dnes sdílí už cca 60% práceschopmých obyvatel a zatím není příliš perspektiva ke změně, zejména pokud politici se svou snahou řídit stát "ve svůj prospěch" budou i do budoucna podobně úspěšní jako dosud.
30. 12. 2009 | 10:33

Admirál napsal(a):

SuP - "Pokud to (politiku)řídí ekonomové a podnikatelé ku svému prospěchu, je aspoň záruka, že ekonomika poběží."

To by se mělo tesat do mramoru.

Všude kolem sebe vidíme příklady, jak to pěkně funguje.
30. 12. 2009 | 12:54

SuP napsal(a):

Admirál -
Z Vašich dosavadních vystoupení jsem nenabyl dojmu, že bych se měl nechat chválit zrovna od Vás.
30. 12. 2009 | 13:06

Pája napsal(a):

Rumcajs:
"malinký" problémeček pro ty lidi, kteří by byli schopni se začít organizovat mimo ten velkoprodukující systém je, že by ve své drtivé většině byli bezzemci a neměli by praktivky nic s čím začít. Pokud by se to ale přece jen povedlo copak by se asi stalo? To co se děje už nyní, když se objeví nějaký nadějný podnik, nastoupí korporoce a buď to koupí nebo to dumpingovými cenami zničí. Ze systému jen tak neuniknete.
StandaT:
ono je vlastně jedno jak by lidstvo trávilo čas poté kdy by bylo zbaveno honby za ziskem, já doufám v jeho další kultivaci, třeba právě uměním, či dalším rozvíjením vědy a filozofie (samozřejmě by spousta končila u samouúčelného hédonismu). Nicméně podstata mé diskuze a argumentu je, že v systému se soukromým vlastnictvím a překotně se rozvíjející automatizací výroby se větší část populace stane jaksi nabytečnou a nakonec ohrožující majitele veškeré moci i majetku. Asi taková vize: malá skupinka vlastníků vlastnících veškeré zdroje a špičkovou zbrojní techniku planety je obklopena masou zbídačených lidí bez práce, kteří nemají kromě svých problémů nic a nic už ani majitelům technické infrastruktury vlastně nemohou nabídnout. Copak asi udělají s touto "lůzou"? To že lidí vlastnících zásadní zdroje této planety je čím dál méně a stejně tak korporací (velká ryba žere malé) je od nástupu kapitalismu faktem, tento proces se akceleruje stejně jako proces automatizace. Kam to povede nechť ten kdo má na krku hlavu si domyslí. Čtěte Egona Bondyho - popsal to ve svých posledních dílech dosti věrně i sugestivně. Ale pozor! Je to marxista, tak ať to přenesete přes srdce:-)
30. 12. 2009 | 13:28

SuP napsal(a):

Pája -
Nepracoval náááhodou Váš pradědeček u starého Liebiga, když si koupil Perrotiny?
30. 12. 2009 | 13:39

Taoiseach napsal(a):

SuP
"Pokud to řídí ekonomové a podnikatelé ku svému prospěchu, je aspoň záruka, že ekonomika poběží."
Pokud to ovšem řídí NĚKTEŘÍ (většinou velcí) podnikatelé (kteří zkorumpovali politiky) ku svému prospěchu, existuje jen záruka, že poběží jejich byznys - ekonomika jako celek bude pořád živořit.
30. 12. 2009 | 14:44

Rumcajs napsal(a):

Pája:

Spousta milionářů jsou bezzemci a navadí jim to. Tedy pokud bereme pozemky k obdělávání.

Tvrdíte, že konkurence se ničí dumpingovými cenami.
Proč se neničí i nyní ? Nebo máte pocit, že žádná konkurence neexistuje ?

Vidím, že na svém nesmyslu míníte trvat dál. Míníte mi tvrdit dál, že když se sejdou na dlažbě pekař,zemědělec,řezník,stavař....
že si nemají co nabídnout.

Pak vám není pomoci.
30. 12. 2009 | 15:17

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Pokud vycházíte z premisy, že podnikatel podniká proto, aby kradl, můžete k uvedeným závěrům dojít. Nicméně pořád bude platit, že většina podnikatelů podniká, aby vydělali na tom, že něco vytvoří a prodají. Narozdíl od toho, pouze státní úředník může vydělávat na tom, že podnikatel chce něco vytvořit a prodat.
Nemám dojem, že zrovna Vy byste takovéto "zkratky" potřeboval používat......
30. 12. 2009 | 17:16

Taoiseach napsal(a):

SuP
Bránil bych se generalizaci. Takže: opravdu VĚTŠINA podnikatelů podniká, aby vydělali na tom, že něco vytvoří a prodají. Ale nepoctivá MENŠINA (proto jsem zdůrazňoval: "NĚKTEŘÍ (většinou velcí) podnikatelé") korumpuje politiky (spíš než "státní úředníky") - a bohužel právě tato menšina "to řídí" ke škodě všech. Je to smutné, ale bohužel to tak je.
30. 12. 2009 | 17:47

stále rebel napsal(a):

Pro Pája.
K těm hloupostem, co vám vtlouká modrý komsomolec do hlavy, pár poznámek.

Tam, kde není kupní síla, tam není možné rozšiřovat služby. Kde vládnou monopoly (oligopoly), tam se postarají o to, aby velká část kupní síly šla za nimi. Jedinou šanci má výroba na export. Úkolem dobré vlády je jednak snižovat vliv monopolů a jednak podporovat export.

Závěrem: když nezvýšíte kupní sílu, například eliminací monopolu, popřípadě exportem, můžete jen vyměnit jedny služby za jiné a nebo za stejný peníz udělat více práce.
30. 12. 2009 | 18:39

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Víte, proč mám tendenci se jich zastávat? Protože za nimi VŽDYCKY musí být udělaná práce. Maximálně se stane, že cena je vyšší, než by být mohla. To je však věcí zadavatelů a to jsou u "velkých podnikatelů" téměř vždycky státní úředníci, NAPŘÍČ stranami. A je nepochybné, že velká část toho předražení jde vždycky do jejich kapes, bez jakékoliv odvedené práce.

Co říkáte na nejnovější zprávu o nákupu 2 vozidel HUMMER (zatím) pro pražskou Městskou policii?
Máte snad dojem, že nabídku, která se neodmítá nedal obchodník s vozidly jen díky nejtěsnější součinnosti s konkrétními příslušníky Městské policie?
30. 12. 2009 | 18:58

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Chro-chro.
30. 12. 2009 | 19:33

Pája napsal(a):

tak poslední reakce pro Rumcajse:
o milionářech bezzemcích jsem opravdu nehovořil.

Pokud máte pocit, že něco nechápete, nebo něco nesedí přečtěte si mé argumenty znovu, už se začínáme točit dokola.

Nedělám si nárok na absolutní pravdu, a ani to není z mé hlavy (která jistě není geniální jinak bych se asi věnoval jiným činostem než zdejším rozpravám). Nicméně věřím, že tento trend existuje a je velmi pro další vývoj lidstva nebezpečný.

Nakonec: domnívám se že kapacity jako je Zelený, Švejnar a další extrasvětoví ekonomové a sociologové vcelku chápou tento proces, jen nám ho jaksi odsouvají z očí. Skutečná elita tohoto světa to totiž bere jako jakousi urychlenou evoluci, jejíž závěrem - ne jen dle mého názoru - bude blahobytná společnost pro pár vyvolených.
Takže uvidíme a budu jen rád když nebudu mít pravdu.
30. 12. 2009 | 21:20

Taoiseach napsal(a):

SuP
Myslím si, že rozumím, ale stejně jsem mnohem méně optimistický. Jistě: ČEZ zaručeně elektřinu (a magnetismus - :) ) vyrobí, uhlobaroni zaručeně uhlí vyrubou. Jenže za podmínek, o kterých se jiným ani nesní. Cena - pokud bychom do ní započetli všechny možné výhody a úlevy - by byla vyšší o hodně.
Problém je právě v tom, že jejich výhody jsou dané zákony a vládními vyhláškami, z čehož vyplývají dvě věci. Jednak ty předpisy dělají politici (napříč stranami, jistě), zatímco státní úředníci už potom mají dost omezený prostor. Dále pak ty předpisy předem znevýhodňují malé a střední podnikatele, tj, právě tu většinu poctivých.
30. 12. 2009 | 22:46

StandaT napsal(a):

Pája: nevěřím, že by to takhle daleko došlo. Za prvé vydělávat se dá jedině na lidech. Takže nechat většinu mimo směnu je nelogické. Naopak obrana proti nim by znamenala místo zisku náklady. Za druhé ti lidé si udělají vlastní směnný okruh. I když nebudou mít stejné prostředky jako ti za ploty, budou mít stejné mozky. Stejnou vynalézavost, stejnou houževnatost, stejnou sílu ambicí... a větší motivaci. Za třetí bude tady k dispozici migrace. Civilizace se vyvýjí v blocích. Jeden blok jde nahoru, druhý dolu. i uvnitř bloků je rozdílná dynamika.

Ale hlavně (už jsem to naznačil) nevěřím, že takhle daleko by to došlo. Než k tomu dojdeme, budeme muset překonat krize. Ropný zlom, nedostatek pitné vody, konflikty mezi civilizačními bloky, velké přírodní katastrofy... a u každé můžeme skončit ve stagnaci.
30. 12. 2009 | 23:21

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Zase těsně vedle. ČEZ je státní podnik, akciová společnost. Jejím prostřednictvím nás stát odírá a drží si tam schopného správce, ktrý mu každoročně vygeneruje slušný zisk.
Ale máte pravdu, je spousta soukromých podniků třeba na výrobu státem dotovaných zdrojů ekologické energie, jejichž pastevci požívají neskutečných výhod podpory státu, vylobovaných nátlakem zelených ekoteroristů pod záminkou úpravy podnebí působením člověka. A nezdá se, že by toto chtěl někdo kritizovat.

Budu se těšit v novém roce.
PF 2010
SuP
31. 12. 2009 | 10:57

Tramp napsal(a):

...proč politici lžou ?...protože kradou !!!
01. 01. 2010 | 10:29

Taoiseach napsal(a):

SuP

Vítejte v novém roce a vše nejlepší Vám i ostatním.

Máte pravdu: většinu akcií ČEZu drží stát, a právě o to je situace horší. Jeho hospodářské vedení se totiž chová, jako by mu firma patřila. Je to velmi perverzní: náklady a rizika jsou "znárodněny" a výnosy privatizovány. Neodírá nás tedy stát, nýbrž ČEZ, a většina takto získaných peněz vůbec nejde do státním kasy na úhradu dluhů, nýbrž do soukromých kapes těch "pastevců" a jimi podplacených politiků. V tomto bodě nemám naprosto žádné iluze.
Pokud jde o státní dotace, srovnal bych třeba program "zelená úsporám", který přinesl slušné kšefty spoustě malých firem, s dotací 68 mld pro velké firmy v čele s ČEZem na věci, které by tak jako tak musely udělat. Kdyby za nic jiného, tak za tohle si Bursík zaslouží mou pochvalu.

Abych se vrátil k věci: je to prostě hra s nulovým součtem. O co jsou jedni podnikatelé zvýhodněni, přesně o to jsou to ostatní znevýhodněni. Takže pokud politiku řídí NĚKTEŘÍ podnikatelé ke svému prospěchu, nepovažuji to za dobrou zprávu.
01. 01. 2010 | 21:07

Opitz napsal(a):

Já jsem profesorem Zeleným nadšen a myslím si, že to je génius a právě proto nedostane v Čechách příležitost. To jedině přes Klausovu mrtvolu.
Jediné co vidím jinak je jeho teze "Ecology is business". Na jednu stranu má pravdu. Je tam veliký prostor, nové trhy, nové výrobky, infratruktura, defacto celá ekonomika. Ale nemůžu se zbavit, že tato oblast je stejně nebezpečná jako byly např. IT technologie na počátku 90. let min. století. Nakonec se to celé nafouklo do olbřímích rozměrů, aby to celé splasklo. Zelená ekologie je navíc podporována státem, jsou do ní pumpovány miliardy a mám vážné obavy, že se zde opět děje tzv. dislokace kapitálů, která vyvrcholí možná ještě horší krizí než jakou máme nyní. Nevěřím zeleným technologiím. Myslím si, že tu na ně není odbyt. A bude se opět něco vyrábět na "sklad" aby se to nakonec celé odepsalo a hodilo do šrotu.

Zelený je borec, ale zelený business je nebezpečná bublina, kterou nenafukují vrahouni z Wallstrýtu, ale rovnou to dělají státní aparáty po celém světě
04. 01. 2010 | 18:51

Opitz napsal(a):

Navíc si opravdu myslím, že to nepůjde bez kryté měny. Papírové nekryté peníze způsobí jen to nafouknutí a dislokaci. Pak to přes noc celé žuchne a centrální banky zase začnou zachraňovat to, co samy způsobily a budou nás krmit v médiích, že nebýt jejich včasného a samozřejmě úspěšného zásahu, tak bychom všichni bychom pomřeli hladem.
04. 01. 2010 | 18:59

Poptropica napsal(a):

thank you very much
13. 02. 2010 | 19:52

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 02:57

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:29

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:42

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:43

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:43

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 14:10

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:10

MELTON25Myrna napsal(a):

It is well known that money can make people disembarrass. But how to act if someone has no cash? The one way is to get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> or small business loan.
04. 04. 2010 | 15:52

discount coach handbag napsal(a):

Thanks for the great article here.
http://www.discountcoachhan... http://www.mbttrainersshoes... and http://www.louboutindiscoun...
are the best websites,you can find the most fashionable products in here
14. 04. 2010 | 03:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy