S Putnou u Madridu

18. 05. 2013 | 11:45
Přečteno 16605 krát
Prezident možná nakonec Putnovu profesuru podepíše. Rozruch, který svým nápadem vyvolal, by ale neměl skončit. Stejně důležité a možná i důležitější je to, jak se k věci kdo na veřejné scéně staví a jaký pohyb v důsledku může vyvolat.

Český prezident Miloš Zeman 17. května prohlásil, že nehodlá za tři týdny jmenovat profesorem Martina C. Putnu, kterého ke jmenování spolu dalšími řádně navrhla vědecká rada Univerzity Karlovy (mám tu čest být její členkou; ke jmenovacímu procesu jsem před dvěma lety přispěla spolu s několika zahraničními profesory i doporučením k jeho zahájení). V průběhu včerejška se celá věc několikrát zamotala, což by se v případě potřeby dalo svést na nezkušenou tiskovou mluvčí Hradu. Putna není na veřejné scéně nezkušený nováček, takže se jistě dokáže osobně vyrovnat s obrovským náporem na svou osobu. Jsem ráda, že za ním stojí Karlova univerzita a považuji za chybu, že Ministerstvo školství se tváří, jakoby se ho celá věc netýkala (více o tom Jiří Zlatuška ve svém blogu).

Je docela dobře možné, že Zeman Putnovu profesuru nakonec podepíše. Tím by ale celá věc neměla skončit. Je totiž z rodu afér jakými byla třeba hilsneriáda: stejně důležité, jako věc sama, a možná i důležitější je to, jak se k ní kdo na veřejné scéně staví a jaký pohyb v důsledku může vyvolat. Politici napříč stranami včera Zemanův nápad odsuzovali a viděli jej jako další pokus rozšiřovat pravomoci přímo zvoleného prezidenta nad legální i legitimní rámec. Právě oni jediní s tím mohou něco dělat, a je tedy nejvyšší čas, aby začali.

Vysokoškolská obec si uvědomila, jak riskantní mohou být revize akademické svobody, jež by mohly nastat s novým vysokoškolským zákonem. Je hloupé přijímat zákony v dobré víře, že nikdy nepřijde politik, který by je chtěl obejít nebo zneužít. Se stejnou intenzitou by si ale měla uvědomit, že akademická svoboda je závazkem, nikoli stavovskou výsadou. Zradí ji každý budoucí docent nebo profesor, který se nechá zastrašit a kvůli této aféře se raději předem vzdá vlastního postoje. Akademická svoboda má nikoli náhodou stejný středověký původ jako tvůrčí energie Evropy, to už by ale bylo jiné vyprávění.

Levicoví komentátoři v médiích i na facebooku měli problém, zda se zastávat někoho, kdo se jim zdá být v táboře protivníka. Tak dlouho, jak to jen šlo, se snažili držet představy, že jde o zlovolný útok pravicových médií na prezidenta, stejně jako v případě projevů jeho závislosti na alkoholu. Putna ale je svobodný, veřejně aktivní intelektuál, který je ke zlosti všech stran totálně neřiditelný. V praktické politice ideový rozpor mezi pravicí a levicí jistě nemizí a platí (jiná věc je, že se stírá, pokud obě strany stejně podléhají korupci a klientelismu). Role takových intelektuálů je ale nenahraditelně cenná právě proto, že odmítají logiku táborů a udržují společný prostor svobody tím, že odmítají odvozovat svůj názor a postoj od ideologických pravidel a od aktuální politické linie a strategie té či oné strany.

Z reakcí politiků se vymykal názor Karla Schwarzenberga, že prý je Putna odmítán proto, že je katolickým vzdělancem. Starý pán se opět trefil vedle, jak ukázala podpora strahovského opata Zemanovu nápadu i vyjádření místopředsedy SPOZ Radka Augustina (Události komentáře ČT24). Římskokatolické prostředí se naopak jeví jako zdroj argumentů proti Putnovi a jeho profesuře přesto, že jeho vědecká práce, za niž se profesorem má stát, se soustředěně věnuje zhodnocení a opětovnému zařazení katolických spisovatelů a intelektuálů do kontextu české kultury. Putna totiž popuzuje svým veřejně zastávaným a intelektuálně pevným postojem: homosexualita je velmi intimní věcí, ale církev i společnost ji do té míry,do jaké zasahují do soukromí jednotlivce, musí umět přijímat, aniž by se cítily iracionálně ohroženy.

Právě včera byla v rámci Mezinárodního dne proti homofobii publikována statistika, podle níž patří Češi v této věci k nejtolerantnějším národům. Stejně jako statistika prokazující, že jsou národem nejalkoholičtějším, i tato poněkud zjednodušuje. Převažující názor totiž je složitější: ať si každý dělá, co chce, ale jen doma, ať s tím neleze na veřejnost – protože tím by mne nutil, abych přemýšlel o tom, co si vlastně myslím, a abych nedejbože musel svůj názor proměnit v postoj a ukázat jej veřejně. Pokud vám to připomíná cosi z historie normalizace či disentu, jste na správné stopě. Uznávání veřejně projevované jinakosti má u nás ve skutečnosti velice slabou podporu, jak nejlépe vědí ti, kdo jinou barvu kůže skrývat nemohou.

Zmatečný dojem, kterým Zemanova akce působí, by nás neměl svést k omylu, že je to celé pouze směšně popletená osobní pomsta na břitkém kritikovi. Nemyslím si, že slyším trávu růst, když tu kromě toho vidím rovněž promyšlený tah, jehož adresátem je hlavní část Zemanových voličů. To jsou lidé mimo velká města, kteří nepotřebují vědět, že profesura není ani úřední ani politická funkce, a jejichž rozhled a vzdělání nesahají k tématům, jako jsou smysl akademické svobody nebo celospolečenský význam emancipace a uznání jinakosti. Ani chyba v oficiálním prohlášení Hradu – jmenování profesorů není pravomoc daná ústavou, jak se tam uvádí, ale vysokoškolským zákonem – v tomto světle není nahodilá.

Bohužel se na tuto udičku chytá překvapivě velké množství studentů, velkoměstských intelektuálů a novinářů. Tajnůstkaření, pomrkávání, přece by si to prezident jen tak nevymyslel, určitě tam něco skrytého musí být, není šprochu aby trochu, dvojsmyslné narážky na nestandardní sexuální orientaci: tím vším vědomě přihazují špínu, která na Putnovi ulpí i poté, co se Zeman nechá zatlačit zpátky do mezí svých zákonných pravomocí. Naopak Zemanovi zůstane role hrdinného zastánce tradiční morálky „normálních lidí“.

Špína a nemravnost, která se tu odhaluje, je ale ve skutečnosti docela jiná. Je to přesně to, před čím už Putna nějakou dobu systematicky ve své publicistice i veřejných přednáškách varuje: plíživý nástup fašizující politické síly. Jejím modelem dnes už nejsou vybledlé vzpomínky na Hitlera, Mussoliniho, Tisa či Gajdu. Jako výborný znalec Ruska a jeho kultury Putna vidí přesněji než my ostatní, že dnes je inspirací Putin. Jaktože u nás nikomu nevadí otevřeně deklarovaný vůdcovský princip či kult osobnosti, na němž je postavena strana „zemanovců“? Proč jsme tak rychle zapomněli na scény na hradním nádvoří při prezidentské inauguraci? Místopředseda Augustin se výslovně prohlásí za levicového politika a zároveň jedním dechem tvrdí, že profesoři jsou „jakýmisi vzory pro společnost“, a tudíž nesmí být „kontroverzní“ vůči morální autoritě, která se inspiruje názory římskokatolické církve a kterou zastupuje právě vůdce.

Chce-li být česká levice věrohodná a evropská, nemůže nadále tvrdit, že vůdce Zeman je jejím člověkem. Levici nedělá pouze sociální otázka, na té přece stály i fašistické a národně socialistické ideologie. Levicovost spočívá také v přihlášení k tradici sociální emancipace. V té hraje ústřední roli lidská důstojnost, sekularizace veřejného prostoru a politiky, rovnoprávnost, a z nich vyplývající uznávání jinakosti. U tohoto Madridu se bojuje také a především o liberální politický konsenzus Česka. A tedy také o zachování základních politických svobod, které jsou, jak známo, z principu nedělitelné.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jaroslav Klenot napsal(a):

Je-li rozhodčím soud, a dojde-li k činu, měl by jednat soud.
Ostatní jsou jen řeči z kuloárů (pavlače).
18. 05. 2013 | 11:57

Miroslav Pivoda napsal(a):

Nejde o nějakého Putnu - to obyčejným smrtelníkům může být zcela putna. Zeman české veřejnosti zde jen připomenul, že je obtěžkán povinnostmi, které mu vůbec nepatří. Prezident by neměl jmenovat profesory, to s jeho funkcí vůbec nesouvisí. A jestliže prezident nemůže jmenování profesorů vůbec nijak ovlivnit, pak zcela jasně vystupuje nesmyslnost takového jmenování. Váhu profesorskému titulu propůjčuje především akademická, výzkumná a veřejná činnost toho kterého profesora.

Poznámky:

1. Můj spolužák po listopadu 1989 odmítl užívat čerstvě nabytý titul profesor, protože na diplomu, který podepsal Gustav Husák, byl spolužák oslovován jako "soudruh ...".

2. Jak mnoho se zvyšuje společenská váha profesorského titulu akademikovi, který mu udělil Václav Klaus? Nositel titulu se pak může hrdě pochválit: "Člověk, který mi udělil profesorský titul, byl třetinou českých senátorů zažalován za vlastizradu!" A jak nakonec skončí Miloš Zeman (a propůjčí tím váhu profesorským titulům) není dosud jasné.
18. 05. 2013 | 12:00

azazelo napsal(a):

Nová superstar české blabolosféry.
18. 05. 2013 | 12:01

Všechno je možné i gay katolický profeso napsal(a):

Ví někdo jestli soud skutečně zakázal panu Docentu Putnovi jeho facebookový blog? Jestli ano, pak proč?
18. 05. 2013 | 12:02

čert }:o) napsal(a):

p.Bartlová hezky napsané
a až vyrostu budu prezidentem ;o)
18. 05. 2013 | 12:05

Analytik napsal(a):

Zeman jenom zkoušel zčeřit hladinu veřejného mínění a otestovat hranice svých možností.
Jeho kamínek však vyvolal vlnu tsunami, na kterou nemohl reagovat jinak, než zpátečkou.
Kdeže jsou ty časy, kdy ještě dokázal myslet bez berliček alkoholu a jeho bonmoty vyvolávaly spontánní odezvu. Dnes už dokáže vyvolat jen smutný úšklebek nad drogám propadlou lidskou troskou.
18. 05. 2013 | 12:20

D.J. napsal(a):

Paní Bartlová- kam bychom došli kdyby existovaly jenom akademické svobody bez kontroly jiných složek státu ukázala více než názorně plzeňská práva. Děkuji, víckrát už nechci zažít.
K Putnovi: President má právo podepsat či nepodepsat jmenování profesorem. V případě podpisu nese minimálně morální zodpovědnost. Pokud nepodepíše, celá kauza končí a titul nebude udělen - Putna, vědecká rada UK a ministr školství mají právo ( ale jenom právo ) na zdůvodnění, a pokud toto právo uplatní, jistě mu bude vyhověno. Ostatně ministr školství údajně již informace dostal. VŠEM OSTATNÍM je po tom prd, a proto vás žádám abyste jednala slušně a nerozdmychávala zde další hystetrie a štvanice.
Navíc, nezlobte se ale podívejte se prosím na níže uvedený předvolební klip Putny i na některé jeho další výstupy. Nezlobte se, ale je k blití pokud takhle by měl na veřejnosti vystupovat profesor slovutné UK. Měla byste se hodně stydět za takové "profesory"
18. 05. 2013 | 12:21

čert }:o) napsal(a):

D.J.
ty klipy jsou dobrý na stejný úrovni jako Zemanovy klipy
18. 05. 2013 | 12:25

D.J. napsal(a):

Profesorka na katedře dějin umění. Umělecké školy mají jednu výhodu- když vytvoří zmetky, ať už mezi studujícími a promovanými, nebo docenty a profesory, skoro nikdo to nepozná a svět neutrpí žádnou škodu. Kdyby "profesoři" jako Putna učili na lékařské fakultě nebo na technických oborech, šlo by nám o život
18. 05. 2013 | 12:37

Karl IV. napsal(a):

D.J.
Více náckovský text jsem už dlouho nečetl, a to je v Česko co říci. Navíc prozrazuje absenci logiky a vzdělnosti. Obávám se, že jste nikdy nebyl schopen , oproti trojčlence či integrálů, pochopit základy semiotiky.
18. 05. 2013 | 12:42

zemedelec napsal(a):

Nějaká podezřelá dělostřelecká příprava.
Začal Urban a další se přidávají,kdo pak přijde s tvrdým útokem na Zemana.
Takže se paní Bartlové zeptejme na přínos věděcké činnosti pro stát,pro společnost,jestli to není jen takové dloubání v nose.
18. 05. 2013 | 12:43

ING. napsal(a):

Putna je mi putna, jenom se ptám, jací jsou profesoři nadaní veděním na různýchpseudo VŠ a Univerzitách, které vyrábí jako na běžícím pásu pologramoty, kteří jsou naprosto nepoužitelní do běžného života, samozřejmě výjma politiky a veřejné správy. K ničemu jsou bádatelé, kteří řeší význam Viktorýna Kornela ze Všehrd pro literární činnost na severním Pólu stejně jako výskyt Bekyně mnišky v Patagónii. Stačí se jen podívat na antinobelovky, jak řekl Jan Werich, ...to se to bádá za naše peníze. Ano, na konci výzkumu musí být nějaký výsledek, tam neřadím lékařské, fyzikální, matematické apod. výzkumy, ale ty okecávací, např. plán Mašínů na atentát KG.
18. 05. 2013 | 12:46

ING. napsal(a):

Karl IV. zato vy jste zcela jistě chyběl na matematice, fyzice a logice, ale na mnohaměsíční konferenci za účasti všech kapacit filozofického světa jste schopen dlouhých vystoupení na téma zajíce a želvy.
18. 05. 2013 | 12:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

Stejně jako pan Zlatuška bych očekával jednoznačný postoj ministra školství Fialy k celé aféře vyjádřený ve všech relevantních sdělovacích prostředcích. Jeho jmenování ministrem po kontrovezní personě Dobešově dávalo naději, že tento resort získá zpět autoritu, která mu náleží. Jsem zvědav jak se pan Fiala nyní projeví.
18. 05. 2013 | 12:51

pozorovatel napsal(a):

Paní Bartlová (anebo ti, kteří se pana Putny zastávají),

můžete prosím konkrétně zvést, na základě jaké práce (odkaz, zdroj) semá pan Putna profesorem stát_ Nezlobte se, ale zatím je uváděno jen kolem desítky podružných citací. To já sám jich mám víc.
Jinak profesura skutečně znamená nejen určitou práci, ale i životní kvalitu a úroveň chování (být nejen učitel, ale i vzor). Co se toho týká, musím dát prezitentovi za zatím za pravdu. Mít na Alma mater, jejíž dvě fakulty jsem absolvoval, takovou honoraci, hanbou bych se musel propadnout.

Takže, nevztekejte se - argumentujte, máte-li čím. Rád se nechám přesvědčit.
18. 05. 2013 | 12:59

L.B. napsal(a):

Trhala Fialky Zemanitem...
18. 05. 2013 | 13:00

pozorovatel napsal(a):

Pardon za překlepy. Píšu na D1 za jízdy.
18. 05. 2013 | 13:01

skeptický napsal(a):

Hilsneriáda? To už je za poslední rok čtvrtá.Nevynechali ani jedno náboženství.Chybí ale tělo.
18. 05. 2013 | 13:06

Petr B. napsal(a):

Vypadá to, že prezidenta by mohl dělat každý, kdo se umí podepsat. Nic jiného se totiž po prezidentovi nechce, jen se umět podepsat a pak ještě občas donést nějaký ten věnec. Novoroční projev vám může napsat někdo jiný, ostatně stejně jsou to jen stále se opakující fráze. Když bude Zeman všechno toto plnit, budeme ho všichni bez rozdílu milovat.
18. 05. 2013 | 13:07

stařenka napsal(a):

Paní profesorko,díky za blog. Něco nepěkného se k nám plíží. A pokud nebude síla tuto katastrofu zastavit, ocitneme se pomalu ale jistě politicky před rokem 1989.
Z historické zkušenosti víme, že lid je schopen si zvolit a tleskat i diktátorům. A jak to dopadlo, to taky víme.
18. 05. 2013 | 13:10

Silvie napsal(a):

Shlédněte trapné video Putin volí Zemana (autor Putna), které není ani trochu vtipné a pak mi sdělte, zda byste si přáli, aby něco tak primitivního učilo vaše děti.
Blbější a ubožejší byla už jen oslavná píseň na Kárla od Bereniky Kohoutové.

Putna se holt přepočítal, na tuty počítal s Kárlem a ono to nevyšlo. Vůbec se nedivím, že mu to teď Zeman spočítá i s úroky.

Učitelé na VŠ by si měli držet nějakou úroveň a nepouštět mezi sebe kdejakého vlezprdelku mocných.

Mimochodem, Putna przní i tu ruštinu. Je vidět, že jí nikdy nevládl.
18. 05. 2013 | 13:16

skeptický napsal(a):

Ještě mi není jasný poslední korektní historický náhled na ten Madrid,abych věděl,komu se dnes fandí.

Pátá kolona tam byli Frankisti uvnitř,co otevřeli vrata, Madrid hájili ti republikáni komunisti co vypalovali kláštery a jeptali a podřezávali jeptišky.
Takže nás učili ,že u Madridu byli Frankisti ,tedy fašisti.Pátá kolona taky.Těch detajlů o komunistech nás děti ušetřili.

Prase aby se v tom vyznalo.Válka nejspíš nebude.Jeptišek je málo.
18. 05. 2013 | 13:22

český maloměšťák napsal(a):

"...Je docela dobře možné, že Zeman Putnovu profesuru nakonec podepíše. Tím by ale celá věc neměla skončit. Je totiž z rodu afér jakými byla třeba hilsneriáda: stejně důležité, jako věc sama, a možná i důležitější je to, jak se k ní kdo na veřejné scéně staví a jaký pohyb v důsledku může vyvolat...."

Doporučuji se nechat preventivně vyšetřit na podezření z sklonů k hysterii.

Kádrovat bude kdo ? Urban ?
A popravovat pak bude kdo - Šauerová ?
:--()
-----------------------------------------------------
Ještě chybí Just. Nevíte někdo , co se s ním stalo ? Že zatím nic nenapsal ani ve vztahu k Zemanově zavrávorání, ani k " putnidiádě " ?

Paní, Bartlová, vystupujete také ve volných chvílích coby kašpárek ?

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/opat-dekuje-zemanovi-za-pristup-k-putnovi-hrad-couva_270549.html

(video)

Jaké je vstupné ? Mají děti a veteráni z Afghanistanu nárok na slevu ?
A že Vy jste za Máničku ?
Myslel jsem si to.

Tak to by byl další pravdolískač.
Karel, Karel...reklamních peněz to barel.

P.S. Kalousek přidává na živé umění, paní Bartlová. Sto milionů - honem do Jednotné Kulturní Fronty !
18. 05. 2013 | 13:23

Kom napsal(a):

Prezident Zeman podnikl od svého nástupu celou řadu kroků, vedl mnoho jednání, pronesl mnoho projevů. Informace o nich přináší web prezidentské kanceláře. Například 16.5. posnídal s Karlem Srpem s odkazem na snídaní disidentů s Mitterrandem v roce 1988 a vydal prohlášení k úmrtí Valtra Komárka, 17. 5. se účastnil II. sjezdu rady seniorů ČR, 19.5. se účastní Terezínské tryzny atd.
Tato činnost nepůsobí dojmem plíživého fašismu.

Zbývá tedy otázka, co je to za blábolivé vyšinutí, že část společnosti tvrdí, že Zeman je jakýsi zločinec, a nejde jen o lidi v psychicky hraničním stavu jako je třeba Urban. Tady vidím problém typický pro postkomunistické země, který se u nás dlouho neprojevil, protože Václav Klaus měl k politickým oponentům demokratický vztah. V posledních letech se naše pravice a vrstvy, které jsou její společenskou oporou, změnila v typické postkomunistické bahno, které nesnáší oponenty a pomocí štvavých a úchylných kampaní je předvádí jako zločince, fašisty, komunisty podporované chátrou. To je typické pro Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii ad. vysloveně retardované země pokulhávající ve snaze o dosažení standardní demokracie. Vinou české pravice se těmto zemím začínáme podobat. Levice takové chování nevykazuje, dokonce ani KSČM, takže těžký, strukturální, civilizační problém české politiky spočívá v nízké občanské kvalitě agresivního pravicového houfu, lidí, kteří ztratili zábrany i soudnost a vidí politiku jako občanskou válku.
18. 05. 2013 | 13:26

otokar napsal(a):

Barte,co na nás zase zkoušíš?
Běž s tím blábolem do snickers,nebo do madridu,osobo zmatená.Máš to marný.Jestli Miloš nakonec podepíše,nebo ne, to již není důležité.Poukázal na to, že takovýto exemplář je mu odporný a soudím, že takových je nás celé vojsko.
To už by mohl být professorem můj vlkodav,který je moudrý a většinově orientován.
Strach číst, co se vás tu vyrojilo.O co vám jde?
OH
18. 05. 2013 | 13:28

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Putna.., a plóóóč ??
Veselé krizování ...
http://radek-velicka.cz/wp-content/uploads/2013/02/Katolické-buzny.jpg
18. 05. 2013 | 13:30

honolulu napsal(a):

Pane Presidente nepodepisujte nic !
Oni se Vam snazi omezit pravomoc a udelat z Vas poslusnou loutku ve svych rukou...

Pani Bartlova zacina byt moje 'oblibena' pani. Ona propadla pri prijimaci zkousce do pomocne skoly, tak sla na universitu prznit umeni a rozhodovat, kdo je nadany a kdo neni.
Tam maji monopol na hlouposti...

Kdo se odmitne jim podridit, tak je onalepkovan jako nepritel homosexualu, akademickych svobod, Zidu a vsech snede barvy. Z Putina udela diktatora a to "pravem" - nenechal si krast olej. O venkovanech naznaci, ze jsou to omezeni nevzdelanci a tim se snazi upozornit na svoji "vzdelanost"..Vy pani reprezentujete fanaticky hladovou skupinu po moci...
Marne se tesite. Ten Vas GULAS nesmyslu, ktere jste napsala nikomu nechutna.

President to nemuze podepsat... Jeho volici by si mysleli, ze je couvajici poseroutka. Krome toho, celou tu Vasi partu nejde nicim uspokojit....
A prestante utocit 2x tydne ve smecce. Vy si zde podavate stafetu.

Prohrali jste volby tak ukazkove, ze musite mlcet. NEMEHLA !
To kvuli vam knize neudrzi plyny ve snemovne. Vubec se u nedivim...
18. 05. 2013 | 13:31

Homunkulus napsal(a):

Paní Bartlová, souhlasím i s řadou jiných komentářů, ale tenhle mi připadá nejvýstižnější! Přesně na hlavičku.
18. 05. 2013 | 13:44

Spáč z Orlíku napsal(a):

Na můj povel - Na Zemanáááá !

"Pravda a láska" zase předvádí svoje kousky lží a jedu.
18. 05. 2013 | 13:45

ty opravdu nejlepší věci nevydrží napsal(a):

Silvie
Ano, Berenika Kohoutová mě taky hned napadla.
Pak jsem ještě chvíli hledal eventuelní video s Ester Kočičkovou oslavující barel dobrot, to se ale bohužel nedochovalo.
Jako na potvoru.
Byl bych si ho rád dal jako znělku při otevření počítače.
18. 05. 2013 | 13:47

TomášL napsal(a):

Koukám, že je to stále pod rozlišovací schopnosti většiny diskutujících, že se ve skutečnosti jedná o střet mezi vědekou radou UK a prezidentem, nikoliv mezi "pravdou a láskou" a zbytkem populace, popřípadě pravo-levé politiky...
18. 05. 2013 | 13:52

Silvie napsal(a):

"Akademické svobody"?

Budou jen další Plzně, CERVa, New York university, gender studies... tohle opravdu potřebujeme.
18. 05. 2013 | 13:52

jozef napsal(a):

Prial by som si velmi,
aby sa p.Putna stal znamejsi aj slavnejsi.Aj v zahranici.
Je desne inkvizicny,neustale promenaduje svojim patologickym antirusizmom...

V sucasnej prazskej "intelektualnej elite" p.Putna prilis ani nevynika,je jej aktivnou tvorivou sucastou.
Medialne pestovana "intelektualna elita" vsak nutne potrebuje zrkadlo,nutne potrebuje poznat nazor naroda a nazor zahranicia.

Vdaka prezidentovi Zemanovi za dalsi velmi uzitocny pocin!
18. 05. 2013 | 13:55

Silvie napsal(a):

ty opravdu nejlepší...
Tak si tam hoďte "Kníže má k lidu blíže" od Pen klubu. To má taky grády.
A toto je prosím naše intelektuální "elita" (nebo jelita?).
18. 05. 2013 | 13:55

ms napsal(a):

Otázka, jak se v kontextu kultu osobnosti má kult knížete na kterém se vystavěla strana TOP, opíraly se o ní všechny kampaně a pak i prezidentská volba? Spoz se opírá o toho moudrého kmeta, který ví kam a jak úplně stejným způsobem, jak před médii topka
18. 05. 2013 | 13:58

Skogen napsal(a):

Ta Praha už totálně zblbla. Doporučil bych zalít kbelíkem vody. On si ten absurdní poměr umělců, takyumělců a provokatérů nejenže bude chodit pro granty, ale ještě by chtěl diktovat, kdo by jim je měl dávat.

Jo a jestli vy jste iniciátorkou Putnova jmenování profesorem, tak polovinu diskutujících by zajímalo na základě čeho.
18. 05. 2013 | 14:02

Pocit z Putny napsal(a):

Putna je zhrublý přehánějící ideolog. Číst ho se mi hnusí. Minul se povoláním. Měl by bádat v ÚSTR. Se Zemanem souhlasím. O rok by to měl posunout, aby se i hodnotitelé mohli zamyslet.
18. 05. 2013 | 14:11

honolulu napsal(a):

Silvie uctive pozdraveni. Jsem rad, ze jste tady.
Vsimla jste si, jak oni na Zemana utoci ?
Ti omezenci nemaji cit, kam az mohou jit, aniz by se to neobratilo proti nim...Ted vytahli i stareho Hilsnera z Polne.

Uvidite, ze za nejakou dobu budou prirovnavat Zemana k Titusovi
(Flavian dynasty). A toto jsou prosim UNIVERSITNE "vzdelani" lide...

Nikdo si neumi tak umelecky nakadit do vlastniho hnizda, jako tato "elita".
Ten knize Schwarzenberg z nich musi byt nestatny. TO ONI mu prohrali volby svoji osli strategii.
18. 05. 2013 | 14:12

zemedelec napsal(a):

Pane Skogen.
No tak,přeci si nepustí nějakou lišku do svého kurníku.
Jak někdo píše,může se jednat i o odměnu a taková trafika se neodmítá.
18. 05. 2013 | 14:14

TomášL napsal(a):

Paní autorko,

velice se těším, až historici jednou budou sumarizovat učinkování Zemana... Zeman prezidentem za 5 let již nebude, Putna historikem do konce života. :-)))

http://video.idnes.cz/?c=A130517_170030_domaci_hv&idVideo=V130517_172530_tv-zpravy_sha

PS: Stejně si myslím, že to Zeman neustojí...
18. 05. 2013 | 14:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Tato zemička mohla být ušetřena mnoha zbytečních třenic, které k radosti různých bazilišků rozdělují národ, kdyby po skončení Zemanova funkčního období v premiérském křesle někoho napadlo jmenovat ho velvyslancem v Rusku. Kdyby tam pár let vydržel, to by byla Bašta. Vrátil by se imunní proti všem virózám a vděčné publikum by obšťastňoval nejedním literárním výtvorem. I literární kritik docent Putna by si přišel na své.
18. 05. 2013 | 14:19

Hujkolipásemiáda napsal(a):

Silvie, pokud bych se Vás zeptal na elementární pojmy ze sociologie, filozofie, lékařství, lingvistiky pak pochybuji o Vaší znalosti. Tedy Vaše postoje jsou přinejmenším jako projev malé pokory, což je jistým kruhům vlastní. O tom, že nechápete, podobně honolulu a mnoha jiným, jak je svět po tisíciletí uspořádáván, včetně nutné svobody pro myšlení, není pochyb, o tom, že sew budete vyjadřovat ke všemu, co neznáte, je jasno.

Starý dobrý Lacan, Gasset atp. to věděl, ale to není čtení reklamního letáku, kterým se zdejší většina, vč. maloměšťáků, oddává až s fyzickým potešením.
18. 05. 2013 | 14:23

jozef napsal(a):

To sasek z Jihlavy
Politik v Cesku i na Slovensku a inde ma len dve moznosti: mysliet a konat v jednote s majitelmi medii/VH,knize.../,alebo byt obetou medialnych utokov,eventualne stvanic.

Co by ste si vybral Vy osobne? Pre Cesko?
18. 05. 2013 | 14:27

babička Mary napsal(a):

Paní profesorko,
děkuji. Máte pravdu. A nedejte se!
18. 05. 2013 | 14:34

český maloměšťák napsal(a):

Jak jse se vyrovnal s otázkou putnidiády ? Co soudíte o vstupou prezidentských vojsk na akademickou půdu a jaký je váš vztah k bratrské pomoci Jednotné Kulturní Fronty ?
Doplňující otázka :
Jaké jsou hlavní teze příručky "Poučení z poputnovského vývoje v našem "Schwarzenberggemeinschaft" po 1. přímých prezidentských volbách" - uveďte dvě teze hlavní a šest vedlejších plus osm odvozených.
Dobře.
Nyní se ještě zeptáme kolik je osm krát deset a zda je Říp hora nebo zelenina a v podstatě lze říci, že jste před veřejností obstál.

Ti co neobstáli, tak se budou hlásit u soukmenovkyně Šauerové.
Ženy pak půjdou nalevo, muži napravo - o děti se postarám já spolu s panem kaplanem.
18. 05. 2013 | 14:36

šašek z Jihlavy napsal(a):

jozef
Totéž co pro Slovensko - nebojácné novináře, kteří bez ohledu na momentální mocenské rozložení sil a většinové mínění "pracujícího lidu" plní svou roli hlídacích psů demokracie. Vy tam máte pár takových, kteří rizkují mnohem víc než ti u nás (Eugen Korda, Štefan Hríb aj., ale např i satiriky typu Markoviče, Lasici). Je jich víc, ale momentálně si nemohu vybyvit jejich jména. Až se je podaří umlčet, budu vědět, že je opravdu zle.
18. 05. 2013 | 14:39

Skogen napsal(a):

Něco na tom bude, pane zemědělče. Pokračování boje dalšími prostředky, no a prebenda je prebenda, od téhle vědecké rady "nepochybně" zasloužená. Dokonce neodiskutovatelně. Alespoň nikdo z těch excentriků o zásluhách nediskutuje.
18. 05. 2013 | 14:49

honolulu napsal(a):

Hujkolipasemiada,
"nutna svoboda pro mysleni" je u lidi jako jste Vy, zasterka na tyranizovani a ovladani druhych. S opravdou svobodou to nema nic spolecneho....
Jste GANG, ktery je nemocny touhou vladnout a byli jste odmitnuti narodem. Proto na legalne zvoleneho presidenta lopatujete denne negativismus a budujete proti nemu artificialni processy - vy hrbati fasisti bez respektu k demokratickemu processu.

Vy se nestitite vytahnout ani Hilsnera...Prosim o informaci, kdo je HLOUPEJSI nez vy ?...

Po nasi vitezne revoluci pravdy a reality vase diplomy budou vymeneny za toaletni papiry a vase jmena prevedeny z registrace na skolach do registrace na pomocnych skolach....

Cela ta vase "obec" je z vas zdesena. Urcite budete zdiciplinovani radou starsich. A prestante prznit dejiny, umeni a realitu. My jsme daleko chytrejsi nez vy.
18. 05. 2013 | 14:51

Anastázie Králová napsal(a):

Pane Honolulu
nejdříve pozdrav a poděkování-Vaše řádky byl jediné laskavé na 1.máje.
Pravda je ta,že jsem nejdříve shlédla český film Romeo,Julie a tma /o zbabělosti / a pak protektorátní Babičku /která končí větou "Nikdy nezapomeň na zem,z které pocházíš !/
Abych byla upřímná-já o emigraci uvažovala-i proto jsem si zvolila za své studium medicínu /penicilin funguje na celém světě stejně /.
Ale můj chlapec a později manžel mne zastavil-mým snem bylo procestovat svět/.Vdala jsem se a měla děti-no,něco tu po mne zůstane.
Jak jsem již psala pod blogem p.Klána-bez objektivních informací ani já nemohu sloužit tím,zda je M.Zeman těžký piják /jako W.Churchill/ nebo alkoholik.
Přikláním se spíše k tomu těžkému pijákovi /on to ostatně ani neskrývá /.
V téhle zemi bylo od r.199O řečeno tolik lží.
Kdysi jsem slyšela vtip:
V nebi u sv.Petra zazvonil zvonek vždy,když někdo na Zemi řekl lež.
Náhle se rozezněly všechny zvony a sv.Petr povídá:"To nic,právě vyšla Pravda /list ÚV Sovět.svazu /.
Tak aby si nyní u nebeské brány pořídili ucpávky do uší /protože snad neznám média,která by nelhala -myslím,že od vietnamské války a aféry Watergate na Západě též neexistuje svoboda slova.
Zdravím a za laskavé řádky děkuji /právě je tu květem a kvetou konvalinky-nikdy bych je nepoužila jako parfém,ale neznám vonavější kvítka /
Hořká vůně květů jeřabin /dříve než jejich strony zahynuly vlivem chemického posypu na cestě do mé rodné vesnice,kde všechny cesty končily /neboť to byla hranoce okresu a přes les /2 km / nikdo cestu nevybudoval a traktory zde vyryly O,5 metrové brázdy v leasní cestě /-a k tomu omanná vůně divoce rostoucích konvalinek ze smíšených hájků-to je pro mne vůně Vysočiny.
Zdravím a píšte-mou duši potěší jakýkoliv Váš příspěvek /nebotˇ
jste mysl originální a nezávislá.
18. 05. 2013 | 15:00

honolulu napsal(a):

Pane presidente dejte je zavrit na Spilberg do diry po Babinskym, protoze utoci na Vas office, ktery je symbolem statu.
Za 14 dni si nekdo nebude pamatovat jejich jmena...
Oni ted stale pecou otravene orechove kolaciky, jako ta Batoricka...
Utoky a jedy se budou stupnovat, uvidite, ze mam pravdu.
18. 05. 2013 | 15:01

brbla napsal(a):

No, upřímně, takových profesorů, co naše kotlinka vydrží, to se hned tak nevidí. Kdysi to bývali jedinci, teďka jsou jich desetisíce. Přijde mi, že to je už na úrovni bývalého CsC. Jenom tady na blogu jich je aspoň dvacet.
18. 05. 2013 | 15:05

jozef napsal(a):

To sasek z Jihlavy

Na Slovensku su vsetci Kordovci,ci Hribovci.V bratislavskych masmediach neexistuje iny plateny postoj.Iba v minimediach a na internete najdete siritelov inych postojov,nez su postoje blizke povedme zaujmom a hodnotam Wall Streetu a City.

Hrib je sefredaktorom Tyzdna,byvaly zamestnanec americkej vlady,Slobodnej Europy.Notoricky haji uplne rovnake zaujmy a postoje,ako p.Tomsky a p.Urban.Napriklad.V Tyzdni vystupuje Hrib casto velmi agresivne,takpovediac urbanovsky,v TV musi byt iny.

Niekedy je vyslovovany nazor,
ze v dnesnej mediokracii moze verejnu mienku formovat,ci viest za nos, kazdy multimiliardar,kazdy Lauder,Warburg ap.
Nie je to vsak pravda.Majitelom masmedialnych agenturnych manipulatorov moze byt len taky multimiliardar,ktory ma najsilnejsie agenturne krytie.Ktoreho "pasu" najsilnejsie mafie.

Slovenska vlada preto uplne rezignuje na pluralitu medii, parlament zdominovany Smerom zvolil napriklad do cela verejnopravnej TV sefa sebe nepriatelskej sukromnej televizie.
Pravo na masmedialnu mienkotvorbu na Slovensku maju len osoby ktore su osvedcenou zarukou hajenia urcitych zahranicnych hodnot a zaujmov.V pripade Kordu aj Hriba ai.to znamenalo napriklad aj zaujmy blizsie madarskej iredente,nez Slovensku a mieru v Europe.
Slovenska vlada to plne respektuje,vyuziva vsak priestor sebaobrany.
18. 05. 2013 | 15:10

Stanislav Jaroš napsal(a):

Paní Bartlová, když čtu komentáře, tak doufám, že většina lidí se k nim ani nedostane. Taková snůška blábolů a keců.....
Pěkně napsaný blog, téměř se vším souhlasím.
18. 05. 2013 | 15:11

Reveil napsal(a):

Jsem rád, že autorka tak jasně určila, že tady nejde o otázku levice-pravice.
Tudíž by už nikdo, kdo nežádá Zemanovo ukamenování, neměl být nikým označován za "levičáka" a pod.
Je to tedy jen otázka osobního prožívání (teď ale koho? C-Putny? Zemana?)
Autorka rovněž decentně naznačuje, že důvodem k zamítnutí je skutečnost (mně např. do této chvíle neznámá), že pan C-Putna je homoerotik. Máme tedy věřit, že prezidentovi nevadí přestava souloužícího profesora, ale příčí se mu vidina profesora vzájemně masturbujícího?
Na druhé straně si autorka bez nějaké polarizace neví rady. Nejsou-li to pravičáci versus levičáci, jsou to venkované, kteří jsou tak omezeně vzděláni, že nepochopí, co to je profesura a akademické svobody.
Nuže, milí venkované, tyto svobody jsou takový volný prostor, který Vědecké radě UK umožňuje pružně reagovat na momentálně určující proudy, které se valí kolem kavárny Slavia. Například, je-li to potřebné, udělí tato rada čestný doktorát Fidelu Castrovi. Nebo Páhlavímu. Momentálně se v Praze hodně líbí C-Putnův klip o Putinovi a Zemanovi - já naopak podle klipu soudím, že C-Putna je strup.
Osobně je mi i profesura nějakého strupa vlastně lhostejná, ukončil jsem svá studia v době, kdy se C-Putna právě rýhoval, a rovněž ani mým dětem nemůže uškodit. Celou aféru vnímám jako další článek řetězu permanentního honu na M. Zemana. Myslím, že mnozí "intelektuálové" mu, až přijde jeho čas, přijdou plivnout na hrob.
18. 05. 2013 | 15:19

český maloměšťák napsal(a):

"....Špína a nemravnost, která se tu odhaluje, je ale ve skutečnosti docela jiná. Je to přesně to, před čím už Putna nějakou dobu systematicky ve své publicistice i veřejných přednáškách varuje: plíživý nástup fašizující politické síly. Jejím modelem dnes už nejsou vybledlé vzpomínky na Hitlera, Mussoliniho, Tisa či Gajdu. Jako výborný znalec Ruska a jeho kultury Putna vidí přesněji než my ostatní, že dnes je inspirací Putin. Jaktože u nás nikomu nevadí otevřeně deklarovaný vůdcovský princip či kult osobnosti, na němž je postavena strana „zemanovců“? Proč jsme tak rychle zapomněli na scény na hradním nádvoří při prezidentské inauguraci? Místopředseda Augustin se výslovně prohlásí za levicového politika a zároveň jedním dechem tvrdí, že profesoři jsou „jakýmisi vzory pro společnost“, a tudíž nesmí být „kontroverzní“ vůči morální autoritě, která se inspiruje názory římskokatolické církve a kterou zastupuje právě vůdce.

Chce-li být česká levice věrohodná a evropská, nemůže nadále tvrdit, že vůdce Zeman je jejím člověkem. Levici nedělá pouze sociální otázka, na té přece stály i fašistické a národně socialistické ideologie. Levicovost spočívá také v přihlášení k tradici sociální emancipace. V té hraje ústřední roli lidská důstojnost, sekularizace veřejného prostoru a politiky, rovnoprávnost, a z nich vyplývající uznávání jinakosti. U tohoto Madridu se bojuje také a především o liberální politický konsenzus Česka...."

Paní, měla byste si skutečně zajít k tomu lékaři.
Takový guláš, co jste navařila ...to se jen tak nevidí.

Mussolini, Hitler...to jsou pravicová lidová hnutí, levice byla zglajchšachtovaná, zlikvidována, často velmi brutálně.
Putin coby fašistický vůdce , vzor pro zdejší zemanovce - paní, dokažte to.
Dokažte, že zemanovci fašizují společnost.
Vy blábolko, blábolivá ...vždyť nemáte po ruce nic, čím byste toto mohla prokázat..to naopak Schwarzenberg se svými drábky pomocí snah jako byl například lidská práva popírající zákon " arbeit macht frei" , jako je kupčení s oosobními daty sociálně slabých, jako je léčená invalidů pomocí vyhlášek ....takové skutky plus mafijnické nahrazování normativního státu státem svrchovaným...to je jednou z tváří fašizace.

Jak pak kauza Putna souvisí se sociální emanmcipaci a její nereflektování zuemanem...tak to asi ví jen pár neuronů ve Vaší ctěné hlavince.

No a s tím Madridem...mě není jasné teda na jaké straně vy byste sama chtěla tenkrát stát ? Odpovězte - zda teda na straně pořádku, který jistou měrou opíral své postoje i o tradiční španělský katolicismus ? Anebo byste dala přednost mj. komunistům ?
Na které straně vlastně byste tenkrát chtěla stát...a co byste tam vlastně dělala - psala bláboly na letáky ?
---------
Nejlepší obranou je útok, že ?
:))

Někdy docela chápu to věčné lamentování nad úrovní našeho školství a obavy, že cosi shnilého není jen v přístupu žáků a studentů - kdy tedy ti jsou nekdy spíše oběťmi.
18. 05. 2013 | 15:20

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

Cituji: "pravicová lidová hnutí"

Tu perlu jste vymyslel sám?
18. 05. 2013 | 15:25

český maloměšťák napsal(a):

Oblíbenou flašinetovou melodií " Schwarzenberggemeinschaft" bylo tvrzení, že Zeman rozděluje národ.
Jako by tomu ale bylo opačně, přičemž možná že až tak nejde ani o názor, jako o cosiální demokracii.

Hezký den všem, kdo nemají radost z toho, jak se hysterie stává nikolivěk diagnozou ale prostředkem komunikace.
18. 05. 2013 | 15:25

Silvie napsal(a):

Honolulu
Už jen z toho, jakým způsobem se tady organizují pravdyalásky a jak vždy (kvůli každému prdu) útočí v jednom šiku, je vidět, že jsou dobře organizováni (zřejmě po zakoupení Aktuálně Bakalou se tato nenávist bude ještě stupňovat).

Nejvíc jim vadí, že "prosťáčci" z lidu odmítli rádoby intelektuální elity a dovolili si projevit u voleb vlastní názor. Tím pádem mnoho lehkoživek přijde o koryta.

Tahat do kauzy Putna (jež je o hov..) ještě hilsneriádu, je projevem hysterie a zoufalství.

Zeman si rád přihne, ale ožralou byl i Havel, který dokud neprokouřil plíce, hulil snad i ve spaní, vylitý Kalousek nablil do poslanecké lavice a Kavan nabořil ožralý na plech několik aut. Takových bylo, je a bude.

Zeman není jistě ideálem, ale vím, že nebude dělat prosudetskou (a prounijní )politiku a to mi vcelku stačí.

Víte o tom, že ten kolaborant Kárl dal (i přes nesouhlas Lobkowiczů) Němcům Lobkovický palác?
Kam až to zajde?!
Tohle si u nás nedovolili ani Rusové za okupace.
18. 05. 2013 | 15:26

srovnávat srovnatelné napsal(a):

Abych se doznal, Martina Putnu občas docela rád čtu.
Mea maxima culpa.
S jeho hodnoceními ale velmi často nesouhlasím.
Což nic neznamená.
On má právo je vyjádřit a já na ně mohu mít svůj názor.

O tom, že by možná neměl být profesorem jsem začal vážně uvažovat až po shlédnutí jeho videa. Tendence trivializovat věci, které s jeho oborem úzce souvisí (kdyby byl např. primářem blázince v Bohnicích, kvitoval bych scénku jako vydařenou taškařici) totiž příliš nesvědčí o zodpovědném přístupu k matérii jeho badání.

Zrovnatak mi trochu vadí u paní docentky přeceňování vlastní specializace.
Středověk na cestě lidstva k dnešku nepochybně hraje roli jakési točny, na které se dosavadní tendence obrací k něčemu jinému, než k čemu směřovaly do té doby.
Obávám se ale, že je tomu tak pouze z europocentrického hlediska.
Ne-li dokonce jen z hlediska deskové malby.

Pochopil-li jsem věc správně, paní docentka srovnává Zemana s Vladimirem Putinem a toho zas s Franceskem Frankem a jeho přítelem, generálem Milánem, jehož heslo bylo "Viva la muerte!", což ve mně vyvolává rozpaky.

Jednak tím, že nastoluje cochcárnu v pojmech a za druhé proto, že reálně je současná EU mnohem nedemokratičtější, než za jaké máme důvod pokládat Rusko.
Vždycky znovu si s Nigelem Faragem musíme položit jeho otázku mistru Nobodymu - Van Rompuyovi: "Kdo jste? Kdo vás zvolil?"

Putina zvolila většina Rusů, kteří se dostavili k volbám.
Van Rompuye zvolil jakýsi Bilderberg.
Za vším hledej prachy.
18. 05. 2013 | 15:26

sisi napsal(a):

Když čtu ty komentáře pod výborným článkem, nedivím se, že máme takového prezidenta - je to obraz jeho voličů. A začínám být opravdu alergická na "buranský snobismus", který se tak rád vymezuje vůči "téééé intelektuální elitě". Považuji se za intelektuálku a minimálně jsem ráda, že ze mě nepadají tak nehorázné myšlenkové bludy dané absencí vzdělaní a chápání principů demokratické společnosti, které čtu pod tímto článkem.
18. 05. 2013 | 15:27

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Brom
Četl jsem vysvětlení via "pravicové lidové hnutí" u Paxtona / Anatomie fašismu/, nevím ale kdo to vymyslel, ale je to celkem trefné. Možná by šlo vymyslet i paralelu k estébáckomafijnímu modu tměny společenskopolitické konstelace po roce 1989 - kdy do jisté míry šlo též o jakési lidové pravicové hnutí falešné dilema - Klaus(divoká privatizace) nebo komunisti(návrat zpět)/. Ale od toho jsem zatím dalek.

Proč " perlu" ?
Nezdá se mi to o moc větší "perla" než tenhle nesmyslný blábol někoho, kdo má zjevné potíže se vyjadřovat tak, aby to nebylo k smíchu , potažmo k pláči.

Vy naopak nemáte problém s " perlami" které sem dala paní blogerka ?
Vy fakt ty alogické a nesmyslné řetězce kvazisouvislotí, co sem naplácala - vy to považujete za nějaký přínos ?
18. 05. 2013 | 15:33

honolulu napsal(a):

Pani Anastazie Kralova,
utekl jsem illegalne bez pasu, kratce po prichodu Rusu a vdecim Jizni Africe a hlavne B.J. Vorsterovi, ze jsem se dobre uplatnil a neco se naucil.
Kdyz jste studovala medicinu, tak by jste byla mezi profesionali nejlepe placena, at uz to bylo v JAR nebo zde v USA...
Oni zacinaji po uznani diplomu se $ 100 - 150 K rocne.

Emigraci nekteri lide snaseli velmi lehce a jini opravdu tezce.
Patril jsem k prvni skupine.

Na aktualne CZ jsem zacal psat, protoze chci stale naleptavat LZI, ktere jsou predkladany lidem ke straveni a zmanipulovani ve prospech egoistickych skupin.

Pisete, ze je u Vas jaro. U nas je take - je denne 32 Celsius a vse je v kvetech bile, cervene a ruzove barvy...
Doporucuji Vam a Vasi rodine vylet po Americe. Floridu si vsak nechte na zimni mesice. Musim z domu za hodinu a uz ted vim, ze mi bude moc horko, jako v te Africe...

Psat budu dal i kdyz me Stejskal hlida - dokud se nepojedu nekam toulat.
A to znate tu novou modlitbu ke straznemu andelu na Aktualne CZ od Pepy Repy ? Zde je..

Muj straznicku Stejskalicku,
opatruj mi mou dusicku !
Aby vzdycky mila byla,
knizeti se zalibila...

Vsimla jste si, jak jsou vsichni Cesi opatrni ? Ale ti vyvoleni napisi, ze Zeman byl napity jako prase... Co je dovoleno "bohum" neni dovoleno volum...Ja jsem cely popleteny z te Afriky. Ja ty "VYVOLENE" bohy povazuji za zdegenerovane voli.
Musim koncit pani povinnosti volaji. Nashle vecer.
18. 05. 2013 | 15:36

Anastázie Králová napsal(a):

Pane Stejskale,a proč to neříci rovnou ?
Tady jde o boj o Českou kotlinu s hraničními horami-což znamená,že na atomovou válku nikdo v této oblasti ústřední Evropě nepomýšlí.
A Češi stojí uprostřed- -rozpolcení skutečně /to není uměle vytvořené-ale uměle se to vytváří u mladých lidí /.
Jak řekl ˇJan Masaryk-"Praotec Čech byl vůl.Prostě vůl.
Tolik krásných zemí,a on nás zavede mezi Čechy a Rusy.Jak potom máme uhájit svou nezávislost?."

Já vím,je to vtip.Já osobně bych byla nejraději ve Středomoří /a vsadím se,že nejméně milion našich spoluobčanů,kteří tam každý rok jezdí /.
Já to vidím takto-kulturně chci patřit k Západu-ale obchodovat chci s Východem /jen tak si udržíme určitý stupeň nezávislosti/.
A vsadím se též,že našim lidem je jedno,zda budou své výrobky prodávat pod hlavičkou NSR,nebo přímo USA-nebo na Východ /mimo muslimské válčící země /-ale to je s otazníkem-a to vy víte.
Zaplatili nám někdy USA radar Tamara,který mohl odhalit jejich letouny Stealth a kolik a kdy /za ušlý obchod /-bez ideologie-já myslím,že i američtí zbrojaři vyznávají zásadu
"O PENÍZE JDE AŽ V PRVNÍ ŘADĚ.
P.-S.Zkuste mne přesvědčit,že tomu tak není-nebo nezkoušejte,zkouškou Vaší tolerance je už to,zda tento příspěvek projde.
P.S.II-Vy musíte poskytnout vzdělání svým dvěma dětem a já chci mít na lékařskou péči-už dávno jsem přestala být ideologicky vázaná na jakoukoliv stranu.
18. 05. 2013 | 15:37

Dumpling napsal(a):

Skogen

"Ta Praha už totálně zblbla."

Pravda. Jenže to není nic nového. Tamní obyvatelé se vyznačovali vždycky směšným patosem a megalománií. Skoro nikdy nehovoří pouze o Praze, ale o "matičce", nebo o "stověžaté", o "hlavním městě", o "socialistickém velkoměstě" a nyní v poslední době milují výraz "metropole". Člověk se tomu musí usmívat, když to srovná se skutečnými metropolemi, třeba s takovým Sao Paolem.
Opravdu, nikde na světě jsem třeba neviděl na hranici Říma, Paříže, Vídně... atd. nápis "Hlavní město". To má jen Praha.
"Pragacaputregnismus" je choroba, bránící rozhledu, tamní "metropolité" žijí nejspíše ve virtuální skutečnosti.
18. 05. 2013 | 15:43

TomášL napsal(a):

Zdeněk Brom: Znáte?

https://khanovaskola.cz/
18. 05. 2013 | 15:51

idealista napsal(a):

Kdo není s námi, jde proti nám! Toto komunistické heslo platí pro p. Klause i pro p. Zemana. To, že p. Klaus doháněl vyučovací hodiny, které mu chyběly k profesuře, až jako prezident, nám takticky zamlčel a vykládal nám, jak rád chodí přednášet. Zajímavé je, že okamžitě kdy měl dostatek hodin přednášet přestal. Jeho následovník v prezidentské funkci Zeman, který jako on dobře věděl a ví, že vystudoval za dělnické peníze(starci na chmelu) se podle toho rovněž chová. Oba se sice ve svém produktivním věku zmohli pouze na nájemní byt v paneláku, a dnes nás poučují, jak by měl být řízen stát. Nakonec to podle toho vypadá. Lže se veřejně,i soudem puncovaný lhář - Zeman, amorálnost vítězí, z vexláků, StBáků, pinglů, zelinářů atd. se stali miliardáři. Proč by nemohl p. Klaus vyhlásit amnestii soukmenovcům, přestože v té době se v odborných kruzích i v státním zastupitelství i v policii hledal způsob, jak prodloužit promlčecí doby, aby bylo možno dohnat velkozloděje z polistopadových let. Oba pochází z komunistické inteligence s dobrým kádrovým původem. Oba ohýbají zákony dle potřeb svých chlebodárců. P. Zeman asi zapomněl jak vykládal, jak je dokonalý,a že ho volební kampaň stála 7 milionů atd. Oba si svou pracovní náplň vykládají po svém. Zapomínají, jakou přísahu dávají ústavní soudci a to, že budou dodržovat přirozené právo. P. Zeman si přečetl pár knížek citátů a tím ohromuje hlupáky. Nemám s p. Putnou v mnoha věcech stejné názory, ale že by za ně měl ve svobodném státě, za jaký se ČR snaží pokládat, trpět ve své profesní dráze to je nemožné. Zasahování laika Zemana do odbornosti profese profesora je nesmysl a dokazuje to pouze amaterismus tvůrců a dohližečů na dodržování práva a zákonů ČR.
18. 05. 2013 | 15:58

Silvie napsal(a):

Sisi
TI buranští snobi vydělávají na ty vaše dotace a granty, bez nichž byste pomřeli hlady. Týká se výhradně kulturtrégrů a "filozofujících"lehkoživek, nikoliv schopných vědců, lékařů, techniků atd..

Honolulu

Víte, že jste bílou vránou mezi emigranty?
Ti Zemana nenávidí, protože nejsou schopni objektivního náhledu - domnívají se, že Kalousek, Kárl a Nečas jsou ta nejpravicovatější pravice.
A přitom má Zeman možná k pravici blíž, nežli oni sami.

V téhle vypjaté době, kdy katolický klér i přes jasně deklarované odmítnutí veřejností stále posiluje svůj politický vliv a zažívá období nezasloužené majetkové prosperity, je třeba prezidenta jakým je, i přes všechna jeho negativa, Zeman.

Já necítím ohrožení "demokracie" , protože žádnou nemáme a ani jsme nikdy neměli.
Byla to jen fata morgana, vodili nás za tím přeludem jako oslíky celých 23 let.

Ale cítím bytostné ohrožení české autonomie jak ze strany bruselské byrokracie, tak ze strany sudeto-německé, jež své požadavky a tlaky ústy Posselta stupňuje.
Je to právě Německo, kdo opět ovládá prostřednictvím unie celou Evropu.
Kdykoliv se tak v minulosti stalo, dopadlo to pro ostatní tragicky.
18. 05. 2013 | 15:58

kormoran napsal(a):

Honolulu

Cit:"Víte, že jste bílou vránou mezi emigranty?
Ti Zemana nenávidí, protože nejsou schopni objektivního náhledu - domnívají se, že Kalousek, Kárl a Nečas jsou ta nejpravicovatější pravice.
A přitom má Zeman možná k pravici blíž, nežli oni sami."

Silvinko , pokud nekdo nekdy a nekoho kritizuje , neznamena to , ze nenavidi.
Prestante prosim zvanit ty sve nesmysly , kdyz o emigrantech nevite zhola nic , natoz o jejich politicke prislusnosti.
18. 05. 2013 | 16:12

zk napsal(a):

Ten poslední odstavec by se měl tesat do kamene. Ale co s tím, typický český volič napravo nalevo je takový, jak ho kdysi vychovali komunisté a jak ho dnes vychovávají média. Kdyby to bylo jinak, měli jsme ve druhém kole Dienstbiera a třeba Roithovou.

Nicméně je pravda, že pro Sobotkovo křídlo ČSSD se tady nabízí velká šance ukázat svou zásadní odlišnost od zemanovského (tj. doposud dominantního) pojetí levicové politiky. Možná bude tato aféra jednou z počátečních etap pohybu, který povede k rehabilitaci levicových idejí v očích vzdělanějších vrstev české společnosti.
18. 05. 2013 | 16:20

Zdeněk Brom napsal(a):

TomášL:

Znám :)
18. 05. 2013 | 16:22

Dáša N. napsal(a):

Proč se ale někdy nepíše o tom, že i docent může mít občas v krvi několik procent?
18. 05. 2013 | 16:23

Karel napsal(a):

Vybledlé vzpomínky na Tisa rozhodně nejsou. Kolik tady zbývá do toho, aby stejně dvojslabičný Duka usedl do ministerského křesla?
18. 05. 2013 | 16:31

Reveil napsal(a):

zk

Je třeba uznat, že politická situace u nás je bizarní. To dokumentují mimo jiné i prezidentští kandidáti. Jak Karl Schwarzenberg, tak Miloš Zeman jsou v podstatě anomální jevy, maskotové přeběhlických garnitur, lidé, kteří už ani biologicky nedisponují dostatečným fundamentem, aby bez úhony obsolvovali plných 5 let. Anomální jsou rovněž těsné, leč částečně popírané vztahy s politickými novotvary, u jejichž zrodu, alespoň nominálně, oba stáli, v případě Zemana nota bene s jeho jměnem v názvu dotyčného subjektu.
Ovsšem i všichni ostatní účastníci toho volebního pelotonu jsou bizarní jevy, včetně zastydle infantilního Dienstbiera, mrazení vyvolávající katolickou fanatičky Roithové. Situaci v zemi nejlépe charakterizuje skutečnosrt, že, ačkoliv velmi kvalitní a vhodní jedinci v zemi jsou, nikdo z nich se neodhodlal spojit své jméno s tímto úřadem.
I když, vzhledem ke geopolitické situaci, nemůže nastat žádná zásadně převratná změna, přece jen není hrozba sklouznutí jíž tak nevlídného režimu k ještě horší variantě postkomunistické pseudodemokracie. Jak nepokrytě protičeský smýšlející a hovořící Schwarzenberg, který český stát vnímá zřejmě pouze jako rámec rodinného panství, tak Okamura jsou rizikem. A mladý Dienstbier? Stát je příliš drahá hračka pro tohoto mladíka...
18. 05. 2013 | 16:41

Silvie napsal(a):

Z.K.

Opravdu myslíte, že narcistní Dientsbier s pocitem dědičné výjímečnosti, jenž namísto politické práce žvaní v médiích a orthodoxní katolička podporující círk.megatunel, by byly lepší volbou?

Kdyby tu skutečně nějaká lepší volba existovala, volila bych pro ni.

První kolo volby jsem nechala na pánubohu, protože nestálo ani za to, abych si zvedla zadek.
Druhé už byla příliš silná káva.
18. 05. 2013 | 16:47

Anastázie Králová napsal(a):

Ad Karel

Nejdříve jsem si říkala,jak strašný nesmysl jste napsal.
Pak jsem si uvědomila,že čestná česká pravice neexituje a od r.195O přestala exisovat.
Tady se skutečně podařila fyzická likvidace hnutí. On český odboj dobře věděl,proč byl proti atentátu na Heydricha.
Co bude dále?
Já sama bych nevyloučila nějaký modifikovaný Den trifidů /třeba světová virová pandemie /.
Ale zda to postihne planetu za 2O či 5O let,já nevím.
Nevím nic,jen doufám,že stejně jako dětská obrna nejvíce postihovala děti bohatých,tak i nová pandemie postihne právě je /protože v krutých podmínkách rozvojového světa přežívají právě ti s nejlepší imunitou/.
Ano,i má vnoučata patří mezi ty hýčkané.
Ještě mi zbývá ještě část naděje,že se ti bohatí vzpamatují.
Ale kdy to v historii bylo ?
18. 05. 2013 | 16:59

Baba Jaga napsal(a):

Že ale pan president udělal panu Putnovi řádně velikou reklamu - možná se i jeho knížky začnou více prodávat a studenti se o studium u něho možná poperou...
Mnohé z nás určitě překvapí, co by pana Putnu mělo zostudit, kdyby o tom pan Zeman promluvil či napsal.Zdůvodnění to je jako někde na pavlači - kdo ví, zda ho vyřkl pan Zeman osobně či si to vymyslela jeho mluvka. V rámci objektivity bychom se už o možném důvodu měli dozvědět všichni - i když se pan Putna nakonec do měsíce profesorem třeba stane.
18. 05. 2013 | 16:59

honolulu napsal(a):

Pani Silvie,
velmi si s Vami politicky rozumim. Vy vidite dve skupiny, ktere ohrozuji existenci Ceska. Ja vidim TRI.

Zde na Floride je hodne Cechu, ale nestykam se s nimi a nevim jejich politicke smysleni. Oni maji jinou historii, nez my, co jsme prodelali JAR. S temi Cechy, kteri prodelali emigraci v Africe se stykam rad. Maji stejne, ci podobne zkusenosti jako ja.
Jsou v Tampe, Sarasote a jeden je v Cape Coral. On pise knihy.

Nejvice nasich lidi ceske narodnosti, kteri prodelali JAR a vsechny tamejsi politicke kotrmelce jsou vsak v Kanade.
Rad jsem za nimi jezdil z Ohia. Ted to vsak mam prilis daleko a podleham lenosti. Politicky mysli stejne jako ja, ale rikaji, ze je zbytecne psat, protoze Cesi v Cesku vidi vse zkreslene.

Vy pani Silvie svymi schopnostmi vzbuzujete hodne zarlivosti.
Proto se vede proti Vam tolik utoku. Mate vystizny, krasny styl psani primo k veci, a je podlozen analytickym talentem vnimanim reality.
Nenechte se znechutit ! Stejne se meni psychologie lidi v Cesku. My ten boj o duse ceskych obcanu VYHRAVAME !

Ovlivnime volby a nakakame na 3 skupiny v Bruselu. To bude kvikotu a jeceni a bedovani, a tech nalepek co nam nalepi...Uz se tesim. Srandy kopec nas nemine.

ZDE INFORMUJI verejnost, ze pro zakrnelou inteligenci t.zv. obec intelektuani z UK se pristi mesic musi dostavit na ministerstvo skolstvi odevzdat diplomy, kde je bude cekat zeleny Anton poslany dr. Honzakem k prevozu do Bohnic...
Kdejaky kanturek si totiz mysli, ze muze poroucet presidentovi. To je propagovani anarchie a bezzakonosti.
Pane presidente nic nepodepisujte ! Putnovi strcte neco pod rukou at prestane becet a ja mu najdu tu firmu co udela diplom na dr. prof. hrc. prc. x 9.
18. 05. 2013 | 17:09

Twist napsal(a):

Kdybychom zvolili Kchárla, byli jsme bez problémů, akorát akt přebírání korunovačních klenotů by se trochu protáhl kvůli snění dotyčného u dveří. Ale co, hořím nedočkavostí na veledíla pana Putny, už by bylo Načase, aby se něco světového objevilo,když to naši hokejisté nezvládli. Děkuji za přečtení tohoto blábolu podobnému brilantnímu zamyšlení paní Bartlové Mileny.
18. 05. 2013 | 17:27

vasja napsal(a):

Tohle může zachránit jen směrnice z Brusele.
18. 05. 2013 | 17:31

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

Pane učiteli,

těžko přesně definovat nacismus, aby proti tomu nikdo neměl námitek. NSDAP byla původně, před "převzetím" Hitlerem, DAP. Takže DAP je ještě možné označit za jednu, tehdy bezvýznamných, levicových stran, kterou Hitler přeměnil, a přejmenoval na NSDAP, na extrémně pravicovou, s tím, že ponechal některé, patřičně modifikované, levicové prvky, např. péči o dělníka(samozřejmě jen, z pohledu nacistů, s nezávadným národním a rasovým původem), zejména dělníka ve zbrojním průmyslu.
18. 05. 2013 | 17:40

To jsem četl jinde. napsal(a):

Ještěže v roce 68 přišli k nám Rusi na tancích a začala husákovská normalizace. Tímpádem se o dvacet let oddálil hadrák, už by nám tady nepatřilo vůbec nic!
18. 05. 2013 | 17:44

Anastázie Králová napsal(a):

DOTAZ NA P:STEJSKALA

Marin C.Putna u vás publikoval.
Píšete,že bloggerům žádné honoráře nedáváte.
Ale na blogery reaguje řada lidí-tudiž je pohyb na internetu.
Chcete mi opravdu tvrdit,že žádný majitel Aktuálně.cz.z toho nemá ani 1 Kč /i pan Bakala?/.

A že tudíž na žádost příslušného bloggera můžete vymazat všechny jeho příspěvky i diskusi /neboť se mu třeba aktuálně nehodí,co psal v r.2O10/?
Musí mít jiný důvod /např.trestný čin na základě jeho vyjádření-tj.napadání kvůli rase,náboženství,sexuální orientaci /?

A pokud tento důvod mít nemusí /policejně doležený,prosím/,smažete komukoliv z nás jeho blog či nevhodný diskusní příspěvek?

A když ne,tak PROČ?/protože byste s tím měl hodně práce-ale za to jste přeci placen/.

Bez konkrétního požadavku a s pozdravem/mám ráda jasně vyložená pravidla hry,kterou hraji.
18. 05. 2013 | 17:45

muromec napsal(a):

Karel napsal(a):
Vybledlé vzpomínky na Tisa rozhodně nejsou. Kolik tady zbývá do toho, aby stejně dvojslabičný Duka usedl do ministerského křesla?

Prosím vás, nepřehánějte to. A co nemáte přehánět? - Srovnávat našeho prvního slovenského prezidenta, Dr. Tisu blahé paměti, který byl velikánem ducha i charakteru a pro svůj národ v podmínkách dané doby udělal a obětoval vše, včetně nakonec i svého života když se stal obětí prokázané justiční vraždy, s vaším tlustým vysmátým prelátem Dukou který svůj národ na restitucích okradl - o kolik že to? - 170 mld Kč, to je opravdu už moc silné kafe. Myslíte, že "dvě slabiky" vytvářejí nějakou podobnost?
18. 05. 2013 | 17:46

Anastázie Králová napsal(a):

Nyní dotaz ad Martin C.Putna:

1/Pakliže se stanete profesorem UK jen na základě toho,že se hlásíte k homosexualitě-a tím vzbudíte nevoli ve společnosti,která se přenese na lidi HS orientace v běžných povoláních-Vám to vůbec vadit nebude/budete si myslet,že pěšáci mají být hrdí na své právo třeba zemřít za svého generála?/.

2/Myslíte si,že byste měl být jmenován profesorem na základě své HS orientace/ačkoliv heterosexuální spolupracovník/ce / by toho nedosáhl/a,i když dosahuje stejně průměrných výsledků?
A opravdu si nemyslíte,že řada členů vědecké rady pro Vás hlasovala jen proto,že nechtěli být objektem mediální štvanice?
18. 05. 2013 | 18:03

Xaver napsal(a):

1) Má li být titul profesor celorepublikově využitelný na všech VŠ, tak nestačí názor jedné vysoké školy. Musí ho "požehnat" nějaká celorepubliková autorita. A Nečas ani Němcová asi nejsou ti praví.
2) Má li se ČR honosit demokracií, tak musí platit, že každý úředník a potentát, který někomu něco zamítne musí mu oznámit své důvody.
18. 05. 2013 | 18:45

Čankajšek napsal(a):

Než ustrašeného človíčka,který podepíše vše co se mu předloží a pak se trapně vykrucuje, si mnohem více vážím člověka, který ví co podepisuje a pak si za tím stojí, byť by mu ti, co s ním nesouhlasí, soustavně okopávali kotníky. Samozřejmě, že pokud je jeho jednání v souladu se zákony této země, psi mohou štěkat, ale karavana jde dál.
18. 05. 2013 | 18:57

FetaBrie napsal(a):

Vážená paní autorko blogu, vystihla jste to přesně, bohužel většině to nedochází a patlají se v nepodstatných argumentech, aniž tuší o co vlastně jde.
18. 05. 2013 | 19:08

argun napsal(a):

Paní profesrka to tady bere zgruntu a vod podlahy, zdá se. Asi se rozhodla, že nečesanou nemytou veřejnost na Ac.z. trochu vychová..

"To jsou lidé mimo velká města, kteří nepotřebují vědět, že profesura není ani úřední ani politická funkce, a jejichž rozhled a vzdělání nesahají k tématům, jako jsou smysl akademické svobody nebo celospolečenský význam emancipace a uznání jinakosti."

Že prý hrozí "plíživý nástup fašizující politické síly"... A sakra! Jestli vono to nebude spíše tím, že profesorskejch už je nějak moc a korýtko zvolna vysychá. A tak je třeba se začít hlásit o svá nezadatelná práva..
18. 05. 2013 | 19:11

Bohumil Pesek napsal(a):

-"Levici nedělá pouze sociální otázka, na té přece stály i fašistické a národně socialistické ideologie."
-Reakce:"Mussolini, Hitler...to jsou pravicová lidová hnutí, levice byla zglajchšachtovaná, zlikvidována, často velmi brutálně."

eh, to ma byt ukazka nepochopeni textu ?

nekdo tu zminoval "snobske buranstvi", ja jen dodam, ze se obvykle pozna podle der v elementarni logice.
Co se tyce fasizace spolecnosti, da se celkem souhlasit. Mel k tomu tendence jak ex ministr Dobes, tak posledni dva prezidenti. Narodovectvi, potreba autorativniho stat ci vudce, xenofobie, nepratelstvi k liberalnim postojum, to vse se da u nich najit. Typicka je i Zemanova neschopnost odargumentovat zamitnuti profesury. Neb diskuse pro fasisty neni, ti maji radeji antony (jak tu nekdo doporucoval) ci jine dopravni prostredky, jez odvazeji ty druhe nekam jinam, nejlepe za vysoky plot.

Mimochodem, i kdyby mel Putna rohy a kopyto, spor je mezi prezidentem a UK, nikoliv mezi prezidentem a Putnou.
18. 05. 2013 | 19:30

zemedelec napsal(a):

Paní Anastázie Králová.
Jestli ten celý spolek akademických potentátů,není samí buzna.
Tohle by vůbec nemělo nastat,natož se dostat na veřejnost.
18. 05. 2013 | 19:32

Jirka toho casu v UK napsal(a):

krasne pocteni. vypada to ze se nam tu sesla pekna radka zastancu "slusnosti", "normality" (ne normalizace aby me nekdo nanapadnul), zaprisahlich odpurcu intelektualu ( kdo nepracuje necht neji - povedome) a hlavne nasi stare dobre ceske prumernosti (kdo vystrkuje hlavu tak mu prez ni prastime). Nemam nic proti slusnosti kterou si u kazdeho cloveka ctim, necition se prijemne v nenormalnim prostredi asi jako vetsina lidi, Intelektualove se nekdy prou o hovadiny ale co me nejvice vadi je ta prumernost az podprumernost argumentu (bohuzel nekdy na obou stranach) a snaha vsechno co je nad ramec "zazite" moralky, slusnosti,... srovnat do jedne lajny, aby byl klid a nikdo nas nerusil v nasi ceske kotline. Jsem bez vyznani (jen pro informaci) ale kdybych se mel rozhodnout kdo bude ucit me deti tak je radeji sveril excentrickemu homosexualovi, ktery je nauci premyslet, delat chyby a poucovat se z nich nez profesorovy typu reditele z filmu "Cesta do hlubin studakovy duse" prezdivaneho mroz, ktery s nich udela tupe ovce opakujici poucky. A priznejme si (ti z nas pametniku) komu jsme v tom filmu fandili !

Preji vsem krasny sobotni vecer.

PS: Prezitentovo rozhodnuti ani jeho prava a pravomoce nekomentuji protoze k tomu nemam informace a ani vzdelani
18. 05. 2013 | 19:39

honolulu napsal(a):

Pani Anstazie Kralova, (17:45)
s temi pravidly je to opravdu velmi slozite. Ja tomu nerozumim vubec...Cenzor tomu asi rozumi, protoze vi co mazat. Ja bych to nepoznal.

Mam rad zeny. Obdivuji jejich krasu. Jsou dukazem, ze existuje Buh a andele.
Vedle homosexualu se citim velmi neprijemne, takze jsem se dopustil trestneho cinu.

V Africe cernosi vyvrazduji bile farmare. Krute, sadisticky a to v takovem mnozstvi, ze vznikne hladomor. (Rhodesie.)
Ale kdo na to upozorni, tak se dopusti pomlouvani rasy. Coz je dalsi trestny cin.

Jsem Katolik, i kdyz nemam rad cirkev, tak vzdy budu na strane Krista, proti vsem Machometanum. Takze jsem se dopustil trestneho cinu proti nabozenstvi. S Zidy jde snadno zit i kdyz ve me vzbuzuji zachvaty smichu, jak se citi duleziti, ale s Machmetany zit nejde. Dalsi dva trestne ciny...

Nekdo se nam snazi uzakonit, co mame citit a jak mame myslet.
Budeme ho muset jednou ukrizovat, ale zatim nevim, kdo je za to zodpovedny.

Jo a Eskymaky take nemam rad, prote smrdi rybynou. Indiany v Americe nemam rad, proze jsem nikdy nepotkal zadneho, ktery neni ozraly. Slovaky nemam rad, protoze 2x rozbili republiku.
Anglicany nemam rad, protoze zerou prevarenou zeleninu a maji nejskaredci ksichty v Evrope... Francouzi zerou zaby a Holandani jsou strasne lakomi. Belgicane maji zacpu z cokolady a Spanele jsou povestne kruti a zerou moc cesneku. Polynezane zase zerou namorniky atd. atd.
Ja mam rad pouze potomky z Atlantis. Tim se priznavam k poruseni svateho prikazani mit rad vsechny.
18. 05. 2013 | 19:46

Jirka toho casu v UK napsal(a):

koukam ze tam mam nejake pravopisne chyby, za coz se omlouvam. Byl jsem jako dite nesoustredeny a nebyt nestandardnoho postupu ucitelu a rodicu asi bych dnes nebyl tam kde jsem. ale nejake mouchy to zanechalo :)
18. 05. 2013 | 19:49

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

mě jenom překvapuje ten povyk kvuli putnovi. když socbolševici provedli komunistický převrat v USTR, tak se nikdo z akademiků neozval.
18. 05. 2013 | 19:52

stoppa napsal(a):

Tak včera to podávali na čt jako že ho nejmenuje kvůli politické kritice.
Dneska to zase říkali jinak a sice že to je kvůli jeho b.u.z..
On je asi taková mnohočetná oběť.
18. 05. 2013 | 19:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Xaver:

Putnovi jiné university požehnaly. Přesně v souladu se stanovenými pravidly.
18. 05. 2013 | 19:56

stopa napsal(a):

(buz)errare humanum est
18. 05. 2013 | 20:04

Batkualnce.cz napsal(a):

Pane uciteli,
muzete, prosim Vas, nejak prokazat sve tvrzeni "Putnovi jiné university požehnaly. Přesně v souladu se stanovenými pravidly." a to v obou vetach? Mozna u Vas na ZS se v profesorskem rizeni vyjadruji jine ZS, ale v zadnych pravidlech neni dano, aby se k profesorskemu rizeni vyjadrovaly jine university. Kandidatu na profesuru vystavi svou podporu tri jine osobnosti z oboru, ktere ho znaji, opakuji osobnosti a ne cele university.
Jinak na kazde VS musi byt stanoveny pozadavky na profesuru, napr. na pr.f. MU
profesorské řízení
původní práce v recenzovaných mezin árodních* odborných časopisech 30-40 (MCP 0-1)
orientační počet citací (bez autocitací) nebo součet IF 30-40 (MCP 0,7) 60-100 (MCP 1)
pedagogická praxe >5 let (MCP ? ale podle zivotopisu asi ne)
učební text alespoň 1 (MCP ?)
Holt podle uvedenych udaju asi jiny oddil!

Dale musi uchazec predlozit kolik bakalarskych, diplovovych a doktorskych studentu vedl (MCP ?)
Dale musi uchazet predlozit na jake vyuce se podilel - cviceni, seminare, prednsky.
Nebyl by tedy nejjednodussi, kdyby tyto kompletni materialy pro odstraneni jakychkoliv pochybnosti o sve zpusobilosti MCP zverejnit na svych webovych strankach? Obzvlaste kdyz je schopen vyrabet dehonestujici videa a on-line upravovat svuj profil na Wiki.
Pokud se prokaze, ze MCP splnuje vsechny tyto pozadavky, muzeme diskutovat o duvodech MZ pro neudeleni! Tak jako vzdycky chcete odkazy na konkretni veci. Nebo to plati jen pro oponenty a mate dvoji metr jako cenzor Stejskal - viz ponechani prospevku "Prezident je hnup?!
18. 05. 2013 | 20:17

Baba napsal(a):

Zmiňovaná sexualita není nestandardní, jen menšinová a prý systémově jinak opodstatněná než výhledová adopce homosexuálními manželskými páry, pravděpodobně nebude příčinou diskutovaného souhlasu.
18. 05. 2013 | 20:21

Karel napsal(a):

Možná si váš vědecký mozek pamatuje, že Havel nejmenoval profesorem Petera Mikuleckého a proběhlo to bez mediální hysterie a ani Schwarzenberg se z toho nepomočil. No byl mladší a prostata jej netrápila.
A pokud se bojíte o své akademické svobody, tak se o ně starejte, ale ze svého. To je jednoduché říkat, navalte prachy a držte huby.
18. 05. 2013 | 20:25

Vojta napsal(a):

Autorka je členkou Vědecké rady UK a dokonce ji popíchla k Putnově profesuře. No potěš koště.
Nedivím se, že české vysoké školství padá do bezvýznamnosti, když jej ovládají tací "experti". Rodinné podniky za peníze daňových poplatníků. Už se těším, která vědecká rada navrhne třeba jmenovat Marka Bendu profesorem. Plzeňáci proberte se :-))
18. 05. 2013 | 20:31

baktulane.cz napsal(a):

Jeste drobnost k MC Putnovi a mediim. Jeho dnesni clanek na novinkach ma titulek "Putna: Mám hříchy jako každý", na jeden vsak zapomina, je bohapusty lhar a media ho v tom podporuji. Nejak totiz zapomina na Petera Mikuleckeho, ktereho odmitl jmenovat VH.
"Prezident Zeman odmítá podepsat vaši profesuru. Tušíte, co za tím může být?
Žádné informace nemám, takže by to byly pouze spekulace. Podstatnější je jiná věc. A to rovina vztahu akademických svobod a prezidentských pravomocí. Nikdy se nic v novodobých dějinách nestalo."

Holt jiny oddil!
18. 05. 2013 | 20:35

S.Š. napsal(a):

pozorovatel, 12:59
"Jinak profesura skutečně znamená nejen určitou práci, ale i životní kvalitu a úroveň chování (být nejen učitel, ale i vzor). Co se toho týká, musím dát prezitentovi za zatím za pravdu."
Prezident, bohužel, pane pozorovateli, nedisponuje zákonnou (a už vůbec ne ústavní) pravomocí, aby mohl zajišťovat úroveň vysokého školství. To Vás na těch Vašich dvou fakultách nenaučili, pane pozorovateli ?
Klidně ale pokračujte dál v psaní komentářů za jízdy na D1. Zkoušeli to už i jiní borci. Nedopadli moc dobře, je třeba pro pořádek připomenout.
18. 05. 2013 | 20:44

Skogen napsal(a):

Batkualnce.cz,

děkuji, perfektní věcné shrnutí.
18. 05. 2013 | 20:45

kkk napsal(a):

Autorko, jste trapná s tím Madridem. Oslavujete fašisty.
18. 05. 2013 | 20:49

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

Pane učiteli, já Vám též žehnám. :-)
18. 05. 2013 | 20:52

KV napsal(a):

Blogerka jen dokazuje jak těžká viróza zasáhla Vědeckou radu University Karlovy.
18. 05. 2013 | 20:53

S.Š. napsal(a):

Paní Bartlová, výborné, jak m.j. dosvědčuje většina zdejších "překvapivých" komentářů ... :-)
Děkuji, početla jsem si stejně, jako při četbě eseje v Orientaci LN ze soboty 29. září 2012. S pozdravem "Svatý Václave, vyžeň fašisty !",
Sylva Šauerová
18. 05. 2013 | 20:54

baktulalne.cz (konecne bez preklepu) napsal(a):

Dovolim si zde jeste zkopirovat prispevek od Diag Hurbana, ktery nejak zapadl a jasne vypovida o kvalite prace VR na UK :
"O "objektivnim" pristupu UK pri udelovani profesorskych titulu vypovida ostatne jeden fakt, ze prof. Marie Stiborova - scientometricke parametry

All Databases Web of Science
Results found: 310 (MCP 12)
Sum of the Times Cited [?] : 4316 (MCP 1)
Average Citations per Item [?] : 0,08
h-index [?] : 36 (MCP 1)

si musela delat profesuru na UPOL."

Proc asi, dovolim si odpovedet, dovolila si kandidovat proti VH v prezidentske volbe.

Takze zadne politicke rozhodnuti, jen holt jiny oddil!
18. 05. 2013 | 21:03

Mc. Boulder napsal(a):

Jestli Zeman nepodepíše tomu tajtrdlíkovi tu profesuru, bude si Zemana vážit o trochu víc.

A poznámka na okraj, všichni tihle "akademici" jsou placeni (a velmi dobře) z našich daní. Je opravdu tak nebezpečné (hysterický výkřik o "hilsneriádě"), když alespoň prezident republiky bude mít možnost oddělit zrno od plev? Chápu, že "nezávislost" (zde spíše nekontrolovatelnost) za cizí peníze je pro vyvolené ideální stav, pro 99,999% zbytku společnosti, která tuhle srandu platí, bohužel přesný opak.
18. 05. 2013 | 21:04

Zdeněk Brom napsal(a):

Batkualnce.cz:

Samozřejmě.

Již tolikrát zmiňovaný zákon o VŠ v §74 - Řízení ke jmenováním profesorem jasně říká:

(3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora příslušná vědecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná.

Takže aby se mohlo vůbec začít jednat o udělení titulu profesor, musí rozhodnout ona komice, ve které mají většinu zástupci jiných universit.

Pak následuje samo řázení za podmínek daných VŠ a zákonem. Vše má být veřejné a dohledatelné. UK by žadatelům měla ty dokumenty na požádání předložit. Tajné je jen hlasování vědecké rady. Veřejný je pouze výsledek.

Osobně mám dojem, že se tu jen málo chápe, že je rozdíl mezi jmenováním např. velvyslance a jmenováním profesora. Velvyslancem může být skutečně navržen kde kdo a ze dne na den. Návrh na jmenování profesora ale prochází složitějším procesem.
18. 05. 2013 | 21:06

Mc. Boulder napsal(a):

oprava: Jestli Zeman nepodepíše tomu tajtrdlíkovi tu profesuru, "BUDU" si Zemana vážit o trochu víc.
18. 05. 2013 | 21:07

baktulalne.cz napsal(a):

Ono
Average Citations per Item [?] : 0,08
patri samozrejme MCP, coz pro neinformovane znamena, ze jeho dilo vubec, ale vubec (jak by rekl VK) nikoho nezajima. V tom ohledu jsou lepsi mi Mgr i PhD studenti, bakalari zatim ne, ale pracujeme na tom!
18. 05. 2013 | 21:07

honolulu napsal(a):

Nerespektovani hirarchie moci !
Kazde sebedulezite nasprtane nemehlo ze skoly si mysli, ze bude diktovat neco presidentovi.
Vcetne vas pani autorko. Jste "0" ! A hodne namyslene.
Nerespektovani vysledku demokratickych voleb !
Budovani statu ve state, pruhlednym gangem usilujicim o moc, proti vuli naroda... Straseni Fasismem a pritom demonstrace fasistickeho jednani. Vytahovani antisemitisticke karty (Hilsner.)
Vytahovani homosexualni karty. Naznacovani diskriminacicnich prestupku k barevnym.
Zkraceno - kdyz neni neco po Vasem, tak vsichni jsou Hitlercici
a davno zapomenuty Nacismus "vztava z hrobu"....Ze ano ?
Nejste to nahodou Vy, kteri svym jednanim pomahaji navratu radikalnich rezimu ?....

To neni Vas byznys co president podepise ci nepodepise. Nevmesujte se mu do kompetence...A pit muze take co chce, a kolik chce... On je na hrade ceskych kralu. Radej pohlidejte, aby vam knize neprdel ve snemovne !

(Uz koncim pane Stejskal, k Vasi uleve. Jdu se podivat, jak se stavi kralikarna. Vase hobby ma na me vliv.)
18. 05. 2013 | 21:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Mc. Boulder:

A jak to bude president dělat? Od oka? Podle sympatií? V rozporu se zákonem o VŠ?
18. 05. 2013 | 21:12

Mc. Boulder napsal(a):

Zdeněk Brom - může to dělat jak to dělá, s Putnou se trefil, a nepotřebuji exaktní zdůvodnění, Putnu zkrátka ne.
18. 05. 2013 | 21:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Mc. Boulder:

Takže každé další řízení o profesuře musí začít u presidenta dotazem, jestli se mu dotyčný líbí a na zákon se můžeme vykašlat.
18. 05. 2013 | 21:31

SKogen napsal(a):

Zdeněk Brom,

jo jo, šéf navrhne pár známých a podřízení schválí, to jsou obštrukce, co? Jak vysvětlíte, že takto uhňácaná vědecká rada doporučila akademika s výsledky pana Putny? Soudím, že odvětíte, že do toho nikomu nic není.

Jen tak dál, třeba zanedlouho dosáhnete rovněž akademické hodnosti. Za mimořádné zásluhy bourání odporného patriotismu. Ale nejsem si jist, zda by vám to na pověsti spíše neuškodilo...

Vám se ta šaráda opravdu zdá být hodna Univerzity Karlovy?
18. 05. 2013 | 21:33

S.Š. napsal(a):

Pane Brome,
omlouvám se, že zasahuji do Vašeho výkladu. Chci toliko připomenout, to na základě vlastní mnohaleté zkušenosti, že těm, jejichž právní vědomí je nulové až záporné, a chtějí u toho zůstat, nemá valného smyslu něco vysvětlovat. Zbytečně se navíc stanete terčem útoků.
S pozdravem
18. 05. 2013 | 21:34

Skogen napsal(a):

Hrdinná SŠ kryje naivního pedagoga vlastním tělem :) Jak dojemné. Kolikrát už to tělo asi takto obětavě posloužilo. Máte aspoň konto v eurech?
18. 05. 2013 | 21:43

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
zase si dovolim napodobit jisteho dískutera Zdenka Broma, muzete uvest na ktery zakon se MZ vykaslal?
Kdysi jsem rad na A.cz nez se stalo B.cz cetl diskusni prispevky tohoto diskutera, byly vzdy vecne a autor si nepletl pojmy s dojmy. Bohuzel vse je jinak, asi zmenil oddil!
P.s. Posledne jste se bez jakychkoliv dukazu navazel do MZ kvuli jeho stavu pri vystavovani korunovacnich klenotu. Nechci se MZ zastavat, ale mivam problemy se zmenami tlaku a presne stejne mi bylo prave tento den, kdy mel problemy MZ, a to jsem nebyl na ruske ambasade a mam o cca 15 let mene. Klidne to zasmesnujte (to plati ostatne i pro ostatni diskutujici), ale jake jaky je to pocit dostat se na uroven diskuteru typu Diaga Hurbana ci bioetika Payngeleho (nevite nekdo jak bezi jeho pocitadlo umrelych komuniostu?).
18. 05. 2013 | 21:45

Zdeněk Brom napsal(a):

SKogen:

Máte zkreslené informace o postupu k jmenování profesorem. Zkuste ten zákon o VŠ, tak je to napsáno vše. Není to otázku dnů a několika kamarádů. Tak to nefunguje.

Ta šaráda je zbytečná a nerozpoutala ji UK.
18. 05. 2013 | 21:45

Zdeněk Brom napsal(a):

S.Š.:

Což naděláme :)
18. 05. 2013 | 21:46

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"Takže aby se mohlo vůbec začít jednat o udělení titulu profesor, musí rozhodnout ona komice, ve které mají většinu zástupci jiných universit"

Tudíž vás baktulalne.cz opravil správně a oprávněně.
18. 05. 2013 | 21:49

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

O MZ jsem napsal, že je starý a nemocný. V podobném stavu jsem ho už viděl několikrát. Když si projdete všechny moje příspěvky na toto téma, tak nikde nepíšu, že byl pod vlivem alkoholu. Je nemocný. A to velmi.

Stále dokola tu opakuji, že v ČR je zákon o VŠ, kde se píše, že president jmenuje profesora po splnění všech zákonem daných požadavků. Není tam napsáno, že rozhodne o jmenování. Je tam,že jmenuje.

Je mi volný spor o velvyslance. To je politikum. Ať si dědulové hrajou, když je to baví. Tohle je ale odborná věc.
18. 05. 2013 | 21:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

V čem mě opravil správně. Pokud vím, ptal se, kde a jak požehnaly jeiné university Putnovi.
18. 05. 2013 | 21:52

Reveil napsal(a):

Zdeněkl Brom

"Takže každé další řízení o profesuře musí začít u presidenta dotazem, jestli se mu dotyčný líbí a na zákon se můžeme vykašlat."

Tuto úžasnou myšlenku dnes opakujete nejméně podruhé. Nebuďte až takový demagog, prosím. Uvědomnte si laskavě, že zde nejednáte s dětmi.
18. 05. 2013 | 21:56

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli, asi to takhle podle zakona funguje na ZS, ale ono vsemu se da napomoci ci nenapomoci. Nerikejte, ze to neznate nebo ze by smrtelna naivita?
Jak si vysvetlujete, ze profesuru na VSE dostal Vaclav Klaus ci jeho pritel Tomas Jezek, a proc to, prosim Vas, neslo podle zakona u Marie Stiborove - viz vyse. Jen pro zajimavost na VR prirodovedecke fakulty to v pohode proslo a neproslo to na VR UK, kde sedi zastupci fakult - fakulty humanitnich studii, rodne to fakulty MCP, atd. Tam by snad uz podle Vasi logiky meli jako MZ respektovat rozhodnuti VR domovske fakulty, ktera ji po odborne strance zna nejlepe. Ze by politicke rozhodnuti?
Na ostatni veci bych neprosil odpovidat, ale tohle mi vysvetlete! Ze by jiny oddil?
18. 05. 2013 | 21:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Tím dotazem by se ale ušetřila spousta práce a peněz.
18. 05. 2013 | 22:01

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Všemu se dá napomoci. Jistě, zvláště v této zemi.

Mezi dobami profesur Klause a Ježka již uběhlo několik let. Naštěstí mezi tím byla dána alespoň nějaká pravidla a mantinely.

Na paní Stiborovou se musíte zeptat těch, kdo tak rozhodli. Je to plně v kompetenci universit.
18. 05. 2013 | 22:06

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

A zase jen tak pro přesnost. Vědecká rada fakulty může podat návrh. O tom návrhu rozhoduje nejprve hodnotitelská komise, kde mají většinu členů jiné university. Zastavila to už tato komise?
18. 05. 2013 | 22:09

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"O MZ jsem napsal, že je starý a nemocný. V podobném stavu jsem ho už viděl několikrát. Když si projdete všechny moje příspěvky na toto téma, tak nikde nepíšu, že byl pod vlivem alkoholu. Je nemocný. A to velmi."

V tomto s vámi musím souhlasit a už jsem se o tom několikrát zmínil. Zdá se, že Hrad je prokleté místo. Jednak jsou mezi jedinci, kteří se kolem Hradu točí, ve vysokém podílu zastupeni narcističtí jedinci (Havel, Klaus, Zeman, Schwarzenberg, Dienstbier, Fischer - jeden úžasnější narcisek než druhý), jednak s dosti výraznou deteriorací zdravotního stavu (Havel, Zeman, Schwarzenberg). Pokud jde o kandidáty z druhého kola, tak¨jejich biologický úpadek je značný, oba vykazujít postižení nervového systému, Zeman periferního (tam bude něco s inervací dolních končetin, má ataktickou chůzi), Schwarzenberg nervstva centrálního, kromě toho je ještě klidově dušný (musí se nadechnout uprostřed věty či dokonce slova). Nápadný je taky výskyt poruch řeči - Havel blekotal, Zeman mluví srozumitelně, ale k uzoufání pomalu a Schwarzenberg stále ještě nezvládl artikulaci (v češtině ani v němčině). Zdaleka nejlépe na tom byl Klaus, který až na postižení kyčle je biologicky zdatný jedinec.
18. 05. 2013 | 22:10

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
vy uz opravdu Ptunujete (pro neznale, nelzete, dovolim si nekolik citatu :

Na Miloše Zemana mám stejný názor jaký jsem měl před volbami. Když se stal prezidentem, tak nechť se předvede, hlavně před svými voliči, snad tím, někteří z nich, získají i nějaký náhled na sebe.

.... no a za (necelých) 5 let, pokud Miloše, z přímých nebo nepřímých účinků alkoholu, "neklepne", může volba prezidenta ČR dopadnout jinak. Velmi se obávám toho, že Miloš Zeman bude zvolen na dalších 5 let. :-(

Zeman na to bude mít vliv velký. V zahraničí nemá svoji oddanou falangu, tak se nebude debatovat jestli snad náhodou nešlo o něco jiného. Prezident se kymácí na místě národní paměti, takže jako co? Když na posvátné místo kašle i hlava státu.

Stejný dopad to bude mít i na naše mladé lidí. Ti také nebudou moc spekulovat a vyloží si to jednoduše: chlastá president, tak co bych nechlastal já? "Já nejsem opilý, pane profesore, jsem zavirovaný!" atd. A nějaká česká státnost? Když je to šumák i presidentovi?

Další věc. Jakýkoli zaměstnec, pokud by přišel do zaměstnání v takovémto stavu, dostal by dýchnout, jestli není pod vlivem alkoholu. Jenže občan sice odsuzuje feudální klenoty, ale feudalismus v duši - hrbit se před vládcem - presidentem, který byl ve svém zaměstnání, je mu dost volný.

Jaký přístup má Miloš Zeman k české státnosti jsme viděli on-line.

aké bývalo zvykem, že kdo to faux paux udělal, řekl: "Omlouvám se."

Dal hledat nebudu, jiste se ale svym zakum omluvite za ono Putnovani, jiste k Vam vzhlizeji, tak jak jsem ja vzhlizel ke svemu uciteli chemie a proto jsem sel studovat chemii.
18. 05. 2013 | 22:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

U Miloše Zemana je něco i s udržením rovnováhy. Na předvolebním shromáždění v Č.B. byl střízlivý, ale přesto ho museli po schodech na pódium vodit. No a pak ty plíce.
18. 05. 2013 | 22:13

Reveil napsal(a):

Zdeněkl Brom

"Tím dotazem by se ale ušetřila spousta práce a peněz."

Ale tak to snad ne! Jaký podíl nákladů představuje C.Putna mezi několika desítkami kandidátů na jmenování?
18. 05. 2013 | 22:13

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

A najdete tam někde, že píšu, že byl Miloš Zeman opilý?

Mimochodem:

Cituji: "Na Miloše Zemana mám stejný názor jaký jsem měl před volbami. Když se stal prezidentem, tak nechť se předvede, hlavně před svými voliči, snad tím, někteří z nich, získají i nějaký náhled na sebe.

.... no a za (necelých) 5 let, pokud Miloše, z přímých nebo nepřímých účinků alkoholu, "neklepne", může volba prezidenta ČR dopadnout jinak. Velmi se obávám toho, že Miloš Zeman bude zvolen na dalších 5 let. :-("

To jsem ale nepsal já.
18. 05. 2013 | 22:16

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"U Miloše Zemana je něco i s udržením rovnováhy."

Vždyť to právě říkám (ataktická chůze). Myslím, že je to pravděpodobnější, než třeba mozečková příčina -? Ta by mu např. neznemožňovala ohyby v kolenou při chůzi se schodů 'Zemanův nápadný handicap).
(Mě všeobecně zaráží zdravotní a mravní ruinovanost uchazečů u tuto funkci - v celém tom kadidátském uskupení jsem neshledal jediného normálního jedince).
18. 05. 2013 | 22:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Šmankote, nejprve musí být habilitační řízení - účast řady dalších lidí, potom hodnotící komise - lidé z jiných universit, pak samo řízení....Myslíte, že je to zadarmo?

Řada lidí vynaloží čas, práci a utratí se na to peníze. Pak se to vyhodí oknem.
18. 05. 2013 | 22:19

Skogen napsal(a):

Zdeněk Brom,

ten postup se složitým pouze jeví. Bez potíží ho zvládnou „kluci a holky, kteří spolu mluví“. To se týká rektora, vědecké rady i hodnotící komise, samozřejmě se to týká i přizvaných kolegů do vědecké rady. Kde vidíte nějaké záruky objektivity, prosím: A znovu, jak si vysvětlujete úroveň vědecké práce pana Putny, kterou hodnotící komise posuzovala, jestliže je zjevně nedostatečná? Toto je totiž ten objektivní prvek celého procesu, nikoliv samotná hodnotící komise, či vědecká rada. No a tady už bohužel pověst akademiků nutně utrpěla.
18. 05. 2013 | 22:25

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"Myslíte, že je to zadarmo?"

Je přece řada lidí, kteří u habilitace končí a dál nejdou, Dokonce je jich většina. Takže náklady spojení s habilitací nelze považovat za přímý náklad profesorského řízení.
Pokud však jde o pana C. Putnu, pak podle toho jak se mi prezentoval ve svých několikla projevech, bych doporučoval neinvestovat raději a priori vůbec nic do dalšího postupu. Já bych byl dokonce pro, dát mu, podobně jako u neúspěšných účastníků soudního řizení, všechny náklady k úhradě.
18. 05. 2013 | 22:25

baktulalne.cz napsal(a):

Opravdu to u Vas na ZS probiha jinak, VR nepodava navrh, navrh podava ve vetsine pripadu sam uchazec dekanovi, ktery jej predava VR, ktera nasledne jmenuje predsedu a na jeho navrh nasledne i komisi. Prosim Vas neucte orla letat, v nekolika komisich uz jsem zasedal.
Jenom se Vas zeptam, zda jste tak naivni nebo to hrajete. Chcete rict ze korupcni prostredi v CEZku se od jmenovani Klause a Jezka zlepsilo? Pokud ano, napsite kde bydlite, rad se tam prestehuji!
Dovolim si na zaver zmodifikovat jednu Vasi vetu :
Na pana Putnu se musíte zeptat toho, kdo tak rozhodl, pokud uz opravdu rozhodl, t.j. MZ. Je to plně v jeho kompetenci.
Prca ze, holt jiny oddil!
18. 05. 2013 | 22:27

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
asi bych letosni maturitu z cestiny neudelal, nerozumim psanemu textu, ale nevyplyva to dost jasne z :

Další věc. Jakýkoli zaměstnec, pokud by přišel do zaměstnání v takovémto stavu, dostal by dýchnout,
18. 05. 2013 | 22:32

Gru napsal(a):

Skogen

"nikoliv samotná hodnotící komise, či vědecká rada."

Neobjektivitu takových grémií mohu potvrdit, Když jsem četl jednu ze zpráv zdejší vědecké rady, zarazilo mě, že habilitant v oboru psychiatrie neprošel, ačkoliv v radě žádný odborník neseděl. Kandidát měl 100% vynikajících posudků od oponentů. Když jsem se ptal kolegy, co v radě seděl, podle čeho posuzoval úroveň a proč tedy ten dotyčný neprošel, dostal jsem šokující odpověď: "protože je z Prahy!"
18. 05. 2013 | 22:33

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Vážený, text, který mi tu podsouváte:

"a Miloše Zemana mám stejný názor jaký jsem měl před volbami. Když se stal prezidentem, tak nechť se předvede, hlavně před svými voliči, snad tím, někteří z nich, získají i nějaký náhled na sebe.

.... no a za (necelých) 5 let, pokud Miloše, z přímých nebo nepřímých účinků alkoholu, "neklepne", může volba prezidenta ČR dopadnout jinak. Velmi se obávám toho, že Miloš Zeman bude zvolen na dalších 5 let. :-("

Napsal Scarabeus 11. 05. 2013 | 14:17 pod blogem Jana Urbana Milošku, nepisj ...

Takže otázka na Vás: Lžete záměrně nebo jde o omyl?
18. 05. 2013 | 22:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Skogen:

Jistě tady doložíte, proč je nedostatečná.
18. 05. 2013 | 22:37

baktulalne.cz napsal(a):

Proc bych lhal, pokud od nekud prevezmu text a nevymezuji se vuci nemu, souhlasim s nim a prijimam ho za svuj nazor.
Takze "Lžete záměrně nebo jde o omyl?"
P.s. Vidite, s Vasi otazkou se ztotoznuji a uvadim ji ve svem textu!
A co ten zamestnanec, odktu jste to prevzal?
18. 05. 2013 | 22:41

Scarabeus napsal(a):

baktulalne.cz:

M.Z. je zaměstnanec zvláštního druhu, byl zvolen, přesněji se tato kategorie "zaměstnanců" nazývá ústavní činitelé.

Pan Brom má pravdu, ty dva citované odstavce jsem psal.
18. 05. 2013 | 22:44

jozef napsal(a):

V zasade plny suhlas s optikou pana honolulu.

Dovolim si este raz vyslovit potesenie zo sily a odhodlania ceskeho prezidenta.
Aj ked nefajci a nepije jak Churchill,sprava sa v tej branzi naozaj dostojne.

Dal jednoznacne najavo,ze v Cesku nepovladnu medialni Schwarzenbergovci,co ukludni spojenu nemecku a madarsku iredentu.Je to cin vyrazne vlastenecky a proeuropsky.
Dakujem specialne aj za Slovensko.

Dal tiez svetu vyrazne na vedomie,ze bude branit zaujmy statu a celej Europy aktivne,v uzkom spojenectve zo slovenskymi a dalsimi partnermi.

A v tomto konkretnom pripade opat demons6troval,ze sa neboji akokolvek zuriveho stekotu medialnych psov.Nielen ministri ap.,aj akademicke gremia si budu musiet uvedomit,ze na prazskom hrade sedi osoba,ktora ma nejaku moc a vplyv rozhodovat o ich aktivitach.
18. 05. 2013 | 22:49

Reveil napsal(a):

"M.Z. je zaměstnanec zvláštního druhu, byl zvolen, přesněji se tato kategorie "zaměstnanců" nazývá ústavní činitelé."

Prezident v tzv. demokracii je obměněná varianta klasického panovníka, který byl "deo gratias"- To by vypadalo hloupě, proto to bylo meodifikováno na "voluntatis populi". Zaměstnanec to není (tak označovali komunisti své prezidenty Zápotockého a Novotného, aby to jako vypadalo, že jsou "lidu bíže" - ale s tou blízkostí to bylo asi jako u Schwarzenberga).
18. 05. 2013 | 22:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Jsem rád, že připouštíte, že řada lidí u habilitace končí. takže to není taková dávačka. Putna ji zvládnul.
18. 05. 2013 | 22:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Scarabeus:

Díky :)
18. 05. 2013 | 22:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

Cituji: "Prezident v tzv. demokracii je obměněná varianta klasického panovníka, který byl "deo gratias"-

Takže prezident je něco jako nadčlověk. Pak opouštíme ale občanskou společnost a vracíme se do jiné formy zřízení.
18. 05. 2013 | 22:53

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Takže cíleně lžete. Nejprve ve 18. 05. 2013 | 22:11 vykládáte, že pro neznalé předkládáte moje texty a že Putnuji. Pak ale ve 18. 05. 2013 | 22:41, když jste přistižem při omylu, tvrdíte, že s těmi texty souhlasíte a přijímáte je za svoje.

Nezlobte se, ale dále komunikovat nebudu.
18. 05. 2013 | 22:58

rEVEIL napsal(a):

Zdeněk Brom

"Jsem rád, že připouštíte, že řada lidí u habilitace končí. takže to není taková dávačka. Putna ji zvládnul. "

Připopuštím? To sotva, tak to prostě je, na tom nic k připouštění není. Jak se to stalo, že ten pán habilitaci má, to nevím a nijak ani neodhaduji. Znám řadu lidí, kteří ji mají, ač by nejspíš neměli mít a jiné, kteří nemají, ač by jistě mít měli. Že mu nedají profesuru, to mi nikterak nevadí, on mi na tento gradus nesedí. Jistě, znám jen některé jeho projevy (vy jich znáte víc?). Ale z nich si věc uzavírám hůř než neutrálně.
18. 05. 2013 | 22:58

baktulalne.cz napsal(a):

Dovolim se nektere veci uvest na pravou miru, nebot pan ucitel, ktery vse vi nejlepe bud "Lže záměrně nebo jde o omyl?".
Uchazec poda dekanovi zadost o zahajeni habilitacniho rizeni v pripade docentury, zadost o jmenovaci rizeni v pripade profesury. Nasledne to dekan predava VR, ktere sefuje, a ta jmenuje predsedu dane komise. Predseda komise navrhne VR cleny komise a ta ji schvali nebo neschvali, je plne v kompetenci predsedy koho navrhne (???). Navrh v pripade habilitace musi obsahovat habilitacni praci, v pripade jmenovaciho rizeni "jen" potrebne materialy uvedene mnou vyse vctene doporuceni onech tri odborniku (prekvapive v mediich bylo uvadeno ze MC Putna na tomto pracoval 1,5 roku). V pripade habilitace komise navrhuje 3 oponenty prace, v pripade jmenovaciho rizeni jedna o uchazeci primo. Oba uchazeci musi prednest prednasku pred odbornou verejnosti, kterou clenove komise hodnoti. Nasledne komise predklada VR zavery zda doporucuji pokracovat v rizeni. Pokud je hodnoceni kladnem prednese uchazec na VR fakulty svou prednasku a probehne k ni diskuse, ve VR jsou urceni hodnotitele kteri nesledne prednasku v nepritomnosti zhodnoti vcetne jeho reakci v diskuzi. Pote probehne na VR tajne hlasovani. V pripade habilitace je to konecna, VR doporuci ci nedoporuci jmenovani docentem. V pripade jmenovaciho rizeni jde navrh na VR university, kde vice mene probehne totez (prednaska, diskuse, hodnoceni) a odtud pak putuje rektoruv navrh presidentovi.
18. 05. 2013 | 22:59

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 05. 2013 | 23:00

berkowitz napsal(a):

Na tahu je ministr Fiala, navrhl Milošovi Putnu na jmenování profesorem? Nenavrhl!
Miloš mu cosi pošeptal do ouška, nikdo neví co. Jestli to bylo závažné sdělení, tak Putnu nenavrhne a naopak.
Vše ostatní jsou jen spekulace na pobavení obecenstva.
18. 05. 2013 | 23:05

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
bojim se, ze ctenemu textu opravdu, ale opravdu nerozumite a s letosni maturitou z cestiny bych to videl cerne.
Casti vety "pokud od nekud prevezmu text a nevymezuji se vuci nemu, souhlasim s nim a prijimam ho za svuj nazor." jsem samozrejme myslel Vas, neb jste jej uvadel ve svem prispevku, nebo to snad neni pravda? A neni pravda, jste jste proti tomuto tvrzeni eprotestoval?
Onim "Nezlobte se, ale dále komunikovat nebudu." mi zacinate pripominat pan Stejskala, take vzdy odchazel na prochazku s detmi.
A co ten zamestnanec, to psal take nekdo jiny?
18. 05. 2013 | 23:07

Scarabeus napsal(a):

Reveil:

Ano zaměstnanec to není, platy ústavních činitelů jsou stanoveny jinak než u zaměstnanců, rovněž postižitelnost, např. za přítomnost/práci pod vlivem alkoholu při výkonu funkce je jiná než u zaměstnance.

Instituce prezidenta v demokracii má do instituce panovníka v demokracii(např. v GB) hodně daleko.

Také co demokratická země, tak to trochu jiné postavení prezidenta dané ústavou státu a zákony, např. v USA je volen přímou volbou, následně má postavení předsedy vlády(kterého v USA nemají), který má značný(ne výlučný) vliv na to kdo se stane ministrem.
18. 05. 2013 | 23:10

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Opět lžete. Nikde jsem Scarabeův příspěvek nepřejal. Napsal ho Scarabeus. Nijak jsem na něj nereagoval.

Jinak si pletet habilitační řízení s profesorským, ale to už je jaksi jedno.
18. 05. 2013 | 23:10

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom
"Takže prezident je něco jako nadčlověk. Pak opouštíme ale občanskou společnost a vracíme se do jiné formy zřízení."

Ale ovšem! Tedy přesně - my se tam nevracíme, my jsme nikde jinde dosud nebyli, akorát háv byl jinak vzorkovaný, ale po hádem uvnitř...

Ty báchorky o "zřízení" jsou dobré pro nedospělé, abychom je příliš nevyděsili, ale mezi odrostlými bychom si měli přiznat barvu.
Když se hovoří o Masarykovi, má to nadliský nádech - mýtus jak trám! U Havla se rovněž konalo několik náběhů na apoteozu, poslední dokonce teď posmrtně. Správně - Havel měl ze všech polistopadových obyvatel Hradu nejvíc monarchistické manýry. Copak jste si nevšiml, jak sě všichni naparovali jako páv?
A od tohoto statutu odvozeně se chová i "podhradí", tedy Praha, která se považuje za jekousi šlechtu (vizte např,. zdejší vyjádření autorky blogy o "venkovanech"). Připomínají mi barony Jinřicha II. z filmu "Becket", kteří sebe samotzné viděli jako elitu a přitom neuměli ještě ani jíst příborem.
18. 05. 2013 | 23:10

tak to chodí napsal(a):

Z Brom
Prezident v této zemi je jediný politik vzešlý z vůle lidu a ne z intrik politických sekretariátů.
Toho se všechny "elity" oprávněně bály a proto teď piští jako myši kolem kterých obchází mlsný kocour.
Bojí se, že budou muset z děr v sýru ven.

Také se bojí, že jejich akademické svobody budou posuzovány podle skutečných přínosů, které z nich pošly pro tuto společnost.
Ty se v mnoha případech mohou ukázat jako nicotné.
18. 05. 2013 | 23:14

Ládik!!! napsal(a):

Být Putnou,
tak jmenování alkoholikem bych odmítl, počkal bych 5 let.
18. 05. 2013 | 23:15

Reveil napsal(a):

scarabeus

"do instituce panovníka v demokracii(např. v GB"

"např. v USA je volen přímou volbou"

I toto... to jsou mi věci!

GB není demokracie už z názvu. Je to monarchie.

V USA není prezident volen pořímou volbou. Tam jsou volení tzv, "volitelé" - a teprve ti pak volí prezhidenta. Je to skoro jako přechod mezi naším předchozím a současným systémem volby prezidenta, protože v USA volední volitelé mají mandát imperativní, nikoliv reprezentativní. Je to tedy jakýsi mezistupeň, ti volitelé, dalo by se říct, že zbytečný.
Jen to dokresluje teatrální charakter volby.
18. 05. 2013 | 23:17

maňana napsal(a):

jediný důvod proč ještě chodit na Aktualně je PAN Honululu s nímž myšlenkově souzním,ač jsem v JAR nikdy nebyl.Slušel by mu vlastní blog.
18. 05. 2013 | 23:18

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
za prvni se omlouvam, opravdu muj omyl, vyhledaval jsem i to pomci IE! Presto se vratim k tomu zamestnanci, take to neni Vas text?
Muzete uvest, kde si pletu habilitacni a profesorske rizeni?
Take jsem nedostal otazku tykajici se poklesu korupce v CEZku? A k pani Stiborove v nasledujicim dotazu tykajici se modifikace Vasi vety?
Jinak Diag Hurban uz zase zacal!
18. 05. 2013 | 23:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Reveil:

GB je parlamentní monarchie.
18. 05. 2013 | 23:24

Scarabeus napsal(a):

"politik vzešlý z vůle lidu"

1. z vůle části hlasujících
2. tato část hlasujících byla větší jiné části hlasujících, v 1. kole ne většinová
3. v 2. kole se i protivolilo, tzn. "Zeman se mně nelíbí, ale Schwarzenberg se mně líbí ještě méně", to "vůli lidu" částečně znehodnotilo.
4. "vůli lidu" částečně znehodnotili nevoliči v 1. a 2. kole.
5. ... a nedostatky v zákoně o přímé volbě prezidenta.

Výsledek? "Vůli lidu" nepodceňovat, ale ani nepřeceňovat.
18. 05. 2013 | 23:27

Rveil napsal(a):

Zdeněk Brom

"GB je parlamentní monarchie."

Ano. Takže monarchie.
(Tedy, pane učiteli, ono se správně říká nikoliv "parlamentní manorachie", ale konstituční monarchie, že?)
18. 05. 2013 | 23:28

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Omluvy si vážím. Děkuji.

Popsal jste ve svém příspěvku jste dost nešťastně smotal nabilitační řízení s profesorským.

Urban je profesionální demagog. Využívá příležitosti. Nelíbí se mi to, ale zabránit tomu nemohu.
Cituji: "Take jsem nedostal otazku tykajici se poklesu korupce v CEZku? A k pani Stiborove v nasledujicim dotazu tykajici se modifikace Vasi vety?" Tomu nerozumím.
18. 05. 2013 | 23:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Rveil:

Pokud chcete být světový, pak konstituční.

Není to ale klasická monarchie.
18. 05. 2013 | 23:31

Reveil napsal(a):

Zdeněk Brom

Co to je "klasická monarchie"?

Ale výraz "parlamentní monarchie" je půvabný. Připomíná mi to "socialistickou demokracii"
18. 05. 2013 | 23:34

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

Jistě jste si všiml, že zásadně nekomolím jména a nepoužívám ani různé přezdívky. Miloš Zeman je pro mě Miloš Zeman a žádný Bimbo. Urbanům Brouk Pytlík vůči Zemanovi je sprostota.
18. 05. 2013 | 23:34

Scarabeus napsal(a):

Reveil:

Jasně, v USA není volba prezidenta úplně přímá, přímá volba je trochu pokřivena volením volitelů. Co se týká volitelů, tak co se týká nedávných dějin USA, tak mně není známo, že by volitelé nerespektovali volbu voličů.
18. 05. 2013 | 23:35

Reveil napsal(a):

scarabeus

"Co se týká volitelů, tak co se týká nedávných dějin USA, tak mně není známo, že by volitelé nerespektovali volbu voličů."

Vask přece píšu, že jejich mandát je imperativní. Mně není známo, že by vůbec někdy mandát nedodrželi, nikoliv jen nedávno.
Mimochodem, uvědomujete si, jak silně monarchistický rys má systém volitelů?
18. 05. 2013 | 23:48

Scarabeus napsal(a):

Reveil:

Vatikán je poslední (teokratickou) absolutistickou monarchií v Evropě, v čele nikoliv s králem, ale s papežem.
18. 05. 2013 | 23:48

baktulalne.cz napsal(a):

Pane uciteli,
Za text se tedy omlouvam, pripadalo mi to jasne, sam jsem obojim prosel. Proto bych uvital plne zverejneni materialu MCP. Jinak volbou komisse se opravdu da ledacos ovlivnit.

Take nemam rad komoleni jmen, ale u takove kreatury jako je Urban mi to neda, dost to toho prostituta charakterizuje.
Sam jsem MZ v 2 kole volil, ale byla to protivolba. Pro mne by idealnim prezidentem byla Tana Fischerova, jak se z TV diskuzi ukazalo, neni tak naivni, jak z ni delala "nezavisla" ceska media. Ale pragmaticky jsem ji v 1.kole take nedal hlas a ani MZ.

Pekny vecer
18. 05. 2013 | 23:49

Zdeněk Brom napsal(a):

baktulalne.cz:

To zveřejnění by bylo vhodné.

Paní Táňu volila i moje drahá žena.

Pěkný večer i Vám.
18. 05. 2013 | 23:52

Scarabeus napsal(a):

Reveil:

Celé dějiny voleb v USA dopodrobna prozkoumané nemám.

"jak silně monarchistický rys má systém volitelů"

Systém volitelů nevnímám jako monarchistický rys.
18. 05. 2013 | 23:53

ari napsal(a):

Morálně odpudivý text, ve kterém se podivná, podle projevu nevzdělaná a vulgární osoba přirovnává k zemřelým hrdinům od Madridu a dokonce neváhá zneužívat prezidenta Masaryka.
Jestli na UMPRUMu opravdu učí osoby typu Mileny Bártlové, je to dokonalá ukázka úpadku českého školství.
(Mimochodem, ačkoli o důvodech, které pana prezidenta vedly k jeho rozhodnutí, nikdo nic neví, paní Bártová má kupodivu jasno. Je jasnovidná? Nebo je její jistota o prezidentově chybě naopak důsledkem nižší inteligence? A nepřipomíná tou jistotou a jednoznačností odsudku sama vzorné komunistky z padesátých let? Připomíná, troufám si tvrdit - ačkoli se tím vystavuji možnému postihu ze strany zdejšího cenzora: chová se, myslí a vyjadřuje se naprosto stejně jako paní Kabrhelová, jako paní Polednová a další aktivní členky KSČ.)
19. 05. 2013 | 00:10

ReveilGPLayav The napsal(a):

Scarabeus

Tzv. otcové zakladarelé nastavili US systém jako napodobeninu toho, proti čemu tolik bojovali - monarchie. Systém volitelů byl znám z Anglie, Francie a především ze Svaté říše římské národu německého (český král byl dědičný volitel . kurfiřt). Racionální důvod pro vmezeření volitele do systému volby prezidenta není. Je to jen (evropská monarchistická) tradice.
Všimnměte si například, jaké domy si stavěli - žádný nový styl - republikánská smetánka budovala repliky vekovských šlechtických sídel.
19. 05. 2013 | 00:16

ReveilGPLayav The napsal(a):

Scarabeus

Tzv. otcové zakladarelé nastavili US systém jako napodobeninu toho, proti čemu tolik bojovali - monarchie. Systém volitelů byl znám z Anglie, Francie a především ze Svaté říše římské národu německého (český král byl dědičný volitel . kurfiřt). Racionální důvod pro vmezeření volitele do systému volby prezidenta není. Je to jen (evropská monarchistická) tradice.
Všimnměte si například, jaké domy si stavěli - žádný nový styl - republikánská smetánka budovala repliky vekovských šlechtických sídel.
19. 05. 2013 | 00:20

upresneni pro Ariho! napsal(a):

Ari, asi to nevite, ale autorka je dcerou Zdenka Mlynare a Rity Klimove a sestrou Mlynare Vladimira, asi se za sve rodice a bratra stydi a ve svem cv to pro jistotu neuvadi.
P.s. Bez komentare!
19. 05. 2013 | 01:42

Jos napsal(a):

Autorka zde přiznala, že je spolutvůrkyní podvodu a ostudy vědecké rady UK, která se snaží prosadit jmenování profesorem pro člověka jménem Putna, který má pouhých 12 odborných publikací a jednu jedinou citaci v renomovaném vědeckém časopise. Leckterý doktorand je na tom lépe. Bartlová se zjevně domnívá, že příslušnost k myšlenkově úchylné pražské kavárně je dostatečnou kvalifikací pro cokoliv. Její žvásty jsou deprimujícně odporné.
19. 05. 2013 | 02:56

L.B. napsal(a):

Jos: Ne nemá. Web of Science se týká publikací v odborných časopisech. Nikoli odborných publikací.
19. 05. 2013 | 03:51

L.B. napsal(a):

upresneni: Ono se do životopisu zase píše, kdo je tvůj otec a matka? Tahle doba minula už před hodně dlouho dobou. Lustrování skončilo. Smiř se s tím.
19. 05. 2013 | 03:52

kormoran napsal(a):

Pan Honolulu napsal:"To neni Vas byznys co president podepise ci nepodepise. Nevmesujte se mu do kompetence...A pit muze take co chce, a kolik chce... On je na hrade ceskych kralu. Radej pohlidejte, aby vam knize neprdel ve snemovne !
_________________________________________________________
Pane Honolulu vy muzete mit pocit jaky chcete , dulezity je "Law " te ktere ktere zeme a to je treba respektovat , nebo pozmenit , jinak se ocitne urcite spolecenstvi v te Vasi JAR.

Vase tvrzeni , ze by president mohl pit co chce a kolik chce se doufam tyka pouze jeho soukromi a i to je diskutabilni .

Tudiz nepokladate Zemana , sem tam "opileho " , za nejakeho Mumbuda Zugumbu z JARu ktery "jednou" vyhral volby a tudiz muze vychlastat veskere lihoviny dodane z ruznych koncu sveta , co mu hrdlo raci a pritom 'dane' zakony jeho zeme menit k obrazu svemu i kdyz na to nema kompetence. Ze ne?
--------------------------------------------------------------
Prekvapujete me mistre Honolulu , nebot jak ja vim a mnoho statu na teto planete jsem si taktez prosel , v prevazne vetsine se etika pohybuje nad ramec zakona a bohuzel V CR si vrcholni politici predstavuji svoji pozici , jako nedoktnutelnou , s tim , ze si mohou delat co chteji a za jejich chovani by se stydel i saman tlupy o deseti obyvatelich.

A ten ktery system jakozto nepredpoklada , ze vrcholni politici se budou chovat , jako "cunata" , pak do neho musi byti povolano hlasovanim tolik samanu z jinych stran , aby toto upravil 'zakonem" a branil se tomu do udoucna. Bohuzel, ti stavajici toho nikdy nebudou schopni vzhledem k tomu , ze si az presprilis vidi jeden druhemu do talire a jsou si svoji posici vice nez jisti.
Z jineho prispevku pane Honolulu , vsak dale pod nim , kdyz jsem se oprel o 'vedmu' Silvii , jste uvedl cosi o zarleni .

Pane Honolulu , pochlubim se , ze pod mym ptakem proslo mnoho krasnych zen a do stavu ,nadbihat kazde kuzelce (aby muj ptak alespon virtualne smocil) jsem jeste nedospel .Je fakt , ze kazdemu imponuje neco jineho . Nekomu se pri vylevu ujecene talianky stavi do pozoru a jiny zdrha na prochazku, nebo do hospody.

Jsem spise ten druhy typ , ale o zarlivost vubec nejde. )

S pozdravem vas , vlastne muj ptak
19. 05. 2013 | 04:37

kormoran napsal(a):

P.S. Pane Honolulu schvalne by me zajimal vas nazor na to ,( kdy jako Vy -obcan , ci zijici clovek v USA ) ,kdyby verejne dostupne servry , ovedly nynejsiho Obamu , ci jekohokoli presidenta , myslim tim jineho pol.zamereni , pri oficialni navsteve musea shlednout "Deklaraci o nezavislosti" a tam by se hlava statu motala , jako Madar v kukurici?

Taky byste tvrdil obcanum US , ze si muze delat co chce? ))Omluvil byste ho 'Viroooosou"?
S jistotou vam mily pane reknu , ze byste se zlou potazal a prchal byste opet o dum dal i s milym presidentem .

Pane Honolulu nezvanit!)) A nedavat hlupakum v CR navod k vetsimu bordelu , nez tam je!
19. 05. 2013 | 05:40

kormoran napsal(a):

Samani Z NSA by si pro nej prisli hned po obradu a nazdar! Budou nove volby a poprask po celem svete!

To si muzou dovolit jen soudruzi z postkomunistickych zemi.
Vselijak to zaobalit a okecat.))) Prave v tomto jsou Cesi prebornici. Vyber na presidenta 0 a to co si z nuly vyberou, haji diky ( a bez objektivity) k prislusnosti k davu , jako obyc.

"Dyt se jenom vozral a ten vodnaproti taky" ))

Ja to nechapu.))
19. 05. 2013 | 05:56

Silvie napsal(a):

Upřesnění
Dík za upřesnění.
Za vším hledej reformní bolševíky (Mlynář a Klímová to je tedy materiál).

Jozef

Jsem ráda za to, co jste napsal.
Bez ohledu na Zemanovy poklesky, vnímám jeho osobu naprosto stejně.
Je třeba jednoznačně se jednou provždy vymezit proti všem, kteří mají potřebu přepisovat historii a manipulovat veřejným míněním (ať už jde o média, kulturtrégry či politiky).
Zatím ,bohužel, nikoho kvalitnějšího k tomuto účelu sloužícího, nežli je Zeman, nemáme.
Pokud někde cítím klíčit fašismus, tak zcela jistě ve straně TOP 09.
19. 05. 2013 | 07:35

Anastázie Králová napsal(a):

Ad kormorán

Myslím,že se zde někdo snaží napodobit styl p.Honolulu-ale přitom je tak vulgární.
Pokud jsem si všimla,p.Honolulu je vlídný k ženám téměř vždy /a obdivuje Oldřicha Nového/.
Vzpomínám si na komentáře p.Havelky o tom,že jeho matka říkala,jaký byl O.Nový fešák-a on se tomu divil.
Já tehdy též.

Ale s věkem se mi Oldřich Nový též zamlouvá stále více.
Jehojemný hlas unášející Vás do říše snů-která žena po tom netouží?

A vy pane,jste hrubián-chlubit se anonymně mnohočetnými sexuálními styky!
Znáte vůbec úsloví:
KDO KONÁ,nemluví.
KDO NEUMÍ KONAT,MLUVÍ.

jEŠTĚ POKRAČOVÁNÍ K OBAMOVI:
Ne,že by tato dvojice byla nepohledná.
Ale zdá se,že Obama má k V.Británii ajejí královské rodině
v sobě kořeny ještě koloniální minulosti země svého otce /Keni/.
Británii vrátil bystu W.Churchilla /první ministerskou funkcí mladého Churchilla bylo ministerstvo kolnií-tedy i Keňa /.

A při přijetí královnou Alžbětou II. se dopustili spolu s Michelle řady faux-pas:
Michelle v bílých šatech se širokými ramínky /a vypracovanými svaly / to vůbec neslušelo-a kromě toho prý dáma má mít zakrytá při přijetí u královny ramena.
Kromě toho p.Obama údajně /nebo schválně /nepoznal britskou hymnu a po doznění americké zvedal pohár/pak ho zase položil/.
Ceremoniál byl oficiálně natáčen/.
19. 05. 2013 | 08:30

D.J. napsal(a):

kORMORÁNE, o blekotání naprosto šílených nesmyslů presidenta G Bushe vycházely celé knhy. také to USA přežily
19. 05. 2013 | 08:41

kormoran napsal(a):

Anastazie Kralova , jestlize ma nekdo jemny hlas , ci se k zenam chova "virtualne" jemne , nemusi byt onoho jeste prava tvar .

Pan Hlinomaz , hral vetsinou bidniky , avsak v zivote vrely a mily clovek. Neco bodobneho rekl pan Werich - milovnikovi a laskari bys v soukromi ani ruku nepodal.))) Asi tak.

Vzdy jsem se radeji virtualne k hulvatovi prihlasil, nez abych nekoho v soukromem zivote oklamal.

Dale co pisete o Obamovi a Elisabeth , srovnavate spolecenske fau paux na urcite urovni s vypitym muzikem.

Ponekud smesne !
19. 05. 2013 | 08:51

kormoran napsal(a):

D.J a jezismarja co jsem kdy o Bushovi napsal? Nevratil jste se ze schuze? A vy bijete cernochy!
19. 05. 2013 | 08:54

Anastázie Králová napsal(a):

Ještě ad homosexualita obecně

Víte,p.Stejskale,několik homosexuálů znám a je mezi nimi řada vnímavých mužů.
V knize Medojedky má hlavní hrdinka přítele homosexuála-který ji doprovází do společnosti.
Co já bych za takového přítele před 1O-l5 lety dala!Manžel třeba nerad tančí-zato já velice ráda.Když se zkusíte přátelit tímto způsobem s muži ve vašem okolí,po třetím večeru Vás pustí k vodě,
když se s ním nevyspíte.
A to prosím platí i pro krásky-nejvíce mne fascinovala spolubydlící na jednom semináři,které tam stihla za 3 večery 3 muže /byla rozvedená,z okresního města-zřejmě to pro ni byla příležitost užít si a nezkazit pověst/.Ti muži o sobě navzájem věděli.Ale když jeden každý dosáhl svého,už se jí druhý den nedvořili /jen nezbytná konverzace /.

Dokonce si myslím,ale to už je -nebo bude brzy napravené-že by partneři měli možnost uzavírat legální spojení se všemi právními náležitostmi/jen v jednom bych váhala-povolit adopci dítěte mužskou dvojicí-kvůli tomu dítěti a jeho postavení v dětském kolektivu/.
V tomto směru by to asi lépe prošlo ženám-jednak jedna z nich může dítě skutečně porodit a druhá může být tetou /ještě v 19.století,kdy si muži brali ženy podstatně mladší a dříve umírali,často s výchvou pomáhaly další-většinou neprovdané příbuzné-nejslavnějšíJ. Austenová.

Texty p.Putny jsem kdysi četla v Lidových novinách,před 2 lety jsem teprve blogy začala číst.
Nemyslím,že by od něho bylo taktické propagovat výstředním způsobem HS-i kdyžjá jsem ani žádný jeho hapanning neviděla.

Začínám mít ke zprávám už pomalu vztah jak za socialismu-když skončil Večerníček,TV se vypnula a do hlavního pořadu se stihlo koupání a večeře/což neznamená,že jsme se vždy na pořady dívali-já tak 3x týdně /raději jsem četla dětem pohádky /.

Omlouvám se též za vyšší ostrost svých včerejších květů-někdy potřebuji taková být-a vím,že pak to v sobě uvnitř neponesu.
Omlouvám za za ostrý ton,ale neodvolávám žádný svůj názor.
S pozdravem a přáním hezkého dne A.Králová
19. 05. 2013 | 08:56

kormoran napsal(a):

D.J . a jakou Bush jste myslel? Tu mladsi , ci starsi? Nebo tu na kterou pri kempovani v CR chodite s macetou.
19. 05. 2013 | 09:03

Anastázie Králová napsal(a):

Ad kormorán
Tak bych to tipovala u Vás na horečku sobotní noci.
Najděte si můj text a přečtěte ještě jednou-tam bylo napsáno Honolulu!

A jinak-Vy z hlediska zájmu celosvětových médií považujete bahýnko v naší české kotlince za mezinárodně důležitější než
návštěvu nejmocnějšího muže světa p.Obamy u nejdéle vládnoucí panovnice Alžběty II?
Nemohl byste to prosím doložit čísly/Např.která média návštěvu u Alžběty II.odvysílala,kolik jí věnovala času a na kterých kontitentech?/
A srovnat to s pozorností,jakou třeba M.Zemanovi věnovali
v Austrálii/pokud mu nějakou věnovali /.
19. 05. 2013 | 09:04

Anastázie Králová napsal(a):

Oprava pro kormoran

Sorry,té chyby jsem se dopustila já-četla jsem vaše zenam jako Zeman /už z té mediální hysterie "blbnu"
Ostatní platí.
19. 05. 2013 | 09:09

kormoran napsal(a):

Anastazie Kralova , 08. 56 , prosim vas damo , kolik je Vam let 15?

Placate dohromady romany s realnym zivotem , kde kazdy clovek a vztah se da hodnotit , jako otisk prstu .
19. 05. 2013 | 09:12

Anastázie Králová napsal(a):

Ad kormoran

Ještě v nedávné minulosti byla HS u mužů kontraindikací při službe v britské armádě.
Tušíte,kolik existovalo formálních manželství a známostí /předev
ším proto,aby muži mohli zachovávat zdání úctyhodnosti?
Každá doba má své tabu-v19.století to byla sexuální orientace,
ve 2O.st.peníze /zkuste se někoho zeptat na plat /.
Dle novějších prací sexuologů určité procento žen neprožije orgasmus/přečtete si některé sexuologické článkyprof.Petra Weisse ze Sexuolog.ústavu Praha.
A nechytejte mne za jednu větu/dříve bylo mužovi zakázáno dotknout se nevěsty před svatbou a doporučovala se jim milenka či návštěva nevěstince /.
19. 05. 2013 | 09:24

kormoran napsal(a):

Kralova ,)9.04 zenska vy byste dokazala zblbnout i Johana.
Vzdyt jsem vam odpovedel obrazne na Honolulu , to jste nepochopila?

Za druhe ,proc ja bych mel dokladat nesmysly cisly sledovanosti tykajici se Obamy a E II , se kterymi jste prisla vy ! Pokud po nejakych inforamcich(klepech) prahnete
najdete si je na WEBu sama!

To je neuveritelne , jste jinak normalni?

Z vas vypadnou nejake nesmysly a po me chcete , abych je dolozil fakty.)))
19. 05. 2013 | 09:25

resident napsal(a):

Dupmling

...Brno...?
19. 05. 2013 | 09:28

AjAj napsal(a):

Podstata snad je v tom že s homofobním stanoviskem by se zeman přidal k té nejbigotnější části společnosti a že s jmenováním profesora to opravdu, ale orpavdu nemá nic společného.
Měl by uznat chybu a ne se klausovsky vymlouvat na útoky pravdoláskařů a Schwarzenberga...
19. 05. 2013 | 09:30

kormoran napsal(a):

Stazinko tesilo me , Malomestak si s vami bude rozumet !)))
19. 05. 2013 | 09:34

Anastázie Králová napsal(a):

Ad kormoran

Vy tedy jste znalec lidské povahy,to se musí uznat!/ale nějak jste vypadl z role "druhého Honolulu"
Jinak-pokud tvrdíte,jaká je to ostuda po světě,musíte to dokázat-nejlépe konkrétními čísly.
Já nic netvrdím a pokud ano,odvolávám se na prameny /viz prof.Weiss/.
Právě to,že Vy a vaše gruppa nepřijdou s jedinými čísly,mne přesvědčuje,že je nemáte či pro "Myš,která řve" nepovažujete za důležité-hlavně že se řve!
19. 05. 2013 | 09:52

Dumpling napsal(a):

resident

"..Brno...? "

No vidíte, to bych zapomněl. Brňáci, taky takoví "metropolité", i když jenom mini, mají pro Prahu taky svůj název. Podle nich "Praha je Brnem Čech".
19. 05. 2013 | 10:22

Prokop napsal(a):

Paní Bartlová jednou píše že politika je nedělitelná,ale vzápětí dělí politiky na pravicové a levicové. Co to je pravice a nebo levice,je to jen věc názoru. Kdyby chtěl Nečas aby každý dostal stejný díl ze společného tak je levičák? nebo kdyby chtěl Grebeníček aby se majetky rozdělili těm kteří umí hospodařit ,tak je pravičák? Je to věc názoru a ne rozdělení podle stran.
19. 05. 2013 | 10:35

Petr. napsal(a):

Vážená paní, co přináší, hlavně teď v době krize, českému státu Vaše "práce", popř. "práce" pana Putny? Což takle jít někam do fabriky, pod píchačky? To by Vám nevonělo, že? Lepší je žít v přepychu na úkor těch z fabrik a polí.
Kolik tisíců lidí vykonávající "práci" jako Vy a pan Putna, společnost potřebuje?
19. 05. 2013 | 11:00

Ivan Tomek napsal(a):

Vyborny clanek, dekuji.
19. 05. 2013 | 11:07

ari napsal(a):

Hnus - takhle zneužívat mrtvých od Madridu a Masarykova odkazu.
Pokud je Zeman kritizován takovým morálním dnem společnosti, jaké tu představuje pí Bártlová, svědčí to jen v jeho prospěch.
A co lidé, kteří pí Bártlovou znají? Těm nevadí stýkat s někým, jako je ona? Uvědomují si vůbec, že ta špína dopadá i na ně?
19. 05. 2013 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 05. 2013 | 12:18

Da.Rock napsal(a):

Kult osobnosti vadí jen u Zemanovců, že?
U Schwarzenbergovců je to ale normální. To je přece aristokrat a ctít šlechtice je přirozené.
19. 05. 2013 | 12:19

Skogen napsal(a):

Pane Brome, ověřit si to musíte sám. Pokud nemáte přístup do World of Science, můžete použít Google Scholar. Jako zdroj ho využívá freewareový Publish or Perish, který za vás podle vyhledávacího kritéria (kvůli variabilitě uváděného jména doporučuji zadat "Putna M" a ručně vytřídit) projde prameny a spočte citační indexy.

Taky vám ovšem může stačit přečíst si příspěvek nicku „Baktuálně.cz“ z 18. 05. 2013, 20:17. Ten vychází přímo z WoS.

Já mám za to, že kontroverze a rebelantství nejsou pro profesuru tím rozhodujícím. Ani politická shoda s jistými zájmovými kruhy. Tedy, i když profesor může být do jisté míry aktivistou, aktivista určitě nerovná se profesor.
19. 05. 2013 | 12:35

Jaroslav napsal(a):

Můj profesor nikdy nedělal ostudu a reprezentoval svým morálním profiem školu. Být děkanem školy, kde učí Putna, tak se hambou propadám a dotyčného požádám, aby se svými aktivitami půsdobil tam, kde nebude znevažovat profesorskou obec a školu. Jsme krůček od povinnosti jmenovat pedofily učitely v mateřských školách. Tvrdé ? Omyl. Přísně logické. Morálka v mé době utrpěla strašlivé rány a bez ohledu na režim za posledních šedesát let zparchantěla do Putnovy podoby. Zemana nemusím, ale chápu ho.
19. 05. 2013 | 12:39

český maloměšťák napsal(a):

ad Jaroslav
http://www.cfb.cuni.cz/html/lide/benyovzsky.htm
http://www.kosmas.cz/knihy/148250/uvod-do-filosofickeho-mysleni/
http://fenomenologie.eu/?p=376

http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/horky203.pdf
19. 05. 2013 | 13:19

Zdeněk Brom napsal(a):

Jaroslav:

Raby smrdí od hlavy. Jaký president, takový profesor.
19. 05. 2013 | 13:29

Tomáš Zabilanský napsal(a):

http://blacklsays.blogspot.cz/2013/05/par-slov-k-bartlovazemantgmhavel-dalsi.html
19. 05. 2013 | 13:34

Scarabeus napsal(a):

ReveilGPLayav The:

Jestliže je něco v jednom/nějakém směru podobné, tak to nemusí být podobné v ostatních směrech.

Jedna věc je forma, druhá věc je obsah.

Každé/ý/á společenství/národ/stát má nějaké tradice, z těch, do různé míry, vychází.

Někteří cizinci se diví co to máme u nás za barbarskou tradici, na Velikonoce mlátit ženy, takto to vnímají.
19. 05. 2013 | 14:11

Selen napsal(a):

Zbytečný tyátr.
1) Prezident jmenuje profesora na návrh...bla bla. Nic jiného tam není. Prezident je automat na jmenování. Ano, je to pro něj úplně zbytečná a nesmyslná práce.
2) Profesorem by se měl stát člověk, který ve svém oboru dosáhne mezinárodního uznání, a zároveň má splněnu bohatou pedagogickou a publikační činnost. Kritéria jsou dost vágní a ohebná, profesorem se stává kde kdo 35+, za kým stojí někdo mocný v akademické sféře. Jenže tak to je a platí bod 1. I kdyby se takový profesor převlékal do kostýmu školačky a chodil tak na veřejnosti, tak to nesouvisí s jeho odborností.

Zemanův názor je úplně irelevantní. On má jmenovat.
Klausovi poznámky o vzdychání jsou směšné, on je vrchním prototypem naprosto nezaslouženě uděleného titulu profesora.
19. 05. 2013 | 14:19

Scarabeus napsal(a):

Martin Putna se, v některých chvílích, chová, na VŠ pedagoga, trochu netradičně.

Zda by měl nebo neměl dostat titul profesora v nějakém oboru je věc jiná, je to věc jeho odborných kvalit, které by měli posuzovat lidé, kteří jsou z oboru.

I jiní lidé, kteří jsou ve "svém" oboru uznávaní odborníci, se, v některých chvílích, chovají, mírně řečeno, netradičně.
http://www.youtube.com/watch?v=fpc5kzEHUqM
19. 05. 2013 | 14:35

Myšelín napsal(a):

Už včera jsem přemýšlel o tom, proč tak zprofanovaným titulem pořád někdo touží být ověnčen a proč se strhne taková mela, když prezident uzná, že by to dotyčnému přitížilo a dělá s jmenováním drahoty.
Kdyby šlo o pasování na rytíře nebo o udělení Řádu Kočičího Ocasu s mašlí, tak bych se nedivil, ale takto?
Když se řekne profesor, vidím jen jednoho, toho, co občany oblažil novoroční amnestií. Pak vždy toužím, aby známé rčení "Kam zmizel pan profesor?" "Je ho plný kompresor." se stalo co nejdřív skutečností.
19. 05. 2013 | 15:18

blondyna z Londyna napsal(a):

čert }:o) napsal(a):
p.Bartlová hezky napsané
a až vyrostu budu prezidentem ;o)
18. 05. 2013 | 12:05

a ja se pani Bartlova pripojuji k certovi}:o)... hezky napsane!
Certe, az povyrostete, tak Vas budu volit :-)
19. 05. 2013 | 16:03

blondyna z Londyna napsal(a):

Petr. napsal(a):
Vážená paní, co přináší, hlavně teď v době krize, českému státu Vaše "práce", popř. "práce" pana Putny? Což takle jít někam do fabriky, pod píchačky? To by Vám nevonělo, že? Lepší je žít v přepychu na úkor těch z fabrik a polí.
Kolik tisíců lidí vykonávající "práci" jako Vy a pan Putna, společnost potřebuje?
Tak, spravne Petre. My nepotrebujeme nejaky "vzdelance" za kterymi neni videt zadna prace, my potrebujeme delniky u pasu, rolniky na polich, zeny za pultem za pultem, zelinare, rezniky, prodavace z Mototechny a ne nejake nemakacenka z Karlovy Univerzity zejo? A co do divadla, jeste stale chodite v monterkach soudruhu?
19. 05. 2013 | 16:13

Jaroslav Sojka napsal(a):

Dobrý den,
Myslím, že je to napsáno docela trefně a že to sedí! Útoky na autorku ze strany diskutujících mně připadají často velmi primitivní.
Jaroslav Sojka
Ostrava
19. 05. 2013 | 16:18

český maloměšťák napsal(a):

blondyna z Londyna
Divadlo si na život jen hraje - v podstatě bez rizika, často za peníze.
Mnohdy se sice snaží i život vytvořit...ale často to končí spíše pískotem nebo ošklivou recenzí či strhávající kritikou.

Monterky bych lidem nevyčítal...občas zjistíte, že věci kolem vás, o kterých si zřejmě myslíte, že vznikly na divadle..vyrobili lidé v monterkách.
I ten chlast se často stáčí do lahví v monterkách. Nebo močůvka v JZD - do příslušných nádob.
Nezapomeňte na to - až půjdete po divadle na večeři a budete si dávat vodku a stejk.
---------------------------------------------------------------------------
Někdy jde skutečně jen o exhibicionistické uspořádávání mouder, která vymysleli a často i publikovali lidé již dávno předtím, než ke zdánlivě originální kompilaci dochází - například nyní. Jde tedy spíše o to najít vydavatele či sponzora.
Nicméně i v radiu či na Youtube letí covery - proč to tedy nezkusit také.
19. 05. 2013 | 16:23

český maloměšťák napsal(a):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klerofa%C5%A1ismus

"...Prolínání katolické a fašistické ideologie bylo poměrně rozšířené i v Československu třicátých let 20. století, přinejmenším na rovině publicistické. Je spojeno se jmény Jaroslava Durycha, Jana Scheinosta, Bohdana Chudoby, Rudolfa Iny Malého, ale také tehdejšího knížete Karla Schwarzenberga, píšícího pod jmény "Jindřich Středa" a "Bojna". V části případů šlo o vnímání fašismu jako "spásné" třetí cesty mezi liberální demokracií a komunismem. Cesty, která má zachránit katolickou civilizaci..."
19. 05. 2013 | 17:58

Jaroslav Klenot napsal(a):

Pokud mají lidé různé názory, měli by se, pokud jsou dospělí sejít a věc vysvětlit.
Spor by neměla řešit média.
Varováním budiž Gustav Stesemann. Byl v roce 1929 uštván německými médii pro nedostatek "vlastenectví".
Tím byla otevřena cesta pro rakouského kaprála.
19. 05. 2013 | 18:05

Martin Lacis napsal(a):

Vysokoškolská obec si především dokáže najít Putnu ve Web of Science a snadno zjistí, že jeho odborné výsledky nestačí ani na docenturu.
Spíš by se měla akademická obec zabývat tím, jak je možné, že někdo takopvý byl navrhnut na profesuru!
19. 05. 2013 | 19:28

čert }:o) napsal(a):

blondýna z Londýna
hurááá mám konečně prvního voliče
Děkuji Vám z celého srdce =o)
19. 05. 2013 | 19:52

klíčové, soudruzi, jsou pro nás kádry napsal(a):

Martin Lacis
To jste si dal nick podle slavnéko čekisty?
Byste mohl tu akademickou obec trochu prokádrovat.
19. 05. 2013 | 20:22

bella ciao napsal(a):

Jaroslav Klenot

Rosa Luxemburgová byla umlácena pažbou pušky a vhozena do Landwehrkanalu, protože stála socdemákům v cestě při zaprodávání pracujícího lidu.

"Svoboda je vždy a výhradně svobodou pro toho, kdo myslí odlišně."
R. L.
Myslím, že by ji dneska potomci Mlynářů a Klímových museli umlátit taky.
19. 05. 2013 | 20:30

Karel napsal(a):

Autorka se svým bratrem má podobnou historii jako sourozenci Pajerovi. Prostě tam kde jsou bezpracné peníze. Třeba Pajerová v ÚSTR a autorka na VČUP.
19. 05. 2013 | 20:57

kAREL napsal(a):

....VŠUP....
19. 05. 2013 | 20:58

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrý blog, paní Bartlová, díky!
A když se dívám na tu diskusi pod ním, tak vidím, že jste uhodila hřebíček na hlavičku: ta slova o plíživém nástupu fašizující politické síly vůbec nejsou od věci.
Takto se zdá, že skutečně existuje spousta lidí, kteří jsou odhodláni lynčovat každého, kdo je nějak přesahuje. Jistěže ve své malosti nejsou nebezpeční; to se však může změnit, jakmile se vyskytne Vůdce.
19. 05. 2013 | 21:36

Mc. Boulder napsal(a):

Karel - díky za info o pí Pajerové, ta se hodně snažila přisát se na nějaký pořádný penězovod, ÚSTR musí vnímat jako prohru, ale hlavně, že alespoň kape
19. 05. 2013 | 21:53

vvz napsal(a):

další bezvadný blog. díky!
19. 05. 2013 | 22:12

moravský velkoměšťák napsal(a):

Myslím, že o každém profesorovi by mělo proběhnout všelidové hlasování. Aby to bylo spravedlivé. Samozřejmě, že každý by měl počet hlasů příslušný své moudrosti a zásluhám (to by určovala speciální komise). Tak třeba pan prezident Zeman by měl deset tisíc hlasů, pan prezident Kaus taky, český maloměšták pět tisíc, Karel a Boulder po tisíci, rada Univerzity Karlovy dohromady jeden. Takhle by to bylo správné. Právo veta by měla jen ulice.
19. 05. 2013 | 22:13

měštan napsal(a):

Dobrý večer,
Nelíbí se mi,když by měl Pan Putna dostat titul PROFESORA.Za co???Vždyt se jen ztrapnil před celou Republikou a není to poprvé že.Je mi úplně jedno kdo komu leze kam a kdo má jaký názor.Tady jde hlavně o Důstojnost celé věděcké(a nejen té,ale mnohé jiné)obce.Třebas pan profesor V.Klaus je ztělesněním inteligence a slušného chování a vystupování(takto si já představuju člověka,který žádá o titul)aspon na veřejnosti i ve světě.Je mi jedno potom co dělá doma za dveřmi,je to jeho věc.A stojím za názorem že pokud se někdo chce stát profesorem musí počítat i s odmítavým postojem kohokoli v úřadu prezidenta a dalších odvětvích,které s tím hluboce souvisí.Myslím si že prezident má bohužel to právo podepsat či nepodespat jmenování profesorem kohokoli at už je to ten či onen člověk-napříč tomu jaký mají postoj všichni vědci a uznávané kapacity celého oboru,kterého se to týká.A to se nezastávám našeho pana prezidenta Zemana(VIVAT BECHEROVKA).Můj názor je takový,že stejně ten titul profesora dostane at už se stane co se stane,at už zatím bude jakékoliv vysvětlení či obhájení nebo nevole.
19. 05. 2013 | 22:39

Karel Čtvrtý napsal(a):

Akademik Pride

Nevím proč tolik povyku
každý snad přeci uzná
nesluší míti na triku
punc "katolická buzna"

Možná má sklony k recesi
honit si ego na jůtubu
myslím však vzhledem k profesi
někdy je lepší držet hubu

Celkem se hradu nedivím
kritika je tu nutná
Podepsat ? Škrtnout ? Co já vím
je mi to hlavně Putna :)
19. 05. 2013 | 23:00

Pepa napsal(a):

Paní Bartlová, je dobře znát historii vlastního národa, kulturu, životní úroveň
nevolníků-polo-otroků , jejich kultury a zvyků. Vliv kléru na bídu, zvůli, šíření
paniky,zastrašování bohem a čerty,prosazování pokory atd.. Bohémský a diktátorský život kléru a šlechty známe.Jen velice málo historici se zabývají majetkovými
poměry,jak církve ( katolická) nabývaly majetky, podíl katolické církve na vyvolávaní
nenávisti vůči jiným církvím a nevěrcům, strašení čarodějnicemi a týrání a upalování
za hlásaní o přírodě a přírodních dějích.Podle kléru byla každá válka trestem za
malou pokoru vůči bohu, kléru a šlechtě-pánům.Už se ale nevyučuje, že každá válka má kořistnický a dobyvačný cíl.Nejinak je to i v současné době,kdy od konce 2.sv.války
bylo vyvoláno asi 100 válečných konfliktu-většinou v americko-NATOvské režii, kdy přišlo o život nejméně 30 milionů občanů.
19. 05. 2013 | 23:13

kshfhgf napsal(a):

pokud nevadil Havel jako kult osobnosti, neměl by vadit ani Putin
(u Havla nebyl problém to, že nebyl dokonalý a dělal chyby, ale že se chyby soustavně kryli, což bylo v přímém rozporu s "pravda vítězí"
(např. zvací dopis k invazi do Iráku (cca 1.000.000 lidských obětí + zničená země) na základě neexistujících továren na chemické zbraně (již v té době se vrcholní politici věděli, že žádné ve skutečnosti neexistují)
19. 05. 2013 | 23:31

Jan Vaculík napsal(a):

kshfhgf
jojo, zatímco Saddam Husain byl lidumil a země pod jeho vládou jen vzkvétala
20. 05. 2013 | 00:43

Michal napsal(a):

Pro člověka mimo církev je církev dost záhada. Podobně jako lidstvo, sluneční soustava.. je to příliš mnoho věcí a příliš málo směrnic norem...Tak so do církve vejdou Putna i strahovská vrchnost řeholnická mnišská tedy specifická a také extremní. Není tak dávno, co premonstráti byli na periferii, ač se brzy kanovnická organizace kněžského života prosadila, ale za Masaryka byla dost elitářská... bylo by třeba poznat pár premonstrátů osobně pro ilustraci, profesuru nebo podobné postavení mají mnozí z nich a zdaleka nejsou konvenční...podobně anarchista pan Ptutna je přiměřený potřeštěné české literatuře, seriozníá člověk by se jí zabýval tak před spaním. opět kdo zná pár spisovatelů, nejen Magora osobně, ví o čem to je a dovede posoudit co z toho televizní marketing vycucal, aby měl doplněk ke svým reklamám na nesmysly...SAMA CIÁRKEV JE VÍCE NEMOCNÉÍ VĚZNĚNÉ NAVŠTĚVOVAT SMUTNÉ TĚŠIT VDOVY PODPOROVAT SIROTKY ATD...ale to do hnusáren bulváru a marketingu se nějak nehodí, kdyby putna si sundal trenky, to by byla jiná mediální paráda! zájemci o "církev" by byli i ve své méněcennosti chvíli na koni, nejen furt ve srabu svých bídných životů
20. 05. 2013 | 00:43

blondyna z Londyna napsal(a):

čert }:o) napsal(a):
blondýna z Londýna
hurááá mám konečně prvního voliče
Děkuji Vám z celého srdce =o)
19. 05. 2013 | 19:52

:-))) Nedekujte, mate moje osobni symfonyje :-)
20. 05. 2013 | 01:13

Jan Vaculík napsal(a):

Michal
Přesně! Církev (a sám ani nevím, nakolik tu Katolickou vyčleňovat z kontextu církví nekatolických, protože vzájemné ovivnění tam je) má mnoho vrstev a proudů, a vždy je to ještě nějak jinak. Nakonec, když si člověk má udělat nějaký generální úsudek o církvi a jejím dnešním významu, tak by se měl podívat, jak si stojí společnost, kde má církem větší vliv, např. Bavorsko, oproti společnosti, kde je ten vliv menší, jako např. u nás.
20. 05. 2013 | 01:21

chamtivost a zlovůle napsal(a):

Jan Vaculík
Nepřipadáte si občas jako bigotní zatemněnec?

Srovnal jste si někdy index lidského rozvoje za tyrana Saddáma, než na něj Madla Albrightová uvalila totální embargo (respektive, než ho April Glaspieová úkolovaná Bushem starším v zájmu Saúdů postrčila do agrese vůči Kuvajtu, který mu šikmými vrty kradl ropu) s tímtéž indexem potom, co Saddama po opičím procesu pověsili?
Totéž můžete udělat s Libyí.

Fakta pro vás ale jistě nemají nejmenší význam.
20. 05. 2013 | 01:40

Jan Vaculík napsal(a):

chamtivost
Těmi šikmými vrty jste mě pobavil. Je to sice úplně od tématu mé repliky, ale nemáte v této věci odkaz na nějaký obornější zdroj informací?
20. 05. 2013 | 02:02

mia napsal(a):

Díky za skvělý blog. Přeji hezký den. :-)
20. 05. 2013 | 08:44

Karel napsal(a):

Být historikem je dobrá zašívárna i když to moc nenese.
Kdy se dozvíme, že Vědecká rada University Karlovy měla hromadnou virózu při jmenování Putny?
My máme největší počet profesorů na obyvatele, ale naše vysoké školství se stále více noří do hlubin neznalostí,lenosti a korupce.
20. 05. 2013 | 09:12

čert }:o) napsal(a):

blondýna z Londýna
poděkovat je slušnost zvláště za symfonie =o)
20. 05. 2013 | 09:43

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 05. 2013 | 10:21

pgjed napsal(a):

Paní Bartlová, s tou Hilsneriádou to myslíte vážně? TO SNAD NE!?
20. 05. 2013 | 10:30

Bohdana napsal(a):

Chvála bohu, nejsem intelektuál. Pokora nejvíce sluší moudrým. Bohužel...
20. 05. 2013 | 10:47

Ada68 napsal(a):

Paní autorka by se především neměla povyšovat nad ostatní, a nedělat z lidí hlupáky. Dle ústavy a zákonů jsou si všichni lidé rovni, a nezáleží ani na vzdělání.
Rovněž by z pana Putny neměla dělat génia našego vremenia, který jako jeden z mála ví a zná, to že v Rusku byla, je a asi bude nějaká forma samoděržaví, ví i moje dcery na ZŠ. Z toho putinovského klipu docenta, kde vypadá jako trouba, mi vyplývá, že dotyčný vládne spíše nějakou směsicí východoslovenského nářečí než základy ruštiny.
Ale samozřejmě, pokud má náležitosti profesury v pořádku, měl by ho Zeman s úsměvem jmenovat. I profesor může být blbec ...
20. 05. 2013 | 11:06

NIK napsal(a):

Deprese, která na člověka padá při občasném zabrouzdání po různých internetových diskusích, vyrůstá z neradostného poznání, kolik z těch, kterým nebylo příliš naděleno, se cítí přímo povoláno, předurčeno, vyvoleno, k uplácávání a následnému zveřejňování svých soudů o nejrůznějších tématech. Aniž by byli schopni či ochotni pro své závěry čerpat odjinud, než ... Ale. To stačí. Pěkný den.
20. 05. 2013 | 13:21

Pavel napsal(a):

Většina komentářů dokazuje,že paní blogerka má pravdu. Jejich argumenty jsou naprosto mimo a jen vypovídají o jejich myšlenkových pochodech a nedostatcích v logice, předsudcích,netoleranci, neschopnosti pochopit i jen to, že zde jsou v rozporu Univerzita a prezident,který se snaží prodlužovat své chapadlo moci co nejdále.Z., který je podporován z Ruska a opíjí se na ruské ambasádě,aby potom v podroušeném stavu málem znesvětil naše korunovační klenoty, nemůže jmenovat někoho,kdo zesměšňuje Putina. Tady jde o ten drátek, který vede do Ruska, ale jehož důsledek je ,jak autorka správně ukazuje daleko horší vliv na stav naší společnosti . Znovu nám tak současný prezident ukazuje,že pravomoci jeho úřadu by měly mít pojistku.Nicméně Zeman jako zrcadlo společnosti plní velmi užitečnou funkci,byť při ní mrazí v zádech. Je tu skutečně tak málo inteligentních lidí, kteří se nenechají vtáhnout do různých her těchto vlastně už zdiskreditovaných politiků ??
20. 05. 2013 | 13:38

chamtivost a zlovůle napsal(a):

Jan Vaculík
Na ty indexy jste se samozřejmě nepodíval.

Asi by vás překvapilo, že při frackingu se vrtá nejdříve kolmo dolů a pak v ůhlu 90°horizontálně.

Těžařina je docela sofistikovaný kšeft.

Když si najdete přepisy hovorů Saddama s Glaspieovou, někde tam (možná jen v komentáři) najdete, proč se vlastně Saddam Bushova svolení s útokem dožadoval.
A možná i něco o tom, čí vlastně Kuvajt bylo území.

Fakta jsou pro propagandisty někdy nepříjemná překážka.
20. 05. 2013 | 16:02

ex-nemo napsal(a):

Ten Zeman není tak hloupý jak vypadal, když vypověděl beznadějnou válku mediím.. Media, spojená se Schwarzenbergovými pravdoláskaři mají totiž jednu zásadní vadu, která je zakotvena v jejich podstatě a nezbaví se jí, ať chtějí jak chtějí. . Neumí nic než sprostotu a štvaní, a nic jiného se nikdy nemohou naučit. Na to se dá spoléhat se stoprocentní jistotou.
A Zeman tu vadu zřejmě zná a kalkuluje s ní. Stačí mu tedy ten spolek rozzuřit, ukázat červený šátek a ostatní přijde samo.
Odhalí svou nízkost, napíchnou se na vlastní vidle, na vlastní uřvanou sprostotu, lidé se zhnusí a přestanou jim věřit, jak už se konec konců stalo při prezidentské volbě.
20. 05. 2013 | 19:31

Yosif K napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Odhalí svou nízkost, napíchnou se na vlastní vidle, na vlastní uřvanou sprostotu, lidé se zhnusí a přestanou jim věřit, jak už se konec konců stalo při prezidentské volbě.
20. 05. 2013 | 19:31
Máte svatou pravdu - vzdělanější a slušnější část národa se navěky přiklonila k Zemanistům - nezaměstnaní horníci ze šumbarku, proletáři z ostravska a mostecka, veselý lidičky z Janova a Chánova, dojičky a traktoristi z Osoblahy, potomci rudých gardistů ze sudet pečlivě zalávající pelargoniové záhonky po vyhnaných sudetácích atp atp.
Babovřesky.....
20. 05. 2013 | 23:58

Míša napsal(a):

Jaktože u nás nikomu nevadí otevřeně deklarovaný vůdcovský princip či kult osobnosti, na němž je postavena strana „zemanovců“? Proč jsme tak rychle zapomněli na scény na hradním nádvoří při prezidentské inauguraci? Místopředseda Augustin se výslovně prohlásí za levicového politika a zároveň jedním dechem tvrdí, že profesoři jsou „jakýmisi vzory pro společnost“, a tudíž nesmí být „kontroverzní“ vůči morální autoritě, která se inspiruje názory římskokatolické církve a kterou zastupuje právě vůdce.
- přesně tak, paní autorko, a díky za odkazy,
no ten Augustin to vyjádřil jasně- Putna prý není v katolické církvi vnímán příliš konsesuálně, působí prý velmi provokativně a má břitký jazyk.. jak si to ale může dovolit, když žádoucí je poslušnost, že?
21. 05. 2013 | 14:20

Velekněz Ratata napsal(a):

Koukám, že tady se bude bojovat proti vůdcům, Putinům a jiným náckům tak nadšeně, že nezůstane kámen na kameni. Aneb heslem týdne proti nenávisti jest, ať všichni ti hnusní nenávistníci pochcípaj ........
21. 05. 2013 | 17:26

Zdena napsal(a):

Pravda je, že Miloš Zeman to s novináři fakt umí. Stačí zamávat vidlemi a oni si už naběhnou sami.
Pana M.Z. jsem nevolila a není mi ani sympatický, ale souhlasím s jeho pohrdáním novináři.
A také jedné věci umí využít: Takzvaní pražští intelektuálové jsou často směšní a my, venkovští burani, jimi pohrdáme.Takže podporu občanů M.Z. má, aspoň v tomto bodě. Vysokoškolský pedagog mí právo chovat se jako pitomec. Ale prezident státu má právo nepodepsat.
Pokud toto akademická obec nese úkorně, nechť se zasadí o změnu zákona o VŠ.
A ještě jedna otázka mi vrtá hlavou: Fakulta humanitních studií - proboha! - to jim fakt není trapné ohánět se akademickými svobodami?
21. 05. 2013 | 18:14

Zdena napsal(a):

Diskuze pod tímto blogem byla báječná. Už jsem se dlouho tak nenasmála. Je vidět, že Putnovci vidí rudě a jejich příspěvkům chybí nadhled - neumjí se ani zasmát. Jsou to vlastně chudáci.
21. 05. 2013 | 22:52

vierazkosic napsal(a):

Prezident má právo vyjádřit svůj názor a rozhodnout. Lidé v ČR jsou ke 4% menšině velice tolerantní, nikomu nevadí. Dalo se očekávat, že pan Putna se bude odvolávat na to, že právě oněch 4% je překážkou v jeho jmenování (známe to z tvrzení některých spoluobčanů, když se jim nevyhoví, odvolávají se na „rasismus“). Prezident demokraticky vyjádřil svůj názor tak, jako kandidát na profesora pan Putna ve svém video spotu. Akorát, prezident nikoho neurazil…I když jsem tohoto prezidenta nevolila, v tomto za ním stojím. Profesor by se neměl chovat tak, jako pan Putna a když, tak doma…ne na veřejnosti (ve všech směrech).
Taky nechápu, proč se 4% menšina musí prezentovat jednou za rok…svými pochody. To by pak mohli vyjít do ulic za účelem zviditelnění se Židé…Romové…Černoši…bezdomovci…taky pravda, proč ne. Možná by dostali na to i grant od EU.
22. 05. 2013 | 12:51

Míša napsal(a):

"Prezident má právo vyjádřit svůj názor a rozhodnout."

prezident není samovládce,
a to, co si tady pěstujeme na Hradě(samo že už dlouho, ještě před Zemanem) to hraničí se šílenstvím.
Entitu, která nenese z titulu své funkce žádnou odpovědnost, tu si posadíme na Hrad, a pak ještě hájíme rozšíření její moci. A říkáme tomu demokracie.

Kdo nenese zodpovědnost, tomu moc do rukou nepatří.

Obvykle je tendence zavírat takové chudáky spíš do blázince, v české kotlině se ovšem hledá monarcha.. res-publica, co to je, tady potřebujem pána na Hradě. A že jste z Košic, Viero? To je jedno, víru máte, jen co je pravda.
22. 05. 2013 | 14:06

drzá držka napsal(a):

Jmenování profesorů prezidentem je stejný nesmysl jako pojmenovávat nobelovu cenu za ekonomii jako nobelovu cenu (je to cena Švédské národní banky na počest Nobela od roku 1968 podvod ekonomů), stejně jako je jmenování profesorů prezidentem podvod akademické obce.
24. 05. 2013 | 20:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy