Jinýmu bych vrátil, ale církvím?

25. 06. 2012 | 11:35
Přečteno 14447 krát
Tahle země je plná kadidlem zapáchajících černých slojí, kterým se říká kostel a ve kterých se bezbřeze hromadí zlato. V něm se koupou mužové oblečení do podivně vyhlížejících talárů různých barev, nepochybně velice drahých. Vrátit církvím majetek znamená, napěchovat tyto sloje až po strop bankovkami, takže v nich nezbude žádné místo pro chudáky obyčejné věřící.


Obávám se, že toto je optika, kterou nám v případě církevních restitucí formou obstruování podsouvá část stran politického spektra s nadějí, že nota neznalosti a závisti způsobí své.

Otázka dnes nestojí, zda církve na navrácení majetku mají nebo nemají právo. Že ano, je zcela zřejmé. Analýzy velkých právnických fakult z r. 2008 (Praha, Brno, Plzeň) se v tomto shodují. V majetkových knihách z r. 1948 jsou církve uvedeny jako právní subjekty, který majetky vlastní a v neposlední řádě sami komunisté církve vnímali jako právní subjekty, kterým majetek zabavují.

Mají církve být ekonomicky závislé na státu?
Komunisté to zařídili chytře. Aby dostali kněží a skrze ně církve pod svoji kontrolu, rozdávali tzv. státní souhlasy. Kdo ho měl, mohl mít farnost, sloužit mše, vykonávat své kněžské povolání. Vykonávat kněžské povolání bez státního souhlasu bylo kvalifikováno jako trestný čin. Kdo měl státní souhlas, byl mu přiznán plat a důchod, kdo ho neměl a vykonával kněžské povolání, byl perzekuován. Takto chtěla komunistická moc ovládat kněží skrze monopol na jejich hmotné zajištění. (Nutno dodat, že se to spíše nedařilo).

A zde je zakopán už trochu zahnívající kus příslovečného jádra pudla. Státní souhlasy sice zmizely, perzekuce také, ale zůstala absurdní ekonomická závislost, která nikomu ve skutečnosti neprospívá. Stát ročně dle zákona "o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem", jehož jádro je z r. 1949 (!!!), napumpuje do platu duchovních nemalé množství prostředků.

Stát nekoncepčně vydává prostředky a církve nejsou autonomní. Je to trochu, jako by stát platil zaměstnance ČEZ, ale neměl v něm žádný podíl.

Další skutečností je, že mnoho majetků, o kterých je řeč, chátrá nebo leží ladem, protože u nich není jasno, komu vlastně patří a kdo se o ně má postarat. To je bezútěšné, ať už se na to podíváme optikou státu, církve nebo společnosti jako celku.

Církve jistě ekonomicky nezávislé být mají. Je to celé ale podmíněnou tím, že jim bude navrácen majetek, se kterým mohou autonomně hospodařit. Pak z pohledu státu ať si s Pánembohem dělají co chtějí.

Mají církve v dnešní společnosti vůbec smysl?
Asi častý pohled na církevní restituce bude tento: je zhůvěřilost nasypat desítky miliard do instituce, která stejně do deseti let pojde na nezájem. Je to argument o řád chytřejší než optika černých slojí. (Jakkoliv ale vůbec není argumentem proti navrácení majetku, protože vůbec nezpochybňuje, že církve mají na majetek právní nárok.)

Kolik bude nebo nebude věřících je tak trochu jako věštit z vnitřností poraženého dobytčete. Stále častěji se i ze samotných církví ozývá: po dvaceti letech od revoluce lze jen těžko konstatovat, že obecnou neznalostí církví, úbytkem aktivních věřících a celkovou atmosférou despektu vůči církvím, je vina společnost.

Církve složitě hledají srozumitelný jazyk, kterým by hovořily. Jen ztěžka se učí naslouchat a mluvit moderní řečí. Nutno říci, že v tom nejsou samotné. V době, kdy všechna komunikace se odehrává velice rychle, zaostávají v otázce vysvětlování smyslu i jiné tradiční instituce. Nemine například týden, kdy by nějaký komentátor neobvinil školství a vzdělávací systém, že je pozadu za dobou. V neposlední řadě je v této pasti tekuté modernity i samotný stát, kdy nezávisle na tom, jaká je vláda nebo kdo sedí v parlamentu, říká se dokolečka: tyto instituce naprosto nejsou schopné srozumitelně komunikovat své kroky.

Bez ohledu na to, co církve říkají nebo jak se o nich mluví, lze za nimi vidět nemalý kus práce v oblastech, které jsme se naučili vytlačovat na samotný okraj zájmu, až do společenského bezvědomí. Dokonce se dá říci, že církve se státu ekonomicky vyplácí, protože zajišťují velice levně služby, na které by jinak stát prostředky neměl nebo by je získával jenom velice obtížně.

Za všechny lze zmínit problematiku "stáří". Noviny jsou plné mladých, krásných a úspěšných lidí. O těch skutečně starých (pokud nejste Karel Gott) se píše velice málo. Fakt je ovšem ten, že společnost stárne, což ve spojení se zánikem tradiční rodiny, která se o "své staré" postará, vytváří skutečně výbušnou sociální směs.

Starých lidí, kteří potřebují péči a zároveň postrádají sociální kontext v podobě silné rodiny, přibývá. Vzhledem k tomu, že o stáří se nemluví, nemluví se ani příliš o službě, kterou poskytují církve společnosti na tomto poli, bez ohledu na to, zda jde o věřící nebo nevěřící. Podobných témat je vícero, jen prostě nejsou příliš populární a není populární o nich mluvit.

Jinýmu bych vrátil, ale církvi?
Nevrátit majetek by znamenalo legalizovat komunistickou loupež v duchu okřídleného: "komunismus je zlo, ublížil spoustě lidí, ale tohle udělal dobře". Tuhle logiku je třeba důsledně odmítnout, způsobila by hluboký šrám na duši společnosti a do základů demokracie by přibyla rozsypaná cihla v podobě pochybného návyku ohýbat ideály podle toho, jak se nám to zrovna hodí.

Říkám: ať je církvím majetek co nejdříve navrácen a vede se společenský dialog na téma, jak církve jako instituce vstupují do veřejného prostoru a jakou roli ve společnosti mohou účinně hrát. O takový dialog má mít zájem stát i církve, v něm by měla spočívat skutečně užitečná symbióza.

Vraťme, co bylo ukradeno a ať církve ukáží svoji životaschopnost v dnešním světě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sláma napsal(a):

S názorem pana Junáka nelze souhlasit.
Po roce 1989 nebyly provedeny restituce zdaleka všeho majetku fyzických osob, který byl komunisty zabaven, restituce se týkaly většinou jen zemědělského majetku. Zemědělská družstva se často z povinnosti náhrady vyvlékla přeměnou své právní formy (tedy vlastně tunelováním) za tiché asistence státu.
Majetek právnických osob nebyl, až na výjimky právě církví restituován vůbec.
Tedy takto velkorysé věnování majektu církvím porušuje princip rovnosti před zákonem.
Dále musíme odlišit pozici katolické církve na straně jedné a ostatních církví na straně druhé. Nekatolickým církvím bych bez dalšího vrátil vše. Katolická církev ale byla církví státní, která plnila řadu úloh státu. Proto byla po staletí příjemkyní daní, a sama daně neplatila. Je tedy nutno na většinu jejího majetku pohlížet jako na majetek veřejný, o kterém má právo veřejnost, zastupovaná státem, rozhodovat.
Odvolávat se přitom na komunistické právo, jak činí autor, je pustá demagogie.
Další kapitolou je majetek církevních řádů. Velká řada rozvinutých států na světě došla k názoru, že církevní řády jsou pro společnost škodlivé a zrušila je. V Anglii to provedl již Jindřich VIII., u nás částečně Josef II., v Portugalsku (SIC!) k tomu došlo v roce 1830 atd.
Nevidím jediný důvod, proč tuhle věc neprovést důsledně i u nás. Tedy náboženské řády rozpustit, jejich majetek převést na stát a mnichům přiznat (předčasný) Kalouskův a Drábkův důchod.
Takže bych katolické církvi vydal jen majetek farností, které by podle mého názoru měla spravovat Rada farníků, ne najaký vyžraný prelát.
25. 06. 2012 | 11:54

Aleš Vyhnal napsal(a):

Ať církve vrátí vše, co podvodně získaly. "Dáš nám peníze a my ti zajistíme fajn posmrtný život, možná i lepší úrodu a žádný mor." Objektivně je to zřejmý podvod rovnající se krádeži. Zlodějem je církev, ta nechť vrací státu, má-li spravedlnost mít nějaký smysl.
25. 06. 2012 | 11:57

resl napsal(a):

Nebudete muset dávat ze svých daní na církev a kdyby byla odluka církve po finanční stránce už dávno provedena, nemusel by se Duka ponižovat před hradním zlodějem. Takto se stal z Duky, bývalého pol. vezně, jen kus hadru v rukou Klausovy kamarily.
25. 06. 2012 | 12:00

Xaver napsal(a):

Někde jsem četl, že církev získala majetek z darů prostých lidí.
Někde jinde jsem ale četl, že prostí lidé měli jen hubenou kravku a chatrč. Pozemky, na kterých pracovali jim nepatřily.
Tak co tedy darovali ?
Později existovali i původně prostí lidé, kteří svou prací zbohatli. Jaké dary dali církvím Škoda, Baťa, Kolben, Daněk, Křižík ?
25. 06. 2012 | 12:03

pavelp napsal(a):

Me by spise zajimalo jak to bylo s decretem cisare Josefa...tam si myslim ze je podle meho pocatek vseho...at hledam jak hledam co nazor to rozdil...nema nekdo presnejsi informace??? Predem dekuju!!!!
25. 06. 2012 | 12:23

Jana Pechová napsal(a):

Pane autore, díky za text. Se vším v něm uvedeným souhlasím a přichvátla jsem to sdělit dřív, než tento prostor zasype lavina nenávistných komentářů.
25. 06. 2012 | 12:30

Ambrož napsal(a):

Řího - jste opravdu divný demagog. Už to tu bylo 1000 x přežvýkáno, alwe chcete li.
Kriterium je jednoduché - jestli pan farář pěstoval na zahrádce mrkev, prodal a z výtěžku postavil kostel, a někdo mu ho ukradl, OKAMŽITĚ mu ho vraťme, omluvme se a odškodněme. Ale nevidím jediný důvod proč by společnost za cenu svého vlastního zbídačení dávala církvi hodnoty které 1/ nikdy nevlastnila 2/ přišla k nim naprosto stejnou krádeží, zabavením nebo vyvlastněním v dobách kdy sama byla u moci, např. po Bílé Hoře apod.
25. 06. 2012 | 12:37

Sladký napsal(a):

Hmm.Kdo má jiný názor než autor a madam Pechová, je nenávistný komentátor. Bravo,girl.:o))
25. 06. 2012 | 12:43

pavelp napsal(a):

To Ambroz..myslim ze jste trefil bingo...samozrejme Bila hora...to bude to o co tu jde!!! Zasah do cerneho pane!!
25. 06. 2012 | 12:48

Sladký napsal(a):

Co nám k danému problému sděluje Ježíš v Bibli? 1.Nemůžeš sloužit mamonu i Bohu. 2.Rozdej vše, co máš a následuj mne. 3. Dřív projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského. 4. Blahoslaveni chudí duchem (chudí v duchu,dobrovolně chudí) nebot jim patří království nebeské. Dalo by se ještě pokračovat.
25. 06. 2012 | 12:50

Jive napsal(a):

to autor:
připravte se na záplavu nenávistných komentářů.
Uši mají a neslyší :)!
25. 06. 2012 | 12:53

Vítek napsal(a):

Měnová reforma připravená komunisty v roce 1953 ožebračila statisíce lidí. Vrátí někdo, co bylo nakradeno? Jestli skutečně pámbíčkáři hrábnou do kapes většinové společnosti, jednou za to zaplatí!
25. 06. 2012 | 13:02

Carlos V. napsal(a):

Argument s legalizací koumisticnké loupeže neobstojí. Mnoho z toho, co komunisté sebrali, se nevracelo a vracet nikdy nebude. Například vlastníci akcií/podílů právnických společností přisli zcela zkrátka - a nikdo nebubnuje.

Z thoho vyplývá, je je zcela na rozhodnutí státu a jeho vlastníků, tedy občanů, jestli církvím něco dávat. Jak v restitucích, tak průběžně.

Nechci diskutovat o roli církve ve spolenosti. To je na církvi, jakou roli bude hrát. A stejně tak je na církvi tuto roli financovat.

Podle mého názoru nemá stát/společnost pro církve žádný úkol, žádné poslání. A je tedy zcela nesmyslné, aby občané rukou nerozdílnou církve jakkoliv financovaly.
25. 06. 2012 | 13:03

Ondra napsal(a):

Jednou je to jejich, tak jim to vraťte. Otázka jak to, že nechá stát veřejně manipulovat lidi těmito sektami, je jiná věc. Na každý kostel by se měl povinně umístit nápis: Není jisté, zda Bůh existuje a my to dokázat neumíme. Ale můžeme Vám hodně slíbit. Pro jistotu se modlete.
25. 06. 2012 | 13:03

Medikolog napsal(a):

Pane Junáku,

ti vaši loupeživí komunisté byli zu grunt pokřtění křesťané (převážně katolíci) nebo obřezaní Židé; všichni povinně vzdělaní v náboženství v rámci povinné školní docházky. Navíc v době, kdy byl MAJETEK CÍRKVI KATOLICKÉ světskou mocí ZAPŮJČEN byli Církví všichni obyvatelé státu kteří nebylo členy Židovských obcí. VŠICHNI, člo tedy o koministicky první společný majetek všech obyvatel mocnářství a Evropy. Když preláti přerozdělovali čím dále nespravedlivěji výnosy z tohoto majetku, byl několikrát RESTITUOVÁN světské moci. Naposledy v roce 1948.

Komunisté ve své dobrotě vypláceli kněžím platy a nechali je vybírat na přilepšenou "do bábinčiných ošatek" při každé mši, i do kasiček nejpozději od dob Jezuitů umně (nápadně ale vkusně) vkomponovaných před obrazy a sochy různých model.

Jak financovat Církve? Přeci jako jiné spolky a zájmová sdružení. Z členských příspěvků a z dobrovolných sponsorských darů.

Staří kněží mohou "pracovat" jako důchodci, mladí dílem za peníze od své organisace, dílem za peníze z poctivé práce. Někdo o weekendech a po práci jezdí motokros, jiný jde do revíru pozorovat, krmit a střílet, někdo jde na mši (proč ne i mši sloužit?) nebo na fotbal či na pivo. Nikdo z nich kromě profesionálních sportovců a kněží za to není placen!

Peníze na zájmovou činnost si vydělávám i já prací. A ta činnost mi "vynáší" pouze potěšení. Je těžce nemorální chtít peníze za zájmovou činnost, která má VYNÁŠET SPÁSU A VĚČNOU BLAŽENOST zejména pro provozujícího. Pak to není oběť Bohu ani služba Bohu, ale docela obyčejný kšeft. Pokrytectví. Komediant v ornátu zahrál svoji roli a obdržel na zemi honorář. Byl tedy již zde, na Zemi, odměněn. Páni Preláti, Fáráři, Jáhnové a monostranti, kostelníci, NENÍ POSMRTNÁ BOŽÍ ODMĚNA NEKONEČNĚ VĚTŠÍ vzdáte-li se mamonu pozemského? Nežeňte se po českém majetku a po českých penězích jako bankovní neznabozi! Dokázali byste tím, že v Boha a v to co hlásáte ANI SAMI NEVĚŘÍTE. Alláh to ví nejlíp, budiž jeho jméno pochváleno.
25. 06. 2012 | 13:04

Sláma napsal(a):

Xaver napsal: "Někde jsem četl, že církev získala majetek z darů prostých lidí."
Ne Xavere, katolická církev získala majetek převážně ze dvou zdrojů:
1) Z otrocké práce podanných ve vsích, kde byla církev vrchností. To se týkalo především církevních řádů, které vlastnili často desítky vesnic s poddanými. Za práci poddaným samozřejmě nic neplatili, takže se jednalo o čistokrevnou krádež. To bylo jedním z důvodů provedení pozemkových reforem - napravit stav, který vznikl násilným zotročením poddaných a zabavení jejich půdy feudální vrchností.
2) Z církevní daně, tzv. desátku. Církev dostávala desetinu veškeré úrody, veškeré produkce. To odpovídá podle mého názoru v dlouhodobém průměru tak 50% dani v současném pojetí.
Připomínám, že před bitvou na Bílé hoře bylo 93% obyvatel Českých zemí protestanského vyznání, kteří pak byli na katolickou víru převedeni násilím. Takže bez donucení státu by téměř nikdo katolické círki dobrovolně daně neplatil.
25. 06. 2012 | 13:05

Jaromír V. napsal(a):

To je pěkná ukázka demokracie - naprostá většina občanů nechce, aby se z jejich kapes platila církevním vykukům. Naprostá většina lidí církve k ničemu nepotřebuje, a bude jich takových stále víc, přesto se z církví (katolickou) jedná jako s velkým partnerem. Husité lili do chřtánů představitelů církve roztavené zlato a různě jinak je mordovali. Věděli proč, ta zášť v lidech nevyrostla jen tak. Současní církevní představitelé si mamonu také dlouho užívat nebudou.
25. 06. 2012 | 13:10

Otto Musil napsal(a):

Kostely a kláštery by se opravdu měly zrušit. Těch pár farářů by se vešlo do několika táborů a možná by se daly i některé plynové komory ještě renovovat. Peníze, které tady po církvích zbyly bych věnoval na podporu fotbalových klubů a na zlevnění cigaret. Náboženství by se pak mohlo vhodnou novelou zakázat, v čemž by nám poradili soudruzi z Albánie. A bylo by to, milí Čechové, konečně vyřízeno - takové konečné řešení!
25. 06. 2012 | 13:11

nestranný napsal(a):

Z mého pohledu bych církvím vrátil vše,co o nabytí dokladově doloží.Přes veškeré výzvy ale to udělat nechce.Nedoloží-li,nic nedostanou.Každý občan v této zemi
musí svůj majetek dokládat,proč by měly církve být výjimkou?Dalším bodem je financování církví.Církve by si měl financovat Vatikán a případně jejich věřící.
Proč já,jako ateista bych měl ze svého přispívat na něco,co zavrhuji?Přispívá mě snad někdo na to,že jsem přesvědčený materialista?Také ne.
25. 06. 2012 | 13:14

český maloměšťák napsal(a):

Proč tedy nevrátíme majetek sudetským Němcům - kdy jim byl tento paušálně odebrán ?
Jak k tomu z hlediska elementární spravedlnosti přijdou potomci těch tkzv. sudetských Němců, kteří majetek získali svou poctivou prací - přes celé generace svých předků ?
Kde je tedy ta hranice mezi tím, JAK mnohdy církev katolická získala a získávala historicky majetky a tím, že nějakým JEDNÍM aktem JEDNOHO člena JEDNÉ generace došlo k porušení /a došlo vůbec ???/ pravidla, které podmiňuje uznání kontinuity majetkové držby (v případě tkzv. Sudeťáků).

Myslím si, že /a nejen v tomto - jak byli zohledněni ti restituenti, kterým byl vrácen majetek zdevastovaný a neměli po celou dobu trvání tkzv. komunismu z něj ani korunu - ANI KORUNU !!!! (ba naopak - mnozí např. se stali přes noc z majitelů nájemníky v kdysi svém majetku/....tedy myslím si, že se otvírá Pandořina skříňka se záplavou žalob a podání nejen u mezinárodních soudů, o to nebezpečnější, že Ustavní soud je díky svému nynějšímu personálnímu obsazení zpolitizován.

A to, že i po tkzv. církevních restitucích nedojde k OKAMŽITÉ odluce církví od státu a vynulování veškerých vzájemných pohledávek a závazků....to už jen dokresluje výjimečnost takového zákona a tak zakládá na další nespravedlnost.
Stát přeci musí potom vyplácet i další své bývalé zaměstnance - kterým byl kdysi komunisty znárodněn majetek. A o to více ty - které vůbec nikdy neměl na výplatní listině - těm by pak měl kompenzovat újmu dvojnásob. Ti přišli totiž jednak o majetek - ale ve většině případů navíc i o zdroj obživy (např. živnost, statek...). A nejen to - byli mnohdy naprosto vykořeněni ze svého socioekonomického prostředí, bylo jim zabráněno v tom, aby realizovali svůj weltanschauung v tom, v čem jedině realizovatelný je - ve své praktické volbě být či stát se sedlákem, živnostníkem, obchodníkem....
Maličkost, že ?
Jedno dvě kázání a máme takové drobnosti z krku, že, milí rozumbradové ?

Je nutná buď širší společenská shoda/ už fakt, že má zákon projít díky hlasům tunelbáby a jejích LIDEM posunuje tuto rovinu nazírání na věc do velmi obskurního světla/ - nebo změna zákona.
Pokud tedy se nemáme našich " zákonodárců " ještě více štítit - než jak je tomu dnes.
:(
25. 06. 2012 | 13:15

ttom napsal(a):

Normální racionálně a analyticky myslící inteligentní člověk je resistentní vůči různým církvím a jiným spolkům. Protože logicky je to nesmysl. TEČKA. Takže navrácení majetku církvím je totálni nonsense.
25. 06. 2012 | 13:16

Sladký napsal(a):

Církev? Instituce, která si z víry v Boha udělala výnosný kšeft.
25. 06. 2012 | 13:17

Jana Pechová napsal(a):

Sladký
Nikoli. Pokud váš komentář bude věcný, nebude nenávistný. Zkuste někdy přemýšlet o skutečném významu řečeného i u těch, které z nějakých důvodů nemáte rád.
Já s autorem souhlasím, protože v inkriminované době byla vlastníkem diskutovaného majetku skutečně církev.
Vaše neustálé ohánění se biblí je přitom 'mimo mísu': z čeho mají církve financovat svoji rozsáhlou charitativní činnost? Z čeho mají opravovat kostely, které jsou historickými památkami? Z čeho mají žít duchovní?
25. 06. 2012 | 13:19

JaS napsal(a):

Věřících bude přibývat, protože přibývá hlupáků. Je to důsledek technického pokroku, který je tak výrazný, že většina populace sice používá dokonalá technická zařízení, která fungují dokonale a sama, ale ti, co je používají, nemají nejmenší představu, s čím vlastně zacházejí. Všechny ty dokonalé přístroje umožňují lidem, aby zůstali blbí a proto taky zůstávají. Udržovat lidi v hlouposti, bez samostatného úsudku, je základním zájmem obchodníků, politiků i farářů...
25. 06. 2012 | 13:20

ttom napsal(a):

"Potkal jsem Boha. Jen mi řekl ať si dáváme pozor na církve." I sama bible říká Dukovi jak se má chovat. Duka ovšem slepý hluchý žene se za svou kuličkou.
25. 06. 2012 | 13:23

Sladký napsal(a):

Jana Pechová Mé (NEUSTÁLÉ!?) ohánění SE Biblí je mimo mísu? Slovo Boží je mimo mísu?! Slovo Syna Božího jediného je MIMO MÍSU?!
25. 06. 2012 | 13:24

Anna napsal(a):

Ježíš Kristus hlásal, že dříve projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského.
Jak mohly církve, hlásící se k odkazu Ježíše Krista, nashromáždit takový majetek? Copak nebylo s kým se o něj podělit?

Návrh počítá s vrácením nemovitého majetku v hodnotě 75 mld. Kč a s finanční kompenzací ve výši 59 mld. Kč. Tato kompenzace se bude vyplácet po dobu 30 let a bude pravidelně korigována o inflaci. Celková hodnota vypořádání je necelých 170 mld. Kč.

Co vede církve, hlásící se o restituce a zároveň k odkazu Ježíše Krista, že se nevzdají aspoň finanční kompenzace? Církve nevědí, jaká je zadluženost našeho státu a jeho daňových poplatníků?
Hlásat vodu a pít víno???
25. 06. 2012 | 13:25

Jana Pechová napsal(a):

Sladký
S biblí v ruce a křivým pohledem obhájíte i zločin. Záleží, u koho.
25. 06. 2012 | 13:26

Sladký napsal(a):

Pechová- "tím neustálým oháněním se Biblí" máte na mysli třeba to, že jsem upozornil na fakt, že pronásledování a vraždění čarodějnic má ospravedlnění ve Slově Božím? NEPONECHÁŠ ČARODĚJNICI NAŽIVU.?
A že se to poněkud neslučuje s přikázáním NEZABIJEŠ?
25. 06. 2012 | 13:28

ttom napsal(a):

Pí Pechová nedělejte z ostatních tupce. Jak můžete vědět že to nedělají? Církev nebyla vlastníkem. Lžete. Jen si překrucujete realitu ve svůj prospěch. Tohle bych na vás kritizoval. Vy si tu kritiku zasloužíte. Charitativní činností myslíte znásilňování malých nevinných dětí? Nebo kupování si odpustků? Nebo kooperace s Hitlerovými lidmi, nebo snad praní špinavých peněz ve vatikánské bance? Proč tu obhajujete zločinecklou organizaci? S tim jděte k šípku. Ne rovnou do šípku a pořádně se poškrábejte a pak ještě doma stokrát otčenáš :). Kostely jsou bohužel pozůstatkem té zlé doby, kdy chudí žili v chatrči uplácané z hlíny, děti jedly kobilince, ale uprostřed vesničky stál "bóoží stánek" z kamene trčící až do nebe, kde žil prelát s pupkem až na zem. Tolik ke spravedlnosti té vaší církve 8-P.
25. 06. 2012 | 13:30

sasa napsal(a):

Milosu, a kdy vratime majetek komunisticke strane? Prece jsme ho taky ukradli, alespon z jejiho pohledu :-)
25. 06. 2012 | 13:31

ii napsal(a):

Už se prali,už se prali?
25. 06. 2012 | 13:31

Sladký napsal(a):

pECHOVÁ: :O)))) Dík, předběhla jste mne. Jen nevím, co máte na mysli tím "křivým pohledem". CITÁT NENÍ INTERPRETACE, citát není "pohled" citát je zrcadlo, přesně zobrazující skutečnost.

Nicméně, vidím, že jsme asi "kolezi". Vyzýváte mne k tomu, abych přemýšlel o "skutečném významu řečeného". Víte něco o hermeneutice? O výkladu,čili interpretaci?
25. 06. 2012 | 13:32

jin napsal(a):

My všichni jsme vlastně dědici toho co vzešlo z dřiny našich předků,kteří byli buď fyzicky ,nebo psychicky nuceni dřít na flanďáče.Kdo viděl Borgiovy,tak mu musí být jasné,že církvi šlo vždy jen o bohatství a moc,přičemž se jejich potentáti vraždili i navzájem !!!Proto by se měla tato ochotnicko-zlodějská banda buď zrušit a nebo převést na zájmovou organizaci a nas.at jim do rukou a nepustit je k vodě !!!
25. 06. 2012 | 13:36

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová : Z čeho mají církve financovat charitu ? Z čeho mají opravovat památky ?

No úplně ze stejných zdrojů, jako jiné charity či vlastníci památek.
25. 06. 2012 | 13:36

melčákova pohanka napsal(a):

Co bylo ukradeno,tak má být vráceno! Vraťme do státní kasy rozkradený majetek po předání moci v r.1989,a pak můžeme pokračovat v částečném napravování křivd po r.1948. Junáku,nám Klaus rozkradl důchodový fond a dnes se hádají či nám přidají 38kc ci 51kc...Nevím,proč,ale nikdy jsem k uniformám neměl kladný vztah....Až pojedete tábořit na Slovensko,tak se zeptejte,jak to dopadlo u nich?
25. 06. 2012 | 13:38

jin napsal(a):

ttome,to sedí !
25. 06. 2012 | 13:40

Jana Pechová napsal(a):

ttom
Nechci se s vámi tahat o váš pohled na církve. Nakolik je ovlivněný jistým úhlem pohledu, nechci a nebudu zjišťovat, ani mě to nezajímá.
Co mě ovšem zajímá, pak to, zda jste v 90. letech zjiš%toval u všech ostatních restituentů, zda před tím, než jim komunisté sebrali majetek, žili v souladu s vašimi představami o morálce.
Můj pohled je čistě právní. Stát vedený komunisty v daném časovém období sebral nejrůznějším vlastníkům majetek, který jim adresně patřil. Víc mě nezajímá, kádrovat nikdy a nikoho nebudu.
25. 06. 2012 | 13:41

Pepa Řepa napsal(a):

Junáku
v podstatě máte pravdu, ale říkejte to skalním wumlíkům a senilům, pro které vše začíná inkvizicí a končí vyžraným arcibiskupem.
Kozinovi Lomikarel popravil pradědečka, to se nezapomíná.
Dál nedohlédnou, jiné zkušenosti s flanďákem nemají.

Nicméně způsob této restituce zdá se mi poněkud nešťastným, řekl by Vančura.
Nevhodně provedeno v nevhodnou dobu a blbě servírováno.
25. 06. 2012 | 13:43

doctor napsal(a):

Mám řadu přátel v jedné nekatolické církvi, jejíž majetek v hodnotě několika miliard rovněž sebrali komunisté. Je nepochybné, že tento majetek byl nashromážděn dobrovolnými dary věřících. Zajímalo by mě, jestli se domníváte, že to bylo správné, že komunisté majetek této církvi vzali? A je správné ho církvi upírat z důvodů, jež jste zde uvedli? Např. že církve nepotřebujeme apod.
25. 06. 2012 | 13:47

Anna napsal(a):

Jana Pechová, doctor

Už jsem se tu jednou ptala, takže zopakuji, abyste nemuseli hledat:
Ježíš Kristus hlásal, že dříve projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského.
Jak mohly církve, hlásící se k odkazu Ježíše Krista, nashromáždit takový majetek? Copak nebylo s kým se o něj podělit?

Návrh počítá s vrácením nemovitého majetku v hodnotě 75 mld. Kč a s finanční kompenzací ve výši 59 mld. Kč. Tato kompenzace se bude vyplácet po dobu 30 let a bude pravidelně korigována o inflaci. Celková hodnota vypořádání je necelých 170 mld. Kč.

Co vede církve, hlásící se o restituce a zároveň k odkazu Ježíše Krista, že se nevzdají aspoň finanční kompenzace? Církve nevědí, jaká je zadluženost našeho státu a jeho daňových poplatníků?
Hlásat vodu a pít víno???
25. 06. 2012 | 13:53

Jana Pechová napsal(a):

Sladký
Nejspíš mě přeceňujete. Hermeneutika je vznešený název pro oblast, kterou se zabývám čistě z osobního zájmu a pouze na laické úrovni.
Protože mě dost často trápí, že lidé tvrdí totéž, ale křičí na sebe, protože si nerozumějí. Dost často se tak snažím o překlad z češtiny do češtiny.
S vaší definicí slova citát mám zrovna problém. Nenazvala bych ho zrcadlem (ten citát), ale alegorickým obrazem.
25. 06. 2012 | 13:54

preláti do hnoje a Besser za mříže napsal(a):

nastává doba temna a 300 let poroby. 1
5% území našeho státu se dostane pod kuratelu cizí mocnosti(Vatikánu) a do Vatikánu budem platit 30 let víc než desátky.

A proč se církev tak dojemně zajímá o staré lidi?

Odúmrť a falešné poslední vůle v její prospěch na smrtelné posteli.

Neberte to, hladit ruku a za to schlamstnout vše.
25. 06. 2012 | 13:55

melčákova pohanka napsal(a):

Pepa Řepa. A Vy jste wumlík či senil? Něco mi říká,že podobojí!
25. 06. 2012 | 13:56

Carlos V. napsal(a):

doctor : komunisté sebrali mnoho majetku různým lidem i organizacím. Mimochodem, předtím majetek zabírali nacisté ...

Úmysl vrátit vše všem je hezký, ale nerealistický. Není ale v našich silách vrátit vše všem. Musíme - a můžeme si vybrat, komu a jakou formou vracet.
25. 06. 2012 | 13:56

aggiornamento napsal(a):

Vida, skautík.
Skautíci v říjnu 1917 před petrohradskou dumou rozdávali letáky vyzývající k fyzické likvidaci bolševiků.
A najednou, že to komunista měl vymyšleno chytře.
Měl.
A není pravda, že to nefungovalo.
Panáčci na se na svých žranicích cpali, až se jim dělaly boule za ušima. Za státní. Jsou tak od bolševika naučení a už jiní nebudou.

Podstatná otázka je: k čemu nám jsou?
Žádné vznešené myšlenky ani povznážející aura z nich nestoupají. Jen větry z těch žranic a sublimované libido.
25. 06. 2012 | 13:57

Pepa Řepa napsal(a):

K popukání jsou glosy typu....JÁ BYCH.....tady to pytlák Říha vystihl.

JÁ BYCH...jim nas,,l
JÁ BYCH...je naházel do Vltavy, Labe....či místního potoka
JÁ BYCH...je všechny zavřel
JÁ BYCH...je pověsil do průvanu za ....

Jábycháčci-nechcete založit partaj?

Sladký-nezlobte, nebo až vrátí Dukovi pole, lesy a stráně ihned je bouchne Bakalovi, koupí ABL a půjde po Vás a Olmoustovi.
Už vypisuje výběrové řízení na nového Koniáška.

Heslo Koniáš - táta náš.
Přihlašte se, konvertita vítán. Zaťatost podmínkou.
Zn. Práce s lidmi.
25. 06. 2012 | 13:58

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Pokuste se odmyslet od církví jako Božího prostředníka.
Byla to historicky vzato instituce, které komunisti po únoru doložitelně sebrali majetek.
Jak jsem již psala nicku ttom ve 13:41, mě fakt nezajímá, který posametový restituent měl jaké právo na zpětnabytí sebraného majetku. Co bylo ukradeno, musí se vrátit. Tečka.
25. 06. 2012 | 13:59

poslance vyházet oknem napsal(a):

začíná doba temna a 300 let poroby. Nyní však vzdělanci nebudou plakat na Růžovém paloučku a brát si prsť země na památku. Emigrují dobrovolně a rádi a ani si nevzpomenou na tento banánistán, kde 2 soudně stíhaní poslanici, jeden ve vazbě a další ve vyšetřování a na ostatní to ještě neprasklo, tak takoví zde rozhodují o vydání 1,5% území cizí mocnosti(Vatikánu) a 160 miliard navrch. Je to vlastizrada!
25. 06. 2012 | 14:00

Pepa Řepa napsal(a):

melčákova pohanka
senil možná, za wumlíka jste tady Vy, Občan, Kozina.....to Vám nemůžu vypíchnout.
Maje školu výtvarnou, živíme se Husquarnou.
25. 06. 2012 | 14:03

drevokocůr napsal(a):

Pechová

ať vrátí rozkradené důchodové fondy, národní podniky , nerostné bohatství ukradené Bakalou a Tykačem, miliardy z kuponové privatizace atd.

Církev nevykonává funkce , které převzal stát, tak je nadbytečná.

Kdo se chce modlit, ať si zaplatí vstupné.

Jeptišky ve špitálech a katechetu ve škole na nic nepotřebujem, ani jezuitské koleje či církevní knihovny.
25. 06. 2012 | 14:04

Daňový poplatník napsal(a):

To autor, to Jana Pechová:
Vraťme co bylo ukradeno, a křesťanským církvím zůstane kousek látky a trnová koruna. Tříska z kříže už ne, ta byla ukradena Římanům.
25. 06. 2012 | 14:06

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Pokuste se odmyslet od církví jako Božího prostředníka.
Byla to historicky vzato instituce, které komunisti po únoru doložitelně sebrali majetek."

Nevím, jak se odmyslet od církví jako Božího prostředníka. Co tedy si mám o nich myslet? Neříkají sami o sobě, že jsou služebníci Boží? Nehlásají slovo Boží a nehlásí se k odkazu Ježíše Krista?
25. 06. 2012 | 14:06

Pepa Řepa napsal(a):

poslance vyházet oknem
Jábycháčku, oknem?
Není to nízko?

Psssst, Batikán se o Vás zajímá.
25. 06. 2012 | 14:07

dříve čtenář napsal(a):

Pepa Řepa: nevíte, kdy nám Švédové vrátí Rudolfinské sbírky? Až nám je vrátí, tak pak bych řešil další zlodějny.
25. 06. 2012 | 14:11

jozka napsal(a):

Jana Pechova:

Kdyz dolozitelne, tak at dolozi jako vsichni ostatni :-)

Jo a jinak... kdo rozhoduje o tom, co je nenavistny prispevek a co je mimo misu? Pechova?
25. 06. 2012 | 14:15

Pepa Řepa napsal(a):

dříve čtenář
zkusím se optat. Znám jednoho, bydlí ve Švédské na Hřebenkách. Jen aby to nevyplatili barterem.
Švédské stoly, švédské trojky.....a tak.
25. 06. 2012 | 14:16

Ruda Vatra napsal(a):

Tam , kde zasahne komunismus , mozky stagnuji i nekolik set let . Ostatne tato debata je toho dukazem.
25. 06. 2012 | 14:18

Pepa Řepa napsal(a):

jozka napsal(a):
Jo a jinak... kdo rozhoduje o tom, co je nenavistny prispevek a co je mimo misu? Pechova?
.............
Asi jo. Ta paní, co dělá na WC úklid, ve špitále sestřička.
Snažte se do mísy. Já vím, je to fuška soustředit se.
:-)
25. 06. 2012 | 14:18

melčákova pohanka napsal(a):

Pepa Řepa. Kdybych nebyl křesťan,tak vás nakopu do p....e! Mně sebrala VB pas v osmdesátých letech a byl mi vrácen v r.1990.A to vaše kádrování,nechte na Něm ! Vy se často absolutně mýlíte!
25. 06. 2012 | 14:21

Clouseau napsal(a):

Je pozoruhodné, že v ČR u tématu "církev" téměř vždy vyhřezne v diskusích směs nenávisti, předsudků a totální neznalosti. Snad by pomohl nějaký psychoanalytický výklad duše (českého) národa: Toužíme po nejvyšších hodnotách, ale vědomi si toho, jak vůči těmto hodnotám selháváme, nadáváme místo sebe samých aspoň církvi, která by ty hodnoty měla ztělesnovat, ale příliš se jí to nedaří?
25. 06. 2012 | 14:23

Pepa Řepa napsal(a):

melčákova pohanka
když se Vám uleví.....my křesťané máme nastavit i druhou půlku
25. 06. 2012 | 14:24

Jana Pechová napsal(a):

jozka
Oni to musí doložit. Tak praví i litera projednávaného zákona.

O tom, co je nenávistný příspěvek či úvaha 'mimo mísu', rozhoduje v první řadě pisatel příspěvku, vzápětí pak čtenář.
25. 06. 2012 | 14:26

Ruda Vatra napsal(a):

Melcankova pohanko , asi vam zebrali soukmenovci pas proto , ze jako soudruh jste vybocoval ksichtem .
25. 06. 2012 | 14:27

melčákova pohanka napsal(a):

Pepa Řepa. Já vám říkal,že na vaši imaginární p...l dlabu...Ale kdyby se vám mělo ulevit,tak se můžeme sejít,protože jsem z éry fotbalistů,kdy se provozovalo tzv. bodlo. Ale to bysme, pak museli na pohotovost,aby nás rozpojili a já nevěřím,že bysme se dohodli,kdo zaplatí 90kc.
25. 06. 2012 | 14:32

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Jan Hus - O církvi (latinsky, De ecclesia) – Hus pojímá církev jako společenství předurčených ke spáse, předzvědění k zavržení k církvi patří jen vnějškově. Za příslušníka církve považuje toho, kdo žije podle Kristových přikázání, a tím dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem, a Boha nemiluje. Hlavou církve není papež, ale Kristus, který ji svrchovaně řídí. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak nemá oprávnění nazývat se zástupcem Kristovým. Věřící pak nejsou povinni jej uznávat. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí, každý křesťan má právo kontroly náboženského učení. Měřítkem pravosti učení je Bible. Opírá se o Viklefovo učení, často jej opakuje i v jiných česky psaných spisech. (Z Wikipedie)
25. 06. 2012 | 14:34

melčákova pohanka napsal(a):

Ruda Chatra. O jakém zebrání mluvíte?
25. 06. 2012 | 14:35

buldatra napsal(a):

Až se církvi vrátí lesy, budou tam růst posvěcené hříbky?
Taková svěcená praženica by totiž nemusela být špatná, zvláštěpak zapitá mešním vínkem (popř. svěcenó vodó, z důvodů příjmu menšího množství kalorií, vhodné zejména pro usedlejší svaté muže). Zkrátka, gáblík lepší many nebeské.

Je cejtit v luftu, že nás čekají nás zlaté časy svatého stravování.
25. 06. 2012 | 14:36

Da.Rock napsal(a):

Církevní představitelé mě nepřestávají šokovat. Ještě nedávno to byl pan Duka, který demonstrující odboráře nazval lůzou a pro případ nepřijetí restitucí vyhrožoval mezinárodními soudy, tuto sobotu mě pro změnu zase překvapil biskup Graubner, který na otázku, jaké má církev morální právo na majetek, když jej získala z desátků a povinné roboty, odpověděl, že desátek byl normální daní, notabene nižší, než je dnešní daňová sazba a že robotovat museli poddaní v daleko menší míře, než za komunistů na povinných brigádách.
Myslím, že ďábel se raduje, když čte tato arogantní a lživá slova. Má v moci další duši a ta je o to cennější, že se tváří, jakoby patřila Bohu.
25. 06. 2012 | 14:36

Sláma napsal(a):

Jana Pechová napsala: "Můj pohled je čistě právní. Stát vedený komunisty v daném časovém období sebral nejrůznějším vlastníkům majetek, který jim adresně patřil. Víc mě nezajímá, kádrovat nikdy a nikoho nebudu."
A o to tady právě jde. Majetek, který církve spravovaly nebyl státní, nýbrž veřejný, neboť byl pořízen z veřejných prostředků a sloužil veřejným účelům.
Vaše argumentace komunistickým právem je zcela zcestná, důležitý je statut toho majetku před 25.2.1948, protože to je rozhodné datum. A tam převládá právní názor, že se o soukromý majetek nejednalo.
Podotýkám, že není důležitý zápis v katastru, protože to je pouze evidenční údaj.
Dalším problémem je fakt, že se katolická církev hlásí též o majetek, který ji prokazatelně nepatřil už před únorem 1948.
Další právní problém je, že tady je účelově zvýhodňována jedna malá skupina restituentů před jinými, kterým nebyla buď žádná restituce poskytnuta nebo výrazně nižší. Jak k tomu přijdou jiné právnické osoby, které žádné odškodnění nedostanou?
Dále jsou zde diskriminováni lidé, kteří neměli československé občanství a žádnou restituci nedostali a zde najednou cizí subjekty mají restituci dostat?
Jen na okraj připomínám, že některé církevní řády, které mají na našem území částo méně než 10 členů mají dostat miliardové majetky!
Tzv. odškodnění církvím mají platit daňoví poplatníci. Jak k tomu máme přijít my, kteří jsme se narodili dávno po únoru 1948 a se zabavením majektu církvím nemáme nic společného. Proč má být u nás daň na knihy 15% (když například ve Velké Británii je 0%), proč máme mít porodost na 4. místě odzadu ve světovém srovnání ("díky" Kalouskové daňové a rozpočtové politice), proč mají být zdraženy léky a sníženy důchody, jen aby se pár prelátů mělo opravdu dobře?
Ono, paní Pechová, i v těch zákonech by měl být nějaký mravní rozměr!
To ovšem Vy zjevně nechápete, neboť vám asi morálka nic neříká!
25. 06. 2012 | 14:39

Jana Pechová napsal(a):

Anna
V roce 1948 byly dotčené církve nezpochybnitelným vlastníkem majetku, který byl odebrán a znárodněn. Co víc vám není jasné?

Nebo budete spokojená pouze tehdy, až církve ukončí provoz všech sociálních zařízení, zruší řády a několika farářům koupí stany?
25. 06. 2012 | 14:43

Sláma napsal(a):

Clouseau napsal:
"Je pozoruhodné, že v ČR u tématu "církev" téměř vždy vyhřezne v diskusích směs nenávisti, předsudků a totální neznalosti."
Jestli to není tím, že se u nás katolická církev násilnou rekatolizací a slepou podporou feudálního režimu naprosto dějinně znemožnila.
25. 06. 2012 | 14:43

Sladký napsal(a):

Rudá vatra- Máte naprostou pravdu.Zrovna včera jsem se v televizi díval na jeden z mnoha debilních komunistických seriálů- Chalupáři.K zblití. A těch přiblblých filmů, co je (asi jako varování) pořád dávají v televizi! Třeba ten přitrouble budovatelský paskvil "Marečku,podejte mi pero" nebo ty idiotské Návštěvníky. Chvála Bohu za Mumie a jiná velkolepá US díla nebo za úžasné Návraty domů, Růžové zahrady a podobné skvosty.Ještě pár kopanců do hlav y od cgucka Norrise a ta komunistická blbost se z nich konečně vypadne.
25. 06. 2012 | 14:45

Sláma napsal(a):

Jana Pechová napsala:
"Nebo budete spokojená pouze tehdy, až církve ukončí provoz všech sociálních zařízení, zruší řády a několika farářům koupí stany?"
Církevní řády by měl rozpustit Český stát, jako to provedla již řada států před ním.
Chtěl bych připomenout, že jedním z cílů Reformace bylo právě zrušení církevních řádů.
25. 06. 2012 | 14:46

melčákova pohanka napsal(a):

Da.Rock. Tak jest. Vzpomínám si na rozhovor s Dukou v devadesátých letech tuším,kdy tvrdil,že navrácení majetku katolické církvi by byl sebevraždou...A p.Graubner je i na Moravě trochu podezřelý.....A nešlo jen o mešní víno...
25. 06. 2012 | 14:50

Xury napsal(a):

Pro Sláma:
obávám se, že vaše argumentace odporuje, jak právním analýzám MU Brno a UK Praha, tak rozhodnutí ÚS. Pokud si vzpomínám, tak nejste právník, čili se obávám, že těžko můžete tyto tři stanoviska odborně zpochybnit. Nehledě na to, že v každém sporu musí mít někdo poslední slovo a to má Ústavní soud.
25. 06. 2012 | 14:50

Clouseau napsal(a):

Sláma: Chápu to správně tak, že diskutující tu násilnou rekatolizaci a slepou podporu feudalismu pamatují a odnesli si z ní osobní trauma?

Máme mít obdobné trauma řekněme z toho, že náš stát vznikl bratrovraždou? Jak to řešit - emigrovat? Do USA, kde pro změnu vybili Indiány?

Není namístě alespoň poněkud méně primitivní a poněkud méně neinformovaná snaha o pochopení role církve ve všech souvislostech a v rámci historického vývoje?
25. 06. 2012 | 14:50

Sladký napsal(a):

Pechová: "V roce 1948 byly církve nezpochybnitelným vlastníkem majetku" NEZPOCHYBNITELNÝM? V tom právě spočívá váš omyl.Jak je tedy možné, že doposud nebyl přesně doložen jeho výčet? Zato je zcela nezpochybnitelné, že po roce 1989 byl rozkraden,koupen pokoutně a hluboko pod cenou a následně zlikvidován státní majetek, tedy majetek nás všech.
25. 06. 2012 | 14:50

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Není mi stále jasné:

Ježíš Kristus hlásal, že dříve projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského.
Jak mohly církve, hlásící se k odkazu Ježíše Krista, nashromáždit takový majetek? Copak nebylo s kým se o něj podělit?

Co vede církve, hlásící se o restituce a zároveň k odkazu Ježíše Krista, že se nevzdají aspoň finanční kompenzace? Církve nevědí, jaká je zadluženost našeho státu a jeho daňových poplatníků?
25. 06. 2012 | 14:51

Clouseau napsal(a):

Da. Rock: Co je na těch slovech lživého?
25. 06. 2012 | 14:51

Sláma napsal(a):

Da.Rock:
Vámi citovaný výrok biskupa Graubnera jsem nezaznamenal, ale svědčí o obrovské aroganci církevních papalášů.
Desátek, to nebylo 10% ze zisku, nýbrž 10% z veškeré produkce, což je samozřejmě mnohem více, než současná daňová sazba.
Nevím, jak pak Graubner, ale já si moc povinných brigád za socialismu nevybavuji. Ve škole jsme chodili sbírat brambory či řepu, místo vyučování, to asi nelze s robotou srovnávat.
Pak jsme v rámci Akce Z pomáhali zvelebovat své okolí, to nebyla práce na cizím, nýbrž na našem společném.
Robota, to bylo nucená práce, kde rolníci pracovali na cizím a žádný užitek z toho neměli.
Jak je vidět z prohlášení pana Graubnera, církevní papaláši by se rádi vrátili do feudalismu. Bohoužel jim v tom naši zaměstnanci - námi placení poslanci, zdařile pomáhají.
25. 06. 2012 | 14:53

Xury napsal(a):

Pro Sladkého:
vám osobně bych nikdy takový výčet nesvěřil, protože vy byste byl první, kdo by se snažil ty církve o něj připravit. Mimochodem pokud se nemýlím, tak ani předešlé restituční zákony nebyly výčtové.
25. 06. 2012 | 14:54

Olin napsal(a):

Asi největší souhlas: Sláma, Medikolog.
Jděte, pane autore, k šípku! A paní pechová, vy zase k Šípku!
25. 06. 2012 | 14:55

Jana Pechová napsal(a):

Sláma
Měla jsem možnost osobně se seznámit s prací řádových sester a bratří hned v několika ústavech pro přestárlé a postižené. Hluboce před těmi lidmi smekám.
A ještě na okraj: zřizovatelem řádů je církev, stát je tedy rozpustit nemůže.
25. 06. 2012 | 14:55

Sladký napsal(a):

Komisaři, středověk byl dobou temna a tím, kdo zhasnul byla Církev.Patriarchální, monoteistická náboženství Knihy (judaismus, křesťanství a islám) jsou jedním z nejhorších lidských myšlenkových výdobytků.Mají na svědomí stamiliony životů, jsou živnou půdou fanatismu, šovinismu,xenofobie.A to ještě ani zdaleka není konec.
25. 06. 2012 | 14:55

buldatra napsal(a):

Pane Slámo,

v době reforem, kdy bývalý bratr Kalousek navíc neví, kam dřív skočit (o nákupu armádních padáků a letounů CASA raději nehovoře), vytahovat na světlo boží ještě Reformaci by byl sadismus.
25. 06. 2012 | 14:55

Sláma napsal(a):

To Xury:
Obávám se, že jste špatně informován, respektive si věci špatně vykládáte.
Pro začátek bychom mohli začít s rozhodnutím Ústavního soudu. Jaké je číslo Vámi zmiňovaného rozhodnutí US?
25. 06. 2012 | 14:56

Sladký napsal(a):

Xury- naštěstí vy nebudete nikdy nikomu nic takového svěřovat. A ještě něco- na rozdíl od všech možných nekriticky až fanaticky uvažujících straníků se VŽDY snažím o co nejobjektivnější pohled na věc samotnou, bez PŘEDpojatosti, na základě prostého POPISU ne takové či onaké interpretace.
25. 06. 2012 | 14:59

Sláma napsal(a):

Pro paní Pechovou. Samozřejmě, že stát může církevní řády rozpustit a v řadě států se tak již stalo a já se domnívám, že Česká republika by tak měla také učinit.
Měla byste si uvědomit, že za peníze, které my, daňoví poplatníci církvi věnujeme, bychom mohli financovat mnohem větší počet sociálních zařízení. Tím nezpochybňuji práci jednotlivých řadových sester v sociálních zařízení, to je ale zcela jiná kapitola.
Obávám se, že většinu peněz, které katolické církvi věnujeme církev použije na odškodnění za děti, zneužívané pedofilními kněžími v USA, Irsku nebo Rakousku ...
25. 06. 2012 | 15:00

Jana Pechová napsal(a):

Sladký
Skutečně nezpochybnitelným. Seznam totiž vychází z majetku, který byl církvím odebrán. Jeho výčet nebyl doložen, neboť církve jsou podle dikce zákona povinny doložit, že ho vlastnily. A tam je ten zádrhel: nelze říci, kde se to podaří, a kde ne. Bez oněch dokladů přitom bude mít restituent smůlu.
25. 06. 2012 | 15:01

Baba Jaga napsal(a):

Někteří dobře věděli, proč se nestat právě nyní českým ministrem kultury:
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deset-duvodu-proc-prijmout-zakon-o-cirkevnich-restitucich-138332/tmplid-228
http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm
Někde tam možná i je přesný seznam, nabývací tituly a ocenění u náhrad.
25. 06. 2012 | 15:01

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Měla jsem možnost osobně se seznámit s prací řádových sester a bratří hned v několika ústavech pro přestárlé a postižené. Hluboce před těmi lidmi smekám. "

Hluboce smekám před všemi, kteří se o staré a postižené starají. A nejsou to jen řádové sestry a bratři.
25. 06. 2012 | 15:03

Sláma napsal(a):

Xury napsal:
"Mimochodem pokud se nemýlím, tak ani předešlé restituční zákony nebyly výčtové."
To se právě hrozně mýlíte, v první vlně byl vracen církvi majetek právě výčtovými zákony.
Mimo jiné byl vrácen Voršilkám i pozemek, na které je Nová scéna Národního divadla, kterou milé Voršilky hned zakšeftovaly!
25. 06. 2012 | 15:03

Lila napsal(a):

Anna

Myslíte, že Jan Hus tušil, že církve budou ve 20. a 21. století zřizovat krizová centra pro lidi ohrožené drogou a gamblingem, že budou provozovat vzdělávací a sociální instituce pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, chráněné bydlení pro mentálně postižené a další služby třeba pro lidi bez přístřeší nebo pro staré a nemocné, na které stát nemá kapacitu? Tušíte, kolik pracovních míst dnes církve vytvořily?

Doporučuji Vám některé takové zařízení navštívit; myslím, že pak Vám církevní restituce nebudou tak ležet v žaludku.
25. 06. 2012 | 15:06

sasa napsal(a):

Jana Pechova: musim protestovat. Cirkve zadna socialni zarizeni nezrusi neb na nich vydelavaji, stejne jako na nemocnicich. Lepe receno, jejich personal dostava mzdy. Dostavaji na provoz penize od statu, od kraju, od zdravotnich pojistoven. Stejne tak armada plati kaplany a navic vybiraji poplatky od turistu v kostelech. Takze se nebojte. Budete mit kam jit.
25. 06. 2012 | 15:08

Lila napsal(a):

Sláma

Voršilky pozemek logicky prodaly, aby měly na provoz jiných zařízení. K čemu by jim pozemek pod Novou scénou asi byl?
Mimochodem, na místě onoho pozemku stálo za první republiky dívčí církevní gymnázium, které patřilo mezi dvě nejlepší gymnázia v Praze, to druhé patřilo ruským emigrantům.
25. 06. 2012 | 15:10

Sláma napsal(a):

Clouseau napsal: "diskutující tu násilnou rekatolizaci a slepou podporu feudalismu pamatují a odnesli si z ní osobní trauma?"
To chápete dobře. Jak jinak si vysvětlíte, že už od dob Rakouska-Uherska patří Češi k nejvíce ateistickým národům? S tím nemají komunisté nic společného.
To si zavařila katolická církev sama. A dnes v tom úspěšně pokračuje. Jen se podívejte, jak klesá počet lidí, kteří se hlásí ke katolické víře a zejména pak těch, kteří ji praktikují!
Svojí arogancí a nabubřelostí katoličtí preláti ztrácejí poslední zbytky sympatií společnosti.
Protože v situaci, kdy platíme 15% daň za knihy a stát není ochoten se postarat o postižené je tak velkorysý dar katolické církvi nemravný!
25. 06. 2012 | 15:10

Mezek napsal(a):

Paní Pechová, restituovbán bude i majetek, který získalo Olomoucké arcibiskupství jako podíl na akcích inkvizitora Bobliga. A to máme považovat za správné?
25. 06. 2012 | 15:12

melčákova pohanka napsal(a):

Lila. A Vy vážně věříte,že Dukovi a Kalouskovi jde o tato zařízení?
25. 06. 2012 | 15:13

drevokocůr napsal(a):

Clouseau
role církve ve všech souvislostech a v rámci historického vývoje je snad každému jasná.
Měla za úkol indoktrinovat ovčany k pasivitě a pasivnímu přijímání všech špatností a těžkostí a za tu pasivitu mu slibovala království nebeské.

Rozděl a panuj, církev byla pomocníkem moci v ohlupování mas a udržování jich v poslušnosti.

Potřebujeme něco podobného v dnešní době? Někoho kdo bude ohlupovat lidi a udržovat je v pasivitě?

Svíčkové báby, velká to opora církve(Bohumil Hrabal napsal již v 50, letech)již všechny vymírají a vymřeli a mladí na to neskočí, jak vidět, kolik se jich při sčítání přihlásilo k novému náboženství-kultu Jedi.

Katolickou církev není v zájmu národa posilovat.
JosefII. osvícený panovník to věděl, Masaryk též, ale ta banda ve sněmovně ne.
25. 06. 2012 | 15:14

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
těch výroků ÚS je víc: např. IV. ÚS 298/05, II. ÚS 107/2000.
25. 06. 2012 | 15:14

Lila napsal(a):

sasa

Až dojde k odluce církví od státu, nebudou se muset církevní zařízení doprošovat státu o příspěvky na provoz. Pokud vím, tak z církevního majetku putuje do státního rozpočtu 4 - 6 miliard ročně.
25. 06. 2012 | 15:14

Anna napsal(a):

Lila

Jan Hus napsal O církvi - sumář z Wikipedie jsem sem dala. Myslíte, že na Vámi zmíněná centra stát nepřispívá? A že by bez církví neexistovala? Že by ta pracovní místa nebyla?

Z čeho jste odvodila, že mi církevní restituce leží v žaludku? Mrzí mě, že místo Vašeho doporučení jste mi neodpověděla (ani nikdo jiný) na mé opakované otázky.
25. 06. 2012 | 15:14

Sláma napsal(a):

To Lila:
A o to tady jde. Myslíte, že Kalouskovi jde o sociální činnost církve? Ne, tomu jde jen o kšefty s darovaným majetkem, případně o "všimné".
Ostatně, jak tady kolegové správně připomněli, zdravotní a sociální služby katolické církve jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a příspěvků států.
A nic nebrání tomu, aby to tak pokračovalo i nadále!
25. 06. 2012 | 15:15

Jana Pechová napsal(a):

Sláma
Tak to se šeredně pletete. Veřejný sektor by za stejný objem peněz, který nyní jde formou příspěvků na církvemi zřizované sociální ústavy, nedokázal provozovat ani polovinu z nich.
Vaše obavy z mezinárodního transferu peněz určených církvím v Česku nesdílím, potažmo určitě bych se neobávala toho důvodu, který jste uvedl.

+ Anna
Restituce církevního majetku a s tím spojená finanční kompenzace je záležitost, na které pracovala celá řada ekonomů a právníků. Kdyby vám, Anno, někdo něco vzal, a pak by nastal čas pro adekvátní náhradu, kterou byste potřebovala jako sůl, řekla byste velkoryse - jen si to nechte, já věřím v Boha? On mi Bůh nějaké peníze na ty moje aktivity, na které mi chybějí prostředky už dneska, přihraje?
Nevím, jak jsou řízeny toky peněz uvnitř církví, ale neumím si dost dobře představit, že by z Česka vedly nějaké církevní penězovody do zahraničí.
25. 06. 2012 | 15:16

Vana napsal(a):

Není mi stále jasné:

Proč je Lučina tak dobrá? Je návyková?

Proč se pohovce říká otoman?

Která noha je ta levá? Poznám to podle boty?

Opravdu nevidím důvod jakýkoliv majetek vracet dokud mi nebudou tyto zásadní otázky zodpovězeny.
25. 06. 2012 | 15:17

Jaroslav Orlík z Jezdkovic napsal(a):

Myslím, že tady mluvíte o dvou různých věcech. Ti tupí hovoří o tom, že je správné vrátit církvím majetek, zatímco ti ostatní o tom, že se jim vracet nemá. Problém je v tom, že zde používáte neúplné názvosloví. Myslím, že vrátit církvím majetek, pokud to nekoliduje se zákonem, je správné. Ale proč by mělo být správné vyplacení 59 miliard korun českých, v závislosti na inflaci tedy až 100 miliard? Ten, komu byl sebrát komunisty majetek výrobní povahy, taky nedostane navíc ani vindru. Proč by tedy církve měly? Co to je za rétorika, dokonce i z úst Dominika Duky, že stát nakládal s církevním majetkem a měl a má z něj prospěch? To je,sice,pravda, ale stejně tak s fabrikami a pozemky občanů a zemědělců. Dostanu snad já, který mám, momentálně v držení polnosti po dědovi, které dostal zpět v restituci, deset milionů, které mohl děda za ty roky vydělat, kdyby mu je rudí nechali? Nedostanu ani fenig. Tak proč pánbíčkáři ano? Myslím, že toto je kámen úrazu. Ne, že dostanou zpět stavby a pozemky.
25. 06. 2012 | 15:17

JDoe napsal(a):

Jana Pechová:
Pokud se jedná o dobrocinnost cirkví, se kterou zrejme máte určité zkušenosti, zajímalo by mě několik skutečností. Jsou tyto služby dostupné každému bez ohledu na jeho vyznání? Je součástí těchto služeb také náboženská složka, nebo jsou poskytovány laickýcm způsobem. Tedy, pokud bych já, jako neveřící, projevil o tyto služby zájem, byly by mi tyto služby poskytnuty a nebyla by ode mě vyžadována účast na církevních obřadech? Nebo je to podobné jako s církevní svatbou, která je pro neveřící více méně obtížně dostupná?

Xury:
Podporuji prosbu Slámy, prosím poskytněte nám odkaz na Vámi uváděné nálezy US a posouzení...
25. 06. 2012 | 15:18

resl napsal(a):

Dostanou-li církve vše, co jim náleží, zaměstnají velké množství lidí, vydělají si na krásnou obnovu svých památek, dají peníze na charitu, zaplatí své kněze. Mimo závist, tak neublíží našim knedlíkům, naopak z nich bude mít stát do budoucna prospěch. Jen je obava, aby se český, vykutálený bezvěrec nedal masově na víru. Komunista tady zasel na dlouho nedůvěru vůči věřícím a jak vidno, má své následníky pořád při síle. Blbé české filmy tyto lidi motivují, jakoby věřící byl jen potutelný lotr, vyžírka. Třeba jednou budou rádi, že jim kostel poskytne azyl.
25. 06. 2012 | 15:19

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
měl jsem na mysli ostatní restituční zákony. Ten, který zmiňujete je skutečně výčtový, ale týká se pouze církevních institucí a části jejich majetku. Šlo hlavně o majetek, který tyto instituce používaly vesměs pro svoji liturgickou činnost.
25. 06. 2012 | 15:19

Pamela Bárnsová napsal(a):

Sláma

zmiňovaný výrok byl v sobotním Právu.

Článek na blití, co jsou preláti zač doporučuji přečíst každému, kdo je zde obhajuje.

A na obrázku usmívající se Graubner, který si myslí, že mu to lidé budou žrát. Lež hned v první větě, že po restitucích církev nezbohatne, jen jim přibudou starosti.

Samozřejmě, kam to zašantročit.

Byla toho celá stránka, ale tak na zvednutí tlaku.
25. 06. 2012 | 15:21

Jana Pechová napsal(a):

sasa
Neznám žádné nesoukromé sociální zařízení, které by vydělávalo. Ta církevní jsou navíc silně podfinancována, neb není na investice do jejich modernizace. Ta se z veřejných rozpočtů (v obecních, krajských a státních zařízeních) aspoň částečně daří.
25. 06. 2012 | 15:23

drevokocůr napsal(a):

resle

za to nemůže komunista, to je tu od 15. století.

Násilná rekatolizace, doba temna a nyní restituce, to je poslední kapka.

A lidé snad mohou být zaměstnaní bez ohledu víry a vyznání.

Ve 21. století by to tak mělo být a ne zaměstnání jen pro ty, kteří dají na modlení a budou podporovat jejich ideoologii.
25. 06. 2012 | 15:24

dotaz napsal(a):

Jaroslav Orlík z Jezdkovic

ano, proč zrovna 160 miliard, proč tolik pozemků, proč 30 let, proč bez daně z převodu nemovitostí při prodeji, proč metr za 40 Kč, když je tabulková 11Kč?

Proč tak velkorysé, když jinde se jen škrtá a škrtá.
25. 06. 2012 | 15:28

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Kdyby vám, Anno, někdo něco vzal, a pak by nastal čas pro adekvátní náhradu, kterou byste potřebovala jako sůl, řekla byste velkoryse - jen si to nechte, já věřím v Boha? On mi Bůh nějaké peníze na ty moje aktivity, na které mi chybějí prostředky už dneska, přihraje?"

Jsem si jistá, že Ježíš Kristus, ale i Hus by Vám to řekli. Já jsem přívržencem taoismu, takže moje odpověď není vůbec důležitá. Slova Ježíšova však křesťané znají a církve se k jeho odkazu hlásí. Neměly by se podle toho církve i řídit a chovat? Je morální hlásat vodu a pít víno? Copak Ježíš Kristus nehlásal, že máme dát potřebnému náš šat i plášť? Že Bůh nás zaopatřuje mnohem více? Proč tedy církve požadují i finanční kompenzace v době, kdy si i důchodci musejí utahovat opasky?
25. 06. 2012 | 15:35

Pepa Řepa napsal(a):

Lila
s Voršilkami do bylo složitější. Nebezpečí, že se na restituenta-na každého restituenta-nalepí vymaštěnci tady je, Voršilky zamázly i tradiční hudebku, pravda, dnes je modernější na Žižkově.
V ostatním máte pravdu.

Ale vysvětlujte tohle někomu tady i jinde. Do gymplu Na Míráku nepůjde, do hospicu nebo špitálu Pod Petřínem taky ne a mele tu svou-naučenou od politruka- o Bobligovi a Koniášovi.

Já to beru jako zábavu, zaťatost těch, co si představují osazenstvo jako slezinu slaboduchých.
Občas zajdu k Halíkovi, nedávno byl vedle mne mladej Forman u Eliáše zase křtil Jáchym Topol.

V Horním Maxově v Jizerkách byl ústav pro duševně postižené děti z Prahy.Měli tam potomky i různí dnešní potentáti, jejichž potomky kouslo klíště. Nechce se mi jmenovat. Osazenstvo pouze jeptišky, jiné by to nevydržely. Dělaly jim různé závody, neuvěřitelná trpělivost.
Vydržely až do r.89
I takové to má tváře.

Nemám potřebu dělat restitucím advokáta, způsob a doba se mi nezdají vhodné, ale nevidím do detailů. Ti to mají vysvětlit.
Restituce tak neřeším.
25. 06. 2012 | 15:36

Jana Pechová napsal(a):

JDoe
1/ Ano
2/ Náboženství vám nikdo nutit nebude (pokud nepovažujete za obracení na víru např. kříž na stěně nebo řádový oděv pečovatelky)
Ve věci církevních sňatků se věc má následovně:
Pokud vy chcete za svědka svého slibu faráře v konkrétním kostele, nedivte se, že se správce onoho kostela brání dělat si ze svatostánku pouhou divadelní kulisu. Církev vnímá sňatek jako svátost a od vás tak požaduje garanci, že svůj slib myslíte vážně. Pokud někam lezu, měl bych respektovat místní pravidla. Nevidím na tom nic špatného.
25. 06. 2012 | 15:38

sasa napsal(a):

Jana Pechova: jsou podfinancovany neb zrejme transferuji penize pro jine potreby. Viz nemocnice Pod Petrinem.
25. 06. 2012 | 15:39

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Aby církve mohly dělit svůj šat i plášť, musí ho nejdřív mít.
Pokud jsem si správně všimla, církve navrhují státu odklad splátek, což je vzhledem k situaci velmi vstřícné gesto.
25. 06. 2012 | 15:42

kelt napsal(a):

Jako agnostik vnímám z učení církve svaté zejména tlustá břicha katolických prelátů ověšená zlatem.
Veškerou tu okázalost,pompéznost,která by měla u věřících posilovat víru v to,co klerus hlásá.
Potřebuje Bůh tu zlatou pompu,přeje se ji?
Historie dávnější katolické církve je psána krví.
Historie novější je pozamenána odpornými pedofilními zločiny praktikovanými v katolických seminářích,školách a jiných zařízeních,které kat.církev až do nedávna utajovala.
I praktiky Vatikánské banky se nevyznačují horoucí láskou k bližnímu,spíše k měšci vlastnímu.
25. 06. 2012 | 15:42

Jana Pechová napsal(a):

sasa
Neznám případ nemocnice Pod Petřínem, ale vím o jiných případech, kdy se z jednoho sanuje druhé: podle toho, co zrovna nejvíc 'hoří'.
Aneb, jak půvabně zkomolil Hurvínek legendu o Jánošíkovi, když pravil, že bral chudákům a dával žebrákům. Současné transfery církevních peněz v podobě nejpřesnější.
25. 06. 2012 | 15:45

drevokocůr napsal(a):

Pokud někam lezu, měl bych respektovat místní pravidla, píše apní Pechová
tudíž to má znamenat, že pro ateistu nebude sociální péče, domovy důchodců a ústavy?

Stát se zříká vykonávat veřejné funkce, řekne máte farní charitu , vy nebudete respektovat denní modlení, neb na to nevěříte, pak máte smůlu.

Zde jde o diskriminaci, určité služby by měly být poskytovány bez rozdílu vyznání.

A jak na tu Charitu drze žebrají, tři králové vám lezou do bytu a zpívají na prahu, ač jste je nepozval. Je to vydírání lidí.Spoléhají na to, že když nastrčí děcka na váš práh, že jim každý tu dvacku dá.

Dle mého to je však nekalá praktika.
25. 06. 2012 | 15:45

Xury napsal(a):

Pro Sladkého:
"na rozdíl od všech možných nekriticky až fanaticky uvažujících straníků se VŽDY snažím o co nejobjektivnější pohled na věc samotnou, bez PŘEDpojatosti, na základě prostého POPISU ne takové či onaké interpretace. " - vy jste číslo!!!! Už dlouho mě tu nikdo tak nepobavil :-DDDDDDDDDD
25. 06. 2012 | 15:46

Pepa Řepa napsal(a):

Xury
....ale no tak. Dyť on se Kozina tak snaží....
Někdy je úsměvné číst, jak lidé sami sebe vidí.....
25. 06. 2012 | 15:50

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Aby církve mohly dělit svůj šat i plášť, musí ho nejdřív mít."

Nešlo by jen říct: "Děkujeme, nechceme. Vždyť jak pravil Ježíš Kristus: Dříve projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského. Přijetí by bylo nemorální. Náš stát i jeho daňoví poplatníci jsou i bez toho velmi zadluženi." ???
25. 06. 2012 | 15:50

mb = martin bažant napsal(a):

dobrý článek dnes napsal do LN ten křestanský psycholog Jeroným Klimeš ... že by se měla církev spokojit s desetinou vyčíslené restituce ...

ad jana pechová: Co bylo ukradeno, musí se vrátit. Tečka.
25. 06. 2012 | 13:59

jak se vyrovnáte s námitkou maloměšťáka ( podle mne správnou ) který chce totéž aplikovat na sudetských němcích ...

a proč nám švédové nevrátí kodex gigas ???

rozumíte ta fráze nechť je vráceno co bylo ukradeno ... je sama o sobě správná ... ale je dost jako gumová ... a její aplikací můžete dojít k mnoha právním sporům a nepěkným důsledkům a motanicím ... a novým nespravedlnostem řeklo by se ...

tak zatím ...
25. 06. 2012 | 15:54

Sladký napsal(a):

Pepo,zkusil ses někdy podívat sám na sebe?
A ještě něco, Svjoklo.Inteligentní a vzdělaný člověk nebuduje svou představu o sobě (jen) na svém vlastním, subjektivním názoru/pohledu, ale na tom, jak ho vnímají,hodnotí a posuzují ti, kteří jsou kolem něj a dobře ho znají.Víš, Řepíku, celá moje už dost letitá profesionální kariéra je založena na schopnosti být objektivní. Kdybych to neuměl, dávno bych se nemohl živit tím, čím se živím.:o)))
25. 06. 2012 | 15:58

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Anno, a jak by se ty církve po tom velkorysém gestu staraly o ta kvanta nejrůznějších ubožáků, o něž dnes pečují díky osekaným státním příspěvkům?
25. 06. 2012 | 16:00

Sladký napsal(a):

Xury. to jsem moc rád, aspoň vám vracím kousek dluhu.:o)) Vy mne spolehlivě pobavíte pokaždé, ale já se vám většinou snažím vysvětlit čím jse mne pobavil a proč. A nezapomeňte- já s vámi o ničem nediskutoval, navážet jste se do mne začal vy.A proč? Protože jsem požadoval doložený výčet majetku.
Čím jste reaqgoval vy? Nejapným výpadem. Přečtěte si naši komunikaci ještě jednou, nezmizelať.:o))
25. 06. 2012 | 16:02

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Úplně stejně jako dosud.
25. 06. 2012 | 16:03

dalajsalam napsal(a):

Ne, neslo, mila Anno. Jako privrzenec taoismu se laskave prestante vmesovat a nechte vecem volny prubeh.
25. 06. 2012 | 16:03

český maloměšťák napsal(a):

Je velmi zvláštní, jak zdejší manifestní pravičáci /vysvětleno jinde - co, či kdo to je "manifestní pravičák" a jak blízko má k tupému bolševikovi, sledujícímu pouze svůj parciální zájem, potažmo ještě tak zájem své grupy/, kteří jinak volají po ještě větších škrtech v oblasti , kde se pomáhá lidem , aby se dostali například z nouze či měli na lékařskou péči......jak titiž tady mirnyks dyrnyks rozdávají miliardy - a to navíc nejen z peněz daňových poplatníků aktuálních - ale i budoucích.
A vůbec se nezamyslí nad tím, jaký to je precedent /např. ve směru těch sudetských Němců/ a jaké to má konsekvence /viz můj minulý příspěvek o tom, že jiné fyzické či právnické osoby nebyly takto odškodněny vůbec a to dokonce za stavu, kdy došlo k jejich naprostému profesnímu vykořenění a také vykořenění ve směru možnost realizovat svůj weltanschauung - v době, kdy tedy církevní

To je velmi zvláštní - ale ledasco by bylo možno v tomto směru odhadovat z toho, kolik že to bývalých nomenklaturních kádrů - takto ryzích kovaných komoušů se zázračně z měsíce na měsíc proměnilo v ultraliberální kapitalisty.
Tam asi bude to společné hnízdo těch, kterým je naprosto lhostejné, jak se v demokracii hledá to podstatné - tedy souhlas.....a nahrazují tento proces velmi obskurním bolševismem /jinak se totiž " vůle lidu" vyjádřená volebními podvody skrytými - žádná ze stran nedefinovala takto pojaté tkzv. církevní restituce ...i volebními podvody zjevnými...čin tunelbáby a jejího LIDEM/.

Jaroslav Orlík z Jezdkovic
Přesně tak. Navíc předpokládám, že Váš děda nebyl dokonce na svém bývalém statku komunisty ani zaměstnán - že musel vše opustit. A musel se živit zcela jinak, než bylo v rodině tradicí. Na rozdíl od církevních hodnostářů.

Někdo chce zasít další svár. Někdo, komu je naprosto lhostejná tato republika.
Prostě restituovat a tečka. Zvedni pro to pracku - jinak jsi socialista.
25. 06. 2012 | 16:04

Pepa Řepa napsal(a):

Kozino
klidně. Vidím zaujatého senilu, co s tím nedělám?

Každý nemůže být tak objektivní jako objektiv do Nikona a tak bystrý jako liška Bystrouška.
I blbů je třeba.
Jak byste se Vy-objektivní-odlišili od blbů?

Třeba by si vás někdo pak popletl a bylo by po profesionální kariéře.
Co potom?

Proč tedy pořád kńučíte, když se tak skvěle živíte, děláte kariéru a svět Vás cení?
25. 06. 2012 | 16:07

drevokocůr napsal(a):

Jano Pechová

pokud máme mít církev pro to, aby se starala o kvanta ubožáků, tak se ptám, proč na tyto funkce rezignuje stát?

Proč toto nemůže stát poskytovat z daní, na které přispíváme, proč raději ty daně někomu dá, aby se tedy teoreticky staral?

Píši teoreticky, neb takovým bohulibým záměrům církve nevěřím. Dopadne to jako s Matkou Terezou, co hladila umírající po ruce, ale sama pak zemřela na soukromé a prestižní klinice v kalkatě, obklopena špičkovou péčí podle nejnovějších medicínských znalostí.

Ke kterým hlazení ruky a modlení nad umírajícím zcela jistě nepatří.
25. 06. 2012 | 16:09

Jana Pechová napsal(a):

mb = martin bažant
autor píše hned zkraje:
"Otázka dnes nestojí, zda církve na navrácení majetku mají nebo nemají právo. Že ano, je zcela zřejmé. Analýzy velkých právnických fakult z r. 2008 (Praha, Brno, Plzeň) se v tomto shodují. V majetkových knihách z r. 1948 jsou církve uvedeny jako právní subjekty, který majetky vlastní a v neposlední řádě sami komunisté církve vnímali jako právní subjekty, kterým majetek zabavují."
Tím považuji odpověď za takřka vyřízenu, precedens se nekoná. Proč?
Sudetským Němcům majetek nezabavili komunisté v důsledku války, Kodex gigas je rovněž ze zcela jiného soudku. Při nejbujnější fantazii není možné, aby církevní restituce způsobily dominový efekt, který naznačujete. Jde o zcela odlišné situace.
25. 06. 2012 | 16:10

Zdendys napsal(a):

Nazdar kecalové,spousta řečí jako vždy ale stejně o tom rozhoduje úplně nekdo jiný a nějaký blog na tom nic nezmění i kdyby jste šli k Přemyslu Otakarovi,radši běžte dělat něco na co se může někdo podívat.A jsem nevěřící ,jako asi většina z Vás a nezapomínám že jsem potomkem husitů.
25. 06. 2012 | 16:11

český maloměšťák napsal(a):

re :...v době, kdy tedy církevní hodnostáři směli vykonávat svou profesi a realizovaat svůj weltanschauung.

apendix :
Když tedy spravedlnost namísto " zmírnění některých majetkovývh křivd " - tak úplná. I ve směru těch sudetských Němců, i ve směru Židů....
Navrhuji pak udělat hraniční čáru v roce 1619. Nebo ne - v roce 1525.
Nebo ještě lépe když tenkrát Přemyslovci pobili Slavníkovce.
A také bych navrhoval nahradit češtinu staroslověnštinou. Povinně - už ve školce.
Když spravedlnost - tak i s chlupama.....
25. 06. 2012 | 16:12

Anna napsal(a):

dalajsalam

Volný průběh nechávám, vždyť tady nic neovlivním. Jen po kapkách jako voda... Že by z toho někomu kapalo na karbid?
25. 06. 2012 | 16:13

drevokocůr napsal(a):

Jano Pechová

už se tu neztapňujte a přečtěte si příspěvek českého maloměš´táka, ten myslím odpověděl docela trefně.
25. 06. 2012 | 16:13

Jana Pechová napsal(a):

drevokocúr
Vaše otázka zásadně vybočuje z tématu pro diskusi. Ani okolnosti smrti Matky Terezy neznám.
Mohu vám ale zcela otevřeně prozradit, že až budu umírat, raději bych u sebe měla tu hladící ruku než celý panel nejmodernějších pídadel ve sterilní, ale odcizené místnosti.
25. 06. 2012 | 16:15

Brouk pytlík napsal(a):

Sladký napsal(a):
Víš, Řepíku, celá moje už dost letitá profesionální kariéra je založena na schopnosti být objektivní. Kdybych to neuměl, dávno bych se nemohl živit tím, čím se živím.:o)))

čím se živíš, sladký? v cirkuse? tak namyšlenýho směšnýho troubu aby i tady člověk pohledal. a že jich sem chodí hafo.
25. 06. 2012 | 16:15

Pepa Řepa napsal(a):

embéčko
jo, a ať někdo vrátí pejzatým Archu úmluvy.....
Prej ji má Bikila Abebe.
Určitě to souvisí s restitucemi v r.2012 v Čechách.
:-)
Asi jako Codex Gigas.
25. 06. 2012 | 16:15

Yosif K napsal(a):

kelt napsal(a):
Jako agnostik vnímám z učení církve svaté zejména tlustá břicha katolických prelátů ověšená zlatem.
Veškerou tu okázalost,pompéznost,která by měla u věřících posilovat víru v to,co klerus hlásá.
Potřebuje Bůh tu zlatou pompu,přeje se ji?
Historie dávnější katolické církve je psána krví.
Historie novější je pozamenána odpornými pedofilními zločiny praktikovanými v katolických seminářích,školách a jiných zařízeních,které kat.církev až do nedávna utajovala.
I praktiky Vatikánské banky se nevyznačují horoucí láskou k bližnímu,spíše k měšci vlastnímu.
25. 06. 2012 | 15:42
Tluste bricho maji i socani kteri v Bruselu berou 8-15 tisic EUR mesicne za to ze tam "haji zajmy proletaru" (hubou).
Protestanske cirkve maji kostely bez obrazu a farare bez retezu - tem se tedy ma nebo nema restituovat?
V Katolicke cirkvi nosi zlate retezy kdo? Ja sam to nevim - v kostele jsem byl naposledy na svatbe netere. Zlate retezy jsem nevidel. Zlate retezy nosi nejaka karikatura z filmu o husitskem hnuti?
Spousta pedofilu je i v Pionyrske organizaci, dokonce i v americkem fotbalu pedifilove. Atd. Bohuzel pedofilove jsou vsude kde se pracuje s detmi. Musi se to hlidat. Statisticky vzato je temer jiste ze nejaky pedofil z Pionyra je nyni i ve vami oblibene CSSD. Nemel se snad CSSD vracet Lihovy dum? Co to ma co delat s restitucemi?

Socani nemeli Lidovy dum za prvni republiky, i kdyz jej de facto pouzivali. S ohledem na tehdejsi zakony Lihovy dum vlastnila formalne nezavisla AS Cil, ktere byla vlastnena fyzickymi osobami ktere davno zemreli.

Z hlediska pravniho purismu CSSD nemela Lihovy dum vubec dostat. Komunisticky majetek mel byt zabaven jako nakradeny ve prospech statu a Cil a.s. s mrtvymi vlastniky by nic restituovat nemohla. No nic, sosani dostali darek od komancu, tak jej shrabli. Ted ma dostat nekdo jinej, sosani rvou jako by je na noze brali. Ani ne tak z vlastniho presvedceni - chapou ze jde o malichernou vec - ale je to jednoduche a vdecne tema pro lumpenproletare, ktere je zapotrebi dostrkat k volbem.

Cela zalezitost s cirkevnimi restitucemi vypada z hlediska statu malicherna - cirkve dostavaji 2 miliardy rocne - to jest na jednoho obyvatele 55 haleru na den. V pripade odluky by mely nemovitosti a nejakou dobu by dostavaly cash o neco mensi. Pose....te se z toho.
25. 06. 2012 | 16:16

Jana Pechová napsal(a):

mb=martin bažant
omluva
...nezabavili komunisté, ale odsun se uskutečnil (v důsledku války)...
Někdy rychleji myslím než píšu
25. 06. 2012 | 16:19

český maloměšťák napsal(a):

Ještě jeden postřeh k tkzv. manifestním pravičákům /až na výjimky kovaní bolševici/.
Oni rádi vykřikují o tom, že stát tu není od toho, aby hospodařil s lesy, s pivem, aby vyráběl....aby zkrátka a dobře podnikal.
Ti samí pak ale hýkají jak stádo oslů a jedním hlasem volají po tom, že církve podnikat mají.
Proč náhle taková dvojakost ? Kde se vzala ta rozervanost a rozpolcenost ?
Mají snad zájem na tom rozložit stát ?
Proč ?
Aby se zmocnili jeho částí ? Nebo kvůli nějaké kosti - co jim jiní hodí pod stůl ?

Hmm - tak v tom případě beru zpět to, že jsou to kovaní, primitivní bolševici.
Nikolivěk - jsou to moderní realisti. Oni se už totiž dohodnou s kdekým - jak s islamistou, tak Číňanem - až dojde k převzetí torza zvaného kdysi Česká republika.....takoví se dohodnou třeba i s novým Hitlerem.... a jeho Lidem....
:(
25. 06. 2012 | 16:21

drevokocůr napsal(a):

Jano Pechová

tak to ale potom můžete zemřít třeba v pětadvaceti na celkem banální chorobu, kterou by vám ve sterilní místnosti s píďadly celkem rychle a bez následků mohli vyléčit.

Ti pacoši Matky Terezy zhusta nebyli staří a neumírali sešlostí věkem. Zemřeli proto, že na ně to hlazení ruky nezabralo. Kdyby měli takovou péči, jako stará matka Tereza, mohla jich velká část žít dále a mnoho dobrého vykonat. I lepšího, než zmiňovaná, která navíc rozkradla v zájmu "charity" kanadským penzistům jejich naspořené důchodové fondy.
25. 06. 2012 | 16:21

Honza z Prahy napsal(a):

Životaschopnost církve se neprojeví tím, zda udrží nebo neudrží majetek...Dočasný pokles počtu věřících v České republice, zaviněný léty totality a perzekucí ze str. státu není možné brát za bernou minci. Ježíš oslovuje i po více jak 2 000 letech miliony nových křesťanů po celém světě. Jen v mém okolí se za poslední roky nechalo pokřtít mnoho dospělých, kteří si k víře v rozporu s jejich rodinnou ateistickou tradicí našli cestu. To, že v Česku poklesl počet "věřících" neznamená, že v ostatních zemích světa či na některých kontinentech počet věřících nestoupá. Pokud se ČR a Evropa obecně zřekne svých křesťanských tradic, nedopadne to s ní dobře. Jiné národy a kultury jsou připravené nastoupit na její místo. Jsme toho svědky dnes a denně, a to nejenom v duchovní oblasti, ale i v té dnes tolik propagované a živené oblasti materielní a konzumní. Již nejsme schopni udržet tradici ani ve výrobě bot a triček...Ať se každý zamyslí, za co prodává naše národní tradice a zda svou slepou nenávistí vůči církvi a všemu, co je křesťanské , nepodřezává větev sám pod sebou a budoucností svých potomků !!!! Češi, Češi, až vy dostanete rozum.....hlavně aby pak už nebylo pozdě.
25. 06. 2012 | 16:31

sasa napsal(a):

Yosif K: 160 miliard Kc pro 5tis.lidi vychazi 32 milionu na jednoho. Takovy jackpot stoji za jedny spinavy trenky.
25. 06. 2012 | 16:32

Jana Pechová napsal(a):

drevokocúr
Být vámi, podám na Matku Terezu trestní oznámení. S takovými vědomostmi už by to měla být vaše občanská povinnost.
25. 06. 2012 | 16:32

Karel Pechanec napsal(a):

Církev je v dnešním světě jediná autorita, která dokáže člověka udržet na uzdě....
25. 06. 2012 | 16:36

melčákova pohanka napsal(a):

Karel Pechanec. Tak v tom případě u nás žádná církev či církve již dvacet let není,tak o čem tady diskutujeme?
25. 06. 2012 | 16:40

J. Klečka napsal(a):

Čechům nevadí rozkradené stovky miliard za podvody v LTO či výběrových řízeních, které šly do soukromých bolševických či estébáckých kapes. Češi se budou pohoršovat, když se má náš stát jako poslední z postbolševických zemí s tolik perzekuovanými církvemi vyrovnat. Češi by chtěli majetek církve, ale utrpení, kterým za komunistů církev a její představitelé prošli, tak to by nebrali, že ?
25. 06. 2012 | 16:40

sasa napsal(a):

Honza z Prahy: mate dojem, ze opisovanim kancionalu se zachranuje narodni tradice? Mozna za Premyslovcu, ale ne v 21.stoleti. Navic cirkev katolicka je nadnarodni korporace. Kdyby se ten majetek dal castecne univerzite (ma tri bohoslovecke fakulty) a castecne krajum na hospice, tak by to dle meho nazoru bylo pro spolecnost mnohem uzitecnejsi.
25. 06. 2012 | 16:41

Pepa Řepa napsal(a):

Yosif K
nejtěžší zlatý řetěz má Dežo Červeńák z Jirkova.
Že by biskup?
Tuhle odsoudili za pedofilství trenéra lakrosu,
Že by sekta pedofilů?
Nejvyžranější je jistý Paul Mason
Že by arcibiskup?

A to nezmiňuju otce skautíků v Čechách.
Ten měl tak rád děti, že mu na poslední chvíli nedali metál.
25. 06. 2012 | 16:41

Almo G™ napsal(a):

Církev a předkladatelé zákona tvrdí, že co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Pokud by to mělo platit, pak je nutné postupovat jako u jakékoliv jiné krádeže. Je to stejné, jako když vám ukradnou televizor. Nejprve musíte prokázat, že jste ho kdy vlastnili a legálně nabyli. Musíte ukázat účet.

1. Církev tedy musí předložit účet od všeho, co si nárokuje.

a) takže je nutné předložit nabývací tituly, kupní smlouvy, doklady o zaplacení.
b) je nutné prokázat, že k údajnému termínu "krádeže" byla církev právoplatným majitelem "restituovaného"
c) je nutné prokázat, že majetek církev neměla jen k dispozici k bezplatnému užívání nýbrž skutečně byla právoplatným vlastníkem majetku

2. To vše je nutné prokázat nade vší pochybnost u každé jednotlivé budovy, každého pozemku, každého předmětu, každého jiného nároku. Pokud jakékoliv doklady tohoto druhu nejsou k dispozici, nelze nárok uznat.

3. Je nutné nezpochybnitelnými právními argumenty a soudním rozhodnutím prokázat, že majetek byl skutečně ukraden. Nelze jen tvrdit, že každé převedení majetku na stát je automaticky krádeží majetku. Příkladů legálního převodu na stát je řada a institut se běžně používá v mnoha zemích. Je nutné identifikovat o jaký trestný čin se konkrétně v každém případě jednalo. Pro zjednodušení je samozřejmě možné vycházet z hromadných soupisů majetku. Není však možné do soupisu zahrnout cokoliv, co by nesplňovalo náležitosti uvedené v bodech 1 a 2.

4. V případě, že byl majetek získán podvodem, útlakem, krádeží (rekatolizace, upalování "čarodějnic", vynucené dědictví...), je nutné trestné činy soudně kvalifikovat a vyčíslit náhradu státu a odškodnění české společnosti, včetně příslušenství za dobu, kdy skutek zůstal nepotrestán. Náhrada a odškodnění vč. úroků se samozřejmě započítávají proti nárokům církve. Pokud převáží nárok státu vůči církvi nad nárokem církve, vrací naopak církev finance státu.

5. Od částky, kterou si církev nárokuje vůči státu, je nutné odečíst veškeré provozní náklady, které již církvi byly v průběhu doby existence církve zaplaceny. Platy farářů a církevních hodnostářů, poskytnutí kancelářských prostor a budov k volnému užívání, opravy budov vč. chráněných památek, vstupné z chrámů (např. Chrámu sv. Víta), běžná údržba. Případné nájmy musí být doplaceny do výše komerčních nájmů. Pokud převáží nárok státu vůči církvi nad nárokem církve, vrací naopak církev finance státu.

6. Stát může po dohodě nároky vůči církvi rozložit do pravidelných splátek nebo bezplatně využívat služeb církve (např. pečovatelských) do výše nároku.

7. Církev se zaváže, že nebude vznášet další nároky vůči státu. Církev se zaváže, že nebude participovat na žádné státní akci či službě. Náboženské učení nebude zasahovat do školní výuky, do úředních záležitostí apod.

Je to jednoduché. Jen 7 bodů a spravedlnosti bude učiněno zadost.
25. 06. 2012 | 16:43

sasa napsal(a):

J.Klecka: ti, co trpeli jsou uz po smrti
25. 06. 2012 | 16:43

Karel Pechanec napsal(a):

melčákova pohanka: I ten největší hajzl ví, že když se dopustí něčeho nekalého, že by to dělat neměl...jde o to, kdo u lidí probouzí svědomí. Nehovořme tedy o církvi, ale o vztahu jednotlivců ke Kristu. Kristus probouzí v lidech svědomí a nikdo po něm už se nemůže vymlouvat, že by nevěděl...Už více jak 2 000 let.

Jak správně píše pan Klečka: nevadí ty rozkradené stovky miliard, vadí vrácení části majetku církvím !
25. 06. 2012 | 16:44

Kiri napsal(a):

saša: Církev ví nejlépe, jak s majetkem naložit. Nemusíte jí v charitattivní činnosti radit ! O hospodaření krajů víme své, že ?
25. 06. 2012 | 16:47

sasa napsal(a):

Karel Pechanec: ty rozkradene miliardy vadi, ale lide se boji tech, kdo je ukradl. Chcete, aby se lide zacali bat i prelatu, jako ve stredoveku?
25. 06. 2012 | 16:47

Pepa Řepa napsal(a):

Almo G™
Hmmm
sedm kulí artikulí chrousta Olmousta, přibitých na dveře aktuálně.cz.
Povedly se.Zvláště kule č.4.
:-)
25. 06. 2012 | 16:50

sasa napsal(a):

Karel Pechanec: no vidite, jeste nic nedostali a uz jsou drzi, viz Kiri (Kiri, kiri, kiri :-) )
25. 06. 2012 | 16:50

restituent napsal(a):

Církve se hlavně snažily s totalitním režimem vyjít - souhlas si musely zasloužit a rády tak činily, podporujíce aktuální mocipány (Pacem in terris). Kněží, hlásajících odboj a neposlušnost, neřkuli boj proti komunismu odvážně a hlasitě, bylo pomálu a církev se jich nijak nezastávala.

"zasvěcené" Šípkovo povídání je naivní a hloupé.

Kdyby církev stála za desaterem, zřetelně ovlivňovala a korigovala mravní úroveň národa, nesla v sobě poselství mravnosti, nemravné vykazovala z řad mravných a sama šla příkladem, nikdo by jí majetek neupíral. Nejde o to, že jí to lidé nepřejí - jde o to, že rozhodně nevyvolává přesvědčení, že si to zaslouží.
Pokud vyhrožuje navíc náhradou ušlého zisku, je to odporné - a volá to po představě, že by tedy mohla vrátit co za loyalitu k režimu inkasovala, včetně platů od r. 1948...
a když se o to přimlouvá zloděj, tunelář, daňový podvodník a politický zubař Besser, tak je to hřebíček do rakve ideálů!!!
25. 06. 2012 | 16:51

Karel Pechanec napsal(a):

SaSA: je v tom také hodně závisti. Lidé dnes vidí jenom majetek a peníze. Kdyby se více drželi duchovních hodnot, nezáviděli by a vše by bylo průchodnější. Podívejme se, jak fungují církve v Rakousku či v Německu, řeholní řády, atd. Vždyť je to o pár kilometrů dále. Církev vždy patřila k nejlepším hospodářům s majetky. Týkalo se to polností, lesů, statků, pivovarů. Lze toto dnes říci o státu ??????
25. 06. 2012 | 16:51

Luba napsal(a):

"Stát nekoncepčně vydává prostředky a církve nejsou autonomní,"
napsal pan Říha. A dodal:

"... mnoho majetků, o kterých je řeč, chátrá nebo leží ladem, protože u nich není jasno, komu vlastně patří a kdo se o ně má postarat."

Jenže, to platí i o majetcích, které vlastníka mají. Spekulant za levný peníz pořídí budovu, kterou namísto toho, aby ji nákladně zrekonstuoval, nechá zchátrat, spadnout a na prodeji pozemků v lukrativní lokalitě vydělá násobně více, než kolik investoval. Nedej Přírodo, aby se do té rozpadající se barabizny nastěhovali lidé, bez střechy nad hlavou, squatteři!
To je pak bráno jako zločin proti soukromému vlastnictví.

Odluka církve od státu je nutná.
Není důvod, aby daňový poplatníci sponzorovali religiózní koníček pozůstalých 10% věřících republiky České.
Co komunisté narušili, to preláti dorazili.
Svou středověkou činností/nečinností. A teď by ještě chtěli být za svou nečinnost odměněni pár desítkami miliard, filutové. Pročež horují zvláště tací, co kdysi něco ukradli a nechtějí to vracet, protože jsou z nich náhle kapitalisté :)

Zvláštní symbióza ...

Proč pan Říha stále opakuje, že církve (ostatní, než je ta buclatá římskokatolická, můžeme pro marginálnost zanedbat) mají na svůj majetek právní nárok a ohání se přitom lejstry z dob po komunistickém převratu z roku 1948?

Inu, asi není větších materialistů, než byli a jsou komunisté - a titíž se tak zřejmě v majetcích vyznají, jako se vyznali v právu. Jejich večerní justiční školy pro dělnické kádry, pozdější soudce, s vynikajícími frekventanty, jako byla např. Brožová-Polednová, jsou dostatečně známy. Proč by neměli rudí onehdá přiklepnout majetek církvím, když všechno bylo všech? Kdyby nic nevlastnila, nebylo by co sebrat a proti komu bojovat. Církev musela být bohatou dcerou Říma, žádnou chudobkou. Okrást chudého podnájemníka - óóó, jaká hanebnost!

Jenže od Josefa II. Církvi katolické (CK) skutečně nic nepatřilo a hospodařila s propůjčeným státním, nikoli svým majetkem. CK byla totiž v postavení státostrany, podobně jako později KSČ. Preláti měli jen rafinovanější ideologii. Ráj na zemi slibovali až po smrti.

Křesťanský psycholog Klimeš o chamtivosti svých bratří:

"Klimeš v Lidových novinách připomíná, že roku 1948 katolická církev zastupovala přibližně 77 procent populace, zatímco dnes je to sotva 10 procent.

„Při každém rozchodu si expartneři berou část společného majetku. Katolická církev tedy dnes připomíná zhrzeného exmanžela, který si osobuje nárok na celé bývalé jmění obou partnerů. Na odliv věřících podle Klimeše reaguje zvláštní logikou: „Rozvedla ses? Nejenže nic nedostaneš, ale ještě mi zaplatíš bolestné a kompenzaci inflace.“

„Přemíra bohatství naopak zakonzervuje shnilé praktiky stávajícího kléru a nikdy nedojde k tolik potřebné obrodě církve,“ píše psycholog.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Verici-psycholog-se-verejne-omluvil-za-chamtivost-svych-bratri-237215

Co udělat?
1 Církve nadále nedotovat ze státního rozpočtu
2 Církve by měli být financovány svými členy, pak s darů a daňových asignací
3 Stát by financoval jen opravu sakrálních staveb jako kulturních památek
4 Nevyužité budovy, pole a lesy prodat, nikoli věnovat církvím
5 Žádné "náhrady" v řádu miliard neplatit
6 Církve by neměly nahrazovat funkce státu

Francie náš vzor:
9. prosince 1905 "... stát převzal pod svou správu všechny kostely a přestal platit duchovní jako státní zaměstnance. Církev od té doby žije z darů a jiných příjmů. Stát hradí náklady na opravu některých církevních budov, jež vlastní."
http://zpravy.ihned.cz/c1-17347640

Žák k tomu napsal: "Francouzská odluka ... :veškerý nemovitý církevní majetek přešel na stát a na obce.
Kultovní budovy (kostely, synagogy atd.) byly bezplatně předány církvím k užívání, o objekty prohlášené za památky se staral stát. Z budov, které přímo bohoslužbám nesloužily - fary, školy, atd. -, platila církev nájem. Z ostatního majetku vznikl fond, jehož výnosy se používaly na podporu financování sociální dobročinnosti církví."

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=14435

Co dodat?
ODS a TOP-09 se pokouší o další loupež. Tentokrát pod heslem: Co bylo ukradeno, musí být vráceno".
V souvislosti s tzv. církevními restitucemi jde o stejně lživý slogan, jako byl ten, o "Řecké cestě".
Řecko totiž nepoložil "štědrý sociální stát" ale korupce a klientelismus. Propojení loupeživého byznysu s politikou.
25. 06. 2012 | 16:53

JH napsal(a):

restituent: vy jste člověče úplně mimo. Copak Paccem in terris nezaložil stát a neměl ho pod kontrolou ? V jakém myšlenkovém světě to žijete ? Co to chce vykládat za historie ?????
25. 06. 2012 | 16:54

Zdenko M. napsal(a):

Z majetku církve, který stát zadržuje, jdou státu každý rok slušné zisky. Neoprávněně !!!
25. 06. 2012 | 16:56

Xury napsal(a):

Pro Sladký:
OK. Je pravda, že jsem bez vyzvání reagoval na vaši zmínku o seznamu. Na druhé straně reagovat na někoho bez vyzvání je tu standard. Nenapadl jsem vás, jen jsem tím chtěl naznačit, že prakticky celou dobu se tu prezentujete jako zastánce doby před listopadem 89. I když to občas snažíte maskovat obdivem ke skandinávským státům, až na to, že jen v oblastech kdy se vám to hodí a navíc často s mezerami ve vědomostech.
Co se toho výčtu týče. Řekněme si narovinu, že pokud by takový výčet existoval, tak první věc která by nastala (a pokud bude restituce schválena, tak i nastane) je útok na veškerý tento majetek. V lesích se bude přednostně kácet, z budov, co půjde odvézt případně zbourat bude odvezeno nebo zbouráno. O movitém majetku (pokud nějaký je) ani nemluvím. Ten precedens tu je z doby vracení majetku zemědělcům. Tam už chybělo snad jen zasolování polí.
Nepochybuji o tom (soudím podle vašich projevů zde), že vy byste to jednoznačně podporoval. Proto jsem napsal to, co jsem napsal. Pokud si stojíte za svými názory, tak to není napadení, ale jen konstatace skutečnosti, ke které byste se měl hlásit.
25. 06. 2012 | 16:57

melčákova pohanka napsal(a):

karel pechanec. Ježíš nevadí,ba naopak,rozkradené miliardy vadí a moc,proto tolik odporu k dalšímu tunelu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ekotendr také zněl vznešeně a jaký to měl být smrdutý tunel! A církevní restituce jsou Kalouskovo druhé podání!!!!!!!!!!!! A vůbec mi hlava nebere,jak se někdo může ohánět Ježíšem a přitom chtít od necyničtější vlády po r.1989 tento dar a nenapadne ho,že zatím musí být něco ďábelského? Komunista Besser,Kalousek,a další nedělají nic z lásky k bližnímu....Besser by vám nevytrhl ani zadarmo zub...
25. 06. 2012 | 17:01

Xury napsal(a):

Pro Lubu:
váše názory na postavení církví, vám nikdo nebere, i když bychom našli spolky, které stát podporuje a které mají zlomek počtu věřících u nás. Nicméně ten váš rádoby historický úvod je úplně mimo. Je vidět, že jste si o tom nic nepřečetla. A jen tak na okraj pokud chcete stát, který nebude dodržovat majetková práva, tak byste se měla připarvit na to, že takový stát nemusí dodržovat ani ta vaše a nejen majetková.
25. 06. 2012 | 17:02

český maloměšťák napsal(a):

Ten , kdo /výše/ napsal, že pokud se Evropa vzdá svých křesťanských tradic, tak pak to a ono...a vzápětí přesnil, že neumíme už ani ušít boty a trička...ten tomu celému nasadil trnovou korunu.

Já ji ale už neponesu.
Zkuste to jiní - zkuste místním hýkalistům vysvětlit, že pokud spočívají tradice Evropy v mechanických kultech...tak se Evropa zcela zákonitě stane kořistí někoho, kdo ví, že tradice - pokud není živá ve smyslu reflektování reality, tak jak se ona dynamicky vyvíjí - není žádnou tradicí, ale jen halucinacemi.

A zkuste jim vysvětlit, že pokud historicky určitý způsob řešení problémů v komplexní společnosti selhal - a to tak , že instituce, které tyto problémy měly řešit se ukázaly být nejen že neefektivní, ale dokonce vystupovaly jako brzda při všech těchto procesech institucionálních proměn ve směru zvýšení výnosů z investic do nich...tak že tyto instituce - propadáci, propadly. Prostě neuspěly.
Investice do nich je ztrátou. /pokud ovšem se to neprovede tak, že jde o ztrátu obětované příležitosti - ve směru pokrácení investic do institucí oprávněných tyto investice používat......v zlodějských, úpadkových režimech častá to věc..../

Někdo tu zmínil hrozbu islámu.
Přečtěte si /bez očí podlitých krví / toto :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2096221/tak-trochu-jiny-pohled-na-dluh-a-penize.html

P.S. Křesťanskou tradicí - snad tou nejryzejší a jistě nejvyšší a nejhodnotnější - protože založené na víře...je pak monopol na tkzv. pravdu. Často jí bylo dosahováno tak, že se prostě oponent předal světské paži (ramena církve) k upálení či k jinému způsobu verifikace oné " pravdy".
Znáte to, ne ? I na prezidentské standardě je napsáno " Pravda vítězi". S měkkým a krátkým na konci. :(

----------
A možná že je vše jinak. A vláda Prosperity a Tradice prostě nemá žádný jiný návrh - alternativu...jak naložit s prostředky aktuálních a budoucích daňových poplatníků....jak je investovat s výnosem. Možná že jsou prostě odsouzeni k propadáku. Už předem - z podstaty.
Kdyby třeba měla možnost otevřít vydatný ropný vrt někde v řepném poli...jistě by investovala do tohoto vrtu.
A nezachovala by se proti duchu křesťanských tradic - po islámsku - tak, že by místo vrtu otevřela novou mešit..ehy tedy kostel.
Prostě je to daň za to, že my - na rozdíl od islamistů - nemáme ropné vrty tak vydatné jako oni.
Zato máme na Břeclavsku a Hodonínsku kostely a vinice. /a tak trochu kontaminované spodní vody - tou ropou ...křesťanskou ropou..../

Tož tak jednú sklenku červeného si dajtě aj vy.....atheisti...na protest proti islamským tradicím.

Ha, ha, ha...:)))
25. 06. 2012 | 17:03

mb napsal(a):

jana pechová ... já jsem to spíš zmínil z morálního hlediska ... ze kterého jste vycházela (i) vy ... napsala jste ... co bylo ukradeno, musí být vráceno ...

jako když je to ukradeno v důsledku války, tak se na to váš princip nevztahuje ???

povídejte ...
25. 06. 2012 | 17:03

sasa napsal(a):

melčákova pohanka: Komunista Besser,Kalousek,a další nedělají nic z lásky k bližnímu....Besser by vám nevytrhl ani zadarmo zub... Prece to zname, uplatek protisluzbou, nebrat. Asi Duka nechodil do kina. Nebo spis v tom kole jel vzdycky, i za realneho socialismu.
25. 06. 2012 | 17:08

resitutent napsal(a):

pro JH a jeho myšlenkový svět:
...
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKD-PIT) bylo komunistickými úřady iniciované a podporované sdružení katolických duchovních kolaborujících s komunistickým režimem v Československu (1971-1989). Bylo pokračovatelem Mírového hnutí katolického duchovenstva (1951-1968) a jméno přijalo po slavné encyklice papeže Jana XXIII. (...) wikipedia
25. 06. 2012 | 17:09

Luba napsal(a):

Xury,
já jsem "připarven" na vše!

Škoda, že jste nenapsal, v čem se mýlím. Tak se o to pokuste.
Že je oponent blb, jest tvrzení obvyklé.

P.S.: Jsem sameček.
25. 06. 2012 | 17:10

sasa napsal(a):

český maloměšťák: ten vtip s prezidentskou standardou neni pekny ani pravdivy
http://pro.studenty.sweb.cz/obcanka/standarta.gif
25. 06. 2012 | 17:12

Almo G™ napsal(a):

Řepa: Gratuluji, už jste na úrovni bývalého kovaného komunisty Supa. Ten se mě snaží pod laskavým a shovívavým dohledem cenzora ponížit pozměňováním nicku neustále. Dokonce i na tvaru jste se shodli. Tak ještě přidejte.
25. 06. 2012 | 17:16

melčákova pohanka napsal(a):

sasa. Za reálného socialismu byli ti nejvěrnější hlasatelé evangelia v undergroundu,protože by museli být v Paccem in terris a to jim jejich opravdová víra nedovolila či je církev sama vyobcovala....Bohužel nejen v této organizaci byli,ale i s STB někteří spolupracovali... Ale já nemám právo je soudit!
25. 06. 2012 | 17:16

mb napsal(a):

to sasa ... ale je pěkný i pravdivý ... jen je tam tisková chyba, správně tam má stát: pravda vítězi ...
25. 06. 2012 | 17:17

Platan napsal(a):

"Vraťme, co bylo ukradeno a ať církve ukáží svoji životaschopnost v dnešním světě."

Jinak se ukáže že jsou zcela neživotaschopné... Myslel jste to tak, autore, nebo to je jen kouzlo nechtěného?

S otázkou majetku jste hotov velmi rychle. Ovšem pouze vyjmenovat pár studií bez uvedení konkrétních citací, to je poněkud odfláknutá práce... Lze pochopit, že je vaše junácká hlava zaměstnána mnoha jinými starostmi (a radostmi). Pak je ovšem otázkou, proč se tedy vůbec pouštíte do něčeho, čemu nemůžete nebo nechcete věnovat dost času a energie, aby z toho vzešlo něco kloudného.
Mimo jiné jste zcela pominul otázku charakteru vlastnického práva, o níž se také diskutuje v souvislosti s církevním majetkem. Přitom se tu nepochybně jedná to dost podstatnou věc.
A že to s tím charakterem historicky není tak jednoduché a jednoznačné lze soudit např. z této citace:

§ 38
Co se týče hospodaření s jměním církevním, jest pravidlem, že jmění církevní požívá té ochrany státní, kteréž požívají nadání obecně užitečná. Státní správa záležitostí duchovních má zvláště právo, přihlížeti k tomu, aby se základní jmění kostelů a ústavů církevních zachovalo, zjednati si jistotu, zda-li toto jmění tu jest, a shledá-li by se, že něco schází, učiniti, čeho potřebí, aby se to nahradilo. Co se toho týče, čí jest jmění zádušní a prebendní, a co se týče jiných poměrů k tomuto jmění z práva soukromého vzcházejících, jest pravidlem to, co o tom vyměřeno v obecném právě občanském; vzešla-li by o to rozepře, rozhodne o ní soud.
Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách (tzv. knihovní zákon)

Chcete-li tedy, autore, pro vaši věc udělat něco pořádného, zkuste si hlouběji prostudovat tuto problematiku a v dalším blogu na základě nově nabytých poznatků přesvědčit čtenáře, že pokud si nyní církve nárokují takové vlastnické právo, které jim umožní rozprodávat bez omezení např. restituované pole a lesy, že si tak nenárokují něco, co ve skutečnosti nikdy dříve neměly.
Pokud byste se ale chtěl s tímto úkolem vypořádat stejně "sportovně" jako s otázkou práva církví na navrácení majetku v tomto blogu, tak to se raději jděte třeba projet na kolečkových bruslích.
25. 06. 2012 | 17:17

Luba napsal(a):

Klečko,
kde jste přišel na to, že "Čechům nevadí rozkradené stovky miliard za podvody v LTO či výběrových řízeních, které šly do soukromých bolševických či estébáckých kapes"?

Ale vadí! Vadí!
A tak nevidí důvod se nechat okrádat zas a znova.
Třebas pro účely "bohulibé".

Navíc,
když u toho asistují tradiční a osvědčení "LTO" zloději, neznající se ke "špinavým penězům", jež perou.
25. 06. 2012 | 17:18

Jokles napsal(a):

Tak aby bylo jasno ! S takovým flanďáckým názorem p. Říhy nelze souhlasit ! A já osobně nedovolím, abych já a mé děti platili léta jakékoliv peníze nějakému spolku pomatenců, okrádajících a oblbujících masy prostého lidu ! A církve ať platí ti, co je chtějí mít ! Já je nikdy nechtěl a tak nehodlkám přispívat ! Ti, kteří přesvědčeně prohlašují, že církvím se platit má, nás ostatní sprostě nutí, abychom platili všichni na to jejich hobby ! A vzhledem ke skutečnosti, jak se vládnoucí darebáci snaží tuto nehoráznost prosadit svědčí pouze o jednom : Jde tentokrát o opravdu velké peníze a majetky na které už čekají vládnouci lotrové, aby je za facku odkoupili a majetek se bude opět hromadit v rukou těch, co už stačili rozkrást větší část státu ! Lidé ! Nedovolme to !
25. 06. 2012 | 17:23

Holubář napsal(a):

Když už autor používá mezititulky s otazníky, tedy klade otázky, odpovězme si na ně.
1. Mají církve být ekonomicky závislé na státu?
Ne, nemají. Každý ať se ke svým fikcím modlí sám za své. Mnohé církve to tak dělají, proč ne ty největší a nejbohatší?

2. Mají církve v dnešní společnosti vůbec smysl?
Ne, nemají. Ale kdo je potřebuje, ať si je provozuje. Za své.

3. Jinýmu bych vrátil, ale církvi?
Ano, přesně tak.

Platí axiom, žen katolický kněz je nejprospěšnější, když tlačí vozík v uranovém dole,
25. 06. 2012 | 17:31

franz napsal(a):

junáku,junáku,církev není jeden subjekt a házet všechny do jednoho pytle je to stejný jako s cikánama.možná to chce obsáhlejší celonárodní diskuzi,ale je toho tato společnost schopna?hádám,že ne.je možný dělat dál mrtvýho brouka pro obveselení celý civilizovaný evropy,ale dlouho se s tím nevystačí.stačí voprášit prastarý pravidlo:bohu,co je boží a císaři,co je císařovo.
no a teď mudruj,kde vzít císaře,když sme se ho v r.1918 tak neprozřetelně zřekli.babo raď.
25. 06. 2012 | 17:34

Jana Pechová napsal(a):

mb (17:03)
Případ poválečného odsunu Němců je z právního hlediska úplně jiný a v diskutovaném kontextu šlo o reakci na zmínku a la pandořina skříňka. Tu ve vztahu k odsunu církevní restituce opravdu otevřít nemohou.
Chcete-li po mě názor na odsun, tak ten už jsem v těchto diskusích opakovaně vyjádřila. Šlo a akt, který byl přímým, pochopitelným - a také legislativně ošetřeným a mezinárodně uznaným - důsledkem války. Osobně se domnívám, že k celé řadě lidí byl nespravedlivý, ale hmotná náprava skutečných křivd již dnes není možná - už třeba proto, aby se neděly křivdy další.
25. 06. 2012 | 17:39

Miri napsal(a):

Hnusný článek, štvavý a plný nepravd. Když už píšete o restitucích a o církvi, něco si zjistěte, abyste se neocital takto ve vakuu. Navíc štvát a neuvažovat je projevem naprostého diletanta. Znechutil jste mne! Věc je složitá, a v církvi jsou tací, co restituce nechtějí. Házet všechny do jednoho pytle navíc tímto způsobem je pohoršující.
25. 06. 2012 | 17:40

schlimbach napsal(a):

Co je církev katolická? Je to firma, která má nadstandardní vztahy se světskou mocí v různých státech různou. Právnické osoby (firmy) nebyly zahrnuty do restitučních nároků. proč by tam měla být církev? Tím spíše, že požadovaný jí majetek k 25.2.1948 nevlastnila.

Co má společného s Bohem a vírou v Tvořivou sílu církev katolická a Vatikán? NIC!!! Jde o tvrdý byznys, faleš, pokrytectví. Ve stopách této instituce leží miliony zmasakrovaných jinověrců, bezpočet kulturních a vědeckých děl, která neodpovídala církevní dogmatice atd.

Chceš si vydržovat tuto instituci? Tak to dělej za své!!!

K tomu, aby člověk VĚŘIL V TVŮRČÍ SÍLU NEBO ENEREGII NEBO BOHA - jak kdo chce, nepotřebuje instituci.
25. 06. 2012 | 17:48

Sladký napsal(a):

Řepo, 1. Nazývat moje příspěvky "kňučení" může opravdu jen senil a předpojatý hlupec.2.Mě osobně se daří dobře, sebestředný žvanile. Ale na rozdíl od tebe prostě vidím, že spoustě jiných, slušných a pracovitých lidí se NEDAŘÍ, ačkoli se snaží ze všech sil.A že jsou na tom čím dál hůř.
25. 06. 2012 | 17:50

aga napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Anno, a jak by se ty církve po tom velkorysém gestu staraly o ta kvanta nejrůznějších ubožáků, o něž dnes pečují díky osekaným státním příspěvkům?

Vinou církevních restitucí těch ubožáků a bezdomovců přibude geometrickou řadou, rozhodně by bylo praktičtější směřovat ty peníze ubožákům rovnou než přes nenasytný chřtán prelátů a Vatikánu.
25. 06. 2012 | 17:51

aga napsal(a):

Autor

Tudle oslavný paján na Skauta, a dnes toto. Samozřejmě, Skaut je líheň hochů, co spolu potom mluví celý život, a co se na církevních restitucích, bezohledně vydřených z většinově ateistického národa, pěkně napakují.
25. 06. 2012 | 17:54

Kresta napsal(a):

Autor Říha je hrozný, ale i obratný manipulátor. Na jedné straně se prezentuje jako osoba znalá majetkově právních otázek a na druhé straně vědomě zamlčuje rozhodné skutečnosti, jakou byla např. pozemková reforma z r. 1947, regulující mj. otázky majetku, obhospodařovaného a využívaného církví hlouběji, než bylo z Masarykovy pozem. reformy (tyto reformy neměly s komunisty nic společného, leda to, že měli své zastoupení v Parlamentu). Z takto zamlčovaných skutečnosti pak autor rozvíjí své hlubokomyslné úvahy, které nemají s majetkově právními otázkami nic společného. Není potřeba být ani komunistou a ani antikomunistou, aby člověk (pokud chce a nemá ideologicky zatemněno) přiznal, že komunisté tedy církvím nic neukradli a ani nemohli, protože to už bylo pořešeno před nimi a naopak se dá říci, že pak následně naopak zmírnili proticírkevní důsledky pozem. reformy z r. 47, která by samozřejmě byla realizována beze zbytku i bez komunistů a jejíž právní účinky nadále platí, pokud se vracíme ke stavu před 25. únorem 1948 a pak není vůbec co napravovat nějakým vrácením, nýbrž jen a pouze z politické vůle douspořádat vztahy v souladu s touto poslední a ve všech ostaních případech jinak nezpochybňovanou pozem. reformou . Pokud tedy nebude de jure (Parlamentem)prohlášena pozem. reforma z r. 47 za neplatnou, nelze de jure konat v ničem nijak, co by tuto reformu anulovalo. Nebezpečí je, že pokud by se takto konalo, pak by vznikl velmi nebezpečný precedens ve všech souvísejících majetkově právních otázkách, což by mohlo dospět až k "rozpuštění" státu. Takže pane Junáku, proč vlastně tenhle bludný článek píšete?!
Z hlediska ústavně právního je tedy akce "církevní restituce", a to už i ve stadiu přípravy, i aktem narušení celistvosti a ohrožení státu s čímž jsou spojeny velmi závažné trestně právní důsledky. Jenže tady se spoléhá na politickou a mocenskou manipulaci (rozuměj i možnou návaznou změnu mocenských poměrů ve státě), jakož i zneužití zákonodárného orgánu, v jejichž důsledku by nebylo kým a koho postihovat.
25. 06. 2012 | 17:56

Jana Pechová napsal(a):

aga
Pane ago, já vím, že na vás působím jako červený hadr na býka. Vykašlete se na mě a ozvěte se, až dojde na tu geometrickou řadu.
25. 06. 2012 | 17:57

Sladký napsal(a):

Xury, cituji "Po celou dobu se zde prezentujete jako zastánce předlistopadové doby" Kdepak, Xury.Já se zde prezentuji jako zastánce a hlasatel OBJEKTIVNÍHO pohledu na předlistopadovou dobu, polemizuji s primitivními,jednostrannými a zjevně neinformovanými postoji, podobající se jako vejce vejci stejně primitivním idelogickým výkladům kapitalismu a socialismu z úst někdejších politruků a marxleninistů.
25. 06. 2012 | 18:00

aga napsal(a):

Pechová

To už bude pozdě. Překvapuje mne, že takhle lehkomyslně hazardujete se životy a zdravím těch nejslabších. Jistě ovšem výhradně v zájmu pravdy a lásky. Přesně tohle svatlouškovské a přitom kruté pokrytectví na mne působí vámi popsaným způsobem.
25. 06. 2012 | 18:03

aga napsal(a):

Zadlužený stát v krizi, vedený bandou evidentně nezodpovědných grázlů, a církev jako upír se přidá a vycucá z národa i ty poslední kapky krve. Jak nechutné, jak pro církev typické.
25. 06. 2012 | 18:08

Jana Pechová napsal(a):

Kresta
Nemáte pravdu.
Vedle toho, že vámi zmiňovaný zákon z roku 1947 nezahrnoval zdaleka všechen církevní majetek (netýkal se např. řádů, kongregací ap. - celá ta reforma se týkala prioritně velkostatků), přímo v paragrafovém znění pak uváděl, že ke změně vlastníka dochází v okamžiku převzetí - takže pokud k němu nedošlo (což se dá prokázat), zůstala vlastníkem církev. Navíc - i v další změně již z roku 1948 - se hovořilo o finančních kompenzacích, které církvi rovněž nikdy vyplaceny nebyly.
25. 06. 2012 | 18:15

melčákova pohanka napsal(a):

aga. Máte bohužel pravdu!Čekal jsem,že aspoň Halík se k tomu postaví čelem... Omyl! Smutné a skličující pro slušné křesťany...
25. 06. 2012 | 18:17

Jana Pechová napsal(a):

aga
Jaký vliv na životy a zdraví nejslabších má stav řízeného více než dvacetiletého chátrání, kdy správce (Pozemkový fond ČR) 'hasí' havarijní stavy?
25. 06. 2012 | 18:18

aga napsal(a):

Pechová

Vás nikterak nepřekvapuje, s jakou až patologicky hysterickou vervou se o "navracení nakradeného" berou ti, na které se provaluje jedna miliardová zlodějina za druhou, ta nejhorší, nejlínější a nejkorupčnější sebranka? Jakými vylhanými sliby a programy se dostali k moci, jen proto, aby uskutečnili tuto největší zradu na nesouhlasícím lidu, který jim byl sice dobrý k tomu, aby je zvolil, ale který údajně "není nad právem", a proto nemá do toho zlodějského tunelu co mluvit? Ani trochu vám to není podezřelé?
25. 06. 2012 | 18:24

aga napsal(a):

Pechová

O čem to mluvíte? Já mluvím o astronomických miliardových sumách, které zatíží rozpočet už od letošního roku - bez ohledu na potřeby státního důchodového a zdravotního systému, bez ohledu na potřeby chudnoucího státu a národa. Jakou výhodu vidíte v tom, že se pak církev laskavě ujme některých z těch, které to definitivně dostane na dno, a dle svého výběru a bude napravovat setinu škod, které svými doslova nekřesťanskými požadavky způsobila?
25. 06. 2012 | 18:27

queribus napsal(a):

ad aga: 1) Stát není nijak významně zadlužen. Jeho zadlužení je jedno z nejnižších v Evropě. Přejme si, aby to tak nadále zůstalo. Pozitivně hodnotím, že "ta banda nezodpovědných grázlů" se snaží zabránit většímu zadlužování.
2)Objem majetku, který je předmětem restitucí, je sice v číselném vyjádření značný, ale případná další uvažovaná kompenzace v řádu několika desítek miliard rozumně rozložená do času (co rok, to jen pár mld) je snadno stravitelá. A lze předpokládat, že hospodaření církve s nimi (aniž bych přeceňoval její podnikatelské schopnosti) bude rozumnější, než kdyby se ony mld jen tak rozházely nezodpovědné lůze.
3)Nevím, koho považujete za ty "nejslabší" (církevní dobročinné organizace pro ty opravdu slabé dělají daleko více než všichni "sociálně cítící" odboráři - zřejmě všetně vás - dohromady).
25. 06. 2012 | 18:32

Jana Pechová napsal(a):

aga
Ty nemovitosti bude muset někdo opravovat, v lesích,na polích a rybnících se bude muset hospodařit - a budou se muset udržovat. Do Vatikánu to nikdo neodveze. Tím chci říct, že to, co už přes 20 let jede 'z podstaty' a rvou se do toho státní prachy (protože 40 let před sametem se z toho taky jen těžilo), teď dá lidem práci.
Jestli v něčem tento národ chřadne, pak je to vnímání práva.
25. 06. 2012 | 18:34

Clouseau napsal(a):

Jana Pechová: Jste udatná žena. Diskuse mi připadá jako vyvření temného podvědomí českého lidu.
25. 06. 2012 | 18:38

queribus napsal(a):

ad aga2: "Potřeby" státního důchodového systému a zdravotního systému jsou reálně nekonečné: Jakkoliv vysoký objem peněz bude v očích většiny levičáků považován za nedostatečný (přece nejde z jejich kapes). Tento stát vydává na zdravotnictví a důchody (z rozpočtu) už teď více (zatím naštěstí jen o málo), než kolik by si měl dovolit.
25. 06. 2012 | 18:41

Anna napsal(a):

queribus
"A lze předpokládat, že hospodaření církve s nimi (aniž bych přeceňoval její podnikatelské schopnosti) bude rozumnější, než kdyby se ony mld jen tak rozházely nezodpovědné lůze."

Jenže ony mld státu odevzdala i ta nezodpovědná lůza!
25. 06. 2012 | 18:49

aga napsal(a):

queribus

Ano, vinou té mafie, která peníze odklání kam se dá, momentálně církvi a do Vatikánu.

Pechová

Nechte si tu propagandu, i když mimochodem říkáte více, než chcete - vše směřuje k tomu, aby čeští nevolníci "hospodařili" na církevním majetku jako v dobách před josefínskými reformami, kam se chce církev vrátit, jak bylo explicitně řečeno u Jílkové. Právo ve vašich (potažmo církevních) ústech je gumové jak had, vždy ku potřebám vrchnosti.
25. 06. 2012 | 18:50

aga napsal(a):

PS

Krásná ukázka povědomí o právu vyšla dnes od těch nejpovolanějších - Úřad státu a práva je přesvědčen, že státní zakázky flagrantně předražené o miliardy jsou s právem zcela v souladu. Takové "právo" by fakt potřebovalo velmi ráznou revizi.
25. 06. 2012 | 18:53

schlimbach napsal(a):

Clouseau

možná, že to "černé podvědomí" českého lidu velice dobře cítí, jak bylo zacházeno s našimi předky ze strany této instituce - může se stát, že se rodová paměť našeho národa konečně probudí, i když se Tupouni tento moment snaží díky užitečným idiotům v médiích co nejvíce oddálit. Do nekonečna se jim to ale dařit nebude.
25. 06. 2012 | 18:53

schlimbach napsal(a):

queribus

z hlediska národohospodářského bych řekl, že vaše argumentace je značně nesmysluplná a je uložena na stupidní ideologické vlně -(
25. 06. 2012 | 18:57

queribus napsal(a):

ad Anna: (ne možná přesně rozumím vaší poznámce): Za nezodpovědnou lůzu zásadně NEpovažuji nízkopříjmové pracující. Chápu jí (jinak práceschopnou, často zdravím kypící)spodinu dlouhodobě parazitující na společnosti navěšením se na stávající sociální systém.
25. 06. 2012 | 18:58

Clouseau napsal(a):

schlimbach: Jak konkrétně bylo zacházeno s Vašimi předky ze strany této instituce?
25. 06. 2012 | 19:01

schlimbach napsal(a):

aga

není se čemu divit, pokud v tom ústavu státu a práva jsou zaměstnáni absolventi plzeňské právnické fakulty. S ohledem na jiné zdroje - například zprávu NKU z kontroly na Ministerstvu obrany - bych si dovolil tvrdit, že posudek Kalouskovi zplodila osoba značně pokleslé znalostní úrovně, což mě ale v Česku vůbec nepřekvapuje.
25. 06. 2012 | 19:01

Holubář napsal(a):

aga:
Ústav státu a práva, to je, tuším, Honza Kříž a Mirek Bělina.
Nu, to se není takovému stanovisku co divit.
:-)
Název té instituce je úctyhodný, ale pohled dovnitř už takovou úctu vyvolávat nemůže.
Jsme jedné krve, ty a já.... to platí pro horních deset tisíc.
25. 06. 2012 | 19:02

schlimbach napsal(a):

Closeau

o histporii Slovanů a jejich násilném "přerození" na novou víru vám asi není nic známo, o činnosti jezuitů také nic nevíte, křížácké války a jejich důvod a průběh je také mimo vaše zorné pole? Konkrétní návody ve "svatých knihách" jak nakládat s obyvatelstvem cílových zemí je také mimo váš zájem?
25. 06. 2012 | 19:04

marxík napsal(a):

Nelíbil se vám Milouš Jakeš , a tak jste si ze svého středu vygenerovali ty lepší.
Ta démokracie je ale k nezaplacení.
Kolikže dělá aktuální složenka na kus?
25. 06. 2012 | 19:05

Viola napsal(a):

Myslím, že se autor plete v tomto

"ať je církvím majetek co nejdříve navrácen a vede se společenský dialog na téma, jak církve jako instituce vstupují do veřejného prostoru a jakou roli ve společnosti mohou účinně hrát. O takový dialog má mít zájem stát i církve,"

Jakmile bude navrácen majetek církvím, dojde k odluce státu od církve a žádný dialog se vést nebude. Stát ať si poradí jak chce a církve budou také za své. Ke komu se pak uchýlí prostý občan? Najde nakonec cestu k víře, nebo ke státu?
25. 06. 2012 | 19:06

schlimbach napsal(a):

Viola

myslíte si, že kdokoliv potřebuje ke své víře instituci?
25. 06. 2012 | 19:07

Pepa Řepa napsal(a):

Sladký napsal(a):
Já se zde prezentuji jako zastánce a hlasatel OBJEKTIVNÍHO pohledu na předlistopadovou dobu, polemizuji s primitivními,jednostrannými a zjevně neinformovanými postoji, podobající se jako vejce vejci stejně primitivním idelogickým výkladům kapitalismu a socialismu z úst někdejších politruků a marxleninistů.
........................
Ach, ta skromnost, sebekritičnost, nesamolibost......přímo dechberoucí.
Narcis Kozina-zastánce objektivní pravdy. S Olmoustem dvojka k pohledání.
25. 06. 2012 | 19:14

skeptický napsal(a):

Vatikán je dnes infiltrován a vlastněn zednáři a ilumináty,proto ten spěch s placením.
25. 06. 2012 | 19:17

Jive napsal(a):

ve 12.53 jsem vložil komentář a bohužel moje předpověď předčila očekávání.
Pohrobci Jiráska, Nejedlého a Kopeckého předvádějí co je pravá třídní (v tomto případě náboženská) nenávist. Jen mne překvapuje, že nikdo neřeší, že jde o vyrovnání s cca 70 církvemi. Mnohé vznikly jen a pouze z příspěvků věřících. Nemluvě o Židovské obci, která je vítaným terčem již po tisíciletí.
Všimli si přispěvovatelé, že cirkev katolická se vzdala části svých nároků právě na margo menších církví?
a pro pobavení -
Nikdo neřeší, že až si o registraci požádají zástupci Islámských náboženství (což bude bohužel brzy) budou podle dnešního status quo dotování z našich peněz také.
25. 06. 2012 | 19:18

Jana Pechová napsal(a):

aga
Otázka zněla jak?
Pane ago, těžko diskutovat s člověkem, který argumentaci prtistrany nazývá propagandou a sám žádné argumenty nevznáší. Já jsem s vámi diskutovat nechtěla a hned na počátku jsem vás na naše rozdílné pohledy upozornila.
Ovšem, projdete-li si zdejší diskuse, zjistíte, že mám na právo zcela kontinuální pohled, gumu v něm nenajdete.
A ještě něco: na pořady s paní Jílkovou se zásadně nedívám. Já hledám u problémů podstatu a od ní se odvíjející možnosti řešení, nikoli prostor pro vykřičení vlastní 'pravdy'.
25. 06. 2012 | 19:24

Clouseau napsal(a):

schlimbach: Netušil jsem, že půjdete zpět až do 9. století. Pokud by Slovani nebyli pokřteni, asi by nyní nebyli součástí evropské civilisace. Máte stejné výhrady k nynějším Rusům (okupace), Němcům (2. světová válka), Rakušanům (úpěli jsme 300 let pod Rakouskem), Maďarům (pád Velké Moravy - ovšem ta byla pokřešťanštělá, takže to možná z vašeho pohledu nebyl tak špatný vývoj) a dalším? Takový historický exkurs je absurdní, církev přece v jendotlivých historických obdobích fungovala v určitém obecném kontextu. Stejně tak by Vám někdo mohl vyčítat, že se hlásíte ke státu, na jehož počátku stála bratrovražda a vyvraždění Slavníkovců.
25. 06. 2012 | 19:27

af napsal(a):

Přece by nebyl problém platit, a velmi slušně platit, pracující jeptišky. A pomáhat jim, jestliže pomáhají.
Ostatní se můžou hlásit na úřadu práce. Jak jednoduché.
A to by přece stačilo.
Vykradené kostely opravovat, pokud o to někdo stojí. Jinak nikoho nedotovat, není k tomu žádný důvod. A jistě nedělat nějaké šílené "restituce".
25. 06. 2012 | 19:28

Jana Pechová napsal(a):

Clouseau
Děkuji za podporu.
Autor se ani nemusel namáhat s textem - mnohým by stačil titulek :-)
25. 06. 2012 | 19:28

skeptický napsal(a):

Jedna bratrovražda za tisíciletou existenci je málo.Podle toho to tu vypadá.Turci tu existují 1200 let a každý sultán dá zavraždit všechny svoje mužské sourozence,aby nebyly spory o trůn.A kde jsou Turci,a kde jsme my?Musíme se hodně učit,nejen kvůli bílé košili.
25. 06. 2012 | 19:41

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Kdyby to bylo nevýhodné pro ODS,nebo TOP,tak by to tak vehemetně neprosazovali.Cirkve stejně utřou hubu,ale namastí si kapsu někdo jiný.Doposud ten majetek spravoval stát a také měl s toho úžitek.Tohle je potřeba změnit.Bohužel,věřícím zůstanou farnosti dál,ať se skládají a spravují to dál.
25. 06. 2012 | 19:47

aga napsal(a):

Pechová

Hehe, tak si tu možnost řešení hledejte, a až ji najdete, tak to vyřešte. Jak vás tak průběžně sleduju, máte to štěstí, že vaše řešení se jako náhodou téměř vždy shoduje s řešením toho, kdo je zrovna u moci a rozhoduje o něm (a odporuje většinovému názor "lůzy"), takže to máte o to snazší. Já bohužel nemám pocit, že i kdybych to řešení našel, že by to mělo na něco vliv, tak co mi zbývá jiného než frustrovaně vykřičet tu svoji moci nepříjemnou pravdu?
25. 06. 2012 | 19:47

melčákova pohanka napsal(a):

Jana Pechová. Vám vážně nestačí,že to event.protlačí jedním dvěma Melčáky? Rád bych znal Vaše pohnutky? Něco mi říká,že jste Karolína Peak,protože jste,tak nějak blízko LIDEM.
25. 06. 2012 | 19:48

aga napsal(a):

Skeptický

Copak Turci. Stačí nahlédnout pod pokličku třeba britským gentlemanům. A když jsme u té katolické církve, kolik papežů bylo souvěrci zavražděno oficielně?
25. 06. 2012 | 19:51

Almo G™ napsal(a):

Sladký: Ale že se dnes cenzorův pohůnek snaží. :-)
25. 06. 2012 | 19:53

Pepa Řepa napsal(a):

aga
Technická poznámka.
Bárta nezkoumal, zda je zakázka předražená,to mu nepřísluší, ale zda je to či ono v souladu se zákonem.Nikdo neočekával jiný posudek.
O to víc je nepochopitelná Kalouskova křeč. Buď se Vlasta nervově složila nebo jde přímo o něj, či jeho okolí.
Ztrácí nervy.

Sleduju to ze zájmem. Jednalo by se skutečně u naprostý precedens, pokud by následný soud v konečné instanci shledal vinu za předražení. Pak by v tom lítaly všechny vlády za cokoliv, každou zakázku můžete označit za předraženou, posudek vždycky seženete
Ne, že bych zaplakal za ministry, že by mi to vadilo,ale nepředpokládám, že k takovému průlomu dojde.

Sladký
Děláte čest svému jménu. Kde jen já slyšel o OBJEKTIVNÍM zkoumání čehokoliv?
A Vy se divíte,majiteli OBJEKTIVNÍ pravdy, že Vás a ostatní kabrňáky označuji za wumlíky?
Máte to v sobě a označovat své pilné spolužáky z lavice za marxleninisty je nepěkné.
Karlik i Iljič válejí v hrobě sudy, to jim nemáte dělat, trochu úcty k jejich dílu.
:-)
25. 06. 2012 | 19:54

Sladký napsal(a):

Řepo,
vytrhl jsi můj citát z kontextu.. odpovídal jsem Xurymu, který tvrdil, že jsem stoupencem předlistopadového období. No a já mu odpověděl, že jsem stoupencem OBJEKTIVNÍHO pohledu. atd.Co je na tom narcistického a vychloubačného mi není jasné.Zato z vašich textů ta nafoukanost, sebestřednost a narcismus přímo čiší.
25. 06. 2012 | 19:56

queribus napsal(a):

ad schlimbach (jen doplněk ke Clouseauovi): Bylo by dobré, abyste si ty evropské dějiny opravdu trochu pročetl: zaznamenáte, že křesťanství (se všemi jeho dobrými a semtam nedokonalými aspekty - s ohledem na tehdejší dobu) přijali převážně zcela dobrovolně také Římané(Konstantin 4st.),Frankové(Chlodvík 5st.),Vikingové(Harald Modrozub 10.st),Germáni,Uhři..... Slované se takto zachovali zcela pragmaticky a rozumně.(Evropské dějiny by bez křesťanství byly mnohem krvavější než byly.....)
25. 06. 2012 | 19:57

Almo G™ napsal(a):

Sladký: Jen jedna věc je horší, než lokajský charakter. Na Řepovi se ukazuje že existuje i lokaj lokaje.
Momentálně v roli trolla vyvolává flamy. Doufá, že se někdo chytí.
25. 06. 2012 | 20:00

Sladký napsal(a):

Nejsem majitelem objektivní pravdy, Řepo, ty hledejte někde jinde. Já se prostě a jednoduše vyhýbat jdnoduchému, dvoubarevnému pohledu na svět.
O OBJEKTIVNÍM zkoumání jste slyšel nejspíš tehdy, když jste se něco doslechl o VĚDĚ A VĚDECKÉM PŘÍSTUPU K REALITĚ.
25. 06. 2012 | 20:00

aga napsal(a):Však já to chápu. Smyslem mé poznámky byla absurdita "práva", které je na míru ušito tak, že je s ním flagrantně předražená státní zakázka zcela v souladu (to, že byla předražená, si dovoluji apriori předpokládat). Vyčítat "čecháčkům" špatné povědomí o takovémto právu považuji za účelovou chucpe.
25. 06. 2012 | 20:00

marxík napsal(a):

Pane ago,
žijete přece v demokracii, kde se zásadně prosazuje většinový názor. Tak jaképak 'odporuje většinovému názoru "lůzy"?'
Tím se také demokracie, jak známo, liší od totalitních systémů(např. komunistických).
25. 06. 2012 | 20:03

Pepa Řepa napsal(a):

Vyvolávám tě, ó velký džine, bijče křestanů, přišla tvá chvíle.
Kde jsi ó velký n.o.s.i alias anti-stejskale?
Cylez z lahve.
Příjď mezi bratry své.
Habrakadabra.
25. 06. 2012 | 20:04

aga napsal(a):

marxíku

Vy jste neslyšel toho zmr. Bendu, jak svým kvičivým arogantním hláskem prohlašuje, že ani většinová vůle lidu tu není nad právo? Lid je jen štafáž proto, aby se takoví jako on drželi u korýtek už téměř od batolecího věku (a dědičně), a z vděčnosti za tu trochu mlatu pak prosazovali lidu škodící reformy a restituce?
25. 06. 2012 | 20:08

aga napsal(a):

queribus

Ale no tak "evropské dějiny", proboha. Kdopak je podle vás průběžně redigoval?
25. 06. 2012 | 20:11

aga napsal(a):

PS

"..Evropské dějiny by bez křesťanství byly mnohem krvavější než byly."

Že vám huba neupadne. Ta mírumilovnost křesťanství se jasně projevila téměř všude, kam mezi domorodce "křesťanství" strčilo svou hamižnou krvavou pazouru.
25. 06. 2012 | 20:15

Pepa Řepa napsal(a):

Almo G™
Smíte mi říkat Butlere.
lokaj lokaje
lokaje moudra ze stáje

Ferarri z jaké jiné.
Pa wumlíci, musím pryč.
pokračujte

JÁ BYCH je-Franto-naházel do.......
25. 06. 2012 | 20:15

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon, Enzo
FERRARI
25. 06. 2012 | 20:18

queribus napsal(a):

ad aga: Existuje (naštěstí) věrohodná faktografie, která je nezávislá na redaktorovi či interpretátorovi.( Ale musí se o podstatě věci/í aspoň něco vědět....)
A mj.: Bendu opravdu nemusím, ale jak dopadla "vůle většiny lidu", ukázal únor 1948 na Staroměstském náměstí......
25. 06. 2012 | 20:18

Sladký napsal(a):

Almo- zdravím, dík za připomínku. Víte, pro mne je ta diskuse celkem zajímavá a poučná.Co ten člověk o sobě ještě prozradí? Je mi jasné, že ho nepřesvědčím ničím, žádnými fakty, natož argumenty.

Řepo- o objektivním zkoumání můžete slyšet ve vědě.O objektivním posuzování pak třeba v souvislosti s prací fotbalového rozhodčího.:o)))
25. 06. 2012 | 20:18

aga napsal(a):

queribus

Jestli si myslíte, že vůle lidu (ať už v únoru 48 nebo třeba v listopadu 89) má na něco jiný vliv než takový, že dělá štafáž dávno připraveným a upečeným rozhodnutím mocností nebo elit, tak se nedivím, že baštíte tu "faktografii". Víte houbeles, která fakta jsou vám laskavě poskytnuta k interpretaci, a která jsou bezpečně zavřena třeba zrovna ve vatikánských katakombách...
25. 06. 2012 | 20:23

marxík napsal(a):

aga
To co kvičí Benda přece nenabourá samotný demokratický systém.
Leda by ten systém nebyl demokratický, potom by i bendové mohli mít na leccos vliv.
Tak jak je to teda?
25. 06. 2012 | 20:24

aga napsal(a):

Tak, jak to popsal už váš tatínek Marx, marxíku.
25. 06. 2012 | 20:26

Jana Pechová napsal(a):

aga, melčákova pohanka
Pánové, o církevních restitucích se tu mele dvě desítky let. Právně je přitom věc jasná: v inkriminované době byla skutečně církev nezpochybnitelným vlastníkem majetku.
Vymyslete, jak jinak věc řešit, aby to za naše právníky a politiky nemusely s ostudou dotahovat evropské soudy.
To není názor žádné vládní garnitury, to je výsledek právních rozborů.
Nemám ani s politikou, ani s církvemi, ani s diskutovanými restitucemi nic společného - tedy nic víc, než jak se dotýkají řadového občana. Ale jsem pro to, aby se věc dotáhla navrhovaným způsobem do konce.
Vnímám totiž obce a města, nešťastné z dopadu blokačních paragrafů, vnímám zoufalé chátrání církevních památek, vnímám vliv neúplného obhospodařování nájemci bez zásadních investic do opravy a obnovy. Je-li toto první do konce dotažená snaha o uzavření církevních restitucí, ať už se provede.
Ono totiž ani to - jak vy pane ago zmiňujete - předjosefínské nádeničení na církevním v dnešních podmínkách není dost dobře možné.
25. 06. 2012 | 20:29

queribus napsal(a):

ad aga (opět): Ti domorodci žili nepochybně zcela idylickým způsobem: samá pravda,láska,mír,bratrství..... Žádné lidské oběti,žádný kanibalismus,žádné bratro-sestro-matko-otco(atd.)-vraždy.....Ti Aztékové či Inkové byli vlastně vzor ctnosti, než je Cortés či Pizzaro na počátku 16.století zkolonizovali (no netvrdím, že to bylo zcela fér,ale křesťané se následně rozhodně nezachovali hůře, než tito "vzorní" domorodci vůči okolním takédomorodcům.......
25. 06. 2012 | 20:30

aga napsal(a):

Pechová

Tenhle váš "právní" buržoasní stát a vlastnictví zbožšťující a adorující systém se zrodil tehdy, kdy jistým nezpochybnitelným vlastníkům majetku byla sebrána i jejich vlastní hlava, protože lid tak chtěl. Vidíte, když se vůle lidu a buržoasie shodne, tak se může klidně přepsat i právo. Bohužel, tehdy se evidentně vůle lidu a buržoasie protnula naposledy, a buržoasie umí být vůči lidu velmi, velmi nevděčná.

Udělejte mi prosím tu laskavost a neohánějte se furt tím "právem", když jsem vám dal shora příklad, jaké povahy toto právo je a komu bylo ušito na míru. Jedná se pouze o zákony lidské, které v tomto případě odporují zákonům vyšším - právě těm, na jejichž výklad si církev uzurpuje právo, a které sama těmito svými nekřesťanskými a nestydatými požadavky porušuje.
25. 06. 2012 | 20:39

nežvaňte napsal(a):

Snažil jsem se s ním korespondovat na téma, proč v této zemi není jeho církev respektovanou celospolečenskou mravní autoritou – bohužel, na adrese arcisatanáše Duky, primase, jsem neuspěl.
25. 06. 2012 | 20:42

aga napsal(a):

queribus

Žili si podle svého a na svém. Jakým právem se ta církev, která se ohání desaterem, nezabiješ a láskou ke svému bližnímu sra-la do jejich záležitostí tak nechutným způsobem? Navíc, morálka domorodců byla to poslední, o co vzornému katolickému Španělsku šlo, bylo to jejich zlato, které "zachraňovali". Potomkové domorodců by měli důrazně žádat to, co bylo ukradeno, zpět, nemyslíte?
25. 06. 2012 | 20:43

queribus napsal(a):

ad Jana Pechová: naprosto přesně: desítekletá blokace církevního majetku je největší pohromou pro historické objekty (nejde jenom o Červenou Řečici, kdysi krásný hradozámek....). Stejně tak je tomu s "mimočeským" právním hodnocením věcí... Bohužel, anticírkevní zaslepenci to nejsou schopni vstřebat: vidí jen "ty miliardy co těm kněžourům bezzáslužně spadnou do klína..."
25. 06. 2012 | 20:45

aga napsal(a):

pechová, queribus

Vaše starosti na mou hlavu. Jsem zcela srozuměn s tím, aby se místo "restitucí" vyčlenila určitá suma a připsala na opravy historických objektů. Blokované majetky obcím. Ať se stát stará, a církev bude mít klid na své vlastní poslání.
25. 06. 2012 | 20:51

Jan Hlaváč napsal(a):

Já už se k tomu na různých fórech opakovaně vyjadřuji. Podle mého názoru byly všechny změny, ke kterým došlo po uzavření Mnichovské dohody 1938 pochybné včetně těch, ke kterým došlo na základě Košického vládního programu z roku 1945.

Československo a Česká republika se měla v zásadě vrátit k ústavním, právním, správním a vlastnickým poměrům, které tady byly před uzavřením Mnichovské dohody 1938. Za základ by měla být vzata prvorepubliková československá ústava, která v případech, kdy to už nevyhovovalo, měla být doplněna formou dodatků, např. pokud šlo o federalizaci a rozdělení republiky, důsledky 2. světové války, jak to vyplývalo z mezinárodních poválečných smluv a z tzv. Benešových dekretů. Ovšem i tady bych byl opatrný, zvláště pokud jde o známý dekret o potrestání zrádců a kolaborantů. Jsem si vědom toho, že bezprostředně po válce se v této oblasti postupovalo často překotně a neuváženě, že obětmi se stávali někdy lidé, u kterých lze o nějaké zradě a kolaboraci sotva mluvit. To se týká např. některých starých českých šlechtických rodů, které často až v důsledku hrubého nátlaku navenek přijaly říšskoněmecké občanství.

To vše se týká i katolické církve, případně i jiných církví, kterým by měly být vráceny jejich majetky, aby na nich mohly hospodařit za stejných podmínek, jako kterýkoliv jiný subjekt.
25. 06. 2012 | 20:53

neokomunista a kolektiv napsal(a):

Stran církevního majetku, děj se vůle Boží.
Ale běda, bude-li ta v rozporu s vůlí lidu. Lid by nás jistě znovu povolal, abychom vše náležitě upravili.
25. 06. 2012 | 21:00

queribus napsal(a):

ad aga: Na podmanění těch dvou/tří "příkladných" národů v Novém světě se podílela církev zcela zanedbatelně (byť šíření křesťanství - i nekorektním způsobem -určitě vítala). O to zlato (nakonec se ho zase tak moc nenašlo, značná část zůstala navíc v potopených španělských lodích) měla zájem především španělská koruna. A přesto: Kde jinde, než v současném Novém světě (od Patagonie až po Mexiko) požívá ta (dle Vás) "dobyvačná katolická církev" takovou popularitu, než právě tam.... (??) Vůbec se neschyluje k tomu, že by se potomci domorodců dožadovali restituce zlata, co jim Španělé vzali (jsou - na rozdíl od vás - naopak docela pragmatičtí a vidí, že prospěch z dalšího vývoje věci byl daleko větší než hodnota pár tun kovu).
25. 06. 2012 | 21:01

Jana Pechová napsal(a):

aga
Právo nebylo šito na míru nikomu.
Naschvál můžete udělat děravý zákon, v tomto případě to ale není dost dobře možné. Onu díru hledali lidé s názorem podobným vašemu v případě církevních restitucí dost dlouho. A nenašli.
Mezi paragrafy totiž nejde vtěsnat například - majetek bude navrácen jen tomu, kdo je většinově sympatický. A je dobře, že to nejde. Protože to by se Češi při svojí odvěké sousedské přejícnosti nejspíš dávno navzájem povraždili.
25. 06. 2012 | 21:02

schlimbach napsal(a):

queribus, clouseau

vítěz přepisuje minulost
myslíte si, že je náhoda to nadměrné sebemrskačství u mnohých našich "ctěných" představitelů? Pošlapávání národní hrdosti, neustálé vykořeňování atd? Bojí se, že si občané vzpomenou na své "kořeny" - podvědomí je mocné a vše by mohlo být nakonec v budoucnosti jinak :)

Musím říci, že jste mě pobavil queribusi s tím, abych si nastudoval něco z historie - rád bych vám doporučil to samé, ale zároveň bych rád dopuručil njiné prameny, než je oficiální faktografie - většinou totiž nakonec zjistíte, že všechno bylo zcela jinak.

něco si nastudujte o slovanském písmu, jazyku a dejte si to dohromady s oficiálními informacemi o ctihodných Cyrilovi a metodějovi, kteří nás - poloopice - prý přišli vzdělat :)

Zamyslete se, co znamená runové písmo - mimochodem - staroslovanské písmo, ve kterém jsou napsány zprávy, které nemohli ctihodní vědci mainstreamu rozluštit, až je rozluštil náš odborník na Slovany - pan Horák. Zadumejte se na chvíli nad tou skutečností, že slovanské jazyky mají ve svém jazyku písmena, pro jejichž opsání potřebuje většina ostatních jazyků další 2 - 3 písmena - čí jazyk je tedy asi dokonalejší, starší? Možná vás zaujme i ta skutečnost, že Cyril a Metoděj při úpravě písma - hlaholice - vypustili 5 základních slovanských písmen, která měla obrovský význam při jejich výslovnosti pro energetický rozvoj osobnosti Slovanů - asi aby nám pomohli v našem rozvoji, že?

Vřele vám doporučuji ke studiu "svaté knihy" o jejichž znění návodů, jak se chovat k obyvatelstvu cílových zemí, jsem již psal - myslím, že něco takového nezkousne hned tak někdo - dokazuje to ale hlavně to, že instituce dokázala zmanilupovat obyvatelstvo do takové míry, že se modlí k cizímu bohu, že slaví svátky, které oslavují jejich vlastní porobení a pohanu, že ani nevědí, jaké jsou prameny víry v tuto instituci -(

Domnívat se, že násilné pokřtění našich předků může být pozitivním počinem pro dnešek je tedy z vaší strany celkem brutální nepochopení víry našich předků, která nebyla náboženstvím, ale byla obrovskou studnicí vědomostí o životě, smrti, vesmíru atd. -(
25. 06. 2012 | 21:03

aga napsal(a):

queribus

No to bych si nikdy nedovolil popírat, že katolická církev obecně a jezuité zvlášť mají nejlepší a nejúčinnější systém vymývání mozků vůbec. Domorodci proti tomu neměli vůbec žádnou šanci. Člověka tak trochu zahřeje u srdce, když si uvědomí, že Češi jsou proti tomu jedu snad nejodolnější. Na rozdíl od chudáků domorodců nevidí prospěch v tom, že si nechají ukrást vlastní duši a ještě za to budou líbat otrokářovu ruku.
25. 06. 2012 | 21:06

schlimbach napsal(a):

aga

napsal jste to velice výstižně :)
25. 06. 2012 | 21:07

aga napsal(a):

Pechová

Když jste neragovala na tu francouzskou revoluci, tak připomenu Island. Ve skutečné demokracie je zákonem vůle lidu, a ne sbírka starého, této vůli odporujícího, harampádí. Elegantně by to vyřešilo referendum, méně elegantně něco razantnějšího.
25. 06. 2012 | 21:13

melčákova pohanka napsal(a):

J.Pechová. Teď jsem se dokoukal na HP s H.Marvanovou,a pak kouknu jsem a Vy stále bojujete za Duku a Vatikán! A Vaše naivita či snad něco jiného je nekonečná,ale tak jako s blbostí se musí bojovat,tak i s podlostí a nemravností... Mám po delším čase radost,že už začínáte být kůlem v plotě a většina lidí už má toho oblbování DOST. Diskutovat s Vámi nebudu a přeji Vám,ať se těch církevních restitucí, navrhované touto vládou, nedočkáte,protože při konfrontaci dnešních Vašich příspěvků s realitou byste se musela všem omluvit, a nebo se k těm příspěvkům nehlásit. Možná to myslíte upřímně,ale to jste asi jediná z té předpokládané 101. Sbohem!
25. 06. 2012 | 21:14

Robert Clark napsal(a):

Dalsi clanecek na objednavku - a ze jich bude pribyvat! No nic - vyjadrovat se k tomuhle restitucnimu podvodu nema smysl - ja jen pane autore, ze kdyz chcete mluvit o kradezich, tak byste melo zacit u tech cirkevnich, protoze nebyt kradezi a sprostych vrazd, tak by cirkev nikdy nic nemela! A jen tak mimochodem, Komuniste cirkvi nic neukradli - naucte se dejepis - myslim ten skutecny a ne ty cirkevni pohadky!
25. 06. 2012 | 21:17

mb napsal(a):

já s tím asi Jano nesouhlasím ...

spíš si myslím, že pravdu má Procházková ...

udělat nějaký fond ... a z něj církve platit ... někdo to tak nějak navrhoval ...

/ když je osekal josef II a pak první republika ... tak proč to vracet před josefa II a druhou republiku ... /

ne že bych byl nějak zásadově antiklerikální ...

ale někdo mel dobrý nápad s nějakým fondem ... ale neřeknu vám podrobnosti ... bavili se o tom u jílkové ...

zatím ...
25. 06. 2012 | 21:22

mb napsal(a):

první
25. 06. 2012 | 21:23

Gerd napsal(a):

Církve si svým přístupem zadělávají na budoucí problém, kdy ve vyhrocené ekonomické situaci nějakého vůdce napadne, že by mohl zpochybnit platnost výčtového zákona o třetím definitivně posledním vypořádání státu a církví. Správný postup by byl domáhat se samostatnými žalobami svého majetku, pokud se jednalo skutečně o majetek církví. proč mají mít církve před zákonem jiné postavenmí než jiní restituenti? Až nové vyrovnání státu a církví projde, v budoucnu si to církve pěkně odskáčí. Pohříchu jim bude učiněno poprávu.
25. 06. 2012 | 21:24

queribus napsal(a):

ad schlimbach: Teď jste silně pobavil zase Vy mne: S (dnes již nežijícím) p.Horákem, obětavým, slovanyopěvujícím samohistorikem jsem měl možnost několikrát mluvit (ne ale primárně o starých Slovanech, byť i na ně došla řeč). Jeho svérázná zanícenost byla zábavná až komická, ale nikdo (dokonce ani nikdo z jeho vlastní rodiny) ho v tomto směru nebral vážně.... Jen naprostý neznalec či naivka by věřil těm báchorkám, které prezentoval. Slované (bohužel) byli - i na tehdejší dobu - poměrní primitivové a spojovat je s runovým písmem (...?).
25. 06. 2012 | 21:26

vl napsal(a):

Takový malý příklad. Byl to Želivský klášter, který komunisti vzali církvi, vyhnali z něj mnichy a udělali z něj léčebnu (nevím už, jak se to pak úředně jmenovalo) pro dospělé mentálně postižené lidi. Byla to jedna z prvních nemovitostí, jež byla po Listopadu vrácena církvi. Církev se zachovala velice milosrdně: ty chudáky, nejspíš posedlé ďáblem, nenechala upálit, ale jen je z objektu vystěhovala. Pak byli dlouho, snad do smrti, "ubytováni" na chodbách Havlíčkobrodské nemocnice. Myslím, že podobné milosrdenství projeví katolická církev, jestliže jí budou vráceny další objekty, ve kterých je dosud někdo ubytován. Děj se vůle Páně.
25. 06. 2012 | 21:30

pv napsal(a):

Sláma, Sladký, český maloměšťák, Luba, Holubář

Pánové,

vaše argumentace proti církevním restitucím má tolik vnitřních rozporů, že vzbuzuje úsměv. Tvrdíte například:

1. Církevní majetek byl vlastně majetkem státním
Opíráte se o reformy Josefa II., který církením právnickým osobám omezil dispoziční právo k jejich majetku. Tímto aktem měl podle vás převést církevní majetek na stát. Táži se: Jak je možné, že se dovoláváte stanoviska císaře, jehož podle vaší marx-leninské ideologie považujete za představitele utlačovatelské třídy? Zkuste si představit, že by vašim rodičům nějaký monarcha svévolně omezil dispoziční právo k majeku, který posléze přešel dědictvím na vás. Smířili byste se s tím, že vám to nepatří? Nebo také tvrdíte: Církevní majetek byl zabaven zákonem přijatým demokratickým parlamentem v r. 1947. Vy byste považovali za správné, kdyby vám parlament zákonem odebral například váš majetek, který nyní vlastníte? Vy si myslíte, že když demokraticky zvolený orgán odebere někomu majetek, že to není krádež? Majetek přece smí odebrat pouze soud a musí řádně zdůvodnit proč. Postižený musí mít právo se hájit. Vy nevíte, že podle zákona o pozemkové reformě z r. 1947, kterým byl církvi zabaven majetek, měla za něj církev dostat náhradu, ale nikdy ji nedostala? Představte si, pánové, že by vám někdo odňal majetek a slíbil, že vám za něj zaplatí, ale nikdy by tak neučinil. Komu by ten majetek patřil? Pro pořádek: Stát vydělal na církevním majetku od r. 1947 cca 220 mld. Kč. Za stejnou dobu vyplatil církvím jen cca 70 mld. Kč.

2. Vy tvrdíte: Stát nevrátil majetky právnických osob, proč by měl vracet majetek církve?
Tato argumentace je obzvláště odporná. Je založena na myšlence: Když se někomu děje křivda, mělo by se křivdit každému.

3. Vy tvrdíte: Církev získala majetek ožebračováním chudáků, proč by se takto ukradený majetek měl vracet?
Zde je otázkou, zda jako důkaz vašeho tvrzení mohou posloužit marx-leninské příručky, které církev řadí do "tábora vykořisťovatelů". Asi sotva. Je to stejné, jako kdyby někdo genealogickým výzkumem zjistil, že vaši dávní předkové byli lapkové a chtěl, abyste se nyní vzdali svého majetku ve prospěch státu. Asi byste to sotva uznali jako důkaz a hájili byste se, že mezi vašimi předky byli také lidé dobří.

4. Vy tvrdíte: Církev byla tmářská instituce a měla na svědomí mnoho nepravostí. Za ně by měla být potrestána odebráním majetku.
Já se táži: Měli by být Češi potrestáni za to, že jejich představitelé - Přemyslovci - vyvraždili Slavníkovce (včetně žen a dětí). Měli by být Češi potrestáni za to, že během protektorátu bylo v jejich řadách tolik udavačů? Měl by být zabaven majetek komunistům za to, že se hlásí k ideologii, jež má na svědomí 100 milonů obětí?

5. Vy tvrdíte: Církev je zcela neužitečná, nepotřebuje tedy majetek
Sami víte, že to není pravda. Víte totiž o charitativních aktivitách církve velmi dobře. Když jsou někde přírodní pohromy, vybírá mezi křesťany Česká katolická charita. A vzhledem k menšinovému postavení křesťanů nikterak nezaostává za jinými podobnými organizacemi. Mohli byste znát Damiana de Veuster, Alberta Schweitzera nebo matku Terezu.

Zajímalo by mě, jak byste uspěli vy osobně Slámo, Sladký, český maloměšťáku, Lubo, Holubáři, kdyby někdo začal zkoumat vaše nezištné činy pro společnost :-)

6. Vy tvrdíte: Církev by měla být chudá, protože Ježíš byl také chudý
Tento názor je neuvěřitelně legrační když ti, kdo usilují o blahobyt, radí jiným, že je správné žít v chudobě :-)))))
25. 06. 2012 | 21:30

Clouseau napsal(a):

schlimbach: Myslím, že Vaše teze, podle které existoval jakýsi rajský stav, který křesťanství narušilo, je neudržitelná. Také tehdy byli uctíváni bohové, ovšem často dosti krvelační, to jistě jako znalec historie víte. Stejně tak rozhodně nevěřím tomu, že pan Horák objevil něco, co veškerá oficiální historiografie neví nebo popírá. Ale můžete sem umístit nějaký link, jsem připraven si to přečíst.

Každopádně křesťanství spolu s odkazem antiky jsou základem evropské civilisace a všeho, čeho ve srovnání s jinými civilisacemi dosáhla. To jako znalec historie jistě víte také.
25. 06. 2012 | 21:32

schlimbach napsal(a):

queribus

že ho rodina nebrala vážně? To je jako argument? Znám spoustu lidí, kteří na něj mají zcela jiný názor než vy, ale to není podstatné. Slované že byli primitivové? No když myslíte :)
25. 06. 2012 | 21:32

Admirál napsal(a):

Vracet něco církvím (v podstatě římskokatolické)? Veskrze politické rozhpdnutí. Římskokatolická církev byla a je mocenská organizace.

Proč bych měl takové rozhodnutí podporovat?

Spásu duše lze pořídit i levněji.
25. 06. 2012 | 21:33

Germán napsal(a):

queribus
A pořád jsou . Makají nám v továrnách za pár šušňů a ještě jsou nám vděční.
25. 06. 2012 | 21:35

schlimbach napsal(a):

Clouseau

křesťanství je základem? Takže před nim nic nebylo? Neexistovaly žádné stavby, znalosti o vesmíru, které neznáme ani v oficiální vědě dnes? Nestály tu pyramidy pár tisíc let před tím, neexistovaly knihovny atd?

Pokud je mi známo, Dogonové nejsou křesťané a přesto jejich znalosti vesmíru šly daleko za znalosti moderní vědy postavené na křesťanských hodnotách atd :)
25. 06. 2012 | 21:35

melčákova pohanka napsal(a):

pv. Vypadá to moudře,ale ani to nezakryje tu kalouskovinu !! Je pýcha smrtelný hřích?
25. 06. 2012 | 21:44

aga napsal(a):

Clouseau

"Každopádně křesťanství spolu s odkazem antiky jsou základem evropské civilisace a všeho, čeho ve srovnání s jinými civilisacemi dosáhla"

a čeho ještě dosáhne, to teprve uvidíme, duchové Atlantídy budou tiše závidět..

Jak to, že si nikdo neuvědomuje absurditu toho, že vyznavači učení, jehož hlavním mottem je "opusťte vše, co je z tohoto světa při hledání Království nebeského" se marnivě pyšní tím, co tato civilizace ve světě "dosáhla"? Duch Starého Zákona toho dosáhl, a nedá si pokoj, dokud nedosáhne svého, duch Nového si zatím ještě ani neškrtnul...
25. 06. 2012 | 21:45

dříve čtenář napsal(a):

Pane Pepo Řepo, s tou archou úmluvy už jste to přehnal.
Švédské stoly a trojky beru, chleba a hry byly odjakživa lidskými koníčky. Ta švédská trojka by se ale neměla skládat z jejich reprezentačního hokejového útoku...
Nechcete se mnou zajít ministerstvo zahraničních věcí, jestli by z nás neudělali parlamentáře pro navrácení Rudolfinských sbírek? Nějaký mrzký peníz a dvě kočky tlumočnice by se hodily.
Trochu z jiného soudku : když byly v TV ukázky ze křtu nových zvonů do Svatovítského chrámu, tak jsem jen koukal. Jeden z nich se jmenuje Dominik a věnoval ho sám kardiduka. Už bude pro nastupující generace věčný! Dělo už z něj asi neodlejou.
Duch havla musí zuřit. Letiště nic a zvon už zvoní. Možná jeho zvoněním budou někdy i ohlašovat generální stávky!
25. 06. 2012 | 21:47

mb napsal(a):

Církevní majetek byl zabaven zákonem přijatým demokratickým parlamentem v r. 1947. Vy byste považovali za správné, kdyby vám parlament zákonem odebral například váš majetek, který nyní vlastníte? Vy si myslíte, že když demokraticky zvolený orgán odebere někomu majetek, že to není krádež? Majetek přece smí odebrat pouze soud a musí řádně zdůvodnit proč. Postižený musí mít právo se hájit. Vy nevíte, že podle zákona o pozemkové reformě z r. 1947, kterým byl církvi zabaven majetek, měla za něj církev dostat náhradu, ale nikdy ji nedostala?

to je analogické s těmi sudeťáky ...

2. Vy tvrdíte: Stát nevrátil majetky právnických osob, proč by měl vracet majetek církve?
Tato argumentace je obzvláště odporná. Je založena na myšlence: Když se někomu děje křivda, mělo by se křivdit každému.

... když se někomu napravuje křivda, neměla by se křivda napravit všem / každému ... ???

Měli by být Češi potrestáni za to, že během protektorátu bylo v jejich řadách tolik udavačů? ANO

Měl by být zabaven majetek komunistům za to, že se hlásí k ideologii, jež má na svědomí 100 milonů obětí? ANO

6. Vy tvrdíte: Církev by měla být chudá, protože Ježíš byl také chudý
Tento názor je neuvěřitelně legrační když ti, kdo usilují o blahobyt, radí jiným, že je správné žít v chudobě :-)))))

jak víte že zmínění lidé usilují o blahobyt ... ???

nevyzýval snad Kristus k tomu, že církev nemá hromadit majetek ?
25. 06. 2012 | 21:50

aga napsal(a):

pv

6. Vy tvrdíte: Církev by měla být chudá, protože Ježíš byl také chudý
Tento názor je neuvěřitelně legrační když ti, kdo usilují o blahobyt, radí jiným, že je správné žít v chudobě :-)))))

Tak to je mimořádně neumětelský spin. Zatímco církev PROKAZATELNĚ a dlouhá léta hlásá poddaným z kazatelen, že je správné žít v chudobě, aniž by se tím sama kdykoliv řídila, připadá vám legrační, že jí to někdo připomíná? To, že eventuelně sám usiluje o blahobyt, je jeho nezadatelné právo, on nezaložil existenci na tom, že hlásá opak. Divný smysl pro legraci.
25. 06. 2012 | 21:58

český maloměšťák napsal(a):

Mno - takže dějiny by byly krvavější nebýt katolické církve. Zajímavá fikce...
Je něčím vyvratitelné - toto tvrzení ?
Obávám se, že toto dogma vyvratitelné není.
Je to tedy nevědecké tvrzení, zakládající se na pouhé víře.

K " nutné dani za kolonizaci "/christianizaci, v podstatě vyvrácení místní civilizace , spojené s genocidami obyvatelstva.../ :
Účet se odhaduje na několik desítek milionů lidí. Tedy podobný účet jako vystavil lidstvu stalinismus či pangermánský fašismus " rasové hygieny" /v podstatě podobný křesťanskému etnocentrismu/.

Dobře - dějiny se odehrály, tak jak se odehrály. Ale bagatelizovat ty mrtvé - to je proti Kristu i proti učení většiny z tkzv. církevních Otců. Je to tedy jakási účelově zkonstruovaná berlička nechutné vizáže. Proč někdo takovou berličku potřebuje ?
Zřejmě aby udělal z lidí hlupáky.
Osobně si myslím, že je to navíc kontraproduktivní pokus - i ve směru tkzv. církevních restitucí.
Lidé, kteří takto selektivně posuzují utrpení jiných musí mít na věci buď osobní zájem - anebo jsou to pomatenci z podstaty.
To první ale bude pravděpodobnější - neb slovy klasika : " peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání" ...i když i pomatenců je v České kotlině stále sdostatek.

Šalom.

P.S. Kristus se údajně narodil v chlévě /rodiče neměli na hotel/ a zemřel s majetkem, který odpovídá cca majetku sociálně slabšího člena nějaké bezdomovecké komunity - např. v Litvínově. Nemohl tak prodělat ani na investicích v Parmalatu - ani na investicích v GM. Nemusel zatím bezúspěšně usilovat o to, aby se jeho banka konečně dostala na white list /tedy byla uznána jako transparentní/.
Měl to holt o moc jednodužší - asi to bylo dobou.
Ostatně nechat se zbičovat či ukřižovat v zastoupení veškerého lidstva ..a být přitom i chudý....to chce asi velkou míru občanské odvahy. Ne že by měli preláti jít v jeho šlépějích - to pro boha živého či mrtvého určitě néééééé - ale troška skromnosti a občanského přístupu by jistě v dobách, kdy se usiluje o to, aby na vrub důchodců či sociálně slabých došlo i k zadlužování neviňátek /dokonce i těch dosud nenarozených/ - by možná bylo na místě.
Třeba i s přihlédnutím k tomu, že zákon zřejmě odouhlasí protiústavní spolek tunelbáby se svým LIDEM - či bližní jako jsou Drobil, Bém, Kocourek...etc etc.
(prostě chtěo by to asi jinou kvalitu shody...ale to jaksi není v intencích onoho záměru, že - účel přeci je kadidlem i svěcenou vodou)

Zajímalo by mě, co by na takovou věc řekl takový Plotinos. Jak by vnímal krásu takovéhoto úkonu.
Neb kromě rozumu, logiky či mínění většiny - existuje cosi jako je krása.

Ale to snad někdy jindy. Ostatně někdo by si to mohl splést s panem Krásou a my - čeští maloměšťáci bychom se ještě tak mohli stát terčem nejapných žertů....
(Krása prý podla trestní oznámení na Hegera - no není toto krásné ????)
25. 06. 2012 | 21:59

Clouseau napsal(a):

schlimbach: Při vší ústě k Dogonům opravdu nevěřím, že toho vědí o vesmíru víc než my.
25. 06. 2012 | 22:02

český maloměšťák napsal(a):

..ostatně jedním z motivů, proč se Konstantin zvaný Velký přiklonil ke křesťanství coby státní ideologii na dlouhá leta zakotvující moc králů coby Boží vůli...bylo i to, že mezi křesťany /kteří jinak ale odmítali např. i vojenskou službu - tedy obranu státu/ bylo mnoho schopných právníků.
V tom tedy jako by se situace tak jaksi moc nezměnila. V tom měl prostě Kristus tenkrát velkou smůlu /asi zřejmě mu chyběly i ty prachy - ale to už je pouhý konstrukt..../.

Barabáše, Barabáše omilostni !!!
25. 06. 2012 | 22:08

Anna napsal(a):

1. Požadavek křesťanských církví na navrácení majetku je NEMORÁLNÍ, protože je v rozporu s tím, co hlásal Ježíš Kristus.

2. V době, kdy náš stát má deficitní rozpočet, je i spousta jeho obyvatel zadlužený, na průměrnou mzdu nedosáhne stále více lidí (asi dvě třetiny zaměstnanců), počet nezaměstnaných je kolem 8%, důchodci a rodiny s dětmi si musí utahovat opasky..tedy v této době současný návrh na církevní restituce je těžko akceptovatelný.

3. Žijeme v demokratickém státě. Proti církevním restitucím je podle průzkumů většina obyvatel.
25. 06. 2012 | 22:12

Vlaďka Jelínková napsal(a):

Zas a znova ty podobné argumenty, které se objeví pod každým podobným článkem:
1) církev všechno nakradla z desátků, odpustků, po Bílé Hoře
2) církev to měla jen propůjčené
3) církev je jako jakýkoli jiný zájmový spolek

Možná jsem jako křesťanka neobjektivní, ale o nic víc než jsou neobjektivní nekřesťani. Všichni věříme - jedni v to, že Bůh existuje a že církev je především společenství (se všemi chybami, které lidé mají). Druzí zase věří, že Bůh neexistuje a že církev je jen vyžírka, která manipuluje lidi. Kdo má pravdu? Těžko to můžeme určit my sami, můžeme jen nepřestávat hledat...

1)Něco možná opravdu získala církev neprávem, ale jistě toho mnoho získala i z dobrovolných darů (naše rodina také dobrovolně přispívá a jistě by byla nerada, kdyby to za pár desítek či stovek let někdo církvi vzal)

Co se týče desátků - musíme si však uvědomit, že to tehdy nahrazovalo dnešní daně, protože církev tehdy nahrazovala politické zřízení (také si nemyslím, že to bylo církvi a světu ku prospěchu). Tedy financovala nemocnice, školy, vedla matriky atd. Kolik dnes platíte daně? Myslím, že o desetiprocentní dani si můžete nechat jen zdát...

2) Co se týče josefínské reformy, tak nejsem právník ani historik. Slyšela jsem názory podporující obě varianty. Ale pokud je církev uvedena v pozemkových knihách, tak nevím, proč by to měla mít jen propůjčené. Navíc kdyby tomu tak opravdu bylo, tak proč by komunisté majetek církvím zabavovali, když už vlastně patřil státu?

3) Je a není. Na světě je přes dvě miliardy pokřtěných křesťanů. Můžeme si stokrát nafoukaně myslet, že my jsme nejchytřejších pár milionů na světě a všechny ty miliardy jsou zmanipulovaní blbci. Taky je však možné, že se mýlíme my...
Církve přišly s myšlenkou univerzit, nemocnic - dodnes financují mnoho nemocnic, hospiců, škol (a to je zajímavé, jak najednou i nevěřící chtějí své nemocné rodiče dát do pěkného hospicu nebo děti na Biskupská gymnázia, která pravidelně vyhrávají v hodnoceních kvality...)

A jak tady někdo psal, že by rozpustil řády, že prý v Portugalsku jsou také zrušeny... Odkud ten pán čerpá svoje informace? Pokud jsou všechny jeho názory založeny na podobných "zaručených informacích" (tedy bludech), tak je se svými názory pak akorát k smíchu...

Zkuste si o řádech zjistit trochu víc, možná změníte svůj názor (např. Boromejky provozují nemocnici Pod Petřínem - staraly se mimo jiné i o prezidenta Václava Havla, premonstráti zase pečují o strahovskou knihovnu, Salesiáni a Salesiánky mají desítky center pro mládež z ulice atd.)

...a opusťte už prosím své utkvělé představy, že my věřící jsme zmanipulovaní blbci (jak jsem psala na začátku - vy koneckonců nejste o nic míň věřící než my). Zkuste otevřít oči, uši, srdce, rozhlédnout se kolem sebe, vidět krásu přírody - od vzdálených hvězd až po nitro buňky, vzdělávat se v historii, filozofii, náboženství (doporučuji rozšířit knihovnu i o jiné tituly než je Marx a Jirásek) a zamyslet se nad tím, kde se vzaly pocity jako je lítost, smíření, odpuštění... Možná znejistíte ve své nabubřelé panské pýše povyšující se nad nás, "pánbíčkáře"...
25. 06. 2012 | 22:16

mb napsal(a):

zamyslet se nad tím, kde se vzaly pocity jako je lítost, smíření, odpuštění...

u prezidenta české republiky ???

kde to žijete ... ? :-))
25. 06. 2012 | 22:20

Jana Pechová napsal(a):

aga
Co dokáže 'vůle lidu', dodnes ovlivněného totalitním myšlením, ukázaly například politické procesy v 50. letech. K demokracii musí lidi nejdřív dorůst.
Trvám na tom, že restituce církevního majetku není ničím jiným, než nedořešenou kauzou restitucí v posametovém Česku. Jedné skupině oprávněných poškozených stát nevrátil to, co ukradl. To nelze řešit referendem. To byste se octnul takříkajíc mimo šachovnici. A navíc - kdyby to bylo možné, tak by to politici dávno vyzkoušeli. Jen se nebojte, o ten majetek měla spousta lidí eminentní zájem. Možná že díky této atmosféře bude právě proto nejkontrolovanější restitucí v našich novodobých dějinách.
25. 06. 2012 | 22:21

schlimbach napsal(a):

Vlaďka Jelínková

myslím, že to není o tom, že by někdo měl být zmanipulovaný blbec. Z mého hlediska jde o to, že víra je intimní součástí každého člověka - je to jeho niterní věc a nepotřebuje k tomu žádnou instituci, která se navíc prezentuje jako velice despoticky řízená firma.

Osobně tedy nikomu nepředhazuji, aby věřil v takového nebo jiného Boha nebo energii nebo jinou tvořivou sílu. Je to skutečně každého jeho věc. V žádném případě ale není možné připustit, aby na této intimní víře někdo jiný parazitoval.

Věci související s vámi prezentovanými činnostmi církve v sociální oblasti nemusí patřit žádné církvi, má se o ně postarat společnost jako taková a to díky solidaritě a kooperaci občanů společnosti. K tomu je ale potřeba, aby společnost byla postavena na těchto základních principech a byla spravována těmi nejlepšími a nejmoudřejšími občany ze společnosti, ne jak je tomu dnes, kdy se do čela dostávají v převážné většině všehoschopní tupouni.

Důstojný a smysluplný život by měl být normou, ne milodarem.
25. 06. 2012 | 22:31

melčákova pohanka napsal(a):

v.jelínková....Marx,Jirásek...nabubřelá pýcha... Paní,budu se dnes za Vás a Vaši duši modlit,ač nepokřtěný...
25. 06. 2012 | 22:41

Vlaďka Jelínková napsal(a):

Schlimbach: Tenhle pohled chápu, na jednu stranu je pro mě také víra intimní záležitostí, na druhou stranu člověk je tvor společenský a sama oceňuji společenství lidí v církvi (mám štěstí, že bydlím blízko živé farnosti). (a oceňuji na církvi i jiné věci, ale to už je na širší teologickou debatu)

Člověk "zvenčí" často vnímá církev jen jako instituci, kterou ovládají jacísi středověcí, šovinističtí, pedofilní šašci. Nehodlá se sám přesvědčovat, zda tomu tak opravdu je či není, protože ho to celkem nezajímá. A ve svých předsudcích se často radši utvrzuje než že by je překonával (např. když jde náhodně na mši, které vůbec nerozumí, a pak o ní někomu sděluje své dojmy, tak mi to připadá - a teď možná trochu přeháním - jak kdyby se nějaký nevzdělaný dělník vydal ze čtyrky rovnou na univerzitní promoci a pak o tom povídal svému kamarádovi: „No ty vole, naprostá fraška. Chodili tam nějaký papaláši v dlouhejch řízách obvěšený zlatejma řetězama, vypadali jak středověký šašci, navíc jsem jim nerozuměl ani slovo. To bylo furt nějaký „vaše magnificence, spektábilis a honorábilis“ nebo co, prostě místo "hovno" „ó nikoliv“... Pak tam ti študáci jak zmanipulovaný ovce chodili k nějakýmu zlatýmu žezlu a cosi u něj mumlali. No ty vole, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, „ještě žes to neštudoval“. Jen mě sere, že je to placený z mejch daní.“

Ale i Kristus mluvil o církvi (nakonec on sám byl také v církvi - židovské), mluvil o společenství lidí, vybral si apoštoly... Jestli chtěl církev takovou, jaká je teď? No nevím, často o tom pochybuji. Přesto však pro mě osobně je v církvi pořád víc pozitiv než negativ a nedělám si iluze, že nedokonalí lidé by byli schopni vytvořit dokonalé, nechybující společenství...

A co se týče té solidarity a sociálnosti (která úzce souvisí s výchovou a morálkou)... Bylo by to krásné, kdyby to všechno dělala společnost sama od sebe... Nečetl jste rozhovor s ombudsmanem Varvařovským v minulém čísle Respektu? Citoval tam Lorda Denninga, nejstaršího anglického soudce, který soudil ještě v devadesáti letech (narodil se v roce 1899 a zemřel 1999). Cituji: "Lord Denning říkal, že v moderní společnosti se zdá, jako by náboženství, morálka a právo byly odděleny, ale že to tak není. Že bez náboženství nemůže fungovat morálka a bez morálky právo. A to si myslím, že vystihl pravou podstatu věci."

Aneb jak pravil Ivan Karamazov: "Není-li Bůh, je vše dovoleno." A stav české společnosti je tomu bohužel důkazem...
25. 06. 2012 | 22:52

aga napsal(a):

Pechová

Jo tak k demokracii musíme dorůst - nejspíš při pilné práci na církevním, že? Ti, co si mezi sebou ty majetečky vzájemně rozdělují a přidělují, ti už dorostli? Čím dokazují svou velikost oproti ubohé nedorostlé lůze prosím? Čím ji dokazují hamižní církevní hodnostáři, čím ji dokazují korupční vlády a legislativci? Jaképak hrdinské činy, dokazující jejich dorostlost a oprávněnost nakládat majetkem lidu, jsou za nimi vidět? Jsme dost dorostlí k tomu, abychom tyto čachry teď i v budoucnosti financovali? Jakým právem vůbec chcete ode mne a od dalších nevěřících, aby to platili? Jen proto, že jsme poddanými státu, s jehož zákony a představiteli v naprosté většině nesouhasíme? Tato a budoucí zadlužované generace nic neukradly!

Já bych se mimo tu vaší šachovnici ocitl klidně a rád, ta falešná hra, co se na ní hraje, mi nevyhovuje.

Referendum !!!
25. 06. 2012 | 22:58

mb napsal(a):

Aneb jak pravil Ivan Karamazov: "Není-li Bůh, je vše dovoleno." A stav české společnosti je tomu bohužel důkazem...

no jo von taky fjodor zpodobnil jak inkvizitor nechal zmučit a popravit krista ... to bylo prozměnu dovnitř církve ...
25. 06. 2012 | 23:00

otto katz napsal(a):

vlaďka jelínková (doufám, že ne ta v.j., na kterou myslím)

U těch pečujících premonstrátů jste zapomněla podotknout, že šlo v prvé řadě o agenty a spolupracovníky StB, kteří se nesmírných hodnot Strahovského kláštera zmocnili hned po převratu v roce 1989.

A nevidím, proč vy pánbíčkáři soustavně napadáte nás, kteří si do svých vztahů s Pánembohem nechceme nechat kafrat žádné členy Svazu přátel vatikánské kasy.
25. 06. 2012 | 23:00

aga napsal(a):

Jelínková

Nejen stav české společnosti, ale hlavně stav katolické církve a Vatikánu tomu nasvědčuje. Jste k tomu marasmu slepá? Je to právě církev, která dělá opravdové víře tu nejhorší službu.
25. 06. 2012 | 23:01

rendy napsal(a):

Nic nevracet, církev svůj majetek buď nevlastnila, ale jen užívala, nebo nakradla, nikdy neslouzila lidem, ale jen sve kapse a spolupracovala skymkoliv u moci a jeho moc upevňovala. Kolaborovala s fašisty, komunisty (pravoslavní na Slovensku nebo Pacem in teris). Pokud nějaký majetek chce, at si jej zaplatí sami věříci. Třeba církevní daní. Nebo mohou zase prodávat odpustky. Jsem nevěřící a nevím proč bych ěl doplácet na něco co mi je proti srsti. Mé zajmy a zabavu taky nikdo nebude podporovat.
25. 06. 2012 | 23:01

melčákova pohanka napsal(a):

v.jelínková. K tomu stavu přispěla i katolická církev,protože nevyužila otevřenost lidí po r.1989 a nenavázala na kardinála Tomáška a místo ovečky přišel Vlk,který byl ještě laskavý, proti současnému Dukovi... Nejdříve jsem to katolíkům měl za zlé,ale v posledních letech jsem došel k tomu,že ta církev byla zdecimovaná stejně jako zbytek populace a nemá žádné osobnosti ani jiný potenciál,a tak to očekávání bylo naivní... Jdu se za Vás modlit i celé Vaše společenství,aby se rozhodlo pro Boha a ne pro mamon! Dobrou noc!
25. 06. 2012 | 23:08

Vlaďka Jelínková napsal(a):

Mb: Však Kristus také byl popraven "vnitrocírkevními"... Do role těch, co vše vědí nejlíp a mají právo ostatní odsoudit, se lidé prostě rádi staví (ať už jsou či nejsou v církvi)

Otto: Asi nejsem - pokud to není Váš pseudonym, tak žádného Otta Katze neznám:-)
Někteří premonstráti agenty byli, někteří ne. Je potěšující, že nevěřící si myslí, že věřící budou svatí, bohužel tomu tak není... (a po pravdě řečeno, po všech těch procesech, popravách, posílání k černým baronům atd. se ani duchovním se slabšími nervy nedivím...)

Aga: Myslíte si, že mně ty aféry nevadí? Mám ale hned kvůli tomu vystoupit z církve? Kdyby se někdo "zvrhl" ve vaší rodině, tak na celou rodinu taky hned zanevřete?

Rendy: Ok, tak ať se to ale vyřeší jako ve Francii - stát bude financovat opravy kostelů a bude je bezplatně pronajímat církvi (protože za tímto účelem byly kostely postaveny). Fary jim bude pronajímat s přednostním právem a za symbolickou cenu. Platy duchovních se budou platit z darů věřících (či jako v Německu z církevní daně). Na financování charity se bude církev se státem dělit. Nebyla bych proti. Ale ať tedy stát všechny ty chátrající budovy opraví...

...někdy mi v těchto diskuzích chybí už jen výkřik: "Ztrhněte chrám svatého Víta, kazí nám Hradčana!"
25. 06. 2012 | 23:15

schlimbach napsal(a):

Vlasta Jelínková

myslím, že na základě toho, co jste napsala, můžete souhlasit s tím, že i farní komunita nepotřebuje ke své činnosti záštitu instituce, firmy, Vatikánu. Pokud se domníváte, že ano, potom to, co jste napsala nemá valný smysl.

Pokud tu instituci potřebujete, potom by mohlo být zajímavé, k jakým "odhalením" byste došla v případě hledání kořenů ustavení té instituce, kořenů komunismu atd.

Osobně chci věřit, že náš národ brzy procitne a začne se zajímat o svoji skutečnou minulost, probudí v sobě potlačenou rodovou paměť a začne jednat ve svém vlastním zájmu, odvrhne otrocké okovy a otrokáře vykáže ze svých životů do propadliště minulosti.
25. 06. 2012 | 23:16

rendy napsal(a):

To Jelinková, "Že bez náboženství nemůže fungovat morálka a bez morálky právo. A to si myslím, že vystihl pravou podstatu věc." Toto je naprostá demagogie, morálka sice vycházi z náboženstvi, ale to je většinou falešná morálka. člověk je svobodný tvor a pokud neubližuje jiným tak je jeho právo si dělat co se mu zlíbí a ne dbát na jakousi falešnou morálku, kterou jsme bohužel ovlivněni výchovou a tradicemi, které právě pochazí z náboženství. Proč milovat bližního když si lásku nezaslouží. Proč dělá církev tolik humbuku kolem potratů, antikoncepci a sexu vubec. Na druhou stanu jí nevadily koncentrační tábory a podobně. Morálka neni to samé co církev nebo víra, ale je to v nás a ve výchove. Procento zločinnosti je větší u věřících. Procento vzdělanosti je u nich menší.
25. 06. 2012 | 23:17

queribus napsal(a):

Ad Anna: 1) Zda je požadavek na navrácení majetku křesťanských církví morální či nemorální je - z Kristova pohledu - v zásadě nemožné. Nejen proto, že nám to nemůže sám říci a že v jeho době žádná křesťanská církev neexistovala. Nesporné je, že Kristus odsuzoval samoúčelné hromadění majetku/bohatství (ale v jeho době byli chudí zcela bez majetku) a preferoval (oprávněně i z dnešního pohledu) jiné světské hodnoty. V tom se církev mezi sebou (mj. františkáni vs.benediktini) přela celá staletí (asi to dodnes není zcela vyřešeno). Na druhé straně je zřejmé, že bez církevních peněz by nevznikly tisíce superkvalitních uměleckých děl, takže by si Michelangelo či Bramante asi vůbec "neškrtli" (chudá církev by je neměla z čeho zaplatit a umělec by se prostě "nezrealizoval"). Takže je to ambivalentní.
2)Za zadlužení domácností mohou jen ony samy (zadlužení nemůžete nikomu přikázat) a zadlužení státu je naštěstí celkem únosně nízké. "Na průměrnou mzdu nedosáhnou 2/3 osob": to je obvyklé a vůbec to nezáleží na ekonomickém stavu dané země. Důchodci a rodiny s dětmi si nemusejí utahovat opasky o nic více, než kdy jindy. Nežijí sice v blahobytu, ale sociální jistoty (někdy až příliš velké) stále mají a povětšině na tom nejsou o nic hůře, než v "reálném socialsmu". Nazaměstnanost by mohla být nižší, ale vláda toto snížení nařídit nemůže.....
3)Být proti církevním restitucím je přirozeně legitimní. Zákony ale není možné stavět tak, aby vždy "vyhovovaly většině". Historie zná mnoho protipříkladů, kdy se ukázala zcestnost této teze (nejen v Německu na přelomu 20./30.let,kdy ještě fašismus nepřevládal.).
25. 06. 2012 | 23:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy