Husitství jako smysl české existence

31. 08. 2010 | 18:58
Přečteno 12926 krát
Nejen letošní červnová připomínka Husovy mučednické smrti, ale právě tak celoroční 590. výročí počátku následného myšlenkového a vojenského střetu naprosté většiny české společnosti a státu s tehdejší Evropou volají po důkladném a ideologicky nepředpojatém zamyšlení nad smyslem české existence. V kontrastu s myšlenkově vyprázdněnou současností jej duchovní a politická česká elita v r. 1420 a následném období v Husově duchu spatřovala a formulovala obdivuhodně jasně a zřetelně.

V překladu do dnešního jazyka spočívá duchovní podstata husitství ve výslovné a zásadně kladené přednosti mravního individuálního svědomí a s ním spjatého rozumu, tedy v upřednostňování základního kamene dodnes diskutovaného fenoménu přirozeného práva, před pozitivními normami a zákony, jestliže s ním jsou v rozporu. Na tuto ve světě stále živou, u nás neprávem a ke škodě opomíjenou tématiku ostatně v příloze Lidových novin Orientaci 21. srpna upozornil právní teoretik Jan Přibáň (Lesk a bída právního pozitivismu, text vyšel i na Aktuálně.cz).

Tehdejší česká přes Evropou měla co do svého vůdčího principu právě tuto duchovní, právní a politickou kvalitu. Proto se stala, a to bez ohledu na hmotnou porážku z r. 1620, jež na dlouhou dobu znamenala konec české duchovní a státní samostatnosti, zjevným a uznávaným počátkem evropské reformace, jak v témže čísle Orientace v rozhovoru připomněl profesor František Šmahel. Ta ale již poražena nebyla. A stala se proto duchovním a mravním základem moderní evropské, a ve význačném smyslu americké demokracie, k níž se, často bez vědomí právě těchto pro naše dějiny klíčových souvislostí, plným právem hlásíme.

Připomínání významu husitské reformační tradice pro pochopení smyslu české existence tedy není žádné ublíženectví, ani nacionalismus, jak již rituálně hlásají hlavně někteří povrchní publicisté. Je právě naopak legitimním oživujícím vodítkem v současných sporech o zacílení české politiky, a to jak na domácí, tak evropské a světové scéně. Odbývat husitství poukazy na jeho primitivní ideologické zneužívání komunisty, nebo na některé průvodní jevy husitských obranných válek, je již dost únavná, protože laciná demagogie, jež odvádí pozornost od dodnes živé a naléhavé přirozenoprávní (nikoli ryze teologické) podstaty tehdejšího sporu.

Ta se dnes u nás ukazuje jak v debatě o vztahu české státní politiky a života občanů, tak i v souvislé české kritice Evropské unie. Co vlastně znamená, že stát má být pro občany, a ne občané pro stát? Má nám stát hlavně zajišťovat svobodu, anebo existuje v první řadě proto, aby z našich daní přeposílal peníze a zaopatřoval ? To je jádro soudobého sváru mezi liberálně-konzervativní pravicí a direktivně zaopatřující levicí. Na jeho českém prapůvodním počátku ale stálo filosoficky podložené husitské přesvědčení, že křesťan není slouhou mocného církevního úřadu. Církev tu není proto, aby komandovala a šikanovala lidi, ale kvůli péči o jejich duše, o věčný smysl jejich existence. Český husitský spor se tehdy právě tím zcela logicky stal sporem evropským.

A problém smyslu církevní instituce je v přeneseném smyslu rovněž problémem smyslu existence státu. V den desátého výročí Československé republiky se její filosofický zakladatel a prezident Tomáš G. Masaryk v takto pojatém přirozenoprávním duchu výslovně vyjádřil o smyslu státní existence: „Stát není jen mechanismem, politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou, stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech. Jestliže život jednotlivcův má smysl jen sub specie aeternitatis, platí to také o politickém spolčení těch jednotlivců. Stát má hlubší smysl, než se to navenek jeví v té směsici jednotlivých politických akcí a akciček. Stát má smysl duchovní, smysl mravní.“

A co platí v malém o našem státu a smyslu jeho existence, platí, opět v přeneseném smyslu a ve velkém, například i o Evropské unii.V době nedávných sporů o referendy zamítnutou euroústavu a za německého nátlaku na její umělé oživení veřejně připomněla německá kancléřka Merkelová v Praze koncem ledna 2007 českému prezidentu Klausovi právě husitskou tradici české státnosti. Konkrétně zmínila husitské odhodlání neustoupit ani o milimetr svého teologického území.Tím však obešla podstatu stále trvajícího filosoficko-politického sporu. Jakoby v husitské při šlo jen o jakousi z dnešního pohledu nerozumnou a přehnanou malichernost detailů, a ne o vlastní smysl lidských životů a otázku jemu přiměřeného politicko-právního prostředí. Prezident Václav Klaus se tehdy proti znevažujícímu výroku německé kancléřky pohotově a zcela právem ohradil. Lakonickým příměrem svého hosta upozornil, že v českém sporu o Evropskou unii nejde o žádné milimetry, ale kilometry.

Nakonec ale nad podstatnými českými argumenty a demokratickým principem diskuse převážil Německem vedený, nevybíravý vnější nátlak unijního establishmentu s jeho domácí, myšlenkově neméně plytkou, a i proto věcnou debatu nepřipouštějící verzí. Česká republika v jeho stínu ratifikovala tzv. Lisabonskou smlouvu, tedy obsahově nepatrně pozměněnou a předtím zamítnutou euroústavu, jako poslední. Stalo se tak až po přijetí prezidentem Klausem požadované dílčí výjimky. Evropská unie se tak místo stále ještě možného společenství rovných a svobodných stala tuhým a bezduchým příkazovým kolosem direktivního zaopatřování pod faktickým německým vedením, kde přirozená demokratická práva zejména menších demokracií mnoho neznamenají. Evropská unie je proto v dějinné retrospektivě opakem původně husitského reformačního principu, který stál na počátku evropské a americké cesty k demokratické civilizaci.

Téměř ihned po lisabonském utužení evropských poměrů se vcelku zákonitě, v daném případě pod tlakem finanční a hospodářské krize, postupně ukazuje, že ony „kilometrové,“ zcela zásadní rozdíly mezi tradičním českým, původně hlavně z husitství pramenícím pojetím svobodné a demokratické Evropy, a její německo-francouzskou svěrací kazajkou v podobě EU mají zřejmě osudový dopad na možnost existence Evropské unie jako takové. Dnešní, stále se stupňující a prohlubující existenční krize eurozóny jako údajně tvrdého jádra Evropské unie totiž zřetelně dokládá, že německo (-francouzský) diktát je pro Evropu neudržitelnou skutečností. I na tomto aktuálním případu se jakoby ve zkratce potvrzuje, že Husem a husitstvím principiálně vyjádřený a předvedený smysl české existence má hluboký a naléhavý filosofický a politický dosah, jenž daleko a zásadně přesahuje české státní hranice.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tarquinius napsal(a):

Vážený autore, děláte si z husitství oslí můstek k vaší politice. Jestli je Vaším programem jít proti proudu prostě proto, že je to proud a že vy jste Čech a Češi byli husiti, tak to je dost primitivní. Husitství jako myšlenkový směr zřejmě bylo jedním z prvních impulsů reformace, ale husitství jako válečnictví bylo obyčejnou občanskou válkou. Občanskou válkou, která zbídačila celou zemi a hospodářsky a kulturně ji vrhla sto let za Evropu. Neidealizujte si to. Voláte po odideologizovaném zkoumání husitství a zároveň nám jej roubujete na Váš politický program.
31. 08. 2010 | 19:21

Tarquinius napsal(a):

PS: Právního teoretika JANA Přibáně neznám. Znám Jiřího Přibáně. Ale to je jen takový drobný žďuchanec :-)
31. 08. 2010 | 19:23

mb napsal(a):

až na poslední tři odstavce relativně rozumné / věcné ... jinak souhl s tarquiniusem ( a oslim mustkem )

tato věta me pobavila :husitských obranných válek

( vybavil jsem si lůzu vypalující a rabující kostely)

to byla zřejmě ta mravná a čestná individua .... ( viz. občanská válka)

ale některé husitské / reformační myšlenky jsou cenné ... to bezpochyby ...
31. 08. 2010 | 19:40

Marcus Agrippa napsal(a):

EU je přece jen v jiných podmínkách než byla Evropa sevřená katolickou církví, která si dost nevybíravým způsobem zajišťovala svůj ideologický a finanční business. Nepochybně Francie a Německo chce být hybnou silou EU, ale naštěstí to není formou náboženské totality. Jinak před válečným uměním našich předků pod vedením především Žižky nezbývá než smeknout.
31. 08. 2010 | 19:45

Michal Macek napsal(a):

mb:

vy ste zil v 16stol ze se vam neco vybavuje???
31. 08. 2010 | 19:49

Michal Macek napsal(a):

jen pripominam ze husite nebyli na evropske spici jen po mravni a duchovni strance ale take po strance technicke - jako jedna z prvnich armad zavedla masoveji strelne zbrane...
31. 08. 2010 | 19:51

Marcus Agrippa napsal(a):

Michal Macek:
v podstatě mobilní bojové vozidla, které navíc šlo v okamžiku sestavit do obranné linie - na svou dobu geniální systém.
31. 08. 2010 | 20:01

mb napsal(a):

michal macek ... to byla asociace ( proto jsem napsal vybavuje ) ... takze asi lepe : asociovala, spojila, vybavila ...

a neni to 16 ale 15 stoleti ...
31. 08. 2010 | 20:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Bednář,

napsal jste velmi zajímaý příspěvek, jen bych k tomu dodal toto:

Husitství znamenalo ve své původní podobě návrat ke křesťanství a křesťanským hodnotám v otrokářském hnojišti, do kterého postupně zavedla Evropu katolická círke.

Osa icklef - Hus - Luther stála na počátku vzniku protestantismu a tedy postupného vstávání z doby naprostého středověkého temna.

Pro dějiny Evropy mělo husitství význam narosto kardinání, mj. následoalo zpochybnění papežovy neomylnosti se všemi důsledky z toho plynoucími. Bez husitstí bychom měli něco dost podobného islámu.
31. 08. 2010 | 20:11

Michal Macek napsal(a):

mb:

jo pardon 15stol

ja jen ze predstava kostely rabujici luzy je stejne mylna jako prestava revolucnich bojovniku proti prohnile cirkvi...nejste katolik?jeden muj dobry pritel katolik me v souvislosti s husity castoval historkami o tom jak napr po vypleneni klastera husite zatloukly mnichy do sudu pak do tech sudu natloukli hreby a pustili je s kopce.nerikam ze nemohlo dojit k excesum ale to uz radeji vic verim vizim z vavrovych filmu (znate to - tlustej knez prodava odpustky,hrozi peklem atd...)
31. 08. 2010 | 20:25

Michal Macek napsal(a):

Marcus agrippa:

ano a jeste prpoctete skvelou taktiku a mate jednu z nejlepsich armad te doby (jeste svycari byli dobri..)
31. 08. 2010 | 20:26

mb napsal(a):

ta rabujici luza neni fikce ale fakt ... jak rika cimrman ... muzete s tim nesouhlasit ale to je tak jediné co s tím můžete dělat ...

husitství přineslo více věcí ... některé hodné, jiné nehodné

jednou z nich je rabující lůza ... nebudete se na me zlobit, kdyz vam sdelim ze se mi rabujici luza nelibi ...

osli mustek .... a jsme u V W - pánové sami jste si tím vinni že bída z lidí vlky činí že vlky z lesů žene hlad ....

oslim mustkem bych mohl tvrdit ze bednar obhajuje komunismus ...
31. 08. 2010 | 20:32

klaus liška prolhaná napsal(a):

nejenom komunisté zneužívali husitství koukám.co se dá čekat od strany svobodných, ovšem jenom podle názvu.spíš sekta vyznavačů klause...
31. 08. 2010 | 20:35

Michal Macek napsal(a):

mb:

to je souslovi - 2 slova: rabujici a luza.myslite tim primo husity nebo skutecnou luzu ktera pak rabovala jimi dobyte hrady a klastery?
31. 08. 2010 | 20:36

Aleš napsal(a):

To se opravdu povedlo , bojovník za svobodu oslavuje husitské hnutí, hnutí, které vrhlo České království o 100 let zpátky, hnutí, které vyrabovalo kdejaké šlechtické, či zemanské sídlo, kdejaký kostel klášter, hnutí které svými metodami nebylo tak vzdálené ruským bolševikům. Ano husitské obranné války- to je opravdu vrchol historického povědomí pana Bednáře.
Sledujme činy a slova pane Bednáři a ony činy z hlediska krutosti, vandalství a neúcty k lidskému životu, jsou i v krutém středověku mimořádné svou brutalitou. Opravdu 3x bravo!!!
31. 08. 2010 | 20:39

mb napsal(a):

michal macek ... myslim že se to často prolínalo ... tedy mezi husity byla (i) rabující lůza ... či husité byli rovněž / mimo jiné ... rabující lůzou ...

kdosi to s rovnával s talibanem a táliby ... v něčem sedí v něčem nesedí ... njn
31. 08. 2010 | 20:43

Nenaštvaný napsal(a):

Dobrý... výborná pointa...skvělé memento; co ale s tím, když kromě nějakého toho milionu Čechů o tom všem úsilí, snaze a možnostech nemá nikdo ani tušení. A nejhorší je, že několik desítek čecháčků dokáže všecko to duchovní bohatství tak zprznit, že tomu nakonec nerozumí ani ti Češi. Ještě by bylo dobré uvést souvislosti: z čeho tedy pramenila Jiříkova vůči Evropě mimořádně zodpovědná zahraniční politika a bezezporu na ni navazující rozhodnutí českých stavů při volbě českého krále v roce 1526, opět u vědomí ohrožení evropské svobody, ba její samotné stávající existence, a to na úkor své země.
31. 08. 2010 | 20:44

hovorka11 napsal(a):

Svěrací kazajka se tvoří u nás, ne v EU !
Samé monopoly nebo omezená konkurence sající z malého nekonkurenčního trhu - banky s podporou ČNB, monopolní ČEZ s absurdním navyšováním zisků s nesmyslným tvrzením, že je to díky solárním elektrárnám!
Zdejší politická mafie nás rozkrádá úplně do likvidace firem a tím i zaměstnanosti. Na to EU nemá !!!
31. 08. 2010 | 20:45

Michal Macek napsal(a):

ales:

pozdraven bud jezis kristus!
31. 08. 2010 | 20:45

Naštvaný napsal(a):

"jednou z nich je rabující lůza" píše kdosi a jiní mu přitakají. Bláhovci, kdyby tu nebyl rabující klérus, nebyla-by se ani zorganizovala ta rabující lůza. To je naprosto stejné jako s některými smutnými událostmi po 2. sv. u nás. Bohudíky, že se tomu zabránilo po 89. Ti před tím rabující, však díky tomu rabují dodnes a vy jenom čumíte a nadáváte.
31. 08. 2010 | 20:52

Naštvaný napsal(a):

Aleši,
nemelte a přemešlejte! A hlavně studujte; a nemyslete si, že tomu rozumíte líp než Palackej a Masaryk.
31. 08. 2010 | 20:56

mb napsal(a):

tak je to bohudíky nebo bohužel že se tomu zabránilo po 89 ? když ti předtím rabující díky tomu rabují dodnes a my jenom čumíme a nadáváme ?
31. 08. 2010 | 21:12

dolrey napsal(a):

Husitství nesporně pozvedlo ducha a životaschopnost Česka a tím odsunulo bělohorský scénář,který se blížil vždy možná o stovky let,ne však nakonec:díky asi rozkolu Lipanskému.Jeho někdejší teologická platforma je dnes úplně mimo realitu,leda,že by se adobově chápala jako jakákoliv ideologie nadčasově.Ale přinejmenším se Čechy vyhnuly děsivé inkvizici s upalováním mnohem více než ostatní země.Patrně tím,že předem zlikvidovali ty kdož by sem mohli inkvizici zavádět důsledně.Husité nakonec přicházeli k pojetí i evropanství (Basilejská kompaktáta r.1933),ale právě toto intelektuální křídlo bylo upáleno ve stodolách křídlem mocenským-bohatých husitů,šlechty husitské.Díky tomu vlastně husitstsví smazalo své zásluhy o intelektuální rozvoj Čech.Zásluhy o národní existenci jsou ale trvalé.Husitská šlechta ale ostře kontrastuje pro ni positivně s popravenou,poněmčelou luteránskou českou šlechtou na Staroměstském náměstí po Bílé hoře v tom,že se dokázala spojit s celým lidem,nebála se jeho vyzbrojení.Bělohorští se báli lid ozbrojit a na žoldnéřské vojsko nakonec neměli ani dost žoldu.Bělohorští byli národní,ale ne ve smyslu úplné emancipace,ale pouze změněné orientace v Evropě z katolických zemí na protestantské,kterých tehdy přibývalo.Že zrovna oni se tak přepočtou,netušili.Koneckonců o 30 let později,za míru Vestfálského by dopadli jinak.Je přehnaně namyšlené tvrdit,jenom proto,že zde na Bílé hoře byly oběti,že Češi byli začátek reformace.Reformace probíhala už před nimi,dalekosáhle.Byl pouze začátek třicetileté války.Tak asi jako Srbsko bylo začátek 1.světové války.Ale jak se ukázalo z koalic,spíše každá sám za sebe,žádná Evropská unie nebyla.Navíc jestli byl Lipanský rozkol panstva a lidu,tak byl bělohorský rozkol uvnitř panstva a duchovenstva.Viz Albrecht z Valdštejna-vrchní velitel katolické armády rakouské-císařské je český šlechtic.
31. 08. 2010 | 21:16

Naštvaný napsal(a):

mb,
vy jako Aleš přemejšlejte o čem se tu taky píše: válečná technika, boje, války, uvržení země o sto let zpět atd.,atd.; pro to dnes existuje jeden pojem: kandelábry. Odpověděl jsem vám?Koplo vás to?
31. 08. 2010 | 21:19

Pišta napsal(a):

Upalování lidí nebylo u husitů žádným "exesem", ale naprosto ,běžnou praxí.Když dobyli například Chomutov, který měl tehdy asi 2500 obyvatel, tak ti z nich , co nebyli zabiti při dobývání byli hromadně upáleni. Na živu bylo ponecháno jen 30 lidí "aby měl kdo "pohřbít mrtvé".Ženy a děti si vzali na starost Táboritky. Vysvlékly je do naha, vyhnaly za Chomutov tam je nahnaly do stodol a všechny upálily. Třeba jen v Prachatickém kostele nechal Žižka upálit asi 180 lidí, kteří se provinili jen tím, že žili ve městě, které dobyl .Středověk byl dobou proslulou svou krutostí, ale zvěrstva husitů byla mimořádná i na tehdejší zvyklosti. Všichni "Pikarti", kteří žili v Táboře , byli Žižkou nejprve vyhnání z města. Později je nechal v okolí Tábora pochytat a do jednoho upálit. Provinili se jen tím, že uctívali svého Boha jinými obřady než sám Žižka. Podobně dopadli obyvatelé Německého Brodu.A mohli bychom pokračovat v tomto duchu ještě hodně dlouho.Srovnání s dnešními mudžahedíny není zase tak příliš od věci.
31. 08. 2010 | 21:31

mb napsal(a):

me to nekoplo ... nevim zda kandelabry chcete / nechcete ... schvalujete / neschvalujete ....

klady a zápory kandelábrů
31. 08. 2010 | 21:32

Jeňýk napsal(a):

opírat svoji eurofobii o husitství je dost násilné. Ostaně nebyl to Jan Hus který údajně prohlásil, že je lepší němec dobrý nežli čech zlý ?
31. 08. 2010 | 21:35

Michal Macek napsal(a):

pista:

odkud cerpate tyto informace?
31. 08. 2010 | 21:36

Monika napsal(a):

Nečetla jsem zde snad dosud nic směšnějšího, než je tento článek.

V dějinách Evropy je husitství viděno jako náboženské povstání zdaleka ne takového významu, jaký mu Češi rádi přisuzují. Ale i u nás např. prof. Josef Pekař, který se na rozdíl od autora blogu tématu systematicky věnoval, opakovaně zdůrazňoval, že svou povahou patří husitství hluboko do středověku a nemá mnoho společného s pozdější reformací. Považovat je za první reformní hnutí, to je spíše tradiční český blud. Skutečný dopad husitství pak tkví v tom, že české království po slavném věku Lucemburčana Karla IV. vrhlo o mnoho desítek let nazpět, a to tak důkladně, že se z toho vzpamatovávalo celé století. Od té doby Češi už jen stále dohánějí Evropu, a ne a ne ji dohnat. - Ještě větším bludem je spatřovat ve středověkém husitství počátek demokracie. Tuto z nouze ctnost raději ani nekomentovat, ostatně výše zmíněný Pekař o tomto omylu popsal desítky stránek. Znovu a znovu upozorňoval Masaryka, že ideu národní nelze stavět na iluzi. Marně, jak vidno. Lhát si sami sobě, to je nám zřejmě vlastní více než cokoli jiného.

A vytahovat OPÉT odkaz katolického kněze Jana Husa, ovšemže patřičně překroucený, do politického boje? Člověk by se domníval, že po komunistech se podobného pimprlového divadla už nedočká. A hle, už je to tady, jen snad ještě v lacinějším balení.

Před nedávnem - husité: předchůdci bolševických revolucionářů!
Dnes - husité: předchůdci zakladatelů demokracie v Evropě i Spojených státech amerických!

Český somnambulismus dovedený ad absurdum. Jára Cimrman by zbledl závistí nad takovou vynalézavostí co se týče vlastní přeslavné minulosti: Češi vyučují svět, vždy jsou před ním o stovky let napřed, bohužel jen takzvaně nazapřenou, v skrytu mysli. ;)
31. 08. 2010 | 21:40

Jeňýk napsal(a):

jako spoluautor tzv. manifestu eurorealismu má prostě autor bizarní představy co je reálné.
Husité nebojovali s německou kazajkou ale proti vrchnosti ciíkevní či světské, německé či české.
A tenhle problém je ryze kosmopolitní - ostaně že by v bruselu dali vše do kádě jako táborští určitě nehrozí.
31. 08. 2010 | 22:01

Pípa napsal(a):

Pro Moniku,
posílám kytici žlutých růží.
31. 08. 2010 | 22:04

Naštvaný napsal(a):

"zvěrstva husitů byla mimořádná" píše Pišta a jemu podobní. Zase tu vystupuje napovrch tupá nevzdělanost. Ostatně si stačí přečíst Aloise Jiráska, Staré pověsti české, kapitolu o pražském protižidovském pogromu na konci 14. století. -Já vím, on zkresloval, budou ignoranti zase tvrdit! -A to nenutím číst autory součastníky, jako např.selichy Avigdora Kary co píší, jak lid obecný v roce 1389 řádil: "Pobořili i hřbitov, místo věčné volnosti, kde mých slavných předků odpočívají kosti. Tyto mé poklady odkryli, náhrobky rozbili" Jeho otce ti hodňáskové zavraždili. Jakož i stovky jiných. O znásilňování nemluvě! V roce 1389! To o husitech nebylo ještě ani vidu ani slechu. Lidi, vzpamatujte se a nevomílejte nesmysly, který vám nějaký ignorantský a lživý trouba nakukal. A hlavně ty nesmysly nevytrubujte dál a nedělejte si ostudu.
31. 08. 2010 | 22:05

Kid napsal(a):

Moniko: vy jste katolický fanatik, stejně jako Pekař, který byl konzervativec a měl i poměrně blízko k fašismu a autoritářskému režimu, takže dějiny viděl z pohledu katolické církve, která se IMHO dopustila mnohem strašnějších věcí než husité - má na svých rukou miliony mrtvých, mimochodem na konci 17. století katolíci upalovali ženy a malé děti (i 3leté!!) v pecích jako čarodějnice - ve Slezsku - defacto první spalovací komory
31. 08. 2010 | 22:07

Kid napsal(a):

Mimochodem: o kolik set let nazpět nás posunula Bílá Hora? Zpět k absolutistickému, nedemokratickému státu bez sněmů....doba husitsví přinesla rozkvět češtiny, nový pohled na náboženství, demokratizace života - města dostala právo účastnit se sněmování - města - základ pozdější buržoazie a střední třídy! Zatímco katolíci přinesli druhé znevolnění a utužení roboty - práva první noci, desátky, štolovné, samé daně a poplatky
31. 08. 2010 | 22:12

Naštvaný napsal(a):

Podle Václava V. Tomka v ten čas zahynulo rukama lidu obecného přes 3000 židů! - vhozením do ohně svých domů! Bezbranné ženy a děti byly přeneseny na radnici a tam násilně pokřtěny! Psal se rok 1389 Praha!
31. 08. 2010 | 22:14

Kid napsal(a):

to Jeňýk: husité nebojovali proti vrchnosti - hodně z nich byli šlechtici a sami tvořili vrchnost, takže plést sem třídni poměry je pomýlenost, která přetrvává z komunismu.......husitsví bylo náboženské hnutí a částečně hnutí národní, vyvolané šlendriánem tehdejší církve, která byla rozpolcená - trojpapežství a rozpolcená církev znamenala chaos, ne-li téměř konec světa
31. 08. 2010 | 22:16

Zacheus napsal(a):

Aniž chci otevírat staré rány, příspěvek pana Bednáře ( který si zřejmě z husitského období dělá svůj trapný odrazový můstek pro svoji politickou kariéru), mne bohužel přiměl k tomu, abych připomenul - vedle pozitivních prvků husitství, které autor uvádí - v zájmu objektivity také tyto skutečnosti (citováno z publikace pana Radomíra Malého):

"Sám husitský kronikář Vavřinec z Březové uvádí tato fakta:

a) na Velehradě bylo r. 1421 nelidsky upáleno 7 mnichů ( kdo na ně dnes každoročně vzpomíná? - můj dotaz),

b) v Chomutově - viz diskuse shora,nebudu se opakovat,

c) v Bechyni r. 1422 a 1428 byli řeholníci pobiti nebo upáleni, v Klatovech r. l419 spálena jedna čtvrť a všechno její obyvatelstvo pobito,

d) Ve Zlaté Koruně bylo r. 1420 mnoho mnichů pobito a umučeno,

e) V Sedlci pod Kaňkem r. 1421 pobili táborité do jednoho všechny zajaté kartusiány a cisterciáky ( zřejmě se řídili husitským heslem "Zabte je všechny, nikoho neživte" - moje poznámka),

f) V Jaroměři dostali kněží na vybranou: buď odpad od víry,nebo hranici. 17 zvolilo mučednickou smrt pro Krista, 3 odpadli ( o těchto upáleních se ovšem na rozdíl od upálení Mistra Jana Husa nemluví- moje poznámka),

g) V Mohelnici r. 1424 si občané slíbili před oltářem, že radi podstoupí smrt,než aby se zpronevěřili svojí víře. Muži byli pobiti, ženy a děti upáleny v chrámě v celkovém počtu 700,

h) V Prachaticích r. 1420 bylo 85 měšťanů upáleno v sakristii kostela, v Říčanech a Rokycanech téhož roku husité slíbili ženám a dětem volný odchod, pak je ale pochytali a upálili

i) V Německém ( dnes Havlíčkově) Brodě r. 1422 pobili husité 1500 lidí včetně žen a dětí tím, že je shazovali z oken radnice dolů na oštěpy,podobně v Turnově r. 1424 - na uctění jejich památky ovšem žádný státní svátek se každoročně neslaví- moje poznámka.

Snad jen mohu jako historickou zajímavost připomenout, že sám Jan Hus byl katolický kněz, který svůj životní konflikt se jím cítil až do smrti.
31. 08. 2010 | 22:20

Karel Mueller napsal(a):

Monika:

Nerad jsem k debatérům impertinentní, k ženám zvlášť.
Ale už dlouho jsem nečetl nic směšnějšího, než jste napsala Vy.

Především si o husitství něco přečtěte. Katolickou církví otřáslo tak důkladně, že by pozdější reformace nebyla bez něho vůbec možná. Základní linie se neytvořila podle národnosti, ale podle přístupu k Viklefovi a k radikalizaci došlo po upálení Husa.

Husitské války byl náboženské, za očistu v církvi. Že na to národ strašně doplatil a krvácel? Samozřejmě. I H.G.Wells píše o strašných zločinech křižáků na českém území na civilním obyvatelstu. Vypálili a zničili nespočet obcí i měst, obyvatele vyvraždili. Proti tomu "zvěrstva" husitů nestála za mávnutí ruky. A jako Angličan asi nude objektivní. Ale i to nebylo nic proti třicetileté válce, která v některých obastech ve střední Evropě vyvraždila až polovinu obyvatel.

Nečtěte jen současné interpretace.
31. 08. 2010 | 22:21

Kid napsal(a):

Slova Karla Havlíčka Borovského, který byl velmi kritický k přehnanému vlastenčení (kritizoval za to např. Tyla), tak i ten řekl významná slova:

"Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše a moci."

PS: v poslední době vidím ohromnou snahu zrelativizovat v médiích naši historii, minulost....za minulého režimu se kritizovalo období temna, katolictví...dnes je na pranýři husitsví, mrtvým Němcům se dává větší váha než mrtvým padlým odbojářům (o nich se nemluví), kritizuje se Slovanská epopej - že je moc nacionální a nečeská - přitom je odrazem své doby, když ji Much tvořil za nástupu nacismu
31. 08. 2010 | 22:26

Ja Pr napsal(a):

smazat hustiství a blouznit o něm jak Matěj Brouček či aktuár Roubíček není totéž.
Říkat něco co se dříve nesmělo není relativizování - jestli si vystačíte s věčnými pravdami a la z. nejedlý je to vaše věc, ale proč okřikovat druhé ?
31. 08. 2010 | 22:30

Ted napsal(a):

Zacheus: Když jste tak nestranný, tak nám něco můžete říct o obětech na druhé straně. K občanské válce jsou potřeba dva....mimochodem i tak liberální země jako Británie si také prošla svoji revolucí, dokonce s královraždou a masakry irských katolíků v mnohem větším měřítku........teď ale můžete pro změnu vyjmenovat masakry katolické církve, můžete začít s židovskými pogromy, znamými popravami husitů v kutnohorských jamách, pak přejít k inkvizičním procesům, čarodějnickým (používání pecí) atd....
31. 08. 2010 | 22:31

Kid napsal(a):

Ja Pr: kecy, dělá se kult současného establishmentu, který musí být v protikladu s tím předchozím - tak se tvoří ideologie, takže už ne husitství-reformace-Masaryk, ale Václav-církev-Bílá Hora-habs. monarchie-Mašíni, to teď letí....ale nic to nezmění na degeneraci církve v celosvětovém měřítku
31. 08. 2010 | 22:36

Jeňýk napsal(a):

to Kid: husité že nebojovali proti vrchnosti ?
oprvadová šlechta měla zájem na husitstvíorkajový a skončila u utrakvistů. Nižší zemanstvo a chudší měštanstvo (jako žižka) by se s basilejem asi nesmířili.
Jádro hnutí když bylo na vestupu tvořila opravdová chudina a ta prahla po emancipaci na vrchnosti světské i církevní (království enbeské) určitě.
To není dědictví totáče, to je fakt zjevný ze všech sociálních revolucí, i té husitské.
31. 08. 2010 | 22:38

Ja Pr napsal(a):

okřikovat jiný názor že jsou to relativizijící kecy svědčí o tom že běsi s kterými bojujete jsou spíše ve vašem netorském egu.
To jak do toho zamotáte i mašíny je trapnost.
Většinově u nás není husitství negováno, ale jiné pohledy vám zřejmě vadí. Nechte toho rudého dědka a jiráskovské klišé už spát.
Pokud nechcet být jen plytký agitátor tak si ujasněte jestli vám jde o více pravdy a nebo o ideologický klacek na církev a establisment ?
31. 08. 2010 | 22:44

Kid napsal(a):

jeňýk: sociální motiv byla pouhá jedná část, protože každá revoluce v dějinách má v sobě sociální motiv - ta anglická, americká (boj o nezávislost), francouzská, ruská, revoluce roku 1848 byly sociální - proti feudální robotě a za občanská práva atd.......ovšem v té husitské, narozdíl od těch ostatních, udávalo prim náboženství, které samozřejmě s sebou nese výrazný sociální motiv - protože Bible je z dnešního hlediska velmi levicové čtivo:))
31. 08. 2010 | 22:52

s... napsal(a):

Mou teorii, že se Jára da Cimrman stal presidentem ČR potvrzují i tato slova (zřejmě jde o neuvedenou citaci z přednášky "Cimrman po Liptákovu" :
"Lakonickým příměrem svého hosta upozornil, že v českém sporu o Evropskou unii nejde o žádné milimetry, ale kilometry."
31. 08. 2010 | 22:53

Zacheus napsal(a):

To Ted.

Pokud jde o inkviziční procesy, doporučuji Vám k přečtení zajímavou publikaci Radomíra Malého s názvem: "Je dovoleno bránit inkvizici?",kde jsou objektivně daná fakta shrnuta, ale je zde také připomenuto,že počet obětí inkvizice byl záměrně uváděn v mnohem větším počtu ( samozřejmě šlo o zlomek obětí třeba Stalina, Hitlera či Pol Pota). Samozřejmě, že nikdo negativní stránky inkvizce nepopírá, ale i v její činnosti byly i z tohoto pohledu značné rozdíly.

Pokud jde o čarodějnické procesy, jistě i Vám je známo ( například z filmu "Kladivo na čarodějnice" režiséra Otakara Vávry),že to u nás byli právě katoličtí kněží, kteří se statečně postavili na odpor Jindřichu Bobligovi, který na severní Moravě tyto procesy v zájmu své hamižnosti rozpoutal. Šumperský katolický děkan Kryštof Alois Lautner, který se jeho řádění postavil, byl nakonec sám jako oběť čarodějnického procesu zaživa v Mohelnici upálen.

Nevím přesně, o jakých židovských pogromech zrovna mluvíte, tak se nemohu blíže vyjádřit. Snad jenom připomenu,že krajně protižidovská stanoviska zaujímal například také protestant Martin Luther.

Existují zajímavé historické studie o pronásledování katolíků v Anglii ( samotný fakt, že ještě dnes nemůže být britský premiér katolíkem, také o něčem - v době antidiskriminace - jistě svědčí). Dovoluji si Vám doporučit k přečtení nedávno vydanou knihu básní anglického katolického básníka, umučeného protestanty, Roberta Southwella SJ, s názvem "Hořící dítě".

Samozřejmě s Vámi souhlasím,že vina bývá na obou stranách. Na rozdíl od těch ostatních ale papež Jan Pavel lI.dokázal za katolickou církev před rokem 2000 přiznat i stinné stránky v jejích dějinách a omluvit se za ně.

V podstatě jsem reagoval pouze proto, že mně článek pana Bednáře připadá jako laciná agitka ( typu filmů o husiství režíséra Vávry z 50. či 60. let minulého století), která,když už byla takto ploše napsána, prostě potřebovala v zájmu spravedlnosti i vůči obětem husitského obětí trochu doplnit. Nic více, nic méně.

Přeji Vám pěkný večer.
31. 08. 2010 | 22:58

Kid napsal(a):

Ja Pr: jde mi o pravdu (nezní to moc HUSitsky?:)), což v mnoha případech bohužel s církví a establishmentem vylučuje a establishmentem myslím jakékoliv ideologie včetně komunismu, socialismu, kapitalismu, feudalismu, konzervatismu, liberalismu - ale kdybych si už opravdu musel vybrat, tak se hlásím k demokratickému socialismu masarykovského typu - náběhu k sociálnímu státu skandinávského typu
31. 08. 2010 | 22:58

Ted napsal(a):

Zacheus: děkuji za pěkný příspěvek. Jana Pavla II. si vážím, vážím si i obrozeneckých kněžích - těch tzv. Ztracených vlastenců, také i Bohuslava Balbína - nepovažuji se za ateistu!! Církev vidím jako důležitý element společnosti, který má svoji váhu především v hospicové a charitativní organizaci, mám defacto ke všem náboženství stejný - neutrální vztah, líbí se mi prvky budhismu, hinduismu, židovství, protestantismu - Bible je skvěle napsaná, jen škoda, že se v průběhu dějin církve moc nedodržovala, ale to bylo asi nereálné
31. 08. 2010 | 23:07

Zacheus napsal(a):

To Ted.

Ještě si dovoluji pro Vás,případně i pro ostatní čtenáře, ocitovat dva verše z citované knihy anglického katolického básníka Roberta Southwella, SJ:

"A v hrůze úděsného chóru toho
svou hudbou zní to místo žalosti,
kde umlkly líbezné písně ptačí,
kde těžkých tónů hřímá poselství.

Je útočištěm ušlých poutníků,
klopýtá jejich krok a vázne srdce tep,
chvějí se strachem, chladem, úlekem,
a zatracují hrozný, strastný svět".
31. 08. 2010 | 23:12

Ironie napsal(a):

Ironií je, že jak husiti, tak katolická církev, měli pro své zvěrstva stejnou výmluvu. Ve jménu Boha. Duševně zaostalí jí používají dodnes.
31. 08. 2010 | 23:13

Zacheus napsal(a):

To Ted. Děkuji Vám za odpověd a přeji Vám dobrou noc. Zacheus
31. 08. 2010 | 23:13

Pípa napsal(a):

V mnoha diskusních příspěvcích vidím zevšeobecňování našeho českého pohledu na pohled celoevropský, resp. problém katolické církve v Čechách v předhusitských dobách s problémy církve jinde v Evropě. Zrovna tak, jako když chlapi ve venkovské hospodě dělají závěry z výsledků "demokracie" v Čechách a vzpomínají s láskou na komunisty a nevidí, že za humny si demokracie vede jinak, a že jedinou výspou socializmu je dnes Severní Korea.
Ano, věřím, že zrovna tak jako za dob Husa, tak i dnes si církev, jako dneska česká oligarchie, dovolila více, než jinde v Evropě. Dovolila a dovoluje jim to nízká kulturní úroveň českého obyvatelstva. Reakce Husitů tenkrát byla krutá a primitivní, odpovídající úrovni obyvatelstva, neměla z učením vzdělaného Husa nic společného, až na vnějškový znak, uctívání pod obojí způsobou. Byla to jen nenávist, závist, loupení a krutost. Nepřineslo to nic kulturně ozdravného. To se může stát, samozřejmě i dnes, kdy potomci Husitů opět cítí potřebu řešit nedostatky demokracie z "cizí Evropy" radikálně. Samozřejmě čas pokročil a Evropa se nás nebojí, tak, jak se nás nebála za Husitů. Ale zase si uškodíme a zase se odizolujeme.
31. 08. 2010 | 23:15

Zacheus napsal(a):

To Ironie. Už se nechci dnes moc rozepisovat. Snad jen připomenu, že to,co kritizujete, odmítá také papež Benedikt XVI., když poukazuje na to, že nelze ve jménu Boha páchat násilí. Lidé byli a jsou ovšem chybující a hříšní ( nemusí být zrovna také duševně zaostalí) a tak k tomu v minulosti i v současnoti prostě nekdy docházelo a dochází ( aktuálně v současnosti například u muslimů). Také Vám přeji dobrou noc.
31. 08. 2010 | 23:20

Kid napsal(a):

Pípo: ty všechno vidíš z pohledu elit, papalášů, ale měl bys situaci vidět i z pohledu běžných lidí té doby, dějepisectví má tu nevýhodu, že je psáno vždy vítězí a většinou mluví o osobnostech, vždy slyšíme, že ten a ten chrám postavil ten a ten architekt, ale na lidi, kteří tu práci odvedli se zapomíná.....a právě lidi tvoří dějiny, lidi provedli např. francouzskou revoluci a dali tak náběh na rozvoj občanské-liberální společnosti, kde nebyl důležitý původ, ale schopnosti........pokud jsme nežili v té době, tak nemůžeme moralizovat, kdybyste se narodil jako poddaný odkázaný a připoutaný k jednomu pánovi a byl byste téměř otrok a najednou by vám nějaký husitský kazatel řekl, že takhle žít nemusíte a že máte svoji svobodu a důstojnost nejen v posmrtném životě, ale i zde na zemi, co byste dělal?? Já se husitům vůbec nedivím, na tu dobu to byly myšlenky přelomové a vpravdě revoluční....samozřejmě poskvrněné násilnostmi a smrtí, ale to k revolucím a válkám patří - II. světová válka, americký boj za nezávislost atd.
31. 08. 2010 | 23:35

nimra napsal(a):

Autor se pta: "Má nám stát hlavně zajišťovat svobodu, anebo existuje v první řadě proto, aby z našich daní přeposílal peníze a zaopatřoval ? To je jádro soudobého sváru mezi liberálně-konzervativní pravicí a direktivně zaopatřující levicí.

Typicka pravicova demagogie. Nas stat ma jedny z nejnizsich socialnich vydaju v EU. Take vybira vyrazne mensi dane nez ostatni staty EU. Dokonce ani Paroubek to nechtel nijak vyrazne vychylit. Nevim, proc do sveho modreho omezeneho pohledu tahate husity. Myslim, ze by se vam tam spis hodil Hitler, i kdyz to se asi nesmi rikat, ze?
31. 08. 2010 | 23:43

Al Jouda napsal(a):

Tak si to zopakujeme! Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme! Hrrr na ně!
31. 08. 2010 | 23:47

Pípa napsal(a):

Kide,
nejsem papaláš, naopak mám úctu k těm, co si museli všechno poctivě zasloužit. Proto jsem proti ničení výsledků jejich práce. Obávám se, že to byli právě obyčejní lidé, kteří na husitství nejvíce doplatili. Jsem pro stabilitu a trpělivou práci pro zlepšení. Nemám rád "velké" myšlenky a revoluce pro jejich realizaci. Husitství není ani boj pro velkou myšlenku. Je to anarchie a ničení pod záminkou ideologie. Pokud vím, tak ani celé Čechy nebyly husitské. Např Jižní Čechy a Morava byly katolické. Takže jsem na straně katolíků. A mám rád Jihočechy a Moravany.
31. 08. 2010 | 23:50

Čochtan napsal(a):

Husovy myšlenky a husitské činy, to je jako nebe a dudy.
31. 08. 2010 | 23:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vida, po Romech, Mašínech a sudeťácích další kontroverzní téma, na kterém mohou např. Monika a Pípa se cvičit v mrskání českého národa. Monice jenom připomenu, že žádná vážnější ucelená práce o reformaci bez hodnocení husiství se neobejde a přes všechnu úctu nelze srovnávat Pekaře s TGM, Pípovi zase, že "znalost Bible byla tak rozšířena, že pozdější papež Pius II., jenž se osobně zúčastnil křižáckých tažení do Čech a patřil k programovým odpůrcům husitství, ve své knize napsal, že mnohá husitská žena lépe znala Bibli než mnozí katoličtí kněží."
is.muni.cz/th/216879/fss_b/bakalarskaPracePauler.doc
A ostatním kritikům údajné husitské krutosti je třeba připomenout nemravný a hříšný život většiny členů vyokého církevního kléru, řevnivost a mocenské boje tří či kolika tehdejších papežů v jeden čas, kvůli kterým byl koncil do Kostnice svolán a odsouzení M.J. Husa byla jeho vedlejší programovou záležitostí.
Husitská kritika Církve jako ´nevěstky Kristovy´ je svědectvím silného morálního a především věroučného náboje jejich úsilí o nápravu Církve a na tom nic nemění pomluvy o jejich údajné krutosti. V této souvislosti jenom připomenu např. tradiční Slavnost květin v Naumburgu na paměť šlechetnosti Prokopa Holého, který město ušetřil na základě prosby průvodu městských dětí s květinami v rukou.
Nemyslím, že by v dnešní politické praxi bylo zapotřebí se příliš dovolávat husitství, ještě horší je však snižovat jeho význam v naší i světové histórii různými nepravdivými způsoby interpretace tohoto významu.
01. 09. 2010 | 00:25

honolulu napsal(a):

VELMI, VELMI ZAJIMAVE prispevky a komentare o dobe, kterou neznam, a jsem vdecen Vam vsem, kteri zverejni svuj nazor a podeli se o vedomosti !!!

Proc si ale vzajemne nadavate ???
Pane Stejskal, zakrocte a zcivilizujte napr. pana - nastvany - za tuto jeho vetu !!! Cituji: "Zase tu vystupuje na povrch tupa nevzdelanost"..

Poslete ho klecet do kouta za tuto vetu, za napadeni pana pista...

Jak k tomu prijdu ja, kdyz o teto dobe nevim NIC.. !!!!
Pan pista potom nebude psat a ja budu hloupy zbytek zivota a protoze jsem STRASNE ZVEDAVY, tak budu muset letet do Prahy a shanet knizky. S mojim stestim my zase nekdo proda Hurvinka jako minule.
Civilizace boli, je to tak ???
01. 09. 2010 | 01:07

Karel Mueller napsal(a):

ZM:

Máte samozřejmě pravdu, ale co se dnes děje opravdu není normální. Myslím co se lze dnes v našich mediích dočíst nebo vyslechnout.

Vezměte si tu zmiňovanou třicetiletou válku vedenou na všech stranách pod praporem kříže. Polovina Němců a Čechů vyvražděna, v Evropě vyvražděny desítky procent národů. Česká šlechta prakticky vybitá, duchovní elita emigrovala v čele s Komenským. Národ sražený na dno. Dokonale to popisuje Němec Strauss v knize Aufstieg der tschechoslowakischen Nation.

To samozřejmě není nic.

Někdy se ptám, co se tím sleduje: Variantně dostávám tyto možnosti:
- Snahu nás maximálně zašlápnout
- Zločin proti rozumu
- Příprava na fašizaci společnosti (nejen u nás)
Možná Vám to bude připadat drsné a přehnané. Možná ...

Ale k těm výtvorům nic jiného dodat nemohu.
01. 09. 2010 | 01:40

Karel Mueller napsal(a):

pardon, desítky procent příslušníků jednotlivých národů
01. 09. 2010 | 01:42

Tencokida Hnuj napsal(a):

Husa upálili proto, že kázal proti moci, která je postavena pouze na prestiži vyplývající z bohatství a titulů. Z B´ží milosti, jak se říkávalo.
Která se opírá o soudobé pozitivní právo a pohrdá přitom etickým rozměrem vládnutí.
Hus nebyl pouťový buřič hospodského formátu, byl hledačem pravdy. Boží pravdy. proto i jeho odvolání ke Kristu, jako nejvyšší autoritě.

Davy tak jeho odkaz nenásledovaly jen proto, aby se vymezily proti nemravné vrchnosti a duchovenstvu či pomstily jeho smrt. Lidé toužili po nápravě poměrů, po životě bez přetvářky a vynucované pokory.
Nesmíme zapomenout, že pro běžného člověka té doby mnoho znamenal příslib spásy na onom světě. Kdy proti sobě stanuly odpustky a život v Kristu, zjednodušeně řečeno.
Za tím účelem se sjednotili, utvořili společenství, zvolili si vůdce, zavedli svůj řád, včetně hospodářských struktur a armády.

Vedli válku, obrannou válku za své ideje, potažmo tak i za českou státnost, kterou si ale představovali jinak, než vysoká šlechta a duchovenstvo.
Během války se vraždí, vypalují domy, rabují se statky.
Nestudoval jsem husitské války až tak dopodrobna, ale dělat z husitské armády nějaké gerilové bojůvky, jejichž koníčkem bylo upalování mnichů či jeptišek a boření církevních staveb a myslet si, že jejich nepřátelé byli jen obětními beránky jejich zvrhlých choutek je chabé, hloupé, triviální a je pouze primitivním pokusem, jak zcela regulérně vedenou válku postavit na roveň jakéhosi milenaristického poblouznění homogenního, zfanatizovaného davu.
Husitská obec byla vnitřně strukturovaná.
Ve svých počátcích dokonce představitelé radikálního křídla konzultovali své postoje s pražskou univerzitou. Kromě jiného.

Vše se odehrávalo na pozadí schizmatu, (avignonský fiskál, tlak na obedienci k tomu kterému papeži, křižácké výpravy..), boje o římskou korunu, u nás pak i boje o pozemkový majetek církve a nižší šlechty.
Husité se v tomto boji "vymkli" z rukou těch, kteří zpočátku stáli na jejich straně a jejichž záměrem bylo využít je ke svým cílům.
Dalším faktem, který umožnil vznik husitství byla neexistence verikálního stavovského státu, který by dokázal většinu rozporů v tehdejší společnosti vstřebat (tak jak tomu bylo třeba v Porýní) a oslabená královská moc.
Prostě selhání vlády jak ve fyzické, tak i etické rovině.

Husité dozajista nebyli nějakými prvními socialisty s pevně stanoveným programem. Ale nebyli ani vraždící lůzou.
Při posuzování fenomenu husitství tak není na místě ani pohled optikou třídního boje, ale ani osobní frustrací zavánějící maloměšťácké pohrdání.

Zkrátka a dobře - Bednářova berlička ke kritice Evropské unie nemá s husitstvím coby dobově i ideově podmíněným fenomenem téměř nic společného.
Jeho aktualizace zavání ouředničkovským lokálním patriotismem, strachem z dnešní Evropy, která žije a bude se muset vyrovnávat v dnešním globalizovaném světě s úplně jinými jevy a problémy, než tenkrát Hus, Želivský či Žižka.
O lišce ryšavé ani nemluvě. :))

Zkrátka a dobře - jeho působení na obrazotvornost davu je mnohem, mnohem trapnější a ubožejší než kázání táboritských kněží.

A zde možná leží zakopaný pes. Stokrát opakované lži se nevyhnutelně stanou pravdou.

Chce to jen nepolevovat. A nákaza se ujme.
Dříve nebo později.
01. 09. 2010 | 02:05

skeptický napsal(a):

Jsme národem vyvoleným ukazovat lidstvu cestu.Z Václaváku na Staromák.

Pokud někdo potřeboval rozbít vliv církve,nebo sousedů,nebo dnes Unie,vždy se tu najdou lidé ochotní ujmout se role zlobivého žáka,a naše hranice se měnily dle potřeby.

Bohužel na to mouřenín vždycky doplatil,a myšlenky na vyhlazení tohoto buřičského živlu napadaly naše sousedy od nepaměti.

Ovšem to,že jsme jenom nástrojem skrytého manipulátora nás nikdy nenapadlo.

Naštěstí se vždy najde nějaký ještě vyvolenější věrozvěst,který nám naši roli dokáže vysvětlit.
01. 09. 2010 | 02:53

slávek miloslav abrahám napsal(a):

článek je to pěkný, ale pan autor skutečně zapoměl dodat v cože se to naše křesťanské obrození proměnilo. jinak je to jenom autorovo zbožné přání průběhu jedné z nejostudnějších etap naší historie kde myšlenku vzala do svých rukou opravdu lůza. lůza pod záštitou všemocného jednookého bojovníka.
a velice se mi líbila proti poznámka přímého pokračovatele těchto tradic - kdo nejde s námi, jde proti nám!
a odpověděl tento diskutér: nejste vy náhodou katolík?! namísto toho aby se dal do studování dějin a podíval se na interpretaci tohoto období všech okolitých států.... to by se divil

autor blogu kavárenského povaleče s dýmkou
01. 09. 2010 | 04:22

Dalibor Štys napsal(a):

Posledním výhonkem husitství na cestě k intelektuálnímu zaostávíní Česka bylo rozdělení pražské univerzity na českou a německou. Na německé části jak známo působili Ernst Mach a Albert Einstein, ještě za první republiky např. Rudolf Carnap (a řada židovských profesorů mluvících německy o nichž víme málo. Nepřežili.) Velmi husitským činem byl právní akt Lex Mareš, kterým byly přiznány insignie pouze české části.

Do jaké míry tyto akty narušily loayalitu německy mluvící části obyvatel Československa k svému státu není třeba rozvíjet. Že to usnadni (pokud ne otevřelo, záleží na té rozhodující kapce které překoná povrchové napětí) cestu k Mnichovu a okupaci je jistě také pravda. Na druhé straně vah je Rakousko-Uherské vyrovnání bez vyrovnání Rakousko-Českého. Což byl paradoxně důsledek toho, že Maďaři byli mnohem důslednejší nacionalisté ( a nacionalizátoři) než Češi.
01. 09. 2010 | 06:38

Levičák napsal(a):

Přidávám se opět k diskutujícím.Můj názor je opět veden příklonem k levicovému myšlení.Na husitství je opět nutno hledět pohledem té doby a nedá se plně napasovat na dnešní poměry.I když jeho myšlenky jsou stále platné.
Nejdříve k husitskému vojsku.Jak je známo,Jan Žižka byl chudý zeman a proto se jako námezdný žoldák nechal najímat k vojsku.Při bojích v cizině se značně přiučil válečnickému řemeslu a to potom přivedl svým uměním k dokonalosti.Bojoval například proti křižáckému vojsku s Poláky i v bitvě u Grunwaldu.(Dočetl jsem se v literatuře)
Již tehdy tam byly známy bojové vozy a vozová hradba,kterou později Žižka dovedl mistrně využít a zdokonalit.
A nyní k vlastní době.Středověk byl krutý a krutí tedy museli být i lidé v něm žijící.Šlo tehdy opravdu o boj o přežití.Lidé byli decimováni nemocemi ze špíny a nedostatku potravin.
A nad tím vším vládla šlechta spolu s všemocnou církví.Život prostého člověka neměl žádnou hodnotu.A Jan Hus měl tu odvahu poukázat na bohatství církve,na její desatero přikázání,které mělo být závazné jen pro tu,jak ji nazýváte "lůzu",ale pro církev neplatilo.Církev společně s bohatou šlechtou kázala vodu a pila víno.V tom je velká podobnost s dnešní dobou.A i proto doba husitství je dnes trnem v oku některým lidem,co kdyby se toho příkladu chytla ta dnešní"lůza"?Tehdejší "lůza" nemohla za to,že je církví a šlechtou ožebračována,že šlechta je pánem nad životem a smrtí prostých lidí a může je bez milosti zabíjet nebo z nich dřít kůži.Z čeho vznikalo bohatství církve a šlechty?Z práce té lůzy.Ne z jejich geniálního podnikatelského myšlení,ale ze zotročování většiny.Církev k tomu vydatně napomáhala svým strašením peklem a slibováním nebe.Samozřejmě,vše se dělo v kontextu té doby.Proto,když Jan Hus na zlořády panstva a církve začal hlasitě upozorňovat,jak by se dalo říci dnešními slovy,byl vlastně "populista",Ti,kteří neměli co ztratit,jen holé životy se ochotně k husitům přidávali a samozřejmě byli i ovládáni náboženstvím chtěli napravit celou Evropu.Část šlechty se k nim ochotně přidala,protože vycítila možnost zvětšení svého majetku a vlivu.V evropském měřítku šlo o nebezpečný experiment,který hrozil svým příkladem i církvi a šlechtě v ostatních zemích.Země tedy nebyla vržena 100 let nazpět,spíš hrozilo,že se pohne příliš dopředu a takový vývoj by byl pro vrstvu bohatých nežádoucí.A vraždění rozběsněné lůzy?Opět bylo dáno dobou,byli krutí k ostatním,zrovna jako oni k nim.Odnášeli to nevinní,ale to se děje v každé válce dodnes.
01. 09. 2010 | 06:53

Marcus Agrippa napsal(a):

Už Římané provedli velmi moudrou věc - oddělili náboženství od světského práva a pontifikové tak ztratili možnost nějak výrazně ovlivňovat chod státu. Po zhroucení západní části Římského státu ovšem vycítili jejich následovníci obrovskou příležitost a té už se nepustili ani za cenu krvavých válek, náboženského útlaku a uvrhnutí Evropy do temného a zaostalého období středověku. To že se křesťanství ubírá díky mocichtivým církevním autoritám velmi špatným směrem pochopil už císař Justinián, kterému bylo ideologické vymývání mozku křesťanstvím naprosto odporné. Takže jednání husitů v tehdejší církvi ovládané Evropě je víc než pochopitelné ( dost přibližuje i např. román Jméno růže od U. Eca ). Náboženství by mělo být výhradně brané jako soukromá duchovní záležitost a ne jako státní ideologie - viz. Irán apod.
01. 09. 2010 | 07:39

derby napsal(a):

Obávám se vždy jedné věci:vyzdvihávat něco jako pokrokové v historii,aniž se to vyhodnotí v souvislostech:tak např. řada západních historiků je přesvědčena,že praSlované žijící v letech říše Římské a jejího pádu (okolo poloviny prvního tisíciletí n.l.),měli pokrokovější zřízení než ostatní.Je třeba vidět,že to,že žili územně mimo vliv otrokářství Říma neznamená,že byli pokrokovější.Jejich kmenové zřízení s rodovou šlechtou znamenalo neustálou změnu zeměpisné polohy:jednak fertilita půdy byla při tehdejším obdělávání půdy brzy za pár let vyčerpána,jednak odevšud kdekoho vytlačovaly nájezdy trvající tisíce let-nomádských kmenů,jako byli třeba pozdější Maďaři.Tím,že Řím utvořil první stát,byť otrokářství,zmizelo neúnosné stěhování kmenů a zároveň vznikla nutnost naučit se půdu obdělávat kulturněji a vůbec ekonomičtěji využívat ekonomické zdroje.Takže Slované,vč.Čechů byli ve skutečnosti historicky méně pokrokovější než Řím.Ale Řím nutně padl pro způsob existence otroků i proto,že otrocká práce již nestačila svou produktivitou uživit postupně narůstající populací lidstva vůbec.Nápodoba kmenově-rodového zřízení s pozdějším feudalismem je čistě nápodoba:feudalismus už stojí na státech s pevným územím,kultura půdy i jiného roste.V této fázi se Češi a Slované-od fáze raného feudalismu začali podobat velmi ostatním a zařadili se na nové pro ně evropské území,rozbité rozpadem říše římské.V tomto feudalismu ani nekopírovali nikoho,prostě se přirozeným vývojem podobali např. i Germánům,takže se mohli od r.826 účastnit svými knížaty společných sněmů říšských knížat.Nápodobně jako ostatní měli vlastní královský rod.
Jiná je situace v 19. a 20.století:zde lze říci,že Češi-tím,že se neučastnili restaurace monarchismu v 19.století a fašismu 20.století jako jejich hybná síla,byli v daleko pokrokovější pozici a stádiu než západní Evropa.Klást rovnítko mezi fašismus a socialismus let 1946-1990 je špiněním vlastního národa,stíráním rozdílu mezi jeho pokrokovostí a reakčností západu té doby a patrně snaha zabrzdit rozvoj národa,vrhnout ho zpět a postupně zničit jeho existenci.Není to snaha ho vyloučit z periferní pozice,je to snaha ho vytrhat i s kořeny a zašlapat.Na úrovni zrádcovství a vlastizrady.Není ale proti smyslu existence českého národajeho kooperace s jinými v rámci Evropské unie,pokud v ní nepřevládají tendence přesvědčit Čechy o výhradních přednostech před nimi monarchismu,fašismu a kapitalismu.To je zpozdilé stejně jako stavět někdejší slovanskou obščinu nad římské otrokáře.
01. 09. 2010 | 07:39

Aktiv napsal(a):

Příznivci německé kolaborační Dělnické strany sociální spravedlnosti, ODPOR.ORG, Autonomních nacionalistů nemají moc v lásce Husity, Žižku a tohle období, protože jim připomíná silné protiněmectví českého národa, které trpělo pod bezprávím nadvlády církve a německého živlu.
Lidé tehdy byly krutí, protože tehdy se uplaťnovalo jen právo silnějšího, a nesnesla se jiná myšlenková platforma, která by naplňovala přirozenou pluralitu názorů, myšlení, rozhodování.
50 léta 20.století jsou oné době dosti podobná, nacisté vytvořili v Čechách takové dusno, a nesnášenlivost, že se to přeneslo i do počátků komunistické diktatury. Lidé jednaly s jistou setrvačností jak to bývá, bohužel viníci se spasí,a nevinní to odnesou, podobně jako v 15.století v Čechách.
Husiti jsou jen sysmbolem toho, že jak se do lesa volá, tak se i z lesa ozývá...Nemyslím si však, že by dnešní EU chtěla opakovat staré nespravedlnosti,aby v Evropě nastala podobná situace jako v období po útlaku katolickou mocí...
01. 09. 2010 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

Co s tím, bratře Miloslave?
Hrrrrrrrrrrrr na ně?
Já toho jednookýho loupežníka nemusím. Ale matičku EU taky ne.Ztratila sebezáchovný reflex.

Takže co? Za Hujery? Nebo na Tábor?
01. 09. 2010 | 07:50

Marcus Agrippa napsal(a):

derby:
jen drobnost - Velká Morava byla kulturně spojená s V.Ř.Ř. ( C + M ) - hlavně šlo ovšem o taktické spojenectví proti agresivním germánům. To že české kmeny ( také slované ) zradily a přidaly se k Frankům je otázka co je k tomu vedlo. Ostatně co se týče otrokářství - Praha byla jedno z hlavních otrokářských center tehdejší Evropy.
01. 09. 2010 | 08:01

Levičák napsal(a):

to: Derby
Klepl jste hřebík na hlavičku,ale hodně lidí to chápat nechce a zatím nepochopí.
01. 09. 2010 | 08:12

Aktiv napsal(a):

Otroctví= rozumějme nevolnictví všech skupin obyvatel, a to i zdánlivě svobodných jako řemeslnické stavy, bezzemkové,nerovnost v právu, zbožnělost vrchnosti, okupace všech společenských vrstev jen jednou skupinou lidí a jejího uzurpování všech výhod, apod.
01. 09. 2010 | 08:14

Aktiv napsal(a):

Když na to tak koukám, tak se naše společnost přiblížila hodně ke středověké společnosti- a žádné liberálně-konzervativní hodnoty(liberálně-konzervativní pravicí a direktivně zaopatřující levicí)na úkor tzv. levičácké zaopatřující levice neexistují.
Někde jsem nejen slyšel, ale potvrzuje se, že současná tzv.levice a pravice je jen divadelní hra pro veřejnost, a lidé s tzv. obou táborů užívají stejných neomezených výhod na úkor lidu, jako tehdy za Husa ona katolická vrchnost....
Co vy na to pane Bednář?
01. 09. 2010 | 08:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Mueller:
Podle mého skromného osobního názoru evropský integrační proces je politickou formou ekonomické globalizace v Evropě. Formálně je zapotřebí užívat demokratických pravidel, ale šídlo ekonomické dominance nelze utajit. A tak scénář obsahuje nové metody, staré poněkud renovované cíle však zůstávají. K jejich dosažení je třeba eliminovat jakýkoliv odpor, byť racionální, a tak jsou obnovovány staré trendy, z nichž se nás týká především německý hospodářský tlak na východ, jehož ekonomická forma je podporována propagandou ´smíření´, jaké propagují V. Žák a další, popř. tvrdší formou pokud vím Mlynárik, Doležal, Mandler.
Osobně je mi bližší názor V. Klause, Zahradila a vůbec současné zahraniční politické línie ODS opoziční vůči tomuto trendu, i když riziko opětovné ´protievropské´, české opozice s obvyklým nasazováním psí hlavy Čechům není bez rizika. Nicméně v současnosti uplatňovaný byrokratický způsob evropské integrace, byť krátkodobě se jeví efektívním, nemá v dlouhodobějším časovém horizontu perspektívu racionálního řízení takového kolosu, jakým je EU. Pro Čechy nastalo kritickým toto období byrokratické evropské integrace pod německo-francouzským vedením do doby, kdy byrokratické způsoby budou praxí převážně překonány. V tom má smysl český odpor proti německé propagandě nivelizace a relativizace zločinů státní agrese a ´zločinů´ její oběti. Prostě vydržet v odporu proti svévolnému proněmeckému výkladu dějin, ať již pochází přímo z Německa (např. Schmidt) anebo od českých kolaborantů (např. V. Žák).
01. 09. 2010 | 08:49

dabei napsal(a):

Husitská část společnosti se na třicet let vydělila ze společnosti jako celku,jako její militantní část-a uvnitř svého menšího celku si udělala třídní smír s vojenským zaměřením.Proti zbylé části společnost(větší či menší?),která dodržovala třídní feudální struktury s nadřazeností jedněch stavů jiným a s ortodoxním katolickým dogmatismem souhlasila husité vášnivě ideologicky a vojensky bojovali,bojovali za její zničení a vykořenění.Nedosáhli kvůli vnitřnímu rozkolu husitství konečného vítězství,ale dosáhli na velmi dlouhou dobu oslabení katolické ortodoxie a feudální moci v Čechách.Výsledkem byla demokratizace vnitřního českého života,díky níž mohli z nižších a chudších vrstev vyrůst početnější pozdější bohatí.Vytvořilo něco jako české středověké "střední vrstvy".V sociální skladbě.Od té doby česká ideologie byla na hony vždy vzdálena západní teologii a západním universitám naopak proti tendencím Přemyslovců a Jana a Karla Lucemburků,nikoliv už synů Václava a Zikmunda -synů Karla IV-císaře říše římské.Češi tedy obdivuhodně dali přednost politickému šatu vlastnímu,šitému na tělo národa "zezdola" nežli zdánlivě výhodnému skvostnému hávu politické špičky Evropy-císařství (Karla a Zikmunda).Výhodám seshora.Strach z cizáků jako ekonomického břemene.
To patrně hodně souviselo s neblhým dědictvím a pamětí plenění Čech cizáky z dob Braniborů-katolicismem vnuceného okolí královny vdovy Kunhuty a desítky jejícj ještě tehdy nevdaných dcer.Kunhuta sice přijala později popraveného opatrovníka Záviše z Falkenštejna i pomocnou ruku kurfiřta mohučského Petra z Aspeltu,ale tak daleko jako přemyslovská vdova ve srovnání s Annou Jagelonskou r.1526 nezašla.Ta se jako vdova a i česká královna znovu provdala za úhlavní nepřátele Čech -Habsburka.Poláci zasadili další ránu Čechům pomocí Habsburkům proti Turkům v bitvě o Vídeň r.1683.Už předtím to byl neznámý cizinec polského původu,kdo v Boleslavi v chrámu dýkou zabil posledního Přemyslovce -syna Kunhuty Václava r.1306.
01. 09. 2010 | 08:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dalibor Štys:
"Posledním výhonkem husitství na cestě k intelektuálnímu zaostávíní Česka bylo rozdělení pražské univerzity na českou a německou." Ke spojování husitství s transformací UK na Karlovu-Ferdinandovu univerzitu v roce 1654 je zapotřebí opravdu bohaté fantazie. ☺
01. 09. 2010 | 09:02

dabei napsal(a):

Podobnost mezi husitstvím a VŘSR je v tom,co jim předcházelo:neúnsná míra cizáků v duchovním,kulturním a politickém životě.U ruského carismu a samoděržaví byla po dvě století míra germanizace privilegovaných špiček společnosti,míra podpor cizincům velmi vysoká.
01. 09. 2010 | 09:19

egoist napsal(a):

No . Kdo byl na vojně , kdo se zajímá o historii atd. ví , že vojna není kojná. Většina válek a bojů se vyznačuje různými excesy. I takoví spojenci se ve II. WW pár excesů dopustili např. nálety na Drážďany , Hirošima atd. kde zahynuli statisíce nejspíš nevinných lidí. Je to bohužel průvodní jev válek. Hodnotit jakékoli válečné konání mravními hledisky míru je scestné. A to naši propagandisti(lidé zvláštního ražení mu he he he), co chtějí Čechům podsunout tuhle, že jsou Češi ještě větší vrazi jako nacisti(kampaň kolem hrobů sudetských němců), tu , že Češi žádnou hodnotnou historii nemají a jestli nějakou mají pak krvavou . Rozmachu dosáhli jen pod moudrým vedením německého živlu.
01. 09. 2010 | 09:42

Aktiv napsal(a):

Bravo Marcusi Agripo
S tím nelze než souhlasit-ovšem V.K se zpronevěřuje duchi oddělení církve od státu, a koketuje po špičkách s vymaštěnci, kteří mluví o Bohu i ve spánku.
Chápu, že pro intelektuály hábity s řetězy a čapkami mají jisté kouzlo, vždyť páva poznáš podle jeho oblečení a per, a někdy i podle červené tuby v ruce.
Mnohým v horních deset tisíc to dodává pocit vyjímečnosti a nadřazenosti, zatímco zbylá část populace čumí do prázdna, protože onen hábit nevlastní.
Takže se naše společnost pohybuje pořád v jakémsi středověkém začarovaném kruhu, a lopotí se od povýšenectví k revolucím, a zase k povýšenectví a k dalším revolucím.
No právě pro ten pocit nadřazenostui,coby maloměšták neudělal:-)
01. 09. 2010 | 09:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Byrokratický způsob evropské integrace ?
JEN byrokratický způsob ?
Strašák. V čase se ukáže, že je to otrhaný strašák v zelí. S oslí hlavou a šaškovskou čepicí.

Náprava institucí - tedy jejich vnitřního etosu. V tom je Husův odkaz věčně živý. :))
/Jak Lenin - co ?/ :)) /dělová koule pro papežence :)))/
Tam by měli naši eurocestovatelé bít na poplach. Ale především - jít sami příkladem. Zatím jsou jen těmi strašáky.

Na podvázanost integrace ekonomikou, hospodářskou soutěží - zejména s Asií, máme téměř stejný pohled.
Hospodářský Drang nach Osten bych ale v současnosti neviděl tak fatálně.
Oni tady totiž klidně ze dne na den ten svůj bleší cirkus zabalí a půjdou třeba na Balkán či do Afriky.
01. 09. 2010 | 10:14

Targus napsal(a):

To mb:

( vybavil jsem si lůzu vypalující a rabující kostely)
Totéž, NAPROSTO totéž prováděla i protistrana.
Takový byl totiž způsob tehdejšího boje. Dalo by se říci, že upalování zaživa bylo zaběhnutým folklórem a rabování formou odměny, něco jako dnešní kvartální prémie.
Zkuste si sehnat pár knížek o pohybech a činech VŠECH vojsk, ne jen Žižkových oddílů.
01. 09. 2010 | 10:14

scallop napsal(a):

Autor:

"Merkelová v Praze koncem ledna 2007 českému prezidentu Klausovi právě husitskou tradici české státnosti. Konkrétně zmínila husitské odhodlání neustoupit ani o milimetr svého teologického území.Tím však obešla podstatu stále trvajícího filosoficko-politického sporu. Jakoby v husitské při šlo jen o jakousi z dnešního pohledu nerozumnou a přehnanou malichernost detailů, a ne o vlastní smysl lidských životů a otázku jemu přiměřeného politicko-právního prostředí."
Merkelova mela pravdu, nic neobesla. Vsechny protestantske cirkve po nejakem case vyhlasily teologickou "jedinou pravdu" a odmitaly ustoupit. (Papezove reformatorum v dobe reformace hodne ustoupily, ale v hlavnim teologickem sporu - prvenstvi rimskeho biskupa mezi ostatnimi - ustoupit nemohli.) Ostatne jak asi vnimaji husitstvi v nemecku ? Skrze Husovy myslenky nebo skrze spanile jizdy ?

"Prezident Václav Klaus se tehdy proti znevažujícímu výroku německé kancléřky pohotově a zcela právem ohradil. Lakonickým příměrem svého hosta upozornil, že v českém sporu o Evropskou unii nejde o žádné milimetry, ale kilometry. "
Aha, takze podpisem Evroupske smlouvy ustoupil o kilometry. Holt typicky Cech. Stezuje si, ale ohne hrbet, a pak si zase stezuje.

Jinak souhlas se zaverem Toho, co kyda hnuj (sklonuju to spravne ?): husitstvi s dnesni ktitikou EU nema co spolecneho. (Ale chapu, ze hledat takove spojeni je krasne romanticke.)
01. 09. 2010 | 10:21

mb napsal(a):

někdo napsal :Bělohorští se báli lid ozbrojit a na žoldnéřské vojsko nakonec neměli ani dost žoldu.

bělohorští dojeli na svou hamižnosti, voni totiž na výplatu žoldu měli, ale byli chamtivci a s otálením žoldu otáleli ... že to českému národu jako středoevropské ´mocnosti´ projedou na několik století ... to si jaksi ve svém rozhodování neuvědomovali / ili ....

nejhorší bylo, když císařští vyplenili sídla stavů a zjistilo se špidlovské: zdroje tu jsou / zdroje tam byly ....

to nasere .... a pak to máte pod bílou horou vyhrát, když nedostanete pořádně zaplaceno ...
01. 09. 2010 | 10:32

mb napsal(a):

k zbynkovi matyasovi ....A ostatním kritikům údajné husitské krutosti je třeba připomenout nemravný a hříšný život většiny členů vyokého církevního kléru,

tak jako když jsem přesvědčený, že soudobá oligarchie vede nemravný život tak mám vzít kvér a prostě je půjdou odprásknout ??

asi ne .... je to civilizace vs. terorismus .....

ale každý ať si vybere svůj přístup dle svého ...

to jsou ty diskutované kandelábry, na které mi kdosi neodpověděl ....
01. 09. 2010 | 10:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad mb
Dovolím si zde parafrázovat Napoleonův výrok : "Otroci zde budou stále. Akorát se jim bude říkat jinak."

:))
01. 09. 2010 | 10:42

mb napsal(a):

levák :Bojoval například proti křižáckému vojsku s Poláky i v bitvě u Grunwaldu.

alternativní verze: Bojoval například s křižáky proti polskému vojsku i v bitvě u Grunwaldu.
01. 09. 2010 | 10:45

Marcus Agrippa napsal(a):

Aby si všichni uvědomili v čem to husité vlastně žili - http://www.osud.cz/cs/clane...
01. 09. 2010 | 10:48

Naštvaný napsal(a):

mb, čtěte pozorně, soustřeďte se a smysl té věty vám vystoupí sám od sebe. Neblbněte! Píšu tam v tom duchu: bohudíky v 89. k násilí nedošlo, nebo ne?Kdosi moc naštvaný na mb, že nečte pozorně. Jinak ne.
01. 09. 2010 | 10:50

Taoiseach napsal(a):

Nojo, no. Hloupí občané v referendu schválili vstup do Evropské unie, ale statečný husita Miloslav Bednář bojuje dál - :)))))))))))))))))
01. 09. 2010 | 10:58

mb napsal(a):

ZM .... Václav Žák jako německý kolaborant .... to už je hodně silná káva .... ulpíváte myšlením v době 2. světové války a v zahraniční ideologii komunistické strany československa...
01. 09. 2010 | 11:09

mb napsal(a):

aktiv 9 57 52 ... klobouk dolu ... hezke zhodnocení :-)
01. 09. 2010 | 11:15

mb napsal(a):

to scallop : Lakonickým příměrem svého hosta upozornil, že v českém sporu o Evropskou unii nejde o žádné milimetry, ale kilometry. "
Aha, takze podpisem Evroupske smlouvy ustoupil o kilometry. Holt typicky Cech. Stezuje si, ale ohne hrbet, a pak si zase stezuje.

jenže Václav Klaus je prezident(em) rád ... on si to užívá ... tak že proč by odstupoval z funkce kvůli principům, které deklaruje, že hájí .... že ....
01. 09. 2010 | 11:19

Levičák napsal(a):

to:mb
Píši jen to,co jsem četl,že byl Jan Žižka na polské straně,jinak zpochybnit se dá všechno,i to,že jsme Češi,traduje se,že každý druhý Čech je potomkem Švédů.A to že dnes nevezmeme kvér proti vládnoucí oligarchii,to se Vám moc nepovedlo.Dějiny postoupily a nežijeme ve středověku i když ta oligarchie se tak žít,co se týče užívání si na úkor druhých snaží.
01. 09. 2010 | 11:39

mb napsal(a):

nastvany ... stejne jsem vas nepochopil ... jsem prostě - pomalejší ....

levak v poho ... ale neni zpochybneni jako zpochybneni ...

( jen jsem chtel napsat ze to neni uplne jasne )

s pozdravem ...
01. 09. 2010 | 12:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
"tak jako když jsem přesvědčený, že soudobá oligarchie vede nemravný život tak mám vzít kvér a prostě je půjdou odprásknout ??"
Váš značně jednoduchý pohled na tehdejší události je zapotřebí aspoň trochu uvést na pravou míru. Jestliže nemravná instituce mající mravnost takříkajíc v popisu práce nespravidlivě upálí jednoho mravného českého proroka, je nabíledni na tak flagrantní porušování etiky i mravnosti adekvátní odpověď typu Ježíšova vyhnání veksláků z chrámu jeruzalémského metodami obvyklými v době použití.
Možná silná káva, nenašel jsem vhodnější charakteristiku.
01. 09. 2010 | 12:09

mb napsal(a):

matyášu já nemam husa do podrobna nastudovaného ... ale fascinoval mj. smoljaka ...

jedna se ( jak pise asi spravne bednar ) o 2 ruzna prava / pristupy ( pozitivisticky a prirozenopravni ...)

podle pozitivistickeho (daneho) kanonickeho prava byl hus vinen ...

hus odvolal při k bohu, což pozitivistké právo nezná a opíral se o přirozeno(ě)právní výklad ....

proto by se dalo polemizovat s vaším slovem / hodnocením NESPRAVEDLIVĚ upálí ...

hus byl podle tehdejšího církevního práva heretik ... a upálení si (čistě pozitivisticky) zasloužil ....

ač mravně s největší pravděpodobností své katany převyšoval

jinak s vámi v dalším nejsem v rozporu ....

tak vzít ten kvér matyášu nebo nevzít ?
01. 09. 2010 | 12:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Katolická církev se vzdává svých dogmat velice obtížně, když už jsou očividně neudržitelná. Rehabilitaci M.J. Husa odmítá s odůvodněním, že právně není možná, neboť již neexistují oficiální písemné materiály z jednání kostnického koncilu. Nevím tedy, odkud čerpáte své přesvědčení, že podle kanovnického práva byl Hus vinen.
Ostatně tehdejší pojetí hereze neobstálo v dějinném vývoji a sám jsem málem spadl z noh, když jsem uslyšel kardinála Vlka hovořit o "našich husitských bratřích".
Tempora mutantur.
01. 09. 2010 | 12:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Katolická církev disponuje velmi rozmarnými svatými./Ambrož, Augustin../

Neznám však jediný případ dekanonizace.

Což právě to nesvědčí o neomylnosti našich pastýřů ? :----()
01. 09. 2010 | 12:44

Midori napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Díky.
01. 09. 2010 | 13:13

Tonda napsal(a):

Co to zas má být? Husité byli rovni nacistickým pohůnkům a vy je vyzdvihujete? Někdy je třeba číst jiné knihy, než ty ze 4.tř. ZŠ.
01. 09. 2010 | 13:43

mb napsal(a):

to zbynek matyas ... myslim ze je zdokumentovano ze hus porusil cirkevni zakony ( postupy, narizeni, pravo ) ... ale může být a pletu se .... ale spíše ne ....

mimochodem to je ten spor duch a litera ...

vzpomínám jak Dundáčková kvetla když kdosi lpěl na duchu zákona ( ústavy ) ... jak teatralně přehaněla a hledala ducha ...

taktéž Klaus se duchu ( zákona , ústavy) posmívá .... a vědomě je mrzačí a překračuje ....

a vidíte matyáši .... ted je bednář a vy na jedné lodi s husem ..... který se po právu dovolával ducha (smyslu a účelu) církve (chudoba, čest, hodnoty, ) ... proti liteře a stávající praxi ( nedokonalé protože lidské až světské) .....

to sou paradoxy pane jonáš ....
01. 09. 2010 | 13:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
To si jenom myslíte, pravdou však je, že žádné dokumenty neexistují.
01. 09. 2010 | 14:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Husité byli rovni nacistickým pohůnkům" !!
Tondo zápotondo, tak blbej výrok tady ještě nikdo nevypotil, gratuluji k prvenství.
01. 09. 2010 | 14:50

mb napsal(a):

to ZM : Husovo odvolání ze soudu papežova k soudu Kristovu bylo jistě aktem protestu a nedbání rozsudku, bylo výrazem neposlušnosti či dokonce vzpoury. Z hlediska kanonického práva to bylo jasné nerespektování právních pravidel, čin jednoznačně hodný odsouzení.
01. 09. 2010 | 15:30

mb napsal(a):

Husovo odvolání ze soudu papežova k soudu Kristovu bylo jistě aktem protestu a nedbání rozsudku, bylo výrazem neposlušnosti či dokonce vzpoury. Z hlediska kanonického práva to bylo jasné nerespektování právních pravidel, čin jednoznačně hodný odsouzení. Ale nebyl to případ ojedinělý. Nejen příklady předchůdců, jež uvedl ve svém odvolání Hus, nýbrž desítky dalších, které v té či oné formě se dovolávaly svrchované spravedlnosti Boží, vytvářely složitý problém teologický i právní. Pozvání na Boží soud nebo do údolí Josafat, kde se má konat poslední soud, nebylo žádnou výjimkou. [5] Nelze ovšem přehlédnout, že mnoho známých a v různých spisech uváděných případů patří i době daleko pozdější. [6] Ale takové výzvy na Boží soud se staly i problémem teologickým a také různá pojednání z doby mezi 16. a 18. stoletím se jimi zabývala. [7]

(Jiří Kejř

HUSOVO ODVOLÁNÍ
OD SOUDU PAPEŽOVA
K SOUDU KRISTOVU )
01. 09. 2010 | 15:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

mb

Stejný zdroj :

"Mezi kardinály, kteří uprchli do Pisy a podali odvolání k Bohu, [30] je i Odo z Colonny, pozdější přísný soudce Husův, který nad ním vyslovil klatbu a který byl zvolen na koncilu v Kostnici papežem."

A co teď, mb ? Babo raď.

Že by nakonec měl mít navrch etický rozměr té pře ?
01. 09. 2010 | 15:42

Carlos V. napsal(a):

hmmm...

Blog skvele demonstruje marketingove a nazorove schponosti SSO.

V cele je libertarian Petr Mach

Vsude jinde jsou, aspon zda se, narodovci nebo ultrakonzervativci. A to se jeste podle vseho stepi na husity a ultrakatoliky ...

Zoufalost jen podtrhuje slouceni s ceskou PiS.

S nazory Petra Macha souhlasim velmi casto. Nazory souputniku me cini zoufalym.

Pri zakladani SSO sel Petr Mach asi bohuzel sledoval nazorovou shodu na LS - a misto u casti ODS ji nasel u lidi co pisou na europortal...
01. 09. 2010 | 15:47

Li-Chang napsal(a):

Mistr Jan Hus a husitství byli v rozporu s katolickým dogmatismem a vatikácentrismem, ale římskokatolická církev se tehdy přepočítala, stejně jako v nedávné současnosti Bush v Iráku a Afghanistánu při tažení proti pravověrcům. Náboženství byla, jsou a budou nejagresívnějšími ideologiemi. Připomeňme si jen amerického učitele, kterého v ne tak dávné minulosti odsoudil americký soud za to, že dětem ve škole vykládal svět podle Darwina a ne podle bible. Náboženství má zastřít duchovní prázdnotu, neschopnost vytvořit si vlastní názor na svět a jeho existenci.
01. 09. 2010 | 15:48

mb napsal(a):

tencokida ... ja nijak nesnizuji husovo zasluhy ( mravni kvality) a tak .... jen jsem psal o konfliktu ( dnešní řecí) přirozenoprávní (selsky rozum) odvolani se k bohu a pozitivistické ( litera ) ... cirkevni zakony a řády ( hus jako buřič, populista a heretik) ..... to je cele .... at si kazdy veme z toho co mu sedí / je bližší ..... hezky den
01. 09. 2010 | 16:21

xxx napsal(a):

Nepatrný dotaz na autora:
jak se srovnává étos a hlavní myšlenka husitství
s pokynem "zhasnout", daným
velkým obdivovatelem husitství
v době transformace našeho hospodářství? Je to úlet nebo pravý význam individualizace hodnocení?
(Dnes vlaje standarta s husitským heslem nad jeho sídlem).
01. 09. 2010 | 16:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

mb
Populista ? Nekompromisní odpůrce odpustků a populista ?

Heretik ? Jo, v systému augustinovské církve - MOŽNÁ . V kontextu církve dle Pavla z Tarsu, Tertulliana, Órigéna.... - NE.

Buřič ? Co to je - buřič ? Reformátoři Nečas, Kalousek, schhwarzenberg - jsou to buřiči ? :----()

Já Vám chtěl jen Vašimi slovy /Vy jste s tím zdrojem vyrukoval/ ukázat , že je nesmyslné vystavovat morální soud nad někým, kdo právě za mravnost bojoval.
01. 09. 2010 | 16:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Jiří Kejř je ortodoxní katolický antihusitsky zaměřenýcírkevní právník, od něhož jiný názor se ani nedá čekat. Pro jeho výklad Husova sporu je typická absolutní absence lidského etického rozměru. Pokud prokazatelně vedení Církve nejenže nekoná v Kristově duchu, ale proti němu, ke komu se měl M.J.Hus obrátit? Kterého papeže si vybrat, když koncil zklamal? V tehdejším náboženském pojetí zbýval už sám Ježíš Kristus. Anebo měl snad se poddat a přiznat, že nemá pravdu on, ale oni preláti kupčící s odpustky? A svět měl počkat další století na zahájení reformace?
Btw. v době konání koncilu v Kostnici několikanásobně vzrostl počet prostitutek. Ukazuje to však na zdravější církevní sex než dnešní zneužívání chlapců. Na druhé straně o tehdejším podobném konání nevíme nic.
01. 09. 2010 | 16:47

mb napsal(a):

tencokida ... zde v diskuzi populismus nekdo zminil prede mnou ... ja jej prijal ( je to tam dobre vysvetleno ) .... populární pro lidi je NEPLATIT (například církvi odpustky :-))

heretik v tom smyslu v jakem rikate ... chcete-li: institucionální heretik

buřič ... ve smyslu sociálních implikací pro ( systém / establishement) církve a pozdněstředověkého společenského uspořádání .....

doufám že jsme si vyjasnili slovíčka / pojmy .....
01. 09. 2010 | 17:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

mb
Populární pro lidi je zakroutit krky jiným lidem a pak si koupit odpustky.

Buřič nebyl rozhodně.A už vůbec ne ve smyslu pozdněs...atd. I v Kostnici se vyjadřoval o českém králi kladně. Který od něj přitom dal ruce pryč.

Tak, teď jsme si to tedy vyjasnili.
01. 09. 2010 | 17:46

mb napsal(a):

no jo ... s tim zikmundem vubec nevim jak to bylo ... von asi nějak narychlo zdrhal bo co .... narychlo zdrhnul asi jeden z papežů .... tam asi narychlo zdrhal kdekdo .... na husa to slovo padlo ... a narychlo nezdrh´.....

vubec nevim jak to bylo s glejtem ale řek bych že se tam třískali dvě moce/i , jurisdikce ..... světská a církevní ....

takže z moci světské ho zikmund pochránil ale z moci církevní .... a dál už to znáte .....

njn ... mame tu husa ... potrebuje ceska spolecnost husa ... nebo popperovska spolecnost husa nepotrebuje ?

( mozna si paroubek o sobe myslel ze je hus kombinovaj s lapkou žižkou .... bůh / čert ví .... ale paro se často odvolával na vyšší moc ....

prijemnej vecer ....
01. 09. 2010 | 18:11

Kritik napsal(a):

Ten příměr Evropské unie s husistsvím vůbec nesedí. Zatímco Hus obětoval svůj život za hlásání pravdy (viz jeho známý výrok "Pravda Páně vítězí"), Evropská unie (a s ní bohužel i ČR) je jen vyprázdněným hrncem, z něhož se při sebemenším zaťukání ozvou silné duté zvuky prázdnotu dosvědčující.
01. 09. 2010 | 21:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kritik
A není to vyzváním pro dnešní Honzíky ?
Takto eurocestovatele ? Takto však mnohoobročníky, proti nimž se též Husova etika vymezovala ?

Starého maestra ale novým kouskům nenaučíš.
Či tak nějak.

Jo, takhle kdyby se daly instituce napravovat dloubáním se v nose - to by bylo mučedníků ! :----()
01. 09. 2010 | 21:20

Dalibor Štys napsal(a):

To Zbyněk Matyáš:
To jako, že husitství nebylo součást české národní ideologie která k rozbidí univerzity v 19. století vedla? No - bylo, bohužel.
Ideologie, byť v transformované podobě, přetrvá déle než genetická základny. Zvlášť v rukách šikovného ideologa. Uznávám, že by to bylo na detailnejší diskusi ale zkráceně to vidím takto: (zejména) katolická církev využila boj s husitstvím pro svou mocenskou věc a věc panovnického rodu. Což se na začátku vyplácelo. Nakonec druhou stranu té karty někdo využil pro svou věc, díky politické nešikovnosti právě katolické církve a panovnického rodu.

To derby ad staří Slované:
Praha (Frága) v době Ibrahima ibn Jákoba byla mimo jiné trhem s otroky. Tehdejší vládci Prahy měli nejblíže k černošským náčelníkům, kteří prodávali své "černé bratry" americkým otrokářů.
02. 09. 2010 | 06:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Dalibor Štys:
Vaše tvrzení. Nedoložené.
02. 09. 2010 | 07:27

mb napsal(a):

je to doložený matyášu ... boleslavův stát vybudoval svou expanzi (mj.) na trhu s otroky ....

taky soustava hradišť nominálně patřící k boleslavovu státu vedla až někam na ukrajinu či do ruska .....

proto se má hovořit o říši ( rychlá expanze ... po které může následovat rychlé zhroucení) a ne o státu njn ....
02. 09. 2010 | 08:58

ld napsal(a):

Čtouc tuto dišputaci musím uznat, že zastánce zelených myšlenek, toliko mb, je v tématu pravdě nejblíž. Pokouší se nabídnout rozhraní moci světské a církevní.

Je mi líto, MJH byl heretik tehdejší zorem na věc, jako když vyšije. Další jeho smůlou bylo trojpapežství, což mu naděje na jeho obhajobu jenom snižovalo. Asi bychom mu všichni fandili, ale ten Viklefismus mu cestu na hranici vydláždil.

Jen pro pořádek, dějinná fakta viz Palacký, Dějiny národu českého.
02. 09. 2010 | 10:04

ld napsal(a):

Poslední věta. Nemůže nikdo myslet vážně, že by z Kostnického koncilu nebyly vedeny záznamy, natož aby se nedochovaly...
02. 09. 2010 | 10:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

mb:
Bylo by dobré, kdybyste si lépe všímal diskuze, o otroctví jsem s nikým nediskutoval.
Ale když už jste to načal: To, co se ve středověku označuje za otroctví je pouze obvyklý obchod se zajatci využívanými k práci. Při přetrasování obchodních cest se Boleslavův stát dostal do výhodné polohy, ze které těžil.
Id:
Nikdo netvrdil, že by z průběhu Kostnického koncilu nebyly vedeny záznamy, Jiří Kejř však tvrdil, že se nezachovaly, což prý brání rehabilitaci M.J. Husa. Tézi o jeho údajné herezi však oficiální kruhy Církve již nezastávají.
02. 09. 2010 | 12:03

mb napsal(a):

to id ... hlazení po srsti potěší vždycky ...

to ZM ... omlouvam se za nepozornost ...
02. 09. 2010 | 13:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ještě k té herezi, byť dobově podmíněné.

http://www.youtube.com/watc...
03. 09. 2010 | 14:07

siven napsal(a):

Pan Tencokida to má v malíku. Přičemž argumentuje na úrovni a hospodu nechává daleko za sebou. Takový místní Jan Hus. ;)

Jinak doufám, že na školách děti přivedou k rozumu. Pokud je učí ty zaujaté a absurdní kydy, které tu někteří pivní experti vypouštějí (husité = rabující lůza, apod.), byla by to tragedie.

To by si mohli např. Francouzi každý rok 14. července místo oslav hodit mašli. Vždyť ten den rabující lůza dobyla nenáviděné královské vězení, symbol zvůle monarchie. Ale napíchli při tom guvernérovi hlavu na špici, hovádka. To se přeci nedělá. Měli přece držet hubu a krok. Někteří Češi by jim v tom byli nejlepšími učiteli.

„Jen buď hodný!“
03. 09. 2010 | 16:37

Vlastenec napsal(a):

Husité byli nejodpornější odpad a za žádné jiné období českých dějin se vlastenec nestydí tolik jako za husitská zvěrstva.
Nechápu, jak člen strany, která má ve štítu svobodu, může spatřovat něco pozitivního na husitských vrazích.
06. 09. 2010 | 23:44

Jan napsal(a):

Dějiny, i tzv. české, jsou jen přehlídkou činů a dějů lidských bytostí v tom kterém směru i době v jedinečných situacích stejně jako jejich hodnocení i soud. Smysl obého je smysluplně časově nepřenosný. Čili, co jsme si to jsme si, ale 1+1 budou vždy 2. A nic stím neudělá nikdo až do příštího třesku.
07. 09. 2010 | 08:23

javana napsal(a):

Vážený pane Bednáři,
doporučuji alespoň občas otevřít okna Vašeho kabinetu, nechat proudit čerstvý vzduch a občas z toho okna vyhlédnout i ven. Zatuchlost není dobrým rádcem ani vysokoškolským pedagogům :-).
07. 09. 2010 | 09:09

melanie napsal(a):

<a href= http://www.toryburchbest.co...>tory burch flats</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>tory burch boots</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.com>tory burch sale</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch wedge</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.com>Tory Burch outlet</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch flip flops</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch flip flop black</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch eddie ballet</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>tory burch reva</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>black ballet flats</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch ballet flats</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>reva ballet flats</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>tory burch clutch</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch suede reva</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch heels</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch pump</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch rain boot</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch wedge boot</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.co...>Tory Burch boots black</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.com>designer Tory Burch</a><br>
<a href= http://www.toryburchbest.com>discount Tory Burch</a><br>
07. 09. 2010 | 11:21

siven napsal(a):

Vlastenec - Soudě vašeho výpotku jste asi takový vlastenec, jakým byl Adolf Hitler mírotvorcem.
07. 09. 2010 | 12:51

Pavel13 napsal(a):

Jan Hus byl skutečným myslitelem a jistě i odvážným člověkem, kterému právem patří den v kalendáři.

Jan Hus neměl s husitstvím nic společného!!! Bohužel se proti tomu už nemohl bránit. Husitství se z lidové rebelie brzy změnilo ve vojenskou diktaturu a uvrhlo naši zemi do občanské války. Mýlí se autor, že většina české společnosti husitství podporovala. Bratr Žižka byl takovým bin Ládinem tehdejší Evropy. Ostatně mnoho muslimů na něj taky nedá dopustit, nemáme se zač stydět.

Nakonec tzv. husitský král Jiří byl především dobrým národohospodářem a naštěstí ne ideologem.

Ještě jeden blud u nás přežívá z hodin a učebnic dějepisu (bohužel dodnes omílaný). Je to obraz středověké katolické církve. Její souboj s reformátory se prezentuje jako souboj konzervatismu a liberalismu. Opak je pravdou. Evropou postupoval humanismus a renesance a katolická církev v tomto nijak nezaostávala. Byla i hlavním mecenášem umění a vědy. Taky bohatla a její představitelé si toto bohatství uměli užívat. Reformátoři hlásali striktní návrat k učení Bible a k chudobě.

Už tu kdosi vzpoměl na to, že husité byli označováni za předchůdce vítězného proletariátu a nyní panem Bednářem za posly demokracie. Trefné. Styl pana Bednáře je tradičně roven stylu soudruha Nejedlého.
07. 09. 2010 | 15:58

mb napsal(a):

Siven ... jste doufám tedy pro to, aby v 89 tekla krev ... a komunisté hromadně viseli po lucernách ...

a doufám, že se přidáte a spácháte nějaký atentát na mediálně usvědčené tuneláře a zkorumpované politiky ....

napadá mě namátkou Řápková ...

když už vzýváte násilí ... buďte prosím aspon rovněž moderní a konsekventní ....

pojdme to aplikovat na dnešek ....

( jedno oko nezůstane suché a žádné město nezůstane nerudé od krve ....
07. 09. 2010 | 16:01

siven napsal(a):

mb : Dejte si laskavě studenou sprchu a následně orosený půllitr. ;)

Takové absurdní srovnání aby člověk pohledal.
Na kandelábrech měly některé existence viset daleko dřív, když už.
Po roce 1989 na to máme úplně jiné páky a možnosti, na rozdíl od nebohých bratří z XV. stol.
07. 09. 2010 | 16:52

mb napsal(a):

siven žádné páky nemáme a mafiáni se nám do očí smějí ( pokud nás rovnou nevraždí ) ...

ale to je v poho ...

já jen dotáhl váš myšlenkový troglodytismus do konce ...

sám jsem v otázce krve a věšení komunistů a řápkové neutrál ...

iluze o stavu a funkčnosti a neúplatnosti naší justice a policie .... nemám a si nedělám ......

jaké páky a možnosti na rozdíl od nebohých bratří z 15 století tedy máme ehm ?
07. 09. 2010 | 18:39

detedoanusu napsal(a):

Nežvaňte! A začněte se zajímat, co za institut, a jak nemorální, je ten zdejší Občanský průkaz.
Jan Hus ho třeba neměl, a jaký to byl občan!
A přitom úředně evidován, jak jsou jinde v civilizaci, kde mají jen třeba Osobní průkazy. Průkazy totožnosti a tak.
Až dáte dohromady ty nejelementárnější záležitosti občanské společnosti, tak potom žvaňte.
Kydejte.
07. 09. 2010 | 19:02

boromej napsal(a):

Dal jsem si práci a přečetl všechny ohlasy: fakt dobrý národní psychoanalytický materiál.Ohlasy hodnotím více než výkop mb, nejvíce pak Moniku : řekla co řekla a dost! Na rozdíl od diskutérů. K Monice jen jedna výhrada, Pekař sice: " Znovu a znovu upozorňoval Masaryka, že ideu národní nelze stavět na iluzi.", ale to byl jeho vědecký názor historika. Masaryk se vstupem do politiky musel myslet politicky a v politice se právě iluze prodává a pokud se dobře prodává, tak vítězí,to jest přináší hlasy voličů.
Tak to fungovalo, funguje a tak asi bude fungovat i nadále....
07. 09. 2010 | 19:08

RasPutin napsal(a):

Mnoho skutečně zajímavých diskusních příspěvků, Monika vyčnívá, ale jako tradičně se ztrácí záměr autora - husitství jako oslí můstek k současné EU.
Vzdělaní a sečtělí vědí, že ač byl středověk, husitství se neodehrávalo někde na opuštěném ostrově, ale uprostřed Evropy. Nechci husitství jakkoliv hodnotit, ale tento aspekt mně zajímá nejvíc. Čechy utržily svým protievropským odbojem obrovské škody a souhlasím s názory, že jsme se z nich dodnes nevzpamatovali. A hlavně od té doby platíme na západ od nás za nespolehlivé a nevzdělané partnery. Samozřejmě, že v mnohém neprávem, ale tak už to chodí. Pokusíme-li se dnes blokovat snahy o sjednocování Evropy, stavět se do role, že zase víme vše líp než oni, jen ten jejich názor potvrdíme. A opět, jako v tom středověku, nám to z dlouhodobějšího pohledu nepřinese nic dobrého.
08. 09. 2010 | 13:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

RasPutin:
"Čechy utržily svým protievropským odbojem obrovské škody a souhlasím s názory, že jsme se z nich dodnes nevzpamatovali. "
Takže když o století později vystoupily ´s protievropským odbojem´ Kalvín a Luther, Švýcarsko a Německo ´utržily škody, že se z nich dodnes nevzpamatovaly?´ ☺ ☺ ☺
Svatá prostoto!
08. 09. 2010 | 21:32

Tomáš Marný napsal(a):

Já jenom, že připomínka Husovi mučednické smrti není červnová, jak uvádí mylně AUTOR, ale určitě ČERVENCOVÁ /6.7. 1415/, ale s jeho výmluvností by možná obhájil i červen..., jako např. "velkou říjnovou revoluci", která byla v listopadu...
PS: Hned od začátku samá fakta..??
09. 09. 2010 | 15:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tomáš Marný:
"V Rusku platil juliánský kalendář od roku 1700 až do roku 1918 (tj. včetně Říjnové revoluce, která podle toho byla v říjnu, ale podle gregoriánského kalendáře v listopadu)."
http://cs.wikipedia.org/wik...
09. 09. 2010 | 15:35

Tomáš Marný napsal(a):

...já vím...., jen jsem chtěl poukázat na to, že jednu a tutéž věc je možno vidět z různého subjektivního pohledu..., podle situce nebo jak se to komu hodí do krámu..např.: "husitské REVOLUČNÍ hnutí"...
09. 09. 2010 | 16:25

Pavel13 napsal(a):

T.M.:
Nově i husitské DEMOKRATICKÉ hnutí.
09. 09. 2010 | 18:40

slavwin napsal(a):

Já za národního hrdinu světce považuji mistra Jana Husa. Husitství komu by nebyly sympatické vítězné spanilé jízdy. Historikové by měli více zpopularizovat pravou příčinu. Komunisté pod ruskou nadvládou zdůrazňovali velké utrpení prostého lidu a nepřátelský nám okolní svět. Ten pocit malého slovanského v německém moři podporovali i masarykovští demokraté. Pro komunisty byl přátelský ten ruský, jak známo Havlíček ho také nepovažoval za ideál. Nakonec i TGM se přesvědčil že z toho ruského nic dobrého nekouká a hledali spojenectví více na západ. Já laik to vidím jako spíše snahu nižší šlechty domoci se majetku a větších práv, kteří určité krize v katolické církvi mocenských zmatků využili. Když probuzená bestie cítí mamon, tak ji žádná krev nezastaví.
09. 09. 2010 | 19:00

Rotters napsal(a):

Kide, Kide! Josef Pekař byl
katolík, Čech. Masaryk byl
ovlivněn názory své manželky
Charlotty, puritánky. I když
Pekař i Masaryk měli rozdílné
názory na husitství, jeden respektoval názory druhého!
Žádné dehonestování, jak to dělá
nectihodný Václav Klaus.
Pan autor M. Bednář nikdy neříká
nic jiného než Klaus! Jen papouš-
kuje! nejen dnes!
S paní Monikou souhlasím.
K Jiráskovi: Rudý dědek Nejedlý
prohlašoval husitství málem za
komunistickou revoluci! Trouba!
Jirásek byl vlastenec, antiklerikál, psal o době temna.
To byla jeho věc. Byl také spiso-
vatel a hiistorické události zpracoval literárně, ne podle
skutečnosti Komunisti, protože se jim to hodilo (jako vždy!)
ho používali proti katolické církvi, a to se projevuje v pří-
soěvcích některých i "klausovských vlastenců" i na
těchto stránkách!
Je úžasné, jak se dá mozek mnoha ¨lidí zpracovat. To věd¨ěl i
Goebbels! Dnes těchto oblbovacích
metodo používá Klaus, ODS, i pan Milosslav Bednář. Je lhostejné, mají-li takoví lidé akademické vzdělání, tím hůř!
Zdar!s
10. 09. 2010 | 18:22

Heinrich napsal(a):

Pane Bednar - porad mi neni jasne co jste tim brebtanim o minulosti chtel rict. Ze jsme byli kdysi chytri a statecni ? A ze davat se do holportu s Nemci a Francouzi je nerozumne ?
Radeji se podivejte nekriticky jak dnes vypadame. Zadne moralni hodnoty ! Peklo neni !Jedine v cem jsme dobri je lhani, kradeni, udavani a obcovani s manzelkami kamaradu ! Zatloukat,zatloukat,zatloukat. Pri cem nas nechytnou neni zlocin ! My nejsme uz schopni byt narodem a neco spolecneho budovat - my jsme jen banda negativnich kazicu !
Timhle se zabyvejte pane Bednar - a ne s vecmi ktere davno odnes cas !
Evropa je ted pro nas jedina zachrana !
11. 09. 2010 | 07:02

Nhau napsal(a):

to Heinrich:
Tou "Evropou" míníte EU, potažmo eurozonu? To je snad ukázka černého humoru...
11. 09. 2010 | 13:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Nhau:
Černý humor je Heinrichův brekot nad národem. Heinrich se chce zachránit a potřebuje k tomu celý národ.
11. 09. 2010 | 22:17

buldatra napsal(a):

Nezávislý pozorovatel této diskuze ať chce nebo nechce, musí nutně nabýt dojmu, že ti celosvětově naprosto bezvýznamní nýmandi, ti zapráskaní husité, dali katolíkům tak zabrat, že se o nich mluví dodnes.
Japato?
13. 09. 2010 | 09:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Ano, ten dojem je správný.
13. 09. 2010 | 18:33

mb napsal(a):

taliban taky zatápí amikum ... nothing new under the sun ...
18. 09. 2010 | 14:49

Pejzlerka napsal(a):

Nevěřím, že autor od Františka Šmahela četl více než onen článek.

Ani s Jiřím Přibáněm by si moc názorově nezanotoval, přirozenoprávník jeden podšitá,nic od něj necituje, ale za žalobu na ochranu osobnosti ten článek nestojí.

O jiné seriozní autory a vykladače husitství, třeba Čorneje, Kejře, Molnára, Bartoše, Kybala či Novotného se naštěstí autor ani neotřel (zjevně jen díky tomu, že o jejich existenci nemá tušení). Četbu "cizáků" nelze u autora předpokládat, věřím, že z čirého vlastenectví si záměrně odepřel učení cizích jazyků.

Jinak klasická účelová interpretace husitství k přihřátí vlastní politické polívčičky, která by se jinak jevila výrazně ideově řídkou. Počínaje národovci 19. věku, kteří se jali oprašovat češtinu a vyzdvihovat ("taky") slavnou minulost, přes ideu národa československého po "husitský socialismus" čím dál vratší oslí můstky...

Hlavně nezapomenout německou hrozbu...A vůbec, nejlépe "proti všem".
Panenko Marjá skočická, že já jsem sem kdy chodila, pane vachmajstr...
03. 12. 2010 | 19:17

Vladimir napsal(a):

Musím souhlasit s autorem p. Bednářem.
Význam husitství reesp. samotného Husa je nutné vidět hlavně důsledném bazírování na PRAVDĚ, držení se pravdy, zkoumání pravdy.
Dnešní doba je možná podobná tehdejší Husově. Jsme také obklopeni jakýmisi názory, které jsou nám předkládány s tím, že to jsou svaté pravdy, že neradno o nich pochybovat ... - to zajišťují dnes PR agentury a jimi ovládána média ...
Takže snad 60% populace je přesvědčeno, že ta EU nám přináší ekonomický efekt (prachy zadarmo), že nám přináší přístup na trhy, kapitál, Evropskou legislativu, normy, ... a nikdo není ochoten zkoumat druhou stranu mince. Pokud se o to někdo pokusí, je umlčován různými experty, poslanci e-parlamentu, tajemníky, komisaři, ... kteří si osobují patent na pravdu ...
Z toho pohledu mám rád Klause (nebo Bednáře), který má svůj pohled na věc a nenechá si vsugerovat paušalizovaný pohled ...
Tito pánevé jsou díky Bohu ve šlépějích Husa.
Ti, co kritizují husitskou dobu (boje, boření hradů, ekonomický propad), by si měli uvědomit, že na válku musí být 2. Víme dobře, že křižácké války do Čech povolával papež a císař - ti vnutili válku husitům. Také je dobré vzpomenout, že myšlenky Husa (a husitství) zvítězily o 100 roků později v podání M. Luthera. Němci měli zpožděné zapalování o 100 roků ...
08. 12. 2010 | 10:47

Olssonactuals napsal(a):

Troubo Vladimíre!
To boření, vraždění, znásilňování, boření hradů, měst, nemá nic
společného s Husem a s jeho vírou! Hus by s tím nesouhlasil!
19. 03. 2011 | 21:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy