Německo jako nepoučitelný východ Evropy

14. 12. 2010 | 21:12
Přečteno 3939 krát
Nynější stav Evropy potvrzuje, že jejím hlavním problémem zůstává od roku 1849 Německo. Tehdejší pro budoucnost Evropy a světa tragické, stále se stupňující přehození výhybky německé politiky z pokusu o spíše demokratické sjednocení do nekriticky protizápadních, až primitivně materialistických kolejí, kde moc má, podobně jako v Rusku, přednost před právem, se Německu dosud nepodařilo zvládnout.

Neblahý osud zjevně německého ovládání Evropy prostřednictvím Evropské unie, jehož páteří měla být nyní se hroutící eurozóna, to názorně předvádí všem, kdo chtějí vidět a vědět. Již třetí v pořadí, nakonec opět zákonitě tonoucí německý projekt Evropy předvádí, jak se Německo dosud v zásadě nepoučilo ze svých a evropských dějin. Podstatu politiky, tedy veřejný život založený ve svobodě, si i nyní tragicky a tvrdošíjně plete s nátlakem. Německé brutální protlačování Lisabonské smlouvy, tedy referendy zamítnuté a následně jen převlečené euroústavy, ke konečné ratifikaci, a jeho nerealistické lpění na eurozóně jsou jen posledními příklady v řadě.

To se některým krátkozrakým našincům, věřícím v blahodárnost panského práskání bičem nad domácí nezvedeností a ve vrchnostenskou ochranu jako národní záchranu stále líbí. Evropě přitom rozumějí asi tak jako německá politika, když nevidí, že její reálná podstata je individuální svoboda demokracií, a ne nadvláda jednoho, nebo případně několika, která zákonitě pokaždé končí špatně. Ať se to komu líbí, nebo ne, pokud nebudeme svobodní, nebude svobodná ani Evropa. Leccos rozumného lze od sousedů převzít, ale vždy jen svobodně, ne na povel.

Ukázkově zaslepené je v této souvislosti strašení Ruskem pro případ rozpadu EU, anebo vystoupení z jejích svazujících politických struktur. Pravý opak je pravdou. Jak Německo, tak hlavní proud EU je téměř fanaticky proruský. Stačí uvést jako jeden příklad z mnoha jiných německou, francouzskou, španělskou a italskou politiku cílené energetické závislosti na Rusku. Polsko Velká Británie a Česká republika sice mohou chtít něco jiného a mluvit o tom, ale moc platné to není. Anebo ruské geopolitické plány eurasijského strategického spojenectví od Lisabonu po Vladivostok, jež nejsou v rozporu například s říjnovými strategickými úmluvami mezi Německem, Francií a Ruskem ve francouzském Deauville.

Svobodnou a demokratickou Evropu nezaručuje Německo a jemu stále více na obtíž, přestože jím v zásadě ovládaná Evropská unie. Reálnou zárukou svobodné a demokratické Evropy je stéle NATO, jak to ukázal jeho listopadový summit v Lisabonu. Evropská unie se tam nápadně a přirozeně jaksi krčila v pozadí. To dost přesvědčivě ukázal vyloženě okrajový význam setkání EU a prezidenta Obamy, přilepený na závěr vícedenního severoatlantického jednání NATO. Jednoduše řečeno, solidní zárukou svobodné a demokratické budoucnosti Evropy, a tedy i České republiky, je americká přítomnost v Evropě, která právě proto tolik vadí jak Německu a Francii, tak Rusku a některým dalším, včetně našich pohrobků marxismu, komunismu a kolem nich se houfujících užitečných naivků.

Německo si ale bude muset vybrat. Zda se chce vážně dát na cestu stále zjevnějšího strategicky-velmocenského sepětí s Ruskem na úkor Evropy a transatlantického spojenectví, jak si to zjevně přeje dnešní německá elita. Taková volba je zásadně protievropská. Evropu by rozdělila a USA by ji opět musely zachraňovat před sebou samotnou. Je Německo ve své dnešní velmocenské sebestřednosti vůbec schopno přehodit svou dosud stále tragicky nastavenou výhybku, a dát se jinou, tentokrát skutečně evropskou cestou uznání rovnoprávnosti demokratických států jako základu životaschopné evropské jednoty ? Rád bych se mýlil, alen evypadá to tak.

Masaryk mluvil o Evropě jako o politické laboratoři. Sám do jejího utváření během první světové války důrazně zasáhl na straně Spojenců ve prospěch svobodných demokratických individualit a jejich spolupráce ze svobody. Německá, a následně ruská odveta byla krutá. Rok 1989 nicméně dal Masarykovi opět za pravdu. Další pokus o myšlenkově vyprázdněnou velmocenskou odvetu je nyní pozvolna na cestě. Brzy se dozvíme, jak vyvine tentokrát. Dějiny nás ale nejen opravňují, nýbrž i znovu vybízejí k jasnému stanovisku a činu. Bylo by dost hloupé se domnívat, že výsledek nemůžeme ovlivnit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JF napsal(a):

pane Bednáři: Nynější stav Evropy potvrzuje, že jejím hlavním problémem zůstává od roku 1849 Německo.

Běžte se léčit. Dál to nemá cenu číst - snad jen pro pobavení. To můžete klidně napsat jakýkoliv stát, že je problémem. Tak se skutečně tvoří společenství.

Druhá věta už je čistě symptom k diagnoze. ;-)

ps-redakce: přesně podobné články jsou hodné renomovaného kometáře. Domnívám se že by zabral cca 5 min. Po několika negativních hodnoceních za časový úsek (např. 3 měsíce) blogera vyloučit na cca 12 měsíců. Ticho také léčí.

ale je fakt jestli by někdo zůstal ... možná ti renomovaní recenzenti, ale ti zas nejsou veřejně činní. Tak nevím.
14. 12. 2010 | 21:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JF.

A nestačí, když se k němu vyjádříte Vy? A jistě i řada dalších? Myslím, že je zde celá řada debatujících, který dokáží text věcně a korektně okomentovat.

Nezlobte se, ale já opravdu nevidím jediný důvod hledat po publikaci každého textů nějakou "pomazanou hlavu", která vše uvede na pravou míru (a vůbec to neznamená, že s autorem souhlasím. Nesouhlasím a dost zásadně ne).

Libor Stejskal
14. 12. 2010 | 21:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane Bednář,

po řečtení Vašeho blogu mi táhly hlavou "vzpomínky a úvahy" vztahující se na devadesátá léta ... ale to nic.

Přejděme raději k věci. Pro SRN je Rusko partner, pro USA být SRN partner nemůže. Jaká je ruská nabídka a jaká je americká nabídka. To je totiž základní otázka, kterou bych se řídil, kdybych byl německým politikem.

Ruská: Přístup na ruské trhy, možnost obrovských investic a tím i zisků. Zajištění surovin. Naprosté nezasahování do vnitřních věcí Němců. Podpora ve případné snaze hrát dominantní úlohu v Evropě. Získání hosodářské moci v celosvětovém měžítku. Po boku Ruska může SRN hrát roli světové velmoci.

To je hodně. Moc a moc.

Co nabízí USA? To si netroufám tvrdit, na to t budou povolanější.

ALe takto musíte vážit.
14. 12. 2010 | 21:36

voroshilov napsal(a):

Totalni blabol.Zaklady nacismu polozil zapadni mocnosti kdyz po I SV sebrali nemeckemu narodu VSE a ted kdyz Nemecko krmi tolik parazitu v EU,burger vydava ze sebe prvni posledni aby vydrzoval parazity v PortoRecku a jeste platit za holokaust,kdyz trochu polevi nebo dokonce rika Dost vyskoci tucet Bednaru aby kricei jak je to nedemokraticke a netolerantni.
Nemecky narode,nevzdavej se!
14. 12. 2010 | 21:39

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stajskal,

já bych měl zásadní námitky proti blogu též, už jenom v tom, že německá elita jako celek není jednotná v názoru na zahraniční orientaci a politiku, dá-li se to tak říct.
14. 12. 2010 | 21:50

Josef K. napsal(a):

Soudruhu Bednáři, lze pochybovat nejen o Vašich znalostech...Ovšem pozoruhodný je ten manipulativní normalizační styl: samá tvrzení vydávaná za nezvratné pravdy...Žádná fakta. Metodologicky zcela mimo jakékoliv vědecké rámce, na úrovni "hlupáka". Nevím kde učíte, ale tuším, kdo Vás učil... Zdá se, že veřejný prostor už není nejen zaplevelený, ale i plný taktovýchto podivných výkalů... Jako za starých časů.
14. 12. 2010 | 21:51

ujo napsal(a):

Obávám se, že naděje autora jsou liché.
Amerika má jiné starosti než Evropu a celá ČR i s VK je jí někde..
Nezbyde nám asi nic
jiného než ta prokletá Unie.
Nebo odejít do lesů.
14. 12. 2010 | 21:52

Al Jouda napsal(a):

Německo velkoryse vydržuje některé chudé státy přijaté do EU včetně ČR. Za to se mu pánové Bednářové odvděčují podezřívavým stanoviskem, že chce s Ruskem v zádech získat moc nad Evropou a oprostit se od záruk, které dávají zatím Evropě USA. Že je NATO také německé, na to tito pánové jaksi zapomínají !Již dlouho jsme nebyli tak svobodní jako jsme dnes. Kdo si toho neváží, ať jde k čertu !
14. 12. 2010 | 21:53

mil napsal(a):

Co tím chtěl básník říci??
Blábol a kecy, jinak to hodnotit nelze.Co jste vydal v rámci habilitace za knihu?
Jakou prací jste se habilitoval?
14. 12. 2010 | 21:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

já bych těch námitek měl i víc, ale nějak se mi nechce do toho pouštět. Myslím, že se tu postupně objeví celá řada debatujících, kteří ty mé námitky zformulují lépe než já ;-)

Libor Stejskal
14. 12. 2010 | 21:57

Naštvaný napsal(a):

A to já s autorem věcně víceméně souhlasím. Měl však uvést naskýtající se četné příklady, potvrzující dnes již dlouhodobou politickohospodářskou rusko- německou kooperaci. Můžete hovořit o oboustranné smysluplné účelovosti, to však na věci nic nemění. Ostatně za dva roky budou v Německu probíhat obrovské oslavy 100. výročí postavení Památníku bitvy národů. Francouzi sice budou vztekle podupávat - proč asi? Ale to všechno jen podtrhuje závažnost autorových slov.-No nešť. JF a jemu podobní furt budou urážet osobnosti s vlastním myšlením, aby je pak zase později uráželi, že se dost nezasadily o jakési pseudoodstraňování následků, jejich bohorovné loajality vůči módním politickým trendům, které v minulém století vedly k tragickým koncům. Či si myslíte, že žijeme v ráji? Krásný ráj, a to jenom na pohled, to je, pravda, tady, ale vyražte si za humna... Br!
Pravda, horší to je s autorovou stavbou věty.
14. 12. 2010 | 22:09

Libor napsal(a):

Klasika, vsichni v EU jsou blazni jen my jsme letadlo. At nam poslou ze strukturalnich fondu miliardy, a my jim na oplatku vysvetlime co delaji spatne.
14. 12. 2010 | 22:10

hoven napsal(a):

vždycky, když se spojil němec s rusem bylo z toho svinstvo první kategorie jako VŘSR, pakt ribentrop molotov, napadení polska atd. to byl hlavní duvod, proč jsem si tady přál radar. závidim polákum jejich patrioty.
14. 12. 2010 | 22:12

voroshilov napsal(a):

A co do toho ma kecat VB ktera neni v Unii a tvrdosijne odmita euro?
14. 12. 2010 | 22:19

42 napsal(a):

hoven: být Němec a slyšet pana Bednáře, tak už vytáčím číslo do Kremlu. Pevně doufám, že se tady takoví lidé jako p. Bednář nikdy nedostanou k moci, protože to by je sesadil opravdu až příjezd německých nebo ruských tanků (no, spíš ruských).

voroshilov: pokud myslíte Velkou Británii, ta v EU je.
14. 12. 2010 | 22:21

Frauenberg napsal(a):

Pane Bednar, je s podivem, ze takovy pomatenec, jako vy pusobi jako ucitel na vysoke skole!
14. 12. 2010 | 22:25

hoven napsal(a):

42,
já budu bednáře volit. strana svobodných občanů!!!! mam dvě velký geopolitcký přání. aby v číně zvítězila demokracie a aby se rozpadla EU.
14. 12. 2010 | 22:30

JF napsal(a):

stejskal: Pane Stejskale, vězte že už jsem zde napsal spoustu svých posledních příspěvků. Zabírá mi to spoustu nejen pracovního času (ač se to možná nezdá) Na druhou stranu mne to zatím drží a proto zde píši.

Pane Bednáře už systematicky nečtu, protože jsem na místním blogu cca půl roku, ale nejsem si jist co zůstane v hlavách lidí kteří jsou zde například maximálně měsíc. Mne by přepadla obrovská skepse, jak při plavbě atlantikem a možná bych na dalších půl roku odložil návštěvu Vašich stránek. Mám ale docela výdrž.

První co mne zarazilo na těchto stránkách byl údiv nad něčím co je možné vůbec v mediu zveřejňovat. nyní chápu že se člověk otrká a přestane to číst. (aby se nezbláznil)

to co mne zde drží je dosti sisifofská práce nakazit lidi kritickému myšlení a pohledu na věc skutečně jen vlastním mozkem. v myšlení je krása a volnost. to že někoho musíme přeci jen volit, politika, který má na to vlohy být politikem, je odvozená věc od našeho myšlení.

To jak vypadá česká politická scéna (jiná není pro mne relevantní) je výsledkem toho, že politici (a jejich přisluhovači - nebudu jmenovat ale zrovna např. zde to píši) a MEDIA (bez vlastního vkladu - zde nejmenuji žádné) tuto optiku přiostřují obráceným hledím a k té plavbě atlantikem už nemohu nic přirovnat.

Máte pravdu je to Vaše médium (budeme si dělat co chceme, svoboda). Ale tak to zdaleka není. Nežijeme ve vzduchoprázdnu či vakuu. Nebo i jinak to vakuum něčím je.

poznámka: Toto není kritika nikoho konkrétního, kromě pana Bednáře. Toto bych byl rád aby bylo jen inspirací! Díky.
14. 12. 2010 | 22:31

Občan napsal(a):

Pane Bednáři, Německo, Francie, my a další evropské státy JSME Evropa. S ní jsme spjati historicky, i s tím Německem a Ruskem. A tisíckrát raději Evropu s veškerými jejími problematickými vazbami, než USA vedené NATO. Zatím nám přineslo jen problémy a těžko tomu bude v budoucnu jinak. Evropa - sjednocená, pragmatická a tím pádem silná, je nám jedinou zárukou, že přežijeme.
Jestli se Vám tu nelíbí, tak se odeberte do USA, rovnou si tam požádejte o flintu a můžete se předvádět v Afghanistánu nebo Iráku.
14. 12. 2010 | 22:32

42 napsal(a):

hoven: zajímavá přání...a máte nějaká přání týkající se uspořádání po pádu čínského režimu resp. EU? (hlavně tedy EU?)
14. 12. 2010 | 22:37

hoho napsal(a):

Jenom absolutní primitiv-negativista může takto prskat jako autor tohoto blogu.
Právě jste se stal absolutní jedničkou českého,neřku-li světového fašismu,profesore.
Doufám,že mezinárodní zatykač je na cestě.
Podrobně si přečtete cintáty profesora Němce z r.1936,který byl protikandidátem Eduarda Beneše v presidentských volbách,kandidát fašistické ligy,která začala studenty práv a medicíny University Karlovy,pokračovala militantním věšením 360 000 Čechů za okupace,organizacemi Vlajkou a Národním souručenstvím a po osvobození Rudou (tady asi jak fašoun dostáváte žaledeční křeče)armádou stanuli v počtu 3000 před lidovými soudy a do půl hodiny po rozsudku viseli ty rampouchy nacionalismu.
14. 12. 2010 | 22:42

voroshilov napsal(a):

Jake problemovy vazby z Ruskem?Zalezi na tom jesti nekde je demokracie nebo na tom ze v zime umrznete?
Udelejte medvedu radost,nekupujte ten proklety plyn,netankujte ten krvavy benzin,neprodavejte na vychod NIC-jste jako deti,jeste ze tady jsou prostacci jako hoven,ale proc takovy blaboly pise predseda nejake strany,to je opravdu svejkovske mysleni...
14. 12. 2010 | 22:47

42 napsal(a):

voroshilov: Švejk byl hodný člověk, vždycky to myslel dobře, akorát se to nějak obrátilo proti němu. Myslím, že tihle pánové vědí, co dělají, vždyť si kvůli tomu koneckonců založili stranu.
14. 12. 2010 | 22:54

Petr napsal(a):

Souhlasim s nazorem, ze by se p. Bednar mel lecit, s podivem je, ze prostor pro blaboly vysinuteho extremisty poskytuje aktualne.cz .
Pokud jde o ovladani Evropske unie Nemeckem, skutecnost je takova, ze Nemecko celou tu legraci plati a jeste si nechava nadavat za to, ze neplati dost.
14. 12. 2010 | 22:56

stejskal napsal(a):

Pane JF,

Vy sem chodíte půl roku a bere Vám to spoustu času. Jiní sem chodí již bezmála čtyři roky (včetně mě) a vzalo jim to času daleko více než Vám.

To, že není nutné zaujmout kategorické stanovisko ke každému kategorickému stanovisku, ještě neznamená, že veřejný diskurs nemá smysl. Dle mého názoru má - učíme se debatovat, nejen rozhodovat o tom, co může být zvěřejněno a co nikoliv.

Zkuste se prosím zamyslet nad tím, co zdejší společnosti chybí nejvíce. Podle mne to není absence kritického názoru na jiné (toho je v této společnosti více než dost), ale schopnost věcně a korektně argumentovat. A připustit, že i druhý může mít jiný názor (tím samozřejmě nemyslím extrémy porušující zákon).

Libor Stejskal
14. 12. 2010 | 23:06

JF napsal(a):

stejskal: pane stejskale,máte naprostou pravdu, a už mne několikrát napadlo i v jiných souvislostech, že činnost v ČR je vlastně misionářská činnost. A vaší práci obdiv.

Se mnou jen lomcují/zalomcovaly emoce "tohle" číst v nějakém mediu.

Nedávno jsem měl příspěvky pod posledním panem Urbanem ohledně pravdy.

Pro pana Bednáře, pokud nemá vyžití, mám jeden recept. Dívejte se na svět takový jaký je, ne takový jaký by měl být. Je to obrovská práce a rozhodně to nelze shrnout "Mám přeci oči"

To co tady prezentujete je tmářství pár excelence. Nereagoval bych na Vás kdyby jsme například neměli dle mínění podobného prezidenta.

... ale neberu to jako náhodu, volby tohoto prezidenta. Podívejte se kriticky na šeskou historii např. od roku 1895 (narodil se můj dědeček i pradědeček pozn. kritérium volby datum)

Pokud bych shrnul české moderní bytí, je to zavření očí a vypnutí mozku. Je to romantické blouznění.

Oba mí praotcové to zažili na vlastní kůži. Já a otec to aktuálně žijeme.

To je jen osobní zpoveď.

Pane Stejskale, bez těchto blogů i blogu pana Bednáře by možná nevznikla. Tak máte možná pravdu ...
14. 12. 2010 | 23:19

JF napsal(a):

poprava: pane Stejskale, ...

zdravím a už je mi lépe ;-)

stejně tak zdravím při této příležitost pana Josefa K.!
14. 12. 2010 | 23:20

JF napsal(a):

oprava: oprava

no není to nakonec legrace ... dobrou ;-))))
14. 12. 2010 | 23:21

xx napsal(a):

voroshilov: VB je členem ES od roku 1973 a patří tudíž mezi zakládající členy Evropské Unie do které jsme vstoupili my v roce 2004.

Obecně, už při čtení článku jsem si říkal, že to Bednář asi pořádně schytá. A nespletl jsem se. Ani autoři plivanců nejsou žádným překvapením.
14. 12. 2010 | 23:22

Karel Mueller napsal(a):

Pane Bednář,

napsal jste dost nešťastný blog, jak můžete číst i v ohlasech. Mnoha lidem - některé názory jste již mohl číst - se jevíte - pardon - jako "hlas Washingtonu, který prská nad tím, že Němci nechtějí poslouchat a koketují s Rusy".

SRN je suverenní stát, jeho zahraniční politika je určena 4 směry:

1 USA a NATO
2 EU
3 Rusko
4 Čína a ostatní svět

Podívejme se na jednotlivé směry.

1. Je a bude nosný. SRN a USA jsou ekonomicky silně propojené a nadto se Němci nebudou chtít vzdát amerického spojenectví, to opravdu nejde. Němcům jde spíš o to, aby jim do toho Američané "nekecali" a větší samostatnost a nezávislost.

2. Snad není nutné pitvat, ekonomické a politické zájmy se snahou o co nejsilnější pozici

3. Jde jednoznačně o ekonomii a také podstatné zvýšení váhy SRN. A do přílišného objetí se Němcům nechce.

4. Samozřejmě jde hlavně o ekonomii, SRN je závisla na exportu do Číny i ostatních států atd.

Je to samozřejmě hodně zjednodušené, když to má být několika větami :-).
14. 12. 2010 | 23:29

mb napsal(a):

ještě jsem nečetl bednare ... pro jf ...nakazit lidi kritickému myšlení a pohledu na věc skutečně jen vlastním mozkem.

to bude asi potíž ...

( fakta, predpoklady ... odkud vycházíme, co uděláme za operaci, co z toho vyplývá)

pak máte toleranci ... do jaké míry dokážu přijmout jinakost ( myšlení ) ...

fakta, předpoklady, myšlenkové operace , výsledky ( implikace )
myslím že i bednář by řekl že myslí kriticky ...

dokonce i pan Hájek by vám asi řekl, že myslí kriticky ...

( ač jeho předpoklady vychází například ze spikleneckých teorií a navíc NENÍ Z OPICE )

takže vám asi nikdo nezapře že myslí kriticky, vlastní hlavou ...

a pak máte ideologie a světonázory ....

pravice, levice, věřící, nevěřící,

anarchista, komunista a fašista jako reprezentanti extremních (istických) ideologií ....

pak máte vztah k moci ... škála konformismus - buřič ....

už jsem dočetl bednare ... k tomuto textu mám méně výhrad než k textům jiným ...

fakta ... německo se domluvilo s ruskem na ropovodu který míjí polsko ( tedy bilaterální vztah a nadřazení zájmů nacionálních ( německých ) zájmům evropským (nadnacionálním))

bednář píše :skutečně evropskou cestou uznání rovnoprávnosti demokratických států jako základu životaschopné evropské jednoty ?

to je myslim utopie .... žádné skutečné uznání rovnoprávnosti demokratických států

1. buď neexistuje
2. nebo se realizuje právě teď v projektu eu
vždy budete mít hospodářské vazby a vždy bude vaše ( nacionální ) rozhodování nějakým způsobem omezené ...

a nikdy se ( ani jako nacionální stát) nebudete rozhodovat jako suverénní suverén ...

je to otazka míry ...

být kolonií vyspělého německa je asi lepší než být kolonií zaostalého ruska ...

ale každý má na to svůj názor ...

naprostá nezávislost a suverenita je podle mého názoru chiméra ...

uvidíme jak se bude vyvíjet evropský projekt .... uvidíme ...
14. 12. 2010 | 23:32

hoho napsal(a):

Prof.Bednář vnímá reálnou historickou expanzívnost Německa,dlouhodobou.
Ale tak jak blábolí,cítím,že mu vůbec není jasný prapůvod všech protektorátů na světě všech dob.
A z expanzívního Německa bychom,nebýt protektorátu,nebyli tak nešťastni.
Tedy co přivodí protektorát je vnitřní politika typu "Opoziční smlouva", nebo jinak "strategie +antistrategie" koalicemi, nebo "gen+antigen".
Tak např. r.1942 popravený premiér gen.Eliáš nepředpokládal naivně,že po sérii českých koncentráků,které osobně zakládal se jemu něco takového může stát.Jenomže zafungoval gen+antigen.
A tak to bylo v tisících jiných poprav totéž.Tam do r.1947 kdy běsnění ustalo nikdy v žádném okamžiku nebylo jasné,zda obětí se stane v dané chvíli gen nebo naopak antigen.Lidé přecházejí v takových zlých dobách jeden v druhého,převtělují se,zlá duše se stěhuje.Fašista,který si chtěl na chvíli odpočinout od zlé duše.Byl hned mrtev.Pokračoval -li mechanicky,opět mrtev.Peklo se nedá řídit vžitými pojmy,pekelný stroj protektorátů je řízen mimoděčnými motivy,které v normálním životě ani neregistrujete.Jenže tam jste na tonoucí,lámající se kře ledu a nikomu není pomoci a odnikud.Tak to,prosím M.Zemanové a Bednářové nepřivolávejte.Jestli nechcete pro sebe,nemáte právo to přivodit ostatním.Kroťte se.Jednou bude pozdě.Pro všechny.Nejen pro vás.
14. 12. 2010 | 23:36

hoven napsal(a):

42,
ano v číně konečně demokracie a v EU už zase demokracie. tohle uspořádání by mě stačilo.
14. 12. 2010 | 23:39

JF napsal(a):

mb: máte také pravdu - recept skutečně nelze dát ani na kritickém myšlení.

Správnou učitelkou jsou jen příklady. A ty zde prezentuji.

Pokud přistoupíte na to že existuje nějaký všeobjímající recept, budete zřejmě příznivcem pana klause nebo pana Bednáře. jednoho znich. To oni už si mezi sebou udělají "pořádek" ;-) (myslím si že nejste příznivec ani jednoho)

Nakonci jste si odpověděl sám. Ve finále buď budete/budeme mít za vzor Rusko nebo Německo. to je naše volba.

nebo ta idealistická je, že budou mít oni za vzor nás.

není to úsměvné ...

ps: za první republiky bylo idealistickým (místních intelektuállů - nebudu jmenovat) vzorem Rusko, ale pradědečkovi-legiónáři(vrátil se 1921) to nemuseli vykládat.

To sloužilo jen tomu dostat se ze "spárů" Německa ... jednoho špatného vzoru a jiní nás v tom dobře utvrzovali a přinesli nám svobodu.

Ale to na okraj, možná se to tak muselo stát. Svobodu a demokracii přinášely rasistické a koloniální mocnosti. Taková byla holt doba.

Ale to naše blouznění předpokládám neomlouvá ...
14. 12. 2010 | 23:44

mb napsal(a):

( a ta idea proevropanů asi byla ... že budeme li jako stát akční a důvěryhodní ... můžeme při rozhodování eu hrát nezanedbatelnou roli v koalici s jinými státy ( střední velikosti ) + případně nějakým velkým státem ...

mimochodem rozhodování o zrušení žárovek bylo v gesci eu zastupitelů zvolených za ods ...

neudělali nic aby žárovkový proces zvrátili ...

ale řvát a nadávat na eu umí ...

namísto aby nadávali na svou vlastní neschopnost ... njn
14. 12. 2010 | 23:46

JF napsal(a):

... doufám aspoň né to dnešní.
14. 12. 2010 | 23:47

mb napsal(a):

jf ... třeba je šance na realistickou politiku a na proplouvání ... budeme li mít navíc v pořádku finance ... můžeme se stát členem severního spolku .-...

ale těch variant je asi zatím moc ...

jako česko bychom asi měli mít důvěryhodné politiky ... kterým se dá věřit ( doma i v zahraničí )

zbožné přání ... zdravím a dobrou ....
14. 12. 2010 | 23:50

JF napsal(a):

mb: k tomu ropovodu Německo - Rusko přes Balt.

Nelze vyjímat jednu věc. Vemte si že nyní nepovede přes Bělorusko, kde pan lukašenko vybírá poplatky jak od EU,Německa,Polska, ale také od Ruska. Vidíte jinou možnost.

Je to o politické stabilitě v těch zemích přes které teče jenom ta ropa. nic jiného tam není. A ty poplatky zůstávají panu Lukašenkovi.

Nevím fakta neznám ... mám jenom oči, uši a mozek a několik let které využívám k tomu abych doufám minimálně neblbnul.

ps: Znáte to jak by to mohlo být, jeden z nás by to měl být ... ;-) ... ale můžeme to být také oba ;-))))

zdravím
14. 12. 2010 | 23:58

Karel Mueller napsal(a):

JF:

Obávám se, že máte zcela pravdu. Nejde o žádnou vysokou politiku, ale o to, že si z tranzitu nehorázně mastili kapsu místní bosové.
15. 12. 2010 | 00:02

mb napsal(a):

no jasně ... ale primarně je to pro nemce ... ne pro evropu ...

( byly tam asi i dalsi varianty ja to nevim presne ... nordstream, nabucco ... )

blizsi kosile nez kabat ...

( proste zatím nad ´evropskymi´ zajmy asi posud vitezí zájmy jednotlivých zemí ...)

uvidime zda to bude kdy jinak , s pozdravem , brou
15. 12. 2010 | 00:02

42 napsal(a):

hoven: rozumím tomu, že demokracie v Evropě znamená svrchované národní státy v současných hranicích bez kontroly z vnějšku (typicky jako je teď v Evropě např. Bělorusko nebo Švýcarsko)?
15. 12. 2010 | 00:07

mb napsal(a):

Milo and company ... co je dobré pro syndikát je dobré i pro vojáky / Mila ...

co je dobré pro Německo, je dobré pro evropu .... :-)
15. 12. 2010 | 00:10

JF napsal(a):

Karel Mueller:

jistěže, politiku dělají normální lidé. Jen média chtějí být prodávány. Žádná magie novinových titulků.

Osobně nesleduji noviny, rozhlas, televizi. Svou podstatou jsou to média , která vám přikládají něco ke konzumaci odsud posud.

Internetová doba je fenomen na který bude muset politika reagovat. Koukněte na ty depeše Wikileaks. (nijak to nehájím, hodně záleží jak s tím naloží)

Obecně demokracie(život společnost) bude taková jakou si zasloužíme.

a úplně na závěr je úplně jedno jak dnešní společnost nebo i tu včerejší nazýváte. Společnost/společenství roste od spodu. A to dělá silné společenství silnou společností.

Z takové společnosti netřeba mít strach. Ten budou mít jen ti slabí. a s tím je třeba počítat a ukazovat vlídnou tvář.

Není to magie jsou to "jen" správní lidé a umět je číst.
15. 12. 2010 | 00:13

JF napsal(a):

... a to se někomu může zdát magické a fuška. pan bednář se do toho může pustit a možná to bude radost číst.

opravdu dobrou noc
15. 12. 2010 | 00:15

JF napsal(a):

tak né

oprava: pan Bednář

také dobrou

ps: tedy sleduji internet, co si lidé říkají o politice a na internetu Heute na ZDF.

a teď jsem se odhalil. ;-)
15. 12. 2010 | 00:17

Sláma napsal(a):

Jsem tu náhodným hostem, nejdříve jsem si přečetl blog, pak diskuzi a nakonec profil autora. A bylo mi všechno jasné ...
Naštěstí pro nás a ke vzteku autora Američané už jsou zase pragmatickými realisty. Proto Obama raději jezdí do Asie naž do Evropy. S Rusy už je kamarád, našel s nimi společnou řeč v politice vůči Íránu, Severní Koreji (viz dnešní zpráva o uvedení Dálněvýchodního vojenského okruhu do vyšší vojenské pohotovosti)atd.
Českoslovenští komunističtí ideologové byli známi tím, že jen překrádali úvodníky z Pravdy. Jejich současní pohrobci, jako je pan Bednář, to dělají podobně, samozřejmě jen v jiném barevném přelivu a opačným znaménkem.
Nějak jim uteklo, že Rusko je dnes drsnou kapitalistickou zemí (dokonce zavedli "rovnou" daň, jako Kalousek), která je na stejné lodi s námi.
A protože se nás se netýká dělení kořisti po rozpadu Sovětského svazu, mohli by nám být občasné třenice lhostejné.
Nakonec je jasné, že změna stanoviska Ruska k Íránu a Severní Koreji nebude zadarmo a Putin patrně dostal volnou ruku ve své zájmové zóně.
Pokud se týká Ruska, tak to bylo vždy značně konzervativní. Na co se hodně zapomíná je, že hnací silou bolševické revoluce byly národnostní menšiny z průmyslových center Ruské říše, tedy ze Zakavkazka, Ukrajiny a Pobaltí (prvním Rusem v čele Sovětského svazu byl až Gorbačev), které najednou považujeme za "pravé demokraty", zatímco Rusy za "bolševiky".
15. 12. 2010 | 00:18

hoven napsal(a):

42,
bělorusko přece není demokracie. národní svrchovanost je podmínka nutná, nikoliv dostačující.
15. 12. 2010 | 00:59

kulich napsal(a):

lenin, andropov,černěnko, gorbačov, slámo. andropova asi kvůli jeho židovským předkům patrně za rusa nepočítate.
usa by hlavně měli německo upustit aby německo mohlo získat jaderné zbraně a mohli jsme si to v evropě svobodně uspořádat posvém.je tu pár věcí které různé země z minulosti trápí a přítomnost usa v evropě pouze tuto svobodu omezuje.
15. 12. 2010 | 01:43

Karel Mueller napsal(a):

kulich:

Kdyby Němci chtěli, tak mají atomku (nejspíš i vodíkovku) obratem. Myslíte, že by jim v tom někdo zabránil? Jak?
15. 12. 2010 | 01:49

Béda napsal(a):

Autor,

přání "svobodného demokraDa" otcem myšlenky?

1) asi jste si nevšimnul milý pane, že v EU se svobodně demokraTicky HLASUJE. žádný jeden stát ani dva státy nemůžou přehlasovat zbytek Evropy. Německo nemůže nikomu nic vnutit, protožesamo nikoho nepřehlasuje. Ale to je vám "filosofovi " a "politologovi " zajisté zbytečné vysvětlovat.

2) bez toho vámi osmívaného Německa, by nyní v České (nikoliv Masarykově československém projektu milý rozumbrado) republice byl nyní
hlad, bída a nešťovice.

3) Německo se ze své historie poučilo - nëchce v Evropě další válku, proto tolik lpí na společném evropském projektu. Zrovna tak si uvědomuje závislost (na rozdíl od značné části krátkozrakých českých (j)elit) Evropy na cizích surovinách - a jak známo USA Evropu svýma surovinama zásobovat nemůže, protože je samo odkázáno na jejich dovoz. Proto Německo - tak jako kupř. i Čína, Japonsko... lpí na mírové cestě zajištění svých surovin, nikoliv jako v minulosti¨, kdy si je chtělo zajistit dobýjením cizích území. (Nyní tak činí Velký transatlantický bratr a Německo buduje, podobně jako přebytková čínská ekonomika obchodní cesty na rozdíl od válečných cest)

4) Evropa potřebuje z konkurenčních ekonomických důvodů společný trh, společnou měnu, koordinovanou politiku, VLASTNÍ integrovanou a koordinovanou obranu prostou cizích vlivů, nikoliv roztříštěnost a rozdrobenost. Ty potřebují naopak konkurenti Evropy, kteří z ní chtějí mít zmatený Babylon.

To v Německu dobře vědí.
15. 12. 2010 | 03:26

Béda napsal(a):

dob(Í)jením - omluva.
15. 12. 2010 | 03:29

Béda napsal(a):

Autor,

ještě otázka: Víte co se stane s Českou republikou, jestli dojde ke zborcení společného evropského konceptu? Jestliže ne, pak bych si vám to dovolil hypoteticky nastínit.

Německo (tahoun a motor evropské integrace ale i ekonomiky)vysílené financováním společného projektu a záchranných problémů jiných států začne mít vážné ekonomické problémy. Německá odbytiště vyschnou. Rozpadne se projekt evropské měny a současně projekt jednotného trhu - státy se uzavřou do sebe.

Česká republika se dostane přesně tam, kde byla za vedení neoficiálního guru vaší pidistraničky taťky Klause, ve které jste byl až do jeho odchodu z mateřské strany členem. Zůstane malým bezvýznamným nic na mapě Evropy -třtinou s ekonomikou v hluboké krizi se kterou zacloumá a zamete každý, byť sebemenší ekonomický a politický vítr.
15. 12. 2010 | 04:27

Béda napsal(a):

dovětek,

a mafiosní struktury budou mít opět neomezenou svobodu, jako za starých časů.

Již nebude žádné škodlivé regulace, která do českého smrdutého bahna zavedla alespoň jakási pravidla běžná v civilizovaném světě.
15. 12. 2010 | 04:34

Franta Adamec napsal(a):

Stejskale, stejskale ... kam na ty autory komance chodis?

Celoevropsky zakaz popirani zlocinu komunismu navrhla Ceska republika a dalsich pet clenskych statu.

Zaspals dobu!
15. 12. 2010 | 07:02

Pravda napsal(a):

BEDNÁŘ,vašim učitelem byl JOSEPH GOEBBELS ?
15. 12. 2010 | 07:30

kulich napsal(a):

muller ty jsi přebral.dokud bude německo vojenský trpaslík a okupovaná země s americkými základnami, těžko si může dělat co chce bez souhlasu ostatních. vždyt i to sjednocení bylo z milosti druhých, nikoliv že by si to německo samo vynutilo.
15. 12. 2010 | 07:31

Ládik!!! napsal(a):

Plynovod Nord Stream - 51% vlastní Gazprom, ročně proteče 27miliard kubíků ZP. Náklad sa vyšplhá na 12mld Eur. Tomu říkám závislost na Rusku, to je velmocenská politika. Schröder sedí v Gazpromu - tomu říkám korupce na úrovní. Kam se hrabe bakalizace v ČR.
15. 12. 2010 | 07:42

Admirál napsal(a):

Důležité je, co znamená sbližování Německa a Ruska pro nás.

Jaká je naše současná pozice a jaké máme alternativy.

60% našeho exportu míří do Německa. Většina klíčových podniků je v cizích rukou. Převážně německých. Jestli tedy pane Bednáři mluvíte o milovnících práskání bičem, tak k nim zřejmě patříte také, jinak by jste musel začít křičet někdy před 20 lety, kdy jsme v podstatě vyměnili ekonomickouu závislost na Rusku za ekonomickou závislost na Německu. Je otázka, zda zem s naší polohou a velikostí má po ekonomické stránce jinou volbu.

Jestliže po ekonomické stránce nemáme možnost volby, pak mluvit o suverenitě je mimo mísu a mluvit o NATu a USA jako o zárukách suverenity je také mimo mísu. Je to jen o tom, kdo bude držet bič, kterým se práská.
15. 12. 2010 | 08:06

mb napsal(a):

dobýjením bylo správně ... lépe asi dobytím ...... nebo dobýváním .....
15. 12. 2010 | 08:27

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Bednáři, je to na komplikovanou diskusi. Omezím se na konstatování, že je v zájmu ČR mít dobré vztahy s Německem, USA i Ruskem a že je i v našem zájmu, aby v evropském prostoru žádná z těchto velmocí nebyla dominantní. Zárukou naší bezpečnosti je jedině USA a NATO a zárukou našeho ekonomického rozvoje především Německo.
15. 12. 2010 | 08:42

42 napsal(a):

hoven: snažím se zjistit, jak si představujete mezinárodní uspořádání Evropy. Z tohohle hlediska jsou Švýcarsko i Bělorusko suverénní, neboť oba tyto státy na svém území nikým neomezeně vykonávají státní moc.

Konkrétně s Vámi budu polemizovat v tom bodě, jestli si myslíte, že v podmínkách plné suverenity by naše země měla nebo neměla výrazně větší problém zachovat si demokracii. Trochu mě děsí představa, že budu mít výběr Paroubek nebo Topolánek a nikdo z venku k tomu nebude moci nic říci. Resp. když někdo prohlásí, že tuto skupinu obyvatelstva je třeba vystěhovat za město, okolní národy v EU budou moci říct pouze "to se nedá nic dělat, to by bylo vměšování do vnitřních českých záležitostí."

Asi mi přijde lepší, že existuje nějaký Evropský soudní dvůr, který může podobné excesy regulovat.

A mimochodem, to, že náš ministr zahraničí momentálně prosazuje zákaz popírání zločinů komunismu v EU mi přijde jako analogické působení opačným směrem, takže se nedá říct, že by to nebylo fér.
15. 12. 2010 | 08:47

Holubář napsal(a):

Béda:
Realisticky líčíte, co by se stalo s ČR, kdyby...
Vidíte nějaký rozdíl proti současnému stavu?
15. 12. 2010 | 08:51

Holubář napsal(a):

Admirále,
kurz naší plavby vidíte, myslím, realisticky...
15. 12. 2010 | 08:53

jezevec napsal(a):

Blog p. Bednáře vcelku dobře nastiňuje velmocenský přetlak Německa.Němci mají v povaze dotahovat věci k dokonalosti. V hospodářské sféře je to pro svět dobré, ale bohužel to také produkuje pýchu a ambice, které pak ohrožují okolí. Teď např. začínají být Němci víc a víc zelení.Očekávám, že to budou chtít dotáhnout do extrému. Malá úvaha- nebylo by lépe, kdyby se Německo rozpadlo na nezávislé politické státy a Evropa by byla uspořádaná na základě 4 svobod a NATO ?
15. 12. 2010 | 09:06

jezevec napsal(a):

Pane Stejskale můžete mi vysvětlit z jakých důvodů je moje poznámka okomentována, že se má slova neshodují s předlohou?
15. 12. 2010 | 09:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jezevče,

to půjde takto "od stolu" a bez znalosti dalších podrobností dost těžko. Nicmémně jedním z nejpravděpodobnějších důvodů může být to, že se Vaše slova neshodují s předlohou.

Libor Stejskal

P.S. viz antispamový program reCAPTCHA
15. 12. 2010 | 10:00

Petr napsal(a):

Dobrý den pane Muellere, napsal jste že: " Po boku Ruska může SRN hrát roli světové velmoci..." Myslíte, že by se zas nechtěli sežrat?
15. 12. 2010 | 10:17

Rejpal napsal(a):

Čtu tady hodně kritiky, ale v mnoha věcech musím - bohužel - s autorem souhlasit. V těch zásadním ale vidím obrovský principiální rozpor.
Historie Evropy JE skutečně výrazně ovlivněna vývojem Německa, Francie, Británie, dříve Rakouska-Uherska... Evropu pro někoho překvapivě nejvíce ovlivňovaly v historii velké a silné státní celky. To jsou ale objevy...
Je pravda, že se dnešní Německo paktuje s Ruskem, zatímco vztahy s USA jsou pro Němce druhotné. Nebude to tím, že Rusko je dnes hráčem číslo jedna v Evropě v otázce surovinové, ale čím dál více i energetické? Není to tím, že zelené šílenství zahnalo energetiku v Evropě a ZEJMÉNA v ultrazeleném Německu do kouta, kdy si sami postižení již pomoci nemohou (neplatí tolik pro jadernou Francii a proto si Francie zachovává v této věci odlišné postavení)? Není to tím, že Rusko je obrovský trh, který je zatím málo nasycený a představuje obrovské odbytové i pracovní příležitosti? Není to tím, že Rusko je pro Evropu brána do Asie, která dnes představuje nejdynamyčtěji se rozvíjející ekonomiky a trhy? Není to nakonec i tím, že Německo je Rusku zavázáno za svoje znovusjednocení a za odchod ruské armády i "poradců" z ruského válečného území?
A pozice USA v Evropě? USA neprojevily nejmenší pochopení výzvě o ukončení Studené války a ve "svých" zemích stále živí nenávist a vojenskou štvanici. Pohled Itala, sledujícího nad italským pobřežím prolétat hlídkující americký letoun či vrtulník hovoří sám za sebe...
V této souvislosti tvrdit, že přítomnost USA v Evropě je zárukou čehosi pozitivního je stejně hloupé, jako vrazit někomu facku, aby se nepral.
Apriori antiruské postoje české siplomacie a médií a všelijaké snahy o znovurozdělení Evropy ať vojenskými základnami USA v ČR či Polsku, tak i dalšími cirkusovými výstupy proti ruskému kapitálu jsou ve srovnání s bojem proti větrným mlýnům ubohé a trapné. Bez ruského plynu, ropy a dalších surovin se dlouho neobejdeme. A pokud budeme pokračovat v zeleném energetickém šílení, tak za chvíli ani bez ruského proudu. Můžeme si pak zkusit zatopit nějakou tou americkou raketou...
Rusko je dnes v Evropě velmi významným hráčem, stejně jak tomu v historii bylo u velkých a silných mocností. Ruský kapitál navíc dokázal umně využít nejen irácké války, ale obecně veškeré situace v blasti ve svůj prospěch a snaží se stavět do role největšího světového surovinového lídra. Buďto to pochopíme a budeme se podle toho chovat, nebo budeme zase za kašpary.
Opěvování postojů, kdy kolem Ruska opět jako vzteklý podvraťák krouží česká diplomacie a s urputným štěkotem se pokouší tu a tam se zakousnout do kotníku Ruska mi přijde naprosto zvrácené. A přítomnost USA v Evropě může podvraťákovi pouze uštědřit případný další kopanec do zadku, ale pitbulla z něj udělat nemůže.
Svět se mění a postoje z let 1945-1989 jsou dnes neaktuální, zastaralé a směšné. Je čas se zase vzpamatovat a postavit se - pro změnu - na tu správnou stranu vývoje. Být prostě sami sebou a nespoléhat na to, že nás spasí USA. Být Rusku odpovídajícím, ale suverénním obchodním partnerem a roli zamindrákovaného ratlíka přenechat někomu ještě slabšímu.
15. 12. 2010 | 11:07

Grandmaster napsal(a):

Blog pana Bednare je dukazem fungujici demokracie v Ceske republice.
Kdokoliv muze placat cokoliv!
Bez nasledku.
15. 12. 2010 | 11:11

Karel Mueller napsal(a):

kulich:

Myslíš? Tak si představme hypotetickou situaci, že by SRN oznámilo, že bude mít vlastní jaderný arsenál z těch a těch důvodů. Co by se asi stalo?

V podstatě nic ... nebo by USA bombardovali jednoho z klíčových sojenců?
15. 12. 2010 | 11:39

Karel Mueller napsal(a):

Petr:

Dobrý den,

tak to si opravdu nemyslím, že by se historie mohla opakovat. Agrese SRN proti Rusům? Absurdní, Rusové mají vodíkovky a na vymizení SRN by jich stačilo pár desítek, na položení státu jedna v porůří.

Agrese Rusů proti Němcům? Oět absurdní. Nic by získali a ztratili všechno. Rusové potřebují německé investice, know-how, technologie, prostě německé mozky.
15. 12. 2010 | 11:44

Carlos V. napsal(a):

JF: Sám jsem se vymezoval proti blogům pana Golga, které mi přišly jako nenávistná snůška drbů.

Pan Stejskl mi vysvětlil jeho pravidla a jeho odpověď mi naprosto vyhovovala - a jestli si pamatuji, vysvětloval je i Vám.

Ovšem Váš přístup připomíná vskutku tvrdou totalitu. Hodně "nesprávné", tedy politicky nevhodné (nejen protizánné) názory rovnou zakažme. K těm "pomýleným" dejme oficiální komentář, vysvětlující komýlenost autora.

To jsem již zažil. Za totality se u nás některé zahraniční filmy nesměly vysílat vůbec, a jiným musel předcházet komentář podle Vašehoi gusta.

Ntvrdím, že jste komunista. Ale jejich praktiky jste dost možná zařil a zdá se, že se Vám líbily.

PS podobnou názorovou cenzuru neaplikují ani politicky jednostranně vyhraněné weby jako vasevec. Proč by zrovna aktualne.cz mělo být onou názorově vyčistěnou výjimkou ?
15. 12. 2010 | 12:10

kulich napsal(a):

mullere já bych to přivítal, at ji mají, stejně jako madarsko, polsko nebo chorvatsko. trianon i postupim se musí znovu přehodnotit. možná němci s vodíkovou bombou, schopnou vládou a semknutým obrozeným národem budou žádat o přehodnocení i mnichova. snad se přidá rakousko a italie.
15. 12. 2010 | 12:29

Petr napsal(a):

Pane Muellere, to je sice hezký a máte určitě pravdu, ale ...říkejte jim to! Furt jsme mezi nima a tak chytrý, abychom své polohy dokázali využít, jak jsme svědky, nejsme!
15. 12. 2010 | 13:02

Petr napsal(a):

Pardon, ještě pro p. Muellera: nemyslel jsem zrovna válku "horkou". Stačilo, co jsme mezi nima zažívali od 1945 do 1989. Částečně i teď.
15. 12. 2010 | 13:06

JF napsal(a):

Carlos V.: samozřejmě jde vždy jen o míru a zvážení vhodnosti či nevhodnosti něco zveřejnit. To je vklad media, a medium jsou také jen konkrétní lidé v redakci. My jen jsme z toho co si říkalo komunismus zvyklí, že nad vším je nějaký sterilní předpis či pravidlo.(zde medium)

To se nám samozřejmě snažili vnutit i ti co si říkali komunisté (mohou si říkat i jinak - např. demokraté, liberálové,neoliberálové atd) a samozřejmě reál byl ten že ten předpis měli v ruce jen vyvolení. (to jsou totality)

Já zde jen razantně zastupuji názor, že hrany je třeba obrušovat, což konkrétně vidím v minimálně okomentování uvedeného článku pana Bednáře , někým občansky aktivním, vzdělaným a politicky neaktivním. věřte že je skupina lidí intelektuálně na výši bez politických ambicí. Tak to prostě je. Nerodíme se všichni stejní a všichni se stejnými schopnostmi.

Pan Klaus je dle mého třeba příkladem toho, že o tom může být i někdo přesvědčen. U pana Klause mám pochybnosti odborné, osobnostní i politické. Může to být chybným výběrem povolání. Ale to jsou stinné stránky každé revoluce ... i pseudrevoluce.

možná vás překvapuje moje přesvědčení a možná právě to zprofanoval komunismus v něco, co si myslíte že mi někdo nařizuje. Z toho mi vyplývá síla komunismu (ale je jedno jak to nazvete)

Přivlastnit/uloupit si pravidla, která ve společnosti jsou pro sebe a ve svůj prospěch.

Ale zkáceně: můžeme mít krásné ideály, ale ty se musí někde prakticky odrazit. Třeba v tom, že něco je příliš i pro "volné" blogy. Když nemá tu klapku sám autor ...
15. 12. 2010 | 13:42

xxx napsal(a):

JF:
Jak vidíte u pana Bednáře
možnost vyléčení. Můj odhad-velké náklady, žádný výsledek.
Těžká schíza.
15. 12. 2010 | 13:45

Pavel13 napsal(a):

Co tedy prakticky radíte, pane profesore? Spojit se s GB a Francií a vykopat válečnou sekyru s Německem? Pak se nezapomeňte zeptat v USA, jestli budou ochotni financovat Putinovi novou vlasteneckou válku a povinně rukovat do Evropy.
P.S. Nemohl by někdo z diskutujících navštívit Bednářovu přednášku a podělit se s námi o zážitky?
15. 12. 2010 | 14:00

JF napsal(a):

xxx: nejde o pana Bednáře to ať si píše co chce na jeho zvážení, ale stejné zvážení by mělo být i na straně redakce média. Tak to bohužel/bohudík je.

O čem přemýšlím nyní je co je po člověku skutečně v životě požadováno. A nyní mi to vychází na to být světu takový jaký je s jeho realitou i iluzemi dobrým partnerem - ale hlavně jej nepřetírat - což dělá pan Bednář nevidentně - jiní méně ale asi každý trochu ;-). A v tom je krása i děs, z toho jaký je a zda to člověk zvládne. Ale je to i zábava ... nejen.

A některá media přímo s obrazem světa pracují. Není nutné je zatracovat a ničit(třeba komunismus a media, kdy obrazem světa se stál zákon - právo), ale být si toho vědom. A to jsem u toho našeho mozku ...

Léčení pana Bednáře bych nechal na zvážení jeho samotného či jeho bližních. Já mám těch svých dost ... ;-)))

pěkný den
15. 12. 2010 | 14:07

Carlos V. napsal(a):

JF: Problém je, že Vaše připomínky umiťujete pod blog pana Bednáře.

Ać jsem euroskeptik, argumenty ani vyjadřování pana Bednáře mi osobně nesedí - prostě nevidím národ jako hodnotu, na které je třeba stavět v prvé řadě.

Ale rozhodně v případě blogu pana Bednáře nejde o výzvu k násilí, urážení, agresivitu atd... Spíš zbytečně složité vyjádření názoru, s nímž není třeba souhlasit.

Záleží na úhlu pohledu. Pakliže nejste sklaní eurofil, pro neějž je např. otázka vystoupení z EU sprostým slovem, hanobením idejí a vlastně návodem k válce (viz Rumpuy :-)
15. 12. 2010 | 14:08

JF napsal(a):

Carlos V. : z tohoto článku jsem přečetl pouze prvních 1,5 věty. Opravdu.

Abych to mohl číst dál, bych musel v hlavě připusti krajně nepřípustnou myšlenku (že společnost se tvoří něčím rozhodnutím.) Dobře, i to by bylo možné ... ale předpokládám, že pan Bednář dále pokračuje méně kontraverzními a méně jednoznačnými tvrzeními, tak aby ukolébal podvědomí. tím on upevňuje zakotvení jeho záměru vsugerovat myšlenku tvorby společnosti zhora.

Je v tom hodně hypnozi a vsugerování něčeho textem. To panu Bednářovi neupírám. Proto se domnívám, by jejich texty měly být podrobeny odborným posudkům, třeba i psychiatrickým jako jeden úhel pohledu.

ps: přemýšlejte za jakých politických konstelacích vznikala RČS. (Rusko bolševismus - revoluce, R-U rozpad, Německo prohraná válka a sankce)

Podívejte se jak vypadala společnost R-U a Německu před válkou a jak v Rusku. A jak po válce. Podívejte se jak vypadá Německo nyní a jak Rusko. Podívejte se jak vypadá ČR. Podívejte se na to z pohledu společenských poměrů.
15. 12. 2010 | 14:24

mb napsal(a):

souhlas s Petr z Tabora ...
15. 12. 2010 | 15:19

Carlos V. napsal(a):

JF : nesmíte si ty historiující bláboly tak brát.

Mají údernou sílu průjmového lejna.
15. 12. 2010 | 15:26

AC napsal(a):

hoven

"závidim polákum jejich patrioty."

To nemusíte, jsou nefunkční. Cvičné.
15. 12. 2010 | 15:32

Pozorovatel napsal(a):

BEDNÁŘ,vašim učitelem byl určitě JOSEPH GOEBBELS,mistr propagandy.
Nejste tak perfektní a důsledný jako Goebbels,Klaus vás asi nepochválí !!!
15. 12. 2010 | 16:09

JF napsal(a):

Pozorovatel: především u ODS (natož v jejích odnožích a předchůdcích (KSČ, NSDAP)) se projevují dosti zvláštní tendence. Asi je potřeba jistého typu až prototypu ;-) nad/pod/atd člověka. Jak podobné pro všechny ideální společnosti ... nebo její vize ;-)

Uvidíme jaký kabát si vezmou nyní ;-)))
15. 12. 2010 | 17:02

hovorka11 napsal(a):

Pan Bednář skutečně vidí "jinýma očima".
Samozřejmě, ve stavu cíleného zevnitř vytvářenému rozvratu EU zeměmi jako je ČR (trapný zvací dopis americkým vojskům- podepsali signatáři charty 77 Václav Havel a Alexandr Vondra, kteří oba dva svou kariéru vystavěli na nerozborném spojenectví s USA a osobní finanční zainteresovanosti) je snaha, aby občané byli obětováni americkým zájmům a ČR se stala nejen radarovou a špionážní, ale přímo raketovou základnou, která má na "hrbu" předsunutá vojska pro možnost prvního úderu a slávu prvního obětování přítele amerických občanů a politiků. Tak by to dopadlo a tzv. "konzervativci" to vědí. Proč by to neudělali? Určitě by za tu službu byli odškodněni od svých soudruhů -ropných a zbrojních šéfů z USA.

Jsem přesvědčen, že Německo spolu s kdysi okupovanou Francií a nepřátelským Ruskem musí udělat vzájemně výhodné propojení, které je zcela geograficky logické. Žádná USA tomu nezabrání a zbraně USA na našem území z nás udělají otroka. S Německem jsme natolik ekonomicky propojeni, že je naprosto v zájmu občanů (jestli se podaří rozbít EU) jít do tohoto spolku jako slabší partner, který s nimi otevře hranici, nebo jako nevolník se stavět do pozice osamělého, nenávistného malého rafana, s nákladem cizích zámořských zbraní ovládaných jejich vůdci kdesi z cca 15 tis. km vzdálených podzemních bunkrů s nejmodernější počítačovou technikou.

Jít s Evropou a se svými sousedy společně bez cizích vetřelců je daleko lepší než s tím, kdo nás nezná a může nás kdykoliv zneužít.
Fašizmus může vzniknout kdekoliv, A kdo je schopen zabíjet pouze z politických důvodů, je schopen nás i obětovat!
Vojenské spojenectví s USA je nejhorší možná varianta pro naši republiku a prosazovanou přítomnost výsostných zbraní USA politiky za zločineckou zradu, která by měla být tvrdě potrestána žalářem !!!
15. 12. 2010 | 17:06

42 napsal(a):

hovorka11: žalářem za prosazovaní nějaké zahraniční politiky? To je trochu drsné....

Jinak s pádem SSSR se velmocenský koncert prostě změnil. Před tím bylo nejlepším, co mohla Evropská země dělat, orientovat se na USA, protože bez USA neměla sama šanci ubránit se SSSR. Jenže od té doby, co rozpad SSSR a sjednocení Německa srovnaly síly mezi Německem a Ruskem, je jen otázkou času, kdy USA ztratí v Evropě vliv, protože Německo dokáže sílu Ruska srovnat samo, tudíž může USA vcelku klidně ignorovat.

Že si to ještě někdo neuvědomil, je možná zpozdilé, ale nemělo by to být trestné. Politické přesvědčení prostě je setrvačné a tahle setrvačnost je mimo jiné příčinou, proč se vliv USA stále ještě nerozpadl.

Pokud EU přežije, tyhle názory postupně vymizí, protože budou nerozumné.
15. 12. 2010 | 18:09

martiXXX napsal(a):

Můj nesouhlas:Vidím, že nejvýkonnější a nejbohatší jsou sociálně tržní ekonomiky se vzdělanými lidmi jako Německo, Rakousko a severské země. Německo vyváží stejně jako Čína a přitom integrovalo NDR a má extrémní mzdové náklady. A to nemluvím o tom, že platilo reparace a prohrálo druhou světovou válku. A roste nyní víc než Česko. I když Česko má 6x nižší mzdy a mělo by dohánět.
15. 12. 2010 | 19:55

Al Jouda napsal(a):

To hovorka11 :
Spojenectví s USA ještě nikdy v historii nebylo žádnému státu ke škodě, spíše naopak! Všude, kam vstoupila bota vojáka US Army, se měli lidé lépe než předtím ! A to platí, prosím, i pro státy, které USA a jejich spojenci porazili třeba ve světové válce! Jako příklady mohou sloužit Japonsko, Německo, Itálie i ta bevýznamná Grenada. Proto Vás nechápu, ale říkám sio : Nevědomosti hříchu nečiní.
15. 12. 2010 | 20:40

AC napsal(a):

martiXXX

Německo nejen reparace platilo, hak píšete, a do konce r.2009 je za I.konečně splatilo, ale od ledna 2010 začalo platit i za II.sv.válku. Takže ta se ještě naplatí dost, jak vidno.
15. 12. 2010 | 20:53

AC napsal(a):

Al Jouda

Nechci být hnidopich, ale v Iráku to tak zatím nevypadá, ale třeba začne kvést později:-)
15. 12. 2010 | 20:56

Hurá napsal(a):

Francii se nedá věřit v ničem ani omylem. Německo se znovu politicky sbližuje s Ruskem. To jsou fakta, která lze celkem snadno rozpoznat. Na druhou stranu mj. i ČR vděčí za svůj hospodářský růst právě jenom Německu. Stejně tak za naši bývalou vysokou kulturní úroveň. Prase aby se v tom vyznalo !
15. 12. 2010 | 21:13

AC napsal(a):

Dobře to napsal Rejpal:

"Svět se mění a postoje z let 1945-1989 jsou dnes neaktuální, zastaralé a směšné. Je čas se zase vzpamatovat..."

A já jen dodám jako vždycky:

Čas se nám krátí. Na zásnuby Německa s Ruskem klidně zapomeňte. Bude to naopak, něco na způsob nesnášenlivých bývalých milenců.
Rusko si je moc dobře vědomo své role primárního dodavatele energetických surovin. Kde jinde by je Evropa chtěla v takové míře brát? Tedy chtě nechtě, je a zatím bude na nich závislá. To je zásadní problém při každém plánování směřování. Je to problém prvořadý, životní, na něm závisí celá ekonomika Evropy.
15. 12. 2010 | 21:46

Petr.. napsal(a):

Nevím už přesně kdo, snad president Beneš, řekl: "Hitlerové odcházejí, ale snaha Německa po hegemonii v Evropě zůstává!" To je, myslím, vidět nade vší pochybnost ....
16. 12. 2010 | 10:38

JF napsal(a):

Petr..: zkuste se na to podívat optikou úspěšných a neúspěšných.

Hitlera považuji od samého začátku jeho kariéry jednoznačně za neúspěšného. (prý byl vyučený řečník a nosil jméno svého bratra aby se nejprve vyhnul narukování na frontu)

Holt takové byly začátky demokracie ... třeba v Německu.

... podobně se lze podívat i na ČR.(RČS)

A jsme u první věty tohoto článku pana Bednáře. Všichni jsme takoví prostě problémoví ... jen pan B. a pan K. se zdají naprosto skvělí. Díky za ně! ;-)
16. 12. 2010 | 11:43

JF napsal(a):

Ještě jsem zapomněl: JÁ jsem také skvělý!!! Vážně, zítra to budou psát v novinách, uvidíte to na vlastní oči!!!

Věřte mi, prosím. Myslím to s Vámi se všemi tak dobře!!! Prosím, prosím ... udělejte mi radost.

ps: ;-))))))))))))))))

Ale vážně. ;-(
16. 12. 2010 | 11:52

siven napsal(a):

Doufám, že pan Hans Jorg-Schmidt již chápe, co je pan Bednář zač. A nebude se tak zbytečně nervově vyčepávat psaním polemik, maximálně přispěje panu Hnízdilovi v jeho úsilí léčit nemocné lidské duše. ;)

Tento (pa)článek mluví totiž sám za sebe.

Podepisuji se pod kritické analýzy, nic nepřidávám, jelikož bylo řečeno prakticky vše.

Možná krom originality toho "přelomového" data 1849. Komické.
16. 12. 2010 | 12:13

nucleus4 napsal(a):

Německo se skutečně příliš "bratříčkuje" s Ruskem. (Pod záminkou pragmatických ekonomických výhod.) Spousta lidí si bohužel neuvědomuje, že k volnému pohybu zboží, osob a ke svobodě nepotřebujeme EU ani prosperující Německo, ani politiky. Nepotřebujeme jejich aktivitu. Potřebujeme jen a pouze aby tyto přirozené svobody nenarušovali.
16. 12. 2010 | 12:38

JF napsal(a):

Pane Stejskale, grafickou úpravou jste tento článek poněkud rozostřil a i ta rC už nějak skomírá. ;-)))

jo,jooo, i s tou demokracií odsud posud.

dík, pěkné svátky a krásný Nový rok 2011!

ps: letos poslední - můj svazácký závazek. ;-)))
16. 12. 2010 | 14:08

češka napsal(a):

Pane Bednári Vy neznáte historii?
1/ Ideou sjednocení Německa byla solidarita německy hovorícího obyvatelstva Evropy. V té době se Anglie zamák nestarala o hlady umírající a okrádané Iry. Povazovali je za stejný povl, jako jiné obyvatele svých kolonií, kterí mohli, napr. v armádě, za Anglii umírat. Jen si prečtěte práce napr. pana Friče. Německo, stejně jako Rakousko-Uhersko, prípadné hladomory a bídu na svém území rešilo.
2/ 1. světová začala vrazdou našeho, t.j. R-U, následníka trůnu. Dnes USA a jeho patolízalové v NATO , vyhlazují celá etnika a jiz ani nepovazují za nutné vysvětlit a obhájit pred verejností proč.
3/ Anglie a Francie tezily z kolonií, kam nechtěly pustit zádné zahraniční investory.
4/ Anglie odrízla Německo od komunikace s USA a informační vakuum propagandisticky zneuzila, a to i pres protesty Němců a Irů v USA usazených , kterí chtěli vstoupit do války na "naší" straně, k této propagandě se propůjčily i české a slovenské menšiny.
5/ Anglie a Francie podporovala neprátelsky naladěné občany Německa a R-U, tolerovala jejich falšování údajů o počtu německého obyvatelstva na jejich území, a po vzoru Afriky rozdělila jejich území tak, aby mírová dohoda a prátelství mezi nimi nebylo mozné. Pritom hájili vlastní ekonomické zájmy, jako je zachování zeleznice z Ostravy do Košic, nebo Lednicko-Valtického panství na území Cskoslovenska. Tím zaseli "dračí semě", které náš zivot ovlivnuje dodnes, viz vztah Slovenska a Madarska.
6/ Smluvně garantované hranice byly jen východní hranice Francie.

Kdyby se tato manipulace nezdarila, měli bychom ve strední Evropě silné státy zalozené na občanském, nikoli národnostním, základě a 2. světová by pravděpodobně nevznikla.

Takhle Vy a Vám podobní můzete do světa trobit svá oblíbená hesla "Rozděl a Panuj" a "Německo Mau halten und weiter dienen".
16. 12. 2010 | 14:34

ex-nemo napsal(a):

Nad obsahem tohoto článku Jeho magnificence nemá smysl přemýšlet, jak tomu ostatně bylo u všech. Je nulový.Lámat si hlavu nad „názory“ je zbytečné; ony to totiž žádné názory nejsou. Jsou to hrubá a primitivní propagandistická klišé.Obsah vyjádřen jedinou větou (Ctrl+ C) „…, solidní zárukou svobodné a demokratické budoucnosti Evropy, a tedy i České republiky, je americká přítomnost v Evropě………“
Propaganda placená (třeba i přidělením jistého postavení a titulu), a můžeme na 100% předpokládat kým. A tady, vzato v souvislostech, téma na přemýšlení i analyzu jest.
Objednatelé a plátci (nebo chcete-li řídicí orgány) „Пушкина знают“. Pocházejí z ruského (sovětského) hnízda. Byli jimi řízeni v 89. a Rusko své lidi nepustí. Nedovolí jim udělat krok vedle, to přece už známe.
Jaký má Rusko zájem na takové propagandě ? To je právě předmět analýzy, a její závěry se naznačují dost jasně. Dokončete si ji sami.
16. 12. 2010 | 18:54

Jan Hlaváč napsal(a):

Obávám se, že kolega ve svém uvažování ustrnul někde v období, kdy se uzavírala Versailleská smlouva.

Bohužel, setkávám se občas i u vzdělaných lidí s pohledy značně nečasovými. I když vzali na vědomí, že už v Německu žádný diktátor nevládne, Němci se podle nich příliš nezměnili, Němec je podle nich stále ten, kdo je kdykoliv ochoten vyrážet nebohému Fučíkovi zuby... Takovéto Německu a Němcům nepříznivé názory nejsou bohužel českou zvláštností, překvapivě se vyskytují třeba v anglosaském světě. Vzpomínám si, když jsem před časem navštívil vinárnu Šenk Vrbovec, potkal jsem tam známého anglického učitele angličtiny a zeptal se ho, jestli tam nebyl známý německý gentleman, odpověděl mi k mému údivu pohotově, že přece žádný Němec nemůže být gentleman.

To, že Německo v dnešním světě nepředstavuje hrozbu a zvláště pak ne vojenskou hrozbu, vyplývá podle mého ze dvou věcí:

1. Ve světě existuje Pax Americana
2. Zbraně hromadného ničení jsou zárukou, že nemůže vypuknout válka mezi mocnostmi

Ad 1. Nejméně od 90. let zaujímají USA ve světovém hospodářství a politice postavení, které nemá sobě roveň. USA jsou ručitelem světového pořádku. To má jistě i své zápory počínaje všudypřítomnou vtíravou angličtinou, pronikáním americké kultury, kterou nelze vždy hodnotit jednoznačně kladně a totéž lze říci o americké hospodářské praxi, o ideologii multikulturalismu přezírající tradiční evropské národy a národní státy, nicméně je tento stav pro Česko a další malé národy a státy nejspíš tím nejlepším možným řešením zaručujícím jim značnou svobodu.

A pokud jde o dnešní Německo, ono více méně vychází z toho, že je ve světové politice dvojkou, že nemá na to, stát se vyzyvatelem USA a ani jim nechce být. Svoji poválečnou politiku zaměřilo hlavně na výstavbu sociálního státu, což je sbližuje se skandinávskými státy a na evropskou integraci, při níž postupuje zásadně smírnou cestou a nezpochybňuje při ní existenci zvláštních národů.

Přiznám se, se jsem se občas za svého pobytu v Německu setkal s politickými snílky, kteří snili o změně stávajícího světového pořádku. Musím ale podotknout, že se nejednalo o nostalgiky, kteří nemohou zapomenout na nacionálně-socialistický stát, tomu v duších Němců zasadil těžkou ránu poválečný hospodářský zázrak a výstavba státu blahobytu, ani o imperialisty harašící zbraněmi. Šlo vesměs o levicové studentské radikály odkojené neomarxistickou Frankfurtskou školou, kteří viděli v USA, případně i v druhé tehdejší supervelmoci SSSR příčinu všeho zla ve světě. V diskusích obdobného druhu někdy zpochybňujících a znevažujících USA jsem se taktně snažil poukázat na to, že případné sjednocené Německo nebude představovat územně necelou polovinu státu Texas, že jít touto cestou není dost dobře možné...

Ad.2. Myslím, že k tomu, že v době zbraní hromadného ničení není válečný konflikt mezi velmocemi možný, není co dodávat. Odklon od případného válečného řešení podporují v případě Německa i změny v německé společnosti. S 2. světovou válkou zmizela i tradiční zvláště pruská vojenská kasta, kterou na konci války stačili vyhubit sami hitlerovci. Zmizelo také kdysi početné rolnictvo, které ještě před válkou zvláště ve východních oblastech Německa mělo často více dětí, trpělo hladem po půdě a nacházela proto u něho ohlas politika životního prostoru. Němci se po válce výrazně zintelektualizovali a mají málo dětí, takže jich ubývá.

A závěrem bych dodal: Německo je tradičně kulturně vyspělý a hospodářsky silný evropský stát. Doufejme, že v budoucích střetech ve světě, kde sílí úloha zemí z jiných kulturních okruhů, Číny, Indie, islámského světa atd. se bude o co opřít. Kdo žije v Německu si musí uvědomit, že tato země je nám velice blízká.
13. 01. 2011 | 06:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy