Co teď s Evropou

14. 10. 2011 | 20:25
Přečteno 2761 krát
Souvisle se vyostřující chronická krize pojetí evropské integrace, jak se realizovalo od počátku padesátých let nejprve v západní Evropě, a do své rozhodující, nyní vystupňované a evidentně kritické fáze vstoupilo počátkem tohoto století, má jednu základní příčinu. Je jí neslučitelnost vůdčí ideologicko-politické koncepce dosud uskutečňovaného integračního projektu s evropskou realitou. Hlavní charakteristické znaky dosavadního pojetí evropské integrace lze vymezit jako:

- Až nábožensky horlivé, ke kritice podrážděně nesnášenlivé přesvědčení o nezbytnosti centrálního řízení Evropy jako domnělé záruky její spásy před válečnou katastrofou.

- Nevraživost k demokracii, a svobodě jako základu a smyslu politického, a vůbec lidského života, z nějž se zrodila Evropa.

- Soustavné povyšování demokraticky nekontrolovaného způsobu rozhodování nad zásady ústavně demokratického způsobu vlády evropských demokracií (v první řadě smluvně stále rozsáhleji zakotvovaná převaha rozhodování kvalifikovanou většinou a právě tak faktický neformální nátlak na potenciálně nesouhlasící státy v případě zbylých oblastí jednomyslných rozhodování).

- Odtud pramenící odmítání trvale uznávat pluralitu, rozmanitost a individualitu jako podstatu evropské reality.


Historicky se utvářející myšlenkovou a politickou půdu čtyř základních charakteristik nynějšího pojetí evropské integrace lze rozčlenit na

- Filosoficko-politické, původně francouzské karteziánské, a s ním pokrevně spjaté francouzské osvícensko-encyklopedistické východisko, jež redukuje vědeckost a odtud i politiku na možnost vše předem vypočítat, konstruovat, plánovat, a proto autoritativně vnucovat, nařizovat, vymáhat, a takto realizovat.

- Odtud vyvozené pojetí primárně francouzsko-belgicko-německého liberalismu, jak se utvářel a působil hlavně po r. 1848.

- Německé politicko-ekonomické úsilí ovládnout Evropu, jak se postupně vyvíjelo z koncepcí německé střední Evropy během 19. a 20. století a s ním spjaté německé pojetí geopolitiky.

- Francouzské úsilí o jakousi obnovu někdejší francouzské hegemonie v Evropě nyní vlivem na EU rovněž prostřednictvím ovlivňování Německa.

- Evropanský unijní antiamerikanismus jako výslednice jeho tradiční německé a francouzské verze s příměsí marxistické a neomarxistických mutací, jak se projevují v jednotlivých částech Evropy.

- S ním související soustavné snahy o vícesměrné strategické spojení s Ruskem v soupeření s USA.

Nyní Evropu a odtud zprostředkovaně celý svět zachvacuje stále se stupňující finančně-ekonomicko-politická krize Evropské unie, jíž lze souhrnně v obecné rovině označit jako vcelku logický katastrofický důsledek dlouhodobě se vyostřujícího konfliktu mezi demokratickými a nedemokratickými tradicemi evropských dějin. Jeho hlavními činiteli jsou všechny výše uvedené faktory. Dvěma hlavními politickými hybateli dnešní evropské scény jsou co do státnických schopností, vyzrálosti, osobnostních kvalit a vzdělanosti průměrní politici: německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

Na zvládnutí rozhodující odpovědnosti v nynějšího dramatu Evropské unie a Evropy nejsou zdaleka vybaveni a připraveni. Jsou proto v zásadě ve vleku událostí, na něž reagují s katastrofálním nepochopením, místo aby do nich rozhodujícím způsobem zasahovali, ne-li je v předstihu s dlouhodobou reálnou perspektivou utvářeli. Bezděčně tím ztělesňují myšlenkovou vyprázdněnost, nerealistickou povahu, a zásadní bezperspektivnost evropského integračního projektu, do jehož čela se tak horlivě postavili.

Výsledkem jejich nekompetentnosti je, že dnešní Evropa stojí na pokraji finančně-ekonomické katastrofy s nepředvídatelnými politickými následky.Tato skutečnost má a bude mít závažný globální vliv a odezvu. Smutně ironické na tom je, že příčinou nynější katastrofické evropské krize není válka, ale zpupná hloupost předních evropských a eurounijních politiků. Za ni se nyní platí, a konečná cena bude vysoká.

Jak tedy ven z krize a nastávající evropské katastrofy ? Dosavadní, od padesátých let za studené války uskutečňovaný a nyní tak neslavně končící pokus o evropskou jednotu měl vždy alternativu. Lze ji označit jako tradici masarykovsko-briandovsko-churchillovského pojetí evropské jednoty. Jeho podstatou je svoboda dohody a dohod evropských demokracií na základě jejich rovnoprávnosti bez ohledu na velikost. Na rozdíl od nynější EU takto dynamický způsob evropské jednoty plně odpovídá, evropské realitě. Tedy po tisíciletí se utvářející odlišnosti jednotlivých politických, demokratických a ekonomických systémových tradic evropských států. Jeho dílčím, na jednu určitou možnost společného postupu evropských států zacíleným příkladem je Evropské sdružení volného obchodu. Takových možností je ale mnohem více, nejen ekonomických, nýbrž právě tak politických, kulturních, atp. Schůdná demokratická cesta evropské jednoty musí vždy vycházet ze svobody jak demokratických států, tak jednotlivců, a mít ji za svůj hlavní cíl. Evropská unie vznikla z opačných, úpadkových a neperspektivních evropských tradic, a proto se nyní sama znemožňuje jejich čím dál zjevnější neschůdností a katastrofickými důsledky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Bože, to jsou strašlivé žvásty! Experti z Ústavu marxismu-leninismu blednou závistí.
Francouzské karteziánské a sním pokrevně spjaté francouzské osvícensko-encyklopedistické východisko... to je fakt ta pos-rání, jinak se to napsat nedá.
14. 10. 2011 | 20:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
14. 10. 2011 | 20:48

Maximus napsal(a):

Pane autore, co hulíte? To je přímo tautologie a změť slov
a intošáckých výrazů. Nešlo by tok Vašeho skvělého myšlení uzpůsobit pro zdejší plebs? Zkusím si dát litřík dobrého moravského červeného, to pak jsem schopen vidět i čtyřrozměrně a snad pochopím souvislosti a složité eskapády Vašeho myšlení!
Dovolte mi odejít!
14. 10. 2011 | 20:57

Mard napsal(a):

Sladký napsal: Bože, to jsou strašlivé žvásty!

Jo. Zkuste si představit, coby říkal pračlověk na přednášce moderní teorie relativity! A zjistíte že všechny žvásty jsou relativní.
14. 10. 2011 | 20:58

Občan napsal(a):

Čéče, kucí ekonomický, co si založit nějaký nástěnkářský kroužek?
Protože ty vaše průpovídky by se na nástěnce nádherně vyjímaly. Ještě to opentlit pár fangličkami a portréty zasloužilých eurofobů a bylo by to dokonalé.
Ranní desetiminutovky a PŠM byste vy starší také zvládli; alespoň jeden z vás snad na vojně byl a mohl by to naučit ty ostatní.

No, a teď trochu vážněji.
Čína má trh čítající cca 1,25 miliardy lidí.
USA mají cca 300 mega.
I to Rusko má cca 180 mega samo o sobě.
A proti tomu byste chtěli nechat rozbitou nejednotnou Evropu, kde nejlidnatější trh má sotva 80 mega?

Zatím z vás, eurobijců, totiž padají jen kydy o tom, jak je EU, tedy jednotný trh, jednotná zahraniční politika a jednotné řízení k ničemu. Ale CO místo ní???
Boření by vám šlo - proto je taky celosvětová ekonomika tam, kde je. Tedy v (censored). Ale vymyslet něco funkčního, na to už svaly nemáte.
14. 10. 2011 | 21:08

Sladký napsal(a):

Mard- žvást je žvást.Není relativní, relativizace je módní východisko polovzdělanců.Pokud vám totálně ulétlý text tohoto vysokoškolského pedagoga(!!) imponuje jste bud hlupák, nebo troska s ideologicky vymytým mozkem.To by ostatně odpovídalo tomu, že mne srovnáváte s pračlověkem a toho pseudofilosofa s Einsteinem.:o))) Těším se na vaše další postřehy.
14. 10. 2011 | 21:10

ghándí napsal(a):

celkem realistický blog. evrospká unie a její lidři se nacházejí v naproste křeči. všichni už rok vědí, že řecko zbankrotuje, přesto se hraje jakasi hloupá hra na zachranu. země eurozony schvalují navýšení jakehosi eurovalu na 700 miliard eur, přitom všichni vědí a musí to vědět, že na připadnou zachranu bank nebudou stačit ani tři biliony eur. zatím se naplnují kalusova slova o tom, že euro přežije, ale cena za něj bude obrovská. já si ale myslím, že socialistická hra na život bez rizika a placení dluhu ještě větším dluhem brzo narazí na svuj strop a EU ekonomiky zkolabuje a rozpadne se.
14. 10. 2011 | 21:27

Sladký napsal(a):

Gándhí- se socialismem tonemá nic společného, toje prostě důsledek finančnického, bankovního kapitalismu.Jsi jak malé dítě, které za každým rohem vidí zlého bubáka a skutečné nebezpečí ignoruje.
14. 10. 2011 | 21:36

aga napsal(a):

Občan

Když už má civilizace zahynout, tak alespoň se ctí. Snažit se o prodloužení agonie sdružováním se na základě principu, který u soupeře kritizujeme, nemůže principielně fungovat. Trh v područí nadnárodních oligarchů nemůže být tmelem národů. Evropa by se měla držet toho, co ji dělá Evropou, a ne se snažit být Amerikou, Čínou nebo novým Sovětským svazem. Takhle přijdeme nejen o Evropu (proč by měla rezidentní nadnárodní oligarchy vůbec zajímat, zglobalizovaná se do nového řádu začlení daleko snadněji), ale i o tu čest.
14. 10. 2011 | 21:37

stehno napsal(a):

To už by pra-evropsku integrací bylo možno nazvat:
za Francii - obdpbí Napoleona
za Německo - však víte co nebo koho
Ostatně těch násilných pokusů bylo v minulých 2000 letech více.
Někteří sjednotitelé jsou oslavováni, jiní ne, ale vždy na to doplatili obyčejní lidé.
14. 10. 2011 | 21:46

ghándí napsal(a):

sladký,
ty dluhy, který neska mají evropský státy vznikly tím, že si vlády neustále pujčovaly peníze, aby mohli financovat neefektivní veřejný sektor. to nemá s kapitalismem nic společnýho. je to tak jednoduchý, že to musí pochopit i to nejhloupější boží hovado pod sluncem. budu se to snažit vysvětlit polopaticky. stát může poskytovat jenom takový veřejný služby, na který má peníze. pokud poskytuje služby dražší, musí si na ně pujčit. pokud si na ně pujčuje každý rok, dluh se akumuluje. akumulace dluhu probíhá do určitého okamžiku, který se jmenuje bankrot. z toho není uniku. žádný euro, a eurovaly a eurobondy a evropská komise a kecání socialistů tomu nijak nepomužou. zdroje sice jsou, ale jsou omezené a musí se na ně někdo tvrdě nadřít. komunisti o zdrojích kecali 70 let, až se jim celej sovětskej svaz i stím jeho ohromným nerostným a přírodním bohatstvím ekonomikcy rozsypal pod rukama. prostě špidlovo kecáním zdroje nevznikají. zdroje vznikají prací a nejefektivnější system, který umí zdroje vytvořit , je kapitalismus.
14. 10. 2011 | 22:11

mb napsal(a):

Žádné hovno jsem na Everestu neviděl a nevidím, a myslím, ženikdo vážný a rozumný ani nemůže říci, že by na Everestu vůbec kdy nějaké hovno bylo ...

http://www.novinky.cz/cestovani/247385-ekologove-volaji-o-pomoc-pro-everest-chteji-mobilni-toalety.html
14. 10. 2011 | 22:57

Al Jouda napsal(a):

To je dobrý, Merkelová a Sarkozy jsou jen porůměrní politici ! Jen jste zapomněl říci, že jediný nadprůměrný evropský politik je náš Prof. Ing. Václav Klaus Dr.H.c. 40 x :))))))
14. 10. 2011 | 23:45

Grandgousier napsal(a):

Pan Bednář nepřekvapí, ten text je slátanina, která by nebyla připuštěna ani jako seminární práce na normální universitě...Podotýkám, že UK je kdesi kolem 350 na světě a v jiných hodnoceních ještě horší, o domovském ústavu Bednářově se žádné ratingy ani nezmiňují...Pan Bednář je gogolovská postavička gu bernikálního =uředníčka, malostranský šejdíř, zkyslá sladká šlehačka s plátkem zelené šunky. Vytrvalost s jakou tento člověk ohrožuje duševní zdraví svých spoluobčanů je obdivuhodná. Snad proto, že si to neuvědomuje a ne a ne překročit omezený horizont sousedního paneláku.
14. 10. 2011 | 23:58

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Jen na závěr debaty - zde na tomto produktu VŠ (p.BEDNÁŘ)doby polistopadové snad už každý pochopí - PROČ je stav naší společnosti takový a výsledky této HŇUPOEUROFRAMCOUZKONĚMECKOPOMATENÉ systémové VĚDECKÉ politiky EU. Všichni účastníci tohoto integrujícího procesu prosazující tuto NELIDSKOU ZBLBLOU, ZAHNÍVAJÍCÍ a DEKLASUJÍCÍ NEMORÁLNÍ a neživotaschopné společenské uspořádání tohoto světového ZLA!!!
Normální občané NEDIVTE se - jste svědky HISTORICKÉHO NIČENÍ všeho co tato formace lidského NETVORA jen dokáže konati a proto LÉPE, VÝŠE, MOHUTNĚJI podporujte tyto zločince světového KAPITÁLU !!!

Jen tak dále !!!
15. 10. 2011 | 00:14

honolulu napsal(a):

Provolavam slavu panu prof. Bednarovi za logiku a skvelou analyzu nesmyslne a nebezpecne situace.

Samozrejme, ze pres. Klaus je chytrejsi nez ta Nemka a maly zabozrout dohromady.

Pane prof. to kdyz jsem pracoval v busi a vlezl mezi opice, tak na me take hazely vykaly a curaly. Ale to trva pouze kratkych million let a budou z nich levicaci....
15. 10. 2011 | 00:29

Grangousier napsal(a):

Honolulu. Michal David předčí Mozarta, chápu.
15. 10. 2011 | 01:40

Holubář napsal(a):

No přinejmešním v jednom má autor pravdu na 100 %. Hned ve druhém odstavci o "Až náboženské horlivosti....".
Mně to oslnění jednou vykonstruovanou podobou Evropy přijde skutečně jako nové náboženství a jakákoliv pochybnost na toto téma je kacířství.
Na hranici....!

Například nick velkolepého jména "Grandgousier" hned vpálí honolulovi Michala Davida místo Mozarta, aniž by byť i jen náznakem tušil něco o jeho hudebním vkusu.
Poněkud mi to připomíná: "Kdo není s námi, je proti nám, soudruzi!"
15. 10. 2011 | 01:57

Holubář napsal(a):

Maximus:
Litřík dobrého moravského červeného...
S tím má problém, tedy s nevyrovnanou kvalitou moravských červených vín.
Poradíte konkrétního producenta?
15. 10. 2011 | 02:00

honolulu napsal(a):

Obcane,
Ty ZABEDNECE nevzdelany, TY jsi mi nadaval do rasistu a podivej se, co se deje v Keni. Tvoje kamardky jsou unasene pro nasilny sex a odmenu. (Doktori bez hranic). Kdyz jsem upozornoval na to co prinasi michani rozdilnych kultur a jakou povahu maji predatori, tak jsem zklidil nadavky.
Kazdy z vas vy neo-marxisticti bludari - bez smyslu pro realitu, ma NAS.ANO v makuvce.
Vsak to zazijete take, vy nedonoseni opozdenci. Potom budete rozpacite mlcet.
Vam se kazdy boji rict, ze jste hlupaci.
- Ale jsem tu ted ja, okridleny SVETLONOS honolulu ! Ktery zabrani, aby jste se nenarodili v pristim zivote jako redkvicky. Aspon na I.Q. uroven oslu, vas dostrkam.

Vazeny pane Stejskal, doufam, ze jste si vsiml, ze jsem nepouzil zadne zakazane slovo a ocenujete moji snahu o vysokou kulturni uroven, (ktera mi kdysi byla vrozena).
15. 10. 2011 | 02:04

honolulu napsal(a):

Pane Holubar,
dekuji Vam za informace o Pelidabe.
Doufam, ze Burum napadlo to vyhodit do povetri po 1993.
(A ja myslel, ze se neco "pece" u Cape Townu).

Byl jste velmi blizko moc krasnych mist...
15. 10. 2011 | 02:21

otokar napsal(a):

Další zahradil. Musej tu mít někde hnízdo.
(nedá se to dočíst, ty študenti to maj blbý).
Už tu chybí jen ta Bátora.
15. 10. 2011 | 02:22

Holubář napsal(a):

honolulu:
Já se k tomu rád vracím, protože to byla moje první velká cesta mimo Evropu. Před rokem 1989 jsem jezdil tak leda prstem po mapě, když nebudu počítat NDR, Bulharsko a Rumunsko....
Ty technologie v JAR svojí složitostí myslím vybočují ze schopnosti současné vlády JAR je nějak využít a navíc je to samozřejmě skoro dvacet let, takže to všechno rychle zastarává. Ona samotná technologie možná není až tak složitá, ale je náročná na logistiku, jakýsi "pořádek" + těžba suroviny atd. Myslím, že tato vlastnost není právě doménou v JAR současně vládnoucího etnika.
:-)
15. 10. 2011 | 02:37

ven napsal(a):

Je smutná představa,že fůra studentů musí papouškovat fašoidní žvásty a bláboly tohoto vš učitele. To si univerzita skutečně nezaslouží,aby takové individuum špinilo její jméno.
15. 10. 2011 | 03:28

kormoran napsal(a):

Dost dobre nechapu , z jakeho duvodu nekoho napadlo sloucit evropske staty s (rozdilnou ekonomikou a staletou kulturou) v jeden celek? Soudruh Barroso? Kdo ? Vlastne stoji za touto pripitomelou myslenkou?

Odpoved se naskyta v prehrslosti politickych tluchubu , kteri potrebuji nejakou funkci- dobre placenou a aby vykazovali alespon nejakou cinnost , tak vymysli picoviny a uvadi je v eurochod pod ochranou znamkou eurozakona))

Zive si pamatuji, jak ceskoslovensti federaliste hrozili kolapsem pri rozdeleni!

Ejhle! Jak to funguje ! Slovaci cechum prestali nadavat do Svedu a Cesi- Slovakum do pojebanych Madaru! Obchod a bratrske navstevy kooperuji lepe , jako nikdy predtim!
15. 10. 2011 | 04:22

honolulu napsal(a):

Vazeni prispevkari,
byla zde zminka o hudbe. Nejuchvatnejsi hudbu produkuje umelec nick obcan s jeho kamarady... Druhy z leva na videu - a nick Sladky, 3 z prava na videu.... Komentar v jednoduche anglictine je pro vas, jelikoz jste NEkulturni, tak potrebujete vysvetleni.
Soudruzi, pridejte se sborove. Poznali jste urcite vasi pristi Internacionalu.
Youtube
The Polyphonic singing of the Aka Pygmis of Central Africa.
-----------------------------------------------------------

Pane Holubar,
vybral jsem pro Vas nejstarsi a nejznamejsi pisen ze Zululandu.
YouTube
Shaka Zulu: Maiden Love song
stbrant
Byl jste v severni casti, patrilo to Shakovi. (Jejich general.)

A ted neco velmi stareho a oblibeneho Bury v Afrikanstine. Take pro Vas, pane Holubar. Vsimnete si kulturniho rozdilu od predesleho.
YouTube
Trans Karro
by sapper 1984

Neoficalni hymna a nejstarsi pisen z dob stehovani na sever je vsak :
YouTube
Ver In die ou Kalahari
humbleFlers.
(Rude ruze z Kalahari, to slozil asi Beda)...

Dobre se vsichni pobavte a vy "soudruzi" nezapomente se pridat zpevem k velkemu umelci - obcanovi. Bude se tam brzy stehovat v ramci multi-kulti - kulturni vymeny na zdokonaleni.
15. 10. 2011 | 05:18

honolulu napsal(a):

Kormoran, vyborny prispevek. (04 :22)
Souhlasim s Vami na 100 %.
15. 10. 2011 | 05:23

honolulu napsal(a):

Jak bych mohl zapomenout na Vas muzikante GAUGOUSIERE ?
Mozarta mam rad. O Michalovi Davidovi jsem nikdy neslysel.

Ale vim, ze se u vas bude menit hudebni moda ! Jina parta umelcu vam bude zpivat pod okny. Myslite, ze by mne vzali za bubenika, kdyz jsem uz po sezone ?

Uniforma mi kdysi velmi slusela.
Doporucuji se naucit jine pisne napr. tuto....
YouTube
Comandos Entonan Los Viejos Estandartes En Parada militar 2001.
15. 10. 2011 | 06:09

kormoran napsal(a):

Pane Honolulu , jsem rad , ac jsem cech , ze ziju v usa , protoze , ac pres vsechny kulisarny , se muzu oprit o srozumitelnou ustavu, ktera nebyla tvorena 'osvicenymi mysliteli' , myslici sami na sebe , nybrz cerpali z pozitiv a negativ -starovekeho Rima , Recka- zkracene se zkusenosti minulych a do nynejsich dob , tezko prustrelnych.

Obavam se , ze v EU , ani nejdrazsi tym pravniku nestaci na to , aby clovek , hajici sva prava dospel k urcite satisfakci.

A to naznacuje , ze strujci mnohastrankovych 'Eu-zakonnych paskvilu' pracuji ciste na sebezachovani sveho aparatu , nikoliv vsak pro platce dani.

A v tom vidim propastny rozdil mezi USA a Evropou.
15. 10. 2011 | 06:13

honolulu napsal(a):

Pane kormoran,
rozumim si s Vami. Vim to uz z predeslych prispevku.
Ziji take v USA a jsem zde velmi spokojen. Ten rozdil v mysleni lidi je obrovsky.
V Cesku bych zit nedokazal. Opravdu bych skoncil u dr. Honzaka.

Nase Constituce je stale nejlepsi na svete. Jen aby to tak zustalo.
Vim, ze zde ukoncim cestu zivotem. Nechtel bych, aby to bylo nekde jinde. Vy jste pravdepodeobne na zapade a tam je o dve hodine mene. U nas (jsem docasne v centru Ohia) je uz skoro 1 am.
Tak dobrou noc koncim pro dnesek...
(Jsem rad, ze pisete do Aktualne CZ.)
15. 10. 2011 | 06:56

schlimbach napsal(a):

To autor: poslední odstavec podepisuji - to před tím beru jako plevel. Také jsem toho názoru, že EU má smysl pouze tehdy, když se bude vyjadřovat rovnoprávný zájem suverenních, svobodných a maximálně soběstačných národů. Není vůbec důvod zpopchybňovat volný pohyb osob a Shengen, není vůbec nutno zpochybňovat vzájemnou kooperaci, ale na principu rovný s rovným, sdružování některých politik za podmínky práva veta, že se některé "politiky" účastnit nebudeme ... Jednotná federální Evropa? Dnes, když všude rozhodují korporace a globální kapitál, kdy sami doma máme problémy s realizací demokratického způsobu řízení společnosti, a to je nás jen 10 000 000? Myslím, že realita je mnohem odlišnější od toho, za co se mnohými vydává. Myslet si, že stávající EU nás zbaví problémů, které máme a že je za nás někdo nějak vyřeší? Jsme skutečně tak bláhoví, abychom si to mohli myslet? Jsme skutečně tak bláhoví, že ti, kteří nás již mnohokrát v minulosti prodali, zotročili a chtěli vyhladit, jsou našimi upřímnými přáteli, kteří myslí jen na naše dobro, když neváhají bombardovat kohokoliv si zamanou, jen aby si zajistili svoje zájmy? SVOJE ZÁJMY. JSOU JEJICH ZÁJMY I NAŠIMI ZÁJMY? Skutečně tomu věříte? Skutečně věříte, že je možné zajistit společnou a férovou vládu na území, kde se nachází stovky různých kultur, tradic, zvyklostí, zájmů? Dnes nadáváme, že nám Praha poroučí, co dělat v Aši nebo někde na Moravě, že sami nemáme možnost v obci o všem rozhodnout a doufáte, že Brusel to změní? Dnes? V tomto ekonomickém systému vlády korporací?
15. 10. 2011 | 08:20

Libri napsal(a):

Schlimbach:
velký souhlas. kdo nepracuje na uskutečňování svých cílů, dozajista pracuje na uskutečňování cílů někoho jiného.
15. 10. 2011 | 08:58

vlado napsal(a):

Autor napíše úvahu o postupující centralizaci EÚ a již patrném
popírání mnoha demokratických principů při jejím řízení. Mnozí nickové ho kamenují za jazykové podání, kterému zřejmě nerozumí
ale mnozí dalčí souhlasně chápou. K nim se přidávám. Přičemž ekonomická jednota by měla státům v celosvětové hospodářské soutěži přinášet větší váhu a vliv. O dluhy německých a francouzských bank v souvislosti se záchranou Řecka se však státy EÚ pěkně podělí. Záchrana však jistá není jinak by nebyla znát ta narůstající aktivita evropských hlav.
15. 10. 2011 | 09:05

Alex napsal(a):

Jen spousta účelově sestavených lživých slůvek v nesmyslný konglomerát. Stačilo napsat EU nenávidím až nabožně fanaticky a nevím vlastně proč.
Nebo má EU jako pouze účelově pojatý hromosvod sejmout hříchy českých politiků v jejich prakticé "politice". Oni nic - za vše špatné může EU. Dříve ODS dnes Svobodní - ti holt vše vyřeší a s panem Bednářem zcela jistě. Stačí k tomu jen maličkost vystoupit z EU. Bože můj, jak na tohle může někdo slyšet.
15. 10. 2011 | 10:02

Forrest Gump napsal(a):

Náš kuchař říkal,že příležitost dělá zloděje. Takže když bankéři viděli, že společná měna bude nutit silnější státy podržet ty slabší, tak vesele půjčovali i těm státům, kterým by jinak nepůjčili.

No a výsledek je tady.Prej něco podobného proběhlo v bledě modrým v USA.

Já si ale myslím, že za to může neoliberalismus a příliš malá regulace bank.
Kdyby jim někdo zakázal, aby půjčovaly státům nebo sociálně slabším ,nikdy by tenhle problém nebyl.Já si musím taky dávat bacha, komu v lokále naleju.

No ale co včil ? Já si myslím, že by se to chtělo ještě více semknout a rozhodně neomezovat sociální výhody. Jestli je někdo zvyklý na 20-měsíčné odstupné, těžko si bude zvykat na menší. To je normální demontáž sociálního státu. Tudíž vítám založení evropského záchranného fondu. Pokud by to nezabralo, založil bych světový záchranný fond. Pokud by nezabralo ani to, pohnal bych před soud bankéře, kteří zadlužili své banky tím, že do těchto fondů dali peníze, protože to nebyly jejich peníze, ale peníze nás obyčejných lidí. My obyčejní lidé, my to totiž odneseme vždycky.
15. 10. 2011 | 10:23

Xury napsal(a):

Nebudu se vyjadřovat k té snaze o analýzu v první části blogu, ale musím souhlasit s názorem,že EU stojí před nejvážnější krizí v historii. Už dávno jsem tu psal,že zavedení eurozóny bylo uspěchané a motivované osobními ambicemi řady evropských politiků,kteří se chtěli dožít jednotné Evropy. Jenže Evropa není jednotná a evropský národ neexistuje.To co zavedli je jen měnová oblast (zdaleka ne ideální) s německou pojišťovnou. Bylo jasné, že bez jednotné fiskální politiky nemůže fungovat. Ale jednotná fiskální politika znamená jednotnou vládu, což ovšem znamená jednotnou politickou reprezentaci a od té je Evropa na hony vzdálena. Obávám se, že pádem eurozóny, kterému podle mne dříve či později dojde, nastane rozklad EU, což mě neskutečně se.e,protože jsem ji považoval za velmi dobrý projekt zvlástě z hlediska zachování míru. Alespoň do Maastrichtu. Bohužel netrpělivost,uspěchanost a osobní ambice zase jednou přispějí k pádu dobré věci.
15. 10. 2011 | 10:30

aga napsal(a):

Xury

Sjednocování národů do větších celků úřední cestou "shora" NIKDY nevedlo k zachování míru, ba právě naopak, vždy vedlo ke stupňování napětí a následně k výbuchům. Kterýžto proces byl IMO vždy fikaně živen a usměrňován k určitému cíli - stejně jako tomu je nyní s projektem EU. Každému, kdo jen trochu zavadil o historii či psychologii, muselo být z principu i z empirie jasné, že to nemůže fungovat - ale ono to nejspíš ani fungovat nemělo a nemá - přinejmenším ne tak, jak je deklarováno.
15. 10. 2011 | 10:52

Xury napsal(a):

Pro agu:
no právě. Největší obavy mám ze znovuobnoveného nacionalismu a další války na tomto kontinentu.
15. 10. 2011 | 11:01

aga napsal(a):

xury:
Nacionalismus je účelově živen - a to i tím, že se záměrně útočí na oprávněné národní cítění a lásku k vlasti. Je to jedna z metod usměrňování vývoje, o které píšu výše. Evidentně není cílem mírové soužití rovnoprávných, sebevědomých národů, ale naopak jejich násilná asimilace, i pod rouškou "zamezení nacionalismu".
15. 10. 2011 | 11:10

Alex napsal(a):

aga
Sjednocování národů do větších celků ... Můžete mi pošeptat to sladké tajemství, jak jste k tomu výroku došel? A jediní, kteří podněcují a probouzejí extrémismus jsou takovíto Bednářové - a to i ve Vás. Integrace je přece jen trochu něco jiného než to, co jste napsal. A té se svět nevyhne. Není totiž jiné cesty. Jen to lze dělat hůře či lépe. Optimálně to v lidské společnosti ale nepůjde nikdy a už vůbec ne z hlediska každé nosní dírky. každá má totiž jinou představu o tom optimu. Lidská společnost se holt nikdy nebude vyvíjet podle nějakého pravítka a už vůbec to nepůjde podle každé nosní dírky.
15. 10. 2011 | 12:01

Martin Konvička napsal(a):

Jenže, ago, na tu "asimilaci" ti troubové z brusele nemají sílu.

Pokud nebudeme předpokládat spiknutí "temných sil" (NWO, judaisti, rockefeleři...), tak nám zbývá jen samonosná hloupost a nabubřelost a mimoňovitost nejvyšších EU-pohlavárů, podle mě vysvětlení parsimonnější, protože takto systémy tohohle typu fungují. Že mnozí z těch pohlaváru jsou lidsky otřesné postavy, ambiciozní pomstychtiví šílenci (např. Cohn-Bendit), to je druhá věc...

Vrátím se na začátek: tihle na to nemají sílu, a pokud se něčeho bojím, tak toho, že je napadne porozhlédnout se po té síle, jakož i "jednotící myšlence", jinde.
15. 10. 2011 | 12:04

Mard napsal(a):

Sladký napsal: žvást je žvást. Pokud vám totálně ulétlý text tohoto vysokoškolského pedagoga(!!) imponuje jste bud hlupák, nebo troska s ideologicky vymytým mozkem.

Bohužel jste vůbec nepochopil moje sdělení. Já vás nepřirovnal k pračlověku, ale pokusil jsem se vás vyzvat, aby jste zkusil posoudit objektivitu hodnocení osoby, která má zcela jiný osobnostní kontext než hodnocený. Takže se může stát že pivař bude pohrdat vědcem, neboť nedokáže vypít dvanáct desítek a nebo sparťan bude pohrdat všemi lidmi, co nefandí fotbalu a opačně duševně založený člověk bude pohrdat fanoušky fotbalu. Mám pocit že vy nemáte objektivně schopnosti posoudit míru debility tohoto článku a jen subjektivně soudíte že je špatný a že jde o žvásty. Já stejně tak subjektivně mohu hodnotit že vaše projevy jsou blbé plky. Proto jsem se Vás pokusil upozornit že vaše hodnocení může být subjektivně správné, ale objektivně špatné. Bohužel jste to nepochopil, což mne ani nepřekvapuje, protože odhaduji že vaše vybavenost je k tomuto aktu bohužel nedostatečná. Přeji vám hezký víkend.
15. 10. 2011 | 12:05

Mard napsal(a):

Al Jouda napsal: To je dobrý, Merkelová a Sarkozy jsou jen porůměrní politici!

Vy snad pokládáte výše jmenované za NADPRŮMĚRNÉ politiky ve světovém měřítku? Domnívám se že významné a nadprůměrné politiky v Evropě můžu počítat, De Gaulla, Otto von Bismarcka, baroness Thatcher a Tony Blaira. Ostatní mi nepřipadají tak dobří, ale možná jsem na někoho zapomněl. Třeba Konrad Adenauer.
Paní Merkelová je nevýrazná politička, ve vleku událostí, která se snaží události nechat vyhnít a neřeší je aktivně.
Pan Sarkozy je velmi namyšlený politik, velice dbající na vnější vysokou efektnost svého vládnutí (což bylo důvodem zavlečení Francie do války s plukovníkem Gaddafim). Jeho praktické výsledky vládnutí jsou ale velice malé.
Jaké vy máte konkrétní důvody že považujete paní Merkel a pana Sarkozy za nadprůměrné politiky?
15. 10. 2011 | 12:18

Xury napsal(a):

Pro Alexe:
integrace skutečně není sjednocování národů,ale ve svých důsledcích se tomu velmi blíží. Abych to demonstroval.Kdyby se místo lisabonské smlouvy hledělo na to,jak důsledně naplnit to co hlásaly ty smlouvy předchozí, tak jsme mohli být dál. Jenže místo toho tu pořád byly bariéry na pracovním trhu, bariéry ve volném pohybu osob i kapitálu. Vždyť Německo a Rakousko zrušily ta omezení teprve nedávno a teď si někdo myslí,že jim budeme věřit,že nás berou za sobě rovné? Tak naivní snad nejste. Ten proces integrace se prostě měl zpomalit a nechat působit. Práce kvapná zkrátka málo platná.
15. 10. 2011 | 12:20

Alex napsal(a):

Xury
Neporozuměl jste. Integrace se ani neblíží sjednocování národů, jde o sjednocování pravidel, o harmonizaci norem atd, atd. To, co popisujete je přece právě to po čem voláte - určité brzdné účinky díky zcela určitým obavám (opodstatněným či ne). Bednářové jen a jen boří, nikdy nic nepostaví a nanejvýš jsou zahleděni někam do minulosti. jsou prostě úplně mimo. Krize eura jen zneužívají. Tu jim vadí procento hlasu v EU tu nějaké rozhodnutí - společně přijaté rozhodnutí (lepší či horší jak to už v lidské společnosti chodí). Tihle hlásači své pravdy mají k demokracii daleko stejně jako Hitler - uznávají jen to, co se přijme v souladu s jejich názory v tom lepším případě, jinak šíří jen nenávist, nic jiného. Dělaje, že všechno předvídali - včetně té krize eura, ačkoli věděli velkej prd. Je to ten typ, který se jen zviditelňuje "originalitou" svých myšlenek a jen kalí vody. Mají jediný recept - vracet se někam do minulosti. V lepším případě nerozumějí sami sobě.
15. 10. 2011 | 12:31

aga napsal(a):

Konvička

A proč bychom nepředpokládali za tím globálním směřováním nějakou inteligentní cílevědomou sílu? Jen tento předpoklad vysvětluje naprosto všechny jednotlivé kroky - přesně v duchu Occamovy břitvy.
15. 10. 2011 | 12:40

Mard napsal(a):

Alex napsal: A jediní, kteří podněcují a probouzejí extrémismus jsou takovíto Bednářové - a to i ve Vás. Integrace je přece jen trochu něco jiného než to, co jste napsal. A té se svět nevyhne.

Pane, absolutně s vámi nesouhlasím. Přispěvovatel Xury má plnou pravdu. Nechápu proč se domníváte že integrace je nutná a dokonce potřebná. Na příkladu ČSFR lze ukázat že dezintegrace je efektivní a ekonomicky přínosná. Evropa by měl velkou výhodu, kdyby fungovala na principu vzájemně výhodné spolupráce států, kdyby by každý stát (a jeho občané) jasně věděl že co získá a co musí dát. Upřímně řečeno, mě je Shengen treatment volný. Nečiní mi problém vytáhnout pas na hranici. Ale je potřebný volný pohyb zboží a služeb. Na druhou stranu současná snaha (pozorovatelná od Maastrichtu) je snahou politických elit o násilnou integraci, což vyvolává pochopitelně protiakci obyvatel v tom, že podporují nacionalistické a xenofobní strany, které prudce získávají vliv. Což chápu - ani já si nepřeji aby dohoda Německa a Francie určovala, co já budu MUSET dělat. Násilná snaha o unifikaci byla korunována ještě horším nápadem - zavedením společné měny Euro. Bohužel Euro nyní povede k vleklé hospodářské krizi (doufejme že "JEN" k té krizi a ne k válce o zdroje). Myslím že si nedovedete představit, co by znamenal společný bankrot Itálie a Španělská - to by vedlo k bankrotu většinu zemí EU, což by v praxi znamenalo, že by důchodci nedostali důchody, státní zaměstnanci mzdy a nevyplácely by se sociální dávky a přestalo fungovat státní zdravotnictví.
15. 10. 2011 | 12:40

český maloměšťák napsal(a):

"...teď si někdo myslí,že jim/Francie, Německo.../ budeme věřit,že nás berou za sobě rovné? ..."

A proč by měli ?
Není jejich vinou, že jsme se místo k Rakousku přiblížili za 23 let spíše k Rumunsku.
Naopak - oni nám umožnili vstoupit na jejich trhy, získat jejich kapitál /ale už je nebaví přimhuřovat oči nad daňovým a investičním dumpingem na jedné straně a natahováním rukou směrem k EU fondům na druhéstraně/, jejich know how....
Co jsme my přinesli Evropě ?
Klause ? Pitra ?
Tunelování ?
Vlastní rozpadající se instituce a paralelní kritizování evropských institucí ?

Nevím proč bečíte.
Uznání si musíte/me/ zasloužit činy - ne bekotem.
15. 10. 2011 | 12:42

Mard napsal(a):

Alex napsal: Integrace se ani neblíží sjednocování národů, jde o sjednocování pravidel, o harmonizaci norem atd, atd.

Nepište idealistické hlouposti prosím. Sjednocování pravidel?!? Když za 50 let nedokázali sjednotit ani elektrické zásuvky v EU? Hlavně že zakázali žárovky a rtuťové teploměry. Zkrátka úředníci v bruseli aby dokázali svou užitečnost vymýšlejí blbosti, místo toho aby je někdo vyházel na ulici!
15. 10. 2011 | 12:43

Mard napsal(a):

Xury napsal: Kdyby se místo lisabonské smlouvy hledělo na to,jak důsledně naplnit to co hlásaly ty smlouvy předchozí...

Ano. A na tom lze demonstrovat násilnost a nedemokratičnost procesu. V Lisabonské smlouvě je explicitně napsáno že EU nebude pomáhat finančně jinému státu v EU. Nyní se přesně toto provádí a taktně se mlčí o tom, že se porušuje nejvyšší zákon EU, neboť Lisabon treatment je přemalovaná Ústava EU. Pokud tedy budeme s představou lepší budoucnosti porušovat zákony a smlouvy, tak jsem přesně tam, když komunisté vraždili a brali majetky, také s představou lepších zítřků. Zkrátka a jednoduše - tohle je cesta, která mi není po vůli. A klidně dám hlas nějaké extrémistické straně, když normální strany nebudou hlásat tento názor.
15. 10. 2011 | 12:49

Alex napsal(a):

Mard
Zkuste si tu jednoduchou větu přečíst ještě jednou. Třeba Vás napadne, že i s tím volným pohybem neoddělitelně souvisí spousta věcí, jež je potřeba mít zintegrované. A co se týká nějakých žárovek - jednak to mnozí považují za užitečné s ohledem na energetiku, jednak je to pořád mnohem rozumnější než to, co se povedlo českým politikům ve fotovoltaice a nejen tam. A zkuste si přečíst mé příspěvky přece jen trochu pozorněji. Třeba pak nebudete opakovat to, co Vám Bednářové či Klausové vpraví manipulativně do hlav.
15. 10. 2011 | 13:02

RA napsal(a):

celá Evropská unie je už napolo v řiti, jen tak dál eurofilové, ještě není dostatečně špatně, ještě může být a bude hůře v této IV. Eurofilní socialistické říši . Ještě musí být hůře, aby pak mohlo být lépe ......plaťte si své řecké povaleče, armádu natvrdlých a vyžraných eurobyrokratů, ale plaťte to ze svého :!!!!!
15. 10. 2011 | 13:58

aga napsal(a):

Mard

Problém je, že extrémistické strany jsou stejným podvodem, jako Lisabonská smlouva. Jsou tu jen proto, aby kanalizovaly hněv a evidovaly takové nespokojence, jako jste Vy. Je naivní myslet si, že by snad mohly fungovat bez kontroly velkého bratra.
15. 10. 2011 | 15:02

Al Jouda napsal(a):

To Mard :
Nechci hodnotit politickou velikost ani paní Merkelové, ani pana Sarkozyho, ale zdálo se mi jako účelové to hodnocení, které uvedl pan Bednář. Hned mě napadlo, že tím naznačuje (je mu to dovoleno) politickou velikost svého guru V.K.
15. 10. 2011 | 16:07

santawizard napsal(a):

češi jsou pořád ještě kapitalištičtí zelenáči.Neznají dobře ten rozdíl mezi tunelováním a krachem,či podvodníkem a podnikatelem.(hrají si na voly)I když se se socialismem a komunismem ztotožnuje levice a s kapitalismem a imperialismem se ztotožňuje pravice víc než v USA ,češi si pořád nechcou uvědomit ,že úderník bude nakonec tančit ,tak jak továrník bude pískat.To je proto ,že už neplatí co čech to muzikant a co cigán to zloděj, ale je to skoro naopak.I tak se začínají rýsovat určité změny .Fúze a štěpení politického kapitálu bude v Evropoě pokračovat!
15. 10. 2011 | 17:53

StandaT napsal(a):

Ano, socialismus nefunguje.
15. 10. 2011 | 18:39

Zbyněk napsal(a):

Máme-li u nás a pravděpodobně máme, více takovýchto vysokoškolských pedagogů, ochraňuj nás Bůh. Bátora je pryč, ale tito stále učí. Co se děje v posluchárně, když tento pán přednáší? Kdy s ním studenti vyrazí dveře?
15. 10. 2011 | 19:50

Mard napsal(a):

Alex napsal: A co se týká nějakých žárovek - jednak to mnozí považují za užitečné s ohledem na energetiku, jednak je to pořád mnohem rozumnější než to, co se povedlo českým politikům ve fotovoltaice

Fotovoltaika že je výmysl našich politiků a EU s tím nic nemá společného? Není to náhodou tak, že státy MUSÍ naplňovat závazek EU o procentech energie z obnovitelných zdrojů?!? Ne že bych se chtěl zastávat Paroubka, ale v této věci opravdu nevidím primární stranu na Paroubkovi, nebo obecně na vládě ČR, ale na tom že EU nuceně tlačila a tlačí členské státy do nuceného zvyšování podílu obnovitelných zdrojů.
Kolik se ve své naivitě domníváte, že výměna žárovek za zářivky přinesla úsporu energie? Není Vám divné že EU, která vynakládá cca 2 mld EUR ročně na propagaci se tím ještě nepochlubila? Jen pro vaší informaci odhadem došlo k úspoře asi 0,8% spotřebované energie, ale nárůstu objemu peněz vydaných za světelné zdroje o celá 4%!
15. 10. 2011 | 20:17

Mard napsal(a):

aga napsal: Problém je, že extrémistické strany jsou stejným podvodem, jako Lisabonská smlouva. Jsou tu jen proto, aby kanalizovaly hněv a evidovaly takové nespokojence, jako jste Vy. Je naivní myslet si, že by snad mohly fungovat bez kontroly velkého bratra.
S první polovinou souhlasím s poslední větou nikoliv. Na druhou stranu, jak mám dát politikům najevo, že s jejich politikou nesouhlasím, než že budu volit jiné politiky? Mám snad po nich začít házet molotovovy koktejly?!? To snad nemyslíte vážně.
S kontrolou velkého bratra nejspíše vtipkujete :-)
15. 10. 2011 | 20:20

Mard napsal(a):

Al Jouda napsal: Hned mě napadlo, že tím naznačuje (je mu to dovoleno) politickou velikost svého guru V.K.

Pochybuji že by takového namyšleného narcise, jakým je V.K., autor nějak moc obdivoval. Ale nevím, je svoboda, může obdivovat kohokoliv chce, a s výjimkou obdivu k Hitlerovi s tím může i na veřejnost. Pokud jsem pochyboval o velikosti Merkelové a Sarkozyko, tak velikost V.K. je vskutku nedefinovatelná :-)
15. 10. 2011 | 20:23

Mard napsal(a):

Zbyněk napsal: Máme-li u nás a pravděpodobně máme, více takovýchto vysokoškolských pedagogů, ochraňuj nás Bůh. Bátora je pryč, ale tito stále učí. Co se děje v posluchárně, když tento pán přednáší? Kdy s ním studenti vyrazí dveře?

Vy jste nějaká onuce, že chcete aby za vás pracoval nějaký Bůh? Co je bohovi do Vás a do nás? A co si vlastně přejete, aby učil Zaorálek? Marxák? Nebo Politickou ekonomii? Jsem přesvědčen, že by studenti mnohem pravděpodobněji vyrazili dveře s Vámi než s autorem tohoto blogu.
15. 10. 2011 | 20:26

lex napsal(a):

Mard
Ano je to pravda. S tím, co se zde zfušovalov oblasti fotovoltaiky nemá EU opravdi nicdočinění. Ostatně ona i problematika obnovitelné zdroje versus jádro nabývá poněkud podivných rozměrů ve směru k těm, jinž je vše jasno, tak jako Vám - nezlobte se hodně mi mnoho příspěvků připomíná Pepka Vyskoče vyslovujícího jednoznačné závěry stran třeba toho jádra.
Odkaz - http://www.vasevec.cz/vip-blogy/zbynek-fiala-nemci-bez-jadra-cesi-s%C2%A0temelinem
Mohu se mýlit v mnoha svých názorech, ale že jste stran EU vedle jak ta jedle - v tom jsem si jist. Eu jistě není svatá a dokonalá, nicméně jak o ní mnozí píší - je prostě k neuvěření. S realitou to nemá nic společného. A to se týká i Vás. S Vaším dovolením si svoj názory ponechám a Vy si hrdě hlaste ty své. Každý holt je naivní jen tak, jak dokáže sám a na úroveň, na jakou stačí. Ale jinak hlásejte své svatosvaté "pravdy" dál a zkuste je podat ještě direktivněji a autoritářštěji než činíte dosud. Je pravdou, že ti jednodušší rádi přijímají jednoduché pravdy.
15. 10. 2011 | 21:20

aga napsal(a):

lex

Ještě direktivněji a autoritativněji než je celoevropský zákaz nafukování balónků dětí bez dozoru? Člověče, to Vy jste na straně vládnoucí Temné síly, tak proboha neprojektujte své autoritářské choutky na ty, co momentálně tahají za sakra kratší slámku...
15. 10. 2011 | 21:28

Alex napsal(a):

aga
Jen bych opravil svůj nick, aby nedošlo k záměně. Alex nikoli lex. To A jsem nedoťukl. Jinak Vám opravdu nemíním na blbá tvrzení odpovídat. Postrádá to smyslu.
15. 10. 2011 | 23:37

JF napsal(a):

pane Bednáři, zmatek nad zmatek. Rozhodně ale pište dál a víc, je dobré mít někoho, kdo celkem dobře říká kudy NE. Odpovídají tomu i výsledky, právě ty draze zaplacené.
16. 10. 2011 | 11:01

český maloměšťák napsal(a):

lex
Děkuji za odkaz.
Mnoho těch věcí jsem už posbíral střípkovitou metodou/tu z médií, tu z praxe/...mnoho předvídal...díky.
16. 10. 2011 | 13:36

MV napsal(a):

K tomu, o čem zde autor píše a mnoho blogerů se zde hádá, mne napadá několik otázek?

1)Řešili bychom tady otázku fungování EU, pokud by nepadli Lehman Brothers v roce 2008?

2)Je opravdu rozdílnost kultur, tak výrazná? Já mám spoustu zahraničních přátel a mohu s klidným svědomím prohlásit, že v mladé generaci spojené skrze Facebook, něco takového neplatí. Ale samozřejmě je velký rozdíl mezi araby a křesťany, tam je ten rozdíl příliš velký.

3)Vzhledem k otázce č.2, Vy ,kdo se zde vymezujete vůči EU, k jaké věkové generaci se řadíte? Čistě ze zájmu.

4)Neměl by někdo odkaz na názory autora před rokem 2008, já např. pana Klause příliš nemusím, přijde mi příliš zpátečnický a jako člověk nerespektující nové trendy, nicméně je to člověk jehož názor je konzistentní v dlouhodobém horizontu a toho si zase vážím. Pan Bednář se zde začal realizovat až od letošního roku, takže mi přijde jako generál po bitvě a k názorům takových lidí nepřihlížím, pokud by však držel názorovou linii, tak je třeba jej brát vážně.

Malá a velká dohoda jsou krásné příklady toho, jak fungují vztahy vymezené jen mezi dvě, resp. tři strany smluvního vztahu. Závazky takového vztahu fungují jen do chvíle, než dojde jejich naplnění, pak se z nich stane pouhá formulace na papíře, nanejvýš vhodná k návštěvě WC.

Pakliže tady máme organizaci, která je schopna vymáhat právo v mezistátních vztazích, tak to bohužel nedokážu považovat za špatné.
16. 10. 2011 | 13:56

Holubář napsal(a):

MV:
Obávám se, že vás zcela poznamenává nevelká životní zkušenost.
A tak jen k vašemu poslednímu odstavci: Máte na mysli vymáhání práva v mezinárodních vztazích při humanitárním bombardování Srbska nebo vznik narkostátu Kosovo? Možná též boj o svobodnou ropu teď v Lybii?
S mladou generací je to dnes jako s každou jinou v minulosti, myslí "nově". Důsledky bývají identické.
Doporučuji vám přečíst si třeba ve včerejších Lidovkách rozhovor se sociologem Miloslavem Petruskem (kdysi mým učitelem). Možná se na té jedné novinové straně dočtete o své generaci i ledacos zajímavého. Například i skutečnost, že 160 studentů v ročníku sociologie prohlašuje za absurditu třeba už jenom vzhledem k tomu, čím se takové množství sociologů bude živit...
To jen aby vám moudrost až moc nestoupla do hlavy, nic ve zlém.
Facebooková generace.... a co budete jíst? Dlužní úpisy?
16. 10. 2011 | 14:50

Siger napsal(a):

EU a korupce

http://www.youtube.com/watch?v=O8pumETwEYo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tuqBsnQXU2s&feature=related
16. 10. 2011 | 16:46

cesky beduin napsal(a):

lex ... S tím, co se zde zfušovalov oblasti fotovoltaiky ....
Zde se nic "nezfusovalo" to zfusovali konkretni poslanci, kteri podali navrh a hlasovali v nasem nejvyssim zakonodarnem telese pro FV. Ti kteri hlasovali proti v tom nejedou. Viz napr parlamentnilisty.cz
16. 10. 2011 | 20:08

Mard napsal(a):

MV napsal:1)Řešili bychom tady otázku fungování EU, pokud by nepadli Lehman Brothers v roce 2008? 2)Je opravdu rozdílnost kultur, tak výrazná? 3)k jaké věkové generaci se řadíte?

1) Jistě že ano. Sdružení, které si v roce 2000 nadefinuje že do roku 2010 předežene USA a v roce 2011 řeší svou krizi, která já hrozí zánikem, hodně připomíná spíše tragikomedii a ne nějaký rozumný projekt!
2) Ano. Jsou rozdílné. Je sice možné že mezi Italy najdete flegmatika a mezi Nory cholerika, ale pravděpodobnosti na to neukazují. Například v Maďarsku je daleko největší počet sebevražd v EU, zkrátka odlišnosti jsou. Například morální - to je vidět na rozdílu východ - západ, relaxační ve směru sever - jih, atd. Zkrátka nelze tvrdit že jsme všichni z jednoho těsta. Ale to není na překážku. Redneck z Iovy má také do New Newyorčana daleko.
3) Já viděl jak v 68 nám poskytli okupační pomoc rusáci.
16. 10. 2011 | 22:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy