Jak vymývat mozky

30. 04. 2013 | 13:50
Přečteno 18289 krát
Veřejné stanovisko prezidenta republiky o velezradě většiny československých Němců, jež učinil před státní návštěvou Rakouska, vyvolalo očekávané reakce. Rakouský kancléř se s českým prezidentem nesetkal a u nás spustila bubnová palba morálně domněle zcela čistokrevné party, překládající myšlenkové výkony sudetoněmeckého landsmanšaftu z němčiny do češtiny. Prý je to jednoduché: Češi se po válce dopustili genocidy, tedy národního vyhlazování, jako Němci za války.

Pan Vilém Barák k tomu v LN 26.4. (Dosavadni gesta nestačí) i tvrdí, že „tehdejší účastníci Postupimské konference Spojené státy a Velká Británie by dnes „transfer“ neschválili. Jeho iniciátoři a vykonavatelé, včetně Edvarda Beneše, by skončili u Mezinárodního trestního soudu v Haagu,“ a tak jen opakuje českým ministrem zahraničí rovněž opakovaný názor sudetoněmeckého původu, jím národu okázale oznámený během slavného knížecího boje o prezidentský stolec.

Problém je, že fakta mluví opačnou řečí. Byl to britský válečný premiér Winston Churchill, tedy nejen domácí československý odboj, kdo ve Velké Británii sdělil exilovému prezidentu Československé republiky Edvardu Benešovi, že poválečný odsun československých Němců, a to v zásadě jako celku, bude nezbytný. Předtím se československý prezident zabýval plánem na pouze částečný odsun československých Němců po vítězné válce.

Ona nezbytnost byla geopolitickou nutností. Měla zabránit opětovnému budoucímu zneužití německých menšin na východ od Německa k německým dobyvačně imperiálním cílům. Odsun německých menšin ze států na východ od Německa do Německa se proto stal jedním z podmiňujících základů poválečného mezinárodního práva. Nebyla to žádná etnická čistka, neboli genocida, jak novohenleinovsky tvrdí Sudetoněmecký landsmanšaft, a po něm nejen pan Barák.

Tehdejší účastnící Postupimské konference své spojenecké rozhodnutí o odsunu ze států na východ od Německa právem opětovně schvalují a stojí si za ním. Jak ve společném prohlášení z r. 1996, tak v pražském vyhlášení britského premiéra Tonyho Blaira z dubna 2002, jenž kvůli němu do Prahy symbolicky přiletěl z texaského ranče prezidenta George W. Bushe. Tehdy šlo o reakci na nehorázná ultimáta jakési tehdejší evropské osy zla, tedy politických reprezentací Bavorska, Rakouska a Maďarska, jež na České republice arogantně požadovaly zrušení československých poválečných zákonů, které právně umožňovaly uskutečnění spojeneckého rozhodnutí o odsunu československých Němců.

Během tzv. divokého odsunu, jenž předcházel jeho řádné podobě, docházelo ke zločinnému jednání, jež tehdejší znovu ustavené československé soudnictví po šestileté německé totalitní okupaci v notně rozvrácené a Sovětským svazem i s ním kolaborujícími komunisty ovlivňované zemi, v mnoha případech postihovalo. Československá republika se od zločinů proti Němcům distancovala a trestala je. Před komunistickým protidemokratickým pučem z 25. února. 1948 čekalo na soudní projednání na 6000 takových případů. Mravní a právní vinu na těchto zločinech proto Československá republika nenese, zatímco v německém případě šlo o systémově stěžejní cíl režimu vyhladit celé národy, v nacistické terminologii rasy. Naopak v československém případě šlo o demokratickým státem stíhané zločiny.

Demagogické rovnítko mezi německou totalitní genocidou a poválečným odsunem Němců z Československé republiky je lživým obviňováním.

Vyšlo v Lidových novinách

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

houpací kůň napsal(a):

evix
PS. Z Prahy je do Berlína třičtrtěhodina letu.
To je MHD odtud na Pankrác.
Ti úplně líní to mohou zkusit v Drážďanech, Lipsku, Jeně.
Někudy se do toho jednadvacátého století musí dostat, Amerika je daleko a cizí firmy sem budou vždycky outsourcovat jen podřadné práce a nekulturu.
01. 05. 2013 | 15:57

Silvie napsal(a):

Evix

Znám několik nicků, kteří jsou podporovateli toho správného světonázoru (viz i ty vámi jmenované) a ti si mohou ve zdejším prostoru dovolit téměř cokoliv. Dokonce velmi vulgární urážky a nadávání ostatním.
V takovém případě cenzor nereaguje ani na výzvy ostatních k smazání, event. pak tvrdí, že nemůže být všude apod. Tyto sprosté výpady nebyly nikdy smazány a lze je dohledat, leč jedinec mimo pravdaláskařskou "komunitu" (jak ji nazývá výstižně S.Š.) je smazán i za banální užití výrazu "blb, pitomec" apod.
My se s tím musíme smířit (protože mediální prostor v podstatě ovládá pravdaláska) nebo odsud odejít. Taková je prostě realita.
01. 05. 2013 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

resl
šroube byl bych opatrný, neznám Bednáře, ale to že na někoho rozpracovala SNB svazek, nemusí nutně vypovídat, že práskal. Někdy je opak pravdou.

šariátník má recht.
my křesťané i bezvěrci máme zálibu v utrpení, trpíme s gustem, proto je dobře šoupnout nám pod zadek do busu nebo po tretry občas nějakou tu bombičku.

A procesí ta on evidentně rád.
Taky jsem zažil svátek aššúrá a to ho tehdy držel Saddám v komorním provedení.Žádná masová spartakiáda.
Kam se na ten svátek zdejší flagelanti nebo Filipínci hrabou.
At si maloměšťáka užije, je lásky čas.
:-)
Přidat chlapci, přidat!
Lipold by mohl udělat výjezdní exkurzi do Karbalá.
01. 05. 2013 | 15:59

Luba napsal(a):

Jóóó, Mariane ... Barel je barel!
01. 05. 2013 | 15:59

Pepa Řepa napsal(a):

že se nestydíte takhle znásilňovat historii!
............
Přijde na to, kolik jí je. V tomto případě, je historie poměrně mladá
IH
neberte to lidské hemžení tak vážně, všichni to máme za pár, jsme tu jen na chvíli, my už toho moc neznásilníme ani když je lásky čas
01. 05. 2013 | 16:05

Yosif K napsal(a):

ŘEč v Rakousku nebyla o zločinech nacistů, KuKluxKlanu nebo polpotistů. Diskuse začala odsunem Němců a Zeman furiatsky pro potěchu českého lumpeproletariatu prohlásil že odsun byl vcelku OK a humanně proveden.
Toto však není pravda a češi kteří Zeanovi věří jsou neinformovaní ignoranti, jako většina čechů, kteří o zločinech páchaných na němcích mlčelia jejich děti a vnuci nikdy historickou pravdu neznali.

Za komančů se o zločinech na němcích nepsalo vůbec nikdy vůbec vůbec vůbec. Po 1989 velká část národa (polovzdělaní proletáři Zemanovci) stále věří že tomu tak bylo. Proč?
A) jsme češi, levicoví demograté, je přece vyloučeno že bychom se mohli chovat tak sprostě a podle jako němci. To ovšem vyloučeno není.
B) nikdy jsme o tom neslušeli, excesy musely být ojedinělé. Ani toto však není pravda, excesy byly masové, pravděpodobně odsun němců byl patrně dokonce brutálnější než dřívější odsun čechů. Zločiny páchané na němcích číselně přesahují brutální represe na češích po atentátu na Heydricha (18 tisíc mrtvých vs 12 tisíc mrtvých) a některé protiněmecké pogromy dosahují a přesahují svými počty brutální vyvraždění Lidic.

Tak Bednář říká že zločiny na sudetácích byly ale bylo jich relativně málo a že se trestaly. I toto je zbabělá lež, Bednář věří bludům které říká jen proto že jim věřit chce a je zbabělý aby si přiznal krutzou pravdu o češích: Po válce se dosídlující češi pod vedením komančů v průměru nechovali nijak lépe než dosídlující němci pod vedením nacistů.

Němci věřili nacistům, češi komunistům a národním socanům. Národnostní nenávist a ignorance na obou stranách s opačnými znaménky. Totalita proti totalitě.

Důkaz totální zabedněnosti českého národa je to, jak nějaký levý mudrolín nahoře naspal že věci které cituji od sudetáků jsou "bezvýznamné" nebo bagatelní nebo co. Toto jest zasmrádlá zbabělost přiznat pravdu sám sobě.

Lidice s 260 mrtvými nevinnými civilisty samozřejmě bezvýznamné nejsou, na jejich místě je památník za stovky milionů Kč a Lidice se připomínají každý rok na slavnostech organizovaných za miliony Kč.

Nevinných civilníích obětí na Švédských Šancích bylo cca stejný počet, byly to takém zcela nevinní civilové, také byli zavražděni zcela bez soudu a hlavní pachatel této vraždy Pazúr byl za komančů vysoký korytář. Památník oběti nemají a věřím že do četby této diskuse tzv ZEMANOVCI - oběti čečeského sebeolbelhávání a ignorance - o vše jemnovaných masakrech budto vůbec nic nevěděli nebo se křečovitě brání přiznat si že i tzto masakry podobně jako nacistické masakry na češích měly masový rozsah.

Neříkejte mi že ve srovnání s rozsahem podobnými Lidicemi není mlčení o masových masakrech v ˇUstí, Lanškrouně, Horních Moštěnicích atd naprosto evicentní sebeobelhávaání.

Stačilo by věnovat jedno procento částky věnované na udržování historického povědomí o Lidicích na rozjasnění totální mlhy a zapomnění o masakru v Horních Moštěnicích a česká obludná nadustost by splaskla. Většina (tzv plebejská, zemanovská proletářská většina) českého národa JE UBOHOU A NAPROSTO TRAPNOU OBETI VLASTNIHO SEBEOBELHAVANI.

Lidi kteří o ničem nevědí, jsou prostě obětí neinformovanost. Lidi kteří vědí a bojí se sami sobě pravdu přiznat jsou politováníhodní chudáci a zbabělci.
01. 05. 2013 | 16:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Mám na Vás akutní dotaz ohledně syrské kultury a mentality, ozvěte se mi prosím pod Paroubkovým STALINGRADEM, díky.
Řeším jednu nepříjemnost s mým syrským známým, má problém, zahlcuje mě telefony a prosí o radu a já nevím, co mu mám poradit, nechci se dočkat toho, že se vrátím do BRD a na vedlejším baráku budou pásky POLIZEI.
01. 05. 2013 | 16:38

Yosif K napsal(a):

České strkání hlavy do písku je podobné jako polské, ruské nebo arabské strkání halvy do písku.

Polské strkání hlavy do písku: Polské pogromy na židy neexistovaly, pokud se něco málo stalo, mohli si za to židé sami.

Ruské strkání hlavy do písku:Katynský masakr provedli nacisti, my rusi, slovanské dušičky širé, nejsmme podlých masových masakrů schopni, my to o sobě víme....

Arabské strkání hlavy do písku: Arabské pogromy na židy neexistovaly, pokud se něco málo stalo, mohli si za to židé sami. Troubili na šofar nebo měli moc peněz, prostě gangsteři a zločinci, divně se oblíkali, to my jsme trpěli nejvíce na světě, dobře Židům tak.....
01. 05. 2013 | 16:42

Da.Rock napsal(a):

Á, vidím, že se opět zapojil pan Stejskal.
Pane Stejskale, malé upozornění: I kdyby vy sám jste zastával jen čistě morální stanovisko, které by nezakládalo žádné další praktické implikace, pak věřte, že pro stranu, jíž takto pomáháte, to má úplně jiný, naprosto konkrétní a praktický význam.
Ze strany vysídlenců tady totiž opakovaně a po celá desetiletí zaznívají požadavky na navrácení majetků či finanční odškodnění.
Oni vědí moc dobře, že po právní stránce s námi nehnou, že nás k tomu nemohli donutit a nedonutili ani po pádu komunismu, ani v souvislosti s naším vstupem do různých mezinárodních společenství.
A když nás k tomu nemohou donutit silovými kroky, jdou na to psychologicky - opatrným, ale soustavným vštěpováním pocitů viny, manipulací s dějinami, oním autorem zmiňovaným vymýváním mozků. Ostatně sám prezident Beneš sdílel tyto obavy, že až hrůza války a okupace v pamětích lidí vyblednou a pamětníci vymřou, začnou se ozývat hlasy, které budou akcentovat právě tento DŮSLEDEK, protože PŘÍČINA už bude zapomenuta. Cílem je přesvědčit nás, že jsme se dopustili strašlivých zločinů, která můžeme napravit - jak jinak - alespoň finančním odškodněním. Opět se použije známé heslo CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÝT VRÁCENO, které se tak osvědčilo v posledních třiadvaceti letech.
Tohle a nic jiného, je jediným skutečným důvodem, proč jsou "vyhnanci" stále tak občansky a politicky aktivní, protože je jinak v podstatě nic nespojuje. Jde jim o finanční vyrovnání, o revanš. Balí ho do povídaček o morálce, ale jde o peníze. Vždy jde jen o peníze!
A čeští moralisté jim v tom (ne)vědomky pomáhají.
01. 05. 2013 | 16:43

lser napsal(a):

Pane Stejskale, vzhledem k vaší roli a funkci, by jste měl okamžitě ukončit svou aktivní účast v těchto diskusích. Věnujte se pouze odstraňování vyložených vulgarit při osobních útocích v diskusi.
01. 05. 2013 | 16:52

Luba napsal(a):

"Diskuse začala odsunem Němců a Zeman furiatsky pro potěchu českého lumpeproletariatu prohlásil že odsun byl vcelku OK a humanně proveden."

Yosife,
Vy se ale fatálně mýlíte!

Že diskuse začala odsunem Němců je věru špatný začátek diskuse.
Odsunu Němců z let 1945-46 totiž předcházel odsun Čechů v letech 1938-39.

Jestli reagujete na Zemanův rozhovor pro rakouskou agenturu APA ... Zeman v něm dostal otázku, zda si stojí za svým názorem, jenž vyslovil v roce 2002 v rozhovoru pro deník Profit. A Zeman jen potvrdil, že svůj názor, vyjádřený zkratkou: "odsun lepší než trest smrti za vlastizradu" nezměnil.

Takže žádná "potěcha českého lumpenproletariátu", ale pevnost názorů.

Dále není pravda, že podle Zemana bylo "všechno OK". Krvavé excesy vždy kritizoval a kritizuje je i nyní. Zločinci měli být odsouzeni.

"Neinformovaní ignoranti" jsou především tací, kteří píší příslušníky národů s malým počátečním písmenem, jako Vy.

Není to jen proušení pravidel gramatických, ale takové vyjadřování má své negativní konotace z minulosti.

Po válce se totiž objevili reformátoři pravopisu, kteří chtěli takto navždy zostudit Němce za zločiny, kterých se jako militantní národ, co rozpoutal Armagedon 2. sv. války, dopustili.

Pro všechny časy a nikdy jinak se jediní Němci měli psát s malým "n".

Styďte se, šovinisto!
01. 05. 2013 | 16:52

Da.Rock napsal(a):

Yosife, vy jste dokonalý demagog a lhář. Srovnávat masakr v Lidicích, což byl vědomý akt totalitní státní moci, s masakrem na Švédských šancích, což byl čin duševně vyšinutého člověka s máslem na hlavě, který byl za to navíc pravomocně odsouzen, může snad jen člověk, který je posedlý nenávistí k tomuto národu, ať už jako jeho masochisticky orientovaný příslušník, nebo jako příslušník národa cizího, v jeho barvách tady dlouhodobě aktivně kopete.
01. 05. 2013 | 16:55

rosclays napsal(a):

Marian - přijdete, stačíte tady pourážet hned tři lidi (minatomirai, Ivan Hochmann, Luba), aniž byste sám jakýmkoli názorem sám přispěl..... jo, jo, také jsem pro zavedení referenda :).
01. 05. 2013 | 17:02

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

lidé, kteří argumentují tím, že se vyhnání na základě kolektivní viny prostě nedělá a není správné nikdy a nikdy, mají v podstatě pravdu. " v podstatě". nicmeně si myslím, že je to neprosto vytržené z kontextu. je to stejné, jako by někdo dodržoval zákaz běhání po umytých schodech v hořící budově a argumentoval by, že na umytých schodech se prostě běhat nemá. soužití němců a čechu v jednom státě bylo zcela nemožné a vedlo by k dlouhodobému napětí a nekonečnému násilí. dnes se přepisuje historie, vymývají se mozky lidem v tom smyslu, že odsun bylo dílo jakýchsi komunistů řízených z moskvy. že jsme si tady tak hezky společně žili a komuniti vyhnali němce. já poslouchám knižete, urbana, šinagla a nestačím se divit. taková manipulace. 360 tisích československých občanů němci zavraždili. vypálili dvě vesnice. napadli československo a vyhnali čechy ze sudet. zavedli rasové zákony. na všechny vedoucí místa dosadili němce, plánovali likvidaci českého národa. během heidrichiady umučili a povraždili tisíce lidí. němci rozpoutali válku. nenávist k němcům byla nepředstavitelná. dnes 70 let po válce se tady někdo pokouší být moudrej..... a v 45 by sám čapnul motyku a šel ubýt nějakýho němce.
01. 05. 2013 | 17:05

Yosif K napsal(a):

Da.Rock napsal(a):
Yosife, vy jste dokonalý demagog a lhář. Srovnávat masakr v Lidicích, což byl vědomý akt totalitní státní moci, s masakrem na Švédských šancích, což byl čin duševně vyšinutého člověka s máslem na hlavě, který byl za to navíc pravomocně odsouzen................
1. 05. 2013 | 16:55
====Oba masakry byly spáchány na zcela nevinných lidech.
====Oba masakry jsou cca stejně velké. Masakr na Němcích v ústí byl 4x větší a byl prokazatelně organizovan československou armádou a pachatele nebyli potrestáni.
Pazúr byl potrestán lidoveckým soudcem a po komunistickém převratu tento soudce skončil v gulagu a Pazúr byl propuštěn a stal se místopředsedou Svazu protifašistických bojovníků. To je trest? Pchataalé ostatních masakrů stíháni nebylz díky amnestii z 9,5,,1946. Kromě Pazúra neebyl potrestán nikdo. Ministerstvo spravedlnosti měli lidovci, ti se občas stíhat snažili, ale ministerstvo vnitra měli komanči a ti všechno sabotovali. Mimo jiné i úsoěšně sabotovali vyšetření komunisty organizovaného teroru proti českým nemomunistům (krabičkový atentát).
Komunisté měli pod kontrolou policii, většinou proto nebylo vzšetřeno nic. Kromě Pazúra za masakry potrestán nikdo nebyl, komunsiti se snažili zabránit i odsouzení Pazúra a po převratu jej odměnili korytem. Pazúr byl součástí komunsitickéhom teroru, nebyl "ojedinělým šílencem".

ci píše wiki - prakticky nikdom nebyl za masakry na němcích potrestán,

Kolektivní vina, pocity i tresty podle klíče etnické příslušnosti se v té době na obou stranách války považovaly za něco normálního[zdroj?]. Představitelé obou stran se snaží dosáhnout etnické čistoty.[zdroj?] S nacistickým řáděním sílí nenávist k Němcům a ke všemu německému. Tato nenávist je živena i odbojem a exilovou vládou.[zdroj?] Velmoci souhlasily s odsunem pod podmínkou, že bude proveden humánním způsobem. Během odsunu však byla spáchána řada zločinů. V Česku jsou tyto zločiny považovány za spontánní výbuchy hněvu.[zdroj?] Oponenti tvrzení o spontánních výbuších hněvu poukazují na okolnosti ústeckého masakru, který vypukl nezávisle na čtyřech místech ve městě bezprostředně po výbuchu v Schichtových závodech. Tento masakr páchali vojáci Československé armády, Revoluční gardy a Rudoarmějci, kteří sem podle některých svědectví přijeli den před tím vlakem [zdroj?]. Tvrzení, že za výbuchem stojí například oddělení Z ministerstva vnitra, nikdy nebylo potvrzeno.[zdroj?] Je známo i z jiných měst, že místní Češi místním Němcům spíše pomáhali.[zdroj?] Zločiny měli často na svědomí lidé odjinud. Podle některých svědectví je možné, že některé zločiny byly organizovány s cílem dokázat nevyhnutelnost odsunu[zdroj?]. Tyto zločiny nebyly nikdy potrestány[zdroj?].
01. 05. 2013 | 17:07

Yosif K napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

lidé, kteří argumentují tím, že se vyhnání na základě kolektivní viny prostě nedělá a není správné nikdy a nikdy, mají v podstatě pravdu. " v podstatě". nicmeně si myslím, že je to neprosto vytržené z kontextu
KONEC CITATU.
Cca to co prováděli čechům nacisti za 3 roky prováděli i komunisti.

20-25 listopadu 1989 jsem slyšel názory že soužití komunistů amnekomunistů nebude možné, že komunisti budou hromadně věšeni na lucernách atd atd. Nic z toho se nestalo.

Odsun Němců nebyl vymyšlen v Moskvě ale Moskva jej lišácky podporobvala jako trenink lumpenproletářů pro nasledující bolševický puč.

Lidice a ležáky se vtloukají dětem do halvz horem dolem furt dokola a plným právem.

Proč nejsou děti (a ergo kladívko ani dospělí) informování o dalších cca dvaceti vesnicích které němci vypálili či decimovali? Jsou to propagandisticky nevhodné případy - v mnoha případech šloo o odvetu gestapa za útoky na něměcké civilisty, v případě Javoříčka o odvetu za zabití němky a jejích dvou malých dětí ožralými pseudopartyzány.
Proč nejsou děti (a ergo kladívko ani dospělí) VUBEC ALE VUBEC informováni o masakrech na němcích? Švédské Šance, Ústí, Lanškroun, Králíky? Nehodí se do do propagandistického krámy, speciuelně ˇUstí kde byly stovky Němcům zmasakrovány zbolševizovanýmií jednotkami české a rudé armaády a potrestán nebyl nikdo, šlo o státem organizovaný masakr.
01. 05. 2013 | 17:20

a taky černochy, ty prej bili napsal(a):

Jusupe
Je to stejné, jako americké strkání hlavy do písku.
100.000.000 povražděných indiánů nikdy neexistovalo.
Stejně jako 11.000.000 průmyslově zavražděných a jako odpad spálených humanistickým německým národem.
Ty US byly jedním ze vzorů, a tak každému.
A mohli si za to sami, nechtěli vydat zemi a buvoly ev pelcmantly a zlaté zuby.

Chápu, že to tu máte Bednářovi zazdít, ale rolovat vás je votrava.
01. 05. 2013 | 17:22

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K
Za nás - české maloměšťáky , prohlašuji, že mám hlavu z písku venku...již drahnou dobu zde my - česští maloměšťáci propagujeme názor, že spáchané zločiny by měly být udány, popsány, souzeny a potrestány.
Jenže stejným maloměšťáckým dechem dodáváme, že by se mělo vždy jednat o zločiny spíše přítomné a měl by dále být brán zřetel na kontexty, ve kterých ke spáchání zločinů došlo a zda tedy nejsme spíše za kašpary než za lidi usilující o spravedlnost..
Neb neradi bychom například chtěli dočkati se odsouzení Žida, který záměrně shodil do jedné z osvětimských latrín plné výkalů SS-mana a ten se tak utopil, potažmo zalkl židovskými výkaly. Anebo toho, že by někdo například chtěl , aby se navracely pobělohorské konfiskáty a majetky v důsledku pobělohorského vývoje jiným, podvodným způsobem získané. To by nedělalo dobře na žaludek, ani na srdce a možná že ani na plíce.
Neboli hovno co víme kdo nám ve skutečnosti vládne dnes a co vlastně Alojz Lorenc "radil" Pentě ...ale soudit někoho, komu třeba gestapáci ubili otce a jeho samotného si drželi coby otroka, přičemž k těmto událostem došlo snad téměř před stoletím a není jisto zda k niím došlo z těch a těch pohnutek či ze zcela jiných - to místní koumáci z tábora , který " internetové diskutování považuje za pokleslost"...nzvládají skvěle.
Stejně jako zvládají a zvládli skvěle lobbovat za vrácení nakradeného (k rozhodnutí US via tkzv. církevní restituce ale zatím nedošlo) , chtěli by pak vracet i těm, kteří se kdysi rozhodli, že ukradnou svým spoluiobčabnům nejen domek či krávu nebo kus pole...ale že ukradnou rovnou celou jejich republiku.

Nejsem si pak zcela jist, zda je možno stavět pomníky např. SS - manům, byť by mezi nimi zcela jistě bylo i mnoho hodných , pracovitých, poslušných ,inteligentních a zodpovědných lidí. Protože by se to mohlo zvrhnout - vždyť v konečném důlsedku by se dalo tvrdit že i ten Hitler či Himmler byli dohnáni např. prývě že i českým odbojem a českými armádními útvary ...k sebevraždám.
Nu a jak známe místní očírovance...tak za čas by si možná Hitlera pletli s Husem a Himmlera s Palachem a vůbec by bylo nemilo a neveselo.

Nemožné ? Nepravděpodobné ? Nesmyslné ?

Hmm...stačí málo - slovy občana Schwarzenberga : " Za nějaký čas tady nebudou mít co žrát a nebude je tak zajímat komu se co vrací". /interpretace/
A učitelé ?
Jak zde správně kdosi z tábora, který " internetové diskuze považuje za pokleslou formu komunikace" podotkl...oni už ti učitelé to budou umět s žáky vykomunikovat. Tak jak umí vykomunikovat otevření Západní fronty či bitvu v Ardenách coby rozhodující zvrat ve vývoji WW2...budou umět i toto.

Ale nechme toho. Je lásky čas a tak se hodí spíše písnička, než skučení nad jednou rozlitým mlíkem nebo šnapsem. Mám zde tedy jednu speciálně pro odhalovače agentů resla a pro multivnuka a multipravnuka minatomorai:

http://www.youtube.com/watch?v=eZJOjhmQ-J0

Nazdar !
01. 05. 2013 | 17:22

Digi napsal(a):

Postupimská konference:

Zpráva o třístranné konferenci v Berlíně
(vydána 2. srpna 1945 v Postupimi)

Bod III. Německo
Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid začal pykat za strašlivé zločiny, jichř se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřené schvaloval slepě poslouchal............

Německý militarismus a nacismus bude vykořeněn a spojenci budou nyní i v budoucnu provádět ve vzájemné dohodě jiná nutná opatření, která by zajistila, že Německo nebude již nikdy ohrožovat své sousedy nebo světový mír.

Není úmyslem spojenců zničit nebo zotročit německý lid. Úmyslem spojenců je dát německému lidu příležitost, aby se připravil k budoucí obnově svého života na demokratických a mírumilovných základech. Bude-li jeho vlastní úsilí pevně zaměřeno k tomuto cíli, pak bude moci v pčiměřené době zaujmout místo mezi svobodnými a mírumilovnými národy světa. Text této dohody zní takto.
...................................
.....................................

Bod XIII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska.

Tři vlády (pozn.:účastníci konference USA, VB a SSSR) prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsum musí být prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet přitom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámily, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly být provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci Německa.

O tom se současně uvědomují československá vláda, prozatímní polská vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.

Dále viz některé další dokumenty:

Ad Dag: Beneš prodloužil dekretem válku:
K tomu: N+mecko bylo ve válečném stavu s Čeaskoslovenskem až do r. 1955. kdy došlo k jeho zastavení Prohlášením presidenta A. Zápotockého o zastavení válečného stavu s Německem

K nárokům na odškodnění odsunutého německéhú obyvatelstva viz: Dohoda o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojenmeckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata.

A propos:
Opravdu to chce seriózní historické, faktografické zkoumání důvodů odsunu, okolností a aktérů divokého odsunu. Prostudovat archivy, najít, pojmenovat. Ostatně i tomu by se měl (místo nesmnyslných hádek) věnovat ÚSTR - neboť někteří aktéři divokých odsunů byli odsouzeni, posléze včak omilostněni po nástupu komunistické totaliy. (Dostatečně zdokumentován se zdá být např. případ Karola Pazúra.)

Kritici odsunu často odsuzují jako nepřípustné uplatnění kolektivní viny Němců, avšak bez váhání uplatňují princip kolektivní viny na český národ.

Ostatně, jak vyplývá z Postupimské dohody, byla to hrůznost 2.SV, kterou Německo rozpoutalo, která vedla vítězné mocnosti k tomu, aby hledaly řešení a opatření, které by zničily německý nacismus a militarismus a nedovolily, aby Německo vyvolalo novou válku nebo ohrožovalo sousedmí země, i třeba za podpory německého obyvatelstva v těchto zemích. To byl důvod rozhodnutí o odsunu.
01. 05. 2013 | 17:22

Da.Rock napsal(a):

Díky Yosife, za vaše citace z Wiki. Ve všech případech totiž prokazují, že šlo skutečně o činy jednotlivců, případně skupin a nikoliv akce nařízené státními úřady nebo strukturami, jako tomu bylo v případě Lidic.
Ostatně samotné odsouzení (byť nízké) pachatele masakru na Švédských šancích svědčí o tom, že státní struktury poté, co byly obnoveny, se snažily podobné činy vyšetřovat a stíhat.
01. 05. 2013 | 17:26

český maloměšťák napsal(a):

Hmm...a spravedlivý mezi slepými a blbými stále nic...tapetování je prý matka moudrosti.

Tož tak tedy do toho ! / a půl je hotovo/

"...V Sovětském svazu byly čtyři Einsatzgruppy, přičemž každou z nich tvořilo zhruba 3000 mužů.

Einsatzgruppe A (velitel SS-Standartenführer Dr. Franz Walter Stahlecker) - Pobaltí, sídlo „pevnost smrti číslo 9“ u Kaunasu
Einsatzgruppe B (velitel SS-Brigadeführer Arthur Nebe) - Bělorusko
Einsatzgruppe C (velitel SS-Brigadeführer Dr. Otto Rasch) - Ukrajině, sídlo Kyjev
Einsatzgruppe D (velitel SS-Standartenführer prof. Otto Ohlendorf) Besarábie, Krym, Kavkaz

Způsob likvidace lidí těmito komandy byla nanejvýš brutální. Lidé byli vyhnáni z domovů, přičemž se stávalo, že nemohoucí lidé byli zastřeleni i v posteli. Ostatní odcházeli buď do transportů, které je odvážely do koncentračních táborů, nebo na určitá místa, kde mužové museli vykopat masový hrob, načež lidé byli postupně stříleni a padali postupně do hrobu. Před exekucí se mnohdy museli dívat na oběti, které tam už ležely. Stávalo se, že se ženy před popravou musely vysvléct do naha, některé z nich byly před popravou znásilněny nebo se samy podvolily, aby si zachránily život, ovšem většinou stejně byly druhý den zastřeleny, aby se Němci zbavili svědků masakru. Další "kratochvílí" komand byly tzv. "hony," při nichž byli lidé, kteří se schovávali v lese, stříleni jako lovná zvěř. Podobnou záležitostí bylo využívání odsouzených jako terčů při cvičných střelbách. Brutálním způsobem likvidace bylo i nahánění lidí na dopravní lodě, které byly v moři potopeny. Einsatzgruppy se účastnily i tzv. "vyčišťovacích protipartyzánských akcí," při nichž bylo masakrováno civilní obyvatelstvo vesnic v příslušné oblasti. Při těchto akcích, které vykonávaly samostatně i jednotky Waffen SS, byli lidé přinuceni odejít do některé větší budovy (např. do kostela), přičemž tam byli buď upáleni zaživa, nebo zmasakrováni ručními granáty. Tyto vesnice, (mezi nimiž byl např. i Český Malín, v němž žila česká menšina), pak byly do základů vypáleny.

Počet obětí řádění těchto jednotek není přesně znám. Odhaduje se, že jen v Sovětském svazu bylo těmito komandy smrti zlikvidováno zhruba 2 milióny osob, z toho asi 900 tisíc Židů. Některé zdroje uvádějí, že jednotky Einsatzgruppen mají na svědomí smrt až tří miliónů sovětských válečných zajatců. Odhady komplikuje i ta skutečnost, že není přesně známo, kolik zločinů spadalo pod přímou kompetenci jednotlivých skupin Einsatzgruppen, a kolik jí mají na svědomí další německé oddíly (Waffen SS, SS-Totenkopfverbände, Wehrmacht, jiné speciální skupiny).

Po vypuknutí Slovenského národního povstání v roce 1944 působily tyto jednotky i na Slovensku. Kromě potlačování povstání se účastnily masakrů, při nichž bylo povražděno přes 5 tisíc Slováků včetně starců, žen a dětí, bylo vypáleno 90 slovenských vesnic, a po válce bylo odkryto 211 hromadných hrobů..."
--------------------------------------------------------------------------
/to je zatím jen malá část...mám po ruce tak asi dvěstě tisíc takových úryvků, jenže jednak jsem na to moc líný, jednak mě to nebaví...a vposledek jdu radši na úhoře a pak na chýňský ale - takže zatím maucta a pěkně si to tu vytapetujte do růžova, na množství nehleďte/
01. 05. 2013 | 17:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

Vaše grafomanie je nepřekonatelná ... bez urážky :-)
Mám jen dojem, že neustále vyzdvihujete jen B, a nezmiňujete A.
01. 05. 2013 | 17:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

český maloměšťák

Na masakrech na Slovensku se z velké části podíleli samotní slovenští fašisté.
Pre Boha a Národ.
01. 05. 2013 | 17:30

Da.Rock napsal(a):

Yosif - a s tím Javoříčkem jste opravdu zazářil. Takže nakonec bylo vypáleno a muži postřílení jako oprávněná odveta za zastřelení Němky a jejich dvou dětí? A kdo tu Němku zabil? Obyvatelé Javoříčka, nebo ruští partyzáni, kteří v okolí operovali?
01. 05. 2013 | 17:32

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

yosif k,
o těch zločinech provazejích odsun se nesmělo 40 let mluvit. to je ten důvod. nicmeně lidé, kteří srovnávají nacistické zločiny a zločinu při divokem odsunu, se dopouštějí jedné fatalní manipulace. německý zločiny dělala a plánovala státní moc. zločiny provázející odsnul nikdy nenařídila vláda. ty byli nějací psychopati a sadisti využívající poválečného zmatku. ok, po koministickym převratu ty zločiny přikryla státní moc. nicmeně odsnum probíhal před rokem 48, československá vláda nikdy neplánovala a nenařizovala genocidu ani masakry němců. nicmeně existovala nechut a liknavost ty zločiny vyšetřovat. v te atmosfeře není divu. ale to prostě není tak, že by si češi řekli, nemáme co dělat, tak vyženem a pozabíjíme němce. tomu cosi předcházelo. švedské šance byla naprostá anomálie, nikde jinde nedocházelo k masovemu vraždění žen a dětí. pazur byl odsouzen. to že potom jiný masový vrah gottwald pustil z vězení, to je jiná věc. nicmeně odsun němců nebyla komunistická akce. odsun němců byl výsledek poválečneho uspořádání a dohody vítězných mocností.
01. 05. 2013 | 17:35

Pepa Řepa napsal(a):

Jakelin de Mailly
na nic jsem nenarazil. Asi jsem blbej.
Co asi, určitě, maloměšťák to odsvědčí.
01. 05. 2013 | 17:45

buldatra napsal(a):

Jakeline de Mailly,

ono se to A nehodí.
Nejraději by se na A zapomnělo. Jako by nebylo.
Vo tom to je.
01. 05. 2013 | 17:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Lubo já neútočím,jen mě jaksi zarazila tvoje nesmiřitelnost až krutost. Ivan.
01. 05. 2013 | 18:04

Silvie napsal(a):

Pepa,
tak to prrr... já ve svém středním věku se ještě znásilňování nezříkám.

Když čtu tak hrubě zkreslená fakta, jaká tu uvádí družina pravdyalásky, jež neváhá Sudeťáky vydávat v 99 procentech za odbojáře, tak holt jako cholerická povaha občas vypěním. Čeho je moc, toho je příliš.

Kdyby se jeden neozval, tihle "Dušínové" se ještě pokusí přepsat učebnice po vzoru bolševíka. Jenom to nebude o chrabré Rudé armádě ,ale o statečných a čestných sudetských Němcích.
01. 05. 2013 | 18:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Chtěl jsem, abyste tam hodil echo, že jste online.
Dobrá, zeptám se tedy zde, i když to sem nepatří.
Můj syrský přítel Fahdi jest kadeřníkem, má syrskou ženu, též kadeřnici a mají spolu dvě děti.
Již delší dobu žijí v BRD.
Nevím, zda věří v Proroka nebo truhláře, nikdy jsme to neprobírali. Naprosto pohodoví lidé.
Před pár dny mi Fahdi zavolal s touto věcí:
Jeho žena si čichla západního freestylu a lidově řečeno se mu začala k... ,víte co myslím. Mám denně několik telefonátů, od nářků po žádosti o radu k přísahám o usmrcení poběhlice. Nevím, co mu na to mám říct. Příslušníku stejné kultury bych řekl, necht´ poběhlice táhne, život jde dál.
Můj dotaz tedy zní - jak je to v Sýrii s nevěrou a vůbec těmito mezilidskými problémy ?
Strávil jsem tam na rozdíl od Vás jen pár dní, proto se ptám...
01. 05. 2013 | 18:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Už dávno si říkám, že střední Evropa zažívá jedno z nejdelších mírových období historie a mnohé začíná pálit dobré bydlo. Tak jen pokračujte v tomto rozdírání starých ran a do nebe volajících křivd, ať se vaše děti nebo vnuci poučí na vlastní kůži, co je to válka. Stačí delší období krize a národy se znepřátelí nato šup.
Ostatně díky okupačním zónám v poválečném Německu soudím, že tam musí běhat sposta ruských, britských a amerických potomků, ti, co se vrátili z ruského zajetí už asi lásky čas moc nevychutnali.
Vsadil bych se, že tento blog byl napsán cíleně.
01. 05. 2013 | 18:05

Pepa Řepa napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek
že se o tom nesmělo 44 let mluvit byla komunistická zhovadilost. Ale uteklo dalších 24let vyšly o tom stohy článků, byly desítky pořadů v TV a hlavně byla Česko-německá deklarace.

Proč tedy pořádat procesí, vydávat periodicky omluvy, když konečným cílem není zrušení dekretů, což se při deklaraci nepodařilo, či dehonestace toho, kdo porazil barel dobrot ve volbách?
Vede to k dalším a dalším vykopávání mrtvol, za chvíli dojdeme ke Kainiovi.

Dost dobře nechápu Yosiffa.
Jestli je Žid, tak ti už nové ročníky vůbec neřeší, při pohovorech před odlety je vůbec nezajímá, zda je kdosi germán, to není riziková skupina, od nich riziko nehrozí, a když přijde výprava helmutů do Yad Vashem, nepožadují žádné omluvy, nedělají díru do hlavy, nechají je jako Dány nebo Čechy projít tu mimořádně silnou exposici.

Spíše v tom vidím pokračování linie Kosidowského nebo Chaima Potoka nebo Singera, už nevím, který to byl, kdy v jejich líčení je každý Polák zaostalé zvíře.

Jasně Židi to odnesli nejvíc, část Poláků, Lotyšů, Slováků, Čechů....etc. jim ještě zamávala, sebrala schované majetky, jak píše Škvorecký, ale obracet svůj hněv místo proti původcům genocidy proti části laxních, mně přijde nejen ujeté, ale i kontraproduktivní.

Teorie pravdy a lásky snažící se zoufale udělat z neaktivních antifašisty je stejně přiblblá, neboť před nedávnem pravda a láska vesele vytrubovala jinou teorii, že oporou bolševika byl kdo?..................

inu.........mlčící, neaktivní a laxní většina!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------
Nevidí si na špičku nosu, pokrytci.
Jednou je mlčící zóna oporou, jindy skrytým antifašistou.
Jak se-v tu chvíli-hodí.
01. 05. 2013 | 18:14

Pepa Řepa napsal(a):

Jakelin de Mailly
nechám to zítra u Paroubka, tady se překopávají hřbitovy.
:-)
01. 05. 2013 | 18:18

Yosif K napsal(a):

Česká republika vyjádřila v Česko-německé deklaraci[46] lítost, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd (v německé verzi Unrecht – bezpráví) nevinným lidem, a Česká republika lituje nepotrestání excesů, které při vysídlování proběhly.

KONEC CITATU.
Česká repiublika lituje že excesy lépe čřečeno masové vraždy nebyly potrestánanz a Bendář předstírá že potrestány byly.
Potrestáni byli v česku 2 lidé slovy dva lidé za dle českých pramenů 18 tisíc vražd, dle německých pramenů cca 80 tisíc nádilných smrtí.
Pazúr který dostal po komunsitickém převratu koryto a do vězení šel soudce který jej odsoudil.
Dalšímu odsouzenému Smetanovi bylo dovoleno utéct.
Odpovědnost za excesy nesou pravděpodobně tehdejší funkcionáři ministerstva obrany a vrchního velení československé armády, zejména příslušní velitelé tzv. obranného zpravodajství (OBZ), kteří zajišťovali tzv. vyčišťovací akce v severočeském pohraničí zvláště v oblasti Postoloprt a Žatce za účelem dislokace velitelského stanoviště 1. divize 1. čs. armádního sboru. Spoluzodpovědnost za zacházení s německým obyvatelstvem nesou i příslušní funkcionáři tehdejšího ministerstva vnitra a národních výborů, kteří zodpovídali za zřizování a provoz internačních, sběrných a pracovních táborů, do kterých byly soustřeďovány osoby německého původu, určené k odsunu. Motivem krutého odsunu zde může být i fakt, že koncem války právě tímto územím prošel jeden z pochodů smrti Žatec-Postoloprty. Také zde sídlila řada institucí nacistického režimu: hitlerjugend, SS atd.

Na základě politické dohody signatářů Košického vládního programu z 5. dubna 1945 ovládli komunisté zčásti ministerstvo národní obrany a vytvořili si vliv u ministerstva vnitra (náměstkem zde byl Klement Gottwald), jejichž prostřednictvím mohli uskutečňovat soustřeďování a odsun německého obyvatelstva z území ČSR se zřetelem na vlastní zájmy a cíle. Tyto zájmy a cíle vycházely z politické strategie SSSR, zaměřené na poválečné uspořádání Evropy, k odsunu maďarského obyvatelstva ze Slovenska již nedošlo. Postupnou neprostupnost západní hranice měla posílit doktrína pěstované vzájemné nenávisti Čechů a Němců, která navazovala na nenávist vůči Němcům z událostí v Mnichově v r. 1938 a poté po záboru okleštěné ČSR v roce 1939.

Dílčí realizační hypotézy:
1.Již v době formování československé jednotky v Buzuluku na Ukrajině v roce 1942 uplatňovalo moskevské vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem svůj vliv při výběru a přípravě velitelského sboru, a to v úzké spolupráci se stranickým vedením, armádními a bezpečnostními orgány SSSR a mnohdy nahrazovali schopné velitele – viz generál Jan Kratochvíl. Do důstojnických funkcí byli jmenováni komunisté, kteří následně absolvovali sovětské kurzy pro politickou a zpravodajskou činnost v armádě. Tito absolventi byli v roce 1945 zařazeni do funkcí v OBZ československé armády.
2.Na území osvobozeném Rudou armádou byly zřizovány revoluční národní výbory jako územní orgány revoluční moci, jejichž členové byli většinou z řad komunistů. Bezpečnostní komise národních výborů byly základem budoucího bezpečnostního aparátu, řízeného ministerstvem vnitra. Tyto komise úzce spolupracovaly s orgány OBZ a podílely se na soustřeďování německého obyvatelstva v internačních, sběrných a pracovních táborech.
,
01. 05. 2013 | 18:23

Marian napsal(a):

rosclays- patrně neumíte dobře česky, nebo nechápete smysl napsaného.Nikoho jsem neurazil, vážený pane.Luba na rozdíl od vás ihned pochopil,o co jde, u minatomiraie,který píše něco o tom, jak cosi v jednom roce citoval v originále jsem politoval, že dál se už nevyvíjel ( kdyby pokračoval déle tímže tempem, musel by být největším mysletelem v celém známém vesmíru,což evidentně není:o))
A Ivan Hochman? Tomu jsem jen doporučil, aby kromě přemýšlení o inteligenci jiným přemýšlel i o té své.Urážky? Od toho jsou zde jiní,ne já. A svoje názory na odsun jsem v posledních dvou dnech napsal mnohokrát, račte si je vyhledat.
01. 05. 2013 | 18:25

Silvie napsal(a):

Pepa,

tím posledním příspěvkem jste , myslím, vystihnul skutečnost.

Židi jsou natolik zbabělí, že se proti germánům nikdy neobrátí, radši se budou "statečně" trefovat do těch, kteří jim z předposranosti nebo vyčůranosti sloužili.
Je to totéž jako kdysi pořádaný hon na agenty STB (mezi nimiž bylo mnoho nevinných), namísto, aby byli "loveni" samotní stbáci.
Za těch 23 let jsem mnohé přehodnotila a pochopila.

Nenávidět Čechy za to, že nebránili vlastním tělem transportům židů, je hloupé. Navíc ve srovnání s antisemitskými Poláky nebo Ukrajinci z toho vycházejí podstatně lépe.
Na jejich místě by mě mnohem víc iritoval ten spořádaný švýcarský nárůdek, který se neštítil ulít židovský majetek a prachy.
01. 05. 2013 | 18:26

Yosif K napsal(a):

asakry nebyly páchány skalními antifašisty a demokraty ale většinou rychlokvašenými pseudopartzyány, nezřídka dřívějšími konfidenty gestapa atd, kteří tímto způsobem provedli přeskok na komunistickou stranu. Komanči takovéto stvůry potřebovali pro boj proti demokratickým stranám.....
01. 05. 2013 | 18:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

Buldatra

Jen pár maličkostí k A...
Práva národnostních menšin byla v předválečné ČSR ošetřena tzv. Malou smlouvou Saint-Germainskou z roku 1919. V ní se nová republika zavázala tzv. Čelným mocnostem spojeným a sdruženým - USA, Velká Británie, Francie, Itálie a Japonsko - že zajistí národnostním menšinám stejná práva, jako domácímu obyvatelstvu.
I když dodržování mělo své vady, jako např. na Podkarpatské Rusi, Sudetští Němci důvody ke stížnostem neměli.
Nikdo je nenutil mluvit česky. Ve vládě zasedali němečtí ministři. V Národním shromáždění se podílelo na rozhodování o všech důležitých státních záležitostech 72 německých poslanců a 37 senátorů. Němci měli univerzitu a dvě technické školy - jediná menšina tehdy na světě, která měla vlastní vysoké školy - 72 gymnázií a reálek, 10 učitelských ústavů. Pro německou menšinu vycházelo 63 deníků, 143 časopisů. Měla svá divadla, kulturní i sportovní organizace a hlavně - přiměřené zastoupení v místních, okresních a zemských zastupitelstvech.
K A také patří jejich chování před Mnichovem - napadání a vraždy českých obyvatel, četníků, státních zaměstnanců a příslušníků SOS. Jejich chování během exodusu Čechů z odstoupeného pohraničí.
K A patří německá okupační politika a plány do budoucna.

Jako perlička, za nejslabší článek prvorepublikové armády nebyli považováni Němci.
"...katoličtí /tj. slovenští/ vojáci nebudou bojovat za republiku. Nebudou sice bojovat proti Čechům, ale nebudou ani bojovat s nimi."
/Generál Šnejdárek, zemský velitel na Slovensku, 1936/

Perlička 2 ... premiér Nečas roztomile žvatlal v Bavorsku o "tisíciletí míru a kulturní výměny".

"...čtvrtý nocleh v Uncigli, městě markrabie bramburského...a když jsme do Uncigle na nocleh přijeli, tu na nás Němci škaredě hleděli etc. Item v tom Uncigli chovají kulí puškových, kteréž sú Čechové na ně do města vstřieleli, když jsú je byli oblehli. A chovají těch kulí na kirchově, k kostelu je přikovavše na řetiezech, jako svátosti etc. ..."
/Deník panoše Jaroslava, 1464/
01. 05. 2013 | 18:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Děkuji mnohokrát !
Doufám, že do zítřka naposviští v Bochumi vzduchem yatagan.
01. 05. 2013 | 18:30

Marian napsal(a):

Stejskal- včera jste mi zablokoval přístup kvůli urážlivému komolení jména (Yosifa K.jsem oslovil jako Yosifa Vissarionoviče.Nevšiml jste si, že tento podivný pán neustále zamořuje diskusi sáhodlouhými citáty a mezitím se denně dopouští hanobení a urážení nemalé skupiny obyvatel?
01. 05. 2013 | 18:31

Silvie napsal(a):

Zde je důvod, proč byli Němci odsunuti. Vcelku logický...
Kdo by chtěl tohle v baráku.

"V samém závěru války byl již nacistický teror zcela nekontrolovatelný. Lidé byli stříleni a věšeni i za to, že projevovali radost nad blížícím se koncem války.[zdroj?] Bezbranné civilní osoby byly brány jako „rukojmí“ při potlačování povstání. Masakry se uskutečnily v Javoříčku, Ploštině, Prlově, Německém Brodu, Třešti, Přerově, Zlatníkách, Dolních Břežanech, Lahovicích, Psárech u Jílového a na mnoha dalších místech a vyvrcholily při Pražském povstání, kdy se jednotky Wehrmachtu, SS i Volkssturmu podílely nejen na brutálních popravách ozbrojených povstalců, ale i na vraždění civilních obyvatel. Masakry probíhaly na Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží a na mnohých dalších místech. Mezi nejbrutálnější zločiny patří masakr v tehdejší Úsobské ulici ze dne 6. května, kde příslušníci SS ve sklepě domu č. 253 postříleli 35 českých civilistů a na zahradě domu č. 254 dalších 16 neozbrojených osob. Jednalo se o starce, ženy (z toho 2 těhotné) a děti ve věku několik měsíců až tři roky. Kromě toho se nacisté dopouštěli dalších ohavných brutalit (např. rozpáraná břicha, vypíchané oči, rozdrcené lebky).

Mezi další zločiny Němců patří zákeřné střílení civilních osob ze zálohy, používání civilistů jako živých štítů při dobývání barikád, ostřelování sanitních vozů označených červeným křížem, vraždy parlamentářů apod. Posledními oběťmi nacismu byli lidé, kteří zahynuli v Praze či na jiných místech po vypršení termínu bezpodmínečné kapitulace v 00.01 hod. 9. května 1945, jenž některé německé jednotky nerespektovaly."

Wikipedi
01. 05. 2013 | 18:34

František Grobe napsal(a):

To počtení Bednářů.
Opravdu těžko pochopit, jaký je rozdíl mezi grázlíkem Čechem a Němcem a naopak. Či grázl , vrah, zloděj, který mluví mou řečí je snad mravnější? Patrně bych vyměnil sto tisíce normálních Němců za sta tisíce normalizovaných Čecháčků, a naopak sta tisíce zfanatizovaných Němců za desítky tisíc slušných Čechů....
01. 05. 2013 | 18:35

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k tomu Yossifovi
je to jako kdyby potomek Arménů, přeživších turećkou genocidu začal obracet svůj hněv ne proti Turkovi-strůjci genocidy- ale proti potomkovi armenského Izáka, jehož ta´tka si za soumraku na tátu Mustafy počkal a hodil ho do řeky, protože jeho kamarádi nemordovali jen Armény, ale pomordovali i pár tisíc Židů, možná členů jeho rodiny.

A Ter Yossarian začne.....zatracený Židi
Takových tady je..
01. 05. 2013 | 18:38

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

yosif k,
rád čtu vaše komentáře, ale otázce odsunu vam uniká jedna poměrně podstatná věc. nemyslíte, že by k násilí, vraždám, vyřizování účtů a pomstě na německém obyvatestvu docházelo tak jako tak???? to opravdu nesouvisí s odsunem a vyvlastněním, které, dle mého názoru, bylo "správné". respektivě nejmenší zlo. odsun a poválečné zločiny spolu až tolik nesouvisí, jak je všeobecně vžito.
01. 05. 2013 | 18:43

Pepa Řepa napsal(a):

Jakelin
Bochum? doufám, že nebudete potřebovat místní špičkovou onkologii. Mám čerstvou zkušenost člena rodiny, který v BRD žije, děsné jednání, ale to sem nepatří.Už je po operaci minořádně agresivního sarkomu. Je to tam obdobné jako u nás, všechno je v lidech.
01. 05. 2013 | 18:45

Yosif K napsal(a):

Nikdo nikomu nic nevyčítá, nikdo nenapadá čechy že nebránili transporty židům. Pro úplnost však třeba dodat:
a) protižidovská opatření nezváděla druhorepubliková vláda ale české profesní svazy PROTI VULI druhorepublikové vlády.
b) nebylo židovské rodiny vracející se z koncentráku aby našli cennější věci ve svém bytě. Co neukradli němci to ukradli češi.
c) je dětinské mluvit o historii jen výběrově. Utrácet desítky či stovky milionů za propagaci odkazu Lidic je OK, tzto věci nemají být zapomenuty. Co není OK je nemluvit o masakrech Němců, ketré byly v některých případech podobné Lidicím, v případě ˇUstí byly rozsahem čtyřikrát větší než Lidice.

Kdo nezná minulost, je odsouzen páchat stejné chyby znovu. Bedbář který tvrdí že české zločiny na němcéích byly důskedně trestány očividně nezná minulost, prakticky nikdo kromě Pazúra potrestán nikdy nebyl, komunisté tomu zabránili.
01. 05. 2013 | 18:46

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
neřekl bych, že jsou Židi zbabělí. Nebyli ani ve varšavském ghettu.
01. 05. 2013 | 18:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa
ja jsem momentálně v ČR...v cizině mě zatím nic vážného nepotkalo, kromě úžehu a průjmu a pochýřů na nohách.
V Bochumi roste nervozita, stejně jako všude na západě, konkrétně se zavírá fabrika Opel, tzn. přes noc tuším 5.000 lidí na dlažbě. Jinak je to defacto bývalé Porúří...víte určitě sám, jak se mentalita liší oblast od oblasti.
Já byl v BRD nejvíc spokojen v Bonnu.
Dostal jsem nabídku práce v Rijádu....no nevím, nevím :-)
Nevíte, jak je to v KSA ?
01. 05. 2013 | 18:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa, Silvie

Nebyli zbabělí ani v Etzion Bloc.
01. 05. 2013 | 18:54

Da.Rock napsal(a):

Yosife, vaše neschopnost nebo neochota chápání je obdivuhodná. Opakuji znovu a poněkolikáté - Lidice byl cílený a plánovaný útok totalitní státní moci, zatímco excesy vůči Němcům během divokého odsunu (a je naivní se domnívat, že jejich oběťmi byly jen nevinné ženy a děti) byly dílem zdivočelé lůzy. Nebyly to ani státem organizované a dokonce (jak se mnozí, včetně vás snažíte líčit) masové jevy. Poté, co se zde opět ustanovily státní struktury, byly tyto činy z velké části prošetřovány a jejich aktéři stíháni a odsuzováni.
01. 05. 2013 | 18:54

Silvie napsal(a):

Pepa
Tak tuhle poznámku jsem nepochopila???

Ale de facto zbabělí jsou - svou nenávist k fašounům projikují do nenávisti k "loyální mlčící většině" (to s tím vnímáním pravdalásky, která jednou operuje "šedou normalizační zónou" a podruhé tuto kolektivní vinu neuplatňuje, jste vystihl velmi přesně).

Přitom byli židi až na vzácné výjímky stejně podělaní jako ti Češi.
Všichni se báli o svoje rodiny.
Židé věděli, že je v koncentráku čeká smrt a přesto spořádaně nastupovali do transportů, aniž by se pokusili aktivně bránit.
Tak proč útočí na Čechy, kteří se chovali podobně? Taky chtěli přežít.
Možná by stálo za to zmapovat, kolik židů bojovalo na západní a na východní frotně, kolik v RAF a kolik tam bylo nežidů.
Já o počtech nemám tušení.

Nenašla jsem ani statistiky, kolik žilo v Čechách údajných německých antifašistů.

Ale to jsme kapku odbočili.
01. 05. 2013 | 18:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

Silvie

Nemám tušení, jak se ti Židé před nástupem do transportu měli bránit.
Vy máte představu ?
Sem s ní.
01. 05. 2013 | 19:17

Luba napsal(a):

Ivane,
jaká krutost?

Sudeťáci desetiletí nestydatě lžou a vytahují nesmyslná čísla ohledně počtu svých utýraných soukmenovců. Z několika excesů českých kriminálních živlů udělali kolektivní vinu.

Kolektivně vini byli Indiáni a Černoši v Americe. V Evropě se provinili Židé svým židovstvím. V nacistické Říši Čechové svým slovanstvím, nedostatečnou dlouholebostí, přílišnou kudrnatostí, atd., atd. ...

Já ty landsmašafťáky chápu - u jednotlivců se tomu říká externalizace pocitu viny, vytěsnění, konverze příčiny a následku - jde o psychickou obranu.

Nechápu ale našince, kteří jejich lžím věří a dále je šíří.

K čemu máme ten ÚSTR? Jak ta instituce pracuje, když k tak zásadním věcem historie okázale mlčí, a sem tam vykope nějakého tankistu? Proč si nevezmou příklad z polského institutu Paměti národa? Tam na podobné nehorázné lži umí odpovědět pádnými důkazy.

Já ty naše "sudeťáky" chápu.
Odsunutí čeští Němci nebyli v Říši svými soukmenovci přijati zrovna nejlépe. Hráli tam roli outsiderů.
Proč? - Protože usedlíci např. v Bavorsku si řekli:
"Prosím vás, co to může být za lidi, když je vyhnali!? To není samo sebou."

Ale musíme rozlišovat příčinu a následek.

Nejde o dobro a spravedlnost - Jak by bylo možno dosáhnout spravedlivé odplaty za Majdanek, Sobibor, Treblinku, Osvětim, Babi Jar a další hrůzná místa nacistických zvěrstev?

Někdo utýrá a pozabíjí tisíce nevinných civilistů, a bude za to potrestán hlubokým opovržením u "spravedlivého soudu" a káznicí?

Ivane,
jaká krutost?

Jsem realista. Absurdní argumentace naprosto bez jakýchkoliv důkazů si zaslouží jen výsměch. Zaslouží si satirické filmové zpracování dle Monty Pythonů, nikoli rádobydokument typu "Zabíjení po česku" pana Vondráčka, který tak jásavě opěvovala slavná sudetoNěmkyně Erika Steinbachová, co Poláky obvinila z rozpoutání 2. sv. války.

Filmy "Habermannův mlýn" pana Herze ani to "Zabíjení" pana Vondráčka by v konfrontaci s historickými fakty neobstály, což jsem se už vícekrát snažil ukázat i pod zdejšími blogy.
Ale kdo nechce vidět a slyšet, ten nevidí a neslyší ...

Trocha pravdy a hodně fabulace ... říká se tomu umělecké zpracování tématu a režijní záměr (ukázat rozporuplnost lidských povah) ... ale nelze tato díla brát za historii, jako takovou.

Možná za psychologickou sondu do uvažování režiséra a aktérů jeho představení. To ano.
01. 05. 2013 | 19:20

pravda bez hranic napsal(a):

"Co neukradli němci to ukradli češi." Yosif K, vlastnoručně

Bylo ještě co?
Pokud se někdo vrátil z Aušvicu a zjistil, že věci, které nějaké české rodině svěřil tato během protektorátu prožrala, aby nechcípla hlady, pořád měl tancovat radostí, že se odtamtud vrátil.
Lidé bývají charakterní v rámci svých možností, to ale každý kšeftsman ví.
Zase bych odkázal na starého sionistu Ericha Kulku a jeho Továrnu na smrt.

Co se některých ošklivých výjevů v ulicích Prahy týče, je stupidita chtít po civilním obyvatelstu, aby se řídilo formálním vyhlášením kapitulace, když Volkssturm a SS se jím neřídí.
Datum 9.5. nepředstavuje žádný pevný předěl, bitva u Milína trvala do 11.5. (někdo říká 13.5.), snajpři se střech stříleli, dokud nebyli likvidováni.
Stačí, když obyvatelstvo vidělo krvavou cestu jednotek SS z Hradištka na Smíchov nebo na Družstevní ochoz, lemovanou povražděnými civily a je jasné, že je nesmysl, aby najednou k esmanům chovalo slušně.
Na co si zadělali, to dostali.

Yosif sám dobře ví, kolik bylo těch Němci organizovaných pochodů a transportů smrti, poprav svědků, všechno běželo svou drahou do posledního okamžiku.
Němci se do poslední minuty chovali jako prozřetelností ustavení páni nad životem a smrtí a vraždili zcela bez zábran, nadlidé.
A pak, úderem minutové ručičky měli podle Yosifa a sudeťáků být Češi ti slušní.

Co se oportunistických židů týče, jdou samozřejmě za tím, kdo je bohatý.
Ale nedá mi to necitovat z knihy jednoho ne nevýznamného pražského židovského rodáka, Egona Ervína Kische.
V pojednání o pražských židovských hřbitovech píše, že vinohradští němci poukrývaní na žižkovském hřbitově (pod televizní věží) byli likvidováni komandem židovských sportovců, navrátivších se do Prahy někdy ještě 13. května; vůbec se jim nedivím.
Kisch to taky tak vnímal.

Tolik jenom k přetrvávání nálad. Jelikož mrtvoly byly podle Kische pohřbeny v neoznačené jámě v koutě hřbitova, mělo by být možné tam jinak velmi vzácné pozůstatky najít a identifikovat, eventuelně zaslat Izraeli, aby je zařadil k spravedlivým mezi národy.
Pokud jáma byla zlikvidována při stavbě věže, vsadím boty, že o tom existuje protokol, který ÚSTRK někde schovává.
Poohlédněte se po spolupracovnících, Yosife.
01. 05. 2013 | 19:34

Silvie napsal(a):

Jakellin
Chápu, že to byla těžká situace, ale nemuseli nastoupit, nemuseli si přišít ty ponižující hvězdy a mohli se pokusit bojovat.
Věděli přece, že nemají co ztratit.
Jak říkám, neznám počty židů v armádě na západní a východní frontě, ale myslím, že Čechů v nich bylo rozhodně víc nebo ne?

Tak proč viní pořád Čechy z kolaborace a zbabělosti?
Už jsem psala, že moje rodina ukrývala ve stodole odbojáře, a to měli praprarodiče čtyři dcery.
V Ležákách se téměř celá vesnice zapojila do odboje a taky za to tvrdě zaplatila.
Nemám ráda zavádějící kecy o "kolaborantských " Češích.
Češi nebyli o nic horší, nežli jiní (viz kolaborace Francouzů atd.).
01. 05. 2013 | 19:37

resl napsal(a):

My , pravdoláskaři prohlašujeme, že každá československá vláda, později česká, navádí své občany k nenávisti vůči Němcům. Protože vláda s částí občanů, trpí komplexem méněcenosti, rozhodla se neustoupit a neuznat oběťi vražd a loupeží, podporovanou Benešovým protilidským prohlášením. Navíc projevila E. Benešovi uznání /zasloužil se o stát/, které této zbabělé osobě nepřísluší.

Těším se spolu se svými kamarády na přijetí eura, čímž se začne definitivně rozbíjet komunistický komplot, spolu se zloději ze všech stran.
Komunismus i nacionalismus prohrává a bude to mít pořád težší, takže musíte socani a komouši všeho druhu, přidat. Na pravdu a lásku si jdu dát jointa a při tom budu myslet i na vás, kteří jste se zrovna v tomto století nepovedli.
01. 05. 2013 | 19:39

Silvie napsal(a):

Luba
Nutno podotknout, že Němci nebyli sto potrestat své válečné zločince a nechali je v klidu dožít (viz např. Mallot a další zločinci, jehož vypátral reportér Motl).
Se svou minulostí se nevypořádali zdaleka tak skvěle, jak se nám někteří soudruzi z "pravice" snaží namluvit.
Co se neproláklo, to zaretušovali.
01. 05. 2013 | 19:42

František Grobe napsal(a):

Je také zvláštní, že Bednář a jeho skvadra (pamětník, silvie, Občan etc). prokazují neochotu pochopit, jak vzniká zlo, nýbrž zlo se rozhodli vymýtit zlem. Snad by bylo rozumnější mít větší strach z nich než sudetských Němců.
01. 05. 2013 | 19:46

Silvie napsal(a):

Resl
Těšit se můžete, ale před případným přijetím eura bude na 99 procent vypsáno referendum a pochybuju ,že taková zhovadilost projde.
Referendum požaduje z populistických důvodů jak ODS, tak ČSSD ,ale i další strany. S ohledem na to, že Češi láskou k EU příliš nelnou, nevypadá to pro vás dobře.
Občas se koukněte na zprávy, máte o nadšení Čechů pro euro značně zkreslené informace.

Přijetí eura připadá v úvahu zhruba až za pět let (a bůhví jestli), což je poměrně dlouhá doba. Za pět let už nemusí být po EU ani stopy.
01. 05. 2013 | 19:47

Da.Rock napsal(a):

Jo, resle, to jste to nám, českým šovinistům, hezky pravdoláskařsky nandal. Zahulte si, máte na to po dobře odvedené práci nárok.
01. 05. 2013 | 19:48

Silvie napsal(a):

F. Gobe
Kurník šopa, já žádné "zlo vymycovat" nechci a nemám s tím "mýcením" vůbec nic společného.
Jen si dovoluju "drze " tvrdit, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Neměl byste se spíš dojímat osudy soukmenovců?
Myslíte, že Němci po večerech frustrovaně blogují o tom, jak se vyřádili za války na Češích?
01. 05. 2013 | 19:49

Yosif K napsal(a):

Silvie napsal(a):

Zde je důvod, proč byli Němci odsunuti. Vcelku logický...
Kdo by chtěl tohle v baráku.

"V samém závěru války byl již nacistický teror zcela nekontrolovatelný. Lidé byli stříleni a věšeni i za to, že projevovali radost nad blížícím se koncem války.[zdroj?] Bezbranné civilní osoby byly brány jako „rukojmí“ při potlačování povstání. Masakry se uskutečnily v Javoříčku, Ploštině, Prlově, Německém Brodu, Třešti, Přerově, Zlatníkách, Dolních Břežanech, Lahovicích, Psárech u Jílového a na mnoha dalších místech a vyvrcholily při Pražském povstání, kdy se jednotky Wehrmachtu, SS i Volkssturmu podílely nejen na brutálních popravách ozbrojených povstalců, ale i na vraždění civilních obyvatel. Masakry probíhaly na Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží a na mnohých dalších místech.

KONEC CITATU.

O masakrech Němců na češích se dobře ví. O tom však Bendář nemluvil. Ani Bendář ani vy neříkáte plnou pravdu. Závěrů z vašeho příspěcku tedy může být několik alternativ:
A) nacisti páchali masakry na češích a češi NEpáchali masakry na němcích.
B) nacisti páchaly masakry na češích, češi páchali masakry na němcích ale zcela malilinke masakříčky, nestojí to za řeč, jsou to zcela bezvýznamné věci, proto se i tom české děti pro jistotu neučí.
C) nacisti páchaly masakry na češích, češi páchali masakry na němcích ale to je plně omluveno tím že napřed němci páchali masakry na češích, proto se o tom české děti pro jsitotu neučí.

D) nacisti páchaly masakry na češích, češi páchali masakry na němcích, čeští pachatelé prakticky 18 tisíc násliných smrtí nebyli potrestáni (kromě pozdějšího místopředsedy SPV Pazúra) pro úplnost by se mělo učit o všem co se stalo, a ne detinsky něco zapírat a ututlávat a utajovat.

Jelikož se domnívám že lhaní a utajování je trapné, domnívám se že D je správně.
01. 05. 2013 | 19:50

Luba napsal(a):

Silvie,
přestaňte laskavě kecat o zbabělosti Židů!

Vždyť v bojích u Buzuluku tvořili Židé 70% Svobodovy armády.
Jejich percentuální počet se zmenšil po navýšení stavu o volyňské Čechy.

"... židovští vojáci tvořili základ převážně v počátcích formování československých jednotek na východě."

http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/zide-v-armade-nebyli-jen-obetmi-koncentracnich-taboru--972219

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2007030043

Židé tvořili vzdělanější a v bojích ostřílenější část československého západního i východního vojska, a tak z velké části byli, logicky, vyššími veliteli. Což ovšem znamená, že neútočili z přední linie.
01. 05. 2013 | 19:51

Da.Rock napsal(a):

Františku Grobe, kdyby se nacistické zlo pokoušeli tehdejší spojenci vyvrátit dobrem, Třetí říše by se dodnes těšila dobrému zdraví a v každém městě by byl minimálně jeden Adolf Hitler Platz.
01. 05. 2013 | 19:51

Silvie napsal(a):

F.Gobe
Jo, ještě bych ráda věděla, jak se "vymycuje zlo" dobrem????

Takhle to nefunguje ani u Božky Němcové.
01. 05. 2013 | 19:53

Jakelin de Mailly napsal(a):

Silvie

Přání je často otcem myšlenky.
Jak a čím chcete bojovat ve státě, jehož armáda byla rozpuštěna a její výzbroj úspěšně nasazena na nesprávné straně na všech frontách ?
Jak a čím chcete bojovat ve státě, který je okupován brutálním a nelítostným nepřítelem ?
Populace ve varšavském ghettu byla SOUSTŘEDĚNA. Proto se i s pár revolvery odhodlala k zoufalé akci bez naděje na úspěch.
Populace Židů u nás byla rozptýlena. Jak se měli zorganizovat ? Nebyly mobily, nebyl internet, Sylvie.
Apropos, v odboji nerozlišuji na Židy. Rozlišuji jen na Čechy a Slováky. Židé šli do plynu s naší hymnou na rtech.
01. 05. 2013 | 19:54

Silvie napsal(a):

Luba
Ale miliony jich nastoupily poslušně do transportů...
O těch počtech židů v armádě nic nevím, můžete mi dát odkaz na těch 70 procent ?
01. 05. 2013 | 19:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Luba

Jen malá, opravdu malá korekce.
U Buzuluku se nebojovalo - maximálně s tyfoidní nákazou.
01. 05. 2013 | 19:58

Pepa Řepa napsal(a):

resl
šroube mám pro Vás smutnou zprávu.
První komunistický mlok vykoukl ze Seiny přesně v tom roce, kdy k nám Leonid poslal tanky. Jmenoval se Cohn-Bendit a vesele poslancuje v EP. Jiný mlok měl kolonii u Algarve a je přecedou. Další rudí mloci brabantští obsadili EP, od té doby to jde s EU do....brusele. Prosazují takové skvělé vymoženosti jako multi-kulti, Pc a AA. Jiní mloci se přebarvili na zeleno, zvláště v BRD.

Vaše představa, že na západ od našich hranic rudé mloky nenajdete je velice zábavná.
Jsem rád, že aspoń Vy netrpíte komplexem méněcennosti, ale řekl bych, že pocit méněcennosti se právě snaží naprat do hlavy neoflagelanti.
Kdo je sebevědomý nemá potřebu stát se koloskopem kohokoliv. I Germána.

Jak praví slovenská lidová
Vrť sa šrúbe okolo mńa....udělej kolečko.....
A teď mě omluvte, Barcelona s Bayernem je mi přednější.
01. 05. 2013 | 20:00

Silvie napsal(a):

Jakelin
Tak proč vyčítají totéž Čechům?
Kdyby Němci vyhlazovali cíleně Čechy, nasazovali by snad za ně vlastní životy?
Pochybuju. A s konfiskací majetku by to dopadlo podobně jako v době ,kdy byl nacisty arizován.

Se.. mě prostě žvanění o tom, jací byli Češi- "árijci" bezcharakterní šmejdi.
Nejsem antisemita, ačkoliv to tak možná zvonka vyzerá.
Jen se mi zajídá ten kult židovství. Neuplyne den, aby nás holocaustem neprokrmili v televizi nebo v novinách. A když ne holocaustem, tak utrpením statečných sudetských Němců.

To už se fakt nedá.
Pan Bednář je jedním z mála objektivních blogerů, kteří napíšou otevřeně to, co si myslí.
Dnes to lze bezmála pokládat za dosti odvážný počin.
01. 05. 2013 | 20:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

Sylvie

Většinu příslušníků odboje na Západě i Východě tvořili až do posledního roku války Češi. O Židech čísla nemám, neboť se pokud vím považovali za Čechy.
Někde v jiné diskuzi nazpět jsem psal čísla Čochtanovi.
01. 05. 2013 | 20:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

Sylvie

Nechápu to Vaše poukazování na Židy - pokud vím, považovali se v prvé řadě za občany státu.
Nikde jsem nenarazil na to, že by nás Židé obviňovali. Pokud vím, Češi jim pomáhali. Slováci je posílali Němcům svým spojencům rovnou pod sprchu s Zyklonem B a ještě za to zaplatili 500 RM/osoba, v přepočtu na celkový počet 66 519 deportovaných 200 milionů tehdejších SK.
01. 05. 2013 | 20:07

Silvie napsal(a):

Luba
Já mám trochu jiné informace.

"Na Středním východě se ocitla spousta Židů z Československa. Po příjezdu byli internováni a po propuštění často vedli civilní život, pracovali a žili ve svých bytech nebo v kibucech. V Palestině se vyskytovali i českoslovenští sionisté z předválečné emigrace. Přesto se po vytvoření Klapálkova Československého pěšího praporu 11 − východního pod britským velením nemohli všichni Židé zapojit do protinacistického odboje. Oblast tehdejší Palestiny, dnešního Izraele, byla mandátním územím Velké Británie a z obavy před palestinským povstáním povolila maximální počet 95 židovských vojáků v Klapálkově praporu. Tato kvóta byla v roce 1942 zrušena a počet vojáků bojujících pod československou vlajkou vzrostl z 667 na 2489 vojáků.

Neoficiální procento židovských vojáků je podle údajů Ericha Kulky zveřejněných v knize Židé v československém vojsku na západě 62 %, oficiálně je to 49,48 %. Tento nárůst pomohl k reorganizaci z Československého pěšího praporu 11 − východního na 200. protiletadlový pluk. Pro počet židovských vojáků byla jednotka po svém příjezdu do Anglie označována jako „Mojžíšova expedice“. Čechoslováci se přesto často domnívali, že vlastenectví Židů je pouze předstíraný podvod, že nechtěli do armády, ale do Palestiny. Faktem je, že někteří Židé z Československa zůstali v Palestině a do armády buď nevstupovali, nebo z ní odešli.

V Anglii již pobývali českoslovenští vojáci z prohrané války o Francii v květnu 1940. Ve Francii bylo v prosinci 1939 podle Ericha Kulky soustředěno přibližně 4000 vojáků, z toho 800 Židů. To by tvořilo 20 % židovských vojáků. Ovšem po porážce Francie někteří židovští vojáci odešli do civilního života, z armády odcházeli také Slováci. Podle údajů Ladislava Kudrny tak byl počet československých vojáků v pozemních jednotkách ve Velké Británii dne 20. 8. 1940, tedy ještě před příchodem „Mojžíšovy expedice“, 3274 osob, z toho 15,7 % Židů. "

http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/zide-v-armade-nebyli-jen-obetmi-koncentracnich-taboru--972219
01. 05. 2013 | 20:07

Pepa Řepa napsal(a):

resl
Co ta hláška o agentovi? Už jste dohledal podrobnosti, nebo stačí že byl někdo pro SNB zajmu hodnou osobou.Nevím, ptám se.
V tom případě zkuste dohledat i baronku Ashtonovou, MZ EU.
U Cibulky asi nebude, máte přístup k archivům KGB?
inu ....samý bojovník proti komunismu.
Nějak jste se zasek´ v té slepé víře..
01. 05. 2013 | 20:08

Silvie napsal(a):

Jakelin
Já měla na mysli židy na blozích.

A mimo jiné, organizovat se mohli docela lehce.
Židé se vždy od majoritní společnosti více ,či méně, separovali. Žili v komunitách, takže tohle opravdu nebyl problém.
U národa decimovaného takovým způsobem by člověk očekával silnější vzdor.Češi-"árijci" měli reálnou naději přežít, takže chápu, že se třeba aktivně nebránili okupaci (resp. bránit se chtěli,ale nebylo jim to na začátku okupace dovoleno a poté rezignovali).
01. 05. 2013 | 20:11

nežijem tu od včerejška napsal(a):

Jakeline
Správně je to tak (zdroj B. Reicin), že prvních cca 900 příslušníků Svobodovy jednotky tvořili z větší části židé.
Některé jsem znal osobně.
Poměr se zvrátil příchodem Volyňáků. Těch jsem znal docela dost, příbuzenstvo.
01. 05. 2013 | 20:11

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Co se Benese tyce, Chamberlaina Hitler povazpval za hlupaka, Deladierem pohrdal...Benese nenavidel. A mluvil o nem v kazdem druhem projevu. Uz to svedci, jak moc nebezpecny pro ne byl. A plivou na nej dodnes.
01. 05. 2013 | 20:12

Silvie napsal(a):

"Na problémy, které vznikaly, vzpomíná Jiří Pavel, který se narodil v roce 1922 v Říkově u České Skalice, účastník bojů ve Francii a u Dunkerque: „Když jsme byli ve Francii, tak někteří Židé česky vůbec nemluvili. Plukovník Janouch dal rozkaz, že se v československé armádě nebude mluvit německy a maďarsky, že to je nepřátelská řeč. A ti Židé většinou mluvili německy. Protože to byli obchodníci a toužili po mezinárodní domluvě. Kolikrát došlo ke střetům, že si vyměňovali názory. Třeba byli také Židé, kteří volili německou národnost, a když se to někdo dozvěděl, tak k nim neměl velké sympatie. A bylo tam hodně starších Židů, kteří měli zájem, aby byli superarbitrováni. Hodně bylo těch, kteří vystoupili v Cholmondeley Park z armády.

Účastníci boje u Sokolova byli s postupující frontou vyznamenáváni, povyšováni a vsazováni do důstojnických a poddůstojnických škol, to znamená, že Židé účastnící se sokolovských bojů nebyli v době příchodu brigády do oblasti Volyně řadovými vojíny, ale většina z nich měla poddůstojnickou či důstojnickou hodnost. Velitelé tak byli Židé a jejich přímými podřízenými byli volyňští Češi či jiné národnosti. Antisemitismus se tak projevoval také u volyňských Čechů, v Židech viděli ustrašené velitele, kteří neměli odvahu účastnit se přímých bojů a do bitev posílali ostatní. Celá záležitost ovšem vyplývala z logiky vojenské organizace. Navíc většina volyňských Čechů pocházela ze zemědělského prostředí a nerozuměla vojenskému životu.

Vypráví Rostislav Kubišta, který se narodil roku 1923 v Novostavcích na Volyni, účastník karpatsko-dukelské operace a dalších osvobozovacích bojů na území Československa: „Můj velitel, poručík byl Žid a vždycky, když byl nějaký riskantní nástup, tak se mu udělalo tak špatně, že si sedl a nikdo ho nezvedl. Já povídám Popovičovi: „Heleď, to víš, že my dva to odskáčem.“ Povídám: „Pane poručík, co vám je?“ „Strašně mě bolí tady to.“ No bolí no. Nikdy nešel k nástupu.“

http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/zide-v-armade-nebyli-jen-obetmi-koncentracnich-taboru--972219
01. 05. 2013 | 20:17

Bijte je, nicte je, smazte je ... napsal(a):

Silvie Kdyz chteli nemecti dustojnici spachat atentat na Hitlera, meli problem sehnat DVA rucni granaty...A to byli frontovi vojaci.
01. 05. 2013 | 20:17

Silvie napsal(a):

Bijte je
Já jen, že nic není černobílé...
Ani ti židi nebyli jenom světci, byli mezi nimi stejní zbabělci a prospěcháři jako mezi všemi ostatními.
Tenhle článek převzatý z Leonarda je fakt zajímavý.
Vypovídá i o antisemitismu v armádě a jisté vyčůranosti některých židů.
01. 05. 2013 | 20:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

Nežijem tu od včerejška

Já to ale nepopírám, jen zdůrazňuji, že se považovali za Čechy a pak Židy, a proto jsem svůj výzkum 2.sv. v. dělil na Čechy a Slováky.
...chápete nyní ?

Sylvie

Při Vašem neustálém uvažování o "bránění se" zcela ignorujete argumenty, které jsem Vám položil.
Prostě to nešlo.
Mohla a měla se bránit ČSR v roce 1938, i když výsledek bez pomoci by byl daný /něco málo o tom vím, jeden semestr jsem si vybral téma "čs. armáda za mnichovské krize" a dodnes mám někde schované zápisky z přednášek/, ale nemohli se bránit Židé. Mohli se jen pokusit schovat.
01. 05. 2013 | 20:21

František Grobe napsal(a):

Je také zvláštní, že Bednář a jeho skvadra (pamětník, silvie, Občan etc). prokazují neochotu pochopit, jak vzniká zlo, nýbrž zlo se rozhodli vymýtit zlem. Snad by bylo rozumnější mít větší strach z nich než sudetských Němců.
01. 05. 2013 | 20:26

resl napsal(a):

řepa 15:59,
mýlíte se, je to tak. Zmizení asi 4 záznamů během půl roku, tomu nasvědčuje ještě víc.
pepíku alias řepíku 20:00,
jistě je vám známo, že německý, francouzský, italský komunista se nemůže rovnat, totalitně myslícímu komoušovi z východního bloku, podělaného před každým tajemníkem, případně soudruhem v láptích.
Baronka Ashtonová zde nežije, takže ... vám zbývá Silvie, ta vám odpor sice klade, ale velmi malý. Má ráda šéfy, kteří to tady vedou a její "odvážné výroky" se díky vám, otupí. Jdu se mrknout na Barcelonu i když to vypadá beznadějně.
01. 05. 2013 | 20:34

Silvie napsal(a):

František
Tak jste nám pěkně zopakoval své myšlénky, ale my nemáme (zatím) alzheimera.

Jen jste nám neráčil sdělit, jak se bojuje dobrem proti zlu?!


Jakelin

Miliony lidí, kteří nemají co ztratit znamenají přece slušnou sílu nebo ne?!
Jenže v jejich mentalitě nebylo bojovat (viz citovaný článek), nýbrž se spíše snažit vyplatit.

Já také pokládám české židy za Čechy, pokud zde ovšem neútočí na tento národ coby na národ kolaborantů.
01. 05. 2013 | 20:36

Jáchym napsal(a):

Luba x L.Stejskal:
Ehm.
Řekl bych, že se jednalo o oboustranný drobný pokles kognitivních funkcí.
Mám cukání napsat o Vás obou oslavnou báseň, ale Luba by mě smázl. :-)
01. 05. 2013 | 20:36

Karel napsal(a):

Yosif K.
Vaše snaha je jistě oceněna nějakým eury, ale podívejte se třeba na Čt 2 na francouzský dokumentární film - Komanda smrti. Velmi poučné !!
01. 05. 2013 | 20:37

Silvie napsal(a):

Resl
Jejda, a kolikpak záznamů zmizelo ještě z archivů za Havla.
Tak si otevřete pivínko a užijte si ten fotbal.
01. 05. 2013 | 20:39

Luba napsal(a):

Jakelin,
jasně - u Buzuluku se zakládalo. Díky :)

Taky lidi obyčejně nerozlišuju na Židy, Romy, Černochy, Asiaty -jen v případě, když tak argumentuje protistrana.

Rasismus je odporný. Jednotkou hlouposti je pro mě rasista.
01. 05. 2013 | 20:54

pamětník napsal(a):

Silvie:
>Nenašla jsem ani statistiky, kolik žilo v Čechách údajných německých antifašistů<
Doporučuji zeptat se pana Stejskala, tvrdil, že najít čísla je snadné.
01. 05. 2013 | 21:04

Silvie napsal(a):

Luba
Proč se tedy nepíše o Češích v koncentračních táborech, ale v podstatě zásadně jen o židech???

Je to snad rasismus?!

Židy označuju za židy pokud se k židovství hlásí, stejně jako katolíky označuji za katolíky, pokud se hlásí ke katolické církvi.

Blbnete už taky z té přemíry pol.korektnosti (resp.pokrytectví)?
Je blbost nedělit lidi na černochy, Asiaty, Araby atd.-svět se skládá z různých ras, nejsme všichni stejní.
Když jde někdo nakupovat k Vietnamcům, říká snad ,že jde k těm nažloutlým Čechům s šikmýma očima???
Vietnamec nebo černoch se musí prostě smířit s tím, že bude vždycky v české společnosti nápadným , stejně jako bude Čech nepřehlédnutelný v masajské vesnici.
01. 05. 2013 | 21:05

Silvie napsal(a):

Pamětník
Tak ať sem hodí odkaz.

Něco takového najít je téměř nemožné.
Bude to asi jako s těmi utajovanými statistikami cikánské kriminality.
Čísla jsou těžko okecatelná.
01. 05. 2013 | 21:07

pamětník napsal(a):

Pepa Řepa:
>Židi to odnesli nejvíc, část Poláků, Lotyšů, Slováků, Čechů....etc. jim ještě zamávala, sebrala schované majetky, jak píše Škvorecký<
Našli se i Židi, ti zase kradli Němcům.
http://www.britskelisty.cz/9908/19990803g.html
01. 05. 2013 | 21:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Lubo,
já to všechno vím a není to nic pro mě .
Nemám tvoji náturu abych se dovedl takto bránit.Pokud mě někdo nerozumí považuji to za vyřízenou záležitost a přestávám komunikovat.
Snad je i dobře,že stojíš tak tvrdě v oposici.
Někdo jim musí vracet údery.Já to povím jednou slušnou větou a pokud někdo nesouhlasí je konec diskuze.

Zdravím Ivan.

*********
Pepo já vím,Co nadělám? Sere mě to. Ivan.
01. 05. 2013 | 21:14

Medikolog napsal(a):

Libor Stejskal 14.41

Pane Stejskale, pokud vám vadí, že odsun Němců z ČR byl proveden v době míru.. dovoluji si vás upozornit, že druhá světová válka pro ČSR skončila až po 13. 2. 1957 ukončením válečného stavu s Japonskem. CELÝ ODSUN NĚMCŮ TEDY PROBĚHL V DOBĚ, KDY BYLA ČSR DE IURE VE VÁLEČNÉM STAVU..

Mimochodem, když se strýčkové vrátili z KL, doslechl jsem se, jak do té doby věznění Židé operativně zatočili s Němci, kteří jim po osvobození padli do rukou. Proti nim pro Němce zlaté české rabovací brigády složené jenom z klasických pogromčíků jdoucích po restitucích ušlého zisku za dobu okupace. Pravda. Nevylučuji, že někteří z těch Židů, o nichž mi strýčkové vyprávěli, mohli být také socialisty a komunisty. Pěti takovým Židovkám - nebezpečným komunistkám - vděčím za své vzdělání a školní výchovu až do maturity včetně.. Kdyby místo komunismu v "CCCP" panoval Islám (dejž to Alláh, budiž jeho jméno pochváleno), byly by to po německé "přípravce" v KL (přežily z velkých židovských rodin samy) NA VENEK FANATICKÉ MUSLIMKY ...

S ůctou, Medikolog
01. 05. 2013 | 21:16

pamětník napsal(a):

František Grobe:
>Je také zvláštní, že Bednář a jeho skvadra (pamětník, silvie, Občan etc). prokazují neochotu pochopit, jak vzniká zlo, nýbrž zlo se rozhodli vymýtit zlem. Snad by bylo rozumnější mít větší strach z nich než sudetských Němců.<
Logika není Vaší silnou stránkou, žádné zlo nemýtím. To už je pryrč a jenom vy nostalgicky vzpomínáte.
01. 05. 2013 | 21:21

Yosif K napsal(a):

Dále.

Přijmeme-li variantu D stále se tím neříká že je smrt jako smrt nez phedu ma to, zda je 8.května 56, 13. května 45, kdy se někde ještě bojovalo, nebo třeba červenec 45 kdy už bylo dávno po bojích.

Zda smrt x civilistů byla uprostřed stříleček pražského, těsně po když stříleli snipeři ze střech nebo v červenci.
Masakry PO SKONCENI BOJU nebyly až tak spontánní jak si někdo sobě snaží nalhat. V některých případech VELKYCH MASAKRU to byli dobře promyšlené činy různých konfidentů gestapa, Hlinkovců, kolaborantů atp kteří těmito "vázacímí akty" přešli ke komunistům.

Viz například zázračná proměna hlinkovce a činogla politické policie Mištiny v rudého komunistu. Ten si jistě nepřišel pro rudou placku na uliční výbor KSS a jen tak s holýma rukama, to by jej asi hnali.....
01. 05. 2013 | 21:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

Sylvie

Nešlo to. Pochopte to. Jste evidentně inteligentní osoba.
01. 05. 2013 | 21:27

stejskal napsal(a):

Rozumím, pane Medikologu,

to ovšem podstatně mění situaci.

Pane Mariane,

není pravda, že jsem Vám zablokoval přístup. Toliko jsem smazal jeden z Vašich mnoha vstupů, ve kterém jste velmi hanlivě komolil jiného debatujícího (kdyby Vás v podobném duchu nazval Marianem Hitlerem, smazal bych jeho text též).

A jen úvaha na okraj: Na těchto debatách není až tak zajímavé, jaký kdo zastává názor (i když to samozřejmě také), ale spíše to, kdo se snaží s tím, kdo má jiný názor debatovat, a kdo se snaží druhého zdiskreditovat, zničit, potřít ho jakýmkoliv způsobem (s tématem to dle mého mimochodem nepřímo souvisí).

Hezký májový večer všem.

Libor Stejskal
01. 05. 2013 | 21:29

Silvie napsal(a):

Vraťme se k tématu.
"V protektorátu byla úředně vytvořena privilegovaná horní vrstva. Čeští, říšští a sudetští Němci tvořili tzv. Oberschicht. Zatímco Češi byli dolní vrstvou, tzv. Unterschicht. (Němci to nikde moc veřejně nezdůrazňovali, často se naopak jejich propaganda Čechům slovně podbízela, zejména dělnictvu. Ozvěny této propagandy můžete dodnes slyšet např. u lidí typu T. Krystlíka či R. Hedvička a podobně.

Němci skutečnou situaci dobře znali, mimo jiné proto, že v jejich okupačních úřadech, SD a gestapu sloužily stovky a tisíce sudetských Němců!!!!!!!!!, kteří často díky první republice uměli dobře česky. Jako provokatéři se rádi vydávali za příslušníky odboje!!!!!!!!!!!!!!!!, např. brněnský Němec Wolfgang Dyck, Rudolf Schetke – úředníci gestapa v Brně). Nacisté si nedělali iluze. Šířili sice propagandu o „spolupráci“ a o obrovském množství „donašečů“, ale praxe byla dosti skromnější. Například „Volksliste“, tedy „přihlášení“ se k Němcům, podepsalo jen minimum osob!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Přestože by prakticky každý druhý Čech našel mezi svými předky nějaké ty německé „Oma oder Opa“.
Odboj: Neustálé vykládání a psaní o obrovské české kolaboraci, kterých je dodnes plný internet a české noviny, nemá žádný reálný základ!!!!!!!!!!!!!! Skutečnost popisuje např. D. Brandes, známý německý historik ve svém díle „ Češi pod německým protektorátem, kde na str. 290 uvádí: Dne 4. 2. 1942 Heydrich osobně charakterizoval(české) národní a odbojové hnutí a těmito slovy: …bylo mnohem rozsáhlejší a nebezpečnější než se vůbec dalo čekat… během 4 měsíců jsme zajistili přibližně 90 krátkovlnných vysílaček, ….. počet stanných soudů (tedy poprav) se pohybuje mezi 400 a 500, a počet zatčených se pohybuje někde mezi 4 až 5 tisíci… lidé, kteří, byli zatčeni anebo odsouzeni k smrti byli vesměs lidé vysokých duchovních kvalit …

Nacistická německá propaganda však už tehdy fungovala výtečně. Podařilo se jí Západ přesvědčit (také proto, že to Západu vyhovovalo, aby sám sobě omluvil podpis na Mnichovské dohodě), že Češi spokojeně kolaborují."

Václav Vlk, Neviditelný pes (Hrdinové ,kteří se nehodili)
01. 05. 2013 | 21:30

Luba napsal(a):

Silvie,
rasismus není v tom, že někoho označím za černocha, ale v tom, že mu přiřadím vlastnosti dle zajetého rasistického stereotypu, a přestávám ho vnímat jako jedinečnou individualitu.

A to funguje jaksi automaticky. Kdybych věřil v Junga, mělo by jít o integrální součást kolektivního nevědomí, jako jsou archetypy.

Rom krade a podvádí. Žid lichvaří a pletichaří. Černoch je hloupý a líný. Asiat je úskočný a lstivý. Arab je násilník a terorista.

Tyto konotace se "automaticky" vynoří, když někoho označíte rasovou nálepkou.

Označit někoho rasovou nálepkou je pouze neslušné, nikoli politicky nekorektní. Je to nepatřičné. Už proto, že s takovýmto výrazivem se pojí ty nejtragičtější kapitoly v historii lidstva.

Pokud se sám označím za Žida, Roma, Černocha, Asiata, je to něco jiného. Je to vpořádku, protože tím dávám najevo svou svobodomyslnost, toleranci, velkorysost, atd.

Politická korektnost je v něčem jiném. V pokrytectví.
Třeba, když se ministerstva války přejmenují na ministerstva obrany a tváří se, že jde najednou o něco lepšího, než o válčení a zabíjení.
01. 05. 2013 | 21:32

Silvie napsal(a):

Jakelin

Vždycky něco udělat jde.
Právě proto existovaly podstatné rozdíly mezi různými zeměmi i za bolševika.

Jenže se musí leccos obětovat, často i život.
Že to šlo, dokázali i čeští parašutisté, kteří dokázali sami odstranit nejodpornější nacistickou kreaturu.

Dovoluju si to tvrdit proto, že můj děda prošel východní frontou a skončil v Mauthausenu jako válečný zajatec.
01. 05. 2013 | 21:36

Silvie napsal(a):

Luba
"Rom krade a podvádí. Žid lichvaří a pletichaří. Černoch je hloupý a líný. Asiat je úskočný a lstivý. Arab je násilník a terorista".
Bohužel, leta mých životních zkušeností dávají tomuto klišé do jisté míry zapravdu.

Tož jsem asi rasista. Já už se s tím nějak poperu.
01. 05. 2013 | 21:40

JAHA napsal(a):

Ad: Petr B.
Ještě mně neskutečně irituje nadávání části české pravice a bohužel i části dnešních Němců a Rakušanů na prezidenta Beneše. Víme, jaká byla situace od roku 1933 do roku 1939 a je to tak, že ČR byla tehdy skutečně ostrovem demokracie.

Vidite, to je jeden z PRVYCH PROBLEMOV Cechov dneska, o ktorych som pisal, ako to maju s ponimanim seba. V roku 1933 - 1939 ZIADNA, opakujem ZIADNA CR NEEXISTOVALA. Ta vznikla v ROKU 1993!!! A to neide o to, ze ste sa zmylil, alebo to Vam len tak uslo, ci vyslo z Vas to automaticky, ze ste to myslel inac. Ale v hlavach to jednoducho mate. Pokial chapeate, co Vam by to malo signalizovat, teda, vo co de:-). Mne je to jedno, ze takto to pouzivate a takto myslite vacsina, co som doteraz zazil. (A to este nebol internet). Ale to je PRVA vec, ktoru sa musite oducit. Co bolo cesko-slovenske, bolo take, nie ceske, ani slovenske.
01. 05. 2013 | 21:42

resl napsal(a):

Silvie se pustila do rasové otázky :
Jak říkám, neznám počty židů v armádě na západní a východní frontě, ale myslím, že Čechů v nich bylo rozhodně víc nebo ne?
Já také pokládám české židy za Čechy, pokud zde ovšem neútočí na tento národ coby na národ kolaborantů.
...................
Samé perly, patřící ženě, z nichž mnohé logikou neoplývají. To bych chápal, ale proč se do toho pouští ? Protože se ráda hádá a je tak trochu český furiant v sukních. Díky za přání k fotbalu, za moc to nestojí. Vy tomu rozumíte ? Tam bych vám mohl poradit, aniž byste mě hnala před lidový soud.
01. 05. 2013 | 21:44

Luba napsal(a):

Silvie,
anebo další, Vám blízký a aktuální příklad pravé politické korektnosti, čili pokrytectví.

Namísto psychiatrických léčeben budeme mít psychiatrické nemocnice!

Proč? Jak to pomůže pacientům? No přece nijak!

Ale pomůže to lékařům-psychiatrům, aby ve svých očích dospěli.
A aby si mohli účtovat vyšší taxy.

Argumentuje se ovšem profitem pacienta. Argumentuje se tím, že psychicky nemocní se budou cítit lépe jako pacienti nemocnice, než jako pacienti léčebny, dříve sanatoria. Ještě dříve ústavu pro choromyslné. A ještě před tím, lodi bláznů.
01. 05. 2013 | 21:47

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

silvie,
zapoměla jste že čech je udavač, zbabělec a zloděj. to jsou moje životní zkušenosti.
01. 05. 2013 | 21:48

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):

Logika není Vaší silnou stránkou, žádné zlo nemýtím. To už je pryrč a jenom vy nostalgicky vzpomínáte.

01. 05. 2013 | 21:21

Kdo lže sám sobě ponižuje sám sebe.

Nedávno jsem četl diskusi k filmu Defiance o bratrech Bielskich. Poláci skuhrali šlo o loupežnickou tlupu - že kradli rolníkům žrádlo. Historička říkala že sexuální poměry ve skupině reflektovaly to že šlo o lidi živící se jako loupežníci. Dále že se vyhýbali bojům s wehrmachtem jak jen mohli. To je pochopitelné - většina kromě šéfů Bielskich byli měštáci a 95% skupiny nemělo žádně zbraně a neměli jak k nim přijít. Většinou se jen schovávali a utíkali přes bažiny aby přežili.

Atd atd. Nemá cenu o těchto věcech mlčet. Šlo však o lidi kteří šli do lesa sami když viděli že v ghettu by nepřežili, že v ghettech wehrmacht a policie dělali soustavné masakry.

V mnoha sovětských pseudopartyzánských skupinách v česku nešlo lidem o záchranu holého života. Rudí komisaři těsně před koncem války slíbili bezzemkům po válce statky a koryta výměnou za "bojovou činnost" to jest sem tam někoho odbouchnout. I když šlo někdy o náhpdné cestující vlakem, čechy, nebo v případě Javoříčka o němku s dětmi, o němku která dokonce pomáhala čechům. Jak říkají učebnice "partyzánská činnost se rozvinula". Většina lidí pak měla stejnej strach z nacistů i z těchto pseudopartyzánů.
01. 05. 2013 | 21:48

Silvie napsal(a):

Resl
Vy fakt fandíte kulatému nesmyslu?
Tak tomu já opravdu nehovím (na rozdíl od dcery).

Co se židů na frontě týká, počty nezná přesně nikdo. Čísla se rozcházejí - viz mnou otištěné výňatky článku.
Pochybuju, že si tehdy někdo vedl přesnou evidenci (jak by to vůbec dělal?).
01. 05. 2013 | 21:50

jen korektně a strukturovaně napsal(a):

Silvie
Samozřejmě o rasismus nejde. Každý, kdo s tím měl co dělat, vám řekne, že je to normální hra, jak pro šest miliónů zavražděných získat výhody na úkor jiných pěti miliónů úplně stejně sprostě zavražděných, na základě toho, že si je Hitler vybral jako vyvolený národ k zplynování.

Nás si sice vybral taky, ale naši američtí krajani z toho nedokázali a možná ani nechtěli udělat holokaustový průmysl.

Američtí krajani těch vyvolených, kteří během války dělali neuvěřitelné dryje, aby se jejich němečtí a východní bratři nedostali do USA, po válce z alibismu svým soukmenovcům (bůhví jestli) pomohli zabrat jedno britské mandátní území, osídlené araby. Jako trafiku.

Tak se jich chtěli zbavit. Naplánovali jim budoucnost v neustálých sporech se sousedy, aby jim nevrtalo v hlavách, proč je bratří nechali poslat do toho Aušvicu. Stejně vrtá. Ale dokud to sype, kdo by nadával.

Takže od té doby furt slyšíme jméno jejich národa, nebo náboženství nebo čeho vlastně, jak oni jsou ty oběti druhé světové války.
Ve skutečnosti stejným komínem proletělo těch pět miliónů jiných lidí a nás to čekalo taky. Proto jsme jednu dobu ty hodné a nevinné Němce nějak neměli rádi. A proto čumíme jak puci, když frankfurtští rabíni říkají, jak jsme MY škodili sudeťákům.

Pochopitelně, při penězích, které jim Spolková republika dává a při těch ještě nepoměrně větších, které posílá rekreantům u Středozemního moře říkají, co prospívá kšeftu.
Tak to chodí.
O rasách jest vyhrazeno mluvit jen vyvoleným, jak vám řekne každý blbý Nietzsche.

PS. Těch 11 miliónů jsou jen ti průmyslově zpracovaní. Podle nedávného, snad definitivního britského sčítání.
Pak ještě jsou ty zástupy civilů postřílených u cesty, spálených ve svých vlastních stodolách a kostelech a tak dále, jak řády Wehrmachtu přikazují.
Řády Bundeswehru jsem dodneška nečetl.
Proč neodškodnili nás, nevím.
Asi s námi maj jiné záměry.
01. 05. 2013 | 22:04

zbytečné starosti napsal(a):

Jahjá
PetrB z toho prostě ty Slováky vynechává, protože se stejně členy společného projektu necítili a jak se ukazuje, bývali by za něj stejně v osmatřicátém nebojovali.
Beneš dobře vědel, proč zvolil eroplán.
Takže nač se s nimi trápit.
Jsou si tam s Orbánem šťastní a až padnem, začnou stejně zas šplechtit maďarsky.
01. 05. 2013 | 22:10

Luba napsal(a):

JAHA,
připomněl bych Vám jednu píseň:

Slováci sme od rodu,
slovenskému národu
nebude z nás ani jeden
nikdy na škodu.

Svoju zem si ľúbime
nepriaťelov zhubíme
zobuďte sa všetci bratia
v celej krajine!

Reč a chlieb si bránime,
nikomu sa nedáme,
Na Slovensku – po slovensky!
smelo hlásame.

Slováci, poďte s nami,
poďme do Bratislavy:
Za tú našu slovenčinu,
aj s valaškami.

Keď do boja pôjdeme,
zástava nám zaveje,
práva rodu slovenskému
vybojujeme.

Od Žiliny ide vlak
a v ňom sedí Šaňo Mach
všetci židia utekajú
lebo majú strach.

Rež a rúbaj do krve! Nebude to poprvé,
pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude!

Keď dospievali Hlinka im povedal: „Toto bude naša slovenská
marsejéza. Len tak ďalej mládenci! Robte revolúciu so spevom
na perách! Áno, na Slovensku po slovensky! Boh je s nami, kto
proti nám, toho Parom zmetie!“

http://pospolitost.wordpress.com/2008/10/01/vo-vydavatelstve-luc-vysla-dlho-ocakavana-rozsiahla-biografia-otca-naroda-andreja-hlinku/

A jeden dokument: Jak Slováci arizovali Slovensko

http://www.youtube.com/watch?v=DGccZeJfrME
01. 05. 2013 | 22:11

Yosif K napsal(a):

↑ Např. čeští lékaři doc. Karel Raška a prof. František Patočka, kteří přijeli potlačit epidemii Tyfu do Terezína, byli poměry v táboře a brutálním zacházením s vězněnými natolik otřeseni, že sepsali obsáhlé svědectví o tom, co viděli a co se dověděli, a odeslali ho spolu s rozhořčeným protestem (v němž výslovně označili věznici za „koncentrační tábor po německém způsobu“) na Úřad předsednictva vlády.; viz Tomáš Staněk: „Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování“, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2005, ISBN 80-7285-062-8, str. 157-159; Nešlo vůbec o ojedinělý případ, Staněk krom tohoto dokládá i celou řadu dalších, např. tábor v Hranicích na Moravě, kdy byli vězni vražděni a okrádáni a ženy masově znásilňovány, viz tamtéž, str. 279-281

Pokud šlo o to jak hlásá Bednář v novinách že CSR své masakristy trestala potrestala tak nemá pravdu. Trestala ale kazilo to ministerstvo vnitra ovládané komunisty takže nakonec vůbec nikoho nepotrestala.

PS

Pane "jen korektně a strukturovaně", to že nemyslíte korektně to je OK, ale tím že nemyslíte strukturovaně a blábolíte konspiracionistické nesmysly tak tím ponižujete jenom sám sebe.
01. 05. 2013 | 22:12

František Grobe napsal(a):

Silvie. Seznamy mužstva v Buzuluku jsou na http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/33220, stačří kliknout na jednotlivá družstva a roty...aby bylo jasno. Podle těchto seznamů bylo 45% vojska židovského původu, v RČS žilo pouze 80 tisíc Židů.
Tedy jistý nepoměr. Proč Židé bojovali za RČS v takové převaze? Odpověď existuje výhradně v ideích, které státu přikládali a které se nikdy vládnoucí elity od roku 18 nepokusily naplnit. Jinak jsou tam i Němci...
01. 05. 2013 | 22:15

pamětník napsal(a):

Yosif K.
používá také nick František Grobe.
01. 05. 2013 | 22:21

Silvie napsal(a):

František Grobe
Ale to je snad normální, že bojovali za svou vlast.
Jak Luba správně poznamenal, byli to přece Češi nebo ne?!
Já jen nedokážu pochopit, že jde někdo trpně i s dětmi po milionech do plynu a vůbec svému osudu (až na vzácné výjímky) nepokusí vzepřít.
Vzpomněla jsem si zrovna na Modlitbu za Kateřinu Horoviczovou (židovský způsob uvažování a chladný , i když mylný, kalkul, z ní vyplývá vcelku srozumitelně).

Proti židům nic nemám, ale nejsem ani příznivcem jejich kultu.
Ovšem silně se musím ohradit v případě, kdy začnou operovat českými zločiny páchanými na sudetských Němcích. To pokládám za neskutečné farizejství.
01. 05. 2013 | 22:32

Jakelin de Mailly napsal(a):

Minatomirai
napsal :
"český národ kolaboroval s Němci se stejnou chutí jako Belgičané, nejvíc kolaborantů na počet obyvatelstva navzdory Lidicím"

Entito, již jednou jsem tě zde usvědčil ze sprosté lži, která je ti zřejmě vlastní, když jsi zde tvrdil ty prasárny o unesených holkách v Pákistánu a "muslimském neznásilňování", které nemůže vypotit normální a soudný člověk.
Také jsem prohlásil, že jsi mi už šumák, ale po této dnešní další tvé nehoráznosti musím reagovat.

Kolaborace v západní Evropě během 2. sv. v :

NORSKO - National Samling, NS, fašistická strana, vedená Quislingem
Hird - její milice, nazvané podle vikingského FYRD
Norges SS, později Germanske-SS Norge
Ordenspoliti, Sikkerhetspoliti - kolaborantské policejní složky
Norové dodávali mužstvo do dvou divizí Waffen SS - 5. SS Panzerdivision
"Wiking" a 11. Freiwillige SS Panzergrenadierdivision "Nordland"
90.000 Norů bylo usvědčeno z kolaborace z populace 3.000 000
DÁNSKO - Danmarks National-Socialististiske Arbajder Parti, DNSAP, fašistická
strana, vedená Fritzem Clausenem
Danske SS
Schalburg Korpset
Marinevaegtere - ozbrojeni Kriegsmarine, včetně insignií
Vagktkorpset det Tyske Luftvaaben in Danmark alias Sommers Vagtkorps
a
Flugplatzkommandos - jednotky ostrahy letišť
celkem 4.000 mužů, stav předválečné armády byl 6.600
Dánové poskytovali dobrovolníky pro stejné SS divize, jako Norové
16.000 Dánů bylo usvědčeno z kolaborace z populace 3.850 000
HOLANDSKO - National Socialistische Bewegning, NSB - fašistická strana, vedená
Antonem Mussertem /300.000 hlasů ve volbách 1935/
Nederlandsche SS, později Germansche SS en Nederland
Vrijvilige Hulp Politie - pomocné policejní sbory v síle několik tisíc
Kontroll Kommando - dozor nad dělníky
Wachtabteilung - hlídky továren a voj. zařízení
Landwacht, později Landstorm, od 1945 Landstorm Nederland - faš. milice
Holandsko dodávalo mužstvo pro obě výše zmíněné SS divize, kromě toho
postavilo 34. SS Grenadierdivision "Landstorm Nederland" a 23. Freiwillige
SS Panzergrenadierdivision "Nederland".
50.000 Holanďanů bylo usvědčeno z kolaborace z populace okolo 9,5 milionu
BELGIE - Vlaamsch Nationaal Verbond, VNV - fašistická strana vedená de Clerquem,
později dr. Eliasem
Dietsche Militie - faš. milice, síla 100.000
Fabriekwacht, později Vlaamse Fabriekwacht, později Vlaamse Wachtbrigade-
stráže továren, uniformy prvky Luftwaffe, SS, Kriegsmarine, v červenci
1944 přeorganizovány na Flak brigádu Luftwaffe
Germansche SS in Vlaanderen
Rex - walonská fašistická strana, vedená Leonem Degrellem
Formations de Combat - faš. milice
Garde Wallone - veteráni z vých fronty, vč. SS
Gendarmerie - pořádková policie
Boerenwacht a Garde Rurale - dozor nad zemědělstvím
Belgičané vytvořili dvě SS divize - 27. Freiwillige SS Division "Lange -
marck" a 28. Freiwillige SS Panzergrenadierdivision "Wallonie".
87.000 Belgičanů bylo usvědčeno z kolaborace z populace cca 8 milionu
FRANCIE - Groupes Mobiles de Reserve, GMR - určeny k potírání odboje
Gardes des Voies et des Communications - ochrana cest a železnic
Gardes Méssiers - ochrana sklizně
Légion Francaise des Combatants - vichistická milice o síle 1,5 mil, její
elitní složkou byla Service d´Ordre Legionnaire, SOL
Légion Nordafricaine - muslimové, žijící ve Francii
Milice Pernot - bretonští separatisté
Kriegsmarine Wehrmanner a Kriegswerftpolizei La Pallice - ochrana U-boot
základen
Francouzi dodali mužstvo pro 33. SS Grenadierdivision "Charlemagne"
40.000 Francouzů bylo oficiálně usvědčeno z kolaborace z populace cca 41
milion, vyřizování si účtů neoficiálně připravilo o život až 100.000 lidí

A nyní, minatomirai, sem s čísly a fakty a české kolaboraci. Jen ti garantuji, že kdybys žil v té době, také bys vyráběl Mardery a Hetzery či Gewehr 24(t).
Pokud nemáš slov, nevadí.
Napiš o dědovi v Osvětimi. Věřím ti to jako ten zbytek.
Pro mně jsi le cochon.
01. 05. 2013 | 22:37

první věta paranoickokritická napsal(a):

P.Ř.
Četl jse Cibulkovo knihu?
Svědčí sice o tom, že je trochu prostší, ale já mu (a to je v mé paranoie opravdu jedna z mála mezer) docela věřím.
Říká tam, že na něj jak ty NN tak seznamy ušili.
Že byl za vola a to důkladného.

Proti svědčí, že mě čerti předvolali do Konviktské abych podal podal proti němu svědectví, ale nikterak se nebránili, když jsem upadl do amnézie.
Takže mu možná potřebovali udělat legendu.
Ale spíš bych řek že ne. Moje všezvědná šéfka mi sice řekla, že jsem udělal dobře a to beru jako čestné Obzinovo, ale myslím, že o tom vůbec neměl tušení. Nebo jen částečné.

Je opravdu vzácným příkladem člověka, který veřejně a v tvrdé vazbě přizná, že je idiot.
Toho si vážím.
Ostatně jsem při prověřování synchronicity narazil na nějakého Jana Stejskala, který si v SBČS se Sváťou Potáčem předával štafetu sem a tam.
Dokonce bych řekl, že nám jednou dělal přednášku vo tý ekonomice.
Ale lidí toho jména je. S jednim jsem chodil do třetí třídy.
01. 05. 2013 | 22:37

Jakelin de Mailly napsal(a):

údaje jsou z publikace "Resistance and collaboration in Western Europe, 1940-45", Carlos Caballero Jurado
01. 05. 2013 | 22:40

Silvie napsal(a):

Luba
Řekla bych, že je hodně nefér srovnávat Čechy se Slováky nebo Poláky či Ukrajinci a dělat z nich fanatické antisemity.
Oni se nikdy žádných pogromů na židy nezúčastnili a mnoho z nich se židům za války snažilo pomoci.
Pokud už židy nemuseli, tak je jednoduše ignorovali.

Co se zločinů páchaných na části sudetských Němců týká, nikdy jsem v rodině neslyšela, že by je někdo schvaloval. Naopak, o RG se vyjadřovali naši jako o "bolševických dobytcích".
Proč se ale stále hrabat v minulosti a oživovat staré křivdy?
Jenom to vnáší do česko-německých vztahů zbytečné animozity.

Vinu necítím a ani nemůžu. Ti, kteří nějakou měli (z obou stran) jsou už nejspíš dávno po smrti nebo brzy budou.
01. 05. 2013 | 22:43

Jakelin de Mailly napsal(a):

František Grobe
valka.cz a podobné servery jsou rájem pseudohistoriků a rádobyhistoriků a je třeba je brát s rezervou.
01. 05. 2013 | 22:45

jen korektně a strukturovaně napsal(a):

Přesně tak, pane Yosif.
Nikdy neponižuji nikoho, než sebe.
Jsou to moje bludy a na těch si většinou netrvám.
Některé myšlénky ale nemohou zůstat nepromyšleny ani kdybyste se postavil na uši a světélkoval.
01. 05. 2013 | 22:46

Luba napsal(a):

Grobe,
co to má být?

Cituji: "Odpověď existuje výhradně v ideích, které státu přikládali a které se nikdy vládnoucí elity od roku 18 nepokusily naplnit."

Prvorepublikové Československo bylo oázou svobody a demokracie v evropském moři totalitarismu a diktatur. Přitom už jen úspěšně uřídit mnohonárodnostní stát, stižený hospodářskou krizí, byl úkol přímo olbřímý (Vést nynější ČR je oproti tomu spíš sranda).

Nejinspirativnější filosof 20. století, Karl R. Popper, označil ve své knize "All Life is Problem Solving" (Život je řešení problémů) Masarykovo Československo za "nejotevřenější společnost, jaká se kdy v Evropě vyvinula".

"Lepší společnost nemůže být podmíněna nástupem lepších lidí, ale nástupem politického systému, který proti dogmatickým stránkám naší přirozenosti vytvoří účinnou bariéru.

Tímto systémem je otevřená společnost, která zaručí kritický prostor v rámci parlamentní demokracie a nedává utopickým a holistickým vizím možnost prakticky se uplatnit.

Tedy ne lepší člověk, ale lepší systém, který v nás to lepší (kritiku, skromnost, toleranci) objektivně podněcuje a to temné zas vykazuje z veřejného života."

Zdroj:
Parusniková, Z. (2007). Rozum-kritika-otevřenost: Živý odkaz filosofie K. R. Poppera. Praha: Filosofia, str. 301.
01. 05. 2013 | 22:52

xxx napsal(a):

Snad poprve,co Vas znam s Vami souhlasim. A to uz je ci rict!
01. 05. 2013 | 22:54

JAHA napsal(a):

Jakelin de Mailly napsal(a):

Sylvie

Nechápu to Vaše poukazování na Židy - pokud vím, považovali se v prvé řadě za občany státu.
Nikde jsem nenarazil na to, že by nás Židé obviňovali. Pokud vím, Češi jim pomáhali. Slováci je posílali Němcům svým spojencům rovnou pod sprchu s Zyklonem B a ještě za to zaplatili 500 RM/osoba, v přepočtu na celkový počet 66 519 deportovaných 200 milionů tehdejších SK.

Mohol by ste si nieco o tych veciach precitat v serioznych historickych dokumentoch a pokusit sa tak dostat komunisticku demagogiu z hlavy?
Len par prikladov:
1.Do Nemecka isli Zidia po etapach. 2.
2.Prve transporty boli na PRACU do nemeckych fabrik. (Pod ziadnu sprchu)-
3. Slovensko muselo zaplatit z toho dovodu, ze Nemci poukazovali na to, ze poslani na pracu NIE su na pracu zvyknuti, t. j. budu na nich prvotne naklady na zaucenie, osatenie...
Atd., atd., atd.

To samozrejme nic nemeni na fakte, ze vtedajsie Slovensko prijalo zakony voci svojim zidovskym spoluobcanom. Dalo by sa pisat tisice stran a pribehov, preco sa tak stalo, co sa o skutocnom konani nacistov vedelo a nevedelo (ani zidovski predstavitelia na Slovensku nechceli verit Vrbovi, ktori tvrdil o upalovani v Osvietcime, ze ked by sa o tom vedelo, preco Briti nezlikvidovali zeleznicne trate, ze deportacie boli zastavene, ze v nich pokracovali nacisti po obsadeni Slovenska po porazke SNP atd., atd.). Teda nejake polahcujuce okolnosti. Ale zivot to cca 65 tis. zidovskych spoluobcanov zo Slovenska nevrati a to je fakt, ktory musi prijat a v sebe spracovat kazdy cestny a poctivy Slovak.

Len Vy a Vam podobni piste PRAVDU, tej sa nikto nebrani. A jednu loz za druhou.
01. 05. 2013 | 23:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jen korektně a strukturovaně

Pane/paní , výše píšete o zločinech Wehrmachtu dle jakéhosi řádu.
Mýlíte se.
Nic takového v polních řádech Wehrmachtu není.
Jestli se chcete hádat, můžu Vám to dohledat v mé knihovně a přeložit, ale chvíli by to trvalo.
V žádném případě se nezastávám Wehrmachtu.
01. 05. 2013 | 23:06

JAHA napsal(a):

Samozrejme spravne : a NIE jednu loz za druhou
01. 05. 2013 | 23:07

Jakelin de Mailly napsal(a):

jaha

:-)
...čekal jsem, kdy se potrefená husa ozve.
Ta fakta jsou jasná a dohledatelná.
Slovensko deportace zastavilo v roce 1942, když zjistilo skutečný osud Židů.
To už ale bylo odesláno 65.519 osob z počtu 87.487.
Válečné klerofašistické Slovensko prosperovalo díky majetku, zabavenému Židům, a vyvlastněným českým podnikům.
Ty platby byly za dopravu.
Paltily to všechny státy, které samy židy expedovaly, včetně domácího Německa, víte ?
Ad LOŽ...nelžou si hlavně Slováci, a sami sobě ?
Cyril a Metoděj přišli na Slovensko ?
Svatopluk byl slovenský král ?
atd atd :-))))))))))
01. 05. 2013 | 23:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....minulost za nás vyřešily minulé generace. Můžeme několika větami zhodnotit svůj názor. To by mohlo stačit. Jednou a dost.

Proč se neotvírají ožehavé otázky o budoucnosti,....a že jich tedy je. Ty naše, v našich hranicích,....ty evropské a taky ty celosvětové. Teď se řeší dávno vyřešené,...ale o tom, jak naložit s problémy příštích let se zodpovědně nemluví. Počínaje prezidentem Zemanem a konče blogery,.....co furtaimrvére nasazují obehrané téma.

Vy tady,.... píšete to samé, co jste psali před pár týdny, měsíci, roky,.....vraťte se,.....přesvědčte se.

Provokují vás,....zas jste se nechali nachytat. Obraťte "vymejvačům" jejich kýble na jejich vlastní hlavu,...a lze se jim i vyhnout.

Tužka.
01. 05. 2013 | 23:22

jen korektně a strukturovaně napsal(a):

Jakelin
Jsou řády a řády. Psané a sdělené jinak. Němci tohle dobře rozlišovali.
Kdo důstojníkům sdělil poměr 100 za 1?
Větříček.

Žádný důstojník na světě takovou věc neudělá o své vůli, vyjma těch z hulyvúdských filmů (teď jim to Obáma chce zakázat).
Protože by si takovou svévolí zadělal na interview s popravčí četou. Je-li to ve válce.
Pokud je ústní cestou vydána instrukce, která ty tištěné řády v nějaké působnosti ruší a přikazuje dělat něco jiného, stává se součástí těch řádů.
Důstojníci, zaměstnaní po válce v armádě nástupnického státu nemají nejmenší zájem o takových věcech mluvit.
Mohlo by to ohrozit jejich vyhlídky na důchod.

Je škoda, že jsem tu Reemtsmovu výstavu neviděl na vlastní oči.
01. 05. 2013 | 23:23

JAHA napsal(a):

Ad: Luba to JAHA

Pesnicka a nasledujuce.

To su zname veci, ktore malokto na Slovensku nepozna a vobec sa malokto tvari, ze to tak nebolo. Dokonca ani to, ze nie tak davno "narodovec" Sloda vyzyval sadat do "tankoch" (gramaticky spravne do tankov) a vyrazit na Budapest:-).No a, co tym chcel basnik povedat a ku ktoremu mojemu vyjadreniu?
01. 05. 2013 | 23:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jen korektně a strukturovaně

Německá branná moc za 2. sv. války měla několik složek.
Co se týče polního řádu Wehrmachtu, nic z toho, co udáváte, tam není.
Většinu těch odporných zločinů spáchala Sonderkomanda der Polizei, nebo SS Einsatzgruppen. Řadový landser měl co dělat se svým krkem na frontě.
Ty prasárny se děly v týlu, tam byl na to čas a klid, a hlavně se jim nikdo nemohl pořádně bránit.
Ta svinstva vrhla stigmata na spoustu lidí, kteří s tím neměli nic společného.
01. 05. 2013 | 23:30

JAHA napsal(a):

Ad: Jakelin de Mailly
Najprv by to musela byt hus a potom by ste ju musel trafit. Teda nepouzivat pri debate lzi. Co sa Vam nepodarilo. (Ale ktovie, ako to u vas posudzujete, ze ste nieco trafili:-)).
Co sa tyka poctov, tak podla mnou XYZ precitanych dokumnetov (samozrejme okrem komunistickej propagandy, ktora uvadza Vase pocty) sa vacsinou pocty zhoduju od 48 do 65 tis. Ane nemienim radsej o tom diskutovat, lebo je to nedostojne obeti, ci ich bolo totko, alebo tolko.
Neviem, kde ste cital (tak to vyucuju u Vas?), ze Cyril a Metod prisli na Slovensko? Prisli na Velku Moravu, ktorej sucastou bolo i cast uzemia dnesneho Slovenska. Svatopluk slovensky kral? Vladca Velkej Moravy, teda predchodcov Cechov, Moravanov, Slovakov to bol, ale zeby Slovakov? Podobne pramene? Ci vykriky zopar uletenych sa hodia? Mimochodom, potom by ste si aj vsimli, ze proti takymto uletenym nazorov boli protesty VEREJNOSTI a ze na soche Svatopluka pri hrade MUSEL autor urobit upravy a to tak, ze musel odstranit slovensky znak. Take nieco podobne sa v Cesku (zatial) stat nemoze ani nahodou. To sa ale takym ako Vy do kramu uz NEHODI, je mi to jasne:-).
01. 05. 2013 | 23:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jaha

Mýlíte se. Vystudoval jsem po pádu komunismu a téměř vždy pracuji se západními prameny. Vzal jsem si k srdci slova Thukidyda, otce moderního dějepisu, totiž že největším problémem je nestrannost. I to, co čtu či studuji, srovnávám.
Váš výkřik je proto směšný, i když typický.
Cyril a Metoděj přišli na Moravu, ale Slovensko je má na Euru.
Slovensko, resp jeho část, bylo dobyto Velkou Moravou.
Vztyčit Svatoplukovi sochu v Blavě jakožto králi Slováků je stejná hovadina, jakoby Francouzi vztyčili sochu Edwarda III, který vypálil ve stoleté válce půl Francie.
Jenže Francie svou historii i krále má. Nemusí je krást jiným.
:-)
01. 05. 2013 | 23:50

JAHA napsal(a):

A z mojej strany koniec k tomu blogu:
Jakelin de Mailly :"a vyvlastněným českým podnikům."

Na uzemi do roku 1939 CESKO-SLOVENSKOM ceske podniky? A vyvlastnene?

Da sa este nieco lepsie dodat ako dokaz pravdivosti mojich postrehov o sucasnom stave mysle mnohych ceskych ludi ako toto Vase citovane?:-):-):-).

P. S. Pocul ste nieco o stahovani priemyslu v roku 1938 zo Slovenska? A o tzv. Homolovom puci? Pisem tzv., pretoze ja ho za puc nepovazujem, aj ked boli vykonane rozporuplne kroky Homolu (velitel na zapadnom uzemi Slovenska), hlavne odvolanie viacerych ministrov a predsedu autonomnej vlady. Postudujte, existuju o tom i ceske (teda vase, domace) zdroje.
02. 05. 2013 | 00:10

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jaha

Diskuzí, podobných té s Vámi, jsem zažil se Slováky nespočet.
Všimněte si zpětně drobných rozdílů v naší rétorice.
To typicky SK : "...u Vás ! " ..."vo vašich hlavách"...."to vás učili komunisti!"
"LOŽ !!!! " a podobně :-) proto mně to vyřvávání a osočování nechává absolutně v klidu.
Svým způsobem je mi Vás Slováků líto - jak kdysi řekl Sir Horace Nelson : "Trvá měsíce postavit loď, ale staletí vybudovat tradici."
Nečekám, že to pochopíte, ale vystihuje Vás to.

Ad průmysl a situace tak všeobecně 1918 - 39 :

Díky malému počtu slovenských škol byla při vzniku republiky slovenská inteligence početně slabá. V roce 1910 bylo na Slovensku ze 3.862 základních škol jen 482 se slovenským vyučovacím jazykem, ostatní byly maďarské. Střední a vysoké školy neexistovaly, poslední slovenské gymnázium bylo zavřeno r. 1874.
Ze 30.000 státních zaměstnanců předválečného Slovenska bylo pouze 2.000 Slováků.
Slovensko bylo agrární zemí s téměř neexistujícím průmyslem, díky čemuž byla slabá jak střední třída, tak inteligence. Šlechta byla uherská, chudí rolníci zcela závislí na maďarských vlastnících půdy a na katolické církvi. Negramotnost dosahovala mimořádné výše - 40%.
Jedinou ctižádostí tvárné masy bylo trochu zlepšit svou ekonomickou situaci. Nebylo hrdinné minulosti, ani vyhlídek do budoucna. Mnoho rodin v té době emigrovalo, zejména do USA, a zatímco populace všech okolních zemí rostla, na Slovensku klesala.
Během první světové války a po ní bojovalo v čs .legiích velmi málo Slováků:
Francouzská čs.legie - 1 divize, Slováků 1.065
Italská čs.legie - 2 divize, Slováků 1.000
Ruská čs.legie - přes 80.000 mužů, Slováků 1.000
Slovensko zaujímalo 36% území nové ČSR, žilo zde však pouze 23% obyvatel státu a nalézalo se zde tristních 8% průmyslu.
Z Čech byli na Slovensko vysláni učitelé, technici, úředníci a vojáci.
V letech 1919-21 bylo na Slovensku otevřeno 2.372 nových škol a jedna univerzita.
V roce 1921 pracovalo na výstavbě Slovenska 71.733 Čechů, v roce 1930 již 120.926 - 20.652 armáda, 12.183 státní služby, 21.652 veřejné služby, 21.373 průmysl a úřady. Mnoho z nich na Slovensko nechtělo a někteří se chovali, jako v kolonii. Češi dostávali k platu odlučné, což budilo nelibost Slováků, kteří začali vznášet nároky na místa, pro které neměli kvalifikaci.
Během 30. let začalo docházet ke změnám ve prospěch Slováků, v roce 1939 bylo např z 15.686 učitelů jen 3.655 Čechů.
V roce 1918 byl mezi průmyslem v Čechách a na Moravě a na Slovensku propastný rozdíl.
Dalších 20 let se obě části rozvíjely stejným tempem, a tak r. 1938 bylo Slovensko již zčásti industrializováno - vesměs díky kapitálovým investicím českého průmyslu.
I tak se však Slovensko v r. 1935 podílelo na státním HDP pohými 13,7%, i když zde žilo 24,4% populace.
Z odtržení od republiky mělo Slovensko prospěch z těchto důvodů :
- průmysl v českém vlastnictví byl de facto znárodněn
- v září 1940 začala konfiskace židovského majetku, ta skončila v únoru 1941
Obě akce představovaly značný příliv kapitálu.

Dobrú noc :-)
02. 05. 2013 | 00:55

Elena napsal(a):

Jakelin de Mailly ,
nemusi tebe byť nas ľuto, mrzima že tak "inteigentnemu" ako človeku ti musim vysvetľovať že exzistuje vrodena a získana inteligencia. Človek s vrodenou inteligenciou sa dokaže naučiť vždy, ale naopak to nefunguje, tak sa nemachruj vzdelaniem.
02. 05. 2013 | 01:14

Jakelin de Mailly napsal(a):

Elena
:-)
Nikde nezmiňuji ani nenapadám inteligenci Slováků.
Nikde "nemachrujem vzdelaniem".
Jen odpovídám na výkřiky a pokládám fakta.
Čítajte pozornějšie.
02. 05. 2013 | 01:21

Elena napsal(a):

Dobre, aj zajtra je deň, idem za Wajdom, nech ma nevyžene z domu :)
02. 05. 2013 | 01:24

Jakelin de Mailly napsal(a):

pre Elenu, človeka s vrodenou aj získanou inteligenciou
Inteligence - též vrstva obyvatel se vzděláním.
to jak jste pochopila, co jsem výše napsal JAHA, mluví za vše :-)))))))))))))
... dobrúúúúúúúúúú noc !

SOME ARE MYSTIFIED
SOME ARE BLINDED BY THE LIGHT
I CAN´T SLEEP
YOU CANNOT WAKE UP

(De/Vision - Mystified, z alba Rockets and Swords)
02. 05. 2013 | 01:28

Elena napsal(a):

čo sceš, ja som Romalka, inač som tu začinala(podľa nektorých diskuterov) ako agent KGB a mala som vtedy nick Laszlo Žitomirský z Čopu :) No a dnes jeden tunajšý borec už na mňa zvolal holohlavých :) to sa budu čudovať aka som pekna blondyna :)
Nekedy napišem, čo všetko som tu bola podľa diskuterov :!))
02. 05. 2013 | 01:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jistě, romalka :-D Nejsem JAHA, abych to sežral i s navijákem :-D
Idem spať.
02. 05. 2013 | 01:43

Yosif K napsal(a):

Co se týká kolaborace s Hitlerem, Češi a Poláci k ní inklinovali nejméně z celé Evropy.
Má to vysvětlení MIMO JINE v poměrech ve Vídni v době kdy tam studoval mladej Hitler:
1) češi podobně jako haličští žídé byli ve Vídni silně zastoupeni a "brali němcům práci" - Hiler je podobně jako mnohomjiných nemeckz mluvících obyvatel Vídně silně nenáviděl.
2) Slováci hráli podobnou roli v Madarsku, nikoliv však ve Vídni. Jelikož Slováci byli protimadarští, byli historcky spíše proněměčtí = viz rok 1848. Hitler je miloval, idealizoval si je jako nějaký čistý bačovský pracovitý a proněměcký nárůdek , od rána do večera zpívající lidové písně, pasoucí ovce, sídlicí v horách a sdílející jeho nenávist k čechům a židům. Tak jak Hiler čechy nenáviděl, tak Slováky přímo miloval. Do SNP....... samozřejmě.........
3) Poláci byli u Hitlera na tom cca stejně jako češi - měli národnostní spory s němci v národnostně smíšených něměecko-polských oblastech. Proto byli Hitlerem silně nenáviděni.
4) dtto Francouzi ohledně Alsaska Lotrinska.Jakmile však se alsaska lotrinska vzdali, Hitler nechal přežívat vichzstickou vládu - po nějaký čas........

Ostatní evropské národy neměly takové národnostní spory s Němci, Hitler proto jim dával více autonomie a proto tam byla daleko vyšší míra kolaborace s Hitlerem.
02. 05. 2013 | 01:45

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

Upřesněte, jak Slováci podle Vás brali v Uhrách Maďarům práci.
Drátováním hrnců a výrobou pastí na myši ?
Hitler dal západu více prostoru na dýchání, neboť dle jeho zvráceností byli nordickou rasou.
My byli untermenschen. Proto jsme pouze makali pro Reich. Proto jsme nepřispěli SS Freiwilligen.
Pobaltské divize SS byly výjimkou. Nevěděli, že jim Adolf a Heinrich uchystali stejný osud, jako nám a Polákům.
Ukrajinská divize SS /14. myslím, "Galizien"/ byla po rozbití u Tarnopolu předána UPA.
Běloruská /30 ?/ byla jen sběř.
Už jdu fakt spát.
Přečtu si Vás zítra.
Dobrou....
02. 05. 2013 | 02:12

Ládik!!! napsal(a):

Ale stejně.... v roce 1964 koupil táta se strýcem napůl usedlost v Sudetech (kousek od Karlovy Studánky), stála tehdy 3600Kč. Klenuté stropy, obrovská stodola a půda, kamenné zdi, těžký litinový trezor v chodbě (otevřený), břidlicová střecha. Studánka 150m od chalupy, vodu jsem nosil pár let v kýblech několikrát denně. K mání byla i hasičárna, za 500Kč, ale s horším příjezdem, v zimě vůbec. Kilometr nad hasičárnou byl statek, dávali ho zdarma, nikdo ho nechtěl - byl moc velký (tvaru U) a v obytné části bylo vlhko, kolem samé kopřivy.
Počátkem 1968 se táta se strýcem nepohodl (strýc na chalupě nepracoval), koupil pod hájovnou domek za tehdy neslýchaných 14tisíc, zděný, cihlový, podsklepený, střecha z betonových tašek. Tam žije dodnes, za uhlí platí ročně 16000, něco za dřevo a elektriku. Kdeže ty časy jsou...
02. 05. 2013 | 06:15

Silvie napsal(a):

Jakelin
Máte pravdu, můj druhý děda byl za první republiky taky poslán coby úředník za trest na Slovensko.
Faktem je, že vzdělaní lidé v té době byli na Slovensku téměř výhradně Maďaři (což byla druhá část rodiny ).JAHA

Házet za prasárny Slováků vinu na Čechy, to chce pořádný žaludek.
Zapomínáte na to, že zatímco jsme se my stali "protektorátem", Slováci měli "Slovenský štát", který byl otevřeně fašistický.
Lidice, Ležáky, Javoříčko - to všechno byla místa existující v Čechách.
02. 05. 2013 | 07:19

Elena napsal(a):

Silvie :
"Faktem je, že vzdělaní lidé v té době byli na Slovensku téměř výhradně Maďaři".
NEMATE PRAVDU, prihlasenie sa k národnosti v Rakusko-Uhorsku, bolo podmienene ovladaniem jedneho z uradných jazykov monarchie.
Kto ovladal Maďarský jazyk, mohol si napisať do matriky aj narodnosť. Slovenčina bola zakazana a nepouživala sa v oficialných uradoch , človeku , ktorý chcel tvoriť alebo sa vzdielavať nič ine nezostavalo.
02. 05. 2013 | 07:54

Silvie napsal(a):

Elena
Vy jste původem Slovenka?
Pravdu nemáte vy. Můj děda mi o své "misi" docela obšírně vyprávěl. Slováci v době 1.republiky (aniž bych se jich chtěla nějak dotknout) opravdu byli více méně národem bačů. Neexistovala téměř žádná slovenská inteligence - mezi Slováky byl v té době opravdu problém najít někoho, kdo by byl schopen zastat práci středoškolsky vzdělaného člověka.
Pokud o tom nevíte, tak maďarsky se mluví na Slovensku téměř výhradně na jihu a tam nežijí Slováci ,ale ve velké většině "maďaróni". V Tatrách a u východňárů s maďarštinou moc nepochodíte.
Maďaři se taky ošklivě dodnes vysmívají Slovákům a nazývají je "tóty".
Ne, že bych jejich jízlivosti sdílela.

Spisovný český jazyk má sice také poměrně krátkou tradici, ale to nic nemění na tom, že Češi(byť poněmčení) byli objektivně na jiné kulturní úrovni.
Nechci, aby to snad znělo povýšenecky, ale tak to prostě je.
Slováci si vlastní historii museli trochu přibarvit a zveličit jako správní národovci.
02. 05. 2013 | 08:48

Elena napsal(a):

Silvie:
Hovori Vám niečo termin : nutena asimilácia, tak to sa dialo so Slovakmi po staročia.
Inač na podobnom principe fungovala aj Ruska monarchia, všetci musli byť Rusmi.
02. 05. 2013 | 08:55

Elena napsal(a):

Je zaujmave Silvie, ako dbate na pričiny a nasledky ohľadne tematiky blogu a ako sa Vám nechce kučieraviť mozok v inom pripade, teda Slovenskom.
02. 05. 2013 | 09:00

Silvie napsal(a):

Myslím, že toto mluví za vše.
Zakladni dobovy prehled ceskoslovenskeho vysokeho skolstvi, ktery najdete napr. v "Masarykove slovniku naucnem" z roku 1925, jsme doplnili o informace z dalsich pramenu:
* univerzity: Universita Karlova v Praze (zalozena 1348, http://www.cuni.cz/UK-374.html), Universita Masarykova v Brne (zalozena 1919, http://www.muni.cz/history), Universita Komenskeho v Bratislave (zalozena 1919, http://www.uniba.sk/index.php?id=67), Nemecka universita v Praze
* fakulty mimo svazek universitni - na nove zrizovanych univerzitach (tj. v Brne a Bratislave) nebyly jiz zakladany bohoslovecke fakulty, ktere byly budovany mimo univerzity jako samostatne ustavy: Cyrillo-Metodejska fakulta bohoslovecka v Olomouci (zbytek drivejsi moravske univerzity vznikle v roce 1573, http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/), Husova evangelická bohoslovecka fakulta v Praze (zalozena 1919, http://web.etf.cuni.cz/ETF-55.html),
teologicka vysoka skola cirkve evangelicke na Slovensku v Bratislave (http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=22), katolicka fakulta bohoslovecka v Bratislave (zrizena byla zakonem c. 441 z 1919, jeji skutecny vznik byl vsak dlouho odkladan, http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=1708)
* vysoke skoly technicke: Ceske vysoke uceni technicke v Praze (zalozeno 1717, do skolniho roku 1920/21 byl pouzivan nazev Ceska vysoka skola technicka v Praze, http://www.cvut.cz/cs/historie), Cesky vysoka skola technicka v Brne (http://www.vutbr.cz/index.php?page=vut&wapp=portal&parent=1&tail=1&lang=0),
Nemecka vysoka skola technicka v Praze (zalozena 1803), Nemecka vysoka skola technicka v Brne (zalozena 1849)
* ostatni vysoke skoly: Vysoka skola zemedelska v Brne (zalozena 1919, http://www.mendelu.cz/cz/o_univerzite), Vysoka skola banska v Pribrami (1849, v roce 1945 premistena do Ostravy, http://www.vsb.cz/okruhy/univerzita/historie-soucasnost-vize/historie),
Vysoka skola zverolekarska v Brne (zalozena 1918,
http://www.vfu.cz/vseob_inf/historie.html)
* akademie umeni: Akademie vytvarnych umeni v Praze (zalozena 1779, http://www.avu.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=171, vysokoskolsky status ziskala podle knihy "Dejiny vyssiho skolstvi a vzdelanosti ..." v roce 1926)
* volne univerzity (skoly pro cizince): Ukrajinska volna universita v Praze, Ruska pravnicka fakulta v Praze (zalozena 1922), Ukrajinska hospodarska akademie v Podebradech (poprve se objevuje ve zprave "Skoly v
republice Ceskoslovenske ve skolnim roce 1924/25")
02. 05. 2013 | 09:00

Elena napsal(a):

Silvie:
Znovu zameňate pričiny snasledkami,
samozrejme že Československo vzniklo na národnostnom principe, preto pred sa padla monarchia, jedna aj druha.
Silvie, Silvie...
02. 05. 2013 | 09:05

Silvie napsal(a):

Ajta krajta. Už je vám to jasné?!
"Ani Zdeněk Bakala nelení. Vlastník vydavatelství Economia (mj. Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom) podle v tomto týdnu zveřejněné zprávy odkoupil od amerických finančníků internetovou mediální skupinu Centrum Holdings (hlavně Aktuálně.cz!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a Deník Insider). Takže můžeme v předtuše voleb roku 2014 čekat sílící podporu sbližování politického subjektu Bakalova byznysového partnera Karla Schwarzenbergova s očekávaným volebním vítězem."

PL
02. 05. 2013 | 09:08

Míval napsal(a):

Pane Bednář, nevím, jakou mozkovou vymývárnou jste prošel Vy, ale musím uznat, že byla mimořádně účinná. Mister Proper nebo starý dobrý Sapon?
02. 05. 2013 | 09:16

JAHA napsal(a):

Vazeni vedatori Dzakelin, Silvie a dalsi pripadni:-)

Porusim svoje ohlasene nekomentovanie len jednou vecou. Skuste zacat napr. od http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko, pozrite si napr. narodnostnu mapu vpravo (to nerobil ani Stur, ani Slota, ani ini nacionalisti, to je vysledok scitania v uvedenom roku:-)). Potom pocitajte aspon nejaku cast, napr.aspon po cast, ako sa v urcitej kronike oznacovala madarcina ako slovansky jazyk (lebo to co kronikar pocul nebola samozrejme madarcina:-)). Tak je to i s otazkou, co asi robili Slovaci. Aj priemerne inteligentny Madar vie, ze ako bolo narodnostne zlozenie Budapesti, ze kto pracoval na stavbach (chodilo sa na tzv. muracky), kto pri zni atd., atd. Je mi jasne, ze nestihnete (alebo nebudete chciet stihnut) precitat si XYZ pramenov, kde su pisane FAKTY (tak ako napr. na uvedenej mape) o historii a nie hysteria o "faktoch", ako je mate zatial poukladanu v hlavickach. Tak je to i so vznikom statu, jeho rozpadom, jeho obnovenim...
Ale to je vas problem, co chcete mat v hlavach. Zmes pripravenu propagandou, alebo po preskumani i pre vas doteraz neznamych, ale teraz vseobecne dostupnych pramenov, svoj VLASTNY, usudok:-).

Tu definitivne dovi.
02. 05. 2013 | 09:25

Silvie napsal(a):

JAHA
Můj děda (ani nikdo z naší rodiny) nebyl žádný slovákobijce, máme Slováky rádi, ale dobře si pamatuju ,co říkával.
Po příchodu na Slovensko se musel rychle naučit maďarsky, protože Slováci byli zcela nepoužitelní. Právě z toho důvodu se tam posílali i čeští učitelé.
Není nic proti ničemu, když se napíše pravda.
Nemám ráda kašírky - Češi se jich dopouští neméně často např. idealizací husitů apod.

Nepodařilo se mi najít ani zmínky o slovenských vysokých školách za 1.rep., pokud znáte nějaký zdroj, tak ho uveďte.
V Čechách byly velmi staré univerzity, z toho jedna patří k těm nejstarším vůbec.
Fakta jsou fakta.
02. 05. 2013 | 09:34

oskar napsal(a):

Ve čtvrtek 2. května to bude 68 let od chvíle, kdy prchající fašisté vypálili Vařákovy paseky u Lačnova, následně byli mučeni a popraveni tři muži a jedna žena.
http://zpravy.idnes.cz/fasiste-2-kvetna-1945-vypalili-osadu-varakovy-paseky-na-valassku-pb5-/domaci.aspx?c=A130430_1923309_zlin-zpravy_ras
"Převezeni do Hošťálkové a následně mučeni a popraveni byli následující den tři muži: Jan Polčák, Karel Vařák, František Žák. A také dvaadvacetiletá Růžena Šopová, která byla na Vařákových pasekách pouze na návštěvě.
Když přišli o život, ve Valašských Kloboukách i Lačnově už lidé slavili osvobození.
"Působí to vše jako velmi nešťastná náhoda," zamýšlí se historik Petr Odehnal. "Na jedné straně vidím velkou euforii partyzánů i místních lidí z konce války. Při odplatě zase spatřuji hysterii Němců, kteří si vybíjeli frustraci z ústupu."
02. 05. 2013 | 10:29

oskar napsal(a):

A ještě jednou -proč se dnes zase ujímá slova tzv.SUDETSKÁ LEŽ?
Cituji z článku Benjamina Kurase z roku 2004:
"Stylem a tónem se sudetská lež začíná nápadně podobat Hitlerovu protičeskému štvaní koncem 30. let a přinejmenším v Rakousku se začíná řídit Goebbelsovým heslem, že často opakované lži se časem začne věřit. Proto se také pokouší vyvolat v komunismem zpitomělých Češích pochyby o sobě samých a pocit viny odvoláváním na abstraktní evropskou právní teorii, v níž pro Benešovy dekrety není místo, a na touhu co nejrychleji dohnat Evropskou unii tím, že se vzdají svrchovanosti....
...Není náhodou, že se sudetská lež tak urputně zaměřuje na Benešovy dekrety. Jejich zrušení by totiž mělo jediný možný státoprávní výsledek: Český stát jako nástupník Československa by přestal právně existovat. Protože Německo nikdy nezrušilo platnost Mnichovské dohody a přestalo uznávat dohodu Postupimskou, jediným přežívajícím právním kodexem pro vztahy s Německem a Rakouskem by byly zákony Protektorátu Böhmen und Mähren.
Protože po návratu k takovému stavu těžko touží mezinárodní a evropské instituce, usiluje sudetská lež o to, aby jej vlastním zrušením Benešových dekretů nastolili sami Češi, dobrovolně, z vlastní vůle...."
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/58-sudetska-lez-a-cesky-pud-sebezachovy.aspx
No, a jak je vidět z této diskuse, mnoho pravdoláskařů se přímo třese na to, abychom odevzdali Sudety a zůstali živořit v Euroregionu Čechy/Morava - Böhmen und Mähren.
02. 05. 2013 | 10:37

šašek z Jihlavy napsal(a):

Někdy je moudřejší některé skutečnosti z dávné minulosti, které nejde změnit, zbytečně nejitřit. Dnes jsou Slováci na stejné vzdělanostní a kulturní úrovni jako občané ČR, mnoho jich zde žije a profesně úspěšně soutěží s ostatními domorodci. Je mi milejší takový Fero Fenič než mnozí čeští, normalizací zasažení režiséři. O lidech z muzikantské branže ani nemluvě, tam mají Slováci dokonce navrch.
Pokud se Češi, Moravané a Slezané v průzkumech veřejného mínění o přízni vůči cizincům vyjádřili ve prospěch Slováků, hovoří to samo za sebe.
Myslím, že mladí to už vůbec neřeší. Buďme rádi, že se po rozvodu vztahy našich národů zklidnily, že při vzájemné komunikaci nepotřebujeme tlumočníky a protože jsme na jedné lodi (podle mnohých je to Titanik), spolupracujme na bezpečnější a přátelštější Evropě.
Myslím, že se Slováci úspěšně vymanili z dědictví Mečiarismu, počkejme si, jak historie zhodnotí éru Roberta Fica, a starejme se hlavně o svůj píseček. Než se nadějeme, budou tu volby a tam se ukáže, jací jsme pašáci.
02. 05. 2013 | 10:42

český maloměšťák napsal(a):

JAHA

http://www.czsk.net/svet/clanky/sr/negramotnost.html
(Na Slovensku žije asi 7000 negramotných ľudí )

Na druhé straně :

http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/rozvoj-europy-brzdi-aj-negramotnost-019930

Ovšem také (ze stejného zdroje ) :

"...Z medzinárodného hodnotenia študentov PISA vyplynulo, že v roku 2009 malo takmer 20 % žiakov v EÚ problémy s čítaním. V prípade Slovenska to bolo 22,3 % žiakov. Údaje zo starších hodnotení PISA ukazujú, že v roku 2006 malo problémy s čítaním až 27,8 % žiakov na slovenských školách, v roku 2003 to bolo 24,9 % žiakov. ..."

A konečně nástin možného dílčího řešení :
/JAHA , vy jste kněz a umíte číst a psát, ne ???/

http://www.fes.sk/file/398/Publikation%20im%20PDF-Format.pdf
02. 05. 2013 | 10:46

Elena napsal(a):

Vojna bola hrozna, každa vojna je hrozna, diali sa neuveritelne krutosti, pred vojnou, počas vojny a ponej.
Súčasťou demokratického myslenia a myslenia celkovo, tie všetky udalosti rozobrať a vydiskutovať, vkľude bez uražek, naliepkovania, popierať že krutosti sa nediali naprieč všekym národom ktorých sa ten konflikt priamo dotkol je nespravne.
Ľudia nemali kam utiecť, nikto normalný neveril, že vôbec to všetko sa mohlo stať, že žili ako susedia roky vedľa seba a vtedajšie politici ich dotlačili k masakru.
02. 05. 2013 | 10:48

nevěřící Tomáš napsal(a):

Yosiff, kecáš: Ta vztyčená pravice tam už ze země netrčí.
02. 05. 2013 | 11:23

Karel napsal(a):

A už máme s těmi Němci, citlivými dušemi, co nám dosud nezaplatili v plné výši reparace za II.světovou válku, podepsánu mírovou smlouvu? Nemáme, takže boj pokračuje !
02. 05. 2013 | 11:43

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

dnešní mladá generace neví, kdo to byl hitler a je jí to uplně jedno. do písemek píšou, že německo ve druhý světový válce bojovalo po boku sovětskýho svazu. pro ně druhá světová válka něco jako pro nás bitva na bile hoře. to vím od učitelů , kteří učí na základkách. takže těm dětem je velice snadné vymýt mozky a když budou neustále slyšet hajného, urbana a spol, jak se češi dopouštěli zločinů, začnou si myslet, že válku začalo československo napadením německa.
02. 05. 2013 | 12:44

už žádné pomlčky napsal(a):

Jahjá, apostata

Cokoli jste tu z poslední období řekl, vede k jediné úvaze.
Jediný přípustný způsob styku s těmito lidmi je obchod, s placením předem.

Co se našeho problému se sudťáky týče, nechali jste nás v něm v třicátémosmém, třicátémdevátém, čtyřicátémšestém, kdy SNR zajímalo jen, aby se nic nevracelo židům, a pak znovu v devdasátémřetím a sedmém.

Teď na vás přišel Orbán a vtíráte se.
Jako my si musíme vyřešit své věci s Němci a Rakušáky, především přijetím zákona na ochranu republiky ve znění, které umožní vyvlastnit štvavá média a pozavírat škrabáky šířící protistátní propagandu, tak si i vy vyřiďte svoje s Orbánem.
Nic vám nedlužíme, zcela naopak.
02. 05. 2013 | 12:48

resl napsal(a):

oskar,
ne, Němce žádné dekrety nezajímají, to jen zakomplexovaná část Čechů, komunisti a lidi, jako jste vy, štvou národ proti nim. Občas to použijí nevzdělaní čeští politici pro své účely, /Zeman, Klaus, Grebeníček -"výkvět" národa/ ale jinak nikdo z druhé strany nic nechce. Jen uznání zločinů, kterých se Češi dopustili. Od Němců vše bylo řečeno, tady musí veřejnost dokopat hlupáky a bolševiky. Dovedl to jen Havel za svou osobu, svazák Nečas měl raději mlčet. Neumíme říct na rovinu nic, dokud budou lháři a vykukové bez cti voleni, stát neřekne nic. Hlavu do písku a raději k Rusům, než se přiznat. Ten strach z nás dělá ty sralbotky Evropy, jenže to svazák, komouš a nácek netuší. Část ostatních Čechů bez vlastního názoru je tupě podporuje. Jakmile chtějí Češi spolupracovat v jakékoli podobě s Němci, už vystrčí bolševik, analfabet a nácek hlavičku a začne místní lidi štvát proti. Naštěstí to nebude dlouho trvat a lůza vzešlá z komunismu, pomalu zmizí s jednotnou Evropou.
02. 05. 2013 | 12:51

Vladimír napsal(a):

ačkoliv s panem Bednářem a jeho ekonomickými a zahraničně-politickými názory nikdy nesouhlasím, v případě tohoto blogu je to naopak, je to dobře shrnuto a čistě zargumentováno
02. 05. 2013 | 12:54

scallop napsal(a):

Po serii manipulatoru, kteri s temnym i umysly rozviruji davne krivdy a vymyvaji lidem mozky tim, ze pisi blogy, se jako bajny fenix z popela vztycil jediny uvedomely jedinec, tento posledni Cech, aby konecne napsal PRAVDU. (Pravda se pochopitelne pozna podle toho, ze je to presne co si myslim JA.)

Ja se jen bavim: najednou autor neni odsouzen za otvirani starych ran, naopak je pochvalen. K vyroku o "velezradě většiny československých Němců" nejsou udaje potreba, staci jej stokrat opakovat. Pak se stane pravdou.
02. 05. 2013 | 13:11

Yosif K napsal(a):

Odevzdali sudety a živořili? Obavy pišišvora.....

Ano sudetáci podporovali Henleina ale češi zase podprovali komunisty. Vzjde to cca za jedno, obojí bylo založeno na rozkulačování cizího majetku, v případě nacistů se šlo na židy a čechy, v případě komunistů na němce a čechy protože židi už byli věztšinou pryč.

Jakýsi rozdíl mezy potomky pomýlených voličů Henleina a pomýlených voličů Gottwalda přece jenom je. Zatímco za sudetáků byly sudety jako z cukru, za komančů sudety vypadaly jako by se tam nastěhovaly prasata. A mnohde to tam vypadá dodnes - hle civilizační úrověn rudých a oranžových pevností, a pevné základny populisty Zemana.
02. 05. 2013 | 13:13

xxx napsal(a):

To Yosif K.: Rekl bych, ze pocet Nemek znasilnenych Vasimi krajany pocet Nemek, znasilnenych Cechy vyrazne prekracuje. Davaj casy, devuska, davaj casy malcik.
02. 05. 2013 | 13:14

revenge napsal(a):

to 1.V. 15:
Však taky Waco srovnal spravedlivý výbuch
02. 05. 2013 | 13:20

Silvie napsal(a):

resl
Nevím ,jak vám vysvětlit, že já např. žádný komplex z Němců nemám, nevadí mi, přestože znám sympatičtější a spontánnější národy.

Pokud si neuvědomujete plíživé nebezpečí plynoucí z přepisování dějin (už to tady minimálně jednou bylo, tak by vás z toho mělo pořádně mrazit), tak si nedohlédnete na špičku vlastního nosu.

Někdo už to tady zmínil, dnešní generaci je všechno šumák, o novodobých dějinách ví kulové, takže nebude těžké ji manipulovat (viz její zahoření pro Kárla).

Copak nechápete, že si tady "někdo" (kdo asi?) připravuje pomalu půdu???
Už teď se marginalizuje utrpení Čechů za okupace ve stylu- "jacípak hrdinoví, zbabělci a udavači to byli, jaképak strádání, protektrorát byl havaj" atd.
Myslíte,že by si tohle někdo dovolil v Polsku, na Slovensku, v Itálii, Německu či kdekoliv jinde na světě???

Furt nic?
02. 05. 2013 | 13:31

resl napsal(a):

ne, Silvie, nikdo si žádnou půdu nepřipravuje a mladé naše hádky nezajímají, umět říct, že část Čechů se zachovala hnusně, je jednoduché a nestojí to nic. Plíživé nebezpečí máte z komunistického slovníku a vidím, že vás drží a předáte ho ještě dětem, vnukům, pravnukům.
Až bude řeč o zločinech Německa, rád se přidám na vaši stranu.
Ve vámi vyjmenovaných státech nic v takových rozměrech nepáchali. Uvědomte si, že šlo o stovky tisíc lidí
02. 05. 2013 | 13:49

minatomirai napsal(a):

Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans after the Second World War.
Napsal americký historik R.M. Douglas, vydáno květen 2012.

Je rozhodně lepší dát přednost amrickému historikovi než debatérům na tomto blogu. Kniha je poměrně drahá, i když se jedná o běžnou cenu pro tzv. hardcover.

Je tam vše, číst místní kraviny zde je téměř bolestné. Kniha, jak se zdá, nebyla zatím přeložena do češtiny navzdory tomu, že byla vydaná již před rokem.
02. 05. 2013 | 14:05

stejskal napsal(a):

To je zajímavý tip, už jsem si to objednal.

Orderly and Humane
The Expulsion of the Germans after the Second World War
R. M. Douglas

Immediately after the Second World War, the victorious Allies authorized and helped to carry out the forced relocation of German speakers from their homes across central and southern Europe to Germany. The numbers were almost unimaginable—between 12,000,000 and 14,000,000 civilians, most of them women and children—and the losses horrifying—at least 500,000 people, and perhaps many more, died while detained in former concentration camps, while locked in trains en route, or after arriving in Germany exhausted, malnourished, and homeless. This book is the first in any language to tell the full story of this immense man-made catastrophe.

Based mainly on archival records of the countries that carried out the forced migrations and of the international humanitarian organizations that tried but failed to prevent the disastrous results, Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans after the Second World War is an authoritative and objective account. It examines an aspect of European history that few have wished to confront, exploring how the expulsions were conceived, planned, and executed and how their legacy reverberates throughout central Europe today. The book is an important study of the largest recorded episode of what we now call "ethnic cleansing," and it may also be the most significant untold story of the Second World War.
02. 05. 2013 | 14:14

stejskal napsal(a):

P.S. Mimochodem, pane minatomirai,

budete-li zde nazývat kohokoliv tak, jak jste to učinil ve mnou odstraněném příspěvku, budu mazat VŠE, co sem napíšete.

Libor Stejskal
02. 05. 2013 | 14:15

xxx napsal(a):

To JaHA/10:51/:
Dve pripominky: Slovaci za valky jednak "cistili" slovenske uzemi od zidu
mnohem intenzivneji, nez Cesi po 1945 od Nemcu,
a navic JAKO JEDINI s Kobou a Nemci prepadli Polsko a bojovali na Rusi. Byl bych dost potichu.
To Karel/08:42/: Pick ve svych vzpominkach pise o tom,jak pri uteku z Pochodu smrti
byli v sudetonemeckych vesnicich a mestech jeste v dubnu a kvetnu 1945/ cili v dobe jasne nemci prohrane valky udavani nemecke policii a vojskum SS.
To Dag/01:52/: Dany, Holandany, Nory, Vlamy a koneckoncu i Francouze povazovali
Nemci za arijce, nikoli jako Zidy,Cechy, Polaky, Rusy a Srby za podlidi, urcene
ke "konecnemu reseni,vite.
I pres to,zkuste jednani Nemcu za valky pochvalit Holandanovi!
To Sylva S./O2:00/:
Garantuji Vam, ze se mylite. Nejde jen o SSO,SBB,KSCM, ale pocet "pamatujicich" jeste k 20% neklesl.
To Yosif K: Vynechal jste "povrazdene" z cestne vesnice zbrani SS Leibstandarty
Adolf Hitler" z Bergersdorfu.
02. 05. 2013 | 14:19

minatomirai napsal(a):

Dobře jste udělal, pane Stejskale, je spousta knih, která pojednává o tomto tématu, potřebuje to však čtenáře, kteří skutečně chtějí vědět. Naštěstí je takových lidí stále mnoho. Brity a Američany považuji za nejlepší historiky tohoto období.
I Max Hasting ji doporučuje.
Britové obecně stále žijí touto válkou, ale podstatně kultivovaněji než jejich české protějšky.

Škoda, že jste nenechal ten druhý příspěvek aspoň o pet minut déle, i když si myslím, že stejného hodnocení Luby a Silvie se dopracovala ta většina normálně uvažujících diskutérů taktéž.
02. 05. 2013 | 14:20

minatomirai napsal(a):

Beru na vědomí, pane Stejskale, uveřejnil jsem to záměrně, navíc s tím, že jsem s reakcí počítal.

P.S.
Naštěstí se zde nevyskytuji tak často, takže se mnou byste alespoň neměl tolik práce v případě, že se rozhodnu popustit uzdu svému výrazivu opět. Zatím to nemám v úmyslu, co jsem chtěl sdělit, jsem učinil.
02. 05. 2013 | 14:23

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

xxx,
máte trochu mezery v dějepise. němci nebyli jediní, kdo napadnul polsko. 17. září 1939 poláky napadnul také sovětský svaz.
02. 05. 2013 | 14:36

minatomirai napsal(a):

Koba je jméno Stalina, jednotko chytrosti.
02. 05. 2013 | 14:40

Luba napsal(a):

minatomirai,
kdybyste byl schopen nějaké logické racionální úvahy, těžko byste mohl považovat knihu, v níž autor píše o 500.000 mrtvol suděťáků, za hodnověrný zdroj informací.

I samotní soukmenovci z landsmanšaftů píšou o 241.000 mrtvých.
Česko-německá komise historiků o 20-30.000 - ale všechno jsou to jenom více-méně kvalifikované odhady, popř. počty, vycucané z Henleinova prstu.

Podle mého názoru je to podvod. Jednoduše proto, že zločin tak velkého rozsahu nejde skrýt. Jsou to příliš velké hromady mrtvol.

Zvlášť by to nebylo možno skrýt na tak hustě obydleném území, jako je to naše. Každé dva kilometry je vesnice. Všechno je všem na očích. U nás se prostě nic neututlá.

To na východ od nás na to byly jiné možnosti. Přesto se nic neutajilo. Nedokázali to ani Rusové v Katyni, nedokázali to Němci a jejich pomahači na územích jimi dobytých.

miratomiraia,
chtělo by to více aktivity. Hezky lopatu do ruky a exhumovat.
Jinak mě, a řadu jiných skeptiků, nepřesvědčíte.

Zvlášť ty, co se trochu vyznají v psychologii.
02. 05. 2013 | 14:41

minatomirai napsal(a):

500.000 mrtvol suděťáků, za hodnověrný zdroj informací.
----------------------------------------------------------------
Odkaz, Lubo, bez odkazu se nehodlám vyjadřovat. Spíše mám pocit, že jako vždy jednáte unáhleně a bez řádného uvažování.

Aktivit mám dost, každý den běhám 10 kilometrů, ty hromadné hroby si otevírejte tedy beze mne. Lepší než zbytnělá prostata, co vy na to?

Zvlášť ty, co se trochu vyznají v psychologii.
----------------------------------------------------
Každý se vyzná v psychologii, nestrašte mne. Spíše by mne zajímalo, co veřejný obdivovatel presidentské kandidátky Fischerové (občas si vás pletu s Jáchymem, jste oba prolifičtí, snad je to české, přispěvovatelé, dpomnívám se však, že jste za ni byl ochoten položit život v lednu)prodělal, že jste si teď na zrcadlo v koupelně nalepil Zemana a vzývá ho dokonce častěji naž muslim svého boha.
02. 05. 2013 | 14:52

minatomirai napsal(a):

Jinak mě, a řadu jiných skeptiků, nepřesvědčíte.
----------------------------------------------------
Zapomněl jsem, na ty skeptiky z vysoka víte co.
Dělejte to také, zbývající život bude podstatně příjemnější.
02. 05. 2013 | 14:53

Silvie napsal(a):

Resl

"Až bude řeč o zločinech Německa, rád se přidám na vaši stranu.
Ve vámi vyjmenovaných státech nic v takových rozměrech nepáchali. Uvědomte si, že šlo o stovky tisíc lidí."
Tak tohle snad nemůžete myslet vážně.
Němci a mnou zmiňovaní Italové a Slováci byli fašisti.
Slováci s Poláky zároveň fanatičtí antisemité - je vidět, že o strašných pogromech v Polsku nemáte zřejmě ani tušení. O Ukrajině nemluvě.

Češi se provinili vyhnáním fašounské páté kolony provázeným excesivními zvěrstvy, které nijak nezpochybňuji. V souvislosti s krutostmi Němců, kteří prohnali komínem miliony lidských duší, jde historicky o marginálii.

Mně hlavně vadí to, jak se vy osobně (a mnoho dalších "spravedlivých") vyjadřujete o Češích a jakým způsobem snižujete hodnotu jejich utrpení.
Cítím se být Češkou a proto soucítím především s Čechy, což by mělo být přirozené pro každého našince.
Ale Havel holt zavedl módu kopat do češství, "národovectví" i vlastenectví, takže si plno hlupáků připadá kosmopolitních, když si taky čutne do vlastního národa.
Pro mne jsou to ale odporní odpadlíci.

To, že se tady "plíživě" přepisují dějiny a vymývají mladým jejich ptačí mozečky, je nepopiratelný fakt.
Úplně postačí ten primitivní antikomunismus , na nějž lapají jihočeští kmotři a členové lidovců hloupé mladé kavky, aby jim pak posloužili jako užiteční idioti u voleb.

Teď je Aktuálně v "dobrých rukou" - Bakala už si zařídí ,aby tady z toho byl ještě propagandističtější plátek, nežli z HN a Respektu.

Až dostanete rozum (když bůh dá), to bude tedy svátek.
Když vám někdo nakuká, že je určitý postoj či názor antibolševický, jdete za ním jako beran za stádem.
Ve vašem věku by už člověk předpokládal, že nenaskočíte na každý špek.
02. 05. 2013 | 14:56

Luba napsal(a):

minatomirai,
člověče, když něco doporučujete, tak si to aspoň sám přečtěte.
Nebo si přečtěte alespoň recenze.

P.S.: Co máte s prostatou? Zkuste ji rozběhat.
02. 05. 2013 | 15:04

resl napsal(a):

Silvie 13:31,
Myslíte,že by si tohle někdo dovolil v Polsku, na Slovensku, v Itálii, Německu či kdekoliv jinde na světě??? /vyhnání !/

Silvie 14:56?
Němci a mnou zmiňovaní Italové a Slováci byli fašisti.
Slováci s Poláky zároveň fanatičtí antisemité . /rasismus !/
....................
Nemám čas na hlouposti, přečtěte si to po sobě a nevyvolávejte zmatky. Nejste na pavlači, ale na seriózně vedeném A cz. Pane Stejskale, co mám s tou popletou dělat ? Děkuji za pochvalu, kterou jsem vám právě udělil. váš Mazánek
02. 05. 2013 | 15:31

minatomirai napsal(a):

Lubo,

zmínil jsem se o tom, že reagujete, aniž plně chápete. Těch půl milionu Němců jste nacpal do Československa vy, nikoliv autor, dokonce ani recenze tuto prasečinu nezmiňují. O co vám jde? Je možná na čase, abyste začal číst skutečnou historii, doloženou, ověřenou. Nikoliv internetovou agitku o lynchování černochů se záměrem ukázat, že tyto věci se zkrátka stávají. Jako Čech nesete za minulost svojí země zodpovědnost, zejména nedávnou minulost.

Moje prostata je v pořádku, děkuji za opatání, moje poznámka směřovala k oné navržené aktivitě otevírání hrobů, kterou jste mi doporučil.
Nezapomeňte na oblast okolo Pohořelic, všichni místní znají osudy Němců, kteří tam skončili v hromadných hrobech. Nikoliv na tyfus, ale sprostě zastřeleni jako zvěř.
02. 05. 2013 | 15:54

Elena napsal(a):

NEVIEM pán resl, ale Silvie sa mi zda že nemá strach z Nemcov ale z Vás, viete prečo? Lebo prave ste predvedol ako ste triumfoval na jej drobnej chybe, ešte ste to podporil aj uražkou že je popleta, kde ta Váša adekvatnosť?
Furt vas musi tu opravovať nejaký analfabet?

Nu zmilila sa , nu a čo? Neda sa zmierniť ton a netlačiť napilu?
02. 05. 2013 | 15:58

resl napsal(a):

Elena,
dá se zmírnit tón, máte pravdu. Jen je škoda se několikrát domlouvat na předem jasném textu. Eleno, Silvie mně to stejně nandá, ona pomoc nepotřebuje, takže jsem přitvrdil raději předem. Pokud jsem se vás Silvie dotknul, omlouvám se.
02. 05. 2013 | 16:17

Elena napsal(a):

Nič sa nedeje pán resl,
ja to nerobim kvoli pani Silvie, tak , kvoli objektivite, mňa aj tak už tu malo kto chape, nemám ráda vodcov a grupirovanie sa do skupinových názorov, mám ráda individualitu a svobodomyslie.
Majte pekné.
02. 05. 2013 | 16:31

Elena napsal(a):

pardon :)
Majte sa pekné :))
02. 05. 2013 | 16:32

Luba napsal(a):

minatomirai,
dyť jsem to psal: píšete, aniž byste věděl a četl ...

Nezabývám se náhodným lovem na internetu.
Něco znám, něco jsem přeslabikoval, a tedy vím, co mám hledat. Pak je to snadné.

Že nečtete diskusi ... proč taky? Ale kdybyste do ní náhodou nahlédl, věděl byste, jak se k tomu půlmelounu dospělo.

Těch Douglasových "at least 500,000 people, and perhaps many more" "očitá svědkyně" sudetoNěmkyně Herta, připisuje řádění krvežíznivých Čechů (viz výše).

Kdybyste četl diskusi, možná byste pak i pochopil, proč jsem sem dal odkaz na ohořelou mrtvolu Jesse Washingtona.

Zmíněná paní Herta totiž psala cosi o hořících mrtvolách Němců na kandelábrech k poctě Edvarda Beneše.

Jiné ilustrační foto jsem zkrátka nesehnal.

A jaká je podle Vás ta "skutečná historie"?
Patrně ta, která se Vám hodí, která se Vám líbí, která je v souladu s vyprávěním Vašeho praděda, děda či otce.

"Skutečná historie" je pojem značně relativní. Z kronik se jí nedozvíte. Tedy - myslím tím pravdu.

Proč jsem se zmiňoval o té psychologii? Inu, protože např. z psychologie forenzní a výslechu svědků je známo, že různí lidé popisují jednu a tu samou událost různě, jakoby viděli různé příběhy. A to bezprostředně po činu, kdy nemohlo dojít k efektu tzv. falešné paměti.

Lidská paměť je vůbec záležitostí ošemetnou. Leccos lze vytěsnit a pozměnit. Převyprávět. Přibarvit. Dle potřeb daného soudruha/soukmenovce.

Co se týče Pohořelic, nikdy jsem tam nebyl. Nebyl jsem ani v Ohořelicích či v Zakopaném.
02. 05. 2013 | 17:35

rosclays napsal(a):

Marian:
Takže trochu problémy s logikou napsaného?.....:)
"Luba na rozdíl od vás ihned pochopil,o co jde..."

Pokud Luba - na rozdíl od mě - ihned pochopil, taky vy jste zřejmě nepochopil, že Luba pochopil, protože jinak je těžko možné se rovnou omlouvat...

"Promiňte,Lubo, v žádném případě na vás neútočím..."
02. 05. 2013 | 17:36

Silvie napsal(a):

resl
Nedotknul jste se mne - "popleta" je proti lichotkám takového nicku Parabellum docela milá invektiva.

Nemyslím, že bych v něčem měla zmatek - fašismus a rasismus se vzájemně nevylučuje.
Nemyslím, že je valný rozdíl mezi vraždou z nenávisti ať už jde o žida nebo Němce. Možná jsem vás zase nepochopila.

Asi se shodneme na tom, že krutosti páchané na komkoliv jsou odporné.
I když já sama nejspíš nejsem mravně na takové výši, abych se dokázala nemstít za event.vyvraždění příslušníků své rodiny.

Ovšem náš pohled na odsun se zásadně liší. Já ho pokládám za správný s ohledem na tehdejší pol.situaci - oddělit plevy od zrna by bylo velmi časově a důkazně náročné (navíc těch plev byl sakra vrchovatý vagón a zrní stěží malý plecháček).
02. 05. 2013 | 17:47

nemohu toho přikrčeného špidlu zapomenou napsal(a):

t
oskar
Bohužel, naší podmínkou pro vstup do EU měl být podpis mírové smlouvy s Německem.
A neplatnost Mnichova ex tunc a plné uznání Postupimi.

Pokud to bylo neprůchodné, měli jsme se na to vykašlat a zůstat přidruženým státem. Turkům to svědčí.
02. 05. 2013 | 18:00

Luba napsal(a):

minatomirai,
ještě dodatek k Vaší "skutečné historii".

Nevím, do jaké míry sledujete šrumec kolem ÚSTRu ...

Nová předsedkyně Rady Šustrová promlouvala o nutnosti mezioborové spolupráce.

Proč?
Protože historik se specializuje na hledání v zaprášených archívech, což mu jde zajisté výborně, ale horší už to je se zařazením archivovaných údajů do správných dobových souvislostí, jdoucích mimo jeho odbornost.

Bez mezioborové spolupráce může leccos chybně vyhodnotit, dezinterpretovat, to podstatné potlačit, nepodstatnému věnovat přehnanou pozornost, atd., atd.

Historie je do té míry vědou, pokud hledá a nachází pravdu.
Jako když restauratér odkrývá přemalovaný obraz neznámého mistra. Historik musí vědět, které vrstvy malby má odstanit a které ponechat, a co k čemu a ke komu patří.

A to bez interdisciplinární spolupráce odhalí stěží.
02. 05. 2013 | 18:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jaha

Dovi :-D mám pro Vás "múračku" kdybyste chtěl. Jestli ne, půjdu stopovat k cestě :-)))))))

Silvie

Tyto diskuze s východními bratry k ničemu nevedou.
Obzvláště z těmi, kteří to zde přímo vyhledávají...

Libor Stejskal

Zdravím Vás.
Mám pro Vás také tip na knihu, jmenuje se "Verschwiegene Schuld" a pojednává o zločinech západních spojenců na Němcích. Jen nevím, zda vyšla anglicky, česky asi vůbec...
02. 05. 2013 | 18:08

Milan napsal(a):

No panejo, pan Bednář je mj. vysokoškolským pedagogem (nota bene zabývající se politikou) - a napíše takové hlouposti. Je to opravdu až k nevíře, že i člověk, který by měl mít z titulu své profese o věci přehled, nezná základní fakta...
02. 05. 2013 | 18:16

Luba napsal(a):

Milane,
nezbývá, než abyste předložil ta základní fakta.
02. 05. 2013 | 18:24

rosclays napsal(a):

resl:
Sice OT, ale jenom malá poznámka...
"Díky za přání k fotbalu, za moc to nestojí. Vy tomu rozumíte ? Tam bych vám mohl poradit...."

Jste si jist, že dokážete poradit, když jste toto schopen napsat...(pokud ovšem nemyslíte Barcelonu :)
02. 05. 2013 | 18:31

pamětník napsal(a):

resl:
>Naštěstí to nebude dlouho trvat a lůza vzešlá z komunismu, pomalu zmizí s jednotnou Evropou.<
???!
Lůza i jednotná Evropa zmizí??
Vy jste teda myslitel, na takové proroctví se hned tak někdo nezmůže!
:)))))))))
02. 05. 2013 | 18:44

Milan napsal(a):

Luba: "nezbývá, než abyste předložil ta základní fakta"

Divoký odsun nebyl záležitostí Revolučních gard, vyhoštování za hranice organizovala čs. vláda s prezidentem, prováděla čs. armáda - což bylo protiprávní.
Historik M. Brown napsal:"Domácí československá legislativa neměla totiž pravomoci odsunovat osoby na území okupovaného Německa. Určité Benešovy dekrety vedly ke konfiskaci německého majetku a retroaktivně odebraly Němcům jejich občanství. Německé obyvatelstvo však mohlo být odsunuto pouze s explicitním souhlasem válečných mocností, které ho poskytly na konferenci v Postupimi. Schválila je Komise spojenecké kontroly (Allied Control Commission) na svém dvanáctém zasedání 20. listopadu 1945."
Takže podrobněji: čs. vláda měla oficiální pokyn nekonat s odsunem Němců nic až do rozhodnutí Velké trojky. (Že Churchill svého času schvaloval, popř. požadoval odsun, nemůže být omluvou; žádná smlouva nebyla ujednána, jen ta, že má čs. strana vyčkat stanoviska velmocí). To přišlo až 2.8., přičemž státem organizované vysídlování začlo už začátkem června, tedy o dva měsíce dřív. A nedosti na tom. Onen XII. článek z Postupimi vyzývá k okamžitému pozastavení veškerého vyhošťování, na což naše vláda následujícího dne (3.8.) tak, že se nemá poslechnout a vyzvala k dalším transportům.
Ostatně Miloš Zeman začátkem 90. let přirovnal odsun ke stalinistickému šíbování národů (jež dle nemálo názorů hraničilo s genocidou). Nyní se snažil situaci vyžehlit s tím, že myslel jen "divoký" odsun (jenže ten prováděla naše politická reprezentace s armádou). Což jen odkrylo neznalost pana Zemana, když útočil proti vyjádření o dnešním soudu v Haagu, přičemž on sám byl daleko drsnější - on rovnou soudil:-)
02. 05. 2013 | 19:02

minatomirai napsal(a):

Lidská paměť je vůbec záležitostí ošemetnou. Leccos lze vytěsnit a pozměnit. Převyprávět. Přibarvit. Dle potřeb daného soudruha/soukmenovce.
-----------------------------------------------------------------------------
Bezesporu, nicméně na ni musíme spoléhat a neprohlásit vše, co bylo doposud sděleno, za převyprávěné. To je poměrně ubohý argument, Lubo. Ne poměrně, je to naprosto zcestné.
Debatovat tedy s vámi pokládám za zbytečné, neuvedl jste jediný historický zdroj, na které se dá odvolat. Zpochybňujete něco, co jste nikdy nečetl a ani číst nebudete, protože vám to nezapadá do vašeho schématu.
Hovořit o tom, co se dělo během odsunu Němců ze všech území Evropy, bylo donedávna tabu. Všichni vědí, z jakého důvodu. Židé, a to celkem pochopitelně, vyžadovali odplatu, takže jediné, o čem se mohlo psát, bylo jejich utrpení. Vás vychoval komunistický režim, který neměl nejmenší zájem na zkoumání objektivně pojaté historie. Vaše intelektuální zvídavost se s tím zřejmě spokojila.

Na odsun Němců, jehož návrh se projednával už v roce 1942 v britském parlamentě, zavládlo zděšení a odpor. Spojenci věděli, že odsun nebude ani disciplinovaný, ani lidský, a o tom píše Douglas.
Na odsun reagovali takoví velikáni jako George Orwell, hlasitý odpůrce odsunu Němců, stejně tak s odporem reagoval další velký Brit, Bertrand Russell.
Oněch půl milionu mrtvých Němců se považuje za konzervativní odhad, jsou studie, které zmiňují o milion více. Oběťmi těchto odsunů byli většinou staří lidé, ženy a děti.
Nehodlám dále pokračovat, Lubo, pro mne jste skončil jako možný debatér posunem od Fischerové k zuřivé obhajobě Zemana.
02. 05. 2013 | 19:17

Silvie napsal(a):

Milan
Tak to mi tedy vysvětlete, co byla podle vás Mnichovská dohoda a zda bylo legální prodat tomu s knírkem jeden státeček v srdci Evropy?

A taky mi sdělte, jestli bylo právně v pořádku, když si "mocnosti" rozparcelovaly ve vzájemné shodě sféry vlivu a nás vyšoupli směr východ.
A co třeba 68?
Nevšimla jsem si, že by západ nějak tahle anexe vyvedla z míry, krom žvanění v médiích neudělal vůbec nic.
Ale z odsunu se tady díky Havlovi udělala óbr kauza a Sude´táci se toho logicky s radostí chytili.
Fakt jsem si nevšimla, že by Rusové řešili Katyni a Poláci a Ukrajinci pogromy na židy.
02. 05. 2013 | 19:28

Silvie napsal(a):

minatomirai
Ono se to Britům pěkně žvanilo, když sami germány v pohraničí neměli - hraběcí rady se tomu říká.
V Mnichově nás bez skrupulí předhodili Ádovi, tak kde berou vůbec tu drzost...
Koho to ještě zajímá ve světle vážných současných problémů. Těží z toho leda tak landsmanšaft a pár pravdalásek si na tom vybudovalo kariéru.

Nejvíc poučují vždy o lidských právech ti, kteří je sami porušují.
Viz kanadští mravokárci, kteří v závěru české cikány selektovali už na letišti, o Američanech a dodržování lidských práv (KKK) ani nemluvě.
02. 05. 2013 | 19:35

rosclays napsal(a):

Zajímavé...:)
"Spor kolem autorství prezidentské amnestie se přiostřuje. Jakmile o něm začal mluvit bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf, dočkal se ostré kritiky premiéra Petra Nečase i ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Nečas řekl, že právník trpí bájnou lhavostí. Blažek hrozí, že ho bude žalovat či podá trestní oznámení."
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ministr-blazek-zvazuje-pravni-kroky-proti-hasenkopfovi-pkv-/domaci.aspx?c=A130502_085702_domaci_hv
02. 05. 2013 | 19:39

rosclays napsal(a):

Omluva - omyl...patří to pod blog:
Pavel Hasenkopf - Odpověď paní S.Š
02. 05. 2013 | 19:42

Milan napsal(a):

Silvii:

Moc nerozumím...Já absolutně nezpochybňuju vinu Němců, jen je trochu k smíchu/pláči, kterak se u nás stále strká hlava do písku před nepříjemnými fakty o historii, popř. se všelijak falšují a omlouvají. Proč se státem organizované protiprávní vysídlení (cca 700 000 lidí) vydává za individuální akce RG, partyzánů atd.? Říkáme si dnes, že v roce 68 přišla bratrská pomoc, která nás zachránila před zkázou?:-)
02. 05. 2013 | 19:48

Vandal napsal(a):

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

ne, není mi to trapné. Nikdy se necítím trapně za něco, co dělá jiný. To je jeho věc, ne moje.

Kdybych u mně ovšem někdy někdo podobné pocity někdo vyvolával, byly by to především lidé, kteří zlehčují či dokonce zesměšňují (jako třeba pánové Luba či vandal) utrpení a bezpráví páchané na jednotlivci jen proto, že je Čech, Žid, Němec, Rom, Rus, Srb, Palestinec či příslušník jakékoliv rasy, etnika, etnické skupiny či národnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pane Stejskale
už jste toho zde napsal a smazal hodně na to, aby si člověk dokázal na vás udělat názor, věc je jasná jak facka. Takže já a pan Luba zlehčujeme a zesměšňujeme bezpráví a utrpení páchané na jednotlivcích jen proto ... atd.

Pane Stejskale

co se odehrávalo po válce a v těsné příčinné i časové souvislosti s válkou, byla věc těch, kteří toto vše prožili, nikoliv naše. Takže my nemáme absolutně žádné právo vynášet zde jakékoliv soudy, protože nevíme, nebo víme hodně málo.

Jedno je jasné, události mají své příčiny a následky. Po válce zůčastnění činili opatření, aby k podobným událostem již nemohlo v budoucnu dojít. Státy, které spolu válčily, se snažily nějak věci uspořádat, nic jiného jim ostatně nezbývalo, a to i za prudce se měnící politické situace. Samozřejmě, že z různých důvodů nedošlo k ideální nápravě všeho, co si státy předsevzaly, ale postupně, v zájmu míru a dobrých sousedských vztahů, se na ledacos "zapomnělo", a novými smlouvami ošetřilo.

Vám, pane Stejskale, je přece známo, že Německu nic nedlužíme, ale právě naopak, Německo nám nesplatilo válečné reparace. Přesto si ČR nic nenárokuje, a ani zde nejsou žádné organizace, které by neustále vznášely oprávněné nároky.

Na druhé straně, jakýsi pofiderní spolek hitlerovských pohrobků neustále vyhrožuje a vznáší údajné nároky, drze a sprostě si klade požadavky.

To vám je snad také známo, že tito hitlerovští pohrobci nemají na nic žádný nárok, a nemají ani to nejmenší právo cokoliv si nárokovat.

Za této situace, kdo zde neustále rozviřuje události, staré cca 67 let a proč?

Nemyslíte, že CHAMTIVOST A HAMIŽNIST, NADUTOST A ZPUPNOST, si nezaslouží nic jiného než zlehčení a zesměšnění? Hitlerovským pohrobkům nejde o žádné utrpení a bezpráví, tím se pouze ohánějí.

J I M J D E P O U Z E A J E N O P R A C H Y!

Z tohoto pohledu, jsou takoví jako Urban a jemu podobní prachobyčejní zrádci národa, staví se na stranu hitlerovských pomahačů a likvidátorů českého národa.

Spolek sudeťáků má hitlerovské kořeny, měl obrovský podíl na vzniku války, rozbití ČSR, utrpení českého národa za války, atd.


Velmi se divím, že se tyto pozůstatky nacistického režimu nechávají dál hnít a otravovat mezinárodní ovzduší.

Jinak, pane Stejskale, za zradu národa byl vždy trest smrti.
02. 05. 2013 | 19:48

Milan napsal(a):

Vandas: "co se odehrávalo po válce a v těsné příčinné i časové souvislosti s válkou, byla věc těch, kteří toto vše prožili, nikoliv naše."

Jiří Loewy: „Zažil jsem zblízka holokaust a sám jsem mu unikl jen šťastnou náhodou. Neunikla mu moje pražská babička, dvě šestnáctileté sestřenice, hromada dalších příbuzných a řada kamarádů. Měl jsem mnoho důvodů k nenávisti, ale když jsem viděl bestiální nakládání s německými civilisty (už v Praze po revoluci a pak v pohraničí), necítil jsem pražádné zadostiučinění, naopak stud a zklamání... Takzvaný divoký odsun jsem viděl zcela zblízka nejen v jedné, ale v řadě obcí, se všemi průvodními znaky té zvláštní poválečné války proti ženám, dětem, starcům a invalidům – dospělí němečtí muži takřka nebyli, buď padli, nebo byli v zajetí. Divoký odsun nazývám takzvaným proto, že se nejednalo o žádné spontánní akce. Aspoň tady na sever od České Lípy to všechno prováděla armáda podle plánu a pod vrchním velitelem Ludvíkem Svobodou. Vojáci dřepěli doma v protektorátě za pecí a teprve po válce narukovali. Tím větší gerojové z nich byli... Důstojníci se nám svěřovali s tím, že mají rozkaz co nejrychleji vyhnat maximum Němců, aby se tak vytvořily hotové skutečnosti ještě předtím, než se v Berlíně (totiž v Postupimi) sejde tzv. velká trojka. Takže: divoké to sice bylo, ale ústředně plánované shora, systematická etnická čistka.“
02. 05. 2013 | 20:10

Silvie napsal(a):

Milan
Já myslím, že všichni víme, že byli Sudeťáci odsunuti na základě BD.
Těžko se najde někdo, kdo by neodsuzoval násilí páchané na těchto lidech-minimálně na dětech a ženách, byť šlo z velké části o Hitlerovy příznivce nebo alespoň loyální občany říše.
RG sestávaly z gaunerů, kteří šli po majetku - dnes je už vcelku lhostejné, zda měly či neměly oprávnění se v této záležitosti angažovat.

Mně zase uniká smysl neustálého vytahování této kauzy.
Havel už se několikrát omluvil, Nečas se před Bavoráky téměř plazil po břiše, není na čase se konečně zabývat podstatnými záležitostmi? Třeba neutěšenou ekonomickou situací?

Urban, B.Doležal, Kárl a spol. jsou lidé osobně zainteresovaní na tom, aby se sudetská otázka otvírala až do samotného zblbnutí.

Majoritní společnost ale tak jako tak bude zastávat týž názor jako já - odsun byl v dané době správným krokem. Proto také Zeman vyhrál volby.
Neustálým omíláním lidi maximálně otráví takovým způsobem, že to u voleb hodí s radostí bolševíkům.
To mlžení kolem amnestie a přehazování viny z jednoho na druhého, sled ostudných korupčních kauz a osočování policie a státního zastupitelství už dávno udělalo svoje. Sude´táci budou jen třešničkou na dortu.
02. 05. 2013 | 20:15

Silvie napsal(a):

Milan
Já chápu sdělení Vandala jinak.

Nemůžeme soudit vraždy Němců zoufalými Čechy, které připravili o rodiny.
Soudit můžeme maximálně řádění oněch RG- za ně nese zodpovědnost stát.
02. 05. 2013 | 20:17

Luba napsal(a):

minatomirai,
ano, něco podobného jsem si přečetl v recenzi na Douglasovu knihu. Psal jste ji, nebo jen četl? :)

Jakápak "zuřivá obhajoba Zemana"?
Vy snad nemáte vlastní názor?

A co se týče humanistů Orwella a Russela ...

Možná, že tito pánové též hlasitě protestovali proti britským koncentračním táborům v Jižní Africe, ale není mi to známo:

"Druhá válka za nezávislost Transvaalu v letech 1899-1902 vypukla poté, co se Anglie pokusila zabrat jeho surovinové zdroje pod falešnou záminkou ochrany práv cizinců, kteří tu těžili zlato.

Na bitevním poli Anglie nedokázala nad Búry vyhrát, a tak se snížila k rozpoutání totální války proti jejich ženám a dětem ve snaze přinutit je tak ke kapitulaci."

Usedlosti a farmy Búrských sedláků Britové vyloupili a vypálili. Hospodářská zvířata vybili. Ženy a děti odvezli do koncentráků, kde je uvěznili.

V 31 koncentračních táborech jich zemřelo na 27.000.

"Jediným zločinem Búrů bylo, že ocitli mezi Anglií a zlatem Transvaalu."

Zdroj:
http://www.boer.co.za/boerwar/hellkamp.htm
02. 05. 2013 | 20:23

Milan napsal(a):

Silvii: Znovu: Divoký odsun byl protiprávně organizován čs. vládou a Benešem, prováděn armádou. RG byla zběsilost, jíž měla právě politická reprezentace a armáda učinit přítrž. To se nestalo, ba naopak. Aspoň tohle bychom si mohli připustit, a ne lhát jako Miloš Zeman. Na tom se snad shodneme, ne?
02. 05. 2013 | 20:26

Luba napsal(a):

minatomirai,
ještě jste k té Douglasově knize zapomněl připodotknout, že se ty číselné údaje netýkají pouze odsunu českých Němců, ale všech tzv. etnických Němců z východní Evropy (+ Východní Prusko, ad.), Vy "konzervativní odhade" ...

To, že jde pouze o odhady je celkem podstatné, ovšem nikoli pro Vás. Jde o to, zda jde o odhady kvalifikované, nebo o legendy odsunutých/vyhnanců.
02. 05. 2013 | 20:34

pravda je zakopávána hloub a hloub napsal(a):

O statisících německých mrtvých v poválečných zajateckých táborech západních spojenců se ví.
Britové a Američani jsou ale pro Němce pořád příliš silní a potřební, takže se z toho nedělá propaganda.
Zato mohou kvůli pár stovkám mrtvých esesáků a udavaček kopat do nás a rádi to dělají.

Je potřeba si stále znova připomínat, kdo byli zakladatelé SDL, jejich funkce za Hitlerova režimu.
Jediný Wenzel Jacksch nebyl nácek, a to proto, že byl pověřen jinými úkoly v Londýně. Beneš ho brzy prokoukl, ale Britové, kteří vždycky hrají aspoň trojí hru ho nechali v rezervě.
02. 05. 2013 | 20:43

nikdy nevíte, co najdete napsal(a):

Luba
Jediná skutečná fakta lze doložit na exhumovaných pozůstatcích.
Do toho se ale opravdu nikomu nechce.
02. 05. 2013 | 20:46

resl napsal(a):

Roclays 18:31,
Jsem.
Pamětník 18:44,
jsem rád, že dáváte pozor, jak jste byl vždy za každého režimu, zvyklý.
02. 05. 2013 | 21:18

rosclays napsal(a):

Pane Stejskale,
měl jste to nechat (Vandal), protože - naopak -....
"můžou být rádi, že jsme je nepověsili"
"nabitá pistole"
"šlápnutí okovanou botou do xichtu" apod.
jsou zářnými příklady ČESKÉHO "vlastenectví".
02. 05. 2013 | 21:20

rosclays napsal(a):

resl:
Opět OT...:)
Zkusmo - kde a jakou činností se zaobíral Messi, když byl zrovna v záběru? (Samozřejmě ne pořád, ale to, co zaujalo).
02. 05. 2013 | 21:25

resl napsal(a):

roclays,
samozřejmě mluvím o fotbalu a ne, kde co lítá. další prosím.
02. 05. 2013 | 22:02

rosclays napsal(a):

Zklamal jste mě pane resle, protože Messi je fotbal, Messi je Barcelona (a naopak), Messi byl přítomen atd. To, kdy se píská OUT a že Uli má problémy s daňovými úniky už určitě pozná (ví) i paní S.Š :).
Asi vás přestanu číst (ale to vám může být určitě šumafuk :).
Jinak už to tady nemíním zbytečně zanášet samými OT příspěvky, takže snad příště.....opět při nějaké KVALITNÍ debatě.
02. 05. 2013 | 22:16

Vandal napsal(a):

rosclays
špatně, ne šlápnutí okovanou botou do nacistického xichtu, ale rozšlápnutí, rozumíte?

Rozšlápnout, jako rosclays, ne clays, je to jasné?
02. 05. 2013 | 22:52

Karel napsal(a):

V diskusi se sešlo pár houževnatých nácků.
03. 05. 2013 | 09:20

český maloměšťák napsal(a):

"...Na odsun Němců, jehož návrh se projednával už v roce 1942 v britském parlamentě, zavládlo zděšení a odpor. Spojenci věděli, že odsun nebude ani disciplinovaný, ani lidský, a o tom píše Douglas. ..."

Stalin dostal svůj díl Evropy - západní Spojenci dostali svůj díl Evropy.
Němci přišli o území - včetně těch, které obývala německá menšina.
Tak to po vyhraných, respektive prohraných válkách prostě chodí.
Vládní establishment ČR v tomto hrál čtvrté housle.

P.S. SS Waffen se ke sklonku války rychle přesouvaly směrem na Západ kde se vzdávaly západním Spojencům. ZÁPADNÍM.
Zděšení v britském parlamentu podle mě mělo zavládnout, když letecké síly západních Spojenců odmítly bombardovat logistické zázemí osvětimské továrny na smrt,. přičemž Dráž%dany vybombardována byly.

Vytýkat Lubovi, že on používá svou hlavu a své zdroje a vytýkyt mu to tak, že je implicitně nazýván ahistorickým ignorantem - to prosím může udělat snad jen mizera.
Ostatně jen mizera a ahumanistický ignorant může napsat, že křesťané nebo Židé považují své / a tím i svých bližních/ osobní utrpení za jakýsi druh odměny.
(V podstatě tak paradoxně popírá sám sebe - protože jak známo, tak etničtí Němci v Sudetech byli vesměs pokřtěni...a tak by dle našeho milého muslimského mizery měli svá utrpení vnímat pozitivně a vítat je)
03. 05. 2013 | 10:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vandale,

pokud zde budete někomu virtuálně "rozšlapávat xicht okovanou botou" či se vyžívat v podobných násilnostech, budu mazat úplně VŠE, co sem (míněno pod jakýkoliv blog) napíšete.

Osobně je mi úplně jedno, zda Vám tento způsob komunikace vyhovuje, nicméně zde, na těchto našich stránkách, za něž neseme odpovědnost nejen v právním slova smyslu, jej nikdo (tedy ani Vy) nepovede.

Důvodem je, že nemíním dopustit, aby se zde někteří lidé předháněli ve virtuálním "rozšlapávání si xichtů", a vypudili odsud ty, kteří si chtějí vyměňovat názory na poněkud jiné úrovni (a pro něž je toto fórum určeno).

Libor Stejskal
03. 05. 2013 | 11:17

Milan napsal(a):

českému maloměšťákovi:
Vládní establishment ČSR vůbec nehrál v odsunu čtvrté housle. Naopak to byly ty první. To Sověti v polovině srpna stopli divoký odsun, čeští politici by vyháněli až do alelujá. Ostatně z Hlavního štábu MNO zazněl i pokyn, že pro důstojníky Rudé armády "nesmí se šetřit dary ve snaze, aby nás při rychlém odsunování podporovali."
03. 05. 2013 | 11:23

scientist napsal(a):

ty vole lidi, je více než 60 let po válce! Vzpamatujte se.
Nikdo z vás tu dobu osobně neprožil, ale hádat se tu budete až do krve - jako kdyby na tom závisel zítřek. Opláchněte se studenou vodou, polibte manželku, pohlaďte děti a jděte se podívat odpoledne do Zoo.
Je to smysluplnější.

Školy se prý mají nově soustředit více na vzdělávání matematické, přírodovědné a technické. Už se "těším" na podobné debaty za dvacet let.
03. 05. 2013 | 13:09

Yosif K napsal(a):

Silvie napsal(a):


Mně zase uniká smysl neustálého vytahování této kauzy.
Havel už se několikrát omluvil, Nečas se před Bavoráky téměř plazil po břiše, není na čase se konečně zabývat podstatnými záležitostmi? Třeba neutěšenou ekonomickou situací?

Urban, B.Doležal, Kárl a spol. jsou lidé osobně zainteresovaní na tom, aby se sudetská otázka otvírala až do samotného zblbnutí.
KONEC CITATU

A to se ohromně mylite že tuto sudetoněmeckou otázky vytáhli pravičáci. v předvolebním boji ji vytáhl Václav Moravec, bývalý uchazeč o člennství a koryto v CSSD, nahrál tím Zemanovi a jeho stbákům na drtivý smeč.

V Rakousku opět vytáhl sudeztoněměckou otázky na světlo boží Zdeman, jelikož potřeboval nějaké žrádlo pro aktivizaci primiticvní lumpenproletářské části zemanovského voličstva.

Kdyby Zeman odpověděl odkazem na českoněměckou deklaraci, po jeho odpovědi by neštěkl ani pes. A to ovšem Zeman nikolv, ten potřebuje nějakou kašpařivi pro liumpenproletáře, takže odpocvěděl několika promzšleně spostými a podlými lžemi.
1) že sudetáci byli z cca 90% velezrádci kteří by při soudu dostali smrt. To je nesmysl, za účast v tajných volbách a volbu Henleina nemůže nikdo smrt dostat. Konkretní brutální zločiny nacistů stíhány byli a málokdo přitom dostal provaz.
2) že 10% sudetáků byli antifašisté a ti mohli zůstat. I to je lež, antifašistů zůstalo pouze 6200 němců což je 0,2% sudetoněměckého obyvatelstva. Antifašisté museli také odejít, zůstali němci které režim potřeboval jako techniky = a ti zůstali bey dalšího zkoumání politických postojů atd, stačilo že nebyli stíhani z konkretních zločinů.
3) náznak že počty umučených či zabitých sudetáků byly bagatelní = nebyly. Minimálně 3 pogromy dosahovaly a přesahovaly rozměrů Lidic. Další pogromy dosahovaly rozměrů Javoříčka atp.
4)
03. 05. 2013 | 15:13

Vandal napsal(a):

jak je libo pane stejskale

konejte, jak vám velí povinost a zaměstnavatel. Nemyslím, že se tyto blogy beze mne neobejdou. Ale považoval jsem za svou povinost vyjádřit své znepokojení nad rojením nácků, to je neskutečné, co si dovolují, a kam to všechno směřuje, je také jasné. Nikdo, kdo má opravdu zájem na dobrých vztazích mezi Němci a Čechy, nebude soustavně a maniakálně rozviřovat a vytahovat na světlo boží čiré lži, polopravdy a zmanipulovaná fakta. Já se nehodlám s nikým donekonečna přít, ty věci jsou dávno pryč, je to záležitost historiků, a nikoliv

PROBLÉM, KTERÝ BY SE MĚL DNES A DENNĚ ŘEŠIT JAKO SOUČASNÝ PROBLÉM.

Ten, kdo tyto věci neustále rozviřuje, nemá dobré úmysly, a dle mého názoru si to, co jsem napsal, a co se vám nelíbí, plně zaslouží.

Mějte se pěkně, pane stejskale
03. 05. 2013 | 16:38

john petres napsal(a):

Blábolíte hlouposti. Proč? Protože v TÉTO podobě nemělo Československo vůbec vzniknout! 3,2 miliony českých Němců,2,8 milionu Slováků(o Maďarech a Rusínech nemluvě)-cítíte to??Československý národ-výplod TGM z nouze je jako nahradit šlehačku ve svíčkové jogurtem-taky to jde...Mluvte jasně-ČSR měla buď fungovat na bázi Švýcarska,a nebo nepřipojovat pohraniční území s německým obvatelstvem k republice! Howgh.P.S.Ale to bychom tehdy nesměli mít vrchního velitele čs. armády francouze Pellého,že...Servus! Chcete-li o tom diskutovat,můj mail je johnpeters@seznam.cz
03. 05. 2013 | 16:52

Yosif K napsal(a):

Počta zabitých sudetáků se liší dle zpracvatelů. Dle Bundesantu šlo o asi 2170 tisíc úmrtí, společná českoněmecká komise se dobrala k prokazatelnému číslu okolo 18 tisíc.

Potrestáni za protisudretácké pogromy byli v CSR pouze 2 lidé, z nichž Smetana utekl před trestem neznámo kam a Pazúr byl amnestován komunisty a stal se vysokým korytářem SPB. Bednářův názor že zločiny proti něměckým civilům byly za CSR trestány je lživý. Některé zločiny byly stíhány (Bednář mluví o 6000 případů) ale potrestán v CSR byl de facto jenom Pazúr a ten byl hnedle komanči amnestován.

Proto také českonemcká deklarace konstatuje že česká strana lituje že zločiny na německé civilní populaci nebyly trestány.

Bagatelizaci toho co se stalo jsem slyšel samozřejmmě nejen oid čechů. MKuslimové bagatelizují de facto genocidu arménů (byli to zradci otomanské říše, kolaborovali s Rusy) dtto Arabové ýijí obecně v bludu že za ww2 se měli češi ba i židé "velmi dobře" atd atd.

Přiznat si holou pravdu není lehké. Pproto se děti o těchto hrůzných věcech prakticky neučí. 18 tisíc mretvých je učiteli bud popíráno, nebo mnohem spíše zamlčeno.

Dnes je slavné výročí osvobození od nacistů. Kde zazněla plná pravda? Nikde.
The Statistisches Bundesamt estimate for the expulsion death toll of 273,000 civilians is often cited in historical literature.[53] Recent research by a joint German and Czech commission of historians in 1995 found that the previous demographic estimates of 220,000 to 270,000 deaths to be overstated and based on faulty information, they concluded that the actual death toll was at least 15,000 persons and that it could range up to a maximum of 30,000 dead if one assumes that some deaths were not reported.[54][55][56][57][58] The German Church Search Service was able to confirm the deaths of 18,889 persons during the expulsions from Czechoslovakia. (Violent Deaths 5,556; Suicides 3,411; Deported 705; In Camps 6,615; During the wartime Flight 629; After wartime Flight 1,481; Cause undetermined 379; Other Misc. 73.)[59]

During the German occupation of Czechoslovakia, especially after the reprisals for the assassination of Reinhard Heydrich, most[citation needed] of the Czech resistance groups demanded that the "German problem" be solved by transfer/expulsion. These demands were adopted by the Government-in-Exile, which sought the support of the Allies for this proposal, beginning in 1943.[60] The final agreement for the transfer of the Germans was not reached until the Potsdam Conference.Czech territories with 50% or more German population[61] before 1945
According to the West German Schieder commission there were 4.5 million German civilians present in Bohemia-Moravia in May 1945, including 100,000 from Slovakia and 1.6 million refugeees from the fighting in Poland.[62]

It is estimated that between 700,000 and 800,000 Germans were affected by "wild" expulsions between May and August 1945.[63] The expulsions were encouraged by Czechoslovak politicians and were generally executed by the order of local authorities, mostly by groups of armed volunteers and the army.[64]

Transfer according to the Potsdam agreements proceeded from January to October 1946. 1.9 million ethnic Germans were expelled to the American zone of what would become West Germany. More than 1 million were expelled to the Soviet zone which later became East Germany.[65] About 250,000 ethnic Germans crucial for industry were allowed to remain in Czechoslovakia.[66] Male Germans with Czech wives were expelled, often with their spouses, while ethnic German women with Czech husbands were allowed to stay.[67] After 1948 skilled Sudeten Germans were forced to remain.[68]
03. 05. 2013 | 17:04

pamětník napsal(a):

Yosif K.:
>V Rakousku opět vytáhl sudeztoněměckou otázky na světlo boží Zdeman<
Nepravda, APA.
03. 05. 2013 | 18:32

pamětník napsal(a):

john petres:
>a nebo nepřipojovat pohraniční území s německým obvatelstvem k republice<
Žádné pohraniční území nebylo připojováno, bylo součástí českého státu po staletí.
03. 05. 2013 | 18:35

pamětník napsal(a):

Až teď jsem pochopil genialitu nositele nickname john petres: Československo hned při svém vzniku se mělo vzdát svého pohraničního území a Hitler o dvacet let později by neměl důvod usilovat o jeho odtržení. A tak při své evropské misi by nás vynechal jako Švýcary. Jak obdivuhodné myšlenky vznikají v hlavách některých lidí, škoda, že nežili před sto léty.
03. 05. 2013 | 18:58

Z A P A D L Í V L A S T E N C I napsal(a):

a tapetujeme a tapetujeme.

aby se nikdo nedohledal.

schválně, kdy bude diskuse mít tři strany.

což je také způsob, jak odstřihnout nemilé názory.
přepínač: zobrazit celou diskusi neexistuje.

a stromová struktura také ne.

primitivní metody.
03. 05. 2013 | 19:40

Yosif K napsal(a):

pamětník napsal(a):

Až teď jsem pochopil genialitu nositele nickname john petres: Československo hned při svém vzniku se mělo vzdát svého pohraničního území a Hitler o dvacet let později by neměl důvod usilovat o jeho odtržení.
KONEC CITATU.

Zamindrákovaní kuglofové překrucují a překrucují a překrucují.
Historie se nedá změnit. Znakem duševní sprostoty a ignorance je však neznat svou minulost se vším všudy. Nbo se ji zbabělě bát přiznat nebo se omlouvat způsobem "a vy zase bijete černochy!". Toto

Víte za co se stydím jako český občan nejvíc? Ne za to že někdo nějak týral mučil a znásilnoval něměcké civily cca stejným způpsobem jak to němci dělali o pár týdnů dříve s ne-němci. Bylo po válce byla taková doba. V rodině mi leccos řekli ale zdaleka ne všechno. Dokomnnce skvělý učitel dějěpisu který nám leccos řekl o 50 letech se bál o průběhu odsunu mluvit a když se jej někdo zeptal, odpovídal schválně velmi velmi vyhýbavě. Věděl vše a neřekl nic - o tomhle. V tu dobu ještě žili různí masoví vrazy z té doby a měli koryta a dlouhé prsty.
Je mi dodnes trapně z toho že jsem se jako školák za totáče vídával s němci a když mi řekli že někdo z jejich rodiny pochází z česka tak jsem jim říkal stejné sračky jako říkal ve Vídni Zeman - že odsun proběhl víceméně OK, že se téměř nemučilo, že se nevraždilo, že se nerabovalo, že se neznásilnovalo atd atd. A Němci na to mlčeli. Věděli svoje. Měli mmě za to co jsem byl - za obět podlé blševické propagandy a překreslování dějin.

Byl jsem stejný zabedněný ignorant jako je nyní Zeman, Bednář a celá lumpenproletářská kumpačka volící dnešního presidenta.

Bez ohledu na to co krfutého dělali nacisti, sudetáci, ordneři, bez ohledu na to zda sudetáci něcoi právem či neprávem chtějí nebo nechtějí, dokonce bez ohledu na to zda sudetáci něco čechům bývalým spoluobčanům daroivali, darují nebo nedarovali a nedarují tak češi mají jeden dluh.
Nikoliv vůči sudetákům, nikoliv vůči něměcky mluvícím židům vzhnaným senmtmam se sudetáky, ale vůči sobě samým.

Vědět a přiznat si pravdu. Vědět a přiznat si jak odsun probíhal. Dluží to sami sobě, at si myslí o tom co bzlo spravedlivé nebo nespravedlivé cokoliv, DLUŽÍ SOBE JEDNU VĚC: Nebýt totálně neinformovaní ignoranti. V gtom stavu blažené tupé ignorance ve kterém sjem byl ohledně odsunu já jako studentím za totáče, tak v tomto stavu balčžené tupé ignorance je nyní český president. Krivdil jsem u že by úmyslně lhal. Víceméně věří tomu co říkal - jest ignorantem.

Zeman je ignorant a věří tomu že sudetáci byli právně postihnutelní vlastizrádci, věří tomu že 10% antifašistů bylo povoleno zůstat, věří tomu že zločiny na sudetácích byly potrestány. Věří tomu ale není to pravda. Pokud tomu věří, tak jedině proto že je sebevědomý a arogantní ignorant.

Dtto proletářští zástupové v sudetech, pevný a ignorantský blok Zemanovského voličstva vyplašený k smrti nároky sudetáků. Je mi jich líto - jsou to ignoranti. A jsou ignoranti proto že jejich elity potřebují aby i nadále byli ignoranty.
03. 05. 2013 | 22:40

pamětník napsal(a):

Yosif K.:
>V Rakousku opět vytáhl sudeztoněměckou otázky na světlo boží Zdeman<
Nepravda, APA.

Co kdybyste místo sáhodlouhého komentáře mé reakce na nesmysl někoho jiného vysvětlil, proč jste lhal v 03. 05. 2013 | 18:32 ?
03. 05. 2013 | 23:13

pamětník napsal(a):

03. 05. 2013 | 22:40
Váš duševní výtrysk je propaganda tak omezená, ubohá a trapná, že z Vás a za Vás mám opravdu štítivě trapný pocit. Vaše neurotické překlepy ten pocit podtrhují.
03. 05. 2013 | 23:20

volny napsal(a):

Yosif- kyz matce zavrazdi nejaky pedofil dite, tak je zcela p o ch o p i t e l n e, i kdyz pravne nespravne, ze se tomu vrahovi pomsti, treba i za pul roku. Je za to odsouzena, ale dostane mnohem mirnejsi trest, protoze to nebyla ona, kdo sel jako prvni a ublizil, byla to odplata za bolest, ktera je pricinou a houhy po pomste. Ta bolest neodezni momentem treba konce valky nebo vynesenim rozsudku, ta trva dlouho. Vzdycky by mel pykat vic ten, kdo umyslne zpusobil druhemu nestesti jako prvni. U toho druheho je to jen reakce. Vy se prece na komunisty taky dodnes zlobite, sice jste nesel nikoho lyncovat, ale mozna prave proto, ze vam nikoho nezavrazdili a s casem intenzita zloby a tuhy po pomste prirozene slabne. Ale nemizi. A tak je to i s viniky za fasismus i komunismus. Proc porad nutite ostatnim svuj ideologicky pohled, kdy se sam nedokazete srovnat ani s vlastni zlobou ? Jste zaslepeny
04. 05. 2013 | 07:20

Milan napsal(a):

volny:
Problém je, že Revoluční gardy se většinou skládaly z dobrodruhů, kteří vůbec nevěděli, co se v té které oblasti dělo. Např. na Liberecko přitáhly a vraždily RG odněkud z východních Čech (Skuteč, Nový Bydžov); podobně by se daly zpochybnit i některé masakry způsobené vojáky: Pazúr dal postřílet karpatské Němce, přičemž on sám v roce 41 táhnul s nacisty na Rusko; na Jesenicku libovolně popravoval (mj. i mladistvé) a kradl Ctibor Novák (strýc Mašínů; v té době ale horlivý komunista).
Co je však nejsmutnější, je úloha naší tehdejší politické reprezentace, která místo uklidnění situace (Fierlingerův návrh na zklidňující rozhlasový projev vládou zamítnut) dala přednost krvelačným projevům a pokynům armádě, aby přes mezinárodní protiprávnost takového jednání bylo vyhnáno co nejvíc Němců, děj se co děj. A Yosif K má pravdu, když píše, že upřímnou reflexi této temné stránky našich dějin děláme hlavně pro sebe...
04. 05. 2013 | 08:18

volny napsal(a):

Milane
nasili plodi vzdy jen nasili, to je dostatecne zname a je jasne, ze v takovych dobach se deviantum dari nejlepe. Nedobre stranky v sobe mame kazdy a kdyz dojde na lamani chleba, tak se projevi. U kazdeho s jinou intenzitou. Nelze klast na bedra nasledovniku vinu za chyby uchylnych lidi, kterym valka dala prostor. Cas k vyrovnani davno minul, dnes uz vymrela generace primych ucastniku a my semusime popasovat s chybami vlastnimi. Nikdo nezaruci, ze kdyby se situce v jakekoli variaci opakovala, ze by k necemu podobnemu nedoslo. Jakou to porad hledate vinu u soucasniku ? Co se sebou maji udelat ? Myslim, ze nejlepsi prevenci bude udrzet co nejdelsi obdobi bez valecneho konfliktu a s okolnimi staty udrzovat dobre vztahy. K tomu ale neustale omilani minulosti neprispeje. To je jako bych nemeckym pratelum u kafe neustale mluvil o fasistickych predcich, a ze je meli a rikal jim, kolik lidi z naseho mesta zemrelo a za jakych okolnosti jejich vinou a ptal se jich, jak jsou s tim vyrovnani. Pripadal bych si jako blb, ktery po nich chce nejake odskodne. A to nemluvim o mladych, kteri to vnimaji uz jako Jana Zizku, absolutne bez osobni vazby. Co chcete po nich ? Mnozi studuji a pracuji v zahranici, s cim se maji vyrovnavat ? Dela to spis dojem, ze vyrovnavat se maji ti, co o tom melou porad dokola. Ostatni maji jiz jine problemy, ktere jim doba prinasi, a ze jich je dost. Jak se maji vyrovnat s nimi, to by jim mohl nekdo poradit. Protoze jich pribyva a na tyhle rozbory uz zacnou byt mnozi alergicti.
04. 05. 2013 | 11:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane volný,

ač netázán, dovolím si vstoupit do Vašeho dialogu s pane Milanem.

To, co píšete, mi přijde srozumitelné a z určitého pohledu pochopitelné. Každopádně v tom vnímám velmi patrnou dobrou vůli, podobně jako ji vnímám i u jiných, kteří o tom zde občas debatují, ať už mají názor jakýkoliv.

Máte pravdu, že nikdo nemůže zaručit, že došlo-li by k podobné situaci, tak by se neděly podobná zvěrstva. Pacháná těmi i onými.

Domnívím se ale (a je zde zjevně takových mnoho), že toto riziko lze snižovat tím, že se bude o zvěrstvech hovořit, pojmenovávat je a především je nerozdělovat na zvěrstva, která spácháli "oni" a zvěrtsva, která jsme spáchali my, třeba jako odvetu či preventivní opatření (jinými slovy někteří Němci a někteří Češi). Nelze zvěrstva těch prvních po právu neustále připomínat, pojmenovávat a odsuzovat (jako prevenci před jejich opakováním) a zvěrstva těch "našich" bagatelizovat, omlouvat či o nich aspoň nehovořit.

Je to stejné, jaky byste se náhodou dostal v hovoru s jakýmkoliv Němcem na téma druhé světové války či nacismu a on by začal tvrdit, že to byl logický důsledek Versailleské smlouvy, že to zase tak hrozné nebylo, že si to Česi nakonec zasloužili (a Židé také), že mocnosti Německo hospodářsky dusili a Hitler naopak Němcům vrátil naději.

Bylo by to částečně též pravda, ale z pohledu celého kontextu druhé světové války to přeci není akceptovatelné, okamžitě by to bylo považováno - a zcela oprávněně - jen za výmluvu, neschopnost pochopit to, co bylo na nacismu a válce nejstrašnější atd atd. A také byste mu to řekl. Já tedy určitě.

Ve chvíli, kdy nejvyšší představitel této země odpoví na otázky novináře z jiné země (novináři jsou stejně jako zbytek populace chytřejší, hloupější, vzdělanější, méně vzdělaní, provokatéři či uvážlivější) způsobem, který nezúčastněný člověk musí považovat za provokaci (tedy nepravdou, že 90 procent českých Němců podporovala Henleina a že ti všichni vyhnaní mohou být rádi, že je nepostříleli), tak se zcela logicky musí ozvat všichni, koho tento vysoký představitel státu zastupuje a kterým toto přijde jako něco podobného, kdyby Němec či Rakušan (neřku-li německý prezident či kancléř) sděloval tisku, že zhruba to, co jsme napsal výše.

Nelze o něčem mluvit (o zvěrstvech a zločinech proti lidskosti) jedněch a o druhých mlčet. A protože si myslím, že mlčet o takových věcech není dobré, mělo by se hovořit o všech. A připomínat, že zvěrstvo (zlo páchané na jiných, křivda) je zase jen zvěrstvo (zlo páchané na jiných, křivda). Aby si naše děti (nebo aspoň jejich část) tento princip osvojily.

Libor Stejskal
04. 05. 2013 | 12:56

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
Zemanův výrok o tom, že 90% českých Němců volilo Henleina je zcela ekvivalentní k výroku, že 45% Čechů volilo Schwarzenberga.

Jde o výroky pravdivé, nikoli ovšem absolutně. Jsou platné ve vztahu k určitému dějinnému kontextu a momentální situaci.
Ale to snad každý ví.

Když se mluví o volbách, každý ví, že jde o hlasy oprávněných plnoletých voličů, kteří se dostavili k volbám. To vyplývá z logiky věci. Chybí důležité marginálie, jako je volební účast, atd.

Je jasné, že pětiletá Trudl Henleina nevolila, stejně jako že bezdomovec Jarda nevolil Schwarzenberga, protože nechodí k žádným volbám.¨

Možná byste si měl přečíst titulek článku pana Bednáře.
Napovím Vám. Zní: "Jak vymývat mozky."

A nebyl to Bimbo, kdo je voličům vymýval.
Bimbo se rád vyjadřuje zkratkou. Jednoduše, výrazně, zapamatovatelně. Je totiž politik a rétor. Ví, co je účinné. Ví, jak lidi oslovit. Bonmot je "vykřičník", nikoli "Savo".

Vymývání je něco jiného. Je to náhrada složité pravdy jednoduchou lží. Je to záměrná manipulace. Jak najít správný zvonku tón, na který daný objekt začne spolehlivě slintat.

A vymýváním se kol prezidentké volby proslavila i vaše redakce, ponejvíce redaktor Holub.

Malá ukázka: "Rozhodla jediná věta. Ta, co vynesla sudetskou kartu", tvrdil Holub s naprostou jistotou.

http://aktualne.centrum.cz/prezidentske-volby/clanek.phtml?id=769704

Oproti tomu Zemanem bojkotovaná iDNES zveřejnila toto:
"Volební čísla a mapy: Pražané jsou váhaví střelci, „Sudety“ nerozhodly"

Z něj cituji:

"Volební data Českého statistického úřadu ukázala, že mezi slabší místa Karla Schwarzenberga ve druhém kole poněkud překvapivě patřila Praha. Naopak pohraničí, jehož údajným ohrožením při zpochybnění Benešových dekretů neprůkazně argumentovali Zemanovi zastánci, výrazný nárůst Zemanovy podpory ve druhém kole nezaznamenalo."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/volby-cisla-mapy-statistiky-zeman-schwarzenberg-fb3-/domaci.aspx?c=A130127_090027_domaci_jw

Pan Wirnitzer z iDNES se projevil jako redaktor, který umí uvažovat v souvislostech a kriticky, a zajímá se o statistická data, zatímco pan Holub zůstal pouhým řadovým fanouškem "knížete, jenž má k lidu blíže".
Smutné ...

Pan Holub možná nechtěl vymývat. Měl spíš vymyto.
04. 05. 2013 | 14:21

Milan napsal(a):

Pane volný,
už vlastně všechno zodpověděl pan Stejskal, jen bych přece jen vypíchnul vaši větu: "Myslim, ze nejlepsi prevenci bude udrzet co nejdelsi obdobi bez valecneho konfliktu a s okolnimi staty udrzovat dobre vztahy". Lze ale dlouhodobě udržet přátelské vztahy, když směrem k sousedním státům náš prezident mluví...no tak, jak mluví? Dobré vztahy přece nelze založit na pomluvách...Tedy jestliže hledám vinu u současníků, hledám ji právě u autority, která svým jednáním může přispět k minimalizaci toho, čeho jste se dotknul: "Nikdo nezaruci, ze kdyby se situce v jakekoli variaci opakovala, ze by k necemu podobnemu nedoslo." Z historie se můžeme poučit tehdy, když budeme hrdí na své předky, ale také uznáme chyby, jichž se dopustili.
A k "neustálému omílání historie" - no, bohužel k hlubší reflexi ještě zdaleka nedošlo, o čemž svědčí nedávná prezidentská kampaň. A je velmi pravděpodobné, že toto téma zamoří i nějaké příští volby - takže i tady je vidět, jak nás nevyřešená minulost pronásleduje.
04. 05. 2013 | 14:43

Ares napsal(a):

Jen ze zvědavosti. Už se někde objevila kompletní verze toho rozhovoru. Protože co jsem četl, tak se všude řeší jen věty vytržené z kontextu nebo něčí interpretace toho co údajně řekl.

Trochu mi to připomíná situaci u voleb. Schwarzenberg tam nadzvedl svým vyjádřením o Benešovy a odsunu dost lidí. Ale jaksi nejde přehlédnout, že to byla taková zkratka u člověka, co má zjevně problémy souvisle mluvit. Nenašel se ale žádný z novinářů, který by šel a uděl s ním podrobný rozhovor na dané téma, aby bylo zcela jasné, co si myslí a co hodlá dělat. Místo toho všichni ti diletanti jen řešili pár vět a co asi tak měly znamenat.

A teď je to tady zase.
04. 05. 2013 | 14:50

Milan napsal(a):

Luba:
"Když se mluví o volbách, každý ví, že jde o hlasy oprávněných plnoletých voličů, kteří se dostavili k volbám."

Ne tak v roce 38 v Sudetech. Tam se volby nekonaly tam, kde byla předložena jen jedna kandidátka. Toho využívala SdP, která zastrašovala ostatní strany (hlavně v menších městech a obcích), které nezískaly potřebný počet podpisů pod kandidátku, nebo kandidátku nakonec stáhly. A také ne všichni členové SdP museli být echt příznivci nacismu. Na jaře 38 se rozpustily některé sudetské občanské strany, jež pak splynuly s SdP, stejně tak hromadně vstupovaly zájmové organizace. Ostatně i zpráva čs. armády z června 38 říká: "Asi 20% všech členů SdP je organizováno v SdP proti své vůli. Byli získáni terorem a hospodářským nátlakem." Samozřejmě zpravodajec mohl mít velké oči, ale existovala část sudetských Němců (i když mohla být jakkoli malá), která byla v SdP nedobrovolně.
04. 05. 2013 | 14:57

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
ještě si zopakujme, jak to celé bylo.

Především je špatné, že nikde na webu není volně dostupný celý rozhovor Zemana s redaktorem Austria Presse Agentur (APA).

Ale z toho, co se dá dohledat je zřejmé, že Zemanovi byla položena v podstatě návodná otázka, zda si stále stojí za svými výroky z roku 2002, kdy poskytl interview rakouskému listu Profil.

No, a Zeman si stál za svým, dříve vysloveným názorem. Prezidentská funkce mu zřejmě nestojí za přetvářku.

Zeman (prý) řekl:

"člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera". "Oceňuji, že zbývajících deset procent - socialisté, komunisté a další - bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu,"

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rakousko-zeman-sudetsti-nemci-deq-/zahranicni.aspx?c=A130423_154317_zahranicni_pul

Navíc: Rozhovor prý byl veden v angličtině, což svádí k dalšímu zjednodušení konverzace (každý není profesor Hilský).

V této souvislosti připomenu jinou událost:

"Mezinárodní skandál vyvolal rozhovor předsedy vlády České republiky Miloše Zemana pro izraelský deník Haarec, kde na dotaz reportéra, zda-li srovnává Jásira Arafata s Hitlerem český premiér odpověděl:

"Jistě. Není mým úkolem hodnotit Arafata, ale každý kdo podporuje terorismus je v mých očích teroristou."
Jeho srovnání popudilo Evropskou unii, ...

Kavan tehdy po diplomatsku vysvětloval:
"Došlo k velkému nedorozumění. Rozhovor se vedl v angličtině a na dotaz reportéra, zda premiér srovnává Jásira Arafata s Hitlerem, odpověděl Miloš Zeman anglickým termínem Of course, který rád a často ho používá, i když by v mnohých kontextech Angličan či Američan použil slovíčko např. well. Premiér pokračoval, není mým úkolem srovnávat. Tečka za slovem Of course vyznívá jako souhlas, který nebyl zamýšlen." ...

Jiří Payne z místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny České republiky:

"Když hovoříme v angličtině my politici, je potřeby zvláštní opatrnosti. Do komunikace s novináři v cizím jazyce se nesmíme pouštět, pokud si nejsme jistí, že vyjadřujeme přesně to, co chceme říci."

Diplomatický přehmat premiéra Zemana někteří přecházejí už s úsměvem, že by se náš předseda vlády měl konečně naučit anglicky, jiní zvláště opoziční politici vidí v Zemanově přístupu způsob, jak chce premiér zviditelnit sebe a svojí stranu před nadcházejícími parlamentními volbami."

Zdroj:
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/rozhovor-milose-zemana-pro-izraelsky-denik-vyvolal-skandal

Pochybuji,
že by Miloš Zeman u příležitosti návštěvy Rakouska sám vynesl tzv. sudetoněmeckou kartu.

Ale když byl tázán ... ukázal se jako český státník, který považuje Masarykovo Československo za vzor demokratické otevřené společnosti, a zradu jeho plnoprávných občanů, českých Němců, považuje za vlastizradu.
04. 05. 2013 | 15:04

Milan napsal(a):

Ares:
No novináři se hlavně nevěnovali prohlášení pana Zemana, když svoje přirovnání odsunu ke stalinistickým transportům národů z kraje 90. let vysvětlil tím, že myslel jen divoký odsun. Málokdo (byl vůbec někdo?) ze žurnalistů se ozval s tím, že divoký odsun organizoval čs. stát; a i kdyby se vzala v potaz Zemanova chybná úvaha (divoký odsun rovná se řádění RG), tak je přirovnání nesmyslné, protože transporty krymských Tatarů, Ingušů atd. byly naopak prováděny na příkaz Stalina příslušníky NKVD, tedy nic "spontánního", jak se snažil vymluvit z "našeho" divokého vysídlování Miloš Zeman.
04. 05. 2013 | 15:12

Milan napsal(a):

Luba:
"zradu jeho plnoprávných občanů, českých Němců, považuje za vlastizradu."

Sudetští Němci volili SdP, tedy (ať se nám to líbí, nebo ne) povolenou stranu, která tehdy (květen, červen 38) nepožadovala připojení k Německu.
To byste s podobným přístupem musel za vlastizrádce považovat i voliče KSČ...
04. 05. 2013 | 15:21

Ares napsal(a):

Milan: Čistě hypoteticky, jak byste se s poválečnou situací vypořádal vy?
04. 05. 2013 | 15:34

Luba napsal(a):

Co se týče "povolené" SdP a nepřijatelného srovnání henleinovců k voličům KSČ:

" ... V roce 1938 šlo o nejmasovější stranu v předválečném Československu. Po německé NSDAP a italské fašistické straně byla SdP třetí nejsilnější fašisticky či nacisticky orientovanou stranou v Evropě

(24. dubna 1938 Konrad Henlein na karlovarském sjezdu SdP požadoval možnost svobodného přihlášení se k „německému světovému názoru“.

Jak uvedl: „v nacionálním socialismu nachází každý Němec realizaci koncepce svého života a morálky. Sudetoněmecká komunita nemůže zůstat a nezůstane stranou filozofie, kterou dnes všichni Němci na světě s takovou radostí vyznávají.“).

Po vyvolání povstání v pohraničí byla činnost SdP 16. září 1938 úředně zastavena,
po odstoupení pohraničí Německu pak 5. listopadu 1938 vplynula do řad NSDAP, do které bylo přijato 520 tisíc sudetských Němců.

Dne 4. prosince 1938 se v nově zřízené sudetské župě (Reichsgau Sudetenland) konaly již totalitní doplňovací volby do říšského sněmu, ve kterých kandidátka NSDAP získala 98,9%

Konrad Henlein 4. března 1941 ve svém projevu zpětně hodnotil činnost Sudetoněmecké strany následovně:

"Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci.

To vše se mohlo stát jen díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali národními socialisty... Historie vynese jednoho dne svůj soud: Sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost."

Zdroj:
http://www.fronta.cz/dotaz/volby-a-sudetonemecka-strana
04. 05. 2013 | 15:46

Milan napsal(a):

Ares:
Co já vím?:-) S největší pravděpodobností bych souhlasil s národněfrontovou politikou, protože kritiků tehdejších praktik bylo strašně málo (což např. sebekriticky přiznával i Pavel Tigrid), takže možnost, že bych se setkal s názory takového Přemysla Pittera, nebo důsledně četl kritické reportáže ze Sudet (dnes bychom řekli investigativní) Michala Mareše v Dnešku, by zas tak velká nebyla.
04. 05. 2013 | 16:10

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal

Nelze o něčem mluvit (o zvěrstvech a zločinech proti lidskosti) jedněch a o druhých mlčet. A protože si myslím, že mlčet o takových věcech není dobré, mělo by se hovořit o všech. A připomínat, že zvěrstvo (zlo páchané na jiných, křivda) je zase jen zvěrstvo (zlo páchané na jiných, křivda). Aby si naše děti (nebo aspoň jejich část) tento princip osvojily.

Viem, porusujem mnou vyhlasenu omertu, ale toto je v zhutnenej forme to O CO IDE. A hlavne ta posledna veta.

Vdaka p. Stejskal, mozno sa aspon jednemu to trochu v hlave rozlozi a pochopi o co ide V PRINCIPE. Hovorit si PRAVDU, aj ked je bolestna, kruta, neuveritelna...
04. 05. 2013 | 16:10

Milan napsal(a):

Luba:
A kde vidíte zásadní odlišnost s KSČ?
04. 05. 2013 | 16:11

Luba napsal(a):

"Hovorit si PRAVDU"

To jo,
ale nejprve musíte něco znát, vědět, zažít, naučit se, abyste byl schopen tu pravdu odlišit od všeho balastu.
04. 05. 2013 | 16:49

pamětník napsal(a):

Milan:
>A Yosif K má pravdu, když píše, že upřímnou reflexi této temné<
>stránky našich dějin děláme hlavně pro sebe<

Pravda? :))) Vždyť už mu z ní hrabe.
Je však třeba říci, že ta Vaše "pravda" je ve skutečnosti lež jako Brno. Sudetští Němci se nikdy neomluvili za rozbití předválečné ČSR, ale vyžadují omluvu za následný odsun. Za zločinné excesy omluva padla, to je jim však málo.
Pokud Vy potřebujete nějakou reflexi, laskavě mluvte za sebe a nevinné z toho vynechejte.
04. 05. 2013 | 19:04

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Historie se bude vyprávět znovu a znovu, žádná verze není definitivní. Je však třeba rozlišit různé výklady, jež jsou založené na rozdílné interpretaci zkoumaných pramenů (ty jsou samozřejmě oprávněné), a odlišná pojetí, která však historické prameny opomíjejí (tam většinou hraje hlavní roli ideologie nebo zneužití dějin k populistickým účelům). Bohužel názory pana Zemana a pana Klause podle mě patří k oné druhé skupině.
Reflexe neznamená omluvu - ta může (ale nemusí) být až jejím důsledkem.
04. 05. 2013 | 19:35

pamětník napsal(a):

Milan:
Jistěže žádná verze není definitívní, nicméně neměla by odporovat prokázaným faktům. Nejsou to páni Zeman a Klaus, kdo předkládá verze fakty nepodložené.
04. 05. 2013 | 21:11

pamětník napsal(a):

Milan:
>Lze ale dlouhodobě udržet přátelské vztahy, když směrem k sousedním státům náš prezident mluví...no tak, jak mluví? Dobré vztahy přece nelze založit na pomluvách...<
A už je to tady, lež. Žádnou pomluvu prezident Milloš Zeman v Rakousku nevyslovil.
O mlžení, relativizaci a házení všech do jednoho pytle pane Liborem Stejskalem jsem zde psal mnohokrát. Vy jste se k jeho proagandistickým aktivitám připojil souhlasem s jeho přisěvkem v 04. 05. 2013 | 12:56 plným nepravd, na jejichž vyvrácení jsem rezignoval. Logika věci je však taková, že když někdo přinejmenším historickou pravdu relativizuje, nemůže to být ničím jiným, než lží. Takže logicky se Vás ptám, jaké pomluvy pronesl náš prezident Miloš Zeman na poslední návštěvě v Rakousku. Tady už nelze vést zavádějící propagandistické floskule. Jsem velice zvědav, zda budete schopen odpovědět.
04. 05. 2013 | 21:22

pamětník napsal(a):

JAHA:
>Hovorit si PRAVDU, aj ked je bolestna, kruta, neuveritelna<
Takže si nalejme čistého vína, a řekněme si pravdu o tom, kdo se podílel na vyvražďování valašských pasekářů na kopanicích Ploština, Vařákovy paseky ještě 2. května 1945!), v obcích Prlov, Pozděchov a dalších. Byli to slovenští esesáci.
"Koncem války v okolí operovaly partyzánské skupiny z brigády Jana Žižky. Po přestřelkách mezi partyzány a německými vojáky byla povolána jednotka SS k jejich likvidaci. Operovala tu jednotka SS-Jagdeinsatz Slowakei, jednou z jednotek byla Einheit Josef (Stíhací komando Josef), složená ze Slováků. Pamětníci potvrzují, že někteří vojáci mluvili slovensky. Část této jednotky zaútočila 2.5.1945 na osadu Vařákovy paseky. Partyzány zde už nezastihla, ti prý se stáhli a obyvatele nechali na pospas SS v domnění, že jsou esesáci v přesile. Ve skutečnosti prý (opět podle dochovaných svědectví) čítala útočící jednotka SS pouhých 18 mužů. Ti vypálili osm chalup. Několik lidí bylo mučeno a následně někteří zastřeleni, ostatní byli hnáni naboso do Valašské Polanky. "
http://probozice.blogspot.cz/2011/01/svetlana-jeste-jednou-o-partyzanech.html
Doporučuji Vám připomenout si svoje esesácké krajany, než zase začnete mudrovat o Češích. A měl byste být komunistům vděčný za to, že dokud vládli, o zvěrstvech slovenských esesáků se nesmělo mluvit a všechny vzpomínky se snažili potlačit.
A potom čím dál více lidem se rozsvítí, že to není pan Stejskal anebo JAHA, kdo tady mluví pravdu.
04. 05. 2013 | 21:40

Luba napsal(a):

Vzhledem k tomu,
že si za pár hodin připomeneme jednu z nejslavnějších kapitol historie země - ozbrojené povstání Pražanů proti nacistům v květnu 1945 - rád bych se zmínil o zmanipulovaném dokumentu pana Vondráčka "Zabíjení po česku", kterým, v rámci "bohulibého záměru" žádoucího sebemrskačství a relativizace všeho a všech, pošpinil jejich památku.

http://www.youtube.com/watch?v=hosH3aGMOeY

Jedná se o kapitolu "Vraždění na Bořislavce":

K tomu vydal Vojenský historický ústav následující stanovisko, zveřejněné např. ve Střelecké revue:

"Česká televize 6. května 2010 uvedla dokument Davida Vondráčka „Zabíjení po česku“, který byl věnován vraždám občanů německé národnosti v poválečném Československu.

Součástí dokumentu byly i dobové záběry z popravy německých civilistů na pražské Bořislavce v květnu 1945, které pořídil amatérský fotograf a filmař Jiří Chmelíček. Tyto záběry byly vydávány za popravu německých civilistů 10. května 1945 českými povstalci.

Ve stejném duchu vyzněl i článek v MF DNES, která na dokument přinesla obsáhlou upoutávku již 5. května 2010. Článek hovořil o tom, že dokument obsahuje „záběry z řádění revolučních gard“.

Pracovníci VHÚ měli možnost inkriminované záběry zhlédnout 5. května odpoledne a dospěli k jednoznačnému závěru, že záběry zachycují popravu skupiny německých civilistů jednotkami Rudé armády.

Tato skutečnost je jasná zejména z posledního, zároveň nejotřesnějšího záběru, na kterém je vidět nákladní automobil přejíždějící přes těla zastřelených.

V tomto nákladním automobilu bylo jednoznačně identifikováno auto americké výroby (Studebaker) dodávané do SSSR v rámci spojenecké pomoci. Na voze je patrná sovětské označení, šeříky na kapotě, jimiž Pražané Rudou armádu vítali, a poskakující návěs (pravděpodobně protitankový kanon).

V popředí záběru i za nákladním autem jsou jasně vidět vojáci Rudé armády v uniformách. Tomu, že i vlastní popravu provedli rudoarmějci, nasvědčují záběry, na nichž je vidět kácející se civilisty.

Z charakteru pádu jejich těl je jasné, že na ně bylo stříleno náboji s menší prachovou náplní a energií než měly pušky, jež byly standardní povstalecké zbraně. Poprava byla pravděpodobně provedena pomocí samopalů nebo pistolí.

To, že popravu provedli vojáci Rudé armády a ne Češi, zaměstnancům VHÚ potvrdila 5. května 2010 i dcera autora filmových záběrů, paní Ing. Helena Dvořáčková, která též sdělila, že se tak stalo již v den příjezdu Rusů do Prahy 9. května 1945.

Také publikace T. Staňka „Perzekuce 1945“ hovoří o tom, že dne 9. května 1945 bylo na Bořislavce na rozkaz důstojníka Rudé armády popraveno 41 německých civilistů.

Mezi akvizicemi Vojenského historického ústavu v letošních květnových dnech bylo i torzo pozůstalosti fotografa Josefa Plívy. Část snímků byla pořízena přímo na Bořislavce v nynější Praze 6."

Zdroj:
http://www.streleckarevue.cz/archiv-detail.aspx/2010/upload/vyslo7/080.pdf

Pokračování ...
04. 05. 2013 | 22:53

Luba napsal(a):

...
Redaktor Baroch z A.cz v závěru článku "Proč těsně po válce pobili pražské Němce? Archivy mlčí" k tomu píše:

"... Redakci Aktuálně.cz, které se už více než týden snaží událost na pražské Bořislavce před 65 lety zrekonstruovat, se přihlásil i jeden svědek z května 1945.

Vladimír Přibyl, kterému bylo tehdy 14 let, viděl mrtvá německá těla v civilních šatech. A dokonce spatřil i rudoarmějce, jak chodil mezi těly a pak pistolí střelil jedno z nich do hlavy.

"Otec se bavil s chlapy, co tam postávali. Říkali, že ti zabití Němci stříleli z oken vil na Hanspaulce," řekl Aktuálně.cz Přibyl. Tuto informaci ovšem nedokáže historik Tomáš Staněk potvrdit.

"Nedochovaly se o tom žádné písemné záznamy," konstatoval Staněk. V prvních mírových dnech se ovšem podle něho stávalo, že se němečtí vojáci například snažili "ukrýt" tím, že se převlékli do civilního oblečení."

Zdroj:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=668037

Pan Vondráček dostal za své "Zabíjení po česku" řadu ocenění.

"Režisér David Vondráček ... převzal cenu Franze Werfela za lidská práva. Nadaci německých vysídlenců v čele s kontroverzní političkou Erikou Steinbachovou (pozn.: tvrdí např., že 2. sv. válku vyprovokovali Poláci) si získal svým dokumentem Zabíjení po česku, který líčí násilí vůči německým přistěhovalcům v Československu po druhé světové válce."

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/108462-nadace-nemeckych-vyhnancu-ocenila-zabijeni-po-cesku/

Vondráčkovo Zabíjení získalo i Cenu Respektu (14. ročníku MFDF Jihlava 2010). A vyšlo i knižně, takto inzerováno:

"Strhující dokument o excesech, kterých se dopouštěly tzv. Rudé gardy při nezákonných pogromech vyhánění Němců po osvobození v roce 1945. Kniha je literárním ekvivalentem stejnojmenného televizního dokumentu uváděného v České televizi. Součástí knihy je DVD s unikátním záznamem masakru v Praze na Bořislavce."

http://www.kosmas.cz/knihy/155845/zabijeni-po-cesku/
04. 05. 2013 | 22:58

Luba napsal(a):

O jednom z četných zločinů nacistů za Pražského povstání:

Masakr v Úsobské ulici z 6. května 1945:

"Podle výpovědí očitých svědků vnikli dne 6. května esesmani do sklepa domu čp. 255 v Úsobské ulici a beze slova počali střílet do obyvatelů, kteří se ve sklepě ukryli.

Používali střel dum-dum, jak bylo později lékařsky zjištěno.

Německá příslušnice Lenochová, která byla v největším stupni těhotenství, klekla v krytu před esesmany a prosila je, aby ji jako německou příslušnici ušetřili. Zavraždili ji i s dvěma jejími dětmi.

Když se již nikdo nehýbal, volali: „Auf! Auf!“ Vstala čtrnáctiletá Věra Hájková, která zůstala nezraněná, protože padla před střelbou. Byla ihned esesmany zastřelena.

Celkem bylo v domě čp. 255 povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve věku od 6 do 15 let, 13 žen, z nich dvě těhotné, a 14 mužů.

Zachránilo se 12 osob, které před střelbou padly na zem a předstíraly, že jsou mrtvé. Byly svědky všech zvěrstev a viděly, jak esesmani po střelbě ještě do mrtvých bodali.

Když skončili toto dílo, vyrabovali v témž domě 21 bytů a zapálili je. V jednom bytě našli osmašedesátiletého Háčka, který byl nemocný a hluchý. I toho zastřelili.

Podle výpovědi očitých svědků vnikli dne 6. května o 21. hodině esesmani do sklepa domu čp. 254 v Horní Krči a volali německy: „Všichni ven!“ Vyšlo 22 osob.

Esesmani je dovedli do zahrádky domu, nařídili jim otočit se ke zdi a pak do nich stříleli z automatických pistolí.

Tam bylo postříleno 16 osob, z nich 6 dětí - nejmladší tříleté -5 žen a 5 mužů. Tři osoby byly těžce raněny a 3 se zachránily tím, že padly na zem před střelbou. Esesmani používali nábojů dum-dum.

Milan Procházka byl při střelbě lehčeji zraněn, klekl a prosil: „Prosím vás, nechte maminku, nechte Janinu!“

Esesmani jej ubili ranami pušek do obličeje. Čtrnáctiletá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění vypíchané oči. Božena Šrámková, těhotná, a její šestiletá dcera Eva, kterou držel na ruce otec, byly zabity. Otec se zachránil."

Zdroj:
http://www.fronta.cz/dotaz/masakr-v-usobske-ulici-6-kvetna-1945

P.S.:
Největším zločinem dokumentaristy Vondráčka je jednostrannost.
Ale je to pochopitelné ... našel si svou niku a nechal se pohltit svým tématem.
04. 05. 2013 | 23:05

Yosif K napsal(a):

Všechny příspěvky které sem přišly jsou ohromně zajímavé. Jistě má cenu připomínat neustále dokola a dokola Lidice a Ležáky. Je však ohromná škoda že Lidicemi a Ležáky vše začíná a končí.

O Javoříčku se mluví co nejméně - něměckému masakru předcházela vražda civilistky - němky a jejich dětí.
Dtto podobná situace u ostatních dědin vypálených němci.
04. 05. 2013 | 23:09

volny napsal(a):

Kazdy soud, pokud chce byt spravedlivy, zohledni v rozsudku pricinu a nasledek. To neni bagatelizace jednoho zla. Zlo neni stejne. To je manipulace a vubec s tim nema co delat oko za oko nebo princip kolektivni viny. To je normalni lidska vlastnost dana cloveku od prirody, aby jako druh prezil. Nebo vy jste se uz dostali na konec evoluce, kdy bude podle krestanskych zasad platit Kristovo - miluj nepratele sve ?
O necem poucovat budouci generace az tak moc nema smysl protoze porad plati, ze vetsina je nepoucitelna i z toho duvodu, ze se vse vyviji a nikdy 2x nevstoupis to teze reky. Je blahove se domnivat, ze si dalsi generace neudelaji svoji vlastni nedobrou zkusenost. Jak se poucila cirkev, kdyz vyjmula mistra Jana Husa po 500 stech letech z klatby v souvislosti s majetkem a ucenim Krista ?
Prave srovnavani nesrovatelneho, tedy priciny a nasledku, to by byla ta velka chyba na nasledujicich generacich. Oko za oko neni sice dobry princip, ale casy na hazeni chlebem jeste nenastaly. Co by na to rekli pravici blahoslaveni bratri Masinove ?
A porad dokola
Prevence je v dnesku, ze si nenechame vsechno libit a nebudeme zobat politikum, mediim a manipulatorum z ruky. A budeme vzajemne tolerantni a velkorysi. Uz to je nerealne ocekavani. A budeme taky alespon nekdy odpoustet a uznavat vlastni chyby. Lidi jsou lidi, s tim se moc delat neda. Moji nemecti pratele ale zadnou reflexi ode mne vzhledem k minule valce necekaji, vedi, ze nejsem trotl, mstit ani valcit s nimi nechci. Ani oni se mnou. Nemam se za co omlouvat, jsem povalecna generace, nic jsem jim neudelal, ani moje deti ne. Nechci ale, aby si myslely, ze kdyz jim nekdo da po hube, tak maji srazit podpatky a zasalutovat. To je cele.
04. 05. 2013 | 23:11

slouho! napsal(a):

Yosife
Opakujete stejnou tapetu v jedné diskuzi už pošesté. Máte nedostatek podkladů nebo myšlenek?
Nebo jste střídali a neřekli si co a jak?

Mého otce, když utíkal z opevňovacích prací jedna taková Němka ve vlaku běžela udat.
Chtěla, aby spolu se svými kamarády visel.
Naneštěstí nebyli ozbrojení.
A průvodčí je dostal ven.
04. 05. 2013 | 23:39

kvalifikace napsal(a):

Vondráček
je dokumentaristou právě díky tomu, že dodává štvavé kusy pro sudeťáky, když je třeba.
FAMU nemá.
04. 05. 2013 | 23:50

pamětník napsal(a):

>FAMU nemá<
Politickým propagandistou a agitátorem se stávají lidé, kteří nemají anebo zahodí reálnou odbornost.
05. 05. 2013 | 00:38

Luba napsal(a):

U příležitosti výročí sem přenáším výňatek z textu historika Václava Kurala "České povstání":

"... řada odbojových organizací - Obrana národa i ilegální KSČ -s povstáním počítala, přesto však ještě větší podíl na jeho propuknutí bezprostředně měla živelnost, či - chceme-li - revoluční situace, do níž se vlila jak šestiletá zkušenost s okupačním útlakem, tak poslední akce okupantů, nad jejichž protismyslností zůstává rozum stát.

Poslední měsíce Frankovy režie byly totiž charakterizovány především nikoli snahou najít s Čechy na konci prohrané války jakýsi modus vivendi, ale vystupňováním teroru a jeho nezastíraných hrůz.

Šlo o veřejné popravy završené květnovou popravou více než padesáti mladých odbojářů v Terezíně, o tresty za liknavou práci, o decimování několika obcí (Javoříčko, Ploština, Prlov, Lipovec, Licoměřice), provázené upalováním partyzánských pomocníků v hořících stodolách atd.

Snad nejzpupnější a dodejme, že i nejhloupější akcí byly vlakové transporty i pěší pochody smrti vězňů z koncentračních táborů i sovětských zajatců přes české území.

Předvedly totiž Čechům hrůzy ukryté dosud za ostnatými dráty. Transporty vězňů z Osvětimi vlastně dokončovaly na našem území holocaust Židů (ŠOA).

Jízda v otevřených a přecpaných uhlácích za mrazů i přes minus 20 stupňů, zoufalý nedostatek jídla a vody, ubíjení pažbou i kulkou při pokusu zoufalců nabrat si na zastávkách i jen sníh, útrapy pěších zajateckých pochodů, někdy i v délce 500 kilometrů, to vše působilo na obyvatelstvo, zoufale, leč často marně se snažící pomoci.

Namísto nabádání ke smíru dosáhli takto nacisté vystupňování nenávisti vůči okupantům, kteří jako by ztělesňovali Němce vůbec, na nejvyšší míru.

Navíc poslední vlak smrti skončil v prvních dnech května v Praze!

Uvedené okolnosti sehrály svou roli právě zde.
Vedoucí orgán povstání, Česká národní rada i jiné složky by sice byly chtěly povstání zdržet ještě o jeden až dva dny, aby se fronty z obou stran mohly ještě o něco přiblížit. To však nedokázalo chod věcí změnit:

Ranní výsměšné hlášení rozhlasu („Je právě sechs hodin" ap.) podnítilo už 5. května Pražany k tomu, že začali jednotlivcům i skupinám Němců odebírat zbraně.

Oleje do ohně přilil německý útok na rozhlas i následný boj o něj. Odhodlání během dne rostlo a lze říci, že povstání během svého prvního dne překvapivým útokem Němce zaskočilo a odzbrojilo řadu posádek na většině rozlohy města, kde povstalci, ač původně téměř neozbrojení, dobyli důležité množství zbraní včetně několika pancéřových vlaků.

V německých rukou však zůstaly Hradčany, část Dejvic, letiště v Ruzyni, sídlo Gestapa v Petschkově paláci, část Karlína, velitelství SS na právnické fakultě a některé další objekty se silnějšími a odolnějšími posádkami.

Zaskočené německé velení se ovšem nevzdalo a začalo přisunovat z venkova nové síly a upevňovat své zbylé pozice uvnitř Prahy.

Dodejme, že hlavní údernou silou těchto jednotek byly útvary SS. Z benešovského a neveklovského výcvikového prostoru postupovala po obou stranách Vltavy proti Braníku a Smíchovu tanková divize Wallenstein.

Z obdobného centra u Milovic zase divize SS Wiking postupující směrem na Hloubětín a Kbely. Třetí tanková kolona z divize SS Das Reich útočila na Dolní Chabry a Kobylisy a byla možná stažena z plánované obrany litoměřického mostu přes Labe.

Tím vyvstávala nad Prahou hned první den povstání vážná hrozba. Postup těžce vyzbrojených německých sil byl však zdržován a znesnadňován českými ozbrojenými akcemi (zásekami, barikádami, destrukcemi na komunikacích a ozbrojeným povstáním v jednotlivých obcích), takže divize SS dorazily na okraj Prahy až 6. května ráno (na Smíchov dokonce až osmého), kdy už obránci města disponovali primitivní, ale doslova zázračnou zbraní - barikádami.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 01:13

Luba napsal(a):

...

Není a už asi nebude známo, kdo je vymyslel, a není to ani podstatné. Hlavní bylo, že vyrostly a spontánně byly vybudovány dík nadšení a obětavosti obyvatelstva.

Jako zázrakem jich vyrostlo asi 1600, namnoze již během první noci. Materiálem pro jejich stavbu bylo všechno, co kde bylo po ruce: tramvajové vozy, auta, pražce, prkna, ale hlavně dlažební kostky, pracně vytrhávané z ulic.

Byl to, pravda, prostředek improvizovaný i zastaralý ... Avšak přesto se tento přestárlý prostředek vysoce osvědčil.

Přehradil ulice a mosty, takže tanky nemohly volně projíždět městem. Poskytoval přitom obráncům ochranu před palbou a nepřítel musel barikády pracně dobývat. To mu způsobilo ztráty a hlavně obráncům barikády umožňovaly zdržovat nepřítele, zatímco od fronty se blížila regulérní osvobozenecká armáda, což byl konec konců faktor rozhodující.

Ten také podstatně oslabil možnosti bombardování Prahy, jehož se tak vehementně dožadoval velitel SS Pückler svým požadavkem: „co nejvíce zápalných pum - celé to hnízdo musí hořet".

Z tisíce letadel, jimiž disponovala skupina armád Střed, totiž musela být naprostá většina nasazena do bojů proti útočící Rudé armádě, takže bombardovat Prahu mohla jen letadla z ruzyňského letiště.

A tak Pückler musel Schörnerovi hlásit, že po prvním dnu bojů je Praha východně od Vltavy v rukou povstalců, „kteří bojují proti očekávání dobře a bojechtivě", „boje jsou bohaté na ztráty, neboť se střílí z každého domu".

Přesto první den povstání ukončil jeho převážně útočný ráz a po přísunu a reorganizaci německých sil nastala jeho obranná a čím dál svízelnější fáze.

V ní síly SS se svými těžkými zbraněmi získávají převahu, ostřelují město z Letné a Petřína a postupně se z uvedených již tří směrů probíjejí ke středu Prahy. Přitom se spojují s jednotkami wehrmachtu zbylými ve městě, které sice samy povstání potlačit nedokázaly, nyní se však stávají vydatnou posilou SS.

Celkový obraz tohoto pronikání opět podává jednoduchý náčrt z Bartoškovy knihy. Ta, ač přepolitizovaná a zpětně do historie v předimenzované podobě vnášející pohledy až z pozdějšího období studené války, podává velmi zdařilý obraz bojů z oněch dnů, který bychom i dnes měli mít na paměti:

„Lidové hrdinství, které je symptomem povstání od jeho prvních minut, naplno rozkvétá při obraně barikád 6. a 7. května. Nejmodernější technika a taktika nepřítele si ani mnohdy nedovedou poradit.

Často s jedním nábojem v pušce vytrvávají pražští vlastenci, obránci barikád,... v boji, s pancéřovou pěstí, kterou nikdy neměli v rukou se stavějí nacistickým tankům.

Na první barikádě u Trojského mostu (dobře známé z Drdovy povídky i z filmového zpracování) odráží poslední nápory nacistů jen šest vlastenců, odrážejí útok tanků a ustupují až tehdy, když nacisté ženou před tanky české lidi... v Mladoňovické ulici na Žižkově zůstává na barikádě 9 obhájců, nacisté přesto mají těžké ztráty na lidech i materiálu a dlouho nemohou prorazit.

U Staroměstského náměstí se hlásí proti nacistickému tanku pronikajícímu z Pařížské třídy devatenáctiletý kluk. Daří se mu tank odstřelit, chce zpět, ale je zasažen nacistickou kulometnou střelou do krku.

Na Pankráci pálí tankový kanón ze vzdálenosti 100 kroků od barikády - její obránci se nevzdávají. Na Soudním náměstí je nalezen mrtvý. Leží skrčen u zdi domu a vedle něho je zbraň - vzduchovka."

Za výkony této obrany, na níž mají pozoruhodný podíl mladí lidé, stojí i výkony „týlu", obětavě donášené zbraně i munice, chléb pekařů i kotle bramborové polévky uvařené ženami - často jakoby „z ničeho", ale hřející, sytící. A posléze i obětavá a dobře fungující zdravotní služba atd.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 01:29

Luba napsal(a):

...

Rubem těchto výkonů je však jednání nepřítele. Ten totiž nejen bojuje, ale ve velké míře i terorizuje.

Popravuje množství už odzbrojených zajatců, kupř. na Masarykově nádraží 47, na Pankráci v Úsobské ulici 37 (mezi nimi 10 dětí a 13 žen) atd.

Vrcholem nacistické zákeřnosti bylo, když esesmani, kteří nemohli zdolat některé barikády, zajali české civilisty - v Lidovém domě na 400, na Spořilově přes 1000, další pak v Tróji -a hnali je před svými tanky, aby obráncům znemožnili střelbu.
Tato svá rukojmí pak donutili barikády rozebírat a poté je houfně postříleli.

Obdobně jednali nacisté i na venkově - od Moravy po Prahu: v Třešti, Velkém Meziříčí, Holicích, Turnově, Mělníku i jinde.

Před Prahou v Psárech 13 obráncům barikády zlámali ruce a pobodali nohy, Janu Karasovi dokonce vytrhli jazyk... Kulkami vraždili ve Velkých Popovicích, na Balabence, na Jezerce, v Braníku i jinde.

Jedním z nejotřesnějších, ale zároveň nejpříznačnějších příkladů nacistické bestiality je řádění esesáků na Pankráci:

Příslušníci jedné teroristické skupiny vyrazili v domě č. 255 skleněné dveře... a vnikli do sklepa... „Začali na nás střílet,...a umírající dobíjeli pažbami a olupovali je.

Když už se nikdo nehýbal, volali: Auf! Auf!
Vstala 141etá Věra Hájková. Byla ihned SS-many zastřelena..." takové věci se děly i 7. května, kdy již německá armáda v Remeši oficiálně kapitulovala: byť tato kapitulace měla vstoupit v platnost až ve 24 hod.

8. května podle německého letního času, jednali Němci v Praze a vůbec v českých zemích proti jejímu duchu i liteře. Schörner ji dokonce svým vojskům zatajil - a ač sám v civilu uletěl k Američanům - nařídil jim bojovat proti „Rusům" dál.

Na druhé straně existují i fakta o nekorektním jednání Čechů vůči Němcům. Na tom by nebylo nic divného - za léta německé okupace se prostě nemohlo do jisté míry neodplácet, zvláště ve vztahu k esesmanům, členům gestapa atd.

Horší už bylo, když do české odvety prosákla i neomluvitelná brutalita, nasvědčující, že nerudovské pojetí Čechů jako „národa, jenž je tak čistý, jasný, jako by z rukou božích vyšel dnes", utrpělo v dané situaci bohužel i nepříjemné šmouhy.

I v tomto poznání a přiznání je ovšem třeba uvádět věc na míru, která jí patří. Leccos se totiž přehání nebo nedokládá: u zpráv o Němcích visících na kandelábrech se neuvádí ani přibližný počet ani to, zda byli pověšeni zaživa nebo až po smrti.

Když vzpomínky mluví o tvrdosti při odstraňování barikád, zapomíná se, že to byli právě Němci, kdo k jejich stavbě povstalce donutil.

A jistě odsouzeníhodné nucení německých žen chodit bosky po rozdrceném skle opomíjí, že toto sklo se na ulicích ocitlo v důsledku německého leteckého a dělostřeleckého bombardování Prahy na Pücklerův rozkaz, že „celé to hnízdo musí hořet".

Zvlášť závažná je pak skutečnost, že český teror byl většinou až odpovědí na předcházející teror německý.

První fáze povstání se totiž vyznačovala poměrně klidným průběhem (šlo spíše o pověstných „pár facek" než o pobíjení Němců.

V druhé fázi však k brutálnímu teroru sáhli Němci, jak už bylo uvedeno. A není projevem alibismu konstatovat, že právě tento teror podnítil i českou mstu podobného typu (v níž se horlivě uplatnili i čeští alibisté).

Skutečnou skvrnou na jednání některých Čechů je zacházení s německými civilisty po povstání (např. kruté podmínky internace na strahovském stadionu, které postihovaly i děti).

Na druhé straně však nelze zapomenout, že na české straně se vyskytovali jedinci i skupiny lidí, kteří perzekuce tohoto druhu odmítali a snažili se osud internovaných Němců zmírnit.

Za všechny zde uveďme Přemysla Pitra a lidi okolo něho. Tak jako se za okupace snažili zachraňovat české i židovské děti, tak nyní zachraňovali děti německé.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 01:37

Luba napsal(a):

...

V souvislosti s terorem, jehož se asi žádné povstání nedokáže vystříhat, sehrála zvláště závažnou roli noc ze 7. na 8. května, kdy byli Němci nejagresivnější a Češi se ocitali v úzkých.

Německé jednotky a především SS útočily vytrvale a důrazně, aby propojily své úderné směry a ovládly střed města. Obránci byli vyčerpaní a prožívali depresi. Přesto setrvávali na zbývajících barikádách a zoufale je bránili.

O průlomu Rudé armády přes pohraniční hory a počínajícím vstupu jejích tankových jednotek do Čech však nebyli informováni, když jejich vojenské velení od odpoledne 8. května již určité zprávy získalo.

Obě vedoucí složky, Česká národní rada i vojenské velitelství, si uvědomovaly krizi a snažily se ji překonat plamenným provoláním Rady koncipovaným J. Smrkovským i výzvami a rozkazy k boji až do vítězného konce, který se blíží.

Velitelství také vyvíjelo snahu o zásah Pattonovy armády, ta však podle Eisenhowerova rozkazu musela dodržovat dohodnutou demarkační čáru, a dokonce (což se snad dá vysvětlit pouze loajalitou vůči sovětskému spojenci) nepouští do Prahy ani českou pomocnou výpravu z Plzně.

Americkou vojenskou pomoc Praze však připouštějí američtí důstojníci jednající s českými vyjednavači, leč eventuálně až na 9. květen 00.01 hod., jestliže do té doby Němci v Praze nesloží zbraně nebo jestliže Prahu včas neosvobodí sovětský útok.

8. května tedy jednají američtí pověřenci v Schörnerově štábu o kapitulaci a příměří. Na to však zejména oddíly SS neberou ohled a útočí dál.

Souběžně s tím přichází však i nabídka německého vojenského velitele generála Toussainta k jednání o kapitulaci jeho vojsk. V souvislosti s tím dochází v ČNR k rozporu mezi levicí, která nabídce nevěří (neboť německá strana již dvakrát předtím slíbený klid zbraní porušila) a konzervativci, také z řad důstojníků, kteří naopak právě v jednání viděli poslední východisko.

Když Toussaint pohrozil útokem pěti divizí a vojsk SS, což by pro povstalce znamenalo katastrofu, došlo k dohodě o německém „kapitulačním aktu".

Výměnou za český souhlas s odchodem německých vojsk se zbraněmi, přičemž těžké měly být zanechány na hranicích města a lehké odevzdány v místě dotyku s americkou armádou u Plzně, němečtí vyjednávači slíbili zastavit palbu a v 18 hodin večer zahájit odchod svých vojsk z Prahy a okolí na západ.

Měli být současně propuštěni všichni vězňové a zbylým německým civilistům měla být zajištěna ochrana Mezinárodním červeným křížem.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 01:43

Luba napsal(a):

...

Dokument byl sepsán a podepsán, což Praze i Pražanům přineslo úlevu, ale úzkosti se město zcela zbavit nemohlo, neboť nebylo jisté, jestli wehrmacht, a zejména jednotky SS dohodu dodrží. Skutečně také některé součásti zbraní SS pokračovaly v boji.

Aktivní bojové akce podnikali i povstalci, ale jen ojediněle. Vcelku lze říci, že nejenom třetí, ale i čtvrtá noc byla strastiplná, zejména tam, kde útočily jednotky SS, na Letné, u vojenské „kadetky", u dejvického nádraží, a především na Zlíchově a Barrandově, u Wilsonova nádraží, u Pečkárny, na Klárově.

Do událostí však už vstupují a o výsledku rozhodují tankové a motorizované jednotky Rudé armády, které od Krušných hor za noc ujely na 100 kilometrů.

Kolem čtvrté hodiny ranní přijel první tank do Liboce, za ním pak další do Kobylis, Holešovic, Dejvic a odtud do vnitřního města. I to se odehrávalo za bojů a srážek, v nichž padlo asi 500 sovětských vojáků.

Náhlým příjezdem sovětských tanků byli osvobozeni obránci barikád, kteří nebyli bohužel informováni o sovětském postupu do nitra Čech, ačkoli vojenské velitelství se o něm dozvědělo již 8. května v 16 hodin a zpráva o tom by uklidnila rozjitřené nervy bojovníků.

Ti byli setkáním s proslulými tanky T-34 o to více překvapeni a stejně jako později celá Praha je o to radostněji a s nadšením vítali. Povstání tak bylo přece jen zachráněno a mohlo vejít do dějin nejen jako Pražské (jak bylo po dlouhá léta v komunistickém režimu paradoxně redukováno), ale i jako České, národní, korunující český odpor a odboj proti nejdéle trvající nacistické okupaci v rámci celé Evropy.

Avšak ani pro Čechy ještě neznamenalo úplný konec druhé světové války.

Dokladem toho - pomineme-li akce drobných německých skupin ukrývajících se tu a tam po lesích - jsou události v prostoru Čimelice-Milín, v němž se soustředily německé jednotky - mj. zbytky SS-divizí u Prahy ustupující k Američanům.

Ti je však 9. května v souladu s dohodou o kapitulaci odmítly pouštět přes vltavskou demarkační čáru. Německé jednotky se pak v obklíčení ještě pokoušely bránit, dokonce i poté, co jejich velitel, nám už nechvalně známý Pückler 10. května podepsal jejich kapitulaci a poté se zastřelil, tam ještě postřílely 60 českých partyzánů.

Po zásahu sovětských jednotek se však i ony vzdaly a tak vlastně druhá světová válka skončila nejen formálně právně, ale i fakticky, a to právě ve středu Čech a Evropy.

V celém českém finále mají své čestné místo domácí bojovníci, ale (a to i při všech svých vnitřních rozepřích) i ti, kdo jim přišli na pomoc, vojáci sovětští i američtí, osvobodivší západní Čechy, a také ovšem vlasovci, kteří v kritické chvíli zasáhli do bojů v Praze na straně povstalců.

Preferovat, nebo naopak zatracovat jedny, druhé či třetí nebylo na místě už ve své době a staví-li některá z pozdějších interpretací Českého povstání jedny, druhé nebo třetí do výlučného pořadí zásluh, není to historicky opodstatněné. ..."

Zdroj:
Kural, V. (2005, 16. listopad). České povstání/ Přísně Tajné! č. 6, str. 104-115.
05. 05. 2013 | 01:51

Luba napsal(a):

Dokument pana Vondráčka "Zabíjení po česku" se z velké části týká událostí v Postoloprtech.

Pro pochopení toho, co k tomuto "aktu odplaty" vedlo, je důležité si připomenout v lidských dějinách dříve nepoznané krutosti, kterých se dopouštěli nositelé ideje panské rasy:

"Miloslav Moulis, Václav Kural: Nacistické vlaky a pochody smrti v oblasti Žatec-Postoloprty"

"S tím, jak se od začátku roku 1945 blížila od západu i od východu spojenecká vojska do nitra Německa, nacistické vedení postupně a čím dále tím rychleji začalo evakuovat pověstné koncentrační tábory, v nichž byly statisíce vězňů z celé Evropy.

Tenkrát bylo vyhnáno přes 60 000 a ještě více sovětských i jiných zajatců na pověstné vlaky a pěší pochody smrti.

Byly dlouhé i přes 900 km a patří k nejotřesnějším kapitolám hitlerovského režimu vůbec; každý nemocný nebo mrazem, hladem a žízní zcela vysílený vězeň byl nemilosrdně zastřelen či ubit dozorci-esesmany.

Já sám (M. M.) se z vlastní zkušenosti pamatuji, jak v březnu 1945 přicházely do Buchenwaldu tisíce těchto ubožáků z pobočných táborů. Za několik dní přemnozí z nich umírali.
Tak ještě na samém konci války zahynul bezpočet obětí.

Nacisté se sice hodně bránili tomu, aby některý z těchto transportů smrti se dostal na území protektorátu, a aby se tak české obyvatelstvo dovědělo, jaké zločiny a hrůzy páchal hitlerovský režim ještě na samém konci.

Na něm už posléze nebylo kam transportovat a tak byly vlaky i pochody smrti hnány „protektorátem" i „Říšskou župou Sudety".

Dostaly se tak i do oblasti Žatec - Postoloprty, kde se po válce odehrály popravy Němců, označené ve Staňkově knize, s níž zde polemizujeme, jako „nepochybně nejzávažnější poválečný akt odplaty v českých zemích", provedený střelnou zbraní

(S ohledem na dosah komunikativních možností při šíření zpráv - i proslulou a okupanty obávanou šeptanou propagandou - vymezujeme oblast přilehlou k ose Žatec - Postoloprty zhruba takto: Březno - Chomutov - Podbořany - Louny - Most, snad ještě s výběžky na Lubenec a na trasu od Teplic k Mostu. Staňkův text však místy navozuje dojem, jako by se v něm posuzoval celý „prostor OBZ1. divize", sahající až k České lípě a Karlovým Varům.).

Autor se však o transportech smrti jako „okupačním faktoru" zmiňuje jen obecně a velmi, velmi stručně a postoloprtskou kauzu předvádí tak, jako by byla dílem jen dění začínajícího 5. květnem 1945 a tak se přibližuje metodice, kterou zásadně preferuje Sudetoněmecké krajanstvo a z níž právě teď dovozuje, že „Vetreibung = Völkermord", čili „Vyhnání = vražda národů".

Tím zcela bagatelizuje roli, kterou na mentalitu aktérů „případu Postoloprty" nemohl nemít zážitek z hrůz, které celému kraji předvedly nacisty zorganizované železniční i pěší transporty smrti z táborů v Polsku, v nichž se nejvíce angažovali příslušníci SS, ale zčásti i wehrmachtu.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 02:03

Luba napsal(a):

...

Staněk se totiž zmiňuje jen o dvou takovýchto transportech - vlastně jen slovy, že „měly tudy (tj. v okolí Postoloprt) projít dva nacisty organizované transporty smrti".

Jakékoli hlubší zamyšlení nad tím, jaký vliv mohly mít mezi starousedlými a nově příchozími Čechy - aktéry posuzovaného postoloprtského pogromu - v knize chybí.

Podle bezprostředně poválečných zjištění Spojenci zorganizovaného průzkumu od Central Tracing Bureau a československého ministerstva ochrany práce a sociální péče však lze krajem protažených vlaků smrti, hlavně z Osvětimi, napočítat aspoň 10, a to ještě nemusí být všechno - byly tu i pěší pochody zajatců, hlavně sovětských. ...

Vedle údajů o transportech, u nichž je známo východiště i trasa, jsou k dispozici i dílčí údaje o výskytu vlaků a pochodů v jednotlivých železničních stanicích či obcích. ... podávají přehled o tom, jak hustě byl celý „náš" prostor tragedií hnanců v době od ledna do května 1945 prosycen

(Prvně uváděná cifra vyjadřuje celkový počet účastníků toho kterého pozorovaného a v stanicích či obcích zaznamenaného transportu, cifra v závorce počet zjištěných mrtvých.).

Železniční transporty:

Březno u Chomutova 13 600 osob (466 obětí); Malměřice 60 (16), Nové Sedlo 50 vagónů, 4500 vězňů, Obrnice 400 (31), Měcholupy u Žatce 1100 (2), Nepomyšl 500, Perštýn 400, Chomutov (25), Nové Sedlo 50 vozů, Obrnice 400, Počerady 30 vagónů, Podbořany 2000 žen (23), Prunéřov 200, Radonice 700, Soběchleby 1600 žen, Údlice „několik set", (57), Žatec 1400 žen.

Pěší pochody smrti:

Košťany 1500, Hrob 5000 ženy, Osek 7000 žen, Třebenice 1500 + 800 žen, Hamr 4000, Havran 500 žen. Hořovický 70 000 zajatců (11), Kadaň 800 (4), Krásný Dvůr 300 (1), Kryry 500, Lenešice 1500 (7), Lubenec přes 10 250 (46), Měcholupy 1100 (2), Nepomyšl 500, Perštejn 200, Pětipsy 200 (1), Počerady 50, Podbořany 2000 žen, Postoloprty 2100, Prunéřov 200, Radonice 300, Soběchleby „několik set", (57), Údlice „několik set" (11), Valeč, neudáno (11), Vroutek 200 žen, Žatec 1400, Ží- želice 1500 (7), Lubenec asi 15 000 sovětských vojáků.

Pokud jde o ony „dva" pochody v okolí Postoloprt, o nichž se T. Staněk 5-6 slovy zmiňuje, podařilo se nám získat některé údaje, které se mohou týkat právě jich:

Vlak smrti z Buchenwaldu do Terezína, který odjel z Buchenwaldu 10. dubna, tj. den před osvobozením, čítal asi 4000 vězňů (hlavně Poláci, Francouzi, Němci i Češi).

Vlak jel přes Geru do Reizenheinu a přes Chomutov do Března. Zde stál asi dva dny, 20. dubna přijel z Buchenwaldu další, který se zdržel na nádraží týden.

V Březnu se transporty rozdělily na dva směry: Jedna část jela zpět na Chomutov, Cheb, Tachov a do Flossenbürgu. Druhá část jela na Žatec (11 obětí) a potom na jih směrem na Plzeň přes Žihli, kde do 1. května zemřelo 273 osob; čeští a němečtí vězni zde byli propuštěni. Zbytek transportu údajně jel také zpět do Chomutova (26. dubna) a odtud přes Most, Ústí n.L. a Litoměřice do Terezína.

O zajateckých pochodech smrti přímo přes prostor Postoloprty - Louny vypovídá jednak zpráva stanice SNB Lenešice, okres Louny z 8. května 1946. V ní se mj. píše:

„Po vyšetření oznamuji, že kolem 20. dubna procházely po okresní silnici od obce Postoloprty přes Lenešice na státní silnici Louny - Teplice - Sanov a dále k Terezínu pochody smrti. Byly pouze pěší a v menších oddílech. Šlo o transporty Židů, politických vězňů a jiných nešťastníků, mužů ve věku 16-60 let.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 02:09

Luba napsal(a):

...

Zastoupené národnosti byli Češi, Poláci, Ukrajinci, Holanďané a snad i další. Podle odhadu celkem asi 15 000 osob.

Hladem vysílení nešťastníci byli ubíjeni SS-many bez rozkazu. Vrahové nechali mrtvoly na místech, kde je usmrtili.

Na rozhraní obcí Postoloprty a Lenešice je pochováno 7 osob, 2 osoby na hřbitovech v Lenešicích a Dobroměřicích. Podepsán velitel stanice vrchní strážmistr Holec."

Druhý údaj je z 12. května 1946, kdy místní velitelství SNB v Lounech předkládalo zprávu, podle které obvodem tohoto města procházely následující kolony:

- 12. března 1945, 35 osob národnosti české a německé, od Slaného směrem Most.

- 13. března od Černčic na Postoloprty a dále na Rybáře u K. Varů, 30 osob.

- 18. března 1945 od Slaného směr Dobroměříce, sovětští zajatci, asi 5000 osob (o jejichž další cestě údaje chybí!!).

- 30. března 1945 z Vinařic na Dobroměřice a dále na Most celkem asi 2500 osob, vesměs angličtí zajatci.

Dokument pátracího úřadu UNRRA ve Wiesbadenu, z 16.10.1946 obsahuje seznam pochodů smrti v americkém okupačním pásmu ČSR, který někdy opakuje, někdy ale i rozšiřuje seznam transportů i obětí:

Bochov 15. 4. 1945 celkem 1200 vězňů (58).
Bochov 15. 3. 1945, 400 a 22. 3. 1945 2000.
Chožov, okres Louny, 12. 3. 1945 30 osob.
Kozlov, okr. Žlutice celkem 420 (24).
Krýry, okres Podbořany, duben 1945 500; 24. 4. další transport 300 žen.
Lenešice, 20. 4. 1945, 1500 politických vězňů (7).
Nepomyšl, 9. 4. 1945,500.
Počerady, duben 1945, asi 40.
Postoloprty 6. 5. 1945, 900 (3).
Postoloprty, duben 1945, 2000 (20).
Soběchleby, 21. 4. 1945, 1600 žen (1).
Vroutek u Podbořan 200 žen - židovek (1).
Žatec, duben; dva transporty po 700 ženách.

E. Czinner a A. Tůma v přípisu na ÚV ČSBS z 13. 6. 2006, v němž kritizují povrchní televizní relaci M. Bambuška a Pokorného z 25. 5. 2005, uvádějí, že v bažantnici u Postoloprt existoval koncem války pracovní tábor pro židovské míšence, v němž byli vězněni i oni. Název tohoto tábora byl „Lager OT 39", Postelberg.

Proto - píše i T. Staněk - není vyloučeno, že v bažantnici mohly být také starší hroby obětí nacismu - jak z onoho tábora, tak (dodáváme) i z onoho ztraceného pochodu smrti zajatců z 18. 3. 1945. (Nasvědčuje tomu i exhumace provedená prý ještě před exhumací popravených Němců - tuto věc však bude ještě nutno ověřit.)

Životní poměry v transportech byly šílené, dokonce - zvláště za mrazů - horší než v samotných koncentračních a zajateckých táborech.

V rozsahu této polemiky je nemůžeme popisovat jednotlivě, nicméně aspoň několik ukázek pro pochopení, jaké psychologické důsledky na české, v daném prostoru dosti četné obyvatelstvo muselo mít, je nutno uvést:

(Žatecký okres měl před „Mnichovem" asi 30 000 Němců a 7660 Čechů, okres Postoloprty 6942 Němců a 5165 Čechů. Oba byly součástí říšské župy Sudety. Po okupaci pohraničí na podzim 1938, v nich větší či menší část Čechů přežila. Okres Louny byl součástí „protektorátu".)

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 02:19

Luba napsal(a):

...

Železniční stanice Březno u Chomutova. „Nejhroznější podívaná, jakou jsem ve svém životě zažila, byl pohled na hladové vězně v uceleném vlaku sestávajícím ze 60 vagónů," který jel z Buchenwaldu na Chomutov, Most a Terezín 14. dubna 1945 a zůstal stát v Březně 6 dnů.

Vlak přivezl už z Německa asi 30 mrtvol a zde bylo „hladem, útrapami a ubito více než 200 vězňů nebo v noci zastřeleno".

Podle vzpomínky německého přednosty stanice F. Nového dostávali vězni „nikterak dostačující jídlo, obyčejně polévku nebo jen neslazenou černou kávu... jednotliví vězňové, nemohouce z hladu vyčkati, až na ně přijde řada, osvojili si jim nepříslušející krajíc chleba, za kteréžto provinění byli nemilosrdně biti, ponejvíce latěmi přes hlavu nebo též puškami...

Příšerný byl pohled na ubohé hlavy vězňů, jak vyhlíželi celý boží den... z vozu (uhláku), opřeni o horní okraj vozové stěny. Když se stmívalo, zmizely z vozu přes stěnu vyčnívající hlavy a prsa uvnitř.

V noci pak bylo slyšet sténání z vozu a někdy i hlučný křik; bylo nepochopitelné, jak tolik lidí (70-80 mužů) mohlo ve voze spáti....

Bereme-li v úvahu zcela nedostatečnou výživu, pobyt po dlouhou dobu v otevřených vagónech (v lednových transportech dokonce při mrazu okolo -20 °C - pozn. aut. V. K., M. M.) není divu, že - tolik vězňů podlehlo útrapám z hladu, zimy a ukrutného zacházení... Mrtví byli dáni stranou na hromadu a vždy večer 2 povozy odvezeni na zdejší hřbitov, kde byli spáleni".

Podobně líčila poměry v transportech i jiná očitá svědectví, z nichž uveďme alespoň toto:

„Vězni se pohybovali volně po kolejišti a hlady trhali všechno listí z lip a trávu s jetelem na železničních náspech a vše snědli."

Souhrně a dodatečně to doložily výsledky pitev konaných při exhumacích 22 hromadných hrobů mimo hřbitovy na Karlovarsku, provedené na 920 mrtvolách obětí transportů smrti:

„Většina mrtvých, až na vzácné výjimky - popisují stav lékaři Jerie a Knobloch - vykazovala známky abnormální vyhublosti, sešlosti a předčasného stáří.

Nalezli jsme u nich prázdnou trubici střevní a vůbec prázdné dutiny břišní, a to do takové míry, že přes kůži břicha (!) se rýsovaly obratle.

V některých žaludcích jsme nalezli zbytky brambor a listí.
U některých jsme konstatovali zlomeniny klenby a spodiny lebeční. U jiných jsme zjistili střelné rány většinou v týle a ruce svázané vzadu drátem.

Dlaně všech byly mozolnaté, chodidla měla kůži rozpraskanou a zkrvavenou. Průměrná váha vězňů činila 45-50 kg."

Co dodat? Snad další slova onoho německého přednosty stanice v Březně:

„,Ejhle člověk, zahrnuj svůj obličej! Tato biblická slova ta¬nula mi na mysli pokaždé, když jsem se podíval na ty tisíce ubohých obětí a mám za to, že touž myšlenkou byly - opanovány též četné houfy zvědavců (roz. většinou Němců - pozn. aut.) z Března i okolních vesnic, které se dostavily na nádraží, odkud odešly s pocitem nevýslovné hrůzy, byvše řádně vyléčeny z představy lživou propagandou jim ustavičně tlučené, že jsou příslušníky národa nejšlechetnějšího."

Dejme tomu, že u místních Němců, nebo aspoň u jejich části to tak i bylo. Jak však mohl „faktor transportů smrti" působit na Čechy, kterých v „našem" prostotu žilo nemálo - v Protektorátu i v Župě Sudety?

A jak na příslušníky prvních regulérních - i „revolučních" českých jednotek třeba i těch, kteří pocházeli z Prahy a zažili tam teror esesmanů?

Jak asi daný zážitek zformoval jejich psychiku?
Nebylo tomu nejspíš tak, že ke zděšení se u nich přidala i další nenávist k okupantovi a k Němci vůbec, ústící u mnohých i v divoké volání po odvetě?

Lze proto tento faktor brát do úvahy tak málo a tak formálně, jak je tomu v posuzovaném „účetním" soupisu českých hříchů na Němcích?

A nebude na místě, abychom - aniž bychom se, chraň Bože, v divoké pomstě shlíželi, a ji blahořečili, zaujmout k postoloprtské kauze přemýšlivější postoj?

A to na obou stranách, nejen na té české?!

Zdroj:
Moulis, M., Kural, V. (2006, 15. listopad). Nacistické vlaky a pochody smrti V oblasti Žatec-Postoloprty/ Přísně tajné!, č. 6, str. 114-120.
05. 05. 2013 | 02:26

stačí chuť lhát napsal(a):

Úplně mimochodem.
Aktualne se ohledně sprostých Lipoldových tvrzení o Miloši Zemanovi vymlouvá na to, že neodebírá servis agentury APA, jako by to Lipolda nějak vyviňovalo.

Každý novinář ví, že od agentur lze koupit i separát zprávy nebo jednotlivou fotografii, bez nutnosti odebírat servis.

Kdyby si Lipold myslel, že mu znalost souvislostí argumentačně pomůže, jistě by to udělal.
05. 05. 2013 | 02:35

nědo šplhá jak krysička napsal(a):

Někteří to neunesou:
http://vimeo.com/21563166
05. 05. 2013 | 03:07

Luba napsal(a):

Pravdivost slova pana Bednáře o roli prezidenta Beneše v odsunu Němců, a nestoudnost Schwarzenbergových výroků na jeho adresu, potvrzuje následující článek historika Kurala z r. 2004:

Václav Kural: K současným útokům na prezidenta Beneše

Dnes lze ze strany konzervativních německých politiků i publicistů, zejména ovšem ze Sudetoněmeckého landsmannschaftu (nemluvě již o skupině Wittikobund, přímo navazující na henleinovské a nacistické hnutí v předmnichovské ČSR), jakož i od bavorské vlády v čele s jejím předsedou Stoiberem slyšet ostré ataky na druhého československého prezidenta Edvarda Beneše.

Bylo by ovšem omylem domnívat se, že Beneš je těmito silami napadán teprve nyní. Děje se tak již od vzniku Sudetoněmeckého Landsmannschaftu a je to vlastně jakási pomsta za Benešův podíl na vzniku ČSR v r. 1918 a za Benešovy zásluhy na její obnově po druhé světové válce, a to v podobě ryze národního státu Čechů a Slováků.

V poslední době však tyto ataky, zejména po přijetí zákona, že „Beneš se zasloužil o stát", nabraly dosud nevídanou gradaci. Československý prezident je nazýván „vrahem", „netvorem", „válečným zločincem, který by měl být postaven před mezinárodní soud", atd.

Jaký však byl Benešův poměr k Německu a k sudetoněmecké otázce v ČSR doopravdy? Byl Beneš „němcožroutem", za jakého je označován?

Je pravda, že se svým způsobem role Německa jakožto velmoci v těsném sousedství se slabší ČSR jistým způsobem obával.

Neznamená to však, že na něm viděl jenom zápory. On se naopak snažil Německo vpravit do pozitivní nebo alespoň přijatelné role v poměrech po první světové válce, přestože na ní mělo Německo a Němci takový podíl.

Svědčí o tom kupř. jeho úsilí o začlenění Výmarské republiky do Společnosti národů, v němž šel tak daleko, že německému ministru zahraničí Stresemannovi připustil své místo v její radě. (Stresemann to mimochodem dovedl ocenit, když odmítl podporovat Hodžovu zákulisní intriku „proti našemu příteli Benešovi" koncem dvacátých let.)

Jsou i jiné důkazy, že Beneš i přes své obavy dokázal vůči Výmarskému Německu dělat pozitivní politiku a dovedl toto Německo i historicky ocenit.

Německý historik a politik J. W. Brugel s uznáním cituje jeho výrok na toto téma:

„Není jen Německo Bismarckovo, ale také němectví Herderovo, Lessingovo, Goetheho, Schillerovo, Beethovenovo, Mozartovo, Kantovo a Humboldtovo - je tedy dvojí Německo, a to druhé je velké."

Praktickým důkazem je také prezidentova podpora poskytnutí azylu německým antifašistům v ČSR v třicátých letech.

Další pohled ovšem vnutil Benešovi fakt, že v Německu zvítězil režim Hitlerův s jeho diktaturou, rasovým, protižidovským a protislovanským šovinismem, režim, který se od r. 1937 orientoval na brzkou velkou válku, ...přičemž likvidace ČSR měla být k ní úvodním krokem.

Proti tomu samozřejmě Beneš nemohl nevystupovat. Proto se snažil najít oporu v „někom třetím" (Kvaček), konkrétně ve spojenectví s Francií a SSSR. To Hitlerovi nemohlo vyhovovat, a ten proto Beneše extrémně nenáviděl: Tam stojí on a zde stojím já, vyřvával těsně před Mnichovem.

To, co si předsevzal, se mu také podařilo: „Mnichovem" a březnovou okupací r. 1939 ČSR likvidoval a za půl roku rozpoutal druhou světovou válku.

Beneš tudíž nemohl jinak, než bojovat za obnovu československého státu, a to ... i řešením německé otázky pro existenci nejen ČSR, ale i samotného českého národa přímo klíčové.

To samozřejmě Benešovi - také proto byl aktivním aktérem vítězných Spojenců - vyneslo další dávku německé nenávisti, jejíž reminiscence se podílejí na současném vyvrcholení ataků německo-bavorských konzervativních kruhů v čele se Sudetoněmeckým Landsmannschaftem proti němu.

Historická zkušenost Mnichova, války a okupace tedy prokázala, že řešení německé problematiky je pro Československo a Čechy životní podmínkou.

A že zvláštní místo přitom zaujímá otázka sudetoněmecká; právě využití aktivit Henleinova hnutí i sudetoněmeckých ortodoxních nacistických skupin (Aufbruch, Bereitschaft apod.) jako páté kolony poslouživší k izolaci ČSR od jejích západních spojenců a k rozbití republiky zevnitř bylo zásadní podmínkou Hitlerova úspěchu v kauze Československo.

A ten, jak známo, umožnil Hitlerovi vrhnout se do druhé světové války - této nejhrůznější události v dosavadních dějinách lidstva - a nastolit téměř v celé Evropě krutý okupační režim vedoucí až k vyhlazování celých skupin obyvatelstva.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 03:46

Luba napsal(a):

...

To vše dokládá závažnost německé a sudetoněmecké problematiky pro Evropu vůbec a pro Československo zvláště.

Beneš jakožto lídr české politiky a exilový prezident ji proto nemohl nějakým způsobem neřešit. Po válce se k této roli také přihlásil. Byl to svým způsobem zčásti poplatek dobové politické konjunktuře (které ovšem podléhal tehdy každý politik) a ovšem i obecné vyjádření daného stavu, k němuž patřilo i uskutečnění všeobecného transferu sudetských Němců.

Jeho integrální téměř všeobsahující rozsah však Benešovou koncepcí dlouho nebyl. Jaká tedy tato koncepce ve skutečnosti byla?

To se začasté neví, neboť se to úmyslně přechází, nebo i přímo překrucuje. Pokusme se tedy tuto věc - ač v naší i německé historické literatuře osvětlena byla - bez euforického osočování nebo i glorifikace stručně vysvětlit.

Za základ Benešovy koncepce lze považovat prezidentův zoufalý pokus ze září 1938, tzv. pátý plán, t. j. poselství poslané do Francie přes sociálně demokratického politika J. Nečase.

V něm - v předtuše toho, co republice hrozí a co se také „Mnichovem" potvrdilo - nabídl zoufalý prezident určité územní odstupy ve prospěch Německa.

Ovšem ne v rozsahu mnichovském a pomnichovském, ale v rozsahu, který by ještě umožnil existenci československého státu, byť i v okleštěné podobě. Bylo to území, o němž Beneš později, za války bude mluvit jako o „území, které bychom ještě odstoupit mohli" a které leželo před linií hlavních československých opevnění.

Tato idea navazovala na starší projekty (Grégrův z konce 19. století, Bechyňův z doby vzniku ČSR i na Masarykovy a Benešovy úvahy kolem Saint-Germainské mírové konference) a týkala se přesně nespecifikované rozlohy.

Beneš ji totiž charakterizoval slovy: „já sám nevím, ale asi 4-6000 km2, v té věci se nevázat". S tímto územím by kompenzačně mělo odejít do Německa 1,5-2 milióny Němců, zbylí, zejména demokraté, socialisté a Židé by mohli do zbývající ČSR odejít pomocí vnitřního transferu, Němci z vnitrozemských enkláv v rámci uvedeného transferu vnějšího.

Na tento projekt navazoval pak Beneš i za tzv. druhé republiky, jak to známe z poselství přivezeného tehdy domů poslem vznikajícího Politického ústředí dr. J. Drábkem.

Sestávalo z obou uvedených již složek, tj. zmíněného transferu a odstupu určitého území na Moravě a ve Slezsku až po linii Králický Sněžník-Šumperk-Krnov (které by odstranilo kriticky úzké „moravské hrdlo"), frýdlantského, šluknovského a chebského výběžku, jakož i pásu pod Krušnými Horami (až po čáru Tachov-Kadaň-Vejprty), severní části Ústecka a Liberecka.
Na jihu pak mělo jít o německé jazykové enklávy kolem Kaplice, Nové Bystřice a Mikulova.

Podobným způsobem se zhruba od roku 1940 nesly i analýzy odborného zázemí britské diplomacie (tzv. Chatham House - Královský institut pro zahraniční politiku), která při hledání modelu schopného nahradit neúspěšný versailleský koncept ochrany menšin a zajistit mír ve středovýchodní Evropě došla až k transferu těchto menšin.

(K tomu se v průběhu války přikloní i USA a SSSR, i když ten bude mít ve hře i zájem na ideologickém podezdění „blízkého pohraničí" budoucího sovětského impéria.)

Právě popsaná Benešova koncepce bude s určitými dílčími posuny ve smyslu redukce odstupového území platná až do léta 1940, kdy prezident učiní významný pokus o její revizi (o němž bude řeč dále); po květnu 1941 se k ní Beneš v jádru opět vrátí, aby ji (v podstatě po Lidicích) nahradil projektem odsunu na principu viny.

Na tomto místě je proto nutno upozornit právě na koncepci mezi létem 1940 a květnem 1941, kterou bude nutno podrobněji popsat, neboť, ač zásadní a publikovaná, není vůbec brána na vědomí nebo se aspoň dost nezdůrazňuje.

Z těchto důvodů, jakož i s ohledem na mezinárodní průchodnost řešení sudetoněmecké otázky (na něž naléhala britská politika) Beneš do svého uvedeného pojetí vsunul i přijetí šesti sudetoněmeckých exilových politiků do vznikající Státní rady - což byla nacistickou okupací domova vynucená exilová náhražka za parlament.

Přitom hlava sudetoněmecké odbojové reprezentace, sociální demokrat Wenzel Jaksch, měl mít v radě funkci místopředsedy.

To dotvrzuje i další Benešovu snahu o nalezení vhodné formy, jak se dohodnout s protihitlerovskou sudetoněmeckou politikou. Je pravděpodobné, že jistý impulz k novému Benešovu pojetí vzešel i z Jakschovy strany.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 03:58

Luba napsal(a):

...

Ten totiž Benešovi v březnu 1940 poslal rezoluci z konference své exilové organizace, která původní Jakschovu koncepci (t. j. vytvoření středoevropské konfederace na půdorysu tehdejší Hitlerovy anexe) odstavila do pozadí a preferovala možnost obnovy ČSR, byť federalizované a s autonomním postavením sudetských Němců.

Přitom vložil do průvodního dopisu tezi, že konference „chce posloužit opravdovým zájmům českého národa, který natrvalo nemůže žít v napětí nebo v nesváru s německým prostředím".

Beneš, myslící zřejmě podobně, odepsal ještě téhož dne (!), a to souhlasně; nabídl rozhovory a v návaznosti na svou teorii o potřebě národnostní homogenizace poválečné střední Evropy začal nejspíš někdy v létě 1940 formovat právě zmíněnou novou koncepci řešení sudetoněmecké problematiky, jež - jak vzkázal do vlasti- „nesmí být určena pocity odplaty a nenávisti" (byť i oprávněnými), ale „trvalými zájmy národa a státu".

Toto klíčové pojetí pak Beneš propracoval v memorandu „Mírové cíle Československa", dokončeném 4. února 1940. V něm už formuloval podněty nadhozené v listopadovém radiogramu pro domácí odbojovou ústřednu ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) systematicky.

Na rozdíl od memoranda polské exilové vlády z 20. listopadu 1940 memorandum Benešovo nepožadovalo žádné německé území. Nepožadovalo ani rozčlenění Německa. Jeho principy lze stručně shrnout asi takto:

1/ Mnichov a 15. březen 1939 znamenaly sice konec ČSR, ovšem jen díky brutálnímu nátlaku zvnějšku. Proto nelze takovýto její zánik považovat za právoplatný, takže právní kontinuita ČSR trvá.

2/ Vynucená byla i změna hranic, která nadto proběhla neústavně, bez souhlasu parlamentu. Proto československá exilová vláda trvá na restituci celého předmnichovského území ČSR; je však ochotna hranice tu a tam poopravit - ne však ve smyslu mnichovského diktátu, neboť jím vnucená hranice životaschopnost CSR neumožňovala.

3/ Proto bude po válce

a/ stanovena jednak jakási vnitřní, „etnografická" hranice pro stát a československý životní prostor nezbytná, hranice vojensky hájitelná a ekonomicky, komunikačně i kulturně dostatečná,

b/ mezi ní a historickou hranicí ČSR „vznikne pak území Čech a Moravy skutečně převážně německé". Na tomto území, jež bude z přirozených důvodů ekonomicky tíhnout k československému státu, „bude pro německé obyvatelstvo zaveden určitý režim národní svobody (lokální autonomie, kantony, nějaký druh federalismu)... To znamená, že Němci a Češi pak mohou v rámci republiky definitivně vyřídit své národnostní spory".

4/ Tato úprava a změna československé státnosti bude požadovat přemístění obyvatelstva českého a německého v Čechách a na Moravě, tj. německého z českého vnitrozemí do pohraničních německých žup a českého z nich do vnitrozemí.

Tím by pokud možno zmizely smíšené kraje a vznikla by národnostně homogenní území, v jejichž rámci by prakticky zanikly jinonárodní menšiny a s nimi i menšinová práva - podobně jako tomu je i ve Švýcarsku. Dobrovolné stěhování z vnitrozemí do pohraničních žup a naopak by ovšem i po popsané úpravě bylo možné.

5/ Pokud se týče eventuálních dílčích korektur historické hranice uvedených v bodě 2, měl Beneš na mysli - aniž by pro to nějak plédoval, výměnu území v části západních a severních Čech za určité partie Horního Slezska, které by umožnily odstranit pro ČSR riskantně úzké německé hrdlo na severní Moravě.

V Memorandu uvedené principy (které by mimochodem umožnily uskutečnit nemalou část tradičních německých představ o sudetoněmeckém „uzavřeném jazykovém území"), v nichž není nic o kolektivní vině, pouze se vyjadřuje zájem na dílčím zmenšení počtu Němců, zřejmě díky potrestání a vypovězení válečných a okupačních viníků pojímal Beneš nejen jako řešení pro poválečnou ČSR.

Navrhoval je i pro další země zatížené menšinovým problémem, s tím, že by pro ně bylo třeba zajistit dostatek finančního zabezpečení a podložit je „nutnými státními a mezinárodními opatřeními finančními a hospodářskými, takže by přesuny ztratily většinu svých ostrostí a nevýhod a mohly by se stát základnou smírného a definitivního vyřízení jednoho z nejtěžších problémů dnešní Evropy".

V případě ČSR by věc mohla jít tak daleko, že tři německé mimo hranici hlavních opevnění ležící župy se mohly eventuálně i odtrhnout, neboť by ležely mimo linii hlavních opevnění a jejich secese by neznemožňovala další existenci ČSR tak, jak to činila hranice „mnichovská".

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 04:05

Luba napsal(a):

...

Řešení dle memoranda Mírové cíle Československa nebylo tedy „němcožroutské" a představuje koncept, který byl Benešovi niterně i z ohledu na mezinárodní politiku nejbližší; jsou tedy bavorské a landsmannschaftovské, jakož i - bohužel - některé české pokřiky o Benešovi jako o „krvavém vrahovi" oprávněné?

Záporná odpověď je tu snad dost jasná!

Jiná věc je, že Beneš svůj projekt, vyvíjený mezi létem 1940 a květnem 1941, neudržel.

Příčinou jeho neúspěchu byl rozhodný odpor odbojového domova i veřejnosti, odmítavý postoj předních představitelů londýnského exilu, do jisté míry i nedostatečný zájem anglických představitelů, jakož i dost chladný postoj Jakschův.

U všech těchto příčin je ovšem nutno hledat společného jmenovatele a hybatele - „německou" (ne už jen „nacistickou") válku a krutý okupační teror.

V rozsahu této stati nelze roli těchto příčin dokládat s patřičnými podrobnostmi. Přesto uveďme aspoň některé doklady:

Z toho, co uvádí nejlepší znalec dokumentů o jednání Beneše s britskými vládními exponenty Detlef Brandes, ti byli novým Benešovým projektem spíše udiveni než nadšeni.

Jaksch v téže době plédoval sice už pro obnovu ČSR, ovšem federativní a opět mluvil i o jiné modalitě - větší federaci středoevropské. Ministři Benešovy vlády, Feierabend, Slávik, zejména pak Ingr a Ripka a v jistém smyslu i Stránský řešení podle Mírových cílů zásadně odmítli.

Vojáci dokonce vyhrožovali hromadným odchodem ze zahraniční armády a vyslanec Černý připravil řešení extrémně radikalistické.

Nejzávažnější odmítnutí však přišlo radiotelegrafickou cestou z domova: představitelé Politického ústředí Krajina a Bořek-Dohalský nejenže odmítali, ale i varovali, že Beneš by mohl být (opět jako před válkou!) doma označován za germanofila a že by mohl být dokonce ohrožen i jeho návrat do vlasti.

Balabán z vojenské Obrany národa zase volal po tom, aby „ty tři vámi vymyšlený a zatracený župy, pro něž by vás zde nejraději roztrhali, byly vyřízeny někde u Berlína... Nashledanou v ČSR... bez žup!"

Tváří v tvář této masivní nepodpoře nebo přímo odmítnutí tedy Beneš od svého projektu ustoupil a v podstatě se vrátil k svému duálnímu řešení původnímu, tj. k územním odstupům a kompenzačnímu transferu.

Nerezignoval však úplně. V prosinci 1941 ještě ohlásil svůj trvající zájem na vstupu sudetoněmeckého exilu do Státní rady a i jinak lavíroval. Na jedné straně připustil, že odboj (domácí i zahraniční) by měl mít dvě varianty, maximální, ale i minimální - tu pro případ, že by ona maximální neprošla.

Přikývnutí maximální variantě ÚVODu včetně toho, že se opatření proti Němcům mají odehrát v rámci potrestání viníků a restituce válečných škod však vzápětí kompenzoval favorizováním optimálnosti varianty minimální jako té, která má mezinárodně větší naději na uskutečnění.

Jejím jádrem mělo být vysídlení asi jednoho milionu Němců na právě uvedené bázi a snesitelné hraniční ústupky. I nadále se tedy ještě držel své starší teze, že zničit nebo vyhnat 3 miliony Němců, „jak si to někteří doma naivně představují", je nemožné a že by uvítal jiné řešení.

To tedy bylo Benešovo pojetí doslova v předvečer příchodu SS- Gruppenführera R. Heydricha do Prahy na post tzv. zastupujícího říšského protektora, který znamenal nástup krajně radikalistické protičeské okupační politiky.

Roli tohoto faktoru je třeba několikrát podtrhnout, jednak proto, že působil už od „Mnichova" a 15. března 1939, jednak proto, že se v polemikách kolem odsunu - vyhnání podceňuje nebo i úmyslně zamlčuje.

Ve skutečnosti právě ona byla kmotrou zrodu českého, zejména domácího naléhání na řešení sudetoněmecké otázky formou radikálního transferu; nyní, za Heydricha a po něm, však nabyla kvalitativně nové tvářnosti a opačně sehrála i novou, český radikalismus o to více stimulující roli.

Heydrichem vyhlášené stanné právo připravilo Čechům okolo 500 poprav, tisíce zatčených, krutý teror ve vězeních gestapa, ubíjení dalších Čechů v koncentračních táborech, degradování tzv. protektorátní autonomie na pouhý výkonný orgán „správy z pověření říše" (po dosazení Němce W. Bertsche musela protektorátní vláda dokonce na svých schůzích mluvit německy!), jakož i přípravu likvidace Čechů jako národa, byť s ohledem na potřebu nerozrušit německý válečně ekonomický potenciál zatím odkládanou na dobu po vítězné německé válce.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 04:16

Luba napsal(a):

...

Heydrichovské řádění na jedné straně decimovalo odboj a zastrašovalo, na druhé straně však vyvolávalo v české mysli o to větší nenávist.

Propast mezi Čechy a Němci se dále prohloubila. Výrazem toho bylo na jaře 1942 i opětné obnovování odboje, na které Heydrich hodlal odpovědět novou vlnou teroru.

To přirozeně nemohlo nemít vliv i na český koncept řešení německé a speciálně sudetoněmecké otázky, tj. konkrétně na rozsah vysídlení.

I Jaksch nyní konstatoval, že vývoj spěje „ke krvavému konfliktu Čechů a sudetských Němců". Mezi oběma „panuje fakticky válečný stav. Češi jsou utlačováni a jsou to právě sudetští Němci, kdo se na útlaku podílejí".

To ovlivnilo i Beneše; ten se na jedné straně i nyní stále ještě držel konceptu odstup území + transfer, který měl zasáhnout asi 1,5 milionu sudetských Němců v organizované formě, jakož i útěk několika set dalších (hlavně viníků), takže by v republice zůstal asi 1 milion Němců.

Část by se asi asimilovala, s ostatními by se mělo zacházet „velmi liberálně". To byl jistě určitý radikalizační posun, ten rozhodující však přinesla až tzv. heydrichiáda, tj. teror po atentátu na Heydricha a po tyranově smrti.

Tato vrcholná vlna teroru, v níž - započítají-li se noví v „normálních" koncentrácích popravení odbojáři i Židé za trest transportovaní do vyhlazovacích táborů - šlo už asi o 5000 obětí - která českou nenávist nejen k nacistům, ale k Němcům vůbec dovršila.

Navíc z toho všeho jako memento mori čnělo vyvraždění a zničení Lidic a Ležáků Berlínem k tomu všemu prezentované jako řádná součást německého právního řádu!

Nyní už Beneš zaujal rozhořčené a nesmiřitelné stanovisko, od něhož vedla k tzv. integrálnímu odsunu sudetských Němců, tedy k takovému, jaký se po válce uskuteční.

Těsně po atentátu a po prvních německých represáliích za něj řekl Jakschovi:

„Vše bude rozhodovat nenávist proti Němcům, pocit spravedlivé odplaty a mnohdy i bezohledné msty... Budu rád, když to bude mírné a když bude rychle spolupráce, ale nedělám si iluzí a chci být připraven i na eventualitu opačnou."

Zprvu sice opakoval svou tezi, že „... tři miliony Němců nelze přesídlit, a že tudíž budeme zase Němce mít, i když jich bude zřetelně méně", ale rasantně začal jít hlavně za tím, aby dosáhl souhlasu velkých spojenců s velkým transferem a s revokací „Mnichova".

A pod dojmem světa z teroru za heydrichiády a z osudu Lidic začal mít úspěchy.

6. července 1942 vyslovil britský kabinet souhlas jak s prohlášením o „Mnichovu" (podle něhož Německo tuto dohodu pošlapalo, takže vláda Jeho Veličenstva se v tomto ohledu pokládá za zproštěnu jakýchkoli závazků), tak s principem transferu.

Když pak Jaksch proti tomu protestoval, svou pozici si pohoršil, zvláště když Beneš Edenovi předestřel Jakschovo pojetí federace s německou převahou podle jeho brožury Co přijde po Hitlerovi.

Po uvedeném souhlasu britské vlády s principem transferu dosáhl Beneš během roku 1943 stejného úspěchu i u amerického prezidenta Roosevelta (v květnu - červnu) a u Stalina (nejdříve - snad před¬běžně - 5. června).

Pokud jde o druhý problém, o rozsah transferu, dohody s USA a SSSR však zatím ještě nedosáhl. O tom, jakým směrem se nyní, po popsaných německých brutalitách, asi bude chtít ubírat, svědčí Benešův výrok - snad pokusná „vlaštovka" - že má jít přibližně o tři miliony sudetských Němců (i když jindy mluvil také jen o dvou milionech).

Rozsah transferu a vůbec podoba řešení sudetoněmecké otázky podle představ exilové vlády však byly nyní konkretizovány v tzv. „desetibodovém zápise", s nímž se Beneš zřejmě (až na to, že stále ještě udržoval ve hře možnost pohraničních odstupů) ztotožnil, neboť ho předložil při svém prosincovém jednání v Moskvě Stalinovi a Molotovovi.

V tomto zápise-memorandu se už stanovilo, že obnovená ČSR bude státem už jen Čechů a Slováků s přidruženým autonomním statutem Podkarpatské Ukrajiny.

Aby se tak stalo, měli do pěti let - hlavně však do dvou - opustit území ČSR „všichni ti", které vláda k tomu vyzve, přičemž z jejich majetku mají být odškodněny československé nároky na reparace za válečné škody.

Tato neurčitá, eufemistická formule se jasně vztahovala na Němce a zčásti i na Maďary. Němci, kteří v ČSR zůstanou, budou mít demokratická občanská práva, ale ne už práva menšinová. Výjimkou mohly být německé obecné školy pro první generaci dětí.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 04:28

Luba napsal(a):

...

Každá obec však měla mít nejméně 67 % obyvatel české, slovenské nebo karpatoukrajinské národnosti. Jazyk státních, zemských a župních úřadů měl být jen „československý".

Potrestány měly být „určité kategorie občanů německé národnosti", příslušníci gestapa, SS, německé policie, funkcionáři SdP, jakož i němečtí frontoví vojáci i různí intelektuálové a úředníci, kteří se zjevně přidali k okupačnímu režimu, neprokáží-li svou „revoluční protiněmeckou činnost".

Tímto memorandem se již Beneš přesunul na platformu vyžadovanou radikálním domovem i částí radikálů z londýnské amigrace.

Dokazuje to fakt, že v memorandu nebylo pamatováno na výjimky pro sudetské Němce, kteří byli také obětmi nacistického režimu nebo kteří proti němu aktivně bojovali.

Po jednání se Stalinem v prosinci 1943 se Benešovi podařilo převést na předloženou transferovou platformu i moskevské vedení KSČ. To se totiž až dosud řídilo linií Exekutivy Kominterny z 5. ledna 1943, podle níž osud sudetských Němců měl odviset od toho, zda se vzchopí k závažnému odporu proti Hitlerovi, nebo zda mu zůstanou věrni.

Po výsledcích jednání Beneše se Stalinem však Gottwald v podstatě přijal transferovou platformu Benešovu, vymiňoval si ovšem výjimky právě pro sudetoněmecké antifašisty - což Beneš neodmítl.

Po souhrnu z úspěšného jednání s velkou spojeneckou trojkou předložila exilová vláda své pojetí spojenecké poradní komisi v memorandech z 24. srpna a 23. listopadu 1944.

Podoba transferu byla podrobně charakterizována ve druhém ze zmíněných memorand:

ČSR si může vzhledem k své bezpečnosti po válce ponechat nanejvýš 800 000 sudetských Němců z celkového počtu 3 200 000 podle sčítání z roku 1930. Po předpokládaném útěku viníků a válečných ztrátách připadne pro válečný odsun asi 1 600 000 sudetských Němců.

Zbylí neměli být občansky diskriminováni, neměli však také jako celek dostat obnovená menšinová práva. Mohly však být připuštěny výjimky pro starší lidi při jednání s úřady v mateřském jazyce a pro vyučování první generace dětí v německých základních školách.

Vedle toho Československo slibovalo, že se přizpůsobí eventuálním závazkům evropských států vůči rasovým, náboženským či jazykovým menšinám.

Celkově tedy znamenalo toto memorandum prosazení radikální linie pro řešení sudetoněmecké otázky, i když ne tak zuřivě extremistické jako některé projekty vojáků z domácího i londýnského odboje (Obrana národa, pplk. Kalia, vyslanec Černý apod.).

Převaha radikálně nacionální motivace je v něm přesto zřejmá, zatímco motivace antifašistická, významná v prvním období okupace, je, i když ne snad zcela vymýcena, přece jen odsunuta na druhou kolej, po níž ji „posunovala" už jen část odbojové levice.

Beneš se k této radikálně vlastenecké či nacionální orientaci přiklonil, ne však v takové vulgární podobě, jak je mu jeho německými i českými odpůrci přisuzováno.

Ti své osočování dokládají mimo jiné zejména termínem „vylikvidování německého problému" a údajným Benešovým tvrzením o potřebě pobít revolučním způsobem co nejvíce Němců.

Obojí - jedno méně, druhé více - je ovšem demagogické.

Termín „vylikvidovat" je u Beneše (podobně jako v jiném případě třeba i u Masaryka) jakýmsi zvykovým pozůstatkem obratu užívaného v úřední češtině za Rakouska ve významu vyřešit.

V novodobé češtině je relikvií stejně jako koncovka -ti v infinitivu nebo gentiv záporový.

Rozhodně nevyjadřuje to, co se mu podsouvá, zuřivou nenávist prahnoucí po fyzickém vyhubení Němců. Benešovi šlo o likvidaci politického nebezpečí pro existenci ČSR, což byla ve své době oprávněná snaha.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 04:35

Luba napsal(a):

...

Druhé tvrzení o Benešově „němcožroutství" je závažnější.
Opírá se o formulaci v prezidentově vzkazu do vlasti, který 16. června 1944 tlumočil radiotelegraficky R Drtina.

Beneš v něm však nemluvil o potřebě revoluční akcí vyhnat, nebo dokonce pobít „co nejvíce Němců", ale o potřebě, „aby co nejvíce všech vinných nacistů od nás uteklo ze strachu před občanskou revoltou proti nim v prvních dnech revoluce a aby co nejvíce těch, kteří budou klásti odpor, bylo v revoluci pobito..."

Mezi Wahrheit a Dichtung je tedy důležitý rozdíl.

Ostatně, kdo zuřivě bojoval proti Čechům v jejich národním povstání? Nebyli to snad viníci z SS, gestapa či armády?
A nebyli to snad především mladí nacisté?

Beneš, jakkoli podobu odsunu, vlastně způsob odstranění vnitřní německé hrozby pro existenci ČSR, patronizoval v té podobě, jaká vešla do citovaného memoranda, vázal jej nesouhlas velkých Spojenců, jejichž rozhodování na bázi důsledků bezpodmínečné kapitulace Německa bude představovat základ příslušného oddílu poválečného mezinárodního práva.

Bez něho by se byl Beneš transfer pravděpodobně realizovat neodvážil z obavy před možnými důsledky. Hledal by nejspíš znovu řešení mezinárodně schválené.

Nelze také zapomínat na to, že praktické provádění německého vysídlení v revoluční podobě přesáhlo i rámec vymezený v memorandu pro Spojence, a to co do rozsahu i co do drastičnosti forem tzv. divokého odsunu v jeho revoluční fázi, kdy nejednou k brutálnímu jednání vůči odsunovaným Němcům bohužel docházelo.

A proti tomu Beneš jako hlava státu i jako jeden z mála politiků dokázal zvednout hlas, jak ještě na závěr uvedeme.

I při konstatování popsané převahy nacionální radikalizace řešení sudetoněmeckého nebezpečí pro existenci ČSR nelze bagatelizovat.

Vzhledem k tomu nelze ani rezignovat na analýzu příčin takovéhoto výsledku, který bez jejich osvětlení nelze správně pochopit. To ostatně bude po letech konstatovat česko-německá deklarace z r. 1997 i německý prezident (seriózní konzervativec) Roman Herzog, když v Praze 29. dubna 1997 řekne:

„Mě neovládá pocit kolektivní viny, když myslím na ony roky (války a okupace)... Ovládá mě však pocit studu a rozčilení nad křivdami a utrpením, které bylo v oné době milionům lidí způsobeno Němci a především mne ovládá pocit smutku nad obětmi této zločinné a nesmyslné politiky..." A tak „litujeme utrpení a křivd, jež byly způsobeny českému lidu a jsme si vědomi, že teprve tato politika násilí a zločinu připravila půdu pro následný útěk a vyhnání" (rozuměj Němců).

V tomto ohodnocení příčin a následků (jež bylo příznačné pro německou národní sebekritiku v šedesátých letech, jemuž se však německé vysídlenecké organizace v čele se Sudetským krajanským sdružením a premiérem Stoiberem stále a „upřímně" vyhýbají, jako by dějiny začínaly až květnem 1945, je klíč i k pochopení Benešova posunu směrem, který jsem se v této stati pokusil popsat.

Opakujme, že sudetoněmecké, Henleinem vedené hnutí ohlásilo v listopadu 1937 Hitlerovi svou vůli stát se faktorem říšskoněmecké politiky, nabídlo mu ovládnutí českomoravského prostoru a stalo se tak - jako vždy, podotýkám i teď, že to neplatí o sudetoněmeckých demokratech a antifašistech! - jeho „pátou kolonou"!

V této roli pak spolupůsobilo jako významný a aktivní subjekt rozbití a okupace ČSR, která „vůdci" otevřela dveře k rozpoutání hrůz druhé světové války a nacistické okupace skoro celé Evropy.

Jejich stupňování pak v průběhu války vedlo k tomu, že se Hitlerovi protivníci, velcí i malí, rychle zbavovali víry v německou revoluci a že s tím odcházela i víra v německý antifašismus, takže se jejich pojetí války všeobecně i u nás změnilo z „antihitlerovského" na „antiněmecké".

K tomu se posléze připojila i další skutečnost, která se zohledňuje už méně, kterou je však nutno právě v souvislosti s českými zeměmi vážně připomínat.

Dalo by se totiž soudit, že tváří v tvář své už jasné porážce by se měla německá politika vůči Čechům mírnit a snažit se najít s nimi nějaký modus vivendi.

Pravdou je však pravý opak.

Pokračování ...
05. 05. 2013 | 04:42

Luba napsal(a):

...

Karl Herrmann Frank na postu pána tzv. Protektorátu (a kovaný sudetský Němec) hrůzovládu poheydrichovské éry udržoval „až do hořkého konce" a ještě ji místy i stupňoval.

Jak sám řekl, provádělo se v jeho éře měsíčně až sto poprav a přes obmyslnou hru s neškodným vyžitím Čechů ve folklóru či sportu docházelo i k dalším formám teroru a ponižování Čechů, aniž by se odvolávala jejich konečná národní likvidace.

A jaksi navíc k tomu přibyla i další sudba - skutečnost, že přes české země probíhalo dokončení ŠOA, tj. vyhubení Židů.

Během krutých lednových mrazů roku 1945 totiž oddíly SS vyklízely na ústupu před Rudou armádou východní koncentrační tábory a především tábor nejhrůznější - Osvětim. A tak vyhnaly asi 60 000 jejich vězňů na pěší pochody i do vlakových transportů smrti, v nichž lidé trpěli a umírali ještě bolestněji - mrazem, hladem, žízní, kulkou, pažbou či prostě ranou klackem - než v koncentrácích samotných.

K dovršení zla se k tomu přidalo i stejné martyrium dalších desetitisíců válečných, hlavně sovětských zajatců.

To vše se odehrávalo, resp. končilo v českých zemích, před očima vyděšeného domácího obyvatelstva, které, ač se snažilo ubožákům všemožně pomáhat, zabránit celé té hrůze nemohlo, zato však podléhalo nové a hlubší protiněmecké nenávisti, přiživované krutými německými represáliemi a otřesným pohledem na bestiálně týrané vězně.

Pro představu aspoň jeden obraz z oněch úděsných dnů těsně před příchodem svobody podle vzpomínky očité svědkyně B. Lukešové z Nové Role u Karlových Varů:

„Naproti vagonům, kde jsme byli zavřeni my, transportovaní vězňové z továrny »Bohemia«, byl rozložen tábor jakýchsi podivných a v prvním okamžiku podivně znetvořených, lidem nepodobných tvorů, kteří se váleli na holé zemi v blátě a sněhu.

Jen pomalu jsme se dozvídali, že to jsou vězňové z jakýchsi narychlo evakuovaných koncentračních táborů, kteří jsou již několik týdnů na pochodu smrti... Nepokouším se popsat, a myslím, že nikdo na světě by nedovedl vylíčit, jak vypadaly zbytky těchto, také kdysi lidí."

Také tyto „hořké konce" je nutno mít na paměti, chceme- li pochopit vývoj, oprávněnost a logiku posunů od antifašistického k antiněmeckému poměru vůči válce, okupaci a Němcům - ve světě, v českém národě - a i v mysli a politice Benešově.

Dnes se na celý komplex příčin, provedení i důsledků transferu jistě nemůžeme dívat i bez vlastního sebekritického politování, ale ani bez přitakání k závěrečnému soudu dnes nežijícího politika a historika J.W.Brugela, že „hrobník sudetských Němců se jmenuje Adolf Hitler".

K Benešově obhajobě před bezbřehými útoky z řad vysídlených Němců i jejich českých přitakávačů však musíme dodat i fakt, že on proti vyústění odplaty za české národní utrpení do podoby extrémů, ba i zločinů z éry revolučního „divokého odsunu" dovedl vystoupit.

Nejen v politickém zákulisí, ale i veřejně, když ve svém projevu v Mělníku 14. října 1945 řekl:

„I když naši Němci do říše odejít musí, musí být celý náš postup ve věci jejich odsunu... lidsky slušný, správný, morálně odůvodnitelný... Ani zde náš národ svou pověst demokratického a lidsky důstojného režimu nesmí ničím potřísnit... Všechny podřízené orgány, které se proti tomu prohřeší, budou velmi rozhodně volány k pořádku.

Vláda v žádném případě nedovolí, aby dobrá pověst republiky byla ničena nezodpovědnými živly... Československý lid byl a je celou svou podstatou a s nejrozhodnější přísností proti všemu, co připomíná nacism."

Česko-německá deklarace z roku 1997 omluvou i české strany za excesy divokého odsunu na toto stanovisko vlastně navázala; konstatovala ovšem, že k objektivnímu posouzení patří i příčinná souvislost mezi zločiny nacismu a na ně teprve navazující odvetou české strany (byť ta zdaleka nedosáhla úrovně prohřešení strany německé).

Deklarace také správně vyzvedává nutnost hledat pozitivní česko- německé soužití v budoucnosti a nepreferovat rány minulosti.

Přetrvávající, ba i stupňované útoky z Mnichova však nutí, aby i minulost byla brána na vědomí, a to se snahou o objektivitu poznání - k němuž by měl sloužit i tento výklad o skutečné roli prezidenta Beneše při řešení sudetoněmeckého problému za německé okupace a druhé světové války.

Zdroj:
Kural, V. (2004, 16. listopad). K současným útokům na prezidenta Beneše / Přísně tajné!, č. 6, str. 126-142.
05. 05. 2013 | 04:50

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Zeman s Klausem lžou v tom, že nepřiznají vinu čs. politické reprezentace na divokém odsunu. Tedy znovu: nebyly to RG, ani Spojenci, kdo organizoval protiprávní tzv. divoký odsun, ale naši politici a armáda. Dále: pan Zeman dle své logiky (sudetští Němci hlasovali na jaře 38 pro SdP, jsou tedy vinni) se taktéž dopustil činu, za nějž by měl být vyhnán - on přece nejen že hlasoval, ale přímo dobrovolně vstoupil do KSČ. Protože když chce Zeman trestat nevzdělané textilní dělníky, skláře a podhorské zemědělce (plus jejich rodiny) za to, že podlehli mohutné propagandě a volili SdP (nota bene povolenou stranu, která tehdy neměla v programu odtržení od ČSR), pak by měl být postižen i vysoce vzdělaný člověk, který neprohlédl nereformovatelnost komunistického režimu a vlezl do KSČ. Že je to zvrácená logika? Ano, přesně tak, vyjádření pana Zemana bylo opravdu nešťastné.
A v neposlední řadě Zeman lhal i o tom, že při odsunu nebyl uplatněn princip kolektivní viny. Samozřejmě byl. Srovnejte text dekretu s Košickým vládním programem ("U ostatních československých občanů německé a maďarské národnosti bude československé státní občanství zrušeno. Tito občané mohou znovu optovat pro Československo, přičemž si úřady republiky ponechávají právo individuálního rozhodnutí o každé žádosti. Ti Němci a Maďaři, kteří budou souzeni a odsouzeni pro zločin proti republice a proti českému a slovenskému národu, budou zbaveni československého občanství a vypovězeni z republiky navždy, pokud je nestihne trest hrdelní.")
05. 05. 2013 | 07:47

Milan napsal(a):

Luba:
No, četl jsem jen poslední Váš příspěvek a zaujala mě argumentace mírumilovným projevem E. Beneše: „I když naši Němci do říše odejít musí, musí být celý náš postup ve věci jejich odsunu... lidsky slušný, správný, morálně odůvodnitelný... Ani zde náš národ svou pověst demokratického a lidsky důstojného režimu nesmí ničím potřísnit... Všechny podřízené orgány, které se proti tomu prohřeší, budou velmi rozhodně volány k pořádku."

To je příklad farizejství na kvadrát, protože se jedná o dobu (říjen), kdy již Sověti stopli tu nejdrsnější fázi transferů, která probíhala do poloviny srpna - a probíhala se souhlasem prezidenta, který měl z armády a Vojenské kanceláře prezidenta republiky pravidelná hlášení o monstróznosti celé akce, přičemž mu od "obyčejných" občanů přicházely zoufalé popisy obludností, jež vysídlování provázely. Výzvami k lidskosti měl Edvard Beneš apelovat v květnu, jenže tehdy bohužel pronášel trochu jiné projevy...
05. 05. 2013 | 08:02

Milan napsal(a):

A ještě něco málo k obhajobě "vylikvidování německého problému". Ano, takto věc formuloval Beneš v Brně. V Praze 16.5. už ale mluví takto: "vylikvidovat zejména nekompromisně Němce a Maďary, jak jen se likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků vůbec provést. Heslem našim budiž: definitivně odgermanizovat naši vlast kulturně, hospodářsky, politicky."
05. 05. 2013 | 08:13

Luba napsal(a):

Milane,
napřed se naučte číst, a teprve pak se pokoušejte psát.
Opačný postup není dobrý.
05. 05. 2013 | 09:40

Milan napsal(a):

Lubo, já právě četl. Ale ne jenom názory jedné strany. Takže když tu například zmiňujete listopadové memorandum čs. vlády z roku 1944, měl byste také uvést, že odpovědí ze strany Spojenců byla výzva, aby čs. představitelé vyčkali až do společného rozhodnutí Velké trojky. Když se zmiňuje Benešův mírumilovný projev o provedení odsunu z října 45, pak je přece normální uvést i krvelačné proslovy z jara 1945...Kde vidíte problém?
05. 05. 2013 | 10:05

vydobýt si své napsal(a):

Milan
Churchill také podporoval spektakulární efekty operace Gomorrha (britští letci cičili v USA rozložit zásahy zápalných pum tak, aby došlo k ohnivé bouři), ne ze zlovolnosti ("nejsou lidé, které bych nenáviděl, snad pan Hitler, to je ale profesionální, ne osobní záležitost") ale proto, že z hrůz války je nutno vydobýt užitek, jinak by všechny oběti byly marné.

Na Churchilla si skopčáci stále netroufnou.
05. 05. 2013 | 12:18

stejskal napsal(a):

Tato debata nemá východisko.

Vždy budou na jedné straně ti, co jsou přesvědčeni, že jazyk či příslušnot k rase, etniku, etnické skupině či národu zakládá z definice jakousi odpovědnost a tedy i to, že za činy svých soukmenovců mohu bý potrestán.

Na druhé straně pak vždy budou tací, pro něž je důležité, aby si společnost stále více osvojovala princip individuální zodpovědnosti, z níž pramení nejen ochota nést zodpovědnost za vše, co sám dělám, ale i to, že podobně nahlížím na jednoho každého kolem sebe (a to i v přeneseném slova smyslu, tedy na úplně všechny).

Jsem přesvědčen, že čím více se ve společnosti bude prosazovat druhý pohled, tím lépe pro každého jednotlivce a tedy společnost jakou takovou. Nepotřebuji se schovávat za národ (a vymezovat se proti národu jinému), nemyslím, že vlastní sebevědomí je nutné stavět na nesmiřitelnosti, neústupnosti, agresivitě (byť třeba jen verbální).

Přijde mi, že daleko pevnější zádklady vlastní integrity člověk vybuduje na empatii, ochotě pochopit, soucítit, komunikovat. To není slabost, defétismus, ustupování (jak si zjevně mnozí myslí). Podle mne to může být daleko pevnější a zásadovější osobnostní nastavení než pouhá snaha to druhým vytmvit za každou cenu.

Přeji všem hezký sváteční den, v němž si připomínáme významné okamžiky a vlastně celou tu dobu před 68 lety. Je dobře, že na ni nezapomínáme.

Libor Stejskal
05. 05. 2013 | 13:23

pamětník napsal(a):

Milan:
A další lež:
>pan Zeman dle své logiky (sudetští Němci hlasovali na jaře 38 pro SdP, jsou tedy vinni) se taktéž dopustil činu, za nějž by měl být vyhnán - on přece nejen že hlasoval, ale přímo dobrovolně vstoupil do KSČ<
Kladení nacismu a komunismu do jedné roviny je zakladní propagandistickou lživou tezí v dnešním českém poloitickém boji. Nechce se mi už snad po tisící strukturovaně vyvracet tento nesmysl, takže jenom připomenu základní fakta: komunisté vládli cca 70 let (u nás 40), nacisté 12; vyhlazovací koncentráky s krematórii, masové vraždy plynem, II. světová válka...atd. byly nacistického, nikoliv komunistického původu. A porovnávat členství Miloše Zemana v KSČ v období Pražského Jara v 1968, ze které byl vyloučen, je propagandistická podlost.
Co se týče divokého odsunu, Vaše tvrzení nejsou relevantní.
05. 05. 2013 | 15:28

Milan napsal(a):

pamětníkovi:
Když sudetští Němci volili v roce 38 SdP, tak nehlasovali pro vyhlazovací koncentráky a masové vraždy plynem, dokonce ani požadavek připojení k Německu tehdy nebyl vznesen...Jestliže tvrdíte opak, potom dle stejné logiky můžete dospět k tomu, že Zeman svým vstupem do KSČ volil gulagy, Stalinův teror a uměle vyvolané hladomory stalinismu. Hloupost, že? Stejně tak odsouzení celého národa za to, že jeho část (byť značná) hlasovala pro povolenou stranu.
Co se týče divokého odsunu, moje tvrzení jsou relevantní, protože si je můžete s klidem ověřit ve vydávané edici pramenů (Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí); už se nelze vymlouvat na RG, Spojence, Rudou armádu...
05. 05. 2013 | 17:13

pamětník napsal(a):

Milan:
Vy nepřestanete, že. Sudetští Němci samozřejmě v 1938 věděli o koncentrácích a hlasovali pro spojení s jejich iniciátory.
Když Miloš Zeman vstupoval do KSČ, její vedení se distancovalo nejen od ortodoxních komunistů, ale i od zločinů v 1948. Nevíte anebo záměrně mlžíte, že v 1968 byla KSČ zcela jinou partají než předtím a potom v normalizaci? Proč by sem v srpnu přijely sovětské tanky, kdyby KSČ držela se Sověty basu?
Máte anebo děláte v tom hokej.
Odkazy na dnešní propagandistickou literaturu jsou z hlediska odkazů na relevantní údaje nesmyslné.
05. 05. 2013 | 17:22

pamětník napsal(a):

BtW.:
Ještě začátkem 1945 sudetštní Němci žádali emisary Košické vlády, aby jejich říšská příslušnost byla zachována.
05. 05. 2013 | 17:23

Milan napsal(a):

pamětník:
Sudetský dělník nebo rolník nevěděl o koncentrácích nic, on znal z propagandy, že v Německu mají lidi práci, jezdí na dovolenou atd. atd., že když získají skrz SdP autonomii, bude to v ČSR taky. Nezapomeňte, že hospodářská krize měla v Sudetech mnohem větší dopad (např. nezaměstnanost v roce 36 činila 15%, v českých okresech 6-9%).
Ano, vstup do KSČ v roce 68 neznamenal hlas pro gulagy a popravy - stejně tak volba SdP na jaře 38 neimplikuje touhu po vyhlazení Čechů atd.
A to odstřižení KSČ od své temné minulosti v roce 68 zase nebylo tak úplné - a ani nemohlo, když spousta z aktivních politiků Pražského jara hrála např. významnou úlohu v únorovém puči roku 1948. Ale aby bylo jasno - já vůbec neviním Miloše Zemana, že vstoupil do KSČ, ani ty, kteří se stali komunisty po válce. Zkrátka podlehli propagandě - stejně tak, jako sudetští Němci v roce 38.
K literatuře: právě proto odkazuji na edici pramenů - tam si jak v knize, tak přiložených CD můžete přečíst zápisy z vlády, přepisy listin, korespondenci, vojenské rozkazy...Proto o relevantnosti nemůže být pochyb.
05. 05. 2013 | 20:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy