Senátní volební obvody – šance pro jinou politiku

04. 10. 2018 | 09:13
Přečteno 1879 krát
Ale sloupek by se taky klidně mohl jmenovat "Jak se introvertka na 300 hodin zbláznila". Začátkem července mě oslovil kandidát do Senátu Roman Šemík – ano, ten SkočteSeŠemíkemDoSenátu, který se dostal mezi 10 nejšílenějších předvolebních plakátů v soutěži DVTV :-) –, jestli bych mu nedělala volební manažerku. Kývla jsem a vysvětlím proč.
Anebo by se můj nový příspěvek mohl prostě jmenovat "Pirátská putovní univerzita o rok později".

Inovace v politice i ve vzdělávání
Vloni jsem o vznikající Pirátské putovní univerzitě psala poprvé zde:http://blog.aktualne.cz/blogy/milus-kotisova.php?itemid=30150. Rok se s rokem sešel a přináším krátký součet toho, co se za ten rok stalo.

Pirátská putovní univerzita – svobodná sebeřízená univerzita budovaná v rámci Pirátské strany zdola – dnes kromě asi 70 jednotlivých přednášek, besed a dílen nabízí už 6 studijních programů:

- Peněžní gramotnost a teorie aneb co jsou vlastně peníze (není v obdobném rozsahu na školách, vlastně téměř vůbec)
- Kostarická studia - ekologická země bez armády, která se chce stát vědeckou velmocí do roku 2050 (není na českých školách)
- Vnitrostranické zákonodárství - minimalistický přístup (experimentální kurz, hledáme cesty k lepším zákonům)
- Programování v jazyce Python
- Otevřená učebnice Polylinguahack - spustili jsme také nový kombinovaný kurz programování pro začátečníky (např. ženy, seniory), studia cizího jazyka (v nabídce je 5 jazyků) a rešerší čili hledání zajímavých a inspirativních nápadů a řešení v cizině: https://wiki.pirati.cz/regiony/vysocina/senatni-kampan-chrudim_44/polylinguahack (pod Romanovou záštitou)
- Prodloužená (průběžná) volební kampaň: komunikace s voličem jinak

Jedna z hlavních výzkumných otázek univerzity zní:
Jak může politická strana zůstat autentická, inspirativní, relevantní a nabízet důsledně systémová a
současně nadčasová řešení aktuálních (a do jisté míry i předvídatelných) glokálních problémů ve
věku rostoucí komplexity, fragmentarizace společnosti, podrývané legitimity politické reprezentace,
slábnoucího státu, velkých diskontinuit v ekonomice a v době, kdy 51 největších ekonomik světa
jsou korporace, nikoli státy?

Pochopili jste správně, že Pirátská putovní univerzita je zdravě kritická i vůči vlastní straně :-).

300 dobrovolnických hodin pro senátní kampaň
Konkrétně jsem se Romanovi Šemíkovi - www.romansemik.cz - upsala, že aktivně podpořím jeho kampaň (www.romansemik.cz). Jakákoli odměna závisí až na výsledku. Prvním milníkem je získání alespoň 6 % hlasů pro Romana Šemíka (volební obvod č. 44 Chrudim), dalším postup do 2. kola, případně vítězství.
Roman Šemík se na mé přání zase v rámci své kampaně zavázal, že přispěje k naplnění dílčích cílů Pirátské putovní univerzity, pro danou kampaň šlo zejména o:
- zachycení příprav a realizace kampaně (systematický přenos zkušenosti, inovace)
- praktické ověření a vyhodnocení vybraných metodik (princip vizuální deliberace, multisatisfaktorový přístup, strategické otázky, komunikace velké škály, sebeorganizace dle principů pirátského hejna
V případě zvolení bude spolupráce pokračovat.

Senátor na plný úvazek aneb senátní obvod nabízí politikům ten nejbližší možný kontakt s voliči a jejich potřebami
Senátor má možnost skutečně poznat celý svůj volební obvod. Je to velikost tak akorát (v případě senátního obvodu Chrudim je počet samosprávných obcí 140). Díky přímé volbě může být skutečně v blízkém kontaktu se svými voliči, s občany. Je to také oblast, které politické strany nevěnují takovou pozornost jako sněmovním volbám. Senátní kampaně, jak potvrdí kandidáti, jsou většinou hodně "osamělé". Ale přitom znalost volebního obvodu se může politickým stranám velmi hodit - při tvorbě programu, zjišťování a naplňování potřeb voličů.

KAMPAŇ JINAK – SMYSLUPLNĚJI A ODPOVĚDNĚ
V rámci kampani jsme s Romanem Šemíkem vyzkoušili pár nových možností politické kampaně, které by měly dosah i po jejím skončení. Zajímalo nás, jestli může už během kampaně vzniknout něco prospěšného. Může samotná kampaň posunout hranice možného v politice? Cesta k navrácení důvěry v politiky nebude snadná, je dobré přemýšlet o tom, jak vlastně se dá vykřesat politika nová - jako skutečná služba občanům. A vyzkoušet to konkrétně v reálném životě.

1) Vědomé vnořené učení jako součást kampaně
Členové úzkého týmu si poznamenávali nově zjištěné „vědomé nekompetence“ a dočasný způsob jejich obejití, nahrazení. Souběžně s běžící kampaní vznikal seznam potřeb pro budoucí kandidáty, volební štáby, dobrovolníky v kampani.

2) Skládání účtů už během kampaně
Zde mohli voliči průběžně sledovat, jak Roman Šemík a jeho tým nakládali s náměty voličů už během kampaně: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ksjnkRlCaphOpecdJSc44BRhpKY3BLrAPQ0l3QaDhjI

3) Vypravěčské festiválky – skutečná komunikace, ne marketing, ne talk show apod., protože základem dobré politiky jsou dobré mezilidské vztahy (nebo alespoň vztahy založené na vzájemném respektu k odlišnosti)
Vím, že v Havlíčkově Brodě a Šlapanově určitě, ale snad i v jiných obcích se ujme tradice vypravěčských festiválků neboli sousedských posezení s vyprávěním a zpíváním do kola.

Vyprávění nabízí dva druhy svobody. Tou první svobodou je možnost vyprávět kdekoli a kdykoli, vše potřebné máte vždy s sebou – hlas, své životní zkušenosti a schopnost pozorovat své okolí. Není třeba žádných elektronických zařízení, udělátek, hejblátek, peněz apod. V tomto smyslu je naše komorní akce do jisté míry kontrakulturní, offlinová, bez klikání, bez počítačů apod.“ Druhou svobodou je prostor, který vzniká, když posloucháme jiného člověka... vypravěče... a jeho příběh, a právě z tohoto odstupu jsme kolikrát najednou ochotni nahlédnout sama sebe kriticky, najít se v příběhu, který v sobě může skrývat i ostré ostny, a sáhnout si do svědomí – pravda, vskrytu duše, duše posluchače „cizího“ příběhu. Něco, čeho bychom třeba nebyli schopní během rozhovoru a při přímé konfrontaci. A konečně také nabízí vyprávění i příležitost hlubšího soustředění a pozastavení, nábožensky smýšlející člověk by řekl usebrání... Pozornost je plně koncentrovaná na osobnost vypravěče a jeho příběh a svět, který vyprávěním vytváří. A v kole sousedských vypravěčů jsou si, na rozdíl od divadelního představení, všichni rovni, na všechny dojde.

4) Druhý život zastávky anebo venkov nesmí zůstat stranou
Vybílili jsme a uklidilo posprejovanou autobusovou astávku u Lukavice. Dnes se tento kousek veřejného prostoru pomaličku mění v něco jako „svobodnou venkovní galerii s výměnnou knihovničkou“, kam každý může přinést vlastní obrázek a knihu a vzít si výměnou za ně to, co ho zaujalo. Ujme se tento nápad i na jiných autobusových zastávkách? Uvidíme.


5) Transparentní vyúčtování kampaně

Všechno podstatné o kampani, ale i nefinančním plnění najdete zde: https://romansemik.cz/kontakt/

6) 360stupňová zpětná vazba mezi kandidátem a volební manažerkou
Závěrem kampaně si uděláme tzv. 360stupňovou zpětnou vazbu. Zvažujeme, jestli ji zveřejnit pro všechny.


7) Otevřená učebnice Polylinguahack
: Ke zvýšení zájmu o politiku může přispět snad i projekt Pirátské putovní univerzity – kolektivní tvorba učebnice pro učení cizích jazyků s názvem Polylinguahack, který byl spuštěn pod patronací Romana Šemíka na začátku ostré fáze kampaně. Projekt v sobě spojuje do jednoho modulu inovativní metodiku výuky cizích jazyků, kurz programování v jazyce Python (zmíněná metodika se bude přetavovat v aplikaci vytvářenou pod licencí Creative Commons) a rešerše inspirativních příkladů dobré praxe a zajímavých inovací ze zahraničí. Kdokoliv z řad veřejnosti má jedinečnou příležitost se do tohoto netradičního studia cizích jazyků a programování zapojit.
Více o tomto projektu zde: https://wiki.pirati.cz/regiony/vysocina/senatni-kampan-chrudim_44/polylinguahack

V krátkosti to nejdůležitější o Pirátské putovní univerzitě
1. svobodná a otevřená univerzita budovaná zdola
2. putuje, je všudezdejší, na pozvání přijede tam, kam ji pozvete (za úhradu cestovného)
3. pořádá akce nejen pro členy a příznivce, ale i širokou veřejnost
4. nabízí studium různých forem
5. cíleně vybízí ke spolupráci odborníky a osobnosti různého přesvědčení
6. snaží se o syntézu a „transfer vědění“ z akademické sféry (a jiných profesních oblastí) do
politiky + snaží se o vědomé „vnořené učení“ během samotných pracovních činností
7. nové kurzy, přednášky či semináře vznikají na základě těchto impulzů a pohnutek: vlastní
výzkumné otázky PPU, osobní zájem jednotlivců, individuální strategické studijní otázky
(studujících), náměty veřejnosti, vnímané potřeby (strany, společnosti), pokus zachytit a šířit
dál dobrou praxi (uvnitř strany, odjinud z Čech i z ciziny)
8. svobodné osnovy: a. studium začíná otevřenou strategickou výzkumnou otázkou, b.
studující si pak sami volí svou cestu učení (dílem ze stávající nabídky – minimálně 5
přednášek – a částečně doplňují vlastní tvůrčí příspěvek k nabídce Pirátské putovní
univerzity)
9. stírá se tedy hranice mezi studujícími a přednášejícími
10. PPU podporuje přesahy mezi obory, hledání nových pohledů na „stará“ témata, míří k
celostnímu pohledu
11. snaží si pěstovat spolehlivý vnitřní kritický hlas a zůstat otevřená i kritickým hlasům zvenčí
(respektujících kritiků)
12. oživuje politiku zdánlivě nesouvisejícím aneb nic praktického jí není dost neakademické, nic
vědeckého není dost nepolitické :-)
13. hledá nový soukromo-veřejný politický prostor pro setkávání voličů a politiků

Možná jsem tento a uplynulý měsíc pracovala zadarmo, ale viděla jsem v tom smysl.


Pěkný den všem a pojďme i k těm senátním volbám :-).


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy