Analýza dvou pučů v jedné straně

06. 11. 2013 | 14:45
Přečteno 6137 krát
„To Vodrážka označil současné odvolání Hermana a jmenování nové ředitelky za levicový puč, Nečas to po něm jen opakuje a možná s narážkou na Leninovy dubnové téze ho nazývá dubnový puč.“ (Petr Uhl, 20.4. 2013)

Vnitrodruhová morálka

Televizní moderátor Martin Veselovský se zeptal předsedy Senátu Milana Štecha (ČSSD), proč hovoří o schůzce svých stranických kolegů u prezidenta Miloše Zemana jako u puči. „Protože nebylo postupováno standardními postupy“, odpověděl sociální demokrat a následně dodal: „lhalo se dovnitř sociální demokracie“. (ČT - Události, komentáře 30.10. 2013)

Klíčem náhlého, politicko-morálního probuzení ČSSD se stalo až ohrožení vnitrodruhové politické morálky, kdy obětmi se stali tentokrát straničtí jedinci téhož partajního druhu.

I když Milan Štech neopomněl dodat, že se „lhalo i na veřejnosti“, nevědomky vystihl jednu z hlubokých příčin současné krize politiky.

Politici jsou citliví jen na vnitrodruhové morální selhání. Kdyby se lhalo pouze „na veřejnosti“, tedy občanům, nebyl by to v podstatě žádný problém.

V politice existuje dvojí morální intencionalita, kdy stranické lhaní „dovnitř“ je prostě něco jiného, než stranické lhaní „navenek“.

Logika tohoto pokrytectví je mocensko-ontologické povahy: každá vnitrodruhová stranická struktura se považuje být obecně nadřazenou, a pokládá se za na něco víc než jsou například jiné sociální skupiny, společnost a svět. Politické strany v sobě uchovávají jakýsi náboženský a kmenový relikt.

O pár dní později předseda Senátu Milan Štech v pořadu Partie televize Prima (3.11. 2013) vyzval prezidenta Miloše Zemana, aby se vyjádřil k utajované schůzce s Michalem Haškem a dalšími sociálními demokraty, neboť jeho „mlčení samozřejmě nepomáhá“ situaci.

V současném morálním kýči, v němž vystupuje část ČSSD a nabádá druhé, že „mlčení“ společnosti nepomáhá, se skrývá jedna otázka: o čem tato skupina sama dlouhodobě mlčí a co zapírá? Nevyzývá k prolomení „mlčení“ účelově jen proto, že se lhalo „dovnitř sociální demokracie“, zatímco v případě vlastního mlčení, kdy se „lhalo na veřejnost“ žádné výzvy neplatí?

Politika velkého lhaní


Část ČSSD například dlouhodobě spolupřipravovala „puč“, jehož cílem bylo na jaře 2013 odvolaní ředitele ÚSTR Daniela Hermana. Ne náhodou to byli právě současní bojovníci vnitrodruhové stranické morálky Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek a Bohuslav Sobotka, kteří veřejně jednotně tvrdili, že se o žádný „puč“ nejedná, i když na protest abdikovala celá Vědecká rada Ústavu, a to právě z důvodů „lží a konspirací“. I prezident Zeman tvrdí, že se o žádný puč nejednalo. V dialektice moci shoda v lhaní nakonec politiky sjednocuje a stírá jejich rozdíly.

Strategie této skupiny se rozvíjela již během prezidentské kampaně Jiřího Dienstbiera v roce 2012, a právě jeho vyhraněný negativní postoj vůči ÚSTR měl fungovat jako překlenovací most pro budoucí spolupráci s komunisty, kterou kromě vedoucího politicko-analytické sekce Oty Novotného, tehdy propagovali politologové Lukáš Jelínek, Jan Bureš (budoucí členové Rady Ústavu) a další. Jak naznačil Jeronym Tejc, i o puči v ČSSD se vědělo předem.

ČSSD reprezentovaná Jiřím Dienstbierem a Lubomírem Zaorálkem zaujala na veřejnosti politiku velkého lhaní, týkajícího se plánu, kdy měli být odstraněni nejprve vedoucí zaměstnanci ÚSTR a následně připraveny i organizační změny, aby ÚSTR byl zbaven možnosti digitalizovat archivy komunistické tajné policie.

Předseda ČSSD Bohuslava Sobotky i nadále tvrdil, že se sociální demokracie jako politická strana v personálních změnách v ÚSTR nijak neangažovala a naopak podporuje „odpolitizování“ Ústavu. (10.4. 2013 Aktuálně)

Lhaní ČSSD o „odpolitizování“ Ústavu není podle vnitrodruhové politické morálky stejné jako lhaní o schůzce s prezidentem Zemanem, přestože to byl právě levicový Senát, kde má většinu ČSSD, a který do Rady Ústavu najmenoval za zásluhy za volební kampaň pro Jiřího Dienstbiera, levicového politika Michala Uhla, za dlouholeté politické zásluhy poradce Lubomíra Zaorálka, politologa Lukáše Jelínka, stejně jako člena sociální demokracie politologa Jana Bureše, který obdobně jako výše jmenovaní radní i vysocí členové sociální demokracie veřejně zpochybňuje, že by před rokem 1989 byl v Československu režim totalitní povahy, propaguje pro ČSSD „komunisty jako nejpřirozenějšího partnera“ a obhajuje bývalé ideology marxismu-leninismu jako je například historik Jan Rataj, neboť jsou to „čistě“ jen odborníci.

Když byli do Rady Ústavu zvoleni lidé zasvěcení do plánu ČSSD změnit ÚSTR, ze začátku všichni pouze mlžili. Jen Michal Uhl, poté se stal v prosince 2012 členem Rady Ústavu se svěřil přátelům, že politici mají požadavek kompletní změny instituce včetně personálních čistek.

Vy si děláte srandu

Badatel undergroundu František Stárek Čuňas, v naivní víře, že jde o nějaké „nedorozumění“ ze strany sociálních demokratů vůči ÚSTR, si v létě 2013 si vyjednal osobní audienci u místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka. Jelikož se jednalo o neformální setkání, navíc zprostředkované zevnitř politické strany, bývalý učitel marxismu-leninismu mu zcela otevřeně řekl, že v Československu „žádná totalita od roku '68 do roku '89 nebyla. A že každý zaměstnanec Ústavu, který tvrdí, že byla, rozdmychává ve společnosti primitivní antikomunismus. A že proč nebádáme taky o zahrádkářích, o způsobu trávení volného času, proč nezkoumáme, že normální lidi se tehdy neměli materiálně špatně. Že přece problémy s bezpečností měla jen malá skupinka.“ (LN 24.8. 2013)

Jak je zvykem u většiny politiků, i místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek zveřejněné názory okamžitě popřel jako „absurditu“, přestože rozhovoru byl přítomen i další svědek. Nastala obdobná situace jako v případě jeho stranického kolegy Michala Haška, který taky zapomněl... na svědky.

Nikomu z ČSSD a jejich sympatizantů nevadilo dlouhodobé lhaní ve vztahu k ÚSTR, protože se netýkalo vnitrodruhové politické morálky, ale jen „lhaní na veřejnosti“.

Politický „puč“ v ÚSTR byl motivovaný ideologicky, ale motorem bylo předvolební opojení, neboť ČSSD byla dlouhodobě narkotizována pravidelnými průzkumy, které slibovaly, že strana bude pohodlně vládnout v koalici s KSČM. To byla jediná legitimita pro změny, následně realizovanými i mladými politruky v ÚSTR, dosazenými ČSSD.

Památná věta místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha, který v reakci na předběžné výsledky voleb prohlásil „Vy si děláte srandu!“, odhalila prvotní a částečné politické vystřízlivění, které však okamžitě otevřelo prostor pro stranický rozkol a hledání viníků za volební neúspěch.

Navzdory ideologickým prognózám politologa-pučisty Lukáše Jelínka, který dlouhodobě razil názor (podobně jako jeho kolega Jan Bureš), že nejvhodnější model levicového vládnutí a řešení je „otevřená koalici ČSSD a KSČM“, tudíž „podaná ruka ČSSD by neměla minout ani komunisty“ (Deník referendum 10.5. 2012), parlamentní volby v roce 2013 ukázaly, že si občané naopak nepřejí, aby v zemi vládlo například „koaliční uskupení ČSSD, KSČM a SPOZ, které by disponovalo silou 131 poslaneckých hlasů“. (SANEP.cz)

Fierlingerizace ČSSD a příčiny volebního neúspěchu

Existuje mnoho složitých příčin a okolností volebního neúspěchu ČSSD, přesto jeden z nich lze konkrétně a personálně zpětně analyzovat.

Praha nemá tradičně silnou volební základu voličů KDU-ČSL. V parlamentních volbách v roce 2006 získala KDU-ČSL jen 2,17 % a v roce 2010 4, 84 % . Skutečnost, že v předčasných volbách 2013 překročila tato strana povinné kvórum a získala 5,46 % , je neodmyslitelně spjato právě s „nelegitimně“ odvolaným ředitelem ÚSTR Danielem Hermanem, který v pražském obvodě získal poslanecký mandát za KDU-ČSL.

Ačkoliv sociálnědemokratická trimúrti zastoupená Bohuslavem Sobotkou, Lubomírem Zaorálkem a Jiřím Dienstbierem, prosazující „fierlingerizaci ČSSD“, ve spolupráci s pučisty v ÚSTR po několik měsíců produkovala propagandistickou negativní kampaň ve snaze Daniela Hermana kriminalizovat, voličská veřejnost pučistům neuvěřila, a to navzdory silnému angažmá samotných radních Ústavu Michala Uhla, Lukáše Jelínka, Jana Bureše a Emílie Benešové, v čele s Petruškou Šustrovou, která na místo řádně zvoleného ředitele narychlo, (bez výběrového řízení), prosadila svou letitou kamarádku Pavlu Foglovou, mediálně známou z praní špinavých peněz pro ODS v roce 1996.

Politicky kořistnické rozkládání

Byť jsou to především sociální demokraté, kteří si vypůjčili mnohé teze o „ rozk(l)rádání státu“ od politoložky Vladimíry Dvořákové, ve vztahu k ÚSTR se ukázali, že i pro ně je státní správa jen kořistnickým prostorem „pro relativně lukrativní zaměstnání různých kamarádů (loajalita k rozhodování je pak ještě lépe zajištěna)...a že ve státní správě se tak vytváří skupina lidí, kteří výrazně ovlivňují rozhodování, ale přitom nenesou za rozhodnutí zodpovědnost.“ (Dvořáková Vladimíra)

Pokud bude ČSSD jako celek analyzovat konkrétní volební neúspěchy, měla by být schopna rozpoznat, že jednou z detailních příčin je puč v ÚSTR, za který je přímo zodpovědný Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek a Bohuslav Sobotka a kteří za pomoci Petrušky Šustrové a fierlingerizačnímu týmu mladých politruků ukázali občanům jak se v praxi „rozk(l)rádá stát“.

Přesně podle dlouho připravovaného scénáře, založeném na „loajalitě k rozhodování“, právě poslední den, kdy předsedkyni Rady Ústavu Petrušce Šustrové končil mandát, pověřila na veřejném zasedání (29.10.2013) svou ředitelku ÚSTR Pavlu Foglovou, aby začala realizovat takové organizační změny, na jejichž základě bude instituce natrvalo zbavena možnosti digitalizovat komunistické archivy a přijde o jednu třetinu zaměstnanců vykonávající tuto činnost, neboť přejdou pod jiný správní úřad - Archiv bezpečnostních složek. Pointa spočívá v tom, že ani archiváři si nepřáli, aby Ústav pro studium totalitních režimů vznikl.

Tvrzení místopředsedy ČSSD Milana Chovance, že začátek propadu preferencí a volebního neúspěchu sociální demokracie je spojeno až s podporou ČSSD Rusnokově vládě, neboť „zmizelo pravolevé vnímání a my jsme de facto uspokojili levicové voliče, že je levicový prezident, levicový Senát a je de facto levicová vláda“, je nejen časově mylné, ale je mylné především eticky. Dichotomizované „pravolevé vnímání“ zmizelo s postupnou ztrátou politické paměti a s procesem „fierlingerizace“, v jehož důsledku se realizoval i puč v ÚSTR, ale etické vnímání zmizelo na základě dvojí morálky.

Určitá skupina sociálních demokratů je proto politicky a morálně zodpovědná nejen za volební neúspěch a ztrátu „pravolevého vnímání“, ale z velké části je zodpovědná za „rozk(l)rádání státu“. Skutečným problém ČSSD totiž není krátkodobé dvojvládí ve straně, v jehož důsledku se „lhalo se dovnitř“, ale dlouhodobé jednovládí, kdy se trvale, ve věci puče v ÚSTR, „lže na veřejnosti“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Analytik napsal(a):

Politika je umění lži.
Čeští politici patří mezi světovou špičku.
06. 11. 2013 | 15:00

ajeto napsal(a):

ÚSTR je fakticky zbytečná instituce. Koho dnes zajímá dění na tomto quasi vědeckém ústavu. Nechť je tato instituce zrušena a archiválie jsou předány skutečným vědcům a vědeckým ústavům, kteří s nimi budou pracovat pro společnost sine ira et studio.
06. 11. 2013 | 15:09

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Účelové žvásty, ČSSD poškodilo především něco jiného.
Slabý a nečitelný předseda, předvolební kampaň o ničem,
rozesmátý Sobotka slibuje fungující stát to je program strany?
Fungující stát nabízejí všechny strany, levicová strana má nabízet něco, co osloví levicového voliče.
Pokud jde o kauzy, tak ty, s kterými se hrálo před volbami, jako například
prodej dolů a bytů Bakalovi, a kdyby Sobotka neměl na triku nic jiného, tak ČSSD by se jej měla zbavit již jen z tohoto důvodu, který se bude přetřásat do té doby, dokud bude Sobotka v politice.

PS
A pokud jde o ten podivný úřad s podivnými lidmi ÚSTR,
tak kdyby si dala ČSSD do programu, že tu hrůzu zruší, tak mohla bodovat.
06. 11. 2013 | 15:27

scallop napsal(a):

Vy nam rozbijite babovicku, pane Vodrazka !
06. 11. 2013 | 15:27

resl napsal(a):

s ústr je to tak, jak píšete a když přidáte spiklence se Zemanem, měla by strana socanů skončit. nejlépe navždy. začlo by se i hůř dýchat komoušům. nevěřím, že by k nim přešly volební preference čssd.
06. 11. 2013 | 15:30

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Copak na ten ÚSTR říká Babiš?
Po příštích volbách bude mít s komunista asi většinu, tak uvidíme.
06. 11. 2013 | 15:33

Viola napsal(a):

"Politické strany v sobě uchovávají jakýsi náboženský a kmenový relikt."

Politické strany jsou proti chaosu. Kdysi působila proti chaosu církev, pak jedna strana a dnes by to měla být pravidla, která by měla zach vycházet z desatera. Proti chaosu je dobré působit.
06. 11. 2013 | 15:35

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

" fierlingerizačnímu týmu mladých politruků", "Nikomu z ČSSD a jejich sympatizantů" atd.
Podobným jazykem se kdysi psalo v Rudém Právu, v Nové Svobodě atd. - vždy když šlo o to ocejchovat například třídní nepřátele.

"Komunisty" dneška nejsou Filip , Grebeníček a spol., " komunisty" dneška najdete spíše v žebříčku, který každoročně sestavuje Forbes.
Taky tvrdí, že lidem dávají práci a jistotu, budoucnost. Opak je mnohdy pravdou.

Wiki praví :
"Státní převrat neboli puč je (často násilné) svržení legitimní vlády a převzetí politické moci ve státě. Pučisté tvoří obvykle malou skupinu (například vysocí vojenští důstojníci). Převrat či puč je úspěšný, pokud se pučistům podaří převzít moc a dosáhnout konsolidace nového režimu.
Pučisté se zpravidla zmocní výkonné moci a podřídí si jak zákonodárnou, tak soudní moc.
Existují různé definice puče a hodnocení konkrétní politické události jako puče (nebo revoluce, povstání, atd.) většinou závisí na míře osobních sympatií pozorovatele vůči stávajícímu režimu, nebo vůči pučistům.

Původ slova puč je ve švýcarsko-německém slově putsch (česky prásk), odkud přešlo do jiných jazyků (jako i anglicky the putsch, francouzsky le putsch), jako označení lidových povstání ve Švýcarsku proti industrializaci počátkem 19. století – jako Curyšský puč 1839, Usterská bouře 1832 proti strojům. Užívá se též výraz Coup d'état, původem z francouzštiny...."

Byla MSLR /Malá Sametová Listopadová Revoluce/ pučem ?
A pučisté - kdo byli skutečnými pučisty ?
A Ústav - ten USTR, on to ví ? Co vystudoval po těch dlouhých letech ? Že jedna starý bába by měla být na pár týdnů zavřená a Lorencovo děcko může v poho privatizovat aktiva českého státu ?
Spojení Herman a Babiš, ANO a KDU ČSL - to je taky téma pro USTR, ale to se nehodí do krámu zase " dukoizačnímu týmu mladých bláznivých fanatiků" a " nikomu z KDU ČSL a jejim sympatizantům".
Normalizační komunista a nmožná i estébák Babiš je pro bratra Daniela Hermana stravitelným, toť také politika lhaní směrem ven...ale asi i dovnitř.

Jen tak dále, vítejte na bláznivém večírku - kde si každý honí triko na těch " jejich", ono to je dědictvím toho čemu se říká zastaralost myšlení, rozdíl coby informační buňka se na trh myšlenek nenosí, kontexty pak jen ty, které se hodí pro "vysvětlení" determinované dichotomickým viděním, hrrrr na ně, bratře , však ti " naši" ti porozumí !
06. 11. 2013 | 15:35

Viola napsal(a):

"Pokud bude ČSSD jako celek analyzovat konkrétní volební neúspěchy, měla by být schopna rozpoznat, že jednou z detailních příčin je puč v ÚSTR, za který je přímo zodpovědný Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek a Bohuslav Sobotka "

Myslím si, že bylo velice málo voličů, kteří si na ÚSTR vůbec vzpomněli. A pokud ano, tak jen jako na úřad, který se přiživuje zbytečně.
06. 11. 2013 | 15:49

Emissary napsal(a):

komunista z Lehman Brother

Řekl bych, komunista z Horní Dolní.

Socialisté si tu „událost“ sami tak nazvali a autor jinou událost, týkající se ÚSTR taky tak.

Že ČSSD je strana odjakživa prolezlá lháři, o tom jsem nikdy nepochyboval.

Že komunisté před volbami úlisně chrochtali po moci, taktéž nepochybuji.

Že ČSSD pokaždé před volbami v euforii olízává svou ideologickou vůdkyni KSČM, jak by smet.

A tak obě strany volby ztrestaly, ale málo. Za dostatečné bych považoval, kdyby dohromady získali tak 5 procent.
06. 11. 2013 | 15:53

muromec napsal(a):

Autore, proč jste si dal k blogu fotku paní Medřické s trvalou a v klobouku?
06. 11. 2013 | 15:54

vy to tady lehký mít nebudete :-) napsal(a):

A sakra!
Fanda netušil, že je z dvojčat.
Nebo má schýzu, jednou možná 2x byl i u Machovce v Holešovicích.

Jak to bylo v Ústr netuším a rád se nechám poučit.
A taky žasnu nad tou neobolševickou vlnou, jak naše socprc brigáda 99,9% (Frantu jsme utopili) schvaluje přecedu a žádá potrestání spikleneckého centra, jak se socani předhánějí, kdo bude Fierlingerem a kdo Erbanem, to stupidní a stádní slepé partajnictví.
nejsou sami o knížecí volbě a popěvcích darmo mluvit.

Pan Hořejší volá po silném vůdci ČSSD, což je u zoufalého Sobotky, mimořádně úsměvné a vzápětí žák poučuje, že to je znakem pravice, ba přímo fašismu a dokonce se ohání Werichem.
Ještě, že se toho Jan z Kampy nedožil.
Jo kdysi se dal za levici označit, než poznal co je.

Ale do těch stupidních pojmů pravice-levice, pehecích lib-labů či flip-flopů zabřednout nehodlám.
Boje levoun versus pravoun je -zvláště v Čechách- pro vypalance, aby se zabavili.

Ale že je tady starobolševiky i mladobolševiky jako na.ráno-napravo i nalevo-o tom žádná.
Projevují se stejně. Slepou oddaqností ke straně, nadřazením partajním zájmům, kde je vnitrostranická lež tolerována, vzájemné podrazy kratochvílí.
Na druhou stranu se neobejdou bez orwellovské čtvrthodinky nenávisti, pro jedny je to izák, pro druhé Havel, pro třetí Klaus a hbitě přeskočí na Zemana či Nováka.

Tělo pavlovovských slintajících partajních psíků na zazvonění to chce, tělo to žádá.
06. 11. 2013 | 15:55

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Emissary z Chodovary
Hmm...to jako reagujete na co, na koho a proč ??
Nespletl jste si náhodou blog, diskuzi, nick i čas ?
:)
06. 11. 2013 | 16:03

muromec napsal(a):

Když už jsme u těch pučů, víte jak zní slovenská definice jara? "Jaro je období, když fialky pučí, a puče fialovějí." Ten puč v ČSSD byl jaké barvy?
06. 11. 2013 | 16:08

kachny tady jsou samý kachny napsal(a):

Fanda dělal průzkum v kurníku, ale žádná ze slepic není tak blbá, aby si myslela, že když chci rozpoutat pořádný požár jdu večer přes celou ves s kanistrem, aby mně kamery zabraly.
To prasknout muselo, kamery na každém plotě, novináři dostali echo.
Proč na tom nepostavit karieru, aby se zapomnělo na uišmudlaných 20%?

A tak dám jednomu do kapsy sirky a pepo a ten pak půjde, jako se prořekne, že tam sice byl, ale bez sirek a pak bude se mnou v hasičským mundůru hasit a ještě získá metál.
Vše odpuštěno, vzdej se hejtmana budeš ministrem.

ale to jsou jen blbý lenghornky, nemají ponětí o loayalitě k matičce kvočně straně.
06. 11. 2013 | 16:09

Viola napsal(a):

Nějaká struktůra být musí. Když vládne levice, dá se předpokládat demokracie, když vládne pravice, dá se předpokládat absolutismus. Rozdělení na levici a pravici je jednoduché podle množství peněz. Když vládne levice, mělo by se předpokládat větší přerozdělování, když vládne pravice, tak zas kumulování prostředků v několika málo místech. Neměly by nastávat extrémy, kdy všichni mají všechno, anebo nikdo nemá nic a jen pár jedinců rozhoduje, proto v nejlepším případě má levice s pravicí spolupracovat, v horším případě se střídat u moci.
06. 11. 2013 | 16:14

Viola napsal(a):

pane kachno, vy to překombinováváte, zrovna jako můj muž. Muži jsou prostě spiklenci zakuklení.
06. 11. 2013 | 16:17

Viola napsal(a):

asi byl takový trochu lila.
06. 11. 2013 | 16:18

Viola napsal(a):

Možná bychom mohli sledovat barvu kravat.
06. 11. 2013 | 16:19

Viola napsal(a):

muromec

fakt, že jo, celá paní Medřická, ale ještě z toho tak trochu kouká pan Kraus.
06. 11. 2013 | 16:23

kalouskismus, pokračování trockismu napsal(a):

Odstranění Hermana bylo nevyhnutelné z bezpečnostních důvodů, zcela nezávisle na vnitřních poměrech sociální demokracie.
Naopak, sociálnědemokratičtí senátoři tím nejspíš zabránili převzetí moci v EU maoistickoislamistickými fanatiky podporovanými černou internacionálou.
Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Daniel-Solis-Jak-nakupuji-teroriste-ceske-politiky-kauza-Daniel-Herman-288404
Kdyby k tomu bylo nedošlo, již dávno by Barroso bylo zavedlo Sedláčkův Nový narativ, válečný komunismus, burky a znárodnění manželek.
06. 11. 2013 | 16:25

Mac napsal(a):

co to je za strašlivé blábolení o puči v ÚSTRku? Taková fantasmagorická orwellovská ideologická žumpa neměla být nikdy stvořena, tak tady Vodrážko nemelte o nějakém puči proti klerikálnímu ideologovi Herrmannovi.

Nejste nějak do přízně s tím Vodrážkou - blbem z Horní Dolní?
06. 11. 2013 | 17:06

pgjed napsal(a):

Pane vodrážko, proč vás udivuje zjištění že socdemáci jsou vlastně komáři? Přece vždycky byli a nadělali tím zla a škody na staletí! Proč se pozastavujete nad inteligencí a uvažováním třeba pana Zaorálka?
06. 11. 2013 | 17:09

pgjed napsal(a):

To kalouskismus, pokračování trockismu 06. 11. 2013 | 16:25 : Tak leda prd, velebnosti! Herman byl zcela na místě, měl, věci v pořádku a dělal to dobře a kvalifikovaně, což bylo vidět z toho, jak silně a s jakou frekvencí cvakaly všem bolšánům a jejich poskokům zadky! Šustrová, podobně, jako již kdysi s Rumlem na vnitru odvedla jenom roli užitečného h..páka pro určité politické kruhy. No, nechť si to srovná se svým svědomím!
06. 11. 2013 | 17:17

pgjed napsal(a):

To Viola: Nechci vám brát iluze, ale forma absolutizmu zvaná totalita se objevila velmi často právě za vlády levice, jako dlouhodobě nezměnitelný systém. Zatím, co totalitní režimy osnované, řekněme pravičáky (Španělsko, Portugalsko, Chile, např.) vždy naprosto samozřejmě směřovaly k předání moci demokratickým silám.
06. 11. 2013 | 17:22

T* coated napsal(a):

Teda Vokno už sem asi dvacet let neměl v ruce a do transgenderové diskuse se mě nějaké studentky scénáristiky (podněcované babiznou Chytilovou) snažily zatáhnout naposledy někdy koncem let sedmdesátých, už tenkrát mi to připadalo jako vyčichlé téma.

Co se dění v sociální demokracii týče, pustil jsem si svůj standardní referenční kanál, šov Jana Krause.
Kde vystupovala jednak nějaká slečinka, o které si nejsem jistý, jestli je to ona, kdo dostala 3 miliony lajků za močení ve sprše (s tím by to sociální demokracii natřela raz dva), bohužel vystoupení nemastné neslané, opět se jednou ukázala pravda starých montážniků, že rakurz může z ničeho udělat něco.

Pak také vystoupil postupně pleše se zbavující dočasný předseda sociální demokracie.
Dojem ještě o něco matnější.

Ale nepochybným vrcholem (kdybych předem věděl, o koho se skutečně jedná, ani bych si ty ostatní nepouštěl) byla Marta Da Vous.
Což je DÁMA - a musím přiznat, že to před několika desítkami let bylo právě u ní, kdy mě napadlo nějakou liskou bytost takto označit - která mě při našem prvním setkání dostala málem do kolen.

Řítil jsem se právě Rudolfovou galerií mezi zástupem ohrábel, konzumujících vstoje šunku s křenem, abych dostihl jakéhosi politického pazdráta na kterého mi bylo ukázáno prstem a vydán povel (přestože šlo o naprosto zapomenutelnou osobnost, dodnes mám v provozní paměti nejen jméno a vizáž, ale i adresu), na levé straně porážejíc pažravé mouly třiceti kily železa a skla v brašně a na pravé si otevírajíc cestu mlácením do zátylků dnem výrobního nástroje, když proti mně vystoupila žena v černých secesních šatech, vinoucích se za ní metr po zemi a vrazila mi mezi žebra svou třičtvrtěmetrovou špičku na cigarety (nehořlavým koncem) s prohlášením: JÁ (pauza na vypuštění kroužku dýmu) jsem Marta Železná.

Nejdřív jsem si zkontroloval poklopec a knoflík smokingu, pak motýlka - všechno na svém místě. Pak jsem se pro jistotu ohlédl, jestli za mnou nějaký kolega nedělá oslí uši.
Než jsem si stačil rozložit v hlavě, jestli dotyčná vyžaduje svou denní dávku publicity nebo jen touží se mnou strávit dnešní noc, zavrtěla dáma jemně hlavou a odvrátila svůj zádumčivý pohled.

Jsou zjevy, které stačí potkat na zlomek okamžiku jednou v životě (je pravda, že jsme se viděli ještě ixkrát, nikdy ale s takovou intenzitou) a zůstanou vám vysochány do lebky ještě po smrti.
Sláveček Sobotka mezi ně nepatří.
Nejspíš je to tou vodou v Brně, jak říká Kraus - může mít taky někdy pravdu, ne?
06. 11. 2013 | 17:28

Jirka z Boleslavska napsal(a):

ČSSD před volbami nepojmenovala pravdivě zlo,které naši republiku dostalo na pokraj
ekonomické katastrofy.Veřejně nositele neodsoudila a dále se s nimi paktuje.V nic neříkajícím hesle "Vybudujeme funkční stát " se nenašli zaměstnanci s minimální mzdou,lidé s důchody 3600Kč a rodiny s dětmi na pokraji chudoby.Prezident republiky zbavil korupčníky moci,umožnil demokratické volby a snad se podaří i druhá část-ekonomická obroda země.Odměnou je cílené zhoršování mediálního obrazu v médiích
i v ČT.Pane Sobotko,buďte státotvorní-zastavte obrůstání mechem a dejte se do práce.
Zastavte útoky na prezidenta,jsou to útoky na nás,je nás většina národa.voličů pana prezidenta.
06. 11. 2013 | 17:32

Konferanciér Biskupské konference napsal(a):

Takže odvolání neschopného kamaráda Hermana z vedení ÚSTRu považuje pan Vodrážka za puč?

A co kdyby byl odvolán generální ředitel ČT Dvořák?
To by bylo v pořádku?
06. 11. 2013 | 17:33

Antoní Malík napsal(a):

ÚSTR, zvaný lidově Ústrk, je inkviziční zařízení, které navíc nikomu neleží už ani v patě. Je, řekl bych, dokonale jedno, kdo v něm ordinuje. Ty horentní platy by si zkrátka někteří vyseděli i jinde.
Lid obecný tím, že hodil tolik hlasů slovenskému otrokáři a vylustrovanci, dal jasně najevo, že mu jsou případné nálezy Ústrku šumafuk. Jak tak čtu autorovy vývody, tak se ani nedivím, že byl svého času dán pod kuratelu. Soudím, že okolnost, že se tak stalo v době komunistického režimu, byla dílem časové náhody. Pokud by se totiž narodil o sto let dříve, dalo by jej pod kuratelu i staré mocnářství.
06. 11. 2013 | 17:51

vasja napsal(a):

Tenhle pána budu mít asi rád:-)
Ale píše nějak málo.
06. 11. 2013 | 17:54

Richard napsal(a):

mě by spíš zajímalo, proč nikoho nezajímá, že církevní restituce prošly skrze tři uplacené poslance a katolického Nečase...

dokonce mě napadá, že zarputilost NS (imunita na uplácení) v této věci, je v důsledku obav z morálního zpochybnění právě církevních restitucí, bo kdyby byli poslanci a Nečas zákonem odsouzení, bylo by jasné, že zákon o církevních restitucích prošel jen díky odsouzenému podvodu s uplácením poslanců katolickým Nečasem...
takový zákon by bylo možné zcela legitimně zpochybnit jako přijatý na základě podvodu...
resp. je možné ho zpochybnit už nyní, neboť indemita neříká nic o tom, že se nestal podvod, pouze to, že je tento pod ní skryt.......
06. 11. 2013 | 17:55

Antonín Malík napsal(a):

To, že je momentálně ostouzena SzB, je jen věcí konvence. Pokud někdy dojde (jakože dojde) k dalšímu převratu, může se stát, že bude zostouzena třeba BIS, a v tu ránu zase nejspíš bude vylustrovaný jako agent Herman. Konečně, jakýpak je mezi těmi službami rozdíl? Tajné služby režimu. Tedy částečně tajné - předávaly informace politickým púředstavitelům, akorát že občas těm nesprávným. StB měla malér v podobě Rudolfa Baráka, BIS zase v podobě Jana Petržílka. Některé české tajné služby se tak zamotaly do vlastní konspirace, že se nakonec zveřejnily - některá si popletla premiéra se sekretářkou.
Lidem to už začíná být jedno. Žádný podivín, kterého si dokonce pletou s Medřickou, je nezmobilizuje.
06. 11. 2013 | 18:12

skura napsal(a):

Emissary:

KSČM zaznamenala oproti minulým volbám značný přírustek voličů. To vy považujete za vytrestání politické strany ve volbách? Máte to v hlavě v pořádku?
06. 11. 2013 | 18:58

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
1) Slabý a nečitelný předseda, předvolební kampaň o ničem,
rozesmátý Sobotka slibuje fungující stát to je program strany?
2) Fungující stát nabízejí všechny strany, levicová strana má nabízet něco, co osloví levicového voliče.
3) Pokud jde o kauzy, tak ty, s kterými se hrálo před volbami, jako například prodej dolů a bytů Bakalovi, a kdyby Sobotka neměl na triku nic jiného, tak ČSSD by se jej měla zbavit již jen z tohoto důvodu, který se bude přetřásat do té doby, dokud bude Sobotka v politice.
06. 11. 2013 | 15:27
Pane HOST lžete sám sobě, trapně lžete sám sobě, dokonce velmi trapně lžete sám sobě, slyště tedy očividnou pravdu.
1) Všichni šéfové CSSD včetně Haška Tejce atd nejenom Sobotka jsou trapní pšišvoři kteří neumí ničím zaujmout, jediní schopní řečníci u socanů byli psychopati - přeběhlíci od pravice - Zeman a Rath. Je to proto že socík je logický nesmysl, socík je o ničem, proto se o tom těžko mluví. Proto jak Rath tak Zeman nemluvili o socíku ale o boji proti tunelářům atd atd.
2) Levicového voliče oslovíte asi pouze brutálním přerozdělováním, ale většina dříve levicových voličů si uvědomila že to je cesta do pekel, na ničení podnikatelské třídy doplácejí en bloc především proletáři - nakonec nemá kdo tvořit pracovní místa proletáři sami sebe zaměstnat většinou neumí. Proto dělníci masově volili miliardáře BABIŠE. Co vyrábí tak většinou v čechách a na rozdíl od Koníčka a dalších spozistů nevlastní ted nic přes Kypr.
3) Byty nikoho mimo Ostravu nezajímají, prostě horníci je nedostali zadarmo, v Ostravě jsou byty levné - o polovic lacinější než v Praze - kdo chce mít byt a není lempl, tak si už svůj byt dávno koupil. Litujte horníky že si z 30tisícových platů nestihli koupit byt za 500 tisíc Kč....

Proč dělnící volili Babiše?
a) zaměstnává lidi na rozdíl od socanů kteří o tom jen žvaní ale podnikatele považují za parazity.
b) na rozdíl od socanů jasně říká že je proti korupci. Socani a komouši jsou proti korupci jen hubou - od tria Kott Rath pancová se verbálně dostanciovali ale nechali vyhotovit posudek že trio KOTT PANCOVA RATH prý "nezpůsobili středočeskému kraji žádnou škodu". Všechnz Rathovy koně či spíše ztepilé klisny jsou i nadále zaměstnávány středočeskou CSSD na lukrativních místech. Jinými slovy, na krajské úrovni se krade dál. Sám Rath však tvrdí že "sháněl finance pro CSSD ve dne v noci". Tak kde je pravda? To musí být člověk opravdu trumbelín aby neviděl kde CSSD bere peníze na billboardy. U Babiše je to věc jiná, ten si platí billboardy ze svého.

Proto dělnasi volili masově Babiše a nikoliv CSSD (a nikoliv ODS) - BABIŠ je bohatý dost, brát úplatky nemá zapotřebí.
06. 11. 2013 | 19:04

Yosif K napsal(a):

Paner Jiorko z Boleslavska - se svou halucinací že zeman bojuje za chudáky jste politgováníhodnou obětí Zemanovy lživé propagandy a svého neostrého dětsky naivního úsudku.

Zemanova kampan byla placena rudou velkoburžoazií - firmami jako Agrotrade, Sigma, TŽ a Lukoil, těmto je Zeman povinován posluhovat, na proletáře Zeman se...re jako na placatej kamen, jste chudák že to nedokážete postřehnout.
06. 11. 2013 | 19:09

Kanalnik napsal(a):

To jsou blafy, to se neda cist... Nejak jste, autore, opomnel roli pravice, ktera ten ustav zridila a prosadila docela zajimavym zpusobem (a otazkou je, za jakym ucelem)...
06. 11. 2013 | 19:49

Yosif K napsal(a):

Kanalnik napsal(a):
To jsou blafy, to se neda cist... Nejak jste, autore, opomnel roli pravice, ktera ten ustav zridila a prosadila docela zajimavym zpusobem (a otazkou je, za jakym ucelem)...
06. 11. 2013 | 19:49
Jasně - to pravice může za to že oranžoví soudruzi během boje o ministerská koryta se začali mezi sebou vyvraždovat navzájem......
06. 11. 2013 | 20:08

jozef napsal(a):

Autor byl "spoluorganizatorem bytovych seminaru Egona Bondyho..."

Bol som ucastnikom bytovych seminarov Egona Bondyho v druhej polovici 90.rokov Bratislave.
Ak by autor niekedy pokusil sa zhodnotit ulohu autora Utechy z ontologie v ceskom disente a aj potom, po prevrate,velmi by som sa potesil.

Diskusiu autor asi cita.Preto napisem: pan Vodrazka,skuste nebyt filozof/ten,co mlci/,skuste prist do diskusneho ringu! Nie je vylucene,ze to prezijete.Guraz hadam mate?!

Specialne by ma zaujimali Vase pohlady na Bondyho "emigraciu" z prazskeho poprevratoveho prostredia.
06. 11. 2013 | 20:08

Sylva Šauerová napsal(a):

Autorovi, ad "Pokud bude ČSSD jako celek analyzovat konkrétní volební neúspěchy, měla by být schopna rozpoznat, že jednou z detailních příčin je puč v ÚSTR":

Tak to si, pane Vodrážko, doopravdy nemyslím, a jakkoliv dle mého názoru většina tvrzení obsažená v blogu připadá vcelku správná, výše uvedené souvětí, bohužel, zřejmě platit nemůže. Proč ? Dění kolem ÚSTR sledovalo podrobně jen naprosté minimum lidí, pro většinu společnosti bylo marginálií. KDU se vrátila zpátky do PS zřejmě proto, že část voličů usoudila, by strana tohoto typu součástí parlamentu prostě být měla (třeba i kvůli církevním restitucím, nejen však kvůli nim). V Praze, s tím bych souhlasila, Daniel Herman skutečně požívá vážnosti také díky svému působení v ÚSTR. Praha by to ale nevytrhla, důležité byly volební zisky v jiných krajích. Tam ovšem již na události kolem ÚSTRku stěží kdo myslel. ČSSD by si samozřejmě měla nechat udělat důkladnou analýzu volebního chování a zjistit si, o kolik voličů přišla například opakovaným prohlášením B. Sobotky o chystané menšinové vlády s podporou komunistů (a třeba taky schůzkou Sobotky s Filipem těsně před volbami) a proč přesně ztratila tzv. středové voliče. Že je ztratila, je známé již z dat MEDIANu (prezentovala ČT během posledních OVM). Namísto toho, jak se zdá, ale spíše bude rokovat o tom, jak zrušit tzv. bohumínské usnesení. Každý ovšem svého štěstí strůjcem. Lidé vládu ČSSD jištěnou komunisty odmítli a pokud na to ČSSD v budoucnu nebude brát ohled, dále ji to poškodí, to je přece zřejmé.
06. 11. 2013 | 20:53

martinovna napsal(a):

Mám dojem, že se autor opravdu netrefil. Naprostou většinu voličů už dnes ÚSTR, bohužel, nezajímá. Jsou nuceni se dívat pouze do příští výplaty, aby nějak vyšli s penězi. I těch pár koblih jim bylo od estébáka asi dobrých. Pokud tedy jsou lidé takhle na dně, tak by především pravice, která je zde sedm let devastovala, měla hledat chybu u sebe a ne vykládat zde nesmysly.
06. 11. 2013 | 21:03

René Kádr napsal(a):

Modří a černí bolševici evidentně nemohou skousnout,
že po odvolání líného kádrováka Hermana v ÚSTRu ztratili cenný kádrovací nástroj.

Snad nyní ÚSTR konečně bude plnit roli, která mu byla společností určena - roli archivářskou, badatelskou a vzdělávací.
06. 11. 2013 | 21:55

yyy napsal(a):

Myslím si, že je to není lež, pouze to není celá pravda. A staré české přísloví říka, že polopravda je leckdy horší než lež. Ani chválená "druhá strana" není čistě bílá, je při nejlepším černobílá.
06. 11. 2013 | 21:59

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Vodrážko,ve svém profilu jste zapomněl,že jste byl odborář v tom úřadu Bendových. Když vás vidím v televizi,tak si říkám,co na vaši a Stárkovu roli asi říká Luboš D. alias Čaroděj,který se podílel asi nejvíce na Voknu ? Já se stydím,když vás vidím se ztrapńovat a dělat ze sebe šaška...Ale také vím,že bydlíte v centru Prahy a nájmy jsou drahé,jak k...a,takže mám pochopení...A ještě poznámka k Hermannovi-víte proč byl zbaven kněžství ? A víte,že byl bezpečnostním rizikem pro stát? A jistě víte kolik vám rozdal z našich daní odměn? Tak si je užijte,a pak se třeba zase nějaký odborářský flíček najde i pro disidenta Vodrážku!
07. 11. 2013 | 02:02

Maximus napsal(a):

muromec a viola
Nechte toho vážení, moc dobře vnímám vaše antisemistické narážky, to byste také mohli v oné fotce najít Drábka a jeho následovnici Millerovou a kouká z toho i Kalousek a Vondra a sakra i starej Veškrna...... ne nechte toho. Du du du!
07. 11. 2013 | 04:48

Míval napsal(a):

Pane autore, před volbami jsem se bavil s poměrně širokým okruhem lidí s nejrůznějšími preferencemi, ale ujišťuji Vás, že otázka onoho ústavu se v našich rozhovorech neobjevila ani jednou. U zbytečných institucí platí to samé jako u povrchní zamilovanosti - sejde z očí, sejde z mysli.
07. 11. 2013 | 07:52

rejpal napsal(a):

Proč v Praze KDU získal víc než se čekalo? Protože tradiční ODS a novější TOP 09 získaly méně a někam se pravicové hlasy přemístily.
Pokud jde o ÚSTR, je vesměs vnímán jako instituce politická, nikoli historická, v horším případě jako čistokrevná trafika, a tahanice o pozice spíš jako boj o lukrativní posty než jako cokoli jiného. Vždyť za celá ta léta nedokázal vyprodukovat ani trochu smysluplnou definici totality a porovnat s ní jednotlivé periody období vlády jedné strany. A že jich bylo: prehistorie 1945-48 (už tehdy měli komunisté hlavní slovo, i když trochu skrytě), 1948-56, 1956-67, 1968-69, 1969-1985 a 1985-89 (a to i uvnitř těchto intervalů byly politické poměry dost proměnlivé. Přinejmenším části dvou z nich rozhodně za totalitní pokládat nelze, a to podle žádné známé definice. Stát, který zruší cenzuru, lze těžko pokládat za totalitní. Stát, ve kterém se oficiálně distribuují tiskoviny, které otevřeně kritizují politiku celého tábora míru v různých obdobích, tomu také tak moc neodpovídá.
Mimochodem - vedoucí úloha strany zakotvená v ústavě žádným znakem s velkou vypovídací schopností není. Ta nejhorší etapa se odehrála v době, kdy nic takového v ústavě nebylo, zatímco Pražské jaro proběhlo v době, kdy tam ta vedoucí úloha byla. Jen se diskutovalo o to, co to vlastně má znamenat.
07. 11. 2013 | 08:48

dříve čtenář napsal(a):

Já si myslím, že když to říká "čuňas", tak na tom něco bude...
Jen mi v článku nějak schází rozbor původu tohoto marastu. Nezpůsobili to právě "pravdoláskaři" svou zaslepeností k vznikajícímu mafiánskému kapitalismu u nás?
A co komunista dvořák v čele ČTV? No bude asi ještě hůře. Po 89 roce skartovaní STBáci pomalu odcházejí, přichází čas neskartovaných...
07. 11. 2013 | 08:51

rejpal napsal(a):

Sylva Šauerová
S mnohým souhlasím, ale s tím odmítnutím vlády jištěné komunisty bych byl opatrný. Ne že by tomu tak nebylo u nikoho - ale jiní třeba nevolili ČSSD proto, že v téhle věci lavíruje a není schopna své proslulé usnesení jasně a jednoznačně zrušit.(Někteří možná volili přímo KSČM, aby byla natolik silná, že ji již nepůjde ignorovat. Tahle pseudoizolace a dělení na strany demokratické a nedekomkratické, je směšná. A ještě směšnější je, když do televizní debaty přijde blok demokratů a jeden antidemokrat a ten všechny školí ze znalostí chodu parlamentní demokracie).
Volby si prohrála ČSSD sama (nikoli poprvé). Nečitelností, (ne)osobnostmi, které generovala na kandidátky, různými nesmyslnými výroky jejich předáků, které pak byly "vysvětlovány" či dementovány. Nekonzistentností chování - nejdřív bojuje proti zvyšování DPH a pak řekne, že s tím nic dělat nebude. Nejasným vztahem ke "střední" třídě a vlastně vůbec nejasným poselstvím, pro koho tu vlastně je. Jediným racionálním důvodem, proč ji volit, byla snaha učinit ji tak silnou, aby nepokračovala v nějaké podobě vláda minulá. A i to se Zemanovi podařilo zmařit, protože možnost vlády stotrojky tu stále je. A povolební chování této strany tomu ještě přihrává.
07. 11. 2013 | 09:01

Ládik!!! napsal(a):

Lhaní dovnitř nebo ven - to je úplně jedno. Socan slíbí dobromyslným, důvěřivým a uvědomělým občanům déšť pečených holubů z nebe a myslí si, že má zajištěnou exitenci při řízení státu. Jenže těch uvědomělých občanů je stále méňe. Lhát se nemá. Kdo lže, ten krade. A může i zabít. Mrázek by (ne)mohl vyprávět.
07. 11. 2013 | 11:33

Viola napsal(a):

Pane Maxime, to je jen taková souhra podob, nic antisemitského.
Pan Drábek, ani paní Millerová se tak nepodobají a ani Havel by se do té podoby nevešel.
07. 11. 2013 | 16:38

George napsal(a):

Nějaký pan Orwell prohlásil, že kdo je pánem minulosti je pánem i budoucnosti.
Když jsem to kdysi četl, tak jsem to nechápal. Po desítkách let začíná být toto tvrzení srozumitelnější. Nebezpečí, že by jakýsi relativně samostatný ústav by mohl rozkrýt jak to bylo s mocenskými skupinami na tomto území v posledních 50 letech. (Jak se tu vygenerovaly v komunistické struktuře feudální miliardářské rodiny, jak přišla KSČ o moc ve prospěch své vlastní tajné služby, jak vlastně realizoval Štrougal myšlenky Baráka a Caucesca atd.), toto nebezpečí bude zažehnáno, o tom nemám nejmenší pochybnost.
08. 11. 2013 | 17:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy