Dvanáct utajovaných

19. 03. 2014 | 16:29
Přečteno 7278 krát
Na neveřejném jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR) dne 18. 12. 2013 se její členové usnesli, že zatají složení Výběrové komise, která bude posuzovat koncepce přihlášených kandidátů na ředitele/ředitelku ÚSTR a to až do zveřejnění anonymního hodnocení koncepcí. Své rozhodnutí odůvodnili „zajištěním spravedlivého“ výběrového řízení.

Z konference CEFRES, 29.11. 2010 zachycující Oldřicha Tůmu a Muriel Blaive a Nicolase Maslowského.
Z konference CEFRES, 29.11. 2010 zachycující Oldřicha Tůmu a Muriel Blaive a Nicolase Maslowského.

Konference CEFRES, 29.11. 2010, Oldřich Tůma, Muriel Blaive a Nicolas Maslowský

Titíž členové, kteří při odvolání ředitele ÚSTR Daniela Hermana odůvodňovali svá rozhodnutí například tím, že nesplňuje „nepolitické vědecky relevantní představy“ o vedení instituce (M. Uhl), nebo že nepřímo vtahuje členy Rady do „nejrůznějších politických kampaní“ (L. Jelínek) či že přišli Ústav zachránit, neboť „celé řady občanů, odborníků, akademických historiků, ale i nemalého počtu politiků jsou přesvědčeny, že by nejjednodušším řešením bylo Ústav zrušit“ (J. Bureš), se rozhodli obdobně ideologicky vznešenými argumenty odůvodnit kontinuitu svého počínání, neboť samotné zveřejnění jmen členů komise by dopředu napovědělo výsledek. Komisi totiž tvoří zejména dlouhodobí odpůrci ÚSTR, dále lidé, kteří jsou ve střetu zájmů k jednotlivým kandidátům nebo jsou přímo či nepřímo napojeni na ČSSD.

Kdo za Radu ÚSTR navrhoval členy komise?

Mgr. Michal Uhl, člen Občanské společnosti Dienstbier náš prezident,
Mgr. Lukáš Jelínek, dřívější člen SD-LSNS, později člen ČSSD, dlouholetý spolupracovník, poradce Lubomíra Zaorálka, politický analytik a mediální konzultant Vladimíra Špidly,
PhDr. Emílie Benešová archivářka Národního archivu, která již v roce 2002 podepisovala petici proti plánovanému zřízení ÚSTR. Institut by získal určitou exkluzivitu v přístupu k některým historickým pramenům z období 1948-1990.
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. člen Městského zastupitelstva v Dobříši za ČSSD.
(Členka Rady MUDr. Naděžda Kavalírová žádného člena komise nenavrhla.)

Dvanáct utajovaných členů výběrové komise:

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. – dodatečně jmenovaný člen komise. Za normalizace marxistický filosof a člen KSČ, koncem 80. let působil na katedře marxisticko-leninské filosofie na oddělení dějin filosofie, člen zástupce vedoucího stranické skupiny VUML. V tomto období publikoval ve Filosofickém časopise texty v duchu marxisticko-leninské filosofie, například o rozpornosti buržoazní vědy. Ještě pár měsíců před rozpadem komunismu na podzim 1989 v článku „Marxismus, ekologická krize a panský postoj k přírodě“ tvrdil, že „marxismus je schopen dát odpověď na ekologickou krizi“.
Je znám jako dlouholetý aktivní kritik existence ÚSTR. Jeden z petentů proti zákonu o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu. Je bývalým spolustranickým kolegou současného radního Lukáše Jelínka. Oba byli v politické straně SD-LSNS. Do roku 2006 používal v souvislosti s komunismem termín „totalita“. Během politické módní vlny, založené na depolitizaci komunismu, přešel na stanovisko, že „ideologie totalitarismu je až pozdní import“. Člen redakční rady časopisu Listy, propagující články typu „ÚSTR by měl být opravdu zrušen“, jehož autorem je Petr Uhl. (Listy číslo 3/2013).

Katedra marxisticko-leninské filozofie, 1989, FF UK Praha
Katedra marxisticko-leninské filozofie, 1989, FF UK Praha

Katedra marxisticko-leninské filozofie, 1989, FF UK Praha

Praxe jako předpoklad vědy - ukázka
Praxe jako předpoklad vědy - ukázka

Praxe jako předpoklad vědy - ukázka

Marxismus, ekologická krize a panský postoj k přírodě - ukázka
Marxismus, ekologická krize a panský postoj k přírodě - ukázka

Marxismus, ekologická krize a panský postoj k přírodě - ukázka

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. – archivář. Jako předseda České archivní společnosti vedl několik let kampaň proti zřízení ÚSTR a upozorňoval, že „Česká archivní společnost hodlá podniknout kroky zákonnými prostředky k zamezení vzniku jmenovaného ústavu“ a současně tvrdil, že většina archivářů považuje Ústav „za komunismem inspirovaný pokus politicky působit na veřejnost, za možnost neodborně manipulovat s materiály StB, za dobře placenou zašívárnu pro pár aktivních a přitom kvalitní práce neschopných také historiků“ . Když bylo zřejmé, že Ústav vznikne, archivní společnost ho v roce 2007 neúspěšně navrhla do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Důvodem obav Daniela Doležala bylo „rozbíjení archivních fondů“, „vysoké náklady na stěhování a existenční nejistota archivářů“.

PhDr. Lenka Linhartová – archivářka, která například v Senátu při veřejném slyšení v roce 2012 prosazovala dlouhodobou snahu archivářů „osamostatnit Archiv bezpečnostních složek a vytvořit z něj instituci nezávislou na Ústavu pro studium totalitních režimů.“

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. – dlouholetý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, který v minulosti dělal vše pro to, aby ÚSTR nevznikl. Podle něho „vznik takového ústavu otevírá pole pro zasahování politiky do světa historického bádání“. Oldřich Tůma, obdobně jako Daniel Doležal, v podstatě sám sebe neúspěšně navrhl v roce 2007 do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V českém akademickém prostředí se považuje za „normální“, aby aktivistický kritik a vedoucí pracovník akademického ústavu nejen kandidoval do vedení „konkurenčního podniku“, ale působil i v jeho Vědecké radě a nakonec se podílel na výběru jeho ředitele. O nezávislosti jeho hodnocení vypovídá i skutečnost, že Oldřich Tůma v prosinci 14.1. 2014 odstoupil z Vědecké rady ÚSTR na protest proti odvolání Muriel Blaive.

Nicolas Maslowski, D.E.A., Ph.D. – politolog a sociolog francouzsko-polského původu. Spolupracuje s CEFRES, Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách v Praze, podobně jako Dr. Muriel Blaive, jejíž práci posuzoval. Oba v současnosti pracují na katedře Historické sociologie FHS UK. Společně s Muriel Blaive vystupoval na konferencích a napsal s ní i některé publikace. Jako politolog je známý svým tvrzením, že: „České strašení komunismem je jenom podfuk zkorumpované pravice, aby se udržela u moci.“

Ukázka společných publikací a konferencí:
Muriel Blaive, Nicolas Maslowski, « The World of the Two Václavs : European-Minded vs. National(ist) Intellectuals in Czechia », in Justine Lacroix, Kalypso Nikolaidis (eds), European Stories. Intellectual Debates in Europe in National Contexts, Oxford, Oxford University Press, 2010.

Muriel Blaive, Nicolas Maslowski, « Domination and Power Mechanisms of the Czechoslovak Communist Party at the Philosophical Faculty, Charles University, 1968-1989 », H-Soz-u-Kult, 11. leden 2008.

« The Worlds of Two Václavs: European Intellectuals vs. Nationa(list) Politicians » (with Nicolas Maslowski), conference How national intellectuals debate Europe, Oxford, Oxford University, 30. duben-1. květen 2009, zorganizovaly Justine Lacroix a Kalypso Nicolaidis.


Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. – historička umění specializující se na středověké umění. V období, kdy posuzovala koncepce uchazečů zároveň neúspěšně kandidovala za ČSSD do rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dne 13. února 2014). V roce 2012 vystupovala například ve volebním prezidentské spotu, kde vyjádřila podporu Jiřímu Dienstbierovi, kandidátovi na prezidenta České republiky za ČSSD.

Z konference CEFRES, 17.2. 2011
Z konference CEFRES, 17.2. 2011

Z konference CEFRES, 17.2. 2011

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. – dodatečně jmenovaný člen komise, historik. Spolupracuje rovněž s CEFRES, Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách v Praze, podobně jako kandidátka Dr. Muriel Blaive, jejíž práci posuzoval.

Ing. Václav Žák – signatář Charty 77 a bývalý politik, spolu-stranický kolega současného radního Lukáše Jelínka, oba byli členy politické strany SD-LSNS. Šéfredaktor časopisu Listy a člen její redakční rady.

Prof. Ing. Jiří Witzany, Dr.Sc. – emeritní profesor, stavař-výzkumník, neúspěšný kandidát do Senátu za ČSSD v roce 2008, současný poradce Bohuslava Sobotky pro výzkum a vysoké školy. Odstoupil do jednoho měsíce po svém jmenování.

PhD. Arnošt Marks – bývalý ředitel Středoevropského technologického institutu, specialista na evropské fondy, manžel současné ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové. Odstoupil do jednoho měsíce po svém jmenování.

Prof. PhDr. Vít Vlnas – ředitel Národní galerie, profesor dějin umění, specialista na baroko, jeden z petentů proti zákonu o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu. Odstoupil během dvou měsíců po svém jmenování.

Doc. Lukáš Valeš, Ph.D. – politolog, zaměstnanec Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.

Z výše uvedeného vyplývá, že utajený výběr jednotlivých členů komise nezajistil spravedlivé výběrové řízení, ale pouze umožnil nerušený a nekalý „klid na práci“, za pomoci osobního a diskursivního klientelismu, prostřednictvím různých negativistických politik. Například dlouhodobým odporem k existenci ÚSTRu, ideologickou kritikou totalitarismu, formováním dlouhodobé strategie archivářů a politiků „osamostatnit Archiv bezpečnostních složek a vytvořit z něj instituci nezávislou na Ústavu pro studium totalitních režimů“. V posledku i za pomoci módní depolitizace komunismu levice, neboť „strašení komunismem je jenom podfuk zkorumpované pravice.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Velmi poučný blog.
19. 03. 2014 | 16:42

K .V napsal(a):

Co kdybyste už přestali blbnout. ÚSTRK má být běžný archiv, kde budou archiváři s běžným platem evidovat, digitalizovat a hlídat aby se nic neztratilo, a potom může kdokoliv bádat za podmínek jako v kterémkoliv archivu.
Nemá to být ideologie, politické pokřivování dějin.
A potom se udělá konkurz na vedoucího, bez jakýchkoliv politických tlaků.
.
Stejně se bavíme o archivech značně účelově probraných, to podstatné bylo spáleno už před 24 lety. To co je důležité už tam dávno není.
19. 03. 2014 | 16:48

Bestia triumphans napsal(a):

Zajímavé.
19. 03. 2014 | 16:58

Jáchym napsal(a):

Málokterý výzkumák bychom potřebovali tak silně, jako nějakou, nejspíše antropologickou instituci pro odhalování mechanismu tvorby SOUČASNÝCH totalitních režimů.

Pochopitelně by bylo fajn využít i historické paralely - především stalinismus, nacismus, jakož i středověké a novověké státy, zneužívající různě deformovanou ideologii křesťanství.

Jistě by se v historii lidstva našlo paralel mnohem více, ale historicky i geograficky blízké totalitní a totalizující státní útvary jsou našemu způsobu myšlení blízké. Nebezpečně blízké !

Zdá se ale, že nás v LEPŠÍM případě čeká jakási perverzní kombinace fašismu, pseudomonetárního otrokářství a globální mafiánské kryptokracie...

Spíše však kolektivní evropská sebevražda.

(Bát se dnes nahnilé husákovské odrůdy státního kapitalizmu, nazývaného tehdy "socialismus" a dnes kdovíproč "komunismus" je asi tak moudré, jako kdyby měl pacient v posledním stádiu AIDS panický strach, že dostane kopřivku.)
19. 03. 2014 | 17:26

Bestia triumphans napsal(a):

Ehm, Jáchyme...
V zájmu svého zdraví proveďte urychleně tyto kroky:
1. Okamžijte opusťte místnost v které se nacházíte a příště v ní větrejte.
2. Napijte se vody
3. Dejte si krátkou procházku v klidném prostředí, nejlépe parku, popřípadě chvíli objímejte nějaký ten strom, smočte hlavu či nohy do potůčku, nejlépe oboje.
4. V místní hospůdce si dejte jedno čepované.
5. Na závěr mi můžete poslat děkovný pozdrav.

S pozdravem Bestia triumphans
P.S.
Hlavně nepoplést to pořadí!
19. 03. 2014 | 17:54

desider napsal(a):

Jako politolog je známý svým tvrzením, že: „České strašení komunismem je jenom podfuk zkorumpované pravice, aby se udržela u moci.“

Jenom byvali komousi jako resl a bestia se komancu boji
my co jsme se jich nebali tenkrat se nebojime ani dnes
a navic ti co jsou dnes clenove ty rudy bandy jsou mensi svi.e nez ti co se rozlezli do ods cssd a jinych politickych band
podekujte tomu Vasemu jedinymu demokratovi Veskrnovi a tlustymu Pithartovi
jeden slysel travu rust a druhy nebyl jako oni
co jste oslici zaseli to i sklidite
19. 03. 2014 | 18:22

VFISCHER napsal(a):

HON NA ČARODĚJNICE - ANEB KDO HO MÁ VĚTŠÍHO !

Zatím co strážci ideologické čistoty antikomunismu se přebíjejí v závodech kdo bude největší Koniáš a kdo na koho co nejvíc napráská, drtivá masa zde žijícího obyvatelstva počítá jestli bude zejtra bude na činži a jestli další návštěva nebude zločinecký exekutor. To jsou ty paradoxy pane autore, experte na chaos !
Možná, že nejspravedlivějším výběrem kandidátů na šéfování tohoto idiotského ústavu v současném chaosu by bylo měření genitálií obou pohlaví - Ne ? A potom byste mohl publikovat fotografie, jak který nebo která vypadali za komunizmu a jakými otvory kde a komu lezli. Nicméně, ožebračenému obyvatelstvu to už bude stále a pořád u zadku. Jenom vám podobní vytírači zraku se budou i nadále ukájet a užírat svou nenávistí.
19. 03. 2014 | 18:37

Jáchym napsal(a):

Bestio, děkuji !
Nemusí pršet, jen když kape na karbid !
Furt lepší Vy než Vodrážka, máte takový lidovější styl, není tam tolik nezvládnutých cizích termitů a nehrozí, že by Vás někdo vzal vážně.

Kromě mne, pochopitelně.
Pro mne jste neutouchajícím zdrojem nenáročné zábavy, jakož i příkladem, jak nedělat propagandu.
19. 03. 2014 | 18:54

Martin1 napsal(a):

ÚSTR

Já si myslím, že zřízením ÚSTR se vědci chytili problému přímo komunisticky (1) a pak už bylo jen otázkou času, kdy tato "marmeláda" všech chutí, kdy se tam všichni perou, kdo byl více pro a proti režimní, přiláká nějakého opravdového lačného komunistu.

Stalo se a dostavil se Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., dál jsem to nečetl, neb jsem se zpotil.

Chvíli jsem si myslel, že mu dají čichnout éteru, ránu do hlavy a vetknou ohromný špendlík mezi šestý a sedmý obratel a pak ho dají do ohromné zasklené krabice s černým orámováním - že bude exponát - ne není.

To už je opravdu na přepsání názvu na:
ÚSTRK - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ KOCOURKOVA
---------------
(1) Nikdy taková kravina neměla vzniknout, je to jen "ulejvárna" pro pár vyvolených, kteří se mezi sebou neustále přou, kdo je takový a kdo není, tím vážnost celého problému už snížili skoro víc, než ti, co měli být předmětem zkoumání - možná se o to i některým jedná - nemají někteří, nebo jejich známí máslo na hlavě a jsou tam spíše "vědátoři"tedy k zahlazování věcí, ne k jejich vytahování na povrch?

P. S. Vzpomínám si na jednu "vědkyni" - Martu Chadimovou, která se hrabala s "tužkou" v archivech pěkně dlouho a pak přišla se sdělením, které se dalo srovnat jen se Schliemannovým objevením TRÓJI.

Přišla totiž na to, že její táta - malíř pokojů, ji odkázal Pražský hrad i s kardinálem a Daliborkou. :) Od toho, aby si ji užila - Daliborku - ji uchránil přítel pan prezident Havel.

To by mohla být taková pěkná tečka za mým vyprávěním a zároveň i úvodní vklad pro pozdější zkoumání a zřízení nového ústavu:

ÚZSRR - ÚSTAV PRO ZKOUMÁNÍ SAMETOVÉHO ROZKRADENÍ REPUBLIKY
19. 03. 2014 | 18:59

strýc virus HxNx napsal(a):

Martin1 18:59

už si nevzpomínám přesně...
a zrestituovala Marta Ch. na těch Hradčanech aspoň nějaké ty veřejné záchodky?
19. 03. 2014 | 19:22

Alice napsal(a):

Konečně budou rozhodovat ve většině slušní lidé. Já bych byla pro zrušení, ale když už to tu jednou ODS založila, tak stojí za pokus dát tomu funkci, jakou to má mít. A co Žáček, už přivezl z Floridy ten archiv, který tam vyvezl?
19. 03. 2014 | 19:27

Martin1 napsal(a):

strýc virus HxNx
Myslím, že nic, snad byla chvíli i ve cvokárně - zda oprávněně, nebo aby se vyhnula trestu za podvod, tak to nevím. Tady je toho dost. Ale neberte práci tomu mému navrženému ústavu! :))
http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2004071907
19. 03. 2014 | 19:30

jorick napsal(a):

Heh,
nerad někoho dehonestuji http://www.youtube.com/watch?v=Nl0gxGi4In8 , ale pokud autor tohoto blogu chtěl čtenářům jemně latentně až podprahově sdělit, že ÚSTR je nesmyslným mrháním peněz z daní slušných lidí, pak se mu to povedlo dokonale. Teoretik chaosu, dobrá tráva.
Ale více k věci. Nevím, zda si mistr Vodrážka přečet něco ze Znojových disputací předpřevratových, kdy on sám se bouřil s Bondym (co asi Mirkovi ten Egon řekl ???? !!!), ale je tam leccos podnětného pro blogerovo hloubání nad chaosem. Co víc, je tam jedno objevné slovo (kdoví proč se mi ihned vybavil Havel), totiž "znovuosmyslení" :-). Jak roztomilé a kolik titulů je k tomu zapotřebí.
Díky korepetitore, zábavné :-).
19. 03. 2014 | 19:33

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Mozno len podakovat, ze sa pomaly, ale isto zacinaju pisat blogy, ktore potrebuju osobnu odvahu. Dakujeme za pekny prehlad, kto tu chce studovat totalitne rezimy a akym (samozrejme, totalitnym, uz pri vybere komisie) sposobom. Samozrejme, ze sudruhovia budu coraz viac kvicat. Snaha pozametat vsetko pod koberec znova nevysla (ako v pripade posledneho blogu p. Urbana - otvoreneho listu).

P. S. Cudujem sa,ze Ceske skoly pustaju do svojich radov ludi zo coraz viac sialeneho Francuzska. Nestacili doterajsie vyse 200 rocne sialene francuzske experimenty s ludmi od tzv. revolucie az po dnesneho Hollanda?
19. 03. 2014 | 19:53

honolulu napsal(a):

To je opravdu velmi srandovni, si degradovat svoje jmena tolika tituly.
To je jako u degenerovane slechty na hapsburskem dvore ve feudalni Vidni.

Take je zarazejici nezdrava barva a nevzhlednost vsech tech prof. dr....
Cim se to asi krmi ?

Pani "prof. dr." v modernich dejinach je mnoho veci neznamych, ale cim vice mate titulu, tim vetsi jste poseroutkove a nektere veci obchazite obloukem.
Samozrejme, ze my, kteri mame dejiny radi to vycitime a vy poklesnete v nasich ocich na minimum.
Budete si muset najit nejakou hodnotnou praci vsichni.
19. 03. 2014 | 20:04

StandaT napsal(a):

Není třeba znát detaily. Už jenom ten fakt, že se bojí vlastní minulosti stačí, aby si člověk udělal distanc od české levice. Vzhledem k času, který od Listopadu již uběhl je nutno se smířit s tím, že česká levice se změnit nechce, je tedy nereformovatelná, latentně totalitářská a násilnická a nikdy nebude evropská ve smyslu uznávaných hodnot, přístupů a principů.

USTR již nepotřebujeme, abychom věděli kdo a co konkrétně. Stačí obecný postoj k minulosti. Empírie totiž říká, že co někomu nevadí směrem do minulosti, to mu nebude vadit ani v budoucnu. Takže levice nechť si klidně USTR zruší - test už proběhl a na stole máme jasný a jednoznačný výsledek.
19. 03. 2014 | 20:29

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 16:42
Tak poučné... Vy jste tu psal, jak jste v Praze co by dup. Možná byste to ředitelování mohl vzít jako vedlejšák, však byste tam třeba nemusel být každý den. Určitě by Vám to šlo a nic byste neutajoval. (To jsem si zase dle nadpisu pěkně naběhla - já baba zvědavá.)
19. 03. 2014 | 20:53

Luboš Strouhal mrkvičku napsal(a):

Problém je v tom, že demontáž tzv. "komunismu" provedla úspěšně miliardářská komunistická oligarchie. Je nutno uznat, že profesionálně na jedničku! Dodnes se nikdo neodváží zeptat, kdo zapálil veletržní palác a proč, nikdo se neodváží zeptat kdo byli akcionáři těch sedmi akciových společností, které vlastnily "socialistický" stát. Komunističtí miliardáři vystupují jako "zahraniční investoři" a najímají si ochotné trouby jako byl lacino najatý Havel, či ostatní, kteří se propůjčili obličeje toho komunisty vedeného překabátění započatého v roce 1987 (nikoliv 1989!) a dovedeného k současnému kvalitnímu putinořiťolezectví. A k tomuto úspěchu je třeba se zbavit všech, kteří by mohli někde vyštrachat nějaký zasmrádlý papír z minulosti a zvolat: Král je nahý!
19. 03. 2014 | 22:34

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago -
abych vzal něco jako vedlejšák, to bych ho musel přijmout od někoho, komu bych se potom cítil zavázán. A to není můj styl. Sice v praze mohu být coby dup, ale nedělám to - auto jsem koupil pro radost z jízdy a ne pro hltání kilometrů (to už mám za sebou). Rychle jezdím směrem od Prahy. Ku Praze nespěchám. Naposled (předminulý víkend) jsem byl v MB - i to bylo na mě příliš odporné město - ubytoval jsem se v Českém ráji blízko Kosti a do MB jsem jezdil, praha mě ani nenapadla. Ředitelem sám sobě, jinak nebrat.
20. 03. 2014 | 05:32

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!!
Možná bychom mohli ředitele onoho dle mého docela zbytečného a drahého úřadu zvolit tajně a neutajovaně v některých letošních volbách - třeba hnedle s docela zbytečnými poslanci EU. Bylo by to téměř zadarma a tolik demokratické...
20. 03. 2014 | 07:22

K .V napsal(a):

martine 1, s tou Chadimovou jste to vystihl,
jenom jste nám zapomněl dodat, že když to vyšlo najevo, řekl Haverl že přece nebude disidentku vyšetřovat policista, prokurátor a soudce, bývalí komunisté.
A vy hurá antikomunisti jste zajásali a od té doby to tu platilo jako právní norma, rozkrádání a korupce se zásadně nevyšetřuje, to radši prodiskutujeme číhoštský zázrak.
A dnes jsme tam kde jsme
20. 03. 2014 | 07:39

čert }:o) napsal(a):

zajímavý blog
Co má co komouš dělat v ÚSTR?
20. 03. 2014 | 08:07

Terry Fox napsal(a):

to Luboš Strouhal mrkvičku
Hm... Ale najíst se doufám umíte i sám. Nemusí vás krmit.
20. 03. 2014 | 08:22

melčákova pohanka napsal(a):

Pane Vodrážko,znal jsem vás přes Čaroděje,který dělal Vokno a něco o vás vím,ale že jste byl skrytý odborář a člen Bendovi rodiny,tak to mě překvapilo..Myslel jsem si,že jste nezávislý umělec a indián a on se z vás vyklubal druhý Zapletal..Ale jestli stále bydlíte na staré adrese,tak rozumím,že nájem je drahý jako prase,a tak někdo dělá kompromisy...Ale jako dada to nemá chybu!
20. 03. 2014 | 10:57

resl napsal(a):

pravda je, že o zrušení, nebo minimalizaci ústavu žádají jen ti, kteří se ho obávají, nebo jejich příbuzní, což vychází v komunistické terminologii, nastejno. tak a můžete pokračovat ve svém řevu dál a dál.
20. 03. 2014 | 11:30

Ládik!!! napsal(a):

Komanči studují sami sebe. To zas bude výsledek - jako té vyšetřovací komise, proč se svině převrátila z levého boku na pravý bok.
20. 03. 2014 | 12:32

KAteřina napsal(a):

Množství frankofonních odborníků vyvolává pochyby a podezření. Že by rodina Uhlova, když se jim nepodařilo ústav zrušit, pokusila se ho převzít a přetvořit dle svých představ?
21. 03. 2014 | 09:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy