Spojíme se s každým, kdo bude chtít instituci zrušit

28. 11. 2017 | 21:06
Přečteno 5001 krát
Český právní filosof Ota Weiberger, který byl pro svůj židovský původ vězněn v Osvětimi a po okupaci Československa v roce 1968 odešel do exilu, ve své knize Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie, napsal, že instituce v sobě obsahuje jednak jádro praktických informací, dále se podílí na vytváření společenské reality a zejména plní stabilizující společenské funkce. Teorie institucionalismu nám umožňuje porozumět i opačnému procesu: destabilizaci a destrukci instituce.

Po rozpadu Československa v roce 1992 bylo zřízení instituce Senátu mnohými politiky a stranami zpochybňováno. Když se na podzim roku 1996 konaly první volby do této instituce, byla to například extrémistická republikánská strana Miroslava Sládka, která nejdříve volby bojkotovala a později její členové přišli s anti-institucionalistickou politikou a tvrdili, že hodlají kandidovat do Senátu jenom proto, aby až se do něho dostanou, ho mohli zrušit jako naprosto zbytečnou instituci.


Petice proti zřízení instituce

Když v roce 2001 vznikl první návrh zákona na zřízení instituce zkoumající minulost před rokem 1989, vystoupili proti její existenci nejen reprezentanti politické strany jako KSČM a ČSSD, ale i některé akademické instituce: Ústav pro soudobé dějiny AV a profesní organizace Česká archivní společnost. Například archivářky Emilie Benešová a Světlana Ptáčníková už v roce 2002 signovaly „Petici proti zřízení“ instituce zkoumající minulost.
Když Parlament ČR přijal zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, rozhodla se v roce 2008 skupina 57 politiků z ČSSD a KSČM v čele s Jiřím Paroubkem, Lubomírem Zaorálkem, Davidem Rathem, Zdeňkem Škromachem atd., podat k Ústavnímu soudu návrh na jeho zrušení. Návrh byl zamítnut a politické strany a její reprezentanti jako byl například poslanec za ČSSD Zdeněk Jičínský na otázku České televize, zdali se spojí s komunistickou stranou v boji proti ÚSTR odpověděl: „Spojíme se s každým, kdo bude chtít tento zákon zrušit.“ (ČT1, Události, 13. března 2008)


Destabilizace a destrukce instituce

Vznikem zákona č. 181/2007 Sb., který umožnil zkoumat důsledky činnosti zločinných organizací založených na komunistické a nacistické ideologii, se některé politické strany, akademické instituce, ale i profesní organizace zradikalizovaly a zaujaly anti-institucionalistickou politiku. V prosinci roku 2012 zvolil Senát za iniciativy Jiřího Dienstbiera ml. převážnou část členů Rady Ústavu osoby, které instituci dlouhodobě popíraly a zpochybňovaly jako zbytečnou.
Byla zvolena Emilie Benešová, archivářka Národního archivu, která zpochybňovala i zákonem stanovenou digitalizaci a která otevřeně deklarovala, že ji zajímá jen Archiv bezpečnostních složek a nikoliv instituce zkoumající minulost. Dále Lukáš Jelínek, člen ČSSD a dlouholetý poradce Lubomíra Zaorálka, který prosazoval názor, že ÚSTR je „instituce pochybná a zbytečná“, a odmítal označovat období 1948-1989 jako totalitní. Michal Uhl, člen Občanské společnosti „Dienstbier náš prezident“, který svou kandidaturu spojil s personálními a institucionálními změnami v Ústavu a Jan Bureš, člen Městského zastupitelstva v Dobříši za ČSSD, politik, který tvrdil, že Mašínům šlo jen „o vlastní blaho, ne o vlast“.
Zvolení anti-institucionalisté se následně podíleli na destabilizaci a destrukci Ústavu za pomoci politických čistek, destrukce oddělení informatiky a digitalizace a hromadného propouštění zaměstnanců. V roce 2013 byla ředitelkou Archivu bezpečnostních složek jmenovaná i signatářka „Petici proti zřízení“, archivářka Světlana Ptáčníková. Pět let uplynulo a některým členům Rady Ústavu skončilo funkční období.


Dějiny jako rostlinná výroba

6. prosince 2017 bude Senát volit nové kandidáty do Rady Ústavu. Opět se přihlásili anti-institucionalisté jako archivářka Emilie Benešová a politolog Lukáš Jelínek. K nim se nově přidal i dlouholetý odpůrce ÚSTR, historik Oldřich Tůma, který prohlašoval, že tato instituce je zbytečná, že od ní „nic neočekává“, navíc je politická, protože je pracovištěm podřízeným přímo státu a tudíž hrozí zasahování politiky do světa historického bádání.
Ačkoliv další uchazeč Antonín Kostlán nezpochybňuje opodstatnění instituce Ústavu, který podle něho má historicko – preventivní poslání, na druhé straně tvrdí, že „ústav po několika letech své existence nedokázal (zatím?) v české společnosti obhájit svůj raison d’etre a získat si dostatečnou důvěru“ jako ji získal například Výzkumný ústav potravinářský nebo Výzkumný ústav rostlinné výroby o „jejichž užitečnosti jsme přesvědčeni“.
Přestože se historik specializuje na intelektuální dějiny a dějiny vědy, je zjevně neschopen kritického myšlení, když technokratickým způsobem srovnává Výzkumný ústav potravinářský s Ústavem pro studium totalitních režimů – jakoby dějiny byly jen nějaká potravina či výrobní produkt.
Navíc vytýkat Ústavu, že si nezískal dostatečnou důvěru české společnosti, potažmo politických stran jako je ČSSD a KSČM a jejich voličů, je stejně vadné, jako vytýkat Senátu, že po několika letech své existence nedokázal získat dostatečnou důvěru českých anti-institucionalistů typu Miroslava Sládka.
Je alarmující, že byť je Antonín Kostlán historik, de facto myslí ahistoricky, neboť očekává, že česká společnost, která v průběhu 20. století naplnila stranické řady komunistické organizace v počtu mnoha miliónů, bude nadšena zkoumáním své vlastní minulosti, a to navíc v situaci, když podle zákona č. 198/1993 Sb. byla KSČ označena za „zločinnou a zavrženíhodnou“.
Ota Weiberger také říká, že je naivní předpokládat, že proces institucionalizace je nesený nějakým jednoduchým konsensem o hodnotách a vzorech chování.
Žijeme v množství institucích, přičemž každá vyvíjí vlastní určitou zákonitost a implikuje vzájemné obligatorní druhy. Na druhé straně i instituce vytvářejí subjektivní prostory chování a proto je problematické - jak se stalo v případě archivářky Emilie Benešová -, když se činnost jedné instituce (Ústavu) umenšuje ve prospěch jiné (Archivu).


Tři institucionální pravidla

Z teorie institucionalismu Oty Weibergera vyplývají nepřímo tři základní pravidla pro volbu do Rady Ústavu.
Za prvé je to pravidlo práva: Senát by neměl volit kandidáty, kteří zpochybňovali a zpochybňují právní charakter založené instituce a zákonem stanovené úkoly, neměl by zvolit takové osoby, které bránily nejen vzniku instituce, ale i samotnému procesu institucionalizace, protože „instituce vznikají, žijí a umírají podle pravidel práva“.
Za druhé je to pravidlo identity jednání: Senát by neměl volit kandidáty, kteří sice projevují zájem o funkci v instituci, ale ve svém praktickém jednání a úmyslech se o ní nezajímali, nevyjadřovali se k ní, nevstupovali do veřejné nebo odborné diskuze o problematice zkoumání o minulosti. Instituce nemůže být budována jen na základě formalizovaných zvyklostí, ale potřebuje i „systém obsahových vedoucích idejí“.
Za třetí je to pravidlo kognitivní: Senát by neměl volit kandidáty, kteří mají nedostatečné situační informace o institucionálním prostředí, nedisponují poznáním a praktickými dovednostmi pro řízení instituce, které jsou důležité pro „kognitivní výstavbu stromu života“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy