Akademické senáty brání diktatuře manažerů. Studenti do nich patří

08. 11. 2012 | 05:59
Přečteno 3799 krát
Někdy se pejorativně mluví o „akademické oligarchii“, ale právě ty základní samosprávné elementy – akademický senát a rektor jím zvolený/nominovaný – umožňují kontrolu a nutí vyjednávat a tedy argumentovat, píše Stanislav Štech v komentářích k otázkám o akademické samosprávě.

Více o projektu se dozvíte v našem prvním článku.

Jaký je váš pohled na akademickou samosprávu? Je způsob řízení univerzit, založený na samosprávných mechanismech, podle vás správný? Funguje dnes podle vás akademická samospráva dobře?


Akademická samospráva patří k jednomu ze tří pilířů svobodného veřejného univerzitního vzdělání (vedle akademické autonomie a akademických svobod). Proto si nedovedu představit, že by byla jakýmkoli způsobem znehodnocena či oslabena. Jak jinak zajistit aspoň trochu demokracie zdola a zabránit manažerskému zmocnění se instituce? Někdy se pejorativně mluví o „akademické oligarchii“,
ale právě ty základní samosprávné elementy – akademický senát a rektor jím zvolený/nominovaný – umožňují kontrolu a nutí vyjednávat a tedy argumentovat a tedy analyzovat situaci … nikoli diktovat. Na akademické půdě jsem zažil různé skupinky, lobbing, apod., ale nikdy tvrdý diktát exekutivy. Je to dnes jediný správný způsob, jak univerzity řídit, protože navíc garantuje respekt k tzv. academic leadership. Akademická samospráva podle mě funguje v zásadě dobře –v době nekrizové rutiny je to orgán leckdy letargický, v kritických a krizových okamžicích aktivní a důležitý. Jistě lze uvažovat o zlepšení jejího fungování (nejen kvóty, ale třeba i reprezentativní zastoupení v kuriích atd.).

Jakou roli podle vás v akademické samosprávě hrají studenti a studentky? Přispívají svou přítomností k jejímu fungování, mají nějakou specifickou roli?

Někdy se samospráva redukuje jen na studenty v senátech, resp. na „hlas (málo kompetentních) studentů“. To je ale omyl – jejich hlas je často stejně kompetentní jako hlas akademických pracovníků. Nicméně, jednak se tím učí a formuje nová generace lidí s kritickým myšlením, zastávajících hodnoty vzdělanosti atd., jednak – a to hlavně – role studentů je specifická a nezastupitelná učiteli: oni jsou
nepříjemnými inspektory, kritiky, kontrolory – protože jejich různými „vhledy“ nezatížené dotazy a návrhy nutí exekutivu vnímat věci u kořene, jaksi naivníma očima a lépe si uvědomovat potřebu argumentace a důvodů pro prosazení svých rozhodnutí.

Co by podle vás mělo pro studenty a studentky znamenat jejich členství v akademické obci?

Členství v akademické obci, a zejména pak v senátech, je pro studenty něco, čeho by si měli vážit a nebrat to jako samozřejmost. Je ovšem potřeba opakovaně nově přišedším studentům tyhle věci vysvětlovat, ukazovat na příkladech, vytvářet třeba i orální tradici a přesvědčit je, jak je důležité neztratit vlastní svobodu jenom proto, že ji bereme za „taken for granted“. Elementárním projevem
pochopení svého členství v akademické obci je pak účast ve volbách do senátu.

Kdybyste měl/a ocenit jeden počin, kterým se za poslední tři roky nějaký student nebo studentka prokázal/a jako dobrý člen/dobrá členka akademické obce, co by to bylo?

Já stále ještě žiju pod vlivem Týdne neklidu a všech aktivit okolo něj. Pro mě je to tedy počin kolektivní. Myslím si, že se někdy za mimořádnou rolí Iniciativy za svobodné VŠ zapomíná, jak velkou roli sehrály akademické senáty několika fakult UK (Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta pokud jde o rozjezd akcí) a pak taky Akademický senát Masarykovy univerzity a dalších
vysokých škol. Prostě teď si netroufnu lovit v hlavě jedno jméno – pro mě to byla tahle kolektivní práce, kdy si nikdo z kritiků veřejné univerzity několik měsíců nedovolil ani sebemenší ironickou poznámku na adresu senátů a studentů v nich. Myslím, že zralost vystupování a argumentace zejména studentů byla taková, že by se dotyčný kritik jen zesměšnil.

Stanislav Štech

Stanislav Štech je profesorem pedagogické psychologie. V současné době působí jako prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy v Praze. Působil také na univerzitách a výzkumných ústavech ve Francii a je českým zástupcem v programu OECD zaměřeném na řízení vysokého školství. Byl jedním z řečníků na protestním shromáždění Za svobodné vysoké školy na konci února 2012.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

AKADEMICKÝ senát je akademický proto, že v něm zasedají akademici - tedy docenti a profesoři - a ti SI ze svého středu volí rektora a prorektora.
Studenti jim do toho nemají co mluvit a mají makat, aby se mohli stát akademiky. Až se stanou akademiky, získají právo vměšovat se do volby rektora.

Souhlasím s tím, že nějací manažeříci, ať jsou odkudkoli, do toho také nemají co mluvit.

Studenti nechť si mají SVŮJ senát. V něm mohou probírat studentské záležitosti a volit svého zástupce, oprávněného předkládat návrhy a připomínky děkanům a v odůvodněných případech prorektorovi a rektorovi.

Co je na tom nepochopitelného?
P.S.: Ještě před sto lety by student, který by si troufl snažit se mluvit akademikům do jejich pravomocí, mazal do karceru, aby si tam zchladil hlavu.
08. 11. 2012 | 07:26

Taoiseach napsal(a):

Ale vždyť by to přece bylo tak krásné, kdyby universitu řídila Rada, kde by byl zastoupen ČEZ, velké banky, TV Nova, Harwardské fondy a Lájos Bács!
08. 11. 2012 | 08:15

Radovan II. napsal(a):

V naši republice je všecko zkorumpované a to tím, že nám vládne 25 tisíc modrých mozků. Měli by držet hubu a krok, za 23 let všechno vytunelovali. Oni patří k Norimberskému soudu jako fašisté, tohle jsou fašistické způsoby vládnutí. Co na to EU, co na to velmi dobře placeni levicoví europoslanci ???? Nestydí se ?? Proč sem nepošlou nějakou evroposkou komisi pro lidská práva. Za prachy drží hubu. Studenti musí na VŠ často sledovat stupidní a nepravdivé přednášky modrých profesorů, sloužicích tentokráte modré totalitě. Ale pravda je jinde a historici mají tuto rozkráčskou dobu 23 let pěkně sepsanou a jednou to bude bomba.
Je vidět,že modré mozky padly na úrodnou půdu vesnických podnikatelů, kterým čouhá ještě sláma z bot na Valašsku,kde dnešní doba ještě nedošla. Zlínští podnikatelé, kteří spolupracovali s vražednou likerkou Drak se bojí, že spravedlivá koalice na kraji to začne vyšetřovat. To je hlavní důvod. Zlín - čili Vrahov je sídlo valašské mafie, tam začínal i jeden známý korupčník J.Č. Také vysoké zlínské školy jsou poznamenané tím,že na studium berou vesničany i se čtverkami.Pak se divte, jaké asi mají IQ. Co si pak máte o tom Myslet. Baťa se v hrobě obrací, on byl právě velmi sociální politik, vystavěl polovinu Zlína domky pro své zaměstnance a stavěl je i v okolních městech.Zlínští podnikatelé i studenti mají vymyté mozky a zůstal jim v hlavě jen modrý obal. Takové město by se měl zavést hnojem. Źádné město nemá tak hloupé obyvatelé jako Zlín, jdou proti době, zřejmě tam osvěta ještě nedošla. Je mi líto, že takové město má tak hloupé a zkorumpované obyvatelé.Valaši, jetli chcet mít na úrovni ostatních měst v Česku, tak si zvolte nové krajské město město s normálními obyvateli, ne s takovými co patří k Chocholouškovi. Stupid people !!! Radegast valašský Bůh se za vás stydí, pro dnešní dobu máte velmi nízké IQ.
reagovat
08. 11. 2012 | 08:36

David Řezáč napsal(a):

to Občan: a ještě před sto lety ženy neměly volební právo. Takže pokud vyjdu z konstrukce vaší argumentace, neměly by ženy mít své "ženské" volby a své odůvodněné návrhy pak předkládat mužům?
Vysoké školy jsou tvořeny i studenty. Akademické prostředí je specifické tím, že by mělo být místem široké diskuze a argumentace, bez ohledu na jakékoliv sociální či jiné zařazení. Hlavními zde jsou tedy argumenty! Dobrý a věcný argument nemá člověk automaticky díky vysokoškolskému či akademickému titulu, ale díky svému rozumu a schopnosti věci analyzovat.
08. 11. 2012 | 10:58

Josef K. napsal(a):

Aniž bych byl příliš kritický, Občan zde názorně předvedl, proč je české školství v tak báječně katastrofickém stavu. Tedy o nich bez nich. Aniž si to Občan uvědomuje, jemu se to stává velmi často, podobně jedná i v jiných případech. Konformismus tohoto typu je nejlepším přítelem české fašistické společnosti, totality obecně.
08. 11. 2012 | 12:33

Roman Šolc napsal(a):

ad Občan:
Dovolil bych si poněkud opravit Váš úvodní komentář: "AKADEMICKÝ senát zastupuje všechny členy akademické obce, tj. akademické pracovníky a studenty, kteří jsou coby členové akademické obce rovnoprávní." Možná z tohoto nepochopení vyplývá Váš poněkud mylný názor. A to, že studenti jsou rovnocennými členy akademické obce a že se podílejí (ve větší či menší míře) na její správě, to rozhodně není výdobytek posledních dvaceti let - takže toho Vašeho studenta by asi nikam nezavřeli... Mimochodem, na akademické půdě se mohlo nadávat dokonce i na krále ;-)
09. 11. 2012 | 19:53

Roman Šolc napsal(a):

ad Občan:
Omlouvám se, ještě dodatek - akademičtí pracovníci zdaleka nejsou jen docenti a profesoři.
09. 11. 2012 | 19:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy