Úvaha o hořící Amazonii z Amazonie. K čertu s demokracií!

15. 10. 2019 | 14:59
Přečteno 6100 krát
Houpám se v hamace pod moskytiérou v centru peruánské Amazonie na řece Madre de Dios mezi svými přáteli, indiány kmene Ece´je, ke kterým jsem přijel po 46 letech, v srpnu 2019. Byli z mého návratu nadšeni, i když jej neukazují tak emocionálně jako my. Cítil jsem však, že jsem mezi svými, že nezapomněli na mně ani po tolika letech. Měl jsem skoro slzy v očích, když třeba 88letý Mateo Biaeja si na mně vzpomněl a s úsměvem bezzubých úst mne objal. Tím největším zadostiučiněním pro mne však bylo, že moji diplomovou práci o jejich kultuře a o jejich způsobu života, kterou Univerzita Karlova nechala v roce 1974 přeložit do španělštiny, mají a používají jako návod, jak pokračovat ve svých tradicích, jak být indiány. Není pro mně většího ocenění, zvlášť když mi po odmítnutí zkoušky z marxismu-leninismu nedali za tuto diplomku žádný titul.

A když mi Cesar Jojaje Eriney, současný představitel komunity Palmareal, kde jsem v roce 1973 strávil sedm měsíců, ukázal svoji kužmu, tuniku, vyrobenou z lýka stromu podle mého nákresu v diplomce, málem jsem slzel nadšením. Nepotřebuji být ověšen tituly, nepotřebuji přednášet na prestižních univerzitách světa, nepotřebuji získávat stipendia a granty na zahraniční cesty a pobyty, nepotřebuji mít žádnou významnou politickou či veřejnou funkci a neprahnu po členství ve významné světové organizaci na záchranu indiánů a jejich lesů.

Jsem v jejich lesích každý rok, vdechuji s nimi jejich svěží vzduch, jím s nimi zdravé ryby a zvěř, piji zdravou čistou vodu z amazonských řek a svou přítomností bojuji za jejich kulturu, za jejich přežití, za jejich lesy. Jsem tam, na místě. Neburcuji planými řečmi a články z tepla domova, mnohdy rozšiřující bludy, jako mnozí aktivisté. Amazonští indiáni jsou stále lovci, rybáři a někteří kopaničáři pěstující banány a maniok. Stále žijí v harmonii s okolní přírodou, kterou ochraňují tisíce let, i když už jsou pod tlakem naší dravé technologie a přijímají naše sofistikované hračky.

Polícia Ecológico (Ekologická policie)
Svět a jeho proces globalizační sebelikvidace, sebedestrukce, vnímám a pozoruji každoročně ze zorného úhlu amazonských indiánů v peruánské, brazilské, venezuelské a ekvádorské Amazonii. Totiž jen oni a právě jen oni jsou nositeli toho správného, pozitivního a posvátného vztahu vůči naší Matce Zemi. Od nich bychom se měli učit, jak se k svému okolí chovat, což s velkou pokorou sleduji v uplynulých padesáti letech.

Nejde o žádná velká slova či hesla, která my milujeme. Indiáni ostatně moc nemluví. U nich jen tiše pozoruji a vciťuji se do jejich harmonie se světem, s kosmem. To je jejich hlavní cíl života. Nic víc, žádné materiální výnosy, zisky, zvyšování životní úrovně, atp. Jen oni vědí, jak se chovat k Matce přírodě již po několik tisíc let, jak se jí mají přizpůsobovat, jak se jí mají věnovat, jak jí mají děkovat a symbolicky ji obdarovávat za možnost žít a existovat.

My Zemi nikdy za nic neděkujeme, jen ji dobýváme a drancujeme, jako predátoři pro naše pohodli, pro naší moc, proto, abychom byli stále bohatší a mocnější. Výsledkem je, že oni jsou podle nás chudí a my bohatí. Jenže oni jsou šťastní a my štěstí jen nekonečně hledáme cestou ničení Země a sami sebe.

A nyní jsem svědkem, jak k nim, do Amazonie, přicházejí peruánští mladí aktivisté s jiskrou v oku a s visačkou Ekologická policie. Až tam, na řeku Sonene, přijeli “mé “ indiány Ece’ je dirigovat, jak a co a kdy mají lovit a rybařit či sbírat želví vajíčka. Poučovat indiány, kteří zdejší amazonské lesy chrání jako oko v hlavě několik tisíc let. Tato mládež nová, vtírá se mi to slovo mládež Gottwaldova, musí přece vybudovat lepší zítřky pro Amazonii. Podobně jako ti mladí s jiskrou v oku a s rudými knížkami velkého Maa, také před časem přišli budovat nový svět, nové světlé zítřky, nová pravidla žití. Jsou to teď ti, kteří po celém světě burcuji, revoltuji za záchranu světa. Jsou mladí, ať revoltují, mají na to právo a je to i jejich povinnost, ale zapomínají na jedno. Na to, že z toho drancování přírody i vypalování lesů Amazonie již desítky a desítky let pohodlně žijí a vůbec jim to donedávna nevadilo. Amazonie se kácí a vypaluje desítky let a všichni z toho něco mají. Ty lesy a tamější přírodní zdroje se totiž rabují pro nás, pro naše pohodli, pro naše sofistikované technologie vyráběné především pro mladší generace. Tedy i pro ty, kteří se teď bouří.


My jsme totiž ti odběratelé brazilské sóje, brazilské kukuřice, brazilského hovězího, brazilských drahokamů, brazilského vzácného dřeva, brazilských nerostů, jako niobia, nutných pro naši elektroniku, brazilské bavlny, brazilského textilního a obuvnického průmyslu. Já o tom bouřím desítky let, ale nedělám z toho politiku ani nevedu demonstrace, jen mravenčí prací šířím přednáškami a články povědomí o indiánské kultuře, která má v sobě zakódovanou ochranu přírody.

A na mých přednáškách osobně cítím, že je stále více a více lidi, zejména těch mladých, kteří upřímně hledají jinou cestu, než měli dosud a nemusí to být hned zpolitizovaní aktivisté. Ti jsou mnohdy jen nastrčenými figurkami v rukou budoucích ekonomických žraloků číhajících ze zálohy na zásadní změny v struktuře nového typu ekonomiky, která by měla zpomalit cestu ke zkáze Země. Demonstrace nikam nevedou. To je jen šalebná hra, klam pro veřejnost, hra na vysokou politiku. Je to navíc “in”, zatímco někde jinde se zase už rozdávají karty počítající s budoucími změnami a svým budoucím podílem. My jsme také jako mladí cinkali klíči a jiní v pozadí si rozdávali pozice v naší ekonomice. Byli jsme jen ti užiteční idioti. Hra se jen opakuje na jiné úrovni. Nyní volají, ať politici zachrání Zemi, ale ti přece nikdy nic neudělají, co je v horizontu desítek a desítek let.

Amazonie nejsou plíce Země!
Jenže ze záchrany Země a amazonských lesů se stalo politikum a revoltující aktivističtí ochránci přírody jsou křiklouni, kteří potřebují být viděni. Potřebují sebe prezentovat, hledají možná i své politické cíle a vůbec nechápou, že ty hořící lesy Amazonie hoří hlavně pro ně. Pro jejich nadspotřebu technologií, v jejímž pevném sevření se dusí, aniž to tuší, a jsou tak dirigovaní jejich výrobci v nadnárodních korporacích. Stali se z nich náhle takoví ekologičtí policajti, jaké jsem viděl na vlastní oči právě na peruánsko-bolívijské řece Sonene. Mladíci z peruánských měst, kteří Amazonii znají z publikací a knížek, asi tak jako ta naše revoltující mládež, která v Amazonii nikdy nebyla.

Jímá mne z toho hrůza. Opravdu jak ti s rudou knížkou Velkého kormidelníka, jak ta mládež Gottwaldova s jiskrou v oku, tak nyní, ti rozzlobení aktivisté vedení šestnáctiletou dívenkou, bůh ví s jakým pozadím a záměrem. Hlavně, že tak zvaně chrání životní prostředí a ostentativně, místo aby na nějaké shromáždění letěla letadlem, jede, tedy plaví se, jachtou! To si jen tak každý nemůže dovolit. Jenže to zfanatizované davy nevidí….

Někdo naivně horuje pro mezinárodní kontrolu Amazonie. Jistě, srdce mi trne nad likvidací pralesů, kterou pozoruji na vlastní oči desítky a desítky let, jenže to není ta reálná cesta, vážená aktivistko Michaelo Pixová. Zkusila jste si ji ověřit v Brazílii? Víte, co by vám řekli? Odpověděli by snad všichni: “Co vy Evropané nám máte co říkat! Vy jste si své lesy vykáceli a vypálili již v 19. století, a tím jste dali zelenou své průmyslové revoluci a svému bohatství, z kterého dosud žijete. Nikdo vás tehdy neomezoval, ani nechtěl lesy dostat pod mezinárodní kontrolu. Takže nyní nechte zase nám si své lesy vykácet v prospěch našeho pokroku a zvýšení naší životní úrovně.” Jste bojovná aktivistka mluvící z teplého hnízdečka v líbivých heslech a zaštiťující se desítkami firem, trustů a nadací. Jistě, musíte citovat jakési zahraniční společnosti, abyste vypadala, že v tom umíte chodit, ale zejména proto, že nemáte své vlastní zkušenosti. Kolik času či let jste sama prožila v Amazonii, že o ní tak zasvěceně mluvíte? Dala jste všanc svoji kůži si to tam vše prožít? Že požáry v Amazonii nejsou podle vás běžné? Zavádějící nesmysl! Ale jsou!! To byste zjistila, kdybyste tam žila. Indiáni své lesy vypalují tisíce let. Je to běžný proces při jejich kopaničářské aktivitě zvané odborně „vykácet a spálit“ („slash and burn“), jen pochopitelně nesmí přesahovat jisté hranice nutné k následné přirozené sukcesi lesa.

Ostatně lesní požáry či požáry savan a stepí byly v minulosti a stále jsou vždy součásti očisty a znovu oplodnění přírody Země. Dokonce některé stromy, jako třeba blahovičníky, k svém rozmnožování požár nutně potřebují! Dřevnaté plody se u nich i u jiných druhů neotevřou, dokud se nedostanou do kontaktu s ohněm. Uvolněná semena s úspěchem klíčí na holé půdě, zatímco v hustší vegetaci nebo vrstvě listového opadu se rostlinky zřídkakdy ujmou. Požár tak uvolňuje cestu k vývoji další generace eukalyptů.

Jinak užívání takových dětinských, i když hezky vypadajících floskulí, jako že amazonské lesy jsou plícemi Země, je hrubě zavádějící. Obávám se, paní Pixová, že Amazonie nejsou žádné plíce Země a že my nemáme žádnou šanci nadýchat se amazonského kyslíku. To jsou jen často užívaná hesla vypadající atraktivně, vhodná pro davové scény na ulicích, kterými se třeba vy tak ráda oháníte a oblbujete veřejnost, i když to možná myslíte dobře.

Amazonské lesy pro nás žádný kyslík nevyrábějí a už vůbec ne těch 20 %, které uvádíte. Zeptejte se třeba botaniků, biologů, klimatologů, prostě odborníků a ne aktivistických organizací, odkud čerpáte své informace. Je to takový letitě a vznosně užívaný nesmysl. A stále opakovaná lež, jak víme, se stává pravdou. Obecně řečeno, téměř veškerý kyslík “vyrobený” fotosyntézou amazonským pralesem, je zase spotřebován při rozkladu dřeva, které tam vyrostlo, což mj. potvrzují známí klimatologové Jonathan Foley z Wisconsinské univerzity a Michael Mann z Pensylvánské univerzity či přední expert na amazonský prales Daniel Nepstad a řada dalších vědců. Když stromy tlí, když se rozkládají a hnijí, tak se uhlík opět uvolňuje do oběhu, většinou ve formě CO2, takže v rámci svého životního cyklu strom nakonec stejně veškerý vázaný uhlík uvolní zpět do atmosféry a z tohoto hlediska je bilance "vyrobeného" a "spotřebovaného" kyslíku vyrovnaná, tedy nulová. Jednoduše řečeno Amazonie žádný kyslík pro nás neprodukuje, respektive spotřebuje všechen, který vyprodukovala. Zásadní roli ve "výrobě" kyslíku hraje totiž mořský fytoplankton.

Bolsonaro jedná, bohužel, v prospěch většiny
Pochopitelně, nejsem stoupenec ani znárodnění, ani masivního vypalování pro další latifundie a pastviny, jenže ten náš pokrok, který tak adorujeme, si “vyrábíme” právě tímto vypalováním, ničením, rabováním přírody a zejména lesů, což je cesta k naší sebedestrukci. Jediná možnost, jak likvidaci lesů a nyní těch amazonských, nějak zastavit, je omezení naší spotřeby. A protože zcela přirozeně a logicky největší spotřebu, zejména technologických vymožeností, mají na svědomí mladí, kteří stále potřebují mít nejnovější inovace, moderní hračky, ba přímo je vyžadují a tlačí tak byznys gigantických firem vzhůru. Právě oni potřebují mít stále ty nejnovější výrobky, aby ukojili svou touhu být lepší a lépe vybavenější než ti druzí. Tyto jejich nesmyslné a nízké ambice nás vedou všechny do pekel. Je zejména na nich začít se skromnosti a se snižováním jejich spotřeby.

A právě proto ti různí křiklouni a demonstranti řízení různými organizacemi, které máte tak ráda, paní Pixová, by se měli nejdřív podívat na vlastní, obecně jakoukoliv spotřebu, zejména elektronických výrobků, které jsou totiž přímo závislé na rabování přírodních zdrojů Amazonie. Jen v každém mobilu je kus ukradeného amazonského pralesa. Brazilský president Jair Bolsonaro, jako správný kapitalistický politik, otevřel stavidla ochrany Amazonie k zvyšování životní úrovně Brazilců a zisků brazilských firem bez ohledu na přírodu, na floru, faunu i na původní obyvatele.

Vůbec jej nemusím, ale bohužel, přesvědčivě vyhrál demokratické volby s 55 %, když zastavil éru socialistických prezidentů, kteří pro změnu rozkrádali zemi. Ale není žádný fašista paní Pixova, jak jej nálepkujete, to by byli všichni politici na světě. Ani politiky vůbec nemusím, ale on je jen demokrat. A to je přece ta naše slavná demokracie hájící jen většinu, že? K čertu s ni!

Bolsonaro se chová přesně tak, jako chilští a peruánští politici otevírající cestu k těžbě mědi a zlata bez ohledu na přírodu chilských a peruánských And. Chová se přesně tak, jako kolumbijští či mexičtí politici otevírající cestu k těžbě nafty bez ohledu na kolumbijskou a mexickou přírodu. Chová se přesně tak, jak to dělají politici a vůdci na celé naší planetě, aby se zalíbili většině voličů. Ti mají hlavní zájem se mít dobře, mít plný talíř, auto, dům, lacinou zábavu, dovolenou u moře bez ohledu na to, odkud to bohatství přichází, bez ohledu na přírodu a naši Zemi a bez ohledu na menšiny, jako jsou třeba právě indiáni Amazonie.

Hluboký nezájem, co bude za 20, 30, 50 let. Jsou to především naše konzumní společnosti, které jsou odpovědné za nekontrolovatelné ničení životního prostředí na Zemi. Společnosti, které koncentrují 20 % světové populace, ale například konzumuji až 2/3 kovů planety či ¾ energie, která se na Zemi vyrábí. Chceme-li opravdu zachránit Amazonii a Zemi, je zapotřebí výrazně nejen snížit obecně jakoukoliv spotřebu, ale také změnit systém vlády. K tomu je zapotřebí nastavit i nové společenské hodnoty. Aby například skromnost nebyla projev slabosti, hlouposti a blbosti, ale aby to byla vlastnost ochraňující naší budoucnost. A toho přece ta naše oslavovaná demokracie, bohužel, schopna není, že? K čertu s takovou demokracií hájící jen většinu!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy