Ponoření do světa chaosu může znamenat osobnostní růst

31. 08. 2016 | 20:18
Přečteno 5138 krát
Komentář ke knize: Hausner, M. Výzkum psychedelik za železnou oponou (2016). V originále LSD – Highway to Mental Health.

Komentář ke článku: Lebedev, A.V., Kaelen, Lövdén, Nilsson, Feilding, Nutt, D.J. and Carhart‐Harris, R.L. 2016. LSD‐induced entropic brain activity predicts subsequent personality change. Human Brain Mapping (2016).

LSD je vůbec nejúčinnější lidstvu známá psychoaktivní molekula, která vyvolává řadu kontroverzí a dělí společnost v zásadě do tří táborů. Nezasvěcené jedince naplňuje zcela oprávněnou posvátnou bázní, která je spojená s nevypočítatelností jeho účinku. Dnes již sice víme, že užití LSD nezpůsobuje zvýšené riziko duševních chorob a nezpůsobuje žádnou závislost (Johansen a Krebs), přesto není jeho užívání zdaleka bez rizika. Zasvěcení – ti s jednorázovými zkušenostmi i pravidelnější uživatelé –, o něm mluví zpravidla s velkým respektem. Snad nikdo nezaujme indiferentní postoj – stavy, které LSD přináší, jsou za hranicí dosud poznané reality vnějšího i vnitřního světa. Část uživatelů tyto stavy podrobně prozkoumává, část se účinku časem nasytí, a jejich náročnost zpravidla nedovolí LSD užívat rekreačním způsobem. Vědci nedávno zjistili, že psychedelická zkušenost skutečně vede k hlubokému přehodnocení životních hodnot (Griffiths et al.) a dokonce i ke změně osobnostních charakteristik (MacLean et al.), tudíž skýtá značný terapeutický potenciál (Tyls et. al).

To tušil ale již v 60. letech dr. Milan Hausner, který provedl více než 3000 sezení s LSD v průběhu éry legálního výzkumu v ČR. Ve své knize, nedávno přeložené do češtiny (Hausner et al.), někdy až naturalistickým způsobem zachycuje prožitky pacientů, kteří jsou zachváceni chaotickou intenzivní zkušeností pod vlivem LSD. Snad nejvýmluvnější je příběh pacientky Hany K. trpící závažnou formou schizofrenie se silnými sebevražednými tendencemi (3 závažné pokusy se zabít – léky, podřezání žil, vyhladovění) a katatonními příznaky (ztuhlé držení těla v nepřirozených polohách; jedná se o prognosticky špatné znamení). LSD uvrhlo pacientku do světa archetypálních obrazů, které se vynořily z jejího nevědomí. Pacientka se ztotožnila s umírajícím bažantem, kterého chodila v zahradě kliniky pozorovat, měla vize larev v tlejícím mase, vize drápů a zubů krtků požírajících larvy, vlastní stříkající krve, prožívala sebe samu jako upíra vysávajícího sebe i své okolí. To vše bylo doprovázeno velmi ambivalentními postoji ke světu (láska – nenávist, smysluplnost světa – sebevražedné tendence). Popsaný stav vedl dokonce i k ovlivnění jejího chování – prokousla si ruku a olizovala vlastní krev. Jedná se o zesílení psychotických příznaků, které popisují shodně i další studie, které byly v minulosti na pacientech se schizofrenií provedeny. Z dnešního pohledu je taková studie z etických důvodů pochopitelně neuskutečnitelná. Hana K. se díky sezení s LSD sice nevyléčila, nicméně její příznaky se po zhruba dvaceti sezeních zmírnily, navázala lepší kontakt s lidmi, založila rodinu a vychovala děti. Udává, že jí zážitky s LSD zásadně změnily život a otevřely cestu k lidem, zejména díky posílení empatie. Uvedeným příkladem bych rád poukázal na to, že věda dnes nezná (a s velkou pravděpodobností v blízké době ani nebude) odpověď na otázku, jakým způsobem mohou tyto chaotické stavy ztráty kontaktu s konsensuální realitou uzdravovat či vést k osobnímu růstu. Nicméně fakt, že se to děje, nelze dále ignorovat – je naopak třeba jej podrobit zkoumání pomocí nástrojů současné vědy.

Nedávno publikovaná studie dr. Lebedeva (Lebedev et al.) nám naznačuje, jak chaos vyvolaný LSD na úrovni mozkové aktivity souvisí s transformativním potenciálem této molekuly. Tým dr. Lebedeva replikoval s LSD studii, která byla provedena s psilocybinem (MacLean et al), a zjistil, že jednorázová zkušenost s LSD vede ke změně osobnostní charakteristiky zvané „otevřenost“ („openness“) měřené 2 týdny po intoxikaci. Otevřenost je považována za jednu z nejvýznamnějších složek osobnosti člověka a její změna souvisela s významným zvýšením představivosti a estetického cítění, zvýšeným vyhledáváním nových zážitků a větší kreativitou. Studie ovšem prokazuje významnou pozitivní korelaci této proměny s mírou chaotičnosti (tzv. entropie) měřené na úrovni mozkové aktivity pomocí funkční magnetické rezonance. Vedlejším výsledkem studie je, že tuto změnu navíc posiloval poslech hudby v průběhu psychedelické zkušenosti.


Žluté oblasti odpovídají oblastem kde se zvýšila entropie po podání LSD. Jedná se o vyšší senzorické oblasti a hierarchicky výše postavené neuronální sítě.
Žluté oblasti odpovídají oblastem kde se zvýšila entropie po podání LSD. Jedná se o vyšší senzorické oblasti a hierarchicky výše postavené neuronální sítě.


Pozitivní korelace mezi zvýšením entropie mozku po podání LSD a nárůstem otevřenosti s odstupem 2 týdnů. Barevné přímky vyjadřují korelace pro jednotlivé fMR skeny následující po sobě. Červená – 1. sken bez hudby, zelená – 2. sken s hudbou, modrá – 3. sken bez hudby. Poslech hudby měl pravděpodobně delší časový účinek – ovlivnil i třetí sken.
Pozitivní korelace mezi zvýšením entropie mozku po podání LSD a nárůstem otevřenosti s odstupem 2 týdnů. Barevné přímky vyjadřují korelace pro jednotlivé fMR skeny následující po sobě. Červená – 1. sken bez hudby, zelená – 2. sken s hudbou, modrá – 3. sken bez hudby. Poslech hudby měl pravděpodobně delší časový účinek – ovlivnil i třetí sken.


Fascinující výsledky neurozobrazovacích studií poslední doby nám umožňují nahlédnout hlouběji do způsobu, jakým vnímáme a prožíváme svět okolo nás. Vynořující se linka mezi neurobiologickými mechanismy a terapeutickým účinkem je však stále slabá. Víme, že naše osobnost je formována výchovou, důležitými okamžiky v průběhu našeho života a do jisté míry je ovlivnitelná psychoterapeuticky. Dr. Griffiths prokázal, že lidé zážitky pod vlivem psychedelik zpětně považují za jedny z nejdůležitějších v životě (Griffiths et al.). Proto nepřekvapí, že nás mohou formovat – podstatné však je, jakým způsobem. Na tomto místě je důležité připomenout příběh Hany K., který ukazuje, že stavy pod vlivem LSD často přesahují myslitelné. Víc než kde jinde je při těchto prožitcích užitečná práce zkušených terapeutů.

V současné době neexistují psychoterapeuti školení na práci s psychedeliky a neexistuje ani možnost látku legálně užít v kontrolovaném prostředí. Výjimku tvoří vědecké studie omezené pouze desítkami zdravých dobrovolníků a nevyškolení jedinci asistující s obtížnějšími zkušenostmi na některých hudebních festivalech („harm reduction“). Pro potenciální pacienty jsou tyto látky v současnosti zcela nedostupné.

Filip Tylš
Česká psychedelická společnost


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy