Curanderos – recenze a komentář k filmu

08. 03. 2018 | 18:18
Přečteno 2813 krát
Film Curanderos se snaží zachytit různé úhly pohledu na fenomén ayahuascy – obsahuje rozhovory se čtyřmi muži, kteří se dívají na fenomén odlišným způsobem.

Autor přijel do Jižní Ameriky za ayahuascou a jeho první kroky vedly do komunity hippies za neošamany. Pro první rozhovor byl vybrán „gringo“ – neošaman, člověk nepocházející z daného sociokulturního prostředí, který měl po požití ayahuascy potřebu začít s ayahuascou pracovat.

Musím se pozastavit nad velkým množstvím informací, které říká. Nejdřív rozebírá, co ayahuasca je. Říká, že je to název samotné liány. Pak mluví o výsledném produktu jako o spojení dvou rostlin – liány ayahuascy a listů chakruny. Už jen tento postulát navozuje dojem jistého amaterismu, protože výsledný produkt může být vyroben z jedné, dvou nebo třeba deseti rostlin a může být upraven tisíci způsobů. Tématu jsem dříve věnoval samostatný článek „Ayahuasca – aneb co my jen víme?!“ (http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-kysely.php?itemid=30566).

Při dotazu na roli šamana mluví o zodpovědnosti, což nesmírně oceňuji. Na druhou stranu hned pokračuje sdělením, že šaman je průvodcem. To nikdy není a nesmí být. Také jsou zde smíchané pojmy šaman, curandero a ayahuascero. Ayahuascero nikdy průvodcem není. Jeho úkolem je ayahuascu dobře připravit, podat a zajišťovat bezpečí, případně pomoc v průběhu sezení. Průvodcem je účastník rituálu samotný nebo se dá z určitého pohledu říci, že průvodcem je rostlina samotná. Profesor Stanislav Grof napsal, že každý má v sobě vnitřní kompas, který ho směřuje. Pravý ayahuascero si je toho vědom, a pokud to není nezbytně nutné, do procesu nezasahuje. Vedení člověka během ayahuascového sezení je koncept neošamanů a je projevem jejich nezkušenosti a ega. Ayahuascero nebo sitter během psychedelického sezení by vést a zasahovat neměl, protože by mohl do procesu vnášet svoje pohledy, problémy a především by člověka rušil od jeho vnitřního směřování a procesu.

Mluví o tom, že ayahuasca může za jistých okolností ublížit a že by ji člověk nikdy neměl pít sám. V tomto ohledu je ayahuasca stejná jako všechna klasická psychedelika – rozhoduje set a setting. Set označuje vnitřní nastavení, etiku, morálku, prožitky a další proměnné, které si člověk do sezení přináší. Setting je například prostředí a kontext, ve kterém je látka požita, a přítomnost či nepřítomnost sittera.

Poté přechází k tématu, jestli může ayahuasca zabít. V současné chvíli jsou po celém světě tisíce ayahuascových center. V mnoha se podávají produkty, které s ayahuascou nemají nic společného a mohou být velice nebezpečné. Samotná ayahuasca – správně připravená – může také zabít, ale je to extrémně vzácné. Ke smrti dochází pravděpodobně v rámci neznámé idiosynkratické reakce. Ve svém archivu jsem dohledal například případovou studii pojmenovanou „A fatal intoxication following the ingestion of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine in an ayahuasca preparation“, která vyšla v časopise Journal of analytical toxicology. Jinými slovy požití je v zásadě bezpečné, ale nikdy ne bez rizika a vzácně může mít i fatální následky. Nezkušení ayahuasceros navíc přidávají do ayahuascy zdroje tropanových alkaloidů, aby jejich výtvor „dělal alespoň něco“, o produktech různých neošamanů ani nemluvím. V některých etnicích má použití takových přídavků tradici.

Neošaman mluvící ve filmu působí nezkušeně a vůbec nevzbuzuje důvěru. Krásně to dokumentuje směr, kterým se bohužel fenomén ayahuascy v poslední době kloní.

Autor dokumentu přejíždí do města s poetickým názvem Infierno, kde se setkává s ayahuascerem donem Ignatiem. V krásném kontrastu s předchozím rozhovorem don Ignatio mluví v metaforách a rozhovor se nese v meditativním duchu s prvky milého humoru tolik typického pro staré zkušené ayahuasceros. Člověk bez zkušenosti s ayahuascou asi nedokáže zachytit, o čem don Ignatio mluví, ale člověka se zkušeností se jeho slova hluboce dotýkají.

Další cesta vede ke kmeni Ese’Eja k donu Juliovi. Don Julio vypráví příběhy, které připadají evropsky uvažujícímu člověku jako fantasy. Tyto příběhy ayahuasceros asi nemyslí vážně, ale z legrace je gringům moc rádi vyprávějí a gringové je moc rádi poslouchají. Rozhovor krásně demonstruje, proč právě v této části světa vznikl umělecký směr magický realismus, který krásně prolíná běžný každodenní život s něčím fantastickým, mýtickým a z pohledu běžného chápání i zcela nereálným.

Mezi dvěma ayahuasceros je cítit také velice intenzivní kontrast – don Ignatio mluvící v metaforách o hlubokých pravdách světa a don Julio nadšeně vyprávějící fantaskní příběhy gringům. Oba tyto přístupy mají v kultuře Jižní Ameriky místo a navozují její krásný a nezaměnitelný folklór.

Autor došel zásadního poznání a mimo jiné říká: „Co jsem si tam uvědomil je, že ayahuasceros nejsou mytičtí divoši tancující okolo ohně s nadpřirozenými schopnostmi, ale celkem reální lidé.“

Dobrodruzi cestující za ayahuascou mají představu, že ayahuasceros budou nazí, pomalovaní barvami, polepení peřím, budou skákat, zpívat, tančit a máchat magickými předměty. Praví ayahuasceros, které jsem v džungli potkal, nosili džíny a košile, vařili skvělou ayahuascu, po podání si sedli stranou a neměli žádnou tendenci se nijak projevovat. Jen celou scénu sledovali, dodávali pocit bezpečí a zasahovali jen v těžkých chvílích. Prostě nedělali žádné šaškárny, naopak se nám snažili ukazovat, že jsou lidé jako my.

Čtvrtý rozhovor se od předchozích zásadně liší. Přesouváme se do Psychiatrického centra Praha v Bohnicích. V poslední části filmu mluví psychiatr a neurovědec MUDr. Filip Tylš, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje výzkumu psychedelik. Rozebírá užívání psychedelik v tradičním kontextu a v kontextu hudební scény, zejména psytrancu. Mluví o zodpovědnosti v užívání psychedelik a o legislativě. Projevuje se v tom jeho obrovský optimismus, protože já třeba nějaké zvyšování zodpovědnosti v užívání psychedelik v komunitě nevidím.

Film jako celek hodnotím pozitivně. Jeho největší slabinu vidím v tom, že vůbec neříká, co ayahuasca je. Film by se dal popsat jako čtyři rozhovory, čtyři pohledy na ayahuascu. Ovšem pokud divák nemá představu, co ayahuasca je, z filmu se to nedozví a film mu vůbec nic nedá. Dle mého názoru by filmu prospěla delší stopáž. Na začátek bych přidal krátký úvod o tom, co ayahuasca je a jaký je smysl dokumentu – co se vlastně snaží zachytit.

Tím se dostáváme k druhé věci – dle mého názoru filmu chybí závěr, poselství. Film zaznamenává pohledy čtyř mužů na ayahuascu, poměrně hezky je integruje do filmového díla, ale myslím si, že mnoha divákům v hlavě vyvstane otázka: „A co z toho všeho vyplývá? Co to znamená?“

Ayahuasce jsem věnoval asi deset let života, takže v rozhovorech vidím krásnou ukázku čtyř naprosto odlišných pohledů a film ve mně vzbudil silný pocit nostalgie. Kladu si otázku, jak bude působit na diváky bez podobné zkušenosti.


Vojtěch Cink
Česká psychedelická společnost
28. 2. 2018

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy