Projev na sněmu TOP09: Vaše reformy naši podporu nemají, konzervativní politika ale nemusí být antiekologická

23. 10. 2011 | 13:30
Přečteno 5803 krát
"Cesty TOP09 a Strany zelených se nerozešly jen na základě výsledku minulých sněmovních voleb. Rozcházejí se zásadně i v pohledu na reformy. Jakkoliv je zeleným sympatická myšlenka nezatěžovat budoucí generace současnými dluhy, podoba reforem, jak jsou schvalovány, naši podporu nemá. Nejsou ani spravedlivé, ani udržitelné. A potvrdí TOP09 nesmyslný stereotyp, že konzervativní politika musí být antiekologická?" Hradec Králové, 22. října 2011

Vážený pane předsedo Schwarzenbergu, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Váš sněm. Je mi ctí, že Vás dnes mohu osobně pozdravit jménem Strany zelených.

Mám za to, že smyslem pozvání předsedy konkurenční politické strany na celostátní sněm nemá jen čistě formální povahu zdravice, nýbrž je příležitostí krátce se zamyslet, co politické úsilí našich stran spojuje nebo nepřekonatelně rozděluje.

Když před dvěma týdny média komentovala setrvale rostoucí preference Strany zelených a propadající se preference Věcí veřejných, objevil se v některých z nich jakýsi automatický předpoklad, že by zelení při vstupu do Sněmovny, cituji „pomohli současné vládní koalici”. Tento předpoklad jistě vycházel faktu, že se zelení v minulém volebním období podíleli na vládnutí spolu s KDU-ČSL a ODS. Chci využít této příležitosti, abych s Vámi sdílel přesvědčení, že taková situace by mohla po zkušenostech s vládnutím v takové koalici jen obtížně nastat.

Strana zelených se v roce 2006 tešila voličské podpoře velké části mladých lidí. V roce 2010 tuto roli převzala TOP09. Určitě k tomu tehdy přispělo i slavné video „přemluv bábu”, které mobilizovalo mladé lidi k pravicové volbě proti levici, neboť prý levou rukou se – v nadsázce – dělají jen samé špatné věci. Jaké bylo překvapení mnohých, když se ukázalo, že ani pravá ruka v tom není úplně nevinně, a lze ji dělat jiné neslušné věci, například hajlovat. To ukázkově demonstruje politika Věcí veřejných, která umetá cestu do nejvyšších pater politiky antisemitům a přátelům krajní pravice, navíc s masivním politickým krytím prezidenta Klause.

Jako zelení jsme proto velmi ocenili Váš principiální požadavek na odchod pana Bátory z ministerstva školství. O to větší bylo naše zklamání, když jste jej opustili po té, co byl pan Bátora nikoliv propuštěn, nýbrž povýšen. A i dnes je nutno říci, že antisemita zaměstnaný ministrem školství jen na částečný úvazek zůstává antisemitou.

Váš celostátní sněm se má věnovat i otázce volby příštího prezidenta. I tak do odchodu Václava Klause z prezidentského úřadu zbývá více času, než by bylo této zemi ku prospěchu. Velmi bych si přál, aby si Vaše strana, kterou volí řada slušných, vzdělaných a evropsky smýšlejících lidí, i v tomto jeho zbývajícím čase jasněji vystupovala proti izolacionistickým tendencím, které Václav Klaus v našem vztahu k Evropě představuje.

Jsme totiž přesvědčeni, že rezonance názorů Václava Klause na evropskou integraci není dána ani tak jejich myšlenkovou silou, ale mnohem více vakuem, jehož vznik svou laxností dopustili ti, kdo si naopak smysl pokračující evropské integrace uvědomují. Nastalo období, kdy bude muset Evropská unie učinit tvrdé a možná nepopulární kroky k tomu, aby její základní myšlenka - tedy spolupráce národů ve prospěch prosperity a míru - zůstala zachována. O to více se pak očekává od politické strany jako je ta Vaše, strany, která se od počátku jako proevropská deklarovala.

Cesty TOP09 a Strany zelených se nerozešly jen na základě výsledku minulých sněmovních voleb. Rozcházejí se zásadně i v pohledu na reformy, jejichž motorem v současné vládní koalici TOP09 bezesporu je.

Jakkoliv je zeleným sympatická myšlenka nezatěžovat budoucí generace současnými dluhy, podoba reforem, jak jsou schvalovány, naši podporu nemá.

Vládní reforma důchodů není z našeho pohledu ani spravedlivá a ani udržitelná. Součástí jakékoliv smysluplné důchodové reformy musí také být podpora rodin s dětmi. Ve vládní reformě proto postrádáme diferencované odvody na důchodové pojištění v závislosti na počtu vychovávaných dětí a zohlednění počtu vychovaných dětí při výpočtu starobního důchodu. Spoření mimo společný penzijní systém, tedy opt-out, je navíc výhodný spíše pro soukromé fondy a pro ty, kdo na extra úspory mají dostatečné příjmy. Považujeme za nespravedlivé, že tento výpadek ve společném důchodovém systému zaplatí celá společenost ze zvýšené DPH.

Sjednocení sazeb DPH může jistě mít z pohledu ekonoma svůj půvab. Politici však mají myslet nejen na jejich daňový výnos, ale také na jejich sociální, environmentální a kulturní dopady. Dvojí sazbou DPH mohl stát motivovat ke spotřebě, která zatěžuje životní prostředí nebo zdraví občanů co nejméně. Stejně tak zvýšení daně na knihy, tisk a kulturu obecně nejenže státní rozpočet nespasí, ale v budoucnu se naší vzdělanosti vymstí.

Někteří z nás strávili neplánovaně léto na Šumavě. V mnohých možná přežívá pocit, že v konfliktu o kácení šlo, slovy Vašeho předsedy, „o pseudonáboženskou válku na obou stranách“. Dovolte mi krátce říci, že zde nešlo na prvním místě o nic jiného než o právní stát. Aktivní občané, kteří se postavili Stráského dřevorubcům totiž dobře chápou, že nejde ani tak o jednotlivé stromy ale o princip, kdy stát prostřednictvím vedení národního parku porušoval svoje vlastní zákony, když nechal vymýtit vzácnou přírodu tam, kde je to zákony zapovězeno. Každý člověk v této zemi potřebuje k pokácení stromu na své zahradě úřední povolení, jen ředitel Národního parku v nejcennější kusu Šumavy nikoliv.

Troufám si soudit, že právě myšlenka právního státu a skutečně rovného postavení všech před zákonem by měla být Vaší straně sympatická. Proto chci ocenit kritický postoj Vašeho předsedy vůči nekompetentímu vedení národního parku a apeluji na Vás, abyste v připravovaném zákoně o Šumavě ohlídali nejen zájmy místních obcí, ale především práva příštích generací na jedinečnou přírodu a zdravé životní prostředí.

V nemalé části veřejnosti převládá zcela falešné přesvědčení, že konzervativní politika musí být nutně politikou antiekologickou. Pravda, byli a jsou v tom dvě desetiletí utvrzováni politikou Občanské demokratické strany. Při úvahách o budoucím uspořádání naší politické scény a o možných programových průnicích s napětím sledujeme, jaký bude vývoj TOP09. Zda tento hloupý stereotyp potvrdí či nikoliv. Sledujeme, zda a jak se bude naplňovat závazek TOP09 a Starostů a nezávislých z roku 2009 cituji „o dodržování zásad trvale udrzitelného rozvoje a aktivního úsilí zabraňujícího nebezpecným klimatickým změnám a zvysování podílu energie z obnovitelných zdrojů“. Zatím se tento aspekt politiky TOP09 viditelně neprojevuje. Energetická lobby v očích veřejnosti čisté a obnovitelné zdroje úspěšně a nerušeně diskredituje. Je na druhou stranu spravedlivé vyslovit respekt za to, že TOP09 zatím nepřipustila nesmyslné zbourání severočeských obcí kvůli uhlí, které Česká republika prokazatelně nepotřebuje.

V otázce sociální spravedlnosti se zelení a konzervativci zásadně rozcházejí. Je to ale například Konzervativní strana ve Velké Británii, která ukazuje, že v případě ekologické politiky tomu tak nutně nemusí být. Jsou to právě britší konzervativci, kteří jako první na pravici pochopili, že ochrana klimatu je mimořádná příležitost pro ekonomiku a inovační potenciál. Zákon o pravidelném každoročním snižování emisí CO2 nastavil ve Velké Británii stabilní legislativní rámec pro soukromé investice a ekonomický rozvoj. Ochrana klimatu tak jdou ruku v ruce. Velmi bych si přál, aby se tímto příkladem nechala inspirovat i vedoucí česká konzervativní strana a ukázala, že nelpí na klausovských dogmatech minulého století a myšlenka ochrany lidského zdraví i planety do konzervativní politiky prostě patří.

Děkuji Vám za pozornost a přeji úspěšné jednání

Ondřej Liška, předseda SZ

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mastodont napsal(a):

Bla bla bla, nedík.

... Každý člověk v této zemi potřebuje k pokácení stromu na své zahradě úřední povolení ...

Ano, a to je HNUS!!!
23. 10. 2011 | 13:41

Maximus napsal(a):

Tak teď jsem z teho volaký zmetený! Já myslel, že Bátora je nacionalista (ti vždy tíhli většinou k fašistům a spol.) a pan Lišák uvedl, že je antisemita, to se mi nezdá, vždyť to by starej Pružinskij původem z Haliče nemohl připustit!
P.S.
Hlavně, že Bátora není zelenej mužíček, řízlej komančema,
co navštěvuje gay klub, to už by bylo na občany moc.
23. 10. 2011 | 13:50

Luba napsal(a):

Nevím,
zda je možno TOP-09 považovat za stranu konzervativní.
Autentickou konzervativní stranou českého typu je tu jedině KSČM :)

TOP-09 je stranou autoritářů, zastydlých monarchistů a obdivovatelů "toho, co se vyzná".

Pravda - lesník Schwarzenberg má k ekologii jistě blíže, než bankovní úředník Stráský.
23. 10. 2011 | 13:51

Cestovatel napsal(a):

Liško a s kým by asi SZ chtěla udělat koalici? Snad ČSSD a KŠČM? Pochybuji že v příštích volbách dostane SZ nebo KDU-ČSL tolik aby mohli utvořit koalici ČSSD, KDU-ČSL a SZ. Z velkou pravděpodobností se jedna z dvojce KDU-ČSL a SZ nedostane do parlamentu a černého Petra zatím drží Zelení, jejich preference jsou kolem 2,5% zatímco KDU-ČSL kolem 4,5%. I kdyby se obě dvě stany dostali do parlamentu tak budou mít mezi 5-6% což z ČSSD na většinu stačit nebude. Máte na vybranou buť ODS nebo TOP 09 s jednou z těchto stran budete muset najít shodu, protože z ČSSD uděláte koalici jen když nedají většinu s komunisty a na to budete potřebovat třetí nějakou středně velkou stranu a to je buď TOP 09 nebo KSČM
23. 10. 2011 | 14:03

Divobyj napsal(a):

Pane Liško

Váš poněkud nešťastný výraz na fotografii u vašeho článku přesně vystihuje vaše konání.Je velmi nešťastné.
23. 10. 2011 | 14:03

mb napsal(a):

například hajlovat. To ukázkově demonstruje politika Věcí veřejných, která umetá cestu do nejvyšších pater politiky antisemitům a přátelům krajní pravice, navíc s masivním politickým krytím prezidenta Klause.

... nice ... ( and sad ...) ...

V nemalé části veřejnosti převládá zcela falešné přesvědčení, že konzervativní politika musí být nutně politikou antiekologickou. Pravda, byli a jsou v tom dvě desetiletí utvrzováni politikou Občanské demokratické strany.

což ovšem není (ods) skutečně konzervativní politická strana, že ...

myšlenka ochrany lidského zdraví i planety do konzervativní politiky prostě patří.

souhlas
23. 10. 2011 | 14:06

stále rebel napsal(a):

Naši Zelení (béčko ODS) už nepodporují Kalouskovy a Nečasový reformy?
A proč ne, protože se nedostali do parlamentu a do vlády?
Asi ano.

Naši neokonzervativní Zelení, podobně jako naši modří, již v letech 2007 – 2009 dostatečně prokázali, že nepatří do vyspělé Evropy, ale někam na východ či jih.
23. 10. 2011 | 14:06

JenTak napsal(a):

Mastodont.
Kolik povolení jste potřeboval? Pište a přehánějte.
23. 10. 2011 | 14:07

Cestovatel napsal(a):

Franta Adamec z Brna:

Nesmíte tak věřit všemu. Britské listy to jsou noviny pod taktovkou ČSSD. Články v BL jsou asi tak pravdivé jako zrpávy z Blesku.
23. 10. 2011 | 14:33

Cestovatel napsal(a):

Zelení z Bursíka mi byli simpatičtější než dnes. Bursík Zelené dostal přes 5% což se Liškovi nepovedlo a asi ani nepovede. A jak se Zelení Bursíkov odvděčili? Vyšoupli ho. Tomu se říká vděk.
23. 10. 2011 | 14:36

S.Š. napsal(a):

Maximus :
Téma pana Bátory zde bylo v minulosti obsáhle rozebráno. Pokud jde o antisemitismus, pan Liška nepochybně vychází ze sdělení samotného pana Bátory.
V Národní myšlence například označil za skvělé dílo Zkáza Slovanů od Rudolfa Vrby, který byl jedním z nejvýraznějších českých antisemitů 90. let 19. století a jehož kniha je plná antisemitských narážek, pomluv a hanobení židovského národa. Podobně i sám spontánně potvrdil, že se účastnil přednášek o českém antisemitismu (ostatně, existuje o tom i video, takže to těžko mohl popírat), pořádané ultranacionalistickou Vlasteneckou frontou a kde přednášel také Petr Kalinovský, trestně stíháný pro hanobení rasy a národa či pálení Izraelské vlajky před budovou Rádia Svobodná Evropa. Na přednáškách podle vlasních slov Bátora i sám vystupoval, souběžně s ním i Patrik Vondrák z Dělnické strany (zatčený policií při zátahu na neonacisty po žhářském útoku ve Vítkově) nebo Erik Sedláček, nahlašovatel pochodu židovským městem na výročí křišťálové noci.
23. 10. 2011 | 14:44

modrý edvard napsal(a):

Je to projev na volebním shromáždění. Mně se líbí. Jedině mi chybí zmínka o rovné spravedlnosti pro všechny a boji s korupcí. A Zelení, kdyby se dostali do vlády, nutně se umažou nutnými kompromisy.
23. 10. 2011 | 14:46

S.Š. napsal(a):

Abych nezapomněla : Velmi dobře, pane Liško.
23. 10. 2011 | 14:46

Amigo napsal(a):

Gratuluji Zeleným, Ondřej Liška vyrůstá ve velice schopného politika. Držím palce a za nás máte hlasy jisté. Nebojte se být ekologičtí, lidskoprávní, alternativní a citliví k potřebám manšin (všeho druhu) - je nás tu ještě dost, aby politická strana takového ražení vymetla z polsaneckých lavic prapodivné uskupení VV a aby vrátila voliče, kteří bláhově dali své hlasy konkzervativcům, kteří myslí více na banky a čísla, než na lidi. Politika se totiž dělá pro kvalitu života a Zelená politika je v tomto nepřekonatelná, protože myslí nejdál.
23. 10. 2011 | 14:52

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Rumcajs psával také cituji tě: „simpatičtější“.
Vy, pravicoví intelektuálové, máte zřejmě mnohé společné.
23. 10. 2011 | 14:54

neo napsal(a):

stále rebel:

proč jste takový zatížený na češtinu?

gramatika není znak inteligence. Někdo je prostě neumí gramatiku, jiný matiku.
23. 10. 2011 | 15:05

Cestovatel napsal(a):

neo:

Protože je to hňup. Nikdo neumí všechno ale jen stále rebel si na to hraje. Podle něj ti stačí na inteligenci umět jen gramatiku a mít stejné názory jako naše levice
23. 10. 2011 | 15:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Je mi líto, ale v odstavci o Šumavě pan Liška nemluví pravdu.

Stát porušoval pravidla již za přítomnosti Zelených ve vládě.
23. 10. 2011 | 15:40

anti politik napsal(a):

Zdeněk Brom, pokud někdo nemluví pravdu, tak logika věci velí jediné a to že lže!! Proč se nesmí věci nazývat pravými jmény? No inu, protože je svoboda a cenzor by to vymáz!
23. 10. 2011 | 15:54

JF napsal(a):

významnou chybou SZ byla podpora vlády M.Topolánka. Jedná se o lidský rozměr s kým do politiky jít. Programy a krása o budoucnosti je všem stranám dost podobná.

Pan Bátora, Klaus, Bednář, Mach, Topolánek, Paroubek, Bobošíková, Železný, Grebeníček, Zeman atd. je dobré se dívat s kým se dané osoby lidsky potkávají či vůči kterým (či skupinám) se dokonce vymezují. Jde i o rovinu všeobecně lidskou.

současná podpora TOP09 vládě pana Nečase, jenž je pupeční šňůrou napojen na Klause je rovněž nesolidní podobně jako odchod pana Schwarzenberga ze SZ. Ale je vidět že své dluhy pan Schwarzenberg ví jak splácet. (pozvání SZ na sjezd TOP09)
23. 10. 2011 | 15:54

anti politik napsal(a):

Jen doplním, že mluvím o konkrétní osobě, konkrétním problému a konkrétním času! Čili doložitelném!
23. 10. 2011 | 15:57

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Zvládnutí mateřského jazyka je především znakem vzdělanosti.

Ovšem chápu, že ne každému musí na jeho vzdělání záležet. Někteří preferují správnou politickou orientaci a tak z Cestovatele může být agilní politruk i bez toho, aby věděl, kde psát jaké i.
23. 10. 2011 | 16:05

JF napsal(a):

ještě k tomu antisemitismu, o kterém je legitimní se bavit - samozřejmě postavy jako pan Bátora se živí na opuštěných historických nikách, kde není silná politická konkurence (ta otevřená). Podobně jako pan Klaus např. na prázdné nice samostatných (samozřejmě rádoby) demokratických státech bez nadnárodní spolupráce.

Jiná věc je si všímat toho všelidského rozměru i rozměru náboženských skupin v politice. Stejně jako že "přemluv bábu" vyšlo z americké verze produkované židovskou komunitou. Což je fakt. Stejně jako mnoho politiků napojených na křesťanskou jiných na židovskou komunitu. To je reálný stav v současné světové, evroské i české politice.

Není třeba ani pravdy, ale politiky otevřeností aby jisté aspekty politiky neujížděli na skrytých souvislostech.

Pan Klaus dle mého názoru rozjíždí podporou pana Bátory právě pro tyto tenké plochy politiky. Ty skryté, neotevřené a svým způsobem nedemokratoické.
23. 10. 2011 | 16:08

Vlastimil sus napsal(a):

Volím 20 let Stranu zelenou,jinou ne.
Na prezidenta někoho jiného než ti co znamé. Nesousíl s nima, lžou.
23. 10. 2011 | 16:19

kolja napsal(a):

Skvělý projev, pane Liško,
slyšel jsem, že se vám vrací bývalý drajv, a tady vidím doklad,
přeju zasloužený úspěch.
23. 10. 2011 | 16:29

mb napsal(a):

Brom napsal: Je mi líto, ale v odstavci o Šumavě pan Liška nemluví pravdu.

Stát porušoval pravidla již za přítomnosti Zelených ve vládě.

mohl byste to nějak rozvést ... ???

Liška nemluví pravdu v tom, že Stráský porušuje zákony ???

nebo co jste měl na mysli ... ??? .... :-/
23. 10. 2011 | 16:37

Papouch napsal(a):

jedna kuriozita pro stále "rebel"

Řekl byste například o Bedřichu Smetanovi že "Zvládnutí mateřského jazyka je především znakem vzdělanosti.", když je o něm všeobecně známo, že jeho (český, ne německý) písemný projev byl složený prakticky jenom z hrubek?
23. 10. 2011 | 16:38

Divák napsal(a):

Zdeněk Brom - Jak je porušoval?
23. 10. 2011 | 16:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Divák:

Zákaz opatření proti kůrovci v II. zásahové zóně.

Kácení v I. zónách.
23. 10. 2011 | 16:43

Sladký napsal(a):

Neo- gramatika není znak inteligence, ale samozřejmě s ní (úzce) souvisí.
23. 10. 2011 | 16:44

mb napsal(a):

brom ... nikdy před zákonem upravenou vyjímkou ... nikdy se neuchýlil ( stát a bývalé vedení ) k tomu ... aby ponejprv káceli/o a teprve ex post si sjednávalo vyjímky ze zákona ... to se začalo dít teprve za vašeho hrdiny pana Stráského ...

ergo příspěvek pana Lišky jest pravdivý

a váš příspěvek jest nepravdivý ...

zdravim
23. 10. 2011 | 16:47

Sladký napsal(a):

Cestovatel- jdi se doučit gramatiku.S inteligencí nic neuděláš, ta je v podstatě dědičná záležitost, ale gramatiku bys nadřít mohl, děláš pravicovým vzdělancům ostudu.Píšeš jak absolvent zvláštní školy.
23. 10. 2011 | 16:48

Divák napsal(a):

stále rebel - proč mu házíte perly? Vždyť už jej tu přeci důvěrně známe. ;)

Ekonomů znám sice víc a do jednoho pytle je rozhodně nehodlám házet, ovšem VŠE produkuje více podobných "veličin" ducha, pro které je základní znalost mateřského jazyka srovnatelná s mikrobiologií a Karel IV., nebo ten Karel, který za starého Procházky vojákoval v Brandýse nad Labem, co na tom, asi jedno jest.

Nehledě na to, že psát podobné víplodi, bi asy bilo něco jako neumnět do pěťy napočýtat. :)

Ale to máte marný...
23. 10. 2011 | 16:50

Sladký napsal(a):

Papouch- excelentní ukázka chybné logiky. Nebudu vám vysvětlovat jak směšné chyby jste se dopustil, třeba na to příjdete sám.
23. 10. 2011 | 16:52

Divák napsal(a):

Zdeněk Brom - "Zákaz opatření proti kůrovci v II. zásahové zóně." To v praxi znamená porušování pravidel?

"Kácení v I. zónách."

Kde? MOhl byste to nějak doložit?
23. 10. 2011 | 16:52

orttt napsal(a):

Liškovo velmi pozdní procitnutí.. problém je v tom, že mu to už nikdo neuvěří. Pro sloušné lidi zůstane člověkem, který byl natolik špinavý, že byl ochoten sedět v jedné vládě se Schwarzenbergem, Kalouskem, Nečasem, Pospíšilem a spol.
Voličů TOP 09, VV, US-DeU, Zelených, KDU ČSL, ODA a podobných stran se slušní lidé štítí stejně jako voličů ODS.
23. 10. 2011 | 16:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Divák:

- Samozřejmě.
- Ročenky NP Šumava.
23. 10. 2011 | 16:55

mb napsal(a):

zb ... nikdy nikde nekáceli bez platné vyjímky ... nemýlím li se ... a v tom je patrně rozdil proti straskemu ... ktery ... kaci nejprve ... a teprve pak si obstarava vyjímky ... nepletu se ?

z d r v m ...

/ tedy byste se mel panu lišku za vaši nepravdu popisující jeho udajnou nepravdu omluvit /
23. 10. 2011 | 17:08

vasja napsal(a):

Kdyby rači šel do práce, Lojza jeden zelenej.
23. 10. 2011 | 17:13

Béda napsal(a):

Pan Liška zjevně počítá s krátkou pamětí veřejnosti. Strana českých zelených se v minulosti spojila s Kalouskem, Topolánkem a se spolkem tunelářů. Strana zelených iniciovala fotovoltaický ekobyznys, který málem odrovnal ekonomiku. Strana českých zelených iniciovala zavedení biopaliv, které pomohly k prohloubení bídy 3. světa a osvěžení českého ekoprostředí řepkou. Strana zelených vytáhla do svého čela politického turistu a kariéristu Bursíka a do čela ministerstva zahraničí jiného bezskrupulózního politického turistu, oligarchu a neoliberála Schwarzenberga. Strana zelených rezignovala na svůj volební program - podvedla voliče s referendem, přímou demokracií i se zvaním cizích armád na české území.

Nyní Liška spoléhajíc na krátkou pamť veřejnosti usiluje o renesanci své provařené strany, když pronáší svůj projev
na sjezdu TOP, kde za předsednickým stolkem vedle Kalouska, Hegera a DRÁBka chrápe "myslivec a porybný" Schwarzenberg.

Kdosi kdysi dávno pronesl: "Nevstoupíš dvakrát do téže řeky". Doufám, že si na tato slova vzpomene český volič, když bude rozhodovat o své příští volbě a nedá hlas politickým podrazákům, tunelářům, lichvářům a antisociálním "reformátorům".
23. 10. 2011 | 17:20

Divák napsal(a):

Zdeněk Brom:

- Nějak jste nic nepotvrdil/nevyvrátil...?
- Pokud na ně není odkaz, tak mi nejsou moc platné. Jinak pochybuji, že by se v nich dalo čísst, kterak byl porušován zákon.

Když se však vrátíme na začátek, není mi vůbec jasné, co vlastně chcete sdělit, či vyvrátit. Liška píše o tom, že nynější správa parku porušila opakovaně zákon. Což je pravda.

Nemůžete tedy psát, že pan Liška pravdu nemluví. Maximálně mu můžete vyčíst, že nesdělil údajný údaj z ročenek, který jste si přál slyšet (číst). a to je rozdíl.
23. 10. 2011 | 17:24

Mastodont napsal(a):

... docela velkým problémem se stává tzv. bezolovnaté pájení. Pájky mají katastrofální vlastnosti – např. mizernou smáčivost. Kompenzuje se to často vyšší teplotou pájení a větším množstvím tavidla (fluxu). Problém ovšem je životnost tohoto pájení. Ta je velmi nízká, spoje jsou nekvalitní, vzniká velké množství tzv. studených spojů po krátkém čase používání. Bezolovnaté pájení je výplod „ekologického chorého mozku“, kterým se podařila dotáhnout tzv. plánovaná životnost k dokonalosti.
http://www.parabola.cz/clanky/4478/kvalita-techniky-vcera-a-dnes/

Výplod chorého zeleného mozku. (je to dnešní článek, aktuální :-)
23. 10. 2011 | 17:28

Stan napsal(a):

Antisemitismus je z obecnějšího pohledu každé xenofobní chování, specificky se spíše používá v případě negativního vztahu k jednomu národu. Ale o to nejde, rozhodně si nejsem jistý, že by zelení mužíčci navštěvující gay kluby měli menší hodnotu než xenofobní "vlastenec".
23. 10. 2011 | 17:33

mb napsal(a):

beda uz tu dlouho nebyl ... zdravim ...

/ akorat fotovoltaicky byznys iniciovala čssd 05 /
23. 10. 2011 | 17:45

Cestovatel napsal(a):

Sladký:

"gramatika není znak inteligence, ale samozřejmě s ní (úzce) souvisí"

Inteligent promluvil. Takové perly může napsat snad jen člověk, který má inteligenci jen velmi mizivou. Můžeš být expert v oboru s vysokou inteligenci a gramatiku mít mizernou (třeba můžeš být disgrafik). Takže gramatikva vůbec nesouvisí z inteligencí a bohužel je to to jediné v čem místní soudruzi Sladký a stále rebel vynikají což ovšem vynarhrajují v nízké úrovni příspěvků a naprosté absenci duchaplnosti a logiky v jejich příspěvcích. :)
23. 10. 2011 | 17:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Divák:

Chtěl jsem sdělit, že současná správa se chová stejně jako ta ministrování Zelených.

To jsem zde doložil odkazy již mnohokrát.
23. 10. 2011 | 17:55

Midori napsal(a):

Béda

Naprosto přesně jste popsal, jak se strana Zelených chovala.
Ještě dlouho by za tyto fauly měla odpočívat na trestné lavici.
Liška by neměl mít drzost vůbec něco psát, pokud nejde o omluvu za podvody na voličích.
23. 10. 2011 | 17:58

Sladký napsal(a):

:o))) můžeš být disgrafik,takže gramatika vůbec nesouvisí s inteligencí.Opravdu velmi kvalifikovaný argument.Martine, skutečně se chvílemi nedovedu zbavit pocitu, že jsi recesista, který si ze všeho a ze všech dělá srandu.Ty zhovadilosti, jimiž nás všechny oblažuješ přece nemůžeš myslet vážně.Kdybys byl opravdu tak blbý, jak většina tvých příspěvků, nemohl by ses naučit číst a psát.Mimochodem, mezi zdejšími pravičáky je DYSGRAFIKŮ nějak podezřele mnoho.:o)))
23. 10. 2011 | 18:07

mb napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
Divák:

Chtěl jsem sdělit, že současná správa se chová stejně jako ta ministrování Zelených.

To jsem zde doložil odkazy již mnohokrát.
23. 10. 2011 | 17:55

to přece není pravda ...

minulá správa si nikdy nedojednávala povolení zpětně ... ?!?!

opravte mne pokud se mýlím ...

a nelžete, prosím ...
23. 10. 2011 | 18:09

Béda napsal(a):

mb

Za solární byznys "kope" i exministr Bursík

Bursík z politiky odešel, ale připravuje novelu zákona o fotovoltaice. Do boje proti vládnímu návrhu se pustila advokátka Glatzová.

Firmy provozující solární elektrárny se nehodlají vzdát lukrativního byznysu bez boje. Na svou stranu se jim podařilo získat například exministra životního prostředí Martina Bursíka nebo elitní advokátku Vladimíru Glatzovou.

Bursík po odchodu z politiky obnovil činnost své firmy Ecoconsulting. Mimo jiné radí advokátní kanceláři Šikula a partneři, která zastupuje Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci (CZEPHO). Bývalý vicepremiér spolupracuje na přípravě novely zákona o obnovitelných zdrojích...

Sázka na autora zákona

Sázka na Bursíka je celkem pochopitelná. Nejenže platí za letitého obhájce energie získávané z obnovitelných zdrojů, ale je i jedním z autorů platného zákona o obnovitelných energiích. Sám ale připouští, že prudký nárůst počtu slunečních elektráren způsobený právě platným zákonem dělá státu problémy.
http://www.fotovoltaika-ceeg.cz/novinky-solar-liglass/104-fotovoltaika-bursik.html
23. 10. 2011 | 18:10

modrý edvard napsal(a):

Pro levicové občany: proč by SZ musela ausgerechnet kamarádit s ČSSD?
23. 10. 2011 | 18:11

mb napsal(a):

jasně bedo ... jenže vy jste řekl že fotovoltaiobyznys rozjizdela sz coz neni pravda ... rozjizdela to čssd ... i s navrhem te poslankyne ( bohatá ??? ) ... kdy to smi klesat jen o 5 ...

byli to zelení, kdo chtěl tu źhuverilost odstranit ... ale ... padla vlada ... njn ....

Sám ale připouští, že prudký nárůst počtu slunečních elektráren způsobený právě platným zákonem dělá státu problémy.

jistě ... sensible approach ...
23. 10. 2011 | 18:15

stále rebel napsal(a):

Pro modrý edvard.
Nemusela, většina předlistopadových bolševíků volí ODS, tedy je to o formě a osobním prospěchu, ovšem pokud budou Zelení skutečně zelení a budou ctít a hájit veřejný (společný) zájem, tedy ne jen ten svůj osobní, tak nemají napravo co dělat.
23. 10. 2011 | 18:30

RA napsal(a):

já si myslím, že politiky zelených ekoteroristů jsme si již užili dosti a dosti, jejich bionafty, fotovoltaiky, větřáků, bojů na Šumavě, všechny nás to bude stát poměrně dost peněz na ceně za elektřinu, benzín a pod , i když se nás teď stát snaží přesvědčit, že když ty výmysly bude dotovat, tak že to nezaplatíme my, ale stát (ovšem, nám to stejně serve z daní, takže to zaplatíme z fruhé kapsy). Naštěstí n ám návrat Bursíka ,Katky Biomasy a Lišky , dle posledního průzkumu preferencí, nehrozí. Lidé se již dostatečně spálili a jen blbec se dvakrát spálí o stejná kamna.
23. 10. 2011 | 18:32

Béda napsal(a):

mb,

Takže ještě jednou polopatičtěji. Bursík patří ke SPOLUATORŮM fotovoltaického zákona a jako firma Ecoconsult (kterou představuje a zastupuje) hodlá zastupovat fotovoltaickou lobby proti českému státu. (mimoděk jsem si vzpomněl na jiného místopředsedu vlády "JuDr." Kalvodu - dnes ve službách Kalouskova přítele Šťávy proti českému státu)
23. 10. 2011 | 18:36

mb napsal(a):

dobře dobře ... to ale nic nemeni na tom ze fotovoltaiobyznys u nas rozjizdela cssd i s nablblým zakonem tech garantovanych vykupnich cen ac naklady klesaly rapidne strmě ( = tunel ) ...

tuje tunel cssd, a tunel cez ...

a rovnez to nic nemeni na tom , ze brom nemluvi pravdu a nactiutrha ...

zdravim ...
23. 10. 2011 | 18:54

Béda napsal(a):

mb,

jedním ze spoluautorů zákona který odstartoval fotovoltaický tunel byl M.Bursík - pozdější předseda strany zelených, místopředseda vlády (jeho společnice Kačka Žak byla místopředsedkyní sněmovny). Pod tunel se spolupodepsaly ČSSD (zejména Toskánec Urban), KDU ČSL (známý je fotopodnikavec Ambrozek), pokud se nepletu taky KSČM a ve finálním čtení nakonec i ODS -čili všechny strany dolní sněmovny. Žádná politická strana sama o sobě by tento tunel na peněženky VŠECH občanů nemohlaprosadit. Lobbista Bursík ovšem poté co vypadnul spolu se svou stranou ze sněmovny hájí otevřeně zájmy fotovoltaické lobby proti českému státu.

Jak říkáte - zdrvm.
23. 10. 2011 | 19:06

neo napsal(a):

stále rebel:

to neni pravda rebeli, čeština se přestává vyučovat po sš. A o dyslexii, disgrafii jsi asi ještě neslyšel co?
23. 10. 2011 | 19:09

mb napsal(a):

myslim ze ne bedo, myslim ze v tom sz na zacatku ( 05 ) nejela ... mejte se ...
23. 10. 2011 | 19:22

A.Potůček napsal(a):

Ondřej Liška stíhá pozdravit Topku i protivládní demonstraci za jedno odpoledne. Honba za hlasy ?
23. 10. 2011 | 19:29

modrý edvard napsal(a):

rebel: děkuji za vysvětlení.
béda: ten FVE zákon byl přijat za nějakých (cenových) podmínek. Když byl přijat, byl OK. Potom Číňani začali vyrábět levné panely, a tehdy měl být změněn. Tehdy byla Fischerova vláda. To zeleným nepřišijete.
23. 10. 2011 | 19:38

Béda napsal(a):

mb,

"... V první polovině roku 1998 byl Bursík ministrem životního prostředí v Tošovského vládě. Snažil se zejména o uplatnění kritického postupu k výstavbě Jaderné elektrárny Temelín, podporu obnovitelných zdrojů energie a podepsal Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí...

V roce 1999 vstoupil na výzvu předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe do strany. Vystoupil z ní počátkem roku 2003 s tím, že v ní neměl dobrý prostor pro uplatňování „zelených“ myšlenek.

Po parlamentních volbách v červnu 2002 se stal poradcem ministra životního prostředí Libora Ambrozka (KDU-ČSL) pro energetiku, jímž byl do roku 2005. V této funkci byl spoluautorem zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (vstoupil v platnost 1. srpna 2005 jako č. 180/2005 Sb.) a autorem návrhu ekologické daňové reformy, již koaliční vlády ČSSD nerealizovaly. 29. dubna 2005 publikoval prohlášení Deset omylů prezidenta Klause kritizující argumentaci, s níž prezident Václav Klaus odmítl zákon o OZE podepsat..."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Burs%C3%ADk

Doporučuji prostudovat celý odkaz, jako příkladnou ilustraci politického turismu jednoho politického kariéristy.

zdrvm
23. 10. 2011 | 19:43

Kluk napsal(a):

Zelení jednoznačně podporují obnovitelné zdroje energie, protože je v tom posun, vývoj vztahu k přírodě, ke zdrojům. SocDem a ODS chtějí mít z obnovitelných zdrojů vývar, v tom je ten rozdíl. Pro mne jsou Zelení důvěryhodnější, než všechny zbylé parlamentní strany. Doufám, že příště budou opět zastoupeni v Parlamnetu a trochu tu současnou bídu pozvednou k inspirativnějším a smysluplnějším myšlenkám, než škrtat, škrtat, škrtat....
23. 10. 2011 | 19:48

mb napsal(a):

beda ... provedu ... snad ... časem ...
23. 10. 2011 | 19:52

Béda napsal(a):

Kluk,

ano: bionafta a řepkové lány, OZE, větrníky, zrušení JETE a uhelných elektráren bez odpovídající alternativy, blokování výstavby jakékoliv silnice ...
23. 10. 2011 | 19:54

ondráš napsal(a):

Pane Liško,
Váš projev byl brilantní. Máte jednu velkou jistotu a Vy o ní dobře víte: časem Vám zákonitě budou přibývat hlasy. Stačí si počkat na hlasy občanů rozhořčených z politiky naší pravice - neekologické a protiobčanské. Současné reformy jsou důsledně ve prospěch 1 % proti zbývajícím 99 %. Bohužel, našim spoluobčanům to dochází velmi pomalu, ale po novém roce se tento proces urychlí. Můj hlas máte tedy jistý. :-) Vydržte, i já vydržím.
23. 10. 2011 | 19:56

Béda napsal(a):

ondráš,

čeští zelení byli ovšem pravou rukou a podržtaškama pravicových tunelářů a nepochybuji o tom, že by jimi byli i dnes při zavádění neoliberálních škrtforem (místo VV), kdyby se dostali do sněmovny. Jsu to kariérističtí chameleoni, kteří mění mimikry tak, aby vystoupali do sněmovních lavic a pak hodí své voliče s bohorovným klidem za hlavu.
23. 10. 2011 | 20:02

Kluk napsal(a):

Béda, nene, jenom strašíte a strašíte. Každému je jasné, že se nezačne najednou z ničeho nic čerpat pouze energie z obnovitelných zdrojů, že je to na několik desítek let. Někdy se ale začít musí, což si ale nepřejí ti, kdo se bojí jakéhokoliv vývoje a na věky by chtěli spalovat krajinu a vytěžit, co se dá. To přeci není cesta, která by mohla být dlouhodobě schůdná. Je nutné mít větší mix, věnovat se úsporám, obnovitelným zdrojům a neobnovitelné postupně omezovat. POSTUPNĚ. Věřte, že možnosti za deset let budou opět naprosto jiné, že ceny obnovitelné energie budou klesat. Kdo ale nechce žádný vývoj a vyznává po mne potopa, ten by rád prolomil limity těžeb, aby nic nemusel řešit... Naštěstí se ale společnost vyvíjí a jedním z pozitiv je i citlivější přístup ke krajině. V jiných oblastech tovněž dochází k pozitivnímu vývoji a rovněž je tento vývoj blokován konzervativci typu Václav Klaus, Bátora, Kalousek a spol. Společnost by měla mít nějaké vize, ke kterým se bude ubírat. Velkou inspirací pro nás může být Německo, ale v ČR zatím jen vidíme Temelín a prodej přebytečné energie na věky věků Amen:(
23. 10. 2011 | 20:03

český maloměšťák napsal(a):

Béda
Pane Béda, pokud chce někdo budovat nové JE na jedné straně ...a na straně druhé chce nečinně přihlížet tomu, jak se ze země potažmo z Evropy vyvážejí pracovní místa do Asie ....pak takoví lidé u mě budí podezření, že jejich úmysly ohledně 300 mlrd. kšeftu nejsou příliš čisté.
Pane Béda, import penetration jednotlivých výrobních sektorů bude pokračovat. A Německo to ví. Moc dobře to ví.
Měli bychom sledovat, kam /do čeho/ bude investovat Německo.
Ne uvažovat o tom, co si rozkrademe my./já teda ne - mám na mysli určité zájmové skupiny občanů..../

Kdoví, jestli ti Zelení nejsou blíže realitě....než všichni ti budovatelé velkých energetických investičních celků.
23. 10. 2011 | 20:05

Cestovatel napsal(a):

Sladký:

Tvoje příspěvky jsou naprosto idiotské a trapné a dokazuješ jen nízkou inteligenci. Tvoje trapná představa že vrcholem inteligance je umět gramatiku ukazuje že máš maximálně základku a na nějaký přemýšlení se nezmůžeš. Člověk může být velmi inteligentní a velmi vzdělaný a nemusí umět gramatiku, protože se v životě nehozlá zabývat lingvistikou.
Ty jsi možná tak absolven večerní školy marxismu leninismu. Tvůj mozek je asi velikosti hrášku, když tvoje blbé příspěvky postrádají jakoukoliv argumentaci. Ty musíš mít tak IQ max 40, protože jinak by jsi agrumentoval a neoháněl jen gramatikou.
Spojení gramatika = inteligence může vymyslet je d_bil.
Musím říc že skoro všichni co tady mají horší gramatiku mají inteligentnější příspěvky než ty.
23. 10. 2011 | 20:20

Kryštof napsal(a):

Liška velice připomíná snaživého a jeho okolí vždy obtížného kadeta Bieglera z Haškova Švejka .
"Strana Zelených" je hodnotově cosi jako cena v tombole na vesnické tancovačce ; v pořadí hned po praseti a láhvi pfefrmincky, přičemž si člověk musí hlídat , když kapela hraje tuš , aby mu někdo ze šatny neukradl kabát .
23. 10. 2011 | 20:22

Béda napsal(a):

český maloměšťák,

já rozhodně nepatřím mezi zastánce budování velkých energetických celků a logika omezených zdrojů fosilních paliv je mi známa již cca 25 let. Já nechci budovat nové JE na jedné straně - chci polud je to možné co nejpřesnější prognózu a rozklad výhledů energetick náročnosti a poptávky. Jistě mě znáte a víte, že jsem zásadně proti vývozu práce, kapitálu a know how do Asie. V otázce závislosti na Německu a německé racionality se nemíjíme - ano, měli jsme sledovat německé ekonomické aktivity - včetně aktivit v oblasti fotovoltaiky. Zajímavé, že se zelení vůbec nebouřili, když se prohlasovávala současná podoba umožňující boom OZE a plundrování státní kasy.

Dle mého mínění čeští zelení doposud nepředstavili smysluplnou alternativu pokrývající energetické potřeby odpovídající ekonomickým možnostem české ekonomiky.

O jejich zahraniční politice, vlivu biopaliv na třetí svět, dodržování volebních slibů se raději nebudu podrobněji šířit.
23. 10. 2011 | 20:22

mb napsal(a):

beda presne nevim kde se ve vas ta nenavist k zeleným bere ... ale proč by me to vlastně melo zajimat, že ---

beda zeleni jsou jedina skutečně transparentní a antikorupční strana v čr ...

servus
23. 10. 2011 | 20:23

vasja napsal(a):

No, já znám češtinářku, kerá krom gramatiky umí už jenom dobře pichat. Jinak je uplně blbá.
23. 10. 2011 | 20:37

Béda napsal(a):

mb,

ano. Obzvlášť firma Ecoconsult.

zdrvm
23. 10. 2011 | 20:41

český maloměšťák napsal(a):

Béda
To není o "možnostech" české ekonomiky. Potenciálních kapacitách.
To je o tom, jak se bude integrovat EU. Protože v rámci EU může ČR asijskou konkurenci ustát.
Jako samostatná bude odkázána pouze na devalavační /spíše depreciační/ polštář. Kterým ale nejde podkládat donekomečna.

První alternativa však předpokládá skutečně federalizaci Evropy. Včetně enrgetických bilancí dosud jakoby samostatných celků.
My /ČR/ bychom měmli jásat vždy, když se hovoří o hlubší integraci /ale nejen kvůli energetice/.
Ovšem místní opičáci - většinou staré /ejhle - nový terminus technicus !/ mafiánské struktury dělají pravý opak. Místo korektního vedení vyjednávání, které by vycházelo ze skutečnosti a SKUTEČNĚ hájilo zájmy občanů ČR a snažilo se měnit samotnou EU - tam, kde by ohrožovala tyto zájmy , ze skutečnosti, kterou moduluje/spíše determinuje/ globální realita...pokřikují cosi o bruselských diktátech a eurosocialismu.

Druhou alternativou jsou všelijací ti Bátorové a Zahradilové....kterým by nejvíce vyhovoval Pružinskostán. Národovecky hezky semknutý kolem vrchního Pružinského.

Rozpadl by se zřejmě do několika málo let - až by euro bylo tak za 50 korun a litr benzínu za 60...oni to však nazývají "národním zájmem".
No nevím, možná že mají ulité peníze v investicích do Číny - takže osobně by je to nijak nebolelo.
Ale zdá se mi to být dost hloupým experimentem.

P.S. V 1. reakci jsem se neopatrně vyjádřil : Sledujme Německo a dělejmě to podle něj. Lépe mělo být - jednejme s Německem, ale i s dalšími zeměmi EU o tom, jak učinit každou ze zemí EU energeticky bezpečnou.
Tak to mělo být správně.

Dnes jsem objevil novou zprávu týkající se dopadu čínských importů na americký trh práce /obecně jsou ale velké ekonomiky méně náchylné k import penetration takových rozsahů, že to může poškodit domácí produkci jednotlivých sektorů ....no - ale závěr je dost jednoznačný..../.

ADH-ChinaSyndrome-Aug13-2011-WebVersion.pdf

Obama cosi mluvil, že pomůže Evropě. Jsem zvědavý , co z něj vyleze.
Protože nejlepší pomocí by byla kooperace - kooperace ve WTO a jinde - v rámci jednotného postupu vůči některým asijským ekonomikám (nejmenovaným) :)))
23. 10. 2011 | 20:48

Amigo napsal(a):

Chci Zelené v Parlamentu, protože jim důvěřuji a vnímám je jako jedinou smysluplnou a poctivou alternativu.
23. 10. 2011 | 20:54

Puck napsal(a):

Co udivuje ? Počty členů. :-)
Není divu, že se do TOP 09 noví straníci nehrnou ( koncem roku 2010 měla asi 2500 členů ). Kalousek sám přiznává, že masovost jeho stranu ohrozit nemůže.

Stejně špatné je to ale se zelenými. V létě 2011 měla strana zhruba 1500 členů. Podle " přemluv bábu " by člověk předpokládal, že mezi mládeži bude dost pravicově zaměřených jedinců, kteří by rádi dělali politiku a naši zelení se svou známou přítulností k pravici, by pro ně měli být stupínkem ke slávě.

Neměl by Liška, místo zdravic ke sněmu Topky, vyrazit do terénu ? Ono, základna je základna, a je dobře, když je z čeho vybírat. Ať už pro stranu, anebo pro demokracii.

Je totiž na pováženou , jaké malé skupinky lidí řídí tento stát a jak nepatrné mají zázemí.
23. 10. 2011 | 20:54

S.Š. napsal(a):

mb : Mě vždycky baví, pane mb, jak se ti, kdo nějakou konkrétní stranu nevolili (případně volili a nepřečetli si její program jako paní Silvie v případě TOP09), rozhořčují nad tím, že oklamala své voliče. Cítíte se být oklamán ? Mně se to nějak ne a ne a nechce podařit ... :-)
23. 10. 2011 | 21:01

Midori napsal(a):

Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
23. 10. 2011 | 21:28

Joe Ratata napsal(a):

Pane Liško,nevěřím Vám!
Zelení ztratili poslední zbytek důvěryhodnosti,když si za předsedu zvolili Vás,bursíkovce a ne Martina Stropnického,který se dlouhodobě snažil,aby Zelení nebyli jen béčko ODS.
23. 10. 2011 | 21:33

Cech napsal(a):

Pane Liško!!: Ne!!; tato negativní reklama,která má panu K.S. umožnit spát v té nejvyšší poloze, to je absolutně nejedlé i pro kachní Český žaludek.

Budeme li aproximovat jeden nejmenovaný projev:
Vlády mají povinnost přímo ovlivňovat životní úroveň těch opravdu handicapovaných.Tak jak to prosadil a v dalším i nadále bude prosazovat vedení MPSV (Dr. Ing. "Ministerstvo totiž tvrdí, že nesoutěží o cenu, ale jen o nejlepší podmínky, což je jediný možný způsob, jak se zákonu o veřejných zakázkách vyhnout".
Proto:
V současné době je přímo viditelné,jak těch opravdu handicapovaných rapidně ubylo a bude i nadále ubývat pod naším vedením.
Možných způsobů jak se zákonu vyhnout je více ale co je to proti tomu masivnímu uzdravení tisíců lidí.

Těm ostatním v ovlivňování životní úrovně, v tom nesmí MPSV bránit.
"Bude proto naším dalším úkolem vysvětlit veřejnosti, co je obsahem konzervativní politiky. Že to je respektování tradičních hodnot, které ale nesmí být vykládány jako brzda nezbytné modernizace.
Jsou naopak její stabilizační kotvou.
Jsou-li naše hodnotové principy obsaženy v modernizační systémové změně, pak máme záruku kontinuity a tedy i trvanlivosti".
Bude naší historickou úlohou přesvědčit veřejnost, že konzervativní politika neznamená zpátečnictví.
Že v podmínkách české společnosti to neznamená návrat do „národoveckých“ emocí Druhé republiky.Je nutné jít hlouběji a zásadněji za daným cílem. Toto není akademická úvaha.

Důslednost konzervavtivních postojů a jejich aplikace při dílčím rozhodování (viz Dr.Ing. a "veřejná obchodní soutěž podle obchodního zákoníku") bude mít praktický dopad v podobě míry občanské svobody.
Potom Vaše myšlenka; pane Liška:
"Jakkoliv je zeleným sympatická myšlenka nezatěžovat budoucí generace současnými dluhy, podoba reforem, jak jsou schvalovány, naši podporu nemá".

No, tou hlavní prioritou je jak se staví zelení k tomu zásadnímu a to není MŠ ale schopnost TOP_obcházení zákonů představiteli TOP_strany.
Prostě jak nahradit derivátem,kterým K.S. bezesporu je to podstatné pokračování dosavadní konzervativní politiky, na té podstatné židli o které zde pane Liško diskutujete.
23. 10. 2011 | 21:37

Ing.Králík napsal(a):

Bravo!!! Gratulace pane Liško!!!
K projevu mám několik dílčích výhrad, nicméně sympatické je, že tu máme alespoň jednu politickou stranu hájící myšlenku udržitelného rozvoje. Vykašleme se na Čínu a další strašáky ekonomického mauzolea! Z politiky současné pravice prosakuje obava ze ztráty konkurenceschopnosti a našeho slastně konzumního života.Ať zmizí v prachu dějin! A s ním i košíčky narvané čínským šmejdem, kolem něhož v neděli skotačí naše rodiny. Rozvoj a inovace tkví ve svobodném lidském duchu, ne v zotročené mysli nevolníka. Nikdy nebudu a ani nechci konkurovat výrobní síle dělníka z Číny, jsem svobodný občan ze srdce Evropy a svou sílu mohu čerpat právě z toho.
konec básně
žijte dlouho a blaze!
23. 10. 2011 | 21:52

mb napsal(a):

to sš ... ja se necitim oklamanej ... jen maličko tumpachovej ... na beduv bursikuv ecoconsulting neumim odpovedet ... jestli bursik podniká čistě ... why not ...

jinak me vyhovuje pozice sz uprostřed mezi a, bečkem ods

b, anarchoenvirokomunismem ...

vyhovuje mi environmentalne - liberalni střed ...

ale myslim, že mi beda mou volbu a muj postoj vymluví ...

zdravim ...
23. 10. 2011 | 21:55

Proc jednotna DPH? napsal(a):

SJEDNOCENÍ DPH, čemu to pomůže? Ondřeji LIško naprostý souhlas, proč není DPH smysluplně využita?
"Sjednocení sazeb DPH může jistě mít z pohledu ekonoma svůj půvab. Politici však mají myslet nejen na jejich daňový výnos, ale také na jejich sociální, environmentální a kulturní dopady. Dvojí sazbou DPH mohl stát motivovat ke spotřebě, která zatěžuje životní prostředí nebo zdraví občanů co nejméně. Stejně tak zvýšení daně na knihy, tisk a kulturu obecně nejenže státní rozpočet nespasí, ale v budoucnu se naší vzdělanosti vymstí."
23. 10. 2011 | 21:55

Puck napsal(a):

Pro Joe Ratata :
Zelení v Česku jsou anomálie. Bursík není politik, ale karierista a pravděpodobně i hraboš. Co provedl ? Jednoznačně posbíral hodně hlasů levici a dal přednost spolupráci s pravicovými stranami, které nemohly dělat politiku zelených, aniž by své programy nezahodili. Těžko soudit, jestli byla spolupráce s pravicí jeho původním záměrem, ale spíše ano. Nikdy po volbách se o možném vládnutí s levicí nezmínil.
Důsledek jeho postupu se dal očekávat. Tedy vypadnutí ze sněmovny, a zřejmě si ho i uvědomoval. Dal prostě přednost tomu, že i on bude u lizu.
Stačilo tak málo : " Jsme strana nová a potřebujeme čas, než se rozkoukáme. Nám to bude nejlépe svědčit v opozici. Zkuste si třeba menšinovou vládu a my vám, když to uznáme za vhodné, pomůžeme. "
Mohli být zelení dnes úplně jinde. :-)
23. 10. 2011 | 21:57

Marie Neznalá napsal(a):

Nevíte náhodou co se stalo s Rumcajsem,škoda že sem již nepřispívá.Člověk se docela bavil jeho kydy na úrovni žáka páté třídy.Prý dostal od Klause nabídku na funkci ředitele zeměkoule,tak nevím zda to vzal.
23. 10. 2011 | 22:01

prak napsal(a):

"mb" Vaše neznalost je doslova alarmující!! Vy nevíte, že Německá vláda se souhlasem Zelených vytěží uhelné zásoby do mrtě? Výstavba nových uhelek už probíhá. Jde čistě o špinavý kšeft Zelených. JE budou postupně odstaveny a nahrazeny uhelnými a plynovými elektrárnami. OZE se totiž musí zálohovat. Na OZE mají napojen penězovod právě němečtí Zelení. Uhelných zásob má Německo na 120 let. Všichni vyjma přírody budou spokojeni.
23. 10. 2011 | 22:23

ondráš napsal(a):

Nechci tu diskutovat s Bédou ani jinými, chtěl jsem jen vyjádřit podporu nadějnému politikovi s otevřenou myslí. Právě takových bude této zemi v budoucnu potřeba jako soli. Ideologie jsou v koncích, neoliberalismus ožebračuje většinu občanů civilizovaného světa, potřebujeme posílit demokracii a oslabit moc peněz. Globalizované trhy ovládají vše včetně demokraticky zvolených vlád, tento zbytnělý kapitalismus je třeba regulovat, než nás zničí. Thatcherismus (a Klausismus) je u konce a rozumné korekce musíme najít dřív, než zase vzplane nějaká poslední bitva nových revolucionářů. Konec demagogie, je třeba bez předsudků přemýšlet a konat. Doporučuji přečíst poslední 2 příspěvky pana Pehe: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=14580
23. 10. 2011 | 22:39

mb napsal(a):

to prak ... ja nejsem němec ... a těší mne že čeští zelení nechtějí vytěžit uhelné zásoby do mrtě = nechtějí prolamovat těžební limity ... / osobně dávám přednost jádru jako relativně čistší technologii než je uhlí - akorat se to musi vyčislit tak, aby nebyly JE dumpingové / ... zdravim ...
23. 10. 2011 | 22:40

Holubář napsal(a):

ondráš:
Nadějní politikové s otevřenou myslí a kapsou ať jdou, s prominutím, do hajzlu.
Budou mě tak dlouho štvát, až se přidám k těm: "Ať zavlůje černý prapor anarchie".

Béda:
V té sumarizaci jste zapoměl na krásně odlesněnou Šumavu. Holé vrchy, to je naše zelená budoucnost!
23. 10. 2011 | 23:56

Inci napsal(a):

Hezký ... jenže když vám za zádama vykukuje ten zakuklenej odéesák a likvidátor vaší strany Bursík , jemuž už pěkně votrnulo , tak jsou to jen kecy !!!

Hlasy zelené mládeže jste dokonale prošustrovali a nikdo vám jiné nedá ... nikdo vám po tom vašem vládním extempóre nevěří ani pozdravení , jste stejní jako jako VV ... za prebendu nebo úplatek prodáte vlastní matku ...

Dnešní mládež není hloupá a nenechá se jen tak jednoduše manipulovat . Každý dnes už pochopil , že o Šumavu vám vůbec nejde , je to jen místo kde se snažíte mediálně zviditelnit ...
24. 10. 2011 | 01:40

Béda napsal(a):

Kladu si neodbytnou otázku, co dělá tzv. český zelený (Liška) na kongresu neoliberálních vyznavačů práva 1% populace globálně plundrovat Zemi (víz Asie, Afrika, L. Amerika)? Žeby měla zelená agenda blíže k neviditelné ruce trhu nežli k regulatorním omezením levicové politiky?
24. 10. 2011 | 06:34

Béda napsal(a):

Dovětek: na kongresu strany založené z iniciativy a s podporou dvou oligarchů (Bakaly a Schwarzenberga) a jednoho politického všehoschopného dinosaura (Kalouska).
24. 10. 2011 | 06:44

Marian Sokol napsal(a):

Pane Liško,

fandím Vám...
24. 10. 2011 | 07:29

SuP napsal(a):

Řekl bych, že SZ začala usilovat o to, jak vyhrát volby s 5,1% s tichou podporou všech, které poslala do prdele. Zajímavý přístup.
24. 10. 2011 | 10:14

SuP napsal(a):

takový neotřelý. Každopádně to tu jkeště nebylo, to by se mohlo líbit!
24. 10. 2011 | 10:15

vlk napsal(a):

Hele Liška,

tak reformy jsou Spolku pro pěstování a rozšíření šumavského kůrovce nyní proti srsti?
Zajímavé. JNení to tak dávno, co jste byli přímo posedlí reformním etosem a prosadili například zpoplatnění zdravotnictví. Také školství jste chtěli zavést. Podobně odsouhlasili zvednutí nižší sazby DPH. Tak co ti vadí Liška?
Sna d jediné, řekl bych, že už holt u toho nejste. Že jste s e změnili z těch, co šmátrají v cizích kapsách na ty, co jim je šmátráno v kapsách.
Chápu, že to bolí.
Ale pokud jd e o tvoje sinice , mám pocit zadostiučinění.
Ostatně tvůj projev jsme už okomentoval.
Zde:
http://urfaust.bloguje.cz/908537-kdyz-maj-sjezd-uz-jen-cesti-soft-kimove.php

A ujišťuji tě, že tě Trautenberkové už na další jásání nepustí. Leda, že by s přinesl zas e 101 a opět ochotně nastavil záda, když bud e panstvo chtít dát někam svůj podpis. Tak jako tomu bylov minulosti. To holt pak by si ten nepřetržitý jásot a holdování narušit nechali.. Těch pět minut trapných rozpaků by jim za to stálo. Ale pevně doufám, že SZ už zůstane tam, kd e je. A kdych s i mohl přát ještě něco d alšího, pak bych ti ten projev u těch TOP SAR opravdu přál. Jako zdravici neparlamentní strany neparlamentní straně. To by bylo.
Jo lLiška i pro tebe platí:
Nechoď Liška s pánem na led. Schwarzenberg k TOP přeběhne a Liška na hubu padne.
24. 10. 2011 | 10:18

Pavel napsal(a):

Vasjovi
Umí-li Vámi zmiňovaná češtinářka kromě gramatiky i dobře píchat, není narozdíl od Vás, který umíte jen hloupě a s gramatickými chybami prskat na světě zbytečná. Zdravím pana Lišku. Nevzdávejte to mnoho chytrých lidí Vás bude volit.
24. 10. 2011 | 10:55

SuP napsal(a):

Pavel -
Škoda že mnoho chytrých lidí dokáže zvolit mnoho hovadin.
24. 10. 2011 | 11:13

Asas napsal(a):

Pane Liško,děkuji za krásný blog!Snad se nám ta vize
společnými silami podaří uskutečnit.
24. 10. 2011 | 11:49

hanah napsal(a):Zdravím paní Sylvo :-), dlouho jsem vás tu neviděla.
A hned se musím zeptat - z toho, co jste napsala o Bátorovi (nic z toho nepopírá), usuzujete, že je antisemita ? Vylučujete možnost, že se ten člověk o tuto problematiku pouze zajímá a přednášky navštěvuje ze studijních účelů ? Podle mých info má pan Bátora mnoho různých zájmů (zabývá mj. historií asijských národů, které velmi obdivuje) a tudíž není divu, že si něco takového rád poslechne, že ? Máte sice mnoho správných info, ale připadá mi, že mnohdy z nich vyvozujete chybné závěry. S tímhle např., byste u soudu neuspěla. Teda v právní státě. U nás asi ano :-)
24. 10. 2011 | 12:44

hanah napsal(a):

Pavel

Chytří lidé že budou volit Lišku ? :-))) To je fór dne.
Lišku mohou volit mladí lidé a pak takoví duševní giganti jako je např. mb.
24. 10. 2011 | 12:58

PřemekTá napsal(a):

Pane Liško, podporuji váš názor a příspěvek jiné straně se mi velice zamlouval. Navíc vás považuji za velmi schopného a moderního politika, tudíž vám přeji výdrž v boji s jinýni ideemi.
24. 10. 2011 | 13:45

mb napsal(a):

vlku vy hulváte, proč liškovi tykáš ? ...

njn. ... i vy softkime ....
24. 10. 2011 | 15:18

mb napsal(a):

Pavel: Nevzdávejte to mnoho chytrých lidí Vás bude volit.

pavel, těch chytrých lidí musí být nejméně 5%, ještě lépe nejméně 10% ... zdrvm
24. 10. 2011 | 15:20

mb napsal(a):

hanah dík za kompliment ...

... ještě že nedokážu rozpoznat ironii, tím pádem mne
může hřát, že jsem duševní gigant ( či vámi za něj považován )

zdrvm ...
24. 10. 2011 | 15:22

optimista napsal(a):

Pane Liško, držte se !

vlku, jste typický příklad českého buranství a nízkosti! I když s někým nesouhlasím, tak nebudu tykat a podpásově urážet!
24. 10. 2011 | 17:09

Hrušky napsal(a):

Pane Liško, v této zemi je ještě dost vnímavých lidí a Vy jste jeden z mála důvěryhodných lidí, kteří se v politice pohybují... Věříme Vám, držte se!
24. 10. 2011 | 17:19

Pepa napsal(a):

Nechápu proč je nutný předem se vymezovat proti TOP09 která v parlementu momentálně hlasuje nejvíce ve směru ochrany živtoního prostředí
24. 10. 2011 | 17:38

Béda napsal(a):

Hrušky,

dokud bude česká strana tzv. zelených veřejně skrze svého předsedu "obcovat" s neoliberálními oligarchy z TOP (Bakalou a Schewarzenbergem) a "reformátory" Kalouskem, Drábkem a Hegerem jsou pro mne on i jeho strana krajně nedůvěryhodni.
24. 10. 2011 | 17:41

Hrušky napsal(a):

Béda,

četl jste Projev Ondřeje Lišky? Tomu říkáte obcování? Osobně velice pochybuji, že by kdy ještě Zelení vstoupili pravostředové vládní koalice. Náklady si nesou dodnes. Na druhoustranu na MŽP a za Ondřeje Lišky i na školství a za Michaela Kocába s lidskými právy se jim podařilo, co jiným dlouho ne. Škoda, že to muselo (a patrně nemuselo) být s ODS... Po ovoci je poznáváme a to je dobré Bédo:)
24. 10. 2011 | 18:07

Béda napsal(a):

Hruška,

mohl byste stručně vyjmenovat co se tzv. Bursíkovo pravicovým zeleným podařilo v oblasti životního prostředí, školství, lidských práv, potažmo zahraničních věcí? Já vidím ekopaliva, solární megabyznys (dnes hájen Bursíkem a jeho Ecicinsultem vůči českému státu), rozvrácené upadající bezkoncepční školství, vyhrocenou romskou a multi kulti otázku, schválení Kosova, americký radar, misi v Gaze, plynovou misi... Předem ď..
24. 10. 2011 | 18:51

anonymous napsal(a):

beda, zeleni jsou proste nejlepsi, smirte se s tim.
24. 10. 2011 | 21:28

JF napsal(a):

Franta Adamec z Brna: jak se díváte na postup soudců ohledně jejich přiznání členství v KSČ a jajký to na ně mohlo mít vliv (a samozřejmě podvědomě jistě má)

Já to vidím pozitivně, ale jistě je v tom kus idealismu. Stejný jako si mnoho lidí neuvědomuji i to kdo soudce nyní do funkce jmenuje/či nejmenuje (soudní čekatel Langer). Jsou to všechno věci které podvědomě působí ne že ne. I na společnost.

To že se Havel nechal jmenovat komunistickým pralamentech jsem nechápal ani tehdy bez odstupu. Má a mělo to vliv taktéž. Odstřihnutí a větší tlak na spoluviníky režimu neproběhl. Ba naopak. To jsou věci které jsou alfa a omega politiky. Symboly ...
24. 10. 2011 | 22:38

Pavel napsal(a):

hanah
ale hanah, mladí lidé snad také mohou být chytří. Duševní gigant je v Čechách (opravuji v celém vesmíru) jediný - Václav Putinovič Klaus. Také proto, že jediná Strana zelených se vždy proti tomuto národnímu neštěstí jasně vymezovala, jsem je volil a volit budu.
25. 10. 2011 | 08:12

Pechy napsal(a):

Konečně solidní postoj SZ! Zejména ve srovnání s projevem Pavla Bělobrádka!
25. 10. 2011 | 08:25

S.Š. napsal(a):

Dobrý den, paní Hanah, omlouvám se za pozdní repliku, včera jsem měla dost co dělat. Takže k tomu, co jste napsala : Celkem nechápu, proč zmiňujete soud, já se k žádnému nechystám ... :-) A jednotlivá tresní oznámení, která podal pan Bátora, pokud vím, je jich docela pěkná řádka, jsou jedno po druhém žalobci odmítány. To asi proto, že nejsme právní stát ... :-) Promiňte, že se směju. Docela dobře si totiž dovedu představit, jaké hámotiny pan Bátora v oznámeních psal. Po internetu před časem kolovala kupř. jeho stížnost adresovaná dopravnímu inspektorátu, když se jej policie odvážila pokutovat za jím spáchaný dopravní přestupek. Už dlouho jsem se tak nezasmála.

Posuďte sama : „Doposud jsem ctil zákony i nelegitimních režimů, s tím je ale konec. Přemluvte vašeho kosmopolitního filantropa Havla, ať prosadí stanné právo a nedovolené parkování trestejte v polních soudech smrtí,“ radí policistům a pak už jenom lituje, že po listopadu 89 ze „zednářského zřízení“ neemigroval. „Jsem zčásti uherský Fin, a nemám tudíž, na rozdíl od vašich indoevropských – byť snědých – příbuzných, sebemenší šanci na přiznání azylu,“ končí Bátora.

„Pokud bych se měl s někým ztotožnit, byl by to určitě Jörg Haider nebo Jean-Marie Le Pen,“ popisuje své ideové zakotvení soudce z lidu Bátora. Trestní oznámení podal před časem m.j. i na sochaře Davida Černého za to, že v novinách nazval Čechy neopálenou zknedlíkovatělou hmotou. „Já jsem tam spatřil skutkovou podstatu hanobení národa,“ říká Bátora. Tak to aspoň jako národovec cítím a jako žert mi to nepřipadá.“

Pořád ještě se nesmějete ? :-)) Tak antisemita nebo rasista ? Barva pleti je pro pana Bátoru zjevně další velké téma. I prezidenta Obamu nazval v dopise otištěném v Lidových novinách "bavičem s vytouženou barvou pleti". Ale víte, co, paní Hanah, já si myslím, že možná víc než antisemitsmem nebo rasismem může mít pan Bátora problém sám se sebou. To se tak v životě některým starým mládencům stává. Četla jste třeba seznam jeho přátel na facebooku ? :-) Před časem na něj upozornily LN, tady je. Řekněte, zdá se Vám i tohle v normě ?

Seznam přátel L. Bátory na facebooku : Babi Bal, Baci Bal, Badi Bal, Bagi Bal, Bahi Bal, Baji Bal, etc. (až do konce abecedy), nalezneme i Bic Bal, Bid Bal, Bie Bal, Bid Bal, etc. a také Hab Jokl, Hac Jokl, Had Jokl, Haf Jokl, Hag Jokl (znovu až do konce abecedy), Kaba Bal, Kada Bal, Kafa Bal, Kaga Bal, etc. (až do konce abecedy) jména z celého světa (třeba jako ELcaffe Elcaffe Elcaffe nebo Mercedes Ramos de Valderrama), ale i taková jako Julie Chápavá, Julie Krásná, Julie Nejkrásnější a jiná podobná. :-)

No nic, paní Hanah, tenhle seznam už dnes neexistuje, po problému s údajným hackerem je celý Bátorům profil i s přáteli na facebooku smazán. Já Vám ale docela rozumím, paní Hahah. Mějte se pěkně.
25. 10. 2011 | 11:24

hanah napsal(a):Taky zdravím a díky za odpověď. JJ, smála jsem se. Bátora je určitě zvláštní figurka a byť si to možná myslíte, není můj oblíbenec. Ztuha by tomu tak mohlo být, neboť mj. jsem zapřísáhlá ateistka :-).
Jen vím, že není ani fašoun, ani antisemita, jak se nás někteří politici a hlavně média v cílené kampani a štvanici na něj, snažili přesvědčit.
Bátoriáda - štvanice k odrovnání člověka - to je to co mi vadí a proti čemu se ozývám.
Taky se mějte :-)
25. 10. 2011 | 14:11

hanah napsal(a):

Pavel

Vaše volba, vaše vizitka :-)
25. 10. 2011 | 14:13

Kluk napsal(a):

K těm volbám Václava Klause prezidentem 2008, pro Klause hlasovali, mimo jiných, i jistý pan Miroslav Kalousek a madam Vlasta Parkanová z KDU-ČSL. Šlo o církevní restotuce, které jim V.K. slíbil prosadit... Jenom pro obrázek, kdo stojí v čele TOP 09... Děkuji, ale kdo volil Václava Klause je u mne mimoň.
Přehledně: http://zpravy.idnes.cz/podivejte-se-jak-kdo-volil-prezidenta-d8p-/domaci.aspx?c=A080215_203903_domaci_miz
25. 10. 2011 | 18:17

Někdo napsal(a):

Z odstupem času musím říci že Ladislav Bátora měl zůstat ve své funkci.Kdyt takové lidi potřebujeme.
10. 11. 2012 | 18:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy