Zavaž se, že zemřeš včas

14. 01. 2014 | 17:27
Přečteno 11776 krát
"První případ milosti, kterým se zabýval prezident Miloš Zeman, se týkal muže po autonehodě. Ten je už několik let upoután na lůžko, má poškozenou míchu i mozek a trpí demencí. Ministerstvo spravedlnosti případ prověřilo a doporučilo Zemanovi, aby milost udělil. Jenže prezident stav muže nechal přezkoumat a žádost zamítl."

Udělení milosti navrhl státní zástupce.

(zdroj)

S Milošem Zemanem si od jeho pověstné virózy vždy říkám, že už snad nemůže klesnout hlouběji - a on vždy klesne.

Ponechme stranou, že prezident zřejmě nevěří odborníkům z ministerstva spravedlnosti a státního zastupitelství, když cítí potřebu jejich práci ještě zpětně prověřovat svým neodborným personálem, a že není jasné, proč tedy tu agendu na ministerstvo vůbec převáděl.

Ponechme stranou otázku, proč státní zástupce sám nezastavil řízení, zřejmě mu k tomu z nějakého důvodu nedává trestní řád prostor.

Ponechme stranou, že pro prezidenta dolních deseti milionů je asi každý, kdo se dostane do problémů s exekutory, eklhaft - jinak si neumím vysvětlit, jak s tím souvisí exekuce vedené proti muži trpícímu demencí.

Ponechme stranou, že prezident zveřejněním této kauzy klesl pod úroveň i toho nejbulvárnějšího média, pokud zveřejnil informace takto polovičatým a manipulativním způsobem, v podstatě jen proto, aby všem ukázal, jak je nemilosrdný. Vůbec nebyl důvod zveřejňovat neudělení nějaké milosti a dělat z vážně nemocného muže šaška a svlékat jej, byť anonymně, před celým národem donaha.

U tohoto prezidenta jsem si už zvykl na leccos a jen tak něco mne nezdvihne.

Co mne ovšem zdvihlo je následující neuvěřitelně surové vyjádření prezidentova Vratislava Mynáře: Podle hradního kancléře dá prezident milost jen člověku, kterému zbývá pár měsíců života. "U tohoto pána to nebylo naplněno. Není pohyblivý, ale smrt mu nehrozí," řekl Vratislav Mynář.

Takže podle kancléře milost smí od Miloše Zemana dostat jen ten, kdo prokáže, že v dohledné době zemře ... aha, tak to jo ... v tom případě mám pro Hrad námět na zlepšení: Ať hradní úřednice neobjíždějí žadatele, ušetří se tím benzín i cestovné. Prostě ať každému, kdo chce milost, nejdřív pošlou podepsat takovéhle lejstro:

"Já, X.Y., zavazuji se, budu-li prezidentem republiky Milošem Zemanem milostivě omilostněn, zemřít do 3 měsíců od udělení milosti."

- tím se předejde trapné situaci, kdy by někdo, kdo dostal milost, nezemřel včas.

Ano, ani tak to není úplně dokonalé, mohli by se najít i omilostnění, kteří by na pana prezidenta udělali dlouhý nos a nezemřeli by v termínu. Ale třeba by šlo změnit zákon tak, aby v případě nesplnění závazku nastoupilo nějaké vykonávací řízení, mohli by to dělat bokem třeba soukromí exekutoři ...

Mimochodem, co bude Miloš Zeman dělat, když toho člověka, kterému tak surově odmítl dát milost, pozítří raní mrtvice a zemře? Udělí mu milost zpětně?

A konečně, když už nám prezident a jeho nerozlučný kancléř sdělili A, prozradí nám i B: co vlastně ten člověk udělal? Kdyby nám Hrad sdělil, že ten člověk zavraždil a snědl vlastní babičku, bylo by to pochopitelné odůvodnění, proč nedostal milost, ale argumentaci, že je velmi vážně nemocný, ale smrt na jazyku zatím nemá, může přijmout jako dostatečnou jen člověk trpící sociální demencí či deprivací.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Antonín Hrbek napsal(a):

Nejjednodušší by asi bylo udělovat milost, až když někdo umře.
14. 01. 2014 | 17:36

strýc virus HxNx napsal(a):

Hasenkopf

kdo je konkrétně onen chlap zdementnělý po úrazu?
slušelo by se uvést co nejpodrobnější zdravotní a ovšem sociální anamnesu. a pak teprve onanovat
nad další údajnou ovarovštinou.
14. 01. 2014 | 17:41

Martin1 napsal(a):

Skoro by se chtělo napsat, že Zeman dotyčnému závidí, že to má on všechno taky a je odsouzen stále dělat prezidenta i lidem, kteří nechtějí pochopit, že už Bond prohrál a nikdo mu žádnou milost neudělí, aby se taky Bond ukázal, že to na Hradě klouže a že se tam vyplatí přesunovat jen koloběžkou.
Ale nenapíšu to! Nechám to nějakém jiném hulvátovi.
14. 01. 2014 | 17:46

gaia napsal(a):

jeden ten orlický vrah byl na vozíčku po autonehodě, ale já myslela, že už umřel.
Ale jestli je dementni, tak je mu jedno, jestli leží v base nebo na LDN.
14. 01. 2014 | 17:48

Martin1 napsal(a):

omluva: v poslední větě se dostal kus rohlíku po "u"
14. 01. 2014 | 17:52

Dealer ČZ UB napsal(a):

"... Já, X.Y., zavazuji se, budu-li prezidentem republiky Milošem Zemanem milostivě omilostněn, zemřít do 3 měsíců od udělení milosti ..."

Jó! To je vynikající nápad.
Jen by to chtělo ještě dopracovat.

Tato úmluva by byla posílána v úhledném balíčku a doručována Hradním kurýrem až do bytu omilostněného, spolu s nezbytným doplňkem - pistolí ČZ vz. 75 ráže 9 mm Luger s náboji.
14. 01. 2014 | 17:53

K.V napsal(a):

Zaječí hlavo, když někdpo spáchá trestný čin, patří do kriminálu a jestli tam vytuhne nadobro, jeho problém, to si měl rozmyslet dřív.
A nechejte okopávání presidenta- dělat si do vlastního hnízda je trapně čecháčkovská ohavnost
14. 01. 2014 | 17:56

pavelhasenkopf napsal(a):

gaia:

Pokud by skutečně šlo o Vladimíra Kunu, jednoho z orlických vrahů, každý by pochopil, kdyby prezident oznámil, že nikoho z orlických vrahů neomilostní. Jenže pak by tam vůbec nemusely žádné hradní úřednice jezdit něco ověřovat, prostě nedostal by milost proto, že je vrah, nikoli proto, že nemá smrt na jazyku. A taky by to pak vůbec nebyla zajímavá zpráva a nebylo by na ní nic populistického ...

Taky by neměla smysl věta "neví, za co je stíhán".
14. 01. 2014 | 17:59

Martin1 napsal(a):

Plha se hlásí:
Prosím, tady čtu, že von jako Hasenkopf o sobě tady nahoře píše, že je mladý iusnaturalista. Je to cizí slovo, tak jsem si to našel ve slovníku, co to znamená, ale jaký je rozdíl mezi mladým a starým - to nemůžu stále najít.
14. 01. 2014 | 18:05

Ládik!!! napsal(a):

Demence je nemoc, deprivace ne.
14. 01. 2014 | 18:09

gaia napsal(a):

pavelhasenkopf

proč by nemohl dostat milost třeba vrah?
Nevím o koho jde, akorát jsem slyšela Zemana v reakci na milosti Klause ,že bude milosti ukládat jen výjimečně. Tak proč by si to nemohl ověřit, jestli jde skutečně o výjimečný
případ?

Proč by nemohl sedět invalida, když si to zaslouží, to souhlasím s K.V
Když mohla sedět troska Polednová jen z propagandistických důvodů, proč by nemohl sedět invalida z důvodu, že si to zaslouží?
14. 01. 2014 | 18:13

Martin1 napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Demence je nemoc, deprivace ne.
14. 01. 2014 | 18:09
------
Tak to první je lepší, na to je invalidní důchod, to druhé přivádí do invalidního důchodu ty druhé.
14. 01. 2014 | 18:13

gaia napsal(a):

Martin1

to jste dobrý, já to nenašla, akorát na mne vyskočily ještě sprostší obrázky než u naturalistů
14. 01. 2014 | 18:21

Martin1 napsal(a):

Ládíku !!! Deprivace je ale taky nemoc !!!
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace
Všechno je nemoc jenom ti 4% jsou zdraví jako Řepy
14. 01. 2014 | 18:21

yaya napsal(a):

Jeden z důvodů zastavení tr. stíhání je nepříčetnost, tedy i případ, kdy pachatel není schopen vnímat stíhání. V tomto případě může toto provést státní zástupce. Tak proč to neudělal???
Jinak autor je jedním z autorů Klasojc amnestie.
14. 01. 2014 | 18:27

Martin1 napsal(a):

gaia
Přirozené právo
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozen%C3%A9_pr%C3%A1vo

Přirozené právo (latinsky ius naturalis) znamená nepsané právo, které - podle svých zastánců - předchází před vyhlášeným pozitivním právem státu a je mu nadřazeno. Pojem přirozené právo označuje právní řád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou buďto z přirozenosti člověka a společnosti (ius naturale), rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina). Naopak zákonodárce se má řídit zásadami přirozeného práva, například spravedlností, které jeho pozitivním zákonům teprve dodávají legitimitu.
14. 01. 2014 | 18:28

Barich napsal(a):

(Nejlepší jsou klacky o dvou koncích)

To by byl báječný titulek:

Zeman, navzdory svým slibům, že bude milostmi šetřit, hned tu první schválil a omilostnil tak orlického vraha!

Souhlasím proto s autorem: Ať Zeman dělá cokoliv, dělá to vždy úplně špatně, naprosto zavrženíhodným způsobem.
Co taky můžete chtít po sebestředném ožralovi, kterého si zvolila česká luza, že ?!?
14. 01. 2014 | 18:34

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Media s námi asi nehrají čistou hru.
Když je ten člověk nesvéprávný a snad i skoro mrtvý, tak proč jej chtějí soudit?
S takovou věci by si měl umět poradit soud. Pokud mu brání legislativa, tak by se měla změnit, nemělo by se to nechávat na vůli „monarchy“, který se může chovat jako Havel nebo Klaus a omilostňovat své kamarády.
14. 01. 2014 | 18:36

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Hasenkopfe, nechtěl byste i vědet něco pikantního ze sexuálního života onoho odsouzeného ? Zajděte si do redakce Blesku, Hasenkopfe.
Hasenkopfe, proč jste stejně vehementně nerozebíral milosti vydávané Klausem ?
Zaměstnával Vás Hrad, ne ?

Hezký den.
14. 01. 2014 | 18:38

Targus napsal(a):

To: pavelhasenkopf

Pěkně jste si poplakal. A teď z jiného soudku.
Kdo dá milost lidem, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni pracovat, tudíž živit alespoň sami sebe, anebo je bez milosti vykopne zaměstnavatel pár (pár jsou dva) let před starobákem? O případech typu sebraného ID kvůli uříznuté, původně nemocné noze jste dozajista slyšel, takže myslím právě tyto lidi.

Kdo dá JIM milost v tomto nelidském systému? Jestliže vám (a nejen vám) leží osudy těchto ubožáků u zádele, proč by ostatním měli ležet lidé odsouzeni podle trestňáku někde jinde?

MZ již v čase inaugurace tvrdil, že milostmi plýtvat nebude. Čemu se divíte? Přišel jste do Čechistánu skrz zrcadlo?
14. 01. 2014 | 18:41

Ládik!!! napsal(a):

Martin1 -
Koukolník s Drtilovou vymezili deprivantství z pohledu současné doby. Deprivanti (z latinského deprivare – zprostit) jsou lidé, kteří z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů nedosáhli lidské normality či o ni v průběhu života přišli. Ve vztahu k normalitě jsou to lidé v různém stupni a rozsahu „nepovedení“ nebo „zmrzačení“, NIKOLI NEMOCNÍ. Postižení je výraznější v citové a hodnotové než v intelektové oblasti.
14. 01. 2014 | 18:44

Ládik!!! napsal(a):

Koukolík samozřejmě...
14. 01. 2014 | 18:45

Ládik!!! napsal(a):

a opravdu s Drtilovou, ne s Drtinovou
14. 01. 2014 | 18:46

Kanalnik napsal(a):

Jak s autorem v mnohem obvykle nesouhlasim, tak tady ma naprostou pravdu.
14. 01. 2014 | 18:51

skeptický napsal(a):

Údajně provinění je drobné,bránění výkonu soudního rozhodnutí(novinová zpráva).

Přišel tam asi exekutor (to jsou ty důsledky nadvýroby,u soudu se uživí jen ti,co myslí-nemyslím soudce),a pán se asi zprotivil. Tady se jedná asi o ty exekuce.Dneska si tento důmyslný průmysl ukáže na nějakého příbuzného nebo spolubydlícího.Zaplatíš to za něj.Tumáš čerte kropáč.

Že toto vás nechává klidným.
14. 01. 2014 | 18:53

Petr. napsal(a):

Zločinců, dokonce i těch co se do kriminálů houfně vracejí a dokonce i vraždí, propustil už president Klaus dost.
14. 01. 2014 | 19:01

skeptický napsal(a):

Některé profese mají tu výhodu,že klesnout nemají kam.
14. 01. 2014 | 19:04

topsik napsal(a):

Aha, tak se u nás začne nosit to, že na poslední pomoc k nemohoucím (skoro)odsouzeným bude volat namísto kněze Zeman? Svatá prostoto! Začínám pomalu věřit tomu, že prezident už vadí kdekomu jen proto, že činí jen to, co slíbil.
14. 01. 2014 | 19:12

Martin1 napsal(a):

Ony ta deprivace - strádání ale existují různé, a ty pak vyvolávají různé nemoci, tak jak jsem vám to poslal a to jsem z toho pochopil já - otevřel jste to? Mohu se mýlit.Budu jenom rád, když mne někdo poučí.
1 Klasifikace deprivací
1.1 Deprivace biologická
1.2 Deprivace motorická
1.3 Deprivace smyslová
1.4 Deprivace sociální
1.5 Deprivace citová
1.6 Další typy deprivací
1.7 Deprivace psychická
2 Kinetika deprivace
3 Související články
4 Literatura
14. 01. 2014 | 19:13

tak na kuří oko? napsal(a):

Hasentopfe, pan prezident jistě má o případu více informací, než Vy, který se mu snažíte radit.
Jistě bere zřetel na případné oběti.
A také na to, kam by asi člověk v takovém stavu přišel, pokud by neměl jistotu pobytu ve vězeňské nemocnici.
Samozřejmě zdivočelí advokáti nikoho pod most živit nechodí a úředníci ministerstva spravedlnosti mu také nočník měnit nebudou.
Nechal bych to na Milošovi, když už se uvolil to řešit.
Má větší hlavu.

PS. Vyřizovat účty s Mynářem si choďte do hospody U viaduktu.
14. 01. 2014 | 19:25

gaia napsal(a):

argun
mentálně postižené tady asi soudí běžně

http://www.novinky.cz/krimi/324490-sex-mezi-mentalne-postizenymi-ve-vlakovem-kupe-resi-soud-jako-znasilneni.html
a Polednová taky nechápala za co sedí
14. 01. 2014 | 19:27

Martin1 napsal(a):

A vzpomínáte si na Film Zvíře s Belmondem: "Dementní kaskadér a přecitlivělý homosexuál Bruno Ferrari."
Nejenom herci umí leccos dobře zahrát, dneska seženete deset doktorů, kteří z vás udělají za dobře položenou obálku už týden starou mrtvolu, která po amnestii ožije, že ještě stihne hrát v první lajně hokej na OH v Soči a Zeman by se tam asi nerad s dotyčným setkal. Vůbec se mu nedivím.
Ti, co na něj nyní pokřikují za nelidskost, by na něj jistě křičeli za jeho hloupost. Necháme to vyšetřit - tu demenci pány profesory. Ať dotyčného omrkne Kutna, ale pozor, až přijedou od Chocholouška, aby nedošlo k záměně.
http://www.nakluky.cz/magazin/item/3660-film-zvire-s-belmondem-dementni-kaskader-a-precitlively-homosexual-bruno-ferrari/
14. 01. 2014 | 19:33

dabei napsal(a):

Roku 2010 v dobách nástupu vlády Nečase,byly blogy více navštěvovány a pestřejší.Zdá se,že únava již vyřadila okolo
20 000 tehdejších diskutérů.Opravdu se vyjadřují již jen skalní příznivci diskusí vůbec.Ale nějak to hasne,je to mdlé.Tehdy ovšem bylo jasné,že Klaus Paroubka nechce premiérem a Paroubek nechce pak setrvat v ČSSD.To nějak pravici povzbudilo a určitě připravila začátek Nečasova premiérství divácky lépe než nyní levice Sobotkovo premiérství v zahájení.Já se nedivím,že president po 10 letech mimo scénu,na Moravě a bez osobního života,nějakých pár týdnů nyní vnímá vteřinově-minutově.B.Sobotka nedává žádnou okatou závislost na M.Zemanovi najevo.Část voličů ČSSD je znechucena oběma aktéry nebo jedním z nich,považuje to od začátku za porušení volebních slibů.Levice tedy nyní mediálně připustila horší začátek Sobotky než pravice Nečase.Ale není všem dnům konec.Dělá to na mne dojem jakéhosi polospánku demokracie,při němž probíhá podvědomě sen s nepříliš dobrým koncem u většiny,z něhož má obavy.Zda tím,že to odstartuje zanedlouho ten pocit z většiny spadne,bude po nepříjemném pocitu? Něco mi říká,že Sobotkova vláda sice nepůjde asi čelem proti zdi jako Nečasova,ale aspoň zatím bude masy lidí málo strhávat pro svůj program,málo je motivovat.Na čas oboustranný nezájem.Pokud delší,v co to vyústí?Ve 4 "komunistické" strany jako jsou v Bangladéši,protože agilní třicetifunkcionář Hašek již nevydrží nečinnost?
14. 01. 2014 | 19:47

alias napsal(a):

1. Jsem rád, že prezident přezkoumává zprávu nějakých anonymních úředníků. Jak víme z Klausových afér s milostmi, ti, kdo vypracovávají podklady, včetně právních poradců, jsou lehce uplatitelní.

2. Je také poněkud chucpe zneužívat fakt, že nevíme, z čeho byl muž obviněn, v prezidentův neprospěch. Od právníka zapleteného do Klausových skandálních amnestií obzvláště.

3. Očividně lžete, pokud píšete o milosti. Prezident jasně řekl, že byl žádán O ABOLICI - zastavení trestního stíhání, nikoliv o milost.
14. 01. 2014 | 19:48

alias napsal(a):

P.S. Kdyby prezident žádosti vyhověl, postižení by už neměli žádnou šanci domoci se náhrady a odškodnění.

S nelibostí sleduji, kolik snobů neváhá obhajovat zločince, jen aby si mohli kopnout do prezidenta. Někteří z nich mají jinak plná ústa morálky...
14. 01. 2014 | 19:57

Občan napsal(a):

No, já se Zemanovi ani nedivím. Jestli je tohle - http://zpravy.ihned.cz/c1-61557150-nemuze-se-hybat-a-je-dementni-podle-zemana-ale-neumira-a-milost-si-tak-nezaslouzi - pravda, pak asi opravdu není pro udělení milosti důvod.

20 exekucí, vedených proti obviněnému a jeho rodině, to není málo. Docela by mě zajímalo, jak se může "několik let zcela invalidní osoba s demencí" (tedy s omezenou nebo odňatou způsobilostí k právním úkonům) zadlužit.

Mimochodem - i "IDěs" uvádí, že momentálně je trestní stíhání proti obviněnému přerušeno a pokud se neuzdraví, nebude pokračovat. Takže PROČ by mu měl Zeman udělovat milost???

Jednání státního zástupce i soudu je pro mne nepochopitelné. Buď je obviněný právně nezpůsobilý a pak proti němu nemůže být vůbec vedeno trestní řízení, nebo není právně nezpůsobilý a pak může být souzen a odsouzen.
SZ měl povinnost toto posoudit a rozhodnout, zda vůbec podá obžalobu. A soud měl povinnost posoudit stav obviněného a rozhodnout, zda lze nebo nelze řízení vést.
PROČ by měl Zeman řešit nekompetentnost státních zástupců a soudců? Od toho, aby si zjednali pořádek, tu jsou "hrdinka" Bradáčová, státní správa v soudnictví a ministerstvo spravedlnosti. Ten případ se vůbec neměl mezi návrhy na udělení milosti dostat!
14. 01. 2014 | 19:59

drozd kvíčala napsal(a):

nefňukej, hasenkopfe. Nikdo na tebe už není zvědavej, jsi vyčpělej jak včerejší pivo. Ty jsi jen zahořklý právník
Jak mi vysvětlíš, že prokurátor nejdříve toho člověka žene před soud, aby posléze pro něj žádal milost? Bojí se snad prokurátor zastavt, resp. přerušit trestní stíhání a raději to rozhodnutí hodí zemanovi na krk?
A zřejmě si nikdy pořádně nepracoval, jinak bys věděl, že několikastupňová kontrola je běžná. Abys to pochopil jako právník, tak to zkrátím: důvěřuj, ale prověřuj.
14. 01. 2014 | 20:16

berkowitz napsal(a):

Na omilostnění "otcovrahů" byl specialista Pravdoláska!
14. 01. 2014 | 20:27

Firefly napsal(a):

kocoure, snad nepřestupuješ k humanistům ?
14. 01. 2014 | 20:29

Tupas napsal(a):

Co tento pohled na celou věc.

Vynechám-li osobu "nemocného" - asi nečtu všechnu "špínu" internetu, páč netušim kde se vzalo ono ztotožnění v osobě nějakého vraha a i kdyby.

Miloš Zeman se "zbavil" možnosti udělovat milost, tím že to přehodil zodpovědnost na ministersvo spravedlnosti. Bil se v prsa, jak to krásně vyřešil, jak neudělá stejnou chybu jako Václav Klaus. Lidé, především asi lidé kolem samotného Zemana, jásali. Při první možné přiležitosti však rozhodnutí ministerva hodí do koše, a rozhodne se jak uzná on sám, a lidé kolem samotného Zemana pravděpodobně, za vhodné.

Tomu ríkám "neprozřetelně zapomenout hrábě v trávě a pak si o ně rozbít ústa". Bohužel, lidi asi víc zajímá co je zač ten obžalovaný, než že prezident neni ochotný dodržovat ani vlastní pravidla když se to zrovna nehodí a právě si o ne rozseknul ret.

Smutné.
14. 01. 2014 | 20:52

Alfa napsal(a):

Myslím, že tady by mělo platit, že samotná osoba autora blogu je natolik zkompromitována svými texty (a nejen Klausovou amnestií), že se od ní nedá čekat nic než manipulace.
Na faktech to ukázal např. alias:
"1. Jsem rád, že prezident přezkoumává zprávu nějakých anonymních úředníků. Jak víme z Klausových afér s milostmi, ti, kdo vypracovávají podklady, včetně právních poradců, jsou lehce uplatitelní.

2. Je také poněkud chucpe zneužívat fakt, že nevíme, z čeho byl muž obviněn, v prezidentův neprospěch. Od právníka zapleteného do Klausových skandálních amnestií obzvláště.

3. Očividně lžete, pokud píšete o milosti. Prezident jasně řekl, že byl žádán O ABOLICI - zastavení trestního stíhání, nikoliv o milost.

14. 01. 2014 | 19:48 ".
14. 01. 2014 | 21:16

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Je tak modrý svazáku Hasenkopf klesl hluboko

ale přece jen, klesl až tak hluboko, jako dva svazáci Hasenkopf s Koudelkou?? To když nalívali rozumy V.Klasu, při té zprofanované amnestii, aby vytáhl tuneláře na svobodu.
14. 01. 2014 | 21:53

eF napsal(a):

Po precteni diskuse marne premyslim, co jste vlastne za lidi.
Misto naprosto brutalniho zduvodneni z jedny strany tim, ze dotycnej je sice dementni, pravdepodobne nesestavi souvislou vetu a nedojde si mozna sam na zachod (nevim, neminim to resit, neni to v tomhle kontextu to podstatny), ale protoze je docela stabilizovanej, tak nema narok na milosrdenstvi. Z druhy strany je pridano, ze k nekomu, kolem koho krouzi jak supi exekutori, tak taky nema narok.. (ale NIKDO netusime proc krouzi.. mohl se "zadluzit" odskodnym, rodina a blizci vylohami na leceni, na advokata. A taky se mohli zadluzit bezuzdnym rozhazovanim, o tom zadna - podstatny je, ze nikdo nevime duvod).
Tyhle dva duvody samy o sobe jsou STRASLIVY a lidsky nechutny. Je jedno, koho se to tyka, jde o to, ze nas nejvyssi ustavni cinitel a jeho kancler nemeli vnitrni problem je vyslovit. Pokud je duvod nekde jinde, tak je a) spatne, ze nerekli pravej duvod a b) opet to, ze se jim neprici vyslovit neco tak nechutne nelidskyho.
A tohle nesouvisi s zadnejma Klausovejma milostma, ani s zadnou amnestii. Tohle je proste jen dost daleko za hranici jakyhokoli vkusu.
Normalniho cloveka by melo zaujmout uz to, ze amnestii zadal statni zastupce - tedy ten, kdo ho stihal. Nevim co je to za zastupce, ale myslim, ze to neni sorta lidi, ktery by si usnadnovali praci podavanim zadosti o milost pro jimi stihany lidi.
A pokud tohle nekoho nevaruje, bez ohledu na to, kdo je jeho politickym guruem, tak je neco v tyhle spolecnosti hrozne moc v neporadku. Tohle neni o tom kdo, ale co.
(Druha vec je, ze Zeman svym pristupem k milosti rika jediny, a to ze sam sobe neveri v odpovedny udelovani milosti, a ac je to jeho pravo, melo by to byt varujicim. Tech pravomoci, co se mu eklujou neni zas tak malo).
14. 01. 2014 | 22:27

eF napsal(a):

A zrovna v tomhle kontextu je abolice/milost vcelku slovickareni a opet vypovida neco o nas, kdyz misto jadra veci resime okrajovost.
14. 01. 2014 | 22:28

¨Da.Rock napsal(a):

To je zajímavé, pane Hasenkopfe, že ponecháváte stranou právě ty nejdůležitější aspekty, jako například proč trestní stíhání nezastavil sám státní zástupce nebo soudce. Spokojíte se s konstatováním, že jim k tomu asi nedává prostor trestní řád.
Paradoxně se tedy se svojí zlobou neobracíte na tvůrce trestního řádu, ale na prezidenta, který není nikomu povinen milost uložit a to ani kdyby byl ten člověk v posledním tažení.
Zmiňujete se o bulváru, přitom sám jste předvedl bulvár par excellence.
Stejně jako jiná média se totiž ani na moment nezabýváte tím, zač je ten člověk stíhán a co je to vlastně za člověka. Proč byste se tedy měl zabývat tím, proč mu trestní stíhání nezastavil ani soudce, ani prokurátor, přičemž je obecně známým faktem, že v pravomoci obou je toto učinit. To byste snad vědět mohl.
Chováte se tedy sám jako bulvární stoka, které jde pouze o to šplíchnout trochu srač*k na Zemana. A k tomu se hodí cokoliv.
A obzvláště pikantně zní tento slovní hnojomet od právníka, který byl v poradním týmu bývalého prezidenta Klause. Neměl jste náhodou prstíky i v té jeho slavné amnestii, která vzala podvedeným lidem poslední šanci domoci se svých peněz?
Nicméně jako právník byste vědět mohl, že když je na někoho vedeno cca 20 exekucí, tak to není nevinná oběť systému, jako třeba řidič Smetana, ani někdo, kdo do průseru spadne náhodou.
Spíše se mi to jeví, že onen člověk je podvodník, který druhé nějakým způsobem obíral o peníze.
A Zemanova milost by udělala přesně totéž, zač je kritizován váš bývalý šéf. Zbavila by oběti činnosti tohoto člověka jakékoliv šance domoci se svých peněz.
14. 01. 2014 | 22:33

Da.Rock napsal(a):

eF: Jste dojemný, človíčku. Jak vás tak čtu, vzpomínám taky na případ jednoho člověka - byl to už starší muž a jeho zdravotní stav byl taky docela vážný: měl jaterní chorobu, trpěl Parkinsonem, dlouhodobý stress mu přivodil psychické problémy. Jeho nepřátelé ho chtěli vidět mrtvého, pořádali na něj hon jako na divou zvěř, až ho chudáka zahnali do natolik bezvýchodné situace, že si sáhl na život. Nejdojemnější na celém příběhu je, že až do své smrti mu byla po boku jeho žena, která si život bez něj neuměla představit a odešla spolu s ním.
Jestlipak uhádnete jeho jméno?
14. 01. 2014 | 22:40

kpt.Morgan napsal(a):

Bravo pane prezidente !!!
Žádný pardon podvodníkům ( 20 exekucí asi nebude náhoda ), jeden Klaus stačil.

Kvičení místních VolímKarlů je přímo božskou hudbou.
14. 01. 2014 | 22:53

ari napsal(a):

A pak že právníkům jde v první řadě o právo a spravedlnost. Jo, ale jen pro ty, za něž politicky kopou. Navíc je v tom článku tolik polopravd a otočených úhlů pohledu, že je to od autora značně nechutné. Jen ať prezident a všichni další státotvůrci zavedou konečně jasná pravidla hry, bez toho se nehneme z místa.
14. 01. 2014 | 22:57

skeptický napsal(a):

Ta Klausova amnestie byl beztak otrávený špek,který mu podstrčili k podpisu.Pak to vzal všechno na sebe. Přece veřejně nepřizná,že to nečet.
14. 01. 2014 | 23:00

skeptický napsal(a):

Abolicionisti byli ti,co chtěli v Americe zrušit otroctví.To tak ještě.
14. 01. 2014 | 23:03

Richard napsal(a):

Zeman vyměnil institut prezidentské milosti za akt posledního pomazání, ..aby si potvrdil svou božskou moc
http://www.denik.cz/galerie/milos-zeman-vtipy-portret.html?mm=4283594
14. 01. 2014 | 23:08

vůbec nikdo napsal(a):

Milý pane, obvykle se vyjadřujete – se vším respektem – jako někdo, trpící profesionální deformací. Váš jazyk i způsob myšlení je nepatrně... právnický? Ale tento váš text je naproti tomu roztomilý, vtipný, adresný a poměrně nekompromisní. Děkuji.
14. 01. 2014 | 23:20

Al Jouda napsal(a):

Milost si zasloužil např. pan Smetana, ale nedostal ji ! Vrah by měl dostat provaz a ne milost !
14. 01. 2014 | 23:54

Karel napsal(a):

Al Jouda
Pan Smetana neměl být vůbec souzen. A tenhle případ vypadá spíše jako bouda na Zemana.
15. 01. 2014 | 02:02

Digi napsal(a):

"Paragraf 173 trestního řádu

(1) Státní zástupce přeruší trestní stíhání:
(a)..............
(b) Nelze-li obviněného pro tšžkou chorobu postavit před soud.
(c) Není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání.

(2) ..............Pomine-li důvod přerušení, státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje."

Důvod přerušení asi nepomine, takže trestní stíhaní zůstane přerušeno. Tak vo co go? Milosti, resp. abolice (jeden z druhů milosti) pro tohoto člověka netřeba, má to plně v rukou státní zástupce.

Jaké jsou další okolnosti případu, za co je dotyčný stíhán - sám nebo s jinými, nebylo publikováno. Takže jako obvykle - každý den aspoň jeden kopanec do Zemana.
15. 01. 2014 | 02:07

právní marasmus napsal(a):

Pan Hasenkopf
je konzistentní a zaslouží si uznání. Spoluautor poslední amnestie prezidenta Klause, jejíž spoluautorství ze skromnosti popírá, se podílel na propuštění zlodějů a dalších kriminálníků a logicky tedy pléduje za milost pro kohokoliv, aniž se obtěžuje zabývat se trestnou činností, která má být milostí prominuta.
Proč?
15. 01. 2014 | 02:33

Digi napsal(a):

A propos:

Milost má 3 formy.

Zatímco agraciace (odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu) a rehabilitace (zahlazení odsouzení) - čl.62g ústavy - je zcela v pravomoci prezidenta,

rozhodnutí o udělení abolice (nařízení, aby se trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo)- čl.63j - vyžaduje ke své platnosti kontrasignaci premiéra nebo pověřeného člena vlády, a za toto rohodnutí odpovídá vláda.
15. 01. 2014 | 02:50

JH napsal(a):

Mně se tak nějak zdá, že když pan president milost neudělil, zaječí kebule napíše, že ji udělit měl. A kdyby ji býval udělil, napsala by, že neměl. Problém asi bude, že na rozdíl od toho minulého mu tenhle neplatí...
To jeho bývalý chlebodárce, ten to vzal pěkně z jedné vody načisto. Zloděje pustil a okradeným znemožnil se i jen snažit o třeba jen symbolickou satisfakci.
15. 01. 2014 | 08:32

resl napsal(a):

Máte pravdu, to rozmazávání od Zemana a jeho dvorního analfabeta, nemá v trochu vyspělé zemi co dělat. Nesmírně netaktní buran se opět odkopal. Ne pro amnestii, kterou nedal, to je jeho věc a má na to právo, ovšem ten způsob předvádění davu o kterém si myslí, že je úplně padlý na hlavu, ten neomalený slovník, české podezírání, to vše bylo hlupákama vybráno záměrně pro veřejnost. Výsledek je tristní a komplex hlouposti sedí prezidentovi za jeho krkem dál a dál.
15. 01. 2014 | 08:37

JAHA napsal(a):

Ad: Tupas
Tomu ríkám "neprozřetelně zapomenout hrábě v trávě a pak si o ně rozbít ústa". Bohužel, lidi asi víc zajímá co je zač ten obžalovaný, než že prezident neni ochotný dodržovat ani vlastní pravidla když se to zrovna nehodí a právě si o ne rozseknul ret.

Smutné.
14. 01. 2014 | 20:52
Trefne jasne. Ale adorantom Zemana nevadi, ze si s... do vlastnych ust. Nie su uz schopni posudzovat rovnake ciny roznych ludi rovnako principialne. Urobi vec xy Zeman - vyborne, ten jim to "nandal".... Urobi vec xy niekto, koho Zeman nema rad - pfuj, to su ludia, ako mozu nieco take urobit...
15. 01. 2014 | 08:50

Da.Rock napsal(a):

JAHA: Právě jste udělal totéž, co kritizujete u odpůrců Zemana. Automaticky ho kritizujete za něco, o čem v podstatě nic nevíte (a to nikdo, protože média, která jinak vyšťourají všechno na všechny, se zázrakem rozhodla o provinilci nezjišťovat žádná fakta) ale víte jistě, že neudělením amnestie se Zeman dopustil podlosti.
Nechápete, že tohle je vykonstruovaný mediální lynč na Zemana? Že média úmyslně podávají zprávy tak, aby to vypadalo, že Zeman je cynický nelida, který odmítá zachránit opuštěné štěnátko?
A přitom bychom se možná divili, co je to za člověka, kterému Zeman milost nedal. 20 exekucí si člověk nepřivodí omylem, to už se musí setsakra snažit.
15. 01. 2014 | 08:59

Petr z Tábora napsal(a):

Nechápu pana Hasenkopfa, proč se zabývá záležitostí o které všichni víme tak málo, zřejmě s ohledem na soukromí dotyčného. Každého zarazí, že proti dotyčnému a rodině je vedeno dvacet exekucí. Každého zarazí, proč justice stíhá za maření úředního rozhodnutí člověka, který je po autonehodě upoután na lůžko s poraněnou míchou a mozkem. Čímž se dostávám k tomu, že autor nezdůraznil, že se jedná o abolici.Jako laik bych tipoval, že se stejně soudní projednávání bude léta posouvat.
To nevylučuje pozdější milost. Celá kauza ukazuje, proč se pan Zeman snaží zbavit agendy milostí - mnohá rozhodnutí každého prezidenta jsou vždy nějakou skupinou lidí napadána neboť nemůžete vyjít vstříc protichůdným názorům, navíc někdy i zpolitizovaným.
15. 01. 2014 | 09:09

JAHA napsal(a):

Ad:Da.Rock

Ja som reagoval na text Tupasa, ktory som uviedol, ale este vytiahnem z toho textu specialne pre Vas, aby ste POROZUMELI:...než že prezident neni ochotný dodržovat ani vlastní pravidla ...

Automaticky ho kritizujem za to, ze nedodrziava vlastne pravidla, nie za "za něco, o čem v podstatě nic nevíte".

Asi pre Vas v tom nie je rozdiel, nuz s tym nic neurobim ☺.

P. S. - ten clovek( ci je vrah, ci neplatic exekutorom, ci co je zac) ma v tejto suvislosti vobec nezaujima, no ked prezident povedal A (a tym nedodrzal vlastne slova o tom, ze vyber prenecha inym, aby nebol ako Klaus), mal povedat B. Ked to B nepovedal a povedala to jeho prava ruka Mynar v jeho mene (o milosti len pre tych, co maju par mesiacov zivota...), tak je to este odpornejsie. Lebo to B malo byt: viem, ze som presunul pravomoci vyberu na inych, ale v tomto pripade musim zasiahnut preto a preto. Kedze NIC take, co by urobil kazdy seriozny clovek, aby nestratil svoju tvar, neurobil, samozrejme, ze tym nahral mediam.
A Vase slova o lynci a pod. - nedajte sa prosim, vysmiat. Nevsimol som si, ze by ste branili jeho protikandidata proti lziam, ktore vyslovil v kampani a ktore vyvratil i sud. Ked niekto takymto sposobom, i za pomoci klamstiev a podsuvani rodinky byvaleho prezidenta, vyhra najvyssi post v state - co si moze zasluzit od slusnych ludi skrz naskrz, bez ohladu na nazorove ukotvenie vpravo, v strede, vlavo... ?
(Nemyslim teraz novinarov bulvarnych periodik a pisatelov fabulacii, ktori vedia, ze nepisu pravdu, len vytahuju to, co sa im hodi, ale beznych ludi, ktori maju svoj nazor a vyslovuju ho nie pre peniaze, ale preto, ze su o tom presvedceni).
15. 01. 2014 | 09:41

Da.Rock napsal(a):

JAHA: Vy se schováváte za objektivní nestrannou kritiku prezidentova počínání, ale ve skutečnosti (což jste odhalil ve svém P.S.) ho prostě nemáte rád a cokoliv, co Zeman udělá, vnímáte jako důkaz jeho špatnosti. Kritizoval byste ho ať by tu milost udělil nebo neudělil a vždy byste to zdůvodnil nějakým jeho postojem.
Já si myslím, že tím, že Zeman milost neudělil, naopak svému slibu zůstal více věrný, než kdyby ji udělil.
Takže se bavme o tomto konkrétním problému a nevytahujme nějaké frustrace z prezidenstské kampaně. To už je historie.
15. 01. 2014 | 09:47

neo napsal(a):

Targus :

Kdo dá milost lidem, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni pracovat, tudíž živit alespoň sami sebe, anebo je bez milosti vykopne zaměstnavatel pár (pár jsou dva) let před starobákem?//// takoví lidé nesedí ve vězení a není nutné jim udělovat milost, jsou na svobodě.
15. 01. 2014 | 10:03

Tom napsal(a):

Zeman předhodil primitivům kost:
- dvacet exekucí!

dvacet exekucí!!!
DVACET EXEKUCÍ!!!!!

...........DVACET!
CHCE SE MI ZVRACET!

to musí být gauner šmejd a vrah!
ještě že to Zeman splách!

že to s věcí nesouvisí?
že to prošlo přes komisi?
že už je ležící-spící?

"NO A?"

Zeman má svou munici:
"JEŠTĚ NENÍ PO MRTVICI!"
15. 01. 2014 | 10:18

krajan napsal(a):

Pane právníku,
jak se mi to jeví z vašich blogů, vy už jste na absolutní dno klesl před časem. Zjevně jaksi neůžete překousnout, že už nesedíte na Hradě.
15. 01. 2014 | 10:21

Jaroslav napsal(a):

Ta rodina má víc jak deset exekucí, neboli podle novinářů vzor zodpovědnosti a nevinnosti a tudíž si zasluhuje ohleduplné zacházení...no...jak ta nadměrná ohleduplnnost devastuje vztahy mezi minoritou a majoritou, to je vidět každý den. Takže děkuji pane presidente za logické odmítnutí milosti nezodpovědným lidem , nezaslouží si to .
15. 01. 2014 | 10:23

Saxána napsal(a):

Efektem trestu má být náprava. Jaký význam má věznění tohoto žadatele o milost? LZPS mučení zakazuje.
15. 01. 2014 | 11:04

Martin napsal(a):

Upřímně nevím, proč by tento člověk měl dostat milost. Ne snad, že by si zasloužil ve svém stavu stát před soudem a skončit ve vězení, ale prezidentská milost je mimořádný prostředek, který tvůrce ústavy zamýšlel jako možnost zmírnit dopad zákonů v neobvyklých případech, které zákonodárce nedokázal předvídat a popsat. A to není tento příklad. Trestní zákoník totiž umožňuje (či spíše nařizuje) přerušit nebo zastavit trestní stíhání v případech, kdy člověk není schopen vnímat probíhající trestní řízení a uložený trest. Toto rozhodnutí může udělat už sám státní zástupce, případně později soudce. Jenže to by musel pan státní zástupce najít odvahu své rozhodnutí obhájit. Mnohem snažší je prostě podat návrh na milost a veškerou odpovědnost za udělení nebo neudělení milosti, tedy za pokračování trestního stíhání svalit na prezidenta. Stejně tak je to s lidmi, jimž zbývá již několik málo měsíců života, jimž hodlá prezident milosti udělovat. Trestní řád umožňuje, aby lidem s vážným zdravotním stavem byl nástup trestu odložen, případně pokud jej již vykonávají přerušen, takže takové žádosti o milost by se k prezidentovi vůbec neměly dostávat, neboť v těchto případech mají soudy možnost sami těmto lidem vyhovět. Pokud tak nečiní, nebo tak činí pouze v malém množství případů a lidé pak podávají žádosti o milost k prezidentovi, znamená to, že justice nefunguje správně a soudí mechanicky bez přihlédnutí ke konkrétním případům.
15. 01. 2014 | 11:05

smutný napsal(a):

Tento pamflet by měli používat na školách žurnalistiky jako názorný příklad, jak jde všechno překroutit a vykládat tak, jak se to zrovna hodí.
Těm, co trpí ztrátou paměti, bych rád připomněl jak se choval Klaus. Ten zásadně své kroky nezdůvodňoval! Jeho vyhlášená arogance a povýšenost očividně našim mediálním presstitutům imponovala.
15. 01. 2014 | 11:09

Salonis napsal(a):

Celý článek jen dokumentuje jakou zášť a nenávist je schopen projevit Hasenkopf vůči člověku, který ho právem vyhodil z teplého místa na Hradě, protože měl prsty v Klausově amnestii. Prostě všivák!
15. 01. 2014 | 11:11

Jan Kavka napsal(a):

Vy kdo tady obhajujete pana Prezidenta : Vaše argumenty jsou úplně zcestné. Jde o to, že je to debil a dělá vše proto, aby o tom přesvědčil co nejvíce lidí. Vzdal se udělování milostí a tuto věc předal ministerstvu spravedlnosti, tak buď si to nechám a dělám si to sám a nebo t opředám se vším všudy, jaký má smysl to hodit na někoho jiného a stejně si pak udělat rozhodnutí jinak. Jenom víc peněz, samozřejmě za to posouzení toho stavu se platí a ne málo. Navíc nehcápu, jaký důvod má poskytovat informaci, že zamítl milost, to nikoho nezajímá, že ji někomu neudělil, chci vědět o těch ,které udělí, toť vše. A když už teda, tak uvedu úplně informace a ne že se bude chlubit tím, jak je nemilosrdný a zamítl ji, ale neuvede, co ten člověk udělal, jak si pak má člověk vytvořit obrázek. Pro mě osobně je obrovský rozdíl, jestli ten člověk někoho nemilosrdně zavraždil, nebo způsobil vlastní vinou autonehodu a někoho zabil. Takhle si rozhodně neumím udělat obrázek, jestli s presidentem souhlasím, nebo ne, když mám poloviční informace. A pro V8s, kteří zase brečíte, že cokoliv prezident udělá budeme kritizovat, když nastoupil, tak jsem ho nezatracoval a čekal, co předvede. Zatím jsem se nesetkal s jediným dobrým rozhodnutím a po reprezentativní stránce nám dělá ostudu, jak to jen jde, chodí opilý na státní akce (jasně břečte, že to byla viróza, jestli tomu věříte, je mi Vás upřímně líto), ze státních událostí a záležitostí si dělá soukromé večírky, kam nezve lidi, kteří ho v minulosti nepodpořili, nebo proti němu vystoupili. Podle stejných metrů jmenuje lidi do funkcí jejichž obsazení je na něm. Nasmál jsem se, když se lidi divili, že přesunul novoroční projev, to je přece jasné, dokážete si ho představit, jak vypadal 1. po těch litrech becherovky? :-) Jak hluboko jsme klesli, když ho ještě někdo obhajuje. Asi se do ještě větších sr..ek opravdu už nemůžeme dostat.
15. 01. 2014 | 11:12

Michal napsal(a):

Pane Hasenkopfe, je věcí prezidenta komu a proč udělí nebo neudělí milost - tato věc není nároková.
Možná by stálo za úvahu provést legislativní změnu, aby o těchto věcech vždy rozhodl soud a prezident se nemusel v tomto angažovat.
Mám trochu pocit (třeba se mýlím), že jste se nesmířil s tím, že je p. Zeman prezidentem a tak si hledáte nějaký důvod si do něj touto cestou rýpnout. Možná nastal čas se s touto skutečností smířit a nechovat se jako malý kluk, kterému sebrali jeho oblíbenou hračku.
15. 01. 2014 | 11:14

Petr Michalčák napsal(a):

Pavel Hasenkopf
Člověče, vy už dnes těžkou demencí trpíte, věřím, že ani nachápete co píšete, že vy jste další kandidát na udělení milosti?
15. 01. 2014 | 11:15

neo napsal(a):

zajímavý je kontrast zdejších příspěvků ve věci této a amnestií pana prezidenta Klause.
15. 01. 2014 | 11:18

Jan Kavka napsal(a):

Michal: Tak to nemáš pravdu, není to jen jeho věc, je to jeho rozhodnutí, ale trošku si to pleteš, on nám nemá panovat, on nás má reprezentovat a starat se o to, abychom se měli lépe, my poctivě pracující, co nekrademe a nepácháme trestné činy. On pracuje pro nás, my ho platíme. Nejsme jeho poddaní, nemáme tady totalitní režim, teda alespoň na papíře to tak není.
15. 01. 2014 | 11:20

Petr Folbrecht napsal(a):

Ach jo, vaše zášť a sebestřednost je tak veliká, že dokážete šmahem urazit celý (nebo skoro celý) národ. Ne, já jsem Miloše Zemana za prezidenta nevolil, ale na rozdíl od vás, respektuji, že vyhrál a tudíž je to on, kdo má právo se rozhodnout. To je totiž demokracie a tak pokud by jste těm cca 10 mil. lidí milostivě dovolil, oni by si věci posuzovali dle svého, zrovna tak budou voliči volit a chovat se. Oni totiž převážně budou přinejmenším disponovat stejnou inteligencí jako vy.
15. 01. 2014 | 11:38

Leary napsal(a):

"..on nám nemá panovat, on nás má reprezentovat a starat se o to, abychom se měli lépe, my poctivě pracující, co nekrademe a nepácháme trestné činy. On pracuje pro nás, my ho platíme. Nejsme jeho poddaní,..."

Jestlipak , pane Kavko, tohle platilo i pro Klause a taky Nečase, Kalouska, Drábka ,Peake ? Ti se fakt starali, abychom se měli lépe :-(
15. 01. 2014 | 12:15

strejc Josef napsal(a):

Pane Hasenkopfe, vaše demagogie je úžasná, práce s "fakty" skutečně originální, na rozdíl od pokleslostí typu omleté prvoplánové "virózy" atp. Cílovou skupinu, která slyší na váš styl vám opravdu nezávidím. Těší vás takovÉ "aktivity"?
15. 01. 2014 | 12:17

Jan Kavka napsal(a):

Petr Folbrecht : Zřejmě jste si nevšiml, že to je diskuzní fórum, to znamená, že každý napíše svůj názor, co Vy na to? Udělal jste to samé, jako všichni ostatní, stejně, jako autor článku, tak proč někoho napadáte, že někdo někomu nedovolí si na to udělat svůj názor. A urážky inteligence na diskuzním fóru, protože s někým nesouhlasíte, o tom si každý udělá svůj obrázek :-) A rozhodně to není zášť, je to nasranost na výkony pana prezidenta. Již v několikámtém fóru žádám obhájce pana Zemana, napište mi jedno jeho dobré rozhodnutí, nebo kdy nás dobře reprezentoval? Ani jednou jsem nedostal odpověď. Bohužel.
15. 01. 2014 | 12:18

Da.Rock napsal(a):

Jan Kavka: Mýlíte se - jestli je tady něco zcestného, jsou to VAŠE argumenty.
Já budu poslední, kdo bude ovara obhajovat pokud zase udělá nějakou kravinu, ale tohle už se podobá mediálnímu lynči, jako svého času pořádala média na Paroubka, kterého kritizovala za VŠE, co udělal.
Není vinou Zemana, že neuvedl nějaké podrobnější informace o tom obviněném. Nechápu, proč jej za to kritizujete, když ani média toto neudělala a prezident by měl tím spíše ctít zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. Nehledě k tomu, že on nemá žádnou povinnost svá rozhodnutí zdůvodňovat.
Když chcete více informací o obviněném, požádejte média, těm není nic eklhaft a když můžou vytahovat špínu na kdejakou celebritu, můžou se taky někdy věnovat skutečné novinařině a zjistit o obviněném více informací. Třeba za co je stíhán, kolikrát už byl trestán apod.
Měli by zdejší Zemanovi kritici koule na to jej kritizovat, kdyby se dozvěděli, že dotyčný chudák na vozíčku například podváděl nebo kradl (ty exekuce nespadly z nebe) a že se zmrzačil, když jezdil ožralý stovkou po městě? Počítám, že by jim spadla brada.
Ale oni by si zase našli něco jiného. Kdo chce psa bít....
15. 01. 2014 | 12:22

jaja napsal(a):

Jan Kavka napsal(a):
Již v několikámtém fóru žádám obhájce pana Zemana, napište mi jedno jeho dobré rozhodnutí, nebo kdy nás dobře reprezentoval? Ani jednou jsem nedostal odpověď. Bohužel.
****************************************************************************
...a co třeba tohle:

"Dne 25. června 2013, několik dní poté, co podala demisi vláda Petra Nečase, pověřil prezident Zeman sestavením nové vlády Jiřího Rusnoka.
Nevyslyšel tak požadavek vládní koalice, která krátce před jmenováním přišla s tím, že v dolní komoře drží potřebnou většinu 101 hlasů a na ministerský post prosazuje Miroslavu Němcovou."
15. 01. 2014 | 12:47

resl napsal(a):

neo napsal(a):
zajímavý je kontrast zdejších příspěvků ve věci této a amnestií pana prezidenta Klause.
------------
"tato věc" není žádná amnestie, je to jen hulvátské vyjádření a chování Zemana se svým šaškem, zatímco klausova amnestie byla schválnost na odchod ze scény, která udělala mnoho problémů okradeným lidem. Mimochodem víte, že dal amnestii óbrzloději s tím, že je nevyléčitelně nemocný, což se prokázalo jako lež. Takže Zeman má ještě hodně co dělat, aby dohonil hradního zloděje.
15. 01. 2014 | 12:51

Petra Vrábliková napsal(a):

Vážený pane kolego, zcela souhlasím. Nicméně pokud je ten člověk opravdu tak nemohoucí, mělo by zároveň ze strany státního zástupce zaznít, proč skutečně sám trestní řízení proti dotyčnému nezastavil.
15. 01. 2014 | 12:57

vico napsal(a):

Hasenkopfa obviňovat ze spolupodílnictví na mediálním lynči může jen zaslepený fanatik.

Hasenkopf, byť velmi kontroverzně, vždy stál na straně Zemana a předtím Klause. Naposledy tak učinil před pár dny, kdy uvedl, že předseda vlády a potažmo vláda jako celek jsou plně vydáni na milost a nemilost Zemanovi, neboť může bez udání důvodů kdykoliv odvolat kteréhokoliv ministra,může odvolat premiéra a může odvolat celou vládu.

Bestiální způsob, kterým bylo vysvětleno Hradem neudělení milosti prostě zdvihlo Hasenkopfa ze židle. Zeman má totiž obdivuhodnou schopnost, kterou se i chlubí - každý den někoho nasrat, někoho urazit a někoho dehonestovat.

Tentokrát sdělil, že milost je ochoten dát jen tomu, kdo brzy zemře.

Hájit tohle stanovisko a hledat v něm něco pozitivního je stejné, jak hledat zlatonosné zrnko v sloním hovně.

Kydy o tom, že zastavit trestní stíhání přece mohl státní zástupce sám jsou pak jen důkazem, že právo vyslovit svůj zcestný názor může opravdu každý. Pletete si mudrlanti přerušení trestního stíhání se zastavením trestního stíhání. Nepříčetnost, která nastala až po spáchání tr. činu není důvodem pro zastavení trestního stíhání. Proto existuje institut prezidentské milosti.
15. 01. 2014 | 13:37

neo napsal(a):

resl:

vim, že Klause zrovna nemusíte, ale mně nejde o osobu jako takovou. Mně jde především o ono srovnání. Zeman se totiž chová taky jak chce a to co někteří vyčítali Klausovi, nevyčítají Zemanovi a naopak.
15. 01. 2014 | 13:41

krajan napsal(a):

Jan Kavka
Styl vašeho textu nejen naznačuje, ale přímo dokladuje, do jakých, vašimi slovy sr..ek, se někteří diskutující už dostali.
15. 01. 2014 | 13:41

Da.Rock napsal(a):

vico: § 173
Přerušení trestního stíhání

(1) Státní zástupce přeruší trestní stíhání,

a) nelze-li pro nepřítomnost obviněného věc náležitě objasnit,

b) nelze-li obviněného pro těžkou chorobu postavit před soud,

c) není-li obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání.
15. 01. 2014 | 13:59

Ambra napsal(a):

Já si myslím, že to vše je úplně jinak.
Prostě to byla bouda na prezidenta Zemana, aby ho po případné milosti začali všichni ostatní "Hasenkopfové" máchat v novinách a v televizi, jakému lumpovi to udělil abolici. Ještě štěstí, že to Zeman asi tuší.
Vždyť je to úplně stejné jako se současným setavováním vlády. Přijde člověk pověřený sestavením vlády a chce po něm jmenovat do vlády člověka bez lustračního osvědčení. A když mu Zeman vyhoví s tím, že se nejprve alespoň nějak musí zmírnit lustrační zákon, tak začnou "Hasenkopfové" křičet, jak si prezident dává podmínky a zdržuje jmenování vlády. Přece problém s lustracemi měl řešit Sobotka než začal jména vykřikovat do médií. Ale třeba to opět byla bouda na Zemana, aby v případě okamžitého jmenování Babiše mohli Dienstbier s Gajdůškovou připravit žalobu senátorů k Ústavnímu soudu na odvolání prezidenta, protože vědomě porušil lustrační zákon. Nasvědčuje tomu i to, že Sobotka přesvědčoval předsedy koaličních stran, aby byli ve vládě. To přece nemohl dělat při zdravém "právnickém" rozumu.
15. 01. 2014 | 14:11

vico napsal(a):

Da.rock : ???

p.s. Děláte si legraci sám ze sebe?
15. 01. 2014 | 14:39

Mac napsal(a):

Házenkopf, voni jsou kouzelní. Čím víc másla na hlavě, tím víc se musej připomínat, že jo.
Vy jste jako ten zoufalec Koudelka. Voba namočení v narcisově amnestii až po uši, ale pořád budou vyskakovat....
15. 01. 2014 | 14:40

Jetelina napsal(a):

Včera se k věci této milosti objevil na Aktuálně.cz příspěvek paní nebo slečny redaktorky Sandry Štefanikové, kde se mimo jiné praví:“…… proto muže navštívila policejní hlídka, která měla za úkol jeho zdravotní stav ověřit, a výsledná zpráva ministryni spravedlnosti Marii Benešovou přesvědčila natolik, že prezidentovi předložila první žádost k podpisu…..“.

Dnes se k témuž případu pro změnu rozepsal pan Hasenkopf, aby jej využil k vyřizování účtů s prezidentem Zemanem. Nejspíš za kritiku hanebné amnestie. Úvahy a právnické vývody odborníka na milosti a amnestie jsou obdobné kvality jako myšlenky v článku redaktorky Sandry. Asi by proto bylo dobré, kdyby zdravotní stav všech shora jmenovaných, včetně pana Hasenkopfa, taky někdo prověřil. Třeba ta osvědčená policejní hlídka paní ministryně Benešové, kterou by mohl vyslat staronový policejní president Lessy na pokyn ministra vnitra Peciny v demisi.
15. 01. 2014 | 14:49

Da.Rock napsal(a):

vico: Jiný argument nemáte? :-D
15. 01. 2014 | 15:38

blue napsal(a):

všem slepým obhájcům pana prezidenta by mělo dojít, že věznění ležícího a dementního je naprostá zbytečnost pro všechny zúčastněné. Ale v obraně Zemana, co byste si pro sebe nevysvětliti, že jo.
15. 01. 2014 | 15:51

Digi napsal(a):

Hele, vico,

máte to tu výše a teď už nejméně podruhé.
Irestní čád říká:
Jestliže obviněný pro duševní chorobu, která nastala az PO SPÁCHÁNÍ trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání, státní zástupce (pozn.jak správně říkáte), trestní stíhání PŘERUŠÍ. Trestní řád také říká, že POMINE-LI DŮVOD PŘERUŠENÍ, státní zástupce rozhodne, že se v tretsním stíhání POKRAČUJE.

K čemu tedy milost, přesně abolice? Stačí existující zákon (Trestní řád).
Státní zástupce má trestní stíhání přerušit (ostatně prý tak již učinil). Důvody přerušení, jak vyplývá z dostupných infomací, zřejmě nepominou, takže se v trestním stíhání nebude pokračavoat asi nikdy.

Alfa:

Milost nebo abolice není slovíčkaření.
Milost je individuální, má 3 foemy (abolice, agraciace a rehabilitace) a je také tak v ústavě rozlišena:

Čl. 62, písm.g) obsahuje AGRACIACI (prezident odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem)a REHABILITACI (a zahlazuje odsouzení)

Čl. 63, odst.(1), písm. j) obsahuje ABOLICI (prezident nařizuje, aby se tretsní stíhání nezahajovalo, a bylo.li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo)

(Pozn.:Čl. 63, odst (1), písm. k) obsahuje též AMNESTII (prezident má právo udělovat amnestii, pozn: což je stručně šečeno, hromadné udělení milosti s rozlišením jejích 3 forem).

Rozhodnutí prezidenta o abolici a amnestii patří k těm úkonům, které KE SVÉ PLATNOSTI VYŽADUJÍ SPOLUPODPIS premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. A za rozhodnutí prezidenta, které vyžaduje spolupodpic premiéra nebo pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Takře:
z toho vyplývá, že udělení ABOLICE se liší od ostatních forem milosti nejem významem (týká se trestního stíhání, nikoli trestu již uloženého soudem) a i požadavkem KONTRASIGNACE, aby rozhodnutí prezidenta nabylo platnosti.
15. 01. 2014 | 16:16

oh napsal(a):

blue: DaRock (15.1.2014; 13:59) a Digi (15.1.2014; 02:07) sem přepsali část § 173 trestního zákona. Kdybyste uměl číst a byl schopen přečtené pochopit, pak byste věděl že o žádném věznění ležícího a dementního člověka nemůže být řeč.
Ale pro kopání do Zemana se vždycky najde důvod, i kdyby si ho něčí modrá kebule měla vymyslet, že jo?
15. 01. 2014 | 16:20

vico napsal(a):

Digi, DaRock : Napsal jsem:

"Nepříčetnost, která nastala až po spáchání tr. činu není důvodem pro zastavení trestního stíhání. Proto existuje institut prezidentské milosti."

Načež mi DaRock píše, že nepříčetnost, která nastala až po spáchánhí tr. činu není důvodem pro zastavení trestního stíhání. Načež Digi k tomu rovněž napíše, že nepříčetnost po spáchání tr.č. je pouze důvodem pro přerušení trestního stíhání.

Tak aby řeč nestála, k tomu všemu dodávám, že nepříčetnost, která nastala až po spáchání tr. činu není důvodem pro zastavení trestního stíhání, ale pouze pro jeho přerušení.

Až bude dotyčný téměř umírat, dostane poslední pomazání ve formě prezidentské milosti. Takže se zastaví trestní stíhání nikoliv z důvodu podle § 11 odst.1 písm.e)tr. ř. /trestní stíhání je nepřípustné vést proti tomu, kdo zemřel/, ale o měsíc dříve podle § 11 odst. 1 písm. a) /nařídí-li to prezident republiky z důvodu milosti/.

Hasenkopf prostě jen kritizuje odpudivost zdůvodnění, ale nezpochybňuje výsostné právo prezidenta být při výkonu své funkce odpudivým. On jde opravdu přes mrtvoly.
15. 01. 2014 | 17:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

autore,
co víte o udělění milosti majiteli jihlavské fy ICOM transport Zdeňku Kratochvílovi?
Byla mu udělena Václavem Klausem z důvodu jeho psychické nemoci, která ho postihla po zahájení trestního stíhání a pravomocnému rozsudku na 5 let nepodmíněně za podvod při privatizaci. Po udělené milosti se zázračně uzdravil a dnes této dopravní firmě vesele šéfuje.
Z toho usuzuji, že dotyčný nepohyblivý dement by se též mohl po udělené milosti uzdravit. A Zeman by byl Dukou navržen na blahořečení za uskutečnění zázraku.
Nebraňte milosrdenství k bližnímu, i Samaritán by se ustrnul.
15. 01. 2014 | 17:24

aletoto napsal(a):

Vico: Opravdu jste tak nechápavý?

"POMINE-LI DŮVOD PŘERUŠENÍ, státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání POKRAČUJE."

Přijmeme-li jako fakt, že je onen zločinec nevyléčitelně nemocný (jak tady autoritativně tvrdíte), pak z toho logicky vyplývá, že se po zásahu státního zástupce (přerušení stíhání) dále NEPOKRAČUJE, tj. není potřeba abolice, milosti, přímluvy státního zástupce ani jakékoliv další intervence prezidenta.

Otázka je, proč to tedy neudělal a snaží se do věci zatáhnout prezidenta?

Odpověď je dvojí:

1. Buď má k tomu dobré důvody a jde o nějaké svinstvo.

2. Nebo to byla past na prezidenta a nyní všichni plánovači a podobní vicové zuří, že se jí prezident obratně vyhnul.

Fascinuje mě,
15. 01. 2014 | 17:36

já napsal(a):

aletoto:

Jenže státní zástupce to stíhání přerušil, ale chce to úplně zastavit, protože úplně zastavit to za daných okolností sám nemůže. Proto chtěl tu milost.

Ten trestný čin, o který jde, je obyčejné maření úředního rozhodnutí. Díky zemanovu rozhodnutí se bude SZ muset pravidelně přesvědčovat, že ten muž je stále dementní, a to až do doby, než zemře, protože přerušení staví všechny promlčecí lhůty.

A autora zjevně nezajímá ta kauza jako taková, ale jen ta tučně zvýrazněná věta, která na Mynáře a potažmo i na prezidenta prozrazuje, že to jsou v podstatě bezcitné, hnusné lidské svině.
15. 01. 2014 | 17:53

vico napsal(a):

Ale toto : Návrh na udělení milosti podala Marie Benešová, Zemánková favoritka. Ze by i ona nastražila past?
15. 01. 2014 | 17:58

nDigi napsal(a):

Copak to fakt nechápete, vico:

Prezidentská milost, přesně řešeno ta z jejích forem, která se nazývá abolice, neexistuje proto, aby se zastavilo trestní stíhání pro nepříčetnost, která nastala až po spáchání trestného činu.

Tedy znova

Tuto věc, jak již v diskusi mnohokrát zmíněno, upravuje, a to dostatečně humanitárně, paragraf 173 trestního řádu.

O přerušení trestního stíhání rozhoduje státní zástupce (už prý rozhodl), v daném případš zřejmě vůbec se v něm nebude pokračovat, jelikož se stav stíhaného nejspíš nezlepší.

Milost je mimořádný prostředek. proč ji užít v případech, kdy věc zcela pregnantně řeší trestní řád a řešení je v kompetenci státního zástupce? Proč by jinak v trestním řádu se mluvilo o trpících vážnou chorobou nebo duševní chorobou, a byly na tyto osoby brány ohledy? A proč by mu měla být udílena milost (abolice) na smrtelné posteli (milost není cirkevní rozhřešení, jsou to právní a zákonné úkony, spočívající v zastavení stíhání), když bude stále ve stavu přerušeného trestního stíhání, tj. není trestně stíhán)?

To jako myslíte, že státní zástupce by mu přišel ke smrtelné posteli říct, že v trestním stíhání se pokračuje? No, ani v tomto případě by to nebyl důvod pro milost-tedy abolici, nýbrž pro vyhazov státního zástupce, nebo minimálně jeho odvolání.

Pokud se, jak psal Martin1, státnímu zástupci nechce pracovat, a spolu s ministryní spravedlnosti to házejí na prezidenta, není to důvod, aby to prezident řešil za ně.

Jestli chcete mermomocí kopat do Zemana, tak si to, spánembohem, dělejte, ale neznásilňujte přitom fakta.
15. 01. 2014 | 18:02

já napsal(a):

nDigi:

Jenže státní zástupce to stíhání PŘERUŠIL, ale chce to úplně ZASTAVIT, protože úplně zastavit to za daných okolností sám nemůže. Proto chtěl tu milost.

Ten trestný čin, o který jde, je obyčejné maření úředního rozhodnutí. Díky Zemanovu rozhodnutí se bude SZ muset pravidelně přesvědčovat, že ten muž je stále dementní, a to až do doby, než zemře, protože přerušení staví všechny promlčecí lhůty.

Vy máte taky nějakporušený mozek, že máte tak sníženou rozlišovací schopnost?
15. 01. 2014 | 18:08

zbyněk napsal(a):

O té neudělené amnestii nic nevím, ocenil jsem ale při bedlivém sledování návštěvy karlovarského kraje, že pan president pracuje také významným způsobem na očistě jazyka. Tak začnu používat místo slova obličej, drška!
15. 01. 2014 | 18:13

Digi napsal(a):

To Já

To je asi, oč běží, státnímu zásrtupci se nechce pracovat a chce, aby mu prezident trochu ulehčil.
A Vy víte, stoprocentně, že jde o maření úředního rozhodnutí i o jaký druh?
To může být řízení auta přes zákaz, nebo taky útěk z vězení - a kdoví co ještě.
15. 01. 2014 | 18:27

aletoto napsal(a):

vico napsal(a):

"Ale toto : Návrh na udělení milosti podala Marie Benešová, Zemánková favoritka. Ze by i ona nastražila past?
15. 01. 2014 | 17:58"

Tak nestyďte se a vyjádřete se přímo k věci. Chcete cokoliv z uvedného rozporovat? Tak do toho. Takový únik není moralisty hoden.

já: Sem s důkazy a podrobnostmi, pokud se chcete tvářit jako insider, budete muset "pustit" více, jinak budete za barona prášila.
15. 01. 2014 | 18:36

buldatra napsal(a):

Švejk byl taky úředně prohlášen za blba a bylo mu to platný jak mrtvýmu zimník.
Byl odveden a basta.
Pravda až po několika klystýrech, vypumpování žaludku, chininu a studených zábalech.

Inu, od těch dob se toho mnoho, snad kromě kosmetiky, nezměnilo.

Ten chlápek by měl být rád, že mu nevypumpovali žaludek.
15. 01. 2014 | 18:49

Da.Rock napsal(a):

to Já: V tomto konkrétním případě by přerušení stíhání znamenalo v praxi totéž, jako milost. Pak je tady ještě jeden institut a to upuštění od potrestání. Toto může vynést soudce, který rozhodne, že k trestné činnosti došlo, ale upouští od potrestání z nějakého důvodu.
Takže mechanismy tady jsou, ale ani prokurátorovi, ani soudci se do toho zjevně nechtělo, tak to přehodili na Zemana. Vzhledem k tomu, že Zeman už předtím dával najevo svůj odpor k milostem, to skutečně vypadá jako pastička, která z něj měla udělat cynické hovado. A jak je vidět, povedlo se.
15. 01. 2014 | 19:11

já napsal(a):

Da.Rock:

Aby soudce mohl upustit od potrestání, muselo by být nejdřív ukončeno přerušení stíhání ... aby mohlo být ukončeno přerušení stíhání, musel by nejdřív pominout důvod přerušení ... kdyby pominul důvod přerušení, odpadl by důvod pro upuštění od potrestání. Hlava XXII.

Kdyby Zeman nebyl zapšklej, ješitnej, žlučovitej, mstivej dědek, prostě by to bez řečí podepsal a nic by se nestalo. Protože to ale je zapšklej, žlučovitej, ješitnej a mstivej dědek, tak to zamítnul a ještě z toho udělal tyjátr.
15. 01. 2014 | 19:21

Da.Rock napsal(a):

to Já: No výborně, takže jste konečně zjistil, že stíhanému vězení nehrozí a tudíž žádnou milost nepotřebuje. Takže vše ok.
15. 01. 2014 | 20:14

Nadozivoti zabanovany!!!!! napsal(a):

„Zdeněk Kratochvíl vybudoval v Jihlavě prosperující dopravní firmu ICOM transport, gigantický podnik s téměř dvoumiliardovým obratem. V regionu platil za váženou osobnost, žije v honosném sídle v Hosově, osadě na okraji Jihlavy. Rozlehlý dům a okolní pozemek s tenisovým kurtem chrání zděný plot, hradba vzrostlých jehličnanů i kamerový systém.
Kratochvílova bezúhonnost se začala rozpadat koncem devadesátých let. Krátce po sobě tehdy musel čelit dvěma trestním oznámením. Policie ho obvinila, že se podílel na vytunelování jihlavského podniku Zemědělské stavby a že podvodně získal šestnáct a půl miliardy korun, když přes kapitálový trh prodal zahraniční cenné papíry s nulovou hodnotou. Vyšetřovatel tehdy mluvil o jednom z největších organizovaných trestných činů v České republice…
Významný podnikatel, tenista a milovník vážné hudby se tak na podzim roku 1998 ocitl ve vazbě v Brně. V cele pobyl půl roku.“, uvedl server bezkorupce.cz 21. 4. 2008. 3)
Není bez zajímavosti odtud citovat dále: „O svobodu se Kratochvíl s týmem svých advokátů pral nejen v soudních síních, žádosti o pomoc psal na všechny strany. Prosby adresoval i politikům. … Vyslyšel ho tehdejší opoziční poslanec Ivan Langer z ODS. Za Kratochvíla orodoval v Poslanecké sněmovně, když se při interpelacích v září 2003 obrátil na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského. … V létě 2004 však Vrchní soud v Olomouci přesto poslal Kratochvíla do vězení. Když už to vypadalo, že se majitel dopravní firmy teplákům nevyhne, přišel zásah, díky němuž zůstal na svobodě. Ministr spravedlnosti, unionista Pavel Němec, totiž podal v říjnu roku 2004 ve prospěch podnikatele stížnost na porušení zákona při vyšetřování. A Nejvyšší soud mu dal za pravdu.“ 4)
Přítrž vleklému soudnímu řízení se Zdeňkem Kratochvílem učinila milost od prezidenta republiky Václava Klause, udělená v dubnu 2008. „Kratochvíl nemohl absolvovat trestní řízení, neboť nebyl schopen chápat jeho smysl. Velkou dopravní společnost však řídí dodnes. ,Rozhodující bylo, že soud rozhodl o přerušení trestního řízení ze zdravotních důvodů, protože pan Kratochvíl je dlouhodobě zdravotně neschopný účastnit se trestního řízení. K dispozici jsem měl i dobrozdání psychiatra z Jihlavy, který hodnotil prognózu z psychiatrického hlediska jako mimořádně nepříznivou, i stanovisko psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde byl v únoru 2008 Zdeněk Kratochvíl hospitalizován,´ uvedla hlava státu před čtyřmi lety,“ píše idnes.cz 30. ledna 2012. 5)
„Zdeňka Kratochvíla, těžce duševně nemocného člověka, lze potkávat, jak řídí auto, diskutuje ve společnosti, nebo se zdraví s ministrem Ivanem Langerem či prezidentem Václavem Klausem. Ostatně Langer za něj bojoval již dříve. Ještě jako poslanec v roce 2003 interpeloval ve věci Kratochvíla tehdejšího předsedu vlády. A ve stejném roce a počátkem roku 2004 vychází ve prospěch Kratochvíla jako na objednávku několik článků v různých časopisech. Podstatou je především očernění policejního vyšetřovatele Jiřího Pospíšila, který měl kauzy ICOMu na starosti. Zdeněk Kratochvíl si v té době zřizuje i svou vlastní webovou stránku, kde zveřejňuje tyto články a další texty svědčící v jeho prospěch.
… S nadsázkou by se dalo říci, že podnikatel dobře zvládl další fázi, do vězení nemusel a další kauzy ICOMu se jej už týkat nebudou. Dle našich informací se totiž prezidentská milost vztahuje nejen na kauzu ICOMu, za niž se již Kratochvílův komplic, Radek Leopold, dostal do vězení, ale i na kauzu Zemědělských staveb a Bahamských akcií.“ Tolik Jihlavské listy 21. 4. 2008. 6)
15. 01. 2014 | 21:28

eF napsal(a):

Obratne vyhnul...
K tomu srovnani je skoda slov, vypovida to vic o jeho autorovi.
A aby bylo jasno - nepipnul bych, kdyby Zeman proste rekl, ze se rozhodl to neudelit. Nepipnul bych, kdyby rekl, ze nechtel otravovat Rusnoka kontrasignaci. To vsechno by bylo naprosto korektni. Nepipnul bych, kdyby neudelil a proste nic nerekl. Pipu pro to "obratny vyjadreni, s jakym se vyhnul medialni pasti ministerstva spravedlnosti" (a jeho oblibenkyne Benesovy). Nejsem nastvanej, jsem znechucenej tim, co nekdo dokaze vypustit z ust - ted myslim hlavne Mynare, ale Zeman nerekl nic o moc lepsiho.
Cokoli dalsiho by byla skoda slov hazena na temer fanatickou prehradu resici neco uplne jinyho, nez co mne vadi. Muzete mne utlouct cepice, a klidne mejte pravdu okolo toho, CO se stalo (ja ji neznam a je to ta vec, kterou ani nehodnotim). Ale nejde uhajit JAK se to stalo. To je marasmus a nevim, jestli je smutnejsi jak to padlo, nebo to (temer pochvalny) hykani okolo.
16. 01. 2014 | 00:22

Tom napsal(a):

to Vico:

díky díky :-)
vámi vyvolaná debata pod tímto blogem budiž varováním pro všechny vaše případné následovníky, kteří by upadli v pokušení vysvětlovat něco Zemanovým adorantům :-)

Neuvěřitelná omezenost, oni to nepředstírají, oni opravdu nechápou ani jednoduché sdělení, jen reagují jak Pavlovovi psi na signál.

Pane Vico, jak vidíte s některými lidmi dikusi vést nelze :-)
16. 01. 2014 | 01:47

Jetelina napsal(a):

Včera se k věci této milosti objevil na Aktuálně.cz příspěvek paní nebo slečny redaktorky Sandry Štefanikové, kde se mimo jiné praví:“…… proto muže navštívila policejní hlídka, která měla za úkol jeho zdravotní stav ověřit, a výsledná zpráva ministryni spravedlnosti Marii Benešovou přesvědčila natolik, že prezidentovi předložila první žádost k podpisu…..“.

Dnes se k témuž případu pro změnu rozepsal pan Hasenkopf, aby jej využil k vyřizování účtů s prezidentem Zemanem. Nejspíš za kritiku hanebné amnestie. Úvahy a právnické vývody odborníka na milosti a amnestie jsou obdobné kvality jako myšlenky v článku redaktorky Sandry. Asi by proto bylo dobré, kdyby zdravotní stav všech shora jmenovaných, včetně pana Hasenkopfa, taky někdo prověřil. Třeba ta osvědčená policejní hlídka paní ministryně Benešové, kterou by mohl vyslat staronový policejní president Lessy na pokyn ministra vnitra Peciny v demisi.
16. 01. 2014 | 05:00

vico napsal(a):

Tom : opravdu nelze
16. 01. 2014 | 08:37

Kleofáš napsal(a):

Jen si to představte, prezident Zeman udělil milost. Na druhý den pan Lipold z Aktuálně píše: " Zeman omilostnil simulujícího kriminálníka". Na to píše Jan Urban: "Milošek nám opět lhal." A nakonec Hasenkopf: "Miloš Zeman porušil své pracovomoce, cesta k Ústavnímu soudu otevřena"
16. 01. 2014 | 13:20

mik napsal(a):

Nevim proc se o tomhle tady rozviji takova diskuze zakladni nedostatek vseho je to ze o tom muzi by napred melo byt jasne receno kdo to je co provedl treba i o te autonehode a tak pak lze teprve dvat za pravdu te ci one strane spis je pak ale zarazejici proc si Zeman najima tym lidi a okate neverim tem kteri to maji ve sve kompetenci a tudis by se logicky dalo usuzovat ze jsou odborniky jinak Zeman predal vlastne agendu udelovani milosti ale ted si narokuje rozhodovat zda milost udeli nebo ne myslim ze i Havel se seknul v udeleni milosti o Klausovi ani nemluvim ten se vzdycky zachoval alibisticky a Zeman ? ten je jak slon v porcelanu dela jednu botu za druhou ale co cekat od cloveka ktery vitezstvi dosahne podvodem pri kandidatskych diskuzich ma problemy s alkoholem dobrovolne s politiky pred lety vlastne odesel ,,je jasne ze Zeman vyhral volby jen proto ze porad je jeste hodne tech co v 89 prevlekli rychle kabaty naruby a porad je dost tech co vzpominaji na socialismus... lze se utesit jedinym ze 10 let Zeman nevydrzi,,,
16. 01. 2014 | 21:04

T.Paine napsal(a):

Patří do republiky (věc veřejná) udělovat jedním smrtelníkem (de facto precedentně) „odpuštění hříchů“ někomu úplně (ne)známému v neprospěch obětí či ve prospěch kamarádíčků, příbuzných a známých? Odpuštění hříchů (tzv. milost, v angličtině Grace, z řeckého charis) jedním smrtelníkem je monarchistický přežitek králů a císařů z „Boží vůle“ („Divine Rights of Kings“) a symbol církve.

Navíc se jedná o eliminaci oddělení (pravo)mocí soudních (výklad existujících zákonů) od exekutivních (výkon existujících zákonů prezidentem) a trvalé povýšení prezidenta nad všechny a všechno (pravý impeachment prezidenta neexistuje). Co je důsledkem? Jeden jediný člověk, nejvyšší člen exekutivní větve ústavy, stojí nad všemi ostatními lidmi.

Pisatelé ústavy zfúzovali do rukou prezidenta již x krát zneužitou moc (nejen v ČR) s konečným výkladem existujících zákonů. Jeden jediný smrtelník, byť volený, má poslední slovo. Historické evidence je tolik, že normální člověk jen kroutí hlavou nad existencí této monarchistické moci v současné ústavě (a nejen v ČR).

Další rány spravedlnosti z milosti:
Článek 62, písmeno g) : „Zahlaďte odsouzení v evidenci tohoto odsouzeného. Já o tom rozhoduji. Já a jenom Já.“

Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen (born again). A jedeme dál. Založíme si křišťálově čisté eseróčko.

Článek 63, písmeno j) : „Skončete tohle trestní stíhání. Nezahajujte tamhleto trestní stíhání.“

Bude předseda předseda vlády, jehož jmenuje a odvolává prezident, vetovat rozhodnutí prezidenta odmítnutím spolupodpisu? Absurdní logika. Nikoliv však v armádním kancléřského systému, kam z principu patří. Jaké procento zastavených a nezahájených trestních stíhaní prezidentem kdy předseda vlády odmítl spolupodepsat?

Článek 63, písmeno k) : „Uděluji amnestii na tohle, tohle, toto, toto, tamto, jo, na tamto taky, ale na tykadla ne!“

Opět. Bude předseda předseda vlády, jehož jmenuje a odvolává prezident, vetovat rozhodnutí prezidenta odmítnutím spolupodpisu? Absurdní logika. Nikoliv však v armádním kancléřského systému, kam z principu patří. Jaké procento amnestií předseda vlády kdy odmítl podepsat?
17. 01. 2014 | 07:19

T.Paine napsal(a):

Amnestie byly, jsou a velice pravděpodobně budou ostře odmítány veřejností, jsou silně kontroverzní, zneužívány (křoví) a navíc jsou retroaktivní. Když se ovšem shodne většina veřejnosti mít stále institut amnestie v české právním systému, tak ji přijímat jako zákon parlamentu a nejlépe s ústavní kvalifikovanou většinou.

Vůbec udělovat nějaké individuální milosti jedním člověkem byl a je silně kontroverzní a snadno mocensky zneužitelný nástroj už od prvních ústav v 18. století, že ústavy některých států americké unie už delegovaly tuto pravomoc od jednoho člověka speciálním komisím (Board of Pardons and Paroles), jmenovaným podle ústav těchto států. Pokud to rozsudek soudu zakazuje, udělení zmírnění trestu odsouzenci je často zakázáno (without possibility of parole).

http://en.wikipedia.org/wiki/Pardon#United_States 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_pardoned_or_granted_clemency_by_the_President_of_the_United_States#Bill_Clinton
http://articles.latimes.com/2012/jan/12/nation/la-na-barbour-pardons-20120113 
17. 01. 2014 | 07:30

Terry napsal(a):

Možná si ještě vzpomenete na "propuštění ze zdravotních důvodů" Abdela Basita Ali al-Midžrahího, odsouzeného v roce 2001 ve Velké Británii na doživotí za útok na americké letadlo u města Lockerbie (21. prosince 1988), při kterém zahynulo 270 lidí.

Ve Skotsku může být propuštěn na svobodu vězeň, který je nemocen a zbývají mu tři měsíce života. A maximálně tolik mu předpovídali britští lékaři (rakovina prostaty v konečném stadiu).

Takže byl v roce 2009 "z humanitárních důvodů" propuštěn a odletěl do Lybie.

Po oslavném přijetí v Lybii zemřel až 20.5.2012.
17. 01. 2014 | 13:55

JAHA napsal(a):

Ad: Jetelina

Myslite, ze ked tu budete kopirovat rovnaky svoj text denne, ze to nieco zmeni na jeho vypovedacej schopnosti?
Uz len to, ze 15. 1. 2014 pisete:
"...Dnes se k témuž případu pro změnu rozepsal pan Hasenkopf, aby jej využil k vyřizování účtů s prezidentem Zemanem ..."

a 16.1. 2014 znova pisete:
"...Dnes se k témuž případu pro změnu rozepsal pan Hasenkopf, aby jej využil k vyřizování účtů s prezidentem Zemanem..."

o Vas nieco svedci. Clanok bol totiz napisany 14. 1. 2014. Ake su Vase rozlisovacie schopnosti, ked neviete, co znamena vcera, co dnes a co predvcerom? Dal ste si dobry, vystizny nick, taky zemity.
17. 01. 2014 | 22:37

bohata socka napsal(a):

K.V napsal(a):
Zaječí hlavo, když někdpo spáchá trestný čin, patří do kriminálu a jestli tam vytuhne nadobro, jeho problém, to si měl rozmyslet dřív.
A nechejte okopávání presidenta- dělat si do vlastního hnízda je trapně čecháčkovská ohavnost....konec citace
14. 01. 2014 | 17:56

Z vsseho prispeveku primo cisi nenavist a ani se to nesnazite zastirat a tou zajeci hlavou jste to jenom utvrdil.
Prezidenta vam nikdo neokopava, ten se dnes a denne znemoznuje cim dal tim vic a neverte na duchy, ze jinde ve svete nektritizuji sveho prezidenta ze jeto cechackovska ohavnost, staci umet anglicky a jit treba na Facebook a najdete tam spoustu ohavnosti treba na takoveho Obamu. Co je cechackovske a je to ve vas osobne, je predposrannost z verejnych socialistickych cinitelu, ktera vam zustala zadrena pod kuzi jako stara nemyta spina. Prezidenbta nikdo nebude okopavat, pokud k tomu prezident dnes a denne nebude davat stale vic a vic duvodu.
18. 01. 2014 | 00:27

e.m. napsal(a):

Vážení,
cituji "Jak je možné, že proti někomu, kdo je tak vážně a dlouhodobě postižený a nechápe smysl trestního řízení, je zároveň vedena řada exekucí, nelze v tuto chvíli říct. Bližší podrobnosti o případu nejsou veřejné." /atd./

A tož když o tom člověk nic neví a z podstaty ani nemůže vědět -- jak k tomu může něco kvalifikovaného říci?

Nanejvýš tak leda: pokud je naplněn tento můj předpoklad (blablablaba), pak mi připadá, že (blablabla).

No, to asi není příliš silný a fundovaný názor, není-liž pravda....
19. 01. 2014 | 12:30

Levap napsal(a):

Také jsem se divil pane Hasenkope , co přimělo neudělit milost pana Becherovky...bohužel, 65% hlupáků si zvolilo svého nadhlupáka, aspoň víme na čem jsme...,že.
20. 01. 2014 | 11:08

Levap napsal(a):

Také jsem se divil pane Hasenkope , co přimělo neudělit milost pana presidenta...bohužel, 65% hlupáků si zvolilo svého Guru, aspoň víme na čem jsme...,že.
20. 01. 2014 | 11:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy