Ať vám všechno funguje v roce 2013...

01. 01. 2013 | 13:09
Přečteno 4052 krát
... protože co jiného lze přát úplně všem?

at vam vsechno funguje
at vam vsechno funguje


A ještě provedení pro hypochondry:

organy at funguji
organy at funguji


Ne, nehledejte v tom žádnou politiku.

Politiky můžete najít dost zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Zrovna poslouchám milovníka kravat, per a titulů honoris causa, nezklamal, je to nádherný exemplář sobeckého a nafoukaného zcela odtrženého člověka od života a starostí obyčejných lidí!
01. 01. 2013 | 13:17

Pavel napsal(a):

To Maximus :

Ten "exemplář sobeckého a nafoukaného zcela odtrženého člověka" nezklamal.
Spousta frází, obecných pravd a varování.

NIC KONKRÉTNÍHO K TOMU, co skutečně pálí většinu této společnosti, co způsobuje naštvání lidí, čeho se lidí mohou bát atd.

Děs, běs.
01. 01. 2013 | 13:25

Neudržitelný napsal(a):

Právě jsem poslouchal projev prezidenta republiky. Nezklamal, je to rozumný a slušný prezident. Když se podívám na kandidáty na tuto funkci, nevidím tam lepšího.
01. 01. 2013 | 13:26

Neudržitelný napsal(a):

Pavel
Nikdo nemůže za to, že neumíte poslouchat, nebo že nerozumíte mluvenému slovu.
01. 01. 2013 | 13:27

Hloupý Honza napsal(a):

Jak jsem již psal co bude v páně profesorově projevu, máme se jak jsme se nikdy neměli, akorát to chce méně reptat, více makat, držet hubu a krok. Máme plné obchodňáky a pořád reptáme a reptáme, i to RV|HP hraničí se zdravým rozumem.

Akorát tu amnestii jsem zasklil, to přiznávám.
01. 01. 2013 | 13:28

Miroslav Pivoda napsal(a):

1. Pamatuji si, že první kosmonaut Jurij Gagarin sděloval ze své kosmické lodi několikrát závažnou zprávu: "Palubní přístroje fungují normálně."
2. Mezi lidskými orgány (na obrázku Pavla Kohouta) bohužel není vidět mozek. Ten bude v roce 2013 fungovat také normálně?
01. 01. 2013 | 13:33

Hloupý Honza napsal(a):

... a ještě jsem zapomněl na ty povrchní občanské spolky, které stejně nikdy nic nevyřeší.

Poselství ve zkratce - nereptejte, hleďte si svého, dělejte co máte dělat, nestarejte se o co se nemáte starat, držte hubu a krok.
01. 01. 2013 | 13:35

Libertad napsal(a):

Rád bych se mýlil, ale jsem si na 99% jist, že amnestie se bude vztahovat i na stíhaného, ale neobžalovaného pana Janouška.

S pozdravem

Sidonio Libertad
01. 01. 2013 | 13:37

Neudržitelný napsal(a):

Miroslav Pivoda
Zajeďte se podívat do Moskvy do VDNCh. Je tam vystavena ta Gagarinova raketa. Žádné přístroje tam neměl.
01. 01. 2013 | 13:39

Pavel napsal(a):

Tomio Okamura :
Kvalita společnosti se pozná ne podle toho, jak je bohatá, ale jak se umí postarat o ty nejslabší. Pamatujete retardovaného závozníka Otíka z filmu Vesničko má středisková? Jaké by byly jeho osudy dnes? To přece víme přesně. Tisíce podobně postižených Otíků přišly díky beztrestným podvodníkům s předraženými hrnci a lichvářům nejprve o majetek, o bydlení a dnes bloudí třeba jako bezdomovci po našich ulicích. Smrdí, pijí a nám všem se oškliví. Není to jejich vina, že jsou na ulici a že smrdí. Je to vina nás nás všech. Žádný trh tohle nenapraví. Neexistuje stejná startovní čára pro všechny. Někteří z nás mají svázané nohy od narození a nikdy nemají šanci se ani rozběhnout. Řešit tyhle problémy se nedají charitou. Takové problémy se musí řešit systémově. Nejde jen o slabé duchem. Tváří tvář našemu státu jsme často bezmocní všichni. Tahle země je prorostlá nespravedlností a křivdami. Zatímco viníci hodují, oběti se často nedovolají pomoci ani spravedlnosti. Letošní rok bude rokem, kdy se naše země začne radikálně měnit. Tak jak rostou rozdíly mezi bohatými a chudými, tak roste i míra rozhořčení. Rozhořčení ne na schopné a úspěšné lidi, kteří tuto zemi posouvají vpřed. Roste a sílí rozhořčení všech slušných lidí na ty, kdo na práci ostatních parazitují. V letošním roce se stále silněji začnou ozývat občané a budou se hlásit o svoje nezadatelné právo ve své zemi si svobodně vládnout.

PS.
To je projev hodný občana, a ne obecné Jakešovské kecy o tom jak je skoro vše v pořádku, jen bychom měli více držet ústa a krok.
01. 01. 2013 | 13:41

pilně se na tom podílel, expert napsal(a):

Ty skleněné mazničky jsou boží. Před vynálezem marketingu dělali naši předkové fantastické věci.
Jsem vděčný, že nám pan Kohout naznačuje, že nebudeme mít na opravy a na doktora. Bez něj bych to nepoznal.
01. 01. 2013 | 13:47

Sláma napsal(a):

Pavel má naprostou pravdu, existuje jasná paralela mezi Miloušem Jakešem a Václavem Klausem. Stejné odtržení od života - oba dva příliš dlouhou dobu prožili ve svých stranických sekretariátech.
Alespoň něco pozitivního - rychlokvašený profesor ekonomie zřejmě konečně přišel na to, že očekávání a důvěra jsou v ekonomii stejně důležité jako fiskální nástroje. Ovšem (pozitivní) očekávání a důvěra se rychle ztrácejí, ale obtížně získávají zpět.
01. 01. 2013 | 13:52

Joe Ratata napsal(a):

Přeji vám všem rychlé hojení tržných ran uštědřených neviditelnou rukou trhu.
Joe Ratata
01. 01. 2013 | 13:54

Maximus napsal(a):

Prezident vyhlásil amnestii
TISKOVÁ SDĚLENÍ, 1. 1. 2013
Prezident republiky Václav Klaus využil v úterý dne 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil tuto amnestii:

Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013

Čl. I
Prominutí a zahlazení některých nepodmíněných trestů

(1) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok.

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem2013 apokud osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 10 let.

(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst.1 a2 se hledí, jako by odsouzeny nebyly.

Čl. II
Zastavení trestního stíhání

Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

Čl. III
Zmírnění některých nepodmíněných trestů odnětí svobody

(1) Promíjím s podmínkou, že se osoba, které byl trest prominut, nedopustí trestného činu v době odpovídající lhůtě pro zahlazení odsouzení, nepodmíněné tresty odnětí svobody uvedené v odstavci2 a3 tohoto článku.

(2) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013, pokud byl uložen trest nepřevyšující 24 měsíců a zároveň nebyl trest uložen

a) za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, nebo

b) za zločin proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, anebo proti rodině a dětem, nebo

c) osobě, která kromě trestné činnosti, o níž se rozhoduje podle tohoto článku, byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo která byla v posledních pěti letech před 1. lednem 2013 propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla.

(3) Promíjím nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem2013 apokud byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 36 měsíců a zároveň osoba, které byl trest uložen, dosáhla či v roce 2013 má dosáhnout věku 70 let.

(4) Jestliže prominutí trestu podle tohoto článku nelze vztáhnout na celou trestnou činnost, za niž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, neužije se ho ani zčásti.

Čl. IV
Prominutí dalších trestů

(1) Promíjím podmíněně odložené tresty odnětí svobody pravomocně uložené před 1. lednem 2013 osobám, které

a) dosáhly či v roce 2013 dosáhnou věk 70 let,

b) osobám, kterým byl trest uložen ve výměře nepřevyšující dva roky.

(2) Promíjím nevykonané tresty obecně prospěšných prací nebo jejich zbytky a nevykonané tresty domácího vězení nebo jejich zbytky, pokud byly tyto tresty pravomocně uloženy před 1. lednem 2013.

(3) Na osoby, kterým se promíjí trest podle odst.1 a2, se hledí, jako by odsouzeny nebyly.

Čl. V
Společné ustanovení

Trestným činem se též rozumí provinění spáchané mladistvým a trestem též trestní opatření uložené mladistvému.
.........................................................

Tak jak na to koukám u Janoušků se už otvírá "šampiko" a nejen u něj!
Světu mír!
01. 01. 2013 | 13:55

zemedelec napsal(a):

Pane Maximus.
Mě to spíš připadalo,jako projev nastupujícího prezidenta.
Pane Libertad.
Nejen Janoušek,ale i Pekárek i Novák čekají.
Raději si počkám na zhodnocení od odborníků,který se tady občas objevují.
01. 01. 2013 | 13:55

marxík napsal(a):

Pavel
Kolego, mnoho retardovaných Otíků kdysi cinkalo. Taky jsem byl momentálně zaostalý.
01. 01. 2013 | 14:01

Pavel napsal(a):

Prosím Vás, pochvalte někdo tomu Kohoutovi jeho fotky.
Vždyť je to jeho myšlenkově nejkvalitnější blog za poslední 5-6 let.
01. 01. 2013 | 14:07

didus ineptus napsal(a):

pavel
Pan Okamura vydává svá zbožná přání za skutečnost.
Lidé budou rozhořčení na cikány, že prožerou státní rozpočet, na sexuální menšiny, že zruinovaly dopravu a na židy, že míchají krev křesťanských dětí do macesů.

Taky na zlojedy, kteří popuzují pana Janečka.
(Furt marně hledám v Ottově naučném slovníku, kdo by to mohl být. Snad jeden bývalý ředitel Homolky? Zatímco bývalý neurochirurg odtamtéž ne?)
Prostě jako obvykle.

Znovuzavedení roboty v roce 2015 to má podle jednoho učence z ČNB všechno napravit. Taky vám už od ledna může MÚ zabavit opuštěnou nemovitost. Jestli je opuštěná pozná podle psychologického posudku.
01. 01. 2013 | 14:10

Kalva napsal(a):

Kriminály jsou přeplněné jako nikdy. e potřeba trochu upustit.
01. 01. 2013 | 14:11

mb napsal(a):

Neudržitelný napsal(a):
Pavel
Nikdo nemůže za to, že neumíte poslouchat, nebo že nerozumíte mluvenému slovu.
01. 01. 2013 | 13:27

... hele Klaus třeba hovořil o povrchnosti a gestech ...

... co je jiného než povrchnost a gesto nazývat: Sarajevský atentát sarajevským atentátem, toleranční patent tolerančním patentem a útok antiperlí/airsoftem za první atentát na hlavu státu za sto let ...

takhle povrní může bejt snad nějaká kremrofilní bába, ale ne snad český prezident, ne ... ???

s pozdravem ...
01. 01. 2013 | 14:14

mb napsal(a):

pak taky klausík hovořil o soudržnosti a souručenství a vo tom, aby socky nezáviděli ...

ale jak můžete držet spolu ... když stát ( a jeho reprezentanti ) nezajistí základní funkce státu - to jest elementární spravedlnost / vymahatelnost práva / a elementární pocit spravedlnosti ...

bez pocitu spravedlnosti .... při pocitu nespravedlnosti ... PROSTĚ NEMŮŽETE DRŽET SPOLU ...

myslim že takhle nějak to je ... a když chce někdo zhasnout ... tak to asi zas tak dvakrát spravedlivé není ...

njn ... stane se ...
01. 01. 2013 | 14:16

mb napsal(a):

každopádně už to má klausík za sebou ...

ubohé tornádo Lou ... už jsi dotornádovalo ...

zaplať pánbů ... tak ještě tu amnestii pro Janouška ... a tím bychom mohli zkončit ...
01. 01. 2013 | 14:17

mb napsal(a):

hloupý honza napsal: Poselství ve zkratce - nereptejte, hleďte si svého, dělejte co máte dělat, nestarejte se o co se nemáte starat, držte hubu a krok.

... chybí vám tam ještě imperativ: socky, zbavte se závisti! ...

ale jinak jste odezíral proferovi ze rtů celkem obstojně ...

... přeju hezký nový rok ...
01. 01. 2013 | 14:19

mb napsal(a):

Pavel Kohout: máte tam stejně chybu:

Ať vám všechno funguje v roce 2013...

... protože co jiného lze přát úplně všem?

... páč když to budete přát někomu nekalému, tak mu jen popřejete, ať se mu vydaří ( ať mu funguje ) nějaká nekalá věc ...

/ třeba provoz koncentračních táborů, či tuzemské tunelování /

tož tak ...
01. 01. 2013 | 14:27

arnazach napsal(a):

Pan prezident měl hlavu neustále nakloněnou doprava. Což mě nutilo naklánět hlavu doleva, abych ho viděl rovně. To mu nezapomenu. Vše dobré všem
01. 01. 2013 | 14:30

mb napsal(a):

poslední projev
pantáty tunela
přítomnost na hradě
slušného bolela

tak už to končí
poslední adieu
zas jinej tunelář
krtek si zaryje

ještě jsi zapomněl
klienti z kobek vyjí
tak coby obrkmotr
vyhlásíš amnestii

připojíš úvahu o právu a spravedlnosti
že marginalizovaní nemají smyslu pro společenství dosti
ora et labora
všude kde nora ...
01. 01. 2013 | 14:32

Konrad napsal(a):

mb - Janousek jeste nebyl odsouzen, amnestie se vztahuje na ty co uz odsouzeni byli. Ja si myslim ze je to usite na Weiglovu dceru, ktera dostala ctyrletou podminku (puvodne mela jit do vezeni). Kdyby ji udelil milost, stal by se snadnym tercem. Je to jen moje spekulace, ale Klaus nic nedela nahodne.
01. 01. 2013 | 14:41

mb napsal(a):

ad konrad ... thanks for your correction ...
01. 01. 2013 | 14:47

Konrad napsal(a):

mb - Asi jsem se v Klausovi spletl. Nyni ctu "amnestie se nevztahuje na ty co zpusobili neci smrt, ci tezke ublizeni na zdravi". Weiglova dcera zpusobila smrt kamaradky, takze se ji amnestie pravdepodobne tykat nebude.. Omlouvam se.
01. 01. 2013 | 14:57

mb napsal(a):

oki ...
01. 01. 2013 | 15:01

SuP napsal(a):

Pavle -
Děkuji za přání! Od vás bych si v roce 2013 přál více veřejné aktivity, společnost to potřebuje.

Mimochodem - máte prázdné maznice! Tak než roztočíme kola, nejdřív doplnit!!! Tady si toho asi málokdo všimne, ale my, co chceme jít příkladem, .....
;-)
01. 01. 2013 | 15:22

SuP napsal(a):

P.S. Pavle - míněno Pavle KOHOUTE!
01. 01. 2013 | 15:25

vasja napsal(a):

Vopice a klausofóbové nemaj svěrač!
Bacha lidi.
01. 01. 2013 | 15:25

Maximus napsal(a):

Rozbor projevu – nástřel: První 2 odstavce jsou jen úvodní fráze.

Odstavec 3
Přes všechny problémy, které nás právě teď provázejí, neprožíváme žádnou katastrofu. Materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků nepoznala. Již několik let však přešlapujeme na místě, což lidé cítí a různí našeptávači špatných nálad a namyšlení samozvaní spasitelé se toho snaží využít pro své cíle.
.......................................................
Takže proč přešlapujeme na místě a dáváme prostor samozvaným přešlapovačům?

Odstavec 4
Dejme si na to pozor. Těmto lidem o skutečné zlepšení života v naší zemi nejde. Jde jim o zvyšování neklidu a o zpochybňování našeho demokratického politického systému. Drtivá většina z nás si - na rozdíl od nich - parlamentní demokracie velmi váží. Mezi námi ještě žijí ti, kteří pro demokracii a naši republiku nasazovali své životy.
.........................................................
Autorita parlamentní demokracie klesá nebo dokonce padá s klesající reálnou životní úrovní obyvatelstva. To se nedá jen tak okecat. Letos reálná mzda zaměstnanců skutečně klesla! Mimochodem Klaus mezi ty co nasazovali své životy určitě nepatří!
.........................................................
Odstavec 5
Při vší, v mnohém oprávněné kritičnosti si buďme vědomi základních faktů. Výkon naší ekonomiky, tedy to, co jsme za posledních deset let vyprodukovali, rozdělili si a spotřebovali, vzrostl o 35 procent, zhruba o třetinu, což je více, než je dlouhodobý historický průměr.
.........................................................
Ze statistik vytržené a nic neříkající číslo bez návaznosti na inflaci a jiné ekonomické ukazatele! Obyčejná fabulace na úrovni komunistů z doby kolem r.1975!

Odstavec 6
Přesto to ve chvíli, kdy jsem pronášel svůj první novoroční projev, vypadalo nadějněji. Nákupní centra jsou sice dnes větší a naplněnější, ale spokojenější nejsme. Tento náš pocit je vytvářen atmosférou v zemi, nečekanými a ne příliš hezkými událostmi na politické scéně, jak - mimo jiné - ukázal poslední předvánoční týden, i rozdílným vývojem uvnitř tohoto desetiletého období.
.........................................................
Nákupní centra byla plná, ovšem i v SRN, kam si spousta Čechů raději zajede za levnějším a kvalitnějším nákupem. Vánoci bych se moc neoháněl! Navíc většina obchodních řetězců odvádí své zisky do zahraničí vně ČR. Sice zde zaplatí i daně, ale auditní společnosti co dělají pro řetězce ví jak na ně!
Pokr.
01. 01. 2013 | 15:32

SuP napsal(a):

mb -
Jsem rád, že tu amnestii (tentokrát) nikdo nevyžvanil. Nevím sice, JAK JE TO MOŽNÉ?, ale jsem tomu rád, protože Janoušek ani Raht ji nedostanou. A TO SE VYPLATÍ!!! Ještě nám pošle několik listů z vězení VII až XXIII až XXXL.
01. 01. 2013 | 15:32

Maximus napsal(a):

Odstavec 7
V jeho první polovině u nás probíhal relativně rychlý ekonomický růst, dnes už poněkud pozapomenutý. Ve druhé polovině došlo k jeho zastavení. Že podobným způsobem zůstala stát na místě i řada dalších zemí Evropy, důvodem k jakékoli radosti či škodolibosti u nikoho rozumného není a být nemůže.
........................................................
Tak to je lež jako věž. Možná, jen když se budeme srovnávat s Maďarskem či Řeckem resp. Portugalskem. Jak to říkal Neruda v písních kosmických?
„Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malým ten, kdo zná jen malý cíl“!

Odstavec 8
Před deseti lety měly souboje mezi vládou a opozicí rozměr v demokratickém světě obvyklý. Stejně tomu bylo i s mírou spokojenosti či nespokojenosti občanů. Byla taková, jako tomu bývá v každé svobodné zemi, kde radost a spokojenost nejsou povinné a nespokojenost není zakazována.
.........................................................
Nic neříkající floskule…..

Odstavec 9
Dnes je situace jiná. Mezi vládou a opozicí a na ni navázanými či jí konkurujícími protestními iniciativami a hnutími je vykopán hluboký a stále více se rozšiřující příkop. I míra individuální nespokojenosti a občanského vzdoru přesáhla běžnou mez. To jsou fakta stejně nepopiratelná jako to, co nám říkají statistické ročenky.
.........................................................
A kdo to tady pomáhal nastavit pane Klausi? Proč nedostala ČSSD jako velkých vítěz voleb šanci sestavit vládu? Kdopak nám tady neustále se vyhýbá kritice korupce rozšířené v ČR jako mor? Kdopak nám tady např. exministru Drobilovi
pofoukal bolístka?
Pokr.
01. 01. 2013 | 15:33

mb napsal(a):

(( vasja, vy jste klausofob ??? ... já su klausorealista ... ))
01. 01. 2013 | 15:34

Maximus napsal(a):

Odstavec 10
Nedošlo k tomu náhodou. Nedokážeme táhnout za jeden provaz. Hledáme ta nejsnadnější a krátkodobě líbivá řešení. Závidíme jeden druhému. Nevěříme si. Vláda má jen malou většinu, je nesourodá a nestabilní. Má kvůli tomu spoustu starostí sama se sebou. Opozice je negativistická, nepřesvědčivá a realistické řešení problémů nenabízí. Veřejnost je dnes a denně mediálně bombardována katastrofickými zprávami a začíná být apatická a bez zájmu. Jako houby po dešti rostou navýsost populistické, řešení nepřinášející iniciativy, které si vystačí s lacinou a většinou jen povrchní kritikou. Neklid mezi nás vnáší i evropská dluhová krize a zaostávání v soutěži s těmi zeměmi, které Evropa ještě před nedávnem za svého konkurenta vůbec nepovažovala. Jsou to země, kde se stále ještě tvrdě pracuje.
..........................................................
Takže máme táhnout za jeden provaz s Janoušky, Bémy, Vondry, Dalíky, Kopřivy, Rathy, Palasy, Romany, Parkanovými, Kalousky atd.?
Závidíme jeden druhému! Jasně, ti co dělají za mrzký peníz do 24 tis.Kč/měsíc závidí našim politikům, šíbrům a bafuňářům…….

Odst.11
Opozice je negativistická atd. A jaká má podle Klause být? Má dělat hodné pejsky a všechny ty kulisárny jako třeba akcie na anonymní vlastníky schvalovat jo? Takže se má opozice k lumpárnám přidat, že?
..........................................................
A dluhová krize? To je na jinou diskuzi, ale na jiném serveru. Zde by to bylo smáznuto a hned.

Odstavec 12
Ekonomika je přibrzďována tíhou domácí, tedy námi samotnými vytvářené byrokratické regulace, do sebemenších detailů zasahujícími příkazy a zákazy a zcela neúnosným počtem pro každou maličkost požadovaných papírů a razítek. To, co si na sebe vymýšlíme sami, stojí na mohutné základně nejrůznějších povinných evropských pravidel a norem, které se zdravým tržním prostředím a často i zdravým rozumem nemají moc společného.
.........................................................
První odstavec textu, kde se dá s obsahem souhlasit.

Odstavec 13
To není všechno. I přes zpomalení či úplné zastavení ekonomického růstu nepřestává být považována za jakoby samozřejmou představa o oprávněnosti stále se zvyšujících nároků všeho druhu a pro každého a jejich odtržení od práce a výkonu. To nelze zajistit, leda na dluh.
.........................................................
To není pravda, růst ekonomiky lze zajistit i její intenzifikací, změnou struktury a také samozřejmě změnou výdajů státu (nákladů) včetně zlepšením jejich efektivity a často i účelovosti.

Odstavec 14
Příčiny toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě respektu k poctivé práci, v hluboké degradaci úcty, kulturnosti i chování nás samotných i světa kolem nás, v nekritickém obdivu k povrchnosti, okázalosti a líbivým gestům a ve ztrátě odvahy tyto jevy správně pojmenovat a vystavit se vulgární kritice a atakům, které současný elektronický věk dělá tak snadnými.
..........................................................
Poctivé práci, pché, když se to všechno rozkrade, tak jak chcete nastavovat mantinely poctivosti a kulturnosti! Jsou politici naším vzorem? Nikoliv!
Ztráta odvahy? A Klaus někdy našel odvahu kritizovat rozkrádání eráru za bílého dne v ČR? Nikdy, nikdy nic za 20 let proti tomu neřekl!!!

Odstavec 15
Uskutečnit změnu není a nebude snadné. Nezajistí ji lepší či horší volba prezidenta, poslanců a senátorů, hejtmanů i starostů. Nepovede k ní obměna jednoho či více ministrů. Ti všichni mohou fungovat lépe či hůře než ti předcházející, a kéž by platilo to první, ale skutečnou změnu mohou přinést jen věci daleko zásadnější - návrat ke starým dobrým hodnotám, tradicím, návykům, ale i povinnostem, které pod heslem modernosti a pokroku tak nezodpovědně znevažujeme a opouštíme. Pusťme se do změn tohoto typu co nejdříve. Mají tu výhodu, že je může každý začít dělat sám u sebe.
..........................................................
Takže první pozitivní a vynikající změna bude, když V.K. skončí!

Odstavec 15 atd. Už jen obvyklé známé fráze politiků!
01. 01. 2013 | 15:37

Maximus napsal(a):

Omluva za překlepy a spojení textu u odst.11. Sorry.
01. 01. 2013 | 15:42

mb napsal(a):

Příčiny toho všeho hledejme v našem myšlení, ve ztrátě respektu k poctivé práci, v hluboké degradaci úcty, kulturnosti i chování nás samotných i světa kolem nás, v nekritickém obdivu k povrchnosti, okázalosti a líbivým gestům a ve ztrátě odvahy tyto jevy správně pojmenovat a vystavit se vulgární kritice a atakům, které současný elektronický věk dělá tak snadnými.

... srovnej s nepovrchními prezidentskými ´Zápisky z cest´....

... co vy jste to za antilidi ... / dotaz na cenu /
01. 01. 2013 | 15:43

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,

asi se Vám opravdu povedl novoroční vtip, protože je to, jak píše SuP.

Ať koukám jak koukám, jsou to opravdu maznice a jsou prázdné. Takže za tohoto stavu jakýkoliv pokus o to, aby všechno fungovalo na tom záhadném vyfoceném stroji, je odsouzen k havárii nejpozději během několika minut.

Že byste takto viděl rok 2013? :-)

(V souvislosti s novoročním projevem se omlouvám hluboce panu prezidentovi, že i v tomto případě jsem nositelem negativní prognózy a kazím společenskou atmosféru.

Možná kdyby tento stroj spustil pan prezident, poběží vesele bez mazání mnoho let.)
01. 01. 2013 | 15:47

Arnie napsal(a):

to Maximus: Myslím, že (na štěstí) nemáte pravdu. U Janoušků se asi šampaňské otvírat nebude, není důvod.
Z celé amnestie se zastavení trestního stíhání týká pouze Čl.II. V tom jde ale o stíhání, zahájené před 8 lety a více.
Ostatní články amnestie se vztahují na různé, převážně kratší tresty, zejména ve vztahu k vyššímu věku odsouzených, na základš již vynesených rozsudků.
Takže "náš" sledovaný Janoušek by se radovat neměl.
01. 01. 2013 | 16:00

arnazach napsal(a):

svatební a pohřební orchestr:

A ten chlapec pod tím nemá ruce, jenom žaludek.
01. 01. 2013 | 16:03

ta co zdrhla v 96 napsal(a):

To Maximus : Vyborne ,neni co dodat.
01. 01. 2013 | 16:03

Desiderius napsal(a):

Soudruh proruský agent Kikina opět ve svém projevu nezklamal.Nejprve lidi tatíčkovsky upozornil,že mít blbou náladu není vhodné,pak ukázal na domnělé viníky tohoto stavu a nakonec udělal vše pro to,slušnou část veřejnosti naštval.Občanská sdružení,internetové diskuse atd.jsou trnem v jeho bdělém soudružském oku.Je to jeho poslední novoroční projev než bude nahrazen dalším poslušným soudruhem-Milošem Zemanem.Ve hře je mnohé:např.Temelín apod.No,snad na Hradě usedne někdo lepší.
01. 01. 2013 | 16:17

Ten, co se dla ke komunistům v 82 napsal(a):

ta co zdrhla v 96 -
V Klausově novoročním projevu neb ylo nic, co by nemělo racionální jádro.
01. 01. 2013 | 16:54

mb napsal(a):

dodatek k tomu, co se dal ke komunistům v 82

... a naopak ...
01. 01. 2013 | 17:38

pamětník napsal(a):

Maximus:
"Tak jak na to koukám u Janoušků se už otvírá "šampiko" a nejen u něj!" Na co koukáte, na který článek. Ať koukám jak koukám, na šampíko u Janoušků nedovidím.
01. 01. 2013 | 18:30

Maximus napsal(a):

Arnie, Konrad a spol.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová předběžně nevyloučila, že se amnestie může dotknout i některých závažných kauz, na jejichž vyšetřování její úřad dohlíží. „Zítra si nechám předložit data. Nemohu však vyloučit, že se amnestie že se amnestie některých závažných kauz dotkne,“ sdělila Právu vrchní žalobkyně.

Brekeke, bůů. Jen naivka si může myslet, že s Janouškem to dopadne jinak. Nakonec Bém byl vždy koník Klause....
01. 01. 2013 | 18:44

pamětník napsal(a):

Maximus:
Najděte v amnestii ustanovení, podle kterého by to bylo možné, a potom můžete psát o šampiku.
01. 01. 2013 | 22:58

hovorka11 napsal(a):

Janoušek může díky Klausovi slavit, patří mezi jeho koně jako Bém.
Na tento rok Klaus otevřel dveře věznic nejhorším zločincům a nakopal vyšetřovací týmy do zadku. Chytře tak demoralizuje úsilí zavírat kmotry. Jsem zvědav, jak odstraní Bradáčovou. Třeba klasickým způsobem- neopatrným přecházením před terénním vozem- to by zajišťovalo beztrestnost vykonavatele.
02. 01. 2013 | 09:44

pamětník napsal(a):

hovorka11,
další expert. Totéž: Najděte v amnestii ustanovení, podle kterého by to bylo možné.
02. 01. 2013 | 13:49

SuP napsal(a):

Vždycky když jdu kolem tohoto článku a kliknu si, zda je tu něco nového, mě po přečtění nadpisu napadne:
"Ať ti stříká ta tvoje, ty krávo jedna Bambova!"
A přesto je pan Kohout jedním z mých favoritů.(a ví, kde jsem to vzal)
02. 01. 2013 | 13:59

Konrad napsal(a):

mb - Takze nakonec jsem mel prece jen pravdu, viz Lidovky cz : " Klausova amnestie maze trest dceri hradniho kanclere Weigla"...Coz by asi nebylo to nejhorsi, ti osvobozeni tunelari me boli daleko vice.
02. 01. 2013 | 16:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy