My, budoucí bezdůchodci

22. 10. 2007 | 21:51
Přečteno 4950 krát
České noviny stále častěji publikují zprávy, které nasvědčují populační explozi: není dostatek jeslí, školek, dětských lékařů a v poslední době je umění dokonce sehnat porodnici s volnými kapacitami. Co to znamená?

Tyto zprávy vypovídají o dvou skutečnostech: za (a), demografické echo populační vlny narozené v první polovině 70. let konečně dorazilo – sice se zpožděním a tlumeně, ale přece.

Za (b) se ukazuje, že ačkoli nárůst porodnosti v první dekádě 21. století byl snadno předvídatelný, pro státní i municipální úřady se jedná o překvapující novotu. Kdyby poblíž Jílového přistáli mimozemšťané anebo kdyby Raná u Loun začala po miliónech let zase soptit, úřady by nemohly být překvapeny více než prostým faktem, že děti narozené za Husáka jsou už velké a samy mají děti. Naštěstí je dnes alespoň dostatek šatiček, botiček, kočárků a hraček, protože o tomto sortimentu rozhoduje trh a nikoli stát.

Bohužel, je to stát, kdo rozhoduje o našich penzích. Pro generaci Husákových dětí (stejně jako pro mladší čtyřicátníky, mezi něž se letos bohužel zařadil i autor tohoto textu) je to důvod k mrazení v zádech a k usilovnému myšlení na zadní kolečka.

Mimochodem, pro chytrolíny, kteří v populační miniexplozi vidí řešení demografického problému, máme špatné zprávy: celková porodnost se zvýšila pouze nepatrně, na 1,4 dítěte na jednu ženu. Česká populace tedy i nadále stárne, zázračné řešení přirozenou cestou se nekoná. A přestože se počet obyvatel ČR v posledním roce mírně zvýšil, šlo z velké části o důsledky prodlužujícího se průměrného věku dožití.

Penzijní systém v dnešní relativně štědré podobě existuje jen asi čtyřicet, nejvýše padesát let – a již nyní je zřejmé, že jeho budoucnost je temná. Proč? V současnosti žije v České republice necelých šest miliónů osob ve věkové skupině 20 až 59 let. Toto je skupina, kterou můžeme považovat za ekonomicky produktivní. Počet osob starších 60 let (včetně) dosahuje necelých 2,2 miliónu. Na jednoho důchodce tedy připadají velmi zhruba tři ekonomicky aktivní občané.

Co bude za deset let? Počet šedesátníků a starších vzroste na 2,7 miliónu, kdežto počet osob ve věku 20-59 poklesne na 5,6 miliónu. Tedy poměr blízký 1 : 2. V roce 2027 bude starých 2,9 miliónu, kdežto „mladých“ jen 5,2 miliónu. A v roce 2037, kdy Husákovy děti dospějí do důchodcovských let, bude tento poměr 3,2 ku 4,5 miliónu. Česká republika doslova zšedne.

Počet osmdesátníků a starších se více než zdvojnásobí. (Jistě: tyto prognózy nemusí vyjít úplně přesně. Ale demografie má ze všech společenských věd zdaleka největší prognostickou sílu, takže bez ohledu na desetinná čísla, o trendu netřeba pochybovat.)

Důsledky? Pokud bude zachován blahosklonně nečinný přístup dosavadních českých vlád, namísto důchodové reformy se bude konat bezdůchodová reforma. Náhradové poměry státních důchodů vůči průměrným mzdám budou plynule klesat, možná až na úroveň roku 1948, kdy nejnižší důchod činil 70 Kčs při průměrné mzdě kolem 4000 Kčs.

To by nemuselo zdánlivě tolik vadit, pokud bychom se my, budoucí důchodci, byli ochotni ve stáří uskrovnit. Bohužel, právě ceny pro důchodce nejcitlivější – bydlení, energie, poplatky za služby, včetně lékařské a podobné péče – poletí nahoru zvláště čiperně. Centrální banky našly obnovenou zálibu v pumpování peněz do ekonomiky, což společně s vhodně zmanipulovaným cenovým indexem umožňuje stimulovat ekonomiku při nízké inflaci.

Té „nízké inflace“ je ovšem dosaženo trikem: vyloučením nebo omezením většiny „nepříjemných“ položek, jako je bydlení, energie, služby, atd. ze spotřebitelského koše. V následujících desetiletí porostou životní náklady důchodců nejen rychleji než oficiální inflace, ale možná i rychleji než průměrné mzdy. Co s tím?

Apokalyptickým řešením je cosi na způsob klecových velkochovů, kde nešťastníci budou trávit své poslední dny, než budou z úsporných důvodů milosrdně uspáni. Euthanasie přestane být diskusním tématem pro intelektuály a stane se v důsledku ekonomického tlaku všední záležitostí. Je tu určitá paralela s pohřbem žehem, který byl ještě na začátku 20. století velmi neobvyklý. Ekonomická realita (růst cen pozemků) však velmi rychle lidi přiměla, aby své drahé zesnulé zpopelňovali. A nyní se šetří dokonce i na urnách.

Koneckonců, proč je téma euthanasie tak chytlavé pro určité politické skupiny? Protože je to jejich vize budoucí bezdůchodové reformy.
„Dobrá,“ může si leckdo říci, „ale nás budoucích důchodců bude jednou tolik, že politika bude v našich rukou. Zvolíme si stranu, která nám zabezpečí vysoké důchody, a bude po problémech. Naše děti se sice budou prohýbat pod daňovým břemenem, ale moc bude patřit nám, starcům. O důchody se tedy starat nemusíme.“

Bohužel, musíme. Je sice pravda, že vzhledem k demografickému vývoji nás čeká gerontokracie, ale moc vlády a parlamentu nad daňovými poplatníky bude velmi omezená. Mladí, inteligentní, jazykově vybavení a zcestovalí Češi nebudou ani zbla zvědaví na vládu senilních bojovníků za sociální stát.

Pokud budoucí vlády budou provádět dementní opatření ve smyslu zvyšování daní, mladí se nesentimentálně odeberou za lepším, ať už v rámci sjednocené Evropy nebo za Atlantik. Generace dnešních školáků a předškoláků nebude mít v dospělosti jazykové ani jiné zábrany, takže od nich nelze očekávat, že se nechají finančně „vyšťavit“ českou vládou podobně jako nyní jejich submisivní otcové a matky.

K tomu přibude i fakt, že vlády si uvědomí důležitost populace. „Chci si ponechat Slovensko jako populační zdroj,“ prohlásil před několika lety Vladimír Špidla ještě ve funkci premiéra na jednom soukromém večírku. Byl to jeden z jeho pragmatičtějších názorů.

Ale k podobným názorům docházejí osvícenější vlády i na Západě. Velká Británie velmi profituje z masového příchodu Poláků. Jsou to imigranti přizpůsobivější než „Asians“, lépe zapadnou mezi původní populaci, nemají ve zvyku přestavovat novogotické anglické kostely na mešity a mezi jejich koníčky nepatří amatérská pyrotechnika.

Exodus mladších, vzdělanějších a podnikavějších občanů přidělává starosti polské vládě. Prezident Kaczynski nedávno oznámil program pobídek, jejichž cílem je nalákat zpět Poláky pracující v zahraničí. Vítěz voleb Donald Tusk má v úmyslu něco podobného. Kromě jiného půjde také o zavedení rovné daně, protože vysoké daně z příjmu vyhánějí ze země především kvalifikované pracovníky.

Až budou Husákovy děti ve věku, který je nyní považován za důchodový, vlády si uvědomí, že lidský a znalostní kapitál je vzácný, kdežto peněz je všude dost díky permanentní měnové expanzi. Vlády si začnou lidí konečně vážit, zejména těch mladších a vzdělanějších. Budou vyhlašovat podobné programy, jakými nyní lákají zahraniční investory.

Již nyní se ostatně ukazuje, že finančního kapitálu je větší dostatek než lidí. Zvyšovat sazby odvodů na průběžný penzijní systém bude vyloučeno kvůli mezinárodní konkurenci – podobně jako dnes nelze zvyšovat sazby daní z příjmů právnických osob. Konkurence naštěstí funguje i na úrovni států.

Řešení (ne kompletní, ale aspoň částečné) je provést radikální důchodovou reformu a zároveň podniknout kroky v oblasti demografie. Současná česká vláda si alespoň zčásti uvědomuje nutnost toho prvního.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Javít napsal(a):

Řešení problému s důchodci bych nechal na J. Paroubkovi.
Ten se briskně spojí s Marťany, zvolí se jejich vůdcem a snadno vše vyřeší.
Všichni budeme žít v blahobytu a budeme se mít dobře. Ani nebude nutné moc pracovat.
A bude vystaráno.
22. 10. 2007 | 22:19

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Píšete, jako mluvil můj dědeček (nar. 1889). Říkával - když jsi mladý, vydělávej, ožeň se a měj děti, ve středním věku, až děti odejdou, vydělávej a výdělek rozděl na 4 díly - jeden můžeš užívat jak libo - dovolená a tak, jeden projíš a probydlíš, jeden spoř a postav nebo kup dům, poslední díl si odlož na stáří. Jenže v padesátých letech byly veškeré důchodové fondy zrušeny s tím, že přejdou na stát a ten se o penze postará. No, dědeček proto pracoval nakonec až do roku 1971, kdy už byl potupně poslán, ač nechtěl, do penze.
Penzi měl jakožto předválečný pan ředitel nízkou, i když na dole začal pracovat v 11 letech - to za c.k. bylo mmožné. Pak se vyučil horníkem, následně, již na republiky vystudoval nedříve střední a pak vysokou školu, v té době již měl rodinu a karierně postoupil až na post ředitele jednoho z dolů. Jenže za války skončil v koncentráku, když se vrátil, nebyl jeho stav nic moc, vyléčil se, vrátil se do vedoucí funkce, jenže v 1948 byl shledán třídním nepřítelem a skončil zas jako horník. Dělal dál, učil mladé horníky, pak už ani to nesměl. Jenže svůj důl miloval, tak chodli do práce dál, i když za nízkou mzdu. Přesto stále žil dle svého a tak dokázal své vnuky jako půlroční děti přihlásit do bytových družstev, díky čemuž jsme měli v 25 letech bydlení. Umřel jako starý spokojený člověk, na kterého rodina stále s láskou vzpomíná. Myslím, že jeho přístup k životu, nezávislost na státním zabezpečení (dík komunistickému vedení státu přišel o úspory i o důchodové jistoty, nebrečel, a šel dál) by mohl sloužit jako vzor pro dnešní výpočty, jak naložit s majetkem. Kdo se o penzi alespoň z poloviny nepostará sám, dostane od státu almužnu, která nebude ani k životu ani k smrti.
Následuji myšlení mého dědečka a doufám, že jednou ve stáří nebudu přítěží ani rodině ani státu.
22. 10. 2007 | 22:33

Gorash napsal(a):

Se smyslem článku souhlasím, ale trochu mnou otřásá srovnání euthanasie a kremace. Euthanasie jako možnost asistované sebevraždy u lidí těžce a NEVYLÉČITELNĚ nemocných, u lidí, kteří trpí nesnesitelnou bolestí pro mě není odmítanou myšlenkou. Pseudohumanisti, kteří jí odmítají by si asi měli sami zkusit projít muky, která prožívají nevhynutelně umírající lidé, i když upřímně to nikomu z nich nepřeji. To, co tu naznačuje autor blogu - nikoliv euthanasie, ale prostě VRAŽDA z "ekonomických" důvodů - je značně odporné...

Co se týče nutnosti zásadní penzijní reformy, o tom nemůže být sporu (i když nepochybuji o tom, že při současném populistickém přístupu hlavní opoziční strany spor vzikne - ostatně viz. http://www.lidovky.cz/oranz... - neřekl bych to sice tak tvrdě, ale vlastně má autor pravdu...
22. 10. 2007 | 22:33

ujo napsal(a):

hezký článek. Jenom jaksi chybí konkretisace řešení problému. Doporučená radikální důchodová reforma neznamená prakticky nic jiného nežsoukromé pensijní fondy. Uvědomuje si autor, že peníze, které bude nyní dádat do pens. fondu jsou jen čísla (ani ne napsaná na papíře, pouze někde magneticky zachycená)? Má vůbec někdo představu, co bude za 25 - 35 let? Kolik bude stát houska? kolik bude stát benzin? kdo a za kolik bude za p. Kohouta ošetřovat v privátním (ODS už na tom pracuje)domově důchodců? Soukromé pensijní fondy mně připadají jako riskantní řešení (nikoliv ovšem pro jejich správce - ale o těch to nyní je). Vyhrožovat tím, jak to bude v r. 2040 špatné s důchody mně připadá trochu legrační, kdo proboha ví, jak bude svět v té době vypadat? Vzpomenu si na svého otce, který vyprávěl, jak si za 1. rep. (zřejmě i za protektorátu, možná i chvíli po válce) připlácel na budoucí důchod. Samozřejmě netušil ,že až v 60. letech půjde do důchodu dostane důchod jako každý jiný
22. 10. 2007 | 22:47

Libor napsal(a):

Po sérii trapných agitek konečně starý dobrý Kohout.
I když tvrzení, že dnes kvalifikované Poláky vyhánějí vysoké příjmové daně do Británie bohužel stále zavání předchozím ideologickým přístupem.I když myšlenka, že příští gerontokratické vlády a upřednostňování zájmů důchodců zvyšováním daňové zátěže produktivní části populace, povede k jejich masovému exodu ze země, je samozřejmě naprosto správná a logická.
22. 10. 2007 | 22:55

Josef napsal(a):

Tuto nepříznivou demografickou situaci a její negativní ekonomické dopady lze zmírnit , ale tato společnost na to nebude mít asi dost síly a to ze stejných důvodů pro něž nemají domácí politické elity dost představivosti a tvořivosti při reformě důchopdového systému.

Řešení přináší imigrace z níž je možné doplnit chyběhjící pracovní sílu. První takový krok byl podniknut ve Francii po první válce, kdy bylo umožněno přistěhování cca 1,3 milionu lidí z Polska, Slovenska atp.

Představuje to obrovskou zátěž pro flexibilitu a současně pevnost společnosti. je to však jediné řešení. Představuje to rizika obrovských změn (kulturních politických) do budoucna, ale je to rozhodně lepší než čekání
v této "okresní pasivitě". Jinak by se pomalu mohla naplňovat vize p. Kohouta ...mladí lidé s představivostí si budou hledat domov jinde. Budou mít pravdu.
23. 10. 2007 | 10:33

Karel napsal(a):

Hezký PR článeček penzijních fondů v režii Kohouta. Jenže nenapsal co penzijní fondy vyřeší, kromě blahobytu pro své majitele.
23. 10. 2007 | 10:44

Jerry napsal(a):

To je pravda, že do údajů o inflaci nejsou zahrnuty ceny energií, bydlení a služeb?!

Obecně vzato větší podíl důchodců v ekonomice by měl být bez problémů vyrovnáván růstem produktivity.

Další možností je, že mladí lidé budou méně pracovat v nesmyslných, neproduktivních sférách typu reklamní agentury, zábavní průmysl atd.
23. 10. 2007 | 11:02

neo napsal(a):

Karel:

vyřeší to, že si každej bude spořit sám na sebe.
23. 10. 2007 | 11:23

Ota napsal(a):

Autor vidí naší budoucnost až přespříliš v růžových barvách. Zcela přehlíží fakt, že naše odhodlání bránit naši svobodu je velmi malé. V budoucnu mohou nastat ozbrojené konflikty s fatálními následky pro obyvatele české kotliny.
23. 10. 2007 | 11:33

Líný černý pes napsal(a):

to neo :
Správně, on to nikdo jinej ani neudělá.
23. 10. 2007 | 12:37

Antonín Hrbek napsal(a):

Tentokrát pane Kohoute díky!

Jenomže jaksi dlouhodobé predikce nenašly patřičnou odezvu u rozhodovacích orgánů. Dílem proto, že je zajímá maximálně ještě jedno volební období, dílem proto, že by musely dělat nepopulární věci, dílem proto že je třeba hledat úspory na zaplácání nepříjemných děl a jiné výdaje.

Takže se vesele zavíraly jesle, školky, slučovaly školy, snížila podpora rodin s dětmi atd.

Politici se bojí říct jasně:
Odchod do důchodu se hned prodlouží na 65 let a později na 70 let. Při stejných nebo jen mírně snížených platbách stát zaručí důchod jen ve výši cca 25 až 35% průměrné mzdy. Zanikne jakákoliv podpora pro ty, kteří nebyli ochotni si na důchod spořit a těm kteří si spoří nezaručí, že peněžní ústav nezkrachne bez jakékoliv náhrady.

Aby stát dostal odvahu a řekl, že vůbec nic zaručovat nebude,že každý se musí postarat o svůj důchod sám a že od nikoho nic nechce, toho se nedočkáme. Vybrané peníze na důchody jsou totiž stále významnou součástí příjmů státu.

Jedině co stát dnes může dělat a co se snaží dělat, je jakýmkoliv způsobem zkracovat dobu po kterou jsou vypláceny důchody a přenést na důchodce co nejvíce břemen.

Konečným řešením (Endlösung) by byl absolutní krach a starejte se sami.
23. 10. 2007 | 13:51

Karel napsal(a):

To neo:
Doma do matrace? Nebo do penzijního fondu? Vyjde ti to nastejno nebudeš mít nic. Co v Evropě vydrželo déle než 50 let? Stát, ať jakýkoliv ti garantuje aspoň něco, nikdo jiný nic. Podívej se v USA jak úpí zaměstnanecké penzijní fondy.
23. 10. 2007 | 14:15

Jakub napsal(a):

Prosím mohl byste více rozvést ty "kroky v oblasti demografie.".

Mám za to že všechny podobné snahy vedly vždy jen k krátkodobým výkyvům porodnosti -což způsobuje dost problém
23. 10. 2007 | 14:44

hv napsal(a):

Mozna bude problem duchodove reformy jenom ten mensi, co nas ceka. Obavam se, ze pokud zapadoevropska civilizace skonci s mene nez 50% produktivniho obyvatelstva, tak ten problem muze "byt vyresen" daleko drastictejsimi zpusoby (valky, pandemie, prirodni katastrofy), kde starsi obyvatele budou v nevyhode proti mladsim. A cim dal vic se muze projevovat "slabina demokracie": nazor a vule v demokracii reprezentovany vetsinou postaveny proti vizi a vuli mensiny, ktera ten motor zivi.
23. 10. 2007 | 16:04

sidney napsal(a):

To se hezky cte, ale ma to jednu vadu. Penize v penzijnich fondech nejsou chraneny proti rozkradeni. Zhodnoceni je mizerne a casto nepokryje ani inflaci. Castky, ktere si nasporime velmi casto nemusi stacit ani na krabicku zapalek. Navic, kdyz dostanu castku jednorazove , tak z ni musim platit dan z prijmu. To je uzasne motivujici. Navic ten system s penzijnimi fondy sebou nese systemovou chybu - pokud se vyskytne silnejsi populacni rocnik, tak v dobe odchodu do penze bude chtit prostredky vybrat proste pouzit. No a fondy budou muset zacit prodavat akcie-to muze vest k poklesu jejich ceny atd. atd. Schazi rici, ze statni penze mohou byt pouze takove, aby zajistili hole preziti. Vse ostatni si lide budou muset nasetrit, investovat apod. A i to se muze ukazat jako chimera. Holt nebude nic jisteho...
23. 10. 2007 | 16:20

neo napsal(a):

Karel:
je tolik možností jak spořit, investovat, vydělat.... nejen penzijní fondy.
23. 10. 2007 | 16:33

vlk napsal(a):

PAne Kohoute, ano! Máte samozřejmě ve svém shrnutí pravdu. Dokládáte přesně to, co dokládala Bezděkova komise. Ale článek je tentokráte pregnantní, faktickýa , prostě takový starý Kohout, kterého rád čtu a nemám pocit, ze si ze mne dělá legraci. Ostatně, totéž se dalo říci také o polednm článku v Lidovkách. Byť s tím rozdílem, že tam bych s jednou Vaší základní premisou hodně polemizoval. Ale nebudu tím otravovat ostatní. Těším se na další články.
23. 10. 2007 | 18:24

vlk napsal(a):

sidney, ne že bys neměl pravdu, ale to poslední nebezpečí, tedy hromadná výplata silnějších ročníků - dobrý fond by měl umět toto předvídat a podle toho s ezajistit , třebaskladbou portfolia - které může být k tomuto datu silněji diverzifikováno dluhopisy. Když půjd eo dobré dluhopisy nějaké zbožření trhu můžeš v klidu vyloučit. Ostatně - do akcií dnes penzijní fondy zatímnesmí nebo velmi omezeně, přiznám se, že nevím přesně co teď smí, ale jejich síla nikdy nebude/mluvím o penzijních fondech ,působících v ČR/ ataková, aby rozhoupala mezinárodní finanční trhy. Prostě , pokud nebudou třeba po převzetí eura fuzovány s velkými fondy zahraničními, nic rozkývat nemohou. A pokud k fůzi dojde,zase bud eplatit, že česká populace je z globálního hlediska nepočetná. Zakopaný čert je jinde. Výhodou průběžného financování je zejména to, že eliminuje inflaci a také to, že je v podstatě bankrotuvzdorný. Už vidím, jaknamnenajíždí oponenti, ano vážení je! i přinové měně funguje! Samozřejmě, že systém přijde o rezervy, ale základní mechanismy fungují. Penzijní fondy nesou riziko infalace / a to plně/ jak píšeš, alevedle toho nedávají žádnou garanci,kroěm svého jména, že klient peníze dostane. A bankrot penzijního fondu? Reálná věc. Vedletoho bankrotstátních financí-např. nováměna dopadá na hospodaření fondu daleko tvrději než na jedince v průběžňáku. Progresivní konzervativní chlapci a dívky, jako třeba neo se mají na co těšit. A já jim to přeji a bez jakékoliv závisti.
23. 10. 2007 | 18:34

vlk napsal(a):

pro líný černý pes
milá dámo,Váš dědečekbyl moudrý muž v každém ohledu a formát. AVáš příspěvek celkově k tomuto Kohoutovi nemá chybu. Gratuluji.
23. 10. 2007 | 18:41

Amarook napsal(a):

Jsem sice trosku starsi nez zminovane predskolni a skolni deti, ale za Atlantik jsem se pred nejakou dobou jiz odebral.Za predpokladu, ze se prumerna delka zivota prilis nezmeni pocitam, ze se za Velkou Louzi zdrzim jeste priblizne 50-55 let.

V soucasne dobe ma i tak atraktivni zeme jako Kanada problemy prilakat potrebne mnozstvi kvalitnich pristehovalcu. Nedovedu si tedy predstavit jake pobidky by musela nabidnout Ceska Republika aby nalakala mlade odborniky z ciziny.
23. 10. 2007 | 19:59

IQ napsal(a):

Téma důchodové reformy je již dost otřelé. Kdo se chce zviditelnit píše, bude vždycky aktuální. V situaci, v níž se nacházíme, je složité nastartovat dlouhodobý všeobecně přijatelný systém. Několikrát bylo vysloveno, že vracet se zpět k Bismarkovi a začínat úplně znova je špatně, zkušenosti s pojištěním a soukromým připojištěním,včetně firemních připojištění jak vypovídá historie je známa, příběhy zklamaných jednotlivců a nevyplacené pojistky jsou si podobny jako vejce vejci.Dosavadní diskuse či návrhy jsou bez odpovědi, odpovědní lidé nereagují,mlčí.
Ale na druhé straně a to vyplývá i z dnešních komentářů je přece jen vidět určitý posun.Potvrzuje jej komentář Vlka. Dodávám, že je třeba nastartovat trvale udržitelný ekonomický rozvoj, v němž je přínosným ekonomickým subjektem každý jedinec.Tomu by měl odpovídat důchodový systém, odstraňující generační rozdíly, podporující mezigenerační solidaritu, nediskriminující důchodce / nikoliv jen starobní/ a pokud se týká příjmové stránky, nejnižší důchod by měl odpovídat alespoň výši průměrné mzdy. Důchody považovat za příjmovou složku jedince ve společnosti, která s jeho příjmem počítá ve spotřebě. Zjednodušeně řečeno, tady končí práce politika a začíná práce ekonoma a matematika. Žel, právě tyto odborníky není vidět, ani slyšet.
23. 10. 2007 | 23:26

prirodovedec napsal(a):

vlk:
Dnes to ma prehledne a ctive. Skoro bych rekl, ze s ubihajicimi dny, jak ve svych prispevcich pouziva stale mene cisel a "poctu", tim je to lepsi :). To mne ovsem desi, viz nize. Skoro by se ale dal namalovat dalsi graf :) ukazujici souvislost, ze cim mene cisel autor pouzije, tim mene je kritizovan ...

Protoze bych ale uvital na toto tema vice cisel a zejmena vzorcu a protoze autor zde zasadne necituje sve zdroje, neco jsem si dohledal.

Nejprve mne vydesila
kvalita podkladu na urovni expertnich uvah v textu (ten mne upoutal i tam oblibenou Lafferovou krivkou) z roku 2003:

http://www.isea-cz.org/Aktu...íčlánkyakomentáře/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/159/Default.aspx

coz je think-tank ISEA prof. Mateju...

Uklidnily mne povestne materialy Bezdekovy komise 2004-2005 (a mnohem vice) na

http://www.mpsv.cz/cs/2228

Bezdek ovsem jiz neni v CNB, ale je pry nyni zamestnan jednim z fondu, coz znaci o techto zaverech vice premyslet i v teto souvislosti.

Materialy jsou podrobne, makroekonomicke matematicke modely jsou detailni a zrejme tradicni, demograficke modely sice chybi, zdroje techto dat jsou ale v teto oblasti 2 a porovnane.

Chybovosti podobnych demografickych historickych predikci se zabyvali napr. na

http://www.demografie.info/...

Novejsi kvantitativni studie a seriozni podklady k reforme ale zatim zrejme neexistuji az na disertace:

ies.fsv.cuni.cz/storage/user/163_disertace.pdf

Zajimalo by mne proto, jake jsou soucasne vladou uvazovane matematicke predikcni (simulacni) modely (stale Bezdek?) v teto oblasti. Jak dalece jsou vyuzity poznatky financni a pojistne matematiky zohlednujici i roli nahodnosti (i kdo to pocita, nekdo "kolem fondu" (lobbista) nebo autorita z MFF UK (napr. prof.Cipra)? Jake jsou akceptovane zahranicni modely, aj.), jak dalece byly do demografickych modelu zahrnuty i mozne motivacni a imigracni prvky (zrejme malo vlivne, ale vyuzivajici napr. nemeckych a francouzskych byt rozporuplnych dat, aj.), pripadne modely krizovych zmen, s kolika scenari se pocitalo, pripadne, jake jsou meze (tolerancni) techto predikci, zda navrzeny system muze mit prvky "reversibility" tj. moznosti navratu ci zachrany v pripade indikace rozdilu mezi predpokladanym a skutecnym chovanim systemu, aj.

Jake se dale predpoklada pravni a jine zabezpeceni pri skutecnosti, ze v teto zemi je cca co 20 let zasadni (casto i majetkova) zmena?

Tj. jak se zohlednuje, kalkuluje a minimalizuje riziko souvisejici se zmenou systemu.

Kdo modely, vysledky, navrhy oponoval.

Zatim se mi jevi, ze je skoda, ze "skutecne hrani" s predikcemi techto rizenych Markovskych procesu (snad?) je zase peclive utajeno a i zde se prezentuje cestou ala "common sense a tradicni trojclenka staci". (Souhlas s IQ)

Doufam, ze to nebude zde tolik oblibena metoda "vse je spatne, statecny krok do tmy to vyresi".
24. 10. 2007 | 01:11

vlk napsal(a):

vědcům zdar a přírodovědci zejména!
Musel jsem vymyslet alespoň pozdrav, kterým bych Tě zaujal, protože dáváš otázky, které zodpvědět nemohu.
S Kohoutovými daty se dá souhlasit, Ty chceš exaktnost. A nic lepšího než Bezděk, alespoń veřejně přístupné ,k věci není k disposici.
Já na exaktnosti netrvám.Mně jde o trendy. A ty rozhodně souhlasí. To, že Bezděk nyní pracuje v soukromé sféře, jako šéf penzijňááku, myslím že u Aegon, bych nepoužíval k relativizaci jeho komise. Jednak tamnebyl sám, jednak v té době rohodně netušil,c o bude dělat za rok.
Pokud jde o demografickémodely - pevně věřím, že je jak staťák, tak MPSV a nejspíš i ministerstvo financí a ČNBmá. ČNB kvůli řízení měny, ostatní kvůlisestavování rozpočtů. To že se sestavuje rozpočet jednou za rok rozhodně neznamená, že tyto instituce nedělají dlouhodobé predikce a to zejména výdajů v sociální oblasti. Bez tohoby prostě rozpočet nešel dělat. Z toho skutečně nepodezírám ani české vlády bez ohleduna jejich složení. Tak diletantské to tady přeci být nemůže!
Neuspokojil jsem Tě, vím, a také čekám, že mi odpovíš slovy Písma - jojo,věř a víra Tvá Tě uzdraví.
24. 10. 2007 | 18:40

prirodovedec napsal(a):

Zdravim vlka! Vidim, ze jsem vyse nebyl srozumitelny. Snad jasneji?

1. Beru, ze zpochybnovat Bezdekovu zpravu jeho soucasnym zamestnanim nebylo spravne, ale chtel jsem na jeho prikladu naznacit, co je snad nam zrejme, ale o cem se v mediich trvale mlci. Tedy, ze temer vsichni aktivni autori "pisici a pocitajici" v teto oblasti zmen penzijniho systemu, bud jiz byli v dobe sveho psani nebo se stali pozdeji na realizaci penzijni reformy subjektivne zainteresovanymi, nebot pusobi v soukromych penzijnich fondech a financnich spolecnostech.

Nerikam, ze je to dobre nebo spatne, pouze konstatuji tento fakt, ktery ma byt znam a bran do uvahy pri premysleni o jejich nazorech a navrzich.

2. OK jsem rad, ze "nej" je "Bezdek". Vypada to velice kvalitne a poctive udelane (u nas prekvapive!?). Muj minuly zaverecny povzdech pak znamenal: "Snad tuto zpravu pouzivaji, dale rozvijeji a nehodili ji do kose, kdyz se nic dalsiho neuvadi."

Podle Vaseho sdeleni to chapu tak, ze ji do kose nehodili, dale ji pouzivaji, ale nerozvijeji. Co myslim rozvijenim?

3. Ano, jde mi o "exaktnost", ale ve smyslu pouziti matematickych modelu (nikoliv ziskani presnych cisel) co nejvice na urovni soucasneho modelovani. Co tim myslim se pokusim ilustrovat odkazem na vyborny Rabusicuv clanek:

sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/259_289RABUS.pdf

Autor dle mne brilantne vysvetluje rozdil mezi odhadem a predikci v demografii (viz str. 292 a dale) a upozornuje (neprimo), ze jako vstup pro dalsi vypocty byva ZATIM vladou aj. obvykle od demografu ZADAN, a proto pouzivan JEN nejlepsi odhad.

Cili muj pozadavek "exaktnosti" zadal, aby navazujici vypoctove modely pracovaly s plnym a korektnim zahrnutim neurcitosti (napr. "pasy spolehlivosti predpovedi" nebo alespon vice scenaru, coz si myslim, ze se ve vyzkumu deje - viz nektere Bezdekovy soubory) a nikoliv jen s optimistickou eliminaci neurcitosti (ve skutecnosti falesnou) pomoci pouze "bodovych odhadu".

Dal bych si pral, aby tyto plnohodnotne vysledky byly zverejnovany a nikoliv redukovany na tak caste "jedno-scenarove" materialy pro politiky a novinare.

4. Chapu Vas duraz na to, ze (zrejme) trendy staci, ale tvrdim, ze omezit se jen na ne muze byt zradne. Nemusi byt zcela jasne, v jakem rozsahu zmen vstupnich parametru (napr. demografickych a souvisejicich s vykonem ekonomiky) se trendy vyvoje schodku v kryti penzi budou menit. Scenarove pojata analyza citlivosti je zcasti u Bezdeka.

5. Jako daleko dulezitejsi ale vidim, ze duslednejsi zahrnuti neurcitosti vstupu by pak umoznilo posuzovat vystupy alternativnich modelu i z hlediska ruznych rizik (napr. riziko "preziti modelu"; mereni rizika napr. analogicky financnim ukazatelum VaR - Value at Risk, se kterymi se dle mne asi u Vas pracuje).

Tato rizika se zatim zminuji jen slovy (na jedne strane vzpominky na padesata leta a vykradeni tehdejsich fondu statem, na druhe strane utek budoucich mladych platcu pred "hladovymi duchodci") a vsechny strany bojuji s tendenci licit svuj pristup jako "jedinou moznou cestu ktera nas zachrani pred krachem penzi".

6. Kvalitni model by pak umoznoval "optimalizovat parametry transformace mezi modely: soucasnym a budoucim", coz je napr. velice hezky nastineno z pohledu optimalizace transakcnich nakladu ve drive zminene disertaci Davida Marka (dnes Patria Finance).

Chapu, ze pro ekonomy Liberalniho institutu (lze najit napr. citace Vorechovskeho vuci Markovi} to uz asi je prehnane pouziti matematiky tam, kde se maji pouzit principy, ale mne se ta disertace zamlouva ...

7. Jenze ja bych cekal, ze se pujde jeste dale, ze se budou zvazovat slozitejsi nahodne vlivy, ale i dopady "moznych pokusu o rizeni vstupu" (vliv podpory porodnosti, vliv rizene migrace) a ze navrhy reformy budou umoznovat prubezne sledovani chovani velicin celeho systemu a budou zapracovany i moznosti vcasne reakce v pripade, ze zmeny nebudou plnit ocekavani.

Vcetne zmineneho navratu k puvodnimu modelu v pripade zmeny podminek (to neni muj napad, ale Svejnaruv z 2.12.2004 :) ).

Predpokladam, ze takove modelovani muze umoznit spise vhled do problematiky a uvedomeni si, co jeste se ma prozkoumat na zaklade rozboru existujicich dat nez bych cekal, ze takovy model umozni reformu zcela uridit.

Omezit se na nyni zrejme trendy (upozornuji, ze ve zdrojich se hovori o horizontu predikce 2050 az 2150) bez jeste hlubsiho zkoumani, co muze trendy a jak rychle zmenit a jak trendy mohou kolisat, se mi zda nedusledne.

Cili cesta zacata v 2004-2005 dobre, ale ted se preslapuje a misto prohlubovani tech vysledku v naznacenych smerech se nic nedeje, jen se politicky diskutuje.
24. 10. 2007 | 23:17

IQ napsal(a):

Pro Vlka a přírodovědce:
Trochu jste mne potěšili.Ale jenom trochu!
Ale vážně:
l. je dobře, že se alespoň slovně připomínají rizika padesátých let
2.není dobře spoléhat pouze na Bezděka a jeho komisi a ukolébávat se, že existuje alespoň "něco"
3. je špatné, že se nedělají pravidelné průběžné výstupy pro politiky a novináře
4. je možné postupovat několika způsoby, ale z Vaší informace není jasné do jaké míry pracují ekonomové v návaznosti na Vás
5. bez ekonomů je práce naprosto zbytečná
6. není zřejmé,zda v procesu působí další odborníci
7. je špatné, že nikdo z odborníků zatím nevyslovil a nezhodnotil východiska a dopady předcházejících systémů.
8.alespoň částečně by mělo být zřejmé, pro jaký typ společenského uspořádání se systém připravuje.
25. 10. 2007 | 15:26

prirodovedec napsal(a):

IQ: 1. Souhlas, to je problem, ktery se prechazi - Svejnar parkrat neprimo zminil.
2. Nikdo zde nespoleha (nahore asi ano), naopak zde zminuji, ze se zrejme nepokracuje. Ovsem kvalita "Bezdekovych" vystupu ve srovnani s jinymi v CR ekonomice a politice obvyklymi je opravdu vysoka, proto se "trochu spolehat" da :).
3. Souhlas. Ale pochopili by to?
4. My jsme ale jen glosatori, co se zde "amatersky dovtipuji", cili na nas nikdo navazovat nemuze :).
5. Zalezi jakych. Typu Bezdek, Marek ale bez vazby na zainteresovane financni skupiny ano, ale existuji jeste taci :)? Spise je vzit, ale zverejnit, kdo za koho kope.
6. Leccos o jmenech se dozvite z google reserse: Necasovo ministerstvo, CSU, CNB, PrF UK a tema demografie, duchody, prognozy. Mozna dale VSE, fakulty UK ... Spise ale se vyskytuji odbornici ala autor, tj. "kolemjdouci z penzijnich a jinych fondu".
7. Souhlas, ale v Bezdekovi jsou postrehy, co by bylo, kdyby se pokracovalo beze zmen ... coz i pozitivne hodnoti predesly vyvoj. Nikdo ovsem z mnoha pochopitelnych duvodu neuvazuje moznost "pokusu statu o rizeni systemu" cilenou zmenou vstupu (natalita, migrace ...), protoze se to povazuje za neovlivnitelne a navic "pachnouci sirou minulosti" :).
8. Podle bodu 7. vyse se tedy domnivam, ze zrejme pro soucasny ...

vlk: Vsiml jste si dnesniho clanku autora o diplomacii? Dosahl hranice! Zadne cislo :).
25. 10. 2007 | 23:19

vlk napsal(a):

Veleváženým pánům IQ a přírodovědci.
Přes den se na chat nedostanu, všechny večery pak nemohu trávit bušením do kláves. Karkule neužitečné činnosti nepřeje...
Takže to vezmu rychle az jedné vody.
Přírodovědče, česká politika není politikou, natož službou veřejnosti. Je to vždy o tom, že si klika, která urve moc prostě počíná ve svůj vlastní prospěch. Bohužel. Jak to souvisí s důchody? Já jen doufám, že nijak, ale rozum mi velí věřit pravému opaku.Z mého hlediska blázen, kdo spoléhá na to, že ve stáří ho bude živit stát.
Pokud mám hodnotit politiku vlád , pak je tam zcela jasná tendence uzákonit soukromý pilíř, a je opíráno o demografii, která je bohužel pravdivá.Pokusy vylepšit demokracii jsou konány, víceméně v celé Evropě, ale sloléhat se na to nedá, protože nemůžeš tušit, jak se bude vyvíjet ekonomika. Je tam děsivě neznámých.
Jinak skutečně doufám, že to,c o požaduješ a navrhuješ, aby se dálo také někdo dělá.
Pro IQ- bude vážná potíž najít nezávislé ekonomi. Prostě nejsou! Ti dobří jsou v soukromé sféře, dokonce i méně dobří. A kopu zcela stranicky viz Rusnok.
Ještě pro přírodovědce. Jo toho posledního Kohouta nešlo pominout. To je skutečně sliz. Beru zpět, co jsem Ti o něm napsal.Pánové, smekám a odebírám se pokorně za Karkulí konati něco užitečného.Tedy z jejího hlediska. Já bych radši trávil čas ve Vaší ctěné společnosti neb mi rzšiřujete obzory a disputace s Vámi jest mi radostí.
26. 10. 2007 | 20:08

IP napsal(a):

Excelentni clanek. Autor dela svemu jmenu cest. Uprimne blahopreji!

Jediny problem je, ze duchodova reforma, po niz i clanek vola, je velkou neznamou. Nikdo jeste nezverejnil, jaka by mela byt aby prukazne dokazala zajistit dosud nezajistitelne.

Obavam se, ze reseni existujicich rozporu musi byt "globalni", nebot dilci kroky cile nemohou (ve smyslu nedokazi) dosahnout.
23. 12. 2007 | 10:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy