Ekonomický význam nacistické "křišťálové noci"

10. 11. 2007 | 19:13
Přečteno 24251 krát
Proč se pro označení nacistů používá termín „krajní pravice“? Co je pravicového na hnutí, které samo sebe označuje za nacionální socialismus?

Termín „nacionální socialismus“ nebyl vymyšlen Hitlerem nebo Goebbelsem za účelem zmatení naivních voličů. Výstižně charakterizuje obsah toho, co se v Německu od roku 1933 dělo. Hitlerovská hospodářská politika byla skutečně socialistická. Mimo jiné zahrnovala:

• administrativní kontrolu některých cen, zejména nájemného
• státní kontrolu nad devizovým hospodářstvím a finančními trhy
• zavedení některých nových daní a zvýšení stávajících (např. daně z příjmu z 20 % na 40 %)
• progresivní strukturu daní z příjmů
• společné zdanění manželů
• ochranu dlužníků před věřiteli
• státní kontrolu zahraničního obchodu
• znárodnění některých podniků a podřízení soukromé sféry státu
• zavedení centrálního plánování (čtyřletky)
• deficitní hospodaření státního rozpočtu
• zvýšenou ochranu zaměstnanců
• státní dotace hypoték
• cenzuru sdělovacích prostředků
• politiku státních výdajů a veřejně financovaných staveb za účelem tvorby pracovních míst

Samozřejmě, že nacionálně socialistické rozhazování vedlo ke katastrofálnímu stavu státního rozpočtu. Osmnáctého listopadu 1938 uvedl Göring na poradě vlády: „Říšské finance jsou v extrémně kritickém stavu. Je zapotřebí krátkodobé výpomoci v podobě miliard požadovaných od Židů a zisků z arizovaných podniků.“

Walther Bayrhoffer z vedení Říšské banky později uvedl, že stav vládních financí byl katastrofální. „Měli jsme pokladní schodek dvou miliard marek. Existovalo bezprostřední nebezpečí, že Říše ztratí platební schopnost.“ Dokonce i loajální ministr financí Schwerin von Krosigk byl připraven omezit a restrukturalizovat výdaje.

Řešení se našlo v podobě mimořádné daně z židovského majetku, tzv. Judenbusse (židovská pokuta). Během této akce, připravované během roku 1938, stát jednorázově zkonfiskoval zhruba 20-25 % veškerého židovského majetku. Tím Hitler získal zhruba 1,2 miliardy říšských marek, z velké části v likvidní podobě. Akutní finanční krize byla momentálně zažehnána. Ne nadlouho.

V době, kdy německá armáda vítězně pochodovala do českého pohraničí, bylo zdánlivě neporazitelné Německo na pokraji bankrotu. V roce 1939 činily civilní veřejné výdaje 16,3 miliardy marek, vojenské 20,5 miliardy; k tomu bylo třeba připočíst 3,3 miliard na dluhovou službu. Celkové příjmy veřejných rozpočtů však nedosahovaly ani 18 miliard marek. Německo bylo zdánlivě neporazitelné, ale z finančního hlediska šlo o obra na hliněných nohou.

V roce 1939 odeslalo ředitelství Říšské banky dopis Hitlerovi, v němž stálo: „Neomezená expanze státních výdajů znemožňuje jakýkoli pokus o navržení řádného rozpočtu. Státní finance, navzdory drastickému zpřísnění daňové legislativy, byly dovedeny na práh kolapsu a aktuálně hrozí destabilizovat jak národní banku, tak měnu. Žádné finanční recepty nebo systémy, jakkoli promyšlené a důmyslné, nemohou stačit, aby zabránily katastrofálním důsledkům neomezeného deficitního utrácení na měnu. Žádná národní banka není schopna držet měnu proti inflačním fiskálním politikám státu.“

Autoři tohoto dopisu, v čele s prezidentem Říšské banky Hjalmarem Schachtem, již měli bohaté zkušenosti s finančními triky, jimiž pomáhali vládě financovat předchozí dluhy. Jediným výsledkem dopisu však byla nucená rezignace Schachta a řady dalších řídících pracovníků centrální banky. Jejich místa zaujaly ekonomicky méně fundované, avšak politicky spolehlivé kádry.

Hitlerova říše byla financována penězi nakradenými v celé okupované Evropě. „Když má někdo být o hladu, pak ať je to někdo jiný než Němec,“ hlásal Göring. Německé obyvatelstvo, zvláště nízkopříjmové skupiny, se těšily z daňových výhod. Osob s příjmy do 2400 říšských marek ročně se netýkalo válečné zvýšení daní – šlo o 70 % pracujících.

Uplatňovala se Hitlerova direktiva z roku 1935: „Během válečného období mají být omezeny vysoké příjmy, ať už prostřednictvím povinných nákupů válečných dluhopisů nebo cestou progresivního zdanění.“ A nikdy, ani v situaci největší finanční nouze, nacionální socialisté nezvýšili daň z piva.

Kdo je příznivcem společného zdanění manželů nebo progresivního zdanění příjmů ještě nemusí být nutně nacista. Nicméně tyto a podobné socialistické „evergreeny“ odrážejí nacistickou mentalitu: ideálem je mocný stát, který řídí své občany. V nacistickém pojetí není stát služebníkem občana, ale občan služebníkem státu. „Gemeinnutz vor Eigennutz“ – „Veřejný užitek před soukromým užitkem“, jak hlásalo jedno z nacistických hesel.

Podtextem tragické „křišťálové noci“ z roku 1938 byla tedy snaha nacionálně socialistického režimu získat finance na budování sociálního státu pro „Volksgenosse“ (soukmenovce) okradením Židů. Co je na tom pravicového, to ví snad jen sám ďábel.

S využitím knihy Hitlerův lidový stát: Loupež, rasová válka a národní socialismus, Götz Aly, 2005 (v originále Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, 2005)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

obr napsal(a):

pane Libore, jste schopen argumentovat k věci ? jaké máte protiargumenty k těm uváděným p. Kohoutem ?
Ani ve vašem emocionálním demagogickém příspěvku nemáte pravdu. Rasových obětí nacionálního socialismu bylo výrazně méně nežli těch třídních socialismu internacionálního. Řada dětí milionů zavražděných třídních nepřátel internacionálních socialistů se také nenarodila...
11. 11. 2007 | 17:51

el loco napsal(a):

To je vskutku záživná diskuse. Já jako levičák nemám problém přiznat, že bolševismus a maoismus způsobil desítky miliónů mrtvých, je to prostě tak a proto nemám potřebu psát, že Pol Pot byl pravicový tyran. Byl to levicový tyran, stejně jako Mao či Stalin.

Opačný tábor má ovšem z pro mně záhadného důvodu absolutizovat termín pravice a postavit jej na roveň dobru; z toho důvodu musí být daný politický label naprosto očištěn a nikdo si není ochoten přiznat, že v obou stranách politického spektra vznikly obludné tyranie (tedy i na pravo). Pan Kohout a celá řada jeho apologetiků mě udivuje neschopností kritické reflexe pojmu pravice, levice a jejich oddělení od pojmu dobro a zlo, černá a bílá. Není zlá pravice ani zlá levice, jsou jen zlé a tyranské režimy. To, že je sociální vědci a historici jsou schopni kategorizovat napravo a nalevo nám jen umožňuje lépe pracovat s metodologií výzkumu a klasifikovat. Vědecké a historické hodnocení režimů jako například v stalinském Rusku či hitlerovském Německu je přeci ve vědecké obci konsensuální a já nevím, proč tady lidé nevzdělaní v historii, politologii ani jiných sociálních vědách stále musí bojovat za úpornou čistotu svého politického křídla a kvůli tomu znásilňovat a překrucovat dějiny.

Češi ledacos v historii hnali do extrémů, i komunistický režim v Československu patřil k těm nejrigidnějším a nejideologičtějším a je vidět, že 40 let takové tyranie zanechal v myšlení české společnosti nesmazatelné důsledky - dneska tady máme rigiditu, přehnaně vyhrocenou ideologii a překrucování reality znovu, jen tentokráte v negaci předchozí podoby. Totální negaci.

Proto se i legitimní myšlenkový směr jako socialismus musí ohnout a zaměnit za všechny bolševické, maoistické a jak nově vidím i nacistické tyranie.

Prosím, operujte exaktně s vědeckými a jasnými pojmy, ne jen se zaslepenými ideologickými dojmy.
11. 11. 2007 | 18:12

m&m napsal(a):

Libor: nebojte, v příštím článku už bude Kohout přímo zpochybňovat holocaust a editor bude alibisticky tvrdit, že přece žádný demokrat nemůže nikomu bránit ve vyjadřování svodbodných názorů a že nechápe tendence někomu jeho názor "zakázat". Tady se to zvrhlo...
11. 11. 2007 | 18:12

bigjirka napsal(a):

Sebekritika, ano, Libore, Kohout by měl učinit sebekritiku... Vaše myšlenková líheň se nezapře.. Ocelák...
11. 11. 2007 | 18:12

Libor napsal(a):

Přírodovědče,
díky.
11. 11. 2007 | 18:14

Acidburn napsal(a):

To Libor: tohle ale nejsou argumenty, to, co dle vás poprvé řekl veřejně až Bendl a idiotský protiargument Kramera, který je mimo mísu (protože nikdo tím, že zařadí nacisty na krajní levici, nezpochybňuje utrpení jejich obětí), to není žádné nóvum, protože podobné názory - ač méně veřejně známé - má řada lidí.

Dojemná shoda mezi nacisty a komunisty se projevila - kdo by to řekl - v zákonodárství. Ty samé zákony, ty samé výsledky, ta samá socialistická východiska. Je to zajímavé, když uvážíte, že socialismus může nabýt jak civilizované formy (sociální demokracie západního typu) tak barbarské formy (nacismus, komunismus).

http://www.acidburn.wheee.c...

nacisté mají na svém kontě méně obětí jen proto, že jejich vláda trvala relativně krátkou dobu. Komunisté je se svými 100 miliony (což je spodní odhad) hravě překonali.

A co se týká vašeho návrhu na přesný počet nacistických obětí - já se domnívám, že účelnější je co nejrychleji prozkoumat léta 1948 až 1989, neboť druhá světová je vdálená historie, zatímco komunismus je historie dodnes živá a o to nebezpečnější, že zatímco neonacistů je pár set, komunisté jsou dodnes etablovanou stranou - a přitom je to to stejné svinstvo jako neonacisté. Proto se komunisté brání možnosti, že by někdo pravdivě překvalifikoval nacisty jako krajní levici - mohlo by dojít i na ně samotné.
11. 11. 2007 | 18:16

bigjirka napsal(a):

el loco, není to tak - třeba Pinochet byl diktátor nesporně pravicový. Jenže nacismus má příliš mnoho politickoekonomických znaků levicovosti. To říkám s tím, že pro demokratickou levici či pravici to nemá v podstatě žádný význam. Ale jestliže někdo zavádí silné přerozdělování se silnými sociálními opatřeními, tak já ho vidím na levici. Přičemž kategorie dobra či zle jdou po jiné ose, než pravice/levice.
11. 11. 2007 | 18:17

Libor napsal(a):

Bigjirko,
naprosto si vás nevážím, neoslovujte mne tedy prosím.
Už jednou jste mne hrubě a vulgárně napadl. Přesně ve stylu přírodovědce jsem zareagoval stejnou hrubostí jako vy, abych vám vzápětí mohl podat ruku ke smíru. Odmítl jste.
Od té doby se s vámi nemám o čem bavit.
11. 11. 2007 | 18:17

bigjirka napsal(a):

Acidburne, četls mejlík?
11. 11. 2007 | 18:19

Saliven napsal(a):

vlk:
Já vím jak to myslel Paroubek..já jsem tím chtěl naznačit, že ten výrok, že "dluhy se nesplácí" je prostě vytržen z kontextu. Jo a díky za historický exkurs :-))

V této diskuzi se zase potvrzuje pýcha nezanedbatelné části pravicového diskutérstva, která se domnívá, že je prostě nejchytřejší (že by to snad odkoukali od čestného předsedy??), je zvláštní, že ekonom, elektrotechnik a student práva jsou chytřejší než (dejme tomu, že většina) většina politologů a odborníků, včetně soudních znalců.

Rád bych jako důkaz svých tvrzení uvedl rozhovor se soudním znalcem v oboru extrémismu (jeho kvalifikaci doufám pravičáci zpochybňovat nebudou) Miroslavem Marešem, který vždy mluví o PRAVICOVÝCH extremistech.
11. 11. 2007 | 18:19

bigjirka napsal(a):

Vždyť pravím, že vaše myšlenková líheň se nezapře, Libore. Ať vám jde stalinismus k duhu. V zásadě s vámi souhlasím, že si nemáme moc co říci.
11. 11. 2007 | 18:22

hv napsal(a):

Dovolim si jenom ocitovat wikipedii z hesla nacismus:

"Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy), fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu) a eugeniky."

To ze castecne vychazi ze socialismu, levicoveho smeru, jiste neni dukazem o nedemoraticnosti levicovych smeru, ani urazkou levicovych myslenek.
11. 11. 2007 | 18:22

obr napsal(a):

prosím ty, kde zde diskutují, aby se vyjádřili k argumentům p. Kohouta a levicovosti nacionálního socialismu a neodváděli diskuzi na témata jiná.
Ti, kdo s autorem nesouhlasí, asi považovali za "pravičáky" i vyškrtnuté soudruhy v r. 1968...
11. 11. 2007 | 18:26

bigjirka napsal(a):

Salivene, odvolání na autority je jedním z typických ne zcela seriozních triků diskutéra. Odvoláváte se na jakousi autoritu, kterou vy uznáváte a já o ní nevím ničehož. Soudní znalec je osoba, zapsaná do seznamu soudních znalců. To se děje na základě předložení několika dokladů o kvalifikaci. Pokud mne chcete přesvědčit, zkuste předložit několik argumentů o tom, co pravicového je na skupině mladíků s nízkým vzděláním a IQ, deprivovaných a zastydlých někde mezi druhou a třetí vrstvou Maslowovy pyramidy. Neschovávejte se za jakési ornitology a soudní znalce.
11. 11. 2007 | 18:28

obr napsal(a):

bigjyrko - na autority se často odvolávají ti, kterým chybí vlastní rozum a argumenty..demagogové..pamatujete jak řekl Leni, Stalin či fýrer..
11. 11. 2007 | 18:29

bigjirka napsal(a):

přesně tak, hv, nido nechce zpochybňovat, že dnes je v Německu demokratický socialismus, na rozdíl od předchozího nacismu a internacismu, které prvky politickoekonomického socialismu propojovaly s různými typy zla.
11. 11. 2007 | 18:30

el loco napsal(a):

to Saliven: argument doc. Mareše sem měl na jazyku/klávesnici už od včerejška, ale mám s přivoláváním externích autorit do diskusí negativní zkušenosti, ale když už to bylo načato...

Doc.JUDr.PhDr. Miroslav Mareš Ph.D., je nejuznávanějším českým expertem na politický extremismus jako politolog, tak i jako právník - soudní znalec. Mám tu čest znát jej osobně z přednášek a můžu říci, že on rozhodně žádné revoluční reklasifikace ideologií neprovozuje - neonacisté jsou stejně jako původní nacisté extrémní pravice a basta. Není třeba nic dodávat.

Nepochybuji, že některým z Vás se na jazyk nese slina s tím, že je to prostě typický vysokoškolský marxista - byl dlouholetým členem MK a nominován ODS předsedal jednu dobu i radě ČT.
11. 11. 2007 | 18:31

bigjirka napsal(a):

obře, mě stačí s měkkým... no - jasně, ono to odvolání na autority je jedním z prvků, indikujících neschopnost obsatát v diskusi líp...
11. 11. 2007 | 18:32

dvd napsal(a):

Nacismus versus komunismus

Jedna hezká fotografie z roku 1932 ukazuje předsednický stůl shromáždění stávkujících berlínských dopraváků a za stolem – v dojemné shodě – Josef Goebbels a Walter Ulbricht.
Jinak z diskuse na mne dýchla oboustranná neznalost fakt, kdy se rozhořčeně diskutuje a je zřejmé, že věcné znalosti jsou maximálně na úrovni českého humanitního vysokého školství, tedy na úrovni nevalné.
Netroufal bych si položit rovnici nacismus = socialismus. To co Hitler vytvářel by se dalo nejlépe nazvat Volksstaat. Ale tento Volkstaat měl socialistických tendencí nemálo.
Jinak zajímavý poznatek ze své ilegální cesty do Německa uvedl jistý představitel SAPD: „Nálada berlínských dělníků není nijak přehnaná nebo výrazně prorežimní, ale určitě není protirežimní.“ Tím mužem byl jistý Willy Brandt.
11. 11. 2007 | 18:34

bigjirka napsal(a):

el loco, on to totiž ve skutečnosti žádný argument není. Argument by mohl přinést třeba ten docent tím, že by nějak tu pravicovost těch dutolebců vysvětlil. Nebo by vysvětlil to, že si pod pojmem pravice představujeme každý něco jiného.
11. 11. 2007 | 18:36

Acidburn napsal(a):

To bigjirka - no četl, a je to dost zajímavé =). Jinak máš pravdu, je to na nic. Ale je zajímavé sledovat úroveň vyjadřování takových lidí, když je potkáš na ulici, pomyslíš si - normální, slušný občan - a no je to zatím hulvát a sprosťák k pohledání. Na stránky mrknu.
11. 11. 2007 | 18:37

obr napsal(a):

el loco, dokazovat něco tím, že to někdo prohlásil, dotáhl k dokonalosti jiný socialisty - Vladimír Mečiar. Kdysi prohlásil - " Já jsem to řekl, a tím jsem to dokázal.."
11. 11. 2007 | 18:39

Martin napsal(a):

El Loco, nemate sanci, v dobe kdy nejlepsim klimatologem je V. Klaus proste racionalni pristup neuspeje :)
11. 11. 2007 | 18:39

Acidburn napsal(a):

Ad Mareš - rád se ho zeptám na argumenty, proč považuje nacisty za krajní pravici a nikoli levici. Kromě toho si dovolím připomenout vám, že z historie je známá celá řada slovutných autorit, které se dokázaly i ošklivě seknout (třeba Edison - konflikt střídavý vs. stejnosměrný proud). Proto mě ani slovutný politolog mareš neomráčí, dokud nebudu mít tu možnost vyslechnout si jeho argumenty.
11. 11. 2007 | 18:42

franz napsal(a):

me by jen zajimalo, jake dulezite rozdily byly mezi socialismem a nacionalnim socialismem, kdyz to tedy podle nekterych neni prakticky jedno a totez. kdyz si clovek precte program NSDAP z roku 20, pak je zcela zrejme, ze v podstate zadne. nemecky nacismus byl proste socialismus.
11. 11. 2007 | 18:45

Acidburn napsal(a):

To Martin - zase zkreslujete? Abych rovnou neřekl, že bohapustě lžete. Klaus není klimatologem, není za něj považován a ani to o sobě netvrdí - pouze si dovolil kritizovat environmentalismus z pozice ekonoma. Nechcete teď doufám začít zpochybňovat kvalifikaci Klause coby ekonoma, vy experte, nebo ano?
11. 11. 2007 | 18:45

obr napsal(a):

acidburne - el loco by snad mohl nějaké ty marešovy argumenty sdělit, když se na to odvolává...
11. 11. 2007 | 18:46

Martin napsal(a):

Franzi, uz jen takovy detail, ze socialismus od svych zacatku byl internacionalni a stavel na mezinarodni spolupraci ukazuje, ze slo o neco velmi rozdilneho.

Acidburne, ja si precetl dokonce ten Klausuv brak, ma tam celou jednu kapitolu, kdy se oteplovanim zabyva ne z uhlu ekonomie, ale jako neodbornik hodnoti odborne zavery klimatologu. Takze nelzete bohapuste prosim vy. A nebo si zjistete nejdriv sam neco vice na tema o kterem chcete mluvit.
11. 11. 2007 | 18:48

obr napsal(a):

acidburne - martin co kdyby nmartin zase místo nálepkování sdělil v čem s Klausovými názory nesouhlasí...
11. 11. 2007 | 18:49

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Vaše argumentace je směšná - kde berete jistotu, že Vaše dojmy ční nad dlouholetými zkušenostmi špičkového odborníka v oboru? To, že ho neznáte neznamená nic jiného, než že o politologii jako vědě víte kulové. Nevzhlédl jste se v osobě vašeho ideového vůdce Klause a jeho pokusech o amatérskou klimatologii? Vaše náhledy zní sice relativně logicky, nicméně jsou ryze povrchní, protože je neberete v historickém kontextu. Přijde mi to jako kdybych říkal, že není možné, aby čas plynul na dvou místech stejně, přičemže bych tvrdil, že nějakého Einsteina neznám, ať mě přesvědčíte. Nepřišlo by Vám to hloupé?
11. 11. 2007 | 18:51

huhu napsal(a):

martine - socialisté žvaní i o tom internacionalismu - největší obavy ze svých dělnických bratří z jiných zemí mají socialistické odbory včetně našich - takže i tady mají opět v realitě blízko k nacionálnímu socialismu
11. 11. 2007 | 18:53

obr napsal(a):

salivene - vy argumentujete jak v době kultu osobnosti. Argumenty k věci by nebyly ?
11. 11. 2007 | 18:55

Tupelo napsal(a):

"Crimes committed by neo-Nazis and other right-wing extremists in Germany" (reuters)
http://www.reuters.com/arti...

"The far right: a nationalist International?" (bbc)
http://www.bbc.co.uk/worlds...

"Prague Jewish leaders, meanwhile, demanded the banning of a planned march by a right-wing extremist group through Prague's Jewish quarter." (foxnews)
http://www.foxnews.com/prin...

There is a variety of extreme right-wing organisations currently operating in Germany (cnn)
http://edition.cnn.com/SPEC...

Predchozi linky jsou prace na pet minut, z fotek v clancich je obcas velmi jasne videt, z jakeho rezimu si krajne pravicovy (! - v kazdem z clanku najdete heslo 'krajni pravice') extremiste berou inspirace. Vypada to, ze se pletou i ty nejdulezitejsi svetove sdelovaci prostredky v tom, ze krajni pravice je vlastne krajni levice; jeste ze svet ma ceske pravicaky. :)
11. 11. 2007 | 18:55

Martin napsal(a):

Huhu, pletete hrusky z jablkama. To ze liberalove zvani o delnicich jeste neznamena, ze rozumi tomu co rikaji.

A nejvic odporu vuci cizim se ozyva z pravicovych kruhu, to z pravice dnes slysime o nejakych odpudivych multikulti, lidozravych turcich, spinavych rumunech atd. Cili pravice ma velmi blizko k nacionalnimu socialismu.
11. 11. 2007 | 18:57

bigjirka napsal(a):

Salivene, vy sám jste směšný. Uvědomujete si, že jste do debaty zatáhl další irelevantní a nesmyslný útok na Klause, zaútočil na mne a nepřinesl ani jeden argument? Ani od toho Mareše? Mimochodem, souhlasím s vámi, že to není Einstein. Nějaký argument by nebyl? Já jsem své argumenty předložil, nadávky mi nestačí. Nadávejte svojí babičce.
11. 11. 2007 | 18:58

Saliven napsal(a):

obr:
Argumentů už tu bylo řečeno spoustu, čtěte výše. Samozřejmě byly okamžitě odmítnuty, protože pravičáci mají prostě vždycky pravdu.
11. 11. 2007 | 18:58

Martin napsal(a):

Tupelo, nezeptali se pana Kohouta, on by vsem vysvetlil i pravicovym foxakum jake to pisou nesmysly, a ze je v americe, zvlaste republikany od lisky, ovlivnila komunisticka vychova prevracejici terminologii :)
11. 11. 2007 | 18:59

Saliven napsal(a):

bigjirka:
Holt jste papežštější než papež, tady je asi diskuze zbytečná. Argumentů už tu bylo řečeno dost, a vy jste pořád dogmaticky přesvědčen, že jen vy máte pravdu. A ještě tu blábolíte o tom, jak chce levice zase zavádět diktatury. Dneska jste mě zklamal.
11. 11. 2007 | 19:00

Saliven napsal(a):

Tupelo:
Kdyby jste to nevěděl, tak za to můžou komunisti, že se náckům říká pravičáci - je to komunistické dogma, které dosud nikdo nevyvrátil, i když je to tak očividné (viz. volná parafráze Acidburna).
11. 11. 2007 | 19:01

huhu napsal(a):

martine - xenofobie je především u socialistických voličů, vy jste mimo realitu, píšete kraviny a fanaticky je melete dokola. loučím se, mám na práci užitečnější věci
11. 11. 2007 | 19:02

Martin napsal(a):

Huhu, diky za vase hulvatstvi. Krasny to pravicovy pristup, jehoz je mimo jine plna tato diskuse, kdyz dojdou (ci presneji od zacatku chybi) argumenty. Sbohem.
11. 11. 2007 | 19:05

Imhotep napsal(a):

pro Pavla Kohouta:

tedy já Vám neberu Vaše zásluhy a úspěchy, ale zkuste k dané problematice použít více než jednu knihu. Vaše zúžení dané problematiky na "ekonomickou" záležitost mi připadé velmi mylné.
11. 11. 2007 | 19:21

Karel Borovička napsal(a):

Pane Kohoute,
tento článeček je opravdu vynikajicí. Takovou snůšku demagogie, lží a tuposti jsem už dlouho neviděl. Doufám, že už vás oslovil pan Dalík, protože jednoznačně patříte do jeho propag-ODS, kde vznikají podobné snůšky ubohostí.
Neberu vám, že jste dobrý finanční šíbr odkojený českými privatizačními lumpárnami z 90.let. Závěrem vás prosím vynechte ve svých příštích příspěvcích témata z oblastí společensko vědních, jelikož o nich némate ani ponětí !!!
11. 11. 2007 | 19:21

franz napsal(a):

zrovna na tuto "diskusi" zareagoval Martin Fronek z Liberalniho institutu. opravdu pekne cile ti narodni socialiste meli:

http://libinst.cz/komentare...
11. 11. 2007 | 19:23

Acidburn napsal(a):

To Martin - já jsem si ten Klausův "brak" (jak vy říkáte) přečetl, co se týká jeho "zpochybňování závěrů klimatologů", uniklo vám nejspíše, že Klaus cituje názory jiných lidí, klimatologů z oboru, kteří mají - což pro vás bude znamenat další údiv - odlišný názor než Al Gore a jeho soudruzi.

Takže, než označíte nějakou knihu za brak, řádně si ji přečtěte, popřípadě napište vlastní - kvalitní knihu - na stejné téma. Pak můžete kritizovat.

To Karel Borovička - jaké máte formální vzdělání? Jste snad expertem v oblasti společenských věd? Kde jste publikoval?
11. 11. 2007 | 19:29

Acidburn napsal(a):

To franz - no vidíte, jenže - kdo z našich levicových diskutérů si program NSDAP přečetl? Vzhledem k diskutujícím - nikdo?
11. 11. 2007 | 19:35

el loco napsal(a):

Já ho četl.
11. 11. 2007 | 19:38

Tupelo napsal(a):

A co se pise primo o vcerejsich demonstracich, byli neonacisti oznaceni za ultrapravici ci ultralevici?

"There have been clashes in Prague between neo-Nazis and protesters trying to block their right-wing march."(abc)
http://abc.net.au/news/stor...

"clashes between leftist and rights extremists (AP)"
http://ap.google.com/articl...

"banned a rally in the Jewish Quarter by the extreme right Young National Democrats" (UPI)
http://www.upi.com/NewsTrac...

Opet, same zminky o pravicovych extremistech. To bude na svete veselo, po Klausovy, ktery kritizuje Merkelovou za klimaticke iniciativy (!), se pusti cesti pravicaci do prepojmovani pojmu. Myslim ze to nebudou mit jednoduche.
11. 11. 2007 | 19:39

Saliven napsal(a):

Acidburn:
A vy - nedostudovaný právník - snad expertem ve společenských vědách jste? Kde jste publikoval?
11. 11. 2007 | 19:47

el loco napsal(a):

Právníci jsou namyšlená pakáž, co si myslí, že vědí a umí vše (jako jeden z nich to vím velmi dobře :-))
11. 11. 2007 | 19:49

hv napsal(a):

Jinak doporucuji opet wikipedii, kde je vysvetleno, ze oznaceni pravicovy a levicovy extremismus se lisi od schematu pravo-levym pojetim politiky.

http://en.wikipedia.org/wik...

The terms extreme right or ultra right are used by some scholars to discuss only those right-wing political groups that step outside the boundaries of traditional electoral politics. This generally includes the revolutionary right, militant racial supremacists and religious extremists, fascists, neo-fascists, Nazis, and neo-Nazis. In this usage, the terms are distinct from other forms of right-wing politics such as the less-militant sectors of the far right, right-wing populists and the more traditional conservatives.
11. 11. 2007 | 19:54

Acidburn napsal(a):

To Saliven - no já se také do nikoho nenavážím, že o společenskovědních problémech nic neví...
11. 11. 2007 | 19:55

m&m napsal(a):

Tupelo, všiml jste si, jak jste zůstal nepovšimnut? :-) Kdepak do války s fakty! A Kohout se směje...
11. 11. 2007 | 19:59

m&m napsal(a):

...a ten smích, to bude spíš takový spokojený škleb...
11. 11. 2007 | 20:00

Tupelo napsal(a):

@m&m: jsem tomu snad i rad, sebekriticky uznavam ze dnes bych asi nemel trpelivost, jakou jste mel Vy a spousta dalsich, s nekterymi oponenty diskutovat.
11. 11. 2007 | 20:20

Imhotep napsal(a):

Tupelo: Díky za Vaše věcné odkazy. Pokud by takto postupoval každý diskutér, to by bylo jiné počteníčko.
11. 11. 2007 | 20:27

Libor napsal(a):

m&m
Proč ta skepse? Dostatečně jsme poukázali v čem je článek Kohouta mylný až demagogický (pro mne z osobních důvodů zároveň i odpudivě hanebný). Zjistil jsem, že tento blog navštěvuje spousta lidí, jejichž názory mne opravdu obohatily. A těch několik arogantních nedovzdělaných modráků, kterým nevadí falšování historie, naopak ještě to vítají? Ty zbývá pouze politovat.
Mějte se, zase někdy příště.
11. 11. 2007 | 20:28

m&m napsal(a):

Tupelo: Mě tak nějak děsí, že už asi začínám chápat, k čemu bude ten Ústav pro studium totalitních režimů, či co to je. Možná budou postupovat Kohoutovou metodou a krok za krokem reinterpretovat historii a vše, co se jim nebude hodit. Tady bude ještě veselo :-(...
11. 11. 2007 | 20:28

m&m napsal(a):

P.S. ... a pro mé děti už zase bude jen jediný povolený výklad hostorie. Brrr...
11. 11. 2007 | 20:30

m&m napsal(a):

Libor: mějte se a díky za vše.
11. 11. 2007 | 20:31

fafnir napsal(a):

no vida,a pak že nedojde na internacionálu
11. 11. 2007 | 20:36

Libor napsal(a):

m&m
Ještě dodatek. V jednom z příspěvků jsem si troufl zaprorokovat, že před příštími volbami se ještě dočkáme novátorských historických teorií. Nebojím se toho, stejně to těm Kohoutům, Bendlům, Acidburnům a Bigjirkům k ničemu nebude. Lidé si stále ještě pamatují jak nám byla podávána jediná správná komunistická pravda a pokud by se se měla situace opakovat s opačným znaménkem a znovu falšovat historie, nepřijmou to.
11. 11. 2007 | 20:47

dvd napsal(a):

Libore,
v čem je článek PK mylný? Fakta, prosím, fakta. Takový argument Karla Borovičky z dnešního večera tedy jeho nesprávnost nedokazuje. Byl jsem vychován, že rigorozní věda vyžaduje postup tvrzení-důkaz. Ovšem postup tvrzení-řev-urážky je importem z hospody 4. cenové skupiny. A že diskutující o věci nevědí vůbec nic (snad krom Martina, který ví, bohužel, hodně málo) věcnou úroveň diskuse nijak nepovznáší.
11. 11. 2007 | 20:48

Tupelo napsal(a):

@m&m: snad nebude tak zle, viz dnesni diskuze (osobne jsem objevil par novych nicku, ktere budu velmi rad priste cist) nebo aktivita obcanu v Praze proti pravicovym extremistum - myslim ze to byl apekna ukazka spolecenske angazovanosti a naplnuje me malym optimismem.

@Imhotep: za malo, tech linku bylo nasobne vic, ale jako ukazka mi to stacilo, pro me jsou podstatne vetsimy autoritami nez Kohout...
11. 11. 2007 | 20:52

Kolbaba napsal(a):

Pane Kohoute, už jen prostý počet nenávistných výpadů proti Vašim fundovaným vývodům ukazuje, že jste trefil hřebík na hlavičku.

Ono těch shod je daleko víc než jen katastrofální hospodaření a uplácení dělné třídy (dnes sociální soudržnost): koncentrační tábory opsal Hitler od Lenina nebo Stalin od Hitlera? Já mám ten pocit, že A je správně, jen ta metoda likvidace lidí v gulagu byla levnější: hlad a zima jsou levnější než Cyklon B.
11. 11. 2007 | 20:58

obr napsal(a):

ze strany rozhořčených nad článkem mi chybí protiargumnty k těm, které uvedl P. Kohout. Místo toho opakují klišé, odvolávají se na prohlášení "autorit" a sdělují své pocity urážky.
Takže závěrem - argumenty P. Kohouta prostě sedí, ano nacionální socialismus je jednou z odnoží socialismu. Pokud se nazývají socialisté levičáky, nacisté patří k levici.
To, že se socialisté mezi sebou nemají rádi na tom nic nemění.
11. 11. 2007 | 21:01

Imhotep napsal(a):

Pro Kolbabu a Obra. Zkuste si přečíst zajímavou knihu s názvem: Kdo financoval nástup Hitlera k moci. Možná pak věci uvidíte jinak a možná pak přijdou k řeči i ta fakta, po kterých voláte, ale sami je nepoužíváte.
11. 11. 2007 | 21:11

el loco napsal(a):

No, já se o sobě dozvěděl, že jsem v podstatě nacista :-) Asi si koupím bombera, hnědou košili a vyholím hlavu, ať nedělám soukmenovcům ostudu. A vy ostatní to udělejte také!

Děkuji Pavlu Kohoutovi a diskutérům, že vyvrátili fundovaností svých příspěvků pět let mého studia tří různých oborů na dvou různých fakultách (dva již ukončeny). Jen škoda, že mě v tom českém školství učili takové bludy, je vidět, že zavedení školného je nutné, abychom mohli zaplatit vynikající odborníky jako v této diskusi.
11. 11. 2007 | 21:12

bp napsal(a):

Výborně, pane Kohoute! Opakování je matkou moudrosti, a proto není nikdy dost připomínat tyto jednoduché skutečnosti, které naprostá většina marxismem zpracovaných publicistů nezná (nebo nechce znát). Děkuji za článek.
11. 11. 2007 | 21:12

Saliven napsal(a):

obr:
Lidé věří tomu, čemu chtějí věřit, že? Argumentů obou stran tu bylo dosti, zřejmě je nechcete vidět (resp. vidíte jen ty, které podporují vaše přesvědčení). Ovšem to nejhorší co pan Kohout navodil a co z článku nepřímo vyplývá je spojitost mezi nacismem a dnešní levicí, minimálně v nezodpovědné fiskální politice (i když skutečná validita tohoto argumentu by byla na delší diskuzi, ze které by pravicovým voličům do smíchu nebylo), prožírání budoucnosti, atd. Zkrátka další pomůcka v ideologickém boji proti levici, jako kdyby to jediné možné byla pravice (samozřejmě reprezentovaná ODS). To se mně osobně nelíbí.
11. 11. 2007 | 21:12

Karel napsal(a):

Stoupenci a členové ODS si přinesli z komunistických školení jednu důležitou poučku,že největší nepřítel je socialista.
A toho se celý život drží.
11. 11. 2007 | 21:16

Libor napsal(a):

dvd,
víte, během včerejška a dneška jsem toho napsal ke článku PK již tolik, že by se v diskusi musel objevit setsakramentsky dobrý a podnětný příspěvek, aby mi dokázal znovu nakopnout.

K volání po faktech a rigorozní vědě malý příklad. Bývalo dobrým zvykem českých králů během korunovační jízdy Prahou rozhazovat mezi chudinu peníze. Pokud přijmeme za své tvrzení, že socani podporují líné nefachčenky rozhazováním peněz, které vyberou od pracovitých inteligentních voličů pravice řídících svůj vlastní osud, dojdeme k nezpochybnitelnému závěru, že čeští králové byli socani. Máte fakta, máte metodu hypotéza - důkaz, ale jinak to je blbost na entou. V tom je článek PK mylný. A to se ještě nezmiňuji o spoustě dalších pochybení...
11. 11. 2007 | 21:17

Saliven napsal(a):

Libor:
Mám lepší příklad - jistý člověk řekl věty: "Osvětimská lež", "Es kommt der Tag", "přijde Noc dlouhých nožů", má za poradce "Martina Bormanna", nosí košile s číslem 18, vyhrožuje zabitím, největší zlo spatřuje v jedné osobě, která zosobňuje jistou skupinu lidí a nechává vydírat svoje kolegy. Je snad náckem? (Kdo nepoznal, jedná se o našeho premiéra).
11. 11. 2007 | 21:31

Al Jouda napsal(a):

Argumentovalo se tady, že socialistické prvky v Hitlerově režimu byly zanedbatelné vzhledem k jeho spojení s velkokapitálem. Je však nabíledni, že po vítězné válce by Hitler sáhnul i na majetek těchto kapitalistů a dotáhl tak myšlenku nacionálního socializmu do konce. Právě z těchto důvodů Hitler komunisty nenáviděl, protože se bál, že by ho mohli v této zákony posvěcené loupeži majetku předejít. Sociální stát je jen slabým odvarem socializmu. Bohatým se sice bere, ale jen tak málo, aby mohli dál žít podle svého (podnikat v tržním hospodářství).Z toho plyne, že každý levičák je zloděj, který si tu svou zlodějnu nechá posvětit zákonem. Jak se k tomu zákonu dostane, to už je jiná historie.
11. 11. 2007 | 21:31

bigjirka napsal(a):

Libore, když se mnou nechcete diskutovat, neberte si mne do huby. Jinak, vy, levičáci vyvádíte, jako kdyby čára dobro-zlo byla identická s rozhraním pravice-levice a někdo vám řekl, že vy jste to zlo. No, chvílema to tu tak vypadalo. Ale nějak si zkuste vrýt do mozků, že pravicový a levicový koncept jsou legitimní a dochází k jakémusi vyvažování. Vy děláte, jak kdybyste dostali od Hospodina pokyn... Diktatury různého stupně brutality mohou být z hlediska politickoekonomického pravicové i levicové a ta Hitlerova prostě nesla otýpku socialistických prvků, to se oddiskutovat nedá. Tím nikdo neklade rovnítko mezi všechny socialistické ideje a nacismus, jak tu některý logický doveda vybachořil.
11. 11. 2007 | 21:33

Libor napsal(a):

Karle,
bingo, 100 bodů. Škoda jen, že stoupenci a členové ODS vzhledem ke svým "obdivuhodným" znalostem dějin přelomu devatenáctého a dvacátého století a okolnostem nástupu nacismu k moci Váš šťouchanec zřejmě nepochopí.
11. 11. 2007 | 21:33

obr napsal(a):

i "demokratičtí" socialisté jsou stranou velkokapitálu a lumpenproletariátu. Velkokapitál potřebuje dotace, investiční pobídky, daňové úlevy a další prvky socialistického zasahování do svobodného trhu. K tomu si i dnes velkokapitál (šibalové) nejen u nás korumpuje potřebný počet voličů, které socan Sznapka nazval "hňupy". Vše to platějí daňoví poplatníci ze střední třídy.
Ostatně princip téhle technologie moci je znám již z dob starého Říma, kde si patricijové korumpovali lumpenproletariát a společně vyžírali a ovládali ty, kdo je živili..
11. 11. 2007 | 21:42

Libor napsal(a):

Bigjirko,
copak, zase vás chytá záchvat, jako když jsem se kdysi pokusil srovnat monetárního teorii hospodářského cyklu s praktickou Klausovou politikou? Nechci s vámi diskutovat, neberu si vás do huby a memám to v úmyslu ani v budoucnosti. Nic ve zlém, nemám žádné postranní úmysly. Budu upřímný. Já si o vás opravdu myslím, že s vámi něco není v pořádku.
11. 11. 2007 | 21:44

Michal34 napsal(a):

Tak přesně takový program jako měla NSDAP bych podporoval i dnes, ekonomický model předválečného Německa samozřejmně myslím. Ve skutečnosti byl celkově program autoritativní a byl na středu politického spektra.
11. 11. 2007 | 21:49

maf napsal(a):

Domnívám se,že pojmy pravice a levice jsou zavádějící.Stačí, když přímku stočíte do kruhu,náhle jsou vedle sebe a pojem pravice a levice se jeví jen z hlediska místa pozorovatele.Nevěřím v nezištnost státních úředníků stejně jako ohleduplné zbohatlíky.Krásnými řečmi chtějí jen oblbnout ty,kteří mezi ně nepatří.
11. 11. 2007 | 21:55

Acidburn napsal(a):

To Saliven - vy to nepochopíte asi nikdy. Nechápu, co vás popouzí - nacisté byli socialisté, byli extrémní levicí, stejně jako komunisté - uráží zde někdo sociální demokraty? Už to to zaznělo asi desetkrát - pokud vy hážete levici do jednoho velkého pytle, pak nevím, koho jste volil - podle vaší logiky by totiž mezi komunisty, socialisty a sociálními demokraty neměl být vlastně žádný rozdíl.

Až se nad tímhle zamyslíte, možná své názory přehodnotíte - tohle je ta vaše šáblá logika...
11. 11. 2007 | 21:59

el loco napsal(a):

Teorie kruhu je vcelku častá a propracovaná a proto díky ní najdou svou částečnou pravdu obě dnešní strany sporu. Ale bylo ji škoda zmiňovat, protože se to tady jinak pěkně hrotí a málokdo by ji asi chtěl akceptovat (pro vysvětlení - stýkající se konce kruhu jsou například anarchisti a libertariáni, bolševici a nacisté, laissez-faire neoklasici a čínská vláda :-))
11. 11. 2007 | 22:01

Acidburn napsal(a):

To el loco - no, zdá se, že jsme dost daleko od meritu věci, takže se vás zeptám přímo - v čem shledáváte NSDAP krajně pravicovou? Kam postavíte anarchisty? A kam zařadíte dnešní neonacisty?
Jsem zvědav na debatu na úrovni.
11. 11. 2007 | 22:25

obr napsal(a):

acidburne - problém komunikace se socialisty je v tom, že používají a myslí v newspeaku - prostě pod slovy a pojmy myslí něco jiného, nežli byl původní význam slova - např. zákonnost, demokracie, svoboda atd.atd. V socialistickém newspeaku byl pravičákem i Dubček, prostě s nimi je problém se domluvit. Musel byste tím newspeakem...
11. 11. 2007 | 22:33

bigjirka napsal(a):

To je Čochtane moc pěkné shrnutí... beru.... já bych to jen vylepšil použitím starého dobrého plánu Lidových Milicí a zahnal je společně do Vltavy. Ano, takový plán byl kdysi připraven na slušné lidi.
11. 11. 2007 | 22:42

bigjirka napsal(a):

obře, newspeak.. to je fakt problém..
11. 11. 2007 | 22:43

Saliven napsal(a):

Acidburn:
A vy tu paralelu mezi Kohoutem a sociální demokracií vážně nevidíte? Tak si to zkuste přečíst ještě jednou (dvakrát, třikrát,...). To s tou logikou je uplně zmatené, nevím co jste tím chtěl říct. Btw: Můj nesouhlas s argumenty pana K. jste předtím nazval omlouváním nacistů, to je zase vaše šáblá logika.
11. 11. 2007 | 22:43

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
mám vzkaz pro pana Kohouta:
Někteří lidé si to přečetli, pochopili co jste chtěl říct, s něčím souhlasí a s něčím ne. Jako já, například. Důvod proč vám sem nepíší reakce je ten, že to v tom bahně kterým to tu někteří zamořili (spravedlivě přesvědčeni o své jediné pravdě), to prostě nemá smysl. Zajímalo by mě, kdo z lidí jako m&m nebo Libor má trochu ponětí o ekonomii, o které je článek(což je možná kámen úrazu, oni tam našli něco, co jste tam asi dát nechtěl).
Nenechte se odradit, občas sem něco napište. Nebudu vždy souhlasit, ale rád si to přečtu.
11. 11. 2007 | 22:55

Acidburn napsal(a):

Já tu paralelu s ČSSD nevidím. Leda mě napadá - kdo se cítí, ten se vtípí. Socialismus je špatný systém sám o sobě, ale dá se z něj vyjít dvěma, resp. třemi směry - komunismus a nacismus jsou jeden případ (krajní levice), sociální demokracie je ta lepší možnost.
Pokud se dnešní ČSSD chová socialisticky a nikoli sociálně, je to velký problém (obzvlášť, když Paroubek automaticky počítá s hlasy komunistů). Přesto bych stále nesrovnával praktiky ČSSD s praktikami nacistů. Článek Pavla Kohouta je o krajní levici, nikoli o té "normální".
11. 11. 2007 | 23:09

m&m napsal(a):

Tome: Jistě, pokud např. někdo napíše, že vyhlazení Židů bylo pro nacistické Německo ekonomicky přínosné a na číslech dokáže, jak byla genocida "výhodná" a je třeba ji následovat, také se k tomu budou moci vyjadřovat jen ekonomové, že? Vše ostatní je bahno...

Tak zase někdy napište, prosím, Váš příspěvek je zde naprosto výjimečný. Tak se liší od toho všudypřítomného bahna...
11. 11. 2007 | 23:13

Mleziva napsal(a):

Souhlas, taky nevidím, co je na nacismu pravicového a to jak z historického tak z dnešního hlediska. Jediné vysvětlení proč se dodnes užívá zprofanovaný termín "krajní pravice" je snad takové, že tenkrát stála NSDAP vpravo proti koalici sociálních demokratů a komunistů vlevo. Druhé vysvětlení je to, že socialisti nechtějí být spojováni s jejich velmi podobným programem.
11. 11. 2007 | 23:43

Tom napsal(a):

m&m:
kde je v článku napsáno, že je třeba to následovat? Pokud mi tuto citaci nedodáte, očemávám omluvu, Pokud ji dodáte, omluvím se já.

To je taky častá technika, řekne se jedna část pravdivá, druhá část se dodá podle potřebného vyznění.
12. 11. 2007 | 00:07

Tupelo napsal(a):

@m&m:ocekavam ze pristi clanek p. Kohouta si bude vsimat prvku trvale udrzitelneho rozvoje v politice hitlerovskeho Nemecka, kdyz se totiz poradne zamyslite, tak nacisti napr. pro transporty na vetsi vzdalenosti (treba vychodni fronta) pouzivali zeleznicni dopravu, nestaveli jaderne elektrarny, neodhazovali PET flasky po lesich, nedelali zbytecne pokusy na zviratech (na to meli jiny material) a rozhodne nevybijeli v morich ohrozene kytovce :))
12. 11. 2007 | 00:31

pozorovatel napsal(a):

Pote co jsem se naucil v Nemecku nemcinu a zacal tady hledet na televizi, tak jsem se nestacil divit. Davali (a davaji) tady neustale stare dokumenty, kde se nacisti at stranici(NSDAP), nebo nestranici oslovuji soudruhu, v barevnych dokumentech vidi clovek vsude rude vlajky s hakovym krizem, propagandu proti kapitalistum a anglo-americkym imperialistum, vse pro blaho pracujiciho lidu, nasi bratri(!!!) ze Sovetskeho Svazu jsou nasim spojencem proti kapitalismu atd.
Kdyz dnes clovek slysi nemecke neonacisty, tak se clovek dozvida o spatnem kapitalismu, boji proti americkym imperialistum, o boji za prava delnicke tridy,o boji za socialni spravedlnost.
Nepripomina vam to neco co znate z Ceskoslovenske socialisticke republiky z let 1948-1989?
12. 11. 2007 | 00:35

Martin napsal(a):

Acidburne, a zase s tim Klausem nemate pravdu, v kapitole, kde si hraje na klimatologa necituje klimatology, ale krome toho, ze si sam zkouma zadanim dat a jejich hodnocenim tak cituje takove klimatologicke specialisty jako autor science fiction Crichton nebo fyzik Motl.
12. 11. 2007 | 00:57

Martin napsal(a):

A vsichni, co netusi co je na nacismu pravicoveho, by meli jit zpet napriklad na hodiny obcanske nauky na zakladni skole, kde by je naucili, ze pravicovost a levicovost se neposuzuje JEN podle pristupu k ekonomii.
Je to zakladni chyba vsech obhajcu Kohoutova textu, kteri si podle liberalni mody zamenuji liberalismus se slovy pravice. Pravice neni a nebyla jen liberalni. Pravice ma vyrazne sirsi zaber a par liberalu snazicich si jen pro sebe uzurpovat pojem pravice na tom nic nezmeni. Pravici jsou jak strany krestansko demokraticke, tak strany ciste liberalni tak byly v historii strany fasisticke ci strana nacisticka. Zajimal by mne jeden jediny duvod, proc by se mela prevracet cela historie na ruby a pravici melo byt jen to, co laskave dovoli dnesni liberalove, cili v zapadnim svete vetsinou jen nejakych 5-10 procent populace.
12. 11. 2007 | 01:07

Tom napsal(a):

Martine,
chybná interpretace textu je možná omyl více lidí tady. Kohout psal o ekonomických aspektech, ale o těch se tu nikdo nebaví...
12. 11. 2007 | 01:24

Martin napsal(a):

Tome, ale i ty ma Kohout naprosto chybne. Vyse jsem uvedl tabulky s informacemi o rozpoctu a o deficitu Nemecka. Jasne z nich vynika, ze ty zlomky socialniho statu, skoro nic Nemecko nestaly. Kdyby Nemecko nezbrojilo na valku tak ma extremne prebytkovy rozpocet se vsemi temi "socialistickymi" vydaji.
12. 11. 2007 | 01:32

Martin napsal(a):

80 procent vydaju nemeckeho rozpoctu v roce 1938 slo na zbrojeni, 20 procent slo na zbytek, v tom i na slavne vystavby dalnic. Snad nic jineho jasneji nemuze ukazat, ze clanek pana Kohouta je jen propagandisticky blabol.
12. 11. 2007 | 01:33

Tom napsal(a):

Nějak nemůžu spát, tak odpovím.
Ono to není jen o přebytku/deficitu rozpočtu, ale také o míře přerozdělení a mnoha jiných věcech.
Ale teď bych rád viděl, kde Kohout tvrdí, že za deficit Německa mohly sociální výdaje("Snad uz i slepy vidi, ze lzive sugesce pana Kohouta, ze Nemecke financni problemy s vydaji na nevojenske cile (onen "socialni stat" hitlera) nemely naprosto nic spolecneho."). Já to tam nevidím. A on sám v nástinu rozpočtu roku 39 uvádí výdaje na zbrojení ve výši přes 20 mld. marek. Co jste chtěl dokázat svými daty? Že by Německo mělo bez zbrojení super rozpočet? To je ale velmi odvážné tvrzení. Nebo že nebylo socialistické? To ale není jen o struktuře rozpočtu, ale o institucionální formě ekonomiky.
12. 11. 2007 | 01:46

Martin napsal(a):

Tome, co myslite, proc pan Kohout hned za vycet rozhazovacnych hrichu socialniho statu uvedl tento odstavec.

- Samozřejmě, že nacionálně socialistické rozhazování vedlo ke katastrofálnímu stavu státního rozpočtu. Osmnáctého listopadu 1938 uvedl Göring na poradě vlády: „Říšské finance jsou v extrémně kritickém stavu. Je zapotřebí krátkodobé výpomoci v podobě miliard požadovaných od Židů a zisků z arizovaných podniků.“

?

Bohuzel nemam udaje na rok 39, ale ty jeho se mi zdaji velmi zvlastni, protoze by sugerovaly, ze z roku na rok nevojenske vydaje vzrostly 4x a vojenske, ktere do te doby rostly extremne rychle jen o 5 procent.

Ale konec koncu i kdybych vzal jeho cisla vazne, tak vidim vyrovnany rozpocet bez zbrojeni.
12. 11. 2007 | 01:59

Tom napsal(a):

Pardon, ten odstavec jsem přehlédl. Omlouvám se.
12. 11. 2007 | 02:01

Acidburn napsal(a):

To Martin - to měla být odpověď? No tak já se vás zeptám znovu - co je na nacismu pravicového? Opravdu mě to zajímá, jsem zvědav, kde najdete ty krajně pravicové extrémy...nebo prostě nevíte, co je na nacistech pravicového a pouze papouškujete něco, co vás naučili ve škole?
12. 11. 2007 | 02:05

Tom napsal(a):

Ale jen taková malá úvaha:
Německo mělo v roce 38 výdaje 23 mld., z toho na zbrojení 19, deficit 9 ml. a tedy 14 mld. příjmy.
No, bez toho zbrojení by to bylo 10 mld. přebytek, což se asi ještě nikdy v historii nestalo. Víte, co je zahrnuto pod kterou kategorií?

BTW: Co ta námitka, že o ekonomice také vypovídají její institucionální rysy?
12. 11. 2007 | 02:10

Martin napsal(a):

Acidburne, nechci opakovat celou tuto diskusi do kolecka, pokud jste si nevsiml do ted mnohokrate vyjmenovavanych elementu pravicovosti v nacismu, tak si jich nevsimnete ani ted. Nebo je neuznate, protoze pravice je krasna a znamena liberalismus.
12. 11. 2007 | 02:10

Tom napsal(a):

BTW:
Není možné, že nacismus tak jak byl prováděn c Německu má v sobě pravicové i levicové prvky???
12. 11. 2007 | 02:14

Martin napsal(a):

Tome, uplne presnou strukturu vsech vydaju neznam. 19 miliard je shrnuto jako vojenske vydaje, 4 miliardy jako nevojenske.

Rysy nacisticke ekonomiky ? Stat v polovalecnem rezimu, kde vse funguje na potreby co nejrychlejsi militarizace. Na nejaky socialni stat, jehoz zakladem je ochrana pracovniku (ktera v nemecku bez prava na stavku, bez prava na vypoved atd. moc nevidim) tam moc mista nezbylo.
12. 11. 2007 | 02:17

Martin napsal(a):

Tome, kdyby pan Kohout napsal to co Vy, tak ani nepipnu, protoze presne tak to je. Ma jak levicove tak pravicove prvky.
12. 11. 2007 | 02:17

Tom napsal(a):

No, ono zase to Německo tak militarizované nebylo, pozor na to. Jedním z faktorů pro rychlou poválečnou obnovu Německa bylo to, že německá ekonomika nebyla natolik přeštelovaná na válku jako ekonomiky např. Británie, proto nemuseli tolik restrukturalizovat.
12. 11. 2007 | 02:20

Martin napsal(a):

No, ono mnohem vice z nemecke ekonomiky bylo srovnano se zemi, takze se dalo zacinat z cisteho na rozdil od Britanie, kde skoro vse stalo.
12. 11. 2007 | 02:22

prirodovedec napsal(a):

Salivene, Tupelo, el loco, m&m, a dalsi, diky Vam na ztracene varte :)!

Argumenty uz nesnasejte. To je plytvani Vasim drahym casem. Nikoho nepresvedcite.

Spise se kochejte, ukladejte, smejte se, humor stupnujte, vtipne pointy dale uvadejte, diskuse si to zaslouzi :) a nas zasvecene ctenare potesi.

To, co ted pisi je jen pro Vas a mnou drive zminene, netreba to brat jako argumenty ve zdejsi diskusi, nehodlam nikoho jmenovite oslovovat, ani nikomu odpovidat, je to pouze pro Vase pobaveni:

Pokud ve chvilce slabosti chcete prece jen dat zde argumenty a citace na podporu svych nazoru (jste k tomu mnozi stale vyzyvani), omezte se jen na obecny odkaz doporucujici dostupne historicke prameny na toto tema. To je dle mne postacujici argumentace.

Ta musi normalnimu cloveku, ktery umi cist a pouzivat Internet stacit.

O tematu psali "desitky lidi s velkymi mozky" 20.stoleti zleva doprava pres osmdesat let. A docilena shoda mezi nimi byla dosti vyznamna (asi az na Davida Irvinga :) ).

Mnoha diskutujicim by totiz stacilo jen cist a cist a premyslet a poucit se (aby se historie neopakovala). Shrnujici prace rozhodne tema nevnimaji heslovite a jednoduse, je tam nametu k premysleni, trenovani mozku, chapani a pouceni pro dnesek dost a dost (viz napr. zapomenuty pribeh "pragmaticky uslechtileho" zbrojarskeho krale Basila Zaharoffa prodavajiciho vsem a spolutvoriciho dejiny ve Versailles).

Vedeni a znalosti jsou moc, jak pravil klasik (necham vas vzpomenout ci dohledat): "Pokud jsem videl dale nez ti druzi,
bylo to proto, ze jsem stal na ramenou gigantu." Je radost pozorovat, na ramenou jakych gigantu zde nekteri stoji :).

Zasveceni ctenari by pak mohli pochopit, ze to, cim se zabyvali lide desitky let (mnozi na zaklade hlubokych osbnich ci rodinnych prozitku) a konsensus, ke kteremu dospeli mnohdy po tezkych diskusich, nezmeni jedna zdejsi, radoby objevitelska, zjednodusena diskuse nesectelych k jednomu blogu a "nova zkratkovita interpretace" neceho, co znicilo osudy mnoha lidi, vcetne rady nasich blizkych.

S perpetaky se prece take nediskutuje ... tak je tu nechejte radit.
12. 11. 2007 | 02:27

prirodovedec napsal(a):

Opakujicim se problemem autora a jeho clanku, je jeho ted uz asi potvrzena neschopnost vnimat veci v souvislostech a premyslet o nich systemove (u slusne vzdelaneho ekonoma

a jeho ctitelu pravniku i elektroinzenyru :) to ponekud prekvapuje, i kdyz uz ani ne - proboha to problemy svych oboru resi podobne?).

Presneji se u autora opakovane projevuje jeho schopnost vytrhnout jednu vec ze souvislosti, a ty naprosto pominout.

Vynika to ve vetsine jeho zdejsich temat od slavneho Laffera pocinaje, az po to dnesni tema.

Nekdy se mu to podarilo lepe, jindy hure, ale po zpetnem prolistovani textu uvidite, ze tento jeho stereotyp v nich zde prevlada.

Pokud si texty neprojdete soustredene z tohoto pohledu, ani si toho nevsimnete, protoze autor bezesporu premyslet i psat umi, takze to zanika.

Z tohoto pohledu se uvedene zjednodusovani jevi jako laciny trik, nedustojny kvalit autora, mozna dusledek okouzleni sebou samym, mozna chut neco ctenarum podsunout, mozna

chut se pobavit. Nebo se jedna o hluboky omyl a projev viry, ze na mnohe problemy tohoto sveta staci jednoduche postupy "zdraveho rozumu".

Na pokles driveji prirozene autority autora u mnohych to ovsem ma drasticky dopad. A dnes se jeste dopustil chyby v tom, ze otevrel pro mnohe osobne velice citlive tema a

nevolil slova dostatecne soustredene, presne a ohleduplne.

Problemem je, ze pri volbe jeho pristupu by bylo mozne vybrat podobne systematicky nektere jine prvky diskutovaneho nacismu (vy jste je zatim uvadeli spise jednotlive) a

napsat obdobny clanek, podobne "nenapadne naznacujici" na zaklade obdivu k vudcovskemu principu, SA Horst Wessel slovniku, dlouhodobeho skryteho financovani prumyslovymi

kruhy,
planu rozbiti odboru, ovladnuti slozek bezpecnosti ... jiste souvislosti mezi nacismem a nekterou jinou skupinou na nasi politicke scene. Mozna pri dobrem vyberu s

kteroukoliv :), kdyz se treba vezme do uvahy idea Panevropy :)? Nalepky jsou tak snadne a je to tak lacine ...

Jine odborne texty zase nabizeji i zde v komentarich naznacenou odlisnou ekonomickou interpretaci a souvislosti. Navic by se daly zminit dalsi zajimave momenty: napr. vliv,

nazory a sympatie automobiloveho krale Henry Forda a dalsich antisemitu; mirne pominuta mezinarodni vlastnicka struktura chemickych a jinych nemeckych podniku, atd.

Je ale rozdil mezi schopnosti odbornika pominout nepodstatne a vypichnout podstatne a umenim manipulatora, vtipalka, ci "schopnosti" diletanta (dosadte si sami) opomenout

podstatne.

Pri prilisnem zjednodusovani to take muze autorovi pekne ujet. A chapu, ze mnohe z Vas pri smutnych historickych rodinnych zkusenostech musela velice vydrazdit autorova

rekneme "neobratna" veta - cituji: "Podtextem tragické „křišťálové noci“ z roku 1938 byla tedy snaha nacionálně socialistického režimu získat finance na budování sociálního

státu pro „Volksgenosse“ (soukmenovce) okradením Židů."

V teto rekneme "nestastne vete" asi mnozi z Vas vidi zamlceni likvidace hlavnich priznivcu "socialniho statu" tj. levicovych stran a jejich sympatizantu Hitlerem, a zaroven

umensovani stredobodu nacisticke ideologie od sameho pocatku - tj. likvidace jedne rasy.

Je skoda, ze tuto pro Vas necitlivou formulaci Vasi oponenti prehlizi. To byla totiz zapalna snura, a proto se zrejme nekteri z Vas marne dovolavali koulujiciho se editora.

Znovu opakuji to co drive - nevadi, dobre, ze se nemazalo, dobre, ze se dale nezada omluva.
12. 11. 2007 | 02:28

Tom napsal(a):

To je argument proti rychlé obnově :)
Ale asi tak: Podle mě se na hitlerovském Německu ty socialistické rysy dají najít - bohužel netuším nic o válečném uspořádání ekonomiky, takže netuším nakolik do sebe armádní výdaje pohlcovali výdaje jiné.
Je těžké to zkoumat s pár čísly, uděláme si jenom povrchní názory.
Každopádně jsem rád, že sem se tu dočkal i konstruktivní diskuze, ve které jsem byl poražen:)
12. 11. 2007 | 02:28

prirodovedec napsal(a):

Jista neschopnost vnimat chybne ci manipulativni zjednodusovani nekterymi je mozna dana pusobenim cetby pouze ceskych medii, a dale rostoucim vzdelavanim k "asertivni zvanivosti" na ZS a SS na ukor drivejsiho "memorovaciho drilu".

Bohuzel svoji roli asi take hraje ve svetovem meritku stale velmi nizka obecna kvalita vzdelani v nekterych drive zanedbanych oborech (prava, ekonomie, apod.) ve srovnani s
rozvinutejsimi zememi. Proste nekteri jejich zdejsi absolventi jsou z pohledu nasich "vedectejsich oboru" predevsim "zanedbani a sebevedomi" ve srovnani s jejich kolegy se svetovym vzdelanim (pozitivni priklad dneska: prof.Svejnar :) ).

Nebo to vyplyva z te oblibene vulgarni interpretace neoliberalismu, ktera je zde tak typicka a mnoha starsim zase napadne neco pripomina, byt v jinych barvach, ci s opacnym
znamenkem.

Cili sectelost miziva, argumentacni schopnosti predevsim "bolsevicke" (tj. ukricet a zastrasit oponenta - at nalevo ci napravo), sebevedomi tomu umerne, pokora ke znalostem a nazorum druhych zadna, snaha v diskusi hledat nepredpojate pravdu minimalni, respekt k nahromadenemu vedeni lidstva nulovy.

Takze k pobaveni nas musi mnozi kolem nas zase znovuvynalezat kolo misto, aby dokazali navazat na druhe a hledeli vpred.

Tak se bavme a uzivejme si vyhod kola, ktere my znovu nemusime vynalezat, nez si je znovu vymysli. Budme si jisti, ze timto zpusobem jim to bude opravdu trvat dlouho.

Ta sterilita nazoru a papouskovani druhych ale trochu desi. Mozna budou chtit nejprve rozbit ta nase kola, abychom vsichni meli rovne podminky, pripadne oni rovnejsi? :)
Je treba byt pozorny, pokud si vazime toho, co dnes mame.
12. 11. 2007 | 02:31

Tom napsal(a):

Přírodovědče,
velmi hezké:)
12. 11. 2007 | 02:31

prirodovedec napsal(a):

Vyjimka - Tome: Dekuji pokud mineno uprimne "trochu z druheho brehu". Kdyz jsem precetl po vlozeni svych "iteraci" Vas zazracne vecny dialog s Martinem po tom predchozim "zdejsim vodopadu", zalitoval jsem, ze jsem vas dva explicitne neuvedl.

A omlouvam se Vam a dalsim, ze se mi v prostrednim textu rozsypaly odstavce. Precist to ve 3 rano a i zasmat se :) to byl vykon!

Jinak kez by bylo vice hloubavych hledacskych oponentu jako Vy. Vam bych rad dal brzy za pravdu a jiste dam. A jinak k memu fandovi vlkovi budte dnes chapavy - vite asi, ktery odstavec (o pribuznych) jsem psal pri vzpomince na neho ...
12. 11. 2007 | 03:02

Libor napsal(a):

Tome,

po dvou vysokých školách a osmnácti letech praxe v ekonomice si to s Kohoutem na jakékoli ekonomické téma klidně rozdám. Ale potěšení z případné diskuse rozhodně mít nebudu. Je to smutné, avšak mám dojem, že z nadprůměrného liberálního ekonomoma se stal jen stín, ubohoučký agitátor. Škoda, tato proměna ho značně dehonestuje. Tak jako žádný sportovec nevytváří vždy svým dalším pokusem nový světový rekord, ani nesporný intelekt ducha nedosahuje vždy pouze vynikajícíh výsledků. Navíc, ta sečtělost a chápání věcí a jevů v souvislostech... Již jednou jsem mu navrhoval, aby si dal na chvíli "voraz" a vrátil se, až zase bude ve formě.

K vám Tome výhrady nemám, vážím si hloubavých oponentů. Sice jste mi označil za spolutvůrce bahna, ale komu to občas neujede, že? Na Vás se mi totiž líbí, že máte zájem zjišťovat věci tak jak jsou, vážíte si poznání, což jste projevil svou diskusí s Martinem. Škoda jen, že Vás rozumných oponentů je tak zoufale málo.
12. 11. 2007 | 07:50

Libor napsal(a):

Přírodovědče,

spolu s Karlem Muellerem jste těmi nejlepšími, kteří na tyto diskuse zavítají. Plně se pod Vaše noční rozjímání podepisuji, snad s jedinou výhradou. Myslím si, že pokud si p.Kohout přečetl diskusi ke svému příspěvku, rozhodně si uvědomuje pochybení "neobratné" věty: "Podtextem "křišťálové noci" z roku 1938 byla tedy snaha nacionálně socialistického režimu získat finance na budování sociálního státu "Volksgenose" (soukmenovce okradením Židů." a možná i svého výroku lituje. Tímto vyjádřením postavil na stejnou úroveň vrahy řídící se zlovounou, rasistickou, extrémně pravicovoiu ideologií nacismu a jejich oběti z řad sociální demokracie, jejichž jediným proviněním byla snaha nenásilnou formou v rámci demokratických procedur usilovat o sociálně přijatelnější společnost.

To nejde, takovému chápání historie je třeba učinit okamžitou přítrž, podobně jako byla v sobotu učiněna přítrž pochodu neonacistů. Z diskuse si neodnáším pouze dobrý pocit z "hledačů". Zůstává ve mně i smutek z poznatku, jak primitivně stádní je minimálně jistá část našeho národa zaklínající se tzv. pravicovými hodnotami. Kam to dojde, pokud se zase začne falšovat historie (to neznamená, že bych nás ostatní podceňoval, tak jako komunisté neuspěli s hlásáním jediné pravdy, neuspějí ani ti dnešní). Nevolám proto po cenzuře diskuse, stále se však domnívám, že omluva p.Kohouta levicovým obětem nacismu je plně na místě.
S úctou
12. 11. 2007 | 08:21

hv napsal(a):

Poznamka k te nestastne vete o budovani socialniho statu. Termin socialni stat ("welfare state") se poprve objevil behem druhe svetove valky, ciste z tohoto hlediska se urcite v Nemecku socialni stat nebudoval. Nevim, jestli pan Kohout chtel zamerne diskreditovat ideu socialniho statu (jak nekteri naznacuji), nicmene nektere rysy pozdeji nacrtnuteho statu nese a jinym naopak silne odporuje. (omezovani chudoby statem, zajistovani socialni rovnosti, naopak chybi atributy demokraticnosti a nezavislosti jedincu).
12. 11. 2007 | 08:44

Čochtan napsal(a):

Joseph Geobbels:

„Jsme socialisté, protože vidíme sociální otázku jako záležitost potřebnosti a spravedlnosti z hlediska samotné existence lidového státu – nikoli jako otázku laciného soucitu nebo vtíravé sentimentality. Zaměstnanec má nárok na životní standard, který odpovídá jeho práci. Nemáme rozhodně v úmyslu o tato práva prosit. Zahrnout dělníka do státního organismu není kriticky důležité pouze pro něho, nýbrž pro celý národ. Jde o víc než jen o osmihodinový pracovní den. Jde o formování nového státního povědomí, což zahrnuje každého produktivního občana."
12. 11. 2007 | 09:21

Acidburn napsal(a):

To Martin - vzhledem k tomu, že diskuzi sleduji od počátku, jsem tam ty údajné znaky krajní pravice prostě nenašel, proto by mě zajímalo, jestli vůbec jste schopen vy sám stručně a jasně základní znaky nacismu jako krajní pravice (a nikoli levice) vyjmenovat.

Já tvrdím, že toho schopen nejste, že je totiž evidentní nesmysl, pokud je nacismus označován za krajně pravicový, když je krajně levicový a důkazů pro toto tvrzení je spousta.

To Libor - už zase, takže po jedenácté - "nacistický sociální stát" nemá s pozdějším, poválečným "sociálním státem" mnoho společného, což ovšem neznamená, že nemají společné jádro, kterým je socialismus. To, že vy načisto klidno strkáte sociální demokraty do jednoho pytle s nacisty (jakožto krajní levicí) a s komunisty (to samé v rudém), mi přijde dost zvláštní, protože poté, co pytel zavážete, začnete se cítit dotčeně tím, že v tom pytli jsou.

Chápu, že se levici nelíbí, že by měla na krku dva nelidské režimy se společným socialistickým základem - na druhou stranu je to pro demokratickou levici (to nejsou ani nácci, ani komanči) zdroj poučení z možných chyb v budoucnu. Rozumím tomu, že byste byl raději, kdyby nacismus byl krajní pravicí - pak by ovšem musel vykazovat diametrálně odlišné znaky jak v ideologii, tak v praxi. Tohle není přepisování dějin, to je návrat k pravdivému označení nácků.

Omluva Pavla Kohouta tak není na místě, neb nikoho neurazil - tím méně oběti nacistů, což mu velmi hlasitě podsouváte, abyste ho pak mohli velmi hlasitě kritizovat.
12. 11. 2007 | 09:24

Tupelo napsal(a):

@prirodovedec: dekuji za Vase prispevky, tato odpoved je urcena Vam a tem co jste vyjmenoval prve, tem co nemaji potrebu 'nicit objevene kola' ;).
Odpoved bude kratka, predne jsem si vsiml predchozich autorovych clanku a diskuzi pod nimi. Mam z nich pocit, ze tyto diskuze jsou mnohem uzitecnejsi nez samotne clanky autora, ktere na me naopak pusobi jako nahravky na smec jeho oponentum. To jak o sobe autor pise ve svem profilu mi stylisticky prijde podobne forme, jakou zde pisi jeho zastanci.
Kdyz jsem uvadel linky na svetova media, vystihl jste zcela presne co jsem mel na mysli, totiz ze tamnejsi nazory se formovaly daleko delsi dobu nez nase a byly jiste podrobeny nejruznejsim debatam, takze o omyl se muze jednat jen v nemocnych myslich - nebo myslich manipulatoru.
Tim se dostavam k dalsimu bodu a to moznemu duvodu napsani clanku, je to vec ovsem ryze spekulativni. Pravice uz jednou vyhlasovala mobilisaci proti cele levici, pod rouskou mozneho navratu komunistu. Vzhledem k 'profesionalnim vykonum' soucasne pravicove vlady (vznikle jen za pomoci zasahu pol. slozky do voleb a min. politicke korupci M+P) a v predtuse zaslouzeneho debaklu je potreba tuto strategii vystupnovat, alespon lehce zasit do povedomi volicu, ze socialisti (ci lepe receno levice) mohou nejen za komunismus ale i nacismus (a vlastne za vsechny hruzy sveta, pocinaje zemetresenim a konce vyhasnutim slunce). Chapu ze pro pravici je nacismus problem, ktereho by se rada zbavila, ovsem ve svetle toho co jsem napsal driv (shoda ve sdelovacich prostredcich vyspeleho sveta) plus obrovskeho potencionalu internetu, tyto manipulace bude tezke prosadit. Nastesti, ale to neznamena byt lhostejni k takovym pokusum jako predvedl p. Kohout zde. Male odbocka, humor je nedocenitelny pomocnik, vzpomel jsem si na kampan CT ke skinheadum, ktera je vykreslila v prirozenych konturach obecnich blbu - polovina mladych skinu v nasem meste zacala nosit kapuce...;). Ale jak jsem psal jde samozrejme jen o spekulace, uvadim to zde jen jako jeden z moznych duvodu. Budoucnost se nam ukaze.
Mozna fascinace pravicoveho premiera a jeho tajemnika Marka 'Bormanna' Dalika, pravicovym nacisticky Nemeckem se primo nabizi (dolozitelne vyroky 'osvetimska lez', 'noc dlouhych nozu', 'es kommt der tag', kosile s 18), existuji (minimalne predvolebni) styky s Narodni stranou (ktere 28 rijna zalozila Narodni gardy), uvidime jak daleko dojde ke sblizeni ceske pravice a neonacisticke ultrapravice.
Dekuji za Vas cas a podmetne prispevky, preji Vam a vsem lidem co nemaji potrebu, z vlastnich duvodu, nicit jiz objevene kola hezky den. Na schledanou pod jinymi blogy.
12. 11. 2007 | 10:05

Mleziva napsal(a):

Tupelo: Můžete sem dát nějakou pravicovou myšlenku nacismu? Nepodařilo se mi žádnou takovou najít.
12. 11. 2007 | 10:25

hv napsal(a):

Pokr. predchozicho prispevku.

...
Na druhou stranu v Nemecku se od dob Bismarcka pouzival termin Sozialstaat ("social state"), kdy Bismarck socialni reformou (socialni pojisteni, invalidni a starobni pojisteni) zacal s budovanim nacionalne-socialistickeho statu, ze ktereho potom nacismus posbiral nektere svoje ideje.
12. 11. 2007 | 10:27

Acidburn napsal(a):

Tupelo, váš nick, to je nomen omen. Vy to prostě nikdy nepochopíte. A co se týká zkušeností ze zahraničí - v 16. století se věřilo, že Země je placatá, a když F. Maggalens roku 1522 obeplul Zemi kolem dokola, prohlásili "páni experti", že to dokázal tak, že se plazil po jeho spodní straně...nevím jak vám, ale mě nepřijde tak úžasné ohánět se "světovými autoritami" a přitom nebýt schopen zformulovat pár základních důkazů o krajní pravicovosti nacistů.

Jediné, co vám zbývá, jsou směšné úhybné manévry - v tomto případě snůška spekulací a výpadů proti ODS. To se opravdu nezmůžete na víc?
12. 11. 2007 | 10:59

Tupelo napsal(a):

budu se drzet jistych doporuceni ktere jsem obdrzel, takze zcela vyjimecne a naposled odpovidam,
vse dulezite zde jiz stejne zaznelo ve vztahu k Hitlerovy, ktery jako spravny populista si jednou bral odtud a podruhe z opacne strany, coz nikoho neopravnuje zarazovat ho do levice, ostatne pote co jsem videl tuto stranku: http://www.friesian.com/qui... tak si myslim ze je cela problematika jeste daleko slozitejsi, pro nekoho je ovsem vse jasne...

@mleziva: spousta prispevku zde, jiz prvnich nekolik shora, a dale
http://nacismus.mysteria.cz...
http://www.vulgo.net/index....
http://www.barrister.cz/str...

@acidburn: ja vam vase nazory neberu, klidne si je mejte a mejte si treba i pocit novodobeho Magellana, mozna ze casem dojdete i k jinym otazkam, ktere se daji zpochybnit, ja radeji zustanu u vykladu pojmu jako ultralevice ci ultrapravice tak jak je chape vetsina vyspeleho sveta (uz se zase opakuji).
A jeste tri dovetky, 1. kdyz jsem zacal spekulovat, tak jsem na to upozornil, 2. v mem textu neni zminka o ods ve vztahu k neonacismu (maximalne o problemech soucasne pravicove vlady), ale o jejim predsedovy a jeho tajemnikovy a 3. narazky na nick take o necem svedci. Ale to jsou takove malickosti.
S vedomim toho, ze kdyz vas nepresvedcili argumenty mnoha mych predchudcu (mnohem lepe formulovane), nepresvedcim vas ani ja, nebudu jiz v diskuzi s vami pokracovat.
12. 11. 2007 | 11:54

Libor napsal(a):

Acidburne,

bohužel. Nemám čas s vámi nyní diskutovat, musím vytvářet hodnoty. Proto pouze krátce, i když odpověď na vaše neustálé výtky by si zasloužila delší komentář.

Vaše příspěvky se neobyčejně obtížně čtou, jsou nesrozumitelné. Přicházíte s tvrzeními, které ihned vyvracíte údajným "důkazem". Ale to nic, to se mladým radikálně naladěným, nadšeným lidem stává. Máte dojem, že objevujete kola, přitom však ničíte již objevená a ještě navíc dost zvláštním způsobem. Pamatujete si na scénu z filmu o básnicích, kde je jako rekvizita umístěna bílá krychle s nápisem "tato koule je černá"? Podobně nesmyslná jsou bohužel i vaše tvrzení.

Navíc, ač nerad, musím souhlasit s názorem jednoho s přispěvatelů, který na vaši adresu utorusil, že ve vašem případě rodiče dost podstatně zanedbali výchovu. Hodnocení, které jste si dovolil vůči novináři Kramerovi nejde omluvit ani nevyzrálostí mládí, tady je opravdu problém.

Jak z toho ven? Opravdu se nad sebou vážně zamyslete, naordinujte si krapet pokory a hlavně hodně čtěte knížky, které napsali daleko chytřejší lidé než vy. Pak mimo jiné poznáte, že neustálým požadováním důkazů k naprosto respektovanému a všeobecně příjímanému názoru, že nacismus je extrémně pravicovou ideologií, jste akorát marnil čas a dělal ze sebe málo moudrého člověka (nechci napsat hlupáka).
Hybaj do knihovny, snad se tam potkáme.
12. 11. 2007 | 12:19

Jakub napsal(a):

Já myslím že vysvětlení je jednoduché.

Představte si krajní pravici a krajní levici na ciferníku hodin.

Obě se stýkají v jednom bodě (na šesti hodinách).
12. 11. 2007 | 12:21

Imhotep napsal(a):

Je velice smutné, že se celá debata netýká podstaty věci, tedy toho, že ještě po tolika letech hnědý mor existuje. Stejně tragické je, že se celá debata zvrhává na český sport: levá bije pravou a naopak. Špatně faktograficky pojatý článek to bohužel ještě umocnil.
Myslím, že konstruktéři říše by se tetelili blahem, kdyby viděli, jak úspěšně zamlžili své cíle a odvedli pozornost stranou. Nebýt tady Tupela, který cituje odkazy, tak je to jenom řeka emocí.
Největší depresi mám ale z Mlezivy. Pokud je totožný s pedagogem Mlezivou, který tu má taky svůj blog, tak to mám tedy depku velikou.
12. 11. 2007 | 12:22

Mleziva napsal(a):

Tupelo: Na tom ale není pořád nic pravicového. Zestátnění velkých firem a posílení tak malého a středního podnikání je absolutní blábol akorát pro volYče a měli to v programu po válce u nás komunisti (a nedělám si iluzi, že by to dnes nezkusili znova, kdyby měli tu moc), tedy zase levice. Jak to u nás ve skutečnosti dopadlo s malým a středním podnikáním doufám víte...

A vztah ODS k neonacismu je už fakt úplná blbost. Třeba tu Vaši slavnou větu má česky v názvu jedné své písně Michal Tučný. Je to snad dokladem, že je neonacista? Spíš bych se opravdu bál vztahu dnešní ČSSD ke KSČM. Téměř všechno zlo na světě vzešlo právě z různých "socialismů".
12. 11. 2007 | 12:27

Imhotep napsal(a):

Mlezivo,
v ODS je toho více. Co přirovnání k Martinu Bormanovi? Co osvětimská lež? Co noc dlouhých nožů? Chodilo mi mnoho e-mailů ze zahraničí od lidí, kteří nevěřili, že je vůbec možné, aby státník takto mluvil nebo trpěl ve svém okolí lidi, kteří tak mluví.
Proč někteří členové nacionalistických stran přestupují do ODS a dostávají vysoká místa v samosprávě.
Nejede v tom ale jen ODS. Možná by Vám pomohlo pochopit, že podstata problému je mimo pravo-levé vidění.Škoda. Právě od Vás jsem očekával mnohem více rozhledu
12. 11. 2007 | 12:38

prirodovedec napsal(a):

Nelze odolat kouzlu nechteneho: "POTOM co Magalhaes obeplul svet (podobne jako mnozi lide probadali a popsali behem let nacismus) prohlasili 'pani experti' ze zeme je placata (a nekteri experti zde macismus prohlasili za to ci ono ...) :)."

Zajimavy je pohled tech, kteri to prozili jako Hafner, ktery nic neklasifikuje, ale resi to podstatne - ne kam to patri, ale jak se to stalo (a muze zase stat):

http://www.listy.cz/archiv....

Co se tyka nekterych diskutovanych rysu. Leccos lze uvadet vyctem, analyzovat z ruznych pozic, ale co tak zkusit primocare pragmaticke:

Politici a jejich strany obvykle slouzi tomu, kdo je plati ...

Otazka pro zvidave, zkuste vyhledat, co maji spolecneho jmena a data:

Eckard (1919), Ludendorff a clenove Thulske spolecnosti(1920), Hanfstaegel (1922), Max Erwin von Scheubner – Richter, Mussolini, Vasilij Biskupsky, velkovevodkyne Viktorie (1923), Siegfried a Winifred Wagnerovi, Henry Ford (1924), Fritz Thyssen (1928), Henri Deterding,
Edvard vévoda windsorský, ...

Dale doporucuji hesla jako Business a Holocoust. Je celkem prekvapive najit, kolik drive i dnes renomovanych firem tezilo z otrocke prace a spoluprace s nacisty (viz tez zcizeni uctu obeti): Morgan, Ford, IBM, Texaco, Exxon, Kodak, General Motors, Nestle, ...

Plyne snad z toho neco? ja nevim ...
12. 11. 2007 | 12:52

hv napsal(a):

Mimochodem clash na toto tema jiz probehl na NP pod clankem polemizujici o pravicovosti nacismu.

http://neviditelnypes.lidov...
12. 11. 2007 | 12:56

prirodovedec napsal(a):

hv: Snazite se o korektni a hlubsi pohled z vice stran, dekuji. Take dekuji za odkaz k bonmotu:

"na otázku, co je na neonacistech nebo neofašistech pravicového, odpovědět krátce: Vůbec nic." ... az na jeho sponzory a ty, kteri na nem vydelavali.
12. 11. 2007 | 13:03

Tomáš napsal(a):

Aniž bych se chtěl kohokoliv z diskutujících dotknout doporučuji k přečtení román Josefa Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Je to vynikající ilustrace paralel obou režimů, navíc z pera skutečného pamětníka.
12. 11. 2007 | 13:38

crowley napsal(a):

To je teda diskuze...
Problém je chápání pravice a levice v jednodimenzionálním pojetí. Ale ono je to přinejmenším dvoudimenzionální.
viz. http://www.politicalcompass...

Tady by se snad každý našel.
12. 11. 2007 | 13:42

Mleziva napsal(a):

Imhotep: Stejně tvrdá přirovnání použil Paroubek, když přirovnal volby k Únorovému převratu... Jsou to dnes všechno prázdné fráze, kterým se dává zbytečně silný význam...
Nicméně máte pravdu, že takhle by se žádný státník vyjadřovat neměl, protože přirovnání vyčištění úřadů od různých zmetků k "noci dlouhých nožů" fakt kulhá na obě nohy. To, že Topolánek s oblibou používá tato spojení, ale pořád nic nedokazuje.

Jmenujte mi nějaké vysoce postavené neonacisty ve službách ODS. Jen tak pro zajímavost, rád se poučím.
12. 11. 2007 | 13:57

Tupelo napsal(a):

@mleziva: znovu se ohrazuji, nevim jestli jde z vasi strany o prehlednuti nebo zamer, ale ja nepsal nic o vztahu ods k neonacismu, psal jsem o mozne fascinaci jejiho predsedy a jeho tajemnika k tomuto obdobi. Co se tyce kontaktu pravicovych stran (tedy i ODS) se stranami, ktere se povazuji za ultrapravicove, na to neni nic divneho, proste k sobe maji bliz. Dulezite je ovsem rozpoznat miru.

Prijde mi docela usmevne s jakou vervou odmitate spojeni ODS s neonacismem, tedy neco, cemu se mozna podiivujete u opacne casti pol. spektra. :)
12. 11. 2007 | 14:17

Martin napsal(a):

Paroubek neporovnal volby k unorovemu prevratu. Prectete si presnou formulaci.

Jeho sova o unoru se tykala predvolebni kampane. Nikde nerekl, volby byly unorem.

http://volby.ihned.cz/index...
12. 11. 2007 | 14:32

Imhotep napsal(a):

Milý Mlezivo, nezlobte se, ale nenechám se strhnout do víru pravolevého trumfování. Tím se nic neřeší, spíše zamlžuje.
Z Vašeho příspěvku mě mrazí ze dvou důvodů.
1) Jak snadno omlouváte některé rizikové kontaky ODS.Je třeba je pojmenovat stejně tvrdě a nesmlouvavě jako ty z druhé strany.
2) Poněkud jaksi špatně čtete. Nepsal jsem o neonacistech, ale o nacionalistech. A pokud se tu stavíte do role jaksi mnohovědoucí, prolistujte si stránky jedné z těch stran, jak tam jásají nad úspěchem jednoho svého člena, a teď prosím pozor na přesné přečtení - v samosprávě.
Pokud se tedy chcete poučit, začněte přesným čtením a studiem faktů. :)
12. 11. 2007 | 14:41

Mleziva napsal(a):

Tupelo: Přečtěte si program NSDAP a provnejte ho s programem ODS. A zkuste najít jakoukoli byť jen vzdálenou podobnost. Já ODS neobhajuji, ale programové nebo dokonce personální propojení ODS s neonacismem prostě nevidím.
12. 11. 2007 | 14:50

Opitz napsal(a):

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei budovala v Německu 12 let tzv. národní SOCIALISMUS... a sice od roku 1933-1945... tato cesta skončila hromadnými sebevraždami "nacionálsocialistů" a jejich vůdců...
12. 11. 2007 | 14:51

West napsal(a):

Na tomto místě je vhodné začít hádaknou: Jaký je rozdíl mezi Járou a Pavlem Kohoutem? Žádný,ale Jára na rozdíl od Pavla věděl že je směšný!

V německu to zhruba fungovalo tak že něco říkal stát pomocí propagandy a realita byla diametrálně jiná! Pokud si přečtete Kohoutův článek zjistíte že Pepík Goebbels byl opravdu skvělí manipulátor a někteří jednoduší mu jeho bludy baští do dnes! Tak jenom jeden příklad- zvýšená ochraná zaměstnanců-podle nacistů byla ochrana zaměstnanců obrovská a všichni se měli fajn a už si na ně nikdo nemohl vyskakovat-opak byl však pravdou! Po rozdrcení odborů byl v továrnách nastolen tvrdý režim-platy zůstali zmražené a nizoučké, na nějaké sociální výhody zapomeňte, pokud se někdo rozhodl protestovat nebo dokonce stávkovat v prostě zmizel! Existoval nedostatek spotřebního zboží a potravin. často propagandisticky využívané "dělnické" výlety s organizací Kraft durch freude nebyli vůbec pro každého! Ona většinou stála taková cesta 100 RM na osobu a pokud měl dělník tydení příjem 45-50 RM a to "regulováné" nájemné se pohybovalo kolem 20-25 RM tak se opravdu na něco takového rozjet nemohl(on je to dost často používaný blud: letos použit např časopisem Týden o Heydrichovy že se zase tak špatně nežilo když byli tzv.ozdravné pobyty-ovšem zapoměli dodat že se v nichg "vystřídalo" ohromujících 2000dělníků z celkových 5,5milionu co jich Protektorátu bylo!)Oni byli určeny pravím podporovatelům a voličům nacistů tedy střední třídě a vyšší třídě! Jinak další snůška pitomostí. čtyřletý plan nebyl nějaký komplexní plán řízení hospodářství ale plán na znovuvyzbrojení Německa a tedy i připravenost na válku ono se vlastně všechno bylo v Německu podřízeno válce-kontrola zahraničního obchodu ani nemusela být-tovarny jeli ve 100%na zbrojních programech! Deficity byli proto že tanky, děla, letadla nejsou žádná láce! Valuty se za války taky hodí-z čeho by se nakupovali deficitní suroviny?

Říkat tedy že nacionální socialismus byl sociální může říkat pouze ideologicky zaslepenec! Pkud se chcete o tématu dozvědět víc dopručuji Hughes a Mann:Hitlerovo Německo anebo Ian Kershaw: Hitler: Hyberis a Nemesis a ne podobné Kohoutovo bludaření!

BTW:politika státních výdajů a veřejně financovaných staveb za účelem tvorby pracovních míst-program byl připraven už za Výmarské republiky! V USA se podobnému programu říká New Deal a má ho na "svědomí" jeden z největších amerických presidentů Rooswelt.Ona totiž tenkrát, vy "experte", byla krize a miliony nezaměstnaných- v USA byla díky tomuto pragramu krize překonána už v letech 1933-4 zatímco u nás kde byli u moci takový uvědomělí pravičačci stylu primitivního kapitalismu 19.století(tedy vaši soukmenovci) se krizi do začátku války nepodařilo překonat!
12. 11. 2007 | 14:56

pajathc napsal(a):

crowley: Děkuji. Už už jsem tu ten odkaz chtěl instalovat, ještě že jsem trpělivě došel až na konec této diskuze plné pomatených socialistických blábolů, aspoň nejsem za blbce opakovat, co už tu někdo zveřejnil :D

Jednorozměrné paradigma levice-pravice je neudržitelné.

JAKÝKOLI SOCIALISMUS, AŤ NÁRODNÍ ČI INTERNACIONÁLNÍ, JE ZLO.

Nemá smysl porovnávat, které zlo je větší.
12. 11. 2007 | 15:04

Martin napsal(a):

Pajathc pani Milada Horakova, narodni socialistka byla zlo ?
12. 11. 2007 | 15:08

pajathc napsal(a):

West: O údajném "překonání" Velké hospodářské krize programem New Deal, doporučuji přečíst: Murray N. Rothbard: Americas Great Depression (zdarma ke stažení na http://www.mises.org). FDR a jeho upřímná socialistická politika krizi způsobenou zprvu masivní úvěrovou expanzí pouze prodloužila a prohloubila...
12. 11. 2007 | 15:08

Tupelo napsal(a):

@mleziva: viz prvni veta v mem prispevku ve 14:17:14...
12. 11. 2007 | 15:10

pajathc napsal(a):

Martin: Ideologie není člověk, probůh! :-)
12. 11. 2007 | 15:17

hv napsal(a):

West: Mohl byste uvest sve zdroje tech cisel? Na http://www.schoolhistory.co.uk jsem nasel, ze vylet KdF na Kanary stal 60RM, vikendy v horach za 28RM, tydeni dovolena ve Svycarsku za 65RM. Prumerna mzda neco pod 30RM.
Smysl KdF byl oslovit nejsirsi masy a organizovat jim veskery volny cas.

To by davalo smysl, Hitler usiloval o podporu nejsirsich mas, ktere musel necim kupovat
12. 11. 2007 | 15:21

Martin napsal(a):

Pajathc cili pani Horakova vyznavala zlocineckou ideologii ? Tim se uz celkem blizite k rehabilitaci bolseviku. Oni prece ty zlocince socialisty s pravicovym odchylenim likvidovali, protoze to bylo zlo.

Mimochodem, proc se dnes tak se sentimentem ohlizime na Prvni republiku a prezidenta Masaryka ? Narodni socialiste to je jasne zlo a zlo bylo vladlo Prvni republice vetsinu doby a zlo samozrejme patrilo ke stranam Hradu a podporovalo prezidenta Masaryka.
12. 11. 2007 | 15:22

Marty napsal(a):

West: New Deal krizi nevyresil.New Deal ji prodlouzil. Jeste v roce 1939 byla vysoka nezamestnanost, HDP nedokazalo prekonat uroven z roku 1929, pokles investic ... ale to uz davno vyborne popsal Henry Hazlitt.

Jinak si dovolim osobni shrnuti, ze politicky program NSDAP byl jasne levicovy (dle bezneho chapani vyznamu toho slova). Realna Hitlerova politika pak uz byla o necem jinem. On i ten komunismus muze pro nekoho na papire vypadat pekne.
12. 11. 2007 | 15:22

Martin napsal(a):

Jo a jeste jedno, socialisticke zlo vybral pan prezident Masaryk na prezidentsky stolec. Protoze pan Benes, nasledne zvoleny byl vybran na zaklade doporuceni predchudce a byl clenem strany zla.
:)
12. 11. 2007 | 15:24

West napsal(a):

pajathic: Jistě! A proto v roce 1937 amerika překonala rok 1929 zatímco státy které podobné kroky neudělali se v krizi plácali ještě dlouho po začátku 2světové války! Např ČSR rok 1929 se svoji přísně liberální a pravicovou politikou krizi nikdy nepřekonala!
12. 11. 2007 | 15:25

Mleziva napsal(a):

Imhotep:
1)Ano, to máte pravdu, ale pořád nevím o jakých kontaktech je řeč. Zkuste sem dát
odkaz na nějaký důvěryhodný zdroj.

2)Viz bod 1.
12. 11. 2007 | 15:29

Martin napsal(a):

HDP v USA od 33 do 39 vzrostlo o nejake 2/3
Nezamestnanost poklesla v tomtez obdobi o nejakych 10 procent.
12. 11. 2007 | 15:30

pajathc napsal(a):

Martin: paní Horáková pokud vím vyznávala socialismus, což je o to mírumilovnější zločinecká ideologie, oč je krádež (zdanění) mírumilovnější než vražda či zotročení (třídního či rasového "oponenta"), pokud už mne nutíte srovnávat.
Obojí je zlo, obojí vede dříve nebo později k rozvratu společnosti, obojí bychom neměli dopustit. Říkal jsem ale, že "velikost" zla porovnávat nechci, lidé by měli jít opačným směrem... Operujete tady mučednictvím, nikoliv ideologiemi.
12. 11. 2007 | 15:31

Martin napsal(a):

Liberalove obcas manipuluji s New Dealem, protoze vychazi z roku 1929 a krici jak to nebylo uspesne, bohuzel New Deal byl zavaden od roku 1933 (takze rok 1929 vubec pri jeho posuzovani nehraje roli0 a od te doby nasleduje jasny pokles nezamestnanosti a jasny vzrust HDP.
12. 11. 2007 | 15:32

pajathc napsal(a):

West: Amerika se svým kapitálem a hlavně lidským potenciálem, podnikatelským duchem, který ještě stále nebyl úplně zabit Keynesiánskými bludy, to by v tom byl čert, aby se z toho nevzpamatovala rychleji než rudá či hnědorudá Evropa :)
12. 11. 2007 | 15:33

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobré odpoledne pane Weste,

děkuji za Váš příspěvek, je za ním cítit opravdovou, hlubokou erudici, nastudovaná obsáhlá faktografie, podobně jako tuším že pan Petr mne tu ještě zaujal a ještě i někdo další, omlouvám se, teď si nevzpomenu, nemohu to nalézt..., ...tedy alespoň Vám: ...dovolte ještě jednou, abych Vám poděkoval za Vaši obdivuhodnou schopnost střízlivého hodnocení vnitřních významů jasných faktů, takových osobností nám je třeba, ...děkuji!
:-)

Nyní otázka:

SOUCIT...

Je Levý, nebo Pravý...?

...Není náhodou spíše Hraný a Nehraný? Opravdový a Předstíraný?

To je totiž Socialismus, ...Soucit, ...vše ostatní nad to, pod to, či do stran, je politika Řízeného Zákulisního Svinstva..., bohužel...
Hezký den!
12. 11. 2007 | 15:35

Martin napsal(a):

Pajathc, myslel jsem, ze Vam dojde, jak vase plosne - tak podobne komunistickemu - odsuzovani neceho je nesmysl. Bohuzel, mylil jsem se.

Mimochodem ja povazuji liberalismus za nejvetsi zlo co kdy bylo vymysleno :)
12. 11. 2007 | 15:35

Martin napsal(a):

Nejvtipnejsi je u Ameriky jedna drobnost, nejvetsi dlouhodoby rust HDP nastal v desetiletich, kdy ekonomii ovladala Keynesianska myslenka, pocinaje New Dealem Roosvelta :)

To je neco, co liberalove nemohou skousnout, ze kdyz Amerika byla blize jejich idealu, nikdy nedosahla aspon podobneho rustu jako za tech osklivcu od Keynese.
12. 11. 2007 | 15:38

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Socialisté ať národní či internacionální,komunisté a fašisté jsou vždy jedno.Jejich společným znakem je kolektivní teror a potlačení osobní svobody jednotlivce.Mussolini,Hitler,Le-
nin, Gottwadl,Pol-Pot,Mao či Chávez jedno jsou,soutěží jen v tom,kdo více mrtvých za sebou zanechá.A všichni jmenovaní se opírájí o chudé,dělníky,rolníky či živnostíky.Jen si vzpomeňte na naše komunisty,jak likvidovali tyto skupiny po uchopení moci a jak za ně bojovali před uchopením moci.
12. 11. 2007 | 15:41

Martin napsal(a):

Frantisku Kocourku, ale Hitler se opiral o elektorat pravice, o stredni vrstvu :)
12. 11. 2007 | 15:43

pajathc napsal(a):

Martin:
a) Soused uvaří večeři sobě a vy uvaříte večeři také sobě. HDP nevzroste.

b) Soused uvaří večeři vám a vy uvaříte večeři sousedovi. Prodáte večeři sousedovi za sto papírových korun, které si on vytiskne na své tiskárně. Následně z těchto sto korun koupíte večeři od souseda. Aby se neřeklo, každý večer bude tisknout peníze někdo jiný. Pokud jste poctiví účetní, HDP vzroste o dvě večeře a přitom se máte úplně stejně jako předtím a ještě se trápíte s transakčními náklady.
Tolik k věrohodnosti HDP jako modly levicových "ekonomů".
12. 11. 2007 | 15:45

West napsal(a):

Ano martine: nazaměstnanost klesla z 20,5 v r. 1933 na 9,1% v 1937 ! Jen tak pro zajímavost new deal podporoval malé podnikání takže mnoho lidí našlo prácí u nás se nic tekového nedělo a proto jen tak pro zajímavost zaniklo jenom 50000ševců a 30000krejčích!
12. 11. 2007 | 15:46

Marty napsal(a):

Martin: nejvetsi krize byla mezi lety 1929-33. Roosevelt nedokazal ani za 7 let pomoci New Dealu dosahnout urovne roku 1929, takze o nejakem prekonani krize nemuze byt rec. V roce 1939 byla nezamestnanost kolem 17%. New Deal proste nechal stavet za penize danovych poplatniku cesty a verejne budovy, ktere casto vubec nebyly treba. To neslo delat do nekonecna a prave naklady na tyto zbytecne projekty pak ekonmickou krizi notne prodlouzily, protoze soukromy sektor nemel prostredky, aby si s krizi mohl poradit.
12. 11. 2007 | 15:47

pajathc napsal(a):

Martin: To ovšem spíše potvrzuje účinnost propagandy, než pravicovost NSDAP :)

Mimochodem, nebýt liberalismu a volného obchodu, Vy ani já tady s největší pravděpodobností nesedíme.
12. 11. 2007 | 15:48

Martin napsal(a):

Pajathc, takze liberalove otloukajici nam o hlavu rust v zemich s rovnou dani jsou levicovi ekonomove ? Tak to jo :)

HDP je jedine rozumne meritko jake se da pouzit a liberalove ho pouzivaji extremne casto, ale jen tehdy, kdyz se jim to hodi.

Fakt, HDP pred New Dealem behem 60 let se zhruba zdvojnasobilo, HDP po New Dealu, kdy muzeme zacit datovat nastup keynesiancu se zpetinasobilo.

Ale ja vim, Americke HDP je osklive, ale Slovenske je vytecne :)
12. 11. 2007 | 15:49

Martin napsal(a):

Pajathc, liberalismus vymyva svym stoupencum mozky podobne jako komunismus, proto je to jedna ze zrudnejsich ideologii. Stejne jako komuniste jsou cisti liberalove zahledeni do sveho idealu a vsude jinde vetri zlo. To ze svet neni cernobily ale sedivy, vi kazdy, krome komunistu a liberalu :)
12. 11. 2007 | 15:50

pajathc napsal(a):

West: "By 1936, all the main economic indicators had regained the levels of the late 1920s, except for unemployment, which remained high. In 1937, the American economy unexpectedly fell, lasting through most of 1938. Production declined sharply, as did profits and employment. Unemployment jumped from 14.3% in 1937 to 19.0% in 1938." (zdroj: Wikipedia)

FDR prostě zahnal jednu krizi umělým boomem, inflační politikou levných peněz, dotací apod. a v roce 1937 se zákonitě dostavila NEVYHNUTELNÁ recese další... nebýt války, USA by se z toho nevyhrabaly...

Znáte rakouskou teorii ekonomického cyklu?
12. 11. 2007 | 15:51

Martin napsal(a):

Marty, New Deal zacal v roce 1933
takze narikani, ze se nezlepsil na uroven kolapsu 4 roky pred tim je smesne. Je jeho nepochybnym uspechev velky pokles nezamestnanosti a rust HDP. S tim nic nenadelate, tam jsou jasna cisla a vesteni langerovych senzibilek, jak ony by to udelaly lepe /diky jejich navrhum se krize od 29 do 33 jen prohlubovala/ je smesne.
12. 11. 2007 | 15:52

pajathc napsal(a):

Martin: "Pajathc, takze liberalove otloukajici nam o hlavu rust v zemich s rovnou dani jsou levicovi ekonomove ? Tak to jo :)"

ANO, JSOU. TO, že někdo říká, že je pravičák, neznamená, že jím ve skutečnosti je. Konzistentní pravicová politika spočívá v ekonomické oblasti v minimalizaci "objemu" státu, ale jak říkám, jednorozměrný pohled je přežitý.

K rovné dani doporučuji Murray N. Rothbard: Flat Tax

Rovná daň není žádné řešení, ale to už jsme mimo téma.

A zaposlední: na rozdíl od komunisty správný libertarián nechce vládnout osudům jiných... :)
12. 11. 2007 | 15:54

Martin napsal(a):

HDP
29 - 790

33 - 577
34 - 641
35 - 698
36 - 790
37 - 831
38 - 801
39 - 866
12. 11. 2007 | 15:56

Marty napsal(a):

Martin: jasna cisla skoncila v momente, kdy uz si stat nemohl dovolit umele snizovat nezamestnanost a zivit rust HDP z penez danovych poplatniku :)
12. 11. 2007 | 15:57

Martin napsal(a):

Diky, v cechach jsou teda jen sami levicaci, a pisete pod blogem staryho levicaka, kterej se rad HDP ohani :) Liberalni institut, krome toho ze ho zalozili bolsevici Sevcik a Schwarz je do dneska levicovou bastou, protoze furt pomeruje HDP.

Jo, jo miluji liberaly a jejich cernobily svet stejne jako u komanceros.
12. 11. 2007 | 15:57

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Martine,
prosim Vás nepište bludy,Adolf Hitler vstoupil do Německé dělnické strany,dostal se do vedení této strany a vyhodil z této strany všechny jejich zakladatelé,po mnichovském puči byla tato strana zakazána,a tak Hitler založil národně-socialistickou dělnickou stranu,Hitlera volili dělníci,rolníci a živnostníci,učitelé a ostatní zaměstnanci státu,a protože tyto skupiny obyvatel také v menší míře volili socialní demokraty a komunisty,byli pro Hitlera konkurencí a proto bojoval proti nim.Jinak komunističtí poslanci a poslanci národně-socalističtí dělničtí Hitlerovi společně v Říšském sněmu v 1933 schválili vyjímečné pravomoci,proti byli jen socani a katolické strany,a když Hitler procházel okolo komunistických poslanců tak jim řekl hezkou větu:Už Vás nepotřebuji,a OD TÉ DOBY SE JIŽ POSLANCI NESEŠLI.Komunisté a národní socialisté dělničtí měli vzájemnou dohodu o boji proti kapitalistům,v ulicích se rvali mezi sebou a v parlamentu hlasovali společne proti demokratickým stranám a proti republice.
12. 11. 2007 | 15:58

Martin napsal(a):

Skoncila ? Jednorocni pokles vykompenzovany rustem v dalsim roce ? Hezky konec :)))
12. 11. 2007 | 15:58

pajathc napsal(a):

Martin: Dobře, máte to mít: GDP = C + I + G + NX.

Co se stane, když vládní výdaje (veličina G) narostou z titulu bezedného zadlužování a inflační politiky ze 3 procent GDP v roce 1929 na 128 procent GDP na začátku války?

"In 1929, federal expenditures constituted only 3% of the GDP. Between 1933 and 1939, they tripled, funded primarily by a growth in the national debt. The debt as proportion of GNP rose under Hoover from 20% to 40%. Roosevelt kept it at 40% until the war began, when it soared to 128%."
12. 11. 2007 | 16:00

Martin napsal(a):

Frantisku Kocourku, vysvetlete jednu vec, jak je to mozne ze elektorat pravice od 29 do 33 roku se zmensil o priblizne stejny pocet jaky narostl elektorat NSDAP ? Elektorat levice zustal priblizne stejny, mirne posilili komuniste a mirne oslabili socialni demokrati.

Aaaa ja vim, elektorat pravice to byli delnici a vubec bedota :)
Hitlera volila stredni trida, hlavne mestane a vsichni co se desili bolsevicke holoty (delniku), kteri je chteji pry sezrat.
12. 11. 2007 | 16:01

Martin napsal(a):

Pajathc, mne dogmata liberalu na tema spatnych vladnich vydaju prilis neberou :) Protoze mi staci porovnat svet s vladnimi vydaji a bez nich, jedno je hlad smrad a bida, druhe je vyspely bohaty zapad.
12. 11. 2007 | 16:02

pajathc napsal(a):

Martin: Zbytečně do toho taháte kvalitativní soudy, já uvedl kvantitativní definici nezávislou na kvalitě vládních výdajů. Pokud vládní výdaje velmi rychle porostou z titulu zadlužování, poroste do jistého momentu i GDP, co je na tom k nepochopení?

Navíc porovnávání aktuálního stavu je další z levicových nemocí, podstatné pro jakékoli budoucí orientace jsou trendy, ale toto levicoví "ekonomové" nikdy nepochopí.
12. 11. 2007 | 16:06

Martin napsal(a):

Pajathc HDP do jisteho momentu ? To mi staci kdyz diky vladnim vydajum do jisteho momentu se zvetsi 5x a za stejne obdobi bez vladnich vydaju jen 2x :))))

60 let je malo ?
12. 11. 2007 | 16:08

pajathc napsal(a):

Martin: Jen houšť a více takových empiriků utilitaristů, kteří nadřazují graficky pěkné statistiky svobodě jednotlivce :-(
12. 11. 2007 | 16:14

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Martine,
za 1.ve tzv.Výmarské republice žádné pravicové strany nebyly-pravice je od toho,že hájí osobní svobodu a individualismus,
za 2.ve Výmarské republice existovaly pouze strany frofesní a konfesní a tyto strany jsou levicové,hají kolektivismus a privilegia svých straníků.
za 3.poklesly hlasy pro sociální demokracií,a Hitler a komunisté zvýšili volební účast voličů,k volbám se dostavilo více voličů než předtím a ti hlasovali zpravidla pro Hitlera. Posledních volbách posílili hitlerovci a výrazně oslabili komunisté.
12. 11. 2007 | 16:16

West napsal(a):

F.Kocourek: V tom případě ani u nás není pravice! U nas tzv"pravice" podporuje individua a ne individualismus, kdo není straník nebo alespoň kamarád si u nás se zakázkami u radnic ovladaných tzv"pravicí" ani neškrtne a osobní svobodu om,ezuje například tím že odmíta referendum alespoň klíčových otazkách!
12. 11. 2007 | 16:31

pajathc napsal(a):

West: V tomto s vámi naprosto souhlasím až na to, že referendum je úplný nesmysl. Jednak propaganda funguje a druhak... co takové referendum o nulové ceně nezbytných potravin, řekl bych, že ty jsou ještě podstatnější než radar...
12. 11. 2007 | 16:33

West napsal(a):

pajathc:Ja jsem pro referendum v v opravdu nouzových anebo klíčových případech kdy se musí rozhodnout celý národ a ne jenom 281 poslanců(a prezident-to je šašků na jednu zemičku což?) navíc když víme jak to s nima chodí(tuším že i v tom švýcarsku je to omezeno bez ekonomiky)!
12. 11. 2007 | 16:42

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Referendum nemá nic společného se svobodou jedince,je to kolektivistické a tudíž levicově,levičáci se referendem snaží změnit výsledek voleb ,pokuď volby nevyhráli oni.
inviduum je podstatné jmeno, -ismus je jen přípona ,jinak je to jedno a to samé,veřejné zakázky to levicovost,kdo nic neumí uchází se o veřejné zakázky,ti co něco umí,dělají pro soukromníky a za jejich vlastní peníze,né za veřejné prachy.
12. 11. 2007 | 16:47

Martin napsal(a):

Frantisku, aa jiz vidim, ze vy jste ten co by i z faraonu udelal levicaky. Tak to jo, to ale si s vami uz nemam co rici :)
12. 11. 2007 | 16:47

Martin napsal(a):

Pajathc, a co to je prosim ta svoboda ? Svoboda vetsiny zdechnout hladem jako za vlad liberalu ? Tak to jo, ja si radeji overim na zaklade jasnych udaju ruzne systemy a vyberu ten nejlepsi, liberalismus to neni ten je podobnej jako komunismus.
12. 11. 2007 | 16:48

pajathc napsal(a):

Martin: pro árijce je ideální volbou NSDAP, proletáři jako vy zase hájí socialismus... tento boj o privilegia je v ostrém kontrastu s liberalismem, který chce veškerá privilegia odstranit a ponechat lidem přirozená práva na vlastnictví sebe sama a potažmo soukromé vlastnictví... řekl jste o sobě již vše a já taky, zbývá popřát vám dobrý podvečer a včasné probuzení :)
12. 11. 2007 | 16:54

Martin napsal(a):

Pajathc nevim, kde jste vzal, ze jsem proletar. Posuzujete vsechny podle sebe ?
Ale v liberalismu se budete mit nejhure, protoze ten kdo nema nic bude mit v nem nejhorsi startovni pozici. Mel byste si jeho podporu promyslet :)
12. 11. 2007 | 16:56

West napsal(a):

martine proč? vždať je s ním docela legrace!
franto takže volby jsou vlstně taky levičácké protože se v nich rozhodoje kolektivisticky. A úplně nejhorší levičácký vynález je mhd a silnice: mhd je kolektivní doprava a omezuje svobodu a tvá individuální práva: jediné řešení každému do autobosu namontovat volant ať si jede kam chce-asi by se dojelo opravdu daleko! a silnice? nejodpornější levičacký vynález- musíš jet podle těch směšných čar pravidel a značek nemůžeš jet třeba přes pole navíc každý nemá silnici sám pro sebe musí dávat pozor na ostatní čimž jsou porušena jeho individuální práva a svoboda!
12. 11. 2007 | 16:57

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Martine,
přesně tak,šlechta rodová či stavovská,je levicová,kapitalisté
jsou také levicoví či pravicoví,podle toho či je kapitál,jestli vlastníkem je jednotlivec či kolektiv.Dělník může být levičákem anebo pravičákem,podle toho spoléhá li sám na sebe,anebo na stát či kolektiv.
12. 11. 2007 | 16:58

Martin napsal(a):

Weste, ale mne tihle lide opravdu moc nebavi. Jejich svaty zapal mi extremne pripomina komunisty, jejich ignorovani casoveho vyvoje pripomina deti ze skolky a jejich zbozsteni jejich utopistickeho idealu je pro mne smesne.
12. 11. 2007 | 17:10

frantisek.kocourek@centrum.cz napsal(a):

Westíku,
tak hloupé příspěvky jak píšete Vy,píše už jen nějaký rezjir na iHned.Ve volbách se nerozhoduje kolektivisticky,ale jednotlivě,akorát levičáci prosazují volby aklamací a pravičáci tajné.MHD a silnice,ze své podstaty nemůžou být levicové nebo pravicové,ale vlastnictví subjektů je levicové/město,stát adt/a nebo pravicové,/jednotlivci provozují za své peníze tyto subjekty/,prostě Vy jste hlupák a píšete pitomosti.Martin je inteligentní,vzdělaný a chytrý člověk,a ode mne má jiný úhel pohledu,nevěří v jednotlivce,ale kolektivu.A tak to je a je to dobře.Volby rozhodnou na kterou stranu se kyvadlo dostane.
12. 11. 2007 | 17:13

Acidburn napsal(a):

To bezvýznamný bambula - socialismus není synonymum pro soucit. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že komanči měli u nás se všemi pouze soucit a proto se všem tak skvěle za totáče vedlo.

To jste si spletl se sociální spravedlností, kterou prosazují moderní sociální demokraté (povšimněte si zejména toho, že sociální nerovná se socialistické). Notabene tzv. sociální spravedlnost je falešný a prázdný pojem zastírající masivní přerozdělování ve prospěch voličů socanů, což se spravedlností nemá mnoho co do činění (leda s jakýmsi výpalným).
Dalším pojmem, který je takto využíván, jsou "sociálně potřební" - když uvážíme, že jde o bezdomovce a žebráky, nejsou společnosti prospěšní ani potřební v žádném ohledu.

Vůbec slovo sociální je tak zoufale často zneužívané kdekým, že by mu prospělo aspoň 10 leté moratorium.
12. 11. 2007 | 17:31

Acidburn napsal(a):

To Martin - "Pajathc, a co to je prosim ta svoboda ? Svoboda vetsiny zdechnout hladem jako za vlad liberalu ?"

Mohl byste mi uvést konkrétní příklady, kdy za vlád liberálů došlo ke hladomorům, při nichž pomřela většina obyvatel? Nebo jde o vaši další ubohou lež? Pokud vím, tak jediné pořádné hladomory mají na svědomí soudruzi v SSSR a v Číně - a že to nejsou liberálové.

Vaše druhé tvrzení, že librealismus je podobnej jako komunismus - to už svědčí o totální rozlišovací neschopnosti - vaší, pochopitelně. Mohl byste mi tedy laskavě sdělit, kde jsou ty podobnosti? Já měl až dosud za to, že liberál a komunista se v politických otázkách neshodne na ničem.
12. 11. 2007 | 17:35

J. Š. napsal(a):

Příliš složité a krkolomné. To, že krajní pravice se velmi blíží svými metodami krajní levici je již dávno známé. To jsme ostatně mohli vidět na střetnutí nacionalistů a anarchistů v sobotu.
12. 11. 2007 | 18:24

West napsal(a):

pajathc: no ale tohle už tady přeci bylo! v 19 století! Skončilo to pěknou řádkou revolucí když se ti sice osobně svobodní ale jinak s holím zadkem zbouřili proti těm kteří je vykořisťovali! Jinak liberalismus lze srovnávat s utopismem anarchismu!
12. 11. 2007 | 18:44

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Nazdar Acidburne,

dobrý večer, ...hmmm, takže dobrá, já jsem to sice nemyslel takto doslova, to jsi jistě pochopil, ale budiž..., ...či-li otázka:

Co je to podle tebe SOUCIT...?
:-)
12. 11. 2007 | 18:55

Marty napsal(a):

West: smrt vykoristovatelum!
12. 11. 2007 | 19:30

West napsal(a):

Frantíku hlupák jsi spíš ty a pořádný)))Stát je levicoví a vše co není státní je pravicové? Už dlouho jsem podobnou kravinu neslyšel! Takže defakto vše co je podle tebe ve společenském zájmu je levicové(např veřejná silnice, chodník, veřejný vodovod)a vše co je v soukromém vlastnicfví či zájmu je pravicové-setsakra chlapče ty jsi normální anarchista! Víš proč jsou zde ty "levicově" vlastněné věci tedy vlastněné mšsty? Protože kdyby si každy musel hošánku postavit vlastní vodovod silnici nebo chodník nejen že by to vypadalo jako v blázinci, nikdo ti taky nemůže bránit používat věc v obecním vlastnictví(soused ti nemůže přetrhat trubky které vedou pod jeho silnicí, nikdo tě nemůže vyhodit z jeho chodníku)a jde také o šetření peněz! Jen si představ panáčku kolik by tě stála stavba a údržba vlastního vodovodu silnice chodníku! Stavby ve veřejný zájemu vlastněné státem resp. městy hlupáčku nejsou levicové ani pravicové potřebuje je každý!
Btw je skutečně hloupost říkat že volby nejsou kolektivním vyjádřením naroda a jeho vrstev! Proto jsou take kolektivistickým aktem!

Sociální spravedlnost je to drahy prázdný acidburne že každý člověk má právo na stejný přístup ke vzdělání zdravotnictví a aby měli alespoň základní zajištění v případě nějaké životní krize a mohli alespoń trochu slušně žít.
Samozřejmě že v koloniálním světě kdy byl liberalismus na svém vrcholu koloniálním zemím hladomor nehrozil protože si vždy mohli vzít z kolonií ale naopak hladomor těm koloniím hrozil velice často- např Irsko 1845-9 z 6 milionů vymřelo 1,5(ministr kolonií byl tehdy kona liberálů Gladstone), v Africe a v Indii byl tehdy hladomor každoročně!jinak martin o liberálech napsal"Jejich svaty zapal mi extremne pripomina komunisty, jejich ignorovani casoveho vyvoje pripomina deti ze skolky a jejich zbozsteni jejich utopistickeho idealu je pro mne smesne." to už tedy svědčí o totální rozlišovací neschopnosti a hlouposti-vaši, pochopitelně!
12. 11. 2007 | 19:30

West napsal(a):

Martine Ono je skutečně težké mluvit o nich jinak než jako o vykořisťovatelích když ty lidi co u nich pracovali dřeli až na kost i s rodinou a v továrnách aby se rodina uživila museli pracovali i 5leté děti-u nás to nikdy naštěstí nebylo takhle moc markantní ale v té "staré dobré"konzervativně-liberální anglii to fungovalo ještě na začátku 20 století!
12. 11. 2007 | 19:38

prirodovedec napsal(a):

Weste, Martine, proc tolik trpelivosti v detailech? Proc nezkusite, jak se do lesa vola, tak se z neho ozyva? :) Tam se trosku hure hledaji protiargumenty. Rozvinu v tom duchu poledni prihravku:

Zkusme nyni argumentaci autora aplikovat alternativne a i jen malo propracovat v jeho stylu(osobne postizeni nacismem at prominou, chci jen nazorne ukazat jinou moznou argumentaci).

Uvodem zdurazneme, ze diskuse o nalepkach, nedodrzovanych programech a ideologiich je spise zavadejici.

Historie nas prece naucila, ze politici a strany obvykle slouzi tomu, kdo je plati. (Mnozi drive zminili napriklad zapecetny vagon jedouci pres Nemecko za 1.svetove valky, ktery vedl k primeri na vychodni fronte).

Polozme si stejnou otazku u nacistu. Jak bylo uvedeno vyse a lze dohledat v otevrenych zdrojich (viz soudni spory v USA aj.) je pomerne snadne si doplnovat jmenovity i firemni seznam domacich i zahranicnich sponzoru nacistu.

Je to pochopitelne, nakladnost opakujicich se volebnich kampani, vyzbrojovani SA, tiskova propagace, stranicky aparat, ti vsichni potrebovali krmit a krmit a statni zdroje jeste nemeli a priznivci (zrejme chudi delnici) meli behem krize hluboko do kapsy. Dluzne castky rostly ...

Po uchopeni moci nacisty pak mnozi sponzori museli dostat zaplaceno a mnozi z nich meli dalsi prospech - investice se musela prece vyplatit (mimo jine nasledujici renomovane firmy tezily z otrocke prace a spoluprace s nacisty vcetne zcizeni bankovnich uctu obeti: Morgan, Ford, IBM, Texaco, Exxon, Kodak, General Motors, Nestle, ...).

Po tomto uvodu dale rozvinme mozny alternativni pribeh (podobne jednostranny :), jako autoruv):

Jak pise autor, velmi dulezite v nacistickem Nemecku byly masivni statni zakazky (olympiada, sjezdy, zbrojeni, dalnice, koncentracni tabory, Cyklon B, aj.). Jak vsichni vime, i dnes jsou pro soukrome firmy statni zakazky terno.

Z techto statnich zakazek ovsem profitovaly zejmena zucastnene sponzorske firmy a v pripade zahranicnich jejich pobocky v Nemecku.

Delnicky klid zajistovalo zglajchsaltovani odboru, pozavirani delnickych vudcu a uplaceni delnictva "jistotami", coz bylo po letech krize pomerne
snadne. Kdo zlobil, na toho prislo gestapo.

Nemecko - presneji vladnouci naciste - ale uz sve plany statnich zakazek, rozumej dodrzeni zavazku vysokeho vydelku sponzoru, nedokazalo financovat.

Proto bylo nutne provest nejakou vhodnou reformu, zkratka ziskat ci zrekvirovat dalsi financni zdroje.

Ve zchudlem Nemecku nebylo mozne ocekavat okamzity prinos od nejakych danovych ulev (a koneckoncu to nebylo tehdy ani popularni - Ludwig von Mises se svymi liberalnimi manifesty byl teprve ve stinu vynikajicich vedeckych vysledku mladsiho bratra matematika Richarda, ktery mu jistou dobu, i pres narocne osobni vztahy, existencne pomahal) a zdanlive nebylo co privatizovat, ci znarodnit.

Proto logicky a v souladu se zakladnimi dokumenty strany byla nacisty zvolena likvidace jedne rasy spojena s jejim totalnim okradenim (nasledovalo prideleni majetku a otrocke pracovni sily vladnoucim elitam a nekterym sponzorum).

Nasledovala vojenska expanze spojena s okradenim porazenych statu (opet ve prospech vladnoucich a sponzoru).

Tim byly ziskany potrebne zdroje pro "loupezniky v cele statu".

Zrejme se podarilo pokracovat par mesicu v podpore delnictva, nez se z nej stal "kanonenfutr",
ale predevsim se podarilo dosahnout trvalych a dlouhodobych zisku sponzoru.

Az do nedavnych zmen nastavajicich diky analyze dobovych dokumentu v se
investice do nacistu pri vcasnem vyvedeni zisku pred jejich krachem mohla jevit pro radu sponzoru jako vynosna investice.
Ovsem ted uz ty bozi mlyny melou i ty sponzory, alespon u soudu ...

Konec ukazky mozneho alternativniho pribehu si dovolme uzavrit parafrazi:

"Podtextem tragické „křišťálové noci“ z roku 1938 byla tedy snaha nacionálně socialistického režimu získat finance na uhrazeni dluhu vuci svym sponzorum okradením Židů. Co je na tom levicoveho, to ví snad jen sám Buh."
12. 11. 2007 | 19:48

vlk napsal(a):

MArtine
patlat se někým jako je acidburn je skutečně zbytečné. Jakákoliv důkaz bude pominut. Teď chce napříkald příklady hladomorů. Napsat mu cosi o hladomoru vIrsku by jistě bylo odmítnuto, podobně poukaz na hladomor rozpoutaný Brity v Burských osadách. Podobně hladová povstání proti Britům v Indii. Podobně o postupu americké vlády na poraženém Jihu.
Situace leckde v Evropě i USA za vVelké krise s jejich veřejnými vývařovnami a jednou miskou polévky pro nezaměstnané denně se od hladomoru lišila pouze tím, že šlo o situaci definovanou jako příliš málo na život, příliš mnoho naumření. Na rozdíl od čistého hladomoru na Ukrajině.
12. 11. 2007 | 20:22

vlk napsal(a):

vědcům zdara přírodovědci zvláště

inu t víš, že jsem pochopil. Ale koukám, že i ty stále více zabředáváš, zřejmě i ty rozumíš tomu, že týpkům , převracejícím dějiny na ruby se prostě nesmí uhnout.
Tihle bezoostyšně hlásají, že Hitler byl levice a Pinochet pravice.

Nic jimnevadí, že aniHitler ani Pinochet neznárodnili podnikatelům majetek,nebyli li tito z deklarovaných "deklasovaných" skupin - u Hitlera židé, u Pinocheta exponenti socialistů.
Nic jim nevadí, že oba ,jakHitler , tak Pinochet sice formálně zachovali plnou právní kontinuitu s minulostí / zásadní rozdíl oproti bolševikům, kteří právní řád platný z doby carismu zcela rozmetali/, podobně jako jim nevadí, že oba Adolf i Gustávo stejným způsobem omezili občanské svobody. Stejně tak jim nevadí, že oba okamžitě začali fyzickou likvidaci svých odpůrců. Nic jim nevadí, že oba oponenty zavřeli do koncentračních táborů a to bez soudů.Přesto Hitler je podle nich levičák, Pinochet je naopak řádný pravičák!
Nějak nevidím rozdíl. Snad jenomvtom, že Pinochet nebyl schopen rozpoutat světovou válku.
12. 11. 2007 | 20:29

Martin napsal(a):

Vlku, ja Acidburnovi uz ani neodepisoval, protoze on by si odpovedi nevsiml jako si do ted nevsiml, ze zde uz byly uvedeny pravicove rysy nacismu. A hazeni hrachu o zed mi pripada zbytecne.

Mimochodem, Pinochet by mel byt ukrizovan vsemi temi pravicovymi Bendy a vyznavaci liberalismu jako osklivy komous, protoze znarodnil na zacatku osmdesatych let par bank :)
12. 11. 2007 | 20:51

vlk napsal(a):

Martine

já to vím!

Podobně jako byl nepochybně komouš Baťa a Škoda. Oba totiž zavedli sociální programy pro dělníky! A to na velmi vysoké úrovni, dokonce takové, že se po nich po 48 komouši začali opičit.

Ale jak už jsem jednou napsal, Tvoje práce s faktografií je naprosto jedinečná!
12. 11. 2007 | 21:05

Martin napsal(a):

Sbirani historickych faktu to je castecne hobby a castecne profesionalni deformace. Prece jen 19 a 20. stoleti to je tak nepredstavitelny akcni film, ze staci sledovat jen fakta, kino potrebne neni.
12. 11. 2007 | 21:10

vlk napsal(a):

Martine
máš pravdu. Dvěstoletí a v podstatě obsáhly celé dějiny lidstva. Včetně apokalypsy. Alespoň doufám.
12. 11. 2007 | 21:13

West napsal(a):

Martin Vlk to já jsem se patlal s Acidburnem.tak často na diskuse nechodím tak nevím co je kdo zač! Stejně chlapec neodpověděl tak co
12. 11. 2007 | 21:23

Tom napsal(a):

Dobrý večer,
jen bych doplnil diskuzi pánů, kteří se tu bavili o HDP.
Jedna věc je HDP v běžných cenách, druhá věc je HDP v cenách stálých. Ten první ukazatel, který je ovšem běžnější, je velmi ovlivněn inflací. Období před Velkou depresí bylo v Americe (pokud se nemýlím, což je možné) obdobím s velmi malou inflací, kdežto New Deal byl proinflační. Stejně tak poválečná léta se vyznačovala v duchu neokeynesiánské doktríny velkou inflací. Proto přičítat nárust HDP jen geniálnímu vedení ze strany ekonomie, která má svá hodně slabá místa (např. Holman - Dějiny ekon. teorií) je velmi neuvážené. Navíc je velmi dobře možné, že tato soustavná ingnorace rizika inflace (což bylo i pro samotného Keynese největší zlo) přinesla své trpké plody v 70. letech ve snížené schopnosti se vyrovnat s ropnými šoky.
12. 11. 2007 | 21:29

vlk napsal(a):

Weste

s tímhle nickem jsme se patlali postupně všichni.
Všichni stejně marně. Demagog není o diskusi.
12. 11. 2007 | 21:46

vlk napsal(a):

přírodovědci

mrkni na tohle
http://blog.aktualne.centru...

jsem tím blogemdoslova fascinován!
Myslím, že budeš vysoce hodnotit racionalitu a kauzalitu vyjádření!
12. 11. 2007 | 21:48

Marty napsal(a):

West: nekdo zna Anglii 19. st. z romanu Charlese Dickense. Ale uz se moc nevi, ze v dobe Charlese Dickense byly obrovske dane a vydaje na vypomoc chudym dosahovaly az 60% rozpoctu obci. Kam se hrabe dnesni "socialni stat". Samozrejme realne hrozil statni bankrot.

Ale dal uz nechci rusit vzajemne poplacavani po ramenou mistnich levicovych intelektualu :)
12. 11. 2007 | 23:27

Martin napsal(a):

Obrovske dane v Anglii ? Dan z prijmu zavedena v polovine 19 stoleti v obrovske vysi 7 penci z libry. Nasledne kolisala cele 19 stoleti v rozpeti zhruba 3-10 penci z libry. A jestli se nepletu, tak tehdy jeste libra mela 240 penci.
13. 11. 2007 | 03:45

pepeec napsal(a):

Neken že nacisté byli levičáci jako řemen. S levicí toho měli společného mnoho dalších věcí. Například demokracii v Německu zlikvidovali společně s komunisty. A vůbec se nedivím, že článek Pavla Kohouta vyvolal i levičáků takové "vášně". Jsou nepříčetní pokaždé, když si někdo dovolí sáhnout na jejich ego.Levice se totiž neustále považuje za jakýsi předvoj světa a za nedotknelného spasitele. Koneckonců proto dodnes za fašistu označují například Augustina Pinocheta,který proti levici použil její vlastní metody v okamžiku,kdy likvidace chilské ekonomiky dosáhly katastrofálních rozměrů. Historické paralely jsou mnohdy velmi kuriózní.Německo bylo před křišťálovou nocí, levicovými národními socialisty přivedeno téměř k bankrotu. V Chile za krátké vlády Allendeho vzrostla inflace o tisíc procent, základní potraviny byly na příděl, vzrostla nezaměstnanost, ve znárodněných společnostech klesla produktivita práce na třetinu.Co dodat, že ?
13. 11. 2007 | 03:57

pepeec napsal(a):

http://www.euportal.cz/Arti...

Nacionální socialismus je socialismem!

Martin Froněk

V předchozích dnech se to v hromadných sdělovacích prostředcích jen hemžilo "pravicovými radikály", "krajní ultrapravicí" nebo "pravicovými extremisty". Všichni asi víme, o koho jde. Pojmy pravice a levice jsou ale matoucí. Co kdybychom tyto lidi raději označovali za "krajní socialisty"?

Ponechme nyní stranou debaty o smysluplnosti pravolevého vidění politických idejí a řekněme nahlas, že nazve-li se někdo "nacistou" či, v plném znění, "nacionálním socialistou", vskutku půjde o socialistu. Jak je těžké tuto triviální skutečnost pochopit, ilustruje diskuse pod příspěvkem na blogu Pavla Kohouta.

Nestačí-li poukázat na to, že když si nějaké hnutí samo do svého názvu posadí slovo socialismus, že asi se socialismem bude mít hodně společného, a nestačí-li také upozornit na socialistický charakter faktické hospodářské politiky hitlerovského Německa, jak učinil Kohout, pak se ptejme, jak nacisté chápali sami sebe.

Hvězda nacistické propagandy Leni Riefensthalová ve svých pamětech na straně 385 píše:

[Na počátku] jsem opravdu věřila, že Hitler usiluje o sociální spravedlnost, že je to idealista, který se zasadí o vyrovnání mezi chudými a bohatými a jenž má dost síly, aby odstranil korupci.

V programu o pětadvaceti bodech ze dne 24. února 1920 (dne, kdy se strana DAP - Německá dělnická strana - přejmenovala na NSDAP - Nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu) se dočteme, jakže to podle této větve socialismu má vypadat v hospodářské politice:

Bod č. 7: Chceme, aby prvořadou prioritou státu bylo zajistit občanům práci a důstojný život. Když se ukáže nemožným nakrmit celou populaci státu, cizí občané (bez práva na občanství) budou repatriováni.

Bod č. 10: Prvořadou povinností každého německého občana je pracovat duševně nebo fyzicky. Nikdo nesmí vykonávat takovou práci, která by šla proti zájmu pospolitosti jako celku.

Bod č. 11: Veškerý nezasloužený příjem a veškerý příjem, jenž nepochází z práce, musí být odstraněn.

Bod č. 13: Požadujeme znárodnění všech trustů.

Bod č. 14: Chceme, aby měli zaměstnanci podniků podíl na zisku.

Bod č. 16: Chceme založit a udržet zdravou střední třídu. Velké obchodní domy musí být okamžitě předány pod kontrolu místních úřadů, a měly by být pronajaty malým firmám za nízké ceny.

Také se dočteme, že šmelináři a lichváři mají dostat trest smrti a že bude znárodněna veškerá půda, která by mohla sloužit veřejnému zájmu, a to bez náhrady.

Co taková oblast zaměstnanosti? Odpovídá sám klasik, Adolf Hitler, ve své knize Mein Kampf:

Hospodářské komoře... bude příslušet povinnost udržovat chod národního hospodářství a odstraňování oněch škodlivých nedostatků a chyb... Tím by měl přestat zuřivý zápas mezi zaměstnavateli a pracujícími o mzdy a tarify, který poškozuje hospodářskou existenci obou, a tento problém by měl být řešen společně na vyšších instancích, které pak musí mít neustále na zřeteli především blaho národní pospolitosti a státu. (str. 440)

Jak může někdo tvrdit, že hitlerovská ideologie nemá se socialismem nic společného? Asi je to pochopitelné. Těm, kteří se hrdě hlásí k socialismu jako ke své ideologii, by udělalo nesmírnou radost, kdyby se na socialistické kořeny nacismu zapomnělo.

V roce 1947 Ludwig von Mises ve své krátké práci Planned Chaos napsal, že "filosofie nacistů, filosofie Nacionálně socialistické německé dělnické strany, je nejčistším a nejkonzistentnějším projevem antikapitalistického a socialistického ducha naší doby". Za těch šedesát let se, pokud vím, na podstatě ideologie nacionálního socialismu nic nezměnilo.

http://www.libinst.cz
13. 11. 2007 | 04:27

Libor napsal(a):

Vinej, nevinej, berte to po řadě. (Osudy dobrého vojáka Švejka)

pepeec:
Konečně se v diskusi objevil někdo z "pracovitých inteligentních", kdo mimoděk uhodil hřebíček na hlavičku, o co v článku Kohouta a reakcích jeho apologetů jde. Vy pravičáci, vyznávající nade vše svobodu jednotlivce, nepřipouštějící, že životní šance nejsou stejné a všichni nemáme rovnou startovní čáru se považujete za skvělé kabrňáky řídící svůj osud. Ejhle, najednou se pozornost médií obrátí k demonstraci neonacistů, oni to jsou vypatlaní holohlaví primitivové a zlotřilá média si dovolí označit je (naprosto správně) za extrémní pravičáky. Náše převědčení skvělých kabrňáků, hluboký prožitek víry ve výsostně nejlepší a jedině dokonalou ideologii tím samozřejmě strašně trpí. Au, au , to to bolí. Co s tím? No tak, budeme ohýbat dějiny, začneme rozehrávat směšnou hru, že nacismus je vlastně další forma socialismu.

Acidburn:
Neustále žadoníte, aby vám někdo sdělil, proč je nacismus považován za extrémně pravicové hnutí. Nikdo s vámi nechce pochopitelně diskutovat, protože vy diskusi odmítáte. Teď vám to vysvětlím, ačkoli si dobře uvědomuji, že pro vás platí aristotelovské "nehažte perly svinímů". Vy se máte za pravičáka, že? Na téma looserů jste v diskusi uvedl: "sociálně potřební" - když uvážíme, že jde o bezdomovce a žebráky, nejsou společnosti prospěšní ani potřební v žádném ohledu." Pojďme na to. Nahraďte slovo sociálně potřební slovem "untermenschen" (podlidé). A pak jděte do extrému. Nejenže o podlidech prohlašte, že nejsou společnosti prospěšní ani potřební v žádném ohledu, požadujete aby byli fyzicky zlikvidováni. (Zda to jsou žebráci, židé, jehovisté, komunisté nebo kdokoli jiný je venkoncem jedno). A je z vás nácek jak vyšitý.

František Kocourek:
Vřele vám doporučuji před dalším rozjímáním na téma levicovosti a pravicovosti, abyste si osvojil alespoň základní pojmologi vztahující se k tzv. veřejným a soukromým statkům. Jinak vás bude Martin vždycky "ubíjet" na silnicích, vodovodech a autobusech a vy budete působit dojmem nedovzdělance.

Acidburn
13. 11. 2007 | 07:54

tomas napsal(a):

to acidburn, mlady konzervativec mi zni jako impotentni Casanova, hochu, je vam dvacet a neco a uz jste si osvojil slovnik falesny a prazdny, nezlobte se, ale ve vas nadeji teto zeme opravdu nevidim
13. 11. 2007 | 08:04

hv napsal(a):

Libor:
Prominte, ale pouzivate stejna schemata, ktera tu kritizujete u svych oponentu. Cituji:

"Vy pravičáci, vyznávající nade vše svobodu jednotlivce, nepřipouštějící, že životní šance nejsou stejné a všichni nemáme rovnou startovní čáru se považujete za skvělé kabrňáky řídící svůj osud."

Povazuji se za pravicove smyslejiciho cloveka, ale rozhodne si nemyslim a ani to neni mozne, aby meli vsichni stejnou startovni caru. Ja vim, ze to je z hlediska debaty nepodstatne, ale z techto tvrzeni vznikaji ty nejvetsi flamewary
13. 11. 2007 | 08:18

bigjirka napsal(a):

bezargumenová schémata, nadávky, podsouvání oponentům co neřekli, odvolávání se na jakési vzdálené, ne všemi uznávané autority, to je podivná zbrojnice zdejší levice. já jsem na své argumenty nedostal v odpověď jiné argumenty, na dotaz po pravicovosti hololebců žádné vysvětlení. a přitom se pořád poplácávají po ramenou, jak jsou báječní
13. 11. 2007 | 08:33

Tupelo napsal(a):

@tomas: problematikou Mladych konzervatistu a jejich souputniku z druhe strany politickeho spektra, totiz Komunistickeho svazu mladeze, se zabyval film Kupredu leva, kupredu prava. Film jsem bohuzel nevidel, ale na filmove databazi je pomerne vysoko hodnocen (75%) a i podle ohlasu by asi stalo ho videt:

http://www.csfd.cz/film/224...
13. 11. 2007 | 08:40

bigjirka napsal(a):

I vy, Tupelo? Rozumná diskuse by mohla začít například tím, co považujeme za levici i pravici. Tady pořád vidím, že levice se považuje za avantgardu a pravice je vlastně komunistickou nadávkou, odpadovým košem, do kterého se vejde všechno. Kohout vysvětlil, proč nacismus považuje za levicový a odpovědí byla sprška nadávek, ale žádný argument. Odvolávky na jiné, než společně uznávané autority nejsou argumenty a odvolávky na články na netu už vůbec ne.
13. 11. 2007 | 08:47

Tupelo napsal(a):

@bigjirko: upozornil jsem pouze na film, ktery, patrne velmi zabavnou a zda se i nestranou formou, informuje o obou fenomenech, nechapu co je na tom zle.

K problemum pravice/levice tu uz probehla docela velka debata, Vas mozna presvedcil p. Kohout, nebo jste mel toto presvedceni jiz predtim, u me to je naopak (a podle debaty se mi zda ze p. Kohout proste vytrhl nektere fakta, tak aby celkove vyzneni clanku naplnilo predem stanoveny cil). Budu se tedy i nadale drzet celosvetoveho Status Quo (napsal jsem i proc, nepochybuji ze i ve vyspelem svete k tomuto probehla debata), tedy neonaciste = extremni pravice; nemohu menit tak lehce svuj nazor, jen proto, ze si to preje cast ceske pravice. Nezlobte se, ale uz o tom diskutovat nechci (alespon prozatim), bylo to unavne.
A jen tak na okraj, pred casem jsme se u p. Horejsiho shodli, ze CR potrebuje jak pravici tak levici, pro me to stale plati a pravici jako nadavku rozhodne nevnimam, neco jineho je ovsem ultrapravice. Diky clanku p. Kohouta budu sledovat soucasne deni na prave casti spektra (hlavne v tech extremni polohach) o neco bedliveji.
13. 11. 2007 | 09:09

hv napsal(a):

A k tomu dani z prijmu v Anglii si doporucuji neco precist.

http://en.wikipedia.org/wik...
13. 11. 2007 | 09:38

bigjirka napsal(a):

No, jenže to ultrapravice je blbost, to je prostě tupá nálepka. "celosvětový status quo" a podobné výroky, to je právě to bezmyšlenkovité se odvolávání na bezmyšlenkovitá schémata, takhle rozumní lidé prostě diskutovat nemohou, toť přesně to, co jsem měl na mysli
13. 11. 2007 | 10:33

Tupelo napsal(a):

@bigjirka: :), zarekl jsem se, ze uz nenapisi zadny prispevek na toto tema, ale vzhledem k tomu, ze se zname jiz dyl a nestal jsem se z Vasi strany cilem nejakeho primitivniho utoku, tak opravdu naposled zareaguji.

O tom ze pojem ultrapravice existuje a ze jsme ho nevynalezli my ted a tady, asi diskuzi vest nemusime. Jde o tom cim ho naplnit. Ja vychazim z celosvetoveho konsensu, tak jak ho chapou svetova media (jak jsem dolozil linky jak na zahranicni TV tak i zahranicni noviny, myslim ze docela vyznamne), ty nevychazeji ze vzduchoprazdna. Googlovsky robot, ac nestranik a pouhy indexer internetovych zdroju, po dotazu na pravicove extremisty vrati linky, ktere prevazne oslnuji jasem trpyticich se holych lebek, casto prislusniku neonacistickych skupim. A konecne nabizim link na wikipedii, ktera uvadi:

"The terms extreme right or ultra right are used by some scholars to discuss only those right-wing political groups that step outside the boundaries of traditional electoral politics. This generally includes the revolutionary right, militant racial supremacists and religious extremists, fascists, neo-fascists, Nazis, and neo-Nazis. In this usage, the terms are distinct from other forms of right-wing politics such as the less-militant sectors of the far right, right-wing populists and the more traditional conservatives."

a take

"Neo-fascists and neo-Nazis are usually labeled extreme right or ultra right. Such groups are generally revolutionary in character rather than reformist. Neo-Nazi and Neo-fascist literally means "new Nazi" and "new fascist", implying that they are from the period following World War II."

http://en.wikipedia.org/wik...

Link na wikipedii uvadim jen proto, ze vystihuje velmi presne co si o problemu myslim ja. Samozrejme je mozne o danem tematu diskutovat (a to i v ramci wikipedie, kde ma kazdy moznost na nepresnosti upozornit a nasledne diskutovat), ja to vsak povazuji za ztratu casu, zhruba na stejne urovni, jako bychom diskutovali o existenci a ucelu plynovych komor, i ty se totiz daji zneverohodnit. Osobne si myslim, ze nekterym lidem (tim ted nemyslim rozhodne Vas, ale skutecne extremisty (viz prvni veta z prvniho odstavce citatu z wikipedie, toto neni zadny utok na pravici)) by prislo velmi vhod, kdyby doslo ke zmateni pojmu; ze vznikleho gulase by mohli tezit prave oni.

Loucim se a na shledanou pod jinym blogem

Tupelo
13. 11. 2007 | 11:31

tomas napsal(a):

tak pro odlehceni , objevil jsem tenhle pravoi levy test
http://www.politicalcompass...
mimochodem, hitler je tam zarazovany jako autoritarsky pravicak
13. 11. 2007 | 11:54

Libor napsal(a):

HV

velice se Vám omlouvám, rozhodně jsem neměl v úmyslu se Vás dotknout. Svými příspěvky jste již dávno prokázal, že jste velice rozumný člověk, kterého je dobré si vážit.

Když jsem psal odpověď pro peppec, uvědomoval jsem si, že se dopouštím výrazného schématického zjednodušení a proto jsem svůj příspěvek alespoň nadepsal citátem ze Švejka "vinej, nevinej, berte to po řadě". Zřejmě jsem měl minimálně použít vhodnější formulaci jako například "Ti z vás pravičáků, kteří vyznáváte ...."

Ještě jednou se jak Vám, tak i všem pravicově smýšlejícím lidem, kteří si zároveň dobře uvědomují, že složitost života a lidských osudů nelze odbýt tvrzením o stejné startovní čáře omlouvám.
13. 11. 2007 | 12:06

bigjirka napsal(a):

tupelo, pouhým odkazem na oindexované blbosti nelze dokázat, že blbosti nejsou blbostmi. a tohle levičácké přičítání všeho zla k pravici, to je opravdu tupá floskule a nic víc. a k tomu přiřazení hololebců (které jsem myslím dosti jasně popsal) k pravici mi dosud nikdo nenabídl jediný argument, jen zase sbírku nějakých pitomých odkazů nebo odkaz na autoritu, na níž jsme se neshodli oba. tedy nic k podstatě, jen nálepky, nálepky, nálepky.
13. 11. 2007 | 12:21

hv napsal(a):

Libor: Nejsem az tak jesitny, aby se me to nejakym zpusobem dotklo, navic v prispevcich take obcas ujedu (a zpetne lituju).

Editor uz to tady psal, ze je to o tom, ze uvazovani ve zjednodusenych schematech ze zabarikadovanych pozic jaksi brani rozumne diskusi, pouze vede ve finale k emocionalnim vykrikum a obcas k urazkam.

(mimochodem stejne schema bohuzel predvedl bigjirka, kdy hovori o "podivne zbrojnici levice" - to jen pro korektnost)
13. 11. 2007 | 12:29

bigjirka napsal(a):

hv, ta podivná zbrojnice levice se týkala této diskuse a nevěříte-li, čárkujte s tužkou v ruce. já jsem tam na straně levicových diskutérů žádný důkaz o pravicovosti
a) nacistů
b) dutých lebek
nenašel. Našel jsem
a) floskule
b) odkazy na floskule
c) odkazy na soubory odkazů na floskule
d) důkazy kruhem
e) nadávky
f) komunistické klišé pravice je od ďábla a všechno hnusné, s čím si nevíme rady, je pravicové
g) podsouvání nevyřčených výroků oponentům
h) nedořčený komunistický koncept levice = avantgarda
i) pseudoargument, že nacismus je pravice, protože jej volili i pravicoví voliči (ve skutečnosti nacismus volili téměř všichni Němci, protože pro ně byl výhodný) propojování pravice s národem a levice s internacionalismem je náhražkové a nemá žádné vnitřní opodstatnění, zrovna tak jako propojování pravice či levice s dobrem či zlem. To je jen pseudoargumentář pseudodiskutérů. V normální diskusi normálních lidí je potřeba uplatnit argumenty k věci.
13. 11. 2007 | 12:58

hv napsal(a):

bigjirka:

Nejde o to, co je napsano za spinu a fauly v teto diskusi. Vy jste tim vyrokem hodil vsechnu "levici" zde (nevim jestli zamerne) do jednoho pytle, ze v teto diskusi pouziva vsechno jen ne argumenty. Pak to s tim prispevkem vypada, ze se citite, ze jste vsechny "utrel", cimz znechutite i ty, kteri chteji diskutovat. I pokud by se VSICHNI zdejsi levicovy zastanci tak chovali, tak tim prispevkem asi rozumejsi diskusi nevybudite, bude to zase v obecnych polohach, koncici emocemi.

Omlouvam se za tento vyblitek a tak jedno takove zamysleni. NSDAP diky importovanym socialistickym idejim byla jiste zpocatku levicove zabarvena (pozdeji se tech ideovych socialistu zbavili), cim vice stoupala fuhrerova moc, tim vice byla autoritarska a diktatorska. Proste jasne zneuziti ideji k vlastni moci, jedno jestli prave nebo leve (tu "pravou" mam na mysli, ze nasi "svobodu" ohrozuji XY).
13. 11. 2007 | 13:32

Imhotep napsal(a):

Milý bigjirko, to je pro tebe vybráno z www stránek Národní strany, která založila Národní gardu. Zkus číst a rozjímat. Jinak stále stojím na tvrzení, že zanášení pravolevých úvah poznání podstaty nacionalismu a nacismu naprosto zamlžuje. Ale vzhledem k Tvé sebejistotě jsem jaksi neodolal:

"Jsme rádi, že se jeden z prvních členů NS, dnes člen ODS postavil čelem a s odvahou útokům na svoji osobu a poskytl otevřený rozhovor místním médiím. Jsme zároveň rádi, že úspěšný komunální politik a poctivý vlastenec udělal první politické krůčky právě u nás a v dobách opravdu nelehkých.

Proč jste si vybral zrovna ODS?

Zvolil jsem si tuto stranu v době, kdy probíhaly diskuse kolem referenda o vstupu do Evropské unie. Jsem odpůrce členství v EU a v ODS otevřeně zazněly i názory proti členství v EU a nikdo kvůli tomu nebyl vylučován ani štván. To byl jeden ze stěžejních okamžiků, kdy jsem se jako pravicový volič rozhodl vstoupit do ODS. Navíc to souviselo i s mým přestěhováním do Milevska, kdy jsem se začal zajímat o komunální problémy a lidé soustředění kolem zdejší ODS mi byli nejbližší.

Národní strana je také proti pozitivní diskriminaci, na jejím webu zaznívá, že neustálým vířením romské otázky jen někteří romští aktivisté usilují o teplá místa. V tom se Národní strana pochopitelně dostává do střetu s romskými aktivitami. Co si myslíte o diskriminaci Romů, výrocích místopředsedy vlády Jiřího Čunka a dlouholeté debatě o vybudování památníku v Letech?
13. 11. 2007 | 13:49

bigjirka napsal(a):

hv, to pochopitelně nylo míněno na levici ve zdejší diskusi.
Ohledně druhého odstavce - s tím částečně souhlasím. Ano, to diktátorství již bylo nepravolevé. Levicová sociální opatření tam zůstala. Otrokářské vlastnictví na straně nacistických špiček s pravicí žádný rozumný kontext nemá a vlastnická práva "dole" byla silně omezena, mnoho majetku konfiskováno. Tedy nic "pravicového". Tomu povyku shora rozumím - zdejší levičáky rozzuřilo odmítnutí nacismu jako "pravicového" a jeho označení jako spíše "levicového". Máte pravdu v tom, že toto dělení ve skutečnosti po této ose spíše nevede než vede. Argumenty o "pravicovosti" nacistů a hololebců ovšem vesměs chyběly a byly nahrazeny nálepkováním a nadávkami.
13. 11. 2007 | 13:54

Marty napsal(a):

Martin: psal jsem o dobe Charlese Dickense, kterou popisoval ve svych romanech . Tehdy bylo v Anglii nejvyssi danove zatizeni obyvatel v Z Evrope a patrilo k nejvyssim na svete.
13. 11. 2007 | 13:55

Imhotep napsal(a):

Že by platilo:

Tam kam fakta přichází, tam bigjirka odchází? :)
13. 11. 2007 | 14:51

hv napsal(a):

bigjirka:

O pravicovosti nacismu (z hlediska pravicovych idealu) vam nikdo dukazy zadne verohodne dukazy neda, stejne tak o levicovosti nacismu. Naciste i nacionaliste skupiny se casto sami za pravicove oznacuji, i kdyz plati prvni veta.

Stejne tak nacionalismus take neni pravicovy, ale spojuje se s jak s pravicovymi (liberalismus), tak s levicovymi idejemi (komunismus a socialismus).
13. 11. 2007 | 15:04

bigjirka napsal(a):

Imhotepe, váš blábol je příkladem útoku bez komtextu, myslím, že někde jsme diskutovali docela slušně? Nechápu..
13. 11. 2007 | 15:14

prirodovedec napsal(a):

hv: Jeste jednou dekuji ze vecnost Vaseho pristupu. Jsou lide, kteri Vas zde peclive ctou a premysli o Vasich argumentech.

A dumaji i o tech dalsich nazorech, z jejich pohledu jiz prilis extremnich a nakonec i reaguji na vyzvy. Odezvou na takove dumani pak byva subjektivne usmevne - "zadne argumenty nedavate, jen my je mame". Jak se ta historie opakuje :), jen ty kosile temto diskutujicim schazi ... Proto si vazim vyjimek jako jste Vy.

Z meho pohledu mi chybi stale jakakoliv reakce na moji (z meho pohledu podobne absurdni jako autorovu - ale zamerne) konstrukci drive, a to jinymi slovy:

Na nacismus lze pohlizet na zaklade dostupnych dokumentu o jejich financovani a o profitech jejich sponzoru, jako na uspesnou investici, ktera prinesla mnoha sponzorum znacny financni vynos, ktery vyuzili i po druhe svetove valce.

Jestlize prijmeme zde velmi zjednodusene (a zejmena v te dobe pouzivane) deleni na pravici a levici, je zrejme, ze Ti kteri o takovych objemech penez rozhodovali a tyto investice realizovali, nebyli z principu levicovi. Sami se hlasili v dohledatelnych prohlasenich k pravici (Thyssen, Ford, aj.).

Rovnez ideove zdroje nacismu jako Nietsche a Gobineau jsou vnimani pri zuzenem rozhodovani pouze mezi pravici a levici jako pravicovi.

Cili lze podobne jako autor, ale s opacnym znamenkem tvrdit, ze pres maskovani populistickou ideologii se jednalo v jadre o pravicove orientovanou stranu (uvedeny sponzoring je dolozitelny od zacatku strany), a to samozejme extremni.

Ze se strana v rade ohledu sponzorum vymkla, ale na druhe strane rozsahle zisky jim i tak prinesla (byt zcela nemoralnim zpusobem) a radu jejich problemu vyresila (fakticka likvidace vlivu odboru a socialni demokracie) to je rovnez dolozitelne. Je pomerne nechutne, ze se od toho prislusni sponzori nedistancovali v mnoha pripadech sva pochybeni nenapravili a pouze pod tlakem zverejnovani a soudnich sporu je zacali priznavat.

Jestlize dnes nekdo redefinuje zpetne, co je a neni pravice a k temto jedincum v jinych ohledech oznacovanym jako uspesne vzory (Ford) se v techto souvislostech nehlasi, je to spise jeho problem.

Cili "Kohoutovsky shrnme": nacismus je pravicovy, protoze at tvoril jakoukoliv kourovou propagandistickou clonu, slouzil svym pravicovym sponzorum.
13. 11. 2007 | 15:16

bigjirka napsal(a):

Jo, Imhotepe, ušel mi tvůj předchozí příspěvek, ale nevím, jak jaj mám vnímat. Co jako to pro mne má znamenat, nechápu, nerozumím. Pokud tomu mám rozumět tak, jak si myslím, že tomu rozumím, je to tvůj logický bankrot.
13. 11. 2007 | 15:20

bigjirka napsal(a):

Jo, Imhotepe, ušel mi tvůj předchozí příspěvek, ale nevím, jak jaj mám vnímat. Co jako to pro mne má znamenat, nechápu, nerozumím. Pokud tomu mám rozumět tak, jak si myslím, že tomu rozumím, je to tvůj logický bankrot.
13. 11. 2007 | 15:20

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, z hlediska zlomyslně manipulativního a komunistického zlo=pravice máte pravdu. kandidujte na Kojzarovu cenu. to prostě nemá chybu a v rámci zmíněního pojetí to máte dokonale vyargumentované.
13. 11. 2007 | 15:25

hv napsal(a):

prirodovedec:

Ja myslim, ze komentovani teto uvahy neni prilis treba. Nemusime se ani divat do minuleho stoleti a nacismus, v tomto stoleti mame tento tento "neoliberalismus" v ne tak drsne mire v primem prenosu v Cine.
13. 11. 2007 | 15:29

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Dobrý podvečer pane Bigjirko, zdravím rovněž pana Přírodovědce!

Dovolte mi řečnickou otázku:

Co je to vlastně Pravice a Levice.

Zkusím si odpovědět:

"Pravice je o něco lehčí mentální postoj Iluze člověka, neboť má na mysli především Egoismus, ...naproti tomu Levice, také operujíce s Egoismem, má svůj mentální postoj složitější, neboť jí do něj vstupuje problém uvěřitelnosti hraného soucitu."

...Co Vy na to, mohlo by to takto být řečeno, ...vím, je to lapidární, ale, myslím, že jdoucí do další hloubky, pod politologií se nám totiž skrývají další vrstvy psychologie osobnosti jedince, a pod nimy zase sociopatie podvědomí zvířecího Ega.
Doufám, že nám to pan Kohout v příštím Blogu náležitě osvětlí!
Už se těším, ...vy také?

No nic, tak já pomalu půjdu, jestli chcete, tak na mne někdo reagujte, ale říkám rovnou, že dnes zde dlouho nebudu, ano?
:-)
13. 11. 2007 | 15:36

hv napsal(a):

na (bez)vyznamneho bambulu:

Pokud povazujeme za zdroj pravicactvi egoismus, pak se jedno o primarni(pudovy) postoj cloveka.

Pokud povazujeme za zdroj levicactvi solidaritu ci soucit, pak se jedna o racionalni a zaroven i idealisticky postoj.
13. 11. 2007 | 15:47

Imhotep napsal(a):

pro bigjirku:

No to je o tom, že zakládající člen Národní strany přestoupil do ODS, protože mu byla myšlenkově a programově blízká. Podle Tvých tvrzení by ale měl přejít spíše do ČSSD, případně KSČ.
Nechávám stranou ty narážky na bankroty, protože se nechci ješitně hádát, ale v realitě Tvá tvrzení moc nefungují. Ani fungovat nemohou, protože - už pokolikáté - hledat pravo a levo v tomto případě je scestné a mimo jádro věci.
A hned se nečerti :)
13. 11. 2007 | 15:55

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro HV

Ano, tak nějak jsem to myslel, všimněme si proto jedné věci:

Krajní pravice je na první pohled nepříjemná svou bezcitnou krutostí, kterou má tendenci vnucovat všem.

Krajní levice je na první pohled nepříjemná svou agresivní, zákulisní, předstíranou solidaritou, kterou má tendenci vnucovat všem.

...Ach jo, kdepak jsou ty ideály prezidenta zakladatele T. G. Masaryka, ...kdepak je Humanismus, opravdový střed, svoboda a nehraný soucit..., ...kdepak to všechno je, ...to žádná politologie nevyřeší, ...povaha a podvědomí..., ...lidská společenství již dávno nežijí v kmenových uskupeních přirozené solidarity, Individualizmus je hřejivé výsluní mladého organismu povozu duše a hrůzná vize nemohoucího stáří, Kolektivizmus je hrůzná vize svázanosti rozletu výsluní mladého organismu povozu duše a krásná vize nemohoucího stáří závěrečné laskavosti.

Nelze jedním pohrdat a druhé do nebes vynášet, ...nelze pohrdat otcem za to, že mne zplodil a velebit matku, že mne porodila, ...nelze velebit otce, že mne zplodil a zlořečit matce, že mne porodila, ...jednostrané přepětí nelze brát do nekonečna za své, e, e, to ne, to opravdu nelze!

Tudíž: Ať žije Humanism, ať žije Cit a schopnost Empatie zrovna tak, jako Opravdové Mužství Hledící si své Něžné a Nebojácné Opravdovosti, ...Moudrosti.
Tak buď, tak jest, ÓÓÓÓÓ, Svá-Há-Hům.

...Tak se tady mějte pěkně, a nehádejte se už, lidi, proboha, vždyť jsme všichni Češi, ne?
13. 11. 2007 | 16:39

bigjirka napsal(a):

Imhotepe, pokus se logicky nebankrotovat. Nepřisuzuj mi tvrzení, které jsem nevyslovil a ohledně svých tvrzení obracíš implikace. To dělají:
a) demagogové (ze zhůvěřilosti)
b) blbci (z blbosti)
Doufám, že nejsi jedno z toho?
13. 11. 2007 | 16:50

bigjirka napsal(a):

bambulko, tady ta diskuse se dosti ošklivě zvrhla, máš pravdu
13. 11. 2007 | 16:52

bigjirka napsal(a):

hezké, bambulko...
13. 11. 2007 | 16:53

bigjirka napsal(a):

hv, v Číně není žádný neoliberalismus, tam je otrokokomunismus. Liberalismus je ze samé podstaty toho slova spojen se svobodou - na rozdíl od komunismu
13. 11. 2007 | 17:24

Marty napsal(a):

prirodovedec: opravdu hodlate na zaklade sponzoringu urcovat politickou orientaci? To mi prijde ponekud malo. Podnikatele a obchodni spolecnosti obecne se nerozhoduji na zaklade politicke orientace. Jde jim o profit. Je jedno, zda je majitel spolecnosti presvedceny pravicak. Aby byl uspesny, tak jde jeho osobni politicka orientace stranou a cini to, co je nejlepsi pro firmu. Kdyby videl zisk v podpore komunistu, tak by to zajiste udelal (az na par idealistu). Byl by pak komunismus najednou pravicovy? Politika je o vlivu a spolecnosti dneska klidne podporuji levici, protoze se tak dostanou k politikum a ti jim jdou na ruku. Je jedno, ze oficialni program dane strany jde proti zajmum te spolecnosti.
Pravicovost stoji na individualni svobode jednotlivce. Ani nacismus a ani komunismus tuto zakladni premisu nesplnuji. Nacismus neni pravicovy a ani na nej nesedi definice levice. Je to proste svinstvo. Hitler ziskal hlasy diky levicovemu populismu. Jeho realna politika vsak nasledne nebyla ani pravicova a ani levicova. Bylo to proste svinstvo.
13. 11. 2007 | 19:52

Martin napsal(a):

komunismus je ze same podstaty toho slova spojen s dobrovolnymi komunami. mame jit po teorii nebo po praxi ? u liberalismu cokoliv co odstava od teorie neni liberalismem, u komunismu vse co odstava od teorie je komunismem. zvlastni je ten svet.
13. 11. 2007 | 20:31

Martin napsal(a):

pokud pravicovost stoji na individualni svobode jednotlivce, tak je to ideologie, ktera neexistovala jeste pred zhruba sto lety. co samo ukazuje, ze tady asi zaklad pravicovosti neni.
13. 11. 2007 | 20:32

prirodovedec napsal(a):

Bigjirko: Dekuji za Kojzarovu cenu, doufam, ze jste podobnou cenu z opacneho gardu (treba Emanuela Moravce) tez pridelil autorovi :), to mi od Vas chybi, protoze podle mne jsem pouzil autorovu "zlomyslne manipulativni" metodu (jak to hezky oznacujete) a pouze jsem podobne jako on vybral VHODNA fakta, ale JINA nez on.

hv: OK, pouze bych nepouzil slovo "neoliberalismus", i kdyz duvody pro to slovo vcetne uvozovek chapu - bigjirka se pochopitelne ozval.

BB (at potesim autora drive popularni zkratkou): jine, velice pekne.

Marty: Zkusil jsem to. Odhalil jste slabinku :) (vzal jste mne tak jako jini vzali autora za slovo u jeho slabin). Ocenuji. Zkusim se v prvni fazi pokracovani "vykroutit" (bude to "o casech"):

"hodlate urcovat" - nerikam, prece ze ted, rikam ano urcil jsem v tehdejsim historickem kontextu chapani politiky, pravice, tehdejsiho "lobbingu".

Dnes se "nerozhoduji", ale jste si jist, ze se podnikatele v te dobe "nerozhodovali"?

Byl by komunismus levicovy, pokud by se po koupi podrizoval v rade veci tem optimalizujicim sponzorum - presvedcenim pravicovym?

Protoze jak uvedeno, rada praktickych kroku nacistu byla cinena k tomu, aby byly splneny zavazky vuci sponzorum, a proto musela byt cast populistickeho programu odhozena (viz likvidace SA).

Cili nacismus praktickymi kroky sel pravicovym sponzorum na ruku
(rovnez armada touzici po revansi se jako levicova nedefinovala).

"Pravicovost stoji na svobode ...". Nestala pravicovost v te dobe na vice/jinych bodech nez jen na tomto bode?

"dneska klidne podporuji ..."
A v minulosti by tez podporovali?
Nemyslim.

Kolik pobocek zapadnich spolecnosti participovalo na soustrovi Gulag v tehdejsim SSSR (nikoliv zavrenymi zamestnanci)?

Svinstvo - souhlasim.

1) Zda se mi, ze "redefinujete" pojem pravice jak byl tehdy chapan - upozornil jsem jiz v puvodnim textu, ze nutne chapat v historickem kontextu.

2) Za daleko vaznejsi se mi jevi, jestli tomu rozumim spravne, ze pro urceni pravicovosti levicovosti strany jsou dnes dulezite proklamace v programu, a to ze se tento program neplni a prakticke kroky jsou napr. diky sponzorum jine, jiz nepovazujete pro urceni typu strany za dulezite.

Shrnuji: jako kdyby pro urceni typu strany byla pro Vas klicova jen jeji retorika, proklamace a nikoliv jeji prakticke kroky.

Jeste pisete: "Pravicovost stoji na individualni svobode jednotlivce." Jen na ni?
Kterych jednotlivcu - vsech? Stala tak kdykoliv v historii? Nebo ne? A kdyz ano? "Co bylo" to co nebylo pravice? Levice :)? Nebo neco jineho? Do jake miry je tato svoboda jednotlivce limitovana? Jeho vuli? Cizi vuli? Mozna zde staci odkaz na "Vase klasiky" (jiz zde zaznel Mises, Hayek, Rothbard, ...), protoze jinak je to prilis strucne a prechazi to do pohledu vlidnych prispevku BB.
13. 11. 2007 | 20:55

Imhotep napsal(a):

No, bigjirko, když tak čtu Tvé poslední úvahy, raději se Ti do Tvého světa nebudu vměšovat. Nehodlám bankrotovat, ale šetřit si čas pro jiné. Promiň, ale píšeš o věcech, kterým nerozumíš jen málo, a v několika posledních příspěvcích i stylem , který je mi velmi cizí.
13. 11. 2007 | 20:57

Marty napsal(a):

prirodovedec: ted se muzeme tocit v kruhu a dohadovat se, co to vlastne je pravice a levice. Nejradeji sem tem pojmum vyhybam, ale jsou to prilis lakave berlicky ...

Nepredpokladam, ze orientace podnikatelu na zisk na ukor osobniho presvedcceniho je neco, co se objevilo teprve behem poslednich let.

V diskusi ohledne Hitlera a nacismu obecne vnimam hlavne fakt, ze Hitler za ucelem dosazeni svych osobnich cilu pouzil levicoveho populismu. Tim si ziskal masy. Aby nevystrasil velkokapital, slibil neco i jemu. Hitlerovi konkurovali komuniste a ti nijak nezakryvali, ze podnikatele to budou mit hodne tezke. Takze pro Hitlera nebylo tezke ziskat podnikatele na svou stranou. Navic si stale dokazal udrzet masy. Planoval valku a potreboval penize. Sponozory tedy take potreboval. Ja to vidim jako plan jednoho muze.

Nemyslim si, ze je treba definovat nacismus v tehdejsim kontextu chapani. Tehdy treba mohl byt nacismus pravicovy. Pak se tu muzeme dohadovat, jak moc se od te doby chapani pravice zmenilo a muzeme skoncit tak, ze tehdy nacismus pravicovy byl a dneska uz neni. Moc prinosne mi to neprijde. Preferoval bych definovani chapani nacismu dnes.

On i ten Hitler z pocatku praktikoval levicovou politiku. Chtel mit spokojene delniky a v ramci teto politiky a priprav Nemecka na valku zemi radne zadluzil a dovedl ji na pokraj naprosteho financniho krachu.
Prakticka politika navic vypada v prosazovani zajmu urcitych zajmovych skupin na ukor jinych. Na politicke orientaci uz tak nezalezi :) Ale jinak samozrejme je potreba chapat i realne kroky dane politicke strany.

Napsal jsem vetu, kterou osobne povazuji za trefnou definici pravice, pod kterou se toho vleze hodne, tudiz je samozrejme obecna. Tezko vycerpavajicim zpusobem definovat neco, o cem se pisi cele knihy. Nejlepsi tudiz skutecne bude odkazat na klasiky. Ale zacal bych radeji u Adama Smitha, Milla nebo Bastiata. Dal do historie muzeme sahnout ke Goethemu nebo az k Aristotelovi. Ze zijicich autoru je vzdy potesenim cist clanky od pana Kurase.
13. 11. 2007 | 21:28

prirodovedec napsal(a):

Imhotep: Vsiml jsem si, ze jsem vlastne navazal na Vase uvodni poznamky (viz tez Vas odkaz na Poolovu knihu), ale necitoval Vas. Cili to timto napravuji.

Jsem rad za jistou shodu v upozorneni na to, co autor opomenul, a jak to zuzil a priznavam Vam v tomto prvenstvi :) a citim se jako ten, kdo Vasi strucnou inspiraci rozvedl sireji. Dekuji za ni.
13. 11. 2007 | 21:32

Imhotep napsal(a):

Pro přírodovědce:
Nejde o prvenstvi. Naopak jsem rád, že jsme nezávisle na sobě došli k podobným závěrů, což je velmi cenné. Vaší čestnosti si ale zde v tomto prostředí velmi považuji. Díky.
13. 11. 2007 | 21:46

bigjirka napsal(a):

Imhotepe, škoda, ale bez základních logických operací, jako je implikace, ekvivalence, negace se neobejdeme. Tu šipku v implikaci nemůžeš libovolně obracet, víš?

přírodovědče, co se týče logiky, jsi na tom zjevně líp, nicméně používáš bolševického levice= pokrok, pravice = zastaralé zlo, odpad, všechno špatné.

domníval jsem se, že silné přerozdělování a sociální opatření, tažená případně až na okraj platební schopnosti státu, jsou levicovým fenoménem, jenže vy tvrdíte, že pravicovýn, protože Hitlera původně nasponzorovala pravice. A volili ho skoro všichni Němci. Nikdo zde nevysvětlil, co je pravicového na hololebcích, "říkají to všichni" není argument. Tato diskuse je pološílená, protože ztotožňuje osy "dobro/zlo" a "pravice/levice/" to jsou přitom osy lineárně nezávislé, ba řekl bych přímo orthogonální. Nejsou dobře definovány pojmy, zejména pojem pravice je velmi nejasný a levičáci mají tendenci jej propojovat se silně negativními konotacemi... asi je tato diskuse opravdu bezpředmětná.
13. 11. 2007 | 21:47

bigjirka napsal(a):

Zajímavé je, že diskuse pravice/levice u prof. Hořejšího proběhla poměrně slušně, s Hitlerem holt nikdo být spojován nechce.
13. 11. 2007 | 21:51

prirodovedec napsal(a):

Marty: OK tocit se v kruhu nema smysl. Lze se ted mozna vecne rozejit konstatovanim rozdilu a neco dale probrat:

1) Osobne se domnivam, ze vyvoj podnikatelu od puvodnich puritanskych zasad souvisejicich s respektem k Bohu smerem k "zisk i na ukor osobniho presvedceni" probehl. S nekterymi "dably" (komunisty)
urcite obchody nedelali, a ty s nacisty delali, protoze se v tom promitalo i to presvedceni. ROZDIL 1.

2) V souladu s prevladajicim proudem se spise domnivam, ze Hitler puvodne oslovil "lumpenproletariat" a "vizionare" a pozdeji za krize se propadajici stredni tridu. Viz citovane volebni vysledky.
Masy oslovil az po dalsich opakovanich voleb pozarech aj.
ROZDIL 2

3) Nepodcenuji velkokapital a nemyslim si, ze jej Hitler jen oklamal a neco jim slibil. To byl ze strany sponzoru i chladny kalkul v duchu nejlepsich tradic Basila Zaharoffa. Investovali drive nez na posledni chvili nebo po vitezstvi. ROZDIL 3

4) Nacismus chapu v tehdejsim kontextu. ROZDIL 4

5) "Hitler z pocatku levicovou politiku" - JSEM NA VAZKACH, prilezitostne si upresnim. Zde je mozna jen maly rozdil..

6) Trosku jste se mi Vy vykroutil z otazky, zda pri klasifikaci zalezi na realnych krocich (zvlaste kdyz je jich hodne neprogramovych) nebo na prohlasenich. Zde bych rekl, ze
to nemate dostatecne vyargumentovane zase Vy a ze by se zde dalo kutat.
ROZDIL 5

Glosy:
Co tak "levicovost stoji na svobode vsech jednotlivcu a skupin, pri respektovani pravidla neomezovat neomezujici. :)" Cili rozlisuji "expanzivni" prvek "pravicove svobody" a "defenzivni" prvek "levicove svobody" :). Pokud se to prezene tam i onde ...

Ten Aristoteles mne zaujal. Byla by citace, proc zrovna on? Nemohu si hned vybavit, je rychlejsi se zeptat.

Dekuji za vecnou diskusi.
13. 11. 2007 | 21:59

Martin napsal(a):

"domníval jsem se, že silné přerozdělování a sociální opatření, tažená případně až na okraj platební schopnosti státu, jsou levicovým fenoménem, jenže vy tvrdíte, že pravicovýn, protože Hitlera původně nasponzorovala pravice."

Pan Kohout ve svem clanku lzive sugeruje, ze socialni opatreni mela neco spolecneho s platebni schopnosti statu. Vyse jsem uvedl 2 tabulky s vydaji a s deficitem. Porovnejte si to a uznejte, ze socialni vydaje nemely nic spolecneho s nemeckymi problemy.
13. 11. 2007 | 21:59

prirodovedec napsal(a):

bigjirko: Dekuji za slusnost.

Obvykle nepouzivam Vami citovane "bolsevicke", ale domnivam se, ze jsem pouze zkusil treninkove otocit, zde vyse prezentovane, "pravice = svoboda = dobro" a "levice = i nacisticke zlo".

A podobne jsem upozornil na moznost, ze bankrot - zadluzovani bylo zavinene nutnosti splacet sponzorum ...

A pouze jsem tim zkusil "nastavit zrcadlo", jak rikaji "klasici".

Se zbytkem temer souhlasim i kdyz si myslim, ze ty negativni konotace zde vznikaly opakovanim a zesilovanim metody "jak se do lesa vola, ..."
13. 11. 2007 | 22:11

Jirka napsal(a):

Když už se zde diskutuje o levicovosti či pravicovosti nacismu, což takhle třeba takový komunismus? Jeho praxe přece popírala rovnost mezi lidmi - lidé, kteří měli v kapse rudou knížku, si rozhodně nebyli rovni s těmi, kteří ji neměli. Tuzexové bony také neměli všichni, léčebný ústav RODOPS nebyl pro všechny. Kde je jaké levicové rovnostářství? A třeba dále - jedna z pravicových hodnot je konzervatismus, neboli důraz na tradici a odpor ke změnám. Může být vhodnější příklad režimu, který zoufale brání jakýmkoli změnám, než komunistická normalizace v 70. letech? Nemohli bychom z tohoto pohledu o komunismu říci, že byl PRAVICOVÝ? Tím jsem chtěl jen říci, že debatu o tom, jestli je nějaký totalitní režim levicový či pravicový, považuji za poněkud akademickou. Plyne z toho něco pro dnešek? Kdyby např. nacismus měl více levicových (příp. pravicových) vlastností, vyplývá z toho něco pro to, jak se máme dívat na dnešní levicové (pravicové) demokratické strany?
13. 11. 2007 | 22:24

bigjirka napsal(a):

aby mohl vzniknout rozumný demkraticko-liberální režim, je potřeba jistého vyvažování pravicových a levicových přístupů. tyto diskuse zde jsou skutečně navázáním na poválečné levičácké až bolševické tendence s přisouzením všeho zla k pravici, přičemž termíny jsou definovány zcela vágně. Dnešní režim je pro mne příliš levicový, neb zdaňuje podle mého výpočtu 53% a více a daně by dle mého měly být tak 30%. Výchozí je podle mne ta "pravicová" myšlenka - každý se stará o sebe sám. Tak to zcela nutně muselo začít! V určité etapě vývoje se zjišťuje, že je výhodnější řadu věcí zajišťovat společně. Pak to chytráci převáží a zjistí, že nejlepší je, když bude všechno společné a oni budou rozhodovat, kdo co potřebuje. To je místo, kde se ultrapravice a ultralevice ztotožní, absolutní svoboda pro přerozdělovače!
13. 11. 2007 | 22:34

Martin napsal(a):

Navim proc bigjirko porat opakujete a nejen vy o tom, jak nekdo chce prisoudit veskere zlo pravici ? Nejak jsem si nevsiml, ze by nekdo vazne zacal tvrdit, ze Stalin ci Mao vychazeli z pravice. Pokud nejaka takova konstrukce pada, tak jen jako priklad, ze lze u techto panu udelat totez, jako dela pravice u Hitlera jenom naruby.

Spis pokud je neco v teto diskusi vyrazne videt, tak je to snaha lidi pravicovych z pravicovosti udelat svatost. Neco co je vzdy dokonale a skvele a cokoliv jine je strasidelnou hroznou levici.
13. 11. 2007 | 23:11

Čáryfuk napsal(a):

Souhlasím s článkem, socialistům a "levičákům" se to nebude líbit, a budou se pravici snažit popsat podle znaků nacismu, ale marně. Rozlišovacím znakem politické příslušnosti je především přerozdělování, na které klade důraz právě levice (přerozdělování na úkor bohatších ve prospěch chudších) a vynucená solidarita prostřednictvím státu, zatímco pravice zdůrazňuje individuální svobodu, odpovědnost každého jedince a dobrovolnou solidaritu. Nacionální socialismus je tedy levicovou ideologií, a to nejen podle svého názvu, ale především podle svého obsahu.
13. 11. 2007 | 23:39

bigjirka napsal(a):

Martine, přečetl jste si tuto diskusi?
13. 11. 2007 | 23:40

Martin napsal(a):

Bigjirko, precetl. A je to zarputily boj pravice o to aby se ukazala jako nazorovy proud svatych lidi.
13. 11. 2007 | 23:48

prirodovedec napsal(a):

Caryfuk: Cili nacisticke prerozdelovani ve prospech uspokojeni sponzoru nacismu (statni zakazky na stavbu dalnic aj.) je levicove? :)
13. 11. 2007 | 23:53

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, jsme zase zpátky: považujete otrokářskou oligarchii za pravicovou?
13. 11. 2007 | 23:57

prirodovedec napsal(a):

Za ne-levicovou :). Dale je to na Vas :).
14. 11. 2007 | 00:02

Mleziva napsal(a):

Martin: Nejde tu o svatost pravice, ale o pojmenování názorových proudů pravými jmény.
14. 11. 2007 | 00:12

prirodovedec napsal(a):

Mleziva: To je pak jednoduche. Levice pojmenuje pravici a levici podle sveho chapani pravymi (ci levymi? :0 ) jmeny. A pravice pojmenuje pravici a levici zase podle sebe pravymi jmeny. A vsichni mohou byt spokojeni. Dobrou noc.
14. 11. 2007 | 00:18

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Bigjirko, Martine!

Už zase? Už se zase hádáte?

Jak se asi může sama o sebe postarat KAŽDÁ babička, která všechny přežila a nemá vnuka?

Na druhou stranu, jak se má vnuk starat o své rodiče a prarodiče, a přitom studovat, nebo jet za hranice na stáž?

To prostě nejde

Život nezačíná až po smrti rodičů, ...život začíná narozením!

Nemáme si jeden druhému co vyčítat! Já se postarám o tvoje rodiče, protože jsem zrovna shodou okolností ekonomicky zatím činný a ty se zase postaráš o ty mé, neboť já budu třeba bez práce a na rekvalifikačním kurzu. Na tom není nic jednostraného, je to pouze rychleji fungující, než nějaké Individuální účetnictví, které vás může krásně okrást, ...státy přece jen zase tak často nebankrotují, takže státní důchodový systém jako základ civilizace pokládám za vynikající jak Levicové (Soucit, solidarita), tak Pravicové (Svoboda potomstva, možnost cestovat, studovat nezávisle na rodu, a pod., viz kupř. svázanost lidských předurčení ve staroindickém kastovním systému!) optiky světa.

Nevidím zde žádného rozporu, ...vidím pouze NETRPĚLIVOST!!!
Ten, kdo bude celý život chodit s levou rukou v kapse a na všechno své konání používat pouze ruku pravou, bude jistě uznán za podivína. Zrovna tak obráceně. Kdo však používá celý život ruce OBĚ(!), ten mnohé zbuduje a mnohé lidské bytosti z vody vytáhne!

Jednou rukou Dům svého úspěchu nevystavíš, jednou rukou Bližního svého nezachráníš.

Každý chce mít pravdu, každý chce být uznáván, každý touží po odměně svého úsilí, každý touží po hodné ženě a spravedlivém objetí, každý, ...jenom pustit se tou druhou rukou větve se mu nějak nechce, hmmm?

No nic, tak dobrou noc!

P.S.: pravice je holt košile a levice kabát, no, i když stojíte přesně na středu, tak stejně většina lidí píše pravačkou. Levačkou píše lidí podstatně méně. Je to zkrátka záležitost podvědomí, pravá strana těla je vnímána jako tvůrčí, konající, přesnější, preciznější, no a ta levá jako příživnická, pouze do páru, se vezoucí, mdlá a žensky slabá, směšná, což je iluze praváctví a nutnosti použití definitivniho rozhodnutí uvnitř prostoru.
Takže já bych se tomu opravdu tolik nedivil a nerozčiloval bych se tolik, ...je to normální a je to tak dobře, mozkové hemisféry se také doplňují navzájem zcela automaticky a v úžasné shodě, jedna je zodpovědná za vizuální kontakt, druhá zase za verbální a citový, "...šag zme lidé, nejzme stroje, pane Suzuki!"
(:-))
Dobrou všem!!!
14. 11. 2007 | 00:26

prirodovedec napsal(a):

BB: Bravo!!! Jen podpurna drobnost: A co srdce nalevo? :)
14. 11. 2007 | 00:33

michal napsal(a):

Dekuji za vyborny clanek.
Ke stejnemu zaveru dospel i Friedrich von Hayek v knize Cesta do otroctvi z roku 1944.
14. 11. 2007 | 01:46

prirodovedec napsal(a):

Michal: Hayek - to je ale prekvapeni? Neni to ponekud unavne? Po kilometrech zdejsich diskusi :)? Vyse jeste chybi do oblibene "mantry": Rothbard, Mieses, Bastiat, Smith, ...

To je ale siroke spektrum :) autoru pokryvajici cely myslenkovy civilizacni odkaz :)...

Nu, ti davni jednostranni knihy (libri prohibiti) zakazovali, palili, pak zamykali. Ti dnesni - Ti uz jine nez "sve spravne" autory nectou :). Autor 1984 by mel radost.
14. 11. 2007 | 07:11

Libor napsal(a):

Bezvýznamný Bambulo,díky za skvělý komentář a přírodovědče díky za trefné doplnění.
14. 11. 2007 | 08:12

bigjirka napsal(a):

Řekl jsem, Bambulko, že je to věc vyvažování. Nechci v létě chodit v hubertusu a v zimě v košili.
14. 11. 2007 | 08:59

Mleziva napsal(a):

prirodovedec: Pokud je nějaký směr někam nezařaditelný, nedá se mu dát nálepka levice ani pravice. Neonacismus se ale hlásí k odkazu NSDAP a pokud měla NSDAP 99% svého programu shodného s komunistickým tak je to známka toho, že ji nelze považovat za pravicovou ani omylem. Je otázka jestli ji lze považovat za levicovou stranu.
14. 11. 2007 | 09:00

hv napsal(a):

Mejme jeste nasledujici uvahu.

Spolecnost je souhrn jedincu a jejich vztahu. Levice nahlizi celek. Prosazuje kvalitu celku za ucelem dosazeni kvality jedince. Pravice vychazi z jedince. Prosazuje kvalitu jedince za ucelem dosazeni kvality
celku.

Proto klicova slova pravicaka (idealy, hodnoty) jsou: svoboda, zodpovednost, konkurence, soukromy, individualismus, vykonnost, volnost, aktivita

A klicova slova levicaka mame: organizovanost, vztah, solidarita, spoluprace, verejny, kolektivismus, rovnopravnost, regulace, akceptace

Neznamena to, ze pravicove hodnoty nepouziva levicak ci naopak, rozdil je predevsim v rozdilu vnimani priorit. Nacismus v tomto chapani vyse uvedena slova nepouziva jako "hodnoty" jedince nebo systemu, ale predevsim jako nastroje k dosazeni ponekud zvracenych cilu (opet z hlediska "hodnot").
14. 11. 2007 | 09:21

Tupelo napsal(a):

@prirodovedec: smekam (a to ne poprve) pred Vasimi prispevky. Ohledne bohatych sponzoru vyuzivajicich nacismus se da nejspis rict, ze nemeli takovy zisk, diky prohrane valce, jaky ocekavali (nektere by meli mit z ostudy kabat...). Jak by tomu bylo pokud by Hitler v Evrope vyhral si lze jen domyslet (s timze ze nic netrva vecne), nakonec by se mohlo stat, ze by nacismus zacal vyuzivat tyto firmy, ostatne nebylo by to poprve. Tem firmam samotnym by to ale nejspis nijak nevadilo :)

@Bezvyznamny Bambula: diky za presny a pekny prispevek. Kdysi doslo na jinych blozich ke shode, ze stridani levice/pravice (samozrejme bez svych extremistickych poloh, komunismu/nacismu) zemi (a samotnym stranam) prospiva.
14. 11. 2007 | 09:28

Mleziva napsal(a):

hv: Komunisté u nás po válce udělali přesně totéž. A teď babo raď...

Tupelo: O tom žádná, střídání normální pravice s normální levicí v zemi nepoznamenané 40 lety socialismu je skutečně prospěšné, třeba v UK. Tady je to ale pořád nebezpečné. My tu nemáme normální levici.
14. 11. 2007 | 09:40

hv napsal(a):

Mleziva:

V tom vyse uvedenem kontextu jsou opet komuniste extrem. Jedince ignoruji, odlisnost je nebezpecna. Uplne chybi hodnota akceptace.

Stejne tak muzeme uvazovat o opacne nebezpecnem extremu: Ignorovani celku a absolutni preference jedince. Chybi hodnota zodpovednosti.
14. 11. 2007 | 09:57

Tupelo napsal(a):

@Mleziva: ja myslim, ze je to prospesne jakekoliv zemi, i te ktera se sotva zbavila vlady extremni pravice/levice. Dalo by se asi dlouho diskutovat zda je CSSD 'normalnejsi' levicova strana, nebo zda je ODS 'normalnejsi' pravicova strana, mame to, co tu mame, mozna bude muset odejit generace soucasnych politiku, ovsem bez zaruky, ze nove prichozi bude lepsi. Dle meho nazoru, nejvetsi problem ktery tu mame je problem korupce jdouci jak horizontalne (napric pol. spektrem), tak vertikalne (napric urovnemi, od starostu az po vladu).
14. 11. 2007 | 10:05

Mleziva napsal(a):

hv: potom by se tedy neměl extrémismus dělit na pravicový a levicový. Stoupenci jednoho nebo druhého by se tedy měli označovat za extrémisty.

Tupelo: Korupce je problémem snad ve všech zemích. Někde více někde méně. Pokud si ale mohu z toho všeho u nás vybrat, volím stranu s pravicovým programem. Podle hesla čím méně peněz proteče přes stát, tím je méně prostoru pro případnou korupci.
14. 11. 2007 | 10:24

Tupelo napsal(a):

@Mleziva: Vase heslo je kratke a jasne, lec nemusi byt vzdy pravdive. Severske staty, zname svou vysokou mirou zdaneni a prerozdelovanim se dlouhodobe udrzuji na spici v zebricku nejmene zkorumpovanych zemi sveta.
Ja, s vedomim toho ze moznost objeveni se novodobeho populisty se zvysuje se zvysujicim se poctem nespokojenych ci frustrovanych volicu, o sve volbe budu jeste hodne premyslet, ovsem ze soucasne vladni koalice to nebude nikdo, zatim to vypada na CSSD.
14. 11. 2007 | 10:38

Mleziva napsal(a):

Tupelo: Už jsem to někam psal, ale nelze zavést systém který funguje ve Švédsku, kde to je víceméně tradice do země, která je poznamenaná válkou a následným socialismem. Do země kde je dnes poctivý člověk považovaný za podivína a úspěšný za zloděje.
14. 11. 2007 | 11:02

bigjirka napsal(a):

Tupelo, bohužel zde není ani zcela věrohodné levicová, ani pravicová strana. Nevím co s tím a pravicovou stranu se chystáme založit. Preferuji slovo liberální, protože vizvýše je neblahým bolševickým zvykem přidávat ke slovu pravicový jakési všemožné záporné konotace. Navíc původní význam pravice ve franc. parlamentu byla strana velkokapitálu, což určitě není naše cílová skupina.
14. 11. 2007 | 11:11

Tupelo napsal(a):

@Mleziva: no nevim, dyt uz je to skoro 20 let, tedy stejna doba jako napr. 1918-1938, to se muzeme vymlouvat donekonecna.

@bijirka: mate pravdu, i kdyz s malou vyhradou, mozna ze programy hlavnich stran by vysly celkem podobne ve srovnani s programy svych zapadoevropskych partneru, mozna jsou neverohodni "jen" nekteri lide ('shodou okolnosti' na prednich mistech) v techto stranach (nemluvim ted jen o ods a cssd) a tim je to v haji.

Jinak muj nazor znate, co se tyce umisteni soudobych neonacistu na politickou osu (se vsi nedokonalosti, primka je malo, kruh ci ctverec taky, jedna se minimalne o 3D objekt jako krychle ci snad valec) nenecham se vmanevrovat do situace, kterou bych nazval 'Babylonske zmateni jazyku'.
14. 11. 2007 | 12:02

Mleziva napsal(a):

Tupelo: Nemůžete tu zavést něco, co tu prostě nemá tradici. Nehledě na to, že naše slavná ČSSD měla možnost ukázat jak by to u nás krásně fungovalo a zatím jen ukázala, že to vůbec nefungovalo. Až vymřou pohrobci komunismu (to bude trvat ještě dalších 20 let) a tahle země bude na to mít v budoucnu dostatečné prostředky, aby tu mohla delší dobu vládnout sociální demokracie (s tou dnešní bude mít ale společný maximálně název) proč ne.
14. 11. 2007 | 12:20

prirodovedec napsal(a):

Mlezivo: Cili pro Vas naruby :).

Posuzovat neplnene programy je usmevny nesmysl. To je jako kdyz se zde nekdo oznacuje napr. za naslouchajiciho diskutera. "Po ovoci poznate je" - politicke strany.

S ohledem na ideove koreny, skutky a sponzory je zrejme, ze nacismus byl dominantne extremni pravice (nerikam jako Vy 99%), ve smyslu obvykleho (tj. doboveho) chapani slova pravice. Viz vyse. Nove definice pravice mne nezajimaji nebot lze podobne redefinovat pojem levice.

Tupelo: Dekuji. Upozornuji, ze mnohe zahranicni instituce spolupracujici s Nemeckem nezrizene zbohatly (viz Svycarsko, Svedsko) a podobne nekteri americti investori, kterym se "jejich pobocky v Nemecku vymkly kontrole". Nekteri domaci sponzori prostredky take vyvedli ze zeme pred krachem.
14. 11. 2007 | 12:34

bigjirka napsal(a):

Tupelo, rozhodně dutolebci s žádnou myšlenkovou pravicí či dle mého s liberalismem nic společného nemají. Podle mne je to spolu s anarchisty white trash - takže ekonomicky spíš klienti levice, nicméně.. vám je necpu :-)
14. 11. 2007 | 12:37

prirodovedec napsal(a):

Mlezivo: S ohledem na odlisnost obsahu Vasich prispevku a prispevku zdejsiho oficialniho bloggera byste asi mel vydat prohlaseni, ze jste nekdo jiny, protoze zmineny blogger by mohl vnimat pouzivani sveho jmena jako poskozovani. Zvazte to.
14. 11. 2007 | 12:38

bigjirka napsal(a):

přírodovědče, na rozdíl od vás pořád považuju nacismus za klon internacismu, tedy jakousi černou variantu komunismu a tedy ne extrémní pravici, ale levici. ale už to nechci rozšťourávat, to bychom se mohli dohadovat kolemdokola, prostě si myslíme něco jiného. Vyzývat někoho, kdo používá jako nick své příjmení k tomu, aby si dal jiný nick, protože někde je někdo, kdo se jmenuje stejně, mi připadá jako chucpe... vám ne? Zvažte to :-)
14. 11. 2007 | 13:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy