Být učitelem, stávkuji také

09. 06. 2008 | 12:32
Přečteno 7781 krát
Kdybych byl učitel, asi bych také stávkoval za vyšší plat. Naštěstí nejsem učitel. Proč? Protože pocházím z učitelské rodiny a vím, co toto povolání obnáší.

Být učitelem nebylo v českých zemích nikdy terno. Z dětství si pamatuji, co obnášel zákaz výkonu povolání otce a jaké ústrky, šikany a ponižování musela snášet matka. Stát nebyl laskavý chlebodárce, nýbrž zdroj útisku, strachu a nejistoty. A i když už dnes odpadly požadavky na stranickou loajalitu, stát se k učitelům nechová správně.

Víte, že učitelství je zaměstnání, kde jsou snad nejvíce rovnostářské platy bez ohledu na výkon? Šikovný právník, lékař, stavař nebo elektroinženýr si dnes může přijít na pěkné peníze, když se snaží a má trochu štěstí. Ne tak učitel. Jeho příjmy jsou beznadějně omezeny tabulkami a tarify. Učitel, který si chce přilepšit, jde dělat finančního poradce – někteří jsou velice dobří, protože i tato profese vyžaduje umění jednat s lidmi a schopnost srozumitelně vysvětlovat složité věci!

Ne každý učitel však chce změnit profesi, už jen proto, že někteří ji považují doslova za své poslání. Tak se stává, že ve školství zůstávají dva druhy lidí: jedni jsou takřka světci, kteří své povolání milují a žáci je mají rádi. Druzí jsou… slušně řečeno takového druhu, že nejsou schopni se uplatnit nikde jinde než právě ve školství. Peníze však berou všichni téměř stejné.

Jednou z možností řešení tohoto neblahého stavu je uvolnit ruce ředitelům škol ve stanovení platů. Ředitelka (ženy převažují) obvykle ví nejlépe, kdo si zaslouží přidat a kdo ne. Rozhodně zde je cesta, jak řešit nespravedlivý a škodlivý systém odměňování. Bez tohoto kroku by plošné zvyšování platů nic nevyřešilo. Škoda, že školské odbory nic podobného nepožadují.

Změnit by se mělo i postavení rodičovských sdružení. Doposud to vypadá tak, že jednou za pár týdnů dostanou pro změnu vynadáno rodiče namísto svých potomků. Správně bych však rodičovské sdružení mělo vykonávat roli jakési dozorčí rady, které škola předkládá doslova i přeneseně své účty. Fantazie? Podobný systém funguje v mnoha zemích. V České republice by snad pomohl překonat tereziánsko-stalinské dědictví všemocného státu. Rovněž by měla být zavedena role školského ombudsmana, protože v současnosti si nelze účinně stěžovat na případy šikany, ať už její obětí a pachatelem je kdokoli.

Učitelská stávka však nemá velkou podporu mezi veřejností i z jiného důvodu. Mnoho Čechů totiž vzpomíná na svá školní léta s nechutí nebo dokonce s nenávistí. Není divu: pro mnohé jsou vzpomínky na školní docházku spojeny s bezbřehou nudou (to v lepším případě), eventuálně s šikanou ze strany spolužáků či učitelů. Vzpomínky na učitele hřímajícího, až okenní tabulky drnčí, „jak to že to neumíš, vole, jdi si sednout, idiote, dej mi žákovskou knížku,“ nejsou dobrým vkladem do šťastného života. A nejsou ani dobrou vizitkou učitelství jakožto stavu. Kdekdo jako žák či student narazil na nějakého sadistického zvrhlíka či psychotika vylévajícího si zlost své ubohé duše na dětech. Sadisté na školách učit směli, pokud podepsali souhlas se vstupem sovětských vojsk. A pak má mít učitelství nějakou prestiž!

Zcela jiné vzpomínky mívají na školu Seveřané. Dánské školství ve své současné podobě založil pastor Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 –1872). Jeho zásadou bylo, že žáci a studenti mají být připraveni na aktivní účast ve společnosti a v životě. Zatímco české školství vychovávalo zakřiknuté a nesamostatné služebníky režimu (od Marie Terezie až dodnes), Grundtvigovi následníci vychovávali sebevědomé občany.

Totalitní školství zdůrazňovalo poslušnost a konformitu; dánské školství naopak tvořivost, samostatné uvažování, svobodu a spolupráci. Symbolem české školy je červená tužka a blok se známkami; Grundtvig naopak soudil, že zkoušky umrtvují ducha. Když uvážíme, že všechny skandinávské státy jsou úspěšnými znalostními ekonomikami, zdá se, že lze skloubit výchovu ke štěstí se vzděláním, které obstojí ve světové konkurenci.

A teď konec fantazií, zpátky na zem, žijeme v České republice, takže nečekejme žádné zázraky. Jsem rád, že nejsem učitel, ale je mi líto dětí, které musejí trpět dlouhodobě katastrofálním stavem českého školství.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Mám na věc podobný názor, ovšem odboráři raději budou stávkovat za vyšší platy, než za změnu systému financování.

Chtěli by vyšší platy, ale tržní prostředí se jim nezamlouvá.

Navíc Vám vytknou, že by nejvyšší platy měli kamarádi ředitelů apod..:)
09. 06. 2008 | 13:02

karel šalina napsal(a):

prvnííííííííí
09. 06. 2008 | 13:04

karel šalina napsal(a):

sakra
09. 06. 2008 | 13:05

martys napsal(a):

já myslím pane Kohoute, že až příliš zjednodušujete a schematizujete.....
09. 06. 2008 | 13:06

ročník 75 napsal(a):

Argument "Mnoho Čechů totiž vzpomíná na svá školní léta s nechutí nebo dokonce s nenávistí" neberu..., já i všichni lidé kolem mne máme super vzpomínky na "učinkování" ve škole a rozhodně nejsme proto vůči kantorům zaujatí atd.. pokud eventualita o které píšete nastane, jedná se o nenávist vůči konkrétní osobě...

Školy potřebují peníze a učitelé větší plat...ANO...ale držme se reality a nesrovnávejme nesouměřitelné.. jako platy u nás a v zahraničí..a nároky jako 130% průměrného platu jsou irelevantní, jelikož samotná víše "průměrného platu u nás" je zavádějící..kolik procent občanů vůbec dosáhne na "průmerný plat" a čím je víše tohoto průměru deformovaná?...

Považuji tedy požadavky učitelů za opravněné, ale nestávkoval bych, by mě to bylo "blbý" vůči rodičům, kteří mají problém a při tom oni platy učitelům nemohou zvýšit..

Jo hlasité a klidně každodení demonstrace a otevřené dopisy vládě a petice, to v míře větší než malé podporuji...

Učitelé, obrať te se na toho, kdo může Váš problém řešit a pokud chcete někomu komplikovat život, tak tomu, kdo je za stav školství odpovědný a ne nám, rodičům a veřejnosti prosím...
Děkuji a přeji všem pekný den a učitelům silné hlasivky pro protest přes úřadem vlády, tam měli křičet od začátku...

PS: zkuste páni a paní učitelé zkusit zavřít školy na delší dobu... jen tak snad pochopíte, že tudy cesta nevede... veřejnost se Vám pak o ty platy i o Vás rychle postará :-)
09. 06. 2008 | 13:07

pepr napsal(a):

Jak zjednodušující vidění světa... Tak odebrat části učitelů peníze a dát jiným, je podle pana Kohouta řešení problémů. To povede k tomu, že ti tzv. neschopní se budou muset poohlédnout po práci jinde. Takže zůstanou ti schopní, ale se třídami ne s 30, ale 40 nebo 50 žáky...Řešení které navrhuje pan Kohut je totiž vhodné pro obory které trpí přezaměstnaností, ale nezdá se mi, že by právě přezaměstnanost byla probémem českého školství.. Na druhou stranu je jistě řešení pana Kohouta z pohledu chicagské školy ideologicky ryzí...
09. 06. 2008 | 13:19

nikezeus napsal(a):

Já samozřejmě také, "ze státního krev neteče". Řešením je školství privatizovat a peníze, které tečou do školství transferovat rodičům, aby měli na školné pro své děti.
09. 06. 2008 | 13:24

Bessy napsal(a):

To pepr-teď odcházejí schopní- takže vidím lepší, když budou odcházet ti neschopní.
09. 06. 2008 | 13:24

ročník 75 napsal(a):

Poslední trend v prosazování svých názorů je HLADOVKA. Geniální skloubení tolik potřebného postního obdobý (v době hrozící globální obezity v rozvinutýcg spol.) a prosazování svého požadavku je zároveň preventivním zdravotním krokem.
Doporučuji učitelům tento druh protestu, ve výkonu svého povolání nemají moc fyzických aktivit (tělocvik je vyjímka) a proto redukce hmotnosti může být leckde na místě.

PS: jak "držet" korektně "tamášovku" nebo "doležalovku" pouze s pozitivními důsledky pro zdravý i nás všechny se učitelé lehce dozví na webu :-)
Nikoho nezůčastněného se takový protest nedotkne a jelikož si nenecháme "umořit hladem" naše kantory, ráda Vám pak vláda přidá peněz...
Já sem co se týká financování školství nyní již optimista.
09. 06. 2008 | 13:25

pepr napsal(a):

Bess: Postřeh je to vtipný k blýsknutí se v televizní diskusi před volbami, ale ve skutečnosti při řešení pana Kohouta (to jest pokud objektivně nepřijde víc peněz) ti schopní také odejdou protože budou přetíženi a nebudou moci pracovat podle svých představ. Chtěl jsem poukázat na to, že úvaha pana Kohouta je tak hrubým zjednodušením, že je pro praxi prakticky bezcenná.
09. 06. 2008 | 13:35

petr napsal(a):

Nejprve jsem chtěl vyjádřit nesouhlas. Pak jsem si uvědomil, že i p.Kohout je "produktem" českého školství a nezbývá než souhlasit. Největším štěstím školní mládeže je, že pan Kohout není učitel.
09. 06. 2008 | 13:43

Ročník 53 napsal(a):

Vy jste musel mít, podle vašich vlastních slov, těžké dětství, pane Kohoute. Ne každý si ovšem prožil to co vy, nebo jsme byli odolnější, takže nepláčem.
Nic zásadního, či objevného ve vašem blogu nenašel. Co jste potom tímto blogem mínil? Že byste také stávkoval? To jste napsal již v titulku a ten zbytek je tudíž nadbytečný.
09. 06. 2008 | 13:53

Jura napsal(a):

Cituji: "Pomáhal jsem vybudovat největší české finanční impérium..."
...ale nechapu, jak se to mohlo podarit :-)

Pracuju v globalni firme a jeste jsem neslysel, ze by tato firma nekam prisla, nabidla podprumernou mzdu (v dane lokalite) a pak cekala, az se projevi ti schopnejsi a tem potom zacinala naopak pridavat. My manazeri (ti zahranicni) budou asi hloupi, protoze kamkoliv tato firma prisla (zacala tam otevirat nejakou "site"), tak nabidli lidem nekolikanasobky platu, ktery je v dane lokalite bezny a vybrali si lidi.. Asi to zacinam po tech letech, stravenych ve firme chapat, chapat.... "ceska cesta", ktera je nabizena ve skolstvi jeste nikde a nikomu nezafungovala. Zajimalo by me tedy, jak to delali v tom financnim imperiu :-)
09. 06. 2008 | 14:37

Duli napsal(a):

DUli"-Vážení,
do školství si troufá mluvit každý.Hesla,jako kdo něco umí ,ten to dělá,kdo neumí,tak to učí -znevažují učitelské povolání.Nechci diskutovat o kvalitě učitelů.Tak,jako v každé profesi,i tam jsou lidé skvělí,dobří a ti ostatní.Od toho má škola vedení,aby to posoudilo.Stejně tak ten,kdo jmenuje vedení škol byl měl znát kvality lidí,které jmenuje na vedoucí místa.A to odborné i morální.Bohužel,ani jedno,ani druhé nefunguje jak by mělo.A ve školství jde o jmenování,nikoli volbu.Ono to totiž platí i v politice.Copak chceme tvrdit,že námi zvolení politici ,kteří řídí tento stát,kraje a obce mají ty nejlepší kvality?Vždy´ sami vidíte,jak to vypadá.Známjednu aktivní členku Senátu,která po ukončení studia v okamžiku,kdy byla upozorněna na nedosatek v práci řekla,že nestudovala na to,aby dělala,ale aby vydělávala.Daří se jí to.A cením si její upřímnosti.Kolik jich takových máme?To se nedá spočítat.Ale ne každý má odvahu to říci.Proto si jí vážím,i když nemám stejné názory jako ona.
Nikdo se nemůže divit,že chtějí učitelé nejen pracovat,ale i vydělávat.A kdo vidí jen hodiny,které učitel prožije se žáky,zejména s osobnostmi některých nevychovaných jedinců,měl by si to jít zkusit alespoń na měsíc,a to i s přípravou,opravami,vyplňováním dotazníků,plánováním,studiem nařízení a pokynů,které mnohdy přijdou s naprostou neznalostí věci.IUtekl by po měsíci a mnohý by tak dlouho nevydržel.Jen bych chtěla některým starším učitelům připomenou,že není tak dlouho,co by si nikdo z nich neodvážil na stávku ani pomyslet.
09. 06. 2008 | 14:45

sidney napsal(a):

pan Kohout nadherne dokazuje, ze nezna dejiny ani souvislosti. Zminuje Marii Terezii: Zavedla system povinneho vzdelavani, ktery ve sve dobe tedy urcite nebyl obvykly. Potrebovala zajiste schopne sluzebniky rezimu, jako ostatne kazdy stat a tak si je vychovava. Probvlem je v tom, ze za casu danskeho pedagoga zde jiz skolstvi bylo a produkovalo dost schopnych lidi i v 19. stoleti. Prumysl a inovace zde bezely na rychlem pasu. Vzpomenme...lodni sroub, automobil, obloukovka a jine. V te dobe tedy v Dansku jeste zadne vysledky nebyly videt...A dnesni tzv. znalostni ekonomiky...ty byly vytvoreny na zaklade nouze v dobe, kdy se hroutil SSSR - viz Finsko a Nokia... A navic nesly tamni vlady tim stylem jako zde... Rozhodne nezacaly s reformami zakladniho skolstvi zpusobem , ze co novy ministr, to nova reforma. To, co zde v soucasnosti produkuji skoly, nestoji ani za zlomenou fajfku. schopneho ucitele jsem nepotkal jiz hodne dlouho a to, co potkavam na tridnich schuzkach jsou spise zoufalci... V takovem pripade bych byl radeji pro system C&K mocnarstvi, protoze ten mel prokazatelne vysledky...
09. 06. 2008 | 14:51

Georgius napsal(a):

Postrádám názor některého z kantorů z dob totality. Bylo by zajímavé srovnat spokojenost učitelů bývalého režimu s dnešním zlatým kapitalismem.Ozve se někzerý z nich, aby vylíčil své názory na současnou učitelskou kauzu s platy?
09. 06. 2008 | 14:52

Duli napsal(a):

Duli,

Ale ano,najde.Proto ten dodatek v mé zprávě.Tabulky,dané věkem,individuální ohodnocení podle politické a odborové příslušnosti,ale ne funkce.Odborové mělo větší cenu.Stranické bylo přece povinností a samozřejmostí.A mělo být naprosto nezištné.Jen nejvyšší soudruzi si mezi sebou hojně vypomáhali.Navzájem se oceňovali a hodnotili.Záleželo především na loajalitě.Odměny byly do té doby,než se o výši přestalo mluvit největším zdrojem rozbrojů a rozporů.A o nějaké stávce si nikdo nedovolil ani přemýšlet,natož ji organizovat.
09. 06. 2008 | 15:13

sasa napsal(a):

Dobry ucetel muze byt ocenen jiz nyni. Osobni priplatek muze byt az 150%. Na VS az 250%. Takze jedine, co chybi jsou dodatecne penize na osobni priplatky. Stavkovat, a dlouho, je spravne, jinak se nikdo z politiku neprobere a nic nezmeni. Skolstvi musi byt priorita. A ne rozfrcat evropske penize pro skolstvi na stavby novych budov
09. 06. 2008 | 15:23

Stařeček napsal(a):

nepamatuji školství za CK ani za 1.republiky. Znám školství ihned po válce. V 1. třídě jsme se v první půlce roku na začátku vyučování modlili a druhou zpívali píseň práce. Učitel a současný ředitel nás v první třídě mlátil dřevěným krejčovským metrem, mně se to nestalo, stačilo pomyslet na postižené kamarády. V dalších třídách nás vychovávala stará panna pravítkem přes dlaně a klečením v koutě na polínkách. Určitá změna k lepšímu nastala v měšťance kde byly i dobří učitelé a příjemné učitelky. Pak učiliště s dobrými kantory a mistrem a vynikající průmyslovka. Přes špatné začátky, kdy se formuje vztah žáka ke škole jsem k ní nezanevřel a nakonec si vzal učitelku která učí přes čtyřicet let a to ještě i v důchodu. Znám tak trochu školu z obou stran. Nezávidím učitelům a pokud bych tam musel nastoupit, mlátil bych podobné žáky tak jak jsem viděl v televizi. Za současné výchovy dětí rodiči a společností by mne tam nenechali ani týden. Proto souhlasím s tím aby i učitelé stávkovali za lepší ohodnocení. Znám jejich platy a v situaci kdy naši poslanci chrochtají u koryta, které si sami dobře doplňují a dobře si užívají levného jídla, různých i duplicitních požitků, popíjení v pracovní době, neúčasti v práci atd. se jim ani nikomu nedivím. Situace kdy se školství mění každou vládou a každým ministrem je neúnosná. Dnes je problém jednotná maturita, což bylo dříve samozřejmostí a my jsme i při ukončení základní školy museli dělat závěrečné zkoušky. Tak bylo možné zjistit určitou úroveň školy i jednotlivého učitele podle výsledků jejich práce. Proto učitele podpořte, je to ku prospěchu i vašich potomků. Mohl bych pokračovat ale výše už bylo skoro vše řečeno.
09. 06. 2008 | 15:37

Pacholek napsal(a):

Ucitele vzdelavaji narod. Co se narod v mladi nauci, ve stari jako kdyz najde. A za to by ucitele meli byt nalezite oceneni. Nechci vsak ucitele hazet do jednoho pytle. To uz je na reditelich skol, aby posoudili, kdo kolik dostane na nenarokove slozce platu, kterou jsou premie. V soucanosti je vsak ve skolstvi nastaven trend, ktery vede k odchodu mnoha kvalitnich kantoru do jinych druhu zamestnani. Pricina je zrejma....platy....Kolik zaplatila Ceska republika za prohrane arbitraze za poslednich par let? A pak ze neni na skolstvi a zdravotnictvi a .... Mimochodem, kolik je u nas lidi, kteri maji na skolni dochazku spatne vzpominky. Dovoluji si tvrdit, ze je to mizive procento. Setkal jsem se s absolutne nepochopitelnymi nazory lidi proti ucitelum. Argumenty jako "vsak pracuji jen 5 hodin denne" "vsak maji 2 mesice prazdnin" svedci o jejich inteligencni impotenci. V rodine mam 5 ucitelu a musim uznat, ze jejich naroky na mzdy jsou velice opravnene.
09. 06. 2008 | 15:54

Lila napsal(a):

To Ročník 75

V té Vaší škole to muselo být opravdu super, jen Vás toho zřejmě moc nenaučili. Chybička se občas vloudí, ale Vaše příspěvky, to je tedy nářez, jaký se hned tak nevidí:
...samotná víše platu; postního obdobý; vyjímka; důsledky pro zdravý... atp.
Neměl byste s tím něco dělat?
Váš znalosti jsou vizitkou i té Vaší úžasné školy, potažmo úrovně vzdělání.

S panem Kohoutem stoprocentně souhlasím, na rozdíl o mnoha diskutujících ví, o čem píše.
Dánské školství je opravdu skvělé...
09. 06. 2008 | 16:21

FRab napsal(a):

Být Pavel Kohout, tak zalezu pod zem !
09. 06. 2008 | 16:52

PAUL napsal(a):

Čím větší inteligent tím větší flákač, hromada řečí, ale práce žádná. Berou si děcka jako rukojmí, poslal bych je pořádně makat, ať ti flákači vidí zač je toho loket.Pořádná práce jim smrdí. Lelkování, čumění z okna neučení a nechat vše na rodičích a vybíjet si vztek na dětech, to dovedou skvěle. A ta jejich důležitost a nafoukanost to je tedy něco.Válení na několika prázdninách, řiditelská volna, stávky to je tedy inteligece? Flákači,flákači, flákači!
09. 06. 2008 | 17:00

fban napsal(a):

kohoute kohoute, běž raději hlídat slepice na dvůr, protože z jedné jediné věty je poznat, že nemáš o školství elementární znalosti.

Ředitelka (ženy převažují) obvykle ví nejlépe, kdo si zaslouží přidat a kdo ne.

Realita je taková, že ředitelky se vyskytují většinou na malých školách a mateřských školách, tj. malotřídkách apod. na velkých a středních školách vládnou většinou muži a náhodou jsou to vystudovaní tělocvikáři. nic proti nim, ale ten poměr zastoupení ve vedoucí funkci mi nesedí a navíc ti mnozí ti tělocvikáři a nejen oni musí jen ředitelovat, protože neumí ani učit. ty vaše starý megery aspoň umí držet křídu, ale co ti ředitelé. ti musí jen manažerovat
09. 06. 2008 | 17:01

Ládik napsal(a):

Děti umí stále méně, přehled dovedností se znatelně zužuje. Zato sprostota a arogance dětí vůči učitelům stoupá. Měli by stávkovat ne za zvýšení platů, ale proti dětem.... jsou směšní (ne všichni - třeba p. ředitel ze Železného Brodu se mi líbil; jen tomu sprostému frackovi měl přitlačit, když ho doma nevychovali).
09. 06. 2008 | 17:36

Dana napsal(a):

Je opravdu legrace,jak každý,kdo kdysi chodil do školy má patent na to,jak by měli být učitelé ohodnoceni,rozumí učitelské práci.Podle pana Paula jsou učitelé jenom flákači,vybíjející si svůj vztek na dětech,jsou důležití,válejí se na několika prázdninách,mají samá ředitelská volna,stávky.Proč tedy nejde učit sám,když je to taková flákárna za takové velké prachy?Pan Kohout to myslí asi dobře,ale jak se pozná kvalitní učitel,když se dítě učit nechce,může mít učitel sebevětší snahu a nic mu do té hlavy nenaleje.A rodiče?nemají na své děti čas,někteří je sami sotva zvládnou,nevěnují se mu,ale když dítě přinese špatné vysvědčení,tak samozřejmě za to může učitel.A ono zvyšovat plat sobním ohodnocením také není nijak spravedlivé,ředitel nejprve patřičně ohodnotí svoje zástupce,potom leštiče klik a ty,co jsou patřičně loajální k vedení a teprve potom,co zbyde,dá těm ostatním. Je to tak i jinde,nejen ve školství. Takže pokud jim nepřidají do tarifů,budou na tom zase špatně. Pan ministr mluví stále o dobrých a špatných učitelích. A co naši páni poslanci,ministři a další?Ty už na špatné a dobré nerozděluje. Asi jsou všichni tak kvalitní,když mají své královské platy.
09. 06. 2008 | 18:37

vlk napsal(a):

Je zajímavé, že Kohout napíše celkem slušný blog, aby následně vyzval ke konstrukci perpeta mobile nebo nalezení vzorečku pro kvadraturu kruhu!

Patří k těm, kteří volají po odměněnní tzv. kvalitních učitelů.... A rozbití rovnostářství.

Měl by doplnit, kdo je tedy alespoň podle něj kvalitní učitel. Ten který má ve třídě kázeň, je náročný a chce naučit. A naučí. Tedy pokud proti tomu zásadně nejsou jeho ignorantští zákazníci,tedy školáci . Nebo jejich rodiče. jdoucí klaickou cestou tzv. nejmenšího odporu jak získat dobré známky pro potomka. Tedy nikoliv učením a sostavnou prací. Ale tlakem na učitele,aby snížil požadavky. Nebo je ot ten, který rozdává jedničky , max, dvojky, od d ětí nic nevyžaduje. Rodiče neprudí , bay se doma dětem věnovali a vlastěno něm nikdo ani neví. A může to být cokoliv mezi tím.

Pan Kohout zároveň objevuje ameriku,Volá po rodičovských radách . Dávno fungují. většinou jsou složené ze zajímavých rodičovských typů. Přál bych je Kohoutovi jako akcionáře firmyv které dělá. Docela by se asi divil.
No a že prý ředitelé, pardon ředitelky, dostanou do rukou nástroj..
No možná dostanou. Vsadím se, že ve většině případů s ním naloží, více či méně takto:
Plat bude navýšen zejména kamarádům a kamarádkám. dále bud eplat navýšen otravujícím potížistům a věčným kverulantům ve sboru, aby byll od nich pokoj. A třetí partou , ketrá určitě dostane, bude parta tichošlápků, co mají kontakty. Třeba ke zřizovateli. Tito dostat musí. Aby ředitel, aprdon, ředitelka přežili. Více méně, takhle nějak to dost často u státního chodí. Předpokládám, že to ví i Kohout.
istě budou i opravdoví ředitelé, opravdoví formáti. Se skvělou školou. Kde to bude fungovat. Tam to ale nejspíš, Kohoute funguje už dneska. Protože tam pořádní kantoři chtějí sami učit, protože tam rozumní a chytří rodičové dávají svoje děti. Kolik takových škol asi tak je? Neporadí mi někdo?
Paul určitě ne. To je klasik současného agresivního rodiče. Který má učitele za s vého slouhu a pohunka.
09. 06. 2008 | 20:52

SuP napsal(a):

Vlku -
co to je "kvadratura kruhu" ? Používáš to poměrně často a já nevím, co si pod tím představit.
09. 06. 2008 | 22:05

prirodovedec napsal(a):

SuP: za kolegu vlka:

http://cs.wikipedia.org/wik...

Zrejme ma na mysli kontrast jednoduche formulace problemu a jeho neresitelnosti klasickou cestou (viz odkaz).
09. 06. 2008 | 22:31

prirodovedec napsal(a):

Ke Grundtvigovi trosicku podrobneji, autor tradicne "pribarvuje":

http://www.severskelisty.cz...

Citujme dale: "Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), dánský
duchovní a spisovatel, je považován za zakladatele severské
tradice „celoživotního vzdělávání“. Jeho koncept
„lidové vyšší školy“ byl založen na myšlence, že
vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý
život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také
občanskou odpovědnost a osobní a kulturní rozvoj."

Viz EU program Socrates/Grundtvig :)

Jinde: "Byl nepřítelem latinských škol, totiž vzdělání na základě řeckých a římských klassiků, a hlavní jeho zásluhou jest zařízení vysokých škol pro lid (folkehögskoler. První zřízena v Röddingu a potom hojně po Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku. R. 1848 povzbuzoval nadšenými písněmi studující mládež k boji pro vlasť a vydával týdenník »Danskeren«."

Drobny doplnek autorovy vety: "všechny skandinávské státy jsou úspěšnými znalostními ekonomikami" Ano, ale konkretne napr. prohloubeni "pratelskosti norskeho zakladniho vzdelani" vede zahranicni kolegy k zoufalym slovum na adresu matematicke pripravenosti jejich obvyklych studentu. Konstatuji, ze pres veskery soucasny domaci udes zatim jako marie-tereziani jeste vedeme :) (i kdyz z posuzovane skupiny nevyloucime "matematicky degenerovane skupiny politiku, novinaru a kanalytiku" :) ).
09. 06. 2008 | 22:50

Tim napsal(a):

Pamatuju si na svoje školní léta a můžu říct školy na pankráci = otřes. Nedal bych těm vyžírkům učitelským ani korunu a když se jim to nelíbí, ať jdou dělat něco jinýho. jenže to neni tak jednoduchý, jak se říká kdo hovno umí ten učí.
10. 06. 2008 | 09:19

Tom napsal(a):

Já mám na gymnázium tragické vzpomínky. Po hravé základní škole, kde mě uměli učit a naučit, přišel šok. Vlastní názory byly na obtíž, dotazy považovány za obtěžování... Je to individuální.

přírodovědec
Vedeme? V jaké kategorii? Pokud jde o znalostní testy, tak ano. A co takhle třeba řešení týmových případových studií, popř. samostatná práce?
Když sem chodil se slečnou ze západního Německa, poznal jsem jaký je to rozdíl, být premiantem u nás a být průměrným studentem u nich. Samozřejmě, v debatě o biologických druzích, historii nebo třeba fyzice jsem ji předčil fakty, ale jak šlo o to něco samostatně udělat (pro ni běžná věc), byl jsem velmi pozadu. Naštěstí mě už tři roky přeučují z diktafonu na myslící bytost, takže teď ten deficit už není takový.
Mimochodem, je zajímavé sledovat jak při přijímacích zkouškách na MU u testů studijních předpokladů propadá velká část jedničkářů z gymplů. Holt, nikde to nemají napsané a nedá se to naučit nazpaměť.
Bohužel, momentální trend je snižování náročnosti co do objemu informací, které ale není doprovázeno zvyšováním nároků na samostatnou práci. To taky není dobré.
10. 06. 2008 | 11:53

oskar napsal(a):

Pane Kohoute Vy jste vyplodil špinavost s demagogickým základem.Kdyby si to přečetl Váš utiskovaný otec i matka tak Vás zakopou pod zem.Můj táta nebyl ředitelem proto,protože nabyl v partaji.To je pravda ,ale i když nepodepsal,tak učil a byl uznávaný.Odmítám ale aby kdokoliv a nejen Vy o komkoliv říkal a psal špinavosti typu že byl v minulém režimu učitel proto aby si léčil své sadistické choutky.To může napsat jen hlupák a nezodpovědný člověk.Moje paní je učitelka rok před důchodem a již dva roky má holý plat bez jakéhokoliv osobního ohodnocení to znamená,že jí před dvěma roky sebrali osobní ohodnocení ve výši 3,5 tisíce korun.To vše z důvodu nedostatku finančních prostředků.Kolik to dělá peněz za dva roky si umíte spočítat každý sám.A na důchodu se to také projeví.Vystudovala dvě vysoké školy a ovládá 4 jazyky slovem i písmen.Jako učitelka nebyla nikdy trestána a ani napomínána(ani nebyla nikdy v žádné partaji) že dělá svou práci špatně.Zastává však názor,že učitel má učit a ne být donucen si přivydělávat.Stávkovala.Mám však osobně velké výhrady k těm ředitelům a kantorům,kteří vystupovali v médiích a prohlašovali jak je špatné brát děti jako rukojmí.To je velice laciné ,populistické ,nekolegiální a hlavně vypadají směšné,že chtějí být lepší.V neposlední řadě to vyvolává dojem,že od svého obráceného postoje něco očekávají a nebo se někoho bojí. .Souhlasím s tím,že zlepšení nemusí potkat všechny ale důležité je ukázat do budoucna,že je tato profese jednotná a nenechá se odstrkovat neřešením nedobré situace.Co se týká rodičů,tak výlevy některých,jak jim to komplikuje situaci nejsou na místě a spíže ukazují jejich úroveň myšlení !Mám v živé paměti,jak má paní nepřišla domů proto,protože rodiče z důvodů zaneprázdnění nevyzvedli prvňáčka nebo druháka a ona s ním seděla ve škole! Nedovolila si žáka opusti a poslat jej na ulici.O naše děti se musela postarat babička ,která přijela z vedlejšího města vzdáleného 25km!To jim ale nikdo neříkal.Děcko v klidu převzali a vše bylo v pořádku.Pravda je,že vždy poděkovali.Já jsem pracoval na stavbách a přijížděl jsem až večer.Proto mi vadí to odsuzování ze strany těch "bezchybných" rodičů ale i některých kantorů !

too : Tom
Trávím dost času pracovně v zahraničí.Ale s takovýmto ušlápnutým a nesebevědomím Čechem jsem se nepotkal.To platí i před rok 89.Shazujete tady drtivou většinu těch Čechů (mladých i starších) kteří jdou a vědí co chtějí.Takových uplakánků a osobních zoufalců kteří rozkřikují do světa svou nemohoucnost a svalují to na druhé je zaplaťpánbu hodně málo.Těžkosti pramenící v převážné míře z vaší neschopnosti prosadit sám sebe nejdou ze školy ale hlavně z domova kde jste se narodil a kde jste vyrostl.Škola ta už pomáhá dotvářet pouze to co je vám dáno geneticky vašimi rodiči.Zamyslete se než toto ještě někdy napíšete.Asi jste patřil mezi ty naučené jedničkáře kterým se může stát,že je jim realita vzdálenější.Ale věřte mi,že takových Vás je ukrutně méně ! A to je dobře !!
10. 06. 2008 | 15:04

prirodovedec napsal(a):

Tom: Trend jste vystihl.

Ano, je verejnym tajemstvim mezi cleny statisticke spolecnosti statisticky vyznamna negativni korelace zjistena pred lety mezi vysledky prijimacich zkousek z matematiky a tzv. testem vseobecnych znalosti na ekonomickych oborech MU. K pobaveni mnoha kolegu i memu. :) Ale pssssst nikde to nerikejte ... :), protoze kolegove z jinych VS z Brna rikaji, ze to je jejich velka vyhoda, jak ziskat tradicne matematicky vzdelane studenty :)

Jinak vedeme jako CR velmi jednoduse: prumerny (zduraznuji) mlady samostatny asertivni, uvazujici a v matematice hrou vzdelany Nor je bohuzel ve srovnani s prumernym nesamostatnym nemyslicim a sikanisticky v matematice vzdelanym :) Cechem (myslim uchazece a absolventy "tvrdych" oboru, nikoliv tech povidavych a mozna jeste i informatiky, ale tam to byva na hrane) pouzitelnejsi pro matematicke modelovani, tvrde prirodevedne, technicke aj. obory spise vyjimecne. Nicmene Cechovu praci proda na zapade lepe a prezentaci udela take lepe. Jenze Cech se vetsinou v soft skills daleko lepe a rychleji doskoli, nez ti druzi v narocnejsi matematice, abstraktnim mysleni a odvozenych dovednostech.

Je samozrejme veci Vas a Vasich ucitelu, zda jste za studia resili problemy tymove, zda jste sbiral zkusenosti, namahl hlavu nad "nestravitelnym" podanim nebo jen memoroval.:)
10. 06. 2008 | 15:06

Tom napsal(a):

oskar:
Ano, jsem přesně takový. Hezky jste mě vystihl. A proto studuju matematiku, abych nemusel mezi lidi a schovávám se za počítač:)
Ale teď vážně: než někoho odsoudíte, tak se zamyslete. Mým problémem není nedostatek asertivity, spíš přebytek. A z mých přátel by slova "ušlápnutý a nesebevědomí" nepoužil ani jeden, to vám garantuju.

přírodovědec:
Zajímavá věc, ta negativní korelace. Nějaké odkazy na data? Otestuju si to sám:)
TSP používá i Ústav matematiky a statistiky, nejen ekonomka(ESF). Sdělte jim prosím, že to dělají špatně.
V mém případě se asi stala výjimka, TSP sem měl dobré a přijímačky z matiky z minulých let, které jsem si zkoušel, tragické. A hle, ono to dopadlo tak, že matiku vysvětluju půlce mého oboru.

"Je samozrejme veci Vas a Vasich ucitelu, zda jste za studia resili problemy tymove, zda jste sbiral zkusenosti, namahl hlavu nad "nestravitelnym" podanim nebo jen memoroval.:)"
Není. Bohužel. Pokud hodiny na gymnáziu probíhaly tak, že sem musel sedět, mlčet a psát spoustu věcí do sešitu, tak to na mě nezáviselo ani trochu. Skupinová aktivita předpokládá, že se budu moct s někým domlouvat. Což bylo zakázáno...

Trvám na tom, že inteligentní diktafon (takový, co najde správný úsek, který má přehrát) by na mém gymnáziu byl schopen vystudovat, možná i s vyznamenáním. Doufám, že to tak není na každé škole, ale na mnohých bohužel ano.
10. 06. 2008 | 15:59

prirodovedec napsal(a):

Tom: Odkazy po ruce nemam. Vysledky byly dle sdeleni kolegy od konkurence z Brna kdysi prezentovany na akcich statisticke spolecnosti zastupci Vami citovaneho ustavu MU. :)

Korelace byla nejen viditelna, ale pri vsech zjednodusenich i statisticky vyznamna a v kuloarech siroce citovana. Dobre informovane kruhy tvrdi, ze i proto VUT a jini v Brne pry pomerne dlouho odolavali agitacim SCIO a spol. a i uspesne lovili mezi odmitnutymi matematicky erudovanymi uchazeci. Jak a zda se dostali k seznamum ovsem netusim. Uz snad ale take TSP podlehli...

Publikovany vysledky zrejme zamerne nebyly. :) Protuknete si buletiny statisticke spolecnosti a hledejte u Vas toho, kdo to tehdy pocital. :) Ale spise potichu, mozna byste mu popularitou ublizil, protoze vysledek byl tehdy zoufale proti modernizacnim "spravnym" proudum. Domnivam se, ze kdyby zastupci toho Vami zmineneho ustavu tehdy mohli, radi by se odvratili od TSP ke klasice. Nebylo by to ale na MU tehdy dostatecne moderni. :)

Kdysi byvaly na strednich skolach ve vetsich mestech ruzne zajmove krouzky i k matematicke olympiade aj. To Vas minulo? Take vim, ze nadseni studenti spontanne neco programovali nebo lustili jen v parte navic ... a na matematiku diktafon obvykle nestacil ... :)
10. 06. 2008 | 17:05

Tom napsal(a):

Přírodovědec:
Pohledám, ve volných chvílích zapředu hovor s autorem. Jen chci vědět, co bylo porovnáno s výsledky sciotestů. Prospěch na VŠ? Známky na SŠ?
Já osobně ale můžu být rád, s klasickými přijímačkami bych se nedostal.
Každopádně má myšlenka byla takováto: mít úspěchy v českém školství vyžaduje dobrou paměť spíše než cokoliv jiného. A Scio testy, ač možná nedokonalé, jsou cestou jak trochu odfiltrovat ty memorizátory.

Olympiády jsem sjezdil na ZŠ, mnoho a rád, se střídavými úspěchy. Na SŠ ani památky... Programy jsem psal už v páté třídě, na SŠ jsme trénovali pohyb s myší po obrazovce, popřípadě psali odstavce ve Wordu. Učitele jsme opravovali, že 2GB disk už fakt není luxus atp...
U nás ten diktafon stačil, bohužel. Já jsem dokonce měl z matematiky po chemii nejhorší známky, horší než spousta lidí ze třídy. To radši nikomu neříkám.
Na diktafonu tedy trvám, neboť krom mé vlastní zkušenosti mě v tom utvrzuje i doučování, které dost často provozuju. A taky fakt, že 60% odpovědí na dotazy od mých spolužáků do minuty vygooglím na netu. Ti lidi prostě neumí hledat informace.
10. 06. 2008 | 17:47

prirodovedec napsal(a):

Tom: Pokud si vzpominam, TEHDY se konaly testy studijnich predpokladu na MU ekonomce (pisete ESF?) a soucasne tradicni prijimaci zkousky z matematiky a mozna nejaky jazyk (cca -4 az -8 let). Dnes uz jen TSP? Negativni korelace (videl jsem jak korelogramy, tak odhady plus zjednodusene testy zalozene na CLV a pruislusne transformaci, aj.) platila tehdy mezi TSP a matematikou. Bylo to kouzelne a interpretacne usmevne a s ohledem na uroven ekonomu v CR vseobecne zabavne ...

Poznamka: Asi se shodneme, ze absolvent zakladu teorie mnozin a vyrokove logiky na matematicteji ladene specializaci s mirnou praxi v strukturovanem ci objektovem programovani umi hledat informace excelentne. Cili hledani informaci neni o vyuce "informatiky" nebo nedej boze treninku mackani tlacitek, ale o pouziti casti matematiky (zkratka maturita chybi :) ).
10. 06. 2008 | 18:25

Tom napsal(a):

Přírodovědec:
Máte na mě špatný vliv, místo studia si už hodinu čtu bulletin Statistické společnosti:)
ESF MU = Ekonomicko-správní fakulta MU.
Dnes už se TSP dělá téměř všude na MU s výjimkou navazujících studií, ale často je doprovázen oborovým testem. Na matematiku a ESF se, pokud vím, dělá jen TSP.
Pochopil jsem správně, že se v jeden rok v rámci jednoho přijímacího řízení konal TSP, test z matematiky a test z jazyka(nejspíš)?
Je mi to divné, protože Scio testy jsou velmi podobné IQ testům. A negativní korelace IQ s matematickým nadáním...
¨
Poznámka: Mí spolužáci jsou studenty PřF, oboru Matematika-Ekonomie, prošli si z 80% stejnou výukou jako studenti "čisté" matematiky. Není to o matematice, je to o škole. Téměř všichni z nich maturovali z matematiky.
10. 06. 2008 | 18:50

prirodovedec napsal(a):

Tom: :) "Tehdy" to byly "testy studijnich predpokladu". Zacinalo se s fanfarami na MU. Pripoustim po premysleni, ze to nemusely byt primo SCIO testy, ale nejaka "Vase" :) domaci tvorba (nejsem si jist). S temi IQ testy mate pravdu, jenze mam pocit, ze z matematiky tam nebyly jen IQ posloupnosti k doplneni, ale tradicni "remeslo" zkratka i priklady na pocitani, mozna doplnovani, ktere delali matematici z MU. Nic svetoborneho, ale dusledne a pozorne pocitani, ne "zebry" :).

K Vasemu oboru - dekuji za informaci. Jak vychazi srovnani s "Viskovym" IES UK a s KPMS MFF UK?
10. 06. 2008 | 19:18

Tom napsal(a):

Přírodovědec:
Od počátku to byly testy společnosti Scio, myslím.

Neznám srovnání, ale soudím, že zaostáváme. Náš obor je mladý a spolupráce fakult dost často nefunguje. Ale ještě jsem neskončil:)
Tip na možné zdroje dat k porovnání?
10. 06. 2008 | 19:23

prirodovedec napsal(a):

Tom: Podival jsem se na www ESF, kdo tam ale vubec pouziva matematiku, kterou nabizi matematici? Sice jsem nasel matematiky a informatiky i tam, ale co ti ekonomove? Vypada to spise jako ekonomka a prava (logicky = spravni).

Zdroje dat srovnani ceho? Oboru - viz studijni programy. Prijimaci zkousky, nenasel jsem nic, ale MU musela mit v te dobe studijni prorektory a ESF studijni prodekany zodpovedne za prijimaci zkousky a MU ma povestny IS a archiv a museli to konzultovat s Vasimi statistiky (ja to videl jen zprostredkovane, jmena bohuzel nemam, ale zkusim se zeptat).
10. 06. 2008 | 19:36

Tom napsal(a):

Př.:
Nerozumím otázce.

Pochopil jsem, že se ptáte na kvalitu mého oboru v provnáví s jinými, na na náplň.
V ISu tak staré věci nejsou, bohužel.
10. 06. 2008 | 20:02

prirodovedec napsal(a):

Tom: K otazce. Zdalo se mi, ze na rozdil od mat-eko jinde ekonomove u Vas moc matematiku nevyuzivaji (nasel jsem jen nejakou ekonometrii od autoru z ESF), a to se mi zda byt chyba, ci pricina moznych nefungovani. Mylim se? Nebo maji Vasi matematici a ekonomove napr. spolecne projekty?

K te kvalite oboru, patrioticky bych dal nejvyse finance na KPMS MFF UK :), ale Vase matematika je dle mne dosti znama a ma vybornou povest :).
10. 06. 2008 | 20:18

Tom napsal(a):

Př.:
Myslím, že standartu matematiky na ESF MU drží zejména pan Osvald Vašíček.
http://info.muni.cz/index.p...
Ale máte pravdu, výuka matematiky a její zapojení se mi zdá na nízké úrovni (pochopitelně nemám možnost srovnávat). Navíc to teď ještě více omezují:( Každopádně chci zdůraznit, že matematizace ekonomie je jen jeden ze směrů, kudy se ekonomie dnes vyvíjí.
O společných projektech nevím, což neznamená, že nejsou. Nicméně moje výuka probíhá prakticky odděleně, místo mezifakultního studia jsou to vlastně dvě samostatná studia, takže na nějakou spolupráci moc nevěřím.

Dmu se pýchou a věřte, že ocenění ÚMaS je pro mě povzbuzením.
(Taky je poznat ten rozdíl ve výuce, přístupu a jiných věcech...)
10. 06. 2008 | 20:58

Tom napsal(a):

K úrovni absolventů:
http://blisty.cz/2008/6/11/...
Nebyly by to blisty, aby na počátku nebylo kopnutí do ekonomů, v tomto případě naprosto nesmyslné.
11. 06. 2008 | 09:32

oskar napsal(a):

To Tom : Ano stojím si za svým.Vystudoval jsem strojařinu a poté matematickofyzikální fakultu v Praze.Možná jste jiný ,ale špatně se prezentujete.Ale to je můj názor.Vašim známým z Vašeho okruhu samozřejmně jejich názor neberu a nedovolím si jej jakkoliv korigovat
15. 06. 2008 | 16:34

Jana napsal(a):

Dobry den, doporucuji Vam precist si knihu "Az nadejde cas" - autor Peter Hǿeg. Zde mate popis danskeho skolstvi na pocatku 70. let minuleho stoleti. A nevychazi z toho zrovna nejlepe.
Cituji ze zalozky:
"Kniha, inspirovaná autorovými vlastními zkušenostmi ze školních let, je nelítostnou obžalobou odlidštěného a byrokratického výchovně-vzdělávacího systému, jaký tehdy v Dánsku fungoval. Román vyvolal vášnivé veřejné diskuse, poněvadž většina Dánů žije v přesvědčení, že jejich školství je lidské, laskavé a rozumné."
04. 07. 2008 | 22:42

jirka napsal(a):

zdravím všechny, sem bývalý učitel. rád bych učil, ale za ty peníze bych tak leda umřel každého 10. v měsíci hlady. tak sem šel před 15 lety dělat něco jiného. vydělávám násobky průměrného platu jako zaměstnanec a sem rád, že sem nevěřil slibům o diverzifikaci v odměnování. to sem onehdá aktivně studoval 2.VŠ při učení, učil ve skupinách, poctivě připravoval na každou hodinu a myslel sem, že je přirozené aktivitu odměnit, nebylo to přirozené, tak sem se sbalil a šel pryč. a pak sem zjistil, že o pprázdninách (dovolené, kt.trvá 8 týdnů, ne prázdniny !!!) nemám peníze, abych nkam jel. a prosím všechny učitele, přestante už blbnout s posláním a podobnými kecy, stávkujte aspon 14 dní trvale a nestarejte se o děti, pak to zbytek rodičů teprve pochopí. stávka na 1 den ? pche, zvláště, když se ještě postaráte o děti "náhradním" programem. mám 2 malé děti a chci dobré učitele, nikoliv zoufalce, které vidím dnes a denně. takže aspon 30 měs. si zasloužíte ! a je mi u zadku, zda na průměrnou mzdu nedosáhnou 2/3 lidí. učitelé tam nepatří. díky a omlouvám za svůj elitářský šovinismus.
11. 07. 2008 | 16:12

novocián napsal(a):

1."Pod nebem jiné cesty k napravení zašlostí našich není, nežli mládeže dobré vedení".Učitelé mají do značné míry v ruce budoucnost národa (pokud vůbec jaká existuje). Zacházejí s "materiálem" nekonečně cennějším než cokoliv jiného.Chcete snad na nich šetřit, chcete aby ti schopnější nakonec odešli a zůstal jen podprůměr ??

2. Univerzální způsob jak zlepšit kterýkoli systém neexistuje. Existuje však univezální metoda jak každý systém zhoršit : Plošné zvýšení platů.To funguje zcela bezpečně; ti dobří cítí že jsou hodnoceni stejně jako špatní; ti ostatní dostanou za špatnou práci přidáno a všichni pracují ještě hůř.
Jak z toho ? Nástin řešení myslím pan Kohout už podal; diferenciace platů učitelů s celkovým zvýšením průměru.Obávám se však, že v našem systému hodnocení podle známosti a vlivu to zatím nebude reálné, spíš se to obrátí ve zlé; ti dobří dostanou sedět a vlivní si polepší.Školství už tak špatné se propadne ještě níž.Ve stávající společnosti pokládám tento problém za neřešitelný.
20. 07. 2008 | 19:17

novocián napsal(a):

oprava místo "dostanou" patří "Zůstanou"
20. 07. 2008 | 19:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy