52 bodů ČSSD a co dále

01. 02. 2009 | 02:39
Přečteno 14344 krát
Pan Paroubek mě evidentně nemá rád. No dobrá. Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Ale nebudu přilévat olej do ohně.

Nejprve ovšem uvedu svoje stručné posouzení 52 bodů ČSSD v takové podobě, jak vyšlo v Lidových novinách:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální demokracie uveřejnila svůj „program proti krizi“ v 52 bodech. Jaká je jejich kvalita tohoto souboru opatření z nepolitického hlediska?

Co je v programu správně? „Silná závislost země na vývozech a dovozech bezpochyby povede k závažnému importu světové recese (…) Již dnes zaznamenáváme citelný pokles zahraničních objednávek, masové propouštění (…) Jasné brzdné efekty zaznamenává poptávka ve stavebnictví, přísnější poměry jsou v poskytování úvěrů a hypoték. Hospodářská recese se tedy v ČR projeví se zpožděním, které může kulminovat až v druhé polovině příštího roku,“ stojí v preambuli programu.

Toto hodnocení situace je realistické. Rovněž vyjádřením respektu vůči politice České národní banky se autoři programu neuchylují od odborného konsensu. Program sice opomíjí roli investičních pobídek při tvorbě nadbytečných kapacit v automobilovém průmyslu, ale budiž, sebekritiku nelze v politickém dokumentu očekávat.

Zmíněných 52 bodů lze rozdělit do skupin: (a) ekonomicky racionální a relevantní; (b) návrhy snad rozumné, avšak bez přímého vztahu k aktuálním problémům; (c) samozřejmosti, všeobecnosti a „hraběcí rady“; (d) kontraproduktivní body, které by ekonomiku poškodily.

Z první skupiny lze zmínit především návrh na odložení privatizace. Při současných nízkých cenách akcií by prodej státních podniků skutečně vynesl podstatně méně, než činí jejich skutečná hodnota. Z volebních preferencí je jasné, že ČSSD chce odsunout termín privatizace za rok 2010, ale tato účelovost nic nemění na ekonomické racionalitě tohoto návrhu.

Racionální je i návrh na „přijetí opatření umožňující urychlené navýšení kapitálu: Subjektům ve vážné hospodářské situaci hrozí bez navýšení kapitálu regulatorní opatření či panická reakce klientů. Standardní proces navyšování je zdlouhavý.“ Ano, to je pravda. Legislativa související s kapitálovými trhy je nedostatečná, což se může vymstít. Problém je nejméně deset let přezrálý.

Dále lze uvést „zpracování pozičního dokumentu úzkých míst v české ekonomice: profesionální skupina vybraných ekonomů a právníků by zpracovala seznam doporučení potřebných rychlých institucionálních změn.“ Ano, úzkých míst je vrchovatě. Drobné a střední podniky jsou neskutečně šikanovány. Ale potřebovala ČSSD skutečně hrozbu krize, aby si to konečně uvědomila?

Skupina (b) obsahuje například návrhy na jednorázové zvýšení platů nepedagogických pracovníků ve školství. Inu, návrh by snad vyřešil krizi v oblasti školnických mezd, ale souvislost se světovou finanční krizí je mlhavá.

Velmi početná skupina trivialit a hraběcích rad zahrnuje například vypracování jednoznačné strategie pro přijetí eura anebo vytvoření proexportního a investičního klimatu. „Český stát musí udělat maximum pro exportní odvětví. ČR je zásadně závislá na vývozech a podpora je klíčová pro zmírnění dopadů krize.“ Díky, to jsme vážně nevěděli.

Největším problémem je početná skupina sporných nebo dokonce z odborného hlediska vysloveně chybných návrhů. Například zdánlivě rozumný požadavek na zrychlené odepisování nových investic. Rychlejší odpisy přece podnikům pomáhají, ne? Ano, ale na úkor zaměstnanosti. Odborná literatura důkladně popisuje proces nahrazování práce kapitálem v Evropě v průběhu 80. let, který byl jednou z příčin tradičně vysoké evropské nezaměstnanosti.

Daleko lepší podporou investic by bylo dočasné snížení sociálních odvodů z mezd. Podniky by ušetřily peníze, které by mohly použít buď na investice anebo na zaměstnanost. Jenže to by v Lidovém domě museli číst novější odbornou literaturu a oprostit se od ideologických stereotypů.

Ty jsou bohužel hluboce zažrané. Soubor opatření snížení odvodů explicitně vylučuje se zdůvodněním, že „destabilizuje veřejné finance“. Návrh ČSSD na snížení nižší sazby DPH by ovšem také destabilizoval veřejné finance, aniž by měl adekvátní stimulační efekt na zaměstnanost či investice.

Text programu odmítá snížení sociálních odvodů také s poukazem na fakt, že „cena práce činí v ČR asi 28 % německé ceny práce.“ Zde samozřejmě poznáváme tradiční odborářskou floskuli. Odboráři by samozřejmě chtěli německé platy, aniž by si chtěli uvědomit, že německá produktivita je jinde než česká.

Podtrženo a sečteno: program obsahuje několik racionálních bodů. Dále řadu irelevantních návrhů (jak by například přijetí Lisabonské smlouvy mělo vyřešit hrozbu recese české ekonomiky, je záhadou). Co je však nejhoršího, program obsahuje některé ryze ideologické principy, které jdou proti ekonomické logice.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je toto posouzení nepřiměřeně příkré? Nemyslím si to. Oněch 52 bodů by šlo kritizovat ještě více. Snažil jsem se najít body, kde lze s ČSSD souhlasit - a ano, pár jich tam skutečně je.

Nemám chuť vyvolávat zbytečné hádky a spory na osobní rovině. Nemá to cenu. Řešíme důležitější věci. České ekonomice hrozí recese. Pokud chce Lidový dům udělat něco konstruktivního, mám návrh: nechť připraví konkrétnější plán, včetně propočtu nákladů navrhovaných v oněch 52 bodech, aby bylo možné seriózně diskutovat. Ukažte čísla. Pokud chce ČSSD odborně spolupracovat, má dveře otevřené. Pracoval jsem kdysi pro Paroubkova kolegu Sobotku a nebyla to špatná práce. Nejsem členem žádné strany a jsem ochotný mluvit s každým, komu jde o seriózní jednání. Klient jako klient, i když klienti ze státní sféry nemají ve zvyku platit.

Na závěr ještě něco k ekonomické terminologii:

Finanční krize je havárie finančního systému. V případě české ekonomiky k ní nyní nedošlo a zřejmě bude možné se jí úplně vyhnout.
Hospodářská recese je obvykle definována jako nejméně dva po sobě následující kvartály poklesu HDP. Tomu se téměř jistě nevyhneme.
Hospodářská krize se od recese liší v řádové čárce: dvojciferný pokles HDP, dvojciferná nezaměstnanost, atd. Krize nás tentokrát téměř jistě nečeká.

Pokud to někomu připadá jako puntičkářství, pak ano, v některých věcech jsem puntičkář. Například v základní terminologii. Lékař také neplete virózu s bakteriální infekcí, i když laik mezi nimi mnohdy nerozlišuje.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Lena napsal(a):

Tady někdo "dostane kartáč" hned po ránu, jen co se vzbudí diskutéři.
01. 02. 2009 | 05:19

hv napsal(a):

Pan Paroubek Vás evidentně nemá rád?
Docela podrobně sleduji kroky tohoto člověka od chvíle, co nechal vymlátit Czech-Tech, domnívaje se, že mu to zvedne popularitu. A tvrdím, že slušnému člověku může jedině sloužit ke cti, když jej Jiří Paroubek nemá rád. (Nebo by snad někdo chtěl být řazen po bok Ďurička, některých Kočků a všemožných světových diktátorů?)
Takže upřímně blahopřeji, pane Kohoute.
01. 02. 2009 | 06:44

tess napsal(a):

Dobrý, věcný článek.

Jen nevím, zda je smyslupné vysílat na levou stranu politického spektra racionální argumenty.
01. 02. 2009 | 07:31

Karel napsal(a):

Pavel Kohout bohužel opakuje jeden blábol, že německá produktivita je jinde, ale čím to má podloženo. Ono už od roku 1989 uteklo 20 let a noví vlastníci se o mnohé postarali a ostatně ani by sem nešli,kdyby nevydělávali ( a moc dobře ).
Stačí se podívat na mladoboleslavskou škodovku kdy při stejné produktivitě jsou platy vůči Německu čtvrtinové.
01. 02. 2009 | 07:46

Petr186 napsal(a):

A co říkáte na to, pane Kohoute, že Němci hodlají zestátňovat (znárodňovat) banky?
01. 02. 2009 | 08:02

RUMCAJS napsal(a):

Souhlasím s hv. Být nemilován Paroubkem, to je známka toho, že jste správnej chlap.

A Vy chcete po socanech propočty ? To jste se asi zbláznil.Ti maj jenom hesla a transparenty.
01. 02. 2009 | 08:05

Josef K. napsal(a):

Přečíst se toho dá na stránkách aktuálně dost. Ale nic o podstatě problému. Tomu patrně vadí postnormalizační stereotypy myšlení většinové populace a přemíra slov bez významu, kterou na svět valí ekonomové i politici všeho druhu a vzdělání, ti tuzemští opravdu stojí za to. Žijeme ve spotřební společnosti, která je závislá na širokých středních vrstvách a jejich koupěschopnosti. Jestliže se koupěschopnost snižuje (t.j. dochází k prohlubování sociálních rozdílů ve prospěch malé skupiny, povšimněmě si poklesu procentuálního zastoupení středních vrstev ve všech západních společnostech), pak je logické, že není komu prodat. Vytváří se nové trhy v rozvojových zemích, které projdou podobným cyklem...Pokud reálná mzda klesá (od sedmdesátých let cca o třetinu v západním světě), pak je možné nahradit to půjčkami a zadlužením. Na jak dlouho se již ukázalo v anglosaském světě. Zdá se, že východiskem je regulace lidské nenasytnosti, která je zdravou motivací, pokud nepřekročí jistou mez. Úbytek středních vrstev je zároveň oslabením demokracie. Demokracie je jeidnou zárukou prosperity. Postsovětská demokracie v ČR má jistě mírnější podobu než v Ruské federaci, ale je stále blíže jakési formě neofeudalismu než demokracii skutečné. Ekonomické problémy nelze vydělit od ostatních, proto jsou úvahy ekonomů i politiků z kotliny o řádu světa poněkud komické....
01. 02. 2009 | 08:52

Socialista napsal(a):

Za všechno může ČSSD ! Jak jinak, že ?
01. 02. 2009 | 08:57

grőssling napsal(a):

Rumcajs, občas řekneš něco dobrého, jsi z praxe a i v hospodě vznikají dobré think-tanky. Ale hesla a transparenty ? Diskuse pod vedlejším Paroubkem je modrých hesel a transparentů plná. Jenom žádné argumenty, jenom žádná čísla. K čemu to ?
Ztráta času.
01. 02. 2009 | 09:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Včera jsme se se ženou pěkně pobavili jak musí být ten Hnus naštvaný.
Topolánek jezdí a létá po světě,jedná s lidmi na úrovni,věřím že se stará o dobré image České republiky a.....

ON sedí tady ve Žvanírně a vymýšlí jak sáhnout vládě po krku.
Všimli jste si jak se drama "uklidnilo",jakmile se největší drbani uklidili do trafik?
Jeden kalí vodu s Hitlerem v Severních Čechách a druhý haraší na Jižní Moravě.

A je klídek.Dejte psům kost a dají pokoj!

Ivan.
01. 02. 2009 | 09:02

matů napsal(a):

Vyší produktiita v Německu byla už před revoluci,tehdy jsme říkali,že němci mají 4 ruce a4nohy.nebyla to pravda,viděl jsem Němce a byli stejni jako my.V čem mají vyšší produktivitu,mají víc lidí kteří vytvařejí produktivitu a méně lidí v byrokracii,a o tom to je.
01. 02. 2009 | 09:06

Radka napsal(a):

Pane Kohoute,
jestli Vás p. Paroubek nemá rád, rozhodně bych si z toho nic nedělala, naopak - buďte jenom rád! Pro inteligentního člověka je přece pocta.

Jinak pěkně napsaný článek!
01. 02. 2009 | 09:10

Ikena napsal(a):

to Rumcajs,
vite ctu vase prispevky velmi dlouho, jsou stale stejne, nejtvrdsi ultrapravicove nazory na vse a zadna objektivita. Kdysi davno Vam totez napsal nick Tata, pamatujete? Co si pocnete s tim, ze lide maji i levicove nazory. Skutecnost, ze banky zastavily toky pujcovanych penez je holt skutecnost, ktera byla utajovana, samozrejme s jejim zverejnenim by vznikla panika. Staci, kdyz se zverejni informace o materskych firmach jednotlivych bank, coz se pociti na odlivu klientu. Takze pozor s tou financini krizi, jen zasveceni vedi, ze stacilo malo a verte, ze vim o cem pisi. Vite nekdy nelze ridit stat jako Vasi firmu. Nekdo ma spatne zkusenosti se zamestnanci, nekdo s firmami, zejmena z oboru stavebnictvi a nane navazujici. Dnes a denne jsou o tom porady v tv. Pod jinym blogem jsem vas upozornil na Vami zamerne vytrzeni casti clanku, ktery se tykal nejen CSSD, ale i ODS.
Zrejme jste se setkal s akciovym trhem a bankvnim socialismem v 90.letech jako klient, ale pokud by jste mel zkusenosti z druhe strany, zmenil byste hodne nazoru
na Vase oblibence, tomu verte, pokud nejste fanatik.
01. 02. 2009 | 09:28

MA-FU napsal(a):

Pane Kohoute,četla jsem Váš článek v Reflexu a posléze je i na Vašem blogu, nejsem příznivec p.Paroubka tím méně Urbana,ale
co je na tom ,když čeké výrobky
kupují Češi mezi sebou a tím vlastně nejlépe pomáhají hospodářství.Vy jste rozebral monopoly jako je Ml.Bolesl.-Škoda auto atd ,že je tam kapitál cizí ,nu ale české menší firmy mají z více než 78 % české komponenty na zpracování a tak proč soudíte jen podle velkých firem?Řekla jsem,že Vás už nebudu číst,ale musela jsem zareagovat.Já vyrábím jen z Českých produktů tak neházejte všechny do stejného pytle .Kupujte České výrobky.
A že Vás p.Paroubek nemá rád,to Vás snad nemusí mrzet,já jeho diktátorské manýry taky nemusím.
Je to reakce na článek o spícím Urbanovi.
01. 02. 2009 | 09:58

Kamil napsal(a):

Těch 52 bodů si měla ČSSD naordinovat v roce 1998, když se dostala do vlády. Místo toho, jen přešlapovala na místě a jen řešila problémy, kterým měla předcházet. Jak úspěšně dokazují všechny arbitrážní spory.
Dzurinda připravil Slovensko na euro, proč ČSSD neudělala totéž. Měla na to stejně času a lepší výchozí podmínky.
Paroubek dneska vlastně kritizuje vládnutí ČSSD, protože za většinu, ne-li všechny problémy může nečinnost ČSSD v letech, kdy vládla.
Oni vždy vědí, co mají dělat ti druzí. To je bohužel problém většiny lidí v tomhle státě. Málo kdo si umí nastavit zrcadlo a občas se do něj podívat. Možná by ty problémy každý viděl jinak.
Hezký den.
01. 02. 2009 | 10:13

vlk napsal(a):

Kohout j eprostě neuvěřitelně trapný.
Ve třetím blogu po s obě zopakoval stejné nesmyly , které už předvedl dvakrát a které mu byly omláceny o hlavu.
Nic se nenaučil a nic nepochopil. On s e stal tupým propagandistou nejhrubšího zrna.
A části zdejšího modrotalibanského uskupení zřejmě nejvíc imponoval v okamžiku, kdy sem dal onen smutně proslulý blog s prasečí hlavou.
Blog na zvracení, ae zcel a v gustu pravověrných. Kteří na Kohoutovi jsou schopni nejvíce ocenit konstatování, že ho PAroubek asi nemá rád. Kohout bud e mít nejspíš pravdu. Normální člověk zpravidla rozhodně nemá rád týpka, co ho sprostě urazí....

Teď k opět otištěným blábolům. Nehce s emi znovu rozebírat duševní perly typu, že kontraproduktivní je například zrychlené odpisů. Tuhl e ptákovinu s nad pochopí i Rumcajs.
A možná i hv. Kterému děsně vadí vymlácení Czech TEch o kterém nic neví. A nevadí mu Římanovo vymlácení Czech Investu. O kterém s nad ani neví, že bylo.... Byť tedy dosaz obou vymlácení je nesrovnatelný.
Zejméa teď, době finanční krize a recese. Hospodářská krize prý nejspší, podle Kohouta nebude.. No po proroctvích , že finanční krize odezněla, že hospodářská recese není žádnou recesí, že jd e jen o d robný popkles, po jeho nákupech akcií s rpnu a vůbec po mnoha doložitelných výrocích ná tady Kohout, mezi těmi, ci si pamatují skutečně "pověst odborníka".
Zajímavé je ono dožadování s e aby soc dem doložila čísla.
SOc dem v ŘÍJNU Kohoute předložila svých 52 bodů. Tedy v době, kd y vy jste ještě tvrdil, že s e zas až tak moc neděje a vláda tvrdila, že se neděje vůbec nic a že s e nás to nedotkne.
A čísla by soc dem nejspíš uměl a předložit také. Otázka je proč. NERV zatím jen diskutuje Neudělal vůbec nic. Kromě toho , že oznámil, že předložil 250 různých návrhů.
A pokdu jsem dobře poslouchal vašeho kolegu Sedláčka z NERVu , pak konstatoval, že 80% návrhů soc dem tam je mezi těmi 250.
Žádný div, ono se toho totiž moc vymyslet nedá.

Jde jenom o to, zda se předložené návrhy budou posuzovat věcně nebo ideologicky. Očekávám to druhé. Protože dopřát oposici možnost konstatovat - my už tohle navrhovali v říjnu 08 a vláda na to přišla až někdy v dubnu 09 je prostě pro Topolánka a ODS naprosto nepřípustné.
takže potřebuje takové jako vy, kteří budou tvrdit, že investice do veřejné poptávky jsou špatné, ale že to vytrhne snížení sociálky. A že zrychlení odpisů je špatné..

Nádeníci, co rozbíjeli okolo roku 1850 první stroje , že jim berou práci by vám tleskali.
Spolu s Ivanem Hochmannem. Ten s e prostě nemůže nabažit krásného Topolánka v televizi. Tu na bále,tu v letadle. Prostě akčního. Ze ovšem Hochmannův hrdina tvrdil začátkem listopadu, že žádná krize není a že si na záápadě jen hrají a že přijímají neadekvátní opatřeníí, aby za 3 měsíc e tvrdil pravý opak mu zřejmě nevadí.
Já Ivane dávám přednost politikovi, který krizi pozná, když je. A zrovna tak dávám přednost ekonomickému analytikovi, který umí odlišit globální krizi od drobného cyklického poklesu. Fotogeničnost je mi úplně ukradená, stejěn jako slovní ekvilibristika.
Řečno s Lenou - tad y někdo skutečně dostane kartáč. Protože Lena je moudrá žena. By´t ráda modrou. Zdravím svou oblíbenou hvězdářku!
01. 02. 2009 | 10:20

vlk napsal(a):

Kamile

Už je po střevní chřipce?
A co takhle objektivita? Tu jste z těla vypudil také?

Pokud ne tak docela, zksute s e podívat na zákaldní parametry jako inflace, HDP, nezaměstnanost, průměrná mzda, kurs koruny vůči USD a Eur,průměrná délka života a podobné hodnoty v r. 97 kdy od válu vypadla ODS a přebírala v podstatě soc dem a na stejné ukazatele v r. 206, kdy přišel současný smutný estrádní soubor. A pak s e můžem bavit o tom, co kdo udělal.

Amezi úspěšnými arbitrážními spory myslíte co?
Třeba Novu, kterou Klaus nechal %zelezného ukrást . Pokdu byste o tom pochyboval, najděte si v archivu Lidovek týden s tarý Otevřený dopis Declanu Ganleyimu z pera Plesla.
Nebo myslíte Diag Human? Který teď vrcholí a který udělá tvrdý zářez do veřejných financí... No tak si zzjistěte , ketrá vlád a souhlasila s tím, že spor nebude řešit normální soud ale rozhodci....
Budete dost překvapen, a ž s e trošku, stačí skutečně trošku budete informovat!
01. 02. 2009 | 10:27

RUMCAJS napsal(a):

Ikena:
Vy se zase musíte smířit s tím, že né každý má levicový názor.

Já si například myslím, že přímé utrácení státu (víc než nyní) nepomůže, Vlk třeba že ano.Ale nikdy by mě nenapadlo, označit ho za ideologického fanatika. Prostě si myslí, že to pomůže a je to prosto toho, jestli ta parta co to vyznává, je nebo není napojena na mafii, či prosto toho,jestli to ta parta má někde v osnovách. U mě je to stejné.Já mám jiné názory a myslím, že je nespravedlivé je označit za ideologii. Už jsem to tady vysvětloval i tatovi. Moje názory vycházý z praxe a v celku se na nich nijak neodráží, jak se ta parta, která se k nim hlásí, chová.

Přece, kdyby autor rovnice E= mc2 byl fašista, a já s tím souhlasil,nebude to znamenat, že jsem fašista ?!

Fanatik jsem pouze v případě, že narazím na své oblíbence, např. p. Paroubka. Vysloveně mě jejich hloupá rétorika plná keců o sociálním cítění a ruce silně zabořené v naších kapsách vytáčí a uráží. Opravdu nechápu, že tuhle obludu může někdo volit.Dneska jsem se díval na pořad v televizi o počátcích fašismu.Je to pro mě stejně nepochopitelné, jako když vítali Hitlera v Rakousku a u toho udělali jeden z nejhorších pogromů na Židy.
Uvidíme, kam to dotáhne Paroubek.

A co se týká tý modrý party, myslím, že názor bych určitě měnit nemusel,protože jsem přesvědčen, že to jsou podobný zmetci. Ale aspoň tak blbě nežvaněj o svém sociálním cítění.
01. 02. 2009 | 10:28

Ládik napsal(a):

Nevím, proč by HDP musel stále růst. Asi jen proto, že ten, kdo slíbí vyšší číslo, vyhraje ve volbách.
Roční období se taky střídají, někdy přijde zima. Ti, co na ni nemysleli, ať pojdou - tak je to správně.
52 bodů už dopředu vypadá jako konina (asi aby se to dobře lidem pamatovalo, 47 nebo 53 by nebylo ono).
Podle mě by na krizi stačil 1 bod: vypráskat navždy ze státní správy bývalé i stávající komunisty a jejich příbuzné.
01. 02. 2009 | 10:29

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:

S těma odpisama a nahrazováním lidské práce kapitálem jsem taky tumpachovej. Snad nám to Pavlík vysvětlí.

Ale jinak bych mu to podepsal.
01. 02. 2009 | 10:36

martys napsal(a):

s těmahle finančnickýma přiživníkama typu pana Kohouta je to těžké....vezmou si procenta at vyděláš nebo proděláš.....jak říkám - přiživy!!!
01. 02. 2009 | 10:45

Kamil napsal(a):

Vlku
Váš světonázor je Váš, s tím nic nenadělám. Zjišťuju, že každý vidíme stejnou věc jinak, asi je to dobře, jinak bysme byli stádo.
Přečtěte si znovu co napsal Kohout, vyjádřete se k tomu co napsal a nerozepisujte, že nenapsal něco o čem nepsal.
Třeba on říká, že se nám možná vyhne krize fin. sektoru, Vy píšete " Kouhout říká, že se nám vyhne hosp. krize." To je snad vtip né ? Zkuste si někdy sundat oranžové brýle a měřit všem stejně, protože jinak se nepohneme z místa.
A pevně doufám, že než skončí naše předsednitví, tak lidé, jako Paroubek, Ráth a jejich kamarádi tak odhalí své nitro, že i ten poslední hospodský povaleč dostane strach dát těmto lidem do rukou moc.
Nedávno jsem četl knihu cesty k moci. Je to o Leninovi, Hitlerovi a Gottwaldovi. Je mi špatně, když si uvědomuju, jak se historie opakuje. I tehdy si každý myslel, že se následné věci nikdy nemůžou stát.
Hezký den.
01. 02. 2009 | 10:48

B-Karel napsal(a):

Kohoute, Vy jste přizrak české mediální scény. Bulvární scény. Ta Vás vytvořila a ta Vás podporuje. Neskutečné. Hloupost, demagogie a arogance pravidelně Online. Reklama a análnost určité ideologii za každou cenu.

Ale k věci :
To, že podniky redukují náklady je v pořádku, je to nezbytná nutnost. Ale neschopnost vidět, že tento postoj není schopen přinést zásadní změnu, ale naopak, že vede k destrukci celého systému ZA SOUČASNÝCH PODMÍNEK (TATO JE KRIZE JE ZCELA JINÁ !!, NEŽ PŘEDCHOZÍ), je zarážející. Taktéž odvod peněz ze systému bohatým od středních vrstev a chudších je naprosto zničující (tedy opak toho, co tvrdí čeští ekonomičtí talibánci odkojeni análním marxismem).

Nejdhorší je, že lidé Vašeho "formátu" (Schwarz, Dlouhý, ...) byli delegováni do NERVu. To je průser. Ti lidé neviděli výrobní sféru, nejsou schopni představy o reálných procesech v průmyslu, o jeho problémech. Zvanění, sebereklama, úlitba financí do správných koryt, ...

Ještě jednou Kohoute, chování firem je logické (redukce, snížování platů), dále rozsáhlé bankroty ....... je to však PŘÍMÁ cesta k rozkladu systému (monetární, tržní, následně výrobní, infrastrukturní, energetický, zemědělský, společenský,...). To si přejete? To lze znovu vybudovat jen tak, po Vámi ordinované destrukci ze svatých rukou "volného trhu"?

Firmy nemají nástroje, ale hlavně motivaci oživovat systém, protože mají logicky jiná zadání. Systém se snaží oživit politici, resp. státy (třeba skrze i banky). Kdo vytvoří poptávku, když střední třídy jsou ve stresu (viz nejistoty plynoucí z současného chování logického chování firem, odírání skrze rovnou daň a demontáž určitých jistot) a nechtějí utracet? Nevidíte tu zacyklenost, které vede k destrukci?
Změnu nyní mohou přinést ony Vámi opovrhované a Vámi pravidelně tunelované státy.
A česká cesta této vlády je šílená. K čemu snížení podnikových daní ,když většina středních a malých firem bude ráda, když vůbec přežije? Státy nyní potřebují finance na systemové změny, oživení, garanci sociálních jistot, k nastartování oné opovrhované spotřeby (floutek Sedláček s plným břichem horující proti spotřebě je taktéž morbidum současnosti), které budou muset někde vzít. Kde to bude?
Naštěstí světové ekonomiky jdou jinou cestou, takže fatální ideologická nečinnost české vlády nebude mít dlouhodobě větší dosah ani český exportní průmysl.
01. 02. 2009 | 10:52

Ikena napsal(a):

To Rumcajs,
beru Vase vysvetleni, dik za nej.
01. 02. 2009 | 10:54

vlk napsal(a):

Rumcajs

tak jsi tumpachovej, ale jinak mu topodepíšeš? Zvláštní: A jak víš, že to ostatní není jako s těmi odpisy? Ty nevíš. Nechceš ěvdt. Ty věříš viď, milý loupežníku. No věřit je pro byznys skutečně ta úplně nejlepší vlsttnost. Tedy pro byznys Hary Jeklínků a Pavlů Kohoutů. Mají rp ty s vírou takové neotřelé názvy - ptačí. Jako hejl, kavka a tak.
Jsi hejl nebo kavka?

Kamil
tak fiannnčí krize říkáte vy a Kohout s enám vyhnula? Jo? No tak to jistě PX a POražská burza udělala jen malinkou korekci a akcie si stojí jako loni touto dobou ne? No...no.. jak je to možné, on PX ztratil víc než DJ nebo DAX..
Tak a spoň ty české banky. Všude jind e jsou problémy s likviditou a financováním firem. A u nás, No u nás s ejistě půjčuje furt dál.. Al e co to? M y máme credit crunch také.. No othle?
Tak aspoň kurs koruny. Jistě posílil proti eur a USD , kd e tisknou peníze jako o záviod a protože tam maj finanční krizi a tím vaklstěn musí devalvovat měnu oproti státům, kde finanční krize není. Eur už je jistě za 18 a dolar za 9?,,No safra.. no nee. Zdevalvované eur je za 28 a doláč který reflektuje velkou US krizi je skoro za 21.. Jak je to možné, ptám se, když nemáme krizi finanční,. Tedy podle Kohouta...
Jo já vím- mám oranžové brejle. A ty zkreslují PX je jako před rokem, banky v ČR půjčují jako nikdy a dolar je opravdu za 9..
Klaním se Kamile.Fianční krize u nás opravdu není.
A čtte si dál o stalinovi a přemýšlejte o Topolánkovi a o tom jak je schopný ten pán.
01. 02. 2009 | 11:07

slepička napsal(a):

Kdyby p.Kohout měl dost sebeúcty,tak už dnes nepolemizuje s Paroubkovými 52 body.Prostě už samo číslo -počet opatření ukazuje jak se ekonomický úsudek ČSAD rozmělnil a rozpliznul.V povětšině jde o názory domovnic v ekonomii,přejaté názory z druhé a třetí ruky,názory mělkých ekonomických hvězdiček,ekonomů dalo menšího rangu,než jsou někteří všem známi.Stavět proti n názorům m názorů-je metoda,která nikam nevede.N názorů se vždy automaticky rozříští o nutnost v ekonomii, o její "železné" základní zákony.Je to subjektivismus kontra objektivní existence krizové situace,kontra adekvátnost pohledu.Politici mohou poděkovat národní inteligenci ve výzkumácích a školách,kterou pomáhaly udržovat v absolutní sterilitě.Politik a věda jsou spojité nádoby,před nutností vědy neutečeš nikam.Ale základní metoda české akademické obce -fabulace -je totéž co dějové příběhy křesťanské bible.Příběhy se točí kolem mytologických postav,ne kolem realaktérů krize.Až samočinně přijde fáze oživení,objeví se jistě i první medailisté za zásluhy o její řešení.Ale stačí pak pohlédnout na rozdíl pokrizového stavu a předkrizového,podobně jako na rozdíl r.2008 a r.1990,aby rázem bylo vše zřejmé.S bandami diletantů-všeumělů mezi středověkými trhovci a neandertálskými výrobci se nikam nepohneme.ODS a ČSSD žijí svým myšlením daleko ve středověku,daleko za 21.stoletím,jsou prosty jakékoliv modernosti.Tato jejich zdánlivá současnost není víc než mimikra několika západních přisluhovačů z propagandy,oslavné hudbě velkého třesku kdysi vyspělejšího slovanského světa.Tento svět od monoteismu spěje k polyteismu, k pohanských symbolům i bůžkúm,pro které staví les ekolog "formátu" O.Lišky
01. 02. 2009 | 11:23

Fibonucci napsal(a):

Vlku,

poučte nás o Czech Teku:-)
01. 02. 2009 | 11:35

veskawesi napsal(a):

Prosim, at NERV doporuci politikum, at naprosto nic nedelaji. At mi zadny politik nepomaha. A zvlast at mi nepomaha CSSD, ktera chce prece dobro pro vsechny. Zadni politici nedokazou presvedcit ldi v zahranici, aby kupovali co vyrabime. Nevim, jak by tomu mela pomoc jakakoliv snaha vlady. A kdo sahne na nase dane, aby podporoval to, ci ono odvetvi, zaslouzi si basu.

Ve skutecnosti je cela krize velmi jednoducha. Zrali jsme si, ted musime drzet dietku, za chvili si zase pozerem. Hlavne zadne zasahy poltiku. Prosiiiiim
01. 02. 2009 | 11:41

fudoshin napsal(a):

neříkám ani ano ani ne.ale na jednu věc zareaguji.leadři se knihami maximálně inspirují, jenom outsideři se jimi řídí. pak čte někdo díla z 19. století nebo i pozdější a podle toho privatizuje na konci století dvacátého (omg!).každá situace je jiná a je třeba ji zvážit, analyzovat a zareagovat tvůrčím způsobem.pochybuji,že už byla napsána nějaká kniha, radící jak z krize.maximálně rozumně uvažující lidé už před drahnou dobou varovali, že krize přijde.navíc se všichni shodli na tom, že žádné rychlé a snadné řešení neexistuje.když se žije nad poměry, jednou holt přijde čas srovnat účty...
01. 02. 2009 | 11:43

Karel napsal(a):

Kohout a ostatní analytici by měli jít radit tam, kde sídlí vedení nadnárodních firem. Nebo mohou maximálně radit u zdravotnictví, to ještě není doprivatizováno. Vláda ve státě, kde je prakticky provedena totální privatizace ( opak komunistického totálního znárodnění ) nemá šanci něco ovlivnit. Snad jen to jestli důchodce nechá umřít hladem během roku nebo během pětiletky.
01. 02. 2009 | 11:44

martys napsal(a):

slepičko

jestli ti 52 příjde moc co říkáš na to že NERV vymyslel 250 opatření?! :-)) na Kohouta připadá cca 25.....
01. 02. 2009 | 11:47

Germanicus napsal(a):

vlk:
Jsem moc rád, že se zase dostáváš do formy, i když jsi si dal asi předsevzetí, že do nekonečna házet hrách na zeď nebudeš. Ale bez tebe to nemá tu správnou šťávu (to podepíše, myslím, i Rumcajs).
Pavel Kohout:
Na to vymlácení CzechInvestu, jak zmínil kolega vlk, se zeptejte kolegy z NERVu Martina Jahna. On Vám určitě řekne něco z praxe, abyste nevycházel pouze z učebnic.
01. 02. 2009 | 12:13

Michal Kára napsal(a):

vlk: Zelezny Novu neukradl. Patrila mu celou dobu. Arbitraz jsme prohrali ne kvuli Zeleznemu ale kvuli zfalsovanemu dukazu, ktery do arbitraze vnesli cesti zastupci (a tak posleze nemohli protestovat, ze je zfalsovany). Toto se, mimochodem stalo za vlady CSSD. Vinici nebyli ani hledani, natoz potrestani, proste danovi poplatnici zatahli uplne zbytecnych 10 miliard...

"Financni krize" je termin pro krizi financniho sektoru, tj. (laicky receno) pady bank ktere musi vlada zachranovat. Ta u nas byla koncem devadesatych let a ted se tak deje vsude ve svete jen u nas ne (alespon prozatim). Tedy u nas financni krize neni. To co popisujete (snizeni dostupnosti uveru, pad burzy, ...) jsou normalni projevy hospodarske krize a neni duvod pro ne vymyslet nejaky duplicitni pojem.

A i kdyz budete trvat na tom, ze tomu budete rikat "financni krize", tak nepoprete, ze banky u nas opravdu narozdil od ostatnich zemi zachranovat nemusime - coz mini vetou "Financni krize u nas neni" pan Kohout (a dalsi).
01. 02. 2009 | 12:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Vlku prosím tě,-neblbni. Ivan.
01. 02. 2009 | 12:26

Kamil napsal(a):

Vlku
slovíčkaříte. Kohout neříká, že se vyhnula, ale že by se mohla vyhnout.
Finanční krize je havárie finančního systému. V případě české ekonomiky k ní nyní nedošlo a zřejmě bude možné se jí úplně vyhnout.
Hezký den.
01. 02. 2009 | 12:28

Greyhound napsal(a):

Rád bych připojil pár poznámek k tomuto článku pana Kohouta - http://www.finmag.cz/clanek...
Nastínil v něm některé návrhy připravené pro NERV.
1.Zjednodušení administrativy spojené s podnikáním. Ano, tohle už se mělo udělat dávno. Nemyslím si ale, že to povede k řešení krize. Podnikatelé se totiž v současnosti potýkají hlavně s nedostatkem kapitálu, který jim tento návrh rozhodně nepřinese.
2.Zrušení zákazu parkování pro podnikatele ve vybraných městech. Skutečně zajímavé řešení krize, která zasáhla celou ekonomiku.
3.Další návrh zní: Podpora vzdělání - přejít od slov k financím. Souhlasím, bude to ale znamenat zvýšení státních výdajů, což ovšem autor kritizuje o pár řádků výše. Bylo by dobré trochu si to ujasnit a přiložit nějaká konkrétní čísla.
4.Penzijní reforma. Očekávám, že by mělo jít o částečné pojištění u soukromých penzijních fondů. V období nestability na finančních trzích to není zrovna vhodná volba.
01. 02. 2009 | 13:01

Ford napsal(a):

No tak se podívejte! S hurá akcema a rozhazováním a podporou hospodářství ze strany státu máme zkušenosti z nedávné doby. Pro kluky z ČSSD to byla skutečná modla. A výsledek. 1999 nic, 2000 nic 2001 nic, 2002 nic, 2003 nic, 2004 že by, 2005 jedem 2006 jedem. No vypadá to že od roku 2004 že by jsme se konečně dočkali nějakých výsledků..... ale ne! Vstoupili jsme do EU, takže z rozhazování ze strany vlády zase nic! Stovky miliard rozfofrovaných a výsledkem je nic! Spíše důkaz že opravdu vládní podpora někoho NEnese žádné výsledky za to dobré podmínky pro všechny – vstup do EU – volný obchod pro všechny ANO! Prostě vláda a státní sektor je tu od něčeho jiné. Je to to samé, jak kdybyste chtěli, aby se uklizečky staraly o prosperitu a růst firmy.

A k CzechInvestu. Evidentně mu to prospělo. Za minulý rok nejvíc projektů v historii a rozložení oborů je taky velmi příznivé.
01. 02. 2009 | 13:22

Dan napsal(a):

Proč je ekonomie teflonovou disciplinou, zcela neschopnou připustit si a přiznat chyby? Hospodářské politiky ve Spojených státech a většině vyspělých zemí jsou do značné míry projektovány ekonomy. Ekonomové často slouží jako advokáti hospodářských politik, jsou pravidelně citováni v byznysových a politických médiích a regulérně přispívají do názorových stránek. Přitom se všichni dopustili masivní neschopnosti diagnózy.

Přitom tu zjevně byly zjevné důkazy blížících se problémů na různých frontách: nemovitostní bublina, zvyšující se hladina spotřebitelského dluhu, obrovský obchodní deficit USA, stagnující mzdy průměrných dělníků a Američanů vůbec, slaboučké rizikové prémie u riskantních úvěrů. Pouze někteří ekonomové jako Nouriel Roubini, Robert Shiller, Jim Hamilton a Henry Kaufman (seznam by asi mohl být o něco delší) varovali před jednotlivostmi.

Podle Shillera propadli ekonomové „skupinovému myšlení“ a nikdo nechtěl „vystrkovat hlavu“. To je podle Yvese Smithe s podivem, protože většina prestižních ekonomů má akademickou definitivu (zde poznámka autora auditu – každá zdravá společnost si má pěstovat disent a názorovou oponenturu, platí to v akademické sféře, politice a dokonce i ve velkých firmách). Pokud by lékař opakovaně říkal pacientovi, že je zdravý a záhy by se přišlo na to, že má pacient čtvrtý stupeň rakoviny, dostal by se lékař k soudu. Ne tak ekonomové.
01. 02. 2009 | 14:16

Mike napsal(a):

Pane Kohoute, jak tak koukám, tak jste se přes noc vyšvihl na post hlavního politického ekonoma ODS. Tím jste velmi briskně zareagoval na nedávno uprázdněné místo po Klausovi. Jen tak dál, pane Kohout.
01. 02. 2009 | 14:18

LKM napsal(a):

Dejte přímé daně obcím a krajům, tam je to přehledné, občan si ohlídá rozkrádání, minimum státu, kde vlivem politických stran není ani odbornost ani morálka a účelové lobingové dotace jsou to co občan nechce a ví proč.
01. 02. 2009 | 14:24

Antonin Hrbek napsal(a):

neználci nebo zločinci?
V polovině minulého roku viděli lidé, kteří se zabývali skutečnou ekonomií, že národní hospodářství čeká hluboký pokles. Jenom "ekonomové", jako například pan Kohout, pan Mach, pan Schwarz, a vládní činitelé nás ujišťovali, že jsme ostrůvkem stability a že se nemáme čeho bát.
Mohou být pouze dva důvody.
1. Tito lidé o skutečné ekonomii nic nevědí, takže jsou neználci a měli by jít od válu
2. Tito lidé o katastrofě věděli, ale z politických důvodů to před volbami utajovali, takže jsou zločinci.
Vláda měla od poloviny loňského dostatek času, aby se na přicházející katastrofu připravila a to včetně potřebných zákonných opatření, což v době, kdy měla v zákonodárných sborech převahu, nebyl problém.
Neučinila tak a připravila tak české republice trudné chvíle, které budou obyvatelstvo zbytečně stát desítky
miliard.
BTW: Stále slyším, že pokles tempa růstu HDP bude znamenat zvýšení nezaměstnanosti.
Přece když vyrábím stejně, tak není důvod k tomu (vyjma ztráty tempa produktivity), abych propouštěl. Pokud se propouští a bude propouštět v rozsahu, který uvádějí významné podniky tak to znamená buď snahu o zvýšení zisku růstem produktivity, nebo, což je horší, že jde o skutečný pokles výroby a tudíž o recesi. K tomu se zatím nikdo nehlásí.
01. 02. 2009 | 15:04

Hurá napsal(a):

Pane Kohoute, zklamal jste na celé čáře. Vaše (proti)argumenty jsou chabé a spíše z oblastí zbožných Vašich přání. Inu, koho chleba jíš, toho ..... V principu chcete krizi řešit především (ne jenom) restaurací něčeho, co tuto krizi způsobilo. A to je špatně. Nepochopení významu podpisu "Lisabonu" , právě v době této krize,a s ohledem na budoucí stav naší ekonomiky, je u poměrně mladého člověka zarážející.
01. 02. 2009 | 15:17

Duroy napsal(a):

K těm odpisům, pokud není někomu jasné, jaký vliv má prodloužení odpisů u staveb ze 30 na 50 let, což se stalo od 1.1.2008, nebo neví, že jediní lobysté, kteří s vládou prohráli souboj o reformy jsou leasingové společnosti, tak mu také není jasný molotovův koktejl, který vláda svými reformami občanům této země připravila. Pro letošek pan Kalousek se zvýšením příjmů z daní OSVČ, protože si v daňovém přiznání neodečtu soc. a zdrav. pojištění (nějak mi na serverech chybí kalkulačka, kolik OSVČ ušetří zrušením minimálního zdanění. :-) ). Do tohoto koktejlu si přimíchejte zvýšení DPH, což je statisticky uvedeno na MPSV.cz, kdy rodinám s dětmi vzrostly čisté náklady o 12,5% a důchodcům o 1%, jedná se o 3/4 populace.
http://www.mpsv.cz/cs/5906
Tento mix vládního dupnutí na brzdu spotřebitelské poptávky + k tomu si připočítejte neochotu bank od září loňského roku půjčovat, jak podnikům, tak fyzickým osobám.
Klesající poptávka v zahraničí a krize je tady.
Z fyskální části má u mne vláda 4,5. Cokoli udělají, nebo by měli udělat, tak popřou své "reformy". Proto zde máme návrh na snížení sociálního, kdy se deficit v dané oblasti zaplácne dluhopisy, respektive budou občané zákonem přinuceni a pod hrozbou sankce nuceni spořit do soukrommého důchodového systému.
01. 02. 2009 | 15:19

Paterik napsal(a):

Já naprosto nechápu, co si kdo slibuje od státních zásahů? Stát může lít peníze do ekonomiky horem dolem, ale to je asi stejně účinné, jako je lít do kanálu. Stát nemá tolik peněz, aby mohl sanovat každý podnik, který se dostane do krize. Navíc s růstem nezaměstnanosti porostou státní výdaje na dávky... Stát může garantovat vklady v bankách, ale to je asi tak všechno. Veřejné zakázky=korupce,navíc stát může dát práci lidem třeba ve stavebnictví, ale těžko bude veřejnými zakázkami zachraňovat sklárny. U snížení DPH nemůže nikdo garantovat, že se taky promítne do cen. Naše ekonomika bude na kolenou tak dlouho, dokud se neseberou Němci. S tím naše vláda nehne, ani kdyby chtěla. Zvýšit ještě tempo zadlužování je dobrá cesta do pekel - jenom by rostly výdaje na splácení úroků. Jediné efektivní opatření je snížit byrokracii podnikatelům, ale takový program socdem. asi nemá.
01. 02. 2009 | 15:26

#13 napsal(a):

Stát není firma, a proto nemá právo spekulovat!

Stát nesmí spekulovat, zda je lepší privatizace dnes nebo za pět let. Podnikání není nic, co by měl stát dělat. Stát má poskytovat některé veřejné statky, ne spekulovat o privatizačních výnosech.

Proto se má privatizovat okamžitě, protože před deseti lety už to mělo být dávno hotové.
01. 02. 2009 | 15:34

Kaj napsal(a):

Dokud na všech úrovních nebude stejná odpovědnost jako u pásu na výrobní lince, bude to tak, že čím výš tím menší osobní zodpovědnost.
V ostatních státech se již takovéhoto hlasy ozývají stále častěji.
Bohužel morálka je nižší než před pádem říše římské!!
01. 02. 2009 | 15:56

Smart napsal(a):

Pane Kohoute, já vás taky nemám rád. A ještě méně ty vaše teorie a la trh vyřeší vše.
01. 02. 2009 | 16:08

Doug Badman napsal(a):

Milý vlku,
srdečně děkuji. V 11,07 jste mi vysvětlil, co vlastně je ta finanční krize. Chudák ten trapnej Kohout, ten až si to přečte, tak to s ním určitě sekne.
01. 02. 2009 | 16:12

boy napsal(a):

Pracovní bod české ekonomiky?
Vzpomínám,že ani jeden z českých ekonomů za posledních dvacet let nepřipoměl recesi,s výjimkou Švejnara v blízkosti r.1998.Protože ale Západ běžně uznává ,že má 4-6 letý cyklus,vzniká otázka,zda tu vůbec někdy byl jim obdobný ekonomický systém?
Kdo není slepý,vidí,že jakkoliv špatné,ale už jen tím,že pospojované ve výrobě národní hospodářství do r.1990 mělo vyšší životní úroveň i produktivitu práce než dvacet let pozdějšího atomizovaného.Trh v něm nechyběl,byl to trh občanů a přitlumený výrobní.Ovšem pozdější národohospodáři udělovali výjimečnou pozornost růstu HDP.tak tohle nesdělovali.Na západě to ovšem může být celkem jinak.Při evolučním vývoji s pravidelně cyklovanou ekonomikou se pravděpodobně tam vyvinulo i pravidelné přelévání kapitálu a investování,které nejen svou funkcí nahradilo "pospojování" dílů výroby za našeho reálsocialismu ale v některých vybraných zemích i předčilo a to zejména technologicky.
01. 02. 2009 | 16:34

boy napsal(a):

To co jsem napsal neodporuje myšlence deregulace trhu.Za krize ovšem většina států přijímá státně-korporativní administrativní kroky-ty nemají se socialismem nic společného.V určité míře -lék.V nadměrné-jako v Německu třicátých let vedou k státně-korporativní (nikoliv socialistické) ekonomické politice fašismu.
01. 02. 2009 | 16:39

občan napsal(a):

Řekl bych, že jedině ČSSD zastupuje nyní u nás obyčejné lidi. Komunisti jsou nespolehliví, v tom, že by zase mohli chtít prosazovat vedoucí úlohu své strany atd...
ODS a její ekonomická rada je nepochybně, jako v době před krizí,stranou pro lidi, kteří mají přinejmenším 25 000 Kč měsíčně a více.ODS se netají nijak tím, že lidé s nižšími přijmy je takřka nezajímají.
Věřím, že voliči, až na ně přijde řada budou mí pro sebe tu správnou chvilku jako nedávno...
01. 02. 2009 | 17:01

vlk napsal(a):

Michal Kára

vážně, neukradl? A to se podívejme. Že to laude r viděl jinak a že vyhrál spor?
Kdyby mu RAda s Kalusovým souhlasem nebyla umožnila velmi podivnou transakci, nikdy vk arbitráži nedošlo. Jak prosté - není příčina, není následek. Odkaz na Plesla v Lidovkách jsme již uvedl.
Kamil, Fibonucci, Dough Badman
Tak pro vács tím, že dojde ke credit crunch, není likvidita na mezibankovním trhu, a burza jde tvrdě dolů ještě v době konjunktury není finanční krizí? Inu to pak v Americe nejspíš nemají krizi žádnou...Hluboce jsem si oddechl a v pondělí s emi půjde daleko lehčeji do práce. A já už podlehl socanské propagandě , že krize je. Ona nejspíš nebude ani ta recese.
Nejlepší je ,ze ptat s e opravdovýc znalců. Nechám si vaše nicky vytesat do kamene , abych vždycky , když nebudu něco vědět, nezapomněl koho poptat.
01. 02. 2009 | 17:04

Javít napsal(a):

Vlku,
nechcete dělat ministra financí v ČR ?
Všechno znáte, všemu rozumíte, ve všem si víte rady !!!
01. 02. 2009 | 17:46

Vlastimil napsal(a):

Zcela souhlasím s Vlkem. Jinak je diskuze známkou ubohosti tzv. pravičáků, kdy známkou "ideové" vyspělosti je, že "Vás nemá rád Paroubek". Opravdu skvělý (a prakticky jediný) argument! Jak to, že za předchozích vlád ODS (celkem 8 let) se HDP dostal jen 3x do kladných čísel? A nyní od r. 2006 kontinuálně klesá a to navzdory "prorůstovým" opatřením Topolánka a jeho vlády??
01. 02. 2009 | 17:49

denda napsal(a):

Proč nesnižovat daně firmám, podfinancovaným to nepomůže a temhle:

České firmy obchodované na pražské burze by podle analytiků letos měly v součtu vyplácet akcionářům dividendy ve zhruba stejné výši jako loni. Rekordní propad dividend, který kvůli finanční krizi a hospodářské recesi vykazují největší světové firmy, by se jich tak týkat neměl. Dividendovými stálicemi tuzemského trhu by měly být hlavně společnosti ČEZ a Telefónica O2, vyplynulo z ankety ČTK.
01. 02. 2009 | 17:50

Ikena napsal(a):

Rumcajs,
vracim se k vasemu prispevku z 10:28.
Domnivam se, ze pro cast volicu CSSD neni duvodem pro voleni jen Paroubek. Jako vy nemusite Jirku, tak trio Julinek, Cikrt a Snajdr a jejich medialni vystupy odradi dost stredovych a nerozhodnych volicu.
Z meho pohledu jsou dnes urcite zasahy statu nutne, ne-li zadouci. Bankovni sektor (po zkusenostech z 90.let) skutecne zatahl za brzdu a je daleko obezretnejsi az skutecne moc. Nelze se divit, vy dnes prijmete zakazku od klienta, kteremu hrozi financni potize, garance jsou minimalni nebo s velmi dlouhou navratnosti v pripade upadku? Zde musi mit banky signal od statu, firmy taktez. Potrebuji zaruky, vyvozni garance,snizeni odvodu, danove upravy a ulevy atd.
Mel jsem to stesti v cervnu 2008 vyslechnout prednasku jednoho byvaleho ministra financi, ktery jasne prezentoval, ze nejlepsi roky jsou pryc a bude nasledovat pokles. Abych rekl pravdu,
nechtelo se tomu verit, ale cisla byla neuprosna. Samozrejne, ze obdobne prognozy by mela mit k dispozici i vlada.
Ale byly zde jine okolnosti, ktere zamestnavaly vladu (Cunek, volby, kongres ODS), nez aby mohli prislusni ministri zacit s pripravou na blizici jizdu s kopce.
Nejak to spojuji s povodni v Praze 2002, kdy primator Nemec prohlasil v TV, ze je vse OK, povoden bude maleho vyznamu a nestacili jsme se divit.

Velmi by me zajimalo, jakym zpusobem probihal vyber do NERV, domnivam se , ze rada vyznamnych odborniku zde neni pritomno.

Bohuzel, obe nejvetsi strany jdou do sebe hlava nehlava, a to v dobe pro zemi skutecne mimoradne obtizne a nektere predstavitele neopustili napady, na ktere jsou volici citlivy, napr. Dryml a jeho akce a Bendl s trafikami pro byvale hejtmany.
01. 02. 2009 | 18:09

SuP napsal(a):

Hele "vlku" -
Tady na tom blogu není zvykem blbě parodovat něčí nicky.
Jasný?
01. 02. 2009 | 18:49

fred napsal(a):

Paroubek v Partii ohlásil jako jedno z protikrizových opatření přidání důchodcům. Očekává se pokles cen energií, ceny potravin neporostou. Důchodce nemůže dostat výpověď z důchodu, důchod bude dostávat, i když podniky budou propouštět. Vysvětlíte mi, jak to hospodářství prospěje?
01. 02. 2009 | 18:50

Nevermind napsal(a):

Komentář Pavla Kohouta je jako vždy věcný, reakce Jiřího Paroubka je jako vždy ublíženecká, vztahovačná a vzteklá. Tento člověk, že byl kdysi českým premiérem? Brrrr
01. 02. 2009 | 18:53

vlk napsal(a):

JAvit

uklidním vás, nechci. Ovšem takový rozpočet, jako předložil Kalousek zmékne během víkendu i RUmcajsův kámoš Lojza a ani nemusí vylézat ze šenku...
01. 02. 2009 | 19:16

vlk napsal(a):

Sděluji, že se mi tu uhnízdil plagiator. Resp. trubka, co hsi tady operuje pod mým nickem.
Což s e týká jeho příspěvků z dnes
19:16:22
18:32:56
17:56:32

SuPe

díky za reakci. Máš to u mne.
01. 02. 2009 | 19:19

Stan napsal(a):

Já jsem fascinován ohromným obratem ekonomů, jak Kohouta, ale bohužel i Sedláčka, Michla, Zeleného apod., kteří ještě v době, kdy v USA naplno zuřila finanční krize, tvrdili, že je to jen virtuální realita, a že se to do reálné ekonomiky nepromítne, protože firmy jsou v podstatě zdravé, a o prachy přijde maximálně jen pár spekulantů.

Dnes, v době, kdy to jede celosvětově na plné pecky, a u nás se dělají výluky ve výrobě a propouští o stošest, nás ti samí přesvědčují o tom, že máme sice drobné hospodářské potíže, ale našeho finančního sektoru se krize netýká.

Vážení diskutující, zvláště vy, kteří přesvědčujete Vlka o tom, že v ČR není finanční krize, necítíte v tom jistý rozpor? Opravdu se nebojíte o své peníze? Opravdu věříte tomu, že by stát neměl zasahovat? Opravdu chcete snižovat SZP a spořit u penzijních fondů? Nebo tady jen tak kecáte, a svoje prachy máte dávno ulité ve zlatě či nemovitostech?

Jsem upřímně zděšen arogancí, hloupostí a zlobou většiny příznivců pravice. Mohli bychom to nazvat rathofobií a paroubkofobií, která vám všem zatemňuje mozek, a které se nedá rozumně čelit.

A ještě jednu poznámku si neodpustím. Když byly v minulosti krize typu té argentinské či jihoasijské, MMF a Světová banka ordinovaly medicínu založenou na ořezávání sociálních výdajů, snižování daní a privatizaci s úděsnými následky pro sociální soudržnost společnosti. Kdyby se tyto recepty ukázaly jako správné, řekněte mi, proč se teď o nich nebavíme v případě hospodářské krize v USA a Evropě, a místo toho se nalévají biliony dolarů do bank a průmyslových kolosů.

Řeknu vám, o co se jedná - o komunismus pro ty nejbohatší a kapík bez přívlastků pro ty žebráky dole. A ti žebráci dole už toho mají dost a dají vám to velmi brzo pocítit.
01. 02. 2009 | 19:20

Lena napsal(a):

vlku,

taky jsem tu měla konkurenční Lenu. Že by se tu objevovali tajní agenti:-)?
01. 02. 2009 | 19:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

upozorňuji diskutujícího, který zde zneužívá již zavedený nick "vlk", že vydávání se za jiné je v rozporu se zdejšími pravidly.

Vaše texty jsem smazal.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 02. 2009 | 19:33

Ikena napsal(a):

To Vlk
takze plagiator, nevadi. Jsem s Vami zajedno.

To Stan,
mam obavy z Kalouska a jeho kouzleni s cisly.
V USA ordinuji snizit dane stredni tride, cilene zvyhodneni nizkoprijmovych skupinobyvatel, investice do infrastruktury - opravy silnic atd.
U nas zatim byly ulevy pro nejbohatsi.
A taky hadky.
01. 02. 2009 | 19:36

klon vlka napsal(a):

Jsem jen klon vlka Stejskale. Hnup. Snad to neni ilegalni?
01. 02. 2009 | 19:42

klon vlka napsal(a):

V krajích pribylo placených politiku


Vlastimil Doležal bral mesícne 8 000 korun. Ted ho na jeho míste nahradil Oldrich Bubenícek a bere 58 400 korun. Oba jsou zastupitelé Ústeckého kraje, první za ODS, druhý za komunisty. Oba získali tutéž funkci - šéfa krajského výboru pro výchovu, vzdelávání a zamestnanost.
Není to zdaleka ojedinelý prípad. Po ríjnových krajských volbách, které drtive vyhrála CSSD, se pocet placených politiku rychle rozmnožil v rade kraju. Pribyli vicehejtmani, uvolnení radní - a predevším predsedové výboru zastupitelstva.
01. 02. 2009 | 19:44

stejskal napsal(a):

Ne, klon není nelegální, pane klone.

Nicméně pro pořádek upozorňuji, že zde platí i jiná pravidla, než že se nekradou nicky http://blog.aktualne.centru...

Budete-li je respektovat, přeji zajímavou, korektní a věcnou diskusi.

Libor Stejskal
01. 02. 2009 | 19:45

klon vlka napsal(a):

Sděluji, že se tu uhnízdil vlk. Ma to Oranžové brejle.
01. 02. 2009 | 19:47

klon vlka napsal(a):

Nicméně pro pořádek upozorňuji upozorňuji, klonovat vlka neni nakladne. Jde jen o ble,ble,ble,ble,ble...v oranzove barve.
01. 02. 2009 | 19:51

klon vlka napsal(a):

Otazka Stejskale?

Jak muzete ukradnout neco nekomu kdo nic nema?
01. 02. 2009 | 19:58

stejskal napsal(a):

Odkud já jen tuto dikci znám...? Tu zálibu v různých přezdívkách...? Pomozte mi někdo ;-)

Libor Stejskal
01. 02. 2009 | 20:02

Lukáš Bušina napsal(a):

stejskal: moucha? :-)
01. 02. 2009 | 20:07

stejskal napsal(a):

Myslíte? To by mne v životě nenapadlo, pane Bušino ;-)

Libor Stejskal
01. 02. 2009 | 20:09

Lena napsal(a):

Milý klone vlka,

originální vlk má možná oranžové brýle, ale taky má mozek.
Lze ho od Vás snadno odlišit i bez IP adresy.
01. 02. 2009 | 20:10

vlk napsal(a):

Lena

no ve vAšem případě to chápu- vzdělaná, chytrá, samostaná aúspěšná žena je logiky předmětem závisti leckoho a proto onen/ ona leckdo se snaží aspoň sem tam za ní vydávat..
Ale u mne? Jsem tím dost překvapen. Co mi a si tak kdo může závidět?
01. 02. 2009 | 20:10

vlk napsal(a):

Lena

děkuji...červenám se.
01. 02. 2009 | 20:11

SuP napsal(a):

Vlku -
Někdy poznám ptáka podle peří....
01. 02. 2009 | 20:11

Ikena napsal(a):

To Lena,
zakopal jsem valecnou sekeru a mam pro vas vzkaz na nasi diskusi.
01. 02. 2009 | 20:14

Lukáš Bušina napsal(a):

Problém v těchto diskuzích je že nikdy nevím jestli urazím, když někomu opíšu nick aniž bych dával oslovení pan/paní před něj :-)

Možná se mi to právě stalo s panem Stejskalem? :-)
01. 02. 2009 | 20:15

Doug Badman napsal(a):

Milý vlku,
děkuji ještě jednou, teď už asi vím, co to je credit crunch a že způsobuje finanční krizi. Díky za vysvětlení.
Jen mě mrzí, že budu muset spálit půl knihovny. Ale co, člověk se stále učí!
01. 02. 2009 | 20:17

klon vlka napsal(a):

Leno,
Tak to mate kliku. Ja bych bez oranzovych bryli vlka ani nepoznal. Ale mozek vlk ma. I kdyz mel asi jako vlcatko stesti ze prezil srazku s autobusem co vezl vypravu komsomolcu. Zachranili mu zivot.
01. 02. 2009 | 20:19

Petr Havelka napsal(a):

Original "vlku": Uznejte, že 13 důchody jsou blbost, ať můžu klidně spát. V opačném případku máte opravdu oranžádové brýle.
01. 02. 2009 | 20:21

klon vlka napsal(a):

Mylite se Stejskale,

Ja jsem stalerebel, >:-).
01. 02. 2009 | 20:24

stejskal napsal(a):

Ale kdež, pane Bušino.

Zase taková netykavka nejsem ;-) a přímé oslovení jménem/nickem se v internetových diskusích běžně používá. Každý volí takovou konvenci, jaká mu vyhovuje. Žádný problém.

Libor Stejskal
01. 02. 2009 | 20:27

Lukáš Bušina napsal(a):

Když je ten nick přímo jméno, tak to tak jednoznačné zase není :-)

Jsem se potřeboval ubezpečit :-))))
01. 02. 2009 | 20:30

Paterik napsal(a):

Zajímavá je argumentace typu: levice je víc pro lidi, protože zvýší důchody a dávky... Nemyslím si, že by pro současnou vládu byl problém ztrojnásobit důchody a přídavky na cokoliv. že bychom za deset let jako stát zkrachovali? Koho to zajímá? Pro nás voliče končí časový horizont příští výplatou... Je krásné chtít všechno všem zaplatit, ale kde na to vzít, když nám úroky ze státního dluhu neustále rostou?
01. 02. 2009 | 20:30

kub napsal(a):

Stanovi: po r.1990 tomu novému část lidí věřila,část nevěřila a část to nechala plavat mimo sebe.I když lidé dnes nedělají paniku,je na nich mnohých vidět,že ztratili náladu,jsou bez ducha,skleslí,podráždění,zaražení,nepříjemně překvapení.Prostě krize už nebyly módou,skoro každý je nadlouho pustil z hlavy.Ne tak zdražování inflací.Ta se připomínala stále znovu.Zejména důchodcům.Na průběhu a vyřešení krize závisí jakou radost,že života lidé budou mít,jejich spokojenost.
01. 02. 2009 | 20:33

Oranzovej vlk napsal(a):

Jsem slysel a prozrel,
Vedma Stejskal me posunul za hranici malichernosti. Otevrel me oci. Od tedka si budu rikat Oranzovej vlk. Co je oranzove je urcite dobre pro lidi.
01. 02. 2009 | 20:40

Lena napsal(a):

vlku,
zdravím a červenám se též.
----
Ikeno,
a s kým se teď budu hádat:-)? A co teprve smrad ze Setuzy?
Jste odtud?
----
Pro dnešek dobrou noc.
01. 02. 2009 | 20:44

Jan K. napsal(a):

Tak to jsem se docela pobavil. Pokles cen akcií se rovná finanční krizi. Tak to ji máme téměř každý týden? A kdopak nám to tady tvrdí? Aha, známý překrucovatel. Tak to bude určitě pravda.
Ale vážně, naše (a nejen naše) akcie kopírují vývoj na zahraničních finančních trzích, hlavně v USA a západní Evropě, výsledky naší ekonomiky a našich firem mají na ně podstatně menší vliv. Takže i kdyby naše hospodářství bylo ve stoprocentním stavu, poklesu cen akcií bychom se stejně nevyhnuli.
01. 02. 2009 | 20:45

Duroy napsal(a):

Klasický demagogický argument, pravice šetří, levice utrácí a kupuje si voliče. Cha, cha, koukněte se na rozpočet Hl. města Prahy, tam vládne ODS téměř 20 let a se zadlužením si hlavu nelámou.
Prosím, prosím, tedy příznivce pravicového zaměření, nechte si ty pohádky o spořivém pravicovém státě.
01. 02. 2009 | 20:49

Paterik napsal(a):

A kdo prosím zvýšil tak razantně schodky státního rozpočtu? Kdo pořád prosazuje zvýšení porodného? Pastelkovné? Levice... Praha si těch voličů moc nekoupí, kraje mají jako populistický nástroj možná tak poplatky. Praha bude nejspíš vždycky volit víc pravici, bez ohledu na nějaké výdaje nevýdaje. Samozřejmě i pravice nebo spíš střed podléhá populistickým choutkám, ale na levici je toho prostě víc. Slyšeli jste snad někdy o tom, že by pravice navrhovala 13. důchod?
01. 02. 2009 | 20:55

vlk napsal(a):

Doug Badman

nic nepalte, jakoliv knihy zpravidla pálí hlupci ..
Spíš si zajděte do nejbližší optiky a kupte si pořdné brýle. Já nepíši že credit crunch zavinil ekonomickou krizi. To tvrdíte teď vy.
Já jsme si dovolil tento jev jmenovat proto, že jde o charakteristický prvek finanční krize. Která podle vás , Topolánka, Kalouska a Kohouta u nás není.
Neděkujte, vy opravdu nemáte za co. Z més trany jde u vás o charitativní gesto.
A hlavně nepřepínejte a stavte před sebe úkoly, které máte šanci pochopit a zvládnout. Zkuste třeba samostatnou jízdu tramvají.

Petr havelka

s ímhle celkem nemám problém. Je to pro mne stejný nápad, jako snížit pojistné, za které s e bere Kohout v podání, jak jej chce realizovat Nečas..
Jednorázové zvýšení důchodů je skutečně jen nápor na státní kasu . Bez faktického dopadu na ekonomiku . Jde o volební gesto.

JSn K.

vážně? Jestliže dojd e k drtivému poklesu burz, je to podle vás týdenní výkyv..
No a Černý pátek 1929 byl o čem?

Pražská burza zažila loni minimálně dva dny , kd y byl pokle s horší než tehdy.
A že se dobře bavíte? Staré rčení říká, že IQ 70 úStejskal by mi idiota nepovlil/ má každý den veselý. Každý den ho totiž rozesměje něco, c o normální lidé pokládají za rozumné.
Nenechte s e rušit. Smích léčí.
01. 02. 2009 | 21:00

vlk napsal(a):

Paterik

ale ale.

Říkáte schodky státního rozpočtu? Levice, No ano. Protože přebírala vládu v dob, kd y skončil debaklem bankovní socialismus. Takže krachovaly podniky i banky . Polostátní a ty privatizované pravicí českou cestou.. Dáel socani nesly náklad y dvou tisíciletých povodní. Dávky a tím zadlužování státu platit museli. Na základě sociálních zákonů přijatých Klausovou vládou v r.. 94. Ona ty zákkony nedělala.
Pastelkovné? Ale ano, to jd e za soc dem. Stálo 90 milionů ročně! To fakt byl zářez na s tátní bankrot...
A porodné? máte velmi krátkou paměť Mohl byste si pamatovat to, co bylo před 2 roky. Návrh na porodné předložili lidovci. Konkrétně Severa. A pamatujete na volební bilboardy lidovců? S usmívajícím s e Kalouskem a sloganem - maminky dodrželi jsme svůj slib! Kdyby vám paměť poravdu kolabovala, připomenu, že onen Kalousek je dnes minsitrem financí a Severa předsedou poslaneckého klubu jedné z vládních stran... A pokud prolistujete dobový tisk - ted y duben 06,najdete tam dokonc e i to, že Sobotka v parlamentu mluvil proti tomuhle zákonu a nechtěl ho přijmout. Jenže všichni , tedy Lido, KSČ i ODS byli pro. A Paroubek jednal s Topolánkem že s e to stopne v senátu. A senátoři za oDS s e postavili proti. Dá s e to snadno najít.
Zkuste najít nějaký jiný příkald opravdového socanského rozhazování, pokud už mermo mocí chcete psát na tohel téma...
01. 02. 2009 | 21:08

Jan K. napsal(a):

Vlk:
Urážky od vás se mě dotýkají stejně asi tak, jako od Pepka Vyskoče. S těmi týdenními výkyvy jsem samozřejmě přeháněl, tak jako zde každý. To jste nepochopil? Ani mě to nepřekvapuje, není to poprvé. A že se u vašich komentářů bavím? Mám snad nad nimi plakat? Zase natolik pro mě váš duševní stav důležitý není.
01. 02. 2009 | 21:12

vaUNIXan napsal(a):

Vlku: Moc navrhu jsem od vas neslysel, vetsinou jenom kritika, vseho co se povi, trosku jste u mne klesl.

Apropo jeden navrh mam ja a myslim, ze lepsi cesty neni. Nevim jak vypada trh se stanimi dluhopisy, ale myslim, ze banky rady v soucasne dobe sahnou po nakupu relativne asi nejbezpecnejsi burzovni komodity,statniho dluhopisu. Tedy fiskalni stimul, je v soucasne dobe asi jedine reseni, kdyz nepujci banka soukromemu investorovi, musi si volnou cash vzit stat a investovat, ja rikam toto, je cas postavit na ceskych technologickych firmach(pokud nejsou musi vzniknout) statni infrastrukturu, at uz tady nekdo psal modernizaci domu, nebo ja rikam modernizaci technologickou, at uz elektronicky nepodplatitelny urednik, nebo satelitni navigacni systemy, nebo modernizace policie, dodat jim prave satelitni moznosti hlidani cest, laserove navadeni dopravy a dalsich x technlogii co by se dalo uplatnit a vyrabet ceskyma rukama, ceskym kapitalem a skoncilo by to v ceskem vlastnictvi a zisk by odplul do ceskeho rozpoctu, myslim, ze jde jenom a jenom o toto. Zaroven by timto stat zafinancoval vytvoreni know-how v ceskych rukou. Desim se vzdy kdyz vidim jak IBM,HP,Microsoft dodavaji do CR beckove, ceckove technologie a cesti manazeri se jsou schopni z toho jeste radovat.

Rozdavani penez do penezenky kazdeho kdo tu hodnotu nevytvoril je zlo ktere jenom vychyluje system a navic v dobe kdy vetsinu penez co utratime, davame firmam ktera svuj zisk odvede do jine zeme, takovy stimul by byl prinejmensim kontraproduktivni, u meho reseni je vydajovy multiplikator vyrazne pozitivni a to i vzhledem k budoucnosti.
01. 02. 2009 | 21:19

Paterik napsal(a):

Vlk: úplně mi stačí, co levice navrhuje teď - snížit DPH, zvýšit daně hrstce bohatých, což dle jejich názoru vykryje snížení daní těm nízkopříjmovým. Nevím, kdo bude lepit takovouto díru do rozpočtu. Obávám se, že zase my všichni. A KSČ jakožto levice byla taky pro vysoké porodné, takže pravice v tom není sama. Pastelkovné jsem uvedl jen jako absurdní příklad, ne proto, že to stálo moc peněz. A co třeba ten slavný internet do škol? Nebyla to akce Buzkové? Nebo dvojnásobně drahé dálnice? Zeman to pořád jen klepal na nějaké ty kameny... Jo to je skvělá výmluva na 90. léta, zvlášť když IPB krachla za Zemana a dosti dlouho jsme na to dopáceli. Nesvádějte to všechno na Klause (ne že by v tom nevězel až po uši).
01. 02. 2009 | 21:32

Doug Badman napsal(a):

Milý vlku,
jste asi takový ekonom jako Paroubek nebo Sobotka (doufám, že to budete brát jako lichotku). V politické ekonomii jste jako ryba ve vodě a musím uznat, že na tomto poli se proti Vám těžko hledají argumenty.
S obyčejnou a praktickou ekonomií je to jinak, o té Vy ale diskutovat nechcete a obávám se že ani neumíte.
A tak jen po Paroubkovsku nadáváte.
01. 02. 2009 | 21:50

Marty napsal(a):

Koukam, ze vlk zase jednou vsechno vi, vsude byl a od vseho ma klice. A jeste behem toho staci vsechny pourazet :)
01. 02. 2009 | 21:58

Xury napsal(a):

Pro vlka:
upřímě řečeno to vaše expozé do minulosti - mám na mysli tvorbu dluhů za socialistických vlád - se vám moc nevyvedlo. Doporučuji přečíst analýzu MF z roku 2002, kde se hovoří o transformačních nákladech a privatizačních příjmech.
A měl bych ještě jeden dotaz na vás v souvislosti s finanční krizí. Souhlasíte s návrhem na zrychlení odpisů (navrhuje ČSSD i NERV), můžete mi říci , jak toto opatření pomůže firmám, které se díky poklesu zakázek dostanou do ztráty? Můžete srovnat se snížením odvodu na sociální pojištění.
Díky za odpověď.
01. 02. 2009 | 22:30

Duroy napsal(a):

Dovolím si zkopírovat a doplnit: K těm odpisům, pokud není někomu jasné, jaký vliv má prodloužení odpisů u staveb ze 30 na 50 let, což se stalo od 1.1.2008, nebo neví, že jediní lobysté, kteří s vládou prohráli souboj o reformy jsou leasingové společnosti, tak mu také není jasný molotovův koktejl, který vláda svými reformami občanům této země připravila. Pro letošek pan Kalousek se zvýšením příjmů z daní OSVČ, protože si v daňovém přiznání neodečtu soc. a zdrav. pojištění (nějak mi na serverech chybí kalkulačka, kolik OSVČ ušetří zrušením minimálního zdanění. :-) ). Do tohoto koktejlu si přimíchejte zvýšení DPH, což je statisticky uvedeno na MPSV.cz, kdy rodinám s dětmi vzrostly čisté náklady o 12,5% a důchodcům o 1%, jedná se o 3/4 populace.
http://www.mpsv.cz/cs/5906
Tento mix vládního dupnutí na brzdu spotřebitelské poptávky + k tomu si připočítejte neochotu bank od září loňského roku půjčovat, jak podnikům, tak fyzickým osobám.
Klesající poptávka v zahraničí a krize je tady.
Z fiskální části má u mne vláda 4,5. Cokoli udělají, nebo by měli udělat, tak popřou své "reformy". Proto zde máme návrh na snížení sociálního, kdy se deficit v dané oblasti zaplácne dluhopisy, respektive budou občané zákonem přinuceni a pod hrozbou sankce nuceni spořit do soukrommého důchodového systému.
Ano, jsem rád, že vláda s velkou slávou ušetřila zrušením dotací na mléko do škol 40 mil. (ona ta dotace byla ekonomickou kravinou), aby na druhé straně obratem utratila 20 mil. za vojenskou přehlídku.
Jsem rád, že na pohřebném se ušetřilo 500 mil., aby jsme na druhé straně poslali navíc miliardu na vojenskou misi v Afganistánu. Ano, jsou tyto dotace a dávky nesmyslem, které jen zvyšovaly cenu služeb, na druhé straně jde o princip.
A
01. 02. 2009 | 22:40

Stan napsal(a):

Autor: A ještě si neodpustím okomentovat Váš poslední odstavec:

Finanční krize je havárie finančního systému - tu jsme absolvovali v devadesátých letech, a přestože nás banky jako klienty neskutečně odírají, tak to vypadá, že "prachy došly" a podnikům zamrzly úvěrové linky. Navíc, jak již napsal Vlk, pražská burza spadla více než frankfurtská, londýnská a newyorkská, a to je umění (apropó, jak se daří akciím Vašich klientů, pane Kohoute, nejsou tak trochu v krizi?)

Hospodářskou recesi právě prožíváme, tak jak jsme ji prožili v roce 1990 a opakovaně v období let 1996-1998, tady prosím nepoužívejte budoucí čas, jedná se o žhavou současnost.

Hospodářská krize nás čeká, a Vy, se svým přístupem k detailním informacím o náladách investorů, výrobců a zákazníků, a také o poklesu zakázek, vynucených výlukách v podnicích a hromadném propouštění a dalších ukazatelích to musíte velmi dobře vědět. Já vím, že je těžké být poslem špatných zpráv, ale pokud na to nemáte odvahu, tak je lépe mlčet. Už jste se totiž několikrát ztrapnil, a opět směřujete k tomu samému, a žádné kvílení spřízněných modrých pávů Vám to neodpáře.
01. 02. 2009 | 22:58

Jirka napsal(a):

Ad Karel: Nemci nemaji vyssi produktivitu protoze se vic zapoti, ale protoze delaji v prumeru vic prace s vyssi pridanou hodnotou. Delnik u pasu ma proste nizsi produktivitu nez konstrukter (produktivita neni jak kdo je linej nebo pracovitej, ale kolik vydela jeho hodinova prace). Takze az prejdeme od montoven k vyvoji, budeme mozna budeme mit produktivitu jako, oni mozna i vyssi.
02. 02. 2009 | 02:47

Karel napsal(a):

To: Jirka
V klidu si znova přečti můj příspěvek. A jako zářný příklad uvádím mladoboleslavskou Škodu, což je kompletní továrna.
Jinak jsi pefrektní vykladač pojmu produktivity.
U nás u holiče dáš za jednoduché ostříhání cca 90-100,- Kč. V Německu dáš 15 euro. Vidíš a hned má německý holič vyšší produktivitu a pižlá tě stejný neli větší čas.
02. 02. 2009 | 08:46

Xury napsal(a):

Pro Karla:
platy se neřídí jen produktivitou v jedné továrně, ale i celkovou platovou hladinou ve státě. Nikdo nebude platit dvojnásobek, když nemusí. A jen tak mimochodem, máte nějaký důkaz, že produkce na zaměstnance (ve fyzickém i finančním vyjádření) je srovnatelná s Německými automobilkami?
02. 02. 2009 | 09:06

Fr.Zákostelský napsal(a):

Koho nema Paroubek a Kočka rad musí počitat s tim že ho ostatní zařadí k slušné většině.
02. 02. 2009 | 12:24

Filipi napsal(a):

Diskuze je jiz prilis dlouha a nemam sanci ji celou procist... preci jenom je pondeli a odbory ve firme nemame.... tak se alespon pripojuji k blahoprani. Pane Kohoute, gratuluji. Kdyz Vas Paroubek nema rad je to pro me signal ze jste mozna inteligentni a slusny clovek...
02. 02. 2009 | 12:28

lee napsal(a):

Produktivitu vidím v praxi. Srovnání fungování běžného středního a malého podniku v ČR oproti těm v Belgii, Německu, Švédsku, Rakousku... Stále jsou to úplně jiné kategorie.
V ČR je to často snaha šetřit kde se dá (přitom na jiném místě se nesmyslně utrácí). Zastaralé technologie. Problémy se špatným managementem. A to neustálé obdivování české "Improvizace" namísto koncepčního uvažování (Improvizace se stěhuje z výroby do řízení).
02. 02. 2009 | 13:30

Emissary napsal(a):

No ne, pane Kohoute, Vy jste se odvážil kritizovat Paroubka? Tak to jste neměl dělat, pana Paroubka nelze kritizovat, on je přese dokonalý.

Samozřejmě máte ve všem naprostou pravdu a nenechte se zviklat od různých vlků.

S těmi odpisy to je poměrně jednoduchá záležitost. Pro lidí, kterří to nemohou pochopit. V recesi je potřeba podnikům pomoci rychle, protože jinak to může sklouznout do krize. Odpisy jsou účetní záležitosti dlouhodobějšího charakteru, které reálně peníze ani podniku nemusí přinést. Je pravdou, že snižují zisk a tím i daňový základ, ale toto opatření by se projevilo až v březnu roku 2010.

Jde i o to, že v období recese podnik nemusí žádný zisk vytvořit, a pak je taková pomoc zcela zbytečná. Naopak podnik pak ztrátu může odečíst po dobu 5 let, tedy již v době konjuktury. Naproti tomu snížení odvodů je okamžité řešení a v tom má Pavel Kohout naprostou pravdu.

Vážený pane Kohoute, někdy čtu vaše příspěvky na blogu a musím říct, že jste mě skoro nikdy nezklamal. Má to hlavu a patu, logiku a odbornost. Pokračujte a napište něco, třeba o
socialismu členských zemí EU. Chtělo by to vzít zemi po zemi.

Přeji hodně úspěchů.
02. 02. 2009 | 22:36

Marmoška napsal(a):

Jestli ten Vlk není vlastně převlečený Brouk Pytlík :-)
03. 02. 2009 | 03:42

Galadriel napsal(a):

Opravte mě, mýlím li se, ale předpokládám, že to, o co snížíte daně nízkopříjmovým, naroste spotřeba - takže to je jasně prorůstové. To, o co zvýšíte daně horním 10 tis, ubyde na jejich investičním potenciálu. Ale jejich spotřeba bude stejná.
03. 02. 2009 | 08:36

Antonin Hrbek napsal(a):

Vážený Galadriere,
žijeme v otevřené ekonomice. Pokud se sníží daně nizkopříjmovým (což je v současné době ekonomický nesmysl), není nikde zaručeno, že naroste spotřeba tuzemských výrobků. Peníze se nemusí utratit vůbec, mohou se transferovat do zahraničí, utratit za zahraniční výrobky nebo přímo v zahraničí.
Pokud se zvýší daně horním 10 tis., tak jim sice ubude investiční potenciál (který není nijak zaručen, protože kdo by investoval v období krize) ale naroste investiční potenciál státu na veřejně prospěšné investice (pokud se ty peníze nerozkradou). Také horní desetitisíce mohou získané peníze utratit všude jinde, než v ČR.
Není to tak jednoduché.
03. 02. 2009 | 09:25

Filip napsal(a):

Nejsem ekonom, ale vidím že v naší firmě - dceře německé firmy - nemáme menší produktivitu. Funguje to tu mnohem lépe než v německých závodech, jede to tu jako na drátkách. Platy ale oproti němcům máme opravdu čtvrtinové. Vše ostatní ale už je zase jako v německu, elektřina a plyn stejně drahý, v podstatě všechno stejně drahé jako v německu.
03. 02. 2009 | 10:56

Javít napsal(a):

Nejsem ekonom, nehodlám se proto do této diskuse míchat.
Jen považuji za úsměvné, že zde mnoho rádoby ekonomů vyjadřuje své názory, jak by měla vláda postupovat. Ty názory jsou ale tak rozdílné, že si z toho nikdo nic nevybere.
Vládu ale kritizují téměř všichni.
No není to "úsměvné" ? (kdyby to nebylo k pláči !!)
03. 02. 2009 | 11:32

Jedle napsal(a):

Pane Kohout, jak takovy odbornik, ktery neustale tvrdil, ze zadna krize neni ji chce najednou lecit? To bude asi leceni malo uspesne, ze? Ostatne, jak je mozne, ze ekonomove se ve svych predpovedich pletou na 80-90%? Meli by byt mezi prvnimi nezamestnanymi, vcetne vas, pane Kohoute.
03. 02. 2009 | 12:44

Emissary napsal(a):

To Filip

O tom, že v Německu je produktivita práce vyšší svědči HDP na hlavu, který činí 34 212 dolarů a v ČR 24 229 dolarů. V tomto ukazateli se Německo soustavně propadá. Dále, v Německu jsou podstatně vyšší mzdové náklady, než jsou u nás. Z toho plynou i vyšší platy. Tam už totiž 20 let budují socializmus. Dnes to už není to Německo, jaké bývalo za Helmuta Kohla. A to přináší problémy, jež se projevují vysokou nezaměstnanosti, malým růstem HDP, snižováním produktivity práce a zadlužováním. Váš případ je specifický a nelze z něho vyvozovat žádné závěry.
03. 02. 2009 | 15:27

Jan Daniel napsal(a):

Hrbku, váš přesun investičního potenciálu má jeden závažný problém: peníze se přesunou ze soukromých investic, kde dosahují výnosu 15% do státních, kde dosahují výnosu 2%. Žádný potenciál nepřibyl, jenom ten stávající se přesunul tak, že je využit méně efektivně. Lépe jsou na tom akorát ti, kteří si při tomto přesunu něco nakradou, celá společnost v úhrnu prodělá. To je podstata státní stimulace ekonomiky.
03. 02. 2009 | 15:32

Tiger napsal(a):

To Vlk:
jednoduché otázky: tak podle Vás to vyřeší státní dluhopisy? Takže k zadluženým domácnostem přidáme větší zadlužení státu a pojedem vesele dál?
03. 02. 2009 | 15:34

ALT napsal(a):

pro Emissary,

prosím,
můžete mě vysvětlit jak se odvodí od HDP BRD
produktivita práce v konkrétní německé firmě a její dceřinné společnosti v ČR ?

( předpokládám stejnou nebo velmi podobnou výrobu, technologie, postupy i management)
04. 02. 2009 | 23:06

Taky ekonom napsal(a):

TO FILIP. EMISSARY.¨, a taky vlk(aby nabral trochu moudra)

vyšší produktivita práce u takových průmyslových států jako je Německo je daná hlavně tím,že jejich produkce má mnohem vyšší přidanou hodnotu,než v tom našem Afghanistánu...
Bohužel jsme zaspali dobu a vývoj nových technologií a jejich uplatnění ve výrobě velkých montážních celků...
Stačí se podívat co se sem z Německa vozí za automatické linky do všech odvětví průmyslu,
to nelze dohnat lepší organizovaností práce ani firem.
Právě proto si mohou dovolit luxus pěstování socialismu ...zatím
05. 02. 2009 | 22:04

Jose napsal(a):

Pane Kohoute, zajímal by mě váš názor či komentář k výroku pana J. Rupnika (viz blog K. Hvížďaly), který řekl, že "...je zde neblahé dědictví prezidenta Reagana, který zadlužil USA více než všichni američtí prezidenti dohromady...".
Jsem tím poněkud překvapen, poněvadž doposud převládající pohled na Reagana tvrdil, že představoval jakousi renesanci autentické konzervativní pravicové politiky, jejímž základním postulátem je, že na dluh se žít nemá, vyrovnaný rozpočet, snižovat daně atd. atd..
Takže v tom mám nyní zmatek, měl jsem zato, že Reagan zachránil Ameriku před levicovým plýtváním a teď toto ?
A řekne to dokonce Jacques Rupnik ?
07. 02. 2009 | 14:40

vlk napsal(a):

Už mě přestává bavit blábolit v diskusích, když to stejně nikdo nečte.
Založím si vlastní blog, máte se na co těšit. Chápu, že jinak bych byl pro smích.
07. 02. 2009 | 22:29

eman napsal(a):

Kohoute z toho článku je patrno i tomu kdo nezná
ekonomiku ,že TKZV.TLACHÁTE.

Vy totiž vůbec nevíte co
dělat v této šťastné době.
11. 02. 2009 | 06:54

breitling superocean napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 06:17

breitling skyracer napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 06:20

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 00:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy