Historie jednoho dogmatu

09. 03. 2009 | 22:30
Přečteno 10709 krát
Když fakta nesouhlasí s vašimi názory, co uděláte? Změníte je, anebo investujete velké intelektuální úsilí, abyste sami sebe přesvědčili, že černá je bílá?

Série bublin a následných pádů na akciových trzích během let 1998-2009 vyvolala otázku, jak je to s efektivitou trhu. Anomálie trvající deset let je totiž více než jen pouhá anomálie. Je to důkladné a zásadní odmítnutí jedné ze základních hypotéz spojených s moderní teorií portfolia.

Z hypotézy efektivních trhů vyplývá, že empirickým důsledkem její platnosti by měl být pohyb cen akcií a hodnot indexů popsatelný Wienerovým stochastickým procesem, popřípadě některým procesem podobného charakteru. Pouhý pohled na vývoj indexů během posledního desetiletí však jasně říká, že o geometrickou náhodnou procházku (ani o nic vzdáleně podobného) se nejedná. A nejen pouhý pohled. Kdyby totiž trhy měly efektivně a správně hodnotit ceny aktiv na kapitálových trzích (zejména akcií, ale nejen jich), nemohla by volatilita trhu být podstatně vyšší než volatilita výkyvů nominálního HDP. Ve skutečnosti však akciové trhy kolísají o desítkový řád více než ekonomika. Jak se to srovnává s hypotézou efektivních trhů? Nesrovnává se to vůbec.

Na empirické úrovni můžeme kategoricky prohlásit, že hypotéza efektivních trhů nefunguje, podobně jako byla v minulosti empiricky vyvrácena hypotéza ploché Země, hypotéza samoplození červů ve shnilém mase anebo hypotéza světového éteru. Hypotézy typu EMH (Efficient Markets Hypothesis) mimohodem nelze dokázat. Lze ji pouze vyvrátit, k čemuž stačí jeden protipříklad. A těch jsme během deseti let zaznamenali na globální úrovni celé tucty.

Články z roku 1970 nebo 1978 od věhlasných autorů jako Eugene Fama nebo Michael Jensen mohou klidně tvrdit, že „žádná jiná ekonomická teze, není podpořena tak pevnou empirickou podporou jako hypotéza efektivních trhů. Tato hypotéza byla testována, a až na malé výjimky, shledána v souladu s daty z různých trhů ...“ Inu dobrá, to byla možná pravda v roce 1970. Tehdy se vůbec psalo a tvrdilo leccos jinak než dnes. Nobelovský laureát Paul Samuelson mohl tehdy například věřit, že sovětský model ekonomiky má budoucnost. Ve vydání své základní učebnice Economis z roku 1973 uvádí, že SSSR dostihne USA ve výši HDP per capita zhruba v roce 1990. Ekonomie podléhá vývoji; spoléhat se na jednou provždy dokázaná dogmata je nebezpečná iluze. Ekonomie neuznává žádného papeže, který by byl neomylný v otázkách víry.

Přesto se kupodivu najdou výstředníci, kteří investují svoji intelektuální energii do obrany něčeho, co očividně není pravda. Jeden takový názor se snaží tvrdit, že (1) samotné investiční rozhodování ekonomických agentů na základě dostupných informací a (2) efektivní zpracování těchto rozhodnutí trhem do rovnovážných tržních cen jsou dvě různé věci. Tedy, že investoři se rozhodují iracionálně, vytvářejí bubliny a pády, a přece trh jako takový může být efektivní. Trh zkrátka jen racionálně odráží iracionalitu investorů. - toto tvrdí inovativní interpretace hypotézy kapitálových trhů, která se snaží o kvadraturu kruhu neboli smíření existence bublin a tržní efektivity najednou.

Věnujme této argumentační linii trochu pozornosti. Z povrchního pohledu se argument oddělení modelu chování tržních agentů a efektivity trhu zdá být rozumný. Když auto sjede do propasti, je to možná tím, že mu v zatáčce selhaly brzdy. Řidič mohl řídit jakkoli dobře, ale ty zpropadené brzdy mu nedaly šanci. Analogicky, trh může fungovat perfektně, ale ti zatrápení spekulanti vytvářejí bubliny a zpochybňují tak hypotézu o jeho efektivitě.

Nedá ovšem příliš mnoho intelektuálního úsilí odhalit podstatnou chybu v analogii. V případě havarovaného automobilu je zřejmé, co je auto a co je řidič. Vyšetřování nehody může odhalit buď selhání brzdového mechanismu anebo selhání řidičovy rovnováhy pod vlivem tří promile alkoholu. Samotný fakt, že trosky auta leží v údolí pod serpentinami, nepostačuje k určení příčiny nehody.

Můžeme v případě „havárie“ akciového trhu jednoznačně rozlišit mezi trhem a tržními agenty – podobně jako v případě rozdílu mezi autem a řidičem? Ne, nemůžeme. Trh se skládá z tržních agentů. Investoři a spekulanti JSOU trh. Auto může stát na ulici bez řidiče a stále zůstává autem. Trh bez tržních agentů již není trhem.

Tvrzení typu „efektivní trh může zcela perfektně fungovat v modelu, kde jsou informace zpracovávány agenty s neracionálními očekáváními“ jsou proto logicky zcela chybná. Neexistuje efektivní trh v prostředí, kde se jednotliví účastníci nechovají racionálně. Ano, je možné vytvářet nejrůznější modely, kde se iracionalita jednotlivých účastníků trhu navzájem vyruší, ale praxe je jiná. V praxi se iracionalita naopak sčítá, popřípadě násobí – a výsledkem jsou právě bubliny a burzovní krachy. Behaviorálních modelů na toto téma je celá řada; výzkumy v dané oblasti nejsou žádnou teoretickou novinkou.

Tím samozřejmě není řečeno, že hypotéza efektivních trhů je zbytečná, hloupá a hodná zapomenutí, podobně jako samoplození nebo éter. I nadále zůstává důležitou teoretickou koncepcí, podobně jako teoretická abstrakce hmotného bodu nebo absolutně černého tělesa ve fyzice. Nicméně v praxi je klíčový poznatek: nikoli, akciové trhy se nechovají tak, jak by se chovat měly, kdyby EMH platila. Není pravda, že ceny akcií sledují Wienerův stochastický proces (ani žádný vzdáleně podobný proces, což bohužel komplikuje situaci finančním inženýrům.) Není pravda, že výnosy vykazují sériovou autokorelaci statisticky nerozlišitelnou od nuly. Není pravda celá řada dalších věcí, které jsou na hypotéze efektivních trhů postaveny.

A konečně není pravda, že fundamentální nebo technická analýza není schopna přinést hodnotu, což je závěr, který by z platnosti EMH nutně vyplýval. „Ti z nás, kdo každý den vidí chybná ocenění na kapitálových trzích, musí doufat, že obchodní školy nepřestanou vyučovat hypotézu efektivních trhů,“ poznamenal jednou Warren Buffett. Když se většina trhu bude řídit touto hypotézou, trh přestane být efektivní, což vytváří příležitosti pro aktivní investory, mezi něž Buffett patří. (Dlužno dodat, že úspěšných aktivních investorů je po čertech málo.)

Závěr – tvrdošíjné dogmatické lpění na viditelně překonaných hypotézách je jen dalším dokladem, že lidé se nechovají zdaleka vždy racionálně. Ano, také jsem kdysi patřil mezi příznivce hypotézy efektivních trhů. Pod tlakem do očí bijících faktů jsem ovšem změnil názor. Co uděláte vy, když fakta nesouhlasí s vašimi názory?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

To skoro vypadá, jakoby si Pavel Kohout přečetl diskuzi pod svým minulým blogem.
09. 03. 2009 | 23:04

jenicek napsal(a):

Pavel Kohout to tvrdí již delší dobu, Gerde. Myslím, že blábolení pod jeho články ho moc nebere:-)
09. 03. 2009 | 23:14

Alena-M napsal(a):

Pavle,
je naivni si myslet ze se bude nejaka genialni invest. strategie vytrubovat jen tak nadarmo pro kazdeho do sveta.
Kazdy jednotlivec uz si musi zvolit svou strategii sam a take si za ni zodpovida!
Takovy je zakon zivota i vidiny zisku
09. 03. 2009 | 23:36

RUMCAJS napsal(a):

Jsem Váš fanda pane Kohoute, ale tady bych řekl,že střílíte na jiný terč.

Zběžně jsen si tuto teorii přečetl na základě blogu pana Kuhna a musím mu dát za pravdu. Já tu teorii chápu spíše ve smyslu, že sice trh okamžitě absorbuje každou informaci, ale jestli bude reagovat efektivně, ve smyslu "Úspěšně", o tom tam není ani slovo.

Když se dotknete hada, on sice hned zareaguje ale těžko říci jak.
Dokonce se shodujete v tom, že i tam se tvrdí, že žádný recept na zbohatnutí na burze ve skutečnosti neexistuje a že i ty nejlepší mozky na burze v průměru dopadnou stejně jak náhodně investující blbeček.

P.S. Pokud bychom ale zůstali u chápání té efektivnosti jak uvádíte, pak si trochu odporujete v jiných článcích, kde tvrdíte, že z dlouhodobého hlediska je lepší akcie podržet, páč se vrátí do normálu. Pak by ale trhy opravdu fungovaly efektivně i ve vašem smyslu chápání tohoto slova. Stačilo by pouze počkat, až ze sebe setřese tu iracionální část - paniku.
09. 03. 2009 | 23:42

Al Jouda napsal(a):

Život je hra. Vždyť i na burze se hraje.
09. 03. 2009 | 23:49

veit napsal(a):

Ach vy souhrnní popletové, skoro se chce říct, že "a vo tom to je". Vy jste prostě nepochopili, že celé toto tlachání je o virtuálním světě spekulací, který nemá s lidskou přirozeností pranic společného, protože má jen minimální vliv na počet vyrobených/prodaných/snědených rohlíků. A Pavel Kohout je trubačem tohoto popleteného ideologismu, nebo,chcete-li, frajtrem předchozích bitev.
10. 03. 2009 | 00:36

Slartibartfast napsal(a):

Vypadá to, že pohon kosmických lodí budoucnosti nebude založen na bistromatice, ale na burzomatice.
10. 03. 2009 | 00:42

Ekonom napsal(a):

Ve skutečnosti je odpověď jednoduchá, existuje již mnoho desítek let, akorát že ekonomové nemají jednoduché odpovědi rádi. Naopak mají rádi nejrůznější kvadratury kruhu, cirkulární logiku, teoretická cvičení a číselnou akrobacii, čím spletitější a z praktického hlediska irelevantnější, tím lépe. Proto také dosáhla Keynesova Obecná teorie tak závratného úspěchu - je v ní všechno výše uvedené na druhou.

Trhy by se chovaly efektivně v prostředí tvrdých peněz, bez existence centrální banky. Centrální banka záměrným vytvářením prostředí laciných peněz bubliny nafukuje a znemožňuje racionální kalkulaci. Dokud si tohle ekonomové jako pan Kuhn a Kohout neuvědomí, budou vést tuto debatu ještě hodně, hodně dlouho.
10. 03. 2009 | 00:46

Dany napsal(a):

mladý komsomolec Kohout bez respektu k hlavě státu píše:

"Ekonomie neuznává žádného papeže, který by byl neomylný v otázkách víry."

Tak to se na vás z júesej z melouchů zase označených jako "pracovní cesta prezidenta" vracející Vaklaf Klaus bude opravdu, ale opravdu mračit.

Ten se přece nikdy, za více než půl století od okamžiku, kdy mu strana a vláda poprvé, jasněže proto, že se dobře učil, ne proto, že tatík byl pilný bolševik z Podkarpatské Rusi, v v krvavých 50. letech dala zelenou přijetím na stalinskou VŠE, kde studoval předchozraščotní vědu věd, jak i on s typickou skromností kecací nebo matematicko formulační disciplínu nazývá, nemýlil.

Vždy měl, má a bude mít pravdu, vždy se trefil do černého a pokud se nám to tak nezdá, tak se na to díváme špatnou optikou.

Nakonec ani vy, bystrý a tvrdý kritik všeho, co nehoví nekonečné moudrosti a efektivitě neviditelné ruky, jste, opravte mě, pokud se mýlím, za skoro 20 let posametové klausistické teorie a praxe v národohopodářství neshledal žádnou vadu na jejich kráse.

Nebo že by? Rychle někde něco vyštracháte?
10. 03. 2009 | 00:48

Jaroslav Borovička napsal(a):

Protože jsem zřejmě autorem části myšlenek, které zde Pavel Kohout komentuje, musím se k tomuto článku vyjádřit.

Pavel Kohout reaguje na článek na mém blogu:
http://pinus.bloguje.cz/770...
a na článek Petra Kuhna na aktualne.cz
http://blog.aktualne.centru...

Pro objasnění doporučuji přečíst nejprve můj původní článek, možná včetně dlouhé diskuse pod ním. Krátké vysvětlení pro ty, kteří tak činit nechtějí.

Hypotéza efektivních trhů je velmi často chybně vykládána a podobné chyby se dopustil Pavel Kohout i v jednom ze svých článků na Finmagu
http://www.finmag.cz/clanek...
Tuto chybu jsem velmi podrobně rozebral, pričemž v jednom odstavci (jinak nesouvisejícím se zbytkem dlouhého argumentu) jsem napsal:

"Dále se podívejme, zda a jak s hypotézou efektivních trhů souvisejí racionální očekávání. Ačkoliv tyto pojmy jsou často používány společně, jedná se o nezávislé myšlenky. Efektivní trh může zcela perfektně fungovat v modelu, kde jsou informace zpracovávány agenty s neracionálními očekáváními."

Tím jsem chtěl vyjádřit, že racionální očekávání a hypotéza efektivních trhů jsou dva odlišné teoretické koncepty a že je dobré jim takto rozumět - nic víc, nic míň. Pavel Kohout ostatně svým tvrzením: "Ano, je možné vytvářet nejrůznější modely, kde se iracionalita jednotlivých účastníků trhu navzájem vyruší" sám potvrdil, že se skutečně o dva odlišné koncepty jedná.

Pane Kohoute, pokud jste usoudil, že je tato iracionalita pro mě nějakou berličkou, jak hypotézu efektivních trhů obejít a tím váš argument zneplatnit, mýlíte se. Moje argumentace žádný předpoklad iracionálního chování nevyžaduje.

Je mojí chybou, že jsem v onom inkriminovaném odstavci nezdůraznil, že daný odstavec je z hlediska celého argumentu nepodstatný, a tím dovolil, abyste dané věty vytrhl z kontextu a napsal o nich článek. Bohužel se váš článek vůbec nedotýká mé původní kritiky.
10. 03. 2009 | 03:19

Jaroslav Borovička napsal(a):

Omluva a doplnění:

Bohužel se ukázalo, že iracionální rozhodování ve svém článku diskutuji více, než jsem původně zamýšlel. Proto bych se chtěl omluvit za výraz "vytrhnul z kontextu". Ve světle mého článku není oprávněný.

Zároveň jsem ve svém původním článku doplnil část, ve kterém se snažím uvést mou argumentaci iracionálního chování do souladu s argumentací Pavla Kohouta (tato část byla v mém článku opravdu nedostatečně vysvětlena). Na zbytku argumentu, proč Pavel Kohout použil hypotézu efektivního trhu chybně, to však nic nemění.
10. 03. 2009 | 05:19

Jaknato Kohout napsal(a):

Dnešní Ekonomové jsou obchodníci s iluzí ,manipulátoři a podvodníci,v době Sumérů to bylo jasné ,že když se sní dvě pecky tak se i vykadí,máme jim co závidět,jak jednoduché a prosté,pane Kohout.
10. 03. 2009 | 06:16

student napsal(a):

Já chápu trh jako prostředí kde jsou pomocí směny uspokojovány mé potřeby.Trh má tedy v mém životě pouze pomocnou úlohu. Pro makroekonomy je trh a jeho rozvoj cílem. Proto si vytváří
iracionální teorie a virtuální peníze. To je pak příčina tzv.krizí.
Makroekonomové se chovají podobně
jako pěstitel brambor, který se nezajímá o výnosnost a kvalitu, ale soustředí se na vytváření obrazců na bramborovém poli s využitím různé barevnosti natí.
10. 03. 2009 | 07:03

Luba napsal(a):

Pane Kohoute,
zapomněl jste napsat jeden podstatný dovětek, a sice že:

"Klaus je dogmatik!"
10. 03. 2009 | 08:39

Marty napsal(a):

A nejsou nahodou ty bulibny, ac vytvorene iracionalitou ucastniku trhu, potvrzenim samotne efektivity trhu (ted nemluvim primo o "teorii" efektivnich trhu), ktery takovou iracionalitu potresta v podobe nasledku po prasknuti bubliny?
10. 03. 2009 | 10:22

JC napsal(a):

Luba,
Ano stejně jako křesťané bysme měli přijmout dogma, že TRH stejně jako BUH je jedinný spravedlivý. Avšak nikdy tak jako u křesťanů nelze očekávat, že se lidé smíří s trestajícím Bohem/Trhem/ pokud trest padne na ně osobně.
10. 03. 2009 | 11:19

Neoliberalismus ze neexistuje? :) napsal(a):

10. 03. 2009 | 11:48

Lukáš Bušina napsal(a):

Marty: To víte, že jo. Trh funguje efektivně vždy - i když všechno kolem je ničeno. Trh je efektivní v ničení i tvoření.

A teď otázka pro chytré hochy (sorry Marty, Vás se to netýká)

Chceme aby trh efektně ničil, nebo bychom rádi, aby se bez toho efektního ničení obešel?
10. 03. 2009 | 13:21

JC napsal(a):

Lukáš Bušina,
Dle mého laického názoru, poroučet trhu je jako poroučet větru a dešti.
Vždy naděláte více škody jak užitku.
10. 03. 2009 | 15:51

Gerd napsal(a):

Lukáš Bušina:
Myslím, že je to úplně jedno, dříve či později každé ohýbání trhu narazí na své hranice. Efektivní ničení trhu a dějinné zvraty jsou i docela dobré, je to výrazem určité dějinné spravedlnosti, kdy není jiný způsob, jak zabavit zlodějům nakradené majetky (např. zábory majetku za hustiské revoluce šlechtou byly potrestány pobělohorským přesunem majetků, apod.)
10. 03. 2009 | 18:08

Lukáš Bušina napsal(a):

JC: Regulace jsou oním poroučením trhu. Naše společnost (až na exoty v libertariánském spektru) si nepřeje hluboké krize a extrémní ekonomické růsty (ty růsty si přeje dejme tomu :D )

Chceme vysoké růsty a mělké krize, což trh neumí bez pomoci zvenčí.

Gerd: Pokud na to ničení doplatí zas a jenom daňový poplatník, zaměstnanec tak nechat takovou krizi samovolně je dle mého názoru hloupé... Nehledě na to, že to je politicky velmi stupidní - krize prohrávají volby :-) Jsou politici natolik stupidní, aby si prohráli volby nicneděláním? :-)
10. 03. 2009 | 22:08

prirodovedec napsal(a):

pinus: Dekuji Vam za Vase pro mne precizni vstupy. Chtel jsem na Vase texty odkazat, jak jsem to cetl, nastesti jste se ozval sam.

Chybi mi zde Vase castejsi vstupy, alespon si citavam Vase blogy - at se dari v dali.

I kdyz si myslim, ze s Vasim mozkem a schopnosti vyjadrovani myslenek je Vas pro ekonomii skoda. :))
10. 03. 2009 | 23:29

prirodovedec napsal(a):

Marty, L.B.: Podle mne je mocensky neprozirave ignorovat variabilitu a rozsah dopadu krizi. Sledovani prumernych agregovanych velicin v duchu Swobodova: "V prumeru ma kazdy kure" se mi jevi existencne riskantni pro mocne. Robustnejsi percentily se jevi jako vhodnejsi, ale vypadaji pak socansky ...
10. 03. 2009 | 23:34

Stan napsal(a):

Přírodovědče,
na to je úplně jednoduchý příklad: Kolik dělníků s průměrným platem musíte agregovat s jedním Martinem Romanem (plat cca 18 milionů Kč), aby výsledkem byl průměrný plat 24 000 Kč?

Totéž můžete zkusit s platem prezidenta, Jaromíra Jágra, či nějaké rychlokvašené celebrity. Čili, průměrný plat je naprosto nerelevantní veličina, přesto s ním naši mainstreamoví žurnalisté operují velmi často. Vůbec se nehovoří o mediánu, či průměrném platu v jednotlivých profesích, věkových kategoriích, pohlavích, krajích, okresech apod.

Ale v průměru jsme všichni bohatí, takže je potřeba nám průměrně či ještě lépe degresivně zatnout tipec.
11. 03. 2009 | 00:17

Jirka Hemzal napsal(a):

to Lukáš Bušina:
Ani ti "liberální exoti" si nepřejí hluboké krize. Domnívají se však, na rozdíl od Vás, že vlády svými zásahy krizím nepředcházejí, ale naopak sami způsobují nerovnováhu. Vede je k tomu zkušenost, že zásahy vlád bývají většinou nepřiměřené, opožděné a drahé. A valná část prostředků skončí u různých nátlakových skupin a je rozdělována byrokratickým způsobem - tedy neefektivně.
11. 03. 2009 | 09:26

Marty napsal(a):

Jirka Hemzal: staci se podivat na teorii ekonomickeho cyklu, kde se hezky ukazuje zkazonosny vliv statnich zasahu. Jeden liberalni exot za to dostal Nobelovku.
11. 03. 2009 | 11:19

Jirka Hemzal napsal(a):

To Marty:
Zdravím Vás. Ve světle vládních zásahů, které se po léta vršily v podobě různým dotací, křivení cen, administrativních bariér, protěžování různých státních nebo polostátních molochů (Fannie Mae a Freddie Mac, u nás pak ČEZ apod.), kterým politici často psali zákony na míru, mi debata o nuancích hypotézy efektivních trhů připadá velmi akademická a poněkud komická...
11. 03. 2009 | 11:37

Marty napsal(a):

Jirka Hemzal: podle nekterych za to mohou liberalove a nedostatecna regulace :)
11. 03. 2009 | 11:47

Jirka Hemzal napsal(a):

To Marty:
Jojo. S regulací,jakožto jasnými pravidly, závaznými pro všechny nemám žádný problém. Jak znám vaše názory, myslím, že ani vy ne. Stát by ale měl být neúplatný rozhodčí, a ne se zapojovat do hry, hned na jedné, potom zase na druhé straně. Někdo to pěkně napsal - stát by měl umožnit lodím plavbu, ale ne jim určovat kam mají plout...
Bohužel jsem slyšel názory některých vlivných politiku západoevropské levice, že je potřeba jednou pro vždy zabránit krizi, zavést vedle sociální politiky i hospodářskou politiku... Posílit vliv států na hospodářství, podporovat perspektivní obory (asi na to mají křišťálové koule) apod. věci. Bylo mi z toho úzko...
11. 03. 2009 | 12:13

Marty napsal(a):

Jirka Hemzal: stat nikdy nebude neuplatny rozhodci.

O regulaci by se dalo mluvit opravdu hodne dlouho, ale ani slavny Basel II krizi nezabranil. Vypujcim si Vasi analogii. I kdyz bude stat pouze umoznovat plavbu, potopeni lodi stejne nezabrani.
11. 03. 2009 | 13:41

Jirka Hemzal napsal(a):

to Marty:
S vašimi závěry - souhlas.
Četl jste Pírka? Já ano. Skvělé!
11. 03. 2009 | 13:56

Lukáš Bušina napsal(a):

Jirka Hemzal: Ale přejí. Nic jiného totiž neplyne z neregulovaného trhu. Na neregulovaném trhu vzniká mnohem mnohem více investičních bublin než na trhu regulovaném(pokud je ta regulace zaměřena na ono potlačování vzniku bublin) - což se stalo právě nyní s trhem s deriváty v USA.

Nádherný příklad neregulovaného trhu v minulosti může být tulipánová horečka v Nizozemí. Tam je to naprosto nádherně vidět, co neregulovaný trh dokáže.
11. 03. 2009 | 21:57

pinus napsal(a):

prirodovedec: Na vic vstupu bohuzel nemam dost casu. Jak to vite, ze me je na neco skoda? Ekonomie je krasna.

A propos, k diskusi o prumerne mzde jsem take zrovna neco napsal. Samotneho me prekvapilo, jak moc jsou kvantily stabilni (a to jsem stabilitu apriorne ocekaval).
12. 03. 2009 | 06:09

Jirka Hemzal napsal(a):

Lukáš Bušina: Nesouhlasím s vámi, ale i tak děkuji za reakci. S pozdravem JH
12. 03. 2009 | 09:27

prirodovedec napsal(a):

pinus: Skoda. Na druhe strane mne alespon nemuzete tolik "cvicit jako posledne" :) a ja si zde mohu zase dovolit ledabylost v odkazech. :) Ale ani ja moc casu nemam, takze ani na tu ledabylost. :)

OK, trosku zpresnim proc je podle mne Vas pro neco skoda: Nejprve musim napsat, ze vyse prece nepisu, ze to vim, :) jen jsem napsal subjektivni nazor se smajliky. Proc myslite, ze to vim? :)

Ale verim vice matematickym modelum na ekonomicke "mikrourovni" nez tem tolik podle mne dosud popularnim na makrourovni, tam navic spojenym se snahou je aplikovat. Zda se mi, ze kracite druhou cestou, ktera byvala prilis modni, ale ted se podle mne bude prehnane kritizovat. Zustat u matematiky/fyziky (jak Vas odhaduji) by bylo mozna slibnejsi. Mate ale vzacny dar pomerne presne vypichnout chyby - mozna jej vyuzit k hledani der v modelech, na ktere se prisaha (-lo)? :)

Jinak krasu vidim jinde a Vy urcite take. :)

Vas text s graf je velice zajimavy, diky za nej. Rad pouziji v odkazech:

http://www.pinus.bloguje.cz...

Zajimalo by mne, jak to v case vypada oborove a jak to odpovida vyvoji GINI. Hledal jste nejake testy na overeni konstantnosti kvantilu? (Serfling aj.) To je jen okamzity dotaz ne pokus o vhled.

Jinak si uzivejte Chicaga, vratite-li se pak domu, bude zrejme jiz jiny VS zakon a rektorem u Vas nejaky byvaly politik ... :) Podivejte se na novinky na msmt.

Tesilo mne. Snad se nekdy dustojne ozvu u Vas.
13. 03. 2009 | 03:33

LIBERTARIAN napsal(a):

Kohoutov clanok, a aj diskusia, je o TRHu. Lenze realny "trh" vskutku NIE JE TRH. Trh je "priestor pre slobodnu výmenu tovarov". Realny trh podlieha spuste zakonov, pravidla trhu sa menia ZA POCHODU, a hlavné medium trhu - teda peniaze- podlieha neustalym umelym, nepredvidatelnym direktivnym zmenam , ktore vnucuje jeden z hračov na trhu - STÁT. Trzna logika a trzne principy platia na TRHu, nie na "trhu".
13. 03. 2009 | 15:40

Michal Kroh napsal(a):

Dobrý den pane Kohoute,
již déle sleduji vaše články a komentáře a musím uznat jeden fakt. Je na vás vidět, že ,,zrajete". Svět opravdu není černý ani bílý, ale je mixem obou barev. Teorie efektivních trhů (vycházející z teorie dokonalé konkurence) jako každý jiný model může fungovat za naplnění předpokladů. Pokud naplněny nejsou, nemůže fungovat ani teorie. Behaviornální teorie a principy nedokonalé konkurence jsou součástí ekonomického mainstreamu, nicméně neznamenají, že je popírána efektivita trhu jako celku a že bychom se neměli mít snahu se k dokonalé konkurenci stále alespoň přibližovat. ,,Pouze" je potřeba takto k těmto teoriím přistupovat a pracovat s nimi při aplikaci na konkrétní situaci. Smutnou zprávou pro všechny ekonomy je fakt, že neexistuje univerzální recept na všeobecný blahobyt lidstva.
15. 03. 2009 | 12:42

Maty napsal(a):

Pro Economa:
no to je evidentní blbost.Ani tvrdé peníze a absence monetární politiky nezabrání spekulacím.
myslím že levníé peníze v době tulipánové bubliny v Holandsku nebyly, přesto se jednalo o obrovskou blamáž a selhání trhu.
Ano levné peníze určitzě bublinám a spekulacím pomáhají nicméně samy o sobě je nezpůsobují a nezastaví...
16. 03. 2009 | 10:58

Jirka napsal(a):

Pripada mi ten clanek podobny jako povzdech bolsevika, kteremu ten jeho svet, jen na krok od raje, zpropadeny lidsky faktor, ktery se uchylil od Marxe, taky dost ponicil. Preji ekonomum ze srdce dalsi a dalsi nefunkcni hypotezy.
16. 03. 2009 | 17:14

Frantisek Vrata napsal(a):

Jakakoliv ekonomicka hodnota akcioveho trhu konci s prodejem IPO.Potom uz je to jen"zero sum game'kde jde v podstate o hru jako poker ale ve ktere nema vetsina lidi ani poneti o hodnote karet.V IPO dostane firma penize na rozvoj ci vyplaceni seed investoru a dalsi " trzni " vyvoj ji zajima pouze okrajove aby si udrzeli " rating".Lide si kupuji a prodavaji akcie mezi sebou, nekteri si i zjisti fundamentals a reknou si ze treba Kolaloka se dobre prodava, ziskava trhy na ukor Lokakoly, zisky se ji zvysuji a zvysuji dividendu tak bude ji dobre koupit.Vetsina lidi ale takhle do hloubky vubec nejde a koupi protoze nekdo v TV vyhlasil ze je to dobra firma.A jak lidi nakupuji,jde cena samozrejme nahoru a lidi vidi ze cena jde nahoru tak zase vice kupuji a tak se to sroubuje aniz by to melo nejaky ekonomicky podklad.Priciny padu mohou byt ruzne ale rekneme treba dve.Nekde v okoli stacirny vybuduji uhelny dul,znecisti spodni vody a najednou kolaloka chutna hnusne,lidi ji prestanou kupovat a firma krachne.Akcionari kteri ji drzi v te dobe o vsechno prijdou ale lide kteri ji koupili levne pred lety a vcera draze prodali si bohatsvi udrzi,bohatstvi ziskane ne z prosperujici firmy ale z chudaku kteri zustali drzet akcie posledni.Dalsi vec se muze stat ze i kdyz je porad Kolaloka dobra ale nejaky analytik vyhlasi ze Lokakola pristi rok prijde s mnohem lepsi kolou kterou budou lidi pit mnohem vice,(nemusi to byt pravda)a investori zpanikuji a zacnou prodavat,ostatni vidi mze prodavaji a zacnou prodavat take a zase jsme u spiraly dolu.Obe varianty znici investory kteri kupovali draze ale ta druha nemusi znicit firmu,dokonce nemusi mit vubec vliv na jeji ekonomicke vysledky.Pouze muze clovek ktery vyslal tuto poplasnou zpravu nakoupit akcie za hubicku...Jsou ruzne zakony proti insider information a insider trading ale v posledni dobe si jich nikdo moc nevsimal a bohapusta spekulace totalne ovladla trhy.Takze jsme nemeli posledni dobou trzni ekonomiku ale spekulacni ekonomiku mjak jsme byli svedky u ropy,domu v USA,vetsiny komodit...A nevime kdy tomu bude konec...
16. 03. 2009 | 23:00

Asterixx napsal(a):

Pane Kohoute, pekny clanek (jako obvykle), dobra argumentace. Existuje nejaka vhodna alternativa k EMH? Nebo pouze vime, ze hodnoty indexu Wienerovym stochastickym procesem nepopiseme, ovsem uz netusime jak je popsat?

Kdybyste o nejakem vhodnem modelu vedel, hodil bych to do Matlabu a pristi tyden si sel koupit Porsche 911.
17. 03. 2009 | 18:10

napsal napsal(a):

Z toho všeho mi připadá celá dnešní ekonomická věda jako obdoba alchymie někdy v 16. století. Povrchně si všímá si povrchových jevů a snaží se z toho vyvodit nějaké zákonitosti. Ale protože nejde na podstatu, nezajímá se o vnitřní příčiny těch jevů, tak se nakonec všechny ty „zákony“ ukážou jako nesmysly a fikce. Nemyslím si že by skutečné ekonomické zákonitosti byly nepoznatelné, ale bude se na to muset jít jinak. Budou muset nastoupit jiné metody zkoumání a hlavně jiní lidé. Protože další podobnost se zmíněnou alchymií se naskýtá zjevně; ty největší celebrity se nakonec ukazují jako šarlatáni nebo dokonce vědomí podvodníci.Pokud to zkoumání budou mít v rukou takoví kteří to celé dělají jen jako prostředek pro rychlé získání slávy a z toho peněz, tak se pravdy nemohou dobrat nikdy.Za posledního poctivého ekonoma lze považovat Adama Smitha, po něm jsou už jen šarlatáni….

Dnešní ekonomie bude muset zkolabovat a skončit stejně neslavně jako se to stalo s alchymií, a stejně jako před těmi 350 lety přijít – odjinud – noví lidé, kterým už nepůjde tak o prachy, jako o zjištění pravdy; a buďte si jisti, že na ni přijdou.Přeji příštím generacím, aby bylo co nejdříve.
17. 03. 2009 | 23:30

Lord Helma napsal(a):

To chybné dogma spočívá v přesvědčení, že akciový trh je nějakým způsobem spjat s ceny aktiv na kapitálových trzích(jakkoli mi není jasné, co to je)? A není toto skrytá obhajoba jiného dogmatu způsobem: nevyšla nám jedna teorie, my časem vymyslíme novou, jen nám prosím neříkejte, že úplně blbá je premisa. My si totiž chceme hrát, hrát. P.S. co takhle nadhodit, že trh s akciemi není trh - vzdejte se spekulací, ono vás to časem může přijít draho;)
18. 03. 2009 | 21:59

Mr.White napsal(a):

Líbí se mi schopnost Pavla Kouhouta přibližovat ekonomii i nám, méně zběhlým, čtenářům - neeokonomům. I když si za to může občas vysloužit kritiku ortodoxních teoretiků.
Souhlasím s myšlenkou, že nelze oddělovat trh od chování jeho aktérů: takové dělení je příliš umělé, a je-li teorie efektivních trhů založena právě na něm, je oprávněné pochybovat o její správnosti (smysluplnosti).
Je zřejmé, že trh (kapitálový) jako reálná instituce, nikoli jako teoretická abstrakce, neodráží při tvorbě cen akcií a dalších finančních instrumentů jejich skutečnou hodnotu. Může jít o laický, a tudíž klamný dojem, ale zdá se mi, že se tento rozdíl mezi "skutečnou hodnotou" cenných papírů a tím, jak jsou oceněny na burze časem spíše prohlubuje (paradoxně s postupující regulací a zpřísňováním dohledu nad kapitálovými trhy). Není nakonec pravdou, že přemíra regulace v tomto případě funguje stejně zhoubně jako její naprostý nedostatek?
19. 03. 2009 | 16:15

Jan napsal(a):

to Al jouda
jsou různé druhy her.
Je skutečně život ruleta?
20. 03. 2009 | 22:09

Jura napsal(a):

Můj názor je, že se na burzu dostalo příliš menších akcionářů, kteří "plují s davem" a v podstatě se nezajímají o hodnotu podniku jako takového, ale pouze o spekulaci - jsou to sázkaři a nikoli investoři.
Na druhou stranu i investor, který hledá informace o podniku, může být lehce vykolejen davem - obvzlášť když ví, jak třeba probíhá oceňování aktiv firmy drahými ratingovými společnostmi (osobně bych za jimi stanovenou hodnotu nedal ani zlámanou grešli!)
20. 03. 2009 | 22:23

air jordan shoes napsal(a):

A Pavel Kohout je trubačem tohoto popleteného ideologismu, nebo,chcete-li, frajtrem předchozích bitev.
25. 05. 2009 | 08:46

basketball shoes napsal(a):

Kdybyste o nejakem vhodnem modelu vedel, hodil bych to do Matlabu a pristi tyden si sel koupit Porsche 911.
25. 05. 2009 | 08:47

jordan shoes napsal(a):

Proto také dosáhla Keynesova Obecná teorie tak závratného úspěchu - je v ní všechno výše uvedené na druhou.
25. 05. 2009 | 08:47

Bisnis Online napsal(a):

well I have to say good luck keep up the good work
10. 06. 2009 | 21:59

pink wine glasses napsal(a):

ibterestin,, but i like this!
05. 02. 2010 | 16:56

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 00:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy