17. listopad: floskule, anebo živý odkaz?

18. 11. 2011 | 12:58
Přečteno 2166 krát

Na talíři nám opět leží 17. listopad. Těžko hledat něco lacinějšího a jednoduššího, nežli jsou bezobsažné šplechty o tom, jaké to tenkrát bylo báječné. Takhle laděných výlevů vykvetlo za dvaadvacet let víc než kvítí. Teď by to byl, myslím, nezáměrně provokativní anachronismus. Přesto těžko nevyhlížet alespoň pár semínek z dotčených myšlenkových „kryobank“.
Svého času mě hořce rozesmála slova pamětníka: činovník Listopadu ´89 utrousil, že kvůli zkracující se prodlevě mezi voláním žurnalistů ztrácí zájem o podzimní kalendář, protože ví... Na mediální dveře klepe slavné výročí. Tentokrát demokratické revoluce, dodávám kacířsky.
Ale přirozeně, historie „politického“ sedmnáctého listopadu nezačíná Rokem zázraků, jak se občas přezdívá letopočtu spojovanému s rozvalem (kvazi)komunistických vlád v Evropě. Pomálu si připomínáme prvopočátek jediného mezinárodního svátku, jenž má nepochybné kořeny zde, u nás, kde roku 1939 zasáhla nacistická okupační moc proti posluchačům vysokých škol. Případně si v prostorách uzavřených univerzit zřídila své mučírny, což se stalo v brněnských Kounicových kolejích.
Z brutálního zásahu proti oficiálně povolené připomínce těchto smutných událostí se o půl století později vyvinula transformační euforie. Čechoslováci, jimž zahraniční pozorovatelé normalizace přezdívali „veselí zbabělci“, se tehdy totiž taktéž rozhodli pro nějakou změnu poměrů. Pravdaže, byli opět opatrní a svým způsobem zase konformní. Ve východní Evropě si „samet“ nechali skoro nakonec. Klid panoval jedině v Čaušeskově Rumunsku (to byl vždycky zvláštní případ) a v ČSSR, kteréhož obyvatelstvo dlouho lpělo na hmotných či bezpečnostních jistotách „gulášového“ socialismu.
Pojednou se v ulicích zapomnělo na někdejší spřízněnost s oficiálními názory, že Polákům sdruženým v odborové Solidaritě chybí chuť pracovat a klid na práci naopak berou různí vyžírkové svědomitým, odpovědným a rozumným občanům. Což jsou pro zajímavost fráze oblíbené dnes českou vládní pravicí.
Po tragikomickém pádu ztrouchnivělé KSČ se z hlav vykouřily rovněž rituální lásky ke Straně, k „bratrskému“ Sovětskému svazu a jeho lidu. I to, že například na Slovensku byste signatáře Charty 77 spočítali doslova na prstech ruky. Nastalo zmatené budování „hurákapitalismu“, k němuž náležela výbava „pro změnu“ nekritizovatelných floskulí o neviditelné ruce trhu, ochraně přírody a pěstování kultury coby zbytných, jestli ne přímo škodlivých záležitostech vzešlých od politických extremistů. Ze stále jasnozřivého Karla Kryla opět mnozí dělali kverulanta a ostře kritický film režiséra Tomáše Vorla „Kouř“ divácky neuspěl. Je s podivem, že se neříkalo: „Spojené státy – náš vzor“.
Bleskem zmizela idea nepolitické politiky, již nahradila partokracie udržovaná ničím nerušenými urnovými rituály volebních dnů. Transformovaná tradiční snaha lidu delegovat na někoho své naděje, závazky, problémy a komplexy tak žije dál. Jen příležitostně prokmitne většinou plané rozladění z jejího zneužití. Výsledkem se stávají paradoxní obliby podnikatelských projektů typu Věci veřejné, do budoucna možná také „Věci veřejné II“, které zakládá porevoluční miliardář Andrej Babiš.
Neustálá vůle k přenášení tíhy vlastních osudů je vlastně rajsky pohodlná, ale přitom krátkozraká. Ukazuje na neschopnost poučit se a vytrvat.


Psáno pro Brněnský deník Rovnost


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Pobavil jste mě; "veselí zbabělci..." No ono to tak nějak bude. Zbabělci kolaborovali s režimem - co také zbabělcům zbývá? A dnes titíž zbabělci pomlouvají Chartu 77 s ostatními disidenty v čele s Václavem Havlem za potlesku ostatních zbabělců. Nějak tu svoji kolaborační zbabělost při které tyli ze všech možných požitků socialismu od jiným nedostupná studia v zahraničí po všemožné výhody omluvit musí.
Dnes jsou zase veselí, zatímco chartisté nezřídka opět topí v kotelnách.
18. 11. 2011 | 13:13

Barney napsal(a):

Podle průzkumů pouze 3 procenta lidí chtěla návrat kapitalismu. Většina chtěla svobodu cestovat, svobodu vyjadřování, návrat do Evropy, který pro ně znamenal (pro nás nejbližší) sociálně tržní ekonomiku Německa a Rakouska.

Pak přišel Klaus a jako hlavní cíl si zadal nedopustit zde zavedení jeho slovy německého "socialismu" (podle něj vadné ideologie, proti které všemožně bojoval/bojuje), ale anglosaského trhu bez přívlastků bez sociálních jistot. Výsledkem byl útěk před právníky, neznalost špinavých peněz, zhasnutí, rozprodej a likvidace značné části tradičního průmyslu. Ještě štěstí, že se vládě Petra Pitharta podařilo privatizovat mladoboleslavskou Škodovku, která dnes táhne třetinu průmyslu, než se dostala do rukou Kalousovi a jeho podvodu století zvaném kuponová privatizace. Spálenou zemi pak museli zachraňovat sociální demokraté pomocí zachraničních montoven (většinou německých).

Klaus je zloděj, který ukradl revoluci, svedl národ a navedl nás na cestu mafiánského kapitalismu. Hořké plody sklízíme dodnes.
18. 11. 2011 | 13:28

Daniel Adam z Vokovic napsal(a):

Ja, Kopecký, konečně klíč k Vašemu zamotanému myšlení. Jste zřejmě spřízněná duše Tomáše Vorla.
Jenže rejža na to má. Může být vychýlený jak fafrnoch, ale vždycky osloví. Vám bych navrhl dělat aspoň odstavce.
18. 11. 2011 | 13:30

Ernesto napsal(a):

"pánovi z Vokovic" doporučuji k přečtení: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=14822
18. 11. 2011 | 13:41

Daniel Adam, momentálně v Liboci napsal(a):

Pacukavci se chystají semknout kolem Pehe.
18. 11. 2011 | 14:05

J. napsal(a):

Na jaké vysoké škole že to přednášíte?
Mám dojem, že budou obě nejspíš soukromé, protože tam vám mohou takovéto "stokrát opakované zbytečnosti" ještě baštit.
Inteligence se stává již také zbožím. Jinak by pro ty "méně nadané", ale na druhé straně bohaté, nezaváděli soukromé VŠ.

Při výčtu toho, kam všude přispíváte, konstatuji, že noviny již dnes berou vše-jen aby se uživily.

Snad jenom myšlenka založení Věcí veřejných II. jeví se mi ne až tak příliš scestná.
18. 11. 2011 | 14:12

mb napsal(a):

odborové Solidaritě chybí chuť pracovat a klid na práci naopak berou různí vyžírkové svědomitým, odpovědným a rozumným občanům. Což jsou pro zajímavost fráze oblíbené dnes českou vládní pravicí.

to je dobrej postřeh ...

mimochodem pane Stejskale a pane Kopecký -....

pan Kopecký je diskriminovanej, páč se neobjevuje v seznamu blogerů ...

je tam jak Kopeček tak Kotecký což sice dohromady dává Kopecký ... nicmene samotný pan Kopecký v seznamu blogerů není ...

když se vám bude chtít ... tak to napravte ... hezkého dne přeju ...
18. 11. 2011 | 15:34

Bomberius napsal(a):

Dobrý den,

tu naší zdegenerovanou, pernamentně znásilňovanou, dlouhodobě zahnívající českou demokracii, již nic zřejmě v blízké době nespasí!! Korupce vládne v současné době napříč celou zemí, a to bez velkých vyjímek pořád... Již není vůbec co slavit, tehdejší radost, pýcha, ideály, víra v naší budoucnost, zemi, náš národ, je už dávno ta tam! Zkorumpovaní čeští politici, úředníci, soudci, policisté aj. přivedli tuto demokracii "do kytek", slušně řečeno!!

Čeští politici, kteří jsou v obou komorách českého parlamentu v průměru tak 15 let a výše, musí být bezpodmíněčně, ihned vyměněni, neboť to oni vytváří to "korupční podhoubí", které svými chapadly drží, tísní, dusí tu těžce vybudovanou, vydřenou naši demokracii, za kterou lidé tehdy všemi možnými i nemožnými silami bojovali, rvali se ochotni za ni... Ta již dnes vůbec neexistuje, a pokud ano, tak ne pro obyčejného člověka, který chodí každý den na 6-12 hod do práce, a z práce chodí utahán jako pes...!!

Nebuďte naivní, vážený pane, sundejte si růžové brýle...!!

S pozdravem

Bomberius
18. 11. 2011 | 15:44

J. napsal(a):

Bomberie, vzpomeň vždy na vynikající hlášku monarchy (hrál ho Čepek) ve filmu Jára Cimrman ležící, spící ... :
"Co dělaj anarchisti? Proč po něm něčím nehoděj?"

Smím napsat, že u nás mohou být lidé jako např.v Norsku?
18. 11. 2011 | 17:36

slavwin napsal(a):

Papa Klaus povídal, že když okrádá Čech Čecha je to ta demokracie pro kterou jsme cinkali klíči a žáden EU nemá do toho co mluvit.
18. 11. 2011 | 17:54

kp napsal(a):

autor
Myslím, že by jste neměl uvádět ve svém profilu "pedagog". Podle vašeho článku (či spíše výlevu) je vidět, že Vám chybí větší nadhled(nebo i rozhled?). Prosím Vás, která revoluce (pokud 89 považujete za revoluci) byla demokratická. A která splňovala Vaše požadavky? Jak skončila Francouzská revoluce, buržoazní revoluce v Rusku a následující VŘSR. Havel přeci neskončil pod gilotinou.A většinou vítězní partyzáni nebyli schopní vytvořit rozumnou vládu ( co takhle Kuba). Takže ta naše revoluce byla taková jaká byla a ohrnovat nos na nějakou událostí ukazuje na malého ducha. A touha po nepolitické politice je hezká, ale ukažte mně, kde už to zkusili. Nebo chcete hnát Čechy a Moravany do originálního pokusu, který má být vzorem pro celý svět?
A jenom poznámka k té posmívané neviditelné ruce trhu. Asi existuje, což dala najevo právě v dnešní době dosti výrazně, poněvadž politici v celé Evropě asi mysleli, že když je neviditelná tak neexistuje.
18. 11. 2011 | 17:55

Baba napsal(a):

Hezká fotka. Nepříjemné čtení. Laik si žádá hovorovost a redundanci.
18. 11. 2011 | 18:45

Kryštof napsal(a):

Re - "autor blogu"
1/ Co si představujete pod pojmem politická "Pravice" v Česku ? Komunistické kádrové reservy a nomenklaturní svazáky v ODS ? Česká autentická "Pravice" , chlapče , byla zakázána Němci již v r.1939 . Nemám na mysli tzv "vlajkaře" a NOF / Národní obec fašistickou / , ale např.Národní demokracii , Stranu živnostenskou , Stranu agrární , apod.
2/ Jakým ekonomickým systémem / jeho variantou / by jsi hochu nahradil kapitalismus s jeho tržním hospodářstvím ?

Je paradoxní / pouze zdánlivě / , že tento zdejší "takykapitalismus" byl nastolen právě těmi ÚV KSČ protěžovanými bolševiky včetně Klause , Komárka , Dyby , Ježka , Dlouhého , Čalfy ....
Jenom mentálně retardovaní jedinci mají ten luxus se domnívat , že jako "vlastenečtí" čecháčkové svrhli cinkáním paklíčů komunistický režim .
Prosté soupeření několika komunistických frakcí , z nich ž ti "osvícení" / Štrougal , Adamec , např / nabyli vrchu nad stalinisty / Jakeš , Bilak , Hoffman , apod. / .
Prosté předání moci politické výměnou za legalizaci zlodějin komunistických papalášů a jejich "managersky nadaného" potomstva , tedy výměnou za moc ekonomickou , která je v reálu vždy rozhodující .
Havel a ta jeho parta břiboudlých žvanivých a diletantských ožralů , zčásti skutečných intelektuálů , ale z 80% zneuznaných osůbek na intelektuály si hrajících a nacházejících se dávno / od poloviny 60. let / pod kontrolou StB a minim. od dob "Perestrojky" pod její tichou patronací , byla čímsi jako místním folklorem . Postrádala jak mocenské výkonné vazby , tak masovou základnu mezi obyvatelstvem a to bez ohledu jeho sociálního složení .
Jinou věcí bylo "2000 slov" a "Charta" , kde se ukázaly charaktery minima Čechů a maxima čecháčků . A to pro Čechy jako pro národ dopadlo morálně naprosto katastroficky . Od těch dob je považuji nikoliv za národ , ale za vlezlý pronárod . Tu vizitku jsem jim nenacpal já , tu si vybrali jako vlastní oni sami . Proto mi to věčně čecháčkovské blábolení o jejich hrdinné občanské odpovědnosti a o tom jak jsou duchovní součástí /Západní/ Evropy a vždycky a stále a navíc a naštorc i furt , jsou demokraticky vyspělí , připomíná jarmareční vyvolávání tureckého medu u nefungující lochnesky .
Autor blogu defacto neřekl nic podstatného , ani nepřišel s námětem k zamyšlení a reakcím ať pozitivním anebo negativním . Prostě "jenom psal" , aniž by měl znalosti a už vůbec ne zkušenosti .
18. 11. 2011 | 21:59

stehno napsal(a):

Kam zmizeli křiklouni z listopadu?
K čemu jste byli zneužiti?
19. 11. 2011 | 07:37

otokar napsal(a):

Kde je průvod disidentů a jejich stanovisko ke slavnému výročí?
Krátké zhodnocení ,,kam jsme došli´´ a jak dále a k jakým cílům, jakými kroky postupovat?
stojí psáno: Vede-li slepý slepého, padnou oba do jámy.
ergo vede-li ožralý blbého, kam to přivedou?
Přesto si žijem skvěle, přemluvili jsme bábu, jen ten dluh roste úměrně tomu, jak někteří bohatnou.
vechtr hlásí: Rozkradeno, vlak zatím jede dál.
Příjemný Listopad! A nikdy jinak.
19. 11. 2011 | 14:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
"chartisté nezřídka opět topí v kotelnách. " Nepovídejte!
Vlastně povídejte, kdo?
19. 11. 2011 | 16:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane mb,

stalo se.

Jen na vysvětlenou: pan Kopecký sem přes rok nenapsal žádený text (ani se jinak neozval). V Kodexu blogera, který každý autor dostal, stojí, že po půl roce bez jakékoliv aktivity blog můžeme zrušit (v současné době se to už neděje, ale přesouváme je mezi Neaktivní blogy, a tím i vypadávají ze seznamu). Někdy říkám, že by alespoň minimální komunikace nebyla na škodu. Když pominu elementární slušnost ;-)

Libor Stejskal
20. 11. 2011 | 00:09

JenTak napsal(a):

Zbyněk Matyáš.
Když něco nevíte, neznamená to, že by to nebyla pravda.
Nechtěl jste abych sem napsal konkrétní jméno i s rodným číslem? Nebo snad ano?
20. 11. 2011 | 10:15

mb napsal(a):

tak to potom jo, pane ls ...

hezký den ...
20. 11. 2011 | 10:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JenTak:
Aha, tak to jen tak nezávazně besedujete. Myslel jsem si to.
20. 11. 2011 | 23:33

cheap high heels napsal(a):

Couldn't be written any better. Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this <a href="http://www.theuniuni.com/shoes-boots/heels-pumps.html" title="womens high heels">womens high heels</a>. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!Welcome First time jumped here on your site, found on Bing. It really helps to have sombody to talk to other then my divorced parents <a href="http://www.theuniuni.com/" title="cheap high heels">cheap high heels</a>. Thanks again.
05. 01. 2012 | 04:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy