Kolaboranství dneška

12. 06. 2011 | 12:53
Přečteno 4496 krát
Realita r. 2011: vláda rozhodla o finanční odměně těm, kdo se aktivně postavili komunistické totalitě. Vize r. 2031: vláda rozhodne o finanční odměně těm, kdo se aktivně postavili korupčnické totalitě. Co má ta reálná i vizionářská zpráva kromě finanční odměny společného? Jde o odpor proti totalitě postavené na kolaboraci.

Před více než dvaceti lety bylo společenské zlo koncentrováno v KSČ (a v její StB a Lidových milicích), a tak bylo snadné na ně ukázat, popřípadě na ně svést i své vlastní slabosti – „jinak to nešlo“, „kdo nekrade každou hodinu, okrádá svoji rodinu“. Důvody kolaborace v minulosti byly různé – od prospěchářství a kariérismu až po strach. Někdo cíleně vyhledával politicky nejsnadnější cesty za kariérou, mnozí se spíše přizpůsobovali zlu ze strachu o práci, o uživení rodiny, o vzdělání svých dětí. Myslím, že se tehdy ustálilo jako nepřekročitelná hranice pro slušného člověka, že nevstupoval do komunistické strany. Obdivovali jsme ty, kdo byli zavíráni do vězení pro své přesvědčení a kdo se nakonec svojí jasnou pozicí stali majáky pro společenské změny r. 1989.

Existuje ale takové strukturované zlo, jako byla dříve KSČ, i dnes? Je-li, kde ho máme hledat? Člověk je přeci stále stejný, a tak se to opět točí kolem peněz, tentokrát bez přetvářek politického přesvědčení; jsme svobodní, a tak touhu po moci a penězích nemusíme halit do ideologických kabátců. Finanční poctivost má ale nejen stranu veřejnou, ale i soukromou.

Ekonomické mafie prorostly dnes veřejnou správou natolik, že mluvit o nich jako o strukturovaném zlu není nadsázkou. Ano, i dnes mají lidé strach o práci, dokonce ji i ztrácejí kvůli mafiím a jejich požadavkům na spolupráci - kolaboraci; není to okrajový problém a při dnešní míře nezaměstnanosti to není ani legrace. Všichni víme, že po parlamentních volbách dochází k personálním zemětřesením na mnoha úrovních státního, krajského či obecního aparátu. Cílem těchto čistek přitom není jen odměnit politické spojence za předvolební práci, ale také obsadit finanční toky. O veřejných zakázkách v ČR toho bylo již napsáno tolik, že nemá smysl nic dalšího dodávat. Nepřímým důkazem tohoto stavu je i to, že dodnes nemáme zákon o státní službě, jenž by depolitizoval úřednictvo (a bude-li kdy přijat, budeme mít obavy zrovna z těch aktuálních politicky dosazených úředníků, jejichž pozici tento zákon v momentu přijetí stabilizuje); máme příliš mnoho razítek potřebných k čemukoliv (každé razítko je příležitost ke korupci). Aféry politiků, jež jinde v EU způsobují okamžité pády celých vlád, u nás už bereme jako samozřejmý a nutný kolorit politiky. Vrcholem pak je vytváření podniků ve formě politických stran, sloužících k tunelování veřejných peněz: dvě takové se dostaly nedávno i do parlamentu.

Mluvit o metodách tunelování veřejných financí ale neposkytuje plný obrázek věci, je třeba se obrátit i na finanční poctivost v soukromé sféře. Proč, když nejde o veřejné peníze? Předně proto, že je to soukromá sféra, jež veřejné peníze tuneluje. Zadruhé proto, že politici jsou jen odrazem, koncentrátem celé společnosti. Domnívat se, že šizení v soukromé sféře je soukromou záležitostí bez vlivu na veřejné finance, že politici budou lepší než jejich voliči, to je jen velká iluze. Kdo je ochoten uplácet, nemá právo kritizovat politiky – korupčníky, neboť ti jej vlastně dobře zastupují. Všimněte si mj., že česká závistivost a rovnostářství po politicích chce, aby byli – zejména ministři – špičkovými odborníky, zcela poctivými a přitom pracujícími pokud možno zadarmo; srovnání s platy vrcholových manažérů se nepřipouští.

Zatímco strukturovaná korupce je tedy spojena s veřejnou správou, systematické porušování přikázání „nepokradeš“ se stalo rozšířeným jevem i ve sféře soukromé. Připomeňme takové praktiky, jako je např. výplata části mzdy v obálce hotově – mimo účetnictví či „vracení“ části grantů osobě, které o přidělení firemních prostředků na nějaký dobročinný či kulturní účel rozhodla, anebo rozsáhlé krácení daní: pak nemá kolabovat důchodový systém či zdravotnictví. Dokážu si představit, že krácení daní může někdo považovat dokonce za soukromé trestání tunelujících politiků – představitelů státu, jenž mnoho žádá, ale málo poskytuje nazpět; tudy ale cesta nevede.

Podíváme-li se na kořeny finanční nepoctivosti veřejné i soukromé, zjistíme, že jde důsledek stavu, kdy – v naší společnosti převažující – liberalismus zmutoval do egoistického individualismu, jemuž je cizí jakýkoliv společný zájem (použil bych i staromilské „vlastenectví“). Existují-li jen jednotlivé individuální zájmy, ale žádný společný finanční zájem není chráněn, není divu, že budeme kýmkoliv silným a agresivním rozebráni na bezbranné prvočinitele; stav státní pokladny, našich silnic, našich důchodů apod. je toho jen důkazem. Stejné indicie provázely i bývalá komunistická desetiletí, vzpomínáte?

A tak stejně jako před dvaceti lety přichází čas řešit podobné morální otázky: co ještě člověk smí udělat, k čemu ještě smí mlčet, aby se ještě mohl nazývat „slušným“, kde dnes leží hranice kolaborace se strukturami zla – paralelní hranice s dřívějším členstvím v KSČ? Pro mě každý, kdo spoluorganizuje korupci, kdo vyžaduje úplatek, je něco jako předlistopadový komunista: je na temné straně (paradoxně i mezi těmito lidmi bychom našli zapřisáhlé antikomunisty). Ale co my na tom druhém „slušném“ břehu? Řada z nás nadává na korupci, ale když na to dojde, veze se s korupčním hlavním proudem: proč si komplikovat život? Poskytneme úplatek, bez něhož to „prostě nejde“? Požádáme o laskavost korupčníka, i když je nám jasné, že jsme mu pro budoucnost zavázáni nějakou protislužbou? Ale také: blahosklonně odmítáme účtenky v obchodech, i když tušíme, že to bude mít za následek daňový únik? Nakupujeme také pseudoznačkové zboží Adidas na pochybných tržnicích?

V těchto otázkách také leží mučednictví naší doby: dnes nebude pronásledován ten, kdo mluví o lidských právech, ale ten, kdo bude požadovat finanční poctivost, kdo pomůže odhalit korupci – zaměstnanec, podnikatel, policista, soudce, politik či investigativní novinář; tady už nejde jen o práci, ale o zdraví a život. A z poctivých odpovědí na tyto otázky snad také jednou vzejde elita, která nás z dnešní rozkrádací rakoviny vyvede. Snad osobních obětí a tragédií těchto novodobých mučedníků bude méně než za nacistů či komunistů. I kdyby jich bylo jen málo, má-li dnes u nás člověk strach postavit se proti systematickému rozkrádání, pak jsme se dostali na čistý protipól zakladatele našeho státu TGM. Vzpomeňte, jeho heslem bylo „nebát se a nekrást“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

irinek napsal(a):

Pane docente Svobodo,chtěl bych upozornit,že před převratemm existovala ještě (nemalá) skupina,která se snažila vší mocí mezi komunisty zařadit.Oni však o tyto lidi neměli zájem. Ti snaživci se časem stali zavilými antikomunisty. Tak se ptám sám sebe,do které přihrádky bych je mohl zařadit.
12. 06. 2011 | 13:15

Holubář napsal(a):

Pane Svobodo, vy jste fakt na tom druhém "slušném" břehu?
A jakým omylem jste se tam dostal a kdy se vrátíte na ten svůj? Do OSY?
12. 06. 2011 | 13:22

Joe Ratata napsal(a):

Dnešním vládním heslem je:NEBÁT SE KRÁST !
12. 06. 2011 | 13:29

Johanna napsal(a):

Říkala jsem vždycky, že by bylo VELICE zajímavé zachovat se jako Mašíni.
Já jsem spíše názoru, že nikdo nemá právo své politické názory ventilovat na nevinných lidech a brát jim život - jako mají Mašíni dodnes krev na rukou za vraždy nevinných lidí.
Jak by byla dnes brána "politická vražda" premiéra?
Dalo by se se špičkovým právníkem uhrát toto svinstvo na pouhopouhé vyjádření politického názoru?
Pochopitelně že jsem proti jakémukoli zabíjení.
Ovšem máme zde novou totalitu
a Topolánkem uznané (či vyznamenané?) Mašíny.
Pomalu zde máme možné pracovní tábory ve formě nejistoty např.z exekucí, ztráty práce, ztráty bydlení (nikdo nikdy neví, kdo může SKUTEČNĚ vlastnit nemovitost, kterou jsem si řádně koupila).
Večer vás na ulici (ve dne i na dálnici) nikdo neochrání,
maximálně se ještě do něčeho namočíte.
A jistota důchodu?
I veteráni z pracovních táborů či uranových dolů MUSELI dostávat důchod.

Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí?
12. 06. 2011 | 13:32

pepík napsal(a):

Česká republika nemá dlouhodobě štěstí na vedoucí politiky, ale uměli jsme předat moc zločinné zkorumpované skupině, která se na venek chová lidumilsky, v jádru je protilidská a škodí většině občanů ČR!
12. 06. 2011 | 13:35

Občan napsal(a):

Svobodo,

pokud je sebemenší možnost, že LOUPEŽNÍ VRAZI budou současným establishmentem za své zločiny glorifikováni a finančně odměněni, pak říkám zcela otevřeně "Zlatí komunisté".

Stačily mi Vaše dva odstavce. Zbytek keců jste si mohl ušetřit.
12. 06. 2011 | 13:43

petr napsal(a):

Tak nevím, vypadá to, že se chcete dožít r2031 a napsat další článek
12. 06. 2011 | 13:56

Gehlen Vlasovský napsal(a):

Ti, kterým bude uděleno osvědčení, by měli být, i s odůvodněním, vyvěšeni. Na webu. Zejména ti, kteří bojovali proti režimu ve spojení s cizí mocí. Áááách.
12. 06. 2011 | 13:59

stále rebel napsal(a):

Většina z těch, co si dnes hrají na antikomunisty, patři k předlistopadovým kariéristům a jejich potomkům. Za současnou českou pravici vděčíme především husákovskému normalizačnímu období.

Dnes jsem se podíval na TV, aby se mi zvednul žaludek z Kalouska a tak připomenu

„Do politiky vstoupil již v roce 1984, kdy se stal členem Československé strany lidové (ČSL), která po boku vedoucí KSČ v jednotném politickém šiku Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný start kariéry teprve počkat.“
http://www.eportal.cz/Articles/2268-politicky-zivotopis-miroslava-kalouska.aspx
12. 06. 2011 | 14:28

Cestovatel napsal(a):

Svobodo, Svobodo:

Hlupák zůstane hlupákem. Srovnávat současnou politiku z tou komunistickou může jen hlupák, protože ta dnešní neporušuje lidská práva a nezavírá bez soudů. Což dokazuje už jen to že tu můžete klidně psát ty svoje žvásty.

Vaše tvrzení že liberalismus zmutoval do egoistického individualismu je jen ukázkou jak blízko máte k bývalému režimu který také považovat jakýkoliv individualismus a odlišení se od masy za zločin (a mnoho levicových voličů má toto myšlení dodnes). Ignorovat zájmy jednotlivců a poslouchat masy tak se brzo propadneme do anarchie kde vládne "ulice"
12. 06. 2011 | 14:30

Cestovatel napsal(a):

stále rebel:

90% lidí z dnešní levice jsou bývalý normalizační aparčíci. Protože levicové strany mají blíž ke minulému totalitnímu režimu proto je v levicových stranách mnohem víc bývalých komunistů. To platí především pro ČSSD, kde to je jeden bývalý komunista vadle druhého.
12. 06. 2011 | 14:32

stále rebel napsal(a):

Pro Cestovatel.
Ty jsi ve své hlouposti nepřekonatelný a je to pravděpodobně díky tomu, že tě politicky vyškolili v Liberálním institutu. Jeho zakladatele mají s podobným vzděláváním bohaté zkušenosti.

Připomenu jeho zakladatele:

Jiří Schwarz - V letech 1984 až 1989 byl členem KSČ.[2]

Miroslav Ševčík - „Je pravda, že současný ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík byl členem KSČ (byl dokonce členem ÚV KSČ v době, kdy byl Karel Urbánek - několik týdnů - generálním tajemníkem KSČ; tehdy si ještě myslel, že udělá přes "reformovanou KSČ kariéru - za měsíc už věděl, že vítr fouká jinam).

Je pravda, že Miroslav Ševčík byl významným představitelem Ústavu Marxismu-leninismu na VŠE (vím to mimo jiné proto, že jsem měl ve Výpočetním centru na starosti agendu evidence strojového času - a tak jsem měl k dispozici kompletní přehled pracovišť i pracovníků VŠE; ve svém životopisu na příslušných stránkách Liberálního institutu se dnes Miroslav Ševčík označuje jako "odborný asistent, dějiny ekonomických teorií" - příznačný způsob "vypořádání se s minulostí" tohoto typu lidí :-|)“
http://www.mesec.cz/clanky/uz-brzy-budeme-znat-novou-vladu-jaka-bude/nazory/20783/
12. 06. 2011 | 14:40

FUJ napsal(a):

Cestovatel..
Píšete něco o hlupácích,kteří cosi srovnávají,například lidská práva...blablabla..
Nevím co by jste řekl na požadavky jisté energetické a.s.,požadující od zaměstnanců
"Povinnou úctu k nadřízeným"!Souhlasil bych s ústou ve smyslu společenského charakteru.Co je však povinná úcta,kde má začínat a kde až končit.Kde je její vymezení? Dále je vyžadováno donášení na spoluzaměstnance,když nedodržují bezpečnostní předpisy...a to prosím pod pohrůžkou pokuty 1000 kč.-v případě když bude zjižtěno ,že o porušení víte,či jste byl přítomen a pod.!
Nezdá se Vám pane ,že toto jednání vedení a.s. porušuje vůbec základní lidskou důstojnost? Stejně jako za komubistů ? A to prosím vs státě zvoucím se demokratickým !!!
12. 06. 2011 | 14:43

stále rebel napsal(a):

Za nejpřiléhavější označení neoliberalismu považuji pojem Tržní stalinismus.
12. 06. 2011 | 14:44

Johanna napsal(a):

Milý Cestovateli, statisticky je v ODS více bývalých členů KSČ než v samotné ČSSD.
A představ si, NAPROSTÁ VĚTŠINA dnešních dvaadvacetiletých a straších byla rozena komunistickým porodníkem.
To jest i ty.
Prostě uvěř tomu, že nepadne možná jen současná vláda, ale i režim s ní.
12. 06. 2011 | 14:46

přesdržka napsal(a):

Svoboda, Svobada to jsem se pobavil.
"Obdivovali jsme ty, kdo byli zavíráni do vězení pro své přesvědčení a kdo se nakonec svojí jasnou pozicí stali majáky pro společenské změny r. 1989."

Ti kdo tehdy obdivoali, už dneska vidí jakou svoloč to obdivovali.
12. 06. 2011 | 14:47

Carlos V. napsal(a):

stále rebel : v době revoluce byli Schwarz i Ševčík ještě mlíčňáci a teklo jim mlíko po bradě, takže žádný velký funkce bych jim nepřisuzoval.

Při výuce - podotýkám Před revolucí - byli dost odvážně jasně nemarxisti, lépe řečeno zavilí friedmanovci. Bylo to o nich všeobecně známé ... já to zažil osobně. Aspoň člověk věděl, kdo má pravdu (monetaristi) a kdo nemá (Keynes). Sračkami typu PES se vůbec nezabývali.

Toto není z doslechu ..
12. 06. 2011 | 14:59

Pepa z depa napsal(a):

Milý autore, konečně někdo napsal blog, který otevřeně a fundovaně odhaluje mladým, proč byl únor 1948 a proč bude červen 2011 a jsme přesvědčeni, že toho ISLANDU PO ČESKU DOSÁHNEME, protože se vždy říkalo ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY a také jsme vychováni se tak nějak uměti, brániti proti násilí a brániti slabší a války a zabájení Nás tedy úplně SÍŘÍ. A kdo se do Nás naváží, tak mu garantujeme, že ŠPATNĚ DOPADNE. Tak co mladí, kteří si chcete rozhodovat o SVÉ BUDOUCNOSTI, dáte ještě nějakou šanci kapitalistům a nebo se přikloníte ISLANDSKÉMU MODELU? Kdo je pro Island, příjde před VIKTORKU ŽIŽKOV a odtud se rozejdeme k místu soustředění a pak se rozdělíme podle DISPOZIC ORGANIZÁTORA. Tak zatím, 4. odboj a Pepa z depa.
12. 06. 2011 | 15:09

Občan napsal(a):

To Carlos:

Schwarzovi bylo 29 let, to už žádný partajní mlíčňák nebyl.
Ševčík, no, tomu bylo teprve 26 let.
Ale když si vezmete, co za svazáckého aktivistu byl třeba Mejstřík, dnešní profi komunistobijec, tak i v šestadvaceti mohl Ševčík nadělat "šibalností" víc než dost.
12. 06. 2011 | 15:17

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
Přiměl jsi mne to doplnit. Školili tam takové mozky, jako je ten tvůj. Vychovávali bandu ideologických hlupáků a vděčíme jim za současnou pravici.Jací byli před Listopadem, takoví jsou dnes. Nebudu se tě ptát, co tě přimělo studovat před Listopadem ekonomii, stejně bys žvanil nesmysly.
12. 06. 2011 | 15:31

Rejpal napsal(a):

Korupce při sjednávání veřejných zakázek není výhradně problémem Česka, nýbrž je zjevně rozšířena alespoň po "střední Evropě". Viz následující vtip z rakouských novin:

Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy: švýcarská, německá a rakouská.
Švýcaři nabídli: materiál 1 milion, práce 1 milion, 1 milion tobě, 1 milion sobě, celkem 4 miliony.
Němci nabídli: materiál 2 miliony, práce 2 miliony, 2 miliony tobě a 2 miliony sobě, celkem 8 milionů.
Rakušané nabídli: 8 milionů tobě, 8 milionů sobě a necháme to postavit Švýcary, celkem 20 milionů.

Hádejte, kdo vyhrál?
12. 06. 2011 | 15:43

speci.men napsal(a):

Lidi, proč se zabýváte argumentací takových plytkých, propagandou zblblých primitivů jako je Cestovatel. Vždyť některé jeho argumenty svědčí o tom, že není zrovna dvakrát bystrého ducha a umí jen papouškovat naučené fráze.
Tvrdit, že v levicových stranách je více bývalých nomenklaturních kádrů, protože levicové strany mají blíž ke komunismu, může jen primitiv, který nedokáže vidět věci v souvislotech a do hloubky.
Takovéto zkratkovité úvahy (třeba typu, když si lidé budou čistit zuby, nebudou mít kazy - ministr Heger :-) svědčí o opravdové hloubce myšlení. Opravdu neztrácejte čas s primitivy. Jakákoliv diskuse s nimi je ztráta času a nervů.
12. 06. 2011 | 15:48

Kritik napsal(a):

Pro připomenutí - jeden způsob řešení podle Islandu:

Obyvatelé nesouhlasili s vládou a s vyrovnáním dluhu na jejich účet, neboť za ekonomické zhroucení byly odpovědné hlavně banky. Proto nejprve museli a také dosáhli lidové referendum. V něm si odhlasovali, že za ztráty mají odpovídat ti, kdož je způsobili. Obyvatelé odmítli uhradit dluhy za banky. Což vedlo i k tomu, že někteří představitelé bank i vládní činitelé byli obviněni.

Je zajímavé, že tyto naprosto zjevné informace jsou u nás téměř v dokonalém utajení a jsme neustále ohlupování tím, jak jsou Islanďané chamtiví a nejsou ochotni hradit své dluhy.

Drobek z informací na http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/905541
12. 06. 2011 | 15:51

pich. napsal(a):

Cestovatel zase zavítal do zdejších krajů a sdělil nám ohromující číslo.
Já jsem nikdy v žádné partaji nebyl a to je mi víc jak Klausovi.
Znal jsem spousty komunistů, kteří byli z většiny U-komunisté.
Kariera a prachy i po odečtení nemalých příspěvků, lepší.
A ti jsou teď hlavní zásobárnou pravice. Ti dělňasi co tam vlezli pod dojmem že se dostanou taky nahoru, ostrouhali. A navíc museli chodit na schůze a hlavně platit příspěvky. A odejít nešlo.
Obdiv patří k těm, co jsou dnes v KS. Jsou pro pravici strašákem a nejen pro ni. Bojí se jich i mnozí "socialisté", jako Hašek a ten turista stranický Jandák. Přitom to je jediná síla, která by mohla pomoci socanům napravit ty největší pravicové zvěrstva, lichvu a velkozlodějnu v nejvyšších patrech. Jenže mnozí "socialisté" jsou na tom stejně jak ti bývalí U-komunisté.
Kradlo by se určitě dál ale věřím že by to nebylo tak životu nebezpečné jako dnes.
12. 06. 2011 | 15:57

jája napsal(a):

Cestovatel, kde jsi bl a co jsi viděl? Pokud jsi opustil ČR, čemuž nevěřím, tak bys tak hloupě nekecat. Asi jsi silně retardovaná osoba se sklony k dětské hlavosti, velikášství a sebepoškozování. Musíš sedět doma, proto pokud bas někde vystoupil s těmito nroskvovinami, asi budeš bit jak žito. Pravděpodobně jsi odkojem komunistickou televizi, komunistickými školami, komunistickými pohádkami a filmy, nisil jsi na sobě oblečení z komunistických fabrik, jedl komunistická jídla atd. Po takovéto komunistické mqasáži jsi se stat zaníceným bojovníkem proti kominizmu ůo boku soukmenovce Štětiny, mekstříka a dalších bojovníků. Heil Belzebub
12. 06. 2011 | 15:59

Petr napsal(a):

Pane exministře,
proč plačete, když jste měl možnost jako jeden z nejvyšších šíšounů této země vše změnit? Ale to se Vám nechtělo, penízky se přece sypaly, když ne Vám, tak Vaším spolustraníkům.
A nadávat na komanče, můžete méně, než každý jiný obyčejný občan této země. Vždyť jste s nimi kolaborovali celých 41 let.
Takže pokud chcete, aby Vám lidé věřili a rozuměli, musíte si nejprve zamést před vlastním prahem. A to se Vám jaksi moc nechce.
Charakter lidovců dnes nejvíc vyjadřuje Váš milovaný expředseda Cyril Svoboda. Váš názor, že už není předsedou, kontrastuje s pevně uzavřenými trezory o něm a jiných šíšounech Vaší strany. Snad světlou vyjímkou byl jen p.Lux.
Takže jaký je nyní rozdíl mezi lidovci a komanči? Oba máte pevně zavřené trezory od r.1948. Proč??
12. 06. 2011 | 16:32

Otázkář napsal(a):

Pane Svobodo výborný článek. Tohle by si měli uvědomit různí rumcajsové a hovenvé. Ale jim to asi vyhovuje.
12. 06. 2011 | 17:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 06. 2011 | 17:48

Joe Ratata napsal(a):

stále rebel
Mě bylo divné,že ekonomovi Ševčíkovi nikdy žádná ekonomická prognóza nevyšla.A on má za sebou tak "kvalitní" průpravu.Tak to už se nedivím.On je snad ještě horší ekonom než já,a to já žádný ekonom nejsem!
12. 06. 2011 | 19:47

Tenco napsal(a):

Pavel Svoboda
Víte, ty lidi, kteří fakt trpěli a teď mají navíc i nízké důchody...tak to je ostuda celé polistopadové garnitury. A mělo by se to napravit.

Pak pojmenovat Zlo a odsoudit - alespoň de iure, ty, kteří je páchali.
A nechat je dožít venku - stejně jsou to většinou dědci a babky - co s nimi.
Dnešní zlo páchají jejich děcka a vnuci.

Nějak mi neleze na rozum ale to, že by měl skutečně čestný a odvážný člověk vůbec vzít do ruky nějakou almužnu od takového Béma, Nečase, Řápkové, Johna, Šnajdra, Kalouska, Drobila...

Ale je to jejich věc.
/tuším, že ale paní z Konfederace politických vězňů volala především po morální satisfakci...možná také uvažuje v tom kontextu jako já ...a zřejmě i pan bloger../

Nevěřím v ten rok 2031. Vše se odehraje mnohem dřív.
Lidi už totiž konečně přišli na to, že psychopati, zloději, alkoholici a narkomani žádné funkční reformy nemohou vymyslet. Těm jde jen o fet, přísun opojných materií, peníze a o to, jak se vyhnout psychiatrickému zkoumání.
Což je i cílem všech jejich reforem. Zvednout DPH a jedeme dál - jak za starých dobrých časů , kdy Mafie rozdělovala claimy.
12. 06. 2011 | 19:58

Kanalnik napsal(a):

Vypada to na dlouhy blog, tak jsem preskocil na diskuzi a vidim, ze Otazkarovi se to libilo; tak to si ho taky prectu! ;)
12. 06. 2011 | 23:56

Kanalnik napsal(a):

Opravdu skvely clanek, pekne az na koren veci.
13. 06. 2011 | 00:02

Otázkář napsal(a):

Kanalnik

:)
13. 06. 2011 | 00:10

Da.Rock napsal(a):

Zlatá slova!
Pokud si lidovci podrží tyto názory, budu rád, když se opět vrátí do parlamentu a nahradí ta různá kalouskovsko-bártovská monstra, co se do ní omylem dostala.
Jen aby pak tato slova opět nevyměnili za výnosné vládní posty. Jak jsme mohli v minulosti vidět.
13. 06. 2011 | 10:51

Zahrádkář napsal(a):

Víte já si myslím, ono to není o tom, která nebo jaká strana je právě u moci (a to myslím i historicky ). Anebo kde je to tzv zlo.
Ale je to jako vždy pouze o lidech, kteří se dorvali do funkcí a na tzv.volitelná místa (kamkoliv i na manažerské židle).
Je to jako když se rozhodnete na pěkné louce vytvořit záhon - třeba zeleniny.
Ve chvíli když tam zasadíme první sazenice začnou tam ze všech stran přebíhat paraziti a škůdci. A pokud s nimi nezatočíme hned na začátku veškeré plány a naděje na bohatou úrodu jdou vniveč a nic nám nezbude.
A tak to funguje i v té naší novodobé historii (posledních 20let).
Bohužel jsme si nechali přelézt ty naše parazity a škůdce z bývalé KSČ do celého prostoru napříč politickým spektrem a to nejen politickým, oni potvory nalezli všude kde se dá něco ukrást.
Někteří dokonce vydrželi celých dvacet let a pořád mají málo , ale o co hůře oni se potvory pořádně rozmnožily a teď nám to pořádně přerostlo přes hlavu.
13. 06. 2011 | 15:44

Angela napsal(a):

Pavle, dobrý článek. Díky! Nejspíš ho nebudeš mít rád, ale v nedávné eseji hovořil Václav Bělohradský trefně o "subkultuře programového oportunismu", která od dob komunismu pokračuje dodnes. Oportunismus a vzchopení se "dobrých" příležitostí je považováno za normální chování, i kdyby to znamenalo lhát, krást, podvádět, uplácet nebo přijmout úplatky. Začíná to v malém a jak správně říkáš: kdo to praktikuje, nemůže čekat, že ho budo zastupovat vzorní politici. Ostatně si myslím, že plošné nadávání na politiky a pouhé volání po výměně osob minou podstatu. Ta je právě v onem programovém oportunismu: přece to dělám pro sebe (nebo svůj klan), a co slouží mně či mým přátelům, to je ok. Co slouží jiným, to mě nezajímá. Ve společnosti, kde převládne osobní zájem nad zájmem společným a kde stát není chápán jako společný projekt, nýbrž jako omezovatel individuální svobody (k čemu?) nebo jako příležitost k obohacování, je těžko budovat povědomí o sounáležitosti a o tom, že vše se vším souvisí a že se všichni navzájem potřebujeme. Ale já jsem programová optimistka (ne oportunistka, doufám) a věřím, že se dobré věci dějí. Ani jinde to není ideální.
15. 06. 2011 | 21:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy