Dvě svatby a jeden pohřeb aneb sezóna monarchů

19. 07. 2011 | 08:47
Přečteno 3561 krát
Za půl roku stihnout dvě svatby a jeden pohřeb, to se nepodařilo ani protagonistům slavného filmu, jehož název paroduji v titulku; reálný život to ale dokázal.

29.4.2011 to začal princ William, když se v anglikánské katedrále Westminster Abbey v Londýně oženil s Kate Middleton/ovou. Pokračoval monacký kníže Albert II., jenž byl 2.7.2011 sezdán s olympijskou plavkyní Charlene Wittstock/ovou. A sézónu monarchů (zatím) završil Otto von Habsburg, jenž byl 16.7.2011 pochován ve Vídni: rekviem se konal ve svatoštěpánské katedrále, tělo bylo tradičně uloženo u kapucínů, srdce o den později v maďarské Pannonhalmě.

Tyto události v době, kterou by optimista nazval vrcholně demokratickou, realista pak post-demokratickou, budí obrovský zájem veřejnosti: všude davy, mnohahodinové živé televizní přenosy, mraky novinářů. Naše demokracie jsou dost silné na to, aby se královské akce mohly odehrát v plné parádě bez újmy lidovládě. Zda si z nich odneseme něco poučného i pro demokracii, to je na nás. Podle mého názoru jde o víc než o to vidět namísto zfilmované pohádky zase jednou pohádku živou: jde o vzory chování.

William a Kate, to není jen příběh o Popelce, která našla svého prince. Svatební obřad byl oslavou ochoty dvou mladých lidí vzít na sebe trvalý manželský závazek, což v dnešní době rozvodů je rozhodně inspirující. I to, že William odmítl předmanželskou smlouvu, protože své Kate věří, je důležitým poselstvím o tom, že je něco víc než majetek (až že ve Williamově případě jde o nějaký majetek!).

Nejlepší nakonec. Zatímco obě svatby byly oslavou naděje, pramenící z ochoty žít život odpovědně, pohřeb byl již účtováním. Týkal se člověka, který měl vládnout podstatné části Evropy, ale nevládl; nepromarnil ale svůj život uražeností nad vyhnáním z vlastní země, nad ztrátou moci a majetku, ale věnoval svoje síly budování sjednocené Evropy, možná také proto, aby odčinil největší hřích svého dědečka – I. světovou válku. Šlo o účet za životem monarchy, jenž se stal demokratem – poslancem Evropského parlamentu. Šlo o soukromý pohřeb, který předčil mnohý pohřeb státní.

Finis coronat opus – konec korunuje dílo, toto rčení platí mnohonásobně o onom pohřbu (měl jsem tu čest zúčastnit se ho). Na jeho scénáři, který po dvanáct let připravoval sám zesnulý se svým nejstarším synem jako konec svého pozemského putování, byl pro mě nejlepší konec – dialog přes zavřené dveře kapucínského kostela, kam jsou Habsburkové tradičně pohřbíváni. Ten dialog opravdu stojí za zamyšlení.

Ceremoniář klepe třikrát na zavřenou bránu hrobky. Kapucín se přes zavřené dveře kapucínského kostela táže: "Kdo se dožaduje vstupu?" Odpověď: "Otto von Österreich, kdysi korunní princ uherský a český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimiřský a illyrský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkovévoda sedmihradský, markrabě moravský, vévoda hornoslezký a dolnoslezský, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, friolský, dubrovnický a zadarský, hrabě habsburský, tyrolský, kyburský, goricijský a gradišťský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horno- a dolnolužický a istrijský, hrabě hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonnenberský, pán terstský, kotorský a na slovinském krajišti, velkovévoda srbský.“ Kapucín: "My ho neznáme!"
Ceremoniář klepe znovu třikrát na bránu. "Kdo se dožaduje vstupu?" "Dr. Otto von Habsburg, president a vicepresident Panevropské unie, člen a starší předseda Evropského parlamentu, čestný doktor početných universit, čestný občan početných měst a obcí ve střední Evropě, člen slovutných Akademií a Institutu, nositel vysokých a nejvyšších státních a církevních vyznamenání, řádů a vyznamenání, které mu byly propůjčeny jako uznání jeho desitky let trvajícího boje za svobodu národů, za právo a spravedlnost.“ "My ho neznáme!"
Ceremoniář potřetí klepe třikrát na bránu. " Kdo se dožaduje vstupu?" "Otto - smrtelný, hříšný člověk!" "Nechť tedy vstoupí!" (převzato z www.lidovky.cz)

Co je těm svatbám a pohřbu společné? Proč nás to oslovuje? Možná proto, že v případě královských rodů vidíme lidi, kteří – na rozdíl od politiků – nehledí jen k nejbližším volbám za čtyři roky, ale míří svým životem za odpovědností vůči další generaci. Kéž bychom naše demokracie dokázali obohatit právě o tuto odpovědnost za budoucnost a hledali politiky, kteří hledí právě k ní.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kvakin napsal(a):

Jste normální ? Koho to zajímá ? Nebo si přividěláváte jako oddávající úředník či pohřební řečník a toto jsou výňatky z podkladů pro Vaše vystoupení ? Napište raději, jestli se Váš lidovecký jmenovec - Hamižný Cyril ještě soudí s charitativními organizacemi o dědictví, které mu nebylo odkázáno.
19. 07. 2011 | 09:37

Čochtan napsal(a):

Ještě není všem dnům konec. Svatby se plánují ale pohřby přichází z čista jasna.
19. 07. 2011 | 09:39

Čochtan napsal(a):

Kvakine jste normální ? Když vás to nezajímá, tak si čtěte třeba telefoní seznam. Nebo si "přividěláváte" jako jako prznitel české gramatiky ?
19. 07. 2011 | 09:41

gaia napsal(a):

je okurková sezóna a bulvár nemá o čem psát, tak se hodí vše.

A aristokracie skutečně míří ..nehledí jen k nejbližším volbám za čtyři roky, ale míří svým životem za odpovědností vůči další generaci....

ale já dodám, že jen vůči té své, chce jim nahrabat co nejvíce hmotných statků a na cizí děti nehledí, cizí děti jsou jim dobré tak leda za pohůnky a pážata
19. 07. 2011 | 09:43

Inci napsal(a):

Ten Wiliam se snad zbláznil , oženil se bez předmanželské smlouvy ... :-(

Co když se rozvedou , jak budou dělit Velkou Británii ? Kate dostane Wales , Skotsko , Sev. Irsko a Gibraltar ... Wiliam zbytek , ale bez Londýna ... :-(!?!? ?

Jak si rozdělí jaderné ponorky při jejich lichým počtu ...
19. 07. 2011 | 09:48

Tenco napsal(a):

Smyslem článku bylo vysvětlit nemytému a nečesanému lidu, že obřady se mají dodržovat a že i šlechtic je jen člověk - ubohá nádoba plná kostí, šlach a výkalů.
Což se tedy povedlo.

Přidám taky jednu historku z předzáhrobí :

"Bagdádský mystik Šibli zemřel roku 945. Po smrti se s ním ve snu setkal jeden z jeho přátel a otázal se ho : "Jak tě přijal Bůh?"
Mystik odvětil : "Postavil si mě před sebe a zeptal se : Abu Bakře, víš, proč jsem ti odpustil?
Já mu na to řekl : Kvůli mému dílu. Ne, řekl Bůh.
Řekl jsem : Neboť jsem tě celou dobu upřímně vzýval. Ne, odpověděl.
Řekl jsem : Protože jsem vykonal pouť, postil se a nevynechal jedinou modlitbu.
Ne, odpověděl, proto jsem ti neodpustil.
Řekl jsem : Protože jsem cestoval, abych získal vědomosti, a protože jsem se uchýlil mezi lidi pobožné. Ne, odpověděl.
Řekl jsem : Ó pane, toto jsou činy, jež vedou k záchraně, tyto jsem
stavěl nade vše a při nich jsem myslel na to, že mi kvůli nim jistě odpustíš !
Bůh odpověděl : A přesto jsem ti neprominul pro žádnou z těchto věcí !
Řekl jsem : Ó pane, a proč tedy ?
Bůh řekl : Vzpomínáš si, jak jsi šel ulicemi Bagdádu a našels kotě, které bylo zesláblé chladem a běhalo ode zdi ke zdi, hledajíc úkryt před třeskutým mrazem a sněhem, vzpomínáš, jak se ti ho zželelo, zvedls ho a skryl ve svém kožichu, aby netrpělo zimou ?
Odpověděl jsem : Ano, vzpomínám si.
A Bůh mi řekl : Protože ty ses slitoval nad kočkou, slitoval jsem se já nad tebou."
19. 07. 2011 | 09:49

piďola napsal(a):

Mne to neoslovuje,nic mi to neříká,podobně jako ceny X.Y.Z od UVW nadace,kterých je na Západě vždy dost.Pochybuji,že většina zdravých lidí na Západě jsou opačného typu-snobové,kteří rádi nic neříkající pozlátko.Ovšemže každý špás něco stojí a určitě pozlacení si opasek nebudou utahovat.A tak ať si snob nebo nejsi,plať svou daň za památkový úřad pro Nordickou rasu.Jaká jí škoda.Jen se projevila ve své neskutečné blbosti už před 66 lety a přesto se najdou mezi námi dále placení Ježíškové s panenkami Mariemi,kteří to budou do nekonečna obdivovat.S STB -proteiny pana Barteka by si autor dnešních kočárů do paláců dnes klidně mohli podat ruce.Ale jejich význam pro nás -ty tlachy literární i odborné svou bezcenností ,i kdyby to olomoucký arci posvětil nic neznamenají a nebudou znamenat.Bartek ovšem se aspoň zčásti za ukázky protein -enzymové demence ze slušnosti nechává platit svými chlebodárci i tam.Ale většina našich akademických nemyslících tomuhle ještě na chuť nějak nepřišla.Což nevyhodit oknem i peřiny,stoly,lidi,když peníze tak samozřejmě ano?
19. 07. 2011 | 10:12

Čochtan napsal(a):

Na celém článku jsou nejdůležitější tyto věty: "v případě královských rodů vidíme lidi, kteří – na rozdíl od politiků – nehledí jen k nejbližším volbám za čtyři roky, ale míří svým životem za odpovědností vůči další generaci. Kéž bychom naše demokracie dokázali obohatit právě o tuto odpovědnost za budoucnost a hledali politiky, kteří hledí právě k ní."
V tom je problém demokracie. Ve volbách. V tom, že každý politik musí být po pouhých 4 letech opět zvolen davem, jehož vědomosti a inteligence jsou většinou dost mizerné.
19. 07. 2011 | 10:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Ty nejsi členem davu ?
19. 07. 2011 | 10:26

voroshilov napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Ne,Cochtan je clenem cisarske Habsburske rodiny.
19. 07. 2011 | 10:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

voroshilov
Myslel jsem si to.
Došlo tedy na nejhorší.
19. 07. 2011 | 10:32

Holoubek napsal(a):

...."aby odčinil největší hřích svého dědečka – I. světovou válku." Tato věta je typický český šlendrián.

Je to sice bezvýznamný a nicneříkající blog ale přece jenom, Ottův dědeček byl zase jenom Otto.
19. 07. 2011 | 10:40

trouba napsal(a):

/protože,pane čochtane, dav je tvořen ve své většině lidmi vašeho typu, obávám se, že máte kus pravdy/
19. 07. 2011 | 10:44

Čochtan napsal(a):

troubo, není. Bohužel.
Ale ten nick se ti povedl.
19. 07. 2011 | 11:13

Čochtan napsal(a):

Troubo, dav není tvořen ve své většině lidmi mého typu, bohužel ne. To by to nebylo ganery ovladatelné stádo nemyslících tupců.
19. 07. 2011 | 11:24

Rejpal napsal(a):

Dík autorovi blogu především za připomenutí smrtelnosti každého člověka i komentátoru Čochtanovi za jeho moudré komentáře!
19. 07. 2011 | 11:36

bowser napsal(a):

Tento servilní paskvil by měl být asi na čestném místě v Síni hanby blogosféry. Autor neví pranic o příčinách První světové války a rodokmen Habsburků je pro něho velkou neznámou. Doplňuji, že starý Procházka byl Ottův pra-prastrýc. Císař František Josef si na staré kolena válku nepřál, ale Srbsko mu ji vnutilo tím, že mu zabilo dědice trůnu. Kde je ten největší hřích?
A ještě něco, tisíce českých vojáků zbytečně zemřely na srbském bojišti. Velké Srbsko bylo posléze zformováno pod jménem Jugoslávie pod srbským králem. Jenom z úcty k těm zbytečně padlým předkům bychom měli zachovávat alespoň neutrální postoj k nedávným konfliktům na Balkáně.
19. 07. 2011 | 11:39

Čochtan napsal(a):

Proboha Rejpale, co jsem spáchal tak moudrého, že to našlo uznání v oku tvém ?
19. 07. 2011 | 11:42

MA-FU napsal(a):

Pane autore

Poslední odstavec ,by si měli přečíst hlavně Ti,kteří usilují o nějaké posty,obvzlášť ty odpovědní vůči společnosti a unést odpovědnost a myslet nejen na sebe,ale na budoucnost.Tak byl vychován zemřelý Otto.Děkuji p.autorovi za přiblížšní ceremonie.Již jsem jednou sledovala ,když zemřela jeho žena a klepali na dvéře Svatoštěpánského dómu. Je to zavedená ceremonie zřejmě.
19. 07. 2011 | 12:19

gaia napsal(a):

v sobotu jsem četa v Právu, že když se ženil Boris Becker, tak si taky myslel, že z toho budou všichni na větvi a udělal to ve velkém stylu, neb myslel, že to zvědavci zaplatí. Ale jeho svatbu na webu za půl roku skoukli jen 4! lidé a on stále dluží knězi za provedení obřadu, ten kněz si za to řekl v přepočtu 200 000 neb jinak nechtěl šaškovat před kamerami.
Takže asi tak, udělají šou a myslí, že to plebs zaplatí.
19. 07. 2011 | 12:19

gaia napsal(a):

MA-FU

Ottovi šlo hlavně o to, dostat zpět zabavený majetek a žít si zas jak nadčlověk s modrou krví, jak byl vychován. Stejně jako Havlovi šlo jenom o sebe. Ale oba to zabalili do líbivých frází, aby jim chudí duchem v tomto ještě pomáhali.
19. 07. 2011 | 12:22

MA-FU napsal(a):

Gaia
Blahoslavení chudí duchem
19. 07. 2011 | 12:25

gaia napsal(a):

MA-FU

neboť jejich je království nebeské

takže si věřte a myslete co chcete, já četla o Ottově dominantní a ctižádostivé matce Zitě a o jeho výchově v knize Děti a levobočci českých králů, tak jsem si udělala sama představu
19. 07. 2011 | 12:32

MA-FU napsal(a):

Gaia
Ano ,myslím si své-jen jsem poděkovala autorovi za blog.
19. 07. 2011 | 12:50

Petr napsal(a):

Pane Svoboda, napsal jste:
"Možná proto, že v případě královských rodů vidíme lidi, kteří – na rozdíl od politiků – nehledí jen k nejbližším volbám za čtyři roky, ale míří svým životem za odpovědností vůči další generaci."
A víte, jak přemýšlel otec zesnulého císař Karel? Jako první použil chemické zbraně proti obyčejným vojákům, obyčejným lidem do války nahnané, války "Za císaře pána a jeho konkubíny", schované v přepychu pěkně daleko za bojištěm. Takže čestnost je taky u nich ve tmě. Abych to napsal slušně.
19. 07. 2011 | 13:43

Frei napsal(a):

Milý pane Svobodo,
znamenité, děkujeme! Promiňte však hnidopichovi: Ottův dědeček, arcivévoda Otto, za I. světovou válku nemohl, to maximálně jeho praprastrýc, císař František Josef I.
19. 07. 2011 | 14:03

Dáša napsal(a):

A teď to vysvětlete otci Scholastikovi, který si myslí, že jen on, ne ten Sarka Farka, strašlivý loupežník, který byl možná i u STB, může do nebe.
19. 07. 2011 | 14:16

prorok napsal(a):

Habsburkove vubec od pocatku sveho podleho panovani zduraznovali, ze mysli hlavne na budoucnost. Na budoucnost svych potomku a sveho rodu. Budoucnost ostatnich narodu a jejich dusi jim byla zcela lhostejna. A to vcetne kralu (nechali zbabele ubit Premysla Otakara II, nesporne nejvetsiho z nasich panovniku, ktery jim, ale take jejich mecenasi, nestvurnemu Rimu, stal v ceste) ci slechticu (staci vzpomenout onech 27), reformatoru, buditelu, ucitelu, inteligence vubec. Nasinec, ktery roni slzu za kterymkoliv clenem jejich rodu, a to jiz od Moravskeho pole, je dozajista idiot.
19. 07. 2011 | 14:21

Čochtan napsal(a):

Gaio,
mám dojem, že se v případě Dr. Otto von Habsburg mýliš. Měl jsem tu čest a potěšení ho poznat. Seděli jsme v hangáru, čekali až skončí bouřka, a dali jsme se do řeči. Asi tak půl hodiny. Moc inteligentní, vzdělaný a idealistický pán. Kdo to byl, jsem se dozvěděl, až když odletěl. Lidi od knyplu si říkají křestním jménem. Alespoň ti sportovní piloti.
To už je taky dávno.

Tak teď balím, jedu na meruňky. Mějte se tu všichni jak chcete, a nezlobte pana Stejskala, nebo vám Ježíšek nasere !
19. 07. 2011 | 14:22

trouba napsal(a):

/že jste si přisvojil werichovský nick pane čochtane , nedělá z vás moudrého individualistu, spíše samolibého stádníka/ dlouhodobě to nekomentuji a zareagovat zrovna zde proti vám, mě přiměla spíše konotace s větou pod pehem 19.7.11 09:47, kdy cituji: /“ vláda nedělá reformy z plesíru, ale protože nemá na vybranou. vláda by raději rozhazovala miliardy plnýma rukama a slunila se při jásání obdarovaných davů, ale není z čeho brát. abychom neskončili jako řecko, musí vláda dělat reformy.“ konec citátu/ někdo to pod vaším nickem napsal, někdo kdo je hodně televizně vymydlen a stádně zařazen/navíc drzý, když píše pod vaším nickem/ ano, takový je dav/tak promiňte, když se vás to netýká/
19. 07. 2011 | 14:38

Perseus napsal(a):

Nevím, na koho pan Svoboda naráží, když mluví o dědečkovi pana von Habsburg, ale pokud si myslí, že to byl ten samý člověk, který podle něj má na svědomí I. světovou válkou, tj. Františk Josef I., tak se bohužel plete. František Josef byl jeho praprastrýc. Jeho dědečkem byl shodou okolností jeho jmenovec Otta von Habsburg, synoves Františka Josefa a bratr Františka Ferninada.
19. 07. 2011 | 16:58

J. Č. napsal(a):

Pane redaktore, JCKV Otto nebyl vnukem či pravnukem JCKV Františka Josefa I., proto tedy ani FJ I. nemohl být dědečkem či pradědečkem JCKV Otty. JCKV Otto byl praprasynovcem císaře rakouského a krále českého Františka Josefa I. Podívejte se na rodkomeny Arcidomu Habsburského a pokud by Vám to dělalo problém najít, mohu Vás odkázat na www.korunaceska.cz
19. 07. 2011 | 19:00

Piotka napsal(a):

František Josef I. nebyl dědečkem Oty, tím byl arcivévoda Ota.
19. 07. 2011 | 19:05

Hurá napsal(a):

No tedy, pane autore, už Vám tam chybí jenom "Pejsek a kočička".
1. Chlapec William si vzal děvče z lásky. To je zřejmé.
2. Australská plavkyně si vzala, pro ni vcelku odpudivého Alberta, z vypočítavosti. To je také zřejmé.
3. Habsburg zemřel, aniž by se od politiky svých předků, která nahnala lidi do války, distancoval.
A to pohádkové klepání na dveře a nechutná manipulace s lidským ostatkem už není důležité.
19. 07. 2011 | 21:03

finitonio napsal(a):

Mauří vemte pilu,jdeme řezat kardinála:
La Fortuna Les Miserables-Dry Night
Fate of fat peoples- Let´s come back!

Under Rule of Emperor in exile Zita has grown small Prince Otto and Miserable. 98% of one whole century persisted Habsburgs monarchy in only one person.Great-knight Mikhail does live in Paris,last member of Romanovtsky dynasty of Russia till these days.And german Wilhelminek or Wilhelmina princes ?
Contraattack of marine against Charles ,father of prince Otto under Horthyan peoples.panonian power rises itself -Habsburgs go away 1922 year.Later mother country Maroko,Africanese around,Berberi.
And many,many other peoples do live .....Memoirs ....Past...
Those days cannot be more..
Otto von Guericke,tried mit four horses to separate left and right sphere in Magdeburg a half thousands of years ago.Why vacuum does keep them together? Are empty peoples, that are surplus of amount of peoples?
Why history does act in the direction like to say:Yes they are.Such peoples.One of them died.
19. 07. 2011 | 21:54

Nebo napsal(a):

Co mi říkali kapucíni?
Že nemám nikdy jíst žloutek z dýní.
Co mi říkali františkání?
Abych nečistil hmatník dlaní.
(Nicanor Parra)
Zuby mám zkažené. Myšlenky apriorní.
(Tentýž)

Nicanora by do Kapuzinergruft nevpustili ani jako návštěvu.
Jděte se už s tím snobstvím vycpat.
19. 07. 2011 | 23:34

trubač napsal(a):

Zemřel Jarda Křepelka,
zednický mistr, lidový filozof,soukromý zemědělec, katolický komunista (sám se tak začal nazývat v 90letech když to viděl), člověk jemuž Habsburkové vzali otce a dva strýce. Až jeho žena zaklepe na dvéře u kapucínů a na otázku kdo si žádá vstupu odpoví Jarda Křepelka, hříšný a smrtelný člověk, bude přijat?
Nebude se Otto v historických souvislostech stydět za své předky? Mají jeho slavní předkové právo být ve stejném nebi, jako Jarda?
20. 07. 2011 | 08:22

gaia napsal(a):

právě studium habsburských rodokmenů nám osvětlí, proč na začátku 20. století monarchie skončily na smetišti dějin a Habsburkové se sami historicky znemožnili.
Vítězství demokracie a volených politiků byla nutnost, neb habsburský rod, vlivem dynastických sňatků, byl prolezlý dědičnými chorobami a též zde řádil syfilis(příčina vraždy a sebevraždy koruního prince Rudolfa,) syfilidou trpěl též Ottův děd zvaný krásný Otto, který kvůli zhýralému způsobu života a této chorobě zemřel v 41 letech.
Habsburkové měli spoustu potomků, např. prababička Otty, Žofie Bavorská, prodělala 11 porodů, ale polovina dětí zemřela a nakonec vlastně za následníky nebylo kde brát, neb děvčata se nepočítala a hoši často na nějakou odpovědnost přímo kašlali, nebo byli právě díky dědičnému zatížení rozumu dost mdlého. I její syn František Josef se dostal na trůn jen proto, že hlavní linie měla pokračovat potomky Ferdinanda V., ten ale pro vrozenou oligofrenii zůstal bezdětný. A i s tímto handicapem vládl až do osudného revolučního roku 1848, a že byla v tomto roce revoluce, může též souviset s jeho neschopností vládnout. A pak už stačila jen sebevražda korunního prince Rudolfa, který před smrtí stačil ještě nakazit svou ženu Štěpánku Belgickou pohlavní chorobou, takže byla neplodná a zůstal jen potomek ženského pohlaví z následnictví vyloučený(Alžběta Marie), a Ferdinad dÉste, který dal přednost nerovnému sňatku, čímž též vyloučil své syny z následnictví a oni se stali pouhými vévody z Hohenbergu, a pak zhýralost a předčasná smrt Ottova děda a předčasná smrt jeho otce a z toho množství Habsburků je najednou právě zemřelý Otta tím "nositelem zodpovědných tradic".
Je to jakobychom místo volenb házeli kostkou.
20. 07. 2011 | 09:43

loudazahist napsal(a):

to Gaia:

jak ale vysvětlíte nesporný úspěch H-rodu,že jejich dynastický genetický strom nezplodil ani jednu světovou válku za 1000 let trvání,zatímco jeho nástupnické republiky se rvaly o místo na slunci hned po něm dvěma světovými válkami o počtu obětí (60+10) milionů =70 milionů životů během prvních třiceti let své existence.
Na odpověď od Vás se přímo nedočkavě Těším a očekávám ůroveň,ne mávnutí ručkou -"70 sem ,70 tam"!!! Jsem bez dědy bezmála 100 let!!!! Zmizel na Piavě,ne zmizel, padnul.
20. 07. 2011 | 10:51

Lidským zmetkům napsal(a):

gaia
Ano,máte v tom i onom pravdu.Dovoluji si však podotknout,že degenerace Habsburského rodu není o mnoho větší než např. degebnerace několika k sobě přilehlých vesniček (Lhot), kdekoliv v Česku.Rovněž patrný důsledek časté příbuzenské plemenitby.
Hovoříme li např. o sifilidě v nejvišších patrech "vládnoucích",nesmíme zapomenout ani na Vašeho s. K. Gottwalda,obdařeného také touto chorobou.
Chcete-li zdůraznit naprostou nemožnost panovnického rodu např.duševní chorobou Ferdinanda-(Dobrotivého),musíte se podívat do řad našich současných politických "veličin".U mnohých se dá rovněž pochybovat o jejich zdravém rozumu,bez ohledu na to,že jsou demokraticky voleni.(Jak patrno ,volba nedává záruku zdravého rozumu u volenéh ale často ani u voliče...).
Otto von Habsburg byl osobnost Evropského formátu.Rozhodně ne jen rodem,ale především vzděláním ,rozhledem a svou vlastní politickou a odbornou prací.
Je faktum,že tato okolnost nic nezmění na tom,že např.Vy jse jen nepatrný lidsky závistivec a pokleslec.Asi úrovně polodementního štváče a nevzdělaného bolševika a lumpa.
20. 07. 2011 | 11:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Lidským zmetkům
Vážit a hodnotit, popřípadě soudit - a to na základě více faktů, než jsou dva tři komentáře pod blogem, může jen B´h, popřípadě Justiční Mafie.
Obávám se, že vy nejste ani tím prvým...a doufám, že ani příslušníkem toho druhého.
Soudě tedy podle vašeho nicku.
Neb na taková místa se dostávají pouze lidé aristokratického ducha
(ve smyslu " aristos" )./neplést s původem !!!

K té degeneraci :

sifilida - syfilis ???
Hovoříme li - to je čínsky ?
nejvišší - to je naopak indicky ?

P.S. Když už jsme u toho původu...to příjmení máte po meči či po přeslici ?
20. 07. 2011 | 11:49

gaia napsal(a):

loudazahist

vést světovou válku je přímo logistický problém. Pokud nebyly silnice a cestovalo se jen na koni a s povozy, těžko bylo vést světovou válku, neb ta vyžaduje převoz spousty lidí a materiálu z místa na místo. Proto světové války spadají až do 20. století, kdy již byly vybudovány železnice a vojáci např. z Čech byli např. na italské frontě za 12 hodin.Takže vést světovou válku znamená mít vybudované cesty a silnice a též komunikační kanály(vysílačky , telefon atd.), aby se mohloy zprávy z velitelství co nejrychleji dostat na frontu), což Habsburkové neměli a též bojovali jen z dnešního pohledu velmi primitivními zbraněmi s malým dosahem (co je např. dělo z třicetileté války s kamennými koulemi dotažené na bojiště koňmi proti náklaďákem dovezené Kaťuši), tudíž ničivost válek za jejich 1 000 leté panování samozřejmě nedosáhla té síly jako např. ničivost zbraní 2. světové války, či atomové pumy. Ale to není zásluha H., ale pokroku, sám A. Eionstein řekl, že ve 4. světové válce se již zase bude bojovat jen kamennými sekerami.

Navíc 1. světová válka skutečně padá na vrub nahromaděných a neřešených problémů v Rakouskouherské monarchii a též pruskému militarismu, ale to byli vlastně všichni příbuzní a jedna familie.
Lidským zmetkům

já nemám nic proti Ottovi, ale proti slovům z posledního odstavce blogu a říkám svůj názor, že si raději nějakého dle vás zmetka zvolím a mohu pak sama sobě nadávat za špatnou volbu, než že mi bude někdo přidělen jen na základě toho, že se narodil komusi kdesi. Monarchie též vylučováním dívek z následnictví a odsuzováním žen jen do role inkubátoru vyvolených je pro dnešní dobu nepoužitelná. Patriarchát již skončil, jen vy jste si toho ještě nevšiml.
A že si též myslíte, že když na ženu zaútočíte rétorikou vašeho posledního odstavce, že snad ona se zalekne a změní názor nebo snad dá pokoj?
20. 07. 2011 | 12:52

float napsal(a):

Já z toho působení Habsburků na Čechy radost nemám.Po každé takové etnické pokroucenině se musí národ revitalizovat a dlouho léčit,dlouho vzpamatovávat i kdyby ke konci krátce to bylo soužití.Protože naše národní kořeny leží úplně ve svébytném vývoji,který patří ke Slovanům,je osobitý a v jistých úsecích ho neznáme.Ale pak vidím,že soudobí patroni vlastního původu sklouzavají po žebříku času o i tisíc a více let zpět,protože je v tom nebrzdí pravá národní identita a mentalita.
Je tu správně psáno,že to připomíná zkostnatělé Byzantince s tlupou pohanských vulgárů okolo.Ne, že modernost je spolčovat se svými hrobníky,jak jakýsi blog byl nazván,ale modernost je schopnost prožít moderní dobu a najít v ní i ztracenou národní identitu a mentalitu.Habsburské dílo.Dnes se jedni ptají co má Klaus společného se západní Ukrajinou (Pružinský),druzí zda sociální demokraté neskončí poněmčením jednou.
Možná jsme byli řadu staletí ve víru rozpadu těch říší Sasánovců,Heftalitů,Kušů,Hittitů-padaly současně-a dalších jako bílých a rudých Hunů,Kidaritů,možná jsme prošli koncem 5.století územími v Persii kde vládl legální komunismus pár desetiletí a demokracie kvůli níž tam všichni aténští tehdejší akademfilosofové našli asyl,kde řečtí obchodníci od Baktrie až po Středozemní moře rozváželi víno a krmili i legendou o Krokovi,jehož ženu bůh proměnil ve vinnou révu,možná že Slovanstvo okolo roku 550 n.l. reagovalo na obrovském území jako jeden provázaný celek Čechy z roku 500 n.l. na území Bohemia.Když císař Justicián zničil prosperitu hedvábné cesty roku 550 n.l. tím,že přijal bource morušového od svých mnichů-špionů z Číny nazpět,v téže době zaútočili na Byzanc Slované s Huny přes Dunaj a Avaři se Slovany z jihu a východu Řecka téměř vše současně.Nervová vlákna etnika.Kušánci z té cesty staletí prosperovali a to snad jsou čeští prapředkové.
Ale přerušeno protiúderem zrádné Holy Roman Empire a jejím výhonkem-Habsburky.Nevracejme se v nemodernosti o tisíce let zpět,protože nám tu příležitost žít po svém pak vzali.Co neprožito,ztraceno.Čas nikdo neotočí,nikdo nevrátí.
20. 07. 2011 | 16:46

Ajo napsal(a):

loudazahist
Opravdu nic nezačli?
"Milý hrabě Stürgkhu
Vidělo se Mi, naříditi ministru Mého domu a věcí zahraničních, aby oznámil královské srbské vládě, že mezi mocnářstvím a Srbskem nastal stav válečný..."
20. 07. 2011 | 21:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy