Referendum o církevních restitucích by bylo protiústavní a ČSSD to dobře ví

26. 10. 2011 | 21:41
Přečteno 4132 krát
V právním státě jsou tradičně některé otázky vyloučeny z přímé demokracie. Kromě oblasti daňové či bezpečnostní to jsou otázky základních práv a svobod jiných či otázky související s rozhodovací činností soudů. ČSSD dělá jako by to nevěděla, ačkoliv již její návrh zákona o referendu z roku 2007 tuto výluku obsahoval. Majetkové vyrovnání s církvemi je přesně tímto případem, neboť se nejedná o obecnou otázku, nýbrž o konkrétní majetkové nároky. A o nich se v žádném civilizovaném a právním státě nehlasuje.

V oblasti církevních restitucí Ústavní soud již několik let judikuje, že na straně církví a náboženských společností existuje majetkový nárok spadající pod ochranu vlastnického práva podle Listiny základních práv a svobod a že zákonodárce svou nečinností blokuje rozhodovací činnost soudů, neboť ty potom nemohou v tisícovkách případů jednotně rozhodovat o žalobách na vydání protiprávně zabaveného majetku státem, ačkoliv se jinak jedná o nároky, které do jejich jurisdikce patří. Nepřípustným zasahováním do činnosti soudů je nepochybně i pokus ČSSD o další prodlužování tohoto stavu.

Kromě porušení základního práva na ochranu vlastnictví tak stávající absence zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi podle Ústavního soudu porušuje ještě základní principy právního státu (čl. 1 Listiny) a náboženskou svobodu v České republice (čl. 15 a čl. 16 Listiny; srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/07). Není nutno připomínat, že dodržovat tato základní práva plyne i z mezinárodních závazků, zejména z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Aktivita ČSSD směřuje k prodlužování protiústavního stavu, kdy populistická gesta a politikaření v Parlamentu mají přednost před povinnostmi, které ústavním činitelům ukládá ústava. Protože hlavním výsledkem iniciativy ČSSD bude další blokace rozhodovací činnosti soudů o žalobách poškozených církví a náboženských společností, jedná se postup protiústavní, neboť směřuje k porušování základních práv plynoucích z ústavního pořádku a evropské úmluvy.

Stejná situace, kdy většina politické reprezentace dávala své pohrdání právem soudům okázale najevo, již jednou nastala, a to v případě patnáctiletého otálení s deregulací nájmů, kdy soudy neměly pro změnu k dispozici zákon, podle něhož by rozhodovaly o jednostranném zvyšování nájmu. Ani o deregulaci nájmů by mimochodem referendum nebylo přípustné. Tato záležitost již má a ještě bude mít nepříjemnou dohru u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ostudný přístup části politické reprezentace k majetkovému vyrovnání s církvemi směřuje k přesně stejnému výsledku.

Nelze než připomenout, že na předložení vlastních návrhů na vyrovnání s církvemi měla ČSSD dostatek času. Od někdejší vládní strany by se dala očekávat určitá míra soudnosti a přehledu v otázkách a ústavního práva, proto by ČSSD neměla předstírat, že o výše uvedených skutečnostech neví.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

den napsal(a):

ježišmarié....
Zač mne trestáš.
26. 10. 2011 | 22:00

hakarel napsal(a):

Nešťastné to církve. Hlavně ty, co vznikly v poslední době.
Autore, jak se dochází k sumám restitucí církvím je publiku utajeno. Jak majetek oceňován? Prozraďte to jako znalý věci. Je tam započítáno, co stát platil církvím dosud? I s úroky? Je tam odečten profit ctihodných Voršilek? Kolik to vše dělá?.
26. 10. 2011 | 22:00

Michal napsal(a):

Návrh ČSSD je analogický k referendu na propuštění Kájínka.
26. 10. 2011 | 22:04

hakarel napsal(a):

Nešťastné to církve. Hlavně ty, co vznikly v poslední době.
Autore, jak se dochází k sumám restitucí církvím je publiku utajeno. Jak je majetek oceňován? Prozraďte to jako znalý věci. Je tam započítáno, co stát platil církvím dosud? I s úroky? Je tam odečten profit ctihodných Voršilek? Kolik to vše dělá?.
26. 10. 2011 | 22:04

Joe Ratata napsal(a):

Jak to,že z našich daní se platí duchovní i aparáty církví,když podstatná část lidí je nepotřebuje,protože nejsou věřící.Což tyto náklady vyúčtovat círvím a požadovat zpětně jejich vyplacení?
Ať si věřící své církve platí ZE SVÉHO!Tedy aspoň ti,kteří ke své víře potřebují prostředníky,kteří jim říkají,co si jejich bůh myslí.
26. 10. 2011 | 22:06

hakarel napsal(a):

Omlouvám se. Komentář to přidalo, pak vyplivlo zpět.
26. 10. 2011 | 22:06

Trumpeta Troubivá napsal(a):

Co komunista ukradne, to socialista nevrátí.

(aktualizace pořekadla "Co peklo schvátí, to už nenavrátí")
26. 10. 2011 | 22:16

mb napsal(a):

... jedná se o pouhý populismus čssd ...
26. 10. 2011 | 22:16

Buvol napsal(a):

Nedal bych jim ani ň .. a odkázal bych je na učení J.K. o chudobě .... vždyť dnes má např. katolická církev ten nejodpornější nátěr, jaký si lze představit .. je to tam samej buzerant a pedofil .. a těm máme z našich daní dávat ty miliardy?!! Někdo se tady asi zbláznil ..
26. 10. 2011 | 22:19

eva napsal(a):

Co jsem doposavad pochopila z celé diskuse o církevním majeteku - ta i v období tzv. 1. repuliky byla správcem majetku,nikoliv majitelem - což je veliký rozdíl. Současné vyrovnání jí vlastně vrací více, než kdy katolická církev po roce 1918 měla. Tímto narovnáním by disponavala obrovským majetkem - to jest - může ho i prodávat. To je skutečně veliký rozdíl. Zájemci o koupi tohoto majetku už stojí v dlouhé frontě. V referendu nevidím problém - tedy v poměru věřících a majetku,který byl katolické církvy přiřčen.
26. 10. 2011 | 22:27

les sanglots longs napsal(a):

Pane doktore
Pokud vašim klientům stopatnáctka jejich nároky neproválcuje přes odpor senátu, nebudou mít ŽÁDNÉ majetkové nároky a vy se pudete klouzat. Budete čekat dalších dvacet let na vhodnou konstelaci způsobenou blbostí elektorátu.

Aby se celá věc uzavřela a bylo učiněno zadost požadavkům Ústavního soudu (jakési právní AlKajdy uprostřed poklidného Brna), navrhoval bych poskytnout jednou provždy církvím vyrovnání v hodnotě 1,-Kč, o které se proporcionálně podělí.

Tím okamžikem ukončit veškeré platby státu církvím a uvalit na registrované věřící 10% církevní daň, která bude příslušným církvím stoprocentně převáděna (i velmi málo katolický Adolf Hitler ji platil dobrovolně až do úplného konce).

Blokovaný nemovitý majetek v zkráceném řízení vydat všude tam, kde církve předloží závazný projekt jeho využití. Kde ne, zrušit jeho blokaci v katastrech a prodat. Výtěžek opět proporcionálně převést církvím.
A adié.
26. 10. 2011 | 22:30

Buvol napsal(a):

Michal
Kájínka bych propustil a nasadil bych ho na naše defraudauty .. s povolením jaké měl 007 ..
26. 10. 2011 | 22:33

Divobyj napsal(a):

Kdy jindy by měly církve žádat o znovunabytí majetku,který získaly násilím,podvodem a intrikami?
No přece nyní,kdy u nás vládne vláda zločinu.
Příště by jim již pšenka nemusela vykvést...
26. 10. 2011 | 22:36

aga napsal(a):

Církev ty prachy prostě potřebuje. Má smělé plány a z něčeho je financovat musí:

http://www.blisty.cz/art/60747.html
26. 10. 2011 | 22:39

Občan napsal(a):

Naopak, pane Svbobodo,

referenfum o tom, zda by měly jakékoli církve v ČR něco DOSTAT od státu, by bylo VELMI ústavní. Zajména, pokud se to týká církve katolické. Protože ta se na Češích, Moravanech, Slezanech a dalších národech, zejména těch slovanských, které na území dnešní ČR kdy žily, podepsala VELICE negativně.

Víte, Vy jste právník. Mno.. A my si teď hrajeme na ten právní spiritismus a přirozené právo, že... A ono, když se tak člověk podívá, JAK katolíci u nás nabývali majetků, to bylo spíš v rozporu s duchem práva a s přirozeným právem. To, že si katolíci časem legalizovali (či spíše nechali legalizovat) to nabytí, na tom nic nemění. Protože majetek nabytý vydíráním, nátlakem, konfiskacemi v důsledku náboženské (a tím pádem i politické, protože ono to v rozhodné době bylo propojeno) persekuce je majetkem nebytým NELEGITIMNĚ, tedy v rozporu s přirozeným právem a s duchem práva.

PROTO by bylo referendum o církevním majetku bytostně ústavní a jedině správné.
26. 10. 2011 | 22:39

Občan napsal(a):

Pardon, omlouvám se za zkomolení jména - mělo být "pane Svobodo"
26. 10. 2011 | 22:40

Milouš napsal(a):

Základní práva a svobody se týkají lidí jako osob, ne různých zájmových a podobných dobrovolných NGOs. Nároky církví vidím navíc stejně jako dávno promlčené. A na co vlastrně ty peníze potřebují? Čo bolo to bolo ...
26. 10. 2011 | 22:42

aga napsal(a):

A zajímavá úvaha na dané téma insidera Štampacha:

http://www.denikreferendum.cz/clanek/10447-jak-se-bude-narovnavat
26. 10. 2011 | 22:48

ex-nemo napsal(a):

Ale jo, když to řekne takový chytrý právník tak se teda o to referendum drát nebudu a nechám to na poslancích.
Ale v životě nezvolím toho, který by flanďákům přiřknul jedinou korunu.
26. 10. 2011 | 22:49

Občan napsal(a):

To Eva:

Přesně tak. Nemluvě o tom, že tímto převodem bude prolomena pozemková reforma z r. 1919 a vzniknou zde církevní velkostatky (jako jediné) a de facto nová PANSTVÍ, která navíc nebudou tak úplně podléhat českému právnímu řádu, alébrž právu kanonickému, jež ČR z neznámého důvodu v 90. letech postavila NAD český právní řád!

Dlužno podotknout, že Lux se v tomto ohledu VELMI činil, protože to byl on, kdo se zasadil o ZRUŠENÍ pozemkového zákona č. 215/1919 Sb., a to zákonem č. 229/1991 Sb., o půdě.

O tomto aspektu "církevních restitucí" naše vláda i "svobodná média" mlčí jako hrob.
26. 10. 2011 | 22:50

vlk napsal(a):

Kecy v peci nape Svobodo.
Soudím, že suverén, kterým je voli č má právo rozhodnout minimálně o míře náhrad. Jakkoli jsou pro mne církevní restituce nezpochybnitelné, mám dost zásadní problém s tím, co nyní o církevních restitucích proběhlo. Jednak to, že je snaha prolomot ˇunor 48, dále to, že církevní restituc e jdou výrazně nad způsob restitucí pro občana a pak také s tím, že dokonc e s e vrací majetek o který církev přišla při pozemkové reformě 1919. Ze všech těchto dlůvodů by referendum být mělo.

Více zde:
http://urfaust.bloguje.cz/908723-hluboke-myslenky-pravnika-marka-bendy.php

A to nejen o církevních restitucích.

Ale ještě zpět k referendu měl by být už proto, že je důvodná obava , že s ena občana, který už takhle neví kudy kam, chystá zas e jedne děsivý tunel.
26. 10. 2011 | 22:53

Scarabeus napsal(a):

Myslím, že funkciónáři lidovců jsou ten typ politiků, kteří v diskusi reagovat nebudou, ani ji číst nebudou.
26. 10. 2011 | 23:14

orttt napsal(a):

Koukám, že Topolánkův poskok dostal dobře zaplaceno...
Důležitější je jiná otázka: co mají slušní lidé dělat, když mezi námi existují figurky s podobnými názory? Máme se jich pořád jen tiše štítit?
26. 10. 2011 | 23:21

Cestovatel napsal(a):

Občan:

O změmě Listiny základních práv a svobod se referendem nesmí rozhodovat nikde (což se týká i navratu mjetku církvy). To by jsme tu měli velmi rychle totalitu.
Váš exkurz do historie je ukázkou totho jak mnozí lidé snadno podléhají manipulacím které se tu šířili v minulosti v pohledu na církev. Podle těchto "agrumentů" je středověká katolická církev to samé co ta dnešní

Vlk:

"Soudím, že suverén kterým je volič" Tato věta už sama vypovídá o neznalosti. Nikde v ústavě nenajdete že by volič byl suverén jak říkáte. To je nesmysl, kteří šíři lidé věřící populistům. Podle ústavy volič volí zastupitelstvo a to rozhoduje. Proto máme moc zákonodárnou a výkonnou. Každá moc musí být omezena aby nemohla být zneužita a proto občané nemůžou být suverénem
Podle vás ale je suverén dav. No to by dopadlo. To by jsme tu měli vládu ulice a anarchii.
26. 10. 2011 | 23:41

der pappen aller affen napsal(a):

Cestovatel
To by jsme teda mněli. Obvzlášť jak něco dáme tej církvy. Znáte je, satanovo plémě, podej malík, urvou celou ruku.
26. 10. 2011 | 23:48

Kanalnik napsal(a):

Ac se na vec restituci cirkvim divam zdrzenlive (zejmena v souvislosti s cirkvi katolickou a vysi sumy, ktera by jim mohla byt zaplacena), pan Svoboda ma zde nepochybne pravdu.

Pokud se rozhoduje o majetku, ktery cirkvi patril a byl ji ukradnut, tak referendum nepripada v uvahu. To je jako vypisovat referendum v ulici, jestli ten dum na rohu by mel pripadnout panu Novakovi, kteremu tento dum byl za minuleho rezimu ukradnut. Ano, mel. Tecka, punktum.

Proste referendum v teto veci je nesmysl a nefer.

Jina otazka je transparentnost, vypocteni placene sumy atd. At se vypise referendum, ve kterem obcane rozhodnou, ze vsechna jednani a dokumenty budou verejne (pokud uz dnes nelze takoveho otvereneho jednani dosahnout a prislusne organy k tomu donutit).
26. 10. 2011 | 23:54

Kanalnik napsal(a):

nebo: misto "Ano, mel." spise "At to rozhodne soud, nikoli obcane v referendu, kteri s tim defacto nemaji nic spolecneho. Tecka. Punkutum."
27. 10. 2011 | 00:01

Občan napsal(a):

To Cestovatel:

LZPS se vztahuje POUZE na fyzické osoby, nikoli na právnické osoby.

Právnické osoby jsou uěle vytvořené právní subjekty a jako takové mohou vznikat a nabývat práv a povinností pouze na základě obchodního zákoníku, zákona o sdružování občanů a pod.

Zatímco člověk (fyzická osoba) nabývá právní subjektivity (tedy práv a povinností) narozením.

No nic, ono to stejně nemá smyl, Vám cokoli vysvětlovat.
27. 10. 2011 | 00:05

Občan napsal(a):

Pane kanálníku,
aby mohla kterákoli církev cokoli po státu požadovat, MUSELA by nejprve NEZPOCHYBNITELNĚ DOLOŽIT, že jí jakýkoli majetek skutečně patřil a zejména by musela doložit, že jej nabyla zcela legálně a LEGITIMNĚ.

A právě s tou legitimitou a vlastnictvím je katolická církev setsakrazatraceně naštíru. Proto také stále usiluje o nikoli doložený majetek, ale o majetek STANOVENÝ výčtově. Oni jsou to pěkní kulišáci :o))
27. 10. 2011 | 00:10

Želivský napsal(a):

Církev se, až na pár výjimek jako jsou špitály a hospice, kde kněžouři mohou ze starých umírajících lidí dávit odkazy církvi, pozemským blahem občanů nezaobírá. To nechává státu.
Její obor činnosti je blaženství věčné. Nechať si každý, kdo po takovém posmrtném wellnessu touží předplácí dobrovolně přímluvu Svatého stolce a jeho přemnoha čulibrků všude možně.
Rodiny obvzláště toužící po zapojení svých dětí do pedofilních kroužků pak mohou rovnou převést na církev část svého majetku.
To, o čem zde hovoří pan Svoboda jako o NÁROKU se ale velmi fundamentálně dotýká budoucích výdajů tohoto prokletím stiženého státu a tedy mých poplatnických kapes a kapes mých dětí a vnoučat. Naštěstí (pro ně) se některé z dětí do bohémské kotliny již nemíní vrátit.
Pokud tento podvodně sflikovaný parlament vydá Církvi svaté vše, co jí političtí gengstři naslibovali, bude zcela nevyhnutelné založit takové hnutí, které jí všechno zase sebere. Ještě si to promyslím.
27. 10. 2011 | 00:34

kormoran napsal(a):

Komanche vzdy meli urcitou vyhodu.

Nikdo jim nemel 'co' ukrast!
27. 10. 2011 | 00:41

Maximus napsal(a):

Všichni se vrhli na státní majetek Česka jako supi včetně té nenažrané lakotné pokrytecké církve. Občanům této země zůstanou jen upachtěná záda a nahá prd..! Zradil Klaus, který se pachtuje s Dukou, zradila zejména celá politická pravice výměnou za tichou podporu všech lumpáren, ve kterých jela a jede. Celá země bude za chvilku jedno velké překladiště se skladovými prostory a supermarkety a Češi budou spolu s cizí naplaveninou většinou z východu max. sloužit v montovnách, dceřiných cizáckých bankách a nadnárodních koncernech, jejichž zisky budou a jsou už každoročně legálně vyváděny ven z ČR. Jen v loňském roce to bylo přes 210 mld.Kč! A bude hůř. Češi držte papuly a plaťte svými 1/3 platy téměř nejdražší energie vč. paliv v EU, téměř nejdražší zboží v zemích EU, vysoké nájmy a neustále se zvyšující ceny všech komodit i potravin a pitné vody, odpadů atd., hlavně si nevšímejte průběžného rozkrádání veřejných financí vysokými státními úředníky a politiky za spolupráce vybraných velkých zavedených firem, většinou se sídly v cizině. Fakt, tak hluboko nás naši jasnozřiví a křišťálově čistí politici z většiny zavedených politických stran, za skoro 22 let dostali!
Ámen pane Svobodo!
P.S.
Jednu dobrou věc nám tu ovšem komunisti zanechali, to že náš národ je dnes nejateistictější na světě. Takovým lidem se totiž špatně vnucují církevní postuláty. Alespoň něco dobrého, jinak Váš církevní úkol od pradávna byl jednoduchý, pod záminkou lásky k Bohu, ovečky připravovat na bázeň a úctu k světské moci! Když byla světská moc spokojená, pak byla církev světskou mocí odměňována zvláštními výsadami, včetně majetku, po kterém se nyní sápe!
27. 10. 2011 | 00:44

schlimbach napsal(a):

Církevní restituce? Za stávajících podmínek? NIKDY!
27. 10. 2011 | 06:18

Béda napsal(a):

"Snáz velbloud projde uchem jehly, než bohatý do nebeského království". Pro církev "svatou" a její kleriky tato slova proroka snad neplatí?
27. 10. 2011 | 07:10

Marcus Agrippa napsal(a):

Vyrovnání s církvemi?! Především s katolickou - buďte rádi, že vás za to co jste v Evropě napáchali ještě tolerujeme. To je asi tak všechno, co se k tomu dá říct.
27. 10. 2011 | 07:26

Realista napsal(a):

Mě hlavně zajímá za kolik let poté, co se ten majetek klerikálům vydá, se jim zase bude konfiskovat a klidně se vsadím, že se opět bude argumentovat ve jménu spravedlnosti, práva či "zájmu společnosti". -:)
27. 10. 2011 | 07:29

Marcus Agrippa napsal(a):

Realista:
organizace, která pomáhala uprchnout těm nejhorším nacistickým zločincům před spravedlností, a která přijímala zlato od povražděných obětí z hrůzného katolického koncentračního táboru v Jasenovaci by měla mlčet a ne vykřikovat něco o právu. Kde se v nich vůbec bere ta drzost?!
27. 10. 2011 | 07:34

Medikolog napsal(a):

Pane Svobodo,

já se zase domnívám, že "církevní restituce" jsou protiústavní stejně jako jsou protiústavní restituce podvodně získaného majetku podvodníkovi omilostněnému panovníkem, nebo loupežníkovi restituce jeho lupu. Je rovněž jistě protiústavní nutit ateisty a jinověrce financovat modloslužebníky. Když někdo pro klid SVÉ SOUKROMÉ duše potřebuje PROSTŘEDNÍKA MEZI SVÝM bOHEM A JÍM, JE TO JEHO PRÁVO. Ovšem pokud ho chce profesionálního, MUSÍ SI HO také sám a jen ze svého FINANCOVAT.
27. 10. 2011 | 07:40

Realista napsal(a):

Marcus Agrippa : Já se domnívám, že taková reakční vláda, jako je česká, používá náboženství (církev), nacionalismus a tradice jako nástroje k udržení společnosti, rozporů a externalit (chudoba, nezaměstnanost, sociální vyloučení, kriminalita...), které systém generuje "v klidu".
Viz. např. můj komentář pod blogem toho katolického faráře (tuším s tématem krize), kdy jsem mu psal, že nemusí bát, neboť jim teď budou nastávat zlaté roky.
27. 10. 2011 | 07:44

Marcus Agrippa napsal(a):

Realista:
ČR je v poslední době opravdu v naprostém rozkladu. Ale Besser tomu teda dal"korunu"( http://www.novinky.cz/domaci/248665-stat-je-k-cirkvim-stedry-odpusti-jim-dan-z-prodeje-majetku.html?ref=zpravy-dne ). Docela by mě zajímalo, co tyhle lidi k tomu vede - provize za zprostředkovaný business?! Nic jiného v tom nemůže být.
27. 10. 2011 | 07:50

Béda napsal(a):

Realista,

ano. trpte, moje milé ovečky, trpně snášejte bídu, nešťovice, nemoce, karabáč a přispívejte pilně na chrám páně. Vaši klerici jsou připraveni poskytnout vám kdyloliv milosrdnost zpovědi, obětavě přijmout vaše dary a poskytnout vám pomoc při sepisování závěti (viz bratr Cyril Svoboda). Církvi nikdy nešlo o nic jiného nežli o péči o ducha a věčnou slávu Páně na výsostech. Zadostiučinění se vám dostane až po smrti.
27. 10. 2011 | 07:53

Realista napsal(a):

Marcus: Já do toho zas tak nevidím, ale obecně se domnívám, že církvi někdo bude poskytovat poradenství ve správě majetku, v investování jejich aktiv... což samozřejmě generuje poplatky.
27. 10. 2011 | 07:54

Loajalni občan napsal(a):

Rád bych Vám pane Svobodo položil otázku, nakolik právní bylo například vydání provozní budovy Národního divadla řádu Voršilek v 90 letech proto, aby jej obratem za pakatel prodala investičnímu fondu Themos. Dále bych se rád zeptal, proč by církve měly mít nějaký zvláštní nárok na vydání majetku, když například penzijním fondům občanů nikdo nic nevracel (stejně tak, jako se restituce netýkaly například akcií a dalších cenných papírů). Osobně jsem věřící , nicméně nevidím souvislos mezi restitucemi majetku a službou bohu. Mnohem bohulibější by bylo podporovat sociální politiku státu, péči o chudé a staré lidi, kritizovat neřesti současné politiky. Ježíš do Jerusaléma také nepřicházel s majetkovými požadavky a ani starozákonní proroci se nezabývali mamonem a svými ústavními právy.
27. 10. 2011 | 07:57

Béda napsal(a):

M.Agrippa,

církev má statut státu ve státě. Nevede kontrole státu podléhající účetnictví, neplatí daně, plete se do politiky, školství a stát platí z daní všech (i nevěřících) mzdy jejím zaměstnancům, včetně provozních nákladů chrámů Páně, církevních škol...

PS: na druhou stranu jest pro běžného poplatníka v její činnosti i cosi obdivuhodného - charita, týkající se zejména opečování jejich oveček.
27. 10. 2011 | 07:58

Petr napsal(a):

Pane exministře,
proč Vaše kritika také nesměřuje na nespravedlnosti, které vzniknou různým zdaněním či nezdaněním restitucí, různou cenou pro církve (mnohonásobně vyšší), než u ostatních?
Ono chtít rovnost znamená riziko být upálen na hranici. A to církev (katolická) velmi dobře umí. Vím, že je jí to líto, ale omluvy a rehabilitace se umučení dodnes nedočkali, a nejedná se jen o Mistra Jana.
27. 10. 2011 | 07:59

Realista napsal(a):

Béďa : Tak to bylo po celou historii lidstva. Někde, myslím, že to "Milion" od Marca Pola jsem četl historku, kdy psal o vladaři, se kterým se setkal na svých cestách. Nazýval "krutý stařec". Tento vladař vždy, když rekrutoval nové potenciální vojáky, je nejdříve omámil narkotiky a uspal. Voják se násleně probudil v nádherné zahradě, kde měl všeho hojnost...žen, jídla, pití, obskakovali ho služební... a bylo mu řečeno, že to je "ráj". Násleně byl znovu uspán a navrácen do normálního života a opět se z něj stal voják. Tito vojáci byli motivováni být se na život a na smrt za svého vladaře, aby se navrátili do "ráje", který předtím okusili.
27. 10. 2011 | 08:02

sněženka napsal(a):

a jak to, že církve nebudou muset platit daň z prodeje majetku?
27. 10. 2011 | 08:03

Jan napsal(a):

Ano volič není suverén. I Vlk se může mýlit. To by jeden nevěřil. Přesto má pravdu on a ne autor.
Církve nestojí před nezávislým soudem. Na vrácení majetku nemají žádný právní nárok, ten majetek je nyní státu. A je na státu, zda se rozhodne " napravit křivdy" jiným státem ČSSR spáchané a jak a zda všechny. A volič je ten, který tu srandu zaplatí. Není tedy žádný důvod, aby nebyl dotázán, zda tu srandu platit chce.
Všichni, včetně pana Svobody víme, že nechce!
Musíme tedy vymýšlet konstrukce o právu a spravedlnosti a blbosti voliče, aby církve mohly dostat prachy. Protože prachy jsou přeci to nejdůležitější na světě, jak církve celou svou 2000 letou existencí ukazují.
Už mě neupálíš, k vzteku vidˇ.
27. 10. 2011 | 08:34

vlk napsal(a):

Cestovatel
už mnohokrát jste propásl jedinečnou příležitost držet zobák a nebýt veřejně za hlupáka.
Stačí, když si přečtete preambuli něšeho, co s ejmenuje ústava.
Pro vá s možná ústava = populistický tlach. Nedivím se. Zdejš pravověrní osvědčují neotřesitelnou úctu k zákonům.Tedy populistickému braku.
Klaním se.
27. 10. 2011 | 08:38

pamětník napsal(a):

Autore,
a co např. skauti, Sokol, železničářské odbory, hornické spolky ? Těm už bylo všechno vráceno ?
27. 10. 2011 | 09:26

JAHA napsal(a):

Ad. Jan
"Na vrácení majetku nemají žádný právní nárok, ten majetek je nyní státu. A je na státu, zda se rozhodne " napravit křivdy" jiným státem ČSSR spáchané a jak a zda všechny."

Nuz, mily Jan. Hovori Vam nieco uzus o nastupnictve? Priklad - napr. CSFR podpisala nejaku zmluvu o zamedzeni dvojiteho zdanenia, o vlastnickych pravach, o dodrziavani toho a tamtoho... Prebrala nova republika s nazvom Cesko tieto zmluvy a ma ich dodrziavat, alebo nie?

Polopatisticky povedane - ten majetok je "nyni" statu (samozrejme, mohli by sme polemizovat, ci plati - stat, to som ja, ci nieco ine - co a kto je to vlastne stat - veriaci don nepatria?), ale ten dospel k nemu od roku 1918 az do sestdesiatych rokov (ako posledne majetky radov), a to je dokazatelne, ze ho ziskal bez AKEJKOLVEK nahrady z vysostne POLITICKYCH dovodov. No a kedze to bolo BEZ nahrady a BEZ dovodu (okrem politicko - ideologickemu), tak sa to vsade vo svete nazyva LUPEZ. A vsade vo svete (samozrejme nemyslim totality) sa nasledkami statnych lupezi nejakym sposobom vyrovnava NASTUPNICKY stat. Ak by bola akakolvek (vtedy) primerana nahrada uhradena, nebolo by sa o com bavit.

K niektorym "klasikom" sa niet veru k comu vyjadrovat. Nase deti budu musiet splacat dlhy, lebo nasi dedovia kradli a nakradnute uzivali (prinajmensom mlcenim kradnut umoznili - VZDY si treba zas a zas pozriet sialenstvo davu pri burani krasnej sochy s nabozenskou tematikou na namesti v Prahe - otcovia, sialenstvo na namesti pri oslave Gottwalda po zostaveni komunistickej vlady s pomocou Benesa - synovia a ... dnes - vnuci.

A to je vsetko, co sa da k tomu asi tak napisat. Riesenie si samozrejme musi najst v tejto oblasti kazdy stat (nielen Cesko) sam. Len treba vediet, ze cim dlhsie to bude trvat, tym HORSIE, nie ako si niekto mysli, ze lepsie. Autor ma pravdu v tom (ci tu niekto bude vykrikoval, alebo nie, sudy na emocie ohlad neberu), ze Cesko bude vela stat nielen to, ze vlastnikom bytov neumoznil roky narabat so svojim majetkom, ale este viac to, ze sa napriek prijatemu zakonu nevyrovnal financne s cirkovami a nabozenskymi spolocenstvami.
27. 10. 2011 | 09:31

Marcus Agrippa napsal(a):

JAHA:
takže současná katolická církev pod vedením Vatikánu nese zodpovědnost za zločiny svých předchůdců ( a současníků )?! V tom případě by měla začít sepisovat seznam ukradeného + další krvavé zločiny - bude to velmi dlouhá práce. Ostatně - váš děda kradl?! Můj teda ne. Takže laskavě nepoužívejte množné číslo.
27. 10. 2011 | 09:47

prorok napsal(a):

Ale, ale no tak, pane autore. Vy jste pekne nadivanej. Jen nevime jestli prejtkem jelitkovym nebo jaternickovym.
27. 10. 2011 | 10:07

potížista napsal(a):

Souhasím s tím,co bylo ukradeno má být vráceno.Ale pozor!Všem rovným dílem!
Jak je to s restitucemi nevráceného majetku zemědělců?Co soukromníci a drobní podnikatelé kteří museli ukončit činnost v padesátých letech,budou taky odškodněni?
27. 10. 2011 | 10:10

Pepa z depa napsal(a):

Milý Marcusi Agrippo, nedejte se a máte STOPROPRAVDU a 4. odboj a Pepa z depa jsou naladěni na stejné vlně a mnoho dalších občanů a iniciativ také, viz www.vymenilijsmepolitiky.cz. JEDEN ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍKLAD, prezident ukládá milosti za ODPUSTKY, jako ti náboženští pomatenci, že? Hlavně si všichni všimněte, že to dělají vše za vašemi mozoly a mozky vytvořené hodnoty, které si odeberou ve formě daní z čehokoliv. Pojďme s nimi zatočit jako na ISLANDU a první příležitost je 18.11.2011, formou naplnění ústavních práv občanů a to GENERÁLNÍ STÁVKOU A PŘECHODEM od shnilé parlamentní demokracie k PŘÍMÉ DEMOKRACII. Programy a cíle i s jejich realizací najdete na výše uvedených stránkách, KTERÉ MNOŽTE A SEZNAMUJTE S NIMI CO NEJŠIRŠÍ OKRUH OBČANŮ. To je totiž naše jediná a nenásilná forma přechodu k OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, samozřejmně se všemi důsledky proti kolaborantům, vlastizrádcům alias zločinným spolčením a mafiím, kryjícím se za názvy politických stran i když jsou v podstatě jeden jako druhý. Prostě nikdo tu práci za Nás nebude dělat, tak vyhrňme si rukávy, plivněme si do dlaní A TO BY BYLO ABY NEBYLO. Tak zatím a nashle 18tého listopadu, Vaše ústavní práva Nám nebude nikdo upírat a když ano, tak s ním jednejme jako s gaunerem a bez slitování. Příklady jsou již také na světě, že? Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
27. 10. 2011 | 10:24

Mac napsal(a):

takže velká část národa (pokud už neryje) bude brzy "rýt držkou v zemi", tento stát nemá peníze na tělesně postižené, na zdravotnictví, o takových "drobnostech" jako jsou hasiči, policie, kultura vůbec nemluvě, ale klerofašisti se budou stále drze rvát o ty své stamiliardy.....

vééélmi křesťanské, zvláště s ohledem na to, že v tomto státě na církev svatou římskokatolickou většina zvysoka.....

Takže: nezpochybňujme nárok církve na NĚJAKÉ odškodnění, ale jeho výši (zvláště pokud se pohybuje v uvažovaných astronomických cifrách) bych prosil předložit k odsouhlasení nám, z jejichž peněz by se měla platit.

Mimochodem - za vlády Mirka Dalíkoviče Topolánka, pod dohledem největšího minfina vesmiru, chemického al-Kalouse, byl na výpočet těch stamiliard vypocen naprosto neuvěřitelný algoritmus. Ceny pozemků (běžná orná půda, lesy, pastviny) tam byly nasazeny na takové úrovně, že i ti největší pozemkový šejdíři zírali.

Nebyl u vytváření těchto "cenových map" i pan autor blogu?

A za poslední - pokud bude schválena nějaká kompenzace - okamžitě provést odluku církve od státu. To mělo být provedeno už dávno.
27. 10. 2011 | 10:31

stále rebel napsal(a):

Hlouposti a demagogie až by člověk zvracel z tohoto člověka, který se navíc ohání právním státem.

Již první řádek cituji:
„V právním státě jsou tradičně některé otázky vyloučeny z přímé demokracie. Kromě oblasti daňové“.

„Proč česká vláda lže o praktických stránkách referenda?“

„Nezbývá, než se spolehnout na první pravidlo zdravého rozumu: nevěřím ničemu, co mi říká moje vláda. Za vším je potřeba hledat konkrétní zájem. A zájmy ministrů a poslanců vůbec nemusí být stejné jako zájmy jejich voličů. Ve lživé vládní rétorice kolem referend je to v těchto dnech vidět křišťálově jasně.“
……………
„O čem mohou občané rozhodovat
Témata předkládaná občanům k rozhodování jsou pestrá: volební reformy, regulace alkoholu a jiné obchodní regulace, vzdělání, pracovní právo, přistěhovalectví, ochrana přírody, bankovní reformy, zdravotnictví, práva zvířat a mnoho dalších, v neposlední řadě též daně a trest smrti. Ano, čtete správně. V celé řadě států USA mohou občané nejen zamítat a revidovat zákony, které schválili jejich zákonodárci, ale mohou zákony i sami předkládat k všelidovému hlasování. A to včetně zákonů daňových a zákonů upravujících trest smrti. A jak to funguje ? Světe div se, ale žádný bankrot se zatím nekonal. A pokud jde o trest smrti, je to podobné, jako když o něm rozhodují zákonodárci – někdy je přijat, někdy odmítnut.“
http://blisty.cz/art/34532.html
27. 10. 2011 | 10:49

Marcus Agrippa napsal(a):

Mac:
zajímavé, jak si Duka notuje s Klausem v boji proti sociálnímu státu. Duka to je holt taky křesťan, jak"vyšitý". O odpornosti ( specificky česká variace na odbornost ) jistého neléčeného alkoholika na MF ani nemluvě. Dvacet let se tady rozkrádají stovky mld.z odváděných daní a teď ještě má drtivá většina ateistů cosi platit obskurním sektám?! Holt ode zdi ke zdi a z extrému do extrému. Dnes jsem zíral na plakát se studentskou půjčkou na stavební fakultě. Co víc si přát?! Zadluženému národu teď bude, jako vládnout klerofašistická parta, která občas něco málo ( ale opatrně ) pustí přes nějakou charitu?! Ale co za to - symboly katolické totality ve školách? Jen ta jejich pravda v učebních osnovách?! Čím to skončí? Náboženské hlídky a katolický džihád?! Tohle vidět Ježíš, tak se na to raději zavčasu vykašlal.
27. 10. 2011 | 10:56

Pípa napsal(a):

Autor,
a co jiného má nebo může ČSSD jiného dělat, když chce zamezit další krádeži století?
27. 10. 2011 | 10:58

stále rebel napsal(a):

Někteří zde vedou demagogií tím, že směšují věci právní a věci politické. Pokud dotyční tvrdí, že církvi bylo něco ukradeno, měly by to řešit soudy ne politici. Pokud jde o věc politickou, je právo občanů o tomto rozhodovat.
27. 10. 2011 | 10:59

HonzaJ napsal(a):

Podle ústavy ČR je Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.Takže, má moc měnit ustanovit ústavu dle svého přání. Proto jakákoliv ustanovení omezující jeho práva jsou v rozporu s tímto ustanovením a proto v rozporu s tímto ustanovením jsou omezení stanovená v ústavním zákoně o obecném referendu.
Např. v mnohých státech USA ústavy je působnost referend neomezená, mohou rozhodovat o trestu smrti nebo o daních, což naše tzv. demokratická ústava neumožňuje.
Navíc právo církve na tzv. církevní majetek je velmi sporná, o čemž svědčí zásadní rozpory v názorech jednotlivých právníků i právních institucí. O tom, že majetek s kterým církev hospodaří, je majetkem státu svědčí i církevní reformy císaře Josefa II.
27. 10. 2011 | 11:01

Kanalnik napsal(a):

Obcan - dekuji za reakci - nemyslite ale, ze by o tom mel rozhodovat nekdo, kdo bude mit v ruce vsechny informace (soud), nikoli obcane v referendu? Referendum by bylo skutecne lacinym populistickym cinem.
27. 10. 2011 | 11:04

hanah napsal(a):

Pane autore.

až církve konkrétně a přesně vyčíslí hodnotu majetku, který má být vrácen (s odečtem toho, co od státu dostala a dostává), bude se jednat o konkrétní nárok a nikoliv o obecnou otázku.
Za stávající situace o obecnou otázku jde a žádným extenzivním právním výkladem to neobhájíte.
Každý, kdo požaduje konkrétní majetkový nárok, musí jej přesně vyčíslit. Pokud by církve nic nevyčíslily, došlo by k porušení principu rovnosti subjektů a tedy k porušení ústavnosti.
27. 10. 2011 | 11:05

Kanalnik napsal(a):

panove a damy, tematem blogu je pripadne referendum, a v tom ma pan Svoboda pravdu, at uz si o cirkevnich restitucich myslime cokoli

aby o krivde, navraceni majetku a pripadne spravedlnosti rozhodovala masa obcanu, kteri nemaji dostatek informaci, to je kolektivisticka myslenka jak hrom; byl by to navrat pred rok 1989
27. 10. 2011 | 11:09

Pepa z depa napsal(a):

Milý stále rebeli, my víme, že jsme vzájemně vepři ohledně stálosti kapitalismu, ale tohleto se Vám povedlo, to dáváme klobouk dolů. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa. A stejně ten prohnilý kapitalismus zkomírá, heč. Pepa z depa.
27. 10. 2011 | 11:09

stále rebel napsal(a):

Po církvi možná přijdou komunisté taky s tím, že to tady 40 let vlastnili a že jim to bylo v roce 89 ukradeno.
27. 10. 2011 | 11:13

buldatra napsal(a):

Když se řekne, vox populi vox dei, naskočí nejspíše křesťanskému politikovi autorova formátu husí kůže, je-li to ještě navíc právník, zježí se mu i chlupy na zádech.
Asi právem, protože nejspíš hrozí lidová totalita, která je schopna smést do bažin nejeden „povedený“ zákon včetně jeho tvůrců a že jich je.
On ten vox populi se výtečníkům zřejmě hodí pouze tehdy, kdy jest třeba vytvořit nějaké to alibi (já nic, to voni), jako například, hrozí-li lámání chleba v případě přijetí sále méně populárního (proč asi?) evropského platidla, i když zatím ještě není v tomto případě známo nic o hlasu božím.

Zajímavé je, že se církev hlasu lidí bojí. Proč se bojí svého živitele, kterému káže? Dřív se báli lidi církve, páč, kdo se nebál, mohl zjistit, že je z hořlavého materiálu. Dnes je to tak nějak naopak. Vyvažování principů?

Zdá se jasné, že se bojí i hlasu boha, protože tradičně káže jeho jménem vodu a zapíjí to vínem. Inu, honba za vínem a hmotnými statky podobá se nekonečné cestě plné protivenství a průserů. A zavání to sírou.
27. 10. 2011 | 11:13

HonzaJ napsal(a):

Autor článku nemá pravdu taky proto, že se nároky církví budou hradit ze státního rozpočtu a budou je tedy platit všichni občané ze svých daní.
Církev přece nejsou přece jen preláti - faráři, opati biskupově apod., ale přece všichni věřící - celá církevní obec. Proto tento spor není běžným sporem o majetek a může být řešen i mimořádným způsobem - tedy i referendem - např. jen proto, aby měl delší platnost, než jen do příštích voleb.
Obecně by mne zajímalo, na koho je ten tzv. církevní majetek v katastrech nemovitostí připsán? A hlavně by měly pro resistuce majetku platit pro všechny stejná pravidla, tedy stejnou úhradovou cenu.
27. 10. 2011 | 11:20

Mac napsal(a):

hanah napsal(a):
Pane autore.
až církve konkrétně a přesně vyčíslí hodnotu majetku, který má být vrácen ....
///
:-)) no já bych to "vyčíslení" tak úplně na církvi nenechával.....
To bychom se taky mohli dozvědět, že metr čtvereční louky stojí dva a půl tisíce a celková hodnota restitucí bude něco mezi jedním až dvěma biliony korun.....
27. 10. 2011 | 11:31

jo napsal(a):

to má být jen reakce na populismus petra nečase ohledně přijetí eura
27. 10. 2011 | 11:42

jů napsal(a):

a co soc. dem patřili jí skoro všechny lidové a dělnické domy, a že jich je.
A takhle komunisti to by bylo zaky maso
27. 10. 2011 | 11:47

Dedek napsal(a):

Otázka pro cestovatele.
Dne 24.10.2011 jsem Vám položil následující otázku a čekám na odpověď.
Na konci roku 2006 bylo vytvořeno na ministerstvech cca 146 mld Kč rezerv , které jsou správně započítány do deficitu státního rozpočtu. Můžete mě prozradit kam ty peníze zmizely? Pokud o ně byl snížen deficit státního rozpočtu v následujících letech , mohl by jste mě poradit kde to najdu v nějakém prohlášení ODS nebo TOP 09?
Pokud to nikde nenajdu , tak to považuji za krádež.
27. 10. 2011 | 11:49

myrta napsal(a):

Samozřejmě že nemůže být referendum-o to se už postaráte.Protože je jasné ,že by se žádné církevní restituce nekonaly.Stejně nechápu,k čemu je církvím majetek-aby ohromovaly své ovečky? Kolik jich vlastně tady je- v tomhle ateistickém státečku?
27. 10. 2011 | 12:03

Lex napsal(a):

Kritikům Pavla Svobody stran rozhodování Ústavního soudu ohledně základních práv a svobod ve vztahu k vlastnickému právu a jeho ochraně LPS a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod vzkazuji, že se mýlí (čímž nijak nehájím názory Pavla Svobody stran restitucí "církevního" majetku). Těch rozhodnutí je celá řada, jak už to ale bývá, nic není černobílé. Dovoluji si odkázat alespoň na tohle počteníčko - http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=66702&pos=1&cnt=2&typ=result
Zejména doporučuji si pozorně přečíst disentní stanoviska soudců
Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila a Pavla Rychetského.
Osobně souhlasím s autorem, že o uskutečnění "církevních restitucí" nelze rozhodovat v referendu ale zákonem, s ohledem na restituční povahu takového zákona však nelze církev považovat za nějaký výjimečný subjekt, ale mělo by vůči ní (vůči nim, církvím, co jich tu je, a pokud vlastnily nějaký majetek, který jim byl "zabaven") být postupováno naprosto stejně, jako vůči jiným subjektům, jichž se restituce týkaly. Primárně by mělo jít o ZMÍRNĚNÍ NĚKTRÝCH KŘIVD (a kterých, to je navýsost politická, nikoliv právní věc, která vyžaduje co možná nejširší konsensus politických sil - no, a o tom rozsahu s odvoláním na to "NĚKTERÝCH" už by asi referendum možné bylo, a navíc to dopředu avizuje, že nebudou restituovány všechny majetky, tak, jako tomu bylo i u jiných subjektů obecných restitucí - v tomto ohledu se skutečně dovolávám názorů disentujících soudců, že blokační ustanovení § 29 zákona o půdě nemohlo založit legitimní očekávání, že církvím bude navrácen nebo nahrazen VEŠKERÝ majetek "zabavený" po 25.2.1948, o tom dřívějším ani nemluvě). Ohánět se principem "co bylo ukradeno, musí být vráceno" je jen a jen populistické. Vyvolává totiž skutečně rezidua na způsob nabytí těchto majetků církvemi (a že nejednou šlo o "loupeže za bílého dne" není pochyb), jednak tento princip nebyl plně uplatňován ani proti jiným subjektům obecných restitucí, takže by šlo o jiné porušení ústavy (čl. 11 věta druhý LPS - "Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.).
27. 10. 2011 | 12:17

Frank napsal(a):

Kanálník
Ale tato kolektivizace se tu praktikuje pravidelně každé čtyři roky, masa občanů, bez toho aby měla podrobné informace, rozhoduje o tak zásadní otázce kdo povede tento stát a jak s ním bude nakládat.
Proč Vám vadí aby stejná masa, která bez podrobností o tom, která strana je podvede, když je pro ni volební program dobrý jen na 2 dny ve volebním roce,rozhodla zda chce ze svých peněz přispět na ( pro většinu této masy ) zbytečnou organizaci.
Obzvláště když to opět zavání podvodem (výpočtové výše,datumy restitucí a podobně).
27. 10. 2011 | 12:19

Jee napsal(a):

Autore
Někdo z vám blízkých kruhů dokonce dával za příklad okradeného o kapsářem a představu, že by o navrácení jeho peněženky rozhodovali občané.

Sám uvádíte, že v civilizovaném právnícm státě se o podobných věcech, jako je vrácení majetku církvím, nehlasuje.
Vámi pronesená věta ve svém důsledku znamená, že se nehlasuje ani přímo (plebiscit) ani prostřednictvím zvolených zástupců v parlamentu!

Jinými slovy, o věci by v případě žaloby měl rozhodovat VÝHRADNĚ soud.
27. 10. 2011 | 12:23

Pražský farářl napsal(a):

Jestli nějaký farář pěstoval na zahradě mrkev a z výtěžku postavil chrám a komanči mu to sebrali, okamžitě vrátit. Ale u ostatního majetku je otázka jak k tomu církev přišla - vracet zlodějům nakradené není mravné.
Jinak ať si každý žije za své. Věřící si zaplatí svého faráře, umělci si vydělají provozováním umění nebo to bude jejich koníček. Pokud odmítneme komunismus, mělo by být minimum přerozdělování a parazitování
27. 10. 2011 | 12:25

Faustino napsal(a):

Tak si čtu v knize konfiskací po r. 1618:
"Dychna Jiří, dům jeho prodán a postoupen pro koleji jesuitskou... Jelen Jan odsouzen všeho, dům v Panenské ulici Kapucínům postoupen ...Lech Matouš, dům jeho na Novém Městě postoupen biskupovi ... Mostík Jan, jeho vinice za 200 kop se ujal děkan městský ... Mráz z Milešovky, vinici na Křemíně za 300 kop a vinici za Mlejny, jíchž se ujal probošt ..."

Tisíce záznámů, kniha má 1400 stran. A to mám jen druhý díl.
27. 10. 2011 | 12:31

Jee napsal(a):

Pražský farář
Máte pravdu, bohužel jsme bezmocní. Peníze, které ode mě stát za 50 let inkasoval s konkrétním příslibem co za ně dostanu přišly v niveč. Byl jsem okraden. Sorry poplatníku, je krize a bubliny splaskly.
Tak proč ne "sorry milé církve..."?
27. 10. 2011 | 12:39

Xavier napsal(a):

Lidičci rozhořčení, co vám kdo udělal, že tak těžko přijímáte nápravu situace, která byla způsobena komunisty zákonem z roku 1949? Není vám divné, že je to jediný zákon z doby před listopadem, který je doposud v platnosti? Komu to asi slouží? Proč doposud restituce neproběhly? Protože současným "správcům" církevního majetku z něj plynou každý rok nemalé zisky, které jsou větší, než náklady na provoz církví za státní peníze, což bylo jednoznačně prokázáno skupinou akademiků z VŠE. Myslí si tady někdo, že eliminací právního nároku především ŘK církve na tento majetek budou občané našeho státu bohatší? Myslí si někdo, že odepření majetku církvím, který jim byl v roce 1949 odňat, zůstane napořád ve státním vlastnictví, že neproběhnou "výhodné" privatizace? Kdyby byl majetek vydán jednotlivým obcím k volnému nakládání bez vyrovnání s ŘK církví, budou to obce schopny prodat, aniž by tím nového nabyvatele uvrhly do právní nejistoty? Ach jo...
27. 10. 2011 | 13:07

Marcus Agrippa napsal(a):

Xavier:
jakou nápravu? Komunisti jen nesměle pokračovali v tom, co už začal císař Josef II. A tomu ( i když byl Habsburk ) vděčíme za nemálo. Prosadil dost zásadní reformy - zrušil cenzuru, nevolnictví a zavedl toleranční patent. Katolická církev naopak všechno tohle zásadně podporovala a pomáhala udržovat. Katolíkům apod.NIC nedlužíme. Naopak - oni dluží omluvu a finanční odškodnění českému národu.
27. 10. 2011 | 13:15

Kasal napsal(a):

Xaviere, lidičky kdo vám co udělal?? No přece okrádají celý národ včetně mne.
to si piš že budeme bohatší když neodevzdáme náš majetek církvím.
Pražský farář 12,25 vyjádřil stav přesně
27. 10. 2011 | 13:22

Nebel napsal(a):

Xaviere, komunisti vzali církvím nakradené a udělali z toho domovy důchodců, nemocnice a školky. Nemohu za to že žijeme v šílené době hurá antikomunismu a vtloukají nám do hlav že JEDINÉ zlo v našich dějinách i nyní jsou komunisti.
27. 10. 2011 | 13:26

janhus napsal(a):

LEX
"Osobně souhlasím s autorem, že o uskutečnění "církevních restitucí" nelze rozhodovat v referendu ale zákonem, s ohledem na restituční povahu takového zákona však nelze církev považovat za nějaký výjimečný subjekt".

Vy jste právník, věřím vám. Ale dovedete si představit jak budou uvedené "křivdy" napraveny v současném právním klimatu.
Tak vidíte, víte, a vím i ja jak to dopadne.

Tak právě a jen právě proto je r e f e r e n d u m oprávněné!
27. 10. 2011 | 13:40

Xavier napsal(a):

Marcus Agrippa:
Takže, jinými slovy, akt zestátnění majetku ŘK církve byl morálně správný a neměl by se měnit. co ale se zákonem o nápravě některých majetkových křivd - někdo se má z nápravy vyloučit, protože si to nezaslouží?
Kasal:
Jak se tento majetek, o kterém se v jedná, stal vaším majetkem? Nebylo to náhodou násilím?
Nebel:
V mnoha těchto vámi zmiňovaných zařízeních probíhala péče o sociálně potřebné už před komunistickým záborem. V některých z nich bylo řádovým sestrám povoleno vykonávat zdravotní péči i po převzetí státem, v jiných nikoliv.
27. 10. 2011 | 14:11

Medikolog napsal(a):

LEXI, díky.
27. 10. 2011 | 14:11

český maloměšťák napsal(a):

Referendum je v Paragrafistánu Mafioidním asi skutečně protiústavní.
To už v takových státních útvarech takhle prostě bývá.

2 vhledy :
1. Jak to, že se má stát zadlužovat tak obrovskými částkami v době, kdy šílený chemik a jeho squadra volá po úsporách - kdy šetří na institucích, které, a to ať mi autor promine - jsou pro chod společnosti daleko potřebnější než nedělní kázání páterka o tom, jak mají tetky, strejcové, dědci a babky hodit hlas těm, kdo navrátí do lůna církve majetky.

2. Když vrátit - tak vrátit. Ve status quo podobě a bez kompenzací.
Anebo chcete v budoucnosti další soudní procesy ? Kdy stát bude žalovat církve ?

A s nutnou podmínkou, že v den , kdy zákon vstoupí v platnost, vstoupí platnost také naprostá a stoprocentní odluka církví od státu. Včetně všech daňových výjimek.

Jinak by šlo o komplot - dost možná i o spiknutí. Spiknutí s cílem oslabit státní moc. Neb nelze na jedné straně vyprodávat budoucnost tím, že se oslabují či udržují oslabené instituce jako je policie, justice, školy...a na druhé straně zcela nesystémově rozhazovat prostředky ve směru instituce, jejíž historická role czhledem k tradici zemí českých je přinejmenším rozporuplná.
To je podvod. A pokud je organizovaný - tak nemá daleko do spiknutí.
27. 10. 2011 | 14:44

Tikal napsal(a):

Xavere - hurá antikomunismus není řešení. Komunisti zabavovali aby z paláců udělali školy a nemocnice a domovy seniorů pro lid. Znárodňovali protože se po válce vrátili lidi z fronty a koncentráků a dívali se na hladomor když majetky měli ti co tu vycházeli v pohodě s gestapem, šmelináři a kulaci . Neomlouvám, jen konstatuji!!!

Komunisti znárodňovali jediní ??!! - co konfiskace po Bílé Hoře, co Inkvizice ??? co Josef II, co Benešovy dekrety. Proč v současném Izraeli odpor proti Ortodoxním židům, kterých je v 7 milionové zemi více než milion, nepracují, jen hodlají číst tóru a jako elita být placeni?? Proč mají problém Tibetští mniši kteří hodlají jen hrkat bubínkem a parazitovat??

Když komunisti zabavovali majetek po Gestapu to by jste Hitlerovi také vrátil??? A když ne, proč tedy církvi ano a proč ??!! Církev nepáchala v inkvizici zločiny, nevraždila a nezabavovala majetky??

Kdy už v této zemi zavládne rozum a ne primitivní hurá antikomunismus ???
27. 10. 2011 | 14:54

JAHA napsal(a):

Ad: Macus Agrippa to JAHA
"...takže současná katolická církev pod vedením Vatikánu nese zodpovědnost za zločiny..."
Ano, aj za zlociny, ale aj za dobra...

"Takže laskavě nepoužívejte množné číslo."
S prepacenim, takto to moze brat iba ....
Ked sa pise fasisti, nemenuju sa jednotlivo vsetci i s datumom narodenia, podobne, ked sa pise krestania, islamisti, ateisti, komunisti, slavisti...
27. 10. 2011 | 14:56

Občan napsal(a):

To Lex:
Chyba. OBROVSKÁ chyba.
Vámi zmíněné restituce (dle 403/1990 Sb., 87/1991 Sb., 229/1991 Sb., možná by se ještě něco vyhrabalo), byly "nápravou některých křivd FYZICKÝM osobám! Ve všech případech se jednalo pouze a výhradně o fyzické osoby.

Pokud sep amatuji, tak právnickým osobám nebylo rstituováno nic.Něco málo bylo vydáno Sokolu, Orlu, Skaut-Junáku (co Žák s Dybou a kamarády nerozkradli) z majetku SSM a KSČ.Zlomky a nahodile.

Takže, pane Lexi, v tomto nemáte pravdu. Katolická církev je osobou právnickou (VELMI nejasně strukturovanou - proto jsem upozornil na rozpor českého právního řádu a kanonického práva) a tudíž nemá žádné právo na ochranu podle LZPS a Charty. Obojí se zabývá POUZE právy fyzických osob. Právnická osoba nemůže nabýt zákaldních lidských práv, to snad cháepte.
Čest, pověst, bezpečnost atd. má PO chráněny podle příslušných obchodních a dalších zákonů.
27. 10. 2011 | 15:06

Krakat napsal(a):

Tikale, nezapomínej že Xavier musel za komunistů pracovat a živit se poctivě. Taková věc se v jistých kruzích do smrti nezapomíná
27. 10. 2011 | 15:26

Lex napsal(a):

janhus
Nečetl jste pozorně - viz v mém dalším textu - " Primárně by mělo jít o ZMÍRNĚNÍ NĚKTRÝCH KŘIVD (a kterých, to je navýsost politická, nikoliv právní věc, která vyžaduje co možná nejširší konsensus politických sil - no, a o tom rozsahu s odvoláním na to "NĚKTERÝCH" už by asi referendum možné bylo..."

Medikolog
Dík za květiny.

Občan
Vy jste si někde v mém textu přečetl, že bych tvrdil to, co mi vkládáte do úst (pod pero)? Naproti tomu jsem nepřímo potvrdil to, co Pavel Svoboda říká, že Ústavní soud se v souvislosti s "církevními restitucemi" zabýval základními právy. Dokonce jsem dal zřetelný odkaz - link, až si přečtete ten nález ÚS a další rozhodnutí ÚS, na která v něm dává odkazy a které se otázkou základních práv včetně vlastnění majetku a ochrany tohoto vlastnictví zabývá v souvislosti s "církevními restitucemi", zase se ozvěte. Doufám, že už osvícen.
27. 10. 2011 | 15:51

sasa napsal(a):

Pane Svobodo, nejsem pravnik, ale troufnu si rici, ze byste mel vratit diplom. Listina zakladnich prav a svobod plati pro cloveka a at se kroutite jak chcete, tak cirkev je maximalne pravnicka osoba. Takze referendum neni protiustavni. Je to jen politicka zalezitost. Vy ho nechcete, vetsina lidi (podle hlasovani na ct24 asi 62%)ano. Takze radsi udelejte neco pro to at dobre dopadne.
27. 10. 2011 | 15:53

stehno napsal(a):

Znám mnoho katolíků, až na dvě výjimky mi připadají spíše jako modláři a modloslužebníci, farářovi, sochám a obrazům prokazují úctu jako by to Byl sám Bůh, o víře a křesťanství nevědí nic krom znění modliteb a kostelůních písní, navíc pár pouček z katechismu. O samotném křesťanství neví vůbec nic. Když se po mši zeptáte, o čem farář kázal, co četl z písma atd. nevědí, neboť to ani nevnímají. Zato cíleně podstrkované informace z centra a doporučení jak volit vnímají velice citlivě a rázně je prosazují. Tato zmanipulovaná skupina lidí slouží mocenským ambicím "vojáků Božích".
V podstatě této církve, která slouží jen ke shromažďování statků na zemi, se bohužel ani v 21. století nic nezměnilo.
A co řadoví katolíci? Vráti také vše, co kdy nakradli?
27. 10. 2011 | 18:19

Xavier napsal(a):

Tikal:
Nezdá se vám, že jste se poněkud "rozmáchl"? "Komunisti zabavovali majetek po Gestapu, Inkvizice, Bílá hora..." Komunisté dle vás dělali báječné sociální reformy, dobro lidstva měli na srdci především, škoda, že za to dobro muselo tolik lidí zaplatit životem...jak praví jedno staré lidové moudro, "komunista je ochoten za svoje ideály obětovat váš život". Jestli si chcete naši komunistickou minulost malovat v růžových barvách, tak vás asi reálné argumenty stejně nebudou zajímat.
27. 10. 2011 | 18:30

stehno napsal(a):

Nebyl např. rozpad Rakousko-Uherska protiústavní z hlediska tehdy platných zákonů? Co tedy se zítřejším státním svátkem? fenersi
27. 10. 2011 | 18:53

Lex napsal(a):

Abych předešel dalším výlevům znalců práva, kteří Pavlu Svobodovi (který bezesporu excelentním právníkem je – méně už excelentním politikem) otloukají o hlavu skutečnost, že česká Listina základních práv a svobod přijatá dne 9.1.1991 Federálním shromážděním ČSFR jako součást ústavního zákona č. 23/1991 Sb. a usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16.12.1992 č. 2/1993 Sb. vyhlášená jako součást ústavního pořádku České republiky, nepochybně garantuje základní lidská práva a svobody lidem jako fyzickým osobám, dovolím si připojit to, „wo co go“ ve skutečnosti.
Ano, LPS je vnitrostátním aktem práva ve věci základních lidských práv a svobod. Jenže není sama. Článek 10 Ústavy ČR stanoví že – „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Bono?
Tou mezinárodní smlouvou je v tomto případě ÚMLUVA o ochraně lidských práv a základních svobod přijatá v Římě dne 4. listopadu 1950 podepsána jménem České a Slovenské Federativní Republiky dne 21. února 1991 byla v Madridu, a po souhlasu Federálního shromáždění ČSFR a po ratifikaci prezidentem ČSFR vstoupila pro ČSFR v platnost 18.3.1992 a uveřejněna byla jako sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod číslem 209/1992 dne 15.5.1992. Úmluva byla přijatá včetně Dodatkového protokolu, sjednaného v Paříži dne 20. března 1952, Protokolu č. 2 sjednaného ve Štrasburku dne 6. května 1963, Protokolu č. 4, sjednaného ve Štrasburku dne 16. září 1963, Protokolu č. 6 sjednaného ve Štrasburku dne 28. dubna 1983 a Protokolu č. 7, sjednaného ve Štrasburku dne 22. listopadu 1984.
A jádro pudla, vážení je v čl. 1 onoho dodatkového protokolu, který má název „Ochrana vlastnictví“, a zní:
„Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.
Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“.
Všimněte si, laskavě prvních pěti slov – „každá fyzická nebo právnická osoba…“.
Alles klar?
A Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu nezajímá naše vnitrostátní úprava (které je konec konců podle Ústavy ona mezinárodní smlouva nadřazená, jak výše citováno), ale právě ta ÚMLUVA.
Tož tak nějak.
L.
27. 10. 2011 | 21:01

Kritik napsal(a):

Neuvěřitelné. Že by všichni měli rozhodovat o majetku, který vznikl jen z darů a práce některých a byl určen pro činnost společenství věřících? To je horší než znárodňování.

Ti, kdo se na darech, charitě a jiných veřejně prospěšných činnostech nepodílejí a nepodíleli, by měli držet h.. Když se starají jen sami o sebe, tak ať nekecají do záležitostí těch, kterým společenství lidí víry není a nebylo lhostejné. Ať nemluví do záležitostí miliónů obětavých dárců, kteří věnovali společenství věřících celé majetky, a tak dále. Ať se nesnaží vzít si cizí majetek a přivlastnit si tak to, co jim nepatří. Je to elementární základ práva.

Tohle píši přesto, že sám bych byl pro to, aby se církve (= shromáždění věřících lidí) svého nárokovaného majetku vzdaly ve prospěch všech. Je to ale jejich věc a nikdo jim do toho nemá právo mluvit.
27. 10. 2011 | 21:22

Rokycana napsal(a):

Lexi, přistoupili, leč stěží se zpětnou platností.
Tento stát se nechystá církvi nic odebrat (zatím, jistě nebude problém uvalit na neprodutivní majetky právnických osob a sdružení 50% roční zdanění, až nastane čas), naopak, míní jí něco darovat. Proto není potřeba její majetková práva ochraňovat, neboť ta jsou v nejlepší péči.
Stejně jako soukromí restituenti měli nárok pouze na narovnání NĚKTERÝCH křivd a družstevníci pak na suché z nosu, i církev má nárok pouze na to, na čem se krysínovský parlament usnese. Rozhodně ne na kompletní zrekonstituování do stavu před josefínskými reformami, jak požaduje.
Usnese li se parlament (a rozhodně by měl, pokud nechce být rozezleným lidem honěn po polích za obvodem hlavního města), že budou započteny všechny platby, které stát od roku 1948 (s náležitým narovnáním hodnoty peněz vůči inflaci) do milé církve nacpal (a věřte, že ty žranice pánů biskupů z Pacem in Terris byly opravdu opulentní, nějaké jsem viděl) a dojde-li k závěru, že milé církvi na penězích nedluží nic, jsem napjat před jaké Poslední soudy nás pan Svoboda povleče.
U nemovitostí dobrá. Ať o ně z cíkrevní daně zkusí pečovat nebo ať už je proboha prodají a vrátí do oběhu. Někdo je nakonec dokáže využít.
Pokud vy osobně nebo pan Svoboda církvi svaté něco dlužíte, račte jí to dát. Já jí nedlužím nic.
27. 10. 2011 | 21:27

stehno napsal(a):

Kritik

K Vašemu výroku ....o majetku, který vznikl jen z darů a práce některých a byl určen pro činnost společenství věřících . bych měl velice silné výhrady. Myslím, že i Vy si uvědomujete, že to není stoprocentní výčet získání majtků církví.
Na druhou stranu se v současném systému financování církví ze státního rozpočtu považuji za "přispěvovatele" i já.
27. 10. 2011 | 22:08

Lex napsal(a):

Rokycana
Jsem aateista, církvi nic nedlužím. V ostatních Vašich výrocích (až na některé extrémní názory) nevidím problém, nejsou v podstatě v rozporu s mým prvním komentářem. Mýlíte se jen v jednom - stát nehodlá církvi nic DAROVAT, ale VRÁTIT. Proto "restituce", tj. obnovení, navrácení, uvedení do původního stavu, náhrada. Uvědomujete si přitom, že u řady těch nemovitostí (polí, lesů, staveb) je jako vlastník v katastru nemovitostí stále vedena církev?
Ve svém prvním komentáři jsem jasně napsal, že by stejně jako u jiných restituentů mělo jít o zmírnění NĚKTERÝCH křivd, tj. mělo by se diskutovat o rozsahu restituovaného majetku (třeba i v referendu), rozhodně by nemělo být přijato, že se bude vracet veškerý majetek či poskytovat se za něj náhrada (tu je diskutabilní i výše ocenění).
28. 10. 2011 | 08:53

matů napsal(a):

P.Svobodo,opět jste to dobře pohnojil,opět se nedostanete do parlamentu.Stálo vám to za to?
28. 10. 2011 | 11:46

Helmuth Taschka napsal(a):

"...„Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.
Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“.
Všimněte si, laskavě prvních pěti slov – „každá fyzická nebo právnická osoba…“.
Alles klar?
A Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu nezajímá naše vnitrostátní úprava (které je konec konců podle Ústavy ona mezinárodní smlouva nadřazená, jak výše citováno), ale právě ta ÚMLUVA.
Tož tak nějak...."
-----------------------------------
Ja, endlich.
Topra arbajt, kamarat Lex ! Sér topra arbajt.
My - ja und majne kamaratenčaft už dluha doba zuby brusila na nafraceni ukratena majetek tym proradnym soacialfašiasta Beneš und sajne přžisluchovač.
Konečně i fy v naša Vaterland usnafat, že vlastnicka prava nade všecko být.
My už nebafila jen slza každecho 28. řžíjen ronit - my chtít také užitek z naša byfala statek, feld und wald mít.
To bute topré otčiněni - zum besten kdyby fšecko odechrát se spolu s tým Vatikanska majetek. Bo my - sudetendeutschland, vždy s katolische kirche topra a přžatelska fztaha mít.
To mochla by se tak nofa tradizion saložit. Třžeba misto 15.břžezen /pamatofala fy - jak naš fíra přžijít a my felka radost mit...ech - nebyt ta sbaběla proradna genaral in wehrmacht - kte my fšude dneska hospodařžit mochla..../.

Ja - 15. břžezen to by byla dobra cajt na nafrat unser majetek do richtige hande.

Lex - fy sam mit nějaka topra vstacha s tym - jake jeho name...no - ten Karl Nepomuk und so weiter..... ??
Rufen jemu, Lex. Toporučit jemu, was stara topra foja Helmuth Taschka nafrchovat byla v tym komentařžu hier.

Heil Hi...
Ja, also - přžiště se sejteme u fas. Na brzku shledanu.
(Možna aj stara topra Hitlerjugend Raitzinger přžijet.
O - to bute fein fest .... marzfest !!!)

Helmuth Taschka /früher Taška/
28. 10. 2011 | 13:31

Alexej napsal(a):

Helmuth Taschka
Дерҗи язык за зубами, фашист дурный, рыло держи, ёб твоего фирeра и тебя!
28. 10. 2011 | 14:40

Sprosťák napsal(a):

Aby si pár chtivých nefachčenků přišlo na své,dojde opět k porušení lidských práv.Copak nemá každý občan země právo jako fyzická osoba pokojně užívat svých drobných,aniž by chtivá pracka letitého zloděje nechtěla po něm i jeho ještě ani nenarozených dětech,aby platila nějaký imaginární požadavek na vrácení čehosi,o čemž nemá ani platný doklad o nabytí a na což 60 let vybírá opět od každého občana země odevzdávajícího poctivě dle zákonů daně z těchto daní nekřesťanský podíl, který by měl být jako náhrada rovněž poctivě kapitalizován a případné navýšení požadavků stíháno dle zákona jako neurvalá lichva vůči stále témuž občanovi i jeho dětem?Copak lze historické křivdy donekonečna nahrazovat novými křivdami,které se nabalují jako sněhové koule neustále do obřích rozměrů?Dejte pokoj lidem dobré vůle,kdož to hlásáte a nechte už zlého,jinak vaše chtivost a nenažranost způsobí nový požár násilí,jehož oběťmi budou jako vždy jen jen nevinní,protože ničemové si únikové cesty vždy zaplatí.
28. 10. 2011 | 15:02

Rokycana napsal(a):

Lex
Tam, kde je v katastru jako vlastník vedena církev nejde snad o víc, než administrativní úkon, aby mohla vstoupit do svých práv. Kvůli tomu snad není potřeba pořádat tyjátr, který nám zboří už tak nahnutou divadelní boudu demokracie.

To, co mi stále chybí je veřejná diskuse především a hlavně o finanční složce připravovaného zákona.
My se tedy chystáme milou církev dopředu několikanásobně odškodnit za to, že už ji nebudeme živit, jak jsme živili potud. STÁLE čekám na ta čísla, KOLIK nás to mezi 1948 až 2011 opravdu stálo.
Současně pro ni vymyslíme pár šikovných karetních triků aby mohla dál obírat trouby, kteří mají to neštěstí, že vlastní křestní list.

To všechno děláme proto, že si myslíme, že církev je záchytnou sítí pro ty segmenty gaussovy křivky, které nevědí co se sebou a že v krizových momentech pomůže stabilizovat červotočem prolezlou loď této společnosti, která je společností čím dále, tím méně.

Nebylo by dobré si nejdříve vytýčit nějaké premisy a ty si ověřit? Třeba položením otázky co v současném okamžiku vyjma sdružování vyčů.ánků jako Marek Benda má církev opravdu za funkce? Co zmůže? Kdo jí věří alespoň Dobrýden?
28. 10. 2011 | 15:28

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí a jsme u jádra pudla, že? Prostě s tím nic nenaděláme dokud jim nevezmeme MOC A VLÁDU, kterou si nestydatě přivlastnili i se vším co celý národ budoval 40 let a nebo to velezrádně rozprodali za hubičku cizákům, ovšemže s podíly, které nedosahují 10ti procent a proto jsou ochotni přistoupiti na zveřejnění akcionářů právě až od té hranice kde budou zašití v ilegalitě. Jsou to všechno jen pěkní vyčůranci v čele s pantátou, víte? I ten veřejný prostor, který nevybudovali, tak rozkradli přes privatizace a místo aby nám sloužil, tak si za něj hezky zaplatíme znova pro jejich nenasytné pupky a mafiánská sdružení včetně politiků. Není na co čekat a 18.11.2011 se kvapem blíží a bližší informace včetně návrhu nové OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR, REFERENDUM, PŘÍMOU DEMOKRACII A GENERÁLNÍ STÁVKU VIZ na www.vymenilijsmepolitiky.cz. Když tradice a návrat k hodnotám tak hezky od podlahy i s převzetím MOCI A VLÁDY. To je jediná jistota, která Nám zbývá. Hezkou dobrou noc přeje 4. odboj a Pepa z depa.
28. 10. 2011 | 23:46

Medikolog napsal(a):

Tak tak Rokycano.

Kam se Cikáni hrabou na "samospasitelnou" (z našich a za naše jako obvykle) Církev katolickou... zlatí skromní Cikáni...
29. 10. 2011 | 05:09

Občan napsal(a):

To Lex:

Jádro pudla je, když už, v dataci onoho Dodatkového protokolu. Ten zcela jistě nemá retroaktivní účinek, takže se jej lze dovolávat pouze k datu přijetí dodatku, tedy k březnu 1952.
Navíc k ní přistoupilo Československo až v r. 1991.
Takže by nejprve bylo třeba vést debatu o tom, zda se někdo v ČR může dovolávat oné Evropské úmluvy před r. 1991. Pokud by na tomto byla shoda, pak se týká právnických osob a jejich majetku od března 1952.
Takže se vztahuje pouze na církevní právnické osoby a majetek, který jim byl odňat po březnu 1952, a to ještě pouze na takový, který byl odňat v rozporu s oním dodatkem. Což by musely prokazovat církevní právnické osoby, nezpochybnitelně existující k březnu 1952, případně jejich stejně nezpochybnitelní právní nástupci.
Že by to pan Svoboda "přehlédl"?
30. 10. 2011 | 16:47

pv napsal(a):

Mezi komunismem a nacismem není rozdílu - v obou případech se jeddná o bestiální režimy, které mají za sebou desítky milionů mrtvých. Tak jako nacisté nenáviděli a vraždili Židy, tak komunisté nenáviděli a vraždili křesťany. Tak jako nacistům posloužily vymyšlené protokoly sionských mudrců, tak komunisté falšovali historii, aby co nejvíce očernili církev. Jejich cíl byl stejný jako cíl fašistů vůči Židům: zmocnit se majetku těch, které očerňují. Navzdory všem bolševiky spáchaným zvěrstvům, vítězové sametové revoluce jim velkoryse odpustili. Čeho se však dočkali? Zatvrzelosti, s níž bolševici trvají na svých lžích, které o církvi 50 let hlásali.
30. 10. 2011 | 18:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy