Kus chlapa z Mnichova

29. 09. 2013 | 11:02
Přečteno 6058 krát
Více než symbolika: mnichovský kardinál přijel na českou národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi u příležitosti 75. výročí Mnichovské dohody - to chce i přes současné výborné sousedské vztahy opravdu kus kuráže a pokory.


Český národní patron kníže Václav a my, jeho národ jsme v minulosti měli s německými mocnáři jen patálie. Mnichovská dohoda byl tragický moment pro nás i pro celou Evropu a jak se o sedm let později ukázalo, i pro Německo. Vyslovit osobní politování nad hrůznými následky této události přijel do Staré Boleslavi na Den české státnosti mnichovský kardinál Reinhard Marx.

To samo o sobě chce kus chlapa. Kardinál ovšem nepřijel jen litovat nad děsivou minulostí, přijel také podporovat usmíření mezi sousedy. Jeho projev byl přijat dlouhotrvajícím a vřelým potleskem tisíců poutníků.

Kardinál Marx patří mimochodem mezi osm kardinálů z celého světa, které papež František povolal do komise pro reformu katolické církve, tedy žádné ořezávátko.

Na rozdíl od minulých let se svatováclavské poutě na Den české státnosti neúčastnil český prezident a bylo to asi dobře: prezident, který vyhrál svůj post také díky protiněmeckému populismu a pro nějž je svatý Václav symbolem servility a kolaborace, se zachoval patrně správně, když namísto oslavy české státnosti dal přednost oslavě svých vlastních narozenin. Rozhodně ve Staré Boleslavi nechyběl.

Mladé generace česko-německé křivdy stejně už nic neříkají. Omlouvám se, že se opakuji, ale nedávno mi jedna studentka u zkoušky řekla (a na můj udivený dotaz zopakovala), že bývalý prezident Klaus se obával nároků sovětských Němců. Otázka Sudet je jí stejně vzdálená jako Hvězdné války či Turci obléhající Vídeň. Proto je dobře, že jsou lidé, kteří hledí do společné budoucnosti a nesypou sůl do ran minulosti. Proto má-li naše budoucnost spojení s příjmením Marx, tak ať je to Reinhard, ne Karl.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

pokud musíme platit 30 let za odluku církve od státu, pak je správné, že prezident na prelátské radovánky nejezdí a jic se neúčastní.
Jinak by ta odluka církve a státu zůstala jen prázdným slovem.
29. 09. 2013 | 11:08

Já jsem s odsunutými Němci smířen napsal(a):

Nijak mi nevadí pokud nevznášejí žádné územní, finanční a jiné požadavky a nezačnou obviňovat českou stranu kvůli předkům. Jakmile čuju podraz okamžitě zobezřetním a bnabrousím se. Jak se říká co jsme si, to jsme si. Takže přestaňte konečně vytahovat staré kostlivce a bude dobře. Jakmile je začnete vytahovat, smrdí to průserem.

Nazdar bazar!
29. 09. 2013 | 11:16

F. napsal(a):

Popravdě, Mnichov je takové svinstvo, že se obávám, že jej na západě mažou z učebnic.

Kdysi jsem se na toto téma bavila s 1 Britem, doktorandem historie, a tvářil se, že o ničem takovém neví.

Západ nám hodně dluží. Ještě dnes si z tohoto incidentu lížeme rány. AJ jsem se kvůli usa učila. K FJ mám odpor.
29. 09. 2013 | 11:20

Richard napsal(a):

"Kus chlapa z Mnichova"..."tedy žádné ořezávátko"

takže jste si měřili bicáky?
a líbil se Vám teda, jo?
29. 09. 2013 | 11:33

čtenář napsal(a):

Děkuju pane Svobodo, že jste napsal tento blog. Bylo důležité, co kardinál Marx řekl a kde to řekl. Je to důležitý muž Německa i Církve. Komentáře těch, kteří budou kritizovat a zesměšňovat všechno, co se týká Církve a Německa, určitě přejdete s chápajícím úsměvem. Nic nového nenapíšou. Děkuju Vám.
29. 09. 2013 | 12:02

mb napsal(a):

takže jste si měřili bicáky?
a líbil se Vám teda, jo?

tak oni to nebyly zrovna bicáky ...
29. 09. 2013 | 12:03

mb napsal(a):

to čtenář ... proč u diskutérů předpokládáte vždy jen to špatné a horší ... a nezapomenete se proti nim vymezit ... nějak tomu nerozumím ... jako věřící člověk byste měl být myslím laskavější ... a ne tolik pichlavý ... njn, stane se ...
29. 09. 2013 | 12:05

Richard napsal(a):

mb
k Vašemu komentáři k nicku čtenář
to víte, kucí drží při sobě, láska je mocná čarodějka, nesmíte se divit, že si jí chrání ...
tady je ve hře kus chlapa z Německa, to není jen tak
29. 09. 2013 | 12:14

Ládik!!! napsal(a):

Kus chlapa z Mírova... mě napadlo.
29. 09. 2013 | 12:19

Alarien napsal(a):

Vážený Karle Marxi, milý jmenovče,

píšu Vám, protože mi v poslední době nedopřává klidu otázka, jestli na konci 20. století, když „kapitalistický Západ“ v zápase systémů dobyl vítězství nad „komunistickým Východem“, nebylo přece jenom trochu brzy na to, definitivně lámat hůl nad Vámi a nad Vašimi ekonomickými teoriemi. Ono to sice ve druhé polovině posledního století skutečně vypadalo tak, jako byste se byl zmýlil. Kapitalistická industriální společnost, tarifní mzdovou soustavou, spolurozhodováním zaměstnanců a celým sociálním a pracovním právem proměněná do podoby občanské společnosti zaměstnanců, učinila z dělníků, druhdy vykořisťovaných obětí tržně ekonomického systému, podílníky na jeho úspěších. Zdálo se, že blahobyt bude možný pro všechny. Za těchto okolností se, abychom citovali filozofa a sociologa Jürgena Habermase, „designovaný hybatel budoucí socialistické revoluce, proletariát, jako proletariát zrušil“.
Mezitím se nám ovšem dostává poučení, že tato integrovaná občanská společnost zaměstnanců 20. století byla historickou výjimkou, s níž se musíme rozžehnat. A to nám neříkají nějací zbylí přívrženci Vás a Vašich teorií, nýbrž říká nám to nejeden hospodářský expert a politik. Jejich poselství praví: útulné časy národního státu blahobytu vzhledem k ekonomické globalizaci skončily a už se ani nikdy nevrátí. Na novém celosvětovém trhu kapitál proniká do zemí, v nichž se může rozvíjet co nejsvobodněji a v nichž stát kapitál k financování svých úkolů zatěžuje a využívá co nejméně. V tom ohledu se i jednotlivé země ocitají v situaci mezinárodní soutěže a musí se činit atraktivními pro investory. V procesu této soutěže zemí lze celosvětově pozorovat, že se snižují daně z výtěžků podnikání a ze soukromých příjmů, kdežto spotřební daně a komunální odvody, které musí platit všichni občané, stoupají. Že se tento vývoj děje především na úkor těch chudších, o tom asi není sporu. (...)
Po celém světě žije dnes miliarda lidí v extrémní chudobě; tito lidé musí vyjít s méně než jedním dolarem na den, což znamená, že jejich přežívání je bezprostředně ohroženo. Pokud se hranice chudoby stanoví výdělkem méně než dvou dolarů na hlavu a den, pak se počet těch, kdo se musí vypořádávat se životem pod touto hranicí, odhaduje na více než 2,5 miliardy. Tato dramatická chudoba tolika lidí existuje tváří v tvář stejně dramatickému bohatství jen několika málo jedinců. Více než polovina celosvětového majetku je v rukou pouhých dvou procent lidstva; nejbohatší procento světového obyvatelstva samo disponuje více než 40 procenty světového majetku. Na celou chudší polovinu lidstva připadá naproti tomu pouhé jedno jediné skrovné procento světového majetku.
kardinál Reinhard Marx
arcibiskup mnichovský a freisingský
29. 09. 2013 | 12:21

Alarien napsal(a):

Nůžky se rozvírají – především v USA, v kapitalistické „vzorové zemi“, která se v Evropě velebí jako příkladná. V ní je věru patrné jedno: Bohatí jsou stále bohatší, chudí stále chudší, a kdysi široká, sociálně zajištěná střední vrstva se ocitá po tlakem. Od roku 1973 do roku 1994, tak to spočítal americký ekonom Lester C. Thurow, stoupl hrubý domácí produkt v USA o 33 procent na obyvatele. Průměrná týdenní mzda u dělníků a úředníků ve funkcích nikoli špičkových za stejné období ovšem poklesla o 19 procent. V roce 1994 americké platy u této zaměstnanecké skupiny byly opět na téže úrovni jako koncem padesátých let. To vysvětluje, proč se ve Spojených státech tak hrozivě zvýšil počet „working poor“, tedy těch, kdo vzdor plné zaměstnanosti žijí pod hranicí chudoby.
Ve stejném období se příjmy u špičkově vydělávajících nicméně zmnohonásobily. Jestliže na počátku sedmdesátých let americký manažer v průměru vydělával přibližně pětadvacetinásobek toho co průmyslový dělník, o téměř 30 let nato už to byl pětisetnásobek. V osmdesátých letech se podobně ubíral i vývoj ve Velké Británii.
Opravdová centralizace kapitálu však se děje v rukou těch nejbohatších z bohatých. Podle amerického ekonomického časopisu Forbes v roce 2008 existuje na celém světě 1125 miliardářů. Vlastní dohromady kolem 4400 miliard dolarů, tj. 2760 miliard eur. Pro srovnání: HDP Německa činí kolem 2400 miliard eur. Počet těchto „superboháčů“ roste z roku na rok. V roce 2007 existovalo celosvětově 946 miliardářů, v roce 2006 jich bylo 793, a v polovině osmdesátých let posledního století jich existovalo pouze 140. (...)
Je tedy, vážený pane Marxi, načase prosit Vás za odpuštění? Zhroutil se snad sen o blahobytu pro všechny v tržně ekonomickém uspořádání? Je snad kapitalismus pouhou dějinnou episodou, která sice trvá déle, než jste v 19. století předpokládal, která ale jednou skončí, protože kapitalistický systém zahyne na své vnitřní rozpory?
A že takové vnitřní rozpory existují, to se dá sotva popřít. Předchozí spolkový prezident Horst Köhler ve své době jako šéf Mezinárodního měnového fondu jednou konstatoval: „Extrémní nerovnováha v rozdělování výtěžků blahobytu jsou stále víc a více ohrožením politické a sociální stability.“ Tahle věta by nemusela být lhostejná ani pilným kapitalistům.
Skutečně vyvstává otázka, jak chtějí naše svobodomyslná společenství západní polokoule přežít, jestliže na jedné straně propagují demokracii, tedy politickou rovnost pro všechny, na druhé straně si však dopřávají ekonomickou strukturu, kde stále přibývá nerovností v rozdělování materiálních statků a tím i životních příležitostí. Vy, pane Marxi, jste mluvil o tom, že buržoazně kapitalistická společnosti zaručuje pouhou formální svobodu, reálnou svobodu lidí že však trestuhodně ignoruje. A předpovídal jste, že lidé si to, co se jim upírá, jednou vezmou. – Vezmou?
29. 09. 2013 | 12:23

marxík napsal(a):

Řekl bych, pane Svobodo, že váš přístup k příjmení Marx je nedůsledý, a mohl by se vám proto vymstít.
To je podobné, jako byste před padnutím do koaliční komunistické náruče mudroval: Proto má-li mít naše budoucnost spojení s adjektivem komunistická, ať je to KSČM a ne KSČ.
29. 09. 2013 | 12:23

Alarien napsal(a):

Církevní otec Augustin situaci společnosti už před takovými 1600 lety hezky vystihl, když napsal:
„Co jiného jsou tedy bohatci, chybí-li jim spravedlnost, než velké bandy lupičů? Přece nejsou ani bandy lupičů ničím jiným než malými bohatci. I to je houf lidí, ten funguje na rozkaz vůdce, domluví se, že se shlukne do spolku a podle pevné dohody si dělí kořist. Když tenhle hnusný útvar přibíráním všelijakých zpustlých lidí nabude natolik na velikosti, že se obsazují obce, dobývají města, podmaňují se národy, bez okolků se něco takového nazve posléze říší, a ta se honosí zjevně nikoli třeba utlumenou hamižností, ale dobytou beztrestností. Výstižná a podle pravdy byla proto odpověď, kterou kdysi jeden polapený námořní lupič dal Alexandrovi Velikému. Neboť když se ten král zeptal onoho muže, co ho to napadá, že kvůli němu je moře nejisté, odpověděl s otevřeným vzdorem: ´A co to napadá tebe, že je kvůli tobě v nejistotě celá zem? Ovšem, protože já to konám s malým plavidlem, říká se mi lupič. Ty to konáš s velkým loďstvem a říká se ti imperátor.´“
Dnes cynikové, kteří nemají zábrany obohacovat se na úkor jiných, nesedí už zpravidla v královských palácích, nýbrž v kancelářích v New Yorku, v Londýně a v dalších metropolích tohoto světa. Oni se ovšem při svých taženích za kořistí nemusí omezovat jen na svůj národ jako kdysi tyrani ve starém Orientě, mohou své neplechy provozovat po celém světě. K tomu na rozdíl od svých starověkých předchůdců také nepotřebují drahé armády, vystačí si s notebookem, s mobilem a s „potřebnými drobnými“ na těch něco investic a na honoráře právníkům.
kardinál Reinhard Marx
arcibiskup mnichovský a freisingský
29. 09. 2013 | 12:27

patriot napsal(a):

Komické!

Filozof Marx přežije věky, po církevním šarlatánovi téhož jména neštěkne ani pes.
29. 09. 2013 | 12:31

Alarien napsal(a):

A do třetice ještě jeden citát z jeho knihy Das Kapital v překladu Hanuše Karlacha z blogu Václava Hořejšího http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=13415, aneb není kardinál jako kardinál:

Kapitalismus je pro Karla Marxe svou podstatou špatný. Podle něho neexistuje pro tento systém ospravedlnění, protože je v jeho pojetí násilného původu a násilné povahy, protože nezbytně vede k tomu, rozdělovat lidi násilně do dvou tříd: na jednéstraně do třídy vykořisťovatelů a na druhé straně do třídy vykořisťovaných, která v průběhu dějin neustále roste.
Kdyby snad byl měl Marx s touto analýzou pravdu, kdyby tahle analýza ještě i dnes vůči našemu tržnímu hospodářství byla platná, to bych pak i já jako křesťan musel vystupovat ve prospěch nějakého jiného ekonomického systému, ne toho, co vymyslel můj jmenovec, ale prostě nějakého jiného než tržně ekonomického. Muselo by se odmítat tržní hospodářství, pokud by bylo – jak říká morální teologie – occasio proxima, příležitostí k hříchu, jaká je více než nasnadě, jaká se přímo nabízí. Tedy kdyby někdo musel konkrétně říci: „Mohu být ekonomicky úspěšný, jen když nebudu dodržovat desatero přikázání.“ Pak bych byl na straně těch, kdo rozhodně odmítají tržní hospodářství. Protože to by pak byl člověk omotán systémem, který ho nedovádí k jeho nejvlastnějším možnostem, nýbrž ho olupuje o jeho důstojnost, aby konal dobro ve svobodě. Takový systém by byl tím, co v teologii osvobození nazvali strukturou hříchu.
Tento předpoklad platí v malém stejně jako ve velkém. Od toho nemohu dispenzovat nikoho, ani v církvi, ani v ekonomice, ani v jednotlivém podniku. Pokud by někdo musel říci: „Pracuji v závodě, kde jsem nucen hřešit,“ tedy nerespektovat druhého člověka, neposkytovat mu jeho právo, pak bychom se s něčím takovým nemohli smiřovat, protože to odporuje lidské důstojnosti. Anebo kdybychom museli konstatovat, že v naší společnosti poctivec je hlupák. Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak by člověk musel i neúprosně říci: Dost, tady už něco nesouhlasí, a my to musíme změnit, musíme tady co nejrychleji otočit kormidlem.
Skutečnost, že marxismus vzdor všem strašlivým pochybením v takzvaném „reálnem socialismu“ má dodnes početné přívržence, dokazuje, že mnozí lidé zřejmě Marxově hodnocení kapitalismu jako systému svou podstatou špatného dávají za pravdu. A tyto lidi není možné rozhodně odbýt jako hloupé, naivní a neinformované. Dlouhou dobu marxismus i ve svobodné části Evropy vtahoval do svého kouzla právě mnohé intelektuály, ba některé z nejchytřejších hlav té které generace.
29. 09. 2013 | 12:36

F. napsal(a):

to Patriot

Rozšiřte si obzory, JK nebyl šarlatán.
29. 09. 2013 | 12:47

čtenář napsal(a):

mb, Richard
Mé komentáře jsou jaké jsou. Protože předpokládám to, co jste potvrdili: všechno, co napíše kard. Duka nebo někdo z křesťanů, je okamžitě ponižováno, pisatel odsouzen k titulu "hlupák a demagog". Případně je zesměšněn. Potvrdili jste mi to. Když je člověk věřící, neznamená to, že na sebe nechá kálet a nechá se urážet. Z toho mě vyléčili takoví, jako vy. Nečekejte ode mě pochvalu.
29. 09. 2013 | 13:19

zemedelec napsal(a):

Pane Svoboda.
Jak to bude,až dojde k odluce cikve od státu.
Bude si i nadále přisvojovat státnost cirkev?
Napadá mě,že by věřící prosazovali své zájmy přes cirkev,nevěřící přes stát.
29. 09. 2013 | 13:28

Rams napsal(a):

O onom kardinálovi psal již v červnu t.r. na svém blogu Václav Hořejší (Čtěte Marxe! - 03. 06. 2013). Zaujal ho vysoký církevní hodnostář který se zabývá obranou sociálního státu a pro kterého jsou burzovní spekulanti “moderními bandity”.

Odkaz zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=20097
29. 09. 2013 | 13:42

rozbalit plátýnko a zamíchat napsal(a):

Pane Svoboda, jim je to fuk jestli Kohn nebo Marx, hlavně když ne ten Karel s Bedřichem, že.
Když nevypadne doktorům obojího práva z rukou Gottesgabe církevních restitucí, ať si svatému Václavovi (někteří správně podotýkají, kdože to vůbec je) tancuje na hrobě třeba satanáš.
29. 09. 2013 | 13:44

rozbalit plátýnko a zamíchat napsal(a):

Alarien
Kardinál si cintá pentli.
Karel Marx samozřejmě správně zhodnotil vlnu pokroku, kterou kapitalismus lidstvu přinesl.
Pokroku nejen technického ale i společenského.
Každý si samozřejmě z četby (pokud se s ní vůbec namáhá) vybere, co se mu hodí.

Kdyby Karel mohl vidět dnešní produktivitu práce a všechno, co umožňuje, velmi by se podivil jak to, že na takové výši vývoje společnost stále potřebuje stát, trpí finanční spekulanty a podfukářské církve, je voděna za nos právníky...

On to ale vlastně vždycky říkal, že vývoj produktivních sil a společenského vědomí není synchronní.
29. 09. 2013 | 13:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....něco k Mnichovské dohodě i současnému Mnichovu.

Pokud chcete v Mnichově navštívit budovu, kde měl Hitler svou pracovnu a kde byla podepsána Mnichovská dohoda,....tak, pokud budete spoléhat na informace od obyvatel, policie, nebo z informačního centra,....nepochodíte. Prostě na vás koukají, jako by slyšeli o Mnichovské dohodě poprvé,....neví, o čem je řeč, nebo se tak tváří,...??,....

I slečna v informačním centru hledá v počítači,....NIC NENAJDE.
Pokud nemáte svou vlastní adresu i s číslem popisným, pokud si pamatuji, je to dvanáct, tak pokud to nemáte, budovu nenajdete. Není na ni ani písmenko o tom, že se zde podepsala Dohoda, která pohnula historií Evropy.

Dnes je tam vysoká škola hudebního umění.

Nikdo nic neví,.....Němci dokonale uměli přikrýt svojí vlastní špínu,....a mladou generaci o proradnosti a zvěrstvech svých dědů moc neinformují.

Zato u nás, tady se stále otvírají staré rány, staré hroby, pere cizí špína na našem uzení,....a tahle cizí špína se po gbelících pravidelně leje na generace žijící v té době v Československu. A také na Čechy všeobecně, na všechny,.....

Těch blogů tady na Aktuálně,....a hlavní praporečník, který opakovaně úmyslně zaměňuje historickou příčinu a důsledek , jen aby se na západ od hranic zavděčil,......tak ten praporečník je Jan Urban píšící zde,.... a budící další své přisluhovače,....psát, hlásat, kydat cizí hnůj do našich končin,.....a Němci,...doma,?....ticho po pěšině.

A pan Mnichovský kardinál,....zmínil se doma z kazatelny,.....

Jinak, oceňuji, že přijel,...cením si toho, že zde připomenul zrádnou Mnichovskou dohodu.
Tužka.
29. 09. 2013 | 13:57

Kresta napsal(a):

Nějak nechápu, kde je stanoveno, že oslava svátku Dne české státnosti se může konat jen a pouze na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a proto tam musí být i prezident. No asi mu ten hřích církev katolická zapíše do jeho kádrového posudku. Ona se žádná jiná sváteční akce nikde jinde nekoná a nekonala?
Taky nychápu, jak souvisí podle autora "česká národní svatováclavská pouť" se 75. výročím Mnichova. Že by nám tímto spojováním chtěla katolická církev připomenout její spojení s Hitlerem, jeho podporu a žehnání jeho zbraním a válečnému řádění?
29. 09. 2013 | 14:06

yyy napsal(a):

Pane Svobodo, svatý Václav je svatým také mezi pravoslavnými křesťany. Pozvali jste také do Boleslavi nějakého patriarchu pravoslavných? A smíření je zapotřebí
nejen se západem, ale také s východem a jihem Evropy!
29. 09. 2013 | 14:29

Neexistuje žádná česká národní napsal(a):

svatováclavská pouť". Je to jenom česká katolická svatováclavská pouť. Jedna z mnoha církevních teatralit.

Český národ jako takový vznikl mnohem později. V té době můžeme mluvit o českém státě, který se střídavě rozpínal a zmenšoval, pohlcoval území osídlená jinými etniky, anebo přicházel o území i s obyvatelstvem. Bylo to období, kdy byl ještě národ "na houbách" kdy se teprve začaly pokládat jeho základy - územní, kulturní, jazykové...
29. 09. 2013 | 14:57

tytyty napsal(a):

V souvislosti s naší Svobodou, já měla divný té noci sen:

U příležitosti 75. výročí Mnichovské dohody promluvil na shromáždění ke dni sudetoněmecké německé státnosti český farář držGrešle nebo snad Duká(ty) a to česky o nezávislém českém státě a to chce i přes současné výborné sousedské vztahy opravdu kus kuráže a pokory, proto ...
Jeho projev byl přijat dlouhotrvajícím a vřelým potleskem tisíců poutníků. Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v šírá koka kola; a na topole podle skal zelený mužík zatleskal.

Proto má-li naše budoucnost spojení se jménem Reinhard, tak ať je to radši Marx a ne Heydrich.
A má-li naše budoucnost spojení se jménem Karel a pohádkami, tak, ať je to radši Erben a ne Schwarzenberg.
29. 09. 2013 | 15:03

Groucho napsal(a):

Z Marxů mám nejradši Zeppa.
29. 09. 2013 | 15:09

křesťanskosociální je horší než NS napsal(a):

Arcibiskup mnichovanský s vinicemi ve Freisingu.
29. 09. 2013 | 15:11

Občan napsal(a):

"Kus chlapa z Mnichova"?
To jako, že přivezl kufírek s válečnými reparacemi? Pokud ne, pak nechápu, v čem má spočívat to jeho "chlapáctví".

"Usmiřovat se" nemá smysl. Normální lidé hledí dopředu a ne 70 let zpět k něčemu, co nelze žádným způsobem vzít zpět a napravit.
To ovšem nic nemění na faktu, že před odirndlovanými tetkami a ohubertusovanými strejdy mávajícími fanglemi s poněmčenými názvy českých měst a obcí je i nadále třeba mít se na pozoru. Protože jim dorůstají stále nové generace Posseltů, které by rády zrevidovaly dějiny.
A Merkelová každoročně poslušně nakluše na jejich slezinu, což je také dobře mít na zřeteli...
29. 09. 2013 | 15:14

Maximus napsal(a):

Na to můžete vzít jed, že tito církevní potentáti by náš národ zradili vždy, když se jim to bude hodit. Právě takoví lidé jako zdejší autor, svými názory a řečmi nahání lidi do náruče komunistů a tím hůř, že možná si to ani neuvědomuje. Pamatujte, že papeženec vás vždy zradí
a oni vždy sloužili světské moci a měli za to své výhody! Nevěřte jim ani pozdrav.
Pěkný den všem.
29. 09. 2013 | 15:17

siven napsal(a):

"... prezident, který vyhrál svůj post také díky protiněmeckému populismu a pro nějž je svatý Václav symbolem servility a kolaborace..."

"... Proto je dobře, že jsou lidé, kteří hledí do společné budoucnosti..."

První citovaný odstavec dokládá autorovu vůli hledět do budoucnosti a vůli po usmíření... u nás, v ČR.

Jj, usmiřovat se se sousedy je tak trochu předčasné, pokud si sami pěstujeme bo.del doma. A do usmiřovacího textu hodíme smradlavou poznámku (která se nehodí ani do OBJEKTIVNĚ kritického blogu na adresu zcela oprávněně kritizovatelného Miloše Zemana), pročež vznikne voňavý eintopf ála Pavel Svoboda.

Kardinál a jeho země jsou o kus dál. Proto může taky komentovat vztahy sousedské.

Vy jste, milý pane Svobodo, ještě neopustil kolébku normalizace vztahů místních. Z toho, co prosakuje ve vašich "usmiřovacích" vzkazech, je evidentní, že vám někdo zase zapomněl vyměnit plíny.
29. 09. 2013 | 15:27

Kontrolní otázka napsal(a):

Proč by měl mít prezident státu s převážně ateistickým obyvatelstvem povinnost účastnit se nějakých církevních teatrálních vystoupení? Je to nějaká jeho státnická povinnost? Ostatně, po výstavě korunovačních klenotů a jejím propagandistickém antizemanpovském vytěžení bych se vůbec divil, že by k tomu měl chuť.

Stejně si myslím, že církev vyzývala své ovečky aby v prezidentské volbě volily kníže co má k lidu ("lůze") blíže.
29. 09. 2013 | 15:42

že neni ve freisingu na vinobraní napsal(a):

Tužko

Ferdinand Seibt, který vynaložil hodně úsilí, aby se na česko-německou problematiku dokázal podívat s maximálním potlačením předsudků, které mu jeho původ za Strážovic nepochybně nadělil (byl generace mého otce, po válce mu muselo být akorát 18), píše o "svých" sudeťácích: "..obdobná "názorová společenství" mezi mnohem početnějšími Slezany, Pomořany, východními Prusy nebo maďarskými Němci nejsou. .. sebeočistný proces prakticky neproběhl... myšlenkové klima do dnešního dne nedokázalo za vlastním bolem rozeznat vlastní vinu".

Také klade Američanům za přímo symbolickou vinu, že dovolili přesídlení Lodgmana von Auen ze sovětského sektoru do Bavorska, kde se stal prvním předsedou SDL.

Téhož Lodgmana von Auen, který v roce 1938 v časopise Mladá Fronta napsal, že není možné kvůli vidině národnostního uklidnění v Evropě se zděšením couvat před přesídlováním (těch 250.000 Čechů ze Sudet, o kterých dnes Rakušáci píší, že to byli samí četníci a okresní hejtmani) a který již v tomtéž čase plédoval pro přesídlení židovského elementu vyvolávajícího neklid z celé Evropy (kam asi?).

Před asi dvěma lety pětiletý výzkum Institutu für Zeitgeschichte poslal Eriku Steinbachovou do Prčic s jejími tvrzeními, že SDL nebyl nacistickou organizací a kostatoval, že 95% jeho funkcionářů hluboko do šedesátých let tvořili staří esesáci a náckové.

Tolik k historické vyjimečnosti tohoto zvláštního etnika, které nám osud nadělil jako kolonisty a přistěhovalce na skoro 900 let.
Sudeťáci sice mluví (dnes už i spisovně) německy, ale nejsou Němci.
To se v Německu dobře ví.

Bavorští křesťanští sociálové s tím už šedesát let úspěšně dělají svou hadí politiku a teď se nám, vedle policejní šikany na silnicích ještě chystají zpoplatnit dálnice.
Bajuvárové by měli někdy vystřízlivět a pořádně se nad sebou zamyslet.
29. 09. 2013 | 15:48

F. napsal(a):

Mám dojem, že většina příspěvků se neváže k tématu článku. Tedy k Mnichovu. Neštěpit šiky :o)))

Good bye :o)
29. 09. 2013 | 15:49

Richard napsal(a):

čtenář
předpokládám, že panu mb o Vaši pochvalu nešlo, stejně jako po ní netoužím ani já. Jeho příspěvek, pokud jej mohu vyložit, mířil zcela jinde, resp. na rozpor mezi obrazem, který o sobě identifikací s určitou náboženskou, velmi šlechetně se tvářící doktrínou vytváříte a Vašim skutečným jednáním...
-------------------------------
"pisatel odsouzen k titulu "hlupák a demagog""
čtenář
podle mě si chráníte jen vlastní p.del a živíte osobní touhy, ale věnčíte to šlechetnými a vznešenými zájmy...
ano, je to také naivně průhledné, a často to působí skutečně až hlupácky, byť skryté za nejrůznější demagogické racionalizace.
To není výsměch víře, to je výsměch Vašemu ztotožnění se s ideologií, kterou za víru zaměňujete. Víra je prožitek, ideologie jsou prázdné, sebepropagandistické kecy, které se tváří duchovně, přitom jsou to bezcenné bláboly.
29. 09. 2013 | 16:02

Naštvaný napsal(a):

"...sousedů, jejichž soužití tak tragicky poznamenala druhá světová válka a události bezprostředně po ní, jakož i desetiletí studené války.": Autore, nevím co je chlapského na duchovním, který uráží mezinárodní smlouvy a v populistickém duchu nálad ve své zemi, papouškuje cosi o "tragických událostech" bezprostředně po druhé sv. válce. Byl bych velice a nesmírně rád, kdybych se mýlil!!! Nicméně ta slova vnímám jako nehorázný útok na Postupimský mír, který do znění svých dokumentů zakotvil návrhy velmocí o odsunu tzv. sudetských Němců i z našeho území. A Karel Schwarzenberg, osoba, která aspiruje na úřad ministra zahraničí naší země, se měl u pana kardinála informovat, co tím výrazem myslel. Neučinil-li tak Karel Schwarzenberg, je naprosto nekompetentní. Nevykonával jste nakonec i vy úřad ministra zahraničí?
29. 09. 2013 | 16:44

Až zavlaje zástava toho mýho Václava napsal(a):

to jsem šťastnej hned.

Fanda taky. A vzkazuje Propisce, že flagelantství kvete pouze v Čechách. Japka nic netuší o masakru v Nankinu-zrovna vyšla kniha jedné Číňanky, trochu se o to otřel geniální Haruki a hned byl rachot. A Čuang zase nechce slyšet o Tibetu, kokošák o Gulagu, Diágo zase o mnichovské zradě….etc.

Fanda si nemyslí, že by to bylo dobře, je dobré to mít v povědomí hříchy otců, ostatně u nás byly marginální ve srovnání s ostatními tatíky,-jednou o tom slyšet-, ale čeho je moc, toho je příliš.

A svolávaná každoměsíční procesí Diágem či Božím okem jsou už dnes spíše k smíchu.
Léčí si tím vlastní mindráky.-Nic víc. Naženou ostatní a jdou na pivo.
29. 09. 2013 | 16:44

Loshjmulkanadýchaná napsal(a):

Mnoho komentátorů tady míří k islámskému extremismus, byť vzdělání jim nic neříká a je jim nepřátelské.
29. 09. 2013 | 17:08

pepa z depa napsal(a):

Tento stát ČR, je svou podstatou teokratický.Církevní hodnostáři jsou placení státní úředníci.Dosud vládnoucí pravicové strany ODS, TOP, ČSL se prezentovaly, jako konzervativní křesťanské.Taktéž schválily vše co jim státní církevní úředníci předložili.Odluka církve neproběhla a je stále v nedohlednu.Jelikož ČR je označována, jako nejméně náboženská v Evropě, je to velký paradox.
29. 09. 2013 | 17:17

Jouvey napsal(a):

udělat z prdu kuličku, to by těm pámbíčkářům šlo
29. 09. 2013 | 17:27

Já se rád dívám. napsal(a):

Z Mnichova přijel Marx ?
Vždyť ten už je snad sto padesát let po smrti...
A on je křesťanem ?
Vždyť to byl židovský konvertita...
Kolik teď vlastně měří a váží ? /kus chlapa/
Víc než Duka ?
No doufejme že naše/čí ? - Církve, KDU ČSL, Svobodovic famílie ?/ budoucnost, pokud má být spojena s křestním jménem Reinhard...tak že to fakt bude ten Marx - a ne Heydrich.
Prý to totiž také byl kus chlapa a množí se hlasy, že za něj nebylo až tak špatně - dělníkům, rolníkům, pracující inteligenci, politikům, právníkům, kardinálům....
29. 09. 2013 | 18:33

čtenář napsal(a):

To je úroveň....
29. 09. 2013 | 18:44

Fialenka napsal(a):

Alarien,
ten text německého arcibiskupa je zajímavý. Vypadá to, že kapitalismus není nic moc dobrého, i když se zdál takovým být. Ti co mají nadměrný majetek, získaný na úkor druhých a přivlastňováním si zásluh ostatních, absolutní víru v kapitalismu udržují. Existuje i něco lepšího než kapitalismus a asi je čas, aby se k tomu civilizace posunula.
29. 09. 2013 | 19:05

arbitr napsal(a):

V jednom českém městě chtějí postavit památník Čechům vyhnaných sudeťáky z pohraničí po Mnichovu. Hned se ozvali sudeťáci s protestem, že nešlo o vyhánění Čechů ze Sudet, ale že se jen vraceli do svých domovů. Je spodivem, že ještě po sametu existují u nás kolaboranti, kteří popřávají sudeťáckým spolkům možnost se u nás uhnízdit a kalit vzájemné vztahy s Němci. Mohu potvrdit, že šlo o vyhnání Čechů z tehdejších Sudet, v té době mě bylo skoro pět let a pamatuji, jak nás Henleinovci hnali do Tanvaldu na nádraží a okamžitě jsme museli odjet do vnitrozemí. Předtím už dlouho Henleinovci i ostatní Němci chodili vedne vnoci po vsi, řvali a nadávali nám, ať táhneme. Takže žádný návrat domů, ale sprosté vyhnání. V sedmdesátých letech minulého století jsem na pozvání DA pracoval na univerzitě v Kolíně n/R a mohu dosvědčit, že jsem se tam setkal s normálním přátelským přijetím a i kdekoliv jinde, kromě Bavorska. I když mě Němci vyhnali z rodného domu, do kterého jsem se již nikdy nevrátil, necítím k současníkům žádnou averzi, až na bývalé sudeťáky, z nich ta arogance a domění, že jsou uber alles stále čiší. Tak nevím, proč bych měl oslavovat kolaboranta sv. Václava, on jeho brácha moc dobře věděl, co dělá. Kdyby to neudělal, asi by dnes Česko neexistovalo a bylo by obyčejná německá gubernie. Něco jiného je snaha o dobré sousedské vztahy než patolízalství a quislingismus. Že do Boleslavi nejel prezident, se nedivím, spíš bych s divil, kdyby tam jel. Většina obyvatel jsou ateisté z dob dávno před reálným socializmem. Kdo chce věřit ať si věří, ale ať si to také platí, jak tomu je ve všech ostatních spolcích a ne abychom na to platili my občané, kteří s tím nemají nic společného.Ty církevní restituce jsou se strany církve nemravnost, většinu toho, co dostanou zpět nakradli a nebo se toho zmocnili násilím po Bílé hoře. Odhaduji, že by jim mělo náležet maximálně 15% jako dary věřících. Už to, že každý, kdo se stane svatým musí vykonat nějaký zázrak, je svědectvím pokrytectví a tmářství.
29. 09. 2013 | 19:09

rosclays napsal(a):

Tužka:
"Němci dokonale uměli přikrýt svojí vlastní špínu,....a mladou generaci o proradnosti a zvěrstvech svých dědů moc neinformují....."

Pokusím se vyvarovat jakýchkoliv silných slov, ale na druhou stranu mi to nedá, abych se tady k této fikci (mystifikaci), nevyjádřil, tedy konkrétně...
Mnichov:
a/ stálá výstava ohledně NSDAP a nacizmu všeobecně...Münchner Stadtmuzeum, st.Jakobsplatz
b/ pravidelné výstavy v Židovském muzeu (nedávno nově postaveném), st. Jakobsplatz
c/ školy - prostudujte si "Lehrpläne" jednotlivých škol a gymnázií....6, 9, 10, 12 a 13 třída gymnázia se zabývá výukou (dějinami) nacionálního socializmu (konkrétně ověřeno telefonátem u kamaráda žijícího v Bavorsku)

Dále...
Mnichovská dohoda:
26.9.2012 uspořádáno mezinárodní sympozium v Mnichově k tomuto tématu (odkaz)....a to, že někde nevisí cedule ještě neznamená, že se o tom neví, spíše nemluví....kolik mladých lidí u nás ví/neví, co se stalo 21. srpna 1968 a kdo opravdu má o něco zájem, tak jde (jede) rovnou na Arcistrasse 12. Jo - a až tam zase budete na návštěvě, tak si zajděte do English Garden na pivko a zeptejte se - tak od střední generace lidí - na "Landschmannschaft", kolik z nich bude vědět o co vlastně jde. Mohu tipovat tak na pět...potom to samé zkuste na Starnbergu - tak dva a za hranicemi Bavorska už ani jeden.

NSDAP Mnichov:
Koncem roku 2014 bude otevřena nově postavená budova/ centrum, tuto stavbu financovalo nejenom město Mnichov, ale také "Freistaat Bayern" a dokonce přispěla i BRD, tedy specialně postavená stavba věnovaná jenom téhle problematice.
http://www.ns-dokumentationszentrum-muenchen.de/zentrum

a perlička na závěr....(odkaz)....ještě dodnes jsou Němci schopni podávat trestní oznámení na bývalé nácky i když je jim (jako v tomhle případě) 93 let, čemuž u nás - v rámci rozšířené totální nevědomosti a dezinformovanosti - by nikdo nevěřil.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nationalsozialismus-anklage-gegen-ehemaligen-kz-wachmann-mit-93-vor-gericht.c97f2730-79df-4cae-902a-658eda65f862.html

Tedy svůj názor na váš komentář si radši odpustím a pokud (opět někteří pomalejší občané, kterými se to tady jenom hemží) by opět začali používat pojmy jako sudeťák apod., tak jenom pro zajímavost...nedávno jsem dočetl skvělou knihu o Leninovi (Robert Service: LENIN, cca 500 str.), zajímal by mě popř. i názor někoho, kdo to taky "prostudoval".
29. 09. 2013 | 19:17

Fialenka napsal(a):

Oprava: víru v kapitalismus
29. 09. 2013 | 19:27

JaSpa napsal(a):

Někteří diskutující nějak nepochopili, že není Marx (Karel) jako Marx (Reinhard). K demokracii patří i úcta k druhému a názorům druhého (pokud respektují demokratické principy). Nepochopili, že by bylo dobře už něco udělat s úspěšně šířenou závistí a nenávistí mezi lidmi (zaměřenou na lidi jiného názoru, majetku, barvy, jazyka, jiné ideologie či vyznání), které rozděluje ve smyslu "rozděl a panuj".
Bylo by dobře si pozorně přečíst poselství kardinála Marxe, se kterým přijel oslavit Den české státnosti na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi.
29. 09. 2013 | 19:28

rosclays napsal(a):

JaPa:
Velmi dobře shrnuto na pár řádcích, ale až na pár jedinců tady, je to naprosto zbytečné se na někoho obracet (jak jste se nakonec mohl přesvědčit i vy sám), protože buď si toho je někdo vědom nebo není, ale potom nepomůže opravdu nic.
29. 09. 2013 | 19:38

mb napsal(a):

čtenář napsal(a):
mb, Richard
Mé komentáře jsou jaké jsou. Protože předpokládám to, co jste potvrdili: všechno, co napíše kard. Duka nebo někdo z křesťanů, je okamžitě ponižováno, pisatel odsouzen k titulu "hlupák a demagog". Případně je zesměšněn. Potvrdili jste mi to. Když je člověk věřící, neznamená to, že na sebe nechá kálet a nechá se urážet. Z toho mě vyléčili takoví, jako vy. Nečekejte ode mě pochvalu.
29. 09. 2013 | 13:19

to čtenář ... pana Marxe jsem pochválil již pod blogem pana Duky, ergo NENÍ PRAVDA to co píšete tedy že COKOLI CO NAPÍŠE KDOKOLI S KŘESTANŮ JE OKAMŽITĚ PONIŽOVÁNO A AUTOR JE ODSOUZEN K TITULU HLUPÁK A DEMAGOG ...

když jsem vám ted dokázal opak, měl byste se za svou lež/nepravdu omluvit ( pokud se vám bude chtít )

připouštím že spousta atheistů, nebo theistů kteří mají pifku na církev se dopouští diskuze pod pás ...

ALE vaše paušalizace je prostě nepřípustná A PRAVÉHO, SPRÁVNÉHO A PRAVOVĚRNÉHO KŘESTANA PROSTĚ NEHODNÁ ...

zdravím vás čtenáři ...
29. 09. 2013 | 19:44

rosclays napsal(a):

mb:
......a nekřičte na "čtenáře" VELKÝMI PÍSMENY.....:)
29. 09. 2013 | 19:49

čtenář napsal(a):

rosclays
Díky za zastání!
mb
Je úžasné o sobě číst, že jsem pravý, správný a pravověrný křesťan. Nevěřím vlastním očím. Děkuju, to jste nemusel.
Tolik urážek, ponižování, výsměchu na diskusích s tématem církev pro mě a vy teď chcete nějakou omluvu? Nemám se za co omlouvat. Snažím se psát slušně a pravdivě. Víte, jak to je: jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.
29. 09. 2013 | 20:06

trevel napsal(a):

Absolutně souhlasm s článkem. Jsem ze sudet a připadá mi , že s Němci tady vycházme lépe, než ti křiklouni z vnitrozemi, kteři si na celém sudetském " problému" jen naháni politické body!!!
29. 09. 2013 | 20:34

trevel napsal(a):

Absolutně souhlasm s článkem. Jsem ze sudet a připadá mi , že s Němci tady vycházme lépe, než ti křiklouni z vnitrozemi, kteři si na celém sudetském " problému" jen naháni politické body!!!
29. 09. 2013 | 20:35

mb napsal(a):

čtenář ... já psal ... chtěl li byste být PRAVOVĚRNÝ KŘESTAN ... ten pravý z pravých ...

(mmchodem jednim z atributu krestana ( praveho z pravych ) je umet rozpoznat ironii ...

nechci omluvu nebo nějakou omluvu za výsměch na diskuzích ...

chci omluvu za vaši paušalizaci ( jste li ovšem mocen nahlédnout to, že jste se (neudržitelné) paušalizace dopustil ...

ještě jednou vám přiznám, že spousta atheistů či naštvaných věřích ( zde na církev ) nediskutuje košer ...

ale přece vy byste jim mel jit prikladem, ne, v ctnostech, ne ???

at já si můžu říci ... ecce čtenář, křestan, TAK LASKAVÝ ...

měli bychom si z něj vzít příklad a být takový, jako je on ...

co ... není a nebude to tak lepší ... ???

zdravím vás

napsal jste: Víte, jak to je: jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.

to je ale starozákoní maxima ... oko za oko ... zub za zub

křestanská maxima je jiná ... a to: nejsme jako oni ...

a kolikrát mám odpustit svému bližnímu ??? snad ne až sedmrát ???

ne, odpustit máš sedmdesát krát sedm krát ...

kdyby tu byl papež, řekl by: a ted běž synu a snaž se být dobrým křestanem ...

přeju hezký večer
29. 09. 2013 | 20:36

dobrý Čech a Evropan napsal(a):

Od bratrů Němců nic nechci. Jen snad obojí Lužici, Braniborsko, stará území polabských Slovanů, Rujánu a tak podobně.
29. 09. 2013 | 20:41

dobrý Čech a Evropan napsal(a):

Od bratrů Němců nic nechci. Jen snad obojí Lužici, Braniborsko, stará území polabských Slovanů, Rujánu a tak podobně.
29. 09. 2013 | 20:41

Miloslav Rakovič napsal(a):

Obrovský přínos pana kardinála !
29. 09. 2013 | 20:43

Miloslav Rakovič napsal(a):

Obrovský přínos pana kardinála !
29. 09. 2013 | 20:44

čtenář napsal(a):

mb
Pletete páté přes deváté. Pěkný večer a dobrou noc. Na poučování jste si nezvolil toho pravého. Nechci vaše oko ani zub. Odpuštění se děje, více než si myslíte.
29. 09. 2013 | 20:45

D.Hamalová napsal(a):

Vyrovnávání křivd minulosti, kterými jsou česko-německé vztahy tolik poznamenány, považuji pro budoucnost za nezbytné. Máme stále ještě pár let šanci dokumentovat svědectví pamětníků. Svět není černobílý. Je škoda, že v mnoha tématech se diskuse tolik radikalizují. Vážím si názoru p. Svobody, je dobře, že se nebojí otevírat otázky česko-německých vztahů.
29. 09. 2013 | 21:24

mb napsal(a):

čtenář napsal(a):
mb
Pletete páté přes deváté. Pěkný večer a dobrou noc. Na poučování jste si nezvolil toho pravého. Nechci vaše oko ani zub. Odpuštění se děje, více než si myslíte.

... jen jsem transformoval vaše jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ... je vlastně totéž co: oko za oko, zub za zub ...

... no nic ...

nechcete li diskutovat, nediskutujte ...

mějte se hezky, dobrou ...
29. 09. 2013 | 21:35

Spartacus napsal(a):

rosclays

Člověče jen se z principu zamysli na tím, co jsi napsal. Jedinný odkaz k události Mnichov 1938 tam není kromě nějakého sympozia před rokem, o jehož významnosti a rozsahu se dá spekulovat. Jen samé odkazy ke spojení Mnichov, NSDAP, nacisti a jejich teror na židech. Ano Mnichov a nacismus k sobě patří ale takřka nezávisle na spojení Mnichov a Mnichovská dohoda (snad jen jako důsledek rozpínavosti nacismu a shoda místa podpisu s hlavním městem nacismu). Tak kde je sakra ten odkaz na Mnichov 1938 v tom školním plánu. Nic tam není, buď jste demagog a nebo jen jemně řečeno hloupostí směšujete jabka s hruškama, něco to chce.
29. 09. 2013 | 21:35

mb napsal(a):

( a zase jste nepochopil ... nebyla řeč o mém oku ani o mém zubu ... tak zatím ... )
29. 09. 2013 | 21:38

Maximus napsal(a):

rosclays napsal(a):
mb:
......a nekřičte na "čtenáře" VELKÝMI PÍSMENY.....:)

-------------------------------------------------------

Dík, konečně jsem se mohl zase zasmát, fakt vtipné!
29. 09. 2013 | 21:43

Martin1 napsal(a):

čtenář
Pane čtenář, jste tu jak sám voják v poli na ochraně své víry. Vůbec s vámi v ničem nesouhlasím, ale mějte si ji a přeji vám dobrou noc. Mám však obavu, že kdyby tak učinili i ostatní, skončil by rázem váš smysl života. Vy nás odháníte jak mouchy od svého dortu jménem víra, ale když všichni odletíme, tak pak zjistíte, že na ten dort už nemáte chuť, vás baví dělat jen toho strážce toho dortu - víry. Bzz- bzz - bzz
29. 09. 2013 | 22:04

rosclays napsal(a):

Spartacus:
a/ místo "zamysli se", bych prosil "zamyslete se"....opět je to o tom společném "pasení krav"

b/ "tam není kromě nějakého sympozia před rokem..."
cit:
"Am 26. September 2013 veranstalten die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und das Tschechische Zentrum in Zusammenarbeit u. a. mit dem NS-Dokumentationszentrum München ein internationales Symposium zur Bedeutung des Münchner Abkommens damals und heute. Mehr…"

Tedy jistě....před rokem, že?

c/ Např. DĚJEPIS pro devátou třídu.....(Lehrplan)
"Fähigkeit, die folgenden historischen Begriffe zu verstehen, analytisch anzuwenden und sich mit ihrer Hilfe in Geschichte und Gegenwart zu orientieren: Völkerbund; Weimarer Verfassung; Inflation; „Machtergreifung“; Nationalsozialismus; Antisemitismus; „Ermächtigungsgesetz“; „Gleichschaltung“; „Nürnberger Gesetze“; systematische Vernichtung der europäischen Juden; Holocaust bzw. Shoa; Konzentrations- und Vernichtungslager; Münchner Abkommen; Konferenz von Potsdam;"

Tedy pokud VY tam jste vůbec schopen něco najít (rozpoznat).

d/ Odpovídal jsem nicku "tužka" na to, co jsem jako úvod - z jeho komentáře - vyzvihnul a uvedl v úvozovkách, tedy s důrazem na to, že se o době nacionálního socialismu v Německu prakticky mlčí.

e/ Bude tedy lépe, když se v budoucnu budete radši obracet na spoluobčany, kteří jsou stejně bystří jako vy, určitě si vystačíte např. s jednotnými švestkami.
29. 09. 2013 | 22:09

rosclays napsal(a):

Spartacus:
Dodatek...
A opravdu není můj problém to, že vy (zřejmě) hledáte v německém textu český odkaz, který zní:
a/ Mnichovská dohoda
b/ Mnichov 1938
29. 09. 2013 | 22:21

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro,....Že není ve freisingu na vinobraní,...díky za vstup,...četla jsem si,....pan kardinál upíjí mešní víno,...takže ho vinobraní asi nelákalo,....nebo lákalo, .... ale, bylo třeba trochu připomenout, že mírotvorné snažení nevyprchává,....

Taky napíšu pro Až zavlaje zástava toho mýho Václava,.... zdravím Vás i kohouta Fandu,....Fando, nezapomeň tady do toho udělat pořádný klofanec, když je třeba,....

A ještě pro Rosclays,....napsala jsem fakta, ... takže nebylo co obrátit a zmanipulovat,....ale stejně jste se pokusil lavírovat,....dosti průhledně,....

Tužka
29. 09. 2013 | 22:27

rosclays napsal(a):

Tužka:
"napsala jsem fakta.."
Chápu, fakta po ČESKU, nedivím se, je to přece standard.
29. 09. 2013 | 22:30

Spartacus napsal(a):

rosclays
Prosit si můžeš tupý manipulátore, jak chceš. Klidně ti budu tykat. Úctu si rozhodně nezasloužíš.
Když už tady po různu tapetuješ, tak jsi všimni, že ve svém tapetování děláš chyby. Rok 2012 a 2013 není to samé. Tedy máš rozdíl v datumu, všimni si.

"26.9.2012 uspořádáno mezinárodní sympozium v Mnichově k tomuto tématu"
"Am 26. September 2013 veranstalten die Bayerische Landeszentrale für..."
A pak tvá poznámka "Tedy jistě....před rokem, že?" nějak potratila smysl.
Třeba bych ji nahradil "Tedy jistě....před rokem nebo letos, kdo se v tom má vyznat? Hlavně když se to hodí."

To, že následně něco opravíš a pak to vydáváš za původní tvrzení ukazuje tvoji krysí úroveň. Kdyby tvoje velkoněmecká dušička vytvořila již původní text (na který jsem reagoval)s hlavou a patou, možná bych se poznámce vyhnul úplně. Ale ty jsi vlastně po mé reakci teprve podal vyjádření s diametrálně rozdílným významem doplněné ovšem bohužel o uraženou ješitností malého nadčlověčího milovníka skopčáků urážlivé poznámky k mé osobě. Takže se bohužel musím obracet i na takové ješitné agresivní psychopaty tvého formátu, uvaděče polopravd, milovníky lží. A klidně budu, ty mně to rozhodně nezakážeš, pást tě nehodlám, nejsi dostatečně bystré tele.
29. 09. 2013 | 23:54

Spartacus napsal(a):

rosclays

A ještě k tvému ponižujícímu dodatku.
Kde se v tvém textu z 19:17 objevuje slovní spojení "Münchner Abkommens". Nikde ho tam nějak nemohu nalézt. Proč asi? Protože tam není :-))). A kdo je teď idiot....?
30. 09. 2013 | 00:01

bašata napsal(a):

Proč by Zeman oslavoval světce v Staré Boleslavi,Když slavil jiného světce Lánech...
30. 09. 2013 | 00:21

rosclays napsal(a):

Spartakus:
Ano, napsal jsem r.2012 a v originálu je rok 2013, tj. tedy jsem nikde nic neopravoval, pouze jsem ocitoval originál, tedy ten rok 2012 byl překlep, který jde na moje triko i když ti inteligentnější tady si přečtou i originál (odkaz) a upozorní potom na rozdílnost dat. Poznámku...."Tedy jistě....před rokem, že?" beru tedy zpět.

To ovšem nic, ale úplně nic nemění na faktech, která jsem uvedl a zvláště potom na perlách typu...." Tak kde je sakra ten odkaz na Mnichov 1938 v tom školním plánu...." aj.
K vašemu druhému odstavci....naprosto mě nerozhodí váš slovník proletariátu.....zřejmě patříte k těm chlapákům s "těma koulema", což....:)

Pár poznámek:
"bohužel" - když bohužel, tak proč MUSÍTE
"A klidně budu" - klidně si buďte, já vám nic nezakazoval, protože je mi jasné, že vlezlost, dotěrnost, vnucování se je typický charakteristický rys lidí vašeho formátu....ale hlavně si při tom "nezabluďte" :)
"pást tě nehodlám" - tak to se mě dotklo snad nejvíc, moje prosba k vám přišla naprosto vniveč

PS.
Četl jste dnes taky tu větu - nick Mascotte - co si o tom myslíte ? (řečnická otázka - význam lze dopátrat v jakémliv lit. slovníku)
"Pamětníku, že ty si komunista, a to znamená zloděj, vrah a vlastizrádce?
30. 09. 2013 | 00:43

až na věky napsal(a):

rosclays
Robert Service (Robert Službička), přestože je profesorem v Oxfordu je velkou částí komunity skutečných historiků považován za propagandistu a v západní Evropě existují iniciativy, aby jeho knihy kvůli deformování historie nebyly publikovány.
Podle toho, co jsem od něj četl, jedná se z větší části o bezcenný brak.
Což zrovna mezi britskými historiky není nijak vzácným jevem.
30. 09. 2013 | 00:50

rosclays napsal(a):

Dodat k vaší poznámce....
"slovní spojení "Münchner Abkommens"
Člověče, vy jste snad ten nejmazanější člověk na celém portálu.....co to znamená ""Münchner Abkommens" ?
30. 09. 2013 | 00:50

rosclays napsal(a):

až na věky:
Odpověď k Leninovi potěšila, ale to už je tak bohužel skoro se vším. Euroskeptici stojí také osamoceni a prakticky na okraji (např. V. Klaus) a boje, intriky, mobing aj. v univerzitních kruzích jsou přece běžným zjevem. Pokud si přečtete úvod, tj. poděkování těm lidem, kteří mu s knihou pomáhali, tak to určitě nebyli "historici" a lit. vědci z Blesku.

Pokud byste věděl/ věděla kde se o této knize "plká", dejme mi prosím odkaz, rád bych na to fórum zavítal, protože kniha se mi zdála dost dobrá.
Děkuji...
30. 09. 2013 | 01:03

pohan napsal(a):

Nejlepší jsou pohani.
30. 09. 2013 | 09:06

luk napsal(a):

Pane Svobodo, jakým právem hodnotíte, zda je dobře, že prezident někde je nebo není. Ten váš církevní spolek celou historii jen vymývá lidem mozky a nejraději by uvítal, kdyby lidí neuměli psát a báli se čerta. Nemám nic proti víře, ale církev je samozvaná parta pokrytců a příživníků a např. za války plně podporovala Hitlera.
30. 09. 2013 | 09:29

čtenář napsal(a):

luk
Myslím si, že pan Svoboda klidně může napsat, co si myslí.
Pan Svoboda je nějakým církevním činitelem? Hitlera bych nechal k posouzení vzdělanejším.
30. 09. 2013 | 10:38

resl napsal(a):

Ano, tak se chová sebevědomý člověk a jsou to Němci, kteří se dokáží omluvit ne za sebe, ale za své krajany nedobré pověsti. To je to, co mnoho Čechů nedovede a pořád si mele tu svou o Mnichovu, ač o něm tak málo vědí. Ta ublíženost, nechuť k usmíření, klausovská nadutost, která žene retardované Čechy proti všem, to dává dohromady malého, uťáplého čecháčka, za kterého může jen on sám. Čtěte si ty nenávistné výroky od lidí, kteří když jim vezmete usmíření, nemají na koho nadávat, na koho si vylít zlosta, na koho svádět neúspěch svého státu.
30. 09. 2013 | 11:07

Daněk napsal(a):

Obrovský přínos pana kardinála !
Díky za jeho příjezd a pronesená slova.
30. 09. 2013 | 11:08

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Resl,....kdopak Vám tuhle trapárnu nadiktoval do klávesnice,....kdo je Vaším loutkovodičem,....kápněte božskou,....buďte na okamžik pravdy také sebevědomý a nejenom marioneta v cizích službách.

Jak průhledné,....
Tužka.
30. 09. 2013 | 12:14

resl napsal(a):

Tužka,
nikdo, "Tužko," píšu jen co mě napadne a styděl bych se přepisovat cizí text. Ta vaše podezíravost je taky typicky česká. Máte tísic možností se postavit do řady s Klausem, Bobo a dělnickou stranou a všechno převálcovat svými argumenty. Jen se těžko "válcuje," když v čele hloupých stojí ti vyčůraní, kteří na svůj stát nikdy nemysleli
30. 09. 2013 | 12:54

čtenář napsal(a):

resl
Tužka je opravdu doslova typický čecháčkovský tvor.Tento příspěvek mi přijde naprosto zcestný. S takovými se těžko diskutuje.
30. 09. 2013 | 13:30

siven napsal(a):

A Pán Ježíš řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub! Já však pravím vám, abyste zlu neodpírali zlem.“ (Mat. 5, 38)
Říká se: „Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem!“(Řím. 12, 20-21)
A pak sem napluje nějaký "čtenář" a začne vykvakovat nějaké "jak se do lesa volá".

Horší službu už své církvi takové individuum snad prokázat ani nemohlo.

Svatá prostoto!
30. 09. 2013 | 18:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Resl a Čtenář,....víte, co je největší prča,....jak jste vedle, jak ta jedle,....nedělejte ukvapené závěry, když víte "total kulový".

Jinak si budu myslet, že své malé a nízké stíny promítáte do mých projekcí,.....jste zábavní,...oba,.....dík, pobavili jste.

Tužka.
30. 09. 2013 | 18:54

resl napsal(a):

Tužka,
trapný, jeden neví co chcete řešit, ani nepobavíte. co dál ?
01. 10. 2013 | 11:18

dtwddvir@obkwrhqv.com napsal(a):

12 billion of EBITDA in Singapore., <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">online casino bonus</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]online casino bonus[/url], fnmm, <a href="http://kluhartem.com/">mobil online casino</a>, [url="http://kluhartem.com/"]mobil online casino[/url], :((,
26. 02. 2014 | 13:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy