Poděkování

21. 05. 2009 | 12:39
Přečteno 3133 krát
Milí blogeři,
moc mě potěšila návštěvnost tohoto blogu. Děkuji především těm, kdo „to“ nevzdali, kdo hledají světlo na konci tunelu naší současné situace. Řečeno příměrem, starozákonní Izraelité po konci egyptského otroctví bloudili čtyřicet let v poušti – pokud je v tom nějaká generační zákonitost, tak jsme teprve v polovině cesty po poušti našich myšlenkových ulit.

Jsem moc rád za ty, kdo věří, že každý politik nemusí být nutně zločinec. Budu-li ke každému člověku přistupovat jako k darebákovi, musím počítat s tím, že i on si myslí totéž o mně. Poté nastoupí rčení, že „na každém šprochu …“ a celospolečenské neštěstí je hotovo: člověk člověku vlkem. Proti této rakovině, kterou KAŽDÝ nosíme v sobě, je třeba bojovat. Já zde k tomu přispěji tak, že nebudu reagovat na ty příspěvky (naštěstí menšinové), jež všechno vědí nejlépe, umějí jen napadat či vycházejí z předpojatostí. Jejich autorům přeji více opravdové radosti v životě a prosím je: dejte člověku šanci, než ho zatratíte.

Potěšil mě jeden přispěvatel, jemuž se v mých článcích nedostává zmínky o odpovědnosti. I když přehlédl velká písmena v příspěvku „Křesťansko-demokratický program“, přivádí znovu pozornost k samotnému základu politiky, kterou si já přeji. Skutečně, kdo jedná odpovědně, nežije na dluh a neprojídá budoucnost příštích generací (typické pro levici), ani není individualisticky lhostejný k těm, kdo pomoc potřebují, s tím, že volný trh se snad postará i o ně (pravice).

Pokud jde o reakce na již zmíněné téma Křesťansko-demokratická politika, souhlasím s těmi, jimž se nelíbí někteří představitelé KDU-ČSL. I proto jsem se vrátil z diplomacie, aby se křesťanská demokracie u nás posunula o kus dopředu, jsem-li schopen svými silami k tomu přispět. Minimálně zkusím něco odpracovat, abych si nemusel vyčítat, že jsem se jen vezl na nasazení druhých.

Je škoda, že příklad Bavorska někoho vede ke zobecňující rovnici Bavoři = Němci = darebáci. Spíše měla tato zkratka být prohloubena: Bavorsko po válce bylo – jako celé Německo – na kolenou, a to nejen ekonomicky. Jakou cestou se, na rozdíl od nás, bralo ke dnešnímu utěšenému stavu? Proč se Bavorsko/Německo dostalo i před vítězné mocnosti, jež po válce měly daleko lepší startovací podmínky? Líbí-li se někomu jiná část Německa více než Bavorsko, podstatu věci to stejně nemění.

Vaší pozornosti doporučuji i první komentář k příspěvku „Jaká krize - ekonomická, či etická?“. Jeho autor říká, že morálku si na chleba nenamažeme. No právě, že namažeme. I když odmítám ponižovat diskusi o etice v životě společnosti na pouhou úroveň její ekonomické prospěšnosti, i na chleba si ji namažeme. Pokud by se např. zaměstnavatelé řídili Baťovým vzorem, bylo by jejich zaměstnancům finančně lépe. Probíhaly-li by veřejné zakázky bez korupce, bylo by mnoho věcí a služeb levnějších. Kdyby se méně kradlo, nemuseli bychom si kupovat zabezpečovací zařízení pro naše byty a domy ani platit pojisťovnám. Musím ještě pokračovat?

Jinak jsem v rámci dosavadní diskuse mj. dostal nabídku k práci i radu, abych se oženil. Za oboje děkuji, potěšilo mě to.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Kdyby moje teta měla kulky,byl by to strýc.

To s těmi 40 lety bloudění v poušti je příměra.Na to byli už tenkrát dost chytří.

My jsme si vystačili s "již staří Řekové".Ale takhle je to diplomatičtější.
Dám Vám cennou radu :Nežeňte se.
21. 05. 2009 | 12:52

student napsal(a):

Souhlasím s vaším kladným hodnocením Tomáše Bati. Ale možná měl Baťa štěstí, že za jeho časů byla jiná legislativní rada vlády než dnes.
21. 05. 2009 | 13:24

Marta napsal(a):

Držím vám palce...
21. 05. 2009 | 13:35

juvel napsal(a):

"Morálku si na chleba nenamažeme", k Vaší logické argumentaci bych připojil biblické "hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno".
21. 05. 2009 | 13:45

Petr napsal(a):

Na Internetu jsem před časem četl zajímavé rčení neznámého autora k zamyšlení:
"Dříve byli patrioti ve vládách a zločinci ve vězení. Jak se ty časy mění..."
21. 05. 2009 | 13:57

dříve ruda napsal(a):

Pane Svobodo,
o charakteru vrcholných politiků bych se radši přesvědčoval v běžném životě v rozumně spravovaném státu, než pomocí blogu.
Vidím to zatím jinak.
21. 05. 2009 | 14:30

Neopřemyslovec napsal(a):

Víte, vy jako katolik jste jednou z vír. Byl bych rád, kdyby jste jako osoba s určitou mocí nechal v Praze vybudovat celostní chrám vír. Nebude klidu, dokud v jednom objektu se vedle se nebudou modlit různí věřící. Vedle mě by se modlil věřící s křížkem zleva doprava, o kus dále by se modlil věřící s křížkem zprava doleva, u zdi by se modlil židovský věřící, blízko oltáře by se modlil muslim směrem k Mekke atd. Ty věřící by měli jedno společné. Pozitivní mozek. A všemu by vládli moudří potomci Přemyslovců. Kdo by se nepřízpůsobil, byl by odejit do koncentrovaných koncentračních zařízení bez zabíjení. Prosím, zpracujte tuto nebezkou vizi na zemi do legislativní podoby. Určitě by jste ze sebe sejmuj těžké závaží - polik kriminálník.
21. 05. 2009 | 14:33

Ládik napsal(a):

Světlo na konci tunelu vidím, ale nejsem si jist, jestli tam nesvítí baterkou nějaký tunelář ve vysoké politické funkci. Denní světlo vypadá jinak.
21. 05. 2009 | 17:19

vlk napsal(a):

Milý pane doktore,

jsem jedním z těch, kteří do vás minimálně pod jendím blogem - Bavorsko / ale nikoliv v tom smyslu,jak píšete/ trvdě pustili. Popudila mne lacinost spojení s KDU-ČSL. Niméně - píšete dobré blogy. Mají hlavu a patu a je nutné o nich přemýšlet. A až , opět, na ten bavorský blog, nejd e o jednoduché prvoplánové agitky!
Takže - takže poděkování je spíše na nás ,co Vás čteme a do Vás eventuálně pereme, než na Vás -na NÁS:
Za sebe říkám - ěkuji Vám za vaše blogy.
Třeba s eněkdo přidá. Skutečně na Vás nenahlížím tak, jak nahlížím na standardního politika. A skutečně nejste pro mne ČUnek, Cyril Svoboda nebo Kalousek.
proto jsme na m tenhle malý moment přerušil mlčení,které jsme si na nějaký čas uložil. Nechť s e Vám daří!
21. 05. 2009 | 19:44

Kritik napsal(a):

Starozákonní Izraelité po vykoupení Bohem z egyptského otroctví sice putovali čtyřicet let v poušti, ale nebylo to bloudění, jak píše autor článku. Byla to výchova k tomu, aby se stali skutečným odděleným lidem žijícím své životy podle zákona, který jim Bůh dal.

Situace obyvatel tohoto státu je však odlišná. Vedou ho falešní proroci a podvodníci - především podrobováním mediální manipulací a jinými šalebnými triky. Kde je ten starozákonní Mojžíš, který by jim předával pokyny Nejvyššího, učil je cestě života a varoval před širokými cestami záhuby? Kde jsou ti, jejichž úkolem je oznamovat radostné zprávy? Když to vezmeme podle KDU-ČSL, tak namísto plnění této povinnosti ze svých luxusních kancelářích plní převším svá tučná konta, což dokázali mnohokrát svou obojakou (spíš všejakou) prospěchářskou politikou. Hlavně aby příděl do kont nevyschl, byť je naplňoval sám Belzebub.
21. 05. 2009 | 21:07

dříve ruda napsal(a):

Pane Svobodo,
ještě něco. Tím OSA se v mých očích diskreditujete naprosto dostatečně.
Nemáte zač.
21. 05. 2009 | 21:44

Charlie napsal(a):

pane Svobodo

nad tím Vaším velmi hezkým psaním visí stín:

jste členem vedení KDU-ČSL a tak nesete jistou morální zodpovědnost za to, že KDU byla členem vládní koalice vzniklé vydíráním přeběhlíků a předvolební špinavostí zvanou Kubiceho zpráva.
Nehledě na to, že KDU hlasovala pro zákony, které neměly s ochranou slabších nic společného.

Být stranou morální, tak jste si odpočinuli mimo vládu.
Jenže chamtivost zvítězila nad křesťanskou morálkou.

Doufám, že současná KDU-ČSL, která je parodií na křesťanskou stranu, zmizí v propadlišti dějin.

Vám (i nám) osobně přeji, abyste se z blogů ani politiky nevytratil.
21. 05. 2009 | 23:52

Ben napsal(a):

Pane Svobodo,
potěšil jste mne sedm krát. I když u toho sedmého odstavce jsem se musel jenom pousmát.

Hodně štěstí!

P.S.Vaše blogy jsou takové zvláštní sametové pohlazení duše.
22. 05. 2009 | 08:25

Evropan napsal(a):

Pane Svobodo, jsem přesvědčen, že Vaše odhodlání zúčastnit se aktivní práce pro KDU-ČSL přinese dobré výsledky, nejen této straně,ale pomůže ozdravění celé české politiky vůbec.Přeju Vám úspěch.
22. 05. 2009 | 21:01

patriot napsal(a):

Autor – druhý odstavec:

Píšete bláboly. Slušný člověk se k moci nikdy nedere. Nemá potřebu manipulovat s lidmi, veřejně lhát, rozkrádat státní peníze… Politika přitahuje v každém režimu darebáky jako rozsvícená lampa noční můry.
22. 05. 2009 | 22:42

dříve ruda napsal(a):

autor:

"Já zde k tomu přispěji tak, že nebudu reagovat na ty příspěvky (naštěstí menšinové), jež všechno vědí nejlépe, umějí jen napadat či vycházejí z předpojatostí. Jejich autorům přeji více opravdové radosti v životě a prosím je: dejte člověku šanci, než ho zatratíte."

Víte, pane Svobodo, neměl byste reagovat jen na ty neslušné. Těm ostatním, kterým se prostě něco nelíbí, byste naopak odpovědět měl, máte-li co. To je přesně to, o co nás přece prosíte -to je ta šance vysvětlit, pomoci pochopit. Dejte i vy šanci nám, předpojatým. Až vaše věcné argumenty zavrhneme, PAK nad námi teprve zlomte hůl. Dřív je to poněkud podivné.

Já bych třeba rád pochopil váš pohled na činnost, kterou vyvíjí OSA, zajímalo by mě, jak pohlížíte např. na skutečnost, že rozdíl mezi prací řekněme chirurga a skladatele je i v tom, že chirurg nemůže svou práci natočit a znovu a znovu za ni inkasovat tantiémy, nemohou to činit ani ti, kteří svou invencí, znalostmi a umem tuto možnost jiným poskytli.
Co říkáte tomu, že mě legálně vlastněný disk okrádá o čas protipirátskou "reklamou" v některém případě opravdu dlouhými varováními, která nelze přeskočit? Že je chráněn proti kopírování (byť obejít tuto ochranu není problém pro nikoho), přestože si ze zákona smím udělat kopii pro vlastní potřebu? Abych s ním mohl manipulovat např. s rukama od vepřového, zatímco originál archivuji?
Zdá se vám v pořádku, když do zastrčené putyky se scházejí štamgasti podívat se spoilečně na fotbal nebo hokej a majitel obdrží fakturu od OSA, protože v TV vystupuje i řada "umělců" (ty uvozovky jsou zásadní), na které se tam nikdo nedívá?
Jestliže cenu CD, DVD nelze snížit z titulu autorských práv, jak je možné, že cena výrobně nákladnější audio nebo videokazety je nižší? Je správné platit tatáž autorská práva znovu a znovu dokola, poprvé při vydání vinylové desky, podruhé při CD, potřetí při vydání remasterované verze?
Vidíte, otázek je dost... Dejte šanci nám, předpojatým, pochopit. Zde je k tomu prostor. Jste diplomat, vysvětlujte, přesvědčte nás o tom argumenty, nikoliv lacinou proklamací.

Zatím jste ovšem nereagoval vůbec na nic. Věřím, že jste se k tomu pouze nedostal, jistě jste zaneprázdněný člověk.
23. 05. 2009 | 12:50

replica watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches , ,rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 10:17

lv napsal(a):

k tomu přispěji tak, že nebudu reagovat na ty příspěvky (naštěstí menšinové), jež všechno vědí nejlépe, umějí jen napadat či vycházejí z předpojatostí. Jejich autorům přeji více opravdové radosti v životě a prosím je: dejte člověku šanci, než ho zatratíte."

Víte, pane Svobodo, neměl byste reagovat jen na ty neslušné. Těm ostatním, kterým se prostě něco nelíbí, byste naopak odpovědět měl, máte-li co. To je přesně to, o co nás přece prosíte -to je ta šance vysvětlit, pomoci pochopit. Dejte i vy šanci nám, předpojatým. Až vaše věcné argumenty zavrhneme, PAK nad námi teprve zlomte hůl. Dřív je to poněkud podivné.

Já bych třeba rád pochopil váš pohled na činnost, kterou vyvíjí OSA, zajímalo by mě, jak pohlížíte např. na skutečnost, že rozdíl mezi prací řekněme chirurga a skladatele je i v tom, že chirurg nemůže svou práci
04. 07. 2009 | 05:07

louie vuitton napsal(a):

nějaká generační zákonitost, tak jsme teprve v polovině cesty po poušti našich myšlenkových ulit.

Jsem moc rád za ty, kdo věří, že každý politik nemusí být nutně zločinec. Budu-li ke každému člověku přistupovat jako k darebákovi, musím počítat s tím, že i , že „na každém šprochu …“ a celospolečenské neštěstí je hotovo: člověk člověku vlkem. Proti této rakovině, kterou KAŽDÝ nosíme v sobě, je třeba bojovat. Já zde k tomu přispěji tak, že nebudu reagovat na ty příspěvky (naštěstí menšinové), jež všechno vědí nejlépe, umějí jen napadat či vycházejí z předpojatostí. Jejich autorům přeji více opravdové radosti v životě a prosím je: dejte člověku šanci, než ho zatratíte.
04. 07. 2009 | 05:15

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 20:25

wedding dresses napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
17. 08. 2009 | 18:15

louis vuitton outlet napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 11:58

louis vuitton outlet napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 16:09

louis vuitton outlet napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
19. 08. 2009 | 19:12

vuitton napsal(a):

Přírodní zdroje rostlinných bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.
16. 09. 2009 | 20:14

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 00:09

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER SQU-410 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER LC.BTP03.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.49S22.011 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 909-2420 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP-W31 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER GARDA32 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916-2320 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER BTP73E1 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 91.46W28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 916C4310F Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 60.41H15.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
IBM 02K6580 battery http://www.ukbatterystore.c...
IBM 02K6601 battery http://www.ukbatterystore.c...
03. 04. 2010 | 10:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy