O naší vládě a mých schizofreniích

31. 07. 2009 | 10:49
Přečteno 3343 krát
Kdysi mě, milí čtenáři, služební cesta zavedla do Sultanátu Brunej na ostrově Borneo. Sultanát je absolutní monarchie. Tamější lidé mi říkali, jak jsou spokojení, že tam nemají politiky, sultán jim staví domy a je jim dobře. Dlužno podotknout, že tento stát leží na ropě, to pak není těžké provozovat osvícenou monarchii.

Pojem „úřednická – nepolitická – překlenovací vláda“ nemá v české kotlině špatný zvuk díky dobrým výsledkům prvního pokusu na toto téma – Tošovského vlády.

Dívám se na některé poslední kroky naší úřednické vlády, která jako dočasný kolektivní sultán nehledá souhlas pro své kroky u politických stran anebo svá rozhodnutí dělá s jejich souhlasem tichým.

Nejprve rozhodnutí o umrtvování Akademie věd ČR, poté schválení Politiky územního rozvoje – dokumentu o stavbách dálnic, jaderných elektráren atd. Důsledkem druhého dokumentu je ohrožení stavby řady dálnic a rychlostních silnic (např. R6 do našeho nejhůře dostupného krajského města – Karlových Varů) či naopak zelená výstavbě třetí české atomové elektrárny v Blahutovicích (megalomanský plán ještě z období socialismu).

Začínám trpět několikanásobnou schizofrenií.
Předně jako právník jsem zvyklý, že některý pojem se vyloží tu šířeji, tu úžeji. Ale vyložit mandát vlády – řídit běžný provoz země a dovést ji k předčasným volbám – tak, aby zahrnoval likvidaci valné části českého základního vědeckého výzkumu (Akademie věd), což odsuzuje Česko jen do role jakési montovny, či rozhodovat o výše popsaných projektech strategického významu, to je silná káva i na mě.

Druhá úroveň mojí schizofrenie pak je ta okolo dělící čáry mezi demokratem a pragmatikem. Pragmatik ve mně má sympatii k Fischerově vládě a doufá, že větší odstup od stranických sekretariátů v kombinaci s ekonomickou krizí ji povede k odvážným rozhodnutím, jež by za normálního chodu českého politikaření nikdy nespatřila světlo světa.

Na druhou stranu o správnosti výše uvedených příkladů by se dalo úspěšně pochybovat nebo, chcete-li, nadšení pro tato rozhodnutí mám zcela pod kontrolou. Mé demokratické já mi říká, že buď jak buď, o takových věcech má rozhodovat vláda, jež má demokratický mandát od parlamentu v plné síle, ne od parlamentu končícího. Jenže potom se mi promítnou tragikomické televizní přenosy z parlamentu v plné síle – a zase nevím nic.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Paterik napsal(a):

Já bych Fischera jako premiéra a Janotu jako ministra financí jmenoval i do příští vlády, té normální. Vláda, která jen neustále troubí, že cosi nelze nyní dělat a je třeba čekat a čekat, není vláda. Země není čekárna, kde se dají důležitá rozhodnutí dát k ledu na dobe neurčitou.
31. 07. 2009 | 11:01

buffaloBill napsal(a):

Nové koště dobře mete a odpočatý a stranicky nelobizovaný Fischer-premiér je jistě pěkná podívaná pro oči.Schopnosti vyjadřovací mu srovnáním nechybí.Dohrál koncovku trapné diplomatické porážky ODS v přdsednictví EU za ně a nyní jimi jmenován se snaží dokopat k výsledku i jejich RW koncepci aplikovaného výzkumu.Nyní zase,později, má co nejrychleji (za dva měsíce) najít někde 200 mld,které nahromadila krize jako deficit,přičmž vede urputné boje o pár miliard s vědci.Pak by teprve měly vypuknout boje s dalšími a dalšími,protože vědci postavili otázku:"Proč zrovna my" tolik perspektivní a potřební a ne celé haly nevýrobáků také?
31. 07. 2009 | 11:44

patriot napsal(a):

Nezbývá, než Brunejčanům závidět. Život bez partajních zlodějů a oblbovačů musí být nádherný! Politici jsou metlou lidstva. Až daleko za ně se řadí rakovina, AIDS, syfilis, lupénka, uhry…
31. 07. 2009 | 12:25

Vaněk napsal(a):

A jejda.
Právník cítí, že když zákony jsou o všem, tak musí všemu rozumět.

Moc se mi zalíbil "megalomanský projekt z dob socialismu" - když píše o možnosti stavby třetí JE v Blahutovicích.

Asi si myslí, že elektrárny je lepší stavět nemegalomansky. Každý jednu malou na zahrádce.
Baťa byl zpátečník. Na co megalomanské továrny na boty. Každý si slušivou botku ušije z lýka a podrážku z kousku kůry.

A plánování dopravní infrastruktury - to je přeci už vůbec jednoduché. Tomu rozumí každý, natož JUDr.

A naše slovutná Akademie se světoznámými výsledky, ta přece zaslouží penězi přímo zasypat.

Ach jo....
31. 07. 2009 | 12:48

buffaloBill napsal(a):

Snížit krizový deficit (200 mld) je povinností premiéra.
Snaha Topolánka,Kopicové a Fischera znovuobnovit aplikovaný výzkum v ČR je správný směr.Otázkou je na úkor čeho a koho.Obavy jsou,že navržený způsob: publikační kafemlejnek spolu s Potěmkinovými vesnicemi aplikovaného výzkumu firem k tomu cíli nepovedou.Vláda by se měla snažit vytvořit nejprve rezervní fond pro aplikovaný výzkum a z něj pod kontrolou postupně celé roky,pomalu a jistě pouštět peníze a tím stavět na nohy nový aplikovaný výzkum.Samozřejmě podle výsledků -počtu inovací,které ekonomicky nesou peníze a patentů,které mají smysl.Ne si zavazovat před volbami dárky lobbyistické voliče.
31. 07. 2009 | 13:00

Paterik napsal(a):

Vaněk:

zkuste si někdy pracovat ve vědě. Pak uvidíte, jak se tam dají nebo nedají dosahovat výsledky. Pak krititujte.
31. 07. 2009 | 13:04

češka napsal(a):

Pane Svobodo, proč ta chvála Tošovského, který vyměnil horko-tězko získané a zaplacené zlaté rezervy státu za Americké a Německé dluhopisy?
Udělal to jen protoze to byl "pozůstatek socialismu"?
Setrit se musí, bohuzel se mi způsob šetrení, kdy CNB nemusí hlídat trezory, neb jsou prázdné, nelíbí.
31. 07. 2009 | 13:45

vlk napsal(a):

Pane Svobodo
máte i nemáte pravdu.
Ano Fischerova vláda je kolektivním brueiským sultánem. Bohužel druhé kategorie, Ted y spíš šesté, protože nemá onu naftu.... Takže na rozdíl od Bruneiců nám jednak nikdo nic nestaqví a jednak musíme platit daně. oni ne.
Teď k meritu věci- totiž jaké postavení a jaká práva má úřednická vláda a jaká vlád a tzv. řádná.
Jistě - máte pravdu. Vláda smandátem na pár měsíců by nemala činit zásadní rozhodnutí typu celostátní generel nebo výstavba další atomky.
Ovššem nikoliv z důvodu,který uvádíte - totiž , že by jí scházela leigitimnost, ale jen a pouze z důvodu designované časové omezenostijejího působení! Jen z toho.
Fischwerově vlád ě legittimita neschází aniv nejmenším. Získala totiž vyjádření důvěry parlamentu! Tedy volených zástupců! A to kvorem nesrovnatelně vyšším než kterákoliv vláda od roku 2002!
Že šlo o dohodu politických stran v nouzi?Že šlo o dohodu účelovou?
No ve srovnání s Dalíkovou většinou , která byla aplikována před tímjd e o nesrovnatelně větší legitimaci vykovat úřad a rozhodovat cokoliv!
A to nemluvím o tom, že jakákoliv politická vláda je jen výsledkem většinou hodně chucpe handlů pár špičkových politiků.
Můžete mi prosím říci, proč je rozhodnutí pan Fischera méně lepší méně legální, méně odbornější než rozhodování Mirka Topolánka?
Já osobně vidím rozdíl jediný - totiž to , že panu Fischerovi s e sotva stane , aby do sněmovny dal nějaký zákon, teřba o dani z příjmu a jeho nejbližší přítel měl milionovou zakázkuna to, že prolobuje stravenky!

A jednání kolem Akademie věd? Tady jste , podle mne zvolil velmi špatný příklad§ Jde o to o kolik bud e AV zkrácena v příštím rozpočtovém roce.
Stěžejním úkolem Fischerovy vlády je, vzhledem k termínu voleb., totiž příprava státního rozpočtu 2010.Takže zde hrozí nebezpečí z prodlení..A mimochodem- pokud mluvíte o umrtvení AV , máte sice pravdu, je to to bohužel tak. Al e všechno nasvědčuje tomu, že pan Fischer jen dojíždí projekt, který k umrtvení AV připravila předchozí vláda resp.vlády. Té poslední jste byl pár dnů také členem...Proto ukazování na pana Fischera v tomto případě mi přijde, no přinejmenším schizofrenické.Přesně , jak píšete.
31. 07. 2009 | 18:23

Hurá napsal(a):

Vaše poslední věta mně učarovala. Díky, dovolím si ji používat.
31. 07. 2009 | 21:54

Hurá napsal(a):

Samozřejmě "mě" učarovala....(Schizofrenie výuky..)
31. 07. 2009 | 21:56

Hurá napsal(a):

I když, vlastně jak se to vyloží...
31. 07. 2009 | 21:57

dříve ruda napsal(a):

Takže opět:

Rád bych pochopil váš pohled na činnost, kterou vyvíjí OSA, zajímalo by mě, jak pohlížíte např. na skutečnost, že rozdíl mezi prací řekněme chirurga a skladatele je i v tom, že chirurg nemůže svou práci natočit a znovu a znovu za ni inkasovat tantiémy, nemohou to činit ani ti, kteří svou invencí, znalostmi a umem tuto možnost jiným poskytli.
Co říkáte tomu, že mě legálně vlastněný disk okrádá o čas protipirátskou "reklamou" v některém případě opravdu dlouhými varováními, která nelze přeskočit? Že je chráněn proti kopírování (byť obejít tuto ochranu není problém pro nikoho), přestože si ze zákona smím udělat kopii pro vlastní potřebu? Abych s ním mohl manipulovat např. s rukama od vepřového, zatímco originál archivuji?
Zdá se vám v pořádku, když do zastrčené putyky se scházejí štamgasti podívat se spoilečně na fotbal nebo hokej a majitel obdrží fakturu od OSA, protože v TV vystupuje i řada "umělců" (ty uvozovky jsou zásadní), na které se tam nikdo nedívá?
Jestliže cenu CD, DVD nelze snížit z titulu autorských práv, jak je možné, že cena výrobně nákladnější audio nebo videokazety je nižší? Je správné platit tatáž autorská práva znovu a znovu dokola, poprvé při vydání vinylové desky, podruhé při CD, potřetí při vydání remasterované verze?
Vidíte, otázek je dost... Dejte šanci nám, předpojatým, pochopit. Zde je k tomu prostor. Jste diplomat, vysvětlujte, přesvědčte nás o tom argumenty, nikoliv lacinou proklamací.
01. 08. 2009 | 10:08

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 20:22

wedding dresses napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
17. 08. 2009 | 19:15

louis vuitton outlet napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 17:31

louis vuitton replica napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
19. 08. 2009 | 19:56

vuitton napsal(a):

Impregnace krovů a dřevěných konstrukcí proti dřevokazům a ohni. Ušetřete za rekonstrukce!
16. 09. 2009 | 16:55

replica napsal(a):

Výstavy, aukce, komise, obrazů, grafik i plastik od předních umělců!
16. 09. 2009 | 23:01

bugatti obuv napsal(a):

Dívám se na některé poslední kroky naší úřednické vlády, která jako dočasný kolektivní sultán nehledá souhlas pro své kroky u politických stran anebo svá rozhodnutí dělá s jejich souhlasem tichým.
22. 11. 2009 | 08:37

altermed leciderm napsal(a):

Předně jako právník jsem zvyklý, že některý pojem se vyloží tu šířeji, tu úžeji. Ale vyložit mandát vlády – řídit běžný provoz země a dovést ji k předčasným volbám
07. 02. 2010 | 10:04

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 23:59

cheap watches napsal(a):

Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 03. 2010 | 08:53

replica watches napsal(a):

Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 03. 2010 | 08:54

fake watches napsal(a):

prezentoval svůj křesťanský pohled na rodinné hodnoty, byl ze strany EU dehonestován, jeho slova překroucena a nakonec se komisařem nestal. To ovšem - na rozdíl od fakticky neexistujícího problému obsazení velitele české námořní lodě - diskrimanace zřejmě nebyla.
20. 03. 2010 | 08:55

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:40

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 05:48

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:35

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:38

http://www.kw61.com/replica-richard-mill napsal(a):

fasfasf
29. 03. 2010 | 10:13

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:48

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
02. 04. 2010 | 05:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy