Reforma požírající sama sebe

19. 03. 2009 | 13:32
Přečteno 8552 krát
Na začátku února letošního roku jsem jako pověřený zástupce předsednictva Akademického senátu FF UK oslovil osobním dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku s prosbou o osobní setkání, na němž bychom mohli společně a především konkrétně prodiskutovat některé z palčivých otázek týkajících se reformy tuzemského vysokého školství. Jako zástupci akademické obce jsme cítili, že by bylo dobré ujasnit si některé základní pojmy a pokusit se případně najít společnou řeč pro další – vskutku věcnou – debatu mezi ministerským týmem pracujícím na reformě a těmi, komu je reforma určena především, tedy vysokými školami. Pan ministr má totiž pravdu, když tvrdí, že na veřejnost přicházejí různé informace a jsou různě interpretovány a že se ve velké většině jedná o nedorozumění mezi jednou a druhou stranou (a vice versa). Nicméně komunikační strategie MŠMT vedená cestou průběžných a snad i záměrných nedorozumění se nezdá být nijak konstruktivní a schůdnou.

Během měsíce února, po vzniku a aktivizaci platformy ProVzdělanost a Hradecké výzvy, byl také děkan Filozofické fakulty UK v Praze Michal Stehlík osloven ze strany MŠMT s tím, že ministerstvo by se rádo se zástupci FF UK setkalo a prodebatovalo některé z otázek, které trápí její vedení a akademickou obec v kontextu připravované reformy.

Výsledkem této dvojkolejné komunikace byla schůzka, na níž v pondělí 16. března 2009 absolvovalo několik zástupců akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (děkan, proděkan, předsednictvo akademického senátu) jednání s ministrem školství, jeho náměstkem pro vysoké školy a jedním z autorů Bílé knihy. Tříhodinová schůzka se odehrála na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ačkoli jejím prvotním impulsem byla naše dlouhodobá obava z podcenění role a postavení humanitních oborů v rámci celého procesu reformy, vzhledem ke genezi celého procesu reformy se nakonec jednalo o něčem poněkud jiném, jak je možno dále číst v komentáři děkana FF UK Michala Stehlíka.

Špatná akustika malého zrcadlového sálu

Celé jednání se neslo v prapodivném duchu vzájemného nerozumění si, a to mnohdy i v základních pojmech. Tam, kde z ministerských pozic zaznívalo slovo „autonomie“, my jsme slyšeli „zásahy státu“. Tam, kde my jsme používali slovo „otevřená diskuse“, ministerstvo slyšelo „hysterická reakce“. Kde ale je jádro tohoto nerozumění si? Proč se skupina lidí, kterým mimo jiné dal tento stát vysokoškolské vzdělání také pro to, aby rozuměli věcem kolem sebe přece jen lépe, nedokáže dohodnout ani na významu slov. Je to skutečně snaha ministerstva zlikvidovat svobodné akademické prostředí? Nebo naopak automatický odpor zamřelého rybníka vysokých škol, který nechce změny? Tyto dva póly jsou ale hraničním pocitem možných vzájemných obvinění, ani jeden z nich dle mého názoru nevyjadřuje realitu.

1) Chybí shoda na cílech a základních tezích

První významnou chybou na straně ministerstva bylo podcenění procesu přípravy a především komunikace Bílé knihy. Příliš brzy došlo k propojení základních tezí a cílů reformy s parametry a konkrétními návrhy. Akademická sféra byla tak postavena před tyto návrhy řešení, nikoliv nejprve před cíle a základní ideje. Pokud by se získala všeobecná shoda na tomto primárním materiálu obsahujícím cíle, dalo by se postupovat dále směrem k parametrům a alternativám. Takto došlo k rozvíření skepse již od samého počátku, navíc vše bylo ještě podpořeno ne zcela komunikativním garantem celého procesu prof. Matějů.

2) Pokračování v procesu věcného záměru zákona

Druhou zbytečnou chybou bylo prosté neuvědomění si, jakou atmosféru přinesla Bílá kniha a proces její přípravy do akademické obce. Zasetá nedůvěra se rozhodně nedala odbourat tím, že zástupci České konference rektorů a Rady vysokých škol byli přizváni k přípravě materiálu s tezí, že verze materiálu nesmí býti z jejich rukou poskytována dále. Samozřejmě, že je na druhé straně nemožné, aby věcný záměr zákona připravovalo desetitisíce akademiků, na druhé straně není horší volba, něž podpořit vzniklou nedůvěru dalším procesem utajování. Jako komunikační strategie se tento postup jeví být objektivně skutečně nešťastným.

3) Další postup?

Poslední návrh věcného záměru zákona se začíná podobat mnohem více novele stávající legislativy nežli skutečné reformě. Pracovní skupina má v dalších dvou sezeních dostat tento materiál do tvaru „hodného otevření“ pro veřejnou diskusi do tří týdnů. To je jistě dobrá zpráva – daný materiál bude oficiálně k dispozici. Stále mám však za to, že pokud ministerstvo nezačne s vysokoškolským prostředím výrazněji komunikovat cíle a potřebu reformy, aby získalo podporu v nějakém skutečně základním materiálu, může dojít ke kolapsu celého procesu. Zároveň je nutné zmínit, že zejména kapitoly týkající se ustanovování docentů a profesorů, stálá otázka role správních rad a zejména kapitola financování trpí dle mého názoru velkými nedostatky.

4) Reforma požírající sama sebe…

Reforma terciárního vzdělávání je vážným tématem. Záležitostí, která ovlivní život této společnost na generace dopředu. Proto považuji za více než smutné, že špatně zvolenou strategií její přípravy, postupu a komunikace začala požírat sama sebe. Mnoho energie se věnuje nalezení společné řeči na základních pojmech a někde za tímto komunikačním tělocvikem se postupně vytrácí reformní závažnost. Reformu ale potřebujeme. Potřebujeme diverzifikovat prostředí vysokých škol, potřebujeme vyšší podíl veřejných financí a zároveň motivaci pro externí zdroje, potřebujeme posílit autonomii, potřebujeme na základě diverzifikace profesní vzdělání i špičková pracoviště, která na základě dobrých pracovních podmínek nebudou obden opouštět „létající profesoři“ hnáni nutným přivýdělkem, potřebujeme provázat terciární sektor s předchozím vzdělávacím stupněm… Aktuálně ovšem žijeme v období výrazné nedůvěry mezi ministerstvem a akademickým prostředím a řešení je dle mého názoru nyní jen jediné – vraťme se na nikdy nerealizovaný počátek celého procesu – shodněme se na principech a pak teprve pojďme v diskusích i hádkách probírat parametry reformy. Takto tančíme všichni na špičce jehly, která neexistuje…

Autoři:
Michal Stehlík, děkan FF UK v Praze
Petr Christov, předseda AS FF UK v Praze

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neopřemyslovec napsal(a):

Pánové:Michal Stehlík, děkan FF UK v Praze
Petr Christov, předseda AS FF UK v Praze
Přiliž moc "zapojujete mozek" a méně necháváte zapojenu logiku. Národ má povinost plně hradit vzdělání do patnáctého roku života dítěte. Opuštěním školy a nástupem do dalších let je jen v zájmu té které lidské bytosti. Jen na něm záleží jakou cestou se vydá. Cestou dalšího vzdělávání či cestou s dominancí praktické zkušenosti bez vzdělanosti. Každý by měl dostat např. několika milionů. Co s ní udělá je jeho věc. Může ji použít pro vzdělání až do skončení univerzitního vzdělání. Nebo ji použije na pořízení bytu či jiné hmoty s tím, že navždy má stanovenu hranici zaměstnání (kopáč, metař apod.) bez dalšího vzdělání. Dnes je to tak, že jste vy "okradli ty bez vzdělání" a "vyžrali" jste jejich peníze na vysokoškolské vzdělání. Dejte jim a vraďte jim peníze za neuskončené vzdělání. I to, že zde štěkáte a je nenecháte štěkat je ohavné. Reforma musí obsahovat finanční částku od školní docházky! A ještě. Všichni opouštějící semestry a nastupující do reálného života, by měli za vzděláváním zabouchnout dveře. Už tuto organizaci nebudou nikdy potřebovat. Vzpomínat by měli a musí. Jak v dobrém, tak ve zlém. Všichni mají hodnotu čtverečku toaletního papírku. Někdo ho má ve zlatém rámečku, jiný jen obyčejný. Výhoda je, že všechny budou spláchnuty ! A vo vo votom to je.
19. 03. 2009 | 14:47

Jedla napsal(a):

Neopřemyslovec:
"Každý by měl dostat např. několika milionů. Co s ní udělá je jeho věc. Může ji použít pro vzdělání až do skončení univerzitního vzdělání. Nebo ji použije na pořízení bytu či jiné hmoty s tím, že navždy má stanovenu hranici zaměstnání (kopáč, metař apod.) bez dalšího vzdělání."

To by nefungovalo. Svět je jinde, vzdělávání celoživotní, a jakkoliv odmítám elitářství a tíhnu k plebejskému pohledu na svět, Váš návrh znamená neuvěřitelně špatně "umístěnou" investici.
I ve společnostech, kde vzdělání neplatí stát, a studenti se ucházejí o nejrůznější formy stipendií, nikde ani nezkusili takovou pitomost, jako dát každému bez rozdílu snahy, cílů, motivací, předchozích studijních výsledků atd. paušál na ruku.
19. 03. 2009 | 15:48

Důchodce68r napsal(a):

Já chci taky miliony!! Potřebuji na zábavu, hluposti, alkohol a drogy. Zn.: Nutně.
19. 03. 2009 | 16:54

Důchodce68r napsal(a):

Pane Christov. Díky za informace. Začíná to být zoufalé. Po dobrém to asi nepůjde.
19. 03. 2009 | 16:56

Lex napsal(a):

Jedla
A já mám za to, že ona myšlenka pana Neopřemyslovce stojí za úvahu. Samozřejmě ani on jistě neměl na mysli hotové peníze na ruku a utrať si je za cokoliv (zábavu, alkohol, drogy, jak říká pan emerit). Co takhle určitou výši kreditu, který by bylo možno čerpat na některé s odpuštěním "bohulibé" účely. Náklady na vzdělání na prvním místě. Pořízení bydlení na druhém. Penzjní připojištění (případně zdravotní - kdo ví, jak dopadne reforma) na třetím. Životní a úrazově pojištění na čtvrtém. Sociální podpora ve vymezených případech na pátém, etc. etc.
Fakt by to nemohlo fungovat? Fakt by to nemohlo být levnější, než současné systémy?
Hezký večer! Lex
19. 03. 2009 | 18:27

Michal Macek napsal(a):

pane Christove - sama kritika zadna alternativa!
19. 03. 2009 | 18:47

Petr napsal(a):

Kdyby se vysokoškolští učitelé také zajímali o "reformy" základního a středního školství -
tam se ten průšvih začíná. Ministerstvo a jeho ústavy postupují stejně nebo hůř, ale učitelé těchto stupňů škol nemají tu váhu, jako jejich kolegové z VŠ. Je-li jim ovšem co platná...
19. 03. 2009 | 21:57

sasa napsal(a):

Autori: dobry clanek. Chceme-li byti evropskou zemi, musime davat evropske penize. Tim myslim v pomeru k HDP. Jinak podle mne je cela reforma o penezich a o moci. Je to typicky produkt ODS. Stejne jako reforma zdravotnictvi, penzi, ci dani. Panackove chteji vice penez do soukromeho sektoru a proto chteji obrat sektor verejny.
Navic si nevazi lidi. Proto s nimi nechteji diskutovat
19. 03. 2009 | 23:22

sedi napsal(a):

neopremyslovec: prijde mi to jako vykrik cloveka, ktery moc touzi po VS titulu, ale neni pro to ochoten nic udelat. Studovat VS muze dnes kazdy. Pracovat misto studia muze kazdy. At si mladi vyberou. Ten co pracuje misto VS studii, muze v dobe, kdy zelenac z VS vyjde, byt vedoucim s bytem. Vase pravidlo by znamenalo zanik vysokych skol. Protoze kazdy rozumny mlady clovek, by sebral prachy a odjel z Ceska hodne daleko :) Vyjma snad tech, co by se chteli stat pravniky, ekonomy a lekari.

autorum clanku bych vzkazal: vydrzte a bojujte
20. 03. 2009 | 13:29

sdafczxv napsal(a):

出会い系 http://www.xxxrated-picture...
出会い系の殿堂! http://www.alwaysoral.com/
出会い系無料サイト http://www.cansurv.com/
メル友 http://www.videolivemail.com/
出会い http://www.deai-sugi.net/
出会い http://www.deai-navi.mobi/
出会い系 http://www.meeting-avenues....
出会い系 http://www.1-888-vehicle.com/
出会いサイト http://www.cyber-java.com/
メル友 http://www.kvonkvyn.com/
出会い系サイト http://www.redrocketcomp.com/
出会い http://www.deaicafe.net/
セフレ http://www.love-b.com/
メル友 http://www.mailcollector.net/
人妻 http://www.mailsell.net/
出会い系 http://www.ccc-p.com/
キャッシング http://www.golden-leaf.com/...
出会い http://www.littlediablo.net/
メル友 http://www.sit-n-shop.com/
セフレ http://www.mtdcases.com/
人妻 http://www.louisville-realt...
不倫 http://www.heartminders.com/
恋人 http://www.targetvehicleren...
セックスフレンド http://www.cambridgeins.com/
無料出会い系サイト http://www.happy-clover.net/
出会い系サイト無料 http://www.get-viagra.com/
無料出会い系サイト http://www.mailsnow.com/
イケメン http://seo-mobi.net/ikemen/
巨乳 http://seo-mobi.net/kyonew/
ギャル http://seo-mobi.net/gyaru/
出会い http://www.chihuahuaelpub.com/
結婚 http://www.mail-c.com/
メル友 http://www.hotpause.com/
出会い系 http://www.ekoturizmas.info/
出会い系サイト相互リンク集 http://lovers.oops.jp/
出会い http://www.kartytel.info/
童貞 http://www.brattagroup.com/
スタビ http://www.sex-gay.net/
援助 http://www.mailclick.net/
ギャル http://www.love-train.com/
熟女 http://www.mailtomo.info/
メル友 http://www.loveblue.net/
スタビ http://seo-mobi.net/sutabig/
12. 05. 2009 | 10:52

jordan shoes napsal(a):

"Každý by měl dostat např. několika milionů. Co s ní udělá je jeho věc. Může ji použít pro vzdělání až do skončení univerzitního vzdělání. Nebo ji použije na pořízení bytu či jiné hmoty s tím, že navždy má stanovenu hranici zaměstnání (kopáč, metař apod.) bez dalšího vzdělání."
21. 05. 2009 | 04:36

ugg napsal(a):

Co takhle určitou výši kreditu, který by bylo možno čerpat na některé s odpuštěním "bohulibé" účely. Náklady na vzdělání na prvním místě. Pořízení bydlení na druhém. Penzjní připojištění (případně zdravotní - kdo ví, jak dopadne reforma) na třetím. Životní a úrazově pojištění na čtvrtém.
21. 05. 2009 | 04:37

jordan shoes napsal(a):

Cestou dalšího vzdělávání či cestou s dominancí praktické zkušenosti bez vzdělanosti.
21. 05. 2009 | 04:56

ugg napsal(a):

Chceme-li byti evropskou zemi, musime davat evropske penize. Tim myslim v pomeru k HDP
21. 05. 2009 | 04:56

Replica watches napsal(a):

Replica watches are not widely embraced by a lot of people and this is because they are known to be cheap. The really watch is not cheap in fact they are very high quality watches that are duplicates of what you would find in an Omega. You'll receive a watch that is the same exact weight and looks identical to an Omega, so why not choose the more affordable option?Replica watches for you to save a large sum of money!http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 06:40

Louis Vuitton napsal(a):

Během měsíce února, po vzniku a aktivizaci platformy ProVzdělanost a Hradecké výzvy, byl také děkan Filozofické fakulty UK v Praze Michal Stehlík osloven ze strany MŠMT s tím, že ministerstvo by se rádo se zástupci FF UK setkalo a prodebatovalo některé z otázek, které trápí její vedení a akademickou obec v kontextu připravované reformy.
04. 07. 2009 | 04:51

pharmacy online napsal(a):

Cheap Pane Christov. Díky za informace. Začíná to být zoufalé. Po dobrém to asi nepůjde.
15. 08. 2009 | 23:52

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:12

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are right
28. 02. 2010 | 15:08

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are right
28. 02. 2010 | 15:09

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:27

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:30

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 05:32

panerai watches napsal(a):

very happy to cThat's awesome!
08. 03. 2010 | 04:20

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 04:21

free online games napsal(a):

great
09. 03. 2010 | 01:02

セックスフレンド体験談IDdoll1219 napsal(a):

http://www.noahs.jp/~bodrok/ 趣味メル友達募集
http://xranks1.peps.jp/eroodas 青森メル友達案内板
http://m-sp.biz/~m/terrys 秋田メル友達募集サイト
http://goodmail.srv7.biz/ 福島メル友達掲示板
http://page.18ch.net/mailsite/ 山形メル友達見つかる
http://sapporo.umasp.net/de... 携帯メル友達X
http://madw.jp/00/usr/ryojin/ ご近所メル友達Y
http://1der-land.com/17/usr... 学生メル友達Z
http://micha.pokets.jp/yooroo/ 大学生メル友達M
http://100bid.com/17/usr/th... 韓国人メル友達H
http://i-rental.biz/m/1564/ 北海道メル友達探しR
http://unimo.biz/moolloo/ 鹿児島メル友達探しK
http://miu-miu.mobi/user/te... 熊本メル友達募集掲示板
http://mbbs.tv/u/?id=rootol 佐賀メル友達募集サイト
http://hp.ptland.jp/fyleeky/ 宮崎メル友達案内サイト
http://bsh.jp/user/vogtly/m... 長崎メル友達紹介掲示板
http://teeter.adlun.jp/ 宮城メル友達探せるサイト
http://mhp.kir.jp/hp9/kanri... 大分メル友達募集板
http://seedfeed.peco-mo.com/ 真面目メル友達コミュニティ
http://sandseet.hp.spare.jp/ 岩手メル友達コミュニティ
09. 03. 2010 | 03:40

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:56

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 02:00

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:26

cheap watches napsal(a):

Opuštěním školy a nástupem do dalších let je jen v zájmu té které lidské bytosti. Jen na něm záleží jakou cestou se vydá. Cestou dalšího vzdělávání či cestou s dominancí praktické zkušenosti bez vzdělanosti. Každý by měl dostat např. několika milionů. Co s ní udělá je jeho věc. Může ji použít pro vzdělání až do skončení univerzitního vzdělání. Nebo ji použije na pořízení bytu či jiné hmoty s tím, že navždy má stanovenu hranici zaměstnání (kopáč, metař apod.) bez dalšího vzdělání.
27. 03. 2010 | 04:55

replica watches napsal(a):

Co takhle určitou výši kreditu, který by bylo možno čerpat na některé s odpuštěním "bohulibé" účely. Náklady na vzdělání na prvním místě. Pořízení bydlení na druhém. Penzjní připojištění (případně zdravotní - kdo ví, jak dopadne reforma) na třetím. Životní a úrazově pojištění na čtvrtém. Sociální podpora ve vymezených případech na pátém, etc.
27. 03. 2010 | 04:56

http://www.kw61.com/ napsal(a):

abc
29. 03. 2010 | 11:04

ライブチャットの種類 napsal(a):

http://violet.tasp.jp/mail_... メル友探し-響-
http://11hp.jp/?id=collagen... コミュニティ
http://100bid.com/17/usr/co... 出会い系サイト
http://jj-genki.jp/deai/usr... 婚活
http://つくるhp.com/index.php/aimail/ アダルトセフレ専門サイト
http://dorispe.com/aimail/ 公式友達探し
http://tuckky.info/user/26/ 人妻専門セフレ出会い
http://techno.mobaon.net/ma... メル友探しRX
http://vhq.jp/deai/usr/coll... テレクラ
http://laime.jp/deai/usr/co... 人妻
http://r9.mobilestyle.jp/ai... 公式メル友無料サイト
http://ih.39.kg/aimail/ 公式出会い系サイトHappy
http://doredore.sacut.net/m... メル友募集ドッカ~ン!
http://loin.thoroughbredhp.... メル友募集Max Heart
http://sem.seo-kenja.jp/mai... メル友募集♯
31. 03. 2010 | 03:00

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 07:06

セフレ最強伝説 napsal(a):

http://www.fatali.net/area/... 関東地方メル友作り
http://www.fatali.net/maili... ②逢える雰囲気作り
http://www.fatali.net/maili... ⑤秘密を共有する
http://www.fatali.net/maili... 簡単!役立ちメール講座
http://www.fatali.net/maili... ③キャラを相手に合わす
http://www.fatali.net/maili... ①メール返信率を上げる
http://www.fatali.net/area/... 九州地方メル友作り
02. 04. 2010 | 07:16

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:04

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 11:51

Lierromeora napsal(a):

<a href=http://orderpropeciaonlinerxhere.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy finasteride</a> - <a href=http://orderpropeciaonlinerxhere.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>order propecia</a> , http://orderpropeciaonlinerxhere.com/#sblog.aktualne.centrum.cz generic finasteride
31. 05. 2012 | 21:15

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 23:30

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia online
06. 09. 2012 | 05:00

meryEdger napsal(a):

Bravo, remarkable idea and is duly
<a href=http://bestgenericviagra.biz/6183>generic viagra</a> http://bestgenericviagra.biz/ cialis cost at walgreens
, <a href=http://bestgenericcialis.com/6547>buy generic cialis</a>. levitra effects liver
.
11. 11. 2012 | 21:11

cusweasia napsal(a):

Curiously, but it is not clear
. <a href="http://cheap-viagra-generic.com/#3008">cheap viagra</a>. when i look at this
viagra cheap prescription
.
11. 01. 2013 | 01:55

dPD148dNEwA napsal(a):

Hey, you're the goto expetr. Thanks for hanging out here.
25. 08. 2013 | 06:53

46DWfUTNQIcA napsal(a):

Cheers pal. I do <a href="http://kvbdarxon.com">apiarcpete</a> the writing.
26. 08. 2013 | 07:55

2WjHbSViqba napsal(a):

Knoelwdge wants to be free, just like these articles! http://rkuujzx.com [url=http://odwivefwxga.com]odwivefwxga[/url] [link=http://rtpupnu.com]rtpupnu[/link]
26. 08. 2013 | 20:10

LhtVDFSY napsal(a):

A few years ago I'd have to pay someone for this <a href="http://smovmkkl.com">intiamrfoon.</a>
29. 08. 2013 | 18:05

http://www.artista-adventures.com napsal(a):

Imaginative representative Bob Willits proved so that you can videogames website VG the sport could miss out on explelling this season, in addition to could right now start inside . years following dying regarding Mondain, Minax melted into Sosaria using your ex legions regarding Night.
26. 02. 2014 | 10:59

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy