Obvinění z kšeftování s licencemi je nepodložené

19. 02. 2010 | 15:31
Přečteno 5120 krát
Na adresu Akreditační komise MŠMT byl 27. ledna doručen materiál „Analýza rozhodování Akreditační komise v letech 2004 – 6/2009“ z pera děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Jiřího Schwarze a jeho tří proděkanů. Autoři této analýzy tvrdí, že rozhodování Akreditační komise je netransparentní a kritéria formální, a obviňují ji, že její rozhodování není nezávislé, ale dochází při něm ke směně, což si média přeložila jednoduše tak, že komise „s licencemi kšeftuje“.


V době, kdy stále doznívá kauza plzeňských práv a kdy je důvěra ve vysoké školství jako celek narušena, působí tato obvinění poměrně výbušně. Nelze se proto divit, že jen dva dny poté, co o analýze informoval deník Právo, se na stránkách MŠMT objevila odpověď Akreditační komise, která veškerá obvinění odmítá a autory vykresluje jako nekompetentní lháře.

Oba texty jsou formulovány ostře a občas sklouzávají až do osobní roviny. To podporuje interpretaci Vladimíry Dvořákové z VŠE, že motivem analýzy nebyla „pomoc při nezbytných korekcích činnosti Akreditační komise“, jak se uvádí v preambuli analýzy, ale vyřizování si účtů.

Byrokracie kolem akreditací

Aby mohli studenti na vysoké škole začít studovat nějaký obor, je potřeba, aby jej škola měla akreditovaný a bylo pro něj vypsáno přijímací řízení. Žádost o akreditaci posuzuje nejprve vědecká rada a senát fakulty a poté vědecká rada celé školy. Pokud ji tyto orgány schválí, postupuje do rukou Akreditační komise. Ta ji dá k posouzení odborné skupině a do čtyř měsíců k ní zaujme stanovisko, přičemž pokud v žádosti shledá nedostatky, může projednávání přerušit a vyzvat školu k nápravě. Pokud s žádostí souhlasí, ministerstvo obvykle následně akreditaci udělí, o čemž vyrozumí danou školu, která následně může vypsat přijímací řízení – nejméně však čtyři měsíce před jeho konáním, přičemž podmínky přijímaček musí ještě schválit senát fakulty.

Může trvat až dva roky, než se pojetí záměru otevřít studijní obor uskuteční a než do něj nastoupí první studenti. A pokud je potřeba obor výrazně změnit, je nutné žádat znovu, stejně jako je třeba žádat o opakované prodlužování akreditací oborů existujících. V případě, že obor zaniká, je třeba požádat o „akreditaci na dostudování“, aby studenti nemuseli přestupovat na jiný obor.

Není proto divu, že většina vysokých škol i Akreditační komise jsou zahlceny akreditační agendou, a jednotlivé fakulty a pracoviště chtějící přijmout nové studenty pouze napjatě sledují, jak žádost dopadne. I díky délce procesu pak může být negativní stanovisko komise vnímáno úkorně, neboť zhotovit žádost není malá práce – jak uvádějí i autoři analýzy, průměrná žádost má padesát stran. I rozhodnutí udělit akreditaci na čtyři roky může člověka naplnit zmarem: už aby začal pracovat na žádosti o prodloužení.

Tři minuty na rozhodnutí

V této situaci není divu, že autoři obviňují komisi, že o žádostech rozhoduje pouze formálně. Toto obvinění podkládají statistikou množství žádostí, ze které plyne, že na jedno rozhodnutí má komise v průměru tři minuty. Je zbytečné rozebírat argument Akreditační komise, že některé žádosti byly pouze „na dostudování“, schvalované víceméně automaticky. Nemohlo jich být o moc víc než polovina (obory většinou nezanikají, pouze se restrukturalizují), takže místo tří minut by měla komise minut šest. Ale i kdybychom byli velkorysí a připustili, že jich měla deset, maximálně si mohla prostudovat doporučení odborné skupiny.

Autoři mají zřejmě pravdu v tom, že je Akreditační komise na odborných skupinách závislá. Otázkou ovšem je, zda je to špatně. Nepochybně by bylo transparentní, kdyby u všech stanovisek bylo uváděno plné vyjádření pracovní skupiny, a v tomto smyslu lze chápat apel analýzy jako přínosný. Není však jasné, z čeho plyne, že je takové rozhodování v nepořádku.

Nevyhovující legislativa potrvá

Všichni akreditují všechno. Většina soukromých vysokých škol by chtěla být univerzitami, tedy mít doktorské studium, klasické univerzity mít úplné portfolio oborů, všichni pak nové a „in“ obory, které přitáhnou studenty. Takže je třeba stále nově akreditovat. Přičemž jakmile je „licence“ udělena, má obrovskou setrvačnost. Odebrání akreditace by dopadlo na studenty, což je velmi nepopulární.

Výsledkem je bujení akreditační administrativy a další zahlcování komise. Že je tento stav neudržitelný, na tom se shodují všichni. Všechny návrhy na reformu vysokého školství počítají v podstatě se stejnou změnou akreditací: akreditovat pouze typ studia a zaměření školy či fakulty a dát volnou ruku ve volbě, jaké obory tohoto zaměření vyučovat; přičemž zesílit kontrolu kvality na úkor akreditačního šílenství.

Toto ostatně stojí i v odpovědi komise na argumenty analýzy – je potřeba legislativní změna. Bohužel, ačkoli na této konkrétní novele se shodnou zřejmě všichni, plánuje se celková reforma, na které neexistuje shoda žádná. Zlepšení stavu je tedy reálně v nedohlednu.

Kšeftování s akreditacemi

Když užijeme vzorec, který autoři analýzy nabízejí a který zohledňuje jak skutečnost, zda byla akreditace udělena, tak to, na jakou dobu se uděluje, vychází Schwarzova fakulta v získávání akreditací dva a půl krát hůře než Fakulta managementu VŠE. To zřejmě autory vede k nejzávažnějšímu obvinění analýzy, totiž tvrzení, že se s akreditacemi „kšeftuje“. Obvinění je samozřejmě nesmysl, pokud to chápeme triviálně, tedy že někdo dostal za souhlas s nějakou žádostí peníze. Takto to v akademické sféře nefunguje, a pokud toto autoři mínili neurčitým tvrzením, že pracovní skupiny slouží „k dobývání renty“, zřejmě se mýlí.

Co nelze vyloučit, je měkčí způsob „kšeftování“, tedy souhlasné vyjádření pro kolegův obor za jeho souhlas oboru mému, ačkoli by jej jinak nezískal (typicky se tak děje kvůli „personálnímu zajištění“, čímž se myslí profesoři zajišťující kvalitu oboru, pohříchu často zaměstnaní na plné úvazky na několika školách). Stejně nelze vyloučit politický lobbing, třeba u udělování doktorských akreditací soukromým školám. Daleko nejčastější, mluvíme-li o podjatosti, by ale asi byla prostá osobní zášť, což je v akademických kruzích až překvapivě rozšířená emoce. Jak naznačuje i tato kauza.

V každém případě, pokud by docházelo ke skutečnému kšeftování (a zveřejňování stanovisek pracovních skupin by riziko jakékoli podjatosti minimalizovalo), stávalo by se spíše to, že by pochybné žádosti byly schvalovány, nikoli, že by dobré byly odmítány. Proto argumenty autorů analýzy při bližším zkoumání neobstojí. To, že jsou Schwarzově fakultě akreditace zamítány či udělovány na kratší čas, daleko spíše naznačuje, že tato fakulta má prostě objektivní problém.


Autor:
Samuel Zajíček, místopředseda AS FF UK


(článek vyšel v Deníku Referendum - denikreferendum.cz - dne 18. 2. 2010)

P.S., aneb postřehy, které se do článku nevešly:

1) Téměř všechny žádosti o akreditace, které podává FF UK, mají rozsahem přes 80 tiskových stran. Pokud je pravda Schwarzovo tvrzení, že akreditační žádosti mají v průměru 50 stran, znamená to, že musí existovat i akreditace, které jsou mnohem kratší, což se musí zákonitě podepsat na jejich kvalitě.
2) Nepochybuji o tom, že korupce minimálně ve smyslu politického lobbingu probíhá a že akreditace dostávají i školy, které si je žádným způsobem nezaslouží. Problém je snad i v současné legislativě řešitelný či zmírnitelný následujícími kroky, z nichž děkan Schwarz kupodivu zmiňuje pouze druhý: a) přehledně a prohledávatelně zveřejňovat části akreditačních žádostí, které nepodléhají zákonu o ochraně osobních údajů, tak, aby se pod veřejnou kontrolu dostala jejich kvalita, překryv personálního zajištění a případné plagování; b) zveřejňovat plná stanoviska pracovních komisí, dle nichž se komise rozhoduje.
3) Je obecně známo, že děkan Schwarz při nástupu do funkce zajistil ukončení pracovního poměru u velké části docentů a profesorů na své fakultě. Liší se názory, zda tak učinil dobře či nikoli, nicméně zdá se, že akreditační problémy NF VŠE jsou důsledkem právě tohoto rozhodnutí. Zda je krom objektivity nedostatečného zajištění ve hře i osobní msta postižených pedagogů, nelze soudit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

F. Adamec napsal(a):

Inu uz zase vladnou liberalni a pravicovi bolshevici, absolventi marxisticke VSE v Praze a VUMLu, kteri se do Prahy prestehovali za karierou z venkova, jako mnoho zaslouzilych a narodnich umelcu komunistickeho rezimu.
19. 02. 2010 | 18:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text vykazující znaky spamu (odkaz na stránky nesouvisející s tématem a obsahující komerční reklamy), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 02. 2010 | 21:07

Janes. napsal(a):

F Adamec..proč to nenazveš pravým jménem a to :modromafianskoODSácká partaj vládne v Praze a je to sebranka složená z pražanů i z okolních krajů.
20. 02. 2010 | 15:25

Taoiseach napsal(a):

Spectabilis Jiří Schwarz je osoba krajně nedůvěryhodná. Stačí připomenout, že jeho pracoviště udělilo nejvyšší PEDAGOGICKOU hodnost - profesuru - jistému Ing. Václavu Klausovi, který v té době neměl za sebou ani tirmestr přednášek v rámci výuky.
22. 02. 2010 | 09:42

Lubomír Klapka napsal(a):

Co si po tím kšeftováním představuje, popsal doc. Schwarz slovy: "Vědecké rady dají určitým lidem tituly, tito lidé pak sedí v grantových agenturách a představenstvech nadací a zpětně jim dohazují granty. To je propojeno s Akreditační komisí vlády ČR, která uděluje univerzitám a vysokým školám akreditace pro výuku různých oborů. Je to uzavřený trojúhelník, v němž si všichni vzájemně vycházejí vstříc." (viz http://www.libinst.cz/stran...)

A prof. Dvořáková slovy: "Zde již ovšem nejde o nabídku méně bolestivých forem výukového procesu, ale spíše o využívání korupčního prostoru, který samozřejmě nemá primitivní podobu nějakých obálek, ale zapojení do patřičných klientelistických vazeb, do onoho klubu více či méně viditelných „celebrit", „lobbistů", „kmotrů" a „velrybářů"." (viz http://www.literarky.cz/vzd...)

Příklad podjatosti Akreditační komise spočívající ve schvalování pochybných žádostí je na http://klapka.blog.idnes.cz.
24. 02. 2010 | 17:40

Samuel Zajíček napsal(a):

Děkuji za velmi zajímavé odkazy.

Přesto trvám na tom, že analýza děkana Schwarze podjatost nepodkládá, rotože místo aby se zaměřila na schvalování pochybných akreditací jiných škol, bolestínsky se rozhořčuje nad špatným uznáváním akreditací vlastních.
25. 02. 2010 | 14:17

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:11

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are right
28. 02. 2010 | 15:06

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:06

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:46

montblanc watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 05:38

omega watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 05:42

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:22

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:25

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 03:05

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 03:09

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 04:31

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 04:32

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:55

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:12

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:15

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 07:37

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 07:40

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 07:44

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:15

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:00

Replica Gucci puses napsal(a):

AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
29. 03. 2010 | 05:06

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 07:05

ghd straighteners napsal(a):

<a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>GHD straighteners</strong></em></a> was kmown as <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd flat iron</strong></em></a>, which was authorized online seller provides all kinds of hair straighteners,pink ghd,purple ghd,babyliss. By visiting <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd australia</strong></em></a> , you will find what you want and made yourself more beautiful.If you miss it ,you miss beauty.Buy a piece of ghd for yourself.Come and join us <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>http://www.ghdoutlet-au.com/ </strong></em></a> to win the <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><strong><em>ghd iv styler</em></strong></a>.
22. 04. 2010 | 09:34

Birkenstock shoes from Germany napsal(a):

07. 05. 2010 | 11:15

Microsoft Office 2007 napsal(a):

Microsoft Office 2007
Office 2007 Professional
Office 2007 Ultimate
Office Professional 2007
Office Ultimate 2007
Office 2007 key
Office 2007 enterprise
MS Office 2007
Office 2007 pro
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
30. 06. 2010 | 09:59

Dll Error Fix napsal(a):

DllErrorsFix.com offers DllErrorsFix Shareware. We currently provide software product, solutions, consulting services and technical support to individuals, businesses and non-profits so they can enjoy a better pc experience and protect sensitive information.DllErrorsFix is your complete one-stop resource for <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a> and solutions.If the mfc90.dll error appears when you are accessing a particular program, just uninstall or reinstall the single program into your PC.Fix mfc90.dll error offers basic services including performing memory management, dealing with I/O procedures, and <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="mfc90.dll">mfc90.dll</a> handling interrupts.
03. 12. 2010 | 07:13

freerelax napsal(a):

Challenging Tips To Gain knowledge of sneakers And Ways You Can Become a member of The sneakers Elite <a href="http://www.shoesja.biz/">アシックス</a> Stuff and performance throughout Nevada - shoes has left without bon voyage <a href="http://www.shoesja.biz/adidas-アディダス-c-64.html">アディダス</a> Generally shoes Smaller business Meet : The People Who cares is the winner?? <a href="http://www.shoesja.biz/new-balance-ニューバランス-c-21.html">ニューバランス キッズ</a> Different questions about shoes resolved not to mention why you need to check out every statement in this e book. <a href="http://www.shoesja.biz/nike-ナイキ-c-44.html">nike</a> The correct way to comprehend all sorts of things there is to understand relating to sneakers in Six basic steps. <a href="http://www.kutuja.com/">アディダス</a> Specifically how to find out all that there is to learn around shoes in Some basic steps. <a href="http://www.kutuja.com/adidas【アディダス】-c-1.html">adidas アディダス</a> Beginner queries about shoes have been answered and consequently the reasons you really should try to read every single message in this e book. <a href="http://www.kutuja.com/new-balance【ニューバランス】-c-206.html">ニューバランス キッズ</a> The most effective tool for shoes that you'll check out as we speak. <a href="http://www.kutuja.com/nike【ナイキ】-c-215.html">ナイキスニーカー</a> The proper double take on shoes <a href="http://www.shoesjp.biz/">靴 通販</a> The Main Key For sneakers <a href="http://www.shoesjp.biz/adidas【アディダス】-c-640.html">アディダス シューズ</a> Your company's double change on sneakers
20. 05. 2013 | 21:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy