Senát jako komora regionů?

03. 03. 2012 | 08:58
Přečteno 4985 krát
Potřebujeme Senát? V té podobě jak funguje? Není čas propojit Senát více s regiony?


Senát si za dobu své existence bohužel nedokázal získat nejen potřebný respekt veřejnosti, ale u významné části voličů dokonce ani obhájit svou existenci. Je tak dnes nezřídka stále vnímán jako lukrativní politická trafika pro stranické zasloužilce a vysloužilce. To je pro druhou komoru parlamentu nedůstojné a navíc velmi nespravedlivé vůči těm senátorům, kteří na svou roli v českém ústavním systému nerezignovali a vykonávají ji aktivně. Faktem zůstává, že pro řadu lidí je Senát jen těžko pochopitelným zdvojením poslanecké sněmovny.

Téměř stejně dlouhá, jako je historie novodobého českého Senátu, je i historie návrhů na jeho zrušení. Kloním se spíše k tomu, že stojí za úvahu roli Senátu redefinovat a propojit horní komoru ještě více s regiony. Senátoři, kteří jsou již dnes často silně regionálně ukotveni, by mohli být voleni v rámci krajských voleb společně s krajskými zastupiteli a mohli by zároveň vykonávat mandát krajských zastupitelů a senátorů. Takové propojení by bylo podle mého přesvědčení žádoucí. Kromě snížení počtu voleb (a odpovídající finanční úspory) bychom tak dosáhli toho, že Senát by v parlamentu vytvářel přirozenou protiváhu Poslanecké sněmovně, u níž je spojení s regiony mnohem volnější.

K tomu, aby se ze Senátu stala skutečná komora regionů, ale samozřejmě nestačí spojení krajských a senátních voleb do jednoho aktu. Bylo by nutné přijmout v rámci transformace Senátu takovou úpravu, díky níž by horní komora byla například obtížněji přehlasovávána v případě těch zákonů, které mají konkrétní finanční dopad do regionů. Transformace by tedy měla vést k posílení smysluplnosti existence Senátu jako instituce, která zájmy občanů sleduje a hájí z trochu jiné perspektivy než Poslanecká sněmovna.

Počet senátorů by přitom podle mne mohl být buď zachován, nebo snížen. Počet přidělovaných mandátů za jednotlivé kraje by byl stanoven podle počtu obyvatel těchto krajů, při zachování 81 křesel v Senátu by to znamenalo, že jeden mandát by v současnosti připadal na 130 tisíc občanů. Díky tomuto systému přidělování mandátů by byl počet hlasů na jeden mandát ve všech krajích stejný (rovný).

Podle počtu přidělovaných mandátů by se na základě stanovených dělitelů mandáty rozdělily mezi politické strany s nejvyšším počtem hlasů v krajských volbách. Přidělení mandátu přitom může probíhat podle několika modelů. Podmínkou pro to, aby daná kandidátka dostala mandát senátora, by ovšem vždy bylo získání minimálně 5 procent z odevzdaných hlasů. Fakticky by nicméně hranice pro zvolení byla významně vyšší, čímž by senátní volby představovaly smíšený (quasi)většinový volební systém.

Jsem si pochopitelně vědom toho, že taková změna ustavování a ústavního vymezení Senátu se neobejde bez shody politických stran v obou komorách Parlamentu, tedy včetně opozice. Mé pevné přesvědčení, že změna by vedla k posílení pozice Senátu v našem ústavním systému a především také k posílení důvěry občanů v tuto ústavní instituci, mě naplňuje důvěrou, že i ostatní politické parlamentní strany, které budou mít zájem zajistit co nejlepší službu občanům, se nad těmito otázkami zamyslí.


Psáno pro Literární noviny

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

No, nabízí se smyslná duplicita, že bychom měli sloučeny funkce hejtmanů a senátorů? Faktem je, že kdyby tolik zákonodárců ve vztahu k poču občanů měli třena USA nebo SRN, tak by to vyvolalo u jejich občanů snad revoluci!
Jsme malá země a když se tak pořád skloňují slova efektivnost a šetření veřejních prostředků, tak co kdyby jsme senát poslali tam kam patří....
P.S.
Senát je něco jako slepé střevo, nikdo neví na co je a k čemu slouží. Nabízí se varianta, že je to odkladiště zbytečných přestárlých politiků, co už neudrží moč a meč.
03. 03. 2012 | 09:13

Lad-dyg? napsal(a):

Podržtažka Kalouskova a Drábkova promluvila.Senát je zbytečný ,ať je oranžový nebo modrý.Všechno to jsou darmožrouti jako vy Gazdíku.
03. 03. 2012 | 09:18

vasja napsal(a):

Rozumnej námět.
03. 03. 2012 | 09:27

deep throat napsal(a):

Pana autora snad políbil samotný Einstein. Tolik geniality v jednom příspěvku, tak to se jen tak nevidí.

Cituji:"že i ostatní politické parlamentní strany, které budou mít zájem zajistit co nejlepší službu občanům, se nad těmito otázkami zamyslí".

Česká realita mně naučila číst mezi řádky. Pokud někdo z politiků mluví o té nejlepší službě občanům, myslí tím vždy a pouze jen na svůj vlastní politický profit. U pana Gazdíka tomu nemůže býti jinak. V nesouladu mezi slovy a činy sice vedou bezkonkurenčně véčkaři, ale TOP jim na druhém místě dýchá na záda!
03. 03. 2012 | 09:29

Holubář napsal(a):

Jestli potřebujeme senát, to si nejsem jist. Ale určitě nepotřebujeme TOP 09. V senátu ani jinde.
03. 03. 2012 | 09:32

Divobyj napsal(a):

pane Gazdíku
Váš článek jsem ani nečetl.
Kdo je dnes zvědavý na lokajův názor?
Když jste vstoupil do vysoké politiky doufal jsem,že tam uděláte pořádný průvan.
Nestalo se.
Senát samozřejmě NEPOTŘEBUJEME,stejně jako řadu jiných,naprosto zbytečných institucí,vysávajících naše peněženky bez toho,aby pro nás něco prospěšného vyprodukovaly!
03. 03. 2012 | 09:46

Sylva Šauerová napsal(a):

Zástupné téma vyrobené za účelem zakrytí prohry TOP09 ve věci fiskální úmluvy. A nejen prohry, což je mnohem horší, totiž úplné rezignace na předem opakovaná vyhlášení K. Schwarzenberga, odchod z vlády.
Do Ústavy nešťourejte, pane Gazdíku, Senát je i nadále významnou pojistkou proti zvůli jiných součástí státní moci, jak dnes sledujeme na příkladech jeho střetů s prezidentem. Střetů, v nichž, mimochodem, TOP09 ani nemukla. Ke své škodě, nutno poznamenat.
03. 03. 2012 | 09:56

libertad@seznam.cz napsal(a):

Mám jiný názor,navrhuji:
a) všechny kompetence poslanecké sněmovny převést na senát a poslaneckou sněmovnu zrušit bez náhrady.
Odůvodnění: mladí, kteří se bojí práce jako čert kříže, budou muset začít něco dělat než dospějí a morálně i lidsky dozrají -PŘEDEVŠÍM ŘÁDNĚ A POCTIVĚ - bez protekcí- ZÍSKAJÍ VYSOKOŠKOLSKÉ DIPLOMY PO KTERÝCH TAK TOUŽÍ, aby mohli reprezentovat (zastupovat) své občany. V žádném případě by tak nevznikli postavičky typu VIDÍM,lžidoktor MAREK BENDA etc.
b)s hejtmnanů, přímo velených obyvateli příslušného regionu (kraje) vytvořit zemskou radu s přibližně stejnými kompetencemi jako má dnes SENÁT.
03. 03. 2012 | 10:09

Karel V napsal(a):

Gazdíku- senát kdysi vznikl přirozpadu Československa jako slib těm federálním, že když to rozpustí, nějaké koryto dostanou. Roky jsme bez senátu žili, potom jsme jej ustanovili a začeli pro něj VYMÝŠLET NÁPLŇ A PRAVOMOCE - blbost asi jako kdyby jste si domů pozval stavební firmu, začal jim platit a potom teprve přemýšlel, že když už jsou tady, podíváme se jestli náhodou něco nepotřebujeme postavit, a zjistíme že nic !!!!
..
Z politologického hlediska - dvojkomorový parlament mají např v Británii- sněmovna Lordů byl pokus jak nechat šlechtě politickou moc, když z té ekonomické je vytlačili vznikající kapitalisté.
Jinak je dvojkomorový systém tam kde mají např. federace, spolek více států apod- tam je jedna komora volena podle počtu obyvatel a v druhé sedí X poslanců za každou z těch zemí, aby ty menší netrpěli útlakem. U nás federaci nemáme a je tedy senát NAPROSTO ZBYTEČNÝ teoreticky i prakticky.

Argument s kontrolou a opravováním chyb parlamentu je nesmysl - to bychom zrovna tak mohli chtít druhého opravného a kontrolního presidenta, druhou kontrolní vládu, druhé kontrolní soudy atd donekonečna.

Závěr SENÁT JE NESMYSL TEORETICKY I PRAKTICKY
03. 03. 2012 | 10:12

jája napsal(a):

Gazdík, dle mého mínění, a nejen mého, je nejhloupější politik v české kotlině. Tímto opět prokázal svou inteligenci. Pravděpodobně si pomýšlí na křesílko v senátku. Na něm je vidět, že učitelé si nezaslouží nic, jen živořit.
03. 03. 2012 | 10:18

Alarien napsal(a):

Stejně dobře bychom se mohli ptát, zda potřebujeme současnou podobu poslanecké sněmovny, v níž místo poslanců hlasujících podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zasedají hlasovací automaty, které se řídí pokyny stranických špiček. V níž místo snahy o konsensus v zájmu všech občanů, které podle ústavy zastupují, vítězí válcovací taktika ideologicky omezených a zaslepených furiantů. V níž místo snahy o kompromis se raději poslanci opozice korumpují, vydírají a kupují. V níž místo snahy o nejlepší řešení rozhoduje barva stranického trička navrhovatele.
03. 03. 2012 | 10:20

Jana Pechová napsal(a):

Pane Gazdíku,
návrh na Senát jako komoru regionů je velmi sympatický, ale způsob jeho provedení se mi nelíbí. Bližší je mi spíš hned první diskusní příspěvek nicku Maximus: hejtman = senátor. Přičemž hejtman by mohl být volen (v rámci krajských voleb) v přímé volbě a každý ze 14 senátorů by tak měl opravdu silný mandát.
03. 03. 2012 | 10:27

give traveop napsal(a):

Pane Gazdíku, nesouvisí náhodou vaše dělostřelecká příprava s tím, že v Senátě má převahu levice (soc. demokrati)?
03. 03. 2012 | 10:35

Milouš napsal(a):

Jak zařídit, aby se Suchá Loz stala samostatným regiónem a měla v senátu s ohledem na menší velikost aspoň jedno stálé místo? Na to jsou experti i software. Viz "gerrymandering".
03. 03. 2012 | 10:48

Maximus napsal(a):

Holubář 9:32hod. O.K. (-:
03. 03. 2012 | 10:49

bŕ napsal(a):

Gazdíku, zalez! Tak nesympatickou a falešnou tvář vídat zřídka. Rozum taky v mínusu. Kdo Tebe dotáh do politiky! Nedá se na Tebe dívat tak, jak na celou tú sebranku, kterou reprezentuješ.
03. 03. 2012 | 11:09

Béda napsal(a):

Pakliže má senát vůbec existovat, čímž nejsem si vůbec jist, pak by stálo za úvahu, aby byli senátoři voleni přímo na základě návrhu občanů - nikoliv jako volba politiků zavedených stran z regionů.

PS: osobně si myslím, že Gazdíkův přívěšek TOPky nazvaný Starostové a nezávislí by si měl změnit název, třeba na podržtašky TOP, neoliberálové, případně antisociálové z regionů anebo něco podobného. Jednak nejde o všechny starosty a určitě nejde o nezávislé. Název, který si tito prospěcháři dali si uzurpuje označení starostů a nezávislých pro sebe a je neobjektivní.
03. 03. 2012 | 11:15

wiki napsal(a):

Česko nepotřebuje žádný senát ani jako komoru regionů.A v době nelidských a neuvážlivých škrtů už vůbec ne.Však nám to p.Töpfer pěkně vysvětlil.Na práci v senátu stačí 4hodiny týdně t.j.16hodin za měsíc za pěkných sto tisíc na hodinu.Řekněte kdo to má?
03. 03. 2012 | 11:21

Viola napsal(a):

Většina diskutérů nápad pana Gazdíka odsuzuje hlavně proto, že je jeho. Ale mi se ten nápad líbí, nakonec by se to mohlo otočit až tak, že by se zjistil pravý opak, že právě Poslaneckou sněmovnu nepotřebujeme, protože tak jak by podle nárhu pana Gazdíka fungoval senát by to bylo velmi dobré, spojila by se jak politická stránka, tak stránka zemská - posílení karajů v rozhodování, vždyť o to nám šlo - decentralizovat v demokracii.
03. 03. 2012 | 11:23

Ládik!!! napsal(a):

Senát se vytápí elektrokotelnou o výkonu 1200 kW. Můžete mi, pane Gazdíku, sdělit roční spotřebu toho baráku? Já byc senát nejen zrušil, ale ještě bych senátorům vyúčtoval náhradu škody.
03. 03. 2012 | 11:40

schlimbach napsal(a):

Senát potřebujeme, ale s úplně jinou funkcí - musí to být představitel samostatné státní moci - té čtvrté - kontrolní. Pokud to někoho zajímá, včetně průběžného volebního systému i informace, koho by volil přímo občan, můžete se podívat na www.ekonomickareforma.cz jsou tam popisy, schémata i v podobě myšlenkových map v pdf, což je přehlednější než dlouhý text. Můžete se podívat a vyzkoušet si i jednoduché demo.

Námi navrhovaný průběžný systém umožňuje snížit počet poslanců sněmovny na 56 poslanců, počet senátorů na 28, správu země svěřit do rukou odborníků, které volí v nejdůlečitějších případech přímo občan a také je může kdykoliv odvolat. Nikdo nemá imunitu a každý nese odpovědnost za své jednání a činnost jak celým svým majetkem i budoucími příjmy, tak i odpovědnost trestní.

Občan může rozhodnout o jmenování širokého okruhu osob do státní správy i samosprávy.

Kdykoliv může také být uspořádáno obecní, krajské nebo celostátní referendum.

Je to systém, který může "vytáhnout" odborníky a čestné občany do vedení a správy země. Ne jako ten stávající, který "vytahuje" bohužel jen podprůměr -(
03. 03. 2012 | 11:41

Ládik!!! napsal(a):

V oddělení přípravy jídel pro senátory (http://www.senat.cz/kancelar/utvary/ogs.php?ke_dni=03.03.2012&O=8#oddeleni_pripravy_jidel) pracuje 11 zaměstnanců - pro 81 senátorů, většinou nepřítomných. Ve školní jídelně by byl poměr jiný....
03. 03. 2012 | 11:46

Jarmulka napsal(a):

Schlimbachu - přečti si Karel V 10,12, tam je vše- Jaký kontrolní senát, ??? Proč ne kontrolní vládu, soudce, proč ne za každým policajtem jednoho kontrolního, co za každým doktorem jednoho kontrolního- to by bylo velmi positivní pro zdraví. Co za každým úředníkem jednoho kontrolního, aby ten první makal a nekradl ???

Vždyť to je celé takový nesmysl až hanba
03. 03. 2012 | 11:50

leonid napsal(a):

Také nečtu text užitečného hlupáčka ze Suché Lozi. Jen se chci vyjádřit k nám všem. Proč nám nevadí,že naše životy řídí psychopat Kalousek a sekundují mu lidé typu Gazdíka?
03. 03. 2012 | 12:16

Občan napsal(a):

Gazdíku,
a co se takhle vzít s Chemickým Mírou kolem krku a odkráčet do...zapomění?

Protože TOHLE podporovat, to je prostě prasárna non plus ultra - "Kalousek chce daně, které zdraží plyn a elektřinu", http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/dane/clanek.phtml?id=735570

Pokud jste to, Gazdíku, ještě nepochopil, tak JSTE BANDA ZLOČINCŮ. A místo do Senátu patříte tak leda do kriminálu nebo do ZOO - v každém případě za pevnou mříž.
03. 03. 2012 | 12:19

bella ciao napsal(a):

Senát není žádná pojistka. Senát je pouze alibi pro předm dohodnuté kšefty. Kdyby v něm náhodou levice neměla většinu, museli by zase nastoupit Pohankové a Melčákové.
03. 03. 2012 | 12:20

Joe Ratata napsal(a):

Což takhle zrušit senát a v poslanecké sněmovně by byli jen hejtmani za jednotlivé kraje (samozřejmě za jeden plat) a ostatní poslanecká místa zrušit rovněž.
Poslanci by nemelouchařili při tvorbě zákonů,pouze by schvalovali zákony,předložené odbornou legislativní radou a běda radě,kdyby se ukázalo,že zákon je nekvalitní.
03. 03. 2012 | 12:26

tata napsal(a):

VAŽENÍ

senat byl myšlen jak pojistka,věčínou když se zamyslime,zatím tak trochu fungoval,když vladla levice shodou okolností senat ovladala pravice ,ted je to naopak.OVŠEM JE ROZDIL KDYŽ TA POJISTKA je za převahy v parlamentu 101 a třeba ted 115/118.PAK JE to jen drahé prodlužovaní,a někdy opravdu naschval,protože pravice i levice sou dost často jen malí kluci,i to co by jinak schvalili budou vetovat když to navrhne druhy.

TAKŽE když zvažíme pro .....pojistka....jak zde fungovala,jak mame na obouch stranach spektra ,,male děti,,strací to hlavní smysl,ve věčině je to pojistka nefungujicí tudíž natolik drahá že si ji nemužem dovolit,přesto jako v hodně věcech se nenajde sila senat zrušit.UŽ ŽE PRO MNOHÉ TO JSOU DOBRA KORITA.

určitě by se dalo spočitat přinosnost senatu kdy něco zatrhl parlamentu a tak ochranil a zafungoval jak pojistka,bylo by to asi zajimavé,škoda že se nikdi nenašel co stohoto pohledu si nedal tu praci.......pak by podle mě naprosto jasně vinikla zbytečnost teto instituce
03. 03. 2012 | 12:39

veverka napsal(a):

Senát se měl už dávno zcela zrušit,beztak je naprosto k ničemu,když ho sněmovna může přehlasovat.
03. 03. 2012 | 12:41

český maloměšťák napsal(a):

Vynalézavý Gazdík přišel na to, jak využít Trade Mark "Starostové" - obsadí obskurními figurkami, které tancují dle Kalouska a jeho drábků.
Obsahově by tak došlo pouze k zvýšení hladiny pokleslosti.

Senát by asi fakt mohl mít funkci kontrolní. I vůči justici.
Ale to by chtělo hlubší změny.

Gazdíku a co na to " Kádevítka " ?
----------------------
"Pane poslanče, a jaký je váš názor na věc ?"
- " Kádevítka, kádevítka....kráá, krááá...Kádevítka..."

Článek o ničem.

Odpůrcům 2. komory parlamentu pak připomenu, že ji neměli ani za Hitlera, ani za Husáka.
Zlaté časy, co ? Všecko bylo takjaksi jednoduché, že ? Kádevítka domluvila, automaty v Dolní Seznamce pozvedaly pařáty a zbytek sklapněte klapačky.
Vždyť jsme vám ušetřili prachy, tek co byste chtěli lůzo....

P.S. Dobrým způsobem jak poštvat lidi proti dobrým věcem je - udělat z nich záměrně věci špatné a pokřivené. Není to jen o politice. Je to dnes v rámci Kádevítkostánu Obskurního o celém státu.
03. 03. 2012 | 12:46

český maloměšťák napsal(a):

re : obsadí...Senát...
...hladiny pokleslosti Senátu.
03. 03. 2012 | 12:51

Vladimir napsal(a):

Tato myšlenka - Senát jako zastoupení regionů (krajů) je už poměrně stará a je logická. Je to mnohem logičtější, než senát v nynější podobě.
Jde jenom o to, aby si to senátoři nechali takto změnit. Ono tam je sposta darmošlapů, kteří mají senát (potažmo stát) za dojnou krávu, cestovní kancelář a administrativní kancelář pro své podnikání dohromady.
Jaký by byl volební zákon pro senát, je už pak vedlejší. Podstatnější je, že by tam byli zástupci regionů. Také by bylo třeba pohlídat, aby si páni senátoři neudělali další obročí, aby nebrali několik platů ... A také samozřejmě kontrola občany a možnost odvolání !
03. 03. 2012 | 12:58

Joe Ratata napsal(a):

český maloměšťák
Máte pravdu.Od Gazdíka jsem ještě nikdy neslyšel nic,co by se nějak lišilo od slov jeho velkého guru Kalouse.
A to směšné zvedání pracek jak kádevítka nařídí i když je to třeba proti volebnímu programu.
03. 03. 2012 | 12:59

melčákova pohanka napsal(a):

bella ciao. Jestli má Tluchoř plnou igelitku,tak jsme ochotni,kdykoliv naskočit do služby Vlasti. A šel by i Evžen a Wolf je také k dispozici,nepůjde-li sedět. Vlast nade vše nebo prachy nade vše?
03. 03. 2012 | 13:37

Socialista napsal(a):

Kapitalismus do 21. století nepatří !
03. 03. 2012 | 13:47

schlimbach napsal(a):

Jarmulka

pokud se k návrhu vyjadřuje někdo, kdo ho nečetl, potom samozřejmě z jeho vyjádření vyjde krávovina, ale s tím se musíte srovnat sám/a

pokud chcete, aby byl ve společnosti pořádek, musíte mít kontrolní mechanismus, který může ve státní správě a samosprávě zkontrolovat všechno a také může okamžitě jednat, pokud by nejednal, pak zde musí mít právo jednat občan a nekonající kontrolní orgán musí mít možnost vyměnit - kdykoliv - a o tom to je milý/milá jarmulko.
03. 03. 2012 | 13:52

šlapka z malého města napsal(a):

Článek o ničem.

Odpůrcům 2. komory parlamentu pak připomenu, že ji neměli ani za Hitlera, ani za Husáka.
Zlaté časy, co ? Všecko bylo takjaksi jednoduché, že ? Kádevítka domluvila, automaty v Dolní Seznamce pozvedaly pařáty a zbytek sklapněte klapačky.
Vždyť jsme vám ušetřili prachy, tek co byste chtěli lůzo....

P.S. Dobrým způsobem jak poštvat lidi proti dobrým věcem je - udělat z nich záměrně věci špatné a pokřivené. Není to jen o politice. Je to dnes v rámci Kádevítkostánu Obskurního o celém státu.

Jazyk lůzy....
03. 03. 2012 | 14:00

Bavor V. napsal(a):

šlapka z malého města
omyl šlapko. Za Husáka byly čtyři zastupitelské orgány: ČNR, SNR (tedy republikové) a Sněmovna lidu a Sněmovna národů. Je třeba si opravit vědomosti a nepsat pitomosti.
03. 03. 2012 | 14:15

Velký Vont napsal(a):

melčákova pohanka
Vždycky jsem na vás spoléhal.
03. 03. 2012 | 14:29

filip II. napsal(a):

Ládík!!!
by Senát nejraději zrušil, protože je oranžový. Když by mohl být v budoucnu (jakože to možné asi není) zase pravicový, Ládík by doporučil jaho obnovu. Zkrátka Ládík!!! je myslitel a veleduch!
03. 03. 2012 | 14:42

berkowitz napsal(a):

Jeden citát synečka Gazdíčka : Vondro , odstupte!!
Platí to ještě?
03. 03. 2012 | 15:01

Stařeček napsal(a):

pane Gazdíku a že vás to nenapadlo když měla v senátu většinu pravice? Jinak souhlasím, senát je k ničemu a poslanců by nám stačila tak čtvrtina. Vy byste mně nechyběl vůbec. Za tu dobu co žiju mně už stačí podívat se jenom na fotku.
03. 03. 2012 | 15:05

modrý edvard napsal(a):

Jsem příznivcem zachování senátu. A to, co navrhuje jak autor, tak maximus, je zlepšení proti současnému stavu. Vyžaduje to změnu Ústavy, a Ústava vyžaduje i mnoho dalších změn (třeba : prezident podepíše, nebo rezignuje). Je to věc k řešení na mnoho let dopředu. Asi by se tím někdo měl zabývat, ale je fakt, že kolem zuří tzv. ekonomické krize. Rak to holt zase odložíme.
03. 03. 2012 | 15:34

občanka napsal(a):

Pane gazdíku, tomu, že občané nepochopili smysl senátu se nedivím, ale že jste to nepochopil ani Vy? To je na pováženou. Váš nápad, aby se senátoři rekrutovali z řad hejtmanů a možná i starostů je stupidní. Jste přepracován, potřebujete si odpočinout. přispíváte ke konci demokratického zřízení.
03. 03. 2012 | 16:20

NVS napsal(a):

V jednom svém článku Jiří Hanák v Právu nazval pana Gazdíka Jozéfkem Melhobó a tento příspěvek to jen potvrzuje.
03. 03. 2012 | 16:57

Stařeček napsal(a):

NVS, pamatujete si ještě na Jozéfka Melhobo? Já velice doře a Hanák měl pravdu. Jozéfek ale mlel hobó jenom potad, než v rádiu vysvětlil zkratku, ktero napsal na pohledu domů, a ta byla SNB JZD. "Se.u na brigádum jedu zátra dom". Víc se v rozhlase neozval.
03. 03. 2012 | 17:11

Stařeček napsal(a):

to je chyb ve čtyřech větách!
03. 03. 2012 | 17:14

Škaredý Jura napsal(a):

Milý HURVÍNKU,na tobě obdivuji, že ať s tebe vypadne jakákoliv blbost, ty dokážeš s vážnou tváří vysvětlovat a zdůvodňovat.Nejenom mně se jevíš jako taková nádoba prostoty. Ty si to představuješ jak někde u vás na dědině.Dostanu nápad a škoda kdyby zapad. Na místním zastupitelstvu ho předneseš, větší půlka je pro a chlapi si v akci Z postavija novů kuželnu.
Jenom že šohaju, velkou politiku v Praze nemůžeš dělat na základě blbých nápadů a omílání floskulí, které si pochytil od svého guru Kalouska. Vrať sa dom, žvácháj krajánky a staraj sa o dědinu. Tam když uděláš škodu, tak ti chlapi dajů popapuli a život ide dál. Tož tak. Daj na dobrů radu. To, že senát nikdy nemněl vzniknout, víme i bez tebe. Další trafiky už doufám nikdo neprosadí.
03. 03. 2012 | 17:26

melčákova pohanka napsal(a):

Velký Vont. Díky za důvěru. Jsem stále se svým týmem připraven. Navíc Evžen Snítilý je na pracáku,tak bereme i pytlíky na kapříky resp. rohlíky. Jsme si vědomi,že topolánkova éra a volba Klause se již nevrátí. Ale,jak se říká,že nemusí pršet...
03. 03. 2012 | 17:59

Kousal napsal(a):

Modrý edvarde - co to je za bláboly ??? Senát tu zhodnotil Karel V v 10? 12 / doporučuji mozorně pročíst/tak geniálně že skoro není co dodat. - je k ničemu.
President podepíše nebo rezignuje??? Tak proč president ??? - stačil by automat co orazítkuje- něco jako když si označuji jízdenku na peronu To je nějaký šašek co je povinen podepisovat. ???
Takhle můžeš jednat možná s uklízečkou - někdo posere prkénko a uklízečka ihned uklidí.
President je snad o něčem jiném.

Opravdu to máš v hlavě hodně pomotané
03. 03. 2012 | 18:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 03. 2012 | 18:22

JAKO napsal(a):

Spíše SENÁT je jako pračka špinavých peněz!
SNĚMOVNA je oproti tomu nicneříkající útvar bezvýznamných zlodějů, kde vzniká vše jen pro potěchu potentáta na hradě!
A vláda je je jedna ruka všech zparchantělých kmotrů, kteří se neštítí jakékoliv zlodějny!
Suma sumárům 22 let zbytnělé iluze!
Hurá na hrad, potentáti všech zemí ukažte se!
A hlavně nastavte měšec, budete ho mít potom plný, né-li plnější. Zeptejte se Klause kolik mu to přineslo do domácí kasičky!

Pokud chcete být politikem, tak jedinně s tzv.domácí osobní politickou kasičkou....
O tom by mohli vyprávět, i ti, kteří už vyčpeli, jak se kasička po nástupu do pol.funkcí umí plnit.
O nic, než o kasičku/y, nejde!
03. 03. 2012 | 18:33

Anička z Kuřimi napsal(a):

Volby ještě nezačaly a někdo zřejmě má něco hnědého v kalhotech ...
Hledání viníků u ŤOPky začalo již nyní.
03. 03. 2012 | 18:40

buldatra napsal(a):

Pane Gazdíku,

senát by byl nejlepší jako sklad sena.
Vyřazené politiky navrhuji neskladovat, nýbrž skartovat.
Popřípadě uložit do kompostéru.
Měli by tam teplo a klídek.
03. 03. 2012 | 19:08

Petr z Tábora napsal(a):

Mě by byl sympatický jednokomorový parlament se 199 poslanci volenými ve 199 obvodech způsobem jako do senátu.To by umožnilo úspěšně kandidovat i více nezávislým kandidátům a poslanec by cítil větší odpovědnost za svůj volební obvod včetně snahy po řešení problémů.

Tak jako tak, buď zrušit senát nebo sněmovnu!
03. 03. 2012 | 20:19

modrý edvard napsal(a):

Kousale, můžu mít vlastní názor bez ohledu na to, co si myslí Karel a ty.
03. 03. 2012 | 20:30

Gerd napsal(a):

Pane Gazdíku,
zbavte ČR Senátu úplně, Poslaneckou sněmovnu 101 poslanců a zbylých 99 se už snad rozumně domluví. Pokud byste chtěli v reformách pokračovat, zbavte M. Kalouska funkce ministra financí, protože každý jeho další nápad jen podřezává ekonomický růst. Zkrátka finance státu řídit neumí. Kdyby M. Kalousek řídil finance své domácnosti jako řídí finance ČR, už dávno by jej navštěvoval exekutor.
03. 03. 2012 | 20:55

ZM napsal(a):

Četl jsem v rakouských novinách, že v rámci úspor bude snížen počet poslanců v rakouském parlamentu. Když to jde v Rakousku, tak by to teoreticky mohlo jít i v ČR. Je nějaký důvod, že senát nemůže mít méně než 81 senátorů a poslanecká sněmovna mméně než 200 poslanců?
03. 03. 2012 | 21:22

Kanalnik napsal(a):

Pres libiva slova autora v clanku se domnivam, ze se jedna o zakamuflovany navrh na oslabeni funkce Senatu misto na jeho posileni (ktere by bylo vhodne jako skutecna protivaha Poslanecke snemovny).

Zaujala mne tato veta: "Podle počtu přidělovaných mandátů by se na základě stanovených dělitelů mandáty rozdělily mezi politické strany s nejvyšším počtem hlasů v krajských volbách."

Rozumim-li tomu dobre, doslo by k ustoupeni ze systemu, kde se voli osobnosti, zpet k voleni politickych stran - to povazuji za krok zpet. Smesovani krajskych voleb s volbou do Senatu pak vidim jako nevhodne (jine pravomoci, jiny ucel, jiny smysl).

Naopak bych navrhoval, aby se stejnym systemem jako do Senatu volilo do Poslanecke snemovny. Volme predevsim osobnosti, ktere budou volicum odpovedni, ne de facto anonymni politicke strany, ktere si mohou dosazovat do kandidatek lidi podle potreby.
03. 03. 2012 | 21:24

Arnie napsal(a):

Pane Gazdík,
od Vás od předsedy klubu poslanců TOP 09 ve Sněmovně se nyní očekává vyjádření k postoji ministrů vaší strany k mandátu předsedy vlády Nečase,kteří hlasovali pro NEPODEPSAT Fiskální smlouvu v Bruselu.
A vy tady místo toho plkáte o významu Senátu - to je evergreen, o kterém se dá klábosit kdykoliv a kdekoliv, bez konce.
Vyjádřete se prosím, proč vaši ministři ve vládě hlasovali v rozporu s programem TOP09(ve kterém se tato strana před volbami deklarovala jako strana proevropská, s cílem spolupráce v rámci EU).
To je Vaše, jakožto předsedy Klubu TOP09, aktuální téma, ne filozofování o Senátu!
03. 03. 2012 | 22:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 03. 2012 | 22:49

Pavel napsal(a):

Tak vymaž ještě Gazdíka ten je urážkou nás všech
03. 03. 2012 | 23:09

Karel Berka napsal(a):

Pane Gazdíku, jste k smíchu. To co předvádí tato koalice je vrcholem pravičácké arogance a sprostoty. Jako bývalý učitel jste snad už pochopil, že jste měl raději zůstat starostou u vás doma. Vaše rodina se v restitucích ekonomicky zajistila, tak co vám chybělo. Žít z učitelského platu již dávno nemusíte.
04. 03. 2012 | 00:22

Miri napsal(a):

Hezký večer (noc),
souhlasím s kanálníkem. Pokud se hledají opatření v rámci úspor, jsou tu ještě kroky, které mohou předcházet. Například jednodenní volby jako v Německu. Naše dvoudenní jsou velice drahé. Tuším, že to nedávno navrhli lidovci. Určitě by se dala najít i další, než začneme ukrajovat z pilířů.
04. 03. 2012 | 00:25

Cech napsal(a):

Nezávislí je české politické hnutí sdružující nestraníky.
Vzniklo v roce 1994 jako Sdružení pražských nezávislých, k přejmenování došlo o rok později.
Starostové a nezávislí je hnutí zaměřené především na komunální politiku na úrovni obcí a krajů.
Hnutí vzniklo transformací z hnutí Nezávislí.
Nezávislí je hnutí které spolupracovalo hlavně s Pravým blokem či Českou stranou národně sociální.
Tak jak posléze konstatoval František Zwyrtek, jsme progresivní ale přesto se nám nepodařilo dostat se do parlamentu proto je nutné navázat na nově vzniklou TOP09 a naše cíle se splní.

Důkazem prozřetelnosti pana Františka Zwyrteka jste i Vy pane Gazdík.

Nebýt zkušeností pana Kalouska který Vás při hlasování na poslední chvíli zachránil, tak jste ani nebyl předsedou.
Doufejme pouze že občané Suché Lozy Vás ocení a že tam zůstanete učit i po Vaši záslužné práci ve prospěch Rakouska.
04. 03. 2012 | 01:47

anti politik napsal(a):

Gazdíku, spíš nám vysvětlete jak je možné, že kníže ještě smrdí ve vládě? Celý národ slyšel, že pokud se nepřipojíme k EU, tak rezignuje a skončí. To je totiž jediný co český politik umí, dělat si z huby splachovací záchod. Čert vem slovo chlapa, že? Hlavně, že korýtko zůstane ať melete co melete, nikdy se na slovo politika nedá spolehnout. Zato se dá spolehnout s tisíciprocentní jistotou, že žádný český politik slib nesplní a dokonce to má za normální chování, že může mlet co chce a nikdy nic nesplnit. Že tím politici udávají tón celé společnosti, která jde tím pádem do hajzlu vůbec nechápete, co Gazdík?
04. 03. 2012 | 04:53

Puck napsal(a):

Pane místostarosto vesničky Suché Lozi, to jste tu funkci starosty složil sám, anebo Vás tam nechtěli ?
04. 03. 2012 | 08:09

Stařeček napsal(a):

dnes jsem v rádiu slyšel krásnou větu. Asi v tomto smyslu že: "Ti nahoře, sedící na nejvyšších větvích stromu si ještě nevšimli, že pila se už zařezává do kmenu."
04. 03. 2012 | 08:11

BK napsal(a):

Jde Vám prý, Gazdíku, o posílení důvěry občanů v Senát.
To je od Vás pěkné. Takové starostlivé.
Jen se nabízí otázka, proč se více nestaráte o to, že Poslanecká sněmovna a vláda(tedy instituce, které má Vaše trojkolka
v moci)je na tom s důvěrou občanů ještě mnohem hůře a je na historickém minimu?
Když Vy hovoříte o "zájmu zajistit co nejlepší službu občanům", je to jako když Kalousek slibuje "prosperitu a nezadlužování."
04. 03. 2012 | 08:36

nostalgie nekonečna napsal(a):

Senát zrušit, sněmovnu snížit na polovinu. Rozdělit republiku na 100 volebních okrsků, kde by si voliči vybírali svého poslance... To jen pro začátek
04. 03. 2012 | 08:44

Medikolog napsal(a):

Senát je zcela zbytečný a dokonce ŠKODLIVÝ. Je totiž volen způsobem rovným VÝSMĚCHU DEMOKRACII. 1) Není stanoveno % minimální účasti celého v obvodu oprávněného elektorátu v tom kterém kole senátních voleb, pod které by volba senátora byla NEPLATNÁ. Proto dnes lze zvolit senátora hlasy senátora samého a části jeho rodiny. 2) dvoukolový systém nabízející výběr ze dvou kandidátů ve druhém kole postrádá PLATNÝ PROTIHLAS znamenající "Proboha, nikoho z těch dvou za senátora NECHCI" s tím, že senátor by byl zvolen po obdržení nadpoloviční většiny odevzdaných hlasů (počítáno včetně protihlasů) při splnění % minimální účasti; nebo ještě lépe nadpoloviční většinou oprávněného elektorátu v daném obvodu. Jinak by místo senátora zůstalo neobsazeno s tím, že bude-li neobsazeno současně 28 senátorských míst, Senát ČR ze zákona ZANIKNE. Poslanecká sněmovna by místo 200 poslanců měla poté 199 poslanců a volilo by se do ní přísně poměrným systémem. Ať se panstvo dohaduje na konsensech napříč politickým spektrem. Společnost je také složena z občanů mnoha protichůdných zájmů a potřeb; a poctivě a slušně žít je třeba umožnit všem.

Za socíku byli poslanci voleni za volební obvod a byli svými voliči odvolatelní. To je třeba bez pardonu převzít z ústavního práva bývalého režimu a pro obě komory parlamentu. Voliči tak budou moci trestat poslance za předvolební lži a v případě flagrantního rozporu slov a činů je odvolat a nahradit v doplňovacích volbách lidmi kteří budou skutečně hájit jejich národní i ekonomické zájmy. Že by to bylo drahé? Bylo by to levnější, než důsledky zastupitelské ZVŮLE za posledních 20 let...
04. 03. 2012 | 09:43

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
04. 03. 2012 | 11:50

Jana napsal(a):

Vážený pane Gazdíku, dovolte mi otázku.
Nejste , byť jenom, vzdálený, příbuzný, bývalého politika Milouše Jakeše?
Svým vzhledem, ale hlavně chováním a vyjadřováním , mi jej totiž velmi výrazně připomínáte.
Nic ve zlém, ale vidím to s Vámi skutečně takto!!!
04. 03. 2012 | 11:53

Kvakin napsal(a):

Paf
04. 03. 2012 | 12:13

Blažena Švandová napsal(a):

K mému předchozímu vstupu, zde je odkaz, jak se ve Velké Británii začla privatizovat policie. Bude to v brzku i u nás?
http://www.blisty.cz/art/62536.html
04. 03. 2012 | 12:37

resl napsal(a):

Arnie 3.3. 22:18
souhlasím a čekám na vyjádření p. Gazdíka.
04. 03. 2012 | 14:14

petrgazdik napsal(a):

Zdravím diskutující, zvláště ty vulgární. Je tady napsána spousta nesmyslů a na žumpu, nenávist a hloupost některých příspěvků nemá cenu reagovat. Bohužel mnoho lidí si myslí, že mnohé ví, protože to ví z médií a ne vše musí být pravda. 3 naši ministři přítomní ve středu na Vládě nehlasovali jednomyslně o tom, abychom nepřistoupili ke Smlouvě o fiskální stabilizaci, protože se o ní vůbec nehlasovalo, hlasovalo se oněčem jiném...prosím přečtěte si celé usnesení Vlády. Starostou nejsem, protože jsem na něj nekandidoval a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ nevznikli z hnutí Nezávislí.
04. 03. 2012 | 16:44

BK napsal(a):

Tak, tak.
Právem se ohrazujete, Gazdíku, co Vám to podsouvají!
Vždyť "Starostové a nezávislí" nejsou ani starostové a už vůbec ne nezávislí, ten název byl jen markatingovou předvolební vábničkou Kalouskovy TOP.
Ta zase pro změnu nemá nic společného s tradicí, odpovědností, natož prosperitou.
Pokud jde o média, povětšinou Vašemu spolku nakloněná, ano, od těch se moc pravdy člověk nedozví.
04. 03. 2012 | 18:41

Puck napsal(a):

Když jste tedy na starostu Suché Lozi nekandidoval, zkuste kandidovat na starostu České republiky, a zbytek komplet rozpustíme. Jmenovitě : hrad, sněmovnu a senát.
Pak na tom budeme zhruba jako New York. Ten má sice 19 miliónů obyvatel, ale zase nemá tu rozlohu, co ČR, tak se to zrovná. Jinak bych navrhoval zkrácený úvazek.
04. 03. 2012 | 18:44

český maloměšťák napsal(a):

Petr Gazdík : "...Starostou nejsem, protože jsem na něj nekandidoval .."

Vizitka Petra Gazdíka z aktuálního blogu :
" Petr Gazdík Poslanec TOP 09, předseda politického hnutí Starostové a nezávislí, starosta obce Suchá Loz."

Mnoho lidí si myslí, že v médiích je pravda. Mno - jak vidno tak není.

Otázkou ale je, zda za to mohou média, že....

P.S. Jistě - počítat umím. 2006 + 4 = 2010. Akorát nevím, proč tedy pan Gazdík uvádí stále mimo aktuálního předsednictví i starostování v úvodu své vizitky.
Možná že na vině je zaneprázdněnost Kádevítkou a sepisování úžasných , byť v Kádevítce zjevně neprůchodných a nereálných návrhů. /mimochodem zajímalo by mě , jak by - kdyby :)) se stal pan Gazdík senátoremkvazihejtmanem hlasoval coby resident Zlínského kraje(ale nejsem pravda moc vzdělán - zda tedy leží Suchá Loz ve ZL kraji...věřím, že nebudu napaden panem Koudelkou ze lži...neb za vzdělaného se považuji) - tedy jak by hlasoval Petr Gazdík Hejtmansenator von Zlín und Suchá Loz, Starostové und Nezávislí Vorsitzender, Kádevítkasturmparteigenosse via kauza pan Koudelka a jeho další traf...eh, kariéra v justiční maf...eh tedy v justici.

Nebo že by za tím neoprávněným titulem vězel červ frustrace ? :

Karel, Prince of Schwarzenberg (born Karl Johannes Nepomuk Joseph Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Menas), 12. Fürst zu Schwarzenberg and 7. Fürst zu Schwarzenberg (Second Majorat), Herzog von Krummau

I to je možné.
Koho neobdaří příroda či rodiče - musí na to od lesa.
04. 03. 2012 | 18:45

tata napsal(a):

pane GAZDIK
pak ovšem nechapu CO MATE V POPISU,nebo neumime čist.....
.
Starostou nejsem, protože jsem na něj nekandidoval ...toto jste napsal

vaš popis/představení co jste
.
Poslanec TOP 09, předseda politického hnutí Starostové a nezávislí, starosta obce Suchá Loz.

ovšem jestli si někdo nezahral na vas,což předpokladám
04. 03. 2012 | 18:57

FetaBrie napsal(a):

Pane Gazdíku,
v prvé řadě si myslím, že máme tolik problémů, které se musí řešit ovšem ne způsobem který propaguje Vaše politické uskupení. Zkuste nejdříve prosadit a navrhnout aby Vaši lidé z TOP šli příkladem a snížili si veškeré odměny o polovinu, určitě by to potom pochopili důchodci a sociálně slabí, že to myslíte s naší zemi opravdu ale opravdu vážně. Je s podivem, že se zabýváte senátem, který kritizujete a zapoměl jste se podívat do vlastních řad ve sněmovně. Nechci Vám radit, ale pokud není Vaše pol. uskupení schopno prosadit podepsání smlouvy o fisk. stabilizaci ,zkuste něco vymyslet a navrhnout, jak by Vaše sněmovna měla pracovat, aby to bylo ku prospěchu naší země. Pokud to dokážete budou si Vás lidé vážit a jistě se nesetkáte s žádnými vulgarizmy. Musíte se nad sebou zamyslet.
04. 03. 2012 | 19:07

Puck napsal(a):

Teprve teď koukám na tu hrůzu - zrovná. ... tak se to srovná. Promiňte !
04. 03. 2012 | 19:43

S.Š. napsal(a):

petrgazdik :
Vážený pane Gazdíku, beru za bernou minci vyjádření předsedy vlády ČR :

Lenka Zlámalová : "Je tím, že nepodepsání smlouvy schválila těsně před summitem vláda, uzavřena domácí debata ?"
Petr Nečas : "Pozice nepodepsat je koaličně dohodnuta, protože pro ni hlasovala minimálně polovina přítomných ministrů všech koaličních stran".
Lenka Zlámalová : "Ve středu na vládě nebyl předseda ani I. místopředseda TOP09, kteří tlačili na podpis smlouvy".
Petr Nečas : "Nicméně podstatou je, že pozice nepodepsat byla na vládě přijata jednomyslně" (LN, 3. 3. 2012).

Jak je zřejmé, nejedná se tedy o to, "co média napsala", nýbrž o to, jak o jednání vlády informoval sám premiér (předpokládám, že jej LN citovaly přesně). Byli-li na předmětném jednání kabinetu nepřítomni předseda a I. místopředseda TOP09 a "pozice nepodepsat byla na vládě přijata jednomyslně", zbývajícími ministry, kteří podepsali, z logiky věci museli být zbývající ministři za TOP09 pánové Heger a Drábek a paní ministryně Hanáková. Pokud se snad věci mají jinak, považuji za povinnost TOP09 jeho výroky slyšitelně dementovat (a nikoliv nabádat voliče, aby si zahledali v usneseních vlády). To však TOP09 neudělala.
S pozdravem
Sylva Šauerová
04. 03. 2012 | 22:23

K+K+Kausch napsal(a):

Mně se senát zdá OK co do způsobu volby, ovšem potíž je, že nemá žádnou pravomoc, takže je k ničemu. Poslanecká sněmovna má pro změnu moc, ale je volena nesmyslným způsobem. Takže: senátu dát stejné pravomoci jako Sněmovně, ve Sněmovně pak snížit počet členů a volit jako jediný celostátní volební okrsek + samozřejmě možnost výběru lidí "napříč" kandidátkami tak, jako v oobecních volbách.
Volby do krajských zastupitelstev potom na obdobném principu, polovina zstupitelů volená v menších okrscích přímo (tj. jako senát), druhá jako PS.
Obecní volby jsou v pořádku, prezdentské přímé taktéž.
Europoslance pak volit přímo, asi v obvodech, odpovídajících zemím (tj. 1)Čechy, 2)Morava a Slezsko), pokud by se na takovém pricipu EVROPA shodla.
Ve všech volbách potom má platit, že hranicí pro vstup je procento hlasů odpovídající jednomu poslanci/zastupiteli.
Česko nemá mnoho času, stávající systém je špatný, protože generuje špatné výsledky. Aspoň zkusit se to musí.
03. 04. 2012 | 10:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy