Archiv článků: duben 2013

24. 04.

Reforma české myslivosti je nezbytná

Petr Havel Přečteno 3781 krát Přidat komentář

Novela mysliveckého zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství, vzbuzuje bohužel spíše iracionální emoce, než aby se o novele vedla racionální debata – zejména ze strany Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Je přitom jasné, že dobře zformulované změny by v řadě případů pomohly i samotné ČMMJ.
Ta je přitom, což se příliš neví, ve svém kategorickém odmítání jakýchkoli změn v oblasti myslivosti stále ve větší izolaci. Například v rámci „kulatého stolu“, který proběhl na téma změny v myslivecké legislativě v úterý 23. dubna na ministerstvu zemědělství, byl zástupce ČMMJ fakticky jediný, který novelizaci mysliveckého zákona odmítl. Svůj původně negativní postoj přehodnotili i zástupci lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze – signatáři petice proti novelizaci zákona. Petice byla prý podle nich namířena proti jinému návrhu, než jaký ve skutečnosti ministerstvo připravuje. Je tedy otázkou, jaké informace o navrhovaných změnách má členská základny ČMMJ, která své protesty a podporou petice proti novelizaci zúžila zejména na nesouhlasné stanovisko s případným snížením minimální plochy honiteb.
To je však jen zástupný problém, který v současné době novela vůbec neřeší. Podstatné jsou totiž úplně jiné věci, z nichž nejviditelnější ambicí novelizace je vytvořit účinné nástroje na snížení stavů přemnožené, zvláště černé zvěře. Kupodivu ale ani to není to systémové, co je třeba na současném stavu měnit, neboť přemnožená zvěř je zase jen důsledkem čehosi, co nefunguje tak, jak by mělo.
Hlavní příčinou jsou přitom okleštěné kompetence vlastníků honebních pozemků. Dalším zásadním problémem je oddělení výkonu práva myslivosti od zemědělského hospodaření v krajině, tedy i okleštěné pravomoci uživatelů honebních pozemků. Ačkoli tvoří dvě třetiny veškerých honiteb v ČR pozemky polní, tedy pozemky, na kterých zemědělci pěstují polní plodiny, případně plochy pastvin a luk, rozhodují o mysliveckém hospodaření na všech těchto plochách v praxi myslivci. Oponenti samozřejmě namítnou, že se vlastníci i uživatelé mohou na mysliveckém hospodaření podílet již nyní – a je to do jisté míry pravda. Ve skutečnosti se tak ale často neděje, zejména proto, že svolání valných hromad honebních společenstev je dnes v zákoně „ošetřeno“ takových způsobem, že se o konání takové akce dozví – nadneseně řečeno – jen ten, kdo je na ní žádoucí. Vlastníci pozemků totiž často žijí úplně někde jinde, než kde jsou jejich honební pozemky – a protože oznámení o konání valné hromady stačí vyvěsit třeba na chodbě obecního zastupitelstva v horní dolní, nedozví se ti, na jejichž pozemcích se myslivecky hospodaří, vůbec nic. Legislativa navíc neukládá pravidelné svolávání valných hromad v nějakém určitém období. To vše v praxi znamená, že vlastník sice teoreticky uplatňovat svá práva může, ale fakticky to často není možné.
Samostatnou kapitolou je přetrvávající pojetí myslivosti jako hobby zájmu naplňující částečně i zájem veřejný. To již v řadě případů dávno není pravda. Jednak, kdyby myslivci skutečně naplňovali veřejný zájem, nečinily by škody způsobené zvěří jen na polních pozemcích ročně několik miliard korun. K tomu je třeba připočíst škody na lesních pozemcích, ale i na drobné zvěři, kvalitě krajiny, částečně i zvýšené erozi, a podobně. Veřejným zájmem přece není ničit někomu jeho majetek nebo právě i majetek veřejný.
Za druhé, i díky postupně se tenčící základně ČMMJ, ale i nemožnosti ČMMJ hradit vlastníkům způsobené škody, je nutné uvažovat minimálně o částečné profesionalizaci myslivosti. To není nic proti řadovým myslivcům – srdcařům, pro které je myslivost skutečně radostí, některé kusy zvěře nazývají jménem a v zimě je chodí přikrmovat. Myslivost má ale také svou druhou stránku, kterou současná podoba zákona prakticky vůbec nereflektuje – a to je byznys. Tento byznys zdaleka není tak malý, jak by se mohlo zdát. Vše začíná již u inkasa z pronájmů lukrativních honiteb, pokračuje poplatky za střílení trofejní zvěře a končí lovem a prodejem ulovené zvěře do tržní sítě, často navíc načerno. V tomto směru je myslivost podnikání jako každé jiné, a tomu také musí odpovídat příslušné legislativní parametry. Vzhledem k miliardovým škodám způsobených zvěří je navíc jasné, že se minimálně v některých lokalitách se vlastníkům či nájemcům honebních pozemků profesionální, placený myslivec, velmi vyplatí. Pro některé členy ČMMJ to tak může být do budoucna i velmi dobré povolání.
Zvláště za situace, kdy stávající struktura plodin pěstovaných na orné půdě, například rostoucí plochy kukuřice, navyšování počtu divočáků skutečně nahrává. V tom mají autoři v úvodu zmiňované petice pravdu – totiž, že přemnožená zvěř je důsledkem způsobu hospodaření. Tím spíše je ale právě nutná novelizace zákona, která musí na tento stav reagovat.
I proto novelu podporuje vedle Asociace soukromého zemědělství ČR také Svaz vlastníků půdy ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Sdružení vlastníků honebních pozemků, Asociace myslivosti ČR, Řád svatého Huberta a trochu opatrně i Agrární komora ČR. Samozřejmě, ČMMJ je stále dominantním hráčem v české myslivosti, jak počtem členů, tak ale zejména úspěšnou lobby napříč všemi politickými stranami. Je ale třeba vědět, že myslivců, organizovaných i neorganizovaných, je u nás kolem 100 000, zatímco vlastníků pozemků kolem tří milionů. A určitými „vlastníky“ naší krajiny jsme my všichni. Mluví-li se tedy v souvislosti s myslivostí o veřejném zájmu, pak je řádově vyšším veřejným zájmem rozumná novelizace mysliveckého zákona, která bude ku prospěchu všem – i myslivcům.

05. 04.

Ne budoucí, ale současná verze zákona je diskriminační

Petr Havel Přečteno 8514 krát Přidat komentář

Aktuální verze znění zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v praxi znamená, že náklady za opravy a rekonstrukce konkrétních vodovodních přípojek platí všichni občané v cenách vody. Náklady v současné době platí provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, tedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Sdružení SOVAK nicméně přesto neiniciovalo změnu zákona, která ukládá vlastníkům přípojek opravovat je na své náklady. A na jednání o podobě zákona dokonce navrhl SOVAK tuto změnu vypustit.

Současné znění zákona přitom v paragrafu 3 uvádí, že opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. To je ale v rozporu se stavebním zákonem, který naopak ukládá vlastníkům staveb, že je vlastník vodovodní přípojky povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody z vodovodu, což v praxi znamená plnit povinnost údržby stavby po celou dobu její existence.
Pakliže tedy v současné době nesou náklady na údržbu a investice do vodovodních přípojek provozovatelé vodohospodářské infrastruktury (SOVAKu), činí tak na úkor ostatních odběratelů, kteří se o své přípojky řádně starají. Současné ustanovení povinnosti opravy a údržby přípojek je tedy přenesením povinností i nákladů spojených s vlastnictvím přípojky plošně do vodného nebo do stočného, což je diskriminační a zároveň neefektivní, neboť odpovědnost za péči o majetek musí vždy nést vlastník. Provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu přípojky neprovozuje, tento zákon mu nezakládá ani žádná zvláštní práva při provádění oprav a údržby, ani je nemá k užívání a není tedy kompetentní k opravám. Navíc provozovatel nemá zákonné právo požadovat na vlastníku přípojky předání zaměření skutečného provedení stavby, takže provozovatel má udržovat a opravovat něco, o čem nemá řádnou informaci od vlastníka, to znamená, že provozovatel má odpovídat za majetek bez základních znalostí o něm.
Skutečností tedy je, že navrhované znění novely naopak oproti současnému stavu spravedlivé je. Je přitom zarážející, že se takovým problémem a zejména s takovým přístupem zabývá úřad ombudsmana. V praxi je totiž současný stav diskriminující k zodpovědným vlastníkům přípojek a nemovitostí, a pokud jej úřad ombudsmana obhajuje, podporuje fakticky nezodpovědné vlastníky, za které jejich povinnosti ze zákona nakonec uhradí ostatní. Současná kauza je zřejmě také důkazem, jak lze deformovat veřejné mínění na základě lobistického zájmu jednotlivce nebo nějaké zájmové organizace. Jako odpůrce novely totiž mediálně aktivně vystupuje Robert Axamit, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR. Tedy člověk, vlastnící nemovitosti, v nichž mohou nastat problémy s opravou a rekonstrukcí vodovodních přípojek.Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy