Byrokracie v českém zemědělství je neúnosná

26. 01. 2010 | 20:43
Přečteno 9898 krát
Častokrát jsem v různých svých článcích psal o fenoménu „papežštější než papež“ týkající se podmínek k podnikání v našem zemědělství. Není ale nad příklady z praxe. Proto bych se chtěl s váženými čtenáři podělit o zpracování tohoto tématu od skutečně hospodařícího zemědělce, které je sice primárně určeno pro odborný tisk, ale podle mne je mnohem důležitější, aby si paradoxy v zemědělské byrokracii uvědomili i ti, kteří v oboru nepracují.

Sami zemědělci to totiž samozřejmě dobře vědí. Níže proto dávám k dispozici originál článku a mám k němu jen jedinou poznámku – všechny citované paragrafy a zákony a podmínky z nich vyplývající jsou reálnou součástí naší legislativy. Tak si o tom udělejte obrázek.

Petr Havel

Jak jsem (ne)založil malou farmu
(aneb fiktivní? příběh začínajícího chovatele)


Unaven ruchem velkoměsta jsem nechal svůj městský byt dětem a za většinu úspor si koupil chalupu na samotě u lesa. Vlastně malý stateček za vesnicí na okraji Jeseníků, se stodolou a pár chlívky, kousek pole hned za chalupou, za polem, hned pod lesem krásná louka plná květin a šťavnaté trávy. Prostě ráj.

Práci ve městě jsem měl stejně už jen na pár týdnů, firma se potácela mezi recesí a krizí a postupně rozdávala výpovědi, tak jsem požádal o důchod. Založím si farmu, napadlo mě. Na louce se může pást pět nebo deset koz, mléko od nich je prý elixír zdraví a cena kozího sýra v hypersupermarketu nejde pod 500 za kilo. Co nespotřebuji sám, prodám sousedům nebo lufťákům a k důchodu bude slušný příspěvek.

Už hledám inzeráty – jakýsi děda ve vesnici, kousek od Slušovic, prodá kvůli stáří levně dvě kozy, prý dojí každá 4 litry, no, jestli má pravdu, to bude mlíka!! Už tam volám. A druhý den tam s manželkou frčíme. Děda má kozy čisťounké a prý, že už je starý a že prý se každé koze má dát číslo, tak on na starý kolena blbnout nebude, chtěl je zaříznout, ale to by byla škoda. Tak jsme si plácli, kozy naložili do feldy, je to kombík, tak mají výhled na cestu jako v kočáře. Za hodinku jsme doma, slabých 60 kilometrů to bylo. Děda nám za tu chvilku řekl spoustu věcí, jak se koza krmí, jak dojí a vůbec, věděl úplně všechno. A kdyby něco, máme zavolat, poradí.

Kozy jsem strčil do chlívku, byly tam i jesličky na seno, asi tam koza kdysi byla. Ještě kýbl s vodou, na půdě je sláma na podestlání a i spousta starého sena. Ráno stejně půjdou na pastvu. A já si zajdu do města na úřad, budu podnikatel v zemědělství, aby někdo nemohl mít řeči, že nemám na kozu papír!!

Ráno jdu podojit. Voda vypitá, seno sežrané, v koutě hromádka bobků. A vemena k prasknutí, děda nelhal! Zkouším dojit, jak mi to vysvětloval děda, kozy docela stojí a mlíka je plný hrnec. Nesu ho domu a přes plot kouká babka ze sousedství. „Viděla jsem, že máte kozu, jaké má mléko, dobré?“ Nevím, odpovídám po pravdě, ještě jsem nechutnal. „My měli kdysi kozu, ta měla mlíčko slaďoučké, pořád se mi po něm stýská“, vzpomíná babka. Tak pojďte dál! Zvu sousedku, mléka mám dost, když Vám bude chutnat, tak Vám litřík nechám, navazuji kontakty. „To já Vám ho ráda zaplatím, jestli bude dobré“. Vida, první obchod je uzavřený.

Babka si mléko nemůže vynachválit. Skoro jak od té její staré kozy. Nalévám jí litr a půl do petky, nedá si vymluvit a vnutí mi dvacetikorunu. A když budu chtít, naučí mě z mléka dělat sýr. Už je stará, ale dobře si to pamatuje, jak ho dělala její babička.

No je to bezvadné. Bude víkend, uvidíme, co na kozí mléko řekne ten měšťák, co bydlí na druhé straně. Tihle měšťáci jsou po takových věcech lační, ve městě čerstvé kozí mléko nesežene, leda v krabici, dovezené z Francie, v tom superhypermarketu.

Celou sobotu měšťák není vidět. Ale něco tam kutí, bouchá a jezdí se sekačkou, spálený benzín je cítit až sem. Udržuje trávníček. No, počkej, až koza zamečí, Ty zavětříš, že je tady dobrůtka. V neděli v osm ráno zvonek. Za dveřmi měšťák, že koza už od rána mečí jako postřelená. A on že kupoval chalupu, aby měl klid a ne, aby to mečení poslouchal. Zkouším mu vysvětlit, že na vesnici se vždycky chovala zvířata, když ráno kokrhají kohouti, tak je to romantika a relaxace. Ale mele svojí. Už mě to štve: „Hele, sousede, chalupa je moje, louka je moje, koza je moje, tak si budete muset zvyknout, že občas zamečí. Já nic špatného nedělám, tak Vám nebudu nic vysvětlovat!“ Konec! A zavřel jsem mu před nosem. Co si myslí? Už se neukázal a naštvaný odjel. Aspoň bude klid!

V pondělí dopoledne jsem se vrátil z úřadu s krásným Osvědčením zemědělského podnikatele. Sice měli spoustu řečí, jestli mám zemědělské vzdělání a praxi, ale nakonec jsem to zmákl. V tom zvoní zvonek. Za vraty stojí čtyři pánové. Jeden je ze státní veterinární správy, druhý z plemenářské inspekce, třetí z nějakého ústředního kontrolního úřadu zemědělského a čtvrtý z odboru ochrany životního prostředí a zvířat. Prý dostali oznámení, že tady týrám kozu a zamořuji životní prostředí, takže nic naplat, musí se to prověřit…

To je nějaký omyl, povídám. Pojďte se podívat! Mám tady dvě kozy a ty jsou naprosto spokojené. Otevírám chlívek, kozy leží a přežvykují ranní dávku sena.
„Hmm…., takže máte kozy“, povídá ten plemenářský inspektor. „A jaké máte číslo hospodářství? A kde mají ty kozy známky? A kde máte stájový registr a kopii hlášení o jejich nákupu?“

Cože? Vždyť mám jen dvě kozy! Jaký registr, hlášení a číslo? A jaké známky? Co to říkal ten děda?

„Podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
(plemenářsky zákon), a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství to vše musíte mít. Za nesplnění můžete dostat pokutu až ve výši 50 tisíc korun!“

„Vy jste podnikatel v zemědělství?“, ptá se ten státní veterinární úředník. „Dneska jsem se zaregistroval“, zaraženě odpovídám. „A vy nevíte, že podle §5 veterinárního zákona jste povinen úmysl chovat hospodářská zvířata oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Máte potvrzeno, že jste to oznámil? Odkud ty kozy máte?“ „Ze Slušovic. Vlastně z vesnice kousek za Slušovicemi. Přivezl jsem je minulý týden.“

„A veterinární osvědčení pro převoz máte? To je Zlínský kraj, že? A máte tam kulaté razítko ze Zlínské krajské veterinární správy? To měl podle §6 téhož zákona zajistit ten, kdo Vám kozy prodal a dát Vám ho ke kozám.“ Bezradně zírám.

„A jsou ty kozy očkované proti modrému jazyku? Máte o tom záznam?“ „Jazyk mají normální, červený“, pokouším se o odpor. Jako by mě neslyšeli.

„A jak jste je sem vůbec dovezl?“ „Normálně, autem, támhle stojí. Je to kombík, tak měly výhled na cestu jako v kočáře. Za hodinku jsme byli doma, slabých 60 kilometrů to bylo.“ „Cože?“, ptá se ten z ochrany zvířat, „vy to vozidlo máte schválené pro dlouhotrvající cesty podle vyhlášky o přepravě zvířat? A máte tam nakládací rampu o sklonu nejvýše 20 stupňů a 0,75 metrů čtverečního plochy na každé přepravované zvíře podle téže vyhlášky? A máte kurz přepravce a osvědčení o jeho absolvování podle vyhlášky č. 4/2009? A máte evidenci o vyčištění vozidla po přepravě a zakládáte jí 3 roky podle § 7 veterinárního zákona?“

„Jak máte daleko od sebe ty příčky v jeslích, co z nich žerou to seno?“ „Netuším, ale zdá se mi to akorát“, chvěje se mi hlas. „Ale vyhláška č. 191/2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství v příloze 3 stanoví vzdálenost příček minimálně 80 mm. A tyhle jsou určitě blíž. Mám to přeměřit? A kde mají napáječku?“ „Mají kýbl.“ „V kýblu na zemi může být voda kontaminovaná, napáječka má mít horní hranu ve výši maximálně 700 mm, když ten kýbl dáte na koryto, bude moc vysoko. Nesplňujete obecně závazný předpis! A co v tom kýblu mají?“, ptá se ten z životního prostředí. „Vodu“, odpovídám, „mám vlastní studnu, voda je dobrá, taky jí piji.“ „A máte povolení vodoprávního úřadu na odběr podzemních vod pro podnikatelské účely – napájení hospodářských zvířat? Víte, že podle § 117 zákona 254/2001 (vodního zákona) můžete jako podnikatel za neoprávněné odebírání podzemních vod dostat pokutu od 5000 Kč do 10 milionů?!“ Už jen lapám po dechu…

„Odkud máte to seno?“ Ptá se zástupce kontrolního ústavu.“ „Bylo na půdě. Až ho sežerou, nasuším nové.“ „Vy máte registrovanou prvovýrobu krmiv?“ „Co?“ „Pane, každý prvovýrobce krmiv, a výroba sena je prvovýrobou krmiv, musí mít registrovanou výrobu, dopravu a skladování krmiv u ÚZKUZ. Máte to? Nemáte! A poslal jste na ÚZKUZ prohlášení o tom, že dodržujete všechny předpisy v oblasti krmiv nařízené legislativou? Neposlal! A máte vedenou evidenci výskytů škůdců v krmivech a vytvořen systém jejich potírání podle zákona 91/1996 o krmivech a přímo použitelných předpisů EU?!

Nemáte! Vy jste schopen kontaminovat potravinový řetězec závadným krmivem a následně ohrozit zdraví lidí produkty chovu! Co děláte s mlékem?“, ptá se ten z veterinární správy. „Mám ho v ledničce. Něco jsem vypil a litr a půl si koupila babka od vedle.“ „Jak koupila?“ „No normálně. Dal jsem jí ho do petky a ona mi dala dvacetikorunu.“

„Cože? Vy jste uvedl do oběhu bez souhlasu příslušné veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko. Vždyť to zákon výslovně zakazuje!! Tady už by se mohlo jednat o trestný čin ohrožení obyvatelstva závadnými potravinami.“
„Tam to, co je vzadu v rohu, to jsou bobky od těch koz?“, ptá se ten z ÚZKUZ. „Jo, prostě bobky.“ „A máte evidenci o produkci hnojiv a jejich použití, když jste ten podnikatel v zemědělství? Podle zákona o hnojivech jí máte vést a zakládat 7 let. Tak dlouho sice kozy nemáte, ale co minulý týden, kam jste ty bobky dal?“ „Tamhle na hromadu.“ „A kde máte hnojiště na uložení půlroční produkce hnoje? Víte o tom, že jste ve zranitelné oblasti podle nařízení vlády - takzvané nitrátové směrnici?“ „Jaké zranitelné? Proboha, co to…?“

„Pane!“, uzavírá ten z veterinární správy. „Viděli jsme všechno, tak to půjdeme sepsat a spočítat! Anebo, víte co? Aby jste o nás nemohl říci, že nejsme schopni lidského jednání, a že zemědělcům nepomáháme, tak my s Vámi JENOM zahájíme správní řízení a dáme Vám dva dny na to, abyste to dal do pořádku. Koncem týdne se zastavíme a provedeme následnou kontrolu. Pokud bude všechno v pořádku, tak se to budeme snažit to vyřešit co nejmírnějším způsobem. Platí?“

Skupina úředníků odchází... Chvíli nevěřícně koukám a pak si vzpomenu na dědu, co mi kozy prodal. Že on na starý kolena blbnout nebude, chtěl je zaříznout - ale to by byla škoda.

Ne, ne, děda měl pravdu! Žádná škoda! Jdu do kuchyně pro nůž. Ježíši, snad není nějaký předpis o tom, že kozu nesmím zaříznout…?!

Ing. Ivan Hrbek,
člen SCHOK ČR (člen Asociace soukromého zemědělství ČR)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

To je děsný! Ale co kdyby se všichni zemědělci registrovali třeba v Rakousku nebo Holandsku? Pomohlo by to?
Možná by stálo za úvahu, kdyby všichni zemědělci pohrozili, že pokud státní úřady nepřestanou blbnout, seknou se zemědělským podnikáním úplně všichni, a k čemu pak budou státní úřady? Budou je moct rovnou zrušit!
Nebo je to schválně, aby české zemědělství bylo státními úředníky úplně zlikvidováno?
Pak bude ČR jen montovnou, kam se bude dovážet (a vlastně už dováží) veškerý potravinářský odpad ze všech zemí EU.
Tak jsem si myslel, že nejlepší zajištění na důchod je kousek pole, louky, pár králíků, koza, ovce, atd. Ale na takovou byrokracii jen zírám!
26. 01. 2010 | 21:36

babča napsal(a):

Ty předpisy jsme převzali z legislativy EU nebo jsme poturčenec horší Turka ?
26. 01. 2010 | 21:40

Al Jouda napsal(a):

Senzační článek ! Téměř jako povídka Jaroslava Haška ze strého mocnářství ! Chytí se alespoň nějaký úředník z Ministerstva zemědělství za rypák ?
26. 01. 2010 | 21:51

ludka napsal(a):

úžasný pobavilo mě to a zároveň je to k pláči
26. 01. 2010 | 23:02

Rumcajs napsal(a):

Připojuji se k nadšeným výkřikům.

Měl místo koz podříznout ty státní úředníky. Koz je škoda.
26. 01. 2010 | 23:06

Líný černý pes napsal(a):

Jo, kdyby to bylo v zemědělstvé "jen" o tomhle, to by byla paráda. Ono je to ve skutečnosti ještě horší ....
26. 01. 2010 | 23:16

argun napsal(a):

Ovšem ti, kteří berou přímé státní dotace na pár tisíc hektarů jsou v klidu, pokoji a balíku... stačí dvakrát za rok posekat. Nejlepší zúůsob podnikání je skupovat víc a víc půdy.
26. 01. 2010 | 23:49

Charlie napsal(a):

pánové

horší jak za Hitlera, ale nemyslete si, že je to v jiných oborech podnikání o mnoho lepší.

Prostě je to i nadále tak, že kdo nic neumí - řídí a kontroluje.
Ostatní makají.
27. 01. 2010 | 00:21

Ládik napsal(a):

Rodiče měli na úpatí Jeseníků taky 2 kozy, bylo mléko a sýr. Asi 10 let. S takovými pitomci se ale nesetkali. Aby byli SHR, museli by mít 3 kozy.
27. 01. 2010 | 07:18

Apeoffice napsal(a):

probudili jsme se do zlého snu.
jen pozitivní věc, článek je trochu postarší, dnes se při registraci do evidence zemědělského podnikatele vzdělání nesleduje, nedokládá a nezkoumá :) což ovšem není záruka že s další úchvatnou novelou se to nezmění.

Jinak je to masakr, divím se, že se někdo snaží podnikat v tomhle marastu, tady jde fakt asi živořit nebo krást.

A taky se ukazuje jaký jsou lidi, místo aby lufťák sklapl a pochopil, tak rychle a za tepla udá. Hlavně uškodit a pomstít se, takový sousedy radost pohledat.
27. 01. 2010 | 07:44

Daňový poplatník napsal(a):

Jen drobnost, všechny tyto právnínormy jsou původem Nařízení komise (EU), a vstupují v platnost přímo, nebo musí být zapracována do příslušných národních zákonů a vyhlášek, navíc se vše i několikrát do roka mění, protože když tým expertů v Bruselu, nebo na ministerstvu řekne, je to dobrá právní úprava,a pár let vydrží, tak dostane výpověď pro nadbytečnost.
Takže se sice opakuji, ale do p.či s celou EU!!!!
A pak se divíme, že míra efektivnosti a produktivity v EU je nižší, než jinde na světě, a že jsou obchody zaplavovány šuntem od kdekoli.
27. 01. 2010 | 08:12

slavwin napsal(a):

Možná je to všechno nutné. Neexistuje něco jako drobné podnikání ( max 10 koz s kozlem kůzlaty nebo 3 krávy atd) s určitou výměrou pole. Povolení drobného prodeje, zamezit přístup k velkovýrobcům potravin. Tady by byl případný škůdce dohledatelný a postižitelný. Já jen abychom s vaničkou nevylili i dítě. Jinak nemám nic proti zjednodušení, propusťe 30% veterinární správy dejte jim jako odškodné kousek pole s kozamama, kravama, myslím že se pak vše vyřeší samo.
27. 01. 2010 | 09:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Idiotenbande. Svoloč. Sebranka. Timurova parta. Ale asi jim to dobře sype.
Zavřít do chlívku, krmit tyčinkama Müsli a napájet pasterovaným pivem. Tak dva tři měsíce. Vylezou a budou prosit na kolenou o hlt čersvého kozího mléka, byť neprošlého hygienickou kontrolou.
:))
27. 01. 2010 | 09:33

Petr napsal(a):

Je špatný název článku.
Správně by měl znít: "Byrokracie v České republice je neúnosná"

Rozšiřovat se proč asi nemá cenu. Všichni víme své, tedy mimo těch statisíců zbytečníků, kteří jsou díky byrokratické hydře lehko a dobře živi.
27. 01. 2010 | 09:45

Jenda napsal(a):

připomělo mi to krásný výraz "legislativní smršť"

chudáci poslanci mají v takovém případě na přečtení zákono jenom
jeden nebo dva dny. Zákon o dani z příjmů na rok 2009 měl 263 změn. Tomu říkám produktivita práce.
27. 01. 2010 | 09:53

Hans napsal(a):

Pane Havel, co kdyby jste poradil Velebovi z Agrární komory, aby se komora zabývala právě takovými věcmi a neplakala stále po dotacích a neorganizovala vylévání mléka na pole. Zároveň by mohla AK organizovat rozšíření mléčných automatu. My čtenáři s tím asi těžko něco uděláme, ale právě AK s ubečeným Velebou a Asociace soukromých zemědělců by se měli těmi problémy zabývat.
27. 01. 2010 | 09:55

Jenda napsal(a):

jen připomínám - měli jsme protibyrokratickou komisi, která fungovala a proto musela být zrušena.
27. 01. 2010 | 10:00

anna napsal(a):

tak o tom jsem uvažovala - jít na venkov, jednu, dvě kozy či ovce, aby vypásly meze.. po tomhle článku .. NE!
/a co slepice, ty se už taky registrují??/ :-(
zvedá se mi tlak z té byrokracie, kterou si platíme..
27. 01. 2010 | 10:09

jarda napsal(a):

To chtelo na ne jinak. Nic neoznamovat, kozu nemam, dovnitr vas bez soudniho prikazu k domovni prohlidce nepustim. Navic mam velkyho psa a dlouhej bic.
27. 01. 2010 | 10:11

anna napsal(a):

Vše co výše napsáno je pravda, v praxi je to ještě horší, pokud natrefíte na iniciativního kontrolora. Jen malá poznámka, předpisy sice jsou z Bruselu, ale rozsah a množství kontrol si stanoví každý stát sám. Brusel požaduje počet kontrol do 10%!!!
Naši kontrolují mnohonásobně více!! přála bych každému takovou kontrolu zažít a věřím, že by nikdo zemědělcům dotace nezáviděl. V Irsku na to jdou jinak, tam Vám zástupce jejich ministerstva zemědělství řekne, že nemají zájem dotace vracet, ale aby zůstali doma pro zemědělce.
27. 01. 2010 | 10:54

Zdenka napsal(a):

Tak to my jsme chovali ovce, ale tento tyden koncime. Tato byrokracie, nahlaseni kazdeho kusu, zabiti kazdeho kusu, narozeni jehnete, ockovani, zakresleni chlivku programem do pocitace na úřadu ,..atd. Navic vlnu nikdo nechce za rozumnou cenu. Uz na to nemame silu. Koupili jsem maly traktor a uz zadna ekologie. Sbohem ovecky, snad nekdy.
27. 01. 2010 | 11:02

Karlík napsal(a):

Musel jsem se podívat do kalendáře, jestli není Apríla... To je něco neskutečného! :-(( Jen by mně zajímalo, jestli úředníci jsou taky tak všímaví, když muslimští spoluobčané v evropských městech podřezávaji doma na balkóně ovce... Asi ne, to by byla diskriminace a popírání jejich kuturních hodnot. :-D
27. 01. 2010 | 11:03

student napsal(a):

Nic není bez příčiny. Za vším je nutné vidět člověka - a jeho zájmy. Ptejme se, kdo je ten člověk, který si u nás přeje nadvládu byrokracie nad rozumem.
27. 01. 2010 | 11:04

Dušková napsal(a):

Na adrese http://www.automat-na-mleko.cz je možné zjistit,jak dobře funguje moderní návrat prodeje mléka přímo od krav.Možná by bylo vhodné se poptat p. Martina Bartíka, místopředsedy Agrodružstva Roštění, kterému automat patří,jak to provedli jeho zaměstnanci.
Novinka rychle dobývá český venkov i města a ukazuje, že lidé si za čerstvé plnotučné mléko rádi zaplatí víc. Stroje zároveň zemědělcům dovolují odstřihnout část své produkce od mlékáren a obchodních řetězců, jejichž nízké výkupní ceny jsou pro ně likvidační.
27. 01. 2010 | 11:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jarda
Já mám navíc zbrojní pas. Kvér po dědovi a stavební spoření na výstavbu kulometného
hnízda.
27. 01. 2010 | 11:11

David Kalhous napsal(a):

No, ony ta narizeni nejaky vyznam maji, i kdyz to takhle muze vypadat absurdni - vezmete si to opacne: mate chovatele se stovkou krav, moc se o ne nestara, hrozi nebezpeci, ze bude prodavat zavadne mleko, kravy onemocni, apod. Musite mit nejaky bic na ochranu spotrebitelu i tech krav.
Navic bych vse nesvadel na EU. Kazdy stat mel jiz predtim hromaud ruznych narizeni a predpisu.
27. 01. 2010 | 11:18

jj napsal(a):

já bych tam chtěl mít něco optimistického na závěr. Třeba tohle:
"Za týden měšťákovi ten barák vyhořel. O ničem nevím, já jsem spal a sousedka taky."
27. 01. 2010 | 11:21

mates napsal(a):

Nemám slov... Všechny co bych vychrlila by byly vulgární!!!
Občas slyšim, že to jinde neni lepší (obecně, nejen v zemědělství), ale nějak si nedokážu představit, že by se jakýkoliv jiný stát-tedy státní správa (pominu-li ty s válečným konfliktem apod. problémy) tolik stavěl proti vlastním lidem. Lidem, kteří, ať už se tu narodili nebo ne, mohou tomuto státu být velkým, nebo i jen malým, přínosem. Je mi z toho čím dál smutněji
27. 01. 2010 | 11:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

David Kalhous
Precedentální právo založené na LZPaS.
Dopustíš-li se....., tak.........
Ne : Todle nesmíš , to taky, to pouze pod podmínkou, že, anebo naopak...
Jenže co pak s nezaměstnanými právníky? Prej už ani peklo je nechce brát !
P.S. Židům Zákon funguje už 4000 let. A to pouze s mírnými obměnami. Ale duch toho Zákona je stejný. Duch našeho zákona je ten, že v každém vidí potenciálního zloděje a podvodníka.V každém ! Odpudivé.doyers
27. 01. 2010 | 12:03

mates napsal(a):

PS: Panu P. Havlovi děkuji za článek
27. 01. 2010 | 12:07

Bureš napsal(a):

Stát má skvělou byrokracii, vyžranou, důležitou, k ničemu, jen k těm papírům.
Správné by asi bylo, kdyby člověl oznámil záměr v něčem podnikat - a přijel by jeden úředník, se vším poradil, všechno pomohl zařídit.
Mám podobně komický zážitek s živnostenským úřadem. Je to hnůj.
27. 01. 2010 | 13:16

Šumavák napsal(a):

"nad není nějaký předpis o tom, že kozu nesmím zaříznout…?!"
o tom nepochybujte ani vteřinu! A ještě ji napřed musíte očipovat a zajistit, aby odpovědný pověřený pracovník ten čip vyjmul a vrátil ho do centrální evidence!
O domácí porážce a nutnému vybavení k ní ani nemluvě....
27. 01. 2010 | 15:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

Šumavák
Těsně před tím , než kozu zaříznete, sepište darovací listinu, ve které ji darujete státu. Nechte si to orazítkovat na podatelně. Kozu zabte, stáhněte, sežerte.
Až se příjdou úředníci pídit po tom, kde ta koza je, řekněte, že Vám ji mezitím ukradli.
Uvidíte, že si s tím poradí. Je to jejich denní chleba.
:)))
27. 01. 2010 | 16:09

Lucka napsal(a):

Začalo to nevinně - koupí domu s velikou zahradou. Co s trávou? Koupili jsme ovce a zjistili, že se musíme zaregistrovat. Ovce se množily, takže jsme pronajali další pastvu... Dnes paseme pár ovcí na 5 ha. Za rok jsme měli 3 kontroly!!! Je přece jednodušší přehlédnout 5 ha než se babrat v tisích hektarech nějakého velkého podniku. Čárka za provedenou kontrolu u nadřízených je, půlden volna k tomu, tak proč bychom nekontrolovali ty malé? A když něco najdeme, pokutu snáze vymůžeme (u nás naštěstí nic nenašli). Nicméně podle toho článku nám k dokonalosti i tak stále něco schází. Byrokracie v tomhle státě fakt nemá obdoby! A pozor! Zaregistrované hospodářství a známky na zvířatech musíte mít i když chováte jen 1 ks!! Tak zdar českému zemědělství!
27. 01. 2010 | 17:22

InuTak napsal(a):

Klíčová v celém článku je věta:

"Sice měli spoustu řečí, jestli mám zemědělské vzdělání a praxi, ale nakonec jsem to zmákl."

Nezmákl... živočišná výroba se středních a vysokých zemědělských školách studuje několik let. Totéž potravinářství, krmivářství atd. Myslet si, že farma = koza + louka je nereálné. Rozčilovat se nad tím, že někdo moje zjednodušené představy neakceptuje nikam nevede.

Každý obor má předpisy, bezpečnostní, hygienické a v případě zvířat také ty na jejich ochranu.

Hypertrofované legislativy se nezastávám, ale do značné míry chrání i ty výrobce.
27. 01. 2010 | 17:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

Inu Tak
Já se do té debaty vmísil jen proto, že tak třikrát do měsíce jezdím na kozí farmu pro mlíko a sýry. A ta paní, co tu farmu provozuje (v jejím chlévě by jste se mnozí z Vás cítili jako doma :))), bojuje se stejnou byrokracií jako autor. V zemědělství se moc nevyznám a tak příklad z oblasti, kterýá je mi bližší:
Chodíte na pivo ? - Ano ? A já Vám tvrdím, že ne ! To , co díky " každý obor má předpisy, bezpečnostní.. etc" konzumujete, je pouze chemický koncentrát svou barvou a chutí připomínající původní český chmelový mok. Produkují jej lidé s vysokoškolským vzděláním. Můj kolega vaří už asi 4 roky skutečné pivo a to prosím, po 3 týdenním praktickém školení. Přijďte ochutnat !
P.S. To, že někdo neumí hrát na žádný hudební nástroj, neznamená, že by nemohl být dobrým hudebním kritikem. Ke klavíru jej ale proboha nepouštějte !
27. 01. 2010 | 18:08

Šumavák napsal(a):

To: Inu Tak.....
to, že někdo studuje leta zemědělství na VŠ, ještě neznamená, že si při první příležitosti nepropíchne vidlema nohu....
Za zvířata a jejich produkci je stejně zodpovědný chovatel a prodá-li mléko nebo vejce se salmonelosou (tomu žádné předpisy nezabrání) tak stejně ponese zodpovědnost a následky sám, a ani 3 kontroly ročně mu nepomohou!!
Ta byrokracie u malých chovatelů je jen buzerace a snaha dosáhnout toho, aby se nevytvářela třída lidí na státu nezávislých, kteří ten stát k ničemu nepotřebují....takoví jsou hrozně nebezpeční ( a také nevolí ČSSD...)
27. 01. 2010 | 18:17

pavel fadrný napsal(a):

InuTak!
Všeho s mírou.Pár koz není farma.Na školách se zemědělská výroba už skoro nevyučuje,protože není zájem.Za pár let už to nebude mít ani kdo učit.Přebujelé kontroly vychází z "principu předběžné opatrnosti".Zásada je,čemu nerozumím,nebo je mi to podezřelé,to zakážu.A hlavně zblbnu veřejné mínění.Čechů je asi 10 milionů,zemědělců asi 100 tisíc.No není to divné,že se 1 % obyvatel živí tak podivně?Tak si na ně posvítíme a kontrolami je budeme učit,jak se má správně hospodařit.Budou-li mít ti hnojaři pořád tvrdou hlavu,tak zemědělství zrušíme a všechny potraviny dovezeme.Nakonec už 20 let víme ,že české potraviny jsou škodlivé!
27. 01. 2010 | 21:43

bob napsal(a):

to:Petr Havel
Co by jste teda navrhoval vypustit? Že se můžou vozit ovce ve všem do čeho se vejdou? Zrušit známky a registr? Žrát budou co jim dám?
28. 01. 2010 | 13:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

to Bob
Třeba: Máš kozu bez známky - hajdy na mučidla. Vezeš kozu trabantem - pět dní o hrachu a vodě. Dáš koze něco co jí nešmakuje - sám si to sežereš.
P.S. Všeho moc škodí. Vím. I ironie. Takže si dám pětkrát zdrávas, čtyřikrát otčenáš a k bůčku místo knedlíků chleba odvčera.
28. 01. 2010 | 13:57

InuTak napsal(a):

bob:
No, asi tak.
28. 01. 2010 | 14:02

InuTak napsal(a):

TCKD Hnuj: Myslím, že časem dojde k vyšší specializaci. Farmář bude chovat zvíře, dovážet krmení bude ta firma, která bude garantovat jeho jakost a složení, odpad z chléva nebude na hnojišti na dvoře, ale odveze si ho ten kdo má na to prostory a vybavení, atd. Je to sice trochu proti duchu soběstačnosti, ale na druhou stranu to třeba sedlákovi (výraz farmář mi stále přijde jako anglismus) ušetří práci.
28. 01. 2010 | 14:11

bob napsal(a):

Samozřejmě že je těch zákonů hodně, ale chci-li v něčem podnikat, tak si přece nejdřív zjistím, co to obnáší. Žádná důvěra mezi lidmi není, tak se prostě nahrazuje zákony. Některé jsou třeba nepochopitelné, ale některé naopak, je třeba dodržovat. Pana Havla jsem se ptal, které jsou ty zbytečné.
Třeba ten registr. Dovedete si předtsavit, jak by to u nás vypadalo, když propukla ta nemoc šílenejch krav a nebyl by ten registr a ty známky? Skutečně by se ta stáda porazila nebo by se "vyléčila"? :-)
28. 01. 2010 | 14:13

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bob
Jestli mám dvě kozy(mám na mysli zvířata !) a vypukne nemoc šílených koz (opět zvíře !) , nejsem duševně chorý a občas poslouchám rádio či TV - tak se přihlásím sám. To mi chcete tvrdit, že za chvíli nás čeká povinný piercing slepic a králíků?
Inu Tak
Bavíme se o DVOU kozách (znovu - zvířata !).Tenhle servis zaplatím jak?
Heleďte se , pocházím z vesnice. Tak před 40 lety, kdyby k nám někdo přišel a ptal se jak to , že prase a kozel, které chováme, nemají známku, zavolala by moje máma na psychyatrii. A hnůj se upotřebil po zkompostování na zahradě. Nikde žádný svinčík. BUZERACE, nic jiného. A práce pro darmožrouty.
28. 01. 2010 | 14:32

bob napsal(a):

Já s Vámi v podstatě souhlasím. Jen nevím, jak chcete uzákonit, že se to týka tří koz, ale dvou už ne. Nebo jaké koliv jiné číslo. A hlavně uzákonit to tak, aby se to nedalo zneužít.Jsem z Prahy, ale na vesnici za babičkou jsem jezdil:-)
28. 01. 2010 | 14:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tak třeba co tkzv. sdružení spoluvlastníků domu. Také je to až od 3 osob. A to jde prosím o lidi, proč by to, damned, mělo být s kozama složitější ?
:)))
28. 01. 2010 | 14:47

bob napsal(a):

Ale každej z těch lidí má občanku:-)))
Musím končit. Příjemnej zbytek dne
28. 01. 2010 | 14:56

Gerd napsal(a):

A co český parlament? Samé zvíře a žádné očipované! ani ta koryta nemají předpisová.
Ještě k tomu převozu zvířat. Taky mohl chovatel říct, že s nimi šel pěšky.
28. 01. 2010 | 17:55

Jan Živočichár napsal(a):

Smutný popis reality. Bohužel máte pravdu, že Češi mají legislativně ošetřeno i to pověstné hovno...
S čím ovšem nesouhlasím, je dojem, že úřady a tvůrci legislativy jsou nějací marťani. Zrovna tvůrce zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat mne zkoušel na státnicích, takže vím, že je to dlouholetý zootechnik. Vůbec na ZU v Praze, Suchdole člověk potkal členů legislativních komisí dost, bohužel mi bylo vysvětleno, že takové odborné komise zákon připraví a legislativní komise (chápejte bez zemědělského vzdělání) takový zákon doupraví podle svého, často k horšímu, protože odborné komise nemají rozhodující slovo.
Takže vážení přispěvatelé, rozhlédněte se, ten na koho zde všichni nadáváte, může být Vaším sousedem nebo i příbuzným!!!
29. 01. 2010 | 12:23

Janka napsal(a):

Jj, sousedské vztahy... článek byl krásný, jen jsem chvílemi nevěděla, jestli se smát či plakat. My také doplatili před pár lety na "dobrého" souseda. Nu, klasik říká, že své sousedy si musíme hýčkat. Jen je mi někdy smutno, kam až se lidi sníží...
01. 02. 2010 | 09:44

bobik napsal(a):

Dokud se budeme chovat jako Švejk tak se nic nezmění .Revoluci udělali studenti mladí lidé a ne ti co sedí u netu a datlujou! To je přesně to čím se nic nezmění !
Vyjít do ulic revoltovat pálit auta a dávat těm sviním nenažranejm najevo že takhle NE !
01. 02. 2010 | 11:24

Ježek Žluva napsal(a):

Je apríl? Si děláte pr...
Mě to trochu znervóznělo - Chci letos přikoupit tu louku naproti, o kterou se nikdo nestará a teda i pár těch ovcí, ušetřím za sekačku, pro děti jehňátka a pro tatína s maminkou jehněčí.
Tož to není dobré, je vůbec důvod se tvářit navenek jako podnikající v zemědělství?
01. 02. 2010 | 12:06

Pavlik napsal(a):

..a já naivní blbec jsem šel volit hrdě Česko do EU.
01. 02. 2010 | 12:44

úřednickápiča napsal(a):

Tak jsem si myslel,že dají alespoň zemědělcům pokoj,chyba!!!! Chtěl jsem v důchodě chovat včely,králíky a slepice ,takhle budu chovat blechy,vši a štěnice a budu je dávat jako výslužku na úřady...je to děs,takhle ta Evropa i s těmi populistickými hňupy chcípne hlady. Jak dlouho si necháme srát na hlavu??????
01. 02. 2010 | 15:21

yakba napsal(a):

Hlava 22
01. 02. 2010 | 15:50

Samostatnost Moravě napsal(a):

A tak jde krok za krokem osel za oslem vyhláška za vyhláškou,úředník za úředníkem čím více lejster tím více práce to je naše agitace.
01. 02. 2010 | 16:18

Pamětník těch horších časů napsal(a):

Docela srandista je ten Ing. Hrbek, napsal už nějakou humoristickou knížku nebo je to jeho první fejeton?
Ale ohne sranda, té kontrole se vůbec nedivte, jak autor píše její příčinou byl soused který jezdí se na chalupu do zemědělského prostředí zrekreovat a ne poslouchat nějaké mečení (v 8 hodin už měl mít dávno poklizeno, nakrmíno a podojíno !!!) a čuchat nějaké zvířecí smrady. A také nezapomeňte, že se ti různí úředníci musí nějak uživit, prý jsou dnes dva na jednu farmu.
01. 02. 2010 | 16:26

Analytik napsal(a):

Čiročirá demagogie.

Ale jednodušší se na to chytli.
01. 02. 2010 | 17:45

Véčko napsal(a):

Vy jste zapoměl na havarijní plán, jak si to pane představujete vynechat 55 stránek A4 popsaných o tom jak zlikvidovat ho.no?
01. 02. 2010 | 19:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

úřednickápiča
Ho ho ho. Málem mi praskla bránice.---
Pak mi ale náhle začlo být do breku. Sám nevím ku..a proč !
02. 02. 2010 | 15:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

bobík
Také jsem pro pořádnou revoluci . Zlo vymrskat Zlem.
Ale jsem dosti líný a také zbabělý.
Proto raději volím nepořádnou demokracii. Také má úchylka - přispívat na blogu, se lépe provozuje v teple domova než na barikádě.
Volím VV. Uvidíme.
02. 02. 2010 | 15:08

Vladimír napsal(a):

Petře, děkuji, dobrý a (bohužel) pravdivý článek.
P.S. Dlouho jsme se nepotkali a tak jen věřím, že žiješ dobře a máš se fajn.

to Tencokida Hnuj: A no, vol VV, ale z jiných tvých příspěvků jsem měl dojem, že jsi inteligentnější. Inu, mýlil jsem se......
02. 02. 2010 | 16:47

Martin napsal(a):

ad Pavlik 01.02.2010 12:44:19: "..a já naivní blbec jsem šel volit hrdě Česko do EU."

já volil NE, a je mi to taky houby platné...
A ani nemám dobrý pocit z toho, že můžu říkat "já vám to říkal..." :-)

Už tenkrát mi stačilo slyšet o tisícistránkovém dokumentu o dovozu pomerančů. A to byly a jsou samozř. i mnohem větší zhovadilosti.
04. 02. 2010 | 17:23

chovatel napsal(a):

Rád bych připomněl, že článek, který popisuje reálný stav zhoubně přebujelé byrokracie EU NENAPSAL slavný bloger a zemědělský analytik Havel. Ten si ho jenom po 2 měsících po jeho zveřejnění někde v rámci své "analytické činnosti" PŘEČETL.

Je pravda, že to nic nemění na faktu, že předpisy EU jsou nesmyslné a v podání našich kontrolních orgánů často dotaženy do absurdity.

škoda že nenapsal nic například o veletrhu Grune Woche, kde byl za peníze daňových poplatníků. ...ale to je vlastně moc práce... (:(
04. 02. 2010 | 19:46

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

thanks a lot. You article is very informative.
04. 03. 2010 | 02:51

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:46

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:26

rolex watches napsal(a):

People usually say :"Seeing is believing." Each attempt has a corresponding gain, in part or obvious, or vague. At least we have the kind of

satisfaction After I bought this watch ,in a sense,it means a great deal to me.
01. 04. 2010 | 12:18

laptopbatteries napsal(a):

<a href="http://www.laptopsbatteries...">Laptop Batteries</a>|
<a href="http://www.batterygrip.org/">battery grip</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS11 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V2000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V3000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V6000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario M2000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell inspiron 6400 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Dell Inspiron 1545 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell inspiron 1525 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell xps m1330 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell xps m1730 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv6000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv2000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv9000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv1000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv8000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq 6715b battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq 6910p battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq nc6220 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq nc6400 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm thinkpad t60 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm t42 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm r32 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS8</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS9</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS5</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Toshiba PA3479U-1BRS</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Toshiba PA3465U-1BRS</a>
08. 09. 2010 | 04:51

low auto insurance rates napsal(a):

I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what's the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates comparison</a>
15. 10. 2011 | 11:11

outletcodwt napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jackets</a> mitoyo http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose outlet
27. 02. 2014 | 05:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy