Každý člověk (včetně Greenpeace) sní denně miliardy genů – a žijeme

04. 03. 2010 | 18:44
Přečteno 14941 krát
Nátlaková lobbystická organizace Greenpeace už zase manipuluje veřejným míněním. Tvrdí totiž, že nová geneticky modifikovaná (GM) odrůda brambory Amflora je nebezpečná pro životní prostředí a zdraví lidí a že gen vložený do této brambory může lidem způsobovat reistenci na některá antibiotika.

Je to ovšem lež jako věž zneužívající neinformovanost laického spotřebitele. A že ten tedy neinformovaný je. Když se před lety prováděl v zemích, které jsou symbolem vyspělého světa a inteligence, tedy v EU, průzkum zjišťtující základní znalosti lidí o geneticky modifikovaných organismech (GMO), drtivá většina z nich nevěděla, že každé jídlo obsahuje geny. Lidí sice asi vědí, že jsou v jídle cukry nebo tuky, případně znají látky jako cholesterol nebo antioxidanty, ale o genech v potravě nemají ani potuchy. Jenže geny jsou součástí všeho, jsou v bakteriích přítomných ve vzduchu, vodě, zemi, a tedy i v jídle. A denně jich zkonzumuje každý člověk (těch genů) minimálně deset miliard. Přesto je gen výrazem pro něco, co jakoby do potravy nepatří. Jenže geny tam jsou, například jako součást půdních bakterií. Málokdo tak zřejmě také ví, že oficiální tuzemská hygienická norma připouští množství deseti milionů půdních bakterií v jednom gramu stravy. Zhruba deset procent z nich přitom tvoří bakterie, které obsahují gen vložený do GM brambory Amflora.

Její využití pro technické i krmné účely tento týden povolila Evropská Komise, což nastartovalo Greenpeace k agresivní protikampani. Podle vědecké poradkyně Greenpeace ČR Magdalény Klimovičové je povolení produkce brambory Amflora „šokující“, neboť představuje riziko pro životní prostředí a zdraví. Přestože tuto odrůdu schválil pro produkci i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), jeho rozhodnutí jsou podle Greenpeace zaujatá. „EFSA v případě GM bramboru ignorovala závažná zdravotní a environmentální rizika. U odrůdy Amflora jsou totiž využity selekční markery, které mohou vést k rezistenci na antibiotika neomycin a kanamycin,“ tvrdí Greenpeace. Organizace proto vyzvala jednotlivé členské státy EU, aby produkci GM brambory Amflora zakázaly.

Jaká je ale skutečnost?

Vložením genu produkuje brambora Amflora velmi vhodný škrob pro využití zejména v textilním a papírenském průmyslu a podstatně tak zvyšuje konkurenceschopnost těchto oborů. Odpad z brambory je pak dobrým krmivem pro hospodářská zvířata. Takže jaký že je to ten zlý vložený gen, po kterém podle Greenpeace zřejmě všichni dříve či později zemřeme? Nu, jde o gen, který je přítomen ve zhruba deseti procentech půdních bakterií. V jednom gramu ornice je přitom zhruba miliarda půdních bakterií, takže v zemi kolem brambor, tedy i těch ne GM, jsou stovky miliard oněch „nebezpečných“ genů. Samozřejmě že se z půdy dostávají do potravního řetězce a tedy i do našich těl. To je ale dobře a dokonce pro zdraví prospěšné, protože bakterie a jejich geny pro přežití v prostředí zamořeném těmito „zvířátky“ potřebujeme. I to i členové Greenpaece, neboť kdyby bakterie a geny stejně jako každý člověk nekonzumovali, tak by tu už nebyli.

Podstatné na antikampani Greenpeace nicméně je, že tvrdí, že vložený gen způsobuje necitlivost k antibiotiku kanamycinu. A dále tvrdí, že díky tomu může brambora Amflora předat tuto vlastnost (necitlivost k antibiotiku) „zlým“ bakteriím. Základní fór je ale v tom, že zatímco přechod genů z bakterie do bakterie je celkem běžný, přechod genů z rostliny do bakterii ještě nikdy nikdo nedokázal. A snažilo se o to hodně vědeckých kapacit. Na druhou stranu stačí normální selský rozum. Kdyby to totiž bylo možné, musely by být krávy každodenně konzumující miliardy podle Greenpeace nebezpečných genů odolné proti zmiňovanému antibiotiku jako kámen vůči máslu. Ale kupodivu – nejsou.

Jak již bylo řečeno, bezrizikovost brambor Amflora potvrdil dvakrát po sobě EFSA, nejvyšší vědecká autorita EU v oblasti bezpečnosti potravin čítající 40 významných odborníků z oboru. Stejný názor zveřejnilo v takzvané Bílé knize 64 tuzemských vědců v době předsedncitví ČR v EU. Co k tomu dodat?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Reedoc napsal(a):

Greenpeace by se měli zaměřit na jeden tajemný gen napadající DNA českých politiků. Ti poté představují obrovské potenciální nebezpečí pro své okolí protože jejich mozek je rezistentní v oblasti inteligence. Spekuluje se, že tímto genem mohou být zasaženi i ekologičtí aktivisté.
04. 03. 2010 | 18:57

InuTak napsal(a):

Nojo, Greenepeace...
04. 03. 2010 | 19:55

Olga napsal(a):

Greenpece = samé problémy. Asi nic jiného neumí a tak matou důvěřivé lidi.
04. 03. 2010 | 20:08

Al Jouda napsal(a):

Gen negen, stále je to rostlinná tkáň, která se s živočišnou nijak neslučuje a škrob je jen jeden a ten jsme schpni strávit. Jakou moc dostala svěřenou organizace Greenpeace a od koho, že si může klást požadavky na různé zákazy ? Vykažme ji do příslušných mezí (velmi slušně řečeno !).
04. 03. 2010 | 20:29

Baba napsal(a):

Nevzdělaný by předpokládal, že tajemno obecně ovlivňuje mozek, často mozeček, přesně naopak, tedy k žádoucí produktivitě. Nevzdělaný neví, že i tajemen je několik druhů a některá rezistenstní, zvláště v oblasti čelního laloku působí rušivě. Neměli by si ekologičtí aktivisté na své ekologické aktivity připlatit?
04. 03. 2010 | 20:45

Baba napsal(a):

Tajemna rezistentní:
Toužíte-li o blahodárném vlivu, tedy zmiňujte blahodárný vliv.
04. 03. 2010 | 21:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Greenpeace fandím tehdy a pouze tehdy, když bojují s japonskými velrybáři. V ostatní činost převládá nedovzdělanost, amatérismus a diletanství. Jejich aktivita v boji proti geneticky modifikovaným organizmům svědčí o jejich fatální neznalosti a tudíž nepochopení problematiky.
Jsem zvědav na jejich zastánce v této diskuzi.
04. 03. 2010 | 21:44

Pepa napsal(a):

Bez rizika?
.....
Uvedenou odrůdu sice před časem schválil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), ovšem ten je již delší dobu kritizován členskými státy pro svou zaujatost a neplnění povinností právě v souvislosti s posuzováním GMO. EFSA v případě GM bramboru ignorovala závažná zdravotní a environmentální rizika. U odrůdy Amflora jsou totiž využity selekční markery, které mohou vést k rezistenci na antibiotika neomycin a kanamycin.

Světová zdravotnická organizace a Evropská agentura pro léčiva (EMEA) potvrdily, že obě látky jsou klinicky důležitými antibakteriálními preparáty. Evropská unie přitom po roce 2004 využití selekčních markerů, které mohou vést k rezistenci na antibiotika, zakázala. Uvolnění GM bramboru firmy BASF by tak mohlo přispět ke zvýšení bakteriální rezistence vůči významným lékům na závažné choroby, včetně prostředků pro léčbu tuberkulózy.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/_EU_povo...
04. 03. 2010 | 22:05

krok napsal(a):

hmm, podobně se dušovali i výrobci Conterganu v 60tých létech..a výsledek?..cca 10000 poškozených dětí:-(..co Vy na to, pane Havle?..jste si jist neškodností genového inženýrství, že byste ho vyzkoušel i na svých dětech?:-)
04. 03. 2010 | 22:05

vega napsal(a):

Komu lze víc věřit - lobistické organizaci nebo lobistovi?
04. 03. 2010 | 22:32

Targus napsal(a):

To Pepa:

A co ty krávy popisované panem Havlem?
Jak to, že nejsou rezistentní na AB, když spasou denně neuvěřitelná kvanta těchto genů?
Jste schopen to nějak rozumně vysvětlit?
04. 03. 2010 | 23:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A už je to tady, nevdělaní dilatanti se ozvali:
Pepa:
"U odrůdy Amflora jsou totiž využity selekční markery, které mohou vést k rezistenci na antibiotika neomycin a kanamycin."
Nesmyslná věta svědčící o naprosté neznalosti tématu.
"Předpokládá se, že brambory budou pěstovány jen pro průmyslové účely. Pokud by ale přeci jen došlo k jejich záměně s hlízami určenými pro potravinářské nebo krmné účely, nebudou ani lidé ani zvířata vystaveni žádnému zdravotnímu riziku. Brambory byly podrobeny desetiletému testování, jehož součástí byly i testy toxicity a alergenity. Výsledky zkoušek hodnotila European Food Safety Agency (EFSA) a došla k závěru, že pro člověka ani zvířata nepředstavuje brambor Amflora žádné riziko."
Kdo by se chtěl poučit podrobněji:
http://www.osel.cz/index.ph...
04. 03. 2010 | 23:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

krok:
"Argument" půl století starý.
04. 03. 2010 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A tady odborník:
"Všichni komisaři byli pro povolení, ale to vetoval komisař Stavros Dimas (životní prostředí). Komise se mu podřídila a požádala EFSA o nové vyjádření,"zohledňující nové vědecké poznatky."

Své stanovisko komisař Dimas (řecký právník) zdůvodnil přítomnosti genu nptII navozujícího necitlivost na antibiotikum kanamycin - „aby se nerozšiřoval v životním prostředí". Již 13. dubna 2007 však EFSA vydala stanovisko, že tento gen nepředstavuje žádné riziko, neboť kanamycin se nepoužívá ani ve veterinární medicíně a hlavně zmíněný gen je v přírodě značně rozšířen. Ornice obsahuje skoro miliardu bakterií v gramu a 5 až 15 procent je necitlivých na kanamycin."
http://www.gate2biotech.cz/...
04. 03. 2010 | 23:18

jj napsal(a):

Pepo,
hned vedle Vašeho odkazu je povídání o iluminátech. Takže o tom webu si můžeme udělat názor.
04. 03. 2010 | 23:18

tečka napsal(a):

Jaká je skutečnost? Skutečnost je taková, že vaše nezodpovědná generace fotříků by ve své blbosti nejraději příští generace vyvraždila. Autore ty vaše GM zpotvořeniny si nechte od cesty. V tomhle stojím za Greenpeace. I kdyby pravdu neměli, jako že v tomhle pravdu mají, po všech eskapádách co jsme zažili jako lidstvo je jenom rozumné 100-200 let počkat. To, že velkoproducenti BASF zkorumpovali EFSA je do nebe volající ostuda.
Otázka první:
Opravdu jste si jistí, že do 50let se z té brambory nestane invazivní druh?
Otázka druhá:
Opravdu jste si jistí, že do 50 let u prasat co budou krmena touto zrůdností nezmutují chřipkové viry - například?

„Udělení povolení biotechnologickému průmyslu k výrobě by znamenalo jak hrozbu, tak i velmi znepokojivý precedens“, řekl před časem Patrice Courvalin, vedoucí Útvaru antibakteriálních agens v lékařském výzkumném středisku Pasteurova ústavu v Paříži. „Měli bychom usilovat o omezení šíření resistence na antibiotika místo toho, abychom do řetězce potravin a krmiv posílali další výrobky, které mají potenciál již nyní špatnou situaci ještě zhoršit.“

Už se těším na GM víno to bude teprve pošušňáníčko NA ZDRAVÍ FOTŘÍCI!!!
04. 03. 2010 | 23:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana autora.Po celou dobu četby Vašeho blogu,jsem měla docela nepříjemný pocit,že tady někdo manipuluje mým selským rozumem a mými zkušenostmi s brambory a to já nemám ráda,to se mi proklatě nelíbí.A taky vím,že ani brambora si na nějaké manipulace nepotrpí,je naučená vzít si z půdy co potřebuje a stačí ji jen vlastní geny ke šťastnému růstu.Tužka.
04. 03. 2010 | 23:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tečko, celý život se profesně zabývám rezistencí baktérií na antibiotika a proto vím, že případná rezistence na kanamycin nemá žádný význam pro člověka ani zvířata a je běžná v bakteriálních populacích.
V lidské populaci bohužel je běžná nevzdělanost a neinformovanost o problémech, ale zato ukecanost zvláště o těch věcech, o kterých nic nevíte. Pan courvalin možná v dobrém úmyslu nemluvil pravdu.
04. 03. 2010 | 23:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tužko, neměla byste si změnit nick na mutr? Píšete jako drbna.
04. 03. 2010 | 23:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tečko, celý život se profesně zabývám rezistencí baktérií na antibiotika a proto vím, že případná rezistence na kanamycin nemá žádný význam pro člověka ani zvířata a je běžná v bakteriálních populacích.
V lidské populaci bohužel je běžná nevzdělanost a neinformovanost o problémech, ale zato ukecanost zvláště o těch věcech, o kterých nic nevíte. Pan courvalin možná v dobrém úmyslu nemluvil pravdu.
04. 03. 2010 | 23:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"vím,že ani brambora si na nějaké manipulace nepotrpí,je naučená vzít si z půdy co potřebuje a stačí ji jen vlastní geny"
Nevíte nic, ani o genetických změnách při pěstování brambor.
Svatá prostoto!
04. 03. 2010 | 23:52

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zbyněk Matyáš napíše.Kdyby to byla hozená rukavice od čestného rytíře,tak ji zvednu,soubojům se nevyhýbám.Jenže Vy do této kategorie nepatříte,patříte mezi ty,kterým se vyhnu,nedodržujete pravidla čestné a slušné "hry".Tužka,která nesbírá exkrementy.
05. 03. 2010 | 00:02

Václav napsal(a):

Tužko, nikdy jsem z Vás ten pocit, co uvádí nadkolega, neměl, pokračujte s chutí v příspěvcích, na které se těším (určitě nejen já).
Pane nadkolego, skuteční odborníci jsou většinou i slušní a pokorní lidé, kteří ví, že tak až moc toho vlasně neví a že opatrnosti nikdy nezbývá.
05. 03. 2010 | 00:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
:)))))))
Každá výmluva dobrá.

Václave, pocity se nevedou tam, kde jde o znalosti. Být skromný neznamená držet hubu vůči neomalené drzosti nevzdělanců vůči autorovi věcně správného a výstižného článku. Jestli si osoba pod nickem tužka dovoluje někomu nadávat do fotříků, co chtějí vyvraždit generace, musí počítat s razantní odvetou.
O skutečných odbornících nerozhodujete Vy.
05. 03. 2010 | 00:10

Tužka napsal(a):

Tužka pro Václav napíše,děkuji za "pohlazení".Mám ráda náznaky,ráda píšu jinak,aby to nebylo úplně "fádní",a aby se i čtenář pousmál.Rozhodně si nedělám patent na rozum,nechám se poučit.Tužka s úsměvem.
05. 03. 2010 | 00:13

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zbyněk Matyáš napíše,manipulujete příspěvky zcela nehorázným způssbem.P ŘEČTĚTE SI TO ZNOVA.Tužka.
05. 03. 2010 | 00:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Skutečnost je taková, že vaše nezodpovědná generace fotříků by ve své blbosti nejraději příští generace vyvraždila."
04.03.2010 23:25:39
A to nevzpomínám Vaše následující nesmysly.
Tečko, jste trapná.
05. 03. 2010 | 00:23

Václav napsal(a):

Pana autora si občas přečtu a opravdu se nemohu ubránit dojmu nevkusného lobbingu, manipulace, polopravd,... Ale to ať si udělá názor každý sám.

Pane Matyáš, já určitě nerozhoduji, já mám pouze svůj názor. I mluvený či psaný projev má svou vypovídající hodnotu.
05. 03. 2010 | 00:30

Václav napsal(a):

"Neomalená drzost nevzdělanců"... Tak to je typický argument polo/nedo/vzdělanců. Navíc agresívních a hrubých.
05. 03. 2010 | 00:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Václave, já své tvrzení o neomalené drzosti nevzdělanců doložil. Paní Tužka nikoliv a nakonec skončila nepravdivým osočením z manipulace s jejím příspěvkem.
Na rozdíl od Vás používám fakta.
05. 03. 2010 | 00:48

tUŽKA. napsal(a):

Tužka pro Zbyněk Matyáš napíše,tak po lopatě,pane,Vy jste věty z příspěvku TEČKY,HODIL NA MOU HLAVU,..T E Č K Y.Já jsem Tužka,pane.
05. 03. 2010 | 00:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tužka:
Moc a moc se omlouvám, je mi to velice trapné. Je to neuvěřitelné, ale stalo se: v zápalu diskuse jsem Vás zaměnil za jiného diskutéra s podobně znějícím nickem.
Je mi to opravdu moc líto a velice bych si přál, aby mi bylo odpuštěno. Všechna ta má tvrdá slova patří na adresu nicku ´tečka´.
05. 03. 2010 | 01:00

tečka napsal(a):

Zbyněk Matyáš
jako kluk a není to tak dávno jsem si hrál za babičinou chalupou na Moravě, na louce plné žluťásků, fachidioti co se celý život šťourali v své kuličce hnoje mi tvrdili, že se přeci nemůže nic stát, protože alébrž, no ten motýl vyhynul. Se někde stala chyba říkají. Trochu mě to vzalo, první živočišný druh který jsem znal vyhynul.
Z Ameriky jsme si kdysi přivezli v dobré víře americké odrůdy vinné révy. Fachidioti byli blahem bez sebe a zavlekli oidium. A bylo vymalováno. Ale fachidiotum to bylo málo, protože alébrž a zavlekli s dalšími novými sazenicemi i révokaze. A pro jistotu i peronosporu. Paráda. Do té doby si mohl sedlák vinař rozmnožit a kultivovat vinnou révu sám. Od té doby si musí koupit šťěp na speciální podnoži od specializované firmy. A to je kšeft. To se stalo v 19,století. Tehdy jsme věděli trestuhodně málo. Dnes jsme dál. Operujeme s genama. A zase fachidioti jsou blahem bez sebe. A zase mě ujišťují, že se nic nestane. Chcete to opakovat i s bramborama a pšenicí? Můžete mi zaručit, že BASF něco podobného záměrně nechystá? Můžete vyloučit, že se jim to nevymkne z rukou? Můžete se zaručit, že takto upravená plodina nezmutuje nebo se nestane součástí mulifaktoriálního průseru?
A navíc je to úplně zbytečné. Chcete brambory? Na Vysočině a v Podbrdí nevědí co s nimi. A v každém státě EU je stejné. Chcete nějakou zvláštní odrůdu? Jsou jich tisíce. Lidstvo GM nepotřebuje. BASF potřebuje zisky. To co se tu chystá pro venkov je tak strašné, že éra kolektivizace je proti tomu procházka růžovou zahradou.
Na moje otázky jste neodpověděl. Nemáte žádný důkaz, který by to riziko eliminoval. Ale po mě a mých dětech chcete abychom to za vás vyžrali a slepě věřili. Já opravdu si s lidmi jako jste vy servítky brát nebudu. Fotříku.

Pro tužku:
omlouvám se že jste to schytala za mne. Ale jako nedouk nemohu za to, že vzdělaní lidé neumí číst.
05. 03. 2010 | 01:24

Václav napsal(a):

Pane Matyáši, hrubost je hrubost, nelze ji doložit. Hulváti to nazývají samozřejmě jinak. Jako vzdělaný člověk s přehledem v určité oblasti byste mohl nám neodborníkům srozumitelně a s grácií vysvětlit, jak to všechno je. Taková ta potřebná popularizace, abychom pochopili, že při manipulaci a genomem různých organismů opravdu, ale opravdu žádné nebezpečí nehrozí, jakože se Matyáš jmenujete. Ničím jiným to zatím doložit nejde.
05. 03. 2010 | 01:27

DF napsal(a):

To: Zbyněk Matyáš.
pane kolego, vezměte tuto lekci nikoli jako neuvěřitelnou, ale naopak zcela zákonitou, člověk ve varu se ztrácí mnohem snáze, než v klidu - přestává se podobat Člověku. Pokoru, která za Vámi takto přišla nevyhánějte. Vaše příspěvky budou v její společnosti úplně jiné! Věřte. Omluva na prvém místě znamená, že víte, jak má gentleman používat tvrdých slov ... tak vytrvejte.
05. 03. 2010 | 01:41

DF napsal(a):

A kdyby existovalo vědců zpovědniště, myslím, že by Vám tam mohl Vyšší či hořejší jako pokání uložit 1x blog na téma: bakteriální geny v DNA Solanum tuberosum a navrch jedna návštěva v gene bank of potato research institute in HB (CZ). Na vlastní oči!!! Vás by tam pustit mohli, jste proklepnutej.
05. 03. 2010 | 01:57

DF napsal(a):

A do třetice: já čtu pana Havla celkem rád, teda přes zemědělství. Nicméně pod LČR jsem ho včera zdvořile požádal, aby vzal nazpět do svého výraziva ekology, ale když jsem si poté četl tento kus, ztratil jsem chuť reagovat řka, že se musí najít povolanější a myslel jsem "typově" na Vás. Nevím jak Vy, profík od fochu, ale já měl u pasáže: "... ale o genech v potravě nemají ani potuchy. Jenže geny jsou součástí všeho ..." hustý osypky. Vždyť je to jak z pověstnýho Blesku.
05. 03. 2010 | 02:10

krok napsal(a):

ad Zbyněk Matyáš : ano, chytrolíne..contergan je "argument, půl století starý", ale znamená to snad, že není platný?..nevěděl jsem, že argumenty jsou nějak časově závislé:-))...Pythagorova věta či Newtonovy zákony už taky pro své "stáří" neplatí?:-))..Matyáši, Vaše hloupost a hulvátství tenhle blog dokonale zasvinilo.."vědec", který si nedá ani práci se zjištěním jména oponenta:-)))..Vás bych chtěl mít v laboratoři:-)))
05. 03. 2010 | 06:32

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,vážení přátelé,Václav,Tečka,DF,Krok,svědci,sekundanti mého "nočního souboje",je ráno,mrzne,sněží,i omluva se objevila ve virtuálním světě.Není vítězů,není poražených,jen "jakási pachuť ze souboje zůstává.K obědu uvařím brambory,zajím to,..a brambory ve sklepě klíčí a klíčit budou,zatím ještě mají své biologické hodiny,dokud do nich "bláznivé lidstvo"nevpraví gen vlastní blbosti.Tužka s úsměvem
05. 03. 2010 | 08:25

Petr Havel napsal(a):

Zdravím všechny diskutující a jenom pár poznámek, zejména k té manipulaci. Zdá se mi velmi smutné, že řada diskutujících (zdaleka nejen pod tímto článkem) šmahem odsuzuje různé pisatele za to, že prostě mají nějaký názor, zejména, když jde o názor, který se nekryje s názorem většinovým. Historie přitom mnohokrát prokázala, že většinové názory byly často mylné, neboť společnost byla k takovým názorům dovedena právě prostřednictvím manipulací. To se na evropské půdě podařilo i Greenpeace, a to ke škodě všech, včetně životního prostředí i zdraví lidí. Docela souhlasím s tím, ať se tato organizace stará o velryby, ale biotechnologie (GMO) je poněkud intelektuálnější disciplína, v níž tato organizace šíří vědecky naprosto neopodstatněná tvrzení. To, že jsou v těch manipulacích tak úspěšní, vychází zejména ze skutečnosti, že skuteční vědci, kteří jsou obvykle, jak někdo v diskusi vzpomenul, celkem pokorní a neagresivní, a bohužel také mediálně neobratní - své poznatky sdělují dost složitě. Proto je nutné, i s rizikem ne zcela přesných forrmalucí, sdělovat vědecké poznatky lidovější formou, což se snažím občas činit. Mimochodem - ve čtvrtek večer byla paní Klimovičová v Událostech - komentářích na ČT 24, a celkem správně hovořila o tom, že v Čině se zvyšuje zatížení tamní přírody pesticidy a že je s tím třeba něco udělat. Zapomněla ovšem dodat, že právě pěstování GMO zatížení přírody chemií snižuje, protože geneticky zvýšená odolnost hospodářských rostlin vůči škůdcům znamená, že rostliny není nutné intenzivně chemicky proti škůdcům ošetřovat. Zapomněla dodat i to, že některé GMO rostliny dokáží dekontaminovat půdu, například huseníček. A samozřejmě přidala mýtus z poněkud jiné oblasti - totiž že Čína je plně soběstačná ve výrobě potravin. To je další důkaz neznalosti situace, neboť tato teze expertky Greenpeace , která právě varovalaa před bramborou Amflora, by platila pouze v případě, že by Číňanům stačila ta pověstná hrst rýže. Jinými slovy, Čína potřebuje výrazně zvýšit svou zemědělskou produkci, aby uživila své lidi, a právě proto začala sázet na GMO.
A ještě k DF: Sopry, ekologové a ochránci skutečně nejsou totéž. Řady ekologů si vážím, jejich přístup k životnímu prostředí je určitou důležitou filosofií ve vztahu k němu. Mnozí ochránci si naopak z chránění přírody udělali dobrý byznys.
05. 03. 2010 | 08:37

miro napsal(a):

Dá se říc, že jsem si zde přečetl kultivovaný dialog, s převážně kvalifikovanými argumenty, což se u jiných , převážně politických blogů ři nedá. Díky za to
05. 03. 2010 | 08:44

IW napsal(a):

Jen se mi zdá divné, že by tam BASF nechali selekční geny (neomycin phosphotransferáza etc.), když se to dneska umí celkem jednoduše "vyndat" a může tam zůstat v produkčních klonech jen onen žádaný "gen pro škrob".
Ale jinak - při vší úctě k autorovi - jeho argumentace je taky zkratkovitě demagogická. Protože nikdo není schopen doložit nulové riziko ohledně GMO v životním prostředí, je to jako u každé správy rizik diskuze o "přijatelné míře rizika" vzhledem k tomu, co tím získáme.
05. 03. 2010 | 08:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující hrubou nadávku ("magoři") a jeden vyzývající k násilí, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 03. 2010 | 09:13

buldatra napsal(a):

Tečko,

u mě jste zabodoval.

Dotkl jste se podstaty a tou jsou patentované odrůdy.
Čili monopol a kontrola trhu. Obrovského trhu a obrovské hromady peněz.

To všechno ostatní kolem jsou v podstatě (i když nemalé)zástupné problémy, jejichž rozpatlávání odvádí pozornost na jinou kolej.
Čili kšeft a současně držení pěstitelů, farmářů, čili producentů potravin v hrsti.
Vo tom to je. Ovládnutí produkce potravin.

Jeden malý příklad:

http://cs.wikipedia.org/wik...

Když člověk pochopí oč jde, pochopí i následky. Genetická manipulace je jen jednou částí celku. Zmanipulovat je třeba hlavně pěstitele a konzumenty. A když se to podaří a nakročeno k tomu je, pak se z nás stanou rukojmí.
Vždy by se měl člověk ptát, komu že to prospívá?
05. 03. 2010 | 09:53

Luba napsal(a):

Také se považuji za ekoteroristu, ale nikoli za blba.

Takže aktivity Greenpeace jsou mi svou horlivou kampaňovitostí a mediálním exhibicionismem většinou nesympatické.
Greenpeace považuji za sektu, podobnou Herbalifistům či Jehovistům, kteří se rovněž vyznačují odtržeností od reality a skupinovým myšlením/skupinovou hloupostí.

Zabrousím trochu do historie a v souvislosti s "původními" a geneticky zcela neupravenými a zdraví prospívajícími bramborami zde připomenu hladomor v Irsku.
http://en.wikipedia.org/wik...(Ireland)

Brambory byly v 19. století v této chudé zemi hlavní potravou většiny obyvatel. V důsledku zavlečení plísně bramborové, která zničila veškerou úrodu vypukl hladomor a v jeho důsledku zemřelo cca 1.500.000 lidí.

Ve světle podobných historických zkušeností, s vědomím neustále rostoucí světové populace, se dotává do popředí otázka: "Jak se uživit", nikoli "Jak jíst co nejzdravěji".

Například Čína musí vypěstovat na 7% orné půdy potraviny pro 22% světové populace.
Bez geneticky upravených plodin to zkrátka nebude možné.
Je to lepší cesta, než nadměrné hnojení a nadužívání pesticidů.
05. 03. 2010 | 09:58

claudius napsal(a):

Když tak přemýšlím o panu Stejskalovi,napadá mě stav české diskuse o demokracii.I v české společnosti probíhají diskuse,ale se zlou se potáže každý,kdo by ji chtěl korigovat.V dialozích zde to pan Stejskal dělá přirozeně a gramotným bloggerům to ani nepřijde.Čertovská věc!
05. 03. 2010 | 09:59

tmoravec napsal(a):

IVV
dneska samozrejme existuji zpusoby na to jak geny rezistence z brambory odstranit. Ale v dobe, kdy vznikala Amflora (prvni polovina 90. let) jeste takove zpusoby vynalezeny nebyly , nikdo moc nepocital s tim, ze by gen pro rezistenci mohl nekomu vadit. ted zpetne uz to odstranit nelze. BASF by zrejme mohla pripravit jinou odrudu, u ktere by gen pro rezistenci odstranila, nicmene ta by se opet musela testovat od zacatku, tzn. ze by se na pole dostala nekdy okolo roku 2025.
Jinak ty brambory nemaji navic "gen pro skrob" ale maji tam maly kousek genu, ktery normalne v bramborach je, a ktery zpusobi, ze se ta normalni bramborova kopie vypne. Tudiz brambory misto smesi dvou ruznych skrobu vyrabeji skrob pouze jeden.
ad nulove riziko - to neni skutecne schopen dolozit nikdo u niceho, GMO v tom nejsou zadnou vyjimkou. Co dolozit lze, je ze rizika spojena s konkretni odrudou jsou stejna nebo mensi nez rizika spojena s pestovanim jinych odrud. hezky den
tomas moravec
ustav experimentalni botaniky av cr
05. 03. 2010 | 10:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím všechny zde přítomné brčálníky včetně statečných grýnpissů a jiných ekopošuků, a dovoluji si drobně podotknout, že ctěný bratr Řehoř, který kdysi přebýval v klášteru na dnešním Mendlově náměstí v Brně se pravděpodobně v hrobečku obrací. Tak brambůrky, kukuřice a nějak divně sprášené obilíčko vám kucí a holky - jistě genetičtě čistí vadí, jo, a co takhle když naše víceopálená Araňa z malé vísky od Prešova si tady ve Lhotě šukne s Dzongem ze Saigonu a mají dvě nádherné děcka, o kterých pevně předpokládám, že budou krásné po mamince a pracovité a skromné po tatínkovi.
Co vy na to genetikové, ticho po pěšině, že. To by mohlo zavánět rasismem nebo eventuelně antimultikulti názorem a to se dnes mezi všelikým nazelenalými apismetáky asi moc nenosí. Genetice zdar.
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://i2.korzik.net/2009-1...
05. 03. 2010 | 10:32

Otis napsal(a):

Greenpeace jsou jen loutkami na špagátech chytráků, kteří vytvořili ekobyznys jako lukrativní obor. Jde o velké peníze, proto se nehraje vžy fér, některé metody lze poznačit za ekoterorismus. Potřebují-li USA válčit s terorismem, možná by mohly zaměřit svůj zájem sem.
05. 03. 2010 | 10:49

buldatra napsal(a):

Pane zahradníku,

křížení je dobrá věc, věc prospěšná, až přirozená, vo tom žádná.
A mulatky jsou přirozeně krásné.
I otci Gregorovi z Mendláku by se určitě líbily. Teda, pokud nebyl suchar.

Co by však řekl na prospěšnost genetické manipulace, to by mě fakt zajímalo.
05. 03. 2010 | 10:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

tečka:
"Fachidioti" vědí, že žluťásci jednou nebyli, potom byli a nyní zase ubývají. Tak je to se vším ve vesmíru.
Vaše otázky jsou natolik nesmyslné, že nemá význam se jimi zabývat, souvislost mezi brambory Almflora, prasaty a chřipkovými viry může vidět jenom nefachidiot. (Btw. mutagenita chřipkového viru je jeho význačnou vlastností).
Učinit ze své vlastní nevzdělanosti rádoby přednost, vnucovat ji veřejnosti a tak ji v pravém slova smyslu oblbovat je drzá neomalenost.
05. 03. 2010 | 10:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Václav:
Na hrubý pytel hrubá záplata. A já nikoho neosočoval z vraždění.
Upřímně je mi líto mého omylu, ale k individuu s nickem ´tečka´ nejenže nemám co opravovat, ale soukromě bych jeho sprostotu řešil tvrději. Když už opakovaně kážete o hrubosti, postrádám od Vás stejný metr pro všechny.
05. 03. 2010 | 11:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

DF:
Pane kolego(?), Vaše umírněnost je chvályhodná, nicméně vůči neomalenosti neúčinná. I Vy prý jste fotřík, "který by ve své blbosti nejraději příští generace vyvraždil".
V drtivé většině svých příspěvků jsem se o osvětu snažil, bohužel blogy psát neumím a ani nemám čas ani chuť, házení perel není moje disciplína.
Za omyl v adresátovi, který mne upřímně mrzí, jsem se omluvil, za obsahem si dále stojím. Více dělat nemohu.
05. 03. 2010 | 11:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

krok:
Pokud nevíte nic o časovém faktoru v poznání, není s Vámi rozumná diskuze možná, o čemž svědčí také Vaše invektívy namísto argumentů. O laboratořích se raději nezmiňujte, zjevně nic o nich nevíte.
05. 03. 2010 | 11:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

buldatra:
Genetická manipualce se v principu neliší od tradičního křížení, je však přesněji cílená.
05. 03. 2010 | 11:25

buldatra napsal(a):

ZM:

To bezpochyby. Rozdíl je v metodě a v jisté hranici.

Myslím si, že primárně jde o to, proč, s jakým cílem se to celé děje.
Komu to prospívá.
Čili o podstatu celého příběhu, jehož jsou ony brambory firmy BASF jen malou součástí.

A ať Vás nick tečka dopaluje sebevíc, mám za to, že se v tomto punktu dotkl něčeho velmi podstatného.
05. 03. 2010 | 11:58

fudoshin napsal(a):

to co jste napsal je nesmírně zavádějící, manipulativní, zaujaté a nepravdivé.navíc zjevně zrovna vy vůbec nevíte o čem mluvíte.chtěl jsem reagovat, ale nabobtnalo to příliš a pan stejskal by měl možná práci.tedy říkám,že s gmo nesouhlasím, považuji to za nebezpečné...
05. 03. 2010 | 12:17

martys napsal(a):

claudius:
já přemýšlím o panu stejkalovi a zatím jsem nepochopil o co mu vlastně jde.....jednomu něco smaže, druhému to samé nechá a pořád se alibisticky vymlouvá na jakási pravidla a "záměry" těchto stránek......
05. 03. 2010 | 12:31

Pepa napsal(a):

To Zdeněk Matyáš
Je možné, že jsem nevzdělaný diletant, ale zažil jsem totalitní odborníky, kteří likvidovali hnůj, protože je odpadem, pak jsem zažil odborníky, kteří chtěli přizpůsobit hospodářské zvířata stavbám, nikoli naopak.
Nyní jsme v období neomylných odborníků spasitelů národa pomocí GMO.
Je možné, že máte pravdu, ale to arogancí nedokážete.
Není pravdou níže uvedené.
"Udělení povolení biotechnologickému průmyslu k výrobě by znamenalo jak hrozbu, tak i velmi znepokojivý precedens," řekl před časem Patrice Courvalin, vedoucí Útvaru antibakteriálních agens v lékařském výzkumném středisku Pasteurova ústavu v Paříži. "Měli bychom usilovat o omezení šíření resistence na antibiotika místo toho, abychom do řetězce potravin a krmiv posílali další výrobky, které mají potenciál již nyní špatnou situaci ještě zhoršit."
05. 03. 2010 | 13:52

jj napsal(a):

pro p. Matyáše: nenechte se odradit blbými řečmi, děkuji.
pro nepřátele GMO: život zkrátka je nebezpečnej a končí smrtí. Číhá na vás spoustu hnusnějších rizik, než GMO, a nemůžete se vyhnout všem.
05. 03. 2010 | 15:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, byla taková situace v englickém parlamentě, kdy přítomní moudří tam, kladli panu stevensonovi, myslím, docela záludné otázky typu: A co když se tomu vašemu stroji parnímu postaví do cesty kráva ? Ha.
Od té doby vím, že existuje porád mnoho krávovitých, kteří se furt pletou do všelikých cest. A když už se nemůžou plést, tak aspoň straší. Na bezmozky to docela zabírá...
Veselé krizování...
http://i1.korzik.net/2009-0...
05. 03. 2010 | 15:28

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, sem si teď všim, ad buldatra.., no ale srovnávací Matyáš to naštěstí už okomentoval.
Jinak bychom zase měli zajít do brna na mendlák do klášterní vinárny a zase způsobit nějaké to zmrtvýchvstání bratra gregora a mohli bychom s ním pokecat o rozmanitých genetických kříženkýních, třeba o těch brněnských, co tam po okolí zůstaly po napoleonových chlapcích. Určitě by s náma mladýma jako obvykle zase nesouhlasil, tak bychom ho, jako obyvkle, demokraticky nechali na tom jeho hrášku. Samozřejmě klečet.
Mluvím samozřejmě o konci šedesátých, takže dnes nevím jestli ta vináreň tam ešče je. Jo a taky v areálu byla dívčí kolej, se špatně zamřížovanými okny..
Veselé krizování, dopil jsem kafe a mažu zase roubovat, genetici..
Dám jeden krásný mix s beretou...
http://ru.warnet.ws/img4/14...
05. 03. 2010 | 15:53

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro wbgarden.Na našem nechráněném přejezdu vykolejil místní motorový pacifik,když narazil do několika krav,které se šly pást na druhou stranu louky.Tři krávy vagon zabil,zbylé utratili,halt,krávy to mají v životě těžké,zejména když jim"lidští volové" udělají koleje přes pastvu a i s nechráněným přejezdem.JÓÓ,vagon postavili na kola a nastartoval a odjel.Halt pýcha technokratů.Tužka ,kráva má tak nádherné oči a je mnohdy užitečnější než stádo b***ů.
05. 03. 2010 | 15:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahá Tužko, co svět světem stojí tak na nechráněných přejezdech se dějí hrozné věci..
Mimochodem i dojil jsem jako kluk u stařenky, takže o očičkách rozmanitých kravek mi rači ani nevyprávějte, ale už doopravdy mažu do foliáku. Genetika čeká, bych do toho všelikého vůkol darwinování napral ty své věčně špinavé pracky.
Veselé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/19...
05. 03. 2010 | 16:12

buldatra napsal(a):

Pane zahradník,

Jasně, že ten vincl na Mendláku fachčí..

http://as.ukralovnyelisky.c...
05. 03. 2010 | 16:29

buldatra napsal(a):

PS

A Veselé roubování...
05. 03. 2010 | 16:34

Kamil napsal(a):

To Matyáš
myslím si, že to ani s těma velrybama není tak žhavé, protože jsou přemnožené a plundrují oceány.
http://aktualne.centrum.cz/...
Hezký večer.
05. 03. 2010 | 17:50

Kamil napsal(a):

Spletl jse si článek
http://neviditelnypes.lidov...
Hezký večer.
05. 03. 2010 | 18:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kamil:
Díky za informaci. Takže to vypadá, že i ta jejich ochrana velryb je na stejné úrovni jako boj proti GMO. Škoda, mizí poslední zbytky sympatií ke Greenpeace.
05. 03. 2010 | 20:36

vit napsal(a):

tahnete se vsemi GM do horoucich pekel!!!!!!!!!!!!!!
05. 03. 2010 | 20:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

DF:
Nepochopil jsem Vaši námitku k autorovým větám:"o genech v potravě nemají ani potuchy. Jenže geny jsou součástí všeho, jsou v bakteriích přítomných ve vzduchu, vodě, zemi, a tedy i v jídle." Pokud jsou součástí stravy rostlinné a živočišné buňky a mikrobi, strava obsahuje i jejich geny. Pokud vím, při přípravě je nikdo neodstraňuje, jenom některými způsoby narušuje.
05. 03. 2010 | 20:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vit:
Proč?
05. 03. 2010 | 20:47

brňák napsal(a):

Problém není v bezpečnosti GM potravin. Problém je v tom, že lidé, kteří z jakýchkoliv, byť zcela iracionálních důvodů GM potraviny odmítají, mají právo tyto potraviny nejíst, a to ani skrytě. Když to popíšu zkratkovitě, tak např. z GM pšenice či se modifikace pylem, a tedy zcela neovlivnitelně, šíří na sousedovo pole, který potom nevědomky prodává GM pšenici. Ale každý má právo vědět,co kupuje a jí, a tomto případě není jeho právo ctěno. Takže se nedivím, že se brání již před tím, než se něco podobného stane. Problém je v demokracii, jakožto v možnosti výběru. Kdybychom si totiž vybrat nemohli, celá diskuze okolo GM potravin by byla zbytečná.
05. 03. 2010 | 21:13

JirKa napsal(a):

hezký ale stejně to do držky nevezmu :-)
05. 03. 2010 | 21:14

Karlos napsal(a):

Stačí trochu používat rozum a přemýšlet.
Tím, že něco sním, se na mě přece nepřenesou žádné genetické vlastnosti jídla. Ale nijak to nevylučuje to, že to jídlo jako živý tvor, nebo rostlina může mít vlastnosti, které by mohly nějak ovlivnit mě, nebo okolí, ve kterém se vyskytují.
Například pokud sním hada, tak mi přece nenarostou jedové žlázy a nebudu sám jedovatý. Ale živý had mě samozřejmě může smrtelně uštknout.
No a stejné je to s geneticky modifikovanými potravinami. Že je můžeme jíst přece ještě neznamená, že nemohou být třeba škodlivé jinak, nebo že nemohou ovlivňovat jiné živé tvory, nebo svoje okolí, nebo dokonce že po zkřížení s jinými nemodifikovanými rostlinami nezískají nějaké nové, zcela neznámé vlastnosti. Víme o tom zatím hrozně málo a hrát si s genetikou je stejné jako když si křovák hraje s pistolí. Prostě o tom nevíme skoro nic a o to horší je, že se nás spousta finančně zainteresovaných skupin snaží všemožně přesvědčovat, že je to v pořádku, že to mají pod kontrolou a nemůže se nic stát. Jak naivní. A tenhle hloupý článek beru jen jako štvavou kampaň proti Greenpeace a snahu vytvořit jim u veřejnosti pověst hloupých fanatiků.
05. 03. 2010 | 21:32

Veronika napsal(a):

Ach bože, to by asi autor musel nejdřív pochopit, že samozřejmě nejde o to, že geny jíme!!!! Ale o to, že je veliké riziko účinku zmutovaných rostlin na okolní ekosystém-křížení s divokými druhy atd. Ale to je škoda mluvit, budeme se divit, až se štíří geny v kukuřici projeví za pár desítek let třeba tím, že kukuřice začne produkovat jedovatý pyl...Lidská arogance manipulovat s přírodou je nezměrná
05. 03. 2010 | 21:34

Navvy napsal(a):

Když Gregor Mendel začínal se svým učením o genetice, bylo plno kritiků, kteří měli podobné argumenty jako Greenpeace. Kde bychom dnes byli bez Mendela? Nebýt brambor - tohoto nepůvodního druhu přivezeného sem z Ameriky, Evropa by zažila do zhruba 19. století strašlivé hladomory, jaké ji pronásledovaly právě až do doby kdy se podařilo rozšířit brambory. Boj proti geneticky modifikovaným potravinám je správný a nesmyslný zároveň. Je správná obezřetnost, ale prázdná argumentace Tužky, Kroka, Tečky a jim podobných vede k jedinému - plýtvá se časem i silami na vyvracení nesmyslů a obojí pak chybí na jiné věci. Třeba na výzkum chorob, které lidi doopravdy zabíjejí. Ví někdo komu vlastně slouží mnohé "zelené" aktivity? Kdo je platí?
05. 03. 2010 | 21:34

Jmeli napsal(a):

ZM:
Jist velrybi maso urcite neni to stejne, jako parky a slaninu, jak se pise na NP. Podle IUCN Red List of Threatened Species (Taylor et al. 2008) je populace plejtvaka obrovskeho odhadovana na stovky tisic kusu (autor na NP uvadi nesmyslne 2 miliony - odhad populace pred zahajenim komercniho lovu v 18. stoleti byl 1,1 milionu kusu), coz je sice vyrazne zlepseni, ale stale je veden jako Vulnerable (v U.S. pak dokonce jako Endangered) a spis nez o bezduvodnosti ochrany to svedci o jeji spravnosti a vcasnosti (mezi lety 1946-80 bylo uloveno ~770 000 kusu, tj. vic nez 20000 kusu rocne, jen u tohoto druhu, opet neco jineho, nez pise pan Brezina ve svem demagogickem poslestvi). Delfinovec cinsky uz podobnou sanci nedostane.

Proc to pisu? Sdilim stejny nazor, ze ochrana velryb je jedna z mala smysluplnych akci Green Peace. O nebezpecnosti Kan/Neo kazey v Amflore je zbytecne diskutovat, pokud lide nemaji alespon zakladni predstavu o genech a metabolismu nukleovych kyselin.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wik...
05. 03. 2010 | 21:37

brňák napsal(a):

Ještě k údajné antibiotické rezistenci: kanamycin a neomycin jsou látky natolik toxické, že se v humánní medicíně používají pouze v lokální formě (např Framykoin), jejich největší význam je ale v laboratoři, v selektivních půdách, na kterých se pěstují druhy mikrobů, které jsou k těmto látkám PŘIROZENĚ rezistentní. V léčbě tuberkulózy (jak se někdo zmiňoval výše) nemají vůbec žádný význam.
Argumenty hysteriků odpadají, jako mouchy zasažené Killtoxem, právo na hysterii ale zůstává. Jediný argument, co nelze vyvrátit, je "konspirační" teorie pana Tečky z 05.03.2010 01:24:49.
Howgh
05. 03. 2010 | 21:42

Karlos napsal(a):

Srovnání s Gregorem Mendelem je samozřejmě totální nesmysl. Mendel jen křížil dané druhy rostlin mezi sebou navzájem, což je naprosto neškodný přírodní postup. A příroda samozřejmě nedovolí křížení ničeho, co by mohlo způsobit nějakou chybu, nebo škodu. Pročpak asi?? Mendel jen sledoval jak kvete hrách, nepřidával do genetické výbavy hrachu třeba gen pro výrobu pavoučího jedu.
A co děláme my? Článek o neškodných bramborách je samozřejmě úmyslné vytváření dojmu, že genetické manipulace jsou naprosto jednoduché a neškodné. Ale není to jen tohle. Umíme třeba upravit kukuřici, aby "byla jedovatá" pro své škůdce. Jenže zároveň je pak taky jedovatá pro včely. A nikdo neví pro co ještě. A tak dál. Hrajeme si s ohněm, dráždíme hada bosou nohou a ti, kteří na tom fest bohatnou, nás oblbují, že to nic není.
05. 03. 2010 | 21:46

Suchec napsal(a):

Zdravím Tužku - moc hezké. Napíšu jen drobnost.

Nediskutuji o tom, zdali jsou, či nejsou GMO škodlivé.

Ale sakra budu oponovat jednání firem jako Monsanto apod.

Zeptejte se v Indii na zkušenosti s firmami produkujícími GMO, a jaký to má vliv na život indických farmářů.

Obilí, rýže - výnosy fantastické, ale když to zasejete, nevzejde a farmář musí (viz. smlouva a licenční podmínky) nakupovat pouze GMO od Monsanta. Ze smlouvy nesmí kupovat osivo jinde, jinak přijde o majetek. Hodně lidí takto nachytali.
Konec konců i pěstitelé kukuřice na BIO v USA a jinde mají podobné zkušenosti.

Následek?

Tisíce sebevražd a bankrotů.

Závěr?
Princip GM potravin a produkčních zvířat jako takový může být přínosem, ale ........ Monsanto, BASF nám svým chováním v Asii ukazují, kam to nakonec možná povede.
05. 03. 2010 | 21:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karlos:
Jediné Vaše tvrzení, se kterým se dá souhlasit, je to, že o tom nevíte skoro nic. Laické představy o tom, že "příroda samozřejmě nedovolí křížení ničeho, co by mohlo způsobit nějakou chybu, nebo škodu" jsou nesmyslné. Kde se např. asi vzal gen pro hemoglobin v aktinomycetě?
http://cat.inist.fr/?aModel...
"Jedovatost" pro včely GM kukuřice je přenesená vlastnost jenom o několik desítek cm z půdy, kde ji obsahují bacily, výše do těla rostliny.
Pro někoho je zřejmě pohodlnější trousit fráze o dráždění hada bosou nohou než si problém nastudovat. A právě z takových neinformovaných se rekrutuí fanatičtí bojovníci proti všemu, co přesahuje obzor jejich poznání.
05. 03. 2010 | 22:02

Beny napsal(a):

A co takhle, aby příznivci GMO si toto svinstvo také snědli a laskavě ho nevnucovali ostatním?
Pročpak ty VAše láskyplné GMO firmy tak bojují za to, aby toto svinstvo nebylo jasně označeno na obalu???
05. 03. 2010 | 22:02

Jean Laroux napsal(a):

No nevím pane Havle. Já nejsem sice agrárním analytikem ale ani nejsem příliš velkým důvěřivcem v GMO. Fauna i flora se do nedávné doby vyvíjela přirozeným způsobem. Mutace byly ovlivněny změnou prostředí. I tak docházelo v důsledku změn prostředí k dramatickým změnám u některých druhů. Některé se přizpůsobily a některé vyhynuly. Cílené genetické modifikace se mohou tvářit, že jsou pod kontrolou ale jejich dopad se může dramaticky projevit v budoucnu. Vše je provázáno vzájemnou interakcí. Nevěřím, že sebelepší analytik nebo tzv. vědec dokáže předpovědět dopad změn u geneticky modifikované produkce. Jako příklad může sloužit kauza s geneticky modifikovanou kukuřicí. Monsanto žaluje farmáře z nedovoleného použití jejich osiva. Jako argument slouží rozbory jejich plodin, ve kterých je nalezen modifikovaný gen. Farmáři se brání a popírají, že by zaseli produkt Monsanta. Přichází jiní vědci a analytici, kteří dokazují, že k přenosu genu došlo bez jejich přičinění z okolních polí, kde je produkt Monsanta použit. Můžeme odhadnout, který z analitiků a vědců má pravdu ? Můžeme odhadnout jak ovlivní genetické změny a následné interakce v přírodě celý ekosystém ? Nedáváme příliš velkou moc do rukou firem jako je Monsanto ? Je v pořádku, aby se zemědělská produkce stala závislou na takovýchto firmách ? Možná jednou přijde doba, kdy bude živočišná a zemědělská produkce plně v rukou soukromníků. Už nyní řídí soukromníci FED. Už nyní je obyvatelstvo většiny zemí jen dělníky v montérnách nadnárodních koncernů. Už nyní jsou média v soukromých rukou a ovlivňují veřejné mínění. Trend s GMO vede k situaci, kdy si na své půdě nevypěstujeme nic vlastního. Budeme odkázáni na každoroční nákup "skvělého" a "výnosného" osiva od jistých firem. Budeme odkázáni na nákup geneticky šlechtěného dobytka, který vyroste za poloviční dobu na dvojnásobek své hmotnosti. Někdo bude vydělávat a my ostatní to budeme s důvěrou cpát do sebe bez ohledu na "dovedně skrytá a popíraná" rizika.
05. 03. 2010 | 22:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Beny:
"Pročpak ty VAše láskyplné GMO firmy tak bojují za to, aby toto svinstvo nebylo jasně označeno na obalu??? "
Opravdu bojují? :)
05. 03. 2010 | 22:14

Cubatieur napsal(a):

DDT bylo svého času špičkový nejedovatý léčivý prostředek, skoro proti všemu a pro všechno, doporučovaný předními i zadními vědeckými kapacitami...Vkopírovat gen z živočišné buňky do buňky rostlinné je ARMAGEDON - v přírodě by taková kombinace nikdy nenastala (kupř. se veme gen z jater býka a vloží se do sekvence mrkve, aby byla červenější..atd.) Autorovi článku doporučuji posypat si hlavu DDT a pro jistotu i ten neškodný brambor až ho bude konzumovat...
05. 03. 2010 | 22:17

Karlos napsal(a):

Matyáš: o genu pro hemoglobin v actinomycetách samozřejmě nevím nic a přesto to nijak nenabouralo moji naprostou důvěru v přírodu, přírodní zákonitosti a mechanizmy. A naproti tomu naprosto nevěřím umělým zásahům člověka právě do těchto relativně stabilních přírodních mechanizmů a jejich nabourávání. Myslím, že svým nezodpovědných a namyšleným chováním můžeme způsobit věci, o kterých nemáme tušení a u kterých pak zároveň nebudeme mít tušení jak je napravit. Jenže pro prachy jsme schopní čehokoliv. Jednou se nám to může velice ošklivě vymstít. Nebo taky nemusí, a v tom to právě je - v tom riziku, které je v porovnání s tím, že netušíme co se může stát, obrovské. Ovšem vy si jistý jste, že?
05. 03. 2010 | 22:21

Beny napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
asi jste trochu odtržen od reality. Možná trochu použijte vlastní rozum, opakováním schválené teorie uděláte dojem pouze na podobné sama sobě.
Dle Vašich příspěvků jste geny viděl asi z rychlíku.
Udělám Vám radost tím, že mi je zcela jedno co si myslíte a nehodlám Vás přesvědčovat o čemkoliv. Hlupáci vnucují svůj názor a toto Vy a celá tato GMO lobby děláte.

Přeji dobrou chuť. :-)
05. 03. 2010 | 22:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Beny:
Vaše osobní invektívy svwědčí jenom o Vaší úrovni, ne o mé. Firmy proti označení obalů nebojují. Nejste schopen racionální argumentace a tak lžete.
05. 03. 2010 | 22:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karlos:
Namyšlené chování tady předvádíte Vy poučováním o něčem, o čem nevíte zhola nic. Nemáte tušení o "nepřirozených" mechanizmech, kdy buňka vnutí svůj genom buňce jiné zcela jiné živočišné říše a donutí ji produkovat zcela odlišné cizí buňky. Je to běžný proces, o kterém vykřikující diletanti nevědí zhola nic.
05. 03. 2010 | 22:40

Pepa napsal(a):

V tomto článku je uvedeno mimo jiné“… Odpad z brambory je pak dobrým krmivem pro hospodářská zvířata……“
Pan Jaroslav Petr tvrdí něco jiného.
Komu můžeme věřit, když slyšíme od odborníku různé informace.

Co na to odborník Zbyněk Matyáš?

05.03.2010 17:33
Dvacet minut Radiožurnálu (ČRo 1 - Radiožurnál) archiv pořadu
Rozhovor s biotechnologem Jaroslavem Petrem o tom, zda jsou geneticky modifikované rostliny nebezpečné, o povolené odrůdě brambor z německé chemičky, procesech schvalování k pěstování i o situaci v této oblasti zemědělského výzkumu v ČR
http://www.rozhlas.cz/radio...
05. 03. 2010 | 22:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad buldatra, královna eliška ovšem, jakoby to bylo včera, vidím to v barvách..
Mimochodem eliška, ona to byla spíš betka od prešpurku, medička, z těch kolejí na úvoze o pár ulic vejš, možná elízabet, spíš střihnutá pandurama z pešti, ale rozhodně byla echtrasig, jak říkal můj spolubydlící taky insitní genetik, ovšem z hlučína...
Jo, jo příroda, to je věc velmi ošemetná, jo a kdosi od poručíme větru dešti tu říkal, že tato prý nedovoluje křížení něčeho co by způsobovalo škodu či chybu, což jsou přírodě pojmy jistě vlastní, a na které matička nátura rozhodně dá, že.
Ale docela by mě zajímalo, jak se ten dobrák mohl jen tak vydarwinovat z nějaké té praopičky, když omyly příroda podle něho neumoźňuje, neřkuli přímo nepřipouští ?
No nic, veselé krizování, to veselé roubování též není špatné, přinejmenším tak dobré, jak slunce v duši nebo uvolněte se prosím...
http://kaifolog.ru/uploads/...
05. 03. 2010 | 22:54

Petr napsal(a):

Zelené matky nadělají zmatky.
Já pro změnu pil vodu ze studny kde plavaly chcíplý myši,no když jsem se je pokoušel nabrat cedníkem- poté co jsem je identifikoval, už se rozpadaly a co by jste řekli,nic nám není.
K chlubení to není ale asi se na to neumírá.
05. 03. 2010 | 23:11

JIRKA napsal(a):

Tito propagátoři GMO nás mohou přesvědčit jednoduchým způsobem. Sami ať se cpou těmito dobrotami, hlavně však je mohou dávat od malička svým faganům.
Pak se uvidí.
05. 03. 2010 | 23:48

Navvy napsal(a):

K tomu DDT. Ve své době zachránilo miliony životů tím, že se v určitých oblastech podařilo vyhubit komáry přenášející určité tropické nemoci. Obezřetnost je na místě, ale fanatismus a ničím nepodložené spekulace jsou nebezpečnější než se zdá. Kvůli řešení neexistujících nebo silně zveličených problémů se pak nedostávají peníze na skutečně potřebný výzkum. Jsem zastáncem toho, aby se GMO označovaly. Kdo se jich bojí, ať se jim vyhne. Křížením a šlechtěním rostlin, u jejich počátků stáli lidé daleko, daleko před Mendelem, vznikly rostliny, které by samy od sebe nikdy nevznikly.
05. 03. 2010 | 23:50

Jean Laroux napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Pokud tu ostatní diskutéry nazýváte diletanty rozhodně pro to musíte mít pádný důvod. Asi víte hodně o "nepřirozených" mechanizmech, kdy buňka vnutí svůj genom buňce jiné zcela jiné živočišné říše a donutí ji produkovat zcela odlišné cizí buňky. Omlouvám se, že jsem Vás doslovně citoval. Sdělte tedy prosím nám naprostým diletantům své reference. Kde a co jste studoval, že o těch "naprosto běžných procesech" tolik víte ? ? Kolik máte titulů z genetiky či biologie ? Nic proti Vám, jen ... pokud Vám máme věřit dokažte, že nejste sám diletantem ;)
05. 03. 2010 | 23:59

Jean Laroux napsal(a):

Navvy: Aneb sláva ohni, který spálil stodolu i se sedlákem, neboť ve své době spálil hnízdo myší, které mu mohly sežrat pytel pšenice :)
06. 03. 2010 | 00:05

František Kuskokot napsal(a):

Co to je za server totok? To se nikde nic zajímavýho neděje? Na hlavní stránce 2 měsíce furt to samý, dokonce se tam dostane rozčílený článek proti greenkokosům z jakýhosi blogu... To je oupadek, velebnosti!
06. 03. 2010 | 00:55

j. Jelínek napsal(a):

Problém je spíš v tom, že takové brambory výhodné pro průmysl většinou nebývají chutné stolní odrůdy - a chuť je pár milionů let starý evolucí vybalancovaný indikátor, na který se můžete spolehnout spíš než jak na seberealizace Greenpeace tak i na vědecké expertizy zaplacené průmyslovými uživateli těch brambor. Průmyslníci vydělají a jedním vrzem je z toho i laciné krmení pro jejich otroky.
06. 03. 2010 | 01:31

František Kuskokot napsal(a):

Brambory uznávám jen tekutý...
06. 03. 2010 | 01:49

Darius napsal(a):

To jsou informace, které jsou Greenpeace podstrkávány, aby byla snížena její věrohodnost. Kdo by měl zájem, aby zde fungovala silná nadnárodní organizace se 100x větším kreditem, než dnešní mafiánské a hloupé vlády. Pro to je třeba do Greenpeace na místa šéfů nastrkávat agenty tajných služeb a jejich prostřednictvím šířit nesmysly o škodlivosti geneticky upravených potravin pro lidské zdraví. Obrana proti těmto podpásovým útokům je obtížná, je to úkol pro zkušenější členy.
06. 03. 2010 | 02:53

hmmm napsal(a):

Nevim jak vy ale já zmutované jídlo jíst nechci !
A't se to klidně prodává ale ať je to označeno na výrobku jak je to doteď !
Nikdy bych si nekoupil potravinu s GMO
06. 03. 2010 | 06:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jean Laroux:
Nemá význam se chlubit tituly, nýbrž znalostmi. Zde se zmiňuji jenom o těch základních. Ty "nepřirozené" mechanizmy se uplatňují při každé rýmě.
06. 03. 2010 | 06:33

Jean Laroux napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Bavíme-li se o biologii,genetice nebo jiných vědních dispiplínách, jsou tituly (renomé vědeckých skupin) tím co by mělo být jakýmsi garantem "věrohodnosti informace". Už tím, že my oba příslušné tituly nevlastníme, nás pro okolí dělá jaksi méně věrodnými k odborné diskuzi na toto téma. Při svém rozhledu jste si jistě vědom faktu, že existuje mnoho vzdělaných lidí se znalostmi. Neexistuje jedna univerzální pravda ale různé pohledy, které se k ní blíží. Dokonce i mezi samotnými vlatníky titulů. Jedni vědci prokáží něco a jiní to záhy popřou. Mnohokráte krutě poučí vědce sama příroda, resp. empirické poznání sledující dopady jejich "vědecké" činnosti v budoucnu. I Vy máte jistě mnoho znalostí ale bych byl opatrný se sebedůvěrou. Mnohdy ti, kteří se narodili s patentem na pravdu končí časem sami jako diletanti ;)
06. 03. 2010 | 07:53

Valdez napsal(a):

Část dnes "klasických" používaných odrůd, nebo jejich rodičovských odrůd vznikla šlechtěním pomocí rtg záření či kolchicinu (silného mutagenu z ocúnu). Těmito prostředky byly vyvolávány mutace na slepo a čekalo se, až nějaká bude vyhovovat představám šlechtitelů. Tyto odrůdy, kdy se vůbec ani netušilo, co způsobuje nové výtané změny - vzhled, rezistence k chorobám rádoby ekologům nevadí a vesele je baští a vlastně i propagují. Zatímco přísně kontrolované a selektivně upravené odrůdy GMO dávají do "kladby". Diskuze s takto zelenými mozky nemá cenu, protože odborné argumenty nejsou většinou schopni pochopit a když jsou v argumentech v úzkých, tak začnou hrát na emoce. Opravdu je to typ lidí, kteří ve středověku jásali u hranic s čarodějnicemi.
06. 03. 2010 | 08:01

Lotras napsal(a):

Pane autore jste evidentně placený GMagromafii , v článku jste neuvedl spoustu skutečností , např cely boj není veden jen Grenpeace. Zbytečné k vašemu placenému cancu diskutovat .
06. 03. 2010 | 08:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 03. 2010 | 09:14

vendy napsal(a):

lotras- souhlasím s tebou a jen pár slov k autorovi článku je mi vás upřímně líto pokud jste za to placený tak je to asi v pořádku, ale pokud skutečně věříte tomu co píšete tak jste asi hloupý. Doporučiji si přečíst Codex Alimentarius, který mimochodem v lednu přijala vláda
06. 03. 2010 | 09:21

jogín napsal(a):

Geny pro tvorbu chlorofylu jíme už pár milionů let. Kolik jste potkali zelených lidí? A kanamycin se pro léčení lidí nepoužívá. Jenže pověry a ideologie jsou silnější než rozum. Pokud jde o J. Petra, zkuste si najít jeho články o GMO na Oslu- jeho názory se zcela shodují s autorem. A přetože se GMO plodiny pěstují na stamilionech hektarů, žádné poškození zdraví nebylo dokázáno. Celé tažení proti GMO vymysleli zelení k získání politické moci.
06. 03. 2010 | 09:31

slavekslama napsal(a):

Problém není ani tak GM brambory, ale americká firma Monsanto - která si patentovala i vepře domácího... Ta firma je globální problém... !!!
06. 03. 2010 | 09:35

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Jean Laroux,děkuji,početla jsem si,a kdysi jsem také četla a byl tam taky Jean Laroux.To je dobře,že se tady "zase vyloup".Pokračujte,pokračujte,bádejte,bádejte,..Tužka s úsměvem.
06. 03. 2010 | 09:37

jogín napsal(a):

Geny pro tvorbu chlorofylu jíme už pár milionů let. Kolik jste potkali zelených lidí? A kanamycin se pro léčení lidí nepoužívá. Jenže pověry a ideologie jsou silnější než rozum. Pokud jde o J. Petra, zkuste si najít jeho články o GMO na Oslu- jeho názory se zcela shodují s autorem. A přetože se GMO plodiny pěstují na stamilionech hektarů, žádné poškození zdraví nebylo dokázáno. Celé tažení proti GMO vymysleli zelení k získání politické moci.
06. 03. 2010 | 09:43

Jirka napsal(a):

Blbi grynpisaci, kdyz nevedi, ze vsechny pestovane brambory na jidlo jsou GM.

Jen nastesti drivejsi slechtitele nikdo takhle nebuzeroval. Nastesti. Jinak bychom uz davno pochcipali hlady.
06. 03. 2010 | 10:06

jogín napsal(a):

Cubatieur: V přírodě taková siuace jako u GMO nastává, i když vzácně. Můžou za to viry. Mimochodem, asi 30% lidského genomu je tvořeno pozůstatky virů, takže zastánci genetické čistoty by měli sṕáchat sebevraždu.
06. 03. 2010 | 10:09

buldatra napsal(a):

Pane zahradníku,

ty koleje nejsou na Úvoze, ale za rohem na Tvrdého. Kousek odtud jsem strategicky bydlel.
Mám takový pocit, že díky medičkám a ostatnímu osazenstvu, jsou ty koleje známy po celé republice, o čemž svědčí i Vaše slova. Svět je malej.

U Elišky míváme občas slezinu se spolužactvem a když zavítáte do Štatlu, můžu jedině doporučit.
Takže Veselé roubování a já vyrážím vesele stříhat víno. Letos mám zpoždění.
06. 03. 2010 | 10:15

Cubatieur napsal(a):

jogín: Nemáte pravdu. Hlavní smysl odporu vůči GMO spočívá v tom že Příroda se vyvíjí v kontinuálním řetězci příčin a následků. Zasahování do genetických kódů prověřených miliardami let evoluce, je stejné jako nechat malé děcko ať si pohraje se zdrojákem Vašeho OS. Dám Vám hesla a můžete se pustit do toho i sám. Nebojíte se ? Myslíte si že se nic nemůže stát ?
06. 03. 2010 | 11:12

ing. Fišer napsal(a):

EFSA je možná nejvyšší vědecká autorita v EU, ale je potřeba se podívat, kdo ji platí. Mezi hlavními sponzory této organizace patří velké korporace, podnikající v oblasti potravin.To je veřejně dostupná informace.Tato organizace také není schopna zkoumat možné dopady z hlediska delšího časového horizontu. Tlaky na povolení GMO jsou značné, firmy nainvestovaly spousty peněz do vývoje.Opatrnost je matkou modrosti, jak praví přísloví
06. 03. 2010 | 11:26

Baba napsal(a):

buldatra:
Eliška bez lidí je jiná než Eliška v telce. Co znamená stříhat víno?
06. 03. 2010 | 11:37

jogín napsal(a):

Cubatieur: Kdybyste ty kódy viděl podrobně, vaše úcta k nim by se poněkud změnila. Není to totéž, jako s počitači, je tam značná nadbytečnost, nesmysly, náhoda i rezervy. Evoluce má výsledky zásadně pružnější, než počitačový program a myslím, že k plnému pochopení funce genomu bude potřeba přijít s novými principy regulací založených na autonomii. To je ovšem o propojení mnoha regulačních systémů, ne o jednotlivostech, do věcí na úrovni jednoho genu se dá strkat nos docela dobře. Uvědomte si, že tradiční šlechtění manipuluje s celými komplexy genů, o kterých šlechtitel neví vůbec nic a nikdo mu to nevyčítá, ačkoliv dělá podstatně větší zásahy, než přesazení genu z jednoho organizmu do jiného. I molekulární genetici jen kopírují přírodu. Příroda není zázračná, kódy nejsou jednou provždy, mění se neustále. A současné molekulární techniky jsou banalita proti změnám, které ve vašem vlastním genomu nadělaly viry.
06. 03. 2010 | 12:02

matematik napsal(a):

Ač jsem v genetice laik, něco mi říká, že nebezpečnost modifikovaných rostlin a jiného není ničím potrzena. Denně jíme potraviny, které obsahují ty či ony geny, ale ještě jsem neslyšel, že by se geny šířily potravním řetězcem. Konec konců, genetickým ovlivňováním se člověk zabývá odedávna. Dnešní obilí vzniklo z travin a záplava psích druhů je také důsledkem křížení, které je vlastně genetickým ovlivňováním přírody. Co mne spíše zaráží na těchto diskuzích, je účast laiků. Jako matematik mám určitý čich pro neseriozní argumentaci. Ořidám tedy do diskuze dva příklady.

Již staří Řekové věděli, že nelze provést trisekci úhlu pomocí kružítka a pravítka a také to že geometrickou cestou nemůžete najít čtverec o stejném obsahu jako daná kružnie a krychli, stejného objemu jako daná koule. Tyto problémy jsou známy jako trisekce úhlu, kvadratura kruhu a kubatura koule. Přesto se stále vyskytují amatérští vědci, kteří obtěžují svými řešeními skutečné znalce. V knize známého geometra, jehož jméno jsem zapomněl, ale jehož vývody na mne silně zapůsobily, je doporučení, jak se těchto lidí zbavit. Především s nimi vůbec nezačínat diskuzi, neboť jim dokážete chybu a máte na celý život postaráno o výměnu korespondence. Rozumný postup je tento: Odpovíte laikovi, že jeho řešení je sice velm zajímavé, ale že nejste dostatečně kompetentní, abyste mu mohl pomoci a že mu doporučujete, aby se obrátil na (a tady jmenujete svého nejméně oblíbeného kolegu v oboru), který laikovi jistě v jeho hledání pomůže.

Já sám jsem zažil diskuzi s amatérem, který nalezl nový paradox teorie relatiity a obrátil se na časopis vtm (Věda a Technika mládeži) se kterým jsem spolupracoval. Redaktoři mne požádali, abych to s chlapíkem vyřešil. Moje korespondence s tímto géniem se brzy zvrhla a agresivita jeho dopisů se stále stupňovala, Einstein byl definitivně odsouzen a já byl obviněn z nezákonných matematickcý operací. Nakonec jsem pochopil, co vlastně tomu chlapíkovi vadí. teorii relativity se totiž vyskytuje zajímavé tvrzení: Dva jevy, které jsou současné v nějakém inerciálním systému, nejsou současné v jiném systému, pokud se neodehrávají ve stejném místě. To už mi chlapík vyloženě nadával, protože takoou blbost přece nemohl připustit. Vznikla z toho serie článků a toho chlapíka jsem zdvořile požádal, zda mohu použít jeho paradox použít. Zmiňuji se o tom proto, že jeho reakce ukazuje typický charqaakter těchto lidí. On mi to totiž nejen dovoloval, ale přímo to vyžadoval a jako podmínku mi kladl, že mu musím článek poslat k oponentuře. To už jsem ho slušným způsobem poslal k čertu, protože tento požadavek byl vrcholně drzý. Články mi vyšly a génius bezmála chystal žalobu na VTM, že jeho myšlenky byly zkresleny (na to jsem ošem dal, abych ho citoval doslova z jeho dopisů). Nakonec to na můj popud redaktoři (pozoruhodné je, že mi moc nevěřili) poslali ke zhodnocení našemu odborníkovi na teorii relativity na UK, který potvrdil mé závěry v celém rozsahu.

Mám takový pocit, že i v této diskuzi se vyskytuje mnoho příspěvků, kde autoři nejsou příliš obeznámeni s genetikou ani s problematikou hnutí Greenpeace. Závěr: Mluvte jen tehdy, když víte přesně co říkáte!
06. 03. 2010 | 12:39

sam napsal(a):

no bude se lidsto jebat pořád do všeho tak dlouho až vychcípe na samou vědu jsem rád že už jsem stár a co tu bude za pár let je mě úplně jedno pokud tu vůbec něco bude nic jiného si lidé nezaslouží jen to co asi chcou to je vykapat
06. 03. 2010 | 12:44

buldatra napsal(a):

Babo:

To je na dlouhý povídání. Takže zkrátka:

http://www.wineofczechrepub...
06. 03. 2010 | 12:50

pgjed napsal(a):

Pane Havle,

Když on je ten problém dryjáčničtví za každou cenu na obou stranách. Víte, mě fascinuje ta drzost a nedostatek pokory, se kterými někdo hlásá, jaká možná zla to či ono přinese stejně, jako souměřitelná drzost a nedostatek pokory, se kterými někdo hlásá, že se to nikdy nemůže stát, protože se to nikomu dosud nepovedlo. Jsem přesvědčen, že právě z genetiky toho známe tak málo, že jakékoliv kategorické soudy může pronášet jenom nadutý hlupák a je především prostor k předběžné opatrnosti.
Kde je ta dělící čára mezi rostlinným a živočišným světem a co ji tvoří? To co u genů, jak doufáme, není možné, se dnes naprosto běžně využívá u enzymů. Řada průmyslových enzymů převážně rostlinného původu z plísní, hub a vyšších rostlin se dnes hromadně produkuje za pomocí manipulovaných bakterií, což je spíše živočišná sféra. Nebyl bych tak absolutně přesvědčený o absolutní nemožnosti určitých věcí. Na to víme příliš málo a máme příliš málo zkušeností. Ostatně jak je to dávno, co významní učenci byli skálopevně přesvědčeni, že atom je nejmenší, nedělitelná částečka hmoty?
06. 03. 2010 | 12:52

happyjohn napsal(a):

Pri pokusoch na potkanoch bolo zistené že tretia generácia potkanov krmená geneticky modofikovanými potravinami trpela patologickými zmenami na vńtorných ogránoch.Takže by som bol opatrný ak raz vypustia gina s flaše už ho tam naspäť nedostanú.
06. 03. 2010 | 12:59

jogín napsal(a):

Cubatieur: Víte, přidání nového genu do organizmu je asi jako přidání nové subrutiny do operačního systému. V obou případech nemusíte do všech podrobností znát, co dělá celý systém, stačí znát jen jeho vhodný kousek. Když se to nepodaří, dá se to zkusit jinak, ale počitač vám kvůli špatně umístěné subrutině nezačne nadávat ani nebude skládat muziku jako Mozart. A zrovna tak vám gen pro rozklad glyfosfátu nevyrobí smrtící jed pro všechno živé. To samozřejmě neznamená, že všechna rizika jsou úplně nulová, třeba zrovna řepku s rezistencí proti Roundupu bych do Čech nepustil, protože kříženci s našimi příbuznými druhy existují a mohlo by dojít ke vzniku plevelu, na který Roundup nezabírá. Sice žádná katastrofa, ale stejně pořádná nepříjemnost.
06. 03. 2010 | 13:15

Cubatieur napsal(a):

jogín: Přiznávám, že srovnávat OS s genovou výbavou rostlin je poněkud ubohé. Když Vám zhavaruje PC nebo i celý internet, není to nic oproti tomu, jako když se genetickými úpravami zavede u rostlin C4 metabolismus, které dříve tuto cestu neměly. To se již dělá a výsledkem bude kataklyzma světových rozměrů. Na to příjdou všichni hned, jen co přestane téct pitná voda z kohoutku. Genetické manipulace dnešních bionženýrů nemají nic společného s tradičním šlechtitelstvím. Dnes čím dál víc lidí zahajuje řetězec procesů jehož konce nejde dohlédnout a to vše ve jménu zisku...a s nulovou odpovědností či ohledem na následky které mohou být nepředvídatelné. Vzpomeňme jen na "výzkum" M.C.Skłodowské -co dokáže trochu obyčejných šutráků a kam až to došlo...
06. 03. 2010 | 13:47

jogín napsal(a):

Pgjed: Když navážu na předcházející kousek, musím konstatovat, že jste přesvědčen, že po náhodné chybě programu může počitač odprásknout operátora svým laserem z CD vypalovačky nebo přehrát mistra světa v šachu. Jenže úkony organizmu jsou pěkně rozdělěny stejně jako zmíněné subrutiny v počitadle a ty jednotlivé stavební díly jsou geny- každý dělá jeden svůj kousek chemie a mic jiného. Už to je děsně komplexní. Vznik i jenom něčeho příbuzného je nepravděpodobný. Evoluce funguje tak, že v případě potřeby se daná funkce nějak zflikuje tím, co je a pak se provizorium pomalu vylepšuje. Když se zflikování nepodaří, druh vymře. A je dobré si uvědomit, že každá funkce (nematematická) má nekonečný počet řešení. Tohle jsou standartní kiksy přívrženců stvořitelských teorií, kteří předpokládají, že žádné novinky se nedají dělat postupně. Ale dostal jsem se trochu jinam.
06. 03. 2010 | 13:57

jogín napsal(a):

Cubatieur: S tou neodpovědností a rizikem to není tak hrozné, alespoň u vědců. Kvůli vědě byly už udělány snad i stovky miliard genetických konstruktů v bakteriích a vždycky vznikají i náhodné a neplánované odchylky. Přesto není znám jediný případ poškožení zdraví. A zkonstruovat nějaké pěkně jedovaté svinstvo úmyslně zas není tak nemožné, ale zdá se, že psychika fešáků z Al-Kaidy se zrovna neslučuje s náročným studiem a potřebným způsobem myšlení. Vím ovšem o případu, kdy vznikl riskantní konstrukt, ne náhodou, ale nepřesnou úvahou. Šlo o pokus o vytvoření vaciny, pokusné myši ale pomřely místo získání imunity. Kmen byl samozřejmě zničen. Podobné legrácky samozřejmě podléhají speciálně zostřeným předpisům. Největší riziko pochopitelně spočívá v zásazích politiků do vědy, viz poměry v klimatologii a tamní úpadek vědecké etiky.
06. 03. 2010 | 14:31

Jmeli napsal(a):

happyjohn:

Dejte sem odkaz nebo nic nepiste.
06. 03. 2010 | 15:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad buldatra, tvrdého, richtig a sem doma. Jinak to je velmi příhodný název této lokality, pokud tam ty holčičí koleje ešče sou...
A ešče jinak, nevinné genetické hrátky se zde zminěným ocúnem podzimním, tedy s alkaloidem této rostliny kolchicinem, mohou při troše šikovnosti skončit i zastavením vlastní mitózy. Jeden prý pak do tří dnů za velmi kvalitních bolestí umírá. Zastavit to nejde. Nevím to až tak přesně, ešče sem to nezkoušel...
Veselé krizování, genetice zdar, a stříhanému vínu taktéž...
http://www.xa-xa.org/upload...
06. 03. 2010 | 16:16

jogín napsal(a):

Cubatieur: Taková kukuřice je taky C4 rostlina a ještě k tomu udělaná lidmi. Myslíte, že nás do deseti let vyhubí? Omlouván se za zpožděné reakce, nesedím na síti stále.
06. 03. 2010 | 21:33

Baba napsal(a):

buldatra:
Já jsem internetový přeborník, jako vždy. A co teda znamená stříhat víno?
06. 03. 2010 | 21:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jean Laroux:
"Už tím, že my oba příslušné tituly nevlastníme" Mýlíte se, jsem vzděláním a profesí mikrobiolog RNDr.
06. 03. 2010 | 22:17

Tužka napsal(a):

Tužka pro Baba napíše,no mám na jazyku několik smečů,nahrála jste mi,ale v reálu si myslím,že je doba zastřihování vinných keřů.Něco jako,že já už řezala jabloně a byla to asi chyba,venku je už deset pod nulou.Zítra ráno je budu hladit, budu jim na rány dýchat a prosit za odpuštění.Dělat to do mrazu je barbarské. Dopustila jsem se toho před několika dny,/snad už něco zahojily,/ jen na dvou stromech.Jsou to"staré holky",už něco vydržely,snad je to nevyvede z normy a jablíčka budou.Tužka
06. 03. 2010 | 22:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

matematik:
Významově přesná analogie, děkuji.
06. 03. 2010 | 22:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

happyjohn:
"Pri pokusoch na potkanoch bolo zistené že tretia generácia potkanov krmená geneticky modofikovanými potravinami trpela patologickými zmenami na vńtorných ogránoch." Výmyseľ. Alebo dáte prameň?
06. 03. 2010 | 22:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa:
Pan profesor J. Petr v rozhovoru potvrdil bezpečnost odrůdy bramobor Amflora.
06. 03. 2010 | 22:42

Rarrach napsal(a):

Z jiných úhlů pohledu.

GM plodiny považuji za perspektivně velice zajímavé. Například proti smrkům, na kterých by si kůrovec ,vylámal zuby', stromům a křovinám, které ještě lépe hospodaří s vodou a proti podobným GM plodinám by snad bylo méně námitek.

U potravin je jistě opatrnost namístě.
Ale - pokud bude chtít mít zemědělec se současnými plodinami dobrý výnos s minimálními ztrátami, bude přihnojovat a mořit a práškovat a stříkat. Čím? Kde je pak větší a kde menší riziko?

Nebo: větší nárust diagnostikovaných potravinových alergií je třeba přičíst jen lepší diagnostice, nebo může být příčina i v tom, že současně pěstované odrůdy (nikoli GM) jsou tak trochu jiné? Není to třeba tak, že hranici přijatelnosti někde překročilo i "klasické šlechtitelství"?
Firma Monsanto je známá. Agent Orange také. Roundup zná každý zahrádkář. Roundup a podobné prostředky jsou významným zdrojem příjmů firmy. Monsanto se zabývá i GM plodinami. Třeba takovými, které přežijí i plošný postřik Roundupem.

A co když je to s GM a grínpísáky trochu jinak?
Že budou GM plodiny velmi zajímavým byznysem je snad již dnes jisté. Že tento trh ovládne jen několik málo společností, které budou zcela dominantní a podle toho se budou i chovat, to je pravděpodobné. Masivní kampaň proti GM plodinám může vzbudit značnou vlnu odporu. To sníží konkurenci na tomto trhu. Která vláda by otevřeně podporovala něco "tak nebezpečného". Proto se silným hráčům na tomto trhu vyplatí platit si aktivisty, kteří malují čerty na zeď.

**************

Tak trochu paradoxně tvrdím, že nejlepší cestou k tomu, abychom minimalizovali rizika s GM plodinami spojená je maximální podpora výzkumu v tomto oboru.
06. 03. 2010 | 23:07

Yaroukh napsal(a):

Proč bychom měli modifikovat smrky, aby si na nich kůrovec vylámal zuby? Budou následovat pancéřovaní buvoli, aby si na nich lvi vylámali zuby?
Upozorňuji, že proti GM nemám nic. (Kdyby byla jejich kombinace cena+chuť lepší než rajčat "normálních" v přepravce vedle, bez váhání šáhnu po GM.)
Proč máte pocit, že kůrovec nemá právo na existenci?
Možná bude zásadní to, že já smrk nepovažuji za něco pro nás natolik zásadního, abychom to museli "po přírodě opravovat". Strádá snad někde někdo nedostatkem smrkového dřeva? :)
07. 03. 2010 | 00:26

Baba napsal(a):

Baba pro Tužka napíše, přeju dobré ráno.
07. 03. 2010 | 07:23

tmoravec napsal(a):

pro ing Fisera
tvrdite, ze EFSA je financovana korporacemi a ze jde o verejne znamou skutecnost. mate pro toto tvrzeni nejaky dukaz? dle oficialnich zdroju EU je to vladni agentura finacovana primo EU s vlastnim nezavislym rozpoctem. Ukolem EFSA je stanovovat bezpecnost potravin, nikoliv odpovidat na otazky co se stane v zemedelstvi za 20 let.

pro Karlose
Toxin obsazeny v Bt kukurici je nebezpecny pro housenky motylu. pokud mate pocit, ze vcely jsou v rannem stadiu sveho zivota housenkami pozirajicimi kukuricne listovi, pak jsou obavy namiste.

obecna poznamka vicero diskutujicim - nelze tvrdit, ze je nejaka nova odruda zcela bezpecna, take to nikdo ani netvrdi. Lze pouze srovnavat rizika odrud vyslechtenych tzv. klasicky a tech slechtenych pomoci GMO technologie. Pak je jeste nutno toto srovnani nedelat obecne, ale konkretne pro danou odrudu a dane prirodni podminky. V clanku se mluvi o bramborach Amflora. Konkretne v podminkach stredni evropy nemaji tyto brambory zadneho divokeho pribuzneho, se kterym by se mohly krizit. Nepredstavuji ani zadne riziko pro konzumenty ci prirodu, kdyby nahodou doslo k jejich smiseni s konzumnimi bramborami. Bezne brambory obsahuji skrob slozeny ze dvou ruznych slozek, Amflora ma skrob pouze jednoslozkovy, proto je vhodny pro skrobarny. Teoreticky by slo takove brambory vyslechtit i klasickou cestou pomoci mutagenu, ale prakticky by to bylo velmi slozite diky komplikovane genetice brambor - jsou tetraplodini. Obdobne byla pomoci mutagenu v sedesatych letech vyslechtena bezerukova repka.

pro matematika
souhlasim s Vasim peknym prirovnanim. Nicmene je tu jeden rozdil - nejde jen o diskusi tady na internetu a jen o par magoru, kteri si mysli ze vynasli perpetuum mobile. Jde o obecne obavy laiku z konzumace ci pestovani GMO, ktere jsou dle meho zcela legitimni i kdyz jsou zrejme iracionalni a zpusobene zejmena neznalosti problematiky. Ale firmy si za to mohou samy tim, ze za tech cca 20 let nebyly schopny uvest na trh jediny produkt, ktery by prinasel vyhody primo koncovemu spotrebiteli, tim, ze stale tvrdi, ze co do odhadu miry rizika jsou GMO plodiny totez co ty tzv. klasicke, zatimco kdyz jde o jejich patentovani, je to najednou zcela jina kategorie. A nakonec si za to muze i sama EU tim, ze se snazila zastavit ujizdejici technologicky vlak pomoci zakazu, regulaci, dovozniho embarga a primou i neprimou podporou panu z Greenpeace a podobnych ctihodnych organizaci. Jakmile je jednou gin nebezecnosti vypusten z lahve, nelze ho vratit zpet. Lide tezko budou verit ze je neco bezpecne, kdyz se to 20 let nesmelo bez skafandru pestovat.
hezky den
tomas moravec
ustav eperimentalni botaniky av cr
07. 03. 2010 | 12:24

tmoravec napsal(a):

pro rarracha
musim s Vami souhlasit v tom, ze dominantni postaveni mosnanta na globalnim trhu s osivem by patrne nebylo mozne bez masivniho odporu tzv. ekologistu proti GMO. nicmene si nemyslim, ze by si to nekdo z nich uvedomoval, priznal ci dokonce, ze by za to dostavali zaplaceno. To je dle meho prilis paranoidni teorie.
07. 03. 2010 | 12:28

Tužka napsal(a):

Tužka mapíše pro pana Tmoravec.Děkuji,zajímavé.Jen bych chtěla podotknout,že při "normálním "šlechtění to chce trpělivost,nenechat se odradit.Vemte si Irisy,diploidní,triploidní,tetraploidní.Trpělivost,trpělivost a semínka se nakonec objevila. Krásné květy také.Tužka.
07. 03. 2010 | 13:54

Rarrach napsal(a):

pro tmoravce:

mít v rukou kontrolu nad financemi podobné organizace jako Greenpeace, tedy nad tím podstatným, usiloval bych o několik věcí:

- aby nikomu nebylo známo, že skutečným šéfem jsem já. To by bylo starostí finančního šéfa a hlavně šéfa právního odd.

- aby fungoval systém, který znemožní vysledovat, odkud peníze do organizace přitékají

- aby v hierarchii organizace od určité úrovně zaměsnanci vůbec netušili, čemu vlastně slouží

- aby lidí, kteří tomu, co dělají, věří s přesvědčením, že konají dobro, bylo v organizaci co nejvíce
Myslím, že aktivistů, kteří se angažují v podobných organizacích v čirého přesvědčení, že konají dobro, a třeba jen za minimální odměnu, je drtivá většina.
07. 03. 2010 | 13:56

tmoravec napsal(a):

pro Tuzku:
Trpelivost je jiste velikou cnosti. Nicmene povazuji za dulezite zminit se o rozdilu mezi tim, kdyz nekdo pro zabavu slechti okrasne druhy kosatcu, pricemz jedinou hodnocenou vlohou je snadno zhodnotitelna barva a tvar kvetu a mezi tim, slechti-li nekdo brambory, kde krom slozeni skrobu musi hlidat i rannost, obsahy bilkovin a dalsich dulezitych latek vcetne antinutricnich- tj toxinu, oddolnost k mnoha desitkam chorob, vynos, citlivost k chladu suchu a podobne. Navic diky tomu , , ze jde o tetraploid, projevi se mutace v genu pro syntezu skrobu jen u tech potomku, kteri zdedi vsechny 4 varianty genu s mutaci (jde o tzv recesivni mutaci). Ten gen vlozeny do Amflory naopak pusobi dominantne. Tj ziskate odrudu brambor, ktera je ve vsech podstatnych rysech stejna jako ta rodicovska linie, ale pritom syntetizuje jenom jeden druh skrobu.
A navic pri vsi ucte, pokud by se mne osobne nekdo ptal co mi prijde vice "neprirozene" a ja mel porovnavat Amfloru s nejakym zmutovanym tetraploidnim kosatcem, zrejme bych dlouho nevahal a vybral ten kosatec. ale to je jen muj osobni nazor. hezky den tuzko a piste zvesela dale. tm
07. 03. 2010 | 15:24

tmoravec napsal(a):

pro rarracha
souhlasim, celkem pravdepodobny scenar. nicmene zkusenost me uci nehledat konspiraci tam, kde lze vystacit s pouhou hlouposti. At tak jako tak, jde o filosofikou otazku, vysledek je stejny.
07. 03. 2010 | 15:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Tmoravec,děkuji za odpověď.Jistě,pokud budu mít hlad a na talíř mi položí krásný květ kosatce a brambor,copak asi sním?Ale to čekání,jestli se to podaří,nebo nepodaří,to bude přibližně stejné,radost taky a zklamání rovněž.Pokud šlechtíte,přeji jen tu radost z úspěchů.Tužka.
07. 03. 2010 | 17:11

Pepa napsal(a):

Zbyněk Matyáš.
V tomto článku je uvedeno mimo jiné“… Odpad z brambory je pak dobrým krmivem pro hospodářská zvířata……“
Pan Jaroslav Petr tvrdí něco jiného.
Komu můžeme věřit, když slyšíme od odborníku různé informace.
Co na to odborník Zbyněk Matyáš?
Pepa:
Pan profesor J. Petr v rozhovoru potvrdil bezpečnost odrůdy bramobor Amflora.

Pan profesor uvedl mimo jiné ………. „A proč to ten BASF zrovna udělal? BASF si založil divizi právě na tyhle ty rostliny a řekněme si, že ono se to vlastně do té chemie vrací, protože ten škrob, ta brambora vůbec není určená k tomu, abychom ji měli na talíři jako bramborový salát, nebo aby se s ní krmila zvířata, tam je dokonce všechno uděláno tak, aby nemohlo dojít k tomu, že to někdo sní, nebo se to nějakým zvířatům zkrmí“. …
07. 03. 2010 | 17:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa:
http://www.rozhlas.cz/radio...
Záznam má přes 22 minut. Vytrhnout pár slov je neseriózní způsob argumentace. Od 6:00 min. záznamu, kde zazněla tato slova, pokračuje vysvětlováním, co to znamená "vlastně do té chemie vrací..." a "...tam je to uděláno tak..." Posluchač se dozví, že je to uděláno smlouvami BASF přímo s pěstitelem a že brambory nejsou určeny ke konzumu ne proto, že by byly nebezpečné, ale protože neobsahují amylózu ve škrobu, což je činí cennými pro výrobu křídového papíru.
A tak je to vždy se seriózností zelené argumentace.
Pepa buď nerozumí anebo lže.
07. 03. 2010 | 18:49

Pepa napsal(a):

Pane Matyáši, kde vidíte zelenou argumentaci.
Nevytrhl jsem pár slov kvůli neseriozní argumentaci, ale proto, že pravděpodobně Amfora není určena ke zkrmování, či konzumu.
Pravděpodobně každý klade důraz na jinou část vystoupení pana profesora Petra.
Příspěvek nemusíte jen poslouchat, ale je i v textové podobě, viz http://www.rozhlas.cz/radio...

Vy jste odborník, takže se ptám, když si články odporují, která část je správná?
Napsal jsem, že Amfora škodí zdraví?
Co si pomyslí zemědělec, musí dodržet smlouvu, nebo si má „ulít“ část sklizně pro jiné účely?
Na závěr uveďte prosím čemu nerozumím, nebo kde lžu.
Předem děkuji za korektní diskuzi.
07. 03. 2010 | 19:43

happyjohn napsal(a):

Ospravedlňujem sa, dodatočne posielam link ako reakciu na môj príspevok. http://gnosis9.net/view.php...
07. 03. 2010 | 20:11

tmoravec napsal(a):

S tim zkrmovanim se dostavame do minoveho pole soucasne evrospke legislativy ohledne GMO. Ta rozlisuje jednotliva povoleni pro import, obchodovani, pestovani, vyrobu potravin a pro krmne ucely. V puvodni prihlasce podane firmou BASF na brambory AMFLORA v roce 1997 nebo 98 se pozadovalo povoleni pro pestovani a pouziti zbytku z vyroby skrobu pro krmne ucely. Mezitim se legislativa mnohokrat menila a s tim i potrebne doklady, ktere musela spolecnost predlozit. Nakonec povoleni dostala pouhych 12 let po zacatku papirove valky, ale z tiskove zpravy se mi nepodarilo zjistit, jestli jsou v teto fazi platna i povoleni pro pouziti jako krmivo a povoleni pro vyrobu potravin, nebo pouze povoleni pro pestovani. Je to trochu dvojsecna zbran - i kdyz nikdo nepredpoklada pouziti teto odrudy pro vyrobu potravin, je velmi dulezite takove povoleni ziskat. I kdyz je to krajne obtizne. Nikdo si asi nedokaze (a hlavne nechce) predstavit, co by nastalo v okamziku, kdy by byla v tune brambor urcene pro konzumaci nalezena jedna jedina amflora a pritom by toto povoleni nemela. To by se greenpeace zblaznili s tim, jak nas chce agroprumysl vsechny do jednoho otravit.
Jenom pro uplnost dodavam , ze krome konzumnich brambor se bezne konvencne slechti a pestuji i technicke skrobove odrudy, zrejme se i dostavaji obcas omylem na nas stul, zadna povoleni k tomu nepotrebuji a nikomu to do dnesni doby nijak nevadilo.
07. 03. 2010 | 20:44

tmoravec napsal(a):

Jo jeste si dovolim malou spekulaci - vzhledem k tomu, ze se v tiskove zprave vyslovene neuvadi pouziti pro vyrobu krmiv a potravin, predpokladam, ze firma BASF toto povoleni jeste nema a predpoklada, ze je nekdy v budoucnu dostane. Ted je pro ne dulezite stihnout letosni sezonu (jestli si dobre vzpominam, predpokladalo se prvni pestovani jiz v sezone 2009, ale pan ekologicky banker Dimas to jeste na posledni chvili opet zablokoval). Z planovanych vymer ve vysi nekolika malo stovek hektaru je zrejme, ze nepujde o zadne skutecne komercni pestovani, ale ze jde o to, aby skrobarna/y ziskala zkusenosti se zpracovanim techto brambor, pripadne o pripravu sadbovych brambor pro skutecne pestovani nekdy v letech 2012 a pozdeji. Do te doby maji jeste cas ziskat dalsi potrebna povoleni.
07. 03. 2010 | 20:51

Adam S. napsal(a):

Pane Havle,

zbývá už jen dodat, že tím, že uměle změníte genetickou informaci brambory, v podstatě zničíte bramboru jako takovou, vznikne rostlina/plod s jinou DNA, která se může chovat odlišně od obyčejné brambory nejen z hlediska rezistence k antibiotiku, ale i z hlediska množení, nároků na podmínky prostředí (riziko zamoření oblasti plodinou), možnosti negativních dopadů na organismus (úsek DNA se teoreticky může začlenit do jakékoliv buňky, jinak bychom neměli ani eukaryotické buňky)..

Navíc drtivá většina modifikátů je pouze produktem potravinářských společností za účelem zisku, změní DNA, zaplatí si reg. ochr. zn. a vyhlásí do světa, že ta jejich ,,brambora" je ta nejlepší.. Bylo by třeba několika desítek let průzkumů na to, aby bylo možné říci, jestli je ta věc opravdu neškodná - člověku i ekosystému, otázka ,,proč podstupovat toto riziko?" je jasným argumentem proti genetickým modifikátům..

Naštěstí běžní lidé v západní Evropě si narozdíl od Vás, zemědělského novináře, tato rizika uvědomují a při nakupování pečlivě čtou, co kupují. Doufám, že brzy tento trend dorazí i k nám.. A taky doufám, že ubude spekulantů a přibude odborníků.. Ale to poslední přání bude pochopitelně více bolet..
07. 03. 2010 | 21:00

tmoravec napsal(a):

2 happyjohn
Jeste k tomu clanku v gnosis - pokusy pani doktorky Jermakoe nikdy nevysly v zadnem recenzovanem casopise, protoze se ukazalo, ze nejsou reprodukovatelene, jinymi slovy kdyz se je nekdo pokusil opakovat, ziskal vysledky zcela jine. Z vysledku, ktere dala pani doktorka k dispozici zurnalistum z Nature Biotechnology navic vyplyvalo, ze v jejich laboratorich umiraly neobvykle vysoke (o rad) pocty krys jak v pokusnych tak i kontrolnich skupinach. Nejpravdepodobnejsi vysvetleni je, ze krysy umiraly, ale nebylo to tim, ze nektera slozka jejich stravy byla modifikovana.
Tomuto memu vysvetleni muzete a nemusite verit, ale pokud mu neverite a naopak verite clanku v gnosis, pak si alespon polozte otazku - desitky milionu kusu dobytka (kravy, prasata, drubez) se jiz vice nez 10 let tj. po nekolik generaci soustavne krmi v podstate vyhradne krmivem obsahujicim GMO. Kde jsou ony hromady mrtvych mladat? Ktery zemedelec bude dobytek cpat krmivem, po kterem pomaleji roste? Otazek podobneho typu lze jiste vymyslet i vice, jiste na nejake prijdete:)
07. 03. 2010 | 21:12

tmoravec napsal(a):

pane Adam S.
Nechci tu rozpoutavat flamewar, na to nemam ani ambice ani cas, ale vse co jste napsal plati nejenom pro brambory amflora, ale pro temer vsechny brambory jakoz i ostatni zemedelske plodiny vyslechtene v poslednich cca 50 letech. To jsou take chranene registrovane produkty spolecnosti, ktere na nich vydelavaji, maji zmenenou DNA s potencialem "negativnich dopadu na organismus" atd atd. A pohrichu zrovna amflora se muze chlubit skutecne rekordne dlouhym obdobim "vyzkumu" kdy krome normalniho procesu slechteni a vyvoje, ktery byl zapocat nekdy v letech 91-93 a ukoncen 97/98 se ted jeste dalsich 12 let opet prezkoumavalo a testovalo, aby se nakonec doslo k tomu, co bylo vsem znamo jiz od zacatku. Brambora s genem navic nebo s jednim min je jeste stale brambora.
07. 03. 2010 | 21:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pepa:
Tedy opravdu polopatě: brambora Amflora se liší tím, že nevytváří ve škrobu maylózu, ale jenom amylopektin, což je výhodné pro technické účely. Absence amylózy nepůsobí žádné potíže při konzumu.
Slova profesora Petra "vlastně do té chemie vrací..." a "...tam je to uděláno tak..." v kontextu jednoznačně vyjadřují přesnou cílenost genetické modifikace do chemické struktury produktu a smluvní zajištění použití produktu škrobu k účelu, ke kterému byla Amflora vyvinuta. Avšak sám prof. Petr výslovně prohlásil, že odrůda není škodlivá pro lidi ani zvířata.
"Napsal jsem, že Amfora škodí zdraví?"
Äno, napsal jste.
"Bez rizika?
Uvedenou odrůdu sice před časem schválil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), ovšem ten je již delší dobu kritizován členskými státy pro svou zaujatost a neplnění povinností právě v souvislosti s posuzováním GMO. EFSA v případě GM bramboru ignorovala závažná zdravotní a environmentální rizika. ...
Uvolnění GM bramboru firmy BASF by tak mohlo přispět ke zvýšení bakteriální rezistence vůči významným lékům na závažné choroby, včetně prostředků pro léčbu tuberkulózy."
07. 03. 2010 | 22:37

Rarrach napsal(a):

Pane Adame S.,

Jistě že je namístě opatrnost při nakupování potravin. Ale pokud srovnáte potenciální rizika při konzumaci GM plodin s riziky REÁLNÝMI, která Vám osvětlí mnohý chemik či potravinář třeba při nákupu v Lídlu, výsledek bude zřejmě jednoznačný...

Pokud se podíváte třeba jenom do příbalových letáků běžných léků, které všechny musely projít klinickými zkouškami a dvojitě slepými testy a kdoví čím ještě, zjistíte,
že, jak se říká:" Každý lék škodí, některé však při správném použití mohou i léčit"
Tedy že mnoho léků má významné kontraindikace a vedlejší účinky, mnohé z nich třeba působí na játra, což v české populaci promořené alkoholismem ....

**************************************

Zatím zde nebylo popsáno jiné nebezpečí:

Producenti GM plodin ovládnou trh. Zlikvidují producenty původních osiv a sadebního materiálu dosud užívaného. Nové plodiny budou prostě lepší. Potom se zvednou ceny. Zemědělci pak nebudou mít na výběr, od koho koupit osivo. Původní plodiny tímto způsobem prostě zmizí, jejich mnohdy cenné genetické informace zmizí s posledními původními osivy a Monsanto to vyhraje na celé čáře. A jablka a brambory a všecko bude jen takový hnus s mdlou chutí, jako je v supermarketech.

Proti tomuto vidím jedinou možnost obrany:
Podílet se na tomto druhu šlechtění a vytvářet vlastní genetické modifikace našich původních plodin.

To je můj laický pohled na věc.
07. 03. 2010 | 22:39

Stýskal napsal(a):

Je důležité ctít přírodu a neničit ji s cílem co nejvyšší výtěžnosti a dosažení maximálních zisků. GMO plodiny jsou produktem umělým, který do přírody nepatří a nepatří ani na jídelní stůl.
Upřednostňuji tzv.biopotraviny a nezávadné zemědělské produkty. Brambora Amflora je již další GMO plodina veřejnosti vnucená, nějakým způsobem obhajována a je zdůvodňováno její využití(v průmyslu)
Správnou cestou je ekologické zemědělství, které je s GMOplodinami neslučitelné. Nebo chce snad někdo dělat GMOBIO? To je již příliš.
08. 03. 2010 | 01:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stýskal:
Překonané staromilské nesmysly. GMO v principu nejsou umělými produkty, jenom cílenými. Navíc některé biopotraviny mohou být škodlivější než ostatní.
Neinformovanost a neznalost vede k nesprávným závěrům.
08. 03. 2010 | 01:11

Stýskal napsal(a):

Z.M.
Nejste neomylný a vynechte slova staromilské,neinformovamost a neznalost.
08. 03. 2010 | 01:51

tmoravec napsal(a):

2 styskal
Ano, myslim si, ze vyvoj timto smerem smeruje a ze se drive nebo pozdeji dockame gmo-bio at se to bude jmenovat jakkoliv.
08. 03. 2010 | 07:46

jogín napsal(a):

Hlavním výsledkem odporu proti GMO je vytvoření monopolu firmy Monsanto. Zisky z transgenních plodin popotojí mnoho let do USA. EU se pokusila zabránit nepříjemné konkurenci zákazem- a prodělá kalhoty. Současné předpisy i u nás vypadají tak, že nikdo na trh žádný produkt nedostane, ani v nezanedbatelné farmaceutické produkci. Připomínám třeba lidský inzulin, vyráběný geneticky modifikovanými bakteriemi.
08. 03. 2010 | 09:43

buldatra napsal(a):

Babo,

co to znamená internetový přeborník, jako vždy?

Má to snad něco společného s barvou vlasů?

Anebo jen, že umíte, nebo neumíte kliknout na odkaz a přečíst si tam něco o stříhání vína? Potažmo, révy vinné? HM. Nojo. Tak jo.

To zkrátka na sebe nahážete teplý oděv, zachvátíte zahradnické nůžky (víte-li, co jsou to zahradnické nůžky)a s úsměvem, nebo bez úsměvu, jak kdo, vyrazíte do vinohradu (to je tam, co roste réva vinná, vinná réva).
No a v tom vinohradě začnete těma nůžkama stříhat všecko, co se vám nehodí, nelíbí, co nepotřebujete a je tam navíc.
Jak se píše v tom článečku-viz onen odkaz:
...vyrážejí pěstitelé révy do vinohradů, aby zbavili keře vinné révy nadměrného počtu plodných oček.

Stříhání révy je součástí přípravy vinohradů na novou vegetační sezonu. Podle rozlohy vinohradů může pěstitelům révy trvat i několik měsíců a nelze se mu vyhnout ani přesto, že mrazivé počasí představuje pro řezem narušenou révu značné riziko.

Po střihu přichází na řadu uvazování kmínků, které je třeba stihnout do poloviny dubna...

Přičemž, každý to dělá tak, jak si myslí, že se to dělat má a jak je to správně.
Já si myslím, že je nejlépe zkracovat tak maximálně na dvě očka.
Přičemž nenechte se zmást slovem očko.
Nemá to nic společného s punčochama.
Z očka na té révě vinné, v tom vinohradu, vyraší nová větvička a na té větvičce, když to dobře jde, vyroste hrozen, popřípadě několik hroznů (u nás říkáme střapec, ale z toho si nic nedělejte, protože mezi střapcem a hroznem není žádný rozdíl).
Takže, již tušíte, co to je stříhání vína?
08. 03. 2010 | 13:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stýskal:
"vynechte slova staromilské,neinformovamost a neznalost"
S Vaším dovolením nebo nedovolením v diskuzi budu používat slova, která uznám za výstižná, jako tomu bylo i v reakci na Váš příspěvek.
09. 03. 2010 | 17:27

Baba napsal(a):

buldatro,

mně se čtete náramně poeticky. Ale nevěřím vám ani slovo. Kdybyste někdy v předjaří, jak vy říkáte, stříhal víno, tak byste o tom přece nepsal takhle učesaně.
09. 03. 2010 | 18:45

Tužka napsal(a):

Tužka pro Baba napíše,pan Buldatra to napsal krásně,protože každý vinař miluje svůj vinohrad,miluje každý keř révy,protože,kdyby to nedělal s láskou,tak to víno nebude mít nidy tu neopakovatelnou jiskru,tu lahodnou vůni a tolik chutí co je v něm ukryto by v něm nebylo.Víno se skutečně stříhá.Jen mu věřte každé písmeno.Tužka,která miluje šampaňské a rum,nikdy ne dohromady,Jeden večer šampaňské,další večer rum,..A dnes nic.
09. 03. 2010 | 23:41

Baba napsal(a):

No, a jedenkrát do roka se přihnojuje chlévskou mrvou a ve správný čas, ne před deštěm se postřikuje proti plísním a jiné havěti. Do vína se přidává řepný cukr a na dezisfekci sudů se používá síra. Víte, jak je to dnes všechno drahé?
10. 03. 2010 | 06:24

buldatra napsal(a):

Babo,

co je dnes zadarmo?
Já si myslím, že to, co jste vyjmenovala, nejsou vyhozené peníze, páč je to skvělá investice.
Ale to je věc názoru.
Ono je toho víc, co není zadarmo, včetně chemie, bez které se krásných zralých hroznů v dnešní plesnivé době nedočkáte.
A kdybych měl vyjmenovat všecko, včetně bolavých zad...
Což však k věci patří. Bez toho to holt nejde.
Nicméně, s tím stříháním máte v tuto chvíli pravdu, protože hnusně fučí, kosa je jak v Rusku a tím pádem i nálada vychladla.
Ale práce neuteče.
10. 03. 2010 | 11:15

Baba napsal(a):

buldatro,

vinaři, kteří pěstují révu, aby prodali víno, což jiní v dřívějších dobách považovali téměř za svatokrádež, mají vyzkoušeno, že návštěvníkům z nevinařských oblastí, zhusta Pražákům, obvykle chutná druhák, protože je přidaným cukrem sladší a obsahuje méně tříslovin, kterými jsou vína ze severnějších vinných regionů charakteristická a pro které jsou často ceněna. Neznalce uspokojí méně trpká chuť, typická pro u nás oblíbená vína italská i dovoz z jiných jižních evropských poloostrovů. Úspěšný vinař nebývá duší zahraník, ale je to i dovedný obchodník a zdatný stavitel. Umíte si představit romantičtější prodejnu než orosený kvelbený sklípek? I když i v tomto směru se doba posunula. Dnes běžně nakupujeme značková vína s uvedeným jménem konkrétního výrobce.
10. 03. 2010 | 11:35

buldatra napsal(a):

Babo,

jak vidím, jste celkem v obraze.

Podotknu snad toliko, že nepatřím mezi tu odrůdu obchodní. Víno jako takové neprodávám. Ani náhodou.
Nemám to zapotřebí a nedělám ho tolik a navíc, prodat někomu cvajgl (Zweigeltrebe), Vavřineček, nebo Frankovku z hlav, které sadil děda a praděda, to prostě nejde. Jsou jen pro rodinu, příležitost, na rozdaj a výstavu a na úplatky. Korumpovat vínem mě baví.

A protože jsem zdědil po předcích pár receptíčků, něco vypálím a děláme koňáček. S vínem lze nakládat různě.
Faktem také je, že nejraději mám mošt, když se lisuje.
Zavařeného ho mám ve sklepě plný regál a zatím jsem neobjevil nic, co by se mu vyrovnalo.

Vína z jihu mají v sobě mnohem víc slunce a tím pádem cukru. Tak to prostě je. Proto si nesmírně vážím umění zdejších vinařů, kteří se dokáží s konkurencí tamodtud popasovat.
10. 03. 2010 | 13:21

Baba napsal(a):

buldatro,

nejsem až takový požitkář. Má roční spotřeba vína se počítá na lahve.

Umění vinařů a umění popasovat se s konurencí jsou vzdálené disciplíny. Soukromý vinař výstavní vzorek neprodá a většinový zákazník se orientuje podle ceny a ochutnávkových předváděcích akcí.

Korumpování vínem znám z vyprávění z dětství. Někdo se učí korumpování jiný zvyšování hodnoty vlastní práce. Ona by ani návštěva Matějské nebyla odměnou, kdybyste na ni museli chodit denně.
10. 03. 2010 | 15:39

spolužák napsal(a):

Divím se, že se Greenepeace již dávno nevrhli na kritiku manipulací s ploiditou a mezidruhovou hybridizaci, což je již dávno běžná praxe pro zvyšování výnosů a odolnosti rostlin.
Tam by se mohli vyřádit !
10. 03. 2010 | 23:19

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:45

http://www.kw61.com/replica-richard-mill napsal(a):

ggg
29. 03. 2010 | 09:38

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 13:25

Alain Silberstein watches napsal(a):

I do NOT ordered a A.Lange & Sohne watches and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a
09. 04. 2010 | 03:29

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:48

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
23. 05. 2010 | 13:01

FitVegan napsal(a):

Pán Havel, krmte prosím svoje deti a celú rodinu týmito geneticky upravenými potravinami a o 10 rokov nám dajte vedieť ako sa im darí :))
27. 05. 2011 | 16:51

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
18. 07. 2011 | 01:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy