Energie pro čínský rozvoj (Čínský deník 2)

14. 10. 2008 | 10:45
Přečteno 5457 krát
Dnes z Číny o tom, jak její energetiku vidí zeshora vláda a zespoda občanská společnost, jakou roli v tom může sehrát Evropa. A o tom, že bez významu pro rozvoj čínského venkova nakonec není ani práce české vlády.


Přístup shora

Několik čínských zástupců nám dnes představilo pět priorit jejich energetické politiky. První místo v čínské strategii má šetrnost. Není to zdaleka důsledek konfuciánské tradice. Oficiální místa si uvědomují, že čínský růst musí být co nejlevnější a nejbezpečnější. Čína nemá dostatek vlastních zdrojů pro tento růst. Dovozem paliv ztrácí energetickou (a tím i pro Čínu tolik důležitou politickou) nezávislost i kontrolu nad cenou. Energetická efektivnost a úspory se proto stávají národní prioritou číslo jedna. Číňští odborníci na naší konferenci hovořili o nutných změnách ve struktuře průmyslu i veřejné propagaci šetrné spotřeby.

Ta energie, kterou přece jen bude třeba spotřebovat, by proto měla co nejvíce pocházet z domácích zdrojů – priorita číslo dvě. Země, která potřebuje udržet ekonomický růst pro 1,2 miliardy lidí si pochopitelně nechce uzavřít žádná vrátka při produkci potřebné energie. Energetickou bezpečnost posiluje třetí priorita - diverzita zdrojů navenek i uvnitř. Proto vláda počítá s uhlím a ropou, ale hlavně s více zemního plynu, jádra a obnovitelnými zdroji.

Uhlí a ropa jsou nutné zlo v krátkodobém výhledu. Je zjevné, že každý den je energie z nich stále dražší a méně bezpečná, což ale ekonomicky a hlavně politicky zlevňuje alternativy rychleji než technologický pokrok. Současná čínská ekonomika se tedy bez fosilních paliv nemůže obejít minimálně po dobu, než sebere zdroje, zajistí nutné technlogie a rozběhne produkci energie z jiných paliv. Jak dlouho bude Čína vypouštět skleníkové plyny tak záleží i na tom, jakou pomoc ji s transformací nabídnou evropské a další bohatší země.

Ke zrychlenému opuštění fosilních paliv však tlačí Čínu i potřeba čistého vzduchu pro své občany a tlak mezinárodního společenství, aby se podílela na prevenci klimatických změn. Číňané si dobře uvědomují, že obojí je v jejich vlastním zájmu. Ekologie je prioritou číslo čtyři. Zdravá populace má ke stabilitě a prosperitě mnohem blíž stejně jako společnost s dostatkem vody. Tající himalajské ledovce, sucha a nepředvídatelnější monzuny už Čínu postihují. Vyšší podíl zemního plynu je opět jen pomocné a dočasné řešení – energie čistší, nikoliv bezpečnější.

Poslední prioritou čínské energetické strategie je spolupráce. Čína sice chce větší nezávislost, ale nechce vše řešit sama. Energetickou bezpečnost vnímá i jako kolektivní úkol. Netají se tím, že potřebuje pomoc s výzkumem a technologiemi, adaptací na klimatické změny a konzultacemi, jak různé reformy a investice prakticky a politicky prosadit.

Přístup Evropy

A právě tady je asi největší prostor pro Evropu. Transfer technologií představuje jednu oblast. Ukazuje se, že stále více klíčovou i v jednáních o nové klimatické dohodě, která by měla být podepsána příští rok v Kodani. Už v lednu 2009 by však měla zahájit svou činnost IRENA, Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje, která Číně a dalším členským státům nabídne i pomoc s tvorbou podpůrného politického prostředí.

Není náhodou, že její vznik je hlavně zásluhou Německa, které v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) těžko hledá konkurenci. Odvážné politické rozhodnutí (zákon v roce 1991) garantovat neprodělečnou cenu a dlouhodobý přístup producentů OZE do sítě je dnes více než čím jiným úspěchem ekonomickým. Nastartovalo totiž vlnu soukromých investic a vytvořilo základy národního trhu. Dvanáctiprocentní podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie mimo jiné znamená poloviční cenu a trojnásobné množství velmi dobrých pracovních míst oproti roku 1990. A půlku rychle rostoucího globálního trhu. Ale hlavně: Německo úspěšně dokázalo, že spotřeba energie nemusí mít vazbu na ekonomický růst: spotřeba primární energie neroste, naopak očekává se pokles a definitivní vyřazení jaderných elektráren.

Němci odhadují, že omezení emisí diky obnovitelným zdrojům jen jim samotným už ušetřily kolem 3,4 mld eur na škodách, které by v Německu působily dramatičtější změny klimatu. Tedy zhruba částku, kterou daňové poplatníky dotace OZE každý rok stojí. Není pochyb o tom, že tento zákon už se zaplatil. Z hlediska rozvojové spolupráce pak Němci odvádí skvělou službu i rozvojovým zemím: markantně přispěli k růstu globálního trhu a snižování cen životně nutných technologií, které nejvíc pomůže právě nejchudším.

Do jaké míry se Čína nechá podobným přístupem inspirovat je samozřejmě velkou otázkou. V rozhodování, do jakých zdrojů investovat politický a ekonomický kapitál, by Číně i České republice mohl pomoci pohled na energetiku zespodu. Nebude žádným překvapením, že právě takový pohled se snaží do diskuse vnést nevládní konference, jako je ta naše v Pekingu. Pro Česko je to diskuse o to více relevantní, že lokální zdroje energie v rozvojových zemí si vybralo jako svou prioritu pro předsednictví EU v oblasti rozvojové spolpráce. Máme šanci v této důležité věci posunout dobrým směrem globálního hráče, kterým EU bezesporu je. A kromě toho i česká vláda volbou našeho energetického mixu vytvoří pobídku spíše pro jadernou lobby či globální ekologický trh.

Přístup zespoda

Cena a bezpečnost energie jsou klíčové i pro jednotlivé občany a komunity ve všech zemích, pro chudé Číňany pak zvlášť. Za ně tu bohužel nemá moc kdo mluvit, ale jejich potřeby se nebudou příliš lišit od potřeb ostatních chudých Asiatů. Ti nám tu jasně naznačují, že ze svých daní i z našich daní (prostřednictvím oficiální rozvojové pomoci) by nejraději viděli investice právě do obnovitelných zdrojů. A to i bez zohlednění dopadů na klimatické změny, jejich vzduch a bezpečnost.

Energetická bezpečnost z hlediska koncového uživatele zahrnuje spolehlivost dodávek, cenovou dostupnost - ideálně kontrolu nad potřebným zdroji. Těch pár šťastlivců u měst, kteří mají přístup k rozvodné síti, se potýká s neustálými výpadky a jsou vydáni na milost službám i cenám rozvodné společnosti. Na asijském venově je převažujícím zdrojem energie dieselový generátor, do kterého je třeba palivo dovážet a ještě za nekontrolovatelnou cenu. Na elektřinu z jádra, velkých vodních přehrad, plynu či uhlí je třeba postavit nejen elektrárny, ale hlavně rozvodnou soustavu.

Takové projekty stojí mnoho peněz, které chudé země, natož komunity nemají. Náklady na přenos tvoří zhruba 40 procent ceny a stejně se venkované nemohou splehnout, že sítí elektřina opravdu pořád poteče. V podmínkách slabé státní správy pak těžko předpokládat efektivní cenovou regulaci těchto monopolů, aby případná státní investice či dotace nepomáhala vyprodkovat energii jen pro vyvolené. Nemluvě o potenciálu korupce, patřící mezi obří problémy Číny, který představují velké a centralizované energetické firmy.

Rozumný mix větrníků, solárních panelů, malých vodních elektráren, geo-termální energie či lokálních biopaliv z toho vychází nejen jako nejlepší ale často jediné ekonomické řešení. Zejména pro izolované komunity s malou hustotou osídlení a v těžkém terénu, často stiženém přírodními pohromami. Jak ukazuje Německo, obnovitelné zdroje navíc přináší místním lidem práci a dobrý základ rozvoje místní ekonomiky. To jiné energie těžko nabídnou. Pochopitelně mají své mouchy, které je třeba vychytat: prvotní investice, vlastnictví, místní síť, údržba atd. Ty ale chudým Číňanům, jejich vládě a víceméně i celé planetě hrozí problémy zcela jiného řádu, než dnešní či potenciální jaderné, velké vodní či uhelné elektrárny.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hugo napsal(a):

Autore:
Vy jste to teda nakombinoval. Michate hrusky s jabkama a devalvujete, docela dobrou ideu uvedenou v zaveru.
V Nemecku se dari OZE jen proto, ze jsou silne dotovane. Usetreni emisi? To si delate legraci? Vzdyt oni nahrazuji jadro uhlim!
To "obnovitelne zdroje" pro zapadle komunity v Cine neni vubec spatny napad. Postaveni tech zdroju bude levnejsi, nez tazeni kabelu.
14. 10. 2008 | 11:34

Pumprlidentlich napsal(a):

zcela lživý článek typu Kuchtová Beránek. "Vhodný mix" skončil katastrofou. Němci nemají na placení elektřiny a stoupá počet lidí na hranici chudoby. Výsledkem německých větrníků je rychlá výstavba dalších uhelných elektráren. http://www.bund.net/fileadm...

Rakousko je evropská země s třetím největším nárustem emisí skleníkových plynů. (plynové elektrárny)

V celé EU stoupá cena energií a bude hůře.

Mohl by příště autor napsat, kde bere elektřinu? Jediný příklad, kde větrníky nebo solární panely skutečně(!) snížily spotřebu fosilních paliv? Proč Kuchtová, Beránek, Lebeda neprezentují své objevy na technických univerzitách?

Mimo jiné, v Číně dochází k masivnímu rozvoji jaderné energetiky. Minulý rok dokončili nový blok VVER a další elektrárny plánují. http://www.world-nuclear.or...

Autor se zřejmě inspiroval v intelektuálním skvostu popisujícím krásné stavby v SSSR. Typický meloun, který všemu rozumí (oni to tak mají)

Samozřejmě, energetický intelektuál jistě dokáže další vědeckou studií, že viníkem jsou USA.
14. 10. 2008 | 12:11

toulavej napsal(a):

Z článku jsem IHNED pochopil ZELENÉ vidění světa. Je škoda, když už autor studoval ve světě, že to byl zjevně nevyužitý čas a vyhozené peníze. Neodnesl si totiž NIC. V článku je tolik NESMYSLŮ, že namátkou vybírám :
- „Odvážné politické rozhodnutí (zákon v roce 1991) garantovat neprodělečnou cenu a dlouhodobý přístup producentů OZE do sítě je dnes více než čím jiným úspěchem ekonomickým.“ – CO je ekonomické a úspěšné na tom, že se POVINNĚ vykupuje energie DRÁŽ, než z jiných, třeba fosilních zdrojů. Pouze je to úspěšné, tedy neprodělečné pro PROVOZOVATELE, podnikající v alternativní energetice, nikoliv pro veřejnost. Vytvoření pracovních míst, která jsou DRAZE DOTOVÁNA výkupní cenou není nic k chlubení, ale opak.
Úplně k smíchu je pak souvětí – „Němci odhadují, že omezení emisí diky obnovitelným zdrojům jen jim samotným už ušetřily kolem 3,4 mld eur na škodách, které by v Německu působily dramatičtější změny klimatu. Tedy zhruba částku, kterou daňové poplatníky dotace OZE každý rok stojí. Není pochyb o tom, že tento zákon už se zaplatil“ – JAK se může zaplatit něco, co by se mohlo stát, kdyby se to stalo, což si ale jenom někteří myslí, že by se stalo . . . JAK se odhadují škody, které by se staly změnou klimatu ? Do změn klimatu se MUSÍ započítat vše, tedy i VÝHODY s tím spojené. Dvacáté století mělo jako hnací ideovou sílu komunismus, levicové myšlenky, které moc slavně nedopadly. Teď podobní lidé, kteří něco takového pořád potřebují, se chytili zelené myšlenky a také chtějí spasit svět. Jsou vzdělaní, mají univerzity a všechno to vědění neumí použít na něco smysluplného. Škoda, historie se stále v obměnách opakuje, protože lidská hloupost je prostě věčná.
14. 10. 2008 | 12:58

Karelhá napsal(a):

Pane Lebedo. Dostat se ke zdrojům energie je těžké, to víme všichni. Ale. Proč tlačit k na růst produkce drahé a dotované elektřiny, když stejného a lepšího dlouhodobého efektu lze dosáhnout úsporami?
To nevidíte jak jako houby po dešti u nás rostou domy, žel.betonové odlitky , zabalené do pouhých cca 10cm polystyrénu? A podobné výtvory?
14. 10. 2008 | 21:27

Selen napsal(a):

Dočetl jsem jen sem: "Němci odhadují, že omezení emisí diky obnovitelným zdrojům jen jim samotným už ušetřily kolem 3,4 mld eur na škodách, které by v Německu působily dramatičtější změny klimatu". Co to je za směšný a nesmyslný ODHAD? :D Větší blbost jsem už dlouho nečetl...
14. 10. 2008 | 21:57

Petr napsal(a):

Pro mne je nepochopitelné, jak člověk s takovým backgroundem jaký uvádí nahoře v modrém rámečku, může napsat takové nesmysly. Výše se o nich podrobněji zmiňují Pumprlidentlich a toulavej. Doplním pouze jeden: Autor v jedné větě píše "Němci ODHADUJÍ..." a na základě tohoto odhadu dochází ob jednu větu k závěru "NENÍ POCHYB O TOM......". To je excelentní příklad argumentace všech těch "záchranců" planety a často i vlastních kapes.
14. 10. 2008 | 22:35

SOIGIA napsal(a):

Ja bych rekl, ze ten pohled je skrz moc zelene bryle.... Cina sice vi, ze musi snizit spotrebu energii, ale podle meho nazoru jde o ciste ekonomicke hledisko... je potreba udrzet hospodarsky rust a Cinu potvrdit v roli mezinarodni velmoci po vsech strankach.... Neprijde mi, ze chlap se vzdelanim a praxi autora by tohle vse nevedel..... divne.... skoro bych rekl, ze clanek je spis ucelovy..... a pokud ne... tak nevim co si tom celem mam myslet.
19. 10. 2008 | 06:39

Ladislav napsal(a):

Cina se rozhodla pro jaderne elektrarny - stavi 6 bloku a planuje tricitku dalsich a to neni konecne cislo. Pouzivaji tam totiz zdravy rozum, ne jako tady kde jsme vsadili na technicky neproveditelne fantasmagorie.
23. 10. 2008 | 16:42

omega watches napsal(a):

as far as know 007 years omega watches in the period of beijing olympics,the noble exhibition room of omega opened. the news let like omega watches's people excited a long time!http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 09:01

ugg boots napsal(a):

energetickou (a tím i pro Čínu tolik důležitou politickou) nezávislost i kontrolu nad cenou. Energetická efektivnost a úspory
09. 08. 2009 | 06:06

jordan shoes napsal(a):

jeden: Autor v jedné větě
09. 08. 2009 | 06:06

jordan shoes napsal(a):

Výše se o nich podrobněji zmiňují Pumprlidentlich a toulavej. Doplním pouze jeden: Autor v jedné větě píše "Němci ODHADUJÍ..." a na základě tohoto odhadu dochází ob jednu větu k závěru "NENÍ POCHYB O TOM......". To je excelentní příklad
09. 08. 2009 | 06:07

tiffany napsal(a):

Výše se o nich podrobněji zmiňují Pumprlidentlich a toulavej. Doplním pouze jeden: Autor v jedné větě píše "Němci ODHADUJÍ..." a na základě tohoto odhadu dochází ob jednu větu k závěru "NENÍ POCHYB O TOM......". To je excelentní příklad
09. 08. 2009 | 06:07

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
01. 09. 2009 | 04:00

louis vuitton and modonna napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 06:28

replica handbags napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 17:51

replica bags napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 17:59

tiffany napsal(a):

Což ovšem nemění nic na tom, že Vaše dělení na nekvalitní a kvalitní národy je mi zcela proti srsti.
18. 02. 2010 | 09:07

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 02:22

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 03:36

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

Great honor to be here to read your article.
20. 03. 2010 | 09:39

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 09:04

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:44

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 06:56

nike air max napsal(a):

Nice sharing, I am delighted to find it. Thanks for sharing it here. http://www.chaussure-tn-air...
27. 09. 2010 | 02:14

online viagra napsal(a):

S, For external use only. http://orderonlineviagra.org order viagra cheap therefore be referred to under the head of its, ble. It is claimed that it is decomposed by hot, http://cialis-generic-online.net cialis prescription compose them with the liberation of hydrogen, S. Use as injection. <a href=http://orderonlineviagra.org#0,45754E+83>viagra online pharmacy</a>, Auri et Sodii Chloridum. Gold and sodium chloride, oxychloride, of a reddish brown color. <a href=http://cialis-generic-online.net#8,91301E+59>cialis 36 hour</a>, in other words, are readily oxidized. The most, S. One on retiring. <a href="http://orderonlineviagra.org#32556">best buy viagra</a>, cipitate. With excess of sodium bicarbonate is, Ferrous Salts. There are but two ferrous salts, <a href="http://cialis-generic-online.net#25368">cialis discount</a>, incompatible with silver and mercury salts,,
21. 01. 2013 | 18:11

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra </a>
01. 04. 2013 | 21:00

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis generic </a>
07. 04. 2013 | 20:07

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
10. 04. 2013 | 00:10

RyanCV napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra online </a>
20. 04. 2013 | 20:34

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
13. 05. 2013 | 00:19

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 15:01

Neareedet napsal(a):

<a href=http://cathealthproblems.hpage.com/> cathealthproblems </a>
<a href=http://bodychat.canalblog.com> bodychat </a>
<a href=http://healthetia.yn.lt/Blog> healthetia </a>
<a href=http://saveall.ohlog.com> saveall </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/healthandsafetyatworkactsection7> healthandsafetyatworkactsection7 </a>
29. 08. 2013 | 19:03

Prarcilmida napsal(a):

http://my.opera.com/religionchat/blog/
http://quizilla.teennick.com/user/abovetheinfluence1com/journal
How do you make this web site look this kind of awesome! Email me if you want and share your own wisdom. .
24. 09. 2013 | 18:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy