Kodaňský summit – jak naučit starého psa novým kouskům

17. 12. 2009 | 18:16
Přečteno 4030 krát
Autor: Jan Doležal, analytik Glopolis
KODAŇ

Branami Bella Center, kde se odehrává jeden z největších summitů v historii klimatického vyjednávání i mezinárodní politiky vůbec, projde celkem na 119 nejvyšších představitelů jednotlivých smluvních partnerů úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC). Tito mužové a ženy reprezentují 89% světového HDP, 82% světové populace a 86% emisí skleníkových plynů. Zatím se bohužel zdá, že kolem 80% jim schází i ke společné dohodě.


Dohoda to přitom nemá být ledajaká. Pokud má být úspěšná, musí respektovat vědecká doporučení Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Neobejde se bez dramatického snížení globálních emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, jejich produkce musí kulminovat v následujících pěti letech a pak strmě klesat. Naordinovat si abstinenci od uhlíku dává smysl co nejdřív. Pomůže odvrátit dramatickou proměnu pozemského podnebí a zmírnit nepříznivé důsledky, které dnes nejsilněji pociťují zejména obyvatelé v nejchudších zemích světa. Povede rovněž k výrazným úsporám peněz a lidské práce.

Ti, kdo upozorňují na nebezpečí, které skýtá „regulace klimatu“, a vidí v ní přímou spojitost s následnou regulací lidských společností a omezováním svobod člověka, bohužel opomíjejí nepříjemnou a velmi jednoduchou pravdu. Svět vynakládající příliš mnoho úsilí a prostředků na nápravu škod způsobených negativními dopady změn klimatu, nebude světem svobodnějším a více prosperujícím. Zdaleka ne všechna opatření pro adaptaci na změny podnebí poskytují i samostatnou přidanou hodnotu (jako např. organické zemědělství, které zároveň zvyšuje potravinovou bezpečnost, nebo dostupnost nezávadné vody). Stále vyšší a vyšší hráze v Holandsku, nebo zařízení na odsolování mořské vody v Bangladéši kvalitu života nezvyšují, pouze brání jejímu zhoršení.

Čím větší odvahu budou mít světoví lídři v současnosti, tím více prostředků zbude v budoucích rozpočtech (jejich i dalších) zemí na zdravotnictví, vzdělávání, vědu a výzkum, nebo sociální záchranné sítě. Není lepší investovat raději do rozvoje bezemisních technologií a čistých energetických zdrojů, které by umožnily předcházet dalšímu oteplování planety, zmírnily nebezpečnou závislost na dovozu fosilních paliv a vytvořily statisíce nových pracovních příležitostí, než do uprchlických táborů pro klimatické migranty?

Ze včerejších státnických projevů, které pokračují i dnes, lze tušit, že problematika změn klimatu získala značnou pozornost na těch nejvyšších úrovních. Pokud se v následujícím jednom či dvou dnech nepodaří jednání odblokovat, nemusí se podobná pozornost a tlak veřejnosti v nejbližší době opakovat. A pokud se ledy pohnou, lze jen doufat, že nepůjde o kompromisy, které naruší jeden z nejvíce frekventovaných pojmů kodaňské konference: environmentální integritu budoucí dohody. Jinými slovy, že dohoda neztratí schopnost skutečně předejít dramatickým proměnám klimatu.

Současné změny klimatu a jejich nejvýznamnější příčina, totiž neudržitelné spalování konečných fosilních zdrojů energie, které tato planeta ukládala po stamiliony let, se v těchto dnech zdají být pro mezinárodní společenství těžko stravitelným soustem. Na rozdíl od úspěšné Vídeňské konvence o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu regulujících tzv. freony a halony, je cílem současného snažení omezit produkci látek, na jejichž spalování a emisích je postaven ekonomický rozvoj posledních 250 let.

V těchto dnech v Bella Center přituhuje. Nejenže stále více uzavírá své dveře nevládním organizacím. Nejedná se v něm o ničem menším než o ochotě, připravenosti a odvaze založit ekonomickou a společenskou prosperitu na jiných základech než těch současných. Doposud byla osvědčeným receptem na redukci emisí skleníkových plynů ekonomická recese. V pátek, nebo lépe řečeno v sobotu, se snad dozvíme, jaké jiné recepty světoví lídři společně nabízejí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pár pokusů kterak založit ekonomickou a společenskou prosperitu drobet jinak, jsme si už docela vychutnali...
http://www.ateo.cz/f/images...
17. 12. 2009 | 19:46

smrž napsal(a):

Je třeba stavět atomové elektrárny.
17. 12. 2009 | 20:08

Al Jouda napsal(a):

Svatá pravda, v Bella Center přituhuje, ale u nás také hezky přituhuje navzdory globálnímu oteplování !
17. 12. 2009 | 20:14

Zacheus napsal(a):

"Vážený pane generální tajemníku,

výzkum změn klimatu prochází nyní obdobím "objevování vlastní nevědomosti" - čím více toho víme o této komplexní a rychle se vyvíjející problematice, tím více zjišťujeme, jak nedostatečné jsou naše znalosti. Vědecký výzkum v tomto oboru rozhodně NENÍ "uzavřen".

Neexistuje proto rozumný důvod, proč uvalovat na obyvatele Země nákladná a restriktivní opatření, když dosud nemáme přesvědčivý důkaz, že klimatické změny nejsou způsobeny přirozenými příčinami ale že jsou nebezpečné a způsobené lidmi. Než přijmeme ukvapená rozhodnutí, musíme nejprve mít spolehlivá pozorování prokazující, že nedávné změny klimatu se významně liší od klimatických změn v minulosti a že vybočují z rámce přirozené variability klimatu, za kterou jsou zodpovědné solární cykly, oceánské proudy, změny orbitálních parametrů Země a další přírodní jevy "

/dále viz blog pana Vítězslava Kremlíka, dopis vědců adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN/.

Tak kdo má pravdu...:-?))
17. 12. 2009 | 20:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, možná že by se klimáči mohli tak při sobotě usnésti poslati výstražnou nótu Mayon, by jim do toho jejich klímamejdanu tak hnusně nevědecky nepšoukala...
Veselé krizování...
http://img.aktualne.centrum...
17. 12. 2009 | 20:55

Petr z Tábora napsal(a):

to wbgarden:
Ještě můžeme zmínit Slunce. To řídí teplotu na Zemi už miliardy let a nevím zda se přizpůsobí usnesení kodaňské konference zrovna tím správným směrem.
17. 12. 2009 | 21:06

Emissary napsal(a):

Pane Zacheusi,

zatím má pravdu polární medvěd. :). Až lidstvo přestane používat rozum pro různé cetky a výstřednosti, pak Vy i já směle odpočineme v zemi. Je to trochu patetické, ale nemyslím, že až tak nepravdivé či zcestné.

Hezký večer,

Váš názor si nesmírně vážím.
17. 12. 2009 | 21:13

musulman napsal(a):

Kodaňský summit – jak naučit starého psa novým kouskům.
No, tak nějak, krásný příklad bezobsažného manipulativního příspěvku k budování skvělých zítřků. Od mladého, vysoce vzdělaného autora, bych očekával postatně více, ale toto !!!???
17. 12. 2009 | 21:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ad Petr z Tábora, kdysi i já jsem si dovolil přísně nevědecky o sluníčku zablábolit. Omlouvám se.
http://wbgarden.com/nove/sl...
17. 12. 2009 | 21:15

ver napsal(a):

A pokud neumřeli , rokují tam dodnes . . .
17. 12. 2009 | 21:30

Zacheus napsal(a):

Pane Emissary,

děkuji Vám za odpověď, také si vážím Vašich názorů. Přeji pěkný večer:-).
17. 12. 2009 | 22:00

mb napsal(a):

musulman, co je manipulativního na tom sdělit, že když problému předejdu ( za přispění menších částek) , tak mohu ušetřit mnohem větší částky v budoucnu k řešení ´adaptačních´ opatření ... v následku nárůstu extrémních projevů klimatu ...

Nechápu co je na tom manipulativního, mě to přijde rozumné ...
17. 12. 2009 | 22:41

smrž napsal(a):

mb:
Je to přesně naopak: teď politici žádají velké částky na to, aby v budoucnu se možná ušetřily menší částky.
17. 12. 2009 | 23:32

Kristýna napsal(a):

S obsahem a smyslem článku souzním. Naštěstí většina Čechů v této věci také rozumně smýšlí, soudě podle průzkumu agentury STEM. Ledy se holt pohnuly, nejen na Antarktidě.

Když zmiňujete to hledání nových základů lidského rozvoje, zmíním pro inspiraci, že v himalájském Bhútánu vypočítávají nikoli HDP, ale "hrubé národní štěstí". To zahrnuje statistiky o životní úrovni, zdraví, vzdělání, ekologii, kvalitě vládnutí i kvalitě života. Toto vše je nadřazeno HDP.

Kromě toho bychom si měli uvědomit, že v určitých oblastech bytí zaostáváme - nerozvíjíme si dostatečně vnitřní energetický potenciál, nepěstujeme charakter a naše poznání je velmi, velmi omezené. Hlavně v rozvinutých částech světa člověk degeneruje duchovně i fyzicky.
18. 12. 2009 | 00:10

vasja napsal(a):

Vy pane Lebedo chcete pořáde investovat a investovat, rokoval a rokoval, ale jediná jistota tu je, že Homo Sapiens se přemnožil a když se s tím nic neudělá, tak tuhle planetu vyžere. A že se nic neudělá, tak to si pište. Díky Vám a podobným.
Přírodní rovnováha je narušená a tak si raději užívejme. Ještě to jde.
A voteplovače si strčte........no, podle libosti.
Maucta.
18. 12. 2009 | 00:37

musulman napsal(a):

pro mb:
například věta: "Na rozdíl od úspěšné Vídeňské konvence o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu regulujících tzv. freony a halony, je cílem současného snažení omezit produkci látek, na jejichž spalování a emisích je postaven ekonomický rozvoj posledních 250 let."
třeba zde - vliv freonů a halonů na ozónovou vrstvu je jednoznačně prokázán, ale jenoznačný vliv činnosti člověka na neustále probíhající klimatické změny na planetě Zemi už zdaleka tak jednoznačně prokázán není a tudíž toto srovnání je silně manipulativní - snaží se přirovnáním k prokázané skutečnosti vlivu člověka na jiný jev dokázat i vliv člověka na vyvolávání permanentně probíhajícího vývoje klimatu. Pokud máte jen trochu analytické schopnosti pak jistě najdete i další manipulace v tomto bezobsažném článku.
18. 12. 2009 | 00:44

Lukáš napsal(a):

Zajímavé, že mnozí klimatoskeptici rajtují na tom, zda změna klimatu je antropogenní, či není, zda snížení emisí, pomůže či ne. Přitom jedna věc je takřka jistá - kolem roku 2050 už tato planeta bude připomínat snědený krám, jak tu už kdosi trefně poznamenal. Nevím, jak to vyřešit jinak, než snižováním osobní spotřeby. Na vědu bych nespoléhal, protože vyšší míra spotřeby má vždy jako protipól vyšší míru drancování přírodních zdrojů. Osobně nevidím žádnou vůli cokoliv změnit a proto výhledově nastoupí lidstvo na cestu neřízeného sestupu. Leda, že bychom, jak navrhuje třeba Stephen Hawking, vydrancovali ještě jednu jinou planetu. Na(ne)štěstí na to však evidentně nebude dost energie.
18. 12. 2009 | 08:14

Paterik napsal(a):

Až někdo prokáže, že uvedená opatření můžou něco změnit, tak si je prosím klidně zaveďte. Ve vašem aktivistickém příspěvku ale není jediný důkaz, že tyto peníze nevyletí oknem.
18. 12. 2009 | 08:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nelítostné drancování přírodních zdrojů zde. Neřízený sestup už patrně začal....
http://storm.interzet.ru/up...
Lépěji zde:
http://neviditelnypes.lidov...
18. 12. 2009 | 10:46

Helly napsal(a):

Tady jsou exluzivní informace přímo z jednání na Kodaňském summitu mezi Amerikou, Německem a Ruskem http://weakly.cz/weakly-blo...
18. 12. 2009 | 12:33

tiffany napsal(a):

Což ovšem nemění nic na tom, že Vaše dělení na nekvalitní a kvalitní národy je mi zcela proti srsti.
18. 02. 2010 | 09:04

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
02. 03. 2010 | 07:39

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 07:42

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
02. 03. 2010 | 07:46

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 08:33

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 08:35

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:12

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:17

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 09:04

Contrast Insert Dress napsal(a):

It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why
08. 04. 2010 | 14:30

Tiffany Sets napsal(a):

It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
08. 04. 2010 | 14:30

wholesale cheap chanel Handbags napsal(a):

not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
08. 04. 2010 | 14:31

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 05:47

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
30. 04. 2010 | 12:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy